Read OBM_IB_NE100_1_ver1122_LT.pdf text version

Modelis: ,,NE100"

LT

Naudojimo instrukcija

www.rossmaxhealth.com

vadas

Kompresorin inhaliatori naudokite tik prizirimi galiotojo gydytojo ir (arba) kvpavimo lig specialisto. Dkojame, kad sigijote kompresorin inhaliatori ,,NE100". Jei tinkamai prizirsite ir naudosite, inhaliatorius veiks patikimai daugel met. Sis prietaisas maitinamas standartine KS galia. Gydymas yra greitas, saugus ir patogus; prietais gali naudoti bet kokio amziaus asmenys. Rekomenduojame perskaityti si instrukcij ir susipazinti su inhaliatoriaus funkcijomis. Pasikliaudami savo gydytoju ir (arba) kvpavimo lig specialistu galite jaustis saugs ir uztikrinti, nes gaunate efektyviausi inhaliacijos gydymo procedr, padedanci gydyti kvpavimo ligas. PASTABA: Inhaliatorius skirtas gydyti astmai, COPD ir kitiems kvpavimo sutrikimams, kuriems pasalinti btinas gydymas aerozoliniais vaistais. Pasikonsultuokite su savo gydytoju ir (arba) vaistininku dl paskirt vaist naudojimo su siuo inhaliatoriumi aprobavimo. Rs, dozavim ir vaist rezim nustato gydytojas arba licencijuotas sveikatos prieziros specialistas. Sis inhaliatorius skirtas naudoti vienam pacientui. Sis prietaisas atitinka EB direktyvos 93/42/EEB (Medicinos prietais direktyvos) ir Europos standarto EN 13544-1:2007+A1:2009 Kvpavimo terapijos ranga ­ 1 dalis: Inhaliacijos sistemos ir j komponentai.

Gaminio identifikacija

1.

2.

3. 7.

4.

5.

6.

8.

1 ­ Inhaliatorius; 2 ­ Oro vamzdelis; 3 ­ Antgalis nos; 4 ­ Lenktas kandiklis; 5 ­ Ciulptukas inhaliatorius; 6 ­ Oro filtras; 7 ­ Vaik kauk; 8 ­ Suaugusij kauk;

2

Gaminio identifikacija 9. 13. 10. 11. 12. 14.

9 ­ jungimo mygtukas; 10 ­ Oro filtro lizdas; 11 ­ Oro isleidimas; 12 ­ Oro leidimas; 13 ­ Maitinimo laidas; 14 ­ Pried dklas

spjimai

Naudodamiesi inhaliatoriumi, laikykits pagrindini saugos reikalavim. Sis prietaisas gali bti naudojamas tik (1) pagal paskirt, kaip nurodyta instrukcijoje (2), su vaistais, kuriuos paskiria gydytojas.

Gaminio spjimai

PRIES NAUDODAMI, PERSKAITYKITE SIAS INSTRUKCIJAS · Nordami isvengti elektros soko: saugokite prietais nuo vandens. · Nelieskite prietaiso maitinimo laido slapiomis rankomis. · Nemerkite prietaiso jok skyst. · Nesinaudokite maudydamiesi. · Nelieskite prietaiso, jeigu jis krito vanden ­ nedelsdami istraukite is maitinimo lizdo. · Nesinaudokite prietaisu, jeigu pazeistos jo dalys (skaitant maitinimo laid ar kistuk), jeigu prietaisas buvo merktas vanden arba nukrito ant zems. Nedelsdami issiskite prietais patikrinti ir remontuoti. · Nenaudokite prietaiso arti degi duj, deguonies ar aerozolini purskiamj gamini. · Neuzdenkite vdinimo ang. Nestatykite prietaiso ant minksto pavirsiaus, nes galite uzdengti vdinimo angas.

3

· Nesinaudokite prietaisu, jeigu vaist taurel yra tuscia. · Jeigu prietaisas veikia tartinai, nebesinaudokite prietaisu, kol jis bus patikrintas ir, jeigu reikia, pasalintas gedimas. · Nepalikite jungto prietaiso be prieziros. · Naudodami, prietaiso nekilnokite ir nekratykite. · Pries valydami, pripildydami ir panaudoj, visada istraukite prietaiso kistuk is maitinimo lizdo. · Nenaudokite pried, nebent rekomenduoja gamintojas.

Naudojimo instrukcijos

· Jeigu prietaisu naudojasi vaikai arba negalieji, rekomenduojama suaugusij priezira. · Saugokits, kad akis nepatekt vaist gar. · Didziausia vaist taurels talpa yra 6 ml, nevirsykite. · Nesinaudokite siuo prietaisu automobilyje. · Jeigu prietaisas skleidzia neprastus garsus, nebesinaudokite juo.

Laikymo slygos

· Saugokite nuo tiesiogini sauls spinduli, aukstos temperatros ir drgms. · Saugokite prietais nuo mazameci vaik. · Jeigu nesinaudojate, istraukite prietaiso kistuk is maitinimo lizdo.

Valymas

· Pries kiekvienkart naudodamiesi, patikrinkite oro filtr, inhaliatori, kandikl ir kitas dalis. Pakeiskite nesvarias ir susidvjusias dalis. · Nemerkite prietaiso jok skyst. Galite pazeisti prietais. · Pries valydami, istraukite kistuk is elektros tinklo lizdo. · Panaudoj, visada isvalykite visas dalis, kaip nurodyta instrukcijoje. MEDICININIS PANEIGIMAS: Si instrukcija ir gaminys nra rekomendacij, kurias pateikia gydytojas ar kitas medicinos specialistas, pakaitalas. Nenaudokite sioje instrukcijoje pateikiamos informacijos, nordami diagnozuoti sveikatos problemas ar gydyti arba nordami paskirti vaist. Jei atsiras tarim, kad atsirado medicinini problem, nedelsdami pasikonsultuokite su gydytoju.

4

Gaminio specifikacijos

Galia Energijos snaudos Garso lygis Kompresoriaus slgio intervalas Veikimo slgio intervalas Litro tkms intervalas Veikimo temperatros intervalas Veikimo drgms intervalas Laikymo temperatros intervalas Laikymo drgms intervalas Matmenys (L x W x H) Svoris Vaist talpa Dalelyts dydis MMAD Vidutinis kvpimo daznis : KS 230 V/50 Hz : 180 VA maks. : maziau negu 60 dBA (1 m atstumu) : 25­42 Pso (0,17­0,29 Mpa) : 8­13,05 Psi (0,056­0,09 Mpa) : 5,0~8,0 l/m : 10­40 °C (50­104 °F) : 10­90 % RH : -25­70 °C (-13­158 °F) : 10­95 % RH : 222 x 190 x 103 mm (8,74 x 7,48 x 4,05 coliai) : 1 428 g (be pried) : 6 ml (kub. cm) : 0,5­10 m : 5 m : 0,2 ml/min (2 % fiziologinio tirpalo)

*Priklauso nuo technini pakeitim, be isankstinio spjimo. *Veikimas gali skirtis ­ tai priklauso nuo vaist, pvz., suspensijos ar auksto klampumo vaist. Dl issamesns informacijos zirti tiekjo duomen lapus.

100 90

kaupiamasis skirstymas Q3(x) / % cumulative distribution Q3(x) / %

80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.10 0.5 1 5 10 dalelyts dydis / µm m particle size / 50 100 500

Valymo procedros

Pries valydami, pasikonsultuokite su gydytoju arba terapeutu dl komercini dezinfekavimo priemoni ar atitinkam valymo metod naudojimo. Skalavimo technologija (atliekama po kiekvienos gydymo procedros)

5

1. Patikrinkite, ar jungimo mygtukas yra nustatytas padt ,,Off" (isjungta), o prietaisas yra atjungtas nuo maitinimo saltinio. 2. Nuo inhaliatoriaus bazs atjunkite oro vamzdel. 3. Atsargiai pasukite ir pakelkite inhaliatoriaus dangtel, kad galtumte j atidaryti ir nuimti. a ­ Inhaliatoriaus dangtelis b ­ Vaist taurel 4. Inhaliatori ir jo komponentus praskalaukite karstu vandeniu is ciaupo. 5. Nusluostykite sausu ranksluosciu ir leiskite visiskai isdziti. 6. Inhaliatoriaus montavimas.

a

b

Valymo technologija (atliekama po paskutins arba pries pirmj dienos gydymo procedr) 1. Pakartokite 1­4 veiksmus, nurodytus skyrelyje ,,Skalavimo technologija". 2. Siltame vandenyje svelnia plovimo priemone nuplaukite visas inhaliatoriaus dalis, kandikl ir kitus papildomus komponentus. Skalaukite karstame vandenyje is ciaupo. PASTABA: Valydami prietais pirm kart arba ilgai nenaudojus, kruopsciai isplaukite visus inhaliatoriaus komponentus, taip pat oro vamzdel. Inhaliatori galima plauti indaplovje. 3. Paruoskite acto ir distiliuoti vandens tirpalo (viena dalis acto ir trys dalys distiliuoto vandens). 4. Pamerkite visas dalis acto ir distiliuoto vandens misinyje 30 min. 5. Pakartokite 4­6 veiksmus, nurodytus skyrelyje ,,Skalavimo technologija".

Kompresoriaus valymas

Kompresori kasdien valykite minksta sluoste. PASTABA: Bet kokia kita valymo priemon ar valymo priemoni forma gali pazeisti prietaiso pavirsi.

Oro filtro valymas

Svarbu keisti oro filtr tuomet, kai jis pasidaro pilkos spalvos. 1. Atsargiai nuimkite oro filtro dangtel pastumdami priek. 2. Isimkite senj filtr. 3. dkite naujj svar oro filtr. 4. Saugiai pritvirtinkite oro filtro dangtel. PASTABA: Oro filtr negalima valyti ar plauti. Naudokite tik ,,NE100" oro filtrus. Nenaudokite pakaitins medziagos, pvz., vatos. Nenaudokite prietaiso be oro filtro.

Inhaliatoriaus montavimas

Pries naudodami prietais pirm kart arba ilgai nenaudojus, laikykits valymo instrukcij, nurodyt sios instrukcijos skyrelyje ,,Valymo technologija".

6

ATMINKITE: Pries valydami, montuodami ir pries bei po kiekvieno naudojimo, istraukite kompresori is maitinimo saltinio ir patikrinkite, ar jungimo mygtukas yra nustatytas padt ,,Off" (isjungta). 1. Kompresori statykite ant lygaus, stabilaus pavirsiaus. 2. Atsargiai pasukite ir patraukite virs inhaliatoriaus dangtel, kad padalytumte inhaliatori dvi dalis (vaist taurel ir dangtel). 3. Patikrinkite, ar violetinis purkstukas yra tinkamai sumontuotas vaist taurels viduje. Vaist taurelje esant kotel statykite violetinio purkstuko vamzdel. 4. vaist taurel pilkite reikiam paskirto vaisto kiek. 5. Is naujo sumontuokite inhaliatori, atsargiai pasukdami vaist taurel ir dangtel kartu. Patikrinkite, ar abi dalys yra gerai pritvirtintos. SPJIMAS: Simbolis ant sio gaminio reiskia, kad tai yra elektroninis prietaisas, o, remiantis Europos direktyva 2000/96/CE, elektroniniai prietaisai privalo bti utilizuojami atitinkamuose perdirbimo centruose.

Inhaliatoriaus naudojimas

Inhaliatorius veikia tik iki 45° kampu. Inhaliatorius Nebulizer 1. Prijunkite vien oro vamzdelio gal prie oro purkstuko. 2. Priesing gal atsargiai prijunkite prie oro vamzdelio jungiklio inhaliatoriaus pagrindo purkstuk. 3. Prie virsutins inhaliatoriaus dalies pritvirtinkite lenkt Air tubing Oro vamzdelio kandikl ar atitinkam kauk. connector jungiklis 4. Vaist taurels talpa yra 2­6 ml. Jeigu naudojate papildom trisak adapterio rinkin: Kauk Mask a) Pritvirtinkite trisak adapter prie inhaliatoriaus. Kandiklis Mouthpiece b) Vien trisakio adapterio gal pritvirtinkite prie tiesaus kandiklio, o kit ­ prie pailginto vamzdelio. PASTABA: Jeigu naudojate kauk, trisakio adapterio nereikia. 1. Patikrinkite, ar jungimo mygtukas yra nustatytas padt ,,Off" (isjungta). kiskite maitinimo laido kistuk maitinimo lizd. 2. Paspauskite jungimo mygtuk padt ,,On" (jungta). 3. Pradkite gydymo procedr pagal gydytojo ar terapeuto Inhaliatorius nurodymus. Nebulizer PASTABA: Mnulio formos griovelis kompresoriaus sone gali bti naudojamas kaip inhaliatoriaus atrama per procedras. Baig gydymo procedr, nustatykite jungimo mygtuk padt ,,Off" (isjungta) ir istraukite maitinimo laid is maitinimo lizdo. PASTABA: Jei perkais, kompresorius issijungs automatiskai. Jeigu taip atsitinka, nedelsdami:

7

1. Paspauskite jungimo mygtuk padt ,,Off" (isjungta). 2. Istraukite maitinimo laid is maitinimo lizdo. 3. Leiskite varikliui atvsti 30 min. Pries dar kart jungdami prietais, sitikinkite, kad neuzdengtos oro vdinimo angos.

Inhaliatoriaus naudojimas

Po kiekvieno naudojimo: 1. Atjunkite prietais is maitinimo saltinio. 2. Leiskite prietaisui visiskai atvsti. 3. Atsargiai nuimkite oro vamzdel nuo inhaliatoriaus ir ispilkite likusius vaistus. 4. Laikykits valymo procedr, nurodyt sioje instrukcijoje.

Trikci salinimas

Jeigu prietaisas veikia neprastai, patikrinkite, ar: 1. Prietaisas nenaudojamas, kai jungiklis yra paspaustas: Patikrinkite KS jungt maitinimo lizd. 2. Nra gar arba itin mazas gar kiekis: · Patikrinkite, ar inhaliatori statyta vaist taurel. · Patikrinkite, ar nepazeistas inhaliatorius. · Patikrinkite violetinio purkstuko padt inhaliatoriuje. · sitikinkite, kad oro vamzdelis ir kiti komponentai yra tinkamai prijungti. · Patikrinkite oro filtr ir, jeigu reikia, pakeiskite. Apsauga nuo elektros soko: · II rangos klas. BF rsies taikomosios dalys: · Kandiklis ir kauk. Apsauga nuo vandens patekimo: · IPX0 (prasta) Saugumo laipsnis esant degiems anestetikams ar deguoniui: · Nra AP/APG (netinka naudoti esant degiems anestetikams ar deguoniui) Veikimo rezimas: · Tstinis Atsizvelgiant elektros soko, gaisro ir mechanin pavoj, tik negalioja UL2601-1.

Vega Technologies Inc. 11F-13, No.100, Chang-Chun Rd, Taipei, Taiwan. BIOLIFE LTD. 203, Mesogion Av.P.C. 115 25 Athens, Greece Made in China

8

Isleidimo data: V-1-2011/05/06 IN0NE1000000000XX

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

891416