Read Web-Katalog 2011 EMALJ.indd text version

EMALJERAT GJUTJÄRN ENAMELED CAST IRON COOKWARE

FÄRGER / COLOURS Ocean = Schatterad Blå Shaded Blue Vulcano = Schatterad Orange Shaded Orange Avocado = Schatterad Grön Shaded Green Chilli = Schatterad Röd Shaded Red

MAESTRO ENAMEL LINE

Art Ref Produkt Product Skaft Handle Förp EAN Outer Barcode

705070 Kastrull 2 l, Ø 18 cm, Ocean Sauce pan 2 l, Ø 18 cm, Ocean 715070 Kastrull 2 l, Ø 18 cm, Vulcano Sauce pan 2 l, Ø 18 cm, Vulcano 725070 Kastrull 2 l, Ø 18 cm, Avocado Sauce pan 2 l, Ø 18 cm, Avocado 735070 Kastrull 2 l, Ø 18 cm, Chilli Sauce pan 2 l, Ø 18 cm, Chilli

Svart Bok Black Beech Svart Bok Black Beech Svart Bok Black Beech Svart Bok Black Beech

2 2 2 2

7 331 059 705 077 7 331 059 715 076 7 331 059 725 075 7 331 059 735 074

702000 Gryta 2 l, Ø 18 cm, Ocean Casserole 2 l, Ø 18 cm, Ocean 712000 Gryta 2 l, Ø 18 cm, Vulcano Casserole 2 l, Ø 18 cm, Vulcano 722000 Gryta 2 l, Ø 18 cm, Avocado Casserole 2 l, Ø 18 cm, Avocado 732000 Gryta 2 l, Ø 18 cm, Chilli Casserole 2 l, Ø 18 cm, Chilli

Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron

2 2 2 2

7 331 059 702 007 7 331 059 712 006 7 331 059 722 005 7 331 059 732 004

702100 Gryta 3 l, Ø 25 cm, Ocean Casserole 3 l, Ø 25 cm, Ocean 712100 Gryta 3 l, Ø 25 cm, Vulcano Casserole 3 l, Ø 25 cm, Vulcano 722100 Gryta 3 l, Ø 25 cm, Avocado Casserole 3 l, Ø 25 cm, Avocado 732100 Gryta 3 l, Ø 25 cm, Chilli Casserole 3 l, Ø 25 cm, Chilli

Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron

2 2 2 2

7 331 059 702 106 7 331 059 712 105 7 331 059 722 104 7 331 059 732 103

MAESTRO ENAMEL LINE

Art Ref Produkt Product Lock Lid Förp Outer EAN Barcode

704000 Fonduset 2 l, Ocean Fondue set 2 l, Ocean 714000 Fondue set 2 l, Vulcano Fondue set 2 l, Vulcano 724000 Fondue set 2 l, Avocado Fondue set 2 l, Avocado 734000 Fondue set 2 l, Chilli Fondue set 2 l, Chilli

Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron Gjutjärn Cast iron

2 2 2 2

7 331 059 704 001 7 331 059 714 000 7 331 059 724 009 7 331 059 734 008

704090 Fonduset 2 l, Ocean Fondue set 2 l, Ocean 714090 Fondue set 2 l, Vulcano Fondue set 2 l, Vulcano 724090 Fondue set 2 l, Avocado Fondue set 2 l, Avocado 734090 Fondue set 2 l, Chilli Fondue set 2 l, Chilli

Utan lock No lid Utan lock No lid Utan lock No lid Utan lock No lid

2 2 2 2

7 331 059 704 094 7 331 059 714 093 7 331 059 724 092 7 331 059 734 091

GARANTIVILLKOR FÖR EMALJERADE GJUTJÄRNSPRODUKTER. Vår garanti gäller inte emaljskador som uppstått efter att produkterna lämnat butiken, om det rör sig om skador som uppkommit genom mekanisk åverkan. Detta innefattar t.ex. att flisor, s.k. chippning, gått ur emaljen, och som innebär att produkten utsatts för slagskada. Om däremot krackelering, i form av t.ex. spindelvävsmönster; uppstår är detta ett fel som omfattas av vår garanti. Skador i själva gjutjärnet, och som kan hänföras till material- eller produktionsfel omfattas också alltid av vår garanti. Garantin innebär att produkten bytes mot ny produkt. VID ÅBEROPANDE AV GARANTI SKALL ALLTID KVITTO ELLER ANNAN INKÖPSDOKUMENTATION FÖREVISAS, ANGIVANDE INKÖPSDATUM OCH INKÖPSSTÄLLE. TERMS FOR OUR WARRANTY ON ENAMELED CAST IRON PRODUCTS. Our warranty is not valid for damaged enamel coating, that has occured after the product has left the store, if it is a fault that has been inflicted on the product by a blow or by dropping the product. This type of fault is for instance if a peace of the coating, a "chip", has been hit off. Should a "cracking" fault in the coating occure, looking like a "spiders web" the warranty is valid. All kind of faults in the cast iron, that is to be referred to as material or manufacturing faults, are allways covered by our warranty. The warranty means that the faulty product is replaced with a new product. WHEN CLAIMING A WARRANTY REPLACEMENT, THE FAULTY PRODUCTS SHOULD ALLWAYS BE ACCOMPANIED BY A PROOF OF PURCHASE, STATING DATE AND PLACE OF THE PURCHASE.

Information

Web-Katalog 2011 EMALJ.indd

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

500404