Read Vyvesky text version

SAD LIORBUS, a.s.,prev.Ruzomberok

ODCHODY AUTOBUSOV

Platí od: 12.12.2010

Zo zastávky:

Ruzomberok,AS

3 4 ...f 6:20 Tr 17:32 f19 4:00 f15 19:10 ... 7:40 ... 5:30 ...w 11:55 ... 22:15 µf9 14:10 P 8:50 ® 9:50 9:50 ... 7:40 a 14:20 f15 6:10 ...f 5:20 f7 5:52 P 5:45 c 5:30 aT 16:05 a 6:20 ...w 5:10 a 15:40 ± 18:50 ±f11h4 7:25 ...f 6:20 f8 19:10 ... 9:15 c 5:30 ... 12:10 aT 22:15 µf9 16:20 ...r 10:15 ° 9:50 f16 7:35 ±f11h4 7:25

Informácie tel.:0972250380,0972350380,4323975

gf36 µf9 bf22 b N f8 10:00 10:35 15:00 15:10 15:45 17:05 19:00 19:10 f16 7:35 ...r 8:30 f45 gf36 µf9 bf22 b N 10:00 10:35 12:55 15:00 15:10 15:45 17:05 19:00

Liptovský Hrádok,zel.st.

Liptovský Mikulás,aut.st. 3

4

Lisková,kultúrny dom

9

Tr 11:20 17:32 ... a ... c c + ...f ...f ± ...f c 6:15 6:25 6:40 6:45 8:00 8:15 8:50 9:50 10:00 10:55 11:55 a c ...f a ... c ...f aT ... ... aT 12:10 14:05 14:05 14:25 14:25 15:15 15:40 16:05 17:10 18:35 18:35

Lokca

2 5

London,Victoria Coach station ubea,rázc.

1 3 4 8

...f c ...f ±f29 ¬uf «®°uf °r ...r N 13:55 14:10 14:35 15:25 16:25 16:25 17:05 17:45 19:05 «® ° ±µ 10:55 10:55 13:20

ubocha

1 13

... Tr 9:15 11:20 17:32 ... aT ...r 15:50 16:20 22:20 f15 b f45 f16 ...f 6:20 8:15 12:30 15:40 17:30 18:26 ...f ...f c ... ...f ... ...f6 c c ... ... µh3 5:55 6:20 6:40 7:45 8:50 11:00 11:50 13:00 14:15 14:25 16:00 18:10

Lucenec,aut.st.

2 4

Lúcky(RK),kúpele,otocka 9

Ludrová,c.d.155

11 12

... a + ...f ± ...f ... a ...f a ... ...f 6:15 6:25 8:15 9:50 10:00 10:55 12:10 12:10 14:05 14:25 14:25 15:40 ... ... aT ... aT 17:10 18:35 18:35 22:15 22:15 ... ± ...w a 11:50 12:45 12:45 14:20 c ...w c ...f ± ... b + c c c ... 5:35 6:05 6:10 6:45 7:30 7:50 10:00 11:50 12:50 13:25 14:10 14:25 c ...w ... T ...r 15:45 15:45 16:55 18:35 20:20 22:20

b -premáva v pondelok az v sobotu, nepremáva 24.12.,25.12.2010,1.1.,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11.,17.11.2011 ... -premáva v pondelok az v piatok, nepremáva 24.12.2010,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11.,17.11.2011 + -premáva v nedeu a 24.12.,25.12.2010,1.1.,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11.,17.11.2011 a -premáva v sobotu a v nedeu a 24.12.2010,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11.,17.11.2011 r -nepremáva 31.12. f8 -nepremáva od 23.12.2009 do 25.12.2010,od 31.12.2010 do 1.1.2011, od 22.4. do 24.4.2011 -premáva v stredu f36 -nepremáva od 24.12 do 26.12.2010, 31.12.2010, 1.1.2011 a tiez od 22.4. do 25.4.2011 T -nepremáva 24.12.2010 f7 -nepremáva od 24.12.do 26.12.2010, od 1.1. do 2.1.2011, od 23.4.do 25.4.2011 h4 -premáva tiez 25.4.2011 « -premáva v pondelok a 26.4.2011,30.8.2011,nepremáva 25.4.2011 a 29.8.2011 w -premáva pocas skolských prázdnin c -premáva len v doch skol.vyucovania ® -premáva vo stvrtok ,nepremáva 23.12.2010,6.1.,21.4.,1.9.,15.9.,17.11.2011 u -pokracuje do Trstenej cez Námestovo N -premáva v posledný de víkendu alebo skol.prázd.pred dom skol.vyucovania f22 -nepremáva od 25.12.2010 do 6.1.2011 P -premáva v prvý de skol.vyucovania po víkende alebo po skol.prázdninách f29 -nepremáva 23.4. a od 1.7.do 31.8.2011 ° -premáva v piatok a 23.12.2010,21.4.2011,nepremáva 24.12.2010,22.4.2011 f6 -nepremáva od 23.12.2010 do 31.12.2010 f19 -nepremáva od 24.12.2010 do 2.1.2011 vrátane z východzej zastávky f45 -nepremáva 24.12.,25.12.,31.12.2010,1.1.2011 f11 -nepremáva 25.12.2010,1.1.,23.4.a od 1.7. do 31.8. a 30.10.2011 ± -premáva v sobotu, nepremáva 25.12.2010,1.1.2011 f16 -nepremáva od 24.12.2010 do 2.1.2011 a od 22.4.2011 do 25.4.2011 f -nepremáva 27.12.,28.12.,29.12.,30.12., 31.12.2010 µ -premáva v nedeu a 25.4.,29.8.2011,nepremáva 24.4.,28.8.2011 h3 -premáva tiez 6.1.,5.7.,1.9.,15.9.,1.11.,17.11.2011 g -premáva denne okrem soboty,premáva aj 26.12.2010 a 1.1.2011 ¬ -premáva v utorok,nepremáva 26.4.,5.7.,30.8.,1.11.2011 f15 -nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,31.12.2010, 1.1.,25.4.2011 f9 -nepremáva od 26.12.2010 do 8.1.2011 a od 1.7.do 31.8.2011

EMTEST - software

Mannheim,ADAC-am Friedenplatz

1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Information

Vyvesky

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

740639