Read Avzorec.pdf text version

Zgodovinski imenik zupnij

A

A Brunk-Cas Dok-Dolh Goro-Gradm

vzorec

B-Bek Cat-Cern Doli-Domi Gradn-

Na zacetno stran (home)

Bel-Bes Cero-Cu Domj-Draz Bes-Blej Cv-Cerm Draz-Ferl

Okrajsave

Stran obnovljena: 5.1.2011

Brb-Brezn D-Dobi Golo-Goric Brezo-Brunj Dobj-Doj Goric-Gorn

Blek-Bork Cern-Crm Ferm-Gabrc

Borl-Bra CrnGabrc-Goln

Abitanti ­ Gradin Abrami ­ Crnica, Pregara Adamic (del Krmenke) ­ Dolina pri Trstu Adamovo ­ Velike Lasce Adergas ­ Velesovo ADLESICI, 8341 Adlesici 14 (Adleschitsch, Adleschitz) Sv. Nikolaj (1334), lokalija 1785, zupnija 1789; predh. zupnija Podzemelj, Crnomelj. Oskrbuje zupnijo Preloka. Podruznice: sv. Janez Krstnik v Tribucah ( ), sv. Marija Magdalena na Veliki Plesivici. Nekdanje podruznice: apost. Filip in Jakob v Tribucah, sv. Florijan v Podbrezju (Freythurn), sv. Janez Krstnik v Tribucah, sv. Marija Magdalena v Plisivici, sv. Ana v Podbrezju (Freythurn), sv. Lovrenc v Plisivici, sv. Matija v Tribucah Naselja: Adlesic(i) ( ), Beden(j), Bojanci (tudi spp.; ), Dolenjci (Dollenze), Fuckovci (Furhkouze), Gorenjci (Gorenze), Jankovici, Mala sela, Marindol (tudi spp; ), Milici ( ), Pobrezje (Freythurn), Pribince, Purga, Tribuce (Tributsche), Velika sela (Sella), Vrhovci (Verhouze). Priimki: (SA 1770­1850, najpogostnejsi) Adlesic, Cernic (Zhernizh), Cvitkovic (Zvitkovizh), Hotujc (Hottuiz), Pozeg (Posheg) Grabrijan, Jacobzhizh, Jankovic, Krall, Sikonja (Shikonja), Skube, Vlasic (Ulasic, Ulashizh), Veselic, Tkalcic (Tkalzhihz), Miketic (Mikettizh), Petek, Vranesic; (ostali, abecedno) Bahoric, Balkovec (Balkouz), Ban, Bittmanizh, Dragos, Frazul, Hlebiz, Hocevar, Horvath, Husic (Hussizh), Ilinic (Illinizh), Jesih, Jurjovic, Kapelle, Kerstolic, Klepec (Klepiz), Klobucar, Kosan, Kramaric, Krizmanic, Kromsek (Kromsheg, Kromscik?), Kusic (Kushizh), Kirin (Kyrin), Loparc, Luketic (Lukettizh), Marentic, Matetic (Mathettizh), Milek/Millik, Milinovic, Milcinovic (Milzhinovizh), Mravinc, Novak, Petriz, Prijanovic, Prus, Ritmanic, Rozman (Roshmann), Slobodnik, Staresinic (Starashinizh), Sarkovic, Segina, Selko (Shelko), Simic (Shimitz, -mizh), Spehar, Stampohar (Stampohar), Stubler, Zunic (Sunic, Shunizh), Sustaric, Vardjan, Vranicar (Vranizher), Vrebiz (?), Zajc (Saiz), Zugelj (Shugel). Grajski objekti: Grad Pobrezje (Freyenthurn) nad Kolpo pri Adlesicih. ­ Urbar zemljiskega gospostva Pobrezje 1772­1773 (VFZ-NSAL, 90) ­ Zu. Adlesici: Sodni protokol 1782­1800 R 1791­1964 P 1791­1964 M 1791­1964 In 1813­1845 In 1813­1845 In 1876­1973 In 1876­1973 In 1876­1973

Status animarum 1872­1921, 1922 Porocni spisi Pokopalisce 1850­ Kronika 1787­1937 (1 knjiga), je v NSAL Zapisnik bere 1853­1857, 1870­1877, 1891­1930 Sola v Adlesicih 1845­ Seznam cepljenih otrok proti kozam1813­1845 Mase verskega sklada in ustanovne mase 1825­1876

Kaplanske mase verskega sklada 1886­1898 Spisi 1813­: dnevnik izdatkov in dohodkov 1860­1885, dohodki zupnika 1853­, zapisnik drv 1843­1933, zapisnik bere 1853­1857, 1870­1877, 1891­1930, inventarji 1846­, zvonovi, orgle, pokopalisce 1850­, racuni, davki 1890­, davcne knjizice 1840­, ustanovne mase in zemljisca 1821­, seznam ustanovnih mas na Krupi 1831­1855, seznam opravljenih mas verskega sklada 1845­1881, zapisnik udov Bratovscine sv.Cirila in Metoda 1909, zapisnik Bratovscine sv. Ursule 1899, zapisnik Bratovscine sv. Druzine 1895, zapisnik Bratovscine sv. Resnjega telesa 1888, ubozni sklad 1840, dopisi in normalije, podruznicni cerkvi v Tribucah in na Plesivici VFZ-NSAL (81) SA 1754­1871 Cerkveni sedezi 1825­1902 Oklicne knjige 1855­1896 Razno: ­ Prispevek k poznavanju izseljevanja iz Bele krajine, M. Drazumeric, Dolenjski zbornik (1985), 197. ­ 200 letnica Adlesicke fare, A. Cvitkovic, Odbor za pripravo praznovanja ob 200-letnici Adlesicke fare, Adlesici 1989. ­ Zgodovina Adlesicke fare na Belokranjskem, I. Saselj, Ljubljana 1887. ­ Uskosko prebivalstvo v belokrajnskih vaseh Bojanci, Marindol, Milici, Paunovici, M. Tomazin, Razprave in gradivo st. 46 (2005), str. 220. Adrijanci ­ Gornji Petrovci (rk.) in Gornji Petrovci (evang.) Ahlete (Aclete) ­ Bela Pec (Fusine in Valromana) AHTEN (Áhten, Ahtan, Attimis), Via Garibaldi 10, 33040 Ahten ­ Attimis (UD), Italija Sv. Andrej Apostol (S. Andrea Apostolo, 1906, 1979); Nadskofija Videm. Podruznice: ... Naselja: Ahten (Attimis) ... Znacilni priimki:(Ahten) Balloch/Baloh, Cencigh (1948), Cragnaz/Kranjec, Cois/Kojc, Copizza (1948), Cracigna/Kracina, Croatto (1948), Cuffolo, Grimaz/Grimac, Gujon/Guion, Laurencigh/Lavrencic, Lencigh (1948), Mattelich/Matelic, Miscoria/Miskorja, Pelizzo, Peternel, Petric/Petrigh, Pusic/Pusig/Pussini, Saboligh (1948), Scaunich/Skavnik, Scofet/Skofet, Scubla/Skubla (1948, 2007), Scuor/Skuor, Sigura (1948), Specogna/Spehonja. AIELLO DEL FRIULI 33041 Ajello del Friuli (UD), Via Marconi 99, Italija Sv. Urh (S.Ulderico, 1691, posv. 1742). ; Dekanija Visco; Nadskofija Gorica. Podruznice: sv. Dominik (S.Domenico, 1716), Krizanega (SS.Crocifisso), sv. Nikolaj (S.Nicolò) na starem pokopaliscu, sv. Marija Kronana (S.Maria Incoronata) v palaci Micheli, Blazene Device Pomoci (Beata Vergine Ausiliatrice del Colloredo), Mati Bozja (Madre di Dio) v domu za ostarele, Blazena Brezmadezna Devica (Beata vergine Immacolata) v kraju Novacco. Naselja: Ajello, Novacco. Priimki: Avian (1948), Blanc (1948), Bois (1948), Boscatti (1948), Boz(zi) (1948), Bressan (1948), Bruccoleri (1948), Calligaris (1948), Comar (1765), Degenhart (1948), Deluisa (1948), Di Piazza (1948), Drach (1772), Justulin (1948), Felcher (1772), Fieghel (1948), Fort (1948), Francescon (1772), Gaspardis (1948), Geotti (1948), Gregorat (1948), Grion (1948), Gunzei/Gumsei (1948), Magrin (1948), Malacrea (1948), Modonut (1948), Mucchiut (1948), Murador (1948), Musuruana (1948), Nadalini (1948), Pellegrini (1948), Peloi (1948), Piani (1948), Pinat (1948), Placeo (1948), (S)Ponton (1772, 1948), Ranut (1948), Ronzin (1765), Salvador (1948), Serravalle (1948), Sponton (), Tentor (1765), Tiberio (1948), Tortelli (1948), Toso (1948), Tosorat (1948), Tramontini (1948), Tredi (1948), Viola (1948), Vrech (1948), War (1948), Zacchilli (1948), Zamaro (1948), Zandegiacomo (1948), Zandome (1948), Zanetti (1948). R 1634­ (13 knjig do 1942) P 1659­ (7 knjig do 1942; 2. knjiga v 3. krstni knjigi) M 1658­ (7 knjig do 1942; 2. knjiga v 3. krstni knjigi) Prepisi matic krstov, porok in umrlih 1855­ v NSAG. Birmanske knjige 1819­ (3 knjige do 1942) Popisi premozenja (premicnine) 1834­ (3 knjige do 1942) Popisi premozenja (nepremicnine) 1813­ (1 knjiga do 1942) Knjige prejemkov in izdatkov 1727­ (6 knjig do 1942) Razno: ­ Guida del Friuli ­ Anno 1948, Provincie di Udine e Gorizia, Stabilimento Tipografico Nazionale, Trst, 1948.

­ Carlo M. d'Attems: Vizitacijski zapisniki goriskega, tolminskega in devinskega arhidiakonata goriske nadskofije, 1750­1759, Istituto di storia sociale e religiosa, Gorica, 1994. ­ Carlo M. d'Attems: Vizitacijski zapisniki goriskega, tolminskega in devinskega arhidiakonata goriske nadskofije, 1762­1773, Istituto di storia sociale e religiosa, Gorica, 2000. Ajba ­ Kanal (1782), Rocinj Ajbelj ­ Banja Loka, Fara pri Kocevju (1782) AJDOVEC (Ajdovica, Dolnji/Dolenji Ajdovec), 8361 Dvor pri Zuzemberku, Dolnji Ajdovec 12a (Unterhaidovitz) Sv. Trojica (omenj. 1526, porusena 1942), kapela sv. Trojice v Ajdovcu, lokalija 1789, zupnija 1877; prazupnija Dobrnic; predhodna zupnija Zuzemberk. Oskrbuje zupnijo Soteska. Podruznica: sv. Miklavz (Nikolaj) na Selih ( ). Naselja: Ajdovec, Borst, Brezova reber, Dolnji Ajdovec, Gornji Ajdovec, Mali Lipovec, Morava, Plano, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec. R 1835­1964 P 1835­1964 M 1835­1964 KLO Ajdovec ­ priredba maticnih knjig zupnije Ajdovec: R 1850­1946 In M 1850­1945 In Kronika 1924­1947 Spomenica zupnije Ajdovec 1896­1924 Razno: ­ Zgodovina Ajdovca v Krajini, A. Zupanc, Slovenska kulturna akcija, Buenos Aires 1988. ­ Kronika zupnije Ajdovec, M. Terseglav, Zupnijski urad, Ajdovec 1990. AJDOVSCINA, 5270 Ajdovscina, Quiliano 2 (Haidenschaft, Heidenschaft, Aidussina, Hajdovio) Sv. Janez Krstnik (omenj. 1507, 1699, 1769­70, 1811), zupnija, omenjena 1671, ustanovljena 1898. Pokopalisce ( ). Oskrbuje zupnijo Planina. Gl. tudi Sturje. Naselja: ... R 1732­1802 In 1850­1923 P 1784­1947 M 1775­1871 In P 1775­1782 In 1871­ In 1871­ 1835­1947 1803­1857 In In 1900­1947 In 1871­ 1835­1938 In 1900­1947 1854­1898 (In) 1875­1961

Ajdovscina ­ maticne knjige na ozemlju Julijske krajine (1924­1945) in na ozemlju zavezniske vojaske uprave v Slovenskem Primorju (1945­1947): 1928 b 1932 c (dve) 1937 b R 1924In...1943In 1924­1945 1924­1947 a b c 1938 1943­1947 In In1931...In1945 1937 f 1944­1945 g P 1924In...1943In 1924...1943 1928 b, 1930 d 1930 e, 1936 f g 1944­1945 In In1924...In1943 M 1924In...1927In 1924...1945 1928 h In 1928 In h 1929In...1943In In 1924...In1945 1943 1943 In O 1924...1941 1928 b Za kraje Predmeja, Otlica, Kovk; b dodatek I.; c dodatek II.B; c dopolnilni izpis iz R zupnije Ajdovscina za obmocje obcine; d dodatek II. A, C; e register ze sklenjenih cerkvenih porok; f dodatek II. A; g od 5.5.1945 dalje KNOO Ajdovscina; h dodatek II. A, B, C. Status animarum: zacetek 19. stol., 1834­1840, sreda 19. stol., konec 19. stol., 1901 Birmanska knjiga 1819­ (2 knjigi) Oklici 1870­1873, 1880­1900, 1919­ (skupaj 6 knjig) Porocni spisi 1818­ Oznanila 1882­1889, 1895­1900, 1908­1910, 1913­1915, 1919­1969 (skupaj 22 knjig) Odloki o poitalijancenju slovenskih priimkov Kronika 1904­1911 Blagajniski dnevnik 1900­196 (2 knjigi) Ustanovne mase 1838­1881, 1883­1945 Protokol spisov v cerkvenih zadevah 1834­1857 Opravilni zapisnik 1838­1850 in blagajniski dnevnik 1842­1868 Opravilnik 1851­1964 (3 knjige)

a

Spisi konec 18. stol.­: pogodbe, obligacije, inventar in vojna odskodnina 1918­1941, zavarovanja, zvonovi, racuni 1869­1941, davcne napovedi, masne ustanove, dopisi 18. stol.­ Ajello ­ Aiello del Friuli Ajmanov grad (Ehrenau) ­ Sv. Duh pri Skofji Loki Ajsevica ­ Kromberk, Solkan (1782) Alberi ­ Savudrija (Salvore) Alesi ­ Materada (Matterada) Altini ­ Groznjan (Grisignana) Alture ­ Saciletto AMBRUS, 1303 Zagradec, Ambrus 30 ........................................................

Information

mag

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

253579