Read MEDULA text version

SOSYAL GÜVENLK KURUMU

GENEL SALIK SGORTASI MEDULA WEB SERVSLER

KULLANIM KILAVUZU

24.11.2010 Sürüm: 3.1.0

© 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

ÇNDEKLER

GR ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 1 GENEL BLGLER .................................................................................................................................................................................................................................... 13 SÜREÇ AÇIKLAMALARI ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 2 KULLANICI ADI VE FRELER ............................................................................................................................................................................................................ 15 2.1 2.2 3 WEB SERVSLERNDE FRE GÖNDERLMES ............................................................................................................................................................................................. 16 YÖNETC FRES VE WEB UYGULAMASI ................................................................................................................................................................................................. 16 HASTA KABUL SÜREC VE METODLARI ..................................................................................................................................................................................................... 17 HZMET KAYIT SÜREC VE METOTLARI ..................................................................................................................................................................................................... 19 FATURA KAYIT SÜREC VE METOTLARI .................................................................................................................................................................................................... 20

SÜREÇLER VE METOTLARI ................................................................................................................................................................................................................. 16 3.1 3.2 3.3

4

WEB SERVS METOTLARI DETAY AÇIKLAMALARI .................................................................................................................................................................... 20 4.1 HASTA KABUL METOTLARI ....................................................................................................................................................................................................................... 21 4.1.1 HastaKabul Metodu ........................................................................................................................................................................................................................ 21 4.1.2 Hasta Kabul Oku Metodu................................................................................................................................................................................................................ 26 4.1.3 Hasta Kabul Iptal Metodu ............................................................................................................................................................................................................... 28 4.1.4 Hasta Çiki Kayit Metodu ............................................................................................................................................................................................................... 29 4.1.5 Hasta Çiki ptal Metodu ................................................................................................................................................................................................................ 30 4.1.6 Hasta Yati Oku Metodu ................................................................................................................................................................................................................. 30 4.1.7 Bavuru Takip Oku Metodu............................................................................................................................................................................................................. 31 4.1.8 SevkBildir Metodu ........................................................................................................................................................................................................................... 33 4.1.9 UpdateTedaviTipi Metodu.............................................................................................................................................................................................................. 33 4.1.10 UpdateProvizyonTipi Metodu.................................................................................................................................................................................................... 34 4.2 HZMET KAYIT METOTLARI ...................................................................................................................................................................................................................... 35 4.2.1 HizmetKayit Metodu........................................................................................................................................................................................................................ 35 4.2.2 HizmetKaydiOku Metodu ................................................................................................................................................................................................................ 53 4.2.3 HizmetKaydiIptal Metodu ............................................................................................................................................................................................................... 55 4.3 FATURA BLGS KAYIT METOTLARI ......................................................................................................................................................................................................... 56 4.3.1 FaturaKayit Metodu ........................................................................................................................................................................................................................ 56 4.3.2 FaturaIptal Metodu ......................................................................................................................................................................................................................... 58 4.3.3 FaturaOku Metodu .......................................................................................................................................................................................................................... 59 4.4 RAPOR BLGS KAYIT METOTLARI ........................................................................................................................................................................................................... 61 4.4.1 RaporBilgisiKaydet Metodu ............................................................................................................................................................................................................ 61 4.4.2 TakipNoileRaporBilgisiKaydet Metodu .......................................................................................................................................................................................... 77

Genel Salik Sigortasi

2

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

4.4.3 RaporBilgisiBul Metodu .................................................................................................................................................................................................................. 78 4.4.4 RaporBilgisiSil Metodu ................................................................................................................................................................................................................... 79 4.4.5 RaporUzat Metodu .......................................................................................................................................................................................................................... 79 4.4.6 IlacRaporDuzelt Metodu ................................................................................................................................................................................................................. 80 4.4.7 RaporBilgisiBulRaporTakipNodan Metodu .................................................................................................................................................................................... 81 4.4.8 RaporBilgisiBulTCKimlikNodan Metodu........................................................................................................................................................................................ 81 4.5 YARDIMCI WEB SERVS METOTLARI ......................................................................................................................................................................................................... 82 4.5.1 SaglikTesisiAra Metodu .................................................................................................................................................................................................................. 82 4.5.2 DoktorAra Metodu .......................................................................................................................................................................................................................... 83 4.5.3 TakipAra Metodu ............................................................................................................................................................................................................................ 85 4.5.4 IlacAra Metodu ............................................................................................................................................................................................................................... 86 4.5.5 getOrneklenmisTakipler Metodu ..................................................................................................................................................................................................... 87 4.5.6 kesintiYapilmisIslemler Metodu ...................................................................................................................................................................................................... 88 4.5.7 etkinMaddeSutKuraliGetir Metodu ................................................................................................................................................................................................. 89 4.5.8 etkinMaddeleriOku Metodu............................................................................................................................................................................................................. 91 4.5.9 teshisleriOku Metodu ...................................................................................................................................................................................................................... 92 4.6 TAKP FORMU KAYIT METOTLARI ............................................................................................................................................................................................................. 93 4.6.1 takipFormuKaydet Metodu ............................................................................................................................................................................................................. 93 4.6.2 takipFormuOku Metodu ................................................................................................................................................................................................................ 102 4.6.3 takipFormuSil Metodu................................................................................................................................................................................................................... 103 5 SIKÇA SORULAN SORULAR................................................................................................................................................................................................................ 103

z

Deien Bölümler Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler 3.1.0 24.11.2010

laç raporlari kaydedilirken IlacTeshisBilgiDVO'da ICD10 kodu zorunluluu kaldirilmitir. IlacTeshisBilgiDVO 'da ki ICD10 kodu sayisi az gelmesi durumunda TaniBilgisiDVO kullanilabilir.

Versiyon Yayinlanma Tarihi

3.1.0 04.11.2010

Genel Salik Sigortasi

3

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Deien Bölümler

ESWLTasBilgisiDVO'da tasLokalizasyonKodu alaninda gönderilecebilecek seçeneklerden 1-Mesane kaldirildi, 4-Böbrek eklendi. EtkinMaddeSUTKuraliDVO nesnesindeki teshisler String dizisi yerine TeshisDVO dizisi, branlar String disizi yerine BransListDVO dizisi gelecek ekilde deitirildi. Not: Bu deiiklikler 04.11.2010 akaminda gerçek ortama aktarilacaktir.

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.1.0 19.10.2010

Kod 47 50 51 52 53 54 244 246 247 145 Adi 07.01.3 - (Eski Kodu=07.03) Diabetes Insipitus 07.02.1 - (Eski Kodu=07.06) Diabetes Mellitus 07.02.1.1 - (Eski Kodu=95.00) Tip I Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu 07.02.1.2 - (Eski Kodu=96.00) Insulin kullanan Tip II Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu 07.02.1.3 - (Eski Kodu=98.00) Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu 07.02.1.4 - (Eski Kodu=99.00) Sadace oral antidiyabetik kullanan Diabetus Mellitusda strip kullanim raporu 07.02.1.5 - (01.04.2010 Öncesi rapor) Diabetes Mellitus 07.02.1.6 - Diabetes Mellitus(Esatenid balangiç raporu) 07.02.1.7 - Diabetes Mellitus(Esatenid idame raporu) 10.12.1 ---> Diabetik noropati

Yukardaki tehis kodlari ile ilaç raporu kaydedilebilmesi için hastaya ait en fazla 90 gün öncesine ait Diyabet takip formu olmasi lazim. Bu nedenle ilaç raporu kaydederken takip formu numarasi gönderilebilmesi için IlacRaporDVO da takipFormuNo eklenmitir. 01.11.2010 tarihinde gerçek ortama aktarilacaktir. Not: Bu deiiklikler 19.10.2010 akaminda test ortamina aktarilmitir.

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

- TahlilSonucDVO ve TetkikveRadyolojiBilgisiDVO'da sonuc alaninin +,- ya da sayilsal olma zorunluluu kaldirildi. - FTRRaporBilgisiDVO nesnesindeki ftrVucutBolgesiKodu'na 11: Tüm Vücut Bölgesi eklenmitir. -Yardimci lemler web servisine etkinMaddeleriOku ve teshisleriOku metodlari eklenmitir. Not: Bu deiiklikler 14.10.2010 akaminda gerçek ortama aktarilacaktir.

3.1.0 14.10.2010

Genel Salik Sigortasi

4

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.1.0 27.09.2010

DiabetTakipFormuDVO ve DiabetTakipFormuKayitDVO'daki kanBasanci alani kaldirildi. sissistolikKanBasinci ve diyastolikKanBasinci alanlari eklenmitir. VK alani deitirilmitir. VK'de vucüt kitle indeksi deeri tam olarak gönderilecektir. Örn:22.3

-ESWL ilemlerinin rapor ile gönderilmesi -Etkin Madde ile ilaç raporu kaydi -Diyabet Takip Formu kaydi. -Anomali fazla dilerin kaydedilmesi - Tahlil ilemi kaydederken tetkik sonuçlarinin da alinmasi (TahlilBilgisiDVO sinifindan sonuc ve birim alanlari çikarilmi onun yerine TahlilBilgisiDVO sinifina TahlilSonucDVO[] dizisi eklenmitir.) -Radyoloji ilemi kaydedilirken radyoloji sonucunun da alinmasi ( Sonuç alani double olarak tanimliydi String olarak deitirildi) -Yurtdii sigortalilar için provizyon alimi -Fatura kayit sirasinda tüm ilemler için kdv hariç fiyat gönderilmesi -Radyoloji ve Dier ilemlerde kesi bilgisi alinmaya balanacak -Sigortalinin son adli vaka,trafik kazasi ve i kazasi bilgileri provizyon cevap esnasinda SigortaliAdliGecmisi arrayi olarak dönecek.

Not: 01.10.2010 tarihinde aaidaki deiiklikler gerçek ortamina aktarilacak.

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.1.0 26.08.2010 Muayene katilim payi alinmayacak tanilarda muayene katilim payinin alinmamasi için Muayene bilgisinde ozel durum alaninda "6: Muayene katilim payindan muaf olmasi için gerekli salik kurulu raporu vardir." gönderilerek beyan edilmelidir.

Versiyon Yayinlanma Tarihi

3.1.0 26.07.2010

Genel Salik Sigortasi

5

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Deien Bölümler

Organ nakli için takip alinirken Hasta TC alanina alicinin TC'si, Donör TC alanina ise vericinin TC'si yazilmalidir.Bu ekilde alinan takiplerde Takip bilgilerinde hasta bilgileri alicinin bilgileridir.Donör için ayrica bir ilem yapilacak ise Hasta TC alanina vericinin TC'si yazilarak yeni bir takip alinmalidir.

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.1.0 15.07.2010

ProvizyonCevapDVO'ya SigortaliAdliGecmisDVO[] eklendi.Sigortaliya en son alinan Adli Vaka, Trafik Kazasi ve Kazasi provizyon bilgilerinin dönmesi salandi.

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.1.0 09.07.2010

DiabetTakipFormuKayitDVO'da tanilar ICD10 olarak gönderilecek. Listede olmayan hastaliklar içinde digerHastalikTaniKodu alanindan ICD10 kodu gönderilecek. DiabetTakipFormuKayitDVO'ya glukoMetre, insulinPompasi, insulinPompasiVerTarihi ve insulinPompasiDegTarihi alanlari eklendi. TakipFormuHastalikDVO'ya aaidaki hastaliklar eklenmitir. 12: Hiperkolesterolemi 13: Hiperlipidemi

Genel Salik Sigortasi

6

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.1.0 01.07.2010 ESWL ilemlerinde rapor kontrolü yapilacaktir. Bu nedenle ESWL raporlarinin kaydedilebilmesi için ESWLRaporBilgisiDVO da deiiklikler yapilmitir. laç raporlari kaydedilirken Etkin Madde kodu ile birlikte kaydedilecektir. Etkin Madde kodlari kurumumuz sitesinde ayrica duyurulmutur. IlacRaporDVO'ya RaporEtkinMaddeDVO eklenmitir. RaporDVO'ya IlacTeshisBilgiDVO eklenmitir. laç raporlari kaydedilirken TeshisBilgisiDVO ve TaniBilgisiDVO yerine IlacTeshisBilgiDVO kullanilacaktir. laç raporlarindaki etkin maddeler için SUT kurallarinin okunabilecei Yardimci ilemler web servisi altindaki etkinMaddeSutKuraliGetir metodu gelitirilmitir. Diabetes Mellitus hastalari için takip formu Medula Sistemine kaydedilecektir. Takip Formu kayit,okuma ve silme metotlari 4.6 -Takip Formu Kayit Metotlari balii altinda bulunmaktadir. Hizmet kayittaki di ilemleri kaydedilirken alt ve üst çenin sa ve sol tarafi için birer tane di hizmeti kaydedilebilmesi için DisBilgisiDVO da deiiklik yapilmitir. DisBilgisiDVO'a sagAltCeneAnomaliDis, sagUstCeneAnomaliDis, solAltCeneAnomaliDis ve solUstCeneAnomaliDis eklenmitir. ProvizyonGirisDVO da test ortaminda yakinlikKodu alani eklenmitir.Yurtdii sigortali provizyonu için bu alan kullanilacaktir. TahlilBilgisiDVO sinifina sonuc ve birim alanlari eklenmitir. Sonuç alani tahlil bilgisinin sonuç deeri için kullanilirken, birim alani da sonuc alaninin birimini tutmak için kullanilir.

Genel Salik Sigortasi

7

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu TetkikveRadyolojiBilgisiDVO sinifina sonuc, birim ve aciklama alanlari eklenmitir. Sonuç alani tetkik ve radyoloji bilgisinin sonuç deeri için kullanilirken, birim alani da sonuc alaninin birimini tutmak için kullanilir. Açiklama da istenirse radyolojik tetkike ait 200 karakterlik açiklama yapmak için oluturulmutur. HizmetDetayDVO'daki epikriz özet bilgisi için kullanilan aciklama alani da 255 karakterden 1000 karaktere çikarilmitir. Örnekleme sonunda artik epikriz rapor özeti çiktisi alinabilecek ve bu 1000 karakterlik alan da bu çiktida görüntülenebilecektir. Not: Bu deiiklikler test sunucusunda yapilmitir. HBYS sistemlerinde gerekli deiiklikleri yapabilmek için test servislerini kullaniniz. Gerçek ortamdaki salik tesis bilgileri (sözleme,doktor,vs.) test ortamina aktarilmitir. Test ortamindaki tesis muayene kullanicilarinin ifreleri 123456 olarak deitirilmitir. Tesislerin ifrelerini deitirmeleri gerekmektedir.

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.1.0 02.04.2010 Yardimci lemler web servisine kesintiYapilanIslemler metodu eklenmitir. - Tesis kodu ve evrak referans numarasi kullanilarak evrak referans numarasina ait katilim payi kesintileri ve inceleme birimi tarafindan yapilmi kesinti bilgilerine ulamanizi salar. 3.1.0 29.03.2010

Versiyon Yayinlanma Tarihi

Genel Salik Sigortasi

8

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Deien Bölümler Provizyon tipi alanina K: Kurum Sevki alani eklendi.( Sut'un 4.2.B-14 maddesine bakiniz. ) Takip tipi alanina S: Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi alani eklendi. (Sut'un 4.2.1.B-2 maddesine bakiniz.) AmeliyatveGirisimBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. DigerIslemBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. DisBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. HastaYatisBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. IlacBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. KonsultasyonBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. MalzemeBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. MuayeneBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. TahlilBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. TaniBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. TetkikveRadyolojiBilgisiDVO sinifina "ozelDurum" String alani eklendi. Deiiklikler 01.04.2010 tarihinden itibaren geçerli olacaktir. Rf ajan bedelleri ileme dahil edildii için Rf seçenei kaldirilmitir. Kurum sevkli(Sgk ilgili birimlerince sevk edilen) ilemler %100 örneklenecektir. Yenidoan takibini bebein kendisiyle devam etmek için yeni doan takibine bali takip alirken bebein tc'si, devredilen kurum ve sigortali türü bilgisi ile provizyon alinir.Dier durumlarda bali takip alirken tc göndermeyin.

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.0.2 03.03.2010 Yeni Medula V3 gerçek ortam web servis URL adresleri ; (Eski adresler 29.03.2010 tarihine kadar geçerlidir)

Hasta Kabul Süreci: · https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HastaKabulIslemleri/wsdl/HastaKabulIslemleri.wsdl Hizmet Kayit Süreci: · https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HizmetKayitIslemleri/wsdl/HizmetKayitIslemleri.wsdl Faturalama Süreci:

Genel Salik Sigortasi

9

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

· https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/FaturaKayitIslemleri/wsdl/FaturaKayitIslemleri.wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayit : · https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl Yardimci web servisler : · https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/YardimciIslemler/wsdl/YardimciIslemler.wsdl

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.0.2 28.01.2010 Yardimci lemler web servisine getOrneklenmisTakipler metodu eklenmitir.

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.0.2 20.08.2009 RaporKaydet sürecindeki RaporGirisDVO deitirildi. Not1: ESWT ve FTR ilemleri için Rapor zorunlu hale getirildi. FTR ve ESWT raporlarinin süresi 1 yildir. Ayni vücut bölgesi için 1 yil içinde sadece 1 tane ESWT veya FTR raporu alinabilir. 1 kii 1 yil içinde farkli vücüt bölgelerinden toplamda en fazla 2 tane ESWT veya FTR raporu alabilir. Rapor sürecine iki tane metod eklendi. -raporBilgisiBulRaporTakipNodan: Rapor takip numarasi ile rapor bilgilerine ulamanizi salar. -raporBilgisiBulTCKimlikNodan : TC kimlik numarasi ile belirli rapor türündeki raporlarin bilgilerine ulamanizi salar. Not2 : 01.09.2009 tarihinde bu deiiklikler gerçek ortama aktarilacaktir. Medula V3 gerçek ve test ortami URL adresleri klavuzun sonunda yer alan sikça sorulan sorular bölümünde yer almaktadir.

Genel Salik Sigortasi

10

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.0.1 06.07.2009 18 ya alti için provizyon isteklerinde medula sistemi provizyon ileminin yani sira hata kodu olarak 9000 ve uyari mesaji olarak da "Provizyon sorgulamasini yaptiiniz çocuun ana yada babasina ait TC kimlik numarasi adi, soyadi, ve ikametgah adresi bilgileri ile GSS tescili için mahalinizdeki SGK l/Merkez Müdürlüüne bavurmasi için yönlendiriniz!" eklinde bir uyari mesaji dönecektir.Sorgulama sonucunda provizyon ilemi gerçekletirilecek olup yine takip no dönecektir, 9000 hata kodu hata olarak deerlendirilmemelidir. Uyari mesaji olarak algilanip saglik hizmeti alan kiiye mesajda belirtildii üzere yönlendirme ilemi yapilmalidir.

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.0.1 21.05.2009 *updateTedaviTipiOnkoloji metodu çikarildi. updateTedaviTipi metodu eklendi. *updateProvizyonTipi metodu eklendi. *HastaYatisOkuCevapDVO'ya yeni doan tarih,yeni doan çocuk sira no ve donör TCK alanlari eklendi. *HizmetOkuCevapDVO içinde HizmetDVO'ya odemeSorguDurum alani eklendi. *TakipDVO'ya yeni doan tarih ve yeni doan çocuk sira no alanlari eklendi. Not: Hasta yatii kapatildiktan sonra paket ilem girilemiyordu.Eer yati kapatildiktan sonra 15 gün içerisinde ayaktan ilk takip alinmamisa ya da baka ayaktan üzerinden bali ayaktan takip alinmamisa yani ameliyat sonrasi 15 gün kontrol muayenesi kuralini ihlal edecek bir takip alinmamisa sistem yatii kapatilmi yatan takibine paket ilem girmeye izin verecektir.

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler Genel Salik Sigortasi

3.0 27.03.2009 *updateTedaviTipiOnkoloji metodu eklendi.

11

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Not : Medula V3 gerçek ortam URL adresleri klavuzun sonunda yer alan sikça sorulan sorular bölümünde yer almaktadir.

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.0 20.02.2009 · TakipAra metodunun giri ve çiki parametrelerinin içerii deimitir. · TakipDVO `ya sevkDurumu alani eklendi. · HastaBilgileriDVO `ya sigortaliTuru alani eklendi. · Tedavi Tipi alanina 16 : ESWT deeri eklendi. · HizmetOkuGirisDVO ` ya hizmetSunucuRefNolari parametresi eklenmiitir.

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.0 02.02.2009 * Sevk Bildir metodu eklendi. * Takip tipi alanina Y : Youn Bakim P : Hizmetin ptal Olmasi veya Yarim Kalmasi eklendi. * Tedavi Tipi alanina 15 : Plazmaferez Tedavisi deeri eklendi. * HastaBilgileriDVO dan sosyalGuvenlikNo, karneNo, yakinlikKodu bilgileri çikarilmitir. * HastaCikisCevapDVO 'ya yatisBaslangicTarihi, yatisBitisTarihi alanlari eklenmitir. * HastaCikisIptal metodunun giri parametresi HastaCikisIptalDVO olarak deimitir. * HastaYatiOkuCevapDVO ayni hasta basvurusuna birden fazla yati kaydi olabilecek durumlar için güncellenmitir. * FaturaGirisDVO ve FaturaCevapDVO `ya faturaRefNo alani eklenmitir. * Takip oku metodunda TakipDVO `ya faturaTeslimNo alani eklenmitir.

Genel Salik Sigortasi

12

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

Versiyon Yayinlanma Tarihi Deien Bölümler

3.0 26.12.2008 Kalvuz da hatali ve eksik bilgiler düzeltilmitir. Düzeltilen bölümler sari renkle gösterilmitir.

Giri

GSS Medula Sistemi'nin üçüncü versiyonu, 1 Aralik 2008 tarihinde GSS Yönetmelik çalimalarina paralel olarak gelitirilmitir. Sistem, Salik Bakanlii hastaneleri, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve tani/tedavi kurululari tarafindan kullanilacaktir. Bu doküman, GSS Web Servisleri'nin adaptasyonunu yapacak olan yazilim firmalari ve dier ilgililer için kullanim kilavuzu nitelii taimaktadir. Web Servisleri metotlari, bu metotlarin giri (input) ve çiki (output) parametreleri, dokümanda detayli olarak açiklanmaktadir. Sistemin ileyii ve süreçler hakkinda detayli bilgi ise Genel Bilgilendirme dokümanindan bulunmaktadir. Doküman, sirasiyla · · · · genel bilgiler, kullanici adi ve ifreler, süreçler ve metotlari, metot detay açiklamalari

bölümlerini içermektedir.

1

Genel Bilgiler

GSS Medula Sistemi, Java Teknolojileri ile hazirlanmi olup, IBM WebSphere Application Server üzerinde sunulmaktadir. Hastane yazilimlarinda, üçüncü versiyonuna adaptasyon çalimalarinin yapilabilmesi için sistem, ilk olarak GSS test ortaminda sunulacaktir. GSS tarafindan açiklanacak olan ikinci bir tarihte ise üçüncü versiyon gerçek ortama aktarilacak, ayni anda ikinci versiyon durdurulacaktir. kinci versiyonu halen kullanmakta olan salik tesisleri, üçüncü versiyon gerçek ortama aktarilana kadar ikinci versiyonu kullanmaya devam edecektir. Bu tesislerimiz, üçüncü versiyon için adaptasyon çalimalarina balamali ve GSS tarafindan ilan edilen tarihte üçüncü versiyona geçmelidir. Web servilerinin test ve gerçek ortam URL adresleri Sikça Sorulan Sorular bölümünde verilmektedir.

Genel Salik Sigortasi

13

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Süreç Açiklamalari Yeni versiyonda, salik tesislerince iletilecek üç ana, bir yan süreç bulunmaktadir. Ana süreçler: · · · · Hasta Kabul Süreci Hizmet Kayit Süreci Fatura Kayit Süreci Yan süreçler ise aaidaki gibidir: o Rapor Bilgisi Kayit o Yardimci Servisler Bahekim veya salik tesisi yöneticisi tarafindan iletilecek son süreç ise · Dönem sonlandirma ve evrak üst yazisinin (dilekçe) oluturulmasidir.

z

Genel Salik Sigortasi

14

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

GSS Salik Sistemi

Web Servisleri · Hasta Kabul · Hizmet Kayit · Fatura Bilgisi Kayit · Rapor Bilgisi Kayit

Web Uygulamasi

· Dönem Sonlandirma · Üst yazi oluturma

Hastane ifresi

Bahekim ifresi

HBYS

Bahekim / Hastane Yöneticisi

ema 1- GSS Salik Ödeme Sistemi (Medula) Üçüncü Versiyonu

2

· ·

GSS Medula sistemi, salik tesislerine iki ayri ara yüz (interface) sunmaktadir: Sistemsel entegrasyonu salamak ve ana/yan süreçleri iletmek için web servisleri, Bahekim veya yönetici tarafindan kullanilacak ve dönem sonlandirma/evrak üst yazisi oluturmak için kullanilacak web uygulamasi.

Kullanici Adi ve ifreler

Web servislerine, GSS tarafindan her salik tesisine bir adet olmak üzere verilecek olan kullanici adi ve ifre ile ulailabilirken, web uygulamasina eriecek bahekim veya yöneticiler için GSS sisteminde kiisel kullanici adi ve ifre oluturulacaktir. Özetle, GSS Medula Sistemi'nde her salik tesisinin iki adet kullanici adi ve ifresi bulunacaktir:

Genel Salik Sigortasi

15

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu · · Tesis ifresi: Web servisleri tarafindan kullanilmak üzere Yönetici ifresi: Bahekim veya yönetici tarafindan web uygulamasinda kullanilmak üzere

z

2.1 Web Servislerinde ifre Gönderilmesi Web servislerinde HTTP Basic Authentication yöntemi kullanilmaktadir. Bunun için web servis isteklerinde (request), tesis kullanici adi ve ifresi HTTP Header içinde GSS sunucusuna gönderilmelidir. Web servisleri teknolojisi ile oturum (session) bilgisini muhafaza etmenin henüz standart bir yolu olmadii için, kullanici adi ve ifrenin her SOAP isteminde (request) gönderilmesi gerekmektedir. 2.2 Yönetici ifresi ve Web Uygulamasi Yönetici ifresi ile girilen GSS web uygulamasinda, bahekim veya yöneticiler aaidaki ilemleri yapabileceklerdir: · Dönem sonlandirma · Evrak üst yazisi oluturma · Ödemeleri takip edebilme Web uygulamasinin URL adresi Sikça Sorulan Sorular bölümünde açiklanmaktadir.

3

Bu bölümde, GSS Medula süreçlerini iletebilmek için kullanilacak web servis metotlari açiklanmaktadir. Süreçlerin iletilmesinde yapilan hatalarin salik tesisleri tarafindan düzeltilebilmesi amaciyla ana metotlar için düzeltme ve silme fonksiyonlari eklenmitir. Web servis metotlari aaidaki gibidir: · Hasta Kabul

HastaKabul HastaKabulOku HastaKabulIptal HastaCikisKayit HastaCikisIptal HastaYatisOku BasvuruAltindakiTakipleriOku SevkBildir UpdateTedaviTipi

Süreçler ve Metotlari

Genel Salik Sigortasi

16

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

UpdateProvizyonTipi

z

·

Hizmet Kayit

HizmetKayit HizmetKaydiOku HizmetKaydiIptal

·

Fatura Kayit

FaturaKayit FaturaOku FaturaIptal

3.1

Hasta Kabul Süreci ve Metodlari Salik hizmeti alan kiinin salik hizmet sunucusuna bavurmasi ile balayan süreçtir. Bu süreçte salik hizmeti alacak kiinin bilgileri ile tesisin bilgileri alinarak kiiye salik hizmetinin verilip verilmeyeceinin kontrolü yani müstehaklik sorgulamasi ve tesisin SGK kurumu ile anlamali olup olmadiinin kontrolleri yapilarak Hasta için bir HastaBavuruNo ve bu numara ile ilikili bir takip numarasi üretilir. Salik hizmet sunucusunda verilen hizmetler bu takip numarasi ile takip edilir. Salik hizmet sunucusunda hastanin tedavisi boyunca ayni HastaBavuruNo'suna bali ayni veya fakli branlarda birden fazla takip verilebilir bu takipler birbiri ile ilikilidirler, verilen hizmetler bu takip numaralari araciliiyla takip edilir.

Metot Adi

HastaKabul

Açiklama

Bu metodumuz hasta kabul ilemleri için oluturulmu bir metoddur. Metodumuz aldii parametrelerin geçerliliini kontrol edip gönderilen parametrelere göre özel durumlar varsa onlarin kontrolü yapildiktan sonra salik hizmeti alacak kiiye salik hizmetinin verilip verilmeyeceinin kontrolü yani müstehaklik sorgulamasi ve tesisin SGK kurumu ile anlamali olup olmadiinin kontrolleri yapilarak hasta için bir HastaBavuruNo ve bu numara ile ilikili bir takip numarasi üretilir verilen hizmetler bu takip numarasi ile takip edilir. Hasta kabul metodunda yenilik olarak ilikili takip alma mantii getirilmitir. Giri objesinde göreceiniz üzere takip no alani bu i için kullanilacaktir.lk takip alilarda bu alan bo gönderilecektir. Daha sonra bali takip alma isteklerinde bu alana üzerinden yeni bir takip alinmak istenen

Genel Salik Sigortasi

17

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

ilk takibin numarasi gönderilecektir. Örnein hastaya ilk takip olarak ayaktan bir takip alinmi olsun hasta yatia geçirildiinde yatan takibi alinirken takip no alanina ayaktan takibin numarasi gönderilmelidir. Sistem hangi durumda ilk hangi durumda bali takip alinmasi gerektiini ve bali takibin ne olmasi gerektiini uyari mesajlari ile yönlendirecektir.

HastaKabulOku HastaCikisKayit

HastaKabulOku metodumuz salik tesisine ait gönderilen takip numarasindan sisteme kaydedilmi olan hasta kabul bilgilerini okumak için kullanilacaktir. Yeni versiyonda hasta yati ve çiki bilgileri online olarak alinacaktir.Hastaya bir yatan takibi alindiinda ilk yatan takibinin takip tarihi ile sistem tarafindan otomatik bir yati balangici yapilacaktir.Hasta taburcu edildiinde bu metod kullanilarak hasta çiki tarihi kaydedilmelidir. Bu metodumuz hatali girilmi olan hasta çikilari iptal edebilmek için oluturulmutur. Girilen bilgilere göre hasta yati kaydi bulunur ve bu kaydin hasta çiki tarihi iptal edilir. Bu metodumuz hasta kabulleri iptal edebilmek için oluturulmutur. Gönderilen takip numarasina ait hasta kabul bilgileri gerekli kontroller yapildiktan sonra silinir. Fatura kaydi oluturulmu bir takip silinemez öncelikle fatura kaydi silinmelidir. Takip silindiinde o takip için hizmet kaydi ile girilmi olan ödeme sorgusu ve buna bali hizmetleride otomatik olarak silinecektir. Bu metodumuz hasta yati kaydini okumak için kullanilacaktir. Bu metodumuz hastaya ait olan HastaBasvuruNo ile ilikili tüm takipleri okumak için kullanilacaktir. Hastaya ayaktan takip alindiinda ayaktan ayni brantan 10 gün içeresinde baka bir tesis ayni hastaya takip alabilmesi için ancak ilk tesisin ayaktan takip üzerinden sevk bildiriminde bulumasi ve dier tesisin sevk bildirimi yapilmi olan takip üzerinden bali takip almasi gerekir. Sevk Bildirimi yapilmaz ise baka tesiste o hastaya 10 gün içerisinde ayni brantan takip verilmez. Bu metodumuz takibin ödeme sorgusu yapilmami, takibe ait ilem gönderilmemi ise takibin tedavi tipini deitirmek için kullanilir. Normal den dier uygun olan tedavi tiplerine dönüüm yapar. Bu metodumuz takibin ödeme sorgusu yapilmami, takibe ait ilem gönderilmemi ise takibin provizyon tipini deitirmek için kullanilir. Provizyon tipi N: Normal'den I : kazasi , A : Acil , T : Trafik kazasi ,V : Adli Vaka , M : Meslek hastaliina deitirilebilir.

HastaCikisIptal

HastaKabulIptal

HastaYatisOku BasvuruTakipOku SevkBildir

UpdateTedaviTipi

UpdateProvizyonTipi

Genel Salik Sigortasi

18

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Hizmet Kayit Süreci ve Metotlari Bu süreç salik hizmet sunucusu tarafindan salik yardimindan yararlanan kiiye verilen hizmetlerin MEDULA sistemine kaydedildii süreçtir. lk hasta kabul sürecinde hasta için alinan Hasta Bavuru No ve Takip numarasi üzerinden ilemler kaydedilecektir. Hazirlanacak yapi ile ilemlerin hastaya yapilip yapilamayacaina dair tüm kontroller yapilarak ilem kaydi alinacaktir bu aamada bir hata var ise cevap online olarak kari tarafa bildirilecektir. Tedavi süresince yapilan ilemler takip numarasi üzerinden kontrollü ilemler için ilem yapilmadan önce veya günlük yada belirli araliklarla veya tedavi bitiminde topluca gönderilebilecektir. Bazi büyük hastanelerde hastaya verilen hizmetlerin çok olmasi ve bunlarin topluca tek seferde gönderilmeye çaliilmasi hem kendilerinin hem de sistemin performansini kötü etkilemekte çou zaman younluktan zaman aimina urayarak kayit gerçekletirilememektedir, yeni yapi ile parçali gönderilmesi salanarak bu tür sorunlar ortadan kalkacaktir. Yine EK8 ve EK9 yer alan güne, tedaviye veya hastaya bali maksimum adet sinirlamalari olan ilemler için tesisin kendisi tarafindan yapilip yapilamayacaini örenebilecei bir yapi bu sürecin metodlari kullanilarak gerçekletirilmi olacaktir. 3.2

z

Metot Adi

HizmetKayit

Açiklama

HizmetKayit metodumuz yapilan hizmetleri sisteme kaydetmek için tasarlanmitir. Bu metodumuz birçok parametre almaktadir. Bu parametreler; Hasta Basvuru No, Takip No, Salik Tesisi Kodu, Tani Bilgileri, Muayene Bilgileri, Konsultasyon Bilgileri, var ise Di Bilgileri, var ise Yati Bilgileri, var ise Dier ilem Bilgileri, var ise Malzeme Bilgileri, var ise Ameliyat ve Girisim Bilgileri, var ise Tetkik ve Radyoloji Bilgileri, var ise Tahlil Bilgileri, var ise laç Bilgileri. Gönderilen parametrelerin gerekli incelemelerden geçirildikten sonra veritabanina hizmetiniz kaydedilir. lemlerin hastaya yapilip yapilamayacaina dair tüm kontroller bu aamada yapilarak ilem kaydi alinir bu aamada bir hata var ise cevap online olarak kari tarafa bildirilir. Bu metodumuz hizmet kayitlarinin bilgilerine ulaabilmek için oluturulmutur. Üç adet parametre alir. Bunlar salik tesisi kodu, takip numarasi, ve opsiyonel olarak ilem sira numaralari. lem sira numarasi gönderilmemise gönderilen takip numarasina ait bütün ilem bilgileri çekilir. Gönderilmi ise sadece o ilemlerin bilgileri çekilir. Dier web servis metodlari gibi bu metodumuz da girilen parametrelerin geçerliliini kontrol eder. Hatasiz olarak devam ederse bu metodumuz,ilgili hizmet kaydin bilgilerini geri döner. Bu metodumuz istenilen hizmet kayitlarinin bilgilerini silebilmek için oluturulmutur. Üç adet parametre alir. Bunlar salik tesisi kodu, takip numarasi, ve opsiyonel olarak ilem sira numaralari. lem sira numarasi gönderilmemise gönderilen takip numarasina ait bütün ilem bilgileri ve ödeme sorgu kaydi silinir. Gönderilmi ise sadece o ilemlerin bilgileri silinir. Dier web servis metodlari gibi bu metodumuz

HizmetKaydiOku

HizmetKaydiIptal

Genel Salik Sigortasi

19

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

da girilen parametrelerin geçerliliini kontrol eder. Hatasiz olarak devam ederse bu metodumuz, ilgili hizmet kaydin bilgilerini siler. Fatura Kayit Süreci ve Metotlari Bu süreç iki numarali Hizmet Kayit Sürecinde tedavi boyunca yapilmi ve kaydedilmi ilemlerin faturalanmasinin gerçekletirilecei süreçtir. Hasta Bavuru numarasina bali olan o tedavi boyunca alinmi faturalanmami tüm ilikili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Böylelikle tedavi boyunca yapilmi tüm ilemler ayni döneme faturalanmasi salanacak , deerlendirilmesi birlikte yapilacak ve o tedavinin tüm aamalari gösterilebilecektir. Bu süreçte ilikili tüm takipler deerlendirilerek gönderilmi olan tüm ilemlerin ve takiplerin fiyatlanmasi online gerçekletirilecektir ve hastanin o tedavisi için bir fatura kaydi oluturularak toplam fatura fiyati tesislere dönülecektir. Eer hastanin yatii varsa hasta yatii kapatilmadan o tedaviyle ilikili hiçbir takip faturalanamiyacaktir. Faturalanmi bir yati araliina geriye dönük ayni veya farkli tesis de hiçbir takip verilmeyecektir. 3.3

Metot Adi

FaturaKayit

Açiklama

Bu metod fatura kaydetmek için oluturulmutur. Hasta Bavuru numarasina bali olan o tedavi boyunca alinmi tüm ilikili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Tüm takipler deerlendirilerek gönderilmi olan tüm ilemlerin ve takiplerin fiyatlanmasi online gerçekletirilecektir ve hastanin o tedavisi için bir fatura kaydi oluturularak toplam fatura fiyati fatura bilgileri ile birlikte tesislere dönülecektir. Bu metod bir faturaya ait bilgileri okumak için kullanilacaktir. Bu metod faturayi iptal etmek için oluturulmutur. Gönderilen parametrelerin geçerlilii kontrol edildikten sonra gönderilen FaturaTeslimNo lari ile ilgili faturalar gerekli güncellemeler yapilarak iptal edilir.

FaturaKaydiOku FaturaKaydiIptal

4

Bu bölümde, GSS Salik Ödeme Sistemi web servis metotlarinin giri (input) ve çiki (output) parametreleri açiklanmaktadir.

Web Servis Metotlari Detay Açiklamalari

Genel Salik Sigortasi

20

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.1

Hasta Kabul Metotlari Metot Adi Giri Parametresi

ProvizyonGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.1.a)

4.1.1 HastaKabul Metodu

Çiki Parametresi

ProvizyonCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.1.b)

HastaKabul

Tablo ­ 4.1.1.a: ProvizyonGirisDVO

Parametre Adi

saglikTesisKodu hastaTCKimlikNo

Açik Adi

Tesis kodu Hastanin TC Kimlik Numarasi Sigortali Türü

Tipi

Integer String

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet *

Açiklama

Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Hastanin TC Kimlik numarasi. Not : Takip No alani dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu deildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alinir. Sigortalinin çalian, emekli gibi türünü bildiren alandir. Kullanilacak Kodlar: 1 : Çalian 2 : Emekli 3 : SSK Kurum Personeli 4 : Dier Not : Takip No alani dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu deildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alinir. Hizmetin verildii branin kodu Sosyal güvenlik kurumlari, SGK adi altinda birlemeden önce hastanin hangi güvenlik kurumuna bali olduu. Kullanilacak Kodlar: 1 : SSK 2 : Bakur 3 : Emekli Sandii 4 : Yeil Kart

11

sigortaliTuru

String

1

Evet *

bransKodu devredilenKurum

Bran Kodu Hastanin devredilen kurumu

String String

4 1

Evet Evet *

Genel Salik Sigortasi

21

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu 5 : Vatansiz ve siinmacilar

6 : 2022 sayili 65 yaini doldurmu muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandalarina aylik balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre aylik alan kiiler 7: 1005 sayili stiklal Madalyasi verilmi bulunanlara vatani hizmet tertibinden eref aylii balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre eref aylii alan kiiler 10: 2828 sayili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiiler 14 : Mütekabiliyet esasi da dikkate alinmak artiyla, oturma izni almi yabanci ülke vatandalarindan yabanci bir ülke mevzuati kapsaminda sigortali olmayan kiiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayili Kanun gereince isizlik ödenei ve ilgili kanunlari gereince kisa çalima ödeneinden yararlandirilan kiiler, 17 : Yukaridaki bentlerin diinda kalan ve baka bir ülkede salik sigortasindan yararlanma hakki bulunmayan vatandalar, istee tabi sigortalilar 18 : 18 ya alti sosyal güvenlik kapsaminda olmayan kiiler 99 : Yurtdii sigortalilar Not: 3292 sayili Vatani Hizmet Tertibi Ayliklarinin balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre aylik alan kiiler, 2330 sayili Nakdi tazminat ve aylik balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre aylik alan kiiler, Harp Malullüü aylii alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsaminda aylik alan kiiler, 2913 sayili Dünya Olimpiyat ve Avrupa amp. Kazanmi sporculara ve bunlarin ailelerine aylik balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre aylik alan kiiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandii (3) göndermeleri gerekmektedir. Not : Takip No alani dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu deildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alinir. provizyonTarihi Provizyon alini tarihi String 10 Evet Hastanin tesise provizyon için bavurduu tarih "dd.mm.yyyy" formatinda

z

Genel Salik Sigortasi

22

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

provizyonTipi Provizyonun türü String 1 Evet * Kullanilacak Kodlar: N : Normal I : kazasi A : Acil T : Trafik kazasi V : Adli Vaka M : Meslek hastalii K : Kurum Sevki Not : Takip No alani dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu deildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alinir. Kullanilacak Kodlar: N : Normal E : Elik Eden Hastalik U : Uzayan Yati K : Komplikasyon T : Tani Amaçli Günübirlik Y : Youn Bakim P : Hizmetin ptal Olmasi veya Yarim Kalmasi S : Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi Varolan bir ilk takip den ilikili bir bali takip üretmek için kullanilacaktir. Üzerinden takip üretmek istediimiz takibin takip numarasi gönderilmelidir. lk takip alinilarinda bu alan bo gönderilmelidir. Alinmak istenen takip yeni doan için ise bu bilginin gönderilmesi gerekmektedir. Yeni doan takipleri bebein annesi üzerinden açilmalidir. (Bkz. Tablo 4.1.1.d) Not : Takip No alani dolu iken bu bilginin gönderilmesi gerekli deildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alinir. yatisBitisTarihi Yati Biti Tarihi String 10 Hayir Geriye dönük yatan takibi alinmak istendiinde eer hastanin yatii bitmi ve taburcu edilmi ise (geriye dönük kapali yati istei ) Yatan takipleri için bu alanda yati biti tarihinin gönderilmesi gerekmektedir. "dd.mm.yyyy" formatinda A : "Ayakta Tedavi" Y : "Yatarak Tedavi"

z

takipTipi

Takibin tipi

String

1

Evet

takipNo

Takip numarasi

String

N/A

Hayir

yeniDoganBilgisi

Yeni Doan bebeklerin bilgisi

YeniDoganBilgisiDVO

Hayir

tedaviTuru

Tedavi Türü

String

1

Evet

Genel Salik Sigortasi

23

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

G : "Günübirlik Tedavi" tedaviTipi Tedavi Tipi String 1 Evet 0, "Normal Sorgu" 1, "Diyaliz" 2, "Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon" 4, "Kemik ilii" 5, "Kök hücre nakli" 6, "Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi" 7, "Hiperbarik oksijen tedavisi" 8, "ESWL" 9, "Aiz Protez tedavisi" 10, "Ketem" 11, " Tüp Bebek 1" 12, " Tüp Bebek 2" 13, "Di Tedavisi" 14, "Onkolojik Tedavi" 15, "Plazmaferez Tedavisi" 16, "ESWT" Alinmak istenen takip Donör için ise bu bilginin gönderilmesi gerekmektedir. Donör takipleri Alici üzerinden açilmalidir. Not : Takip No alani dolu iken bu bilginin gönderilmesi gerekli deildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alinir. Yakinlik Kodu Hayir Yurtdii sigortali provizyon alabilmek için bu alanin gönderilmesi gerekemektedir.

z

donorTCKimlikNo

Donörün TC Kimlik Numarasi

String

11

Hayir

yakinlikKodu(Test ortaminda)

String

Tablo ­ 4.1.1.b: ProvizyonCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji takipNo

Açik Adi

Sonuç kodu Sonuç mesaji Takip numarasi

Tipi

String String String

Uzunlu k

4 N/A N/A

Açiklama

Provizyon alma ileminin sonucu. 0000 (sifir) ise provizyon hatasiz olarak verilmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Provizyon alma ilemi sonucu GSS tarafindan üretilen takip numarasi. Hastaya, provizyonu alan salik tesisinde yapilacak tüm ilemler ve

Genel Salik Sigortasi

24

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

ödeme bilgisi bu numaradan takip edilecektir. hastaBilgileri hastaBasvuruNo Hastanin GSS sisteminde kayitli bilgileri Hastanin Bavuru Numarasi Sigortali Adli Geçmii HastaBilgileriDVO String N/A N/A Bkz. Tablo 4.1.1.c Hastanin tesise tedavi için ilk bavurusunda ilk takip aliinda takip no ile birlikte Hasta Bavuru No da üretilir. Tedavi boyunca üretilen tüm takipler bu hasta bavuru numarasi ile ilikilidir. Hastanin en son alinmi Adli vaka, trafik kazasi ve i kazasi provizyon bilgilerini döner.

z

sigortaliAdliGecmisi

SigortaliAdliGecmisDVO[]

N/A

Tablo ­ 4.1.1.b.1: SigortaliAdliGecmisDVO

Parametre Adi

tckNo provTipi provTarihi

Açik Adi

Tipi

String String String

Uzunluk

11 1 10

Açiklama

Hastanin TC Kimlik Numarasi Provizyon Tipi Provizyon Tarihi

Hasta TC Kimlik No Provizyon Tipi Provizyon Tarihi

Tablo ­ 4.1.1.c: HastaBilgileriDVO

Parametre Adi

tcKimlikNo ad soyad cinsiyet

Açik Adi

Hasta TC Kimlik No Hastanin adi Hastanin soyadi Hastanin cinsiyeti Hastanin doum tarihi Sigortali Türü

Tipi

String String String String

Uzunluk

11 50 50 1

Açiklama

Hastanin TC Kimlik Numarasi Hastanin adi Hastanin soyadi Deerler: E : Erkek K : Kadin dd.MM.yyyy formatinda 1 : Çalian 2 : Emekli 3 : SSK Kurum Personeli 4 : Dier

dogumTarihi sigortaliTuru

String String

10 1

Genel Salik Sigortasi

25

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

Tablo ­ 4.1.1.d: YeniDoganBilgiDVO

z

Parametre Adi

dogumTarihi cocukSira

Açik Adi

Bebein Doum Tarihi Bebein sira numarasi

Tipi

String Integer

Uzunluk

10

Açiklama

Bebein Doum Tarihi ("dd.mm.yyyy" formatinda) Doumda 1 den fazla bebek olmasi durumunda(ikiz,üçüz vb) alinan takibin kaçinci bebee ait olduu bilgisi. Örnein, doum esnasinda iki bebek dünyaya gelmi ise cocukSira bilgisi; 1. bebek için "1", 2. bebek için "2" olmalidir. Tek bebek için cocukSira bilgisi "1" olmalidir.

4.1.2 Hasta Kabul Oku Metodu

Metot Adi

HastaKabulOku

Tablo ­ 4.1.2.a: TakipOkuGirisDVO

Giri Parametresi

TakipOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.2.a)

Çiki Parametresi

TakipDVO (bkz. Tablo 4.1.2.b) Açiklama

Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Detay bilgileri sorgulanmak istenen takibin numarasi. Tesis sadece kendi takip numaralarini sorgulayabilecektir. Tedavi tipini deitirmek için ilgili metot çairildiinda kullanilir.

Parametre Adi

saglikTesisKodu takipNo

Açik Adi

Tesis kodu Takip Numarasi Yeni tedavi tipi

Tipi

Integer String nteger

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet Hayir

N/A

yeniTedaviTipi

Tablo ­ 4.1.2.b: TakipDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji takipNo ilkTakipNo

Açik Adi

Sonuç kodu Sonuç mesaji Takip numarasi lk Takip Numarasi

Tipi

String String String String

Uzunluk

4 N/A N/A N/A

Açiklama

Takip okuma ileminin sonucu. 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Takip numarasi kontrol amaci ile geri döndürülmektedir. Sorgulanan takip bali takip ise yani baka bir takip üzerinden

Genel Salik Sigortasi

26

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

üretilmi ise o ilk takibin numarasi bu alanda belirtilecektir. takipTarihi kayitTarihi tesisKodu bransKodu donorTCKimlikNo hastaBasvuruNo takipTipi Takip Tarihi Kayit Tarihi Tesis kodu Bran Kodu Donörün TC Kimlik Numarasi Hastanin Basvuru Numarasi Takip Tipi String String Integer String String String String 4 11 N/A 1 10 10 Takibin alini tarihi dd.MM.yyyy formatinda Takibin GSS sistemine kaydedildii tarih dd.MM.yyyy formatinda Takibi oluturan salik tesisinin kodu Hizmetin verildii branin kodu Donörün TC Kimlik Numarasi Takibin ilikili olduu Hasta Bavuru numarasi N : Normal E : Elik Eden Hastalik U : Uzayan Yati K : Komplikasyon T : Tani Amaçli Günübirlik Y : Youn Bakim P : Hizmetin ptal Olmasi veya Yarim Kalmasi A : "Ayakta Tedavi" Y : "Yatarak Tedavi" G : "Günübirlik Tedavi" Deerleri: 0 : Ödeme sorgusu yapilmadi 1 : Ödeme sorgusu yapildi Deerleri: N : Normal I : kazasi A : Acil T : Trafik kazasi V : Adli Vaka M : Meslek hastalii Bkz. Tablo 4.1.1.c 0, "Normal Sorgu" 1, "Diyaliz" 2, "Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon"

z

tedaviTuru

Tedavi Turu

String

1

takipDurumu

Takibin Durumu

String

1

proviyonTipi

Provizyon Tipi

String

1

HastaBilgileri tedaviTipi

Hastanin GSS sisteminde kayitli bilgileri Tedavi Tipi

HastaBilgileriDVO String

N/A 1

Genel Salik Sigortasi

27

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

4, "Kemik ilii" 5, "Kök hücre nakli" 6, "Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi" 7, "Hiperbarik oksijen tedavisi" 8, "ESWL" 9, "Aiz Protez tedavisi" 10, "Ketem" 11, " Tüp Bebek 1" 12, " Tüp Bebek 2" 13, "Di Tedavisi" 14, "Onkolojik Tedavi" 15," Plazmaferez Tedavisi" 16, "ESWT" Eer takip faturalanmi ise bu alanda takibin faturalanmi olduu faturanin fatura teslim numarasi dönülecektir. E : Sevk Bildirimi yapilmi. H: Sevk Bildirimi yapilmami. Yati yeni doan ise yeni doanin doum tarihi. Yati yeni doan ise yeni doan çocuk sira no.

z

faturaTeslimNo sevkDurumu

yeniDoganDogumTarihi yeniDoganCocukSiraNo

Fatura Teslim No Sevk Durumu Yeni doan doum tar. Yeni doan çocuk sira

String String String String

N/A 1 10 N/A

4.1.3 Hasta Kabul Iptal Metodu

Metot Adi

HastaKabulIptal

Tablo ­ 4.1.3.a: TakipSilGirisDVO

Giri Parametresi

TakipSilGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.3.a)

Çiki Parametresi

TakipSilCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.3.b)

Parametre Adi

saglikTesisKodu takipNo

Açik Adi

Tesis kodu Takip numarasi

Tipi

Integer String

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet

Açiklama

Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Silinmek istenen takip numarasi. Tesisin, sadece kendisine ait takipler silinebilir.

N/A

Genel Salik Sigortasi

28

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

Tablo ­ 4.1.3.b : TakipSilCevapDVO

z Tipi

String String String

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji takipNo

Açik Adi

Sonuç kodu Sonuç mesaji Takip numarasi

Uzunluk

4 N/A N/A

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Silinen takip numarasi kontrol için dönülecektir.

4.1.4 Hasta Çiki Kayit Metodu

Metot Adi

HastaCikisKayit

Tablo ­ 4.1.4.a : HastaCikisDVO

Giri Parametresi

HastaCikisDVO (bkz. Tablo 4.1.4.a)

Çiki Parametresi

HastaCikisCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.4.b)

Parametre Adi

hastaBasvuruNo hastaCikisTarihi saglikTesisKodu

Açik Adi

Hasta Bavuru No Hasta Çiki Tarihi Tesis Kodu

Tipi

String String Integer

Uzunluk

N/A 10

Açiklama

Takibin ilikili olduu Hasta Bavuru numarasi Yatan hastanin yatii bitirildii ve taburcu edildii tarih Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu

Gerekli mi?

Evet Evet Evet

Tablo ­ 4.1.4.b : HastaCikisCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Tipi

String String String String

Uzunluk

4 N/A 10 10

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Hasta yati balangiç tarihi Hasta yati çiki tarihi , taburcu tarihi

Sonuç kodu Sonuç mesaji Yati Balangiç Tarihi Yati Biti Tarihi

yatisBaslangicTarihi yatisBitisTarihi

Genel Salik Sigortasi

29

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.1.5 Hasta Çiki ptal Metodu

Metot Adi

HastaCikisIptal

Giri Parametresi

HastaCikisIptalDVO (bkz. Tablo 4.1.4.a)

Çiki Parametresi

HastaCikisCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.4.b)

Tablo ­ 4.1.5.a : HastaCikisIptalDVO

Parametre Adi

hastaBasvuruNo hastaCikisTarihi

Açik Adi

Hasta Bavuru No Hasta Çiki Tarihi Yeni Hasta Çiki Tarihi Tesis Kodu

Tipi

String String String Integer

Uzunluk

N/A 10 10

Açiklama

Takibin ilikili olduu Hasta Bavuru numarasi Yatan hastanin yatii bitirildii ve taburcu edildii tarih Yatan hastanin yati biti tarihinin yerine geçecek yeni biti tarihi Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu

Gerekli mi?

Evet Evet Hayir Evet

yeniHastaCikisTarihi saglikTesisKodu

4.1.6 Hasta Yati Oku Metodu

Metot Adi

HastaYatisOku

Giri Parametresi

HastaYatisOkuDVO (bkz. Tablo 4.1.6.a)

Çiki Parametresi

HastaYatisOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.6.b)

Tablo ­ 4.1.6.a : HastaYatisOkuDVO

Parametre Adi

hastaBasvuruNo saglikTesisKodu

Açik Adi

Hasta Bavuru No Tesis Kodu

Tipi

String Integer

Uzunluk

N/A

Açiklama

Takibin ilikili olduu Hasta Bavuru numarasi Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu

Gerekli mi?

Evet Evet

Genel Salik Sigortasi

30

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

Tablo ­ 4.1.6.b : HastaYatisOkuCevapDVO

Parametre Adi

saglikTesisiKodu hastaBasvuruNo

Açik Adi

Tipi

String String BasvuruYatisBilgileriDVO[] String String String String String

Uzunlu k

N/A

Açiklama

Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Takibin ilikili olduu Hasta Bavuru numarasi Bavuruya bali yatilari tutan array (bkz. Tablo 4.1.6.c)

Tesis Kodu Hasta Bavuru No Bavuru Yati Bilgileri Sonuç kodu Sonuç mesaji Yeni doan doum tar. Yeni doan çocuk sira Donör TC Kimlik No

basvuruYatisBilgileri sonucKodu sonucMesaji

yeniDoganDogumTarihi yeniDoganCocukSiraNo donorTck

4 N/A 10 N/A N/A

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Yati yeni doan ise yeni doanin doum tarihi. Yati yeni doan ise yeni doan çocuk sira no. Yati donör ise donörün TC Kimlik Numarasi.

Tablo ­ 4.1.6.c : BasvuruYatisBilgileriDVO

Parametre Adi

baslangicTarihi bitisTarihi durum

Açik Adi

Tipi

String String String

Yati Balangiç Tarihi Yati Biti Tarihi Yati araliinin Faturalanma Durumu

Uzunlu k

10 10 1

Açiklama

Yatiin baladii tarih Yatiin bittii hastanin taburcu olduu tarih "0" : Faturalanmami "1" : Faturalanmi

4.1.7 Bavuru Takip Oku Metodu

Genel Salik Sigortasi

31

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

Metot Adi

BasvuruTakipOku

Tablo ­ 4.1.7.a : BasvuruTakipOkuDVO

Giri Parametresi

BasvuruTakipOkuDVO (bkz. Tablo 4.1.7.a)

Çiki Parametresi

BasvuruTakipOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.7.b)

Parametre Adi

hastaBasvuruNo saglikTesisKodu

Açik Adi

Tipi

String Integer

Uzunluk

N/A

Açiklama

Takibin ilikili olduu Hasta Bavuru numarasi Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu

Gerekli mi?

Evet Evet

Hasta Bavuru No Tesis Kodu

Tablo ­ 4.1.7.b : BasvuruTakipOkuCevapDVO

Parametre Adi

basvuruTakip hastaBasvuruNo sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Tipi

BasvuruTakipDVO[] String String String

Uzunluk

Açiklama

Bavuruya ait takiplerin listesi, BasvuruTakipDVO için Bkz. Tablo 4.1.7.c Takibin ilikili olduu Hasta Bavuru numarasi leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Takiplerin Listesi Hasta Bavuru No Sonuç kodu Sonuç mesaji

N/A 4 N/A

Tablo ­ 4.1.7.b : BasvuruTakipDVO

Parametre Adi

takipNo

Açik Adi

Takip numarasi Takibin Fatura Durumu

Tipi

String String

Uzunluk

N/A N/A

Açiklama

Takip numarasi. 0- Ödeme sorgusu yapilmami. 1- Ödeme sorgusu yapilmi,faturalanmami 2- Ödeme sorgusu yapilmi ve faturalanmi

takipFaturaDurumu

Genel Salik Sigortasi

32

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.1.8 SevkBildir Metodu

Metot Adi

SevkBildir

Giri Parametresi

SevkBildirGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.8.a)

Çiki Parametresi

SevkBildirSonucDVO (bkz. Tablo 4.1.8.b)

Tablo ­ 4.1.8.a : SevkBildirGirisDVO

Parametre Adi

takipNo tesisKodu sevkEdilisTarihi

Açik Adi

Takip Numarasi Tesis Kodu Sevk Edili Tarihi

Tipi

String Integer String

Uzunluk

N/A

Açiklama

Takip numarasi. Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu dd.mm.yyyy formatinda

Gerekli mi?

Evet Evet Evet

10

Tablo ­ 4.1.8.b : SevkBildirSonucDVO

Parametre Adi

takipNo sevkEdilisTarihi sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Tipi

String String String String

Uzunluk

N/A 10 4 N/A

Açiklama

Takip numarasi. dd.mm.yyyy formatinda leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Takip Numarasi Sevk Edili Tarihi Sonuç kodu Sonuç mesaji

4.1.9 UpdateTedaviTipi Metodu

Genel Salik Sigortasi

33

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

Metot Adi

updateTedaviTipi

Giri Parametresi

TakipOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.2.a)

Çiki Parametresi

TakipDVO (bkz. Tablo 4.1.2.b)

4.1.10

UpdateProvizyonTipi Metodu

Metot Adi

updateProvizyonTipi

Giri Parametresi

ProvizyonDegistirGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.10.a)

Çiki Parametresi

ProvizyonDegistirCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.10.b)

Tablo ­ 4.1.10.a : ProvizyonDegistirGirisDVO

Parametre Adi

takipNo tesisKodu yeniProvizyonTipi

Açik Adi

Takip Numarasi Tesis Kodu Yeni provizyon tipi

Tipi

String Integer String

Uzunluk

N/A

Açiklama

Takip numarasi. Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Yeni provizyon tipi

Gerekli mi?

Evet Evet Evet

N/A

Tablo ­ 4.1.10.b : ProvizyonDegistirCevapDVO

Parametre Adi

takipNo yeniProvizyonTipi hastaBasvuruNo sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Takip Numarasi Yeni provizyon tipi Hasta bavuru no Sonuç kodu Sonuç mesaji

Tipi

String String String String String

Uzunluk

N/A N/A 4 N/A N/A

Açiklama

Takip numarasi. Yeni provizyon tipi Hasta bavuru numarasi leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Genel Salik Sigortasi

34

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.2

Hizmet Kayit Metotlari Metot Adi Giri Parametresi

HizmetKayitGirisDVO (bkz. Tablo 4.2.1.a)

4.2.1 HizmetKayit Metodu

Çiki Parametresi

HizmetKayitCevapDVO (bkz. Tablo 4.2.1.b)

HizmetKayit

Tablo ­ 4.2.1.a: HizmetKayitGirisDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

AmeliyatveGirisimBilgisiDVO[ ] DigerIslemBilgisiDVO [ ]

Uzunluk

N/A

Gerekli mi?

Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.2.1.c

ameliyatveGirisimBilgileri

digerIslemBilgileri

disBilgileri hastaBasvuruNo ilacBilgileri konsultasyonBilgileri

malzemeBilgileri

muayeneBilgisi saglikTesisKodu tahlilBilgileri takipNo tanilar

Ameliyat Bilgileri array olarak gönderilir Dier lem Bilgileri Array olarak gönderilir Di Bilgileri array olarak gönderilir Hasta Bavuru Numarasi laç Bilgileri array olarak gönderilir Konsültasyon Bilgileri array olarak gönderilir Malzeme Bilgileri array olarak gönderilir Muayene Bilgisi Tesis Kodu Tahlil Bilgileri array olarak gönderilir Takip Numarasi Tanilar array olarak

N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.d

DisBilgisiDVO[ ] String IlacBilgisiDVO[ ] KonsultasyonBilgisiDVO[ ]

N/A N/A N/A N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.e

Bkz. Tablo 4.2.1.f Bkz. Tablo 4.2.1.g

MalzemeBilgisiDVO[ ]

N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.h

MuayeneBilgisiDVO Integer TahlilBilgisiDVO[ ] String TaniBilgisiDVO[ ]

N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.i Hizmet kaydini yapan tesisin kodu. Bkz. Tablo 4.2.1.j Hizmet kaydi yapilacak olan takip numarasi. Bkz. Tablo 4.2.1.k

N/A N/A N/A

Hayir Evet Hayir *

Genel Salik Sigortasi

35

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

gönderilir Hayir Hayir * * Her hizmet kaydinda tani gönderimi zorunlu olamasa da, her takip için en az bir tani girilmesi zorunludur. Bkz. Tablo 4.2.1.l

z

tetkikveRadyolojiBilgileri

hastaYatisBilgileri

Tetkik ve Radyoloji Bilgileri array olarak gönderilir Hasta Yati Bilgileri array olarak gönderilir

TetkikveRadyolojiBilgisiDVO[ ] HastaYatisBilgisiDVO[ ]

N/A

N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.o *Yatan hasta takiplerinde yati bilgisi girilmesi zorunludur.

Tablo ­ 4.2.1.b: HizmetKayitCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji takipNo hastaBasvuruNo saglikTesisKodu islemBilgileri hataliKayitlar

Açik Adi

Tipi

String String String String Integer KayitliIslemBilgisiDVO HataliIslemBilgisiDVO

Uzunluk

4 N/A N/A N/A

Açiklama

ileminin sonucu 0000 (sifir) ise ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Takip numarasi. Hasta bavuru numarasi. Saglik tesisinin kodu.

Sonuç kodu Sonuç mesaji Takip numarasi Hasta Bavuru Numarasi Tesis Kodu lem Bilgileri Hatali Kayitlar

N/A N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.m Bkz. Tablo 4.2.1.n

Tablo ­ 4.2.1.c: AmeliyatveGirisimBilgisi DVO

Parametre Adi

aciklama adet ayniFarkliKesi

Açik Adi

Açiklama Adet

Tipi

String Integer String

Uzunluk

255

Gerekli mi?

Hayir Evet

Açiklama

Yapilan ilem için varsa açiklama bilgisi bu alana girilmelidir. Yapilan lemin Adedi Deerler:

Ayni kesi / seans bilgisi

1

Hayir

Genel Salik Sigortasi

36

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

1 Ayni seans + ayni kesi 2 Farkli seans + farkli kesi 3 Ayni seansta + farkli kesi 4 Ayni seansta + farkli kesi + farkli klinik kod 5 Ayni seansta + ayni kesi + farkli klinik kod lemin yapildii bran kodu lemini yapan doktorun diploma tescil numarasi. Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. dd.mm.yyyy formatinda. lemin yapildii tarih. Deerler: 1 Sa 2 Sol 3 Sa-Sol ayrimi yok Null gönderilmesi durumunda deeri "3" olarak kaydedilecektir. Yapilan ilemin SUT' da tanimli olan kodu. 0: Yok (KVC deil ise ,dier durumlarda "0" gönderilmelidir ) 1: Düük risk (lem tutari %10 azaltilir.) 2: Orta risk (lem tutarinin %100'ü ödenir.) 3: Yüksek risk (lem tutari %10 arttirilir.) EK9 listesindeki KVC ameliyatlarinda risk kriterlerini belirlemek için kullanilir. 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu

z

bransKodu drTescilNo hizmetSunucuRefNo

Bran Kodu Doktor tescil no Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi lem Tarihi Sa taraf, sol taraf

String String String

4 16 20

Evet Evet Evet

islemSiraNo

String

20

Hayir*

islemTarihi sagSol

String String

10 1

Evet Hayir

sutKodu Euroscore

SUT Kodu Euroscore

String String

7 1

Evet Evet

ozelDurum

Ozel Durum

String

1

Hayir

Genel Salik Sigortasi

37

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta Tablo ­ 4.2.1.d: DigerIslemBilgisiDVO

z

Parametre Adi

adet bransKodu sutKodu drTescilNo

Açik Adi

Adet

Tipi

Integer String String String String

Uzunluk

4

Gerekli mi? Açiklama

Evet Evet Evet Yapilan lemin Adedi lemin yapildii bran kodu Yapilan ilemin SUT' da tanimli olan kodu. lemini yapan doktorun tescil numarasi. Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. dd.mm.yyyy formatinda. lemin yapildii tarih. Medulaya kaydedilen rapor için medula tarafindan dönen kayit numarasi. *Sadece Rapor gerektiren ilemlerde zorunludur(Diyaliz,Ftr,vs.). 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta Deerler: 1 Ayni seans + ayni kesi 2 Farkli seans + farkli kesi 3 Ayni seansta + farkli kesi

Bran Kodu SUT Kodu Doktor tescil no Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi

16 20

Evet Evet

hizmetSunucuRefNo

islemSiraNo

String

15

Hayir*

islemTarihi raporTakipNo

lem Tarihi Rapor Takip Numarasi

String String

10 8

Evet Hayir *

ozelDurum

Özel Durum

String

1

Hayir

ayniFarkliKesi

Ayni kesi / seans bilgisi

String

1

Hayir

Genel Salik Sigortasi

38

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

4 Ayni seansta + farkli kesi + farkli klinik kod 5 Ayni seansta + ayni kesi + farkli klinik kod

z

Tablo ­ 4.2.1.e: DisBilgisi DVO

Parametre Adi

drTescilNo anomali adet bransKodu

Açik Adi

Dr Tescil no Anomali Adet Bilgisi

Tipi

String String Integer String

Uzunluk

16 1

Gerekli mi?

Evet Evet Evet

Açiklama

lemini yapan doktorun tescil numarasi. E: Evet H: Hayir Yapilan lemin Adedi lemin yapildii bran kodu Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. dd.mm.yyyy formatinda. lemin yapildii tarih.

4 20

Evet Evet

hizmetSunucuRefNo

Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi lem Tarihi Sa alt çenedeki diler Çocukta sa alt çenedeki süt dileri Çocukta sa üst çenedeki süt dileri Sa üst çenedeki diler Sol alt çenedeki diler Çocukta sol alt çenedeki süt dileri Çocukta sol üst çenedeki süt dileri Sol üst çenedeki diler

String

islemSiraNo

String

15

Hayir*

islemTarihi sagAltCene sagSutAltCene sagSutUstCene sagUstCene solAltCene solSutAltCene solSutUstCene solUstCene

String String String String String String String String String

10 8 5 5 8 8 5 5 8

Evet Evet* Evet* Evet* Evet* Evet* Evet* Evet* Evet*

*Di lemleri Giri Kurallarina bakiniz. *Di lemleri Giri Kurallarina bakiniz. *Di lemleri Giri Kurallarina bakiniz. *Di lemleri Giri Kurallarina bakiniz. *Di lemleri Giri Kurallarina bakiniz. *Di lemleri Giri Kurallarina bakiniz. *Di lemleri Giri Kurallarina bakiniz. *Di lemleri Giri Kurallarina bakiniz.

Genel Salik Sigortasi

39

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

sagAltCeneAnomaliDis sagUstCeneAnomaliDis solAltCeneAnomaliDis solUstCeneAnomaliDis sutKodu ozelDurum Sa alt çene Anomali Di Bilgisi Sa üst çene Anomali Di Bilgisi Sol alt çene Anomali Di Sol üst çene Anomali Di Bilgisi SUT Kodu Özel Durum String String String String String String 1 1 1 1 7 1 Evet Evet Evet Evet Evet Hayir

z Sa alt çenedeki anomali die ilem ise E gönderilecek. Sa üst çenedeki anomali die ilem ise E gönderilecek. Sol alt çenedeki anomali die ilem ise E gönderilecek. Sol üst çenedeki anomali die ilem ise E gönderilecek.

Yapilan ilemin SUT' da tanimli olan kodu.

yapilmi yapilmi yapilmi yapilmi

0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta

Di lemleri Giri Kurallari:

Genel Salik Sigortasi

40

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

AIZ PLANI (YETKN DLER)

z

SA ÜST ÇENE

SOL ÜST ÇENE

ERKN DLER ERKN DLER

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

ERKN DLER ERKN DLER

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

SA ALT ÇENE

SOL ALT ÇENE

Yetikin dileri, yukaridaki emada gösterildii gibi 4 gruba ayrilmitir: Sa üst, sa alt, sol üst ve sol alt çene. Her çeneye düen 8'er di emadaki gibi numaralandirilmitir. DisBilgisiDVO objesinde yer alan, sagAltCene, sagUstCene, solAltCene, solUstCene parametreleri, ilem yapilan di veya dileri GSS sistemine aktarmak için kullanilacaktir. Bu parametrelerde 8 diin her birisi için birer karakterlik alan bulunmaktadir. lem yapilan di, kendine ait yer E harfi doldurularak belirtilmelidir. Dilerin kodlama sirasi aaidaki gibidir:

sagUstCene = 11 12 13 14 15 16 17 18 sagAltCene = 41 42 43 44 45 46 47 48 solUstCene = 21 22 23 24 25 26 27 28 solAltCene = 31 32 33 34 35 36 37 38

Örnek 1:

Yukaridaki emaya göre 15, 16 ve 36 numarali dilere dolgu yapilmi olsun. Bu bilgi yukarida belirtilen 4 parametre kullanilarak u ekilde girilecektir. Yapilan ilemin BUT kodu ise sutKodu alaninda gönderilmelidir. Burada _ iareti boluk anlamina gelmektedir. sagUstCene = _ _ _ _ E E _ _ sagAltCene = _ _ _ _ _ _ _ _ solUstCene = _ _ _ _ _ _ _ _ Genel Salik Sigortasi 41

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu solAltCene = _ _ _ _ _ E _ _ Örnek 2: Alt çeneye total protez yapildiini varsayalim. Bu bilgi aaidaki gibi gönderilmelidir. Yapilan ilemin BUT kodu ise butKodu alaninda gönderilmelidir. sagUstCene = _ _ _ _ _ _ _ _ sagAltCene = E E E E E E E E solUstCene = _ _ _ _ _ _ _ _ solAltCene = E E E E E E E E Tablo 2 : Çocuk di emasi :

AIZ PLANI(SÜT DLER)

z

SA ÜST ÇENE

SOL ÜST ÇENE

ÇOCUK DLER

55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

ÇOCUK DLER

ÇOCUK DLER

85

84

83

82

81

71

72

73

74

75

ÇOCUK DLER

SA ALT ÇENE

SOL ALT ÇENE

Çocuk dileri, yukaridaki emada gösterildii gibi 4 gruba ayrilmitir: Sa üst, sa alt, sol üst ve sol alt çene. Her çeneye düen 5'er di emadaki gibi numaralandirilmitir. DisBilgisiDVO objesinde yer alan, sagSutAltCene, sagSutUstCene, solSutAltCene, solSutUstCene parametreleri, ilem yapilan di veya dileri GSS sistemine aktarmak için kullanilacaktir. Bu parametrelerde 5 diin her birisi için birer karakterlik alan bulunmaktadir. lem yapilan di, kendine ait yer E harfi doldurularak belirtilmelidir. Dilerin kodlama sirasi aaidaki gibidir:

Genel Salik Sigortasi

42

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

sagSutUstCene = 51 52 53 54 55 sagSutAltCene = 81 82 83 84 85 solSutUstCene = 61 62 63 64 65 solSutAltCene = 71 72 73 74 75

Örnek 1:

Yukaridaki emaya göre 51, 52 ve 64 numarali dilere dolgu yapilmi olsun. Bu bilgi yukarida belirtilen 4 parametre kullanilarak u ekilde girilecektir. Yapilan ilemin BUT kodu ise butKodu alaninda gönderilmelidir. Burada _ iareti boluk anlamina gelmektedir. sagSutUstCene = E E _ _ _ sagSutAltCene = _ _ _ _ _ solSutUstCene = _ _ _ E _ solSutAltCene = _ _ _ _ _ _

Tablo ­ 4.2.1.f: IlacBilgisi DVO

Parametre Adi

aciklama adet

Açik Adi

Açiklama Adet

Tipi

String Double

Uzunluk

255

Gerekli mi? Açiklama

Hayir Evet laç hakkinda açiklama. Majistral ilaçlar için ilaç içerii bilgisi. laç Adedi. laç Kullanim birimi parametresine dikkat edilmelidir. Bir ilacin Kullanim birimi Yardimci Servislerden ilac ara metodu kullanilarak örenilebilir. laç barkodu GSS sisteminde tanimli olmalidir. * Majistral ilaçlar haricinde zorunludur. Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. 1 : Barkodlu ilaç 2 : Majistral ilaç 3 : Radyofarmasötik Ajan *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit

barkod hizmetSunucuRefNo

lacin barkodu

String String

13 20

Hayir* Evet

ilacTuru

lacin Türü lem Sira Numarasi

String

1

Evet Hayir *

islemSiraNo

String

15

Genel Salik Sigortasi

43

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. dd.mm.yyyy formatinda. lacin kullanim tarihi. Majistral ilaç ve Radyofarmasötik Ajan için girilecektir. laç pakete dahil ise "0" gönderilmeli. laç paket hariç ise "1" gönderilmelidir. 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta

z

islemTarihi tutar paketHaric ozelDurum

lem Tarihi lacin Tutari Peket hariç bilgisi Özel Durum

String Double String String

10

Evet Hayir

1 1

Evet Hayir

Tablo ­ 4.2.1.g: KonsultasyonBilgisiDVO

Parametre Adi

bransKodu drTescilNo sutKodu

Açik Adi

Tipi

String String String String

Uzunluk

4 16

Gerekli mi? Açiklama

Evet Evet Evet lemin yapildii bran kodu. lemi yapan doktorun tescil numarasi. Yapilan ilemin SUT' da tanimli olan kodu. Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. dd.mm.yyyy formatinda. lemin yapilma tarihi. 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu

Bran Kodu Doktor tescil no SUT Kodu Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi

hizmetSunucuRefNo

20

Evet

islemSiraNo

String

15

Hayir

islemTarihi ozelDurum

Konsultasyon tarihi Özel Durum

String String

10 1

Evet Hayir

Genel Salik Sigortasi

44

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta

z

Tablo ­ 4.2.1.h: MalzemeBilgisiDVO

Parametre Adi

adet barkod

Açik Adi

Kodsuz malzemenin adi Adet UBB Malzeme Barkod Bilgisi Hizmet sunucu referans numarasi

Tipi

String Double String String

Uzunluk

100

Gerekli mi?

Hayir* Evet

Açiklama

*Malzeme türü=3 ise bu alan dolu olmalidir. Kullanilan malzemenin adedi. 01.02.2008 tarihinden itibaren zorunlu olmutur.

kodsuzMalzemeAdi

20 20 Evet

hizmetSunucuRefNo

islemSiraNo

lem Sira Numarasi

String

15

Hayir*

islemTarihi kodsuzMalzemeFiyati malzemeKodu

lem Tarihi Kodsuz malzemenin fiyati Malzemenin Kodu

String Double String

10

Evet Evet

20

Hayir

Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. dd.mm.yyyy formatinda.Malzemenin kullanilma tarihi. Burada gönderilen fiyat kullanilan malzemenin toplam fiyati olmalidir. Malzemenin kodu. BUT ve ES Protokol malzemeleri için kod alani dolu olmalidir. 1 : BUT kodlu 2 : Emekli Sandii Protokol kodlu 3 : kodsuz malzeme Malzeme pakete dahil ise "0" gönderilmeli. Malzeme paket hariç ise "1" gönderilmelidir. Katki payi varsa "E" gönderilmeli. Katki payi yoksa "H" gönderilmeli 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti

malzemeTuru

Malzemenin Türü

String

1

Evet

paketHaric katkiPayi ozelDurum

Paket hariç bilgisi Katki payi bilgisi Özel Durum

String String String

1 1 1

Evet Evet Hayir

Genel Salik Sigortasi

45

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta Tablo ­ 4.2.1.i: MuayeneBilgisiDVO

z

Parametre Adi

bransKodu drTescilNo sutKodu

Açik Adi

Bran Kodu Doktor tescil no SUT Kodu Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi

Tipi

String String String String

Uzunluk

4 16 7 20

Gerekli mi?

Evet Evet Evet Evet

Açiklama

lemin yapildii bran kodu. lemi yapan doktorun tescil numarasi. Yapilan ilemin SUT' da tanimli olan kodu. Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. dd.mm.yyyy formatinda. lemin yapilma tarihi. 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta 6: Muayene katilim payindan muaf olmasi için gerekli salik kurulu raporu vardir.

hizmetSunucuRefNo

islemSiraNo

String

15

Hayir

muayeneTarihi ozelDurum

Muayene Tarihi Özel Durum

String String

10 1

Evet Hayir

Tablo ­ 4.2.1.j: TahlilBilgisiDVO

Genel Salik Sigortasi

46

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Parametre Adi

bransKodu drTescilNo sutKodu hizmetSunucuRefNo

z Tipi

String String String String

Açik Adi

Bran Kodu Doktor tescil no SUT Kodu Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi

Uzunluk

4 16 7 20

Gerekli mi? Açiklama

Evet Evet Evet Evet lemin yapildii bran kodu. lemi yapan doktorun tescil numarasi. Yapilan ilemin SUT' da tanimli olan kodu. Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. dd.mm.yyyy formatinda lemin adedi. 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta Yapilan tahlillerin sonuç(lari) gönderilecektir.

islemSiraNo

String

15

Hayir

islemTarihi Adet ozelDurum

lem Tarihi Adet Özel Durum

String Integer String

10 Evet 1 Hayir

tahlilSonuclari

Tahlil Sonuçlari

tr.gov.sgk.gss.dvo.TahlilS onucDVO[]

tedaviTürü "yatarak tedavi" olanlarda ve tedavi türü "ayaktan tedavi" olup EK10C veya moleküler genetik ilemi olanlarda Evet

Genel Salik Sigortasi

47

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

Tablo ­ 4.2.1.j.1: TahlilSonucDVO

z

Parametre Adi

islemSiraNo

Açik Adi

lem Sira Numarasi

Tipi

String

Uzunluk

15

Gerekli mi?

Evet

Açiklama

*Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. Tahlilin sonuç bilgisi. Bu deer +, - veya sayisal bir deer olmak zorundadir. 0 Dier

sonuc tahlilTipi

Sonuç Tahlil Tipi

String String

15 6

Evet Evet

Hemogram için tahlil tipi kodu: HEM102 HEM103 HEM104 HEM105 HEM106 HEM107 HEM108 HEM109 HEM110 HEM111 HEM112 HEM113 HEM114 HEM115 HEM116 HEM117 HEM118 HEM119 HEM120 HEM121 Tam Idrar için tahlil tipi kodu: IDR102 IDR103 IDR104

WBC NE% NE# LYM% LYM# MONO% MONO# EOS% EOS# BASO% BASO# RBC HGB HCT MCV MCH MCHC RDW PLT MPV Glukoz Protein (ERY) Hemoglobin

Genel Salik Sigortasi

48

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

IDR105 IDR106 IDR107 IDR108 IDR109 IDR110 IDR111 IDR112 IDR113 IDR115 IDR116 IDR117 IDR118 IDR119 IDR120 IDR121 IDR122 IDR123 IDR125 IDR126 IDR127 IDR128 IDR114

birim Birim String 15 Evet Sonucun birimi.

z

Lökosit Spesifik G (Dansite) pH Keton Bilirubin Ürobilinojen Nitrit Idrar Askorbik asit Eritrosit Lökosit Bakteri Mantar Yassi Epitel Renal Epitel Sperm Hiyalen Slendir Granüler Slendir Triple Fosfat Krista CaOxm Amorf Kristali Ürik Asit Kristali CaOxd Lök

Tablo ­ 4.2.1.k: TaniBilgisiDVO

Parametre Adi

islemSiraNo

Açik Adi

lem Sira Numarasi Birincil Tani

Tipi

String

Uzunluk

15

Hayir

Gerekli mi?

Açiklama

*Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. E: Evet H : Hayir

birincilTani

String

1

Evet

Genel Salik Sigortasi

49

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

hizmetSunucuRefNo Hizmet sunucu referans numarasi Tani Kodu Tani Tipi String 20 Evet Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. Taninin ICD10 kodu Deerler: 1 : Ön tani 2 : Kesin tani 3 : Ayirici tani 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta

z

taniKodu taniTipi

String String

10 1

Evet Evet

ozelDurum

Özel Durum

String

1

Hayir

Tablo ­ 4.2.1.l: bransKodu drTescilNo sutKodu

Parametre Adi

Açik Adi

Bran Kodu Doktor tescil no SUT Kodu Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi

Tipi

String String String String

Uzunluk

4 16 7 20

Gerekli mi?

Evet Evet Evet Evet

Açiklama

lemin yapildii bran kodu. lemi yapan doktorun tescil numarasi. Yapilan ilemin SUT' da tanimli olan kodu. Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. lemin adedi.. dd.mm.yyyy formatinda

hizmetSunucuRefNo

islemSiraNo

String

15

Hayir

adet islemTarihi

Adet lem Tarihi

Integer String 10

evet Evet

Genel Salik Sigortasi

50

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

ozelDurum Özel Durum String 1 Hayir 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta Sonucun birimi. Radyolojik tetkie ilikin açiklama Radyolojik tetkiin sonuç bilgisi. +,- ya da sayisal bir deer olmak zorundadir. Deerler: 1 Ayni seans + ayni kesi 2 Farkli seans + farkli kesi 3 Ayni seansta + farkli kesi 4 Ayni seansta + farkli kesi + farkli klinik kod 5 Ayni seansta + ayni kesi + farkli klinik kod

z

birim Aciklama sonuc ayniFarkliKesi

Birim Açiklama Sonuç Ayni kesi / seans bilgisi

String String String String

15 200 15 1

Hayir Hayir Hayir Hayir

Tablo ­ 4.2.1.o: HastaYatisBilgisiDVO

Parametre Adi

bransKodu drTescilNo sutKodu

Açik Adi

Bran Kodu Doktor tescil no SUT Kodu Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi

Tipi

String String String String

Uzunluk

4 16 7 20

Gerekli mi?

Evet Evet Evet Evet

Açiklama

Yati ileminin yapildii branin kodu lemi yapan doktorun tescil numarasi. Yapilan ilemin SUT' da tanimli olan kodu. Kaydedilen hizmete ait tesis tarafindan belirlenen numara. Bu numara medula tarafindan üretilecek olan "islemSiraNo" ile tesislerin kayitlarini eletirebilmeleri amaciyla kullanilmalidir. *Kaydedilen hizmete ait numaradir. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayit sonrasinda Medula tarafindan doldurulup cevap olarak dönecektir. Refakatçi yoksa bo gönderilmelidir.

hizmetSunucuRefNo

islemSiraNo

String

15

Hayir

refakatciGunSayisi

Refakatçi Gün Sayisi

String

4

Hayir

Genel Salik Sigortasi

51

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

yatisBaslangicTarihi yatisBitisTarihi ozelDurum Yati Balangiç Tarihi Yati Biti Tarihi Özel Durum String String String 10 10 1 Evet Evet Hayir dd.mm.yyyy formatinda dd.mm.yyyy formatinda 0: Muayene Bedeli stemiyorum 1: lem Tutarini Talep Etmiyorum 2: 18 Ya Öncesi Balayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil lem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen ilemler için) 4: 1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu 5: mmünsuprese veya mmün Yetmezlii Olan Hasta

z

Tablo ­ 4.2.1.m: KayitliIslemBilgisiDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

String String

Uzunluk

20 15

Açiklama

Salik tesisinin takip altindaki her ileme verdii sira numarasi. Medula tarafindan takip altindaki her ileme verilen sira numarasi.

hizmetSunucuRefNo islemSiraNo

Hizmet sunucu referans numarasi lem Sira Numarasi

Tablo ­ 4.2.1.n: HataliIslemBilgisiDVO

Parametre Adi

hataKodu hataMesaji

Açik Adi

Hata Kodu

Tipi

String String String OncekiIslemBilgisiDVO

Uzunluk

4 N/A 20 N/A

Açiklama

Hatanin kodu. Hataya ait açiklama Salik tesisinin takip altindaki her ileme verdii sira numarasi. Bkz. Tablo 4.2.1.p

Hata Mesaji Hizmet sunucu referans numarasi Önceki lem Bilgisi

hizmetSunucuRefNo oncekiIslemBilgisi

Tablo ­ 4.2.1.p: OncekiIslemBilgisiDVO

Parametre Adi

islemAdedi islemTarihi

Açik Adi

Tipi

Integer String

Uzunluk

10

Açiklama

lem Adedi lemin yapildii tarih "dd.mm.yyyy" formatinda.

lem Adedi lem Tarihi

Genel Salik Sigortasi

52

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

saglikTesisKodu tesisAdi Tesis Kodu Tesis Adi Integer String 8 100 Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Tesisin Adi

z

4.2.2 HizmetKaydiOku Metodu

Metot Adi

HizmetKaydiOku

Tablo ­ 4.2.2.a : HizmetOkuGirisDVO

Giri Parametresi

HizmetOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.2.2.a)

Çiki Parametresi

HizmetOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.2.2.b)

Parametre Adi

Açik Adi

lem Sira Numaralari Array olarak Himet Referans Nolari Array olarak

Tipi

String Array

Uzunluk

N/A

Gerekli mi?

Hayir Hayir

Açiklama

slemSiraNo' lari üzerinden sadece belirlenen ilemleri okumak amaci ile kullanilmalidir. Bo gelirse kayitli tüm ilemler okunur. hizmetSunucuRefNo'lari üzerinden sadece belirlenen ilemleri okumak amaci ile kullanilmalidir. Bo gelirse kayitli tüm ilemler okunur. Not : islemSiraNumaralari ve hizmetSunucuRefNolari her ikiside dolu olamaz. Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Provizyon alma ilemi sonucu tarafindan üretilen takip numarasi. GSS

islemSiraNumaralari

hizmetSunucuRefNolari

String Array

N/A

saglikTesisKodu takipNo

Tesis kodu Takip Numarasi

Integer String N/A

Evet Evet

Tablo ­ 4.2.2.b : HizmetOkuCevapDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Uzunl Açiklama

Genel Salik Sigortasi

53

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu uk

hizmetler hastaBasvuruNo sonucKodu sonucMesaji Hizmet Bilgisi Hasta Bavuru Numarasi Sonuç kodu Sonuç mesaji HizmetDVO String String String N/A 10 4 N/A Bkz. Tablo 4.2.2.c Hasta kabulu sirasinda verilen bavuru numarasi. leminin sonucu 0000 (sifir) ise ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

z

Tablo ­ 4.2.2.c : HizmetDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Ameliyat Bilgileri array olarak gönderilir Dier lem Bilgileri Array olarak gönderilir Di Bilgileri array olarak gönderilir laç Bilgileri array olarak gönderilir Konsültasyon Bilgileri array olarak gönderilir Malzeme Bilgileri array olarak gönderilir Muayene Bilgisi Tahlil Bilgileri array olarak gönderilir Takip Numarasi Tanilar array olarak gönderilir

Tipi

AmeliyatveGirisimBilgisiDVO[ ] DigerIslemBilgisiDVO [ ]

Uzunluk

N/A

Açiklama

Bkz. Tablo 4.2.1.c

ameliyatveGirisimBilgileri

digerIslemBilgileri

N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.d

disBilgileri ilacBilgileri konsultasyonBilgileri

DisBilgisiDVO[ ] IlacBilgisiDVO[ ] KonsultasyonBilgisiDVO[ ]

N/A N/A N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.e Bkz. Tablo 4.2.1.f Bkz. Tablo 4.2.1.g

malzemeBilgileri

MalzemeBilgisiDVO[ ]

N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.h

muayeneBilgisi tahlilBilgileri takipNo tanilar

MuayeneBilgisiDVO TahlilBilgisiDVO[ ] String TaniBilgisiDVO[ ]

N/A N/A N/A N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.i Bkz. Tablo 4.2.1.j

Bkz. Tablo 4.2.1.k

Genel Salik Sigortasi

54

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

tetkikveRadyolojiBilgileri Tetkik ve Radyoloji Bilgileri array olarak gönderilir Hasta Yati Bilgileri array olarak gönderilir Ödeme sorgunun durumu TetkikveRadyolojiBilgisiDVO[ ] HastaYatisBilgisiDVO[ ] N/A Bkz. Tablo 4.2.1.l

z

hastaYatisBilgileri

N/A

Bkz. Tablo 4.2.1.o

odemeSorguDurum

String

N/A

4.2.3 HizmetKaydiIptal Metodu

Metot Adi

HizmetKaydiIptal

Giri Parametresi

HizmetIptalGirisDVO (bkz. Tablo 4.2.3.a)

Çiki Parametresi

HizmetIptalCevapDVO (bkz. Tablo 4.2.3.b)

Tablo ­ 4.2.3.a : HizmetIptalGirisDVO

Parametre Adi

Açik Adi

lem Sira Numaralari Array olarak Tesis kodu Takip Numarasi

Tipi

String Array

Uzunluk

N/A

Gerekli mi?

Hayir

Açiklama

Sadece belirlenen ilemleri okumak amaci ile kullanilmalidir. Bo gelirse kayitli tüm ilemler okunur. Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Provizyon alma ilemi sonucu tarafindan üretilen takip numarasi. GSS

islemSiraNumaralari

saglikTesisKodu takipNo

Integer String N/A

Evet Evet

Tablo ­ 4.2.3.b : HizmetIptalCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Sonuç kodu Sonuç mesaji

Tipi

String String

Uzunluk Açiklama

4 N/A leminin sonucu 0000 (sifir) ise ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Genel Salik Sigortasi

55

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.3

Fatura Bilgisi Kayit Metotlari Metot Adi Giri Parametresi

FaturaGirisDVO (bkz. Tablo 4.3.1.a)

4.3.1 FaturaKayit Metodu

Çiki Parametresi

FaturaCevapDVO (bkz. Tablo 4.3.1.b)

FaturaBilgisiKaydet

Tablo ­ 4.3.1.a: FaturaGirisDVO

Parametre Adi

saglikTesisKodu faturaTarihi hastaBasvuruNo faturaRefNo hizmetDetaylari

Açik Adi

Tesis kodu Fatura Tarihi Hastanin Bavuru Numarasi Faturanin Referans No Hizmet Detaylari array olarak

Tipi

Integer String String String HizmetDetayDVO[]

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet 10 N/A 20 N/A Evet Evet Evet Evet

Açiklama

Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Tarih "dd.mm.yyyy" formatinda. Salik tesisi tarafindan hastaya verilmi olan bavuru numarasi. Faturanin tesis tarafindan belirtilen referanas numarasi Bkz. Tablo 4.3.1.c

Tablo ­ 4.3.1.b: FaturaCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji faturaTeslimNo

Açik Adi

Sonuç kodu Sonuç mesaji Fatura Teslim Numarasi

Tipi

String String String

Uzunluk Açiklama

4 N/A N/A ileminin sonucu 0000 (sifir) ise ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Faturanin hatasiz olarak kaydedildiine dair döndürülen teslim numarasi. Bu aamadan sonra, fatura teslim numarasi, fatura ilemlerinde kullanilacaktir. Fatura için GSS tarafindan hesaplanan tutar.

faturaTutari

Fatura Tutari

Double

Genel Salik Sigortasi

56

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

hastaBasvuruNo faturaRefNo hataliKayitlar faturaDetaylari Hastanin Bavuru Numarasi Faturanin Referans No Hatali kayitlar array olarak Fatura Detaylari array olarak String String FaturaHataDVO[ ] FaturaDetayDVO[] N/A 20 NA NA Salik tesisi tarafindan hastaya verilmi olan bavuru numarasi. Faturanin tesis tarafindan belirtilen referanas numarasi Faturanin hatali olan kayitlarinin döndürüldüü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.d Fatura detay bilgilerinin döndürüldüü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.e

z

Tablo ­ 4.3.1.c: HizmetDetayDVO

Parametre Adi

aciklama protokolNo taburcuKodu

Açik Adi

Açiklama Protokol Numarasi Taburcu Kodu

Tipi

String String String

Uzunluk Açiklama

1000 Salik tesisi tarafindan hastaya verilen hizmetin açiklamasi. Salik tesisi tarafindan verilen protokol numarasidir. 1, "ifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Ayni kapsamli baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamli baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakim kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakimi altinda eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baka bir brana sevk" 10, "Vefat" 11, "Dier" Takip numarasi

takipNo

Takip Numarasi

String

N/A

Tablo ­ 4.3.1.d: FaturaHataDVO

Parametre Adi

takipNo hataKodu

Açik Adi

Takip numarasi Hata kodu

Tipi

String String

Uzunluk Açiklama

N/A 4 Takip numarasi Hatanin kodu. 0000'dan farkli ise hata vardir.

Genel Salik Sigortasi

57

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

hataMesaji Hata mesaji String N/A Hata açiklamasi

z

Tablo ­ 4.3.1.e: FaturaDetayDVO

Parametre Adi

takipNo takipToplamTutar islemDetaylari

Açik Adi

Takip numarasi Fatura için hesaplanan toplam tutar lem Detaylari Array olarak

Tipi

String Double IslemDetayDVO[]

Uzunluk Açiklama

N/A Takip numarasi Takip için hesaplanan toplam tutar GSS tarafindan gönderilecektir. lem detay bilgilerinin döndürüldüü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.f

N/A

Tablo ­ 4.3.1.f: IslemDetayDVO

Parametre Adi

islemSiraNo islemTutari

Açik Adi

lem Sira Numarasi lem Tutari

Tipi

String Double

Uzunluk Açiklama

20 Medula tarafindan takip altindaki her ileme verilen sira numarasi. Takip altindaki ilemlerin kendine özgü tutari.

4.3.2 FaturaIptal Metodu

Metot Adi

FaturaIptal

Tablo ­ 4.3.2.a: FaturaIptalGirisDVO

Giri Parametresi

FaturaIptalGirisDVO (bkz. Tablo 4.3.2.a)

Çiki Parametresi

FaturaIptalCevapDVO (bkz. Tablo 4.3.2.b)

Parametre Adi

saglikTesisKodu faturaTeslimNo

Açik Adi

Tesis kodu Fatura teslim numarasi array olarak

Tipi

Integer String [] array

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet N/A Evet

Açiklama

Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Silinecek fatura(lar)in teslim numarasi

Tablo ­ 4.3.2.b: FaturaIptalCevapDVO

Genel Salik Sigortasi

58

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji hataliKayitlar

z Tipi

String String FaturaIptalHataliKayitDVO [ ]

Açik Adi

Sonuç kodu Sonuç mesaji Hatali kayitlar

Uzunl Açiklama uk

4 N/A N/A

ileminin sonucu 0000 (sifir) ise ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Silinemeyen fatura teslim numaralarinin döndürüldüü objedir. Bkz. Tablo 4.3.2.c

Tablo ­ 4.3.2.c: FaturaIptalHataliKayitDVO

Parametre Adi

hataKodu hataMesaji faturaTeslimNo

Açik Adi

Hata kodu Hata mesaji Fatura Teslim numarasi

Tipi

String String String

Uzunl Açiklama uk

4 N/A N/A

Hatanin kodu Hata açiklamasi Hatadan dolayi silinemeyen fatura teslim numarasi

4.3.3 FaturaOku Metodu

Metot Adi

FaturaOku

Tablo ­ 4.3.3.a: FaturaOkuGiris DVO

Giri Parametresi

FaturaOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.3.3.a)

Çiki Parametresi

FaturaOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.3.3.b)

Parametre Adi

saglikTesisKodu faturaTeslimNo

Açik Adi

Tesis kodu Fatura teslim numarasi array olarak Fatura referans no

Tipi

Integer String

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet *

Açiklama

Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu Okunacak faturanin teslim numarasi , fatura ref no bo ise dolu olmak zorundadir. Okunacak faturanin referans numarasidir. Fatura teslim no bo ise dolu olmak zorundadir.

faturaRefNo

String

20

Evet *

Genel Salik Sigortasi

59

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

faturaTarihi Fatura tarihi String Evet Okunacak faturanin tarihidir. Faturanin tarihi dd.mm.yyyy formatindadir.

z

Tablo ­ 4.3.3.b: FaturaOkuCevapDVO

Parametre Adi

faturaRefNo faturaTarihi faturaTeslimNo faturaTutari sonucKodu sonucMesaji faturaDetaylari

Açik Adi

Fatura referans numarasi Fatura tarihi Fatura teslim numarasi array olarak Fatura tutari Sonuç kodu Sonuç mesaji Faturanin Detay Bilgileri Array olarak

Tipi

String String String Double String String FaturaCevapDetayDVO[]

Uzunl Açiklama uk

20 10 N/A

Okunan faturanin referans numarasidir. Faturanin tarihi dd.mm.yyyy formatinda Okunacak faturanin teslim numarasi Fatura için GSS tarafindan hesaplanan tutar.

4 N/A N/A

leminin sonucu 0000 (sifir) ise ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Fatura detay bilgilerinin döndürüldüü objedir. Bkz. Tablo 4.3.3.c

Tablo ­ 4.3.3.c: FaturaCevapDetayDVO

Parametre Adi

aciklama protokolNo taburcuKodu

Açik Adi

Açiklama Protokol Numarasi Taburcu Kodu

Tipi

String String String

Uzunl Açiklama uk

255 20

Fatura Detay Bilgileri Açiklamasi Faturanin Protokol Numarasi 1, "ifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Ayni kapsamli baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamli baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakim kurulusuna sevk"

Genel Salik Sigortasi

60

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

8, "Aile hekimi bakimi altinda eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baka bir brana sevk" 10, "Vefat" 11, "Dier" Takip numarasi. lgili takibin toplam tutari. N/A lem detay bilgilerinin döndürüldüü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.f

z

takipNo takipToplamTutar islemDetaylari

Takip Numarasi Takip Toplam Tutari lem Detay Bilgileri Array olarak

String Double IslemDetayDVO[ ]

N/A

4.4

Rapor Bilgisi Kayit Metotlari Metot Adi Giri Parametresi

RaporGirisDVO (bkz. Tablo 4.4.1.a)

4.4.1 RaporBilgisiKaydet Metodu

Çiki Parametresi

RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)

RaporBilgisiKaydet

Tablo ­ 4.4.1.a RaporGirisDVO

Parametre Adi

analikRapor

Açik Adi

Analik Raporu

Tipi

AnalikIsgoremezlikRaporDVO

Uzunluk

NA

Gerekli mi?

Hayir

Açiklama

Analik göremezlik rapor kaydi için bu alan doldurulacaktir. Dier alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.f Doum Öncesi Çaliabilir Rapor kaydi için bu alan doldurulacaktir. Dier alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.d Doum Rapor kaydi için bu alan doldurulacaktir. Dier alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.e laç rapor (laç Kullanim ya da laç Muafiyet) kayitlari için bu alan doldurulacaktir. Dier alanlar NULL gönderilmelidir.

dogumOncesiCalisabilirRapor

Doum Öncesi Çaliabilir Raporu Doum Raporu

DogumOncesiCalisabilirRaporD VO

NA

Hayir

dogumRapor

DogumRaporDVO

NA

Hayir

ilacRapor

laç Raporu

IlacRaporDVO

NA

Hayir

Genel Salik Sigortasi

61

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

Bkz Tablo 4.4.1.h maluliyetRapor Maluliyet Raporu MaluliyetRaporDVO NA Hayir Maluliyet rapor kaydi için bu alan doldurulacaktir. Dier alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.j Protez rapor kaydi için bu alan doldurulacaktir. Dier alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.g Tedavi rapor kaydi için bu alan doldurulacaktir. Dier alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.i göremezlik Rapor ( Kazasi, Meslek Hastalii ya da Hastalik) kayitlari için bu alan doldurulacaktir. Dier alanlar NULL gönderilmelidir Bkz. Tablo 4.4.1.c Kullanicinin salik tesis kodu

z

protezRapor

Protez Raporu

ProtezRaporDVO

NA

Hayir

tedaviRapor

Tedavi Raporu

TedaviRaporDVO

NA

Hayir

isgoremezlikRapor

göremezlik Raporu

IsgoremezlikRaporDVO

NA

Hayir

kullaniciTesisKodu

Kullanici Tesis Kodu

Integer

Evet

Tablo ­ 4.4.1.b RaporCevapDVO

Parametre Adi

raporTakipNo analikRapor

Açik Adi

Rapora ait unique bilgi Analik göremezlik Raporu Doum Öncesi Çaliabilir Raporu Doum Raporu laç Raporu

Tipi

Long AnalikIsgoremezlikRapor DVO DogumOncesiCalisabilirR aporDVO DogumRaporDVO

Uzunluk

NA

Açiklama

Kaydedilen her rapora ait sistem tarafindan üretilen unique numaradir. Kaydedilen rapor analik igöremezlik raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz Tablo 4.4.1.f Kaydedilen rapor doum öncesi çaliabilir raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir Bkz Tablo 4.4.1.d Kaydedilen rapor doum raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz Tablo 4.4.1.e Kaydedilen rapor ilaç raporu (laç Kullanim ya da laç Muafiyet) ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz Tablo 4.4.1.h

dogumOncesiCalisabilir Rapor dogumRapor

NA

NA

ilacRapor

IlacRaporDVO

NA

Genel Salik Sigortasi

62

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

maluliyetRapor Maluliyet Raporu MaluliyetRaporDVO NA Kaydedilen rapor maluliyet raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz Tablo 4.4.1.j Kaydedilen rapor protez raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz Tablo 4.4.1.g Kaydedilen rapor tedavi raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz Tablo 4.4.1.i Kaydedilen rapor igöremezlik raporu (kazasi, meslek hastalii ya da hastalik) ise bu alan dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir Bkz. Tablo 4.4.1.c Tablo 4.4.1.ee Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. lem sonucunun kodu. 0 (sifir) - ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0 dan farkli ise ilem hatalidir. Kaydedilen raporun türü burada belirtilir. Deerleri: 1 : Tedavi 2 : Kazasi 3 : Meslek Hastalii 4 : Hastalik 5 : Doum Öncesi Çaliabilir 6 : Analik 7 : Doum 8 : Protez 9 : Maluliyet 10 : laç Kullanim 11 : laç Muafiyet

z

protezRapor

Protez Raporu

ProtezRaporDVO

NA

tedaviRapor

Tedavi Raporu göremezlik Raporu göremezlik Raporu Ekleri Sonuç Açiklamasi Sonuç Kodu

TedaviRaporDVO

NA

isgoremezlikRapor

IsgoremezlikRaporDVO

NA

isgoremezlikRaporEkler i sonucAciklamasi sonucKodu

IsgoremezlikRaporEkDVO [] String Integer

NA N/A

raporTuru

Rapor Türü

Integer

Tablo ­ 4.4.1.c IsgoremezlikRaporDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Uzunl Gerekli uk mi?

Açiklama

Genel Salik Sigortasi

63

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

raporDVO kontrolMu Rapor Bilgileri Kontrol Mu RaporDVO String NA 1 Evet Evet Ana Rapor bilgileri burada gönderilmelidir Bkz. Tablo 4.6.1.k Deerleri: E : Evet (Kontrol) H : Hayir ( bai) Kontrol E ise hastanin bir sonraki kontrol tarihi, Kontrol H ise hastanin i bai tarihidir. (dd.mm.yyyy) Sigortalinin hastanede yatii varsa bu alan E olarak gönderilmeli ve hastaneye yati ve çiki tarihleri yatislar array inde gönderilmelidir. Deerleri : E : Evet H : Hayir hastaYatisVarMi alani E gönderilmise en az bir hasta yati bilgisi gönderilmelidir. Bkz. Tablo 4.4.1.l

z

kontrolTarihi

Kontrol Tarihi Hastanin Yatii Var Mi

String

10

Evet

hastaYatisVarMi

String

1

Evet

yatislar

Yati bilgileri array olarak gönderilir.

HastaYatisBilgisiDVO[]

NA

Hayir

Tablo ­ 4.4.1.d DogumOncesiCalisabilirRaporDVO

Parametre Adi

raporDVO

Açik Adi

Tipi

RaporDVO String String

Uzunl Gerekli uk mi?

NA 10 10 Evet Evet Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4.1.k Bebein tahmini doum tarihi. (dd.mm.yyyy) Doum izninin baladii tarih (dd.mm.yyyy)

Rapor Bilgileri Bebek Doum Tarihi Doum zni Balangiç Tarihi

bebekDogumTarihi dogumIzniBaslangicTarihi

Tablo ­ 4.4.1.e DogumRaporDVO

Parametre Adi

raporDVO

Açik Adi

Rapor Bilgileri Bebek Doum Tarihi Çocuk Sayisi

Tipi

RaporDVO String Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

NA 10 Evet Evet Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4.1.k Bebein doum tarihi. (dd.mm.yyyy) Doan çocuk sayisi.

bebekDogumTarihi cocukSayisi

Genel Salik Sigortasi

64

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

canliCocukSayisi dogumTipi Canli Çocuk Sayisi Doum Tipi Integer String 1 Evet Evet Canli doan çocuk sayisi. Deerleri: 1 : Normal 2 : Sezaryen 3 : Forseps Deerleri: E : Evet H : Hayir Deerleri: 1 : Genel 2 : Spinal 3 : Epidural 4 : Lokal (Pudental) Canli çocuk sayisi kadar çocuk bilgisi gönderilmelidir. Bkz. Tablo 4.4.1.m

z

epizyotemi

Epizyotemi Mi

String

1

Hayir Hayir

anesteziTipi

Anestezi Tipi

String

1

cocuklar

Çocuk Bilgileri array olarak gönderilecektir

CocukBilgisiDVO []

NA

Hayir

Tablo ­ 4.4.1.f

Parametre Adi

raporDVO

AnalikIsgoremezlikRaporDVO

Açik Adi

Tipi

RaporDVO String Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

NA 10 Evet Evet Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4.1.k Bebein tahmini doum tarihi (dd.mm.yyyy) Doacak tahmini çocuk sayisi

Rapor Bilgileri Bebek Doum Tarihi Çocuk Sayisi

bebekDogumTarihi cocukSayisi

Tablo ­ 4.4.1.g ProtezRaporDVO

Parametre Adi

raporDVO malzemeler

Açik Adi

Rapor Bilgileri Protez malzeme bilgileri array olarak gönderilecektir.

Tipi

RaporDVO MalzemeBilgisiDVO[ ]

Uzunl Gerekli uk mi?

NA NA Evet Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4.1.k Bkz Tablo 4.4.1.n

Tablo ­ 4.4.1.h IlacRaporDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Uzunl Gerekli

Açiklama

Genel Salik Sigortasi

65

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu uk

raporDVO raporEtkinMaddeler takipFormuNo Rapor Bilgileri Rapor Etkin Maddeleri Takip formu numarasi RaporDVO RaporEtkinMaddeDVO[ ] String N/A Hayir NA

z mi?

Evet Bkz. Tablo 4.4.1.k Etkin Madde kodlari Bkz. Tablo 4.4.1.ff Diyabet tehislerinden birisi ile ilaç raporu kaydediliyorsa hastanin takip formu numarasi gönderilecek

Tablo ­ 4.4.1.i

Parametre Adi

raporDVO islemler

TedaviRaporDVO

Açik Adi

Rapor Bilgileri Tedavi lem bilgileri array olarak gönderilecektir. Tedavi Rapor Türü

Tipi

RaporDVO TedaviIslemBilgisiDVO[ ] nteger

Uzunl Gerekli uk mi?

NA NA Evet Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4.1.k Sadece tedavi rapor türü olarak seçilen objeyi dolu gönderiniz. Dierleri NULL olmalidir. Bkz. Tablo 4.4.1.o 1: Diyaliz 2: Hiperbarik Oksijen Tedavisi 3: ESWT 4: Tüpbebek Tedavisi 5: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 6: ESWL

tedaviRaporTuru

NA

Evet

Tablo ­ 4.4.1.j

Parametre Adi

raporDVO maluliyetYuzdesi aciklama bransGorusleri

MaluliyetRaporDVO

Açik Adi

Rapor Bilgileri Maluliyet Yüzdesi Açiklama Bran görü bilgileri array olarak gönderilecektir

Tipi

RaporDVO String String BransGorusBilgisiDVO[]

Uzunl Gerekli uk mi?

NA 3 255 NA Evet Evet Hayir Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4.1.k Maluliyet yüzdesi deeri 0 ile 100 arasinda olmalidir. Maluliyet raporu açiklamasi Bkz. Tablo 4.4.1.p

Tablo ­ 4.4.1.k RaporDVO

Genel Salik Sigortasi

66

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Parametre Adi

raporBilgisi turu

z Tipi

RaporBilgisiDVO String

Açik Adi

Rapor Bilgisi Raporun türü

Uzunl Gerekli uk mi?

NA 1 Evet Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4.1.r Deerleri: 1 : Tedavi 2 : Kazasi 3 : Meslek Hastalii 4 : Hastalik 5 : Doum Öncesi Çaliabilir 6 : Analik 7 : Doum 8 : Protez 9 : Maluliyet 10 : laç Kullanim 11 : laç Muafiyet Rapor balangiç tarihi (dd.mm.yyyy) Protez ve Doum öncesi çaliabilir raporu diinda kalan tüm raporlar için Evetdur. Rapor bitis tarihi (dd.mm.yyyy) Protez raporu ve Doum öncesi çaliabilir raporu diinda kalan tüm raporlar için Evetdur. Deerleri: 1 : Heyet 2 : Tek Hekim Bkz. Tablo 4.4.1.s RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullaniliyorsa bu alan NULL olarak gönderilmelidir. Takip Numarasi kullanilarak hak sahibi bilgileri getirilecektir. Raporun protokol numarasi Raporun protokol tarihi (dd.mm.yyyy) Bu alan bo gönderilecektir. Deerleri : 1 : Taslak Raporun açiklamasi

baslangicTarihi

Rapor Balangiç Tarihi Rapor Biti Tarihi

String

10

Hayir Hayir

bitisTarihi

String

10

duzenlemeTuru

Rapor Düzenleme Türü

String

1

Evet

hakSahibi

Hak Sahibi Bilgisi

HakSahibiBilgisiDVO

NA

Evet

protokolNo protokolTarihi durum

Protokol Numarasi Protokol Tarihi Rapor Durumu Açiklama

String String String

20 10 1

Hayir Hayir Hayir Hayir

aciklama

String

1000

Genel Salik Sigortasi

67

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

doktorlar tanilar teshisler ilacTeshisler takipNo Doktor bilgileri array olarak gönderilecektir Tani bilgileri array olarak gönderilecektir Tehis Bilgileri laç Tehis Bilgileri Takip No DoktorBilgisiDVO[] TaniBilgisiDVO[] TeshisBilgisiDVO[] IlacTeshisBilgiDVO[ ] String NA NA NA NA N/A Evet Hayir Hayir Hayir Hayir Bkz. Tablo 4.4.1.t Bkz. Tablo 4.4.1.u laç raporlarinda gönderilmeyecek. Bkz. Tablo 4.4.1.v laç raporlarinda gönderilmeyecek. laç raporlarinda gönderilmesi zorunlu. Bkz. Tablo 4.4.1.gg Provizyon alma ilemi sonucu GSS tarafindan üretilen takip numarasi. RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullaniliyorsa bu alan doludur. Klinik tani

z

klinikTani Tablo ­ 4.4.1.l yatisTarihi cikisTarihi

Klinik Tani HastaYatisBilgisiDVO

String

255

Hayir

Parametre Adi

Açik Adi

Hastane Yati Tarihi Hastaneden Çiki Tarihi

Tipi

String String

Uzunluk

10 10

Gerekli mi?

Evet Evet

Açiklama

Hastaneye yati tarihi (dd.mm.yyyy) Hastaneden çiki tarihi (dd.mm.yyyy)

Tablo ­ 4.4.1.m CocukBilgisiDVO

Parametre Adi

cinsiyet

Açik Adi

Cinsiyet

Tipi

String

Uzunluk

1

Gerekli mi?

Evet

Açiklama

Doan çocuun cinsiyeti Deerleri: K : Kiz E : Erkek Doan çocuun kilosu (örn: 3,45) Doum Saati (ss:dd)

kilo dogumSaati

Kilo Doum Saati

String String

5 5

Evet Evet

Tablo ­ 4.4.1.n MalzemeBilgisiDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Uzunl Gerekli

Açiklama

Genel Salik Sigortasi

68

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu uk

malzemeKodu malzemeAdi malzemeTuru Protez Malzeme Kodu Protez Malzeme Adi Protez Malzeme Türü String String String 20 200 1

z mi?

Hayir Hayir Evet malzemeTuru = 1 ya da 2 ise bu alan doldurulmalidir. malzemeTuru = 3 ise bu alan doldurulmalidir. Deerleri: 1 : BUT kodlu 2 : Emekli Sandii Protokol kodlu 3 : kodsuz malzeme Malzeme adedi.

adet

Protez Malzeme sayisi

Integer

Evet

Tablo ­ 4.4.1.o TedaviIslemBilgisiDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Diyaliz Rapor Bilgisi

Tipi

DiyalizRaporBilgisiDVO

Uzunl Gerekli uk mi?

NA Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir

Açiklama

Kaydedilen rapor diyaliz raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz. Tablo 4.4.1.w Kaydedilen rapor ESWL raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz. Tablo 4.4.1.x Kaydedilen rapor ESWT raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz. Tablo 4.4.1.y Kaydedilen rapor FTR raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz. Tablo 4.4.1.z Kaydedilen rapor HOT raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz. Tablo 4.4.1.aa Kaydedilen rapor tüp bebek raporu ise bu obje dolu gelir. Dier objeler NULL gönderilmitir. Bkz. Tablo 4.4.1.bb

diyalizRaporBilgisi

eswlRaporBilgisi

ESWL Rapor Bilgisi

ESWLRaporBilgisiDVO

NA

eswtRaporBilgisi

ESWT Rapor Bilgisi

ESWTRaporBilgisiDVO

NA

ftrRaporBilgisi

FTR Rapor Bilgisi

FTRRaporBilgisiDVO

NA

hotRaporBilgisi

HOT Rapor Bilgisi

HOTRaporBilgisiDVO

NA

tupBebekRaporBilgisi

Tüp Bebek Bilgisi

Rapor

TupBebekRaporBilgisiDVO

NA

Tablo ­ 4.4.1.p BransGorusBilgisiDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Uzunl Gerekli

Açiklama

Genel Salik Sigortasi

69

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu uk

bransKodu aciklama Bran Kodu Açiklama String String 4 255

z mi?

Evet Evet Görü bildiren branin Salik Bakanlii kodu. Branin görüü

Tablo ­ 4.4.1.r RaporBilgisiDVO

Parametre Adi

raporTesisKodu

Açik Adi

Rapor Tesis Kodu

Tipi

Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet

Açiklama

Raporun düzenlendii salik tesisi kodu RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullaniliyorsa salik tesisi kodu takip numarasi kullanilarak bulunacai için bu alan dikkate alinmayacaktir. Rapor tarihi (dd.mm.yyyy) NOT : Rapor verili tarihi bilgisi girilmelidir. Rapor numarasi

tarih

Rapor Tarihi

String

10

Evet

no

Rapor No

String

20

Evet

Tablo ­ 4.4.1.s HakSahibiBilgisiDVO

Parametre Adi

tckimlikNo

Açik Adi

T.C. Kimlik Numarasi

Tipi

String

Uzunl Gerekli uk mi?

11 Hayir Hayir Hayir 4 Hayir

Açiklama

Sigortalinin T.C. Kimlik numarasi, Karne No ve Sosyal Güvenlik numarasi girilmemi ise girilmelidir. Sigortalinin karne numarasi T.C. Kimlik numarasi girilmemi ise girilmelidir. Sigortalinin sosyal güvenlik numarasi T.C. Kimlik numarasi girilmemi ise girilmelidir. Bakur'lu hastalar için kullanilacaktir. Dier devredilen kurumlara ait hastalar için bo birakilacaktir. Bakurlu hastalarin 4 haneli yakinlik kodu bu alanda gönderilmelidir. Kullanilacak kodlar : 1 : Çalian

karneNo sosyalGuvenlikNo yakinlikKodu

Karne No Sosyal Güvenlik Numarasi Yakinlik Kodu

String String String

sigortaliTuru

Sigortali Türü

String

1

Evet

Genel Salik Sigortasi

70

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

2 : Emekli 3 : Dier Sosyal güvenlik kurumlari, SGK adi altinda birlemeden önce hastanin hangi güvenlik kurumuna bali olduu. Kullanilacak Kodlar: 1 : SSK 2 : Bakur 3 : Emekli Sandii 4 : Yeil Kart

z

devredilenKurum

Sosyal Numarasi

Güvenlik

String

1

Evet

5 : Vatansiz ve siinmacilar

6 : 2022 sayili 65 yaini doldurmu muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandalarina aylik balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre aylik alan kiiler 7: 1005 sayili stiklal Madalyasi verilmi bulunanlara vatani hizmet tertibinden eref aylii balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre eref aylii alan kiiler 10: 2828 sayili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiiler 14 : Mütekabiliyet esasi da dikkate alinmak artiyla, oturma izni almi yabanci ülke vatandalarindan yabanci bir ülke mevzuati kapsaminda sigortali olmayan kiiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayili Kanun gereince isizlik ödenei ve ilgili kanunlari gereince kisa çalima ödeneinden yararlandirilan kiiler, 17 : Yukaridaki bentlerin diinda kalan ve baka bir ülkede salik sigortasindan yararlanma hakki bulunmayan vatandalar, istee tabi sigortalilar 18 : 18 ya alti sosyal güvenlik kapsaminda olmayan kiiler Not:

Genel Salik Sigortasi

71

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

3292 sayili Vatani Hizmet Tertibi Ayliklarinin balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre aylik alan kiiler, 2330 sayili Nakdi tazminat ve aylik balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre aylik alan kiiler, Harp Malullüü aylii alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsaminda aylik alan kiiler, 2913 sayili Dünya Olimpiyat ve Avrupa amp. Kazanmi sporculara ve bunlarin ailelerine aylik balanmasi hakkinda kanun hükümlerine göre aylik alan kiiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandii (3) göndermeleri gerekmektedir. provizyonTipi Provizyon Tipi String 1 Evet Kullanilacak Kodlar: N : Normal I : kazasi A : Acil T : Trafik kazasi V : Adli Vaka M : Meslek hastalii Müstahaklik için girilmesi gereken provizyon tarihi. Rapor tarihi deil, rapor düzenlenmi muayenenin açili tarihidir. (dd.mm.yyyy) Bu alan bo birakilacaktir. Bu alan bo birakilacaktir.

z

provizyonTarihi

Provizyon Tarihi Sigortalinin adi Sigortalinin soyadi

String

10

Evet Hayir Hayir

adi soyadi

String String

50 50

Tablo ­ 4.4.1.t

Parametre Adi

drTescilNo drAdi drSoyadi

DoktorBilgisiDVO

Açik Adi

Doktor Tescil Numarasi Doktor Adi Doktor Soyadi

Tipi

String String String

Uzunl Gerekli uk mi?

16 50 50 Evet Hayir Hayir

Açiklama

Doktorun tescil numarasi Doktorun adi Doktorun soyadi

Genel Salik Sigortasi

72

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

drBransKodu tipi Doktor Bran Kodu Tipi String String 4 1 Evet Evet Doktorun braninin Salik Bakanlii kodu Deerleri : 1 : Raporu steyen Doktor 2 : Raporu Düzenleyen Doktor

z

Tablo ­ 4.4.1.u TaniBilgisiDVO

Parametre Adi

taniKodu

Açik Adi

Tani Kodu

Tipi

String

Uzunl Gerekli uk mi?

10 Evet

Açiklama

Taninin ICD 10 Kodu

Tablo ­ 4.4.1.v TeshisBilgisiDVO

Parametre Adi

baslangicTarihi bitisTarihi teshisKodu

Açik Adi

Rapor Balangiç Tarihi Rapor Biti Tarihi Tehis Kodu

Tipi

String String Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

10 10 Evet Evet Evet

Açiklama

Rapor balangiç tarihi (dd.mm.yyyy) Rapor bitis tarihi (dd.mm.yyyy) Rapora ait tehis kodu

Tablo ­ 4.4.1.w DiyalizRaporBilgisiDVO

Parametre Adi

refakatVarMi

Açik Adi

Refakat Var mi Seans Gün Sayisi Seans Sayisi But Kodu

Tipi

String

Uzunl Gerekli uk mi?

NA Evet

Açiklama

E : Evet H : Hayir Rapora ait Seans Gün Sayisi Rapora ait Seans Sayisi But lem Kodu

seansGun seansSayi butKodu

Integer Integer String NA

Evet Evet Evet

Tablo ­ 4.4.1.x ESWLRaporBilgisiDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Uzunl Gerekli uk mi?

Açiklama

Genel Salik Sigortasi

73

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

butKodu eswlRaporuTasSayisi eswlRaporuSeansSayisi bobrekBilgisi eswlRaporuTasBilgileri But Kodu Ta Sayisi Seans Sayisi Rapor böbrek bilgisi ESWL Raporu bilgileri taraf Ta String Integer Integer Integer ESWLTasBilgisiDVO [ ] NA NA Evet Evet Evet Evet Evet But lem Kodu Rapora ait Ta Sayisi Rapora Ait Seans Sayisi 1-Sa Böbrek 2-Sol Böbrek Bkz. Tablo 4.4.1.cc

z

Tablo ­ 4.4.1.y ESWTRaporBilgisiDVO

Parametre Adi

Açik Adi

ESWT Vücut Bölgesi Kodu

Tipi

Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet

Açiklama

5: Omuz Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 6: Dirsek Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 7: El-El Bilei Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 8: Kalça Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 9: Diz Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 10: Ayak-Ayak Bilei Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) Rapora ait Seans Gün Sayisi Rapora ait Seans Sayisi But lem Kodu

eswtVucutBolgesiKodu

seansGun seansSayi butKodu

Seans Gün Sayisi Seans Sayisi But Kodu

Integer Integer String NA

Evet Evet Evet

Tablo ­ 4.4.1.z FTRRaporBilgisiDVO

Parametre Adi

Açik Adi

FTR Vücut Kodu Bölgesi

Tipi

Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet

Açiklama

1: Yüz Bölgesi(Temporomandi bular eklem ve fasial sinir uygulamalari, sa ve sol uygulama tek

ftrVucutBolgesiKodu

Genel Salik Sigortasi

74

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

uygulama olarak ödenir.) 2: Boyun Bölgesi(Servikal Uygulama) 3: Sirt Bölgesi(Torakal- Dorsal Uygulamalar) 4: Bel Bölgesi(Lumbosakral Uygulamalar) 5: Omuz Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 6: Dirsek Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 7: El-El Bilei Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 8: Kalça Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 9: Diz Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) 10: Ayak-Ayak Bilei Bölgesi(Sa ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir) Rapora ait Seans Gün Sayisi Rapora ait Seans Sayisi But lem Kodu

z

seansGun seansSayi butKodu

Seans Gün Sayisi Seans Sayisi But Kodu

Integer Integer String NA

Evet Evet Evet

Tablo ­ 4.4.1.aa HOTRaporBilgisiDVO

Parametre Adi

seansGun seansSayi tedaviSuresi

Açik Adi

Seans Gün Sayisi Seans Sayisi Tedavi Süresi

Tipi

Integer Integer Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet Evet Evet

Açiklama

Rapora ait Seans Gün Sayisi Rapora ait Seans Sayisi Rapor Tedavi Süresi

Tablo ­ 4.4.1.bb TupBebekRaporBilgisiDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet

Açiklama

1: Bir hastaliin tedavisi amaciyla uygulanan tüp bebek ilemleri 2: Dier tüp bebek tedavisi ilemleri

tupBebekRaporTuru

Tüp Bebek Türü

Genel Salik Sigortasi

75

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

butKodu But Kodu String NA Evet But lem Kodu

z

Tablo ­ 4.4.1.cc ESWLTasBilgisiDVO

Parametre Adi

tasBoyutu

Açik Adi

Ta Boyut Bilgisi Ta Kodu Lokalizasyonu

Tipi

String Integer

Uzunl Gerekli uk mi?

NA Evet Evet

Açiklama

Ta Boyut bilgisi mm cinsinden(Örnek 2x5) 2-Alt Üreter 3-Üst Üreter 4-Böbrek

tasLokalizasyonKodu

Tablo ­ 4.4.1.ee IsgoremezlikRaporEkDVO

Parametre Adi

aciklama bitisTarihi durum duzenlemeTuru hastaYatisVarMi

Açik Adi

Açiklama

Tipi

String String String String String

Uzunl Gerekli uk mi?

NA NA NA NA 1 Evet Evet Evet Evet Evet

Açiklama

Açiklama bitis tarihi (dd.mm.yyyy) 1: lk 2: Ek 1: Heyet 2: Tek Hekim Sigortalinin hastanede yatii varsa bu alan E olarak gönderilmeli ve hastaneye yati ve çiki tarihleri yatislar array inde gönderilmelidir. Deerleri : E : Hastane Yatili H : Hastane Yatisiz E: Evet H: Hayir Kontrol Tarihi (dd.mm.yyyy) Protokol Tarihi Protokol Tarihi (dd.mm.yyyy) hastaYatisVarMi alani E gönderilmise en az bir hasta yati bilgisi gönderilmelidir.

Biti Tarihi Durum Düzenleme Türü Hasta Yatii Var mi?

kontrolMu kontrolTarihi protokolNo protokolTarihi yatislar

Kontrol mü? Kontrol Tarihi Protokol No Protokol Tarihi Yati bigileri

String String String String HastaYatisBilgisiDVO[ ]

NA NA NA NA NA

Evet Evet Hayir Hayir Evet

Genel Salik Sigortasi

76

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

Bkz. Tablo 4.4.1.l raporBilgisiDVO doktorlar Tanilar kullaniciTesisKodu Rapor Bilgisi Doktor Bilgileri Tanilar Kullanici Tesis Kodu RaporBilgisiDVO DoktorBilgisiDVO[ ] TaniBilgisiDVO[ ] Integer NA NA NA Evet Evet Evet Evet Bkz. Tablo 4.4.1.r Bkz. Tablo 4.4.1.t Bkz. Tablo 4.4.1.u Kullanicinin salik tesis kodu

z

Tablo ­ 4.4.1.ff RaporEtkinMaddeDVO

Parametre Adi

etkinMaddeKodu

Açik Adi

Etkin Madde Kodu

Tipi

String

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet

Açiklama

Etkin Madde Kodu

Tablo ­ 4.4.1.gg IlacTeshisBilgiDVO

Parametre Adi

baslangicTarihi bitisTarihi teshisKodu ICD10Kodu

Açik Adi

Rapor Balangiç Tarihi Rapor Biti Tarihi Tehis Kodu Tani Kodu

Tipi

String String Integer String

Uzunl Gerekli uk mi?

10 10 Evet Evet Evet Hayir

Açiklama

Rapor balangiç tarihi (dd.mm.yyyy) Rapor bitis tarihi (dd.mm.yyyy) Rapora ait tehis kodu Rapora ait tani kodu

4.4.2 TakipNoileRaporBilgisiKaydet Metodu

Metot Adi

TakipNoileRaporBilgisiKaydet

Giri Parametresi

RaporGirisDVO (bkz. Tablo 4.4.1.a)

Çiki Parametresi

RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)

Genel Salik Sigortasi

77

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.4.3 RaporBilgisiBul Metodu

Metot Adi

RaporBilgisiBul

Giri Parametresi

RaporSorguDVO (bkz. Tablo 4.4.3.a)

Çiki Parametresi

RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)

Tablo ­ 4.4.3.a RaporSorguDVO

Parametre Adi

raporBilgisi

Açik Adi

Rapor Bilgisi Kullanici Tesis Kodu

Tipi

Uzunluk

Gere kli mi?

Evet Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4..3.c Kullanici tesis Kodu

RaporOkuDVO Integer

kullaniciTesisKodu

Tablo ­ 4.4.3.c RaporOkuDVO

Parametre Adi

raporTesisKodu no tarih Turu

Açik Adi

RaporVeren Tesis Kodu Rapor Numarasi Rapor Tarihi Raporun Türü

Tipi

nteger String String String

Uzunl Gerekli uk mi?

Evet 20 10 1 Evet Evet Evet

Açiklama

Raporu veren tesisin kodu Raporun numarasi "dd.mm.yyyy" formatinda olmalidir. Raporun türü Deerleri: 1 : Tedavi 2 : Kazasi 3 : Meslek Hastalii 4 : Hastalik 5 : Doum Öncesi Çaliabilir 6 : Analik 7 : Doum 8 : Protez 9 : Maluliyet 10 : laç Kullanim 11 : laç Muafiyet

Genel Salik Sigortasi

78

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.4.4 RaporBilgisiSil Metodu

Metot Adi

RaporBilgisiSil

Giri Parametresi

RaporSorguDVO (bkz. Tablo 4.4.3.a)

Çiki Parametresi

RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)

4.4.5 RaporUzat Metodu

Metot Adi

RaporUzat

Giri Parametresi

IsgoremezlikRaporEkDVO (bkz. Tablo 4.4.5.a)

Çiki Parametresi

RaporUzatCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.5.b)

Tablo ­ 4.4.5.a IsgoremezlikRaporEkDVO

Parametre Adi

raporBilgisi bitisTarihi duzenlemeTuru

Açik Adi

Tipi

RaporBilgisiDVO String String

Uzunl Gerekli uk mi?

NA 10 10 Evet Evet Evet

Açiklama

Bkz. Tablo 4.4.1.r Raporun yeni biti tarihi (dd.mm.yyyy) Deerler: 1 : Heyet 2 : Tek Hekim Deerler : E : Evet (Kontrol) H : Hayir ( Bai) Kontrol E ise hastanin bir sonraki kontrol tarihi, Kontrol H ise hastanin i bai tarihidir. (dd.mm.yyyy) Protokol numarasi Protokol Tarihi (dd.mm.yyyy) Bu alan bo birakilacaktir. göremezlik rapor uzatma açiklamasi

Rapor Bilgisi Biti Tarihi Düzenleme Türü

kontrolMu

Kontrol Mu

String

1

Evet

kontrolTarihi

Kontrol Tarihi

String

10

Evet Hayir Hayir Hayir Hayir

protokolNo protokolTarihi durum aciklama

Protokol No Protokol Tarihi Durum Açiklama

String String String String

20 10 1 255

Genel Salik Sigortasi

79

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

hastaYatisVarMi Hastaneye Yatii Var Mi Yati bilgileri array olarak gönderilir. Doktor bilgileri array olarak gönderilecektir Tani bilgileri array olarak gönderilecektir Kullanici Tesis Kodu String 1 Evet Hayir Deerler: 1 : Evet 2 : Hayir Bkz. Tablo 4.4.1.l hastaYatisVarMi alani E gönderilmise en az bir hasta yati bilgisi gönderilmesi zorunludur. Bkz. Tablo 4.4.1.t Bkz. Tablo 4.4.1.u Kullanicinin Salik Tesisi kodu

z

yatislar

HastaYatisBilgisiDVO[]

NA

doktorlar tanilar kullaniciTesisKodu

DoktorBilgisiDVO[] TaniBilgisiDVO[] Integer

NA NA

Evet Evet Evet

Tablo ­ 4.4.5.b RaporUzatCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu

Açik Adi

Sonuç Kodu Sonuç Açiklamasi göremezlik Raporu Eki

Tipi

Integer

Uzunluk

Açiklama

lem sonucunun kodu. 0 (sifir) - ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0 dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Bkz. Tablo 4.4.5.a

sonucAciklamasi isgoremezlikRaporEk

String IsgoremezlikRaporEkDVO

N/A NA

4.4.6 IlacRaporDuzelt Metodu

Metot Adi

IlacRaporDuzelt

Tablo ­ 4.4.6.a IlacRaporDuzeltDVO

Giri Parametresi

IlacRaporDuzeltDVO (bkz. Tablo 4.4.6.a)

Çiki Parametresi

RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)

Parametre Adi

drTescilNo

Açik Adi

Dr diploma tescil numarasi Aciklama

Tipi

String

Uzunluk

20

Açiklama

lem sonucunun kodu. 0 (sifir) - ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0 dan farkli ise ilem hatalidir. laç raporuna ek açiklama.

duzeltmeBilgisi

String

2000

Genel Salik Sigortasi

80

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

duzeltmeTarihi raporNo raporTarihi raporTuru tesisKodu Düzeltmenin yapildii tarih Rapor Numarasi Rapor Tarihi Rapor Türü Raporu veren tesis kodu String String String String Integer 10 20 10 1 "dd.mm.yyyy" formatinda olmalidir. Raporun numarasi "dd.mm.yyyy" formatinda olmalidir. 10 : laç Kullanim Raporu veren tesis kodu

z

4.4.7 RaporBilgisiBulRaporTakipNodan Metodu

Metot Adi

Giri Parametresi

(bkz.

Çiki Parametresi

Tablo RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)

RaporBilgisiBulRaporTakipNodan RaporOkuRaporTakipNodanDVO 4.4.7.a)

Tablo ­ 4.4.7.a RaporOkuRaporTakipNodanDVO

Parametre Adi

raporTakipNo

Açik Adi

Tipi

String Integer

Rapor Takip Numarasi Kullanici Tesis Kodu

Uzunl Gerekli uk mi?

NA Evet Evet

Açiklama

Rapor Takip Numarasi Kullanicinin salik tesis kodu

kullaniciTesisKodu

4.4.8 RaporBilgisiBulTCKimlikNodan Metodu

Metot Adi

RaporBilgisiBulTCKimlikNodan

Giri Parametresi

RaporOkuTCKimlikNodanDVO 4.4.8.a) (bkz.

Çiki Parametresi

Tablo RaporCevapTCKimlikNodanDVO(bkz. 4.4.8.b) Tablo

Tablo ­ 4.4.8.a RaporOkuTCKimlikNodanDVO

Parametre Adi

tckimlikNo

Açik Adi

Tipi

String

Rapor Takip Numarasi

Uzunl Gerekli uk mi?

NA Evet

Açiklama

Rapor Takip Numarasi

Genel Salik Sigortasi

81

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

turu Raporun türü String 1 Evet Deerleri: 1 : Tedavi 2 : Kazasi 3 : Meslek Hastalii 4 : Hastalik 5 : Doum Öncesi Çaliabilir 6 : Analik 7 : Doum 8 : Protez 9 : Maluliyet 10 : laç Kullanim 11 : laç Muafiyet Kullanicinin salik tesis kodu

z

kullaniciTesisKodu

Kullanici Tesis Kodu

Integer

Evet

Tablo ­ 4.4.8.b RaporCevapTCKimlikNodanDVO

Parametre Adi

raporlar sonucAciklamasi sonucKodu

Açik Adi

Raporlar

Tipi

RaporCevapDVO[ ] String Integer

Uzunluk

NA N/A

Açiklama

(bkz. Tablo 4.4.1.b) Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. lem sonucunun kodu. 0 (sifir) - ilem hatasiz olarak sonuçlanmitir. 0 dan farkli ise ilem hatalidir.

Sonuç Açiklamasi Sonuç Kodu

4.5

Yardimci Web Servis Metotlari Metot Adi Giri Parametresi

SaglikTesisiAraGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.1.a)

4.5.1 SaglikTesisiAra Metodu

Çiki Parametresi

SaglikTesisiAraCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.1.b)

SaglikTesisiAra

Tablo ­ 4.5.1.a: SaglikTesisiAraGirisDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Uzunluk

Gerekli mi?

Açiklama

Genel Salik Sigortasi

82

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

saglikTesisKodu saglikTesisAdi tesisIlKodu tesisKodu tesisTuru Tesis kodu Tesis adi Tesisin il kodu Tesis kodu Tesisin türü Integer String String Integer String 2 100 2 Evet Hayir Hayir Hayir Hayir Bu metodu kullanan salik tesisinin kodu. Aranan salik tesisinin adi. Birkaç harf ile arama yapilabilmektedir. Aranan salik tesisinin il kodu Aranan salik tesisinin kodu biliniyorsa, dier bilgilerinin getirilmesi için bu alan kullanilabilir. Deilse bo birakilmalidir. Aranan salik tesisinin tür kodu. Tesis tür kodu bilgisi için Sikça Sorulan Sorular bölümüne bakiniz.

z

Tablo ­ 4.5.1.b : SaglikTesisiAraCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji tesisler

Açik Adi

Tipi

String String SaglikTesisiListDVO[ ]

Uzunluk

4 N/A NA

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Bkz. Tablo 4.5.1.c

Sonuç kodu Sonuç mesaji Tesis bilgileri aray olarak gönderilir

Tablo ­ 4.5.1.c : SaglikTesisiListDVO

Parametre Adi

tesisIl tesisAdi tesisKodu tesisSinifKodu tesisTuru

Açik Adi

Tesisin il kodu Tesis adi Tesisin kodu Tesis sinif kodu Tesisin türü

Tipi

String String Integer String String

Uzunluk

2 100

Açiklama

Tesisin il kodu Tesis adi Tesisin kodu

2 2

Tesis sinif kodu Aranan salik tesisinin tür kodu. Tesis tür kodu bilgisi için Sikça Sorulan Sorular bölümüne bakiniz.

4.5.2 DoktorAra Metodu

Metot Adi

Genel Salik Sigortasi

Giri Parametresi

Çiki Parametresi

83

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu DoktorAra

Tablo ­ 4.5.2.a: DoktorAraGirisDVO

z DoktorAraCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.2.b)

DoktorAraGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.2.a)

Parametre Adi

drAdi drSoyadi drBransKodu drDiplomaNo drTescilNo saglikTesisKodu

Açik Adi

Doktor adi Doktor soyadi Doktor uzmanlik kodu Doktor diploma no Doktor tescil no Salik tesis kodu

Tipi

String String String String String Integer

Uzunluk

30 30 4 20 16

Gerekli mi?

Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir Evet

Açiklama

Aranan doktorun adi Aranan doktorun soyadi Aranan doktorun bran kodu Aranan doktorun diploma numarasi Aranan doktorun diploma tescil numarasi Salik tesisinin GSS tarafindan verilmi kodu

Tablo ­ 4.5.2.b : DoktorAraCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji doktorlar

Açik Adi

Tipi

String String DoktorListDVO[ ]

Uzunluk

4 N/A

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Bkz. Tablo 4.5.2.c

Sonuç kodu Sonuç mesaji Doktor bilgileri array olarak gönderilir

Tablo ­ 4.5.2.c : DoktorListDVO

Parametre Adi

drAdi drSoyadi drDiplomaNo

Açik Adi

Doktor adi Doktor soyadi Doktor diploma no

Tipi

String String String

Uzunluk

30 30 20

Açiklama

Doktor adi Doktor soyadi Doktor diploma no

Genel Salik Sigortasi

84

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

drTescilNo Doktor tescil no String 16 Doktorun diploma tescil numarasi

z

4.5.3 TakipAra Metodu

Metot Adi

TakipAra

Tablo ­ 4.5.3.a: TakipAraGirisDVO

Giri Parametresi

TakipAraGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.3.a)

Çiki Parametresi

TakipAraCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.3.b)

Parametre Adi

hastaTCK baslangicTarihi bitisTarihi sevkDurumu

Açik Adi

Hastanin TC Kimlik Numarasi Takip numarasinin aranacai balangiç tarihi Takip numarasinin aranacai biti tarihi Sevk bildirimi yapilmi yada yapilmami takipleri belirler Tesis kodu

Tipi

String String String String

Uzunluk

11 10 10 1

Gerekli mi?

Evet Evet Evet Evet

Açiklama

Hastanin TC Kimlik Numarasi "dd.mm.yyyy" formatinda olmalidir. "dd.mm.yyyy" formatinda olmalidir. Not : balangi ve biti tarih aralii 1 ay dan fazla olamaz. E : Gönderilir ise hasta adina bildirilen araliktaki sevk bildirimi yapilmi takipleri getirir. (Tesis farketmeksizin) H : Gönderilir ise bildirilen aralikta tesisin o hasta adina aldii takiplerini getirir. Takibi arayan tesisin kodu

saglikTesisKodu

Integer

Evet

Tablo ­ 4.5.3.b : TakipAraCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji takipler

Açik Adi

Sonuç kodu Sonuç mesaji Takip bilgileri aray olarak gönderilir

Tipi

String String TakipDVO[]

Uzunluk

4 NA NA

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. TakipDVO (bkz. Tablo 4.1.2.b)

Genel Salik Sigortasi

85

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.5.4 IlacAra Metodu

Metot Adi

IlacAra

Tablo ­ 4.5.4.a: IlacAraGirisDVO

Giri Parametresi

IlacAraGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.4.a)

Çiki Parametresi

IlacAraCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.4.b)

Parametre Adi

barkod ilacAdi saglikTesisKodu

Açik Adi

lacin barkod numarasi lacin adi Tesis kodu

Tipi

String String int

Uzunluk

13 50

Gerekli mi?

Hayir Hayir Evet

Açiklama

lacin barkod numarasi lacin adi Takibi arayan tesisin kodu

Tablo ­ 4.5.4.b : IlacAraCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji ilaclar

Açik Adi

Sonuç kodu Sonuç mesaji lac bilgileri aray olarak gönderilir

Tipi

String String IlacListDVO[]

Uzunluk

4 N/A N/A

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Bkz. Tablo 4.5.4.c

Tablo ­ 4.5.4.c : IlacListDVO

Parametre Adi

ilacFiyatlari kullanimBirimi barkod ilacAdi

Açik Adi

laç fiyat bilgisi laç kullanim birimi laç barkodu laç adi

Tipi

FiyatListDVO[] double String String

Uzunluk

NA

Açiklama

Bkz. Tablo 4.5.4.d laç kullanim birimi

13 50

laç barkodu laç adi

Genel Salik Sigortasi

86

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

Tablo ­ 4.5.4.d : FiyatListDVO

z

Parametre Adi

fiyat

Açik Adi

laç fiyat bilgisi

Tipi

double

Uzunluk

Açiklama

laç fiyat bilgisi NOT :T.C. Salik Bakanlii tarafindan yayinlanan KDV'li fiyatlardir.Ödeme Sorgulamada bu fiyat üzerinden indirim oranlari ve KDV düülerek fiyat hesaplanmaktadir. laç geçerlilik tarihi

gecerlilikTarihi

laç geçerlilik tarihi

String

10

4.5.5 getOrneklenmisTakipler Metodu

Metot Adi

getOrneklenmisTakipler

Giri Parametresi

OrneklenmisTakiplerGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.5.a)

Çiki Parametresi

OrneklenmisTakiplerCevapDVO 4.5.5.b) (bkz. Tablo

Tablo ­ 4.5.5.a : OrneklenmisTakiplerGirisDVO

Parametre Adi

evrakId tesisKodu

Açik Adi

Tipi

Integer Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet

Evrak Referans No Salik tesis kodu

Tablo ­ 4.5.5.b : OrneklenmisTakiplerCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Tipi

String String

Uzunluk

4 N/A

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Sonuç kodu Sonuç mesaji

Genel Salik Sigortasi

87

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

tesisKodu takipler Tesis Kodu Takip numaralari array olarak gönderilir Integer String[] Orneklenmi takipleri arayan tesisin kodu Takip numaralari

z

4.5.6 kesintiYapilmisIslemler Metodu

Metot Adi

kesintiYapilmisIslemler

Giri Parametresi

EvrakKesintiGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.6.a)

Çiki Parametresi

EvrakKesintiCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.6.b)

Tablo ­ 4.5.6.a : EvrakKesintiGirisDVO

Parametre Adi

evrakReferansNo tesisKodu

Açik Adi

Tipi

Integer Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet

Evrak Referans No Salik tesis kodu

Tablo ­ 4.5.6.b : EvrakKesintiCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji evrakReferansNo

Açik Adi

Tipi

String String Integer String[]

Uzunluk

4 N/A

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir. Kesinti yapilmi evraa ait evrak referans numarasi Bkz. Tablo 4.5.6.c

Sonuç kodu Sonuç mesaji Evrak Referans No Kesinti yapilan islemler array olarak gönderilir

EvrakKesintiIslemDVO

Tablo ­ 4.5.6.c : EvrakKesintiIslemDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

Uzunluk

Açiklama

Genel Salik Sigortasi

88

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

takipNo islemSiraNo islemTarihi sutKodu islemAdi tutar kesintiTutari aciklama grupTuru grupAdi Takip No lem Sira No islemTarihi SUT Kodu SUT ilem adi SUT kodu ilem tutari Kesinti Tutari Açiklama grupTuru grupAdi String String Date String String double double String String String 255 1 100 15 100 N/A 20 Takip numarasi Hizmetin ilem sira numarasi Hizmetin yapildii ilem tarihi SUT Kodu SUT Kodunun adi SUT koduna ait ilem tutari nceleyici tarafindan yapilmi kesinti tutari nceleyici tarafindan yapilmi kesintiye ait açiklama Ayaktan, Yatarak ve Günübirlik bilgileri içerir Ödeme grubunu gösterir bilgileri içerir

z

4.5.7 etkinMaddeSutKuraliGetir Metodu

Metot Adi

etkinMaddeSutKuraliGetir

Giri Parametresi

EtkinMaddeSUTGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.7.a)

Çiki Parametresi

EtkinMaddeSUTCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.7.b)

Tablo ­ 4.5.7.a : EtkinMaddeSUTGirisDVO

Parametre Adi

etkinMaddeKodu saglikTesisiKodu raporTarihi

Açik Adi

Tipi

String Integer String

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet Evet

Açiklama

Etkin Madde kodu Salik Tesisi kodu Raporun yazilacai tarih

Evrak Referans No Salik tesis kodu Rapor Tarihi

Tablo ­ 4.5.7.b : EtkinMaddeSUTCevapDVO

Genel Salik Sigortasi

89

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Parametre Adi

sutKurallari sonucKodu sonucMesaji

z Tipi

EtkinMaddeSUTKuraliDVO[ ] String String 4 N/A

Açik Adi

Evrak Referans No Sonuç kodu Sonuç mesaji

Uzunluk

Açiklama

Etkin Madde Kodunun kurallari Bkz. Tablo 4.5.7.c leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Tablo ­ 4.5.7.b : EtkinMaddeSUTKuraliDVO

Parametre Adi

Açik Adi

Tipi

String BransListDVO[] String TeshisDVO[] String[ ] Integer String[]

Uzunluk

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Açiklama

Bran listesindeki branlarda ve/veya eklinde uygulanacai bilgisi Raporda bulunan doktorlarin branlarinin listesi Heyet veya Tek Hekim sonucu döner Raporda olmasi gereken tehislerin listesi Raporun yazilmasi gereken tesisler Kuralin IDsi Raporda bulunan doktorlarin sertifika listesi

bransKuralUygulama branslar duzenlemeTuru teshisler tesisler kuralID sertifikalar Tablo ­ 4.5.7.c : TeshisDVO

Bran kural Uygulama ekli Branlar Düzenleme Türü Tehisler Tesisler Kural ID Sertifikalar

Parametre Adi

kodu adi

Açik Adi

Tehis Kodu Tehis Adi

Tipi

int String

Uzunluk

N/A N/A

Açiklama

Tehis Kodu Tehis Adi

Tablo ­ 4.5.7.d : BransListDVO

Parametre Adi

bransKodu

Açik Adi

Bran Kodu

Tipi

String

Uzunluk

N/A

Açiklama

Bran Kodu

Genel Salik Sigortasi

90

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

bransAdi Bran Adi String N/A Bran Adi

z

4.5.8 etkinMaddeleriOku Metodu

Metot Adi

etkinMaddeleriOku

Giri Parametresi

EtkinMaddeOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.8.a)

Çiki Parametresi

EtkinMaddeOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.8.b)

Tablo ­ 4.5.8.a : EtkinMaddeOkuGirisDVO

Parametre Adi

saglikTesisiKodu

Açik Adi

Tipi

Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet

Açiklama

Salik Tesisi kodu

Salik tesis kodu

Tablo ­ 4.5.8.b : EtkinMaddeOkuCevapDVO

Parametre Adi

etkinMaddeler sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Tipi

EtkinMaddeDVO [ ] String String

Uzunluk

4 N/A

Açiklama

Etkin Madde Bkz. Tablo 4.5.8.c leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Etkin Maddeler Sonuç kodu Sonuç mesaji

Tablo ­ 4.5.8.c : EtkinMaddeDVO

Parametre Adi

etkinMaddeKodu etkinMaddeAdi adetMiktar icerikMiktari form

Açik Adi

Etkin Madde Kodu Etkin Madde Adi Adet Miktar çerik Miktari Form

Tipi

String String String String String

Uzunluk

N/A N/A N/A N/A N/A

Açiklama

Etkin Madde Kodu Etkin Madde Adi Adet Miktar çerik Miktari Form

Genel Salik Sigortasi

91

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.5.9 teshisleriOku Metodu

Metot Adi

etkinMaddeleriOku

Giri Parametresi

TeshisOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.9.a)

Çiki Parametresi

TeshisOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.9.b)

Tablo ­ 4.5.9.a : TeshisOkuGirisDVO

Parametre Adi

saglikTesisiKodu

Açik Adi

Salik tesis kodu

Tipi

Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet

Açiklama

Salik Tesisi kodu

Tablo ­ 4.5.9.b : TeshisOkuCevapDVO

Parametre Adi

teshisler sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Tehisler Sonuç kodu Sonuç mesaji

Tipi

TeshisDVO[ ] String String

Uzunluk

4 N/A

Açiklama

Tehisler Bkz. Tablo 4.5.9.c leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Tablo ­ 4.5.9.c : TeshisDVO

Parametre Adi

kodu adi

Açik Adi

Kodu Adi

Tipi

Integer String

Uzunluk

N/A N/A

Açiklama

Tehis kodu Tehis Adi

Genel Salik Sigortasi

92

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

z

4.6

Takip Formu Kayit Metotlari Metot Adi Giri Parametresi

TakipFormuKaydetGirisDVO (bkz. Tablo 4.6.1.a)

4.6.1 takipFormuKaydet Metodu

Çiki Parametresi

TakipFormuKaydetCevapDVO (bkz. Tablo 4.6.1.b)

takipFormuKaydet

Tablo ­ 4.6.1.a : TakipFormuKaydetGirisDVO

Parametre Adi

diabetTakipFormu

Açik Adi

Tipi

DiabetTakipFormuKayitD VO Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet

Açiklama

Diabetes Mellitus Takip Formu Bilgileri Bkz. Tablo 4.6.1.c Salik Tesisi kodu

kullaniciTesisKodu

Diabetes Mellitus Takip Formu Salik tesis kodu

Tablo ­ 4.6.1.b : TakipFormuKaydetCevapDVO

Parametre Adi

diabetTakipFormu sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Tipi

DiabetTakipFormuDVO String String

Uzunluk

Açiklama

Diabetes Mellitus Takip Formu Bilgileri Bkz. Tablo 4.6.1.d leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Diabetes Mellitus Takip Formu Sonuç kodu Sonuç mesaji

4 N/A

Tablo ­ 4.6.1.c : DiabetTakipFormuKayitDVO

Parametre Adi

tcKimlikNo ad soyad cepTel

Açik Adi

Ad Soyad

Tipi

String String String String

Uzunluk

11 N/A N/A 10

Gerekli mi?

Evet Evet Evet Evet

Açiklama

Hastaya ait TC kimlik numarasi Ad bilgisi Soyad bilgisi Cep Telefonu numarasi Örn: 5xxxxxxxxx

TC Kimlik Numarasi

Cep Telefonu

Genel Salik Sigortasi

93

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

protokolNo vizitTarihi saglikTesisiKodu cinsiyet ikametTuru Protokol No Vizit Tarihi Salik tesis kodu Hastanin cinsiyeti kamet Türü String String Integer String Integer 1 N/A 10 Evet Evet Evet Evet Evet Protokol numarasi Hastanin vizit tarihi. "dd.mm.yyyy" formatinda Salik Tesisi kodu Deerler: E : Erkek K : Kadin Deerler: 1: l Merkezi 2: lçe Merkezi 3:Belde 4:Köy 5:Mezra 6:Dier Bkz. Tablo 4.6.1.e Tani ICD10 kodu Hastani taniyi aldii ilk tarih Bkz. Tablo 4.6.1.f Deerler: 1: TBT önerilmi -> TBT'ye uyuyor. 2: TBT önerilmi -> TBT'ye ara sira uyuyor. 3: TBT önerilmi -> TBT'ye hiç uyuyor. 4: TBT önerilmi -> Bilinmiyor. 5: TBT önerilmemi. 6: Bilinmiyor Deerler: 1: Egzersi Önerilmi -> Düzenli egzersiz yapiyor 2: Egzersi Önerilmi -> Düzensiz egzersiz yapiyor. 3: Egzersi Önerilmi -> Egzersiz yapmiyor. 4: Egzersi Önerilmi -> Egzersiz için uygun bir hasta deil. 5: Egzersi Önerilmi -> Bilinmiyor. 6: Egzersi Önerilmemi 7: Bilinmiyor Hastanin DM haricindeki hastaliklari. Bkz. Tablo

z

doktorBilgileri tani taniTarihi diabetEgitimi tibbiBeslenmeTedavisi

Doktor Bilgileri Hasta Tanisi Tani Tarihi Diabet Eitimi Bilgisi Tibbi Beslenme Tedavisi (TBT)

TakipFormuDoktorBilgisi DVO[ ] String String TakipFormuDiabetEgitimi DVO Integer 10

Evet Evet Evet Evet Evet

egzersiz

Egzersiz

Integer

Evet

hastaliklar

Hastaliklar

TakipFormuHastalikDVO[

Genel Salik Sigortasi

94

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

] basvuruNedeni Bavuru Nedeni Integer Evet 4.6.1.g Deerler: 1: Genel Kontrol 2: Hastalii ile ilikili rutin muayene ve kontrol 3: Baka bir brantan konsültasyon amaçli 4: Hastalii ile ilikili akut metabolik komplikasyonlar 5: Hastalii ile ilikili akut kronik komplikasyon 6: laç Yazdirma Hastanin alikanliklari: Bkz. Tablo 4.6.1.h Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor Günlük Kan ekeri takip sayisi Bkz. Tablo 4.6.1.i Sistolik Kan Basinci Deeri Diyasistolik Kan Basinci Deeri Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hastanin boy bilgisi Hastanin Kilo Bilgisi Vücut kitle indeksi deeri Örn: 22.3 Açlik Kan ekeri deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) Tokluk Kan ekeri deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) HbA1c deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) Kreatinin deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) Trigliserid deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) LDL-Kol deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir)

z

aliskanliklar glukoMetre

Alikanliklar Gluko Metre

TakipFormuAliskanlikDV O[ ] Strign

1

Evet

kanSekeriTakipSayisi kullanilanIlaclar sistolikKanBasinci diyastolikKanBasinci boy kilo vki apg tpg hbA1c kreatinin trigliserid ldlKol

Kan ekeri takip sayisi Hastanin Kullandii laç Bilgileri Sistolik Kan Basinci Diyastolik Kan Basinci Boy Kilo VK APG TPG HbA1c Kreatinin Trigliserid LDL-Kol

Integer TakipFormuKullanilanIlac larDVO[ ] Integer Integer Double Double Double Double Double Double Double Double Double

Evet

Genel Salik Sigortasi

95

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

hdlKol alt antiGAD HDL-Kol ALT AntiGAD Double Double String 1 Evet Evet Evet HDL-Kol deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) ALT deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) Deerler: P:Pozitif N:Negatif B:Bilinmiyor Deerler: 1:Normal 2:Patolojik 3:Bilinmiyor Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor Deerler: 1: Normal 2: Nonproliferatif RP 3: Proliferatif RP 4: Maküla Dönemi 5: Katarakt 6: Glokom 7: Bilinmiyor Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor Deerler: V:Diabetik ülser var Y:Diabetik ülser yok B:Bilinmiyor

z

ekg

EKG

Integer

Evet

mikroalbuminuri

Mikroalbuminüri

String

1

Evet

gozMuayenesi

Göz Muayenesi

Integer

Evet

periferikSensoryal

Periferik Sensoryal Nöropati

String

1

Evet

koronerArterH

Koroner Arter H

String

1

serebrovaskulerH

Serebrovasküler H

String

1

Evet

ayakMuayenesi

Ayak Muayenesi

String

1

Evet

Genel Salik Sigortasi

96

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

akutKomplikasyon Akut komplikasyonu Integer Evet Akut Komplikasyon(Son 3 ay içinde) Deerler: 1: Yaanmadi 2:DKA 3:HHD 4: Hipoglisemi Hastanin vizite yati gün sayisi Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor nsülin Pompasi Verilmi ise Verili Tarihi nsülin Pompasi Verilmi ise Deitirme Tarihi

z

yatisGun nsulinPompasi

Hasta Yati Gün nsülin Pompasinin olup olmadii bilgisi nsülin Pompasi Verili tarihi nsülin Pompasi Deitirme tarihi

Integer String 1

Evet Evet

insulinPompasiVerTarih i insulinPompasiDegTarih i

String String

10 10

Tablo ­ 4.6.1.d : DiabetTakipFormuDVO

Parametre Adi

takipFormuNo tcKimlikNo ad soyad cepTel protokolNo vizitTarihi saglikTesisiKodu cinsiyet ikametTuru

Açik Adi

Tipi

String String String String String String String Integer String Integer

Uzunluk

11 N/A N/A 10 N/A 10

Açiklama

Kayit sonucu sistem tarafindan verilen takip formu numarasi Hastaya ait TC kimlik numarasi Ad bilgisi Soyad bilgisi Cep Telefonu numarasi Örn: 5xxxxxxxxx Protokol numarasi Hastanin vizit tarihi. "dd.mm.yyyy" formatinda Salik Tesisi kodu

Takip Formu No TC Kimlik Numarasi Ad Soyad Cep Telefonu Protokol No Vizit Tarihi Salik tesis kodu Hastanin cinsiyeti kamet Türü

1

Deerler: E : Erkek K : Kadin Deerler: 1: l Merkezi 2: lçe Merkezi 3:Belde

Genel Salik Sigortasi

97

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

4:Köy 5:Mezra 6:Dier Bkz. Tablo 4.6.1.e Hasta Tani ICD10 kodu 10 Hastani taniyi aldii ilk tarih Bkz. Tablo 4.6.1.f Deerler: 1: TBT önerilmi -> TBT'ye uyuyor. 2: TBT önerilmi -> TBT'ye ara sira uyuyor. 3: TBT önerilmi -> TBT'ye hiç uyuyor. 4: TBT önerilmi -> Bilinmiyor. 5: TBT önerilmemi. 6: Bilinmiyor Deerler: 1: Egzersi Önerilmi -> Düzenli egzersiz yapiyor 2: Egzersi Önerilmi -> Düzensiz egzersiz yapiyor. 3: Egzersi Önerilmi -> Egzersiz yapmiyor. 4: Egzersi Önerilmi -> Egzersiz için uygun bir hasta deil. 5: Egzersi Önerilmi -> Bilinmiyor. 6: Egzersi Önerilmemi 7: Bilinmiyor Hastanin DM haricindeki hastaliklari. Bkz. Tablo 4.6.1.g Deerler: 1: Genel Kontrol 2: Hastalii ile ilikili rutin muayene ve kontrol 3: Baka bir brantan konsültasyon amaçli 4: Hastalii ile ilikili akut metabolik komplikasyonlar 5: Hastalii ile ilikili akut kronik komplikasyon 6: laç Yazdirma Hastanin alikanliklari: Bkz. Tablo 4.6.1.h 1 Deerler: V:Var Y:Yok

z

doktorBilgileri tani taniTarihi diabetEgitimi tibbiBeslenmeTedavisi

Doktor Bilgileri Hasta Tanisi Tani Tarihi Diabet Eitimi Bilgisi Tibbi Beslenme Tedavisi (TBT)

TakipFormuDoktorBilgisi DVO[ ] String String TakipFormuDiabetEgitimi DVO Integer

egzersiz

Egzersiz

Integer

hastaliklar basvuruNedeni

Hastaliklar Bavuru Nedeni

TakipFormuHastalikDVO[ ] Integer

aliskanliklar glukoMetre

Alikanliklar Gluko Metre

TakipFormuAliskanlikDV O[ ] Strign

Genel Salik Sigortasi

98

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

B:Bilinmiyor kanSekeriTakipSayisi kullanilanIlaclar sistolikKanBasinci diyastolikKanBasinci boy kilo vki apg tpg hbA1c kreatinin trigliserid ldlKol hdlKol alt antiGAD Kan ekeri takip sayisi Hastanin Kullandii laç Bilgileri Sistolik Kan Basinci Diyastolik Kan Basinci Boy Kilo VK APG TPG HbA1c Kreatinin Trigliserid LDL-Kol HDL-Kol ALT AntiGAD Integer TakipFormuKullanilanIlac larDVO[ ] Integer Integer Double Double Double Double Double Double Double Double Double Double Double String 1 Günlük Kan ekeri takip sayisi Bkz. Tablo 4.6.1.i (nsulin için ünitesi yazilacak) Sistolik Kan Basinci Deeri Diyasistolik Kan Basinci Deeri Hastanin boy bilgisi Hastanin Kilo Bilgisi Vucüt kitle indeksi deeri Açlik Kan ekeri deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) Tokluk Kan ekeri deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) HbA1c deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) Kreatinin deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) Trigliserid deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) LDL-Kol deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) HDL-Kol deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) ALT deeri, Eer bilinmiyorsa 0(sifir) Deerler: P:Pozitif N:Negatif B:Bilinmiyor Deerler: 1:Normal 2:Patolojik 3:Bilinmiyor Deerler: V:Var Y:Yok

z

ekg

EKG

Integer

mikroalbuminuri

Mikroalbuminüri

String

1

Genel Salik Sigortasi

99

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

B:Bilinmiyor gozMuayenesi Göz Muayenesi Integer Deerler: 1: Normal 2: Nonproliferatif RP 3: Proliferatif RP 4: Maküla Dönemi 5: Katarakt 6: Glokom 7: Bilinmiyor Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor Deerler: V:Diabetik ülser var Y:Diabetik ülser yok B:Bilinmiyor Akut Komplikasyon(Son 3 ay içinde) Deerler: 1: Yaanmadi 2:DKA 3:HHD 4: Hipoglisemi Hastanin vizite yati gün sayisi Deerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor nsülin Pompasi Verilmi ise Verili Tarihi

z

periferikSensoryal

Periferik Sensoryal Nöropati

String

1

koronerArterH

Koroner Arter H

String

1

serebrovaskulerH

Serebrovasküler H

String

1

ayakMuayenesi

Ayak Muayenesi

String

1

akutKomplikasyon

Akut komplikasyonu

Integer

yatisGun nsulinPompasi

Hasta Yati Gün nsülin Pompasinin olup olmadii bilgisi nsülin Pompasi Verili tarihi

Integer String 1

insulinPompasiVerTarih i

String

10

Genel Salik Sigortasi

100

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

insulinPompasiDegTarih i nsülin Pompasi Deitirme tarihi String 10 nsülin Pompasi Verilmi ise Deitirme Tarihi

z

Tablo ­ 4.6.1.e : TakipFormuDoktorBilgisiDVO

Parametre Adi

drTescilNo drBransKodu

Açik Adi

Tipi

String String String

Uzunluk

4

Gerekli mi?

Evet Evet Evet

Açiklama

Doktor tescil numarasi bilgisi Doktor Bran Kodu Deerler: E:Evet H:Hayir

Doktor tescil numarasi Doktor bran DM Eitim almi Mi

dmEgitimiAlmisMi

Tablo ­ 4.6.1.f : TakipFormuDiabetEgitimiDVO

Parametre Adi

grupEgitimiSayisi

Açik Adi

Tipi

Integer Integer String

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet Evet

Açiklama

Hastanin bireysel olarak aldii DM eitim sayisi Hastanin grup olarak aldii DM eitim sayisi Deerler: E:Evet H:Hayir

bireyselEgitimSayisi

Bireysel Eitim Sayisi Grup Eitim Sayisi DM Eitim almi Mi

dmEgitimiAlmisMi

Tablo ­ 4.6.1.g : TakipFormuHastalikDVO

Parametre Adi

hastalikKodu

Açik Adi

Tipi

Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet

Açiklama

Deerler: 1: Hipertansiyon 2: Koroner Arter Hst. 3: Kanser 4: Solunum S. Hst. 5: Kalp Yetmezligi 6: Kronik KC Hst. 7: Periferik Arter Hst. 8: Diabetik Ayak. 9: Ampütasyon 10: KBY 11: Osteoporoz 12: Hiperkolesterolemi

Hastalik Kodu

Genel Salik Sigortasi

101

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

13: Hiperlipidemi 14: Ek hastalik yok. 0:Dier Eer hastalik kodu 0:Dier seçilmi ise listede olmayan hastaliin tani kodu girilicek.

z

digerHastalikTaniKodu

Hastalik tani kodu

String

Tablo ­ 4.6.1.h : TakipFormuAliskanlikDVO

Parametre Adi

aliskanlik

Açik Adi

Tipi

Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet

Açiklama

Deerler: 1: Sigara 2:Alkol 3: Çay Kahve 4:Dier

Alikanlik Kodu

Tablo ­ 4.6.1.i : TakipFormuKullanilanIlaclarDVO

Parametre Adi

barkod gunlukDoz

Açik Adi

Barkod

Tipi

String String

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet

Açiklama

Barkod kodu Günlük kullanilan doz miktari(nsulin için ünitesi yazilacak)

Günlük Doz

4.6.2 takipFormuOku Metodu

Metot Adi

takipFormuOku

Giri Parametresi

TakipFormuOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.6.2.a)

Çiki Parametresi

TakipFormuOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.6.2.b)

Tablo ­ 4.6.2.a : TakipFormuOkuGirisDVO

Parametre Adi

tcKimlikNo saglikTesisKodu

Açik Adi

Tipi

String Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet

Açiklama

Hasta TC Kimlik Numarasi Salik Tesisi kodu

Hasta TC Kimlik Numarasi Salik tesis kodu

Tablo ­ 4.6.2.b : TakipFormuOkuCevapDVO

Genel Salik Sigortasi

102

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu Parametre Adi

diabetTakipFormu sonucKodu sonucMesaji

z Tipi

DiabetTakipFormuDVO[ ] String String 4 N/A

Açik Adi

Diabetes Mellitus Takip Formu Sonuç kodu Sonuç mesaji

Uzunluk

Açiklama

Diabetes Mellitus Takip Formu Bilgileri Bkz. Tablo 4.6.1.d leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

4.6.3 takipFormuSil Metodu

Metot Adi

takipFormuSil

Giri Parametresi

TakipFormuSilGirisDVO (bkz. Tablo 4.6.3.a)

Çiki Parametresi

TakipFormuSilCevapDVO (bkz. Tablo 4.6.3.b)

Tablo ­ 4.6.3.a : TakipFormuSilGirisDVO

Parametre Adi

takipFormuNo saglikTesisKodu

Açik Adi

Tipi

String Integer

Uzunluk

Gerekli mi?

Evet Evet

Açiklama

Takip Formu No Salik Tesisi kodu

Takip Formu No Salik tesis kodu

Tablo ­ 4.6.3.b : TakipFormuSilCevapDVO

Parametre Adi

sonucKodu sonucMesaji

Açik Adi

Tipi

String String

Uzunluk

4 N/A

Açiklama

leminin sonucu 0000(sifir) ise ilem hatasiz sonuçlanmitir. 0000'dan farkli ise ilem hatalidir. Sonuç açiklamasi. Hata durumunda, hatanin sebebi bu alanda belirtilecektir.

Sonuç kodu Sonuç mesaji

5

Sikça Sorulan Sorular

1) Yeni Web servisleri hangi tarihte test ortaminda yayinlanacaktir? Genel Salik Sigortasi

103

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu · 01.12.2008 tarihinde devreye alinmitir. 2) Yeni Web servisleri hangi tarihte gerçek ortamda yayinlanacaktir? · 01.04.2009 tarihinde Medula V3 gerçek ortamda devreye alinacaktir. 01.04.2009 tarihinde ve sonrasi için Hasta Kabuller Medula V3 den yapilacak bu takipler için salik tesisleri tüm süreçlerini (HastaKabul,Hizmet Kayit, Faturalama) Medula V3 üzerinden gerçekletireceklerdir. 01.04.2009 tarihinden önce alinmi takipler veya 01.04.2009 tarihinden öncesi için geriye dönük alinacak takiplerin ilemlerini (Provizyon alma, OdemeSorgu gönderme, Faturalama...) Medula V2 den yapacaklardir. Medula V3 gerçek ortam web servis URL adresleri ;

Hasta Kabul Süreci: · http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HastaKabulIslemleri/wsdl/HastaKabulIslemleri.wsdl Hizmet Kayit Süreci: · http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HizmetKayitIslemleri/wsdl/HizmetKayitIslemleri.wsdl Faturalama Süreci: · http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/FaturaKayitIslemleri/wsdl/FaturaKayitIslemleri.wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayit : · http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl Yardimci web servisler : · http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/YardimciIslemler/wsdl/YardimciIslemler.wsdl Takip Formu web servisler : · http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/TakipFormuIslemleri/wsdl/TakipFormuIslemleri.wsdl

z

3) Yeni Web servislerin test ortamindaki URL'leri nedir?

Hasta Kabul Süreci:

Genel Salik Sigortasi

104

GSS Medula Web Servisleri Kullanim Kilavuzu

· http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/HastaKabulIslemleri/wsdl/HastaKabulIslemleri.wsdl Hizmet Kayit Süreci: · http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/HizmetKayitIslemleri/wsdl/HizmetKayitIslemleri.wsdl Faturalama Süreci: · http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/FaturaKayitIslemleri/wsdl/FaturaKayitIslemleri.wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayit : · http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl Yardimci web servisler : · http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/YardimciIslemler/wsdl/YardimciIslemler.wsdl Takip Formu web servisler : · http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/TakipFormuIslemleri/wsdl/TakipFormuIslemleri.wsdl

z

4) Yeni Web servislerini test ortaminda kullanmak için hangi bilgileri kullanmaliyim ne yapmaliyim? u an gerçek ortamda Medula yi kullanan salik tesislerinin gerçek ortamdaki kullanici bilgileri, ifreleri, doktor bilgileri, sözleme bilgileri test ortamina da aktarilmitir. Hastane otomasyon firmalari bu bilgileri kullanarak test ortaminda yeni web servisleri ile yazilimlarinin entegrasyon sürecini gerçekletirebilirler. 5) Yeni versiyon teknik yardim için nasil iletiim kurabilirim? Yeni versiyon ile ilgili sorularinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Genel Salik Sigortasi

105

Information

MEDULA

105 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

543107


You might also be interested in

BETA
MEDULA