Read MAPA CALA PRZOD I TYL.cdr text version

Zielona Góra

ODR

A

G£OGÓW

BA

Poznañ Bydgoszcz

RY C Z

Poznañ

¯MIGRÓD

Berlin

PRZEMKÓW

Stawy Przemkowskie

Stawy Milickie

POLKOWICE MILICZ

BARYCZ

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

OEL¥SKA

LUBIN

NIEMCY

Drezno

ZGORZELEC

WO£ÓW

Bory Dolnooel¹skie

BOLES£AWIEC OBORNIKI OEL¥SKIE TRZEBNICA

Warszawa

ODRA

Park Krajobrazowy Che³my

LEGNICA OLEOENICA

Poznañ Poznañ Wieluñ

NAMYS£OW

Dolny OEl¹sk OEl¹sk Opolski

LUBAÑ LWÓWEK OEL¥SKI

Z£OTORYJA

WROC£AW

GRYFÓW JAWOR

Park Krajobrazowy Doliny Bobru

Górny OEl¹sk

OEWIERADÓW ZDRÓJ

SU DE TY

Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy

STRZEGOM O£AWA

KLUCZBORK

SOBÓTKA

Za³êczañski Park Krajobrazowy

Warszawa £ódY

JELENIA GÓRA

CIEPLICE ZDRÓJ

BOLKÓW

PIECHOWICE SZKALRSKA PORÊBA

SUDE TY

KOWARY SZCZAWNO ZDRÓJ KARPACZ KRZESZÓW KSI¥¯

OEWIDNICA

OElê¿añski Park Krajobrazowy Góra OElê¿a

OLESNO BRZEG

OD RA

TA AR W

Praga

KAMIENNA GÓRA

PRZE£. OKRAJ LUBAWKA

WA£BRZYCH

NIEMCZA

CZÊSTOCHOWA

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

WALIM

DZIER¯ONIÓW

K£ OD ZK A

JEDLINA ZDRÓJ

J.Turawskie

OLSZTYN

GOLIÑSK

NY SA

Park Krajobrazowy "Lasy Nad Górn¹ Liswart¹"

JANOW

Atrakcje Turystyczne Regionu OEl¹skiego

Z¥BKOWICE OEL¥SKIE

OPOLE

LUBLINIEC

MA £A PA N

J.Poraj

EW

BARDO punkt informacji turystycznej przejoecie graniczne 1. Zamek Ksi¹¿ 2. Twierdza K³odzka 3. Sztolnie Walimskie 4. Bazylika w Trzebnicy 5. Zesó³ klasztorny w Krzeszowie 6. Ratusz w Lwówku Ssl. 7. Kopalniaw Z³otym Stoku 8. B³êdne Ska³y ko³o Kudowy 9. Snie¿ka w Karkonoszach 10. Kooeci.ól Pokoju w Jaworz 11. Saanatorium Wojciech w L¹dku 12. kooeci.ó³ Wang w Karpaczu 13. Hala Ludowa we Wroc³awiu 1. Zamek w G³ogówku 2. Zamek Piastów OEl¹skich w Brzegu 3. Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego 4. Góra OEw. Anny 5. Zamek w Mosznej 6. Katedra w Nysie 7. Jeziora nyskie 8. Góry Opawskie 9. SEBASTIANEUM SILESIACUM Zespó³ Turystyczno -Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Kamieniu OEl¹skim 10. Muzeum Wsi Opolskiej (Opole-Bierkowice) 11. Pa³ac w ¯yrowej

KAMIEÑ OEL¥SKI OTMUCHÓW

PACZKÓW

J.Otmuchowskie J.Nyskie ¯YROWA L¥DEK ZDRÓJ

STRZELCE OPOLSKIE

WA RT A

BOBOLICE KROCZYCE MIRÓW MORSKO PODLESICE

Kielce

Praga

KUDOWA ZDRÓJ

DUSZNIKI ZDRÓJ

K£ODZKO

POLANICA ZDRÓJ Z£OTY STOK

NYSA

PYRZOWICE TARNOWSKIE GÓRY

OEW. ANNA

ZAWIERCIE

PRZE

J.Przeczyce

MSZA

OGRODZIENIEC

MOSZNA

Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE w Pyrzowicach Informacja Lotniskowa tel.: + 48 32 3927385 www.gtl.com.pl Port Lotniczy Wroc³aw S.A. Wroc³aw ul. Skar¿yñskiego 36 Informacja Lotniskowa (071) 358 13 81 www.airport.wroclaw.pl

CZECHY

G£OGÓWEK G£UCHO£AZY BYSTRZYCA K£ODZKA

D£UGOPOLE ZDRÓJ

KAN

A£ G

LIW

ICK

BYTOM

I

STRONIE OEL¥SKIE

KOTLINA K£ODZKA

Brno

PRUDNIK

KÊDZIERZYNKO·LE

GLIWICE

ZABRZE

BÊDZIN

Brno

G£UBCZYCE

ODRA

CHORZÓW

SOSNOWIEC

rezerwaty przyrody

uzdrowisko

1. Jasna Góra, Czêstochowa 2. Szlak Orlich Gniazd, Ogrodzieniec, Bêdzin, Olsztyn, Mirów, Bobolice, 3. Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronooenych, Tarnowskie Góry 4. Sztolnia Czarnego Pstr¹ga, Tarnowskie Góry 5. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Chorzów 6. Skansen Górniczy Królowa Luiza, Zabrze 7. Hala widowiskowo-sportowa ,,Spodek", Katowice 8. Tyskie Browary Ksi¹¿êce i Muzeum Piwowarstwa, Tychy 9. Muzeum Zamkowe, Pszczyna 10. Wzgórze Zamkowe, Cieszyn 11. Góra ¯ar, Miêdzybrodzie ¯ywieckie 12. Uzdrowiska, Ustroñ 13. Narciarstwo, Ustroñ, Wis³a, Szczyrk, Korbielów, Istebna, Morsko 14. Jezioro ¯ywieckie, ¯ywiec 15. Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,Zamek", Wis³a 16. Koronka, Koniaków, Istebna, Jaworzynka

KATOWICE

MIÊDZYLESIE

Kraków

Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Brno Brno Bratys³awa Wiedeñ

PIETROWICE

CZECHY

GORY OPAWSKIE

RACIBÓRZ

RYBNIK

TYCHY

PSZCZYNA

WIS£A

ZABE£KÓW GOCZA£KOWICE ZDRÓJ

SO£ A

Ostrawa

J.Gocza³kowickie

BIELSKOBIA£A

CIESZYN

Park Krajobrazowy Beskidu Ma³ego

Wadowice

SZCZYRK USTROÑ

Ostrawa Wiedeñ

¯YWIEC

B

WIS£A

K ES

IDY

JELEOENIA

Park Krajobrazowy Beskidu OEl¹skiego

ISTEBNA KONIAKÓW

S£OWACJA

ZWARDOÑ

IDY SK BE

¯ywiecki Park Krajobrazowy

KORBIELÓW

Information

MAPA CALA PRZOD I TYL.cdr

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

550679