Read 428044.pdf text version

Lysthus Fjordly

Art. nr: 428044

Monteringsanvisning

Kjære kunde!

Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Tips: · ·

Oppbevar pakkene på et tørt sted helt til hytta er ferdig montert, men ikke la dem ligge direkte på bakken, og beskytt dem mot skiftende værforhold (fuktighet, solskinn osv.). Ikke oppbevar pakkene i et oppvarmet rom! Når du velger hvor hytta skal stå, bør du passe på at den står i ly for ekstreme værforhold (sterkt snøfall eller mye vind); hvis ikke, bør du feste huset solid til bakken (f.eks. med forankringsbolter.)

Garanti

Hytta er laget av høykvalitets furu og leveres ubehandlet (umalt/ubeiset). Dette produktet har gjennomgått en grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon ber vi deg vennligst fylle ut det vedlagte kontrollskjemaet og lever det samt kvitteringen til salgsstedet. VIKTIG: Sørg for å oppbevare all dokumentasjon som følger med hytta. Hyttas kontroll/serienummer står på kontrollskjemaet. Vi kan bare vurdere klager dersom du leverer med dette nummeret til salgsstedet!

Garantien dekker ikke:

Egenskaper ved treet som skyldes at det er et naturmateriale Deler som allerede er malt/beiset/oljet (påført et beskyttende stoff) Deler med kvist som ikke forringer hyttas stabilitet Ulike fargenyanser som skyldes trestrukturen, og som ikke påvirker hyttas levetid Deler med små sprekker og riss (grunnet tørking) som ikke går gjennom trevirket og som ikke påvirker hyttas struktur · Vridde deler dersom de likevel kan monteres · Tak- gulvbord med litt ujevne flater, fargeforskjeller og vankanter på steder som ikke vil være synlige · Reklamasjoner som skyldes feilaktig montering av hytta, eller fordi hytta er plassert på et uegnet underlag eller for dårlig fundament. · Reklamasjoner som skyldes dine egne endringer på hytta, f.eks. ukyndige endringer på deler eller dører/vinduer, eller at stormavstivere er for stramme, at dørkarmene er skrudd fast til veggstokkene osv. Klager som dekkes av garantien løses ved at det defekte/feilaktige materialet blir byttet ut. Alle andre krav er utelukket! · · · · ·

Maling og vedlikehold av hagehuset

Tre er et naturmateriale som vokser ulikt avhengig av værforholdene. Større og mindre sprekker, ulike fargenyanser og varierende trestruktur skyldes ikke feil, men kommer av at treet vokser og er et naturlig materiale. Ubehandlet tre (unntatt bærebjelker) får en gråtone når det står ubehandlet en tid, og kan bli blåfarget og angrepet av mugg. For å beskytte trevirket i hytta, må du straks påføre den et trebevaringsmiddel. Vi anbefaler at du først behandler gulvbordene med et fargeløst beskyttende stoff, spesielt på undersiden av bordene, som du ikke lenger vil ha tilgang til når hytta er ferdig montert. Slik hindrer du at fuktighet trenger inn i trevirket. Vi anbefaler at du også behandler dører og vinduer med et impregnerende middel, både inn- og utvendig! Hvis ikke, kan dører og vinduer slå seg. Når hytta er ferdig montert anbefaler vi at du påfører et middel som beskytter hytta mot fuktighet og UV-stråling. Når du maler bør du bruke verktøy og maling/beis av høy kvalitet! Følg instruksene som følger med malingsutstyret, samt produsentens anvisninger for sikkerhet og bruk. Ikke mal i sterkt sollys eller regn! Be om råd fra en fagperson når det gjelder maling av ubehandlet tre, og følg malingsfabrikantens anvisninger.

1

Når du maler/beiser hytta grundig, vil hyttas levetid øke betraktelig. Vi anbefaler at du foretar en grundig inspeksjon av hytta to ganger i året.

Før monteringen begynner

Vær forsiktig når du monterer hytta! Bruk vernebriller når du borer, skjærer og sager, og bruk arbeidshansker når du slår i spiker. Skjær alltid FRA deg når du bruker kniv eller meisel; og ikke hold fingrene bak på trevirket når du skjærer eller sager. Vær spesielt forsiktig når du bruker stige til hyttetaket! Kontroller at stigen er rett, at den står på et solid fundament, og at den lener seg mot en stabil flate. Ikke la tunge eller skarpe gjenstander ligge på steder der de risikerer å falle ned. Tre skaper fliser. Når du bruker arbeidshansker reduserer du faren for å få fliser i hendene. Hold barn unna området når du arbeider, og vekk fra stiger, verktøy og hytte-elementer. Ikke la barn klatre på hytta! For å montere hagehytta trenger du følgende verktøy: Vater, kniv, stige, skrujern, målbånd, hammer, sag, tang, drill. Forberedelse av komponentene: Sorter delene slik det er angitt på tegningen (se Tekniske spesifikasjoner) og legg de fire sidene ut i forhold til monterings rekkefølgen. VIKTIG: Ikke legg delene rett på gresset eller skitne flater, fordi det vil bli vanskelig eller helt umulig å rengjøre dem etterpå!

Fundament

Et godt fundament er det viktigste kriteriet for å for å garantere lang varighet og god sikkerhet for hytta. Fundamentet må være helt plant, rektangulært og solid for at monteringen av hytta kan gjøres uten problemer, og slik at stabilitet og riktig tilpasning av dører kan gå problemfritt. Med et godt fundament vil hytta vare i mange år. Forbered fundamentet slik at den øvre kanten stikker opp fra bakken i en høyde på minst 5 cm. Pass samtidig på at det blir luftespalter under hytta, slik at luften kan strømme gjennom. Vi anbefaler følgende fundamenttyper: Kant- eller søylefundament Leca-blokker eller steinblokker Helstøpt betongfundament Forbered fundamentet slik at bærebjelkene får en avstand på maks. 50-60 cm. Be om råd av en fagperson, eller la en fagmann lage fundamentet.

Montering av hagehytta

VIKTIG: Pakken inneholder merkede slagblokker (20-30 cm lange veggbord). På tegningene er elementene merket med tresifrede tall. Eksakt plassering av disse delene som har en x som tredjesiffer er å finne i delelisten.

Basisramme Bunnrammen må være helt rettvinklet og i vater slik at monteringen kan foregå uten problemer. VIKTIG: Ulike hytter kan ha ulike plasseringer for bunnrammen ­ se vedlagte tegning av bunnrammen (i Tekniske spesifikasjoner).

Legg de impregnerte bunnsvillene med lik avstand på det forberedte fundamentet, slik tegningen viser. Pass på at rammen ligger rettvinklet og i vater før den skrus sammen.

2

Montering av basisramme:

TIPS: Vi anbefaler å legge et vanntett underlag mellom fundamentet og bunnrammen for å beskytte hytta mot fukt og råteskader. For å sikre hytta mot vind og storm, anbefaler vi å feste rammen til bakken med metallvinkler eller stormanker. Slikt materiell følger ikke med hagehytta!

Vegger

Når du monterer veggene, skal du passe på at: Lafteplankene skal alltid monteres med tungen oppover. Hvis nødvendig, bruk slagblokk og hammer. Slå aldri rett på tungen med hammeren. Monter veggene slik det vises på vedlagte tegning (se Tekniske spesifikasjoner). Aller først legges halvparten av stokkene til fremre og bakre vegg på riktig plass, deretter festes det til bærebjelkene med festeskruene. Monter så stokkene til sideveggene. Pass på at det første laget med stokker stikker litt ut over bærebjelkene: stokkene må stikke ca. 3-5 mm ut over bjelkene. På den måten beskyttes huset mot fuktighet ved at regnvannet renner rett ned på bakken. OBS: Når det første laget med stokker er lagt, måles de diagonale lengdene. Hvis nødvendig, monter stokkene på nytt igjen. Kun dersom de diagonale lengdene er fullstendig like, er basisrammen rektangulær, og du kan feste stokkene Fortsett å montere veggene, og pass på å feste lafteplankene solid på hverandre. Hvis nødvendig bruker du slagblokk og hammer. Husk at du samtidig skal begynne monteringen av dør og vinduer! Du bør begynne å montere døren etter 5-6 rader med lafteplanker.

Dør og vindu

Hvis hytta har dobbel dør, leveres dørkarmen i sine enkelte deler, grunnet krav til transport. Du må derfor begynne med å montere dørkarmen. Sett sammen de 4 delene av karmen og skru dem sammen. Pass på at den delen av karmen som har det dypeste innsnittet blir montert oppover! Sidekarmene har hengsler og er speilvendte. Vi anbefaler å montere dørbladene til slutt. Hvis hytta har enkel dør, blir dørkarmen og dørbladet levert ferdig montert.

3

Figure A Montering av dørkarm: (Gjelder bare dobbelt dør): Hvis du har en hytte med dobbel dør må du selv bore hull til låsen. Men først må du justere hver dørside/hengsle slik at de blir like og parallelle, Lag et lite merke med låsen på ønsket sted på karmen. Bor et hull der merket er med diameter 8 mm og dybde 15 mm. Trykk lås-sylinderen inn i hullet. Dobbelt døren har en smal list for å dempe vinden. Den er på utsiden av den aktive døren. Listen befinner seg i dør-emballasjen. Nå er døren riktig montert.

Montering av dør:

Dørkarmen monteres i døråpningen og trykkes med makt ned mellom de nederste lafteplankene. Hvis hytta har dobbeltdør, skal du deretter montere dørbladene på hengslene. For å åpne og lukke døren skal du montere vedlagte lås og håndtak.

Montering av vindu:

Fortsett å montere lafteplanker helt til du kommer til vindushøyde. Veggtegningen (se Tekniske spesifikasjoner) viser antall lafteplanker under hvert vindu. Monter vinduet på samme måte som døren. Akkurat som døren, skal vinduet presses ned i åpningen ovenfra. Bruk kraft for å få det til. Pass på at vinduet ikke monteres opp-ned! TIPS: Kontroller at dør og vindu åpner seg i riktig retning! Dørene skal alltid slå utover. Vippevinduet ("husmorvinduet") skal slå innover. Det hengslede vinduet slår utover (vindushaspene er på innsiden).

VIKTIG: Det er ikke nødvendig å feste dørene og vinduene til veggplankene! Hvis du likevel vil gjøre det, er det nok å feste dem med et par skruer i den nederste delen av karmen, ettersom veggplankene vil begynne å synke etter hvert som trevirket tørker. Du kan etterjustere dører og vinduer ca. 2-3 uker etter at hytta er ferdig montert, når hytta har tilpasset seg værforholdene og lafteplankene har "satt" seg.

4

Takstol

Som regel blir takstolen levert i én del (merk: i noen hyttetyper kan takstolen bestå av flere deler!) I så fall må takstolen skrus sammen før du begynner resten av arbeidet. Når du har montert de siste veggplankene, skal du plassere takstolen på front- og bakveggen og feste det hele med skruer. Takstolene har innsnitt for takbjelkene. Takbjelkene har tilsvarende innsnitt, pass på at taket settes korrekt på plass og at det sitter godt. Nå plasseres takbjelkene inn i de tilsvarende innsnittene i takstolene.

OBS: Hvis veggstokkene ikke er presset skikkelig ned på hverandre slik at det ikke er mellomrom mellom dem, kan det hende at den øverste veggstokken ikke er på det samme nivået som takstolene. I så fall må du slå veggstokkene så godt som mulig ned i hverandre eller høvle takstolen eller veggstokken litt lavere.

Tak

Før du monterer takbordene, må du kontrollere at alle veggene er i vater.

OBS: Bruk en stabil stige når du skal montere taket. Ikke tråkk på taket, for strukturen er kun egnet for å motstå jevn belastning (snø, vind osv.) og ikke konsentrert belastning! Start monteringen av takbordene fra takets fremre kant. Bank bordene lett mot hverandre og fest dem ovenfra og ned med spiker på takbjelkene og den øvre veggstokken. OBS: Ikke press takbordene for tett sammen, ellers kan de bule seg på grunn av fuktighet! La det være en avstand på omlag 1 mm mellom bordene for å gi rom for utvidelse.

5

· ·

Pass på at bjelkene treffer hverandre i mønet og at den siden av bordet som danner takskjegget stikker like langt ut hele veien under hele prosessen med montering av takbordene. Dette kan du kontroller med et tau eller ved å montere en taklekt langs siden. Takbordene må være i flukt med bjelkenes ender både foran og bak på huset. Om nødvendig, sag de to siste takbordene så smale at de er i flukt med bjelkeendene.

Montering av takshingel:

Begynn med å skru på takkant-forsterkningene og lekte-kantene under enden på takbordene. Deretter legger du på takpappen.

Takpappen (NB For noen hytte typer er dette ikke inkludert!) Kutt takpappen slik at den passer med takets bredde og begynn å montere breddene parallelt med den nederste delen av taket. Arbeid deg oppover mot mønet og monter takpappen i retning fra bakveggen mot frontveggen. Takpappen bør stikke ca 2-4 cm ut over den nederste takkanten. Spikre takpappen fast på takbordene med de vedlagte takpapp stiftene med ca 15 cm mellomrom. Takpapp-breddene skal overlappe hverandre med ca 10 cm. Når du har montert takpappen, skal du montere vindlektene til taket og vannbord til bjelkene og de øverste veggbordene.

Gulv

Gulvet monteres først når resten av huset er ferdig, så unngår du at gulvet blir skitnet til under arbeidet. Plasser gulvbordene på basisrammen, bank dem lett mot hverandre og fest dem godt fast med spiker til bærebjelkene. Skjær de siste gulvbordene til i riktig bredde om nødvendig. Nå gjenstår det bare å montere gulvlistene for å dekke mellomrommet mellom gulvbordene og veggene. Skjær gulvlistene til i riktig lengde om nødvendig. OBS: Gulvbordene kan utvide seg eller trekke seg sammen i forhold til klimaet der huset er blitt montert. Dersom gulvbordene er svært tørre og klimaet er fuktig, vil de lett absorbere fuktighet. I så fall bør ikke gulvbordene festes for tett, ellers kan gulvet bule seg. La det være litt rom (1-2 mm) mellom gulvbordene for utvidelse. Men hvis klimaet er svært tørt og varmt, kan du montere bordene tett sammen, for da vil de tørke ytterligere, og det kan oppstå mellomrom mellom dem.

Stormanker:

Fest stormavstiverne (hvis inkludert i huspakken) til innsiden av fremveggen (2 enheter) og bakveggen (2 enheter) med de vedlagte boltene. Det er viktig å bore huller i veggtømmeret på forhånd. Overhold avstandene som er angitt i tegningen slik at det ikke oppstår problemer dersom treet utvider seg eller trekker seg sammen. ANMERKNING: Pass på at oppe blir stormavstiveren festet til bjelken i takstolen og nede blir den festet midt på den første veggstokken med hel lengde. Kutt lektene i den øvre enden etter behov. Ikke stram skruene for mye, slik at treet kan utvide seg eller trekke seg sammen. Når huset har satt seg, justeres festene slik at veggtømmeret kan sette seg.

6

Montering av stormankre: (NB Ikke inkludert i alle hytte-typer!)

Drahtseile

1

1

3 2

3

Fundamentbalken

Først skal du lage en liten utsparing på de øverste veggplankene og takbjelkene slik det vises på tegningen, der bardunene skal plasseres senere. Strekk så bardunene over takmønet til venstre og høyre side av hytta. Skru de fire øyeskruene inn i bunnrammen. Trekk nå begge bardun-endene på den ene sideveggen gjennom øyeskruene og fest snorene med tre skrutvinger slik det vises på tegningen. Bardunstrammerne i snor-endene på den andre sideveggen skal også festes med tre skrutvinger. For å løsne skruene på bardunstrammerne slik at bardunen blir så lang som mulig, fest kroken på bardunstrammerne i øyeskruen på bunnrammen, stram bardunen og dra til spennboltene. Når du bruker bardunstrammerne kan du stramme bardunene enda mer. Du trenger imidlertid ikke å stramme snorene maksimalt. Etter at du har montert hytta, vil du etter en tid se at bardunen blir slakkere grunnet bevegelser i treet. Stram da bardunene på nytt.

7

Montering av terrasse

Terrassedelene skal monteres på samme måte som resten av hytta. Terrassegulvplankene bør monteres til rammen med 10 mm mellomrom. Deretter kan du fiksere terrasse-koblingsbordene og U-profilene ved inngangen til terrassen.

Generelle anmerkninger:

Problem: Årsak: Løsninger: Mellomrom mellom veggtømmeret Det er festet andre detaljer til huset, slik at treverket ikke har plass til å utvide seg/trekke seg sammen. Dersom dør/vindu er festet til veggtømmeret med skruer/spikre, fjern disse skruene/spikrene; Hvis stormavstiveren er skrudd for fast, løsne festene litt; Hvis det er montert takrenner på veggen, løsne festene; Dørene og vinduene trutner og lar seg ikke åpne. Huset/fundamentet har satt seg. Kontroller at huset er i vater. Vatre bærebjelkene og veggene. Dørene og vinduene har utvidet seg på grunn av fuktighet. Juster hengslene på dørene og vinduene; ved behov, høvle dørene og vinduene smalere.

Problem: Årsak: Løsning: Årsak: Løsning:

8

Information

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

254556