Read Contract de editare - cadru - creatie literara text version

CONTRACT CADRU DE EDITARE

Nr.inregistrare______/_____ CONTRACTELE RUBINIAN - model demonstrativ 2007 CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 Editorul si Autorul Cauti contracte profesioniste? E greu sa le gasesti? Stim si noi. Tocmai de aceea ne-am concentrat timp de mai multi ani Societateaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx _____________, eforturile, ca sa iti oferim acum contractele de care ai nevoie. Sediul: ___xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx__________, Contractele Rubinian acopera cele mai diverse aspecte cu care Inmatricxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx __________________, te poti confrunta in relatiile civile si de afaceri. Sunt modele tip Cod Unicxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ________________, care se adapteaza oricarei situatii. Cont bancaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ___________, Banca__xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx _____________, Contractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte de a utiliza reprezentata legal de orice model de contract in practica, te sfatuim sa consulti si un specialist. Dl/D-na__________________________________________________, in calitate de:_____________________________________________, Pretul modelului complet editabil (format Microsoft Word): identificat(a) prin:________________________________________, 21 RON in calitate de EDxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tor, (2) Contractul se livreaza prin posta electronica (e-mail). Pretul se achita anterior livrarii, in numerar sau prin virament Societateaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ___________, bancar in contul firmei Rubinian. Dupa receptionarea dovezii de Sediul: __xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx modelul comandat. ___________, efectuare a platii, va vom furniza xxxxxxxxxxxxxxx si Inmatricuxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx_________________, Detalii si comanda: Cod Unicxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ________________, http://www.rubinian.com/contracte_modele.php Cont bancxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ____________, 0724-578433 office @ rubinian.com Banca_______________________________sucursala_____________________________, reprezentata legal de Dl/D-na__________________________________________________, Semneaza profesionist. in calitate de:_____________________________________________, identificat(a) prin:________________________________________, in calitate de AUTxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tul contract Autor, (in cazul in care Axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx l destinat acesteia) avand ca temei lexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rea prezentului contract in urmatoarele conditii:

(1)

1

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare (1) Obiectul prexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx n vederea realizarii publicarii de catre xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ui, constand in:

CONTRACTELE RUBINIAN - model demonstrativ 2007 -

_______________________________________________________________________________ denumite in continuxxxxxxxxxxxxxxx ontract ,,opere". (2) (3) Operele sunt xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxnoi. Cauti contracte profesioniste? E greu sa le gasesti? Stim si u continutul lor. Editorul isi axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Tocmai de aceea ne-am concentrat timp de mai multi ani (4) Tirajul operelxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx n care cerintele eforturile, ca sa iti oferim acum contractele de care ai nevoie. pietei impun reeditarxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tract de reeditare, dupa caz, in care se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e de parti. Nu se considera reeditare Contractele Rubinian acopera cele mai diverse aspecte cu care uxxxxxxxxxxxxxxx leiasi opere. te poti confrunta in relatiile civile si de ica. (5) Reproducerexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx afaceri. Sunt modele tip care se adapteaza oricarei situatii. (6) Difuzarea oxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ptica ori prin retea electronica sau prin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Contractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte de a utiliza orice model de contract in xxxxxxxxxxxxxxx (7) Denumirea xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxpractica, te sfatuim sa, vor fi detaliate in Anexa nr.1 la prezexxxxxxxxxxxxxxx consulti si un specialist. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxesta. (8) Formatul redxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identificare, vor fi inscrise in Manualul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx format Microsoft Word): Pretul modelului complet editabil ( xxxxxxxxxxxxxxx egranta din acesta.

21 RON

Art.3 Exclusivitatea. Teritorialitatea Contractul se livreaza prin posta electronica (e-mail). Cesiunea esxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se reproduce numai in Pretul se achita anterior livrarii, in numerar sau prin virament limba ________ sixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx receptionarea dovezii de bancar in contul firmei Rubinian. Dupa xxxxxxxxxxxxxxx ________________, asupra lor neavand xxxxxxxxxxxxxxx n altva vom furniza modelul comandat. efectuare a platii, editor. Detalii si comanda: CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA http://www.rubinian.com/contracte_modele.php 0724-578433 Art.4 Onorariul office @ rubinian.com Conform voixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx at astfel:

! Autorulxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ________ brut pentru

fiecare oxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx materialului Semneaza profesionist. Editorulxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx epturilor de autor se realizeaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx azute de lege.

! Editorulxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ul net, ce se va obtine

in urmaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx erialului editat.In acest sexxxxxxxxxxxxxxx ce astfel:

"

____xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ractului;

2

"

restul de _____% se va plati lunar, in functie de sumele obtinute din vanzari.

! altfel:_________________________________________________________________.

CONTRACTELE RUBINIAN - model demonstrativ 2007 (1) Ca modxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxza: Art.5 Modalitati de plata

! prin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxlexxxxxxxxxxxxxxx 1 Cauti contracte profesioniste? E greu sa gasesti? Stim si noi.

al.(1) al prezentului contrxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prezentului contract.

Tocmai de ! prin numerar. aceea ne-am concentrat timp de mai multi ani eforturile, ca sa iti oferim acum contractele de care ai nevoie. ! alta mxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ______________ (2) Plata se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxdiverse aspecte cu care Contractele Rubinian acopera cele mai xxxxxxxxxxxxxxx dent, pana la data de _____________xxxxxxxxxxxxxxx relatiile civile si de xxxxxxxxxxxxxxx plata. te poti confrunta in xxxxxxxxxxxxxxx afaceri. Sunt modele tip (3) Nici o care se adapteaza oricarei situatii. plxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx primita decat in momentul ajunxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ii coincide cu o zi de sambata sau duxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx va lua toate masurile Contractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte de necesare pentru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx re care precede a utiliza orice model de contract in practica, te sfatuim sa respectiva sambxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxoare. consulti si un specialist. (4) In cazulxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx le sistemului bancar, etc.) Autorului nu ixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx igatia de plata a sumelor Pretul modelului complet editabil xxxxxxxxxxxxxxx ngerea acestor obligatii, respective nu dixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx(format Microsoft Word): cu tot ceea ce implica aceasta. 21 RON Art.6 Clauza electronica (e-mail). Contractul se livreaza prin posta penala Pretul se achita anterior livrarii, in numerar sau prin virament (1) Pentru bancar in contul firmei Rubinian. Dupa receptionarea dovezii de xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx percep penalitati de intarziere de _xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx modelul comandat. pa trecerea unui nr. de efectuare a platii, va vom furniza xxxxxxxxxxxxxxx ________zile, dexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ila. Detalii si comanda: (2) Penalitatxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se vor adauga la factura http://www.rubinian.com/contracte_modele.php urmatoare emisa de Autor. 0724-578433 (3) Autorul xxxxxxxxxxxxxxx office @ rubinian.com xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tarziere, penalitatile de _______% din pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx le in termenele prevazute in Anexa nr.1 xxxxxxxxxxxxxxx act. (4) In cazul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx caruia se va limita la Semneaza profesionist. capitolul al carui autor este. (5) Daca se dxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxcare un material incomplet, cu afirmatii sau xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx turii o colaborare directa care ar prejudicixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx re se vor evalua in functie de prejudiciul adxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx in pretul contractului.

3

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI

Art.7 Durata contractului (1) Prezentul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ncepand cu data de____________xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx_____. CONTRACTELE RUBINIAN (2) Durata prxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s al partilor prin act - model demonstrativ 2007 aditional la prezxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rea termenului prevazut la alineatul precedxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxacita. Cauti contracte profesioniste? E greu sa le gasesti? Stim si noi. Art.8 Durata Cesiunii drepturilor de autor.Termenele contractului CesiuneaTocmai de aceea ne-am concentrat timp de mai multi ani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo durata _________________. eforturile, ca sa iti oferim acum contractele de care ai nevoie. (2) Autorul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx are opera, conform programului de pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ontract, 1 (un) exemplar, Contractele Rubinian acopera cele mai diverse aspecte cu care insotit de desexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e reproducerii grafice, te poti confrunta in relatiile civile si de afaceri. Sunt modele tip impreuna cu evxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tarea lor, precum si care se adapteaza oricarei situatii. bibliografia/tablaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe de autori si de materii etc. (1) (3) Opera/opxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx _____ zile de la data Contractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte de depunerii manuscxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ordonatorul operei. a utiliza orice model de contract in practica, te sfatuim sa consulti si un specialist. (4) In cazul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx r, corespunde calitativ si cantitativ dar Exxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (corectari, prescurtari, completari etc.), xxxxxxxxxxxxxxx complet editabil (format Microsoft Word): omun acord, sa le Pretul modelului xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx efectueze. In acesxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx en de _________ zile de 21 RON la data de cand axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx . (5) Daca opexxxxxxxxxxxxxxxlivreaza prin posta electronica (e-mail). iar si dupa efectuarea Contractul se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx modificarilor pexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx i nu au fost cele stabilite Pretul se achita anterior livrarii, in numerar sau prin virament de comun acordbancar in contul firmei Rubinian. Dupa xxxxxxxxxxxxxxx a contractul comunicand xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx receptionarea dovezii de efectuare a platii, va vom furniza xxxxxxxxxxxxxxx in scris Autoruluixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxmodelul comandat. ectiv, hotararea luata si, pe scurt, motivexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a achita o suma egala cu Detalii si comanda: __________% xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sului, stabilita potrivit http://www.rubinian.com/contracte_modele.php prevederilor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnsidera nepublicabila/nepublicabile si 0724-578433 in cazul in care lxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e de redactare date in office @ rubinian.com prealabil de Editxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ract. (6) In cazul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx licabile, Editorul se obliga sa returnxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx materialul/materialele refuzat/e, neavanxxxxxxxxxxxxxxx Semneaza profesionist. alt mod. xxxxxxxxxxxxxxx ra in (7) In cazul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rul are dreptul, de asemenea, sa dexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotarari in termenul prevazut la al.(5xxxxxxxxxxxxxxx rticol. (8) Continutxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zul de specialitate al consultantului stiintific. (9) Daca operxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ri publicarea lor.

4

(10) Editorului ii apartine, in mod exclusiv, dreptul de a decide modul de prezentare si data aparitiei operelor, pretul de vanzare al fiecarui exemplar si forma de publicitate adecvata.

CAP.V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art.9 Drepturile si obligatiile Editorului CONTRACTELE RUBINIAN Editorulxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ii:

- model demonstrativ 2007 -

a) sa-i fie rxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riselor; Cauti contracte profesioniste? E greu sa le gasesti? Stim si noi. b) sa solicitxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cazul si sa refuze publicarxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rezentul contract; Tocmai de aceea xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxrilor ani c) sa benefixxxxxxxxxxxxxxxne-am concentrat timp de mai multi prezentului contract; eforturile, ca sa iti oferim acum contractele de care ai nevoie. d) sa plateaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx menul convenit; e) sa oferxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxcu care care face obiectul Contractele Rubinian acopera cele mai diverse aspecte re opera prezentului contract; te poti confrunta in relatiile civile si de afaceri. Sunt modele tip care se adapteaza oricarei situatii. f) sa respexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fara nici un fel de modificxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx , acordul Autorului; Contractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte de g) sa inapoxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ice alte elemente primite a utiliza pentru publicare; orice model de contract in practica, te sfatuim sa consulti si un specialist. h) sa permxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx editurii; i) managerxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx primite de Pretul modelului complet editabil (format Microsoft Word): la Autor; entru manuscrisele

21 RON j) sa isi justxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx terti, in situatia in care acestia xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e drepturilor de autor sau drepturilxxxxxxxxxxxxxxxlivreaza prin posta electronica (e-mail). Contractul se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-ar invoca incalcarea legilor; Pretul se achita anterior livrarii, in numerar sau prin virament k) sa stabilxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e, fara acordul prealabil al bancar in contul firmei Rubinian. Dupa receptionarea dovezii de Autorului; efectuare a platii, va vom furniza modelul comandat. l) in cazul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx n erori, sa reprogrameze aparitiile xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxutorul; Detalii si comanda:

http://www.rubinian.com/contracte_modele.php Art.10 Drepturile si obligatiile Autorului 0724-578433 office @ rubinian.com Autorul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx i: a) sa prezinxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxin modalitatea______________ sau e-maxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ate paginile iar pe reversulxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ocurile unde trebuie sa fie Semneaza profesionist. dispus mxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx grafice; b) sa respexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx /lucrarilor prevazute in prezentul contract; c) sa faca xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx utul capitolului de care se ocupa, xxxxxxxxxxxxxxx ul reeditarii; d) sa respecte termenele stabilite in programul de predare a operelor conform Anexei nr.1 la prezentul contract; 5

e) sa informeze in timp util coordonatorul colectivului de autori din care face parte sau Editorul, asupra situatiei care il impiedica sa respecte termenele din programul de predare a operelor; f) sa efectxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ie suplimentara, corectura finala a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orectat in termenul CONTRACTELE prevazut xxxxxxxxxxxxxxx zentul contract;RUBINIAN

- model demonstrativ xxxxxxxxxxxxxxx or care fac obiectul g) sa nu cesxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2007 prezentulxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx unei lucrari cu continut similar,Cauti contracte profesioniste? E greu sal le gasesti? Stim si noi. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prezentului contract;

h) sa pastrexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ntului contract (termene, tiraje, plata etc.) de aceea ne-am concentrat timp de mai multi ani Tocmai eforturile, ca sa iti oferim acum contractele de care ai nevoie. i) sa semnexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe urmarire a manuscriselor. Editura xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ul nu a semnat de predareprimire;Contractele Rubinian acopera cele mai diverse aspecte cu care te poti confrunta in relatiile civile si de afaceri. Sunt modele tip j) sa discutxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx desemnata de acesta sau care se adapteaza oricarei situatii. managerulxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx r de promovare; k) sa nu publxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ci o alta lucrare cu Contractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte de acelasi oxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx de a intra in concurenta a utiliza orice model de contract in practica, te sfatuim sa cu lucraxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e; consulti si un specialist. l) sa se asixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ii sunt libere de orice drept al tertilor; Pretul modelului complet editabil (format Microsoft Word): m) sa ii fie pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ezentul contract; 21 RON n) sa predxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx e, fiind direct raspunzator de continutulContractul se livreaza prin posta electronica (e-mail). si valoarea acestora; Pretul se achita anterior livrarii, in numerar sau prin virament o) sa informxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxreceptionarea dovezii de bancar in contul firmei Rubinian. Dupa xxxxxxxxxxxxxxx dificari pe care le-ar dori in legaturxxxxxxxxxxxxxxx spre publicare. modelul comandat. efectuare a platii, va vom furniza Art.11 si comanda: Detalii Confidentialitatea http://www.rubinian.com/contracte_modele.php Partile sexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ilor si informatiilor 0724-578433 cuprinse in prezxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx te de parti pe perioada office @ rubinian.com derularii prezentxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx te sunt solicitate pe cale oficiala de institutii ale statului.

CAP. VI MODIFICAREA, CESIONAREA SI INCETAREA Semneaza profesionist. CONTRACTULUI

Art.12 Modificarea si cesionarea contractului (1) Prevederixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx labila notificare, cu acordul ambeloxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxarti. (2) Contractxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile. 6

(3) Partile contractante pot cesiona drepturile si obligatiile ce le revin in baza acestui contract unei terte persoane numai cu acordul scris prealabil al celeilalte parti. Acordul trebuie comunicat celeilalte parti in termen de maximum ________zile de la data cand i-a fost solicitat. In cazul in care partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde in termenul stabilit, se considera ca ea nu consimte la cedarea contractului.

CONTRACTELE RUBINIAN

Art.13 Incetarea contractului - model demonstrativ 2007 (1) Acest cxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rele situatii: Cauti contracte profesioniste? E greu a) expirarxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxract; sa le gasesti? Stim si noi. b) la rezilixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ul in care Editorul nu isi Tocmai de aceea ne-am concentrat indeplixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx timp de mai multi ani eforturile, ca sa iti oferim acum contractele de care ai nevoie. c) la rezilixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zul in care Autorul nu isi indeplinxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxmate; Contractele Rubinian acopera cele d) prin dexxxxxxxxxxxxxxx ersoana fizica; mai diverse aspecte cu care te poti confrunta in relatiile civile si de afaceri. Sunt modele tip e) prin falixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx idica; care se adapteaza oricarei situatii. in cazuxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx le termenele prevazute in AnexaContractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte deconform contractului, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnt realizate Editoruxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxpractica, te sfatuim sa in scris decizia sa. a utiliza orice model de contract in xxxxxxxxxxxficandu-i consulti si un specialist. (2) Partea xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lte parti cauza de incetare cu minimum _xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx efectele. (3) Prevederxxxxxxxxxxxxxxx complet editabil (format Microsoft Word): e in mod culpabil a Pretul modelului xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cauzat incetarea contractului. 21 RON Contractul se livreaza prin posta electronica (e-mail). Pretul se achita anterior livrarii, in numerar parti Art.14 Notificari intre sau prin virament bancar in contul firmei Rubinian. Dupa receptionarea dovezii de efectuare a platii, va vom furniza modelul comandat. (1) In accepxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a de una dintre acestea celeilalte este vxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx l prevazut in partea introductiva a xxxxxxxxxxxxxxx ct.Detalii si comanda: http://www.rubinian.com/contracte_modele.php (2) In cazuxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx i transmisa prin scrisoare 0724-578433 recomandata cuxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx inatar la data mentionata office @ rubinian.com de oficiul postxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxrmare. (3) Daca nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx au sms, ea se considera primita in primxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ost expediata. (4) NotificaxxxxxxxxxxxxxxxSemneaza profesionist. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cestea sunt confirmate si in una din modxxxxxxxxxxxxxxx mai sus. Art.15 Litigii (1) Litigiile xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx area si clauzelor prexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx : ! de catre ixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe; ! pe cale arbitrala la Curtea de Arbitraj_____________________; 7 interpretarea f)

CAP. VII DISPOZITII FINALE

(2) In cazul solutionarii litigiilor pe cale arbitrala, Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a lexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxtive si obligatorii.Tribunalul arbitral va juxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx legii romane.

CONTRACTELE RUBINIAN (3) Orice cxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tor detinute de o companie, autori sau alte txxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2007 - model demonstrativ

Art.16 Alte dispozitii finale Cauti contracte profesioniste? E greu sa le gasesti? Stim si noi. Cazul fxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx n conditiile legii.

(1)

(2) Prevedexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx le Legii nr.31/1990, Tocmai de aceea ne-am concentrat timp de mai multi ani republicata, eforturile, ca sa iti oferim acum contractelexxxxxxxxxxxxxxx dului comercial si ale cuxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx de care ai nevoie. Codului civil, sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx n vigoare. Prezentxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx atre parti. Contractele Rubinian acopera cele mai diverse aspecte cu care poti confrunta in xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titlu executoriu, oricare dintre (4) Partiletexxxxxxxxxxxxxxxrelatiile civile si de afaceri. Sunt modele tip care se adapteaza oricarei situatii. parti putand pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nelor stipulate in prezentul contract. Contractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte de (5) Prezenxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx , reprezinta vointa partilor a utiliza orice model de contract in practica, te sfatuim erioara incheierii lui. si inlatura oricexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxsa consulti si un specialist. (6) In cazul xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ale, neexercitarea de catre partea prejudicxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx n echivalent a respectivei obligatii nu insexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxformatacest drept. ): Pretul modelului complet editabil ( at la Microsoft Word (7) Prezentuxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsediul)_______________, in 21 RON limba romana, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ezce) articole, fiind redactat pe unxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx emplare originale, cate unul Contractul se livreaza prin posta electronica (e-mail). pentru fiecare parte. Pretul se achita anterior livrarii, in numerar sau prin virament (8) Orice bancar in contul firmei Rubinian. Dupa receptionarea dovezii de acelasi numar de xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx in exemplare origixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxmodelul comandat. rele prezentului contract efectuare a platii, va vom furniza xxxxxxxxxxxxxxx Detalii si comanda: Acte anexe la prezentul contract: http://www.rubinian.com/contracte_modele.php 1) Anexa nr.1 - Oxxxxxxxxxxxxxxx ui.0724-578433executare Termene de office @ rubinian.com 2) Anexa nr.2 - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx crarilor;(se intocmeste conform profilxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx in parte)

EDITOR AUTOR

(3)

Semneaza profesionist.

Reprezentant legal, ______________________

Reprezentant legal, _____________________________

8

ANEXA NR.1 la CONTRACTUL CADRU DE EDITARE Nr.inregistrare................/.................

CONTRACTELE RUBINIAN - model demonstrativ 2007 -

OBIECTUL CONTRACTULUI. TERMENE DE EXECUTARE AUTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IUN Data IUL Data AUG Data SEP Data OCT Data NOV Data DEC Data

IAN FEB MAR APR Cauti contracte profesioniste? E greu sa le gasesti? Stim si noi. MAI _______________________ Data Data Data Data Data

Sedinta xxxxxxxx Tocmai de aceea ne-am concentrat timp de mai multi ani eforturile, ca sa iti oferim acum contractele de care ai Predare xxxxx nevoie. Acceptare xxxxxxxxxx

Contractele Rubinian acopera cele mai diverse aspecte cu care te poti confrunta in relatiile civile si de afaceri. Modificari manuscris

Tehnoredactare

Sunt modele tip care se adapteaza oricarei situatii. Contractele respecta legislatia romaneasca in vigoare. Inainte de a utiliza orice model de contract in practica, te sfatuim sa consulti si un specialist. Pretul modelului complet editabil (format Microsoft Word): 21 RON

Subeditare (xxxxxx) Corectura 1 autori Operare corectura BT pe hartie autori Cap limpede BT Calcuri

Contractul se livreaza prin posta electronica (e-mail). Pretul se achita anterior livrarii, in numerar sau prin virament bancar in contul firmei Rubinian. Dupa Preluare lucrare de la tipografie receptionarea dovezii de efectuare a platii, va vom furniza modelul comandat.

Predare lucrare in tipografie Expediere (predare la posta) La abonat

Detalii si comanda: http://www.rubinian.com/contracte_modele.php 0724-578433 AUTOR__________ office @ rubinian.com Semneaza profesionist.

EDITOR________

NOTA: Prezenta axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ului activitatii si vointei lor.

9

Information

Contract de editare - cadru - creatie literara

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

525956


You might also be interested in

BETA
Contract de arenda - teren
Contract de inchiriere auto
Contract de editare - cadru - creatie literara
Contract de inchiriere utilaj industrial