Read 568_416_mont_brædder.indd text version

Facadebeklædning

Eternit® brædder

Blad: 420 SfB: Maj 2007

Montagevejledning

®

Eternit brædder

Indhold

Produktinformation Montering Opbevaring og håndtering Service, garanti og forhandling 2 3 4 4

Eternit brædder

®

Produkt

Eternit® brædder leveres med en mat slebet overflade og savskårne kanter. Eternit® brædder fremstår i den naturlige, nuancerede farve for cementbaserede materialer. Da Eternit® brædder optræder med forskellige farvenuancer, er det vigtigt ved montering at "blande" disse, således at brædderne ikke monteres i serier. 150 mm 6 mm

200 mm

250 mm

2500 mm

Hydrofoberet overflade

Eternit® brædder er imprægneret med en vandig hydrofoberingsvæske, der forsegler overfladen på begge sider. Hydrofoberingen gør brædderne både vandskyende og smudsafvisende. Behandlingen beskytter under montagen og betyder, at fri kalk holdes inde i brædderne.

300 mm

Produktdata

Målforhold (ca. mål) Længde mm 2500 Bredde mm 150 200 250 300 Tykkelse mm 6 6 6 6 m2 pr. stk. 0,38 0,50 0,62 0,75 Antal brædder pr. m2 2,7 2 1,6 1,3

Farver

Eternit® brædder er gennemfarvede og leveres i 9 farver: Perle, Sand, Flint, Ice, Granit, Jade, Okker, Siena og Rust.

Hele huset rundt med Eternit® brædder

Alle steder, hvor der ønskes en vedligeholdelsesfri overflade, er det naturligt at anvende Eternit® brædder. På tagets stern, vindskeder, underbeklædninger og kviste. På gavle, vindueselementer og -brystninger. Når carporten skal have beklædning på siderne eller på sternen. På steder, hvor det er vanskeligt at komme til at vedligeholde. Mulighederne er mange, og så er Eternit® brædder færdig tilskåret og nemme at montere. Eternit® brædder bevarer sin fulde styrke år efter år ­ med minimal vedligeholdelse. 4 6 2 1 3 8 7

5

1 På sternen monteres Eternit® brædder på 19 mm vandfast krydsfiner med lodrette EPDM lister. Kanten kan afsluttes med kapsel af zink eller aluminium. 2 Vindskede monteret på EPDM lister direkte på udhængsspæret. EPDM lister opsættes med periodevis ophold (så evt. fugt kan ledes bort). Vindskeden afdækkes af bølgepladerne. 3 "1 på 2" -vægbeklædning med Eternit® brædder på vandrette understøtninger af lægter med EPDM lister, og zinkindskudsliste (Z-profil) i de vandrette bræddesamlinger. 2

4 Vandret beklædning af kvist med Eternit® brædder. Understøtninger af afstandslister med EPDM lister.

7 På sternen monteres Eternit® brædder på 19 mm vandfast krydsfiner med lodrette EPDM lister. Kanten kan afsluttes med kapsel af zink eller aluminium. 8 Vindueselement med Eternit® brædder "på klink". Understøtninger af lægter med EPDM lister. Under de åbne lodrette fuger monteres zinkindskud. Underbeklædning med Eternit® brædder monteret på lægter på underlag af EPDM lister. Lægterne monteres på asfaltpap.

5 Vinduesbrystning med markeret beklædning "på klink". Eternit® brædderne monteres på kileskårne understøtninger af lægter med EPDM lister.

6 Gavlbeklædning med Eternit® brædder "på klink". Eternit® brædderne monteres på underlag af EPDM lister på de skrå understøtninger.

Montering

Maks. 400 mm 4 3 2 40 mm 70 mm

1

Maks. 400 mm

Konstruktion: 1 Eternit beklædning 2 Underlag af EPDM bånd 3 22 x 45 mm afstandslister 4 Vindspærre af Internit Windstopper

Beklædningens opbygning

Hvor Eternit® brædder anvendes som beklædning på gavltrekanter og facader, opbygges beklædningen som en ventileret konstruktion. Der skal være min. 10 mm gennemgående luftspalte i facadebeklædningen pr. etagehøjde. Det ventilerede hulrum mellem vindspærren af Internit Windstopper og Eternit® brædderne skal dels udligne trykvariationer fremkaldt af vindstød, dels bortventilere såvel indefra som udefra kommende fugt. Vandrette samlinger udføres med åbne fuger svarende til pladetykkelsen og med indskudslister (z-profil) af zink.

Bearbejdning

Afkortning eller anden bearbejdning udføres med almindeligt håndværktøj eller langsomtgående el-værktøj. Benyttes hurtiggående rundsav, skal der tilsluttes støvafsugning. Huller bores med langsomtgående installationsbor med hårdtmetalskær.

DE-flex facadeskruer CL-SW

Rustfrie (til træ)

Størrelse: 4,5 x 36 mm og 4,5 x 41 mm Farver: Blank, Perle, Sand, Flint, Ice, Granit, Jade, Okker, Siena og Rust.

Fastgørelse

Eternit® brædder fastgøres med DE-flex facadeskruer eller DE-flex facadesøm. Den maksimale fastgørelsesafstand er 400 mm, dog 300 mm ved underbeklædning. Der skal altid bores for i brædderne. Hulstørrelse for DE-flex facadeskruer Ø 6,5 mm, for DE-flex facadesøm Ø 4,0 mm. Kantafstand for skruer og søm er min. 25 mm. Endeafstand er min. 70 mm. Ved montering af Eternit® brædder som 1 på 2 beklædning fastholdes de inderste brædder med enkelte søm, f.eks. varmforzinkede papsøm med fladt hoved gennem forborede huller med mindst 15 mm afstand til bræddekant. Ved et sideoverlæg på 30 mm vil de yderste brædder skjule disse "montagesøm".

Størrelse: 4,5 x 30 mm Farver: Blank, Perle, Sand og Flint.

Rustfrie (til stål)

Størrelse: 4,8 x 25 mm Farver: Blank, Perle, Sand og Flint.

Understøtning

Montering af Eternit® brædder foretages i tørvejr. Understøtninger for Eternit® brædder skal udføres stive og plane af høvlet træ. Understøtningerne skal være min. 22 mm tykke ved fastgørelse med skruer og 34 mm ved fastgørelse med søm. Afstandslister skal være min. 22 mm tykke. Ved stern og vindskede kan anvendes 19 mm vandfast krydsfiner som understøtning. Den maksimale understøtningsafstand er 400 mm, dog 300 mm ved underbeklædning. Som direkte underlag for Eternit® brædder anvendes EPDM gummilister.

DE-flex facadesøm CL-NW

Rustfrie

Størrelse: 2,5 x 45 mm Farver: Blank, Perle, Sand og Flint.

Underlag

EPDM bånd

3,0 x 30 mm sort gummi. Ruller à 30 m. 3,0 x 90 mm sort gummi. Ruller à 30 m.

3

Bearbejdning af Eternit® produkter

Som for alle øvrige byggematerialer er sikkerhedsforholdene i forbindelse med bearbejdning af Eternit® produkter underkastet arbejdsmiljølovens bestemmelser:

Nedbrydning og renovering

Eternit® produceret før 1988 kan indeholde asbest, og skal behandles efter de gældende regler herfor. Gældende bekendtgørelser kan fås ved henvendelse til Arbejdstilsynet eller på www.at.dk/sw14293.asp.

Opbevaring og håndtering på byggepladsen

Eternit® produkter skal opbevares på et tørt og plant underlag

Støvkoncentration

Der stilles ikke særskilte krav til værktøjer og arbejdsmetoder for bearbejdning af Eternit® produkter, sådan som disse produceres i dag. Bearbejdning er dog underkastet almindeligt gældende regler. Der henvises til gældende bekendtgørelser. Støv fra Eternit® brædder karakteriseres som mineralsk støv. Der må ikke anvendes værktøjer eller arbejdsmetoder, der forringer sikkerhed og sundhed. Hvis det ikke er muligt at overholde grænseværdier, skal der anvendes et dertil egnet åndedrætsværn.

Vedligeholdelse

Facader med Eternit® brædder kræver næsten ingen vedligeholdelse. Vedligeholdelse kan begrænses til at holde facaden fri af plantevækst, afbørstning af smuds og friholdelse af ventilationsåbningerne. Begroninger med mos, alger og lignende kan afvaskes med gængse midler mod grønne belægninger. Efter 3-4 dage kan belægningerne vaskes af med rigelige mængder vand.

På byggepladsen skal plastemballagen omkring pallen fjernes ved modtagelsen. Herefter afdækkes pallen med presenning med mulighed for ventilation omkring

Eternit® brædder skal altid løftes og ikke trækkes af pallen

Ved opbevaring på byggeplads i mere end 2-3 uger bør brædderne opbevares under tag.

Service

Vores tekniske afdeling bistår gerne med rådgivning i projekteringsfasen, og vores landsdækkende net af konsulenter giver gerne råd og vejledning såvel på tegnestuen som på byggepladsen. Desuden kan produktkatalog ses på, og downloades fra www.dansketernit.dk. Dansk Eternit udgiver løbende informationsmateriale, der fortæller om produkternes egenskaber og anvendelse. Informationsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Eternit A/S. Dansk Eternit er tilsluttet byggevareleveranceklausulen vedrørende leverancer til byggeri i Danmark. Vi anbefaler, at det kontrolleres på www.dansketernit.dk om denne monteringsvejledning er den seneste udgave.

Dansk Eternit A/S

Sohngårdsholmsvej 2 Postboks 763 DK-9100 Aalborg Telefon 99 37 22 22 Telefax 98 12 00 75 e-mail: [email protected] www.dansketernit.dk

Garanti

Eternit® brædder er omfattet af 15 års Eternit® Garanti. Garantibestemmelser for 15 års Eternit® Garanti kan rekvireres hos Dansk Eternit.

Forhandling

Forhandler:

Eternit® brædder forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse.

568-416/0507

Information

568_416_mont_brædder.indd

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

904506