Read Kiikartorn text version

Kiikartorn

ROTARYKLUBIEN TIEDOTUSLEHTI

Kesäkuu 2004

Euran Rotaryklubi Eurajoen Rotaryklubi Rauman Rotaryklubi Raumanmeren Rotaryklubi Rauman Hauenguon Rotaryklubi

Juhli Rotarya

Satavuotisen toimintamme tunnuslauseella Celebrate Rotary ­ Juhli rotarya ­ haluan kiinnittää huomiota klubiemme moninaisiin saavutuksiin. Samalla haluan painottaa Rotarysäätiölle annettavan jatkuvan tuen merkitystä ja ponnisteluja huolehtia klubien jäsenmäärän ylläpitämisestä ja kasvattamisesta. Aktiivinen toiminta ja osallistuminen ovat vahvan ja tehokkaan klubin peruselementtejä. Huolehtikaa siitä, että jokainen klubin jäsen osallistuu yhteiseen toimintaan juhlavuotemme 2004-2005 aikana: toimimalla komiteassa, kehittämällä klubiohjelmaa tai toimien palveluprojektissa. Kutsun kaikkia toimimaan aloitteellisesti klubia, ammattia, yhteiskuntaa ja koko yhteistä maailmaamme koskevissa asioissa. Sen sijaan että vain yksinkertaisesti jatkettaisiin samoja toimintoja, joita on aikaisemminkin tehty tai jotka tuntuvat helpoimmilta, suunnatkaa klubin aktiivisuus sinne, mistä toimintaanne eniten kaivataan. Tarttukaa vastaan tuleviin haasteisiin ja tilaisuuksiin. Osoittakaa ympäristössänne 100 ensimmäisen rotaryvuoden saavutukset. Meillä on ainutkertainen tilaisuus ja vain kerran ihmiselämässä eteen tuleva mahdollisuus palvella tänä järjestömme satavuotisen toiminnan juhlavuotena.

Glenn E.Estess Sr. Rotary Internationalin Presidentti, 2004-05

-------------------------Historian ensimmäinen rotaryklubi perustettiin 23. helmikuuta vuonna 1905 Chicagossa, ja siellä pidetään myös järjestön satavuotisjuhlakonventti. Sen lisäksi, että rotaryjärjestö syntyi siellä, Chicago on myös bluesin, pilvenpiirtäjien, pannupizzan ja rullaluistimien syntymäkaupunki. Maailmanennätystitteliin Chicago yltää mm. maailman suurimmalla valaistulla suihkulähteellä, maailman vilkkaimmalla futuuripörssillä ja (Pariisin jälkeen) maailman suurimmalla kokoelmalla impressionistimaalarien töitä.

Aluegovernorin palsta

MIETTEITÄ TOIMINTAKAUDELTA 2003 ­ 2004. Tätä kirjoittaessa kevään ylioppilaat saavat päästötodistuksensa ja valkolakkinsa viikonloppuna. Itse en vielä odota arvosanoja ensimmäisestä toimivuodestani, mutta varmasti tulevana toimivuotenani voin antaa enemmän alueen klubeille apuani ja palveluja tarvittaessa. Kun sain ilmoituksen valinnastani AG:ksi maaliskuussa 2003, oli ensimmäinen ajatukseni luottamustehtävästäni AG:na hyvin sekava. Ajatukseni olivat pelokkaat: mitä minun pitää tehdä tai mitä minulta odotetaan. Aluegovernoreja on piirissä 10 ja itse olin ainoa uusi AG ja toimintavuoden alkaessa. Tulevana toimivuotena 2004 ­ 05 olen ainoa AG edelliseltä toimivuodelta, ja muut valitut uudet AG:t ovat uusia ja ensimmäistä toimintavuottaan aloittavia. DG Kai Uotilan johdolla ja piirin muiden AG:n kanssa tutustuin tehtäviini ja sain paljon lisätietoutta rotarytoiminnasta piirin näkökulmasta katsottuna. Moni asiatietous lisääntyi 1410 AG:n neuvotteluissa ja kirjeenvaihdossa. Päällimmäisenä asiana olivat vierailut klubeissa AG:na ja DG Kai Uotilan kanssa. Toimintavuosi 2003 ­ 04 on opettanut allekirjoittaneelle laajemmin rotarytoimintaa. Parhaat tapahtumat ovat olleet vierailut piirin 1410 alue 4:n rotaryklubeissa. Toivottavaa on, että jokainen rotari Jukka Karenius AG. toimintavuoden aikana vierailisi muutaman kerran myös naapuriklubeissa, koska tällöin vierailija saa paljon uutta virikettä ja näkee toisen klubin toimintaa. On todella hienoa nähdä mitenkä muut klubit toimivat ja samalla saa uusia rotaryveljiä. Tuleva toimintavuosi on juhlavuosi, sillä rotaryn perustamisesta tulee 100 vuotta 23.02.2005. Syksyllä meillä on alue 4:n järjestämä RYLA, joka pidetään Säkylässä. Alue 4 presidenttien ja I-sihteerien kokouksessa Eurassa 13.05.2004 sovimme monia klubien yhteisiä asioita ja toimintavuoden ohjelmia. Vaihto-oppilas toiminta on vireää alueellamme ja toivomukseni tulevalla kaudella on, että jokainen rotaryveli ainakin kerran vuodessa järjestää vaihto-oppilaalle yhden tapahtuman. Tapahtuma voi olla mikä vain, esim. syntymäpäivä, vierailu perhepiirissä, kauppareissu toisella paikkakunnalla, konsertti ym. Varmasti jokaisella rotaryveljellä on vuoden aikana erilaisia tapahtumia, jonne vaihtooppilaan voi ottaa mukaan. Kiitos tässä vaiheessa alueen klubeille toimintakaudesta 2003 -04 ja tehdään tulevasta vuodesta entistä parempi ja juhlitaan RI:n presidentti 2004 ­ 05 Glen E. Estess Sr. toivomalla tavalla Celebrate Rotary / Juhlikaa Rotarya.

Rauman rotaryklubi

Iiro Hyrsky Rauman Rotaryklubin presidentti

UUTISOTSIKOITA, NELJÄ KYSYMYMYSTÄ JA SODAN LAIT

Miten ihmeessä otsikon erilliset käsitteet voivat yhdistyä näin lyhyessä kirjoituksessa? No, sehän käy helposti ­ otetaan viimeaikojen suosituista uutisotsikoista yksi ­ ei, en nyt tarkoita viinan hintaa, vaikka siitäkin olisi voinut kirjoittaa. Vaan otetaan aiheeksi vankien käsittely Afganistanissa, Guantanamossa ja Irakissa. Sovelletaan uutisotsikkoon vähän neljää kysymystä ja lopuksi tarkastellaan asiaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valossa: Kun uutisotsikoita tarkastelee neljän kysymyksen avulla, törmää heti ensimmäisessä kysymyksessä suureen ongelmaa ­ ei ole mitään keinoa varmistua kerrotun todenperäisyydestä. Melkoisen varmana pidän, että tuskin koskaan saamme tietää lopullista ja täyttä totuutta Yhdysvaltain ja sen liittolaisten tavasta käsitellä vankeja Afganistanissa, Guantanamossa ja Irakissa. Emme myöskään koskaan voi varmasti tietää, ovatko vankien ja heidän edustajiensa kertomukset tapahtuneesta täysin todenmukaisia. Uskoisin kuitenkin kaikkien hyväksyvän todeksi sen, että on tapahtunut äärimmäisen epäeettinen teko ­ ihmisen perusoikeuksien loukkaus ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten rikkomus. Jos uutisissa esitetty väite siitä, että vankeihin sovellettu käsittely on ollut Yhdysvaltain tiedustelupalvelun ja/tai asevoimien johdon hyväksymää tai ohjeistamaa, alamme nähdä aivan uudessa valossa joitain vuosia sitten syntyneen kohun Yhdysvaltojen kansainvälisessä oikeudessa kansalaisilleen vaatimasta syytesuojasta sotarikosasioissa. Vaikka äkkipäätä voisi ajatella, ettei sodassa ole mitään lakeja tai säännöksiä, on asia kuitenkin toisin. Ensimmäiset kirjoitetut sodan säännöt ovat vuodelta 1864, jolloin syntyi ns. maasotasopimus. Lähes kaikki maailman valtiot allekirjoittivat vuoden 1949 Geneven konventiot, joilla luotin pohja kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille. Myöhempiä lisäpöytäkirjoja ei juuri mikään suurvalta ole ratifioinut.

Alkuperäisen Geneven sopimuksen ns. perustakeita ovat mm. - Seuraavat teot ovat kaikissa olosuhteissa kiellettyjä mm.: o ruumiillinen ja henkinen kidutus o ruumiilliset rangaistukset ja silpominen o nöyryyttävä kohtelu ja prostituutioon pakottaminen o Em. teoilla uhkaaminen Pääkohtia sopimuksesta on kiteytetty kuin nyrkkisäännöiksi ­ komentajan ohjeeksi ja sotilaan ohjeeksi - Komentajan ohjeen viimeinen kohta kuuluu: o Komentaja on vastuussa siitä, että alaiset tuntevat sodan oikeussäännöt ja noudattavat niitä. - Pari otetta sotilaan säännöistä: o kohtele inhimillisesti kaikkia vallassasi olevia vihollisen siviilejä ja sotilaita o pidättäydy kaikista kostotoimenpiteistä o pyri estämään näiden sääntöjen loukkaukset. Ilmoita rikoksista ao. viranomaisille. Pohjoismaiselle etiikalle lienee ilman mitään kansainvälisiä sopimuksiakin selvää, että heikompia ja turvattomia ei kiusata, vaan heitä on pyrittävä suojelemaan. Muunlainen toiminta tuskin tuottaisi myönteistä vastausta neljän kysymyksen kolmeen viimeiseen kohtaan ­ Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? Luoko tämä hyvää tahtoa? Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista? Asiasta kiinnostuneille voi jatkolukemiseksi suositella vaikkapa Gunnar Rosenin "Sodan lait" ­ kirjaa. Kun Suomen puolustusvoimat uusi jalkaväen taisteluohjesääntönsä (JVO I ­ III) 1970- ja 80-lukujen vaihteessa, oli kunkin osan esipuheessa muistutus sodan sääntöjen ehdottomasta noudattamisesta ­ kuin varmuuden vuoksi. Uskon vilpittömästi, että neljän kysymyksen soveltaminen tähänkin asiaan olisi ollut suureksi hyödyksi kaikille osapuolille ­ miksei niin tapahtunut ­ sitä jäämme ihmettelemään.

Mukaelma viikkokokouksen avauksesta 25.5.2004

Rauman rotaryklubin ohjelma

1.6. tiistai 8.6. tiistai 15.6. tiistai 22.6. tiistai 29.6. tiistai 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9. 5.10. 12.10. 19.10. 26.10. 2.11. 9.11. 16.11 23.11. 30.11. 3.12. 7.12. 12.12. 20.12. 21.12. 28.12. tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai perjantai tiistai tiistai Maanantai tiistai tiistai Lauri Sydänheimo Jaana Vase Kari Vikberg Pirkko Yrjälä Hallitus Toimintasuunnitelma Ei kokousta Ei kokousta Ei kokousta AG vierailu DG vierailu Luokite-esitelmä Luokite-esitelmä Teemaesitelmä Luokite-esitelmä Vuosikokous Luokite-esitelmä Yritysvierailu Luokite-esitelmä Vapaa-aihe Luokite-esitelmä Teemaesitelmä Innerwheel Vapaa-aihe Luokite-esitelmä Luokite-esitelmä Intercity - Itsenäisyyspäivä Ei kokousta Vaalikokous Intercity - joulukirkko Ei kokousta Ei kokousta Luokite-esitelmä Luokite-esitelmä Luokite-esitelmä Vapaa-aihe Vaihtokokous Hallitus

Hallitus Hallitus Airi Antraique Håkan Enlund Yrjö Vainiala Hannu Asumalahti Hallitus Risto Mieskonen Jyrki Heinimaa Kimmo Hyrsky Jussi Högman Antti Piirto Vieraileva esitel. Reijo Kulmala Simo Kauppi Anna Nurmi-Nielsen Raumanmeren RK Hallitus Hauenguano RK

Muistettavia tapahtumia tulevalla kaudella.

Ryla koulutustilaisuus Säkylässä 30. ­ 31.10.2004 ( varmistuu aivan lähipäivinä) Rotaryn hyväntekeväisyyskonserrti Huittisten Risto Ryti Salissa 20.11.2004 klo 15.00 (Ylioppilaskunnan soittajat ja Jukka Perko) Järjestää Huittisten jaq Vammalan rotaryklubit Euran Rotaryklubi 50v 29.1.2005 PETS Raumalla 12.3. Järjestää raumalaiset rotaryklubit Eurajoen Rotaryklubi 20v toukokuu 2005 Rotarypuiston siivoustalkoot toukokuu 2005. Rauman Rotaryklubin perhetapahtuma.

RAUMAN ROTARYKLUBIN KOTISIVULLE suunnistat näin: -www.rotary.fi -Rotarisivut -Piirit ja klubit

-governorien kuvien alapuolelta piiri 1410 Onnittelen! Olet perillä. Laita ihmeessä suosikkeihin!

Klubikokouksia muilta mailta Lauri Sydänheimo

Yhdysvallat, Boston, MA, joulukuu 2003 Valitettavasti jokaisella työmatkalla ei ehdi tutustumaan ulkomaalaisiin Rotary-klubeihin. Ensimmäisen ulkomaisen Rotary-klubivierailuni jälkeen tein pari muuta työmatkaa ja näillä matkoilla ei sattunut kohdalle sopivaa Rotary-kokousta. Täten minun toinen ulkomainen Rotary-vierailuni oli vasta joulukuussa 2003. Tämä kokous mahdollistui, kun olin noin kahden viikon vierailulla MIT:ssa Bostonissa. RFIDtutkimustyömme oli edennyt jopa ennakoitua ripeämmin ja Bostonrotaryn http://www.bostonrotary.org viikkokokous oli juuri sopivasti kotiinlähtöpäivänä. Bostonrotary on RI:n jäsen numero 7, joten heidän ja meidän klubimme perustamisen välissä on perustettu 9950 klubia. Ajallisesti tämä on tapahtunut 34 vuodessa. Bostonrotary on ylpeä pitkästä historiastaan. Kokousta ennen olin paikalla hyvissä ajoin ja klubin sihteeri oli jo laittamassa sähköpianoa kuntoon. Maksu oli 20 USD, josta Susan Brown oli informoinut hyvin etukäteen. Kokoustila oli siisti ja varustettu neljällä kahdeksan hengen pyöreällä pöydällä, joten ilmeisesti kaikkia klubijäseniä ei odotettu paikalle. Valmiiksi katetut pöydät tekevät osallistujien määrän arvioimisen tärkeämmäksi kuin noutopöytäruokailussa.

Paikalliset klubijäsenet saapuivat paikalle noin 15 minuuttia ennen kokouksen alkua. Kuten Englannin Cambridgessä niin myös tässä klubissa oli käytössä "konferenssinimilaput", mikä helpottaa vierailijan tutustumista paikallisiin. Toinen merkittävä hyöty on, että nämä nimilaput helpottavat myös huomattavasti uusien jäsenien tutustumista kaikkiin jäseniin. Ennen varsinaista kokousta oleva alkuseurustelu helpottaa sopivan pöytäseurueen valintaa, tai tarkemmin sanottuna mihin pöytään vierailija erityisesti halutaan. Varsinainen kokous alkoi hengennostatuksella eli lippulaululla sähköpianon säestyksellä ja tämän jälkeen lauloimme tavaamalla R-o-t-a-r-y. Laulujen jälkeen oli vieraiden esittely. Minun lisäkseni oli

toinen ulkomainen vieras Intiasta. Amerikkalaiseen tapaan he halusivat kuulla myös melko laajalti tietoja nimen ja luokitteen lisäksi, mutta asiat sai kertoa omalta paikaltansa. Ruokailun alkaessa alkoi myös varsinaisten asioiden käsittely: tulevat tapahtumat, projektien vaiheet ja tehtävien jako sekä tietysti arpajaiset ja muu varainkeräys. Kokouksen kulku oli hyvin rentoa ja iloista. Tässä yhteydessä jäsenet ja vierailijat pääsivät myös esittämään asioitaan. Intialaisella vierailijalla oli ehdotus klubi 7:n osallistumisesta heidän vesiprojektiinsa. Ajatus ei herättänyt suurempaa innostusta ja paljon riitti selittelyä siitä kuinka klubi osallistuu Ukrainassa yhteishankkeisiin, mutta asiaa luvattiin harkita. Varainkeräyksessä tässä klubissa oli käytössä "happy dollar"-lahjoitus, jonka sai antaa jonkin hyvän asian puolesta. Näitä dollareita antoi lähes jokainen ja mm. lähipöytäseurueesta annettiin RFID:lle. Itse halusin muistaa mukavaa kokousta ja kuvassa Eleanor antaa happy dollarinsa, koska tyttärenpoika oli juuri oppinut seisomaan. Toisilla oli useampiakin asioita, joita he halusivat kertoa toisille.

Koska kokous oli täydessä vauhdissa jo ruokailun aikana, niin presidentin Wilson Lee oma ruokailu jäi esitelmän ajaksi. Esitelmä oli Bostonin LOGAN lentokentästä, joka on pinta-alallisesti hyvin tiukkaan ahdettu, mutta silti USA:n viidenneksi vilkkain. Esityksen piti vierailevana esitelmöitsijänä lentokentän johtaja. Kokouksen kesto oli 1,5 tuntia. Kaikkiaan tämä kokous oli hyvin miellyttävä ja siitä jäi tunne, että tässä klubissa voisi vierailla toistekin. Tämän jälkeen olen käynyt kerran Bostonissa, mutta kokouspaikkana klubilla on Park Plaza Hotel, joka sijaitsee keskustassa. Käytännössä matkoihin MIT:sta tulee varata yli 1/2h suuntaansa ja viimeisen vierailun aikataulu ei antanut myöden osallistumiselle. Lauri Sydänheimo on kirjoittanut osallistumisesta rotarykokouksiin ulkomailla myös Rauman klubin nettisivuilla. Kirjoitus löytyy osoitteesta http://www.mainostalo.net/rotary/?s=kiikar.

Rauman rotaryklubin uusi jäsen RISTO MIESKONEN, joka työskentelee Rauman Energia Oy:n toimitusjohtajana on ollut mukana rotarytoiminnassa vuodesta-85. Nyt hänen uusi rotarykotinsa on Rauman Rotaryklubi. Risto on syntynyt Porvoossa ­ missä kävi koulunsakin. Hän valmistui sähköinsinööriksi Helsingissä ja opiskeli Otaniemessä myöskin kone-ja energiatekniikkaa. Töitä hän on paiskinut ensi alkuun opiskeluaikana Porvoon öljynjalostamon rakennustyömaalla ­ sitten myynti-insinöörinä ABB:n sähkölaitososastolla, Pekema Oy:n sähkötoimiston päällikkönä, Nesteellä käyttöpäällikkönä ja Mäntsälän Sähkön toimitusjohtajana kunnes vihdoin päätyi Raumalle v-97 Risto on veneillyt ikänsä ­ paitsi Raumalla!!! sillä täältä hän löysi golf-kentän. Laskettelu ja mökkeily Tahkon maisemissa ja pohjoisen rinteet kuuluvat talviharrastuksiin. ­ Aikuiset lapset ovat jo maailmalla, joten siis vihdoinkin kahden! Rauman rotaryklubin vaihto-oppilaiden kuulumisia

Rauman rotaryklubin vaihto-oppilaan Hilkka Holtarin vuosi Yhdysvalloissa alkaa olla lopuillaan. Edessä ovat koulun päättäjäistanssit, joihin on valmistauduttu huolella, sitten kesäloma ja matka Kalliovuorille ja vähitellen paluu kotimaahan. Puhuin Hilkan äidin kanssa asiasta, ja hän kertoi, että tyttären vaihtooppilasvuosi on mennyt hienosti. Kaikki perheet ovat olleet mukavia ja niin koulussa kuin vapaa-ajanvietossa Hilkka on ymmärtänyt olla aktiivinen ja ottaa todellakin kaiken irti Amerikan vuodestaan. Loppukesästä varmasti saamme Hilkan kokoukseemme kertomaan itse kokemuksistaan. Elizabeth Gobel täällä Raumalla valmistautuu myös koulun päättäjäisiin ja kesäkuun alussa on vuorossa Euroopan kiertomatka yhdessä toisten Suomessa olevien vaihtooppilaiden kanssa. Vuosi on kulunut nopeasti. Ennen lähtöään Elizabeth tulee kertomaan Rauman vuodestaan. Sara Brasiliassa on kertonut kaipaavansa jo Suomeen, vaikka viime syksyn pimeä aika oli hänelle ilmi selvästi koettelemus.

Hyvää kesää toivottaa nuorisovaihtoasiamies Anna Nurmi-Nielsen PS. Oman perheemme vanhoista vaihto-oppilaista on kaksi tulossa käymään meillä tänä kesänä ja meidän puolestamme pitäisi käydä kahta katsomassa. Vaihtooppilaiden isäntäperheeksi kannattaa ryhtyä, monasti tutustuu samalla koko perheeseen ja saa elinikäisiä ystäviä.

----------

Aloittelevat kalamiehet Kaksi kaverusta päätti lähteä kalastuslomalle Lappiin, mutta kun ei ollut aikaisemmin paljon kalastusta harrastettu, rahaa valmisteluihin kului runsaasti. Oli hankittava vavat ja kelat, kahlausasut, viehevalikoimat ja vielä vuokrattava mökki ja vene. Ensimmäisenä päivänä ei saatu kalaa. Eikä toinen päivä ollut yhtään parempi. Viikon päivät kuluivat samaan tahtiin ja vasta viimeisenä päivänä onnistuttiin saamaan yksi vaivainen kala. Kotimatkalla toinen miehistä päivitteli retken huonoa tuuria, "Ajattele, se yksi ainoa kala maksoi meille 5000 euroa". Toinen mies pohtii ajatusta ja toteaa: "No olipa hyvä, ettei saatu useampia".

Raumanmeren Rotaryklubi

Olli Pihlava Tuleva presidentti Klubimme uusi hallitus on toimintakautena 2004 ­ 2005 kokoonpanoltaan seuraavanlainen: Presidentti 1. varapresidentti 2. varapresidentti Past presidentti Presidentti 2005 ­ 2006 1. sihteeri 2. sihteeri Rahastonhoitaja 1. klubimestari Olli Pihlava Timo Valli Esa Sainio Martti Auvinen Heikki Nurminen Juha Antila Eero Laitiomäki Jari Aaltonens Janne Haapanen Rotaryn 100-vuotisjuhlallisuuksiin tulemme osallistumaan Turussa piiritasolla 16. ­ 17.4. Tähän vuosijuhlaamme tietysti liittyy olennaisena osana historiikki viimeiseltä 10 vuodelta. Toimikuntaan kuuluvat presidentin ja 1. sihteerin lisäksi Pekka Lehtinen ja charterjäsen Antti Tuominen. Tulevan toimintakauden PETSkoulutustilaisuus tullaan pitämään Raumalla 12. päivä maaliskuuta kaikkien raumalaisklubien yhteisprojektina. Uutena toimintona ohjelmakomiteaan on lisätty governorin ohjeiden mukaan perhekomitea, jonka tarkoitus on parantaa meidän veljien ja perheiden välisiä suhteita, edistää ja tehdä enemmän tunnetuksi Inner Wheel ­toiminta.

Nuorisovaihtoasiamiehenä toimii Jussi Aarnio. Raumalle tulee tulevana kautena yksi vaihto-oppilas nimeltään Leila Kleemola, jolla on suomalainen tausta ja joka tulee Kanadasta. Klubimme varsinaisen toiminnan suunnittelu on melko pitkällä, klubineuvottelu on pidetty. Tulen esittelemään toimintakauden ohjelman 2.7 pidettävässä viikkokokouksessa Villa Tallbossa. Joka tapauksessa tulevaa toimintaamme hallitsee juhlinta; onhan vuoden teema "Juhli rotarya/Celebrate Rotary". Rotaryjärjestömme täyttää 100 vuotta 23.2.2005. Klubimme täyttää huhtikuun 2. päivä 40 vuotta. Tulemme juhlimaan omaa syntymäpäiväämme 1.4.2005 Rauman rotaryklubin kanssa yhdessä, he kun juhlivat 60 vuotisjuhlaa juuri samana päivänä.

-------------Puutarhassa

Kaksi orvokkia kasvaa puutarhassa. - Minä rakastan sinua, sanoo toinen. - Minäkin rakastan sinua. Kutsuttaisiinko joku mehiläinen paikalle. - Kasvihuoneeni ei pidä lämpöä! Mitä teen? - Rupea viljelemään pakastevihanneksia.

Raumanmeren rotaryklubin vaihto-oppilaiden kuulumisia

Se on nyt sitten viimeisen raportin aika. En voi kyllä muuta todeta kuin, että kylläpä vuosi vierähti ripeästi. Laskin tuossa juuri, että minulla on enää jäljellä 19 päivä täällä Intiassa. Mumbai on talla hetkellä todella kuuma ja kostea! Mittarista löytyy +39 ja kuumuus on hyvin kostea, koska kaupunki sijaitsee meren rannalla. Minulla oli tuossa helmikuussa perheen vaihto. Majoittauduin perheeseen numero kolme. Perheeni on aivan ihana. Sieltä löytyy perheen isä, äiti ja pikkusisko. Host-äitini ja Host-isäni ovat nyt suunnitelleet matkan Suomeen minua katsomaan. He tulevat heinäkuun alussa. Maaliskuussa oli minun viimeinen festivalini. Se oli nimeltään Holi. Olin odottanut tätä kyseistä festivaalia jo pitkään ja kyllä olikin odottamisen arvoinen! :ideana" oli, että ketä hyvänsä sattui eteesi, niin tämä kyseinen henkilö tuli sotkea väreihin! Väreillä leikittään sen tähden, että juhlitaan kesän tuloa ja talven loppua. Lopuksi tanssitaan "vesisateessa" ja vieläkin lentää värejä. Tämä festivaali oli mielestäni paras! Pelasin holia kavereitteni kanssa ja hauskaa riitti. Huhtikuun lopulla lähdettiin vaihtariporukan kanssa viimeiselle Ok,avzo!!! Nähdään pian! Assi Rohiola reissulle. Mentiin Himalayalle. Reissu oli aivan mahtava. Taas nähtiin jotain aivan uutta ja erilainen puoli Intiasta. Himalayalla nähtiin muutama lumisadekin. Oli mukava nähdä lunta pitkästä aikaan. Toiseksi viimeisenä päivänä kipusimme vuorelle, joka oli 4400 metriä korkea. On sitä nyt sitten oltu puolessa välissä Mount Everestia. Nyt vietän viimeisiä päiviäni täällä. Kayn tanssitunnilla, yritän saada "Maar Daala"- tanssin valmiiksi. Monet intialaiset haat host-perheeni kanssa olen jo käynyt läpi ,mutta monta on silti vielä jäljellä. Viimeiset ostokset tarvitsisi vielä suorittaa ja haluan vielä viettää aikaan kavereitteni kanssa, jotka jäävät tänne. Ehkä sitten olen valmis tulemaan kotiin päin. On se kyllä haikeaa lahtea täältä. Intialaiset ihmiset ovat eloista, ilosta ja leppoisaa kansaa. Ja koko maa on uskonnollisesti ja kulttuurillisesti hyvin rikas! Mihin ikinä menetkin, kaikki on totaalisesti erilaista. Olen hyvin iloinen ja onnekas, että pääsin viettämään vaihto-oppilas vuoteni tänne Intiaan. Tämä maa on opettanut minulle paljon ja olen oppinut ymmärtämään monia asioita tämän vuoden aikana.

-------------Järjestelmät toimivat

Demokratia: Sinulla on kaksi lehmää. Naapurit päättävät, mitä teet maidolla. Edustuksellinen demokratia. Sinulla on kaksi lehmää. Naapurit valitsevat jonkun, joka päättää, mitä teet maidolla. Kapitalismi. Sinulla on kaksi lehmää. Myyt toisen ja ostat rahoilla sonnin. Kommunismi. Sinulla on kaksi lehmää. Naapurisi auttavat sinua niiden hoitamisessa ja jaatte maidon keskenänne. Arkipäivän kommunismi: Sinulla on kaksi lehmää. Sinun tehtäväsi on hoitaa niitä. Valtio ottaa kaiken maidon. Totalitarismi. Sinulla on kaksi lehmää. Hallitus ottaa ne ja päättää, ettei sinulla koskaan lehmiä ollutkaan.

Rauma Hauenguan Rotaryklubi

Jorma Sieviläinen Tuleva presidentti Asianajaja Paul P. Harrisin (synt.19.4.1868) kutsusta kokoontui 23. helmikuuta 1905 neljä miestä erääseen Unity Buildingin (nykyään 127 North Dearborn Building) toimistohuoneeseen Chicagossa, Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Paikalla olivat hiilikauppias Silvester Schiele, kaivosinsinööri Gustavus E. Loehr, vaatturiliikkeen harjoittaja Hiram E. Shorey ja silloin 37-vuotias Paul Harris. Nämä miehet sopivat, että he perustaisivat klubin sen aatteen pohjalle, jota Harris oli kehitellyt edeltäneiden viiden vuoden ajan: liikemiehet voisivat olla ja heidän tulisi olla toistensa henkilökohtaisia ystäviä. Rotary täyttää järjestönä 100 vuotta 23 helmikuuta 2005. Juhlallisuuksien valmisteluja voi seurata RI:n websivuilla. Rotarytoiminta on silloin parhaimmillaan, kun viikkokokoukseen lähtee mielellään ja sen voi asettaa etusijalle muiden yksityisten menojen suhteen. Tämä voidaan saavuttaa vain siten, että opimme tuntemaan vielä paremmin toisiamme, ystävystymme ja saamme jokaisesta tapaamisesta jotain sellaista, jota muu toiminta ei tuo elämäämme... Panostamme juhliin, vaihtelevaan kokousohjelmaan, uusien jäsenten hankintaan. Puolisoiden toiminnalla oma tärkeä rooli ­ toivon veljien kannustavan ja innostavan rakkaita elämänkumppaneitamme yhteisiin tilaisuuksiin ja puolisoiden tapaamisiin. Anne kutsuu kaikki puolisot tulevan vuoden toiminnan suunnitteluun tiistaina 8.6.2004 klo 18:00 Prisman kokoushuoneeseen. Tarjoilun järjestämiseksi toivomme ilmoittautumistasi 7.6.2004 mennessä Liisa Salmelle puh. 8330 302 tai [email protected] Aiheina ovat: puolisoiden tapaamiset tuleva toiminta juhlat muut yhteiset aktiviteetit... Anne on varannut jonkin positiivisen yllätyksen... Klubin hallitus: Presidentti: Jorma Sieviläinen Past presidentti: Matti Peura 1. varapresidentti: Hannu Koivuviita 2. varapresidentti: Tapani Kulmala 1. sihteeri: Matti Loutti 2. sihteeri: Hannu Heino Klubimestari: Juha Kuro Rahastonhoitaja: Erkki Tammiaho Nuorisovaihtoasiamies: Timo Frimodig

Rauma Hauenguan rotaryvuoden 2004-2005 syyskaudella

ma 5.7 ma 12.7 ma 19.7 ma 26.7 pe 30.7 ma 2.8 ma 9.8 ma 16.8 ma 23.8 ma 30.8 pe 3.9 ma 6.9 ma 13.9 ma 20.9 ma 27.9 ma 4.10 ma 11.10 ma 18.10 ma 25.10 ma 1.11 pe 5.11 ma 8.11 ma 15.11 ma 22.11 ma 29.11 pe 3.12 ma 6.12 ma 13.12 ma 20.12 ma 27.12 Kesävapaa Kesävapaa Kesävapaa Ei kokousta, siirto pe 30.7 Kokoontuminen Hauenguano Kaevol klo 21.50, avec Esitelmävuoro Timo Virsiheimo Esitelmävuoro Aatos Virtanen Aluekuvernööri Jukka Kareniuksen virallinen vierailu klubissamme Esitelmävuoro Jouko Vuorenpää Ei kokousta, siirto pe 3.9 Syyskauden avajaiset, avec Vierailu Eurajoen RK:in klo 18.00 Esitelmävuoro Seppo Ylander Esitelmävuoro Iiro Aadeli Edellisen rotaryvuoden toimintakertomus ja tilinpäätös Esitelmävuoro Osmo Aalto Piirikuvernööri Martti Mäkisen virallinen vierailu klubissamme Esitelmävuoro Raimo Aaltonen Esitelmävuoro Kari Haapanen Esitelmävuoro Erkki Hammar. Uusien veljien perehdyttämisilta Klubin pikkujoulujuhla Ei kokousta, siirto pe 5.11 Esitelmävuoro Pertti Järvinen Rotarysäätiön kuukausi, Hannu Koivuviita Ei kokousta, siirto pe 3.1 Rauma Intercity kokous klo 12.00. Itsenäisyysjuhla, Raumanmeri Itsenäisyyspäivä, ei kokousta Rotaryvuoden 2005 ­ 2006 toimihenkilöiden vaalikokous. Esitelmävuoro Kari Kauko Rauma Intercity kokous, avec. Joulukirkko, Hauenguanon RK Esitelmävuoro Lasse Kempas

ITALIALAINEN MIES SAA NAISEN TUNTEMAAN ITSENSÄ NAISEKSI

Eräällä Atlantin yli tapahtuneella lennolla kone kohtaa voimakkaan myrskyn. Turbulenssi on valtava ja tilanne käy heikosta vielä huonommaksi, kun toinen siipi murtuu välähtäen! Eräs nainen menettää malttinsa ja nousee kiljuen ylös koneen etuosassa. "Olen liian nuori kuolemaan", hän valittaa. Sitten hän kirkuu, "Voi, tulemme varmasti kuolemaan, haluan viime minuuttini olevan ikimuistettavia" "Onko koneessa KETÄÄN, joka saisi minut tuntemaan itseni NAISEKSI?" Hetken koneessa on aivan hiljaista. Jokainen on unohtanut oman hätänsä. Kaikki tuijottavat, katseet naulittuina epätoivoiseen naiseen koneen etuosassa. Sitten eräs italialainen mies nousee ylös koneen takaosasta. Hän on komea: pitkä, hyvin muodostunut. Hänellä on tummanruskea tukka ja suklaasilmät. Hän alkaa kävellä hitaasti käytävää eteenpäin; Aukoo paitansa nappeja... Nappi kerrallaan... Kukaan muu ei hiiskahdakaan... Hän riisuu paitansa.... Hänen rintalihaksensa jännittyvät... Hän avaa suunsa...ja kuiskaa.... "Silitä tämä paita ja anna minulle jotain syötävää"

Rauma Hauenguan klubikomiteat Klubipalvelu - Jäsenyyskomitea: Timo Virsiheimo pj., Aatos Virtanen, Olli-Pekka Viljanen, Seppo Ylander, Mikko Pursiheimo - Rotarytietouskomitea: Kari Korpi pj., Juhani Kuusinen, Pekka Kuusisto, Eero Sarparanta, Matti Peura - Julkaisu- ja tiedotuskomitea: Seppo Penttinen pj., Tapio Saarenpää, Markku Sainio, Ami Rastas, Olavi Sillanpää - Ohjelmakomitea: Juha Kuro pj., Iiro Aadeli, Risto Niittynen, Hannu Raunio Ammattipalvelu - Kari Haapanen pj., Raimo Aaltonen, Osmo Aalto, Kari Kauko Yhteiskuntapalvelu - Projektikomitea: Erkki Hammar pj., Ilpo Miettinen, Pertti Järvinen, Lasse Kempas, Pertti Nordman - Varainhankintakomitea: Erkki Tammiaho pj., Jouko Vuorenpää, Risto Siilos, Risto Vihriälä Kansainvälinen palvelu - Nuorisovaihtoasiamies: Timo Frimodig, Sakari Toivonen - Rotarysäätiökomitea: Hannu Koivuviita pj., Hannu Heino

Viinikulttuuria Eri kansallisuuksista koostuva pöytäseurue oli tullut ravintolaan. Kukin tilasi lasillisen viiniä. Kun viinit tuotiin seurueen jäsenet huomasivat, että jokaisessa lasissa oli kärpänen. Ruotsalainen vaati uutta viiniä samaan lasiin. Englantilainen vaati uutta viiniä uuteen lasiin. Suomalainen otti kärpäsen viinistä ja joi viinin. Venäläinen joi viinin kärpäsineen. Kiinalainen söi kärpäsen, mutta jätti viinin juomatta. Juutalainen pyydysti kärpäsen ja myi sen kiinalaiselle. Norjalainen otti kärpäsen ja lähti pyydystämään turskaa. Irlantilainen jauhoi kärpäsen viinin sekaan ja lahjoitti juomansa englantilaiselle. Amerikkalainen tietysti haastoi ravintolaan oikeuteen ja vaati 65 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia henkisistä kärsimyksistä. Skotti tarttui kärpästä kurkusta ja karjui: Nyt jumalauta oksennat kaiken minkä joit! Pohjalainen väitti, että se on demarien juoni pisti tarjoilijaa puukolla ilikiästi. Ei myöskään juonut viiniä, koska se on homojen hommaa ja ihmetteli, missä se tilattu kossu viipyy.

Eurajoen Rotaryklubi

Antti Laine Presidentti KIITOS

Kulunut vuosi on ollut hyvin antoisa ja vaihteleva, siihen on sisältynyt iloa ja myös suruakin. Petsissä saatuamme vuoden teemaksi Lend a Hand, Ojenna auttava kätesi oli helpompi lähteä toteuttamaan presidentti kauttani. Te veljet toteutitte vuoteni aktiivisuudellanne kiitos siitä teille. Tommi Taabermannin sanoin. Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia pitää tempoa, kaikkia kuita kurkotella. On vain yksi ehto, elinehto. Värisevää sielua ei saa tallata. Toivon seuraajalleni hyvää tulevaa Presidentti kautta.

Eurajoen rotaryklubi Simo Koskinen Tuleva presidentti

Klubimme täyttää ensi vuonna 20 vuotta ja juhlimme sitä toukokuussa. Rotaryvuoden 2004-2005 ohjelma muodostuu esitelmistä , vierailusta, kulttuurista ja juhlista. Vaihto-oppilaamme Heidi Känä palaa kotiin Australiasta heinäkuussa ja tulee kertomaan vaihto-oppilasvuoden kokemuksistaan .Jemina Jasu lähtee elokuussa vuodeksi USA:han ja tulee esittäytymään klubiin ennen lähtöä. USA:sta tuleva vaihto-oppilas Adam Seiz saapuu Eurajoelle elokuussa ja tällä hetkellä meillä on vaihto-oppilaana myös australialainen Matthew Fosberg, joka saapui tammikuussa. Tulevana vuonna rotaryliike täyttää 100 vuotta. RI:n presidentti Clenn E. Estess on valinnut vuoden teemaksi juhlikaa rotarya. RI:n presidentti toivoo, että rotarit jakaisivat juhlahengen koko rotaryperheeseen.

Eurajoen rotaryklubin hallitus:

Presidentti Past presidentti Tuleva presidentti 1. Sihteeri 2. Sihteeri 1. Klubimestari 2. Klubimestari Rahastonhoitaja Nuorisovaihto- ja Rotarysäätiöasiamies

Simo Koskinen Antti Laine Markku Passi Timo Laine Aulis Laukola Pekka Grönlund Kalevi Känä Risto Lasonen Harri Hiitiö

Eurajoen rotaryklubin tapahtumakalenteri 2004

Vk pv 28. 05.07 29. 12.07 30. 19.07 31. 26.07 32. 02.08 33. 09.08 34. 16.08 35. 23.08 36. 30.08 37. 06.09 38. 13.09 39. 20.09 40. 27.09 41. 04.10 42. 11.10 43. 18.10 44. 25.10

OHJELMA Klubikokous Kesäteatteri (avec) Vapaa Vaihto-oppilaan lähtiäiset (avec) Vaihto-oppilaan kuulumiset (avec) Aluegovernorin vierailu Yritysvierailu Vanne ja rengaspalvelu Uuden vaihto-oppilaan esittely (avec) Vuosi-info Risto Lasonen Hauenguanon klubin vierailu Klubikokous Governorin vierailu Klubikokous Yritysvierailu Liukkaan kelin rata Luvia Australialaisen vaihto-oppilaan kokemuksia (avec) Esitelmä Timo Pärssinen Rotary Foundation-seminaarin kuulumiset

----------------

Yhdistyneessä Euroopassa: parhaimmillaan: Kokit ovat ranskalaisia Insinöörit ovat saksalaisia Poliisit ovat brittejä Rakastajat ovat italialaisia Poliitikot ovat sveitsiläisiä. pahimmillaan: Kokit ovat brittejä Insinöörit ovat ranskalaisia Poliisit ovat saksalaisia Rakastajat ovat sveitsiläisiä Poliitikot ovat italialaisia.

Euran Rotaryklubi

Jukka Kianen Presidentti Hyvät rotarysisaret ja ­veljet Jälleen yksi rotaryvuosi on päättymässä keskikesällä. Meillä on ollut mahdollisuus kuulla sisarten ja veljien mielenkiintoisia esitelmiä, vierailla useassa yrityksessä sekä liikkua luonnossa. Olemme kokoontuneet myös aiempaa useammin yhdessä puolisoittemme kanssa. Klubimme yhtenä tavoitteena on ollut jäsenten viihtyvyyden parantaminen. Hyvä kokousaktiviteettimme on ehkä paras osoitus tämän tavoitteen saavuttamisesta. Euran Rotaryklubiin on kutsuttu viimeisen vuoden aikana monta uutta jäsentä. Järjestämme loppukesästä rotarytietousinfon, jonka klubissamme pitää PDG Aaro Hurskainen. Tiedostamalla rotarytoiminnan tavoitteet paremmin parannamme kaikkien rotareiden viihtyvyyttä klubissamme. Olemme aloittaneet juhlavuotemme valmistelut. Vietämme klubin 50 vuotisjuhlaa 29.1.2005. Julkaisemme myös silloin klubin historiikin. Tavoitteenamme on osallistua myös Rotarytoiminnan 100 vuotistilaisuuksiin aktiivisesti. Alue 4 RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) pidetään 30. ­ 31.10.2004 Säkylän seurakunnan Pihlavan leirikeskuksessa. Tavoitteena on antaa 18 ­ 26 vuotiaille nuorille mahdollisuus kehittää johtajankykyjään. Jokainen alueen klubi valitsee RYLA:an 4 - 5 nuorta osallistujaa. Toivotan veli Jarkolle menestystä klubimme seuraavana presidenttinä. Jo ohjelmarungostakin on havaittavissa, että Euran klubin toiminta on jatkossakin monipuolista ja mielenkiintoista. Parhaimmat kiitokseni rotarysisarille ja veljille hyvästä yhteistyöstä ja aktiivisuudesta päättymässä olevana rotaryvuonna. Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille lukijoille!

Euran rotaryklubin lähiajan ohjelma

8.6.2004 Esitelmä, Ilmo Aronen 15.6.2004 Esitelmä, Jarkko Lainio

22.6.2004 Rantasauna / Lännen Tehtaat 29.6.2004 Vaihtokokous Jukka Kianen (avec)

6.7.2004 13.7.2004 20.7.2004 27.7.2004 3.8.2004 10.8.2004 17.8.2004 24.8.2004 31.8.2004

Rotaryvuosi 2004 ­ 2005 Vierailu, Leppämäen Viinitila 7.9.2004 Esitelmä, Mikko Maunula Kesäteatteri 14.9.2004 Esitelmä, Janne Liikanen Kesäloma 21.9.2004 Esitelmä, Marjo Pellinen Kesäloma 28.9.2004 Esitelmävieras, Marje Kaarle Aluegovernör Jukka Karenius 5.10.2004 Yritysvierailu, Jujo Thermal Oy Governor Martti Mäkinen 12.10.2004 Esitelmä, Pentti Perttuli Pyhäjokiretki, Ilkka Perttula 19.10.2004 Vierailu Köyliön kunta Esitelmä, Sinikka Aatrakoski 26.10.2004 Esitelmä, Jukka Pirttimäki Esitelmä, PDG Aaro Hurskainen

Euran rotaryklubin uusia jäseniä

Matti Seppo Kompuinen

Olen syntynyt 20.7.1966 Säkylässä. Ylioppilaaksi (1985) valmistumisen jälkeen suoritin varusmiespalveluksen Huovinrinteellä (res. yliluutnantti), jonka jälkeen opiskelin Raumalla ja valmistuin luokanopettajaksi 1991. Vaimoni Päivi, os. Heinonen, on syntynyt 1966 ja hän toimii kasvatustieteellisten aineiden lehtorina Loimaan Ammattiinstituutissa. Meillä on kaksi poikaa, Valtteri 1997 ja Kalle 1999. Varsinaisen työurani aloitin vuonna 1992 Säkylän Pyhäjoen koulussa ensin luokanopettajana, sittemmin koulunjohtajana. Elokuussa 2001 siirryin Huittisiin Lauttakylän koulun rehtoriksi. Uuteen taloomme Säkylässä pääsimme muuttamaan helmikuussa 2003, joten asuinkuntanamme on säilynyt Säkylä, vaikka töissä muualla käymmekin. Vapaa-ajan suhteen ei ole ongelmia, mutta jos aikaa on, mielelläni pidän yllä kuntoani, osallistun reserviläistoimintaan ja kesäisin aika kuluu mökillä Laitilassa. Myös opiskelua itsensä kehittämiseksi ja ajan hermolla pysymiseksi voi pitää harrastuksenani. Uutena harrastuksena aloitin nyt Rotarytoiminnan.

Kaija Marttala

Olen 49-vuotias Etelä-Pohjanmaalta lähtöisin oleva pitkän linjan pankkilainen. Kauhava on syntymäkuntani, opiskeluni olen suorittanut Kauhavalla ja Lapualla. Olen tunnustautunut ikuiseksi opiskelijaksi, joten opiskelupaikkoja ovat sen jälkeen olleet sekä Vaasa että Helsinki. Euraan Hinnerjoen Osuuspankin toimitusjohtajaksi siirryin tämän vuoden tammikuussa Helsingin hälinästä. Pankkiuraani olen tehnyt Lappajärven Osuuspankissa, niin pääkonttorilla Lappajärvellä kuin Helsingin konttorissa. Perheeseeni kuuluu puoliso, Jorma. Hän on tiedotusalan yrittäjä ja toimittaja. Lapseni ovat jo aikuisia ja maailmalla. Vanhin lapsista Marika asuu perheineen Kangasalla, hän on jo valmistunut ammattiin ja on työelämässä. Pasi puolestaan työstää graduaan Lapin Yliopistossa ja opinnot ovat siten loppusuoralla.

Minulla on myös yksi lapsenlapsi, aivan hurmaava pikkukaveri Werner. Harrastuksista liikunta on aina kuulunut lähelle sydäntäni, muodot ja lajit vaihtelevat vuoden ajasta riippuen. Uudet kulttuurit ja maat ovat myös aina kiehtoneet minua. Matkailu onkin ollut perheessäni yksi merkittävä harrastus, se on ollut tapa oppia ja kohdata uusia asioita. Esa Mäki

Olen 37-vuotias perheellinen mies. Perheeseeni kuuluu vaimoni Tuijan lisäksi kahdeksan vuotias Aleksi sekä neljä vuotta elokuun lopulla täyttävä Emmi-Sofia. Tuija työskentelee tällä hetkellä Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä. Säkyläläisiä meistä tulee heinäkuun alusta, jolloin muutamme ostamaamme taloon Pyhäjärven rannalle. Itselleni tämä on paluu synnyinkuntaani. Valmistuin maatalous-metsätieteiden maisteriksi (agronomi) 1994, jolloin myös aloitin työni Atrialla ensinnä lihan vientitehtävissä. Tätä ennen opiskelujeni ohella toimin jonkin aikaa sekä toimittajana että tiedottajana. Nykyisessä tehtävässäni Broilertalon toimitusjohtajana aloitin viime vuoden marraskuussa. Harrastukseni ovat liikunnallisia; talvisin hiihdän ja kesällä rullaluistelen. Erkki Lepistö

Olen kotoisin Pomarkusta ja sain peruskoulutukseni Pomarkun lukiossa sekä moninaisissa maataloustöissä. Ikää on kertynyt 48 vuotta. Puoliso ja aikuistuvat lapset asustavat Tampereella. Muutin Helsinkiin etsimään koulutusta ja valmistuin ekonomiksi ja oikeustieteen kandidaatiksi. Työkokemusta olen hankkinut tilintarkastuksesta, talousjohtamisesta, pankkitoiminnasta ja toimitusjohtajan tehtävistä. Olen Lännen Tehtaiden toimitusjohtaja vuodesta 2001 alkaen vastaten 500 milj. euron konsernin moninaisista toiminnoista ja toiminnan sekä rakenteen kehittämisestä. Lännen palveluksessa aloitin rahoituspäällikkönä vuonna 1993 ja nyt olen konsernin palveluksessa toista kertaa. Sotilasarvoni on yliluutnantti. Työni on iloni ja harrastukseni ovat liikunnan parissa. Juoksen, hiihdän, laskettelen, luistelen ja pelaan joskus golfia. Shiba -rotuinen koira vahtii, ettei liikuntaan tule liian pitkiä taukoja. Luen dekkareita, jos tarmoa riittää. Matkustan mielelläni ja laitan ruokaa, kun tekee mieli hyvää.

Euran rotaryklubi - nuorisiovaihtouutiset

Koulut ovat sulkeneet ovensa ja nuoret ovat päässeet kesälaitumille eli kesä on alkanut. Ilmat ovat tosin hieman vielä olleet kolean puoleisia, mutta toivottavasti pian lämpenevät. Riippumatta säistä kesä kuitenkin on vaihtooppilastoiminnan kannalta sitä kuuminta aikaa: on palaavaa, lähtevää ja saapuvaa uutta nuorta. Eero Väkiparta on aloittamassa viimeisiä aikojaan Australiassa, jossa hän on ollut vuoden verran Victorian osavaltion pohjoisrajalla, Wodonga West ­klubin vieraana. Opiskelunsa hän on suorittanut Wodonga Catholic Collegessa. Hän on viihtynyt Australiassa vallan mainiosti ja saanut runsaasti uusia kokemuksia niin australialaisesta kulttuurista, ihmisistä kuin luonnosta, joka poikkeaa täysin suomalaisesta. Hän on ollut useammassa host ­perheessä ja kaikki ovat olleet mukavia ja hän on viihtynyt. Eero on kova kanoottimies, ihan kilpailutasolla, ja on Australian vuotenaan päässyt harrastamaan myös tätä lempilajiaan. Eero Väkiparta palaa Euraan heinäkuussa. Hanna-Leena Mäkitalo

Kuten viime kerralla kerroimme euralainen Sanni Ilola lähtee elokuussa vuodeksi USA:hin . Hän tulee viettämään vaihtooppilasvuotensa New Yorkin osavaltiossa Sauqoitin kaupungissa ja on jo pitänyt jonkin verran yhteyttä ensimmäiseen isäntäperheeseensä. Kesän hän on töissä Eurassa ja tienaa vähän matkarahoja. Parhaillaan hän odottaa viisumipapereitaan takaisin USA:sta, jotta voisi aloitella matkajärjestelynsä. Lähes samalla päivämäärällä, kun Sanni lähtee, saapuu USA:sta, New Yorkin osavaltiosta Säkylään nuori neitonen Erika Richter. Hän tulee viettämään vuotensa neljässä eri säkyläläisessä perheessä ja käymään Säkylän seudun lukiota. Erika on erittäin lahjakas kielellisesti (jo nyt tässä vaiheessa hän on lähettänyt sähköposteja käyttäen muutamissa lauseissa selvää suomenkieltä!) sekä musiikillisesti. Hänen instrumenttinsa on pasuuna, ja alustavia tiedusteluita on tehty Tuulimyllyn Puhaltajien suuntaan, ja näyttää todennäköisestä, että Erika pääsee vuodeksi mukaan tähän tasokkaaseen puhallinorkesteriin!

---------------------

Rotary - kattava verkosto

Rotaryjärjestöön kuuluu 1,2 miljoonaa jäsentä 160 maasta, miehiä ja naisia. Jäsenet toimivat paikallisissa rotaryklubeissa ja muodostavat maankattavan ja myös kansainvälisen verkoston. Rotari on rotari kaikkialla ja tervetullut käymään kaikissa rotaryklubeissa. Rotary on siksi myös ovien avaaja uusiin toimintaympäristöihin ja maailmalle. Rotaryjärjestö kasvattaa jäsenensä toimimaan järjestön tunnuslauseen Palvelu Itsekkyyden Edelle hengessä. Tämä tarkoittaa pyrkimistä hyviin asioihin ja ympäröivän yhteiskunnan myönteiseen kehittämiseen. Rotarysäätiö, jonka kautta suurimmat rotarypanostukset kanavoituvat, muotoilee selkeäksi tehtäväkseen: "Doing Good in the World".

Information

Kiikartorn

20 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

683341