Read Coneixem_el_nostre_instrument-_complet.pdf text version

CONEIXEM EL NOSTRE INSTRUMENT

LA VEU

Materials 1

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

1. Mecanisme de la veu cantada: elements i funcionament.

Com qualsevol altra instrument, el mecanisme de la veu consta d'aquestes quatre parts:

ACTIVADOR (SISTEMA RESPIRATORI)

VIBRADOR

Fosses nasals T·rax Pulmons Diafragma M,sculs abdominals Laringe: Espai on trobem les Cordes vocals

[Cordes llargues i gruixudes: Veu greu] [Cordes curtes i primes: Veu aguda]

RESSONADORS

ARTICULADORS

Amplifiquen i doten de qualitat el so: Rinofaringe Faringe Orofaringe Hipofaringe Tou Paladar Dur Llengua Boca Maxillars Cavitats ·ssies de la cara Llengua Mand,,bula Paladar tou Petites parts de la Laringe Llavis

El que ens diferencia de la resta, ...s que l'instrument som nosaltres mateixos i per tant necessitem conixer com ...s el nostre cos, on trobem les parts que intervenen en el so aix,, com el seu funcionament, tot per obtenir el mxim rendiment i una qualitat de so ·ptima. La qualitat del so dependr de l',s equilibrat de les diferents parts. Un exc...s o mancan^a d'alguna de les accions que produeixen la veu, pot determinar un so deficient i incl,s arribar a desenvolupar una patologia vocal.

La veu

2

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

Amb aquesta imatge, ens podem fer una idea de la disposici del diafragma i dels pulmons, i podem imaginar el que implica la respiraci diafragmtica i la intercostal.

Per a que es produeixi un so de qualitat, necessitem agilitzar el moviment del diafragma i dels m,sculs que envolten l'abdomen aix,, com la caixa torcica. Hem de tenir present que la veu necessita d'un equilibri just entre tots els m,sculs que intervenen; ...s activitat, energia i no tensi excessiva, el que produeix un so lliure i vibrat.

La veu

3

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

El diafragma

El diafragma separa el cor i els pulmons, de l'estmac, fetge... Quan inspirem, el diafragma baixa, s'eixamplen les costelles flotants i augmenta la cavitat torcica; els pulmons s'han expandit. Val a dir, que per a cantar necessitarem desenvolupar i ampliar aquest proc...s. Ara b..., per realitzar un so controlat i que no surti tot l'aire de cop, necessitem activar la musculatura abdominal, intercostal i lumbar de tal manera que retardem l'expiraci total de l'aire emmagatzemat i puguem dosificar l'aire i, d'aquesta manera, tamb... el frasseig.

La veu

4

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

Un cop l'aire arriba a la laringe, les cordes vocals, inicialment en rep·s i en contacte, entren en vibraci. Aquest mecanisme de vibraci respon a una srie de forces oposades (pressi subgl·tica i pressi supragl·tica) i variar en funci de l'al^ada del so i del volum. La laringe

En aquestes imatges veiem les cordes en proc...s de fonaci (adalt) i en un moment de inspiraci (abaix).

La veu

5

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

Un cop s'ha produSt el so, aquest s'amplifica i s'enriqueix per mitj dels ressonadors, que veiem indicats en aquest dibuix. Alguns dels quals, com la llengua i el paladar tou, tamb... intervenen en l'articulaci, tan important alhora de fer entenedor un text. Tant els ressonadors com els articuladors, tenen a veure en el fet de que la veu es projecti b... i pugui ser escoltada en una gran sala. No es tracta tant de tenir una veu gran, sin d'utilitzar-la b..., d'enfocar-la b....

L'articulaci correcta de les vocals, determinar la homogeneStat del so i la seva mxima projecci. En el seg<ent grfic veiem quina ...s la posici orientativa de llengua i llavis per a cada vocal.

La veu

6

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

2. Classificaci de les veus

BLANQUES: Abans de la muda de veu, la qual es produeix entre els 12 i 15 anys en les noies. 13 i 15 anys en els nois. Aquestes edats no deixen de ser una orientaci, ja que el canvi de veu est subjecte al proc...s hormonal i de maduraci de l'individu. El proc...s de muda de veu ...s m...s lent en les noies, o almenys passa m...s desapercebut. En els nois, pot durar mesos, i es reconeix m...s fcilment, ja que canvien de registre. En les veus blanques trobarem Sopranos i Contralts.

DONA: Soprano Mezzo-soprano Contralt

HOME: Contratenor Tenor Bar,,ton Baix

Extensi/Tessitura orientativa de les veus: BLANCA Soprano Contralt Soprano Mezzo-soprano Contralt Contratenor Tenor Bar,,ton Baix do 3 - do 5 la 2 - la 4 do 3 - do 5 la 2 - la 4 mi 2 - sol 4 la 2 - la 4 do 2 - do 4 la 1 - la 3 mi 1 - mi 3

DONA

HOME

La veu

7

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

Cada veu ...s ,nica, partint de que no hi ha dos individus exactament iguals en quant a estructura muscular i ·ssia (encara que siguin bessons), i aquestes caracter,,stiques son les que determinen les qualitats d'una veu. El timbre i la intensitat depenen en part de l'estructura ·ssia i en part de l',s de l'estructura muscular. Els ressonadors cranials i facials que observem en aquests dibuixos, confereixen a la veu qualitats t,,mbriques que identifiquen una persona i la diferencien d'una altra. Per· no nom...s son aquests ressonadors els responsables del timbre; la laringe, la longitud i amplada de les cordes vocals, la faringe... estan implicats directament en la diferenciaci de les veus.

La veu

8

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

·ndex d'imatges Pgines 2, 4 i 7, extretes de El libro de la voz. P:106, Pgina 3 extreta del llibre La voz, anatomÅa y fisiologÅa. Pgina 5 fig.1 extreta del llibre TÇcnica vocal. fig.2 extreta de The Structure of Singing.

Bibliografia utilitzada i d'inters ALIOE, M.(1983). Reflexiones sobre la voz. Barcelona: Publicacions clivis. CORNUT, G. (1983). La voz. 1a reimp. Madrid: fondo de cultura econmica, S.L. H·GSET, Carl (1994). TÇcnica Vocal. Departamento de cultura del Gobierno Basco Euskalerrico Abesbatzen Elkartea.

LE HUCHE, Fran^ois; ALLALI, Andr.... La voz, anatomÅa y fisiologÅa. Ed. Masson. MC.CALLION, Michael (1998). El libro de la voz. Barcelona, Ediciones Urano MILLER, R. (1996). The structure of singing. USA: Schirmer. SEGARRA, I.(1997). La veu del noi cantor. Berga: Amalgama Edicions. STARK, J. (2003). Bel Canto, A History of Vocal Pedagogy. Canada: University of Toronto Press.

1r-2005 Actualitzat setembre 2009

La veu

9

MÄnica Zuzama Juan

Materials 1

La veu

10

MÄnica Zuzama Juan

Information

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276108