Read DS_KH_trung_thuong_dot4.pdf text version

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THNG CHNG TRÌNH KHUYN MI "SACOMBANK - CN LC QUÀ TNG" (*) 16/05/2008 - 19/07/2008 BUI QUAY S T 4: NGÀY 02/07/2008 STT S D THNG C85866 A66140 A08129 D57903 F51970 C70123 A96647 A36416 D97875 B73340 B20714 A64086 D45266 D95229 KHÁCH HÀNG CMND/H CHIU CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DCH

05 GII XE ATTILA ELIZABETH 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NGUYEN KIM DUNG NGUYEN THI BICH HANG TRINH THANH NGUYEN THI LOAN NGUYEN THANH QUANG LE THI BE HAI NGUYEN THI XONG NGUYEN VAN NGUYEN HOANG THI NGOAN TU THI KIM CHI LE THI TUOI HUYNH TO BINH LUONG NGOC VI BA TRUONG QUOC TUAN LE THI HANG LUONG VAN VINH LE THI KIM THAO PHAN DUC HUYNH PHAN THI MAI KHOI VO HUNG CUONG NGUYEN TUNG NINH BICH THUY 12880260 PGD HOAN KIEM - SGD HA NOI 171195711 CHI NHANH THANH HOA 272193739 CHI NHANH BINH DUONG 21247677 CHI NHANH HOC MON 360963311 PGD THOT NOT - CN CAN THO 21738175 CHI NHANH GO VAP 250052042 CHI NHANH LAM DONG 320647785 CHI NHANH BEN TRE 21543619 PGD XOM CUI - CN QUAN 8 320642005 CHI NHANH BEN TRE 20661007 CHI NHANH HUNG DAO 280688680 PGD LAI THIEU - CN BINH DUONG 201439573 PGD SON TRA - CN DA NANG 23605527 CHI NHANH QUAN 8 22512794 PGD CHO LON - CN BINH TAY 21885833 CHI NHANH CHO LON 270832924 CN BA RIA - VUNG TAU 271038630 PGD HO NAI - CN DONG NAI 20037435 CHI NHANH TAN BINH 21880272 PGD BINH HOA - CN GO VAP 23508927 PGD ONG TA - CN TAN BINH 23475518 CHI NHANH 8/3 TP.HCM

100 GII BP IN T

10 A17473 11 E11723 12 B08090 13 F00159 14 C29199 15 A36773 16 A56380

17 D03507

18 B27996 19 D73943 20 D89547 21 D80255 22 C93576 23 F14162 24 C07630 25 D37084 26 A93472 27 B12629 28 E17262 29 B42406 30 C41845 31 C55399 32 A36979 33 B10811 34 D49383 35 A82710 36 F37277 37 D85988 38 F24841 39 A83202 40 C21175 41 C73652 42 C37918 43 B83063 44 C36841 45 C62146 46 A66894

LE MINH XUAN DAM QUOC HOA HOANG THI THANH VAN PHAM ANH TUAN PHU QUYNH TRAN THI THAO THANH TRAN KIEU ANH PHAM DINH THAO LE VAN LONG LE NGOC AN NGUYEN NHU GIAO TRAN THI AN CUU EM NGUYEN THI HUE NGUYEN THI THANH PHUONG THANH NGA TRAN THI NGUYEN DUC PHONG NGUYEN THI KIM YEN LE HAO KIET DOAN BA KE DIEP THU THUY PHAM VAN THOA HA MAI DUNG NGUYEN THI LIEN HUYNH THI DIEM DAO TRUONG THI THU HUONG VU THI THU THUY NGUYEN THI HUONG VO HONG HIEU TRAN LE QUYEN

273040819 CN BA RIA - VUNG TAU 11411118 PGD YEN VIEN - CN LONG BIEN 170022222 CHI NHANH THANH HOA 23087263 PGD THOI AN - CN HOC MON 21898899 CHI NHANH QUAN 8 205182153 CHI NHANH HOI AN 24099789 SO GIAO DICH - TP.HCM 264080982 CHI NHANH NINH THUAN 320544405 CHI NHANH BEN TRE 21126265 PGD TAN THUAN - CN QUAN 4 11699064 SO GIAO DICH - TP.HCM 190066540 PGD TAY LOC - CN HUE 23000862 PGD BINH PHU - CN CHO LON 20860405 CHI NHANH SAI GON 225202390 CHI NHANH KHANH HOA 23969193 CHI NHANH BINH THANH 320738484 CHI NHANH BEN TRE 24364985 PGD QUAN 1 - CN SAI GON 370641502 CHI NHANH KIEN GIANG 20999634 CHI NHANH QUAN 8 11863799 PGD DONG ANH - CN BAC NINH 23138132 PGD E-TOWN - CN TAN BINH 220695665 CHI NHANH KHANH HOA 290897046 PGD BA QUEO - CN TAN BINH 22865235 SO GIAO DICH - TP.HCM 250291472 CHI NHANH LAM DONG 20842102 CHI NHANH TAN BINH 310647251 PGD GO CONG - CN TIEN GIANG 21990720 PGD AU CO - TAN PHU

47 A23424 48 D84007 49 C14408 50 C87275 51 F45851 52 C53091 53 C16302 54 C31160 55 D25823 56 D42241 57 F23989 58 B35993 59 E98728 60 E03568 61 B27124 62 C41130 63 C13176 64 D36667 65 E05507 66 B08688 67 E97304 68 C89221 69 B47987 70 F82728 71 C41700 72 A58735 73 E89723 74 D10190 75 B84459

NGO VINH NGUYEN NGUYEN THI NGOAN NGO DONG HAI TRUONG THANH GIAU TRAN THI THANH PHUONG NGUYEN THI THANH LOAN PHAM THI HUONG NGUYEN THI HONG THUY NGUYEN THI THU CUC KIEU THI THU THUY TRINH TRONG DUNG NGUYEN BA THIEN PHAN THI THANH TUYEN NGUYEN VAN THANG NGUYEN THI HUONG VU DAI THUY NGUYEN DUC THAI HO THI THUAN NGUYEN THANH CHUNG LE THI XUAN MAI LUU NGOC HUE NGUYEN THAI BINH LE THI DANG DUONG DINH LOC NGUYEN THI HUE BUI THI DUNG TON NU THI DUC TRAN TU HUNG CHUNG DUC MAI

22812147 CHI NHANH BINH TAY 280866506 PGD BEN CAT - BINH DUONG 220923710 CHI NHANH PHU YEN 271234086 CHI NHANH DONG NAI 24745838 PGD TAN THUAN - CN QUAN 4 21257449 CHI NHANH CU CHI 310629040 PGD GO CONG - CN TIEN GIANG 320167398 CHI NHANH BEN TRE 310675505 PGD AU CO - TAN PHU 22634243 SO GIAO DICH - TP.HCM 201245833 PGD HOANG DIEU - CN DA NANG 22974160 CHI NHANH SAI GON 271705326 PGD BIEN HOA - CN DONG NAI 370078501 PGD TAN HIEP - CN KIEN GIANG 280364238 PGD PHUOC KHANH - CN BINH DUONG 11794782 SGD HA NOI 20969899 PGD ONG TA - CN TAN BINH 190774981 CHI NHANH QUANG BINH 270794911 PGD TRANG BOM - CN DONG NAI 270061404 CHI NHANH DONG NAI 22292313 CHI NHANH CHO LON 22289224 CHI NHANH QUAN 4 20637855 CHI NHANH TAN BINH 280020160 PGD THU DAU MOT - CN BINH DUONG 23000862 PGD BINH PHU - CN CHO LON 211314747 CHI NHANH QUANG NGAI 370352322 CHI NHANH KIEN GIANG 21570076 CHI NHANH TAN PHU 20284632 SO GIAO DICH - TP.HCM

76 B14205 77 C77038 78 B83699 79 E64783 80 B85344 81 F16688 82 D98185 83 D54968 84 B36671 85 B90153 86 A73445 87 E60111 88 C63906 89 D34404 90 A19665 91 F85209 92 A69211 93 C09447 94 D46816 95 C69472 96 A88435 97 A47323 98 B89250 99 B73241 100 E13743

TRUONG THI HONG HANH PHAM THI HIEN NGO THI BICH TOAN MAI DUC CHINH LE THI BE HAI LE DINH LOC LE MINH TUAN LE THI THANH HUONG VO MINH THIEN NGUYEN THANH HUY NGUYEN THI HIEN HUYNH TRUONG AN LE TRUONG XUAN NGUYEN THI KIM OANH BUI KIM LIEN NGUYEN THI SONG THU NGUYEN TRINH QUANG NGUYEN TRONG TAI PHAN DINH KIET PHAM THI THU TRANG DAI NGUYEN PHAN PHAT THIEN LOI TONG PHONG NGUYEN THI KIM CUC TRAN QUOC THANH

22044605 SO GIAO DICH - TP.HCM 10573523 CHI NHANH HAI PHONG 20012445 CHI NHANH HUNG DAO 311490117 CHI NHANH GO VAP 21738175 CHI NHANH GO VAP 20580419 CHI NHANH CHO LON OL061174 PGD LONG KHANH - CN DONG NAI 21323288 CHI NHANH TAN PHU 22807698 PGD BINH PHU - CN CHO LON 280523102 CHI NHANH DONG NAI 22596708 PGD PHU MY HUNG - CN HUNG DAO 22357847 CHI NHANH GO VAP 20157960 PGD AN SUONG - CN GO VAP 60640890 CN DONG DO 370426159 PGD HON DAT - CN KIEN GIANG 370046116 CHI NHANH KIEN GIANG 270410071 CHI NHANH TAN BINH 270982277 CHI NHANH DONG NAI 220292816 PGD CAM RANH - CN KHANH HOA 465259 PGD BA RIA - CN BA RIA VUNG TAU D324072035 CHI NHANH QUANG TRI 709 P133867189 PGD E-TOWN -CN TAN BINH 22294984 CHI NHANH CHO LON 21697237 CHI NHANH TAN BINH 365259245 CHI NHANH SOC TRANG

(*) Danh sách khách hàng trúng thng ã c ký xác nhn vào lúc 10h00' ngày 02/07/2008 bi: 1) i din B Thng Mi, Cc xúc tin Thng mi: Bà Bùi Hòang Yn 2) i din Báo ài: Ông Hùynh Công Thng (Báo Thanh Niên) 3) i din Khách hàng: Ông Nguyn Vn Thanh và Ông ng ình Hin 4) i din Sacombank: Bà Lê Th M Dung

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

96951


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Tong ket lac quyen cuu tro bao lut VN 2011 Dec 06 2011.doc
DS KH phat hanh the phu duoc nhan qua.xls