Read Microsoft Word - KERTAS KONSEP MTQ ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM 11.doc text version

MAJLIS TILAWAH ALQURAN PERKHIDMATAN AWAM

NEGERI DAN PERSEKUTUAN 1427H / 2006M

1

PENDAHULUAN MAJLIS TILAWAH ALQURAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI dan PESEKUTUAN (MTQPANP) 1427H/2006M ini adalah kali yang ke II. MTQPANP ini bertujuan menyubur budaya ilmu di kalangan kakitangan kerajaan melalui pembacaan dan penghayatan AlQuran. Majlis Tilawah AlQuran ini bersesuaian dengan dasar Islam Hadhari dalam pentadbiran negara yang menjurus kepada pengurusan berdasarkan tauhid (tauhidik) yang menitik beratkan soal pembinaan syakhsiah para pengurus dan kakitangannya.

2

OBJEKTIF 2.1. 2.2. 2.3. Budaya ilmu melalui pembacaan AlQuran bersesuaian dengan konsep iqra'. Memantapkan kecintaan kepada alQuran, menanam sifat takwa dan menghayati serta mengamalkan ajarannya. Menjadikan Majlis Tilawah ini sebagai wadah ilmu, pengerat silatur rohim khusus di kalangan anggota perkhidmatan awam sekaligus meningkat syiar dan dakwah Islamiah.

3

TEMA

" ALQURAN MEMBENTUK SYAKHSIAH WARGA PERKHIDMATAN AWAM"

4

TENTATIF TARIKH, PERINGKAT AKHIR 4.1. Tarikh :

MASA

&

TEMPAT

MTQPANP

12 13 Jun 2006

1

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

4.2. Masa : 4.3. Tempat : 8.00 pagi 4.30 petang Dewan Sa'adah, Wisma MUIS, Kota Kinabalu.

5

LAMPIRAN

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. LAMPIRAN A LAMPIRAN B LAMPIRAN C LAMPIRAN D : : : : AHLI JAWATANKUASA INDUK MTQPANP AGIHAN TUGAS MTQPANP TENTATIF ACARA SYARAT PENYERTAAN MTQPANP

Disediakan Oleh,

URUSETIA MAJLIS TILAWAH ALQURAN, PERKHIDMATAN AWAM NEGERI & PERSEKUTUAN, 1427H/2006M

MSAA:APRIL/2006 KERTAS KONSEP MTQ PERKHIDMATAN AWAM II

2

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

LAMPIRAN A AHLI JAWATANKUASA INDUK MTQPANP 1427H/2006M Pengerusi Bersama Y.B. Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Y.Bhg. Setiausaha Persekutuan Sabah Timbalan Pengerusi Bersama Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah Setiausaha Pengarah JHEAINS Penolong Setiausaha KPP Dakwah, JHEAINS Bendahari Akauntan JHEAINS Ahli Jawatankuasa · Jabatan Ketua Menteri · Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah · Semua Setiausaha Tetap Kementerian · Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah · Semua Ketua Jabatan · Pesuruhjaya Polis Sabah · Pejabat Ketua Menteri Sabah · Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Caw. Sabah. · Pengarah Protokol · Jabatan Kerja Raya · Jabatan Perkhidmatan Penerangan · Jabatan Penyiaran · Dewan Bandaraya Kota Kinabalu · Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) · Wisma Harta Urusetia Bahagian Dakwah, JHEAINS

3

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

LAMPIRAN B AGIHAN TUGAS MTQPANP 1427H/2006M 1 Jawatankuasa Kecil Undangan dan Sambutan dan Protokol 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2 Menyediakan dan mengedarkan Kad Undangan dan susunan tempat duduk VVIP, VIP dan KetuaKetua Jabatan Pelekat Kereta Penyambut Tetamu Mengedarkan buku aturcara kepada undangan kenamaan

Jawatankuasa Kecil Buku Aturcara 2.1. 2.2. Menyediakan bahanbahan untuk dimuatkan dalam buku atur cara Mencetak buku aturcara

3

Jawatankuasa Kecil Liputan & Publisiti 3.1. 3.2. 3.3. Publisiti di media cetak tempatan dan nasional Publisiti di media eletronik Liputan semasa acara/majlis

4

Jawatankuasa Kecil P.A. Sistem 4.1. 4.2. Menyediakan P.A. Sistem Menyediakan juruteknik P.A. Sistem

5

Jawatankuasa Kecil Penghakiman 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Menyediakan hakimhakim peringkat Jabatan, Kementerian dan Negeri. Menyediakan ayatayat yang akan di baca Peringkat Kementerian dan Jabatan serta terjemaah dan intisari Cabutan undi ayatayat dan giliran peserta Menyediakan alatalat keperluan penghakiman

6

Jawatankuasa Kecil Persiapan, Perhiasan dan Astaka 6.1. Menyediakan dan memasang permaidani merah

4

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

sambungan LAMPIRAN B : AGIHAN TUGAS MTQPANP 1427H/2006M

6.2. 6.3. 6.4. 7

Membekalkan dan menyusun atur kerusi serta meja Menyediakan reka bentuk Astaka Menyediakan bungabunga hidup secukupnya

Jawatankuasa Kecil Alat Pandang Dengar/ Audio Visual 7.1. 7.2. 7.3. Menyediakan dan menyelaraskan skrin untuk tayangan ayat ayat yang akan dibaca. Menyediakan alatalat kelengkapan audio visual Menyediakan audio visual hakim

8

Jawatankuasa Kecil Penginapan/Bagasi Mengurus penginapan peserta, pegawai pengiring hakim/hakim jemputan dan Kumpulan Nasyid

9 10

Jawatankuasa Kecil Pengangkutan Mengatur kenderaan peserta, hakim dan kumpulan nasyid Jawatankuasa Kecil Jamuan 10.1. Mengurus jamuan VVIP, VIP dan orang ramai 10.2. Menyediakan jamuan di bilik hakim

11 Jawatankuasa Kecil Keselamatan, Lalu Lintas dan Pancaragam Polis

11.1. Kawalan lalu lintas dan tempat letak kereta 11.2 Kawalan Keselamatan

12 Jawatankuasa Kecil Persembahan/Pengarah Persembahan

Menyelenggara acara majlis berjalan dengan sempurna 13 Jawatankuasa Kecil Kecemasan Menyediakan Doktor dan beberapa orang pembantu

5

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

sambungan LAMPIRAN B : AGIHAN TUGAS MTQPANP 1427H/2006M

14 15

Jawatankuasa Kecil Hadiah dan Cenderahati Menyediakan hadiah dan cenderahati Jawatankuasa Bekalan Eletrik Memastikan bekalan eletrik tidak terputus semasa majlis dilaksanakan

6

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

LAMPIRAN C TENTATIF ACARA MTQPANP 1427H/2006M 12/6/2006 (Isnin) Masa 7 : 30 pagi 8 : 00 pagi 8 : 10 pagi 8 : 20 pagi Acara : Ketibaan orang ramai : Ketibaan ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan dan dif-dif jemputan : Ketibaan Setiausaha Persekutuan Sabah. : Bacaan doa : Ucapan Yang Berbahagia Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Bersama MTQPANP 1427H/2006M : Persembahan Nasyid oleh Kumpulan Nasyid Perkhidmatan Awam Negeri Sabah : Majlis Tilawah al-Quran Perkhidmatan Peringkat Negeri dimulakan (4 orang peserta) : Persembahan Nasyid oleh Kumpulan Nasyid Kementerian Kewangan Negeri Sabah : Majlis Tilawah al-Quran disambung semula (4 orang peserta) : Majlis Tilawah ditangguhkan. : Ketibaan orang ramai : Ketibaan Dif-dif undangan : Majlis Tilawah disambung semula (4 orang peserta) : Rehat / Persembahan Nasyid oleh Kumpulan Nasyid Kementerian Pembangunan Infrastruktur : Majlis Tilawah disambung semula (4 orang peserta) : Majlis Tlawah ditangguhkan

12:30 tgh 2 : 00 petang

4.30 petang

13/6/2006 (Selasa) Masa 07 : 30 pagi Acara : Ketibaan orang ramai : Ketibaan ketua-ketua Jabatan Negeri & Persekutuan : Persembahan Lagu Nasyid oleh Kumpulan Nasyid Kementerian Pertanian dan Industri Makanan : Majlis Tilawah disambung semula (4 orang peserta) : Persembahan Nasyid oleh Kumpulan Nasyid Perkhidmatan Awam Negeri Sabah : Majlis Tilawah disambung semula (4 orang peserta) : Majlis Tilawah ditangguhkan

12 : 30 tgh

7

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

13/6/2006 (Malam Majlis Penangguhan) Masa 7 : 00 malam 7 : 30 malam 7 : 40 malam 7 : 45 malam 7 : 50 malam Acara : Ketibaan orang ramai : Ketibaan Setiausaha Tetap Kementerian/Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan.dan dif-dif undangan. : Ketibaan Y.Bhg, Setiausaha Persekutuan Sabah dan Isteri. : Ketibaan YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah dan Datin. : Ketibaan YAB. Datuk Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Datin Hajjah Faridah Haji Tusin, disambut oleh oleh Pengerusi Bersama Jawatankuasa Induk Majlis Tilawah al-Quran Anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan dan isteri masing-masing. : Bacaan Doa : Sumbangan Bacaan Ayat-ayat Suci al-Quran oleh Qari Undangan : Persembahan Nasyid oleh Johan Nasyid Peringkat Negeri Sabah : Ucapan alu-aluan oleh Y.B. K.Y. Mustafa Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Merangkap Pengerusi Bersama majlis Tilawah alQuran Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sabah. : Ucapan oleh YAB. Datuk Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah. : Ceramah khas : Pengumuman keputusan Majlis Tilawah al-Quran Anggota Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sabah. : Bacaan al-Quran oleh Johan Qari dan Qariah Majlis Tilawah alQuran Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sabah. : Upacara penyampaian hadiah. : Penyampaian cenderahati kepada YAB Ketua Menteri Sabah oleh Pengerusi Bersama Majlis Tilawah al-Quran Anggota Perkhidmatan Awam. : Majlis dijangka selesai.

8 : 00 malam

11:30 malam

8

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

LAMPIRAN D SYARAT PENYERTAAN MTQPANP 1427H/2006M 1 Syarat Penyertaan 1.1. Qari dan qariah yang mewakili Kementerian / Jabatan di Majlis Tilawah alQuran anggota perkhidmatan Awam (MTQ) Peringkat Negeri Sabah 1427H/2006M hendaklah terlebih dahulu menyertai MTQ peringkat Kementerian / Jabatan kecuali 2 orang peserta Qari dan Qariah yang mewakili Jabatan Persekutuan di Sabah akan terus bertanding di peringkat Negeri 1.2. Manamana Kementerian atau Jabatan yang tidak mengadakan MTQ Peringkat Kementerian atau Jabatan tidak layak menyerai MTQ Peringkat Negeri Sabah. 1.3. Johan qari dan qariah peringkat negeri akan mewakili kakitangan Awam ke Majlis Tilawah alQuran Peringkat Negeri Sabah. Naib johan qariah diminta hadir bersamasama ke MTQ tersebut sebagai pengganti kepada johan qariah sekiranya berlaku uzur syarie. 2 Kategori peserta MTQPANP Perserta MTQPANP terdiri dari 2 kategori, iaitu ; 2.1. Kakitangan Awam Negeri 2.1.1. Kakitangan Awam Negeri terdiri dari pegawai dan kakitangan dari kementerian/Jabatan Negeri termasuklah pegawai dan kakitangan badanbadan berkanun dan agensi Kerajaan Negeri. 2.1.2. Jumlah peserta kakitangan awam Negeri di peringkat akhir MTQPANP ialah 22 orang peserta yang mewakili qari dan qariah seperti berikut; · Jabatan Ketua Menteri ; · Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar ; · Kementerian Pembangunan Infrastruktur ; · Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ;

9

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN sambungan LAMPIRAN D : SYARAT PENYERTAAN MTQPANP 1427H/2006M

· · · · · · · 2.2. Kakitangan Awam Persekutuan 2.2.1. Kakitangan Awam Persekutuan terdiri dari pegawai dan kakitangan dari kementerian/Jabatan Persekutuan termasuklah pegawai dan kakitangan badanbadan berkanun dan agensi Kerajaan Persekutuan. 2.2.2. Jumlah peserta kakitangan awam Persekutuan di peringkat akhir MTQPANP ialah 2 orang peserta yang mewakili qari dan qariah. Syarat Peserta MTQPANP 3.1. 3.2. Qari dan qariah hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia yang telah bermaustautin di Sabah selama 6 bulan Qari dan qariah yang bertanding di Peringkat Kementerian dan Jabatan hendaklah telah bekerja di Kementerian atau Jabatan tersebut tidak kurang 6 bulan. Had umur penyertaan bagi qari dan qariah ialah tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 56 tahun. Peserta yang telah pernah menjadi johan manamana MTQ peringkat negeri atau kebangsaan bagi 2 tahun berturutturut tidak dibenarkan menyertai MTQPANP. Peserta yang telah menyertai Majlis Tilawah alQuran Awam Peringkat Bahagian Negeri Sabah pada tahun 2006 tidak dibenarkan menyertai MTQPANP Kementerian Pembangunan Laur Bandar ; Kementerian Kewangan ; Kementerian Pembangunan Perindustrian ; Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan ; dan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna. Kementerian Belia dan Sukan Kementerian Sumber & Teknologi Maklumat

3

3.3. 3.4.

3.5.

10

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN

sambungan LAMPIRAN D : SYARAT PENYERTAAN MTQPANP 1427H/2006M

4

Pakaian 4.1. Peserta qari hendaklah berpakaian baju kebangsaan dan bersongkok hitam manakala peserta qariah hendaklah berbaju kurung dan menutup aurat. Peserta qari seeloknya berambut pendek dan peserta qariah berpakaian longgar dan tidak menampakkan tubuh badan.

4.2.

5

Penghakiman 5.1. Ciri Penghakiman meliputi: 5.1.1. Tajwid 40 markah 25 markah 5.1.2. Lagu 5.1.3. Suara 15 markah 5.1.4. Tartil dan Fasahah 20 markah 5.2. Tajwid Penghakiman dari segi tajwid meliputi segala hukum tajwid termasuk sebutan makhraj huruf, hukum Tarqiq dan Tafkhim, huruf Lam dan Ra, Mad Asli dan Mad Badal tetap dengan kadar panjang dua harkat, Mad Jaiz Munfasil boleh dibaca dengan 2,4 atau 5 harkat, Mad Lazim dengan kadar 6 harkat, Mad Aaridh dengan kadar 2, 4 atau 5 harkat, Ghunnahghunnah dengan kadar panjang 2 harkat Hafaz. 5.3. Lagu

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5

Menggunakan maqam-maqam Arab (irama lagu Arab) dengan sekurang-kurangnya lima jenis lagu di dalam satu-satu bacaan tanpa mengira apa lagu yang dimulakan. Setiap lagu (maqam atau naghamat) hendaklah disempurnakan secara teratur dan beransur-ansur sekurang-kurangnya dalam empat harakak tanpa bercampur aduk (takrir). Setiap lagu (maqam atau naghamat) hendaklah dibawa dalam tiga tingkatan (tobaqat) suara itu rendah, sederhana dan tinggi atau sederhana, tinggi dan tertinggi. Setiap lagu (maqam) hendaklah dibawa dengan teratur dan tersusun satu demi satu tanpa bercampur aduk antara satu sama lain kecuali Waslah al-Mumasalah. Setiap lagu (maqam) yang dibawa pada ayat yang akhir hendaklah sama dengan lagu yang dibawa pada ayat mula. 11

MAJLIS TILAWAH ALQURAN 1427H/2006M PERKHIDMATAN AWAM NEGERI DAN PERSEKUTUAN sambungan LAMPIRAN D : SYARAT PENYERTAAN MTQPANP 1427H/2006M

5.3.6 5.3.7

5.4.

Menunaikan Waslah al-Mumasalah sekurang-kurangnya sekali dalam satu-satu bacaan. Menunaikan Ikhtilalul-lahn sekurang-kurangnya sekali dalam satu-satu bacaan.

Suara Suara akan dinilai dari segi kebersihan suara, kelicinan suara, juga suara yang terang dan lantang. Suara tidak berubah dari mula hingga akhir. Suara hendaklah disesuaikan dengan nafas yang tidak putus di tengah bacaan. Fasahah Perkara yang akan diawasi dalam bahagian Fasahah termasuklah cermatnya bacaan, lancar dalam sebutan pada ayat, tepelihara segala baris, huruf dan tasydidnya dan terpelihara semua susunan ayatnya. Fasahah juga meliputi hukum waqaf dan ibtida.

5.6.

5.7. Pemilihan Ayat Potongan surah dan ayat alQuran yang dibaca akan ditentukan dengan cara undi iaitu Juz 1 hingga Juz 30. 6 jam sebelum pertandingan. Penentuan Pemenang 5.8.1. Peserta yang mendapat markah yang tinggi sekali akan menyandang tempat pertama manakala yang kedua tinggi akan mendapat kedua dan seterusnya. 5.8.2. Jika didapati persamaan mata bagi dua orang untuk tempat yang pertama, kedua atau ketiga maka hendaklah dirujuk kepada markah tajwid terlebih dahulu, jJika masih terdapat persamaan hendaklah dirujuk pula kepada markah lagu dan jika masih sama maka hendaklah dirujuk kepada markah fasahah dan jika masih terdapat persamaan maka hendaklah diputuskan dengan cara undi yang dilaksanakan oleh para hakim.

5.8.

6

Piala Pusingan YAB. Ketua Menteri Sabah Piala Pusingan akan menjadi milik Kementerian/Jabatan sekiranya memperolehi markah tertinggi setelah dicampur markah Qari dan Qariah 3 tahun berturutturut.

12

Information

Microsoft Word - KERTAS KONSEP MTQ ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM 11.doc

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

332775


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - KERTAS KONSEP MTQ ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM 11.doc
Microsoft Word - PELAN PENYELARASAN UNDANG2_IKIM 6 APRIL 2011