Read Microsoft Word - TEHNICKA UPOTSTVA ZA EKO 2010.doc text version

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

TVT STADLER ®

TEHNICKO UPUTSTVO ZA TOPLOVODNI KOTAO NA DRVA I UGALJ

Tip EKO i EKOs

IZRACUNAJTE DA LI STE KUPILI KOTAO KOJI ODGOVARA PO KAPACITETI VASEM STANU - KUCI (Povrsina stana u m2 x visina u cm x 0,3):860 = kW potrebna snaga kotla

Pokazni izracun (220 X250x0,3):860=19,186 kW izaberemo kotao snage 20 kW ili maximalno 25 kW

Ako ste izabrali kotao vece snage zamijenite ga, jer nee raditi u optimalnom rezimu.

CUVATI SA RACUNOM

1

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA Toplovodni kotao za centralno grijanje STADLER tip EKO, konstruiran je za lozenje drva i uglja. U kotlu se mogu loziti drava duzine: 33 cm (te lozimo po preko) i drva duzine 56 cm (te lozimo uzduzno sa kotlom). Kota sa ugljem punimo samo do polovine zapremine za gorivo. U osnovnu opremu kotla spada: zavareni kotao za rad rezimom 90/70°C, ugraeni sistem za pred grijanje povratne vode, vrata za lozenje goriva, vrata donja za pepeo, regulacijski ormari sa sigurnosnim i radnim elementima za regulaciju bojlera (samo kod kotla sa bojlerom tip EKO), lakirana oplata kotla sa elementima za sastavljanje, dokumentacija, zastitna ambalaza. Kod isporuke kotla u verziji EKOs (s znaci solo) kotao je bez bojlera, ugraen je samo termometar u oplatu. Kotao odgovara svim propisima za siguran rad. Konstrukcija kotla izraena je u skladu sa propisima DIN 4751 B1.1, DIN 4702 ...Kotao i bojler ispitana su na tlak i vodo tijesnost. Radni dopusteni tlak iznosi 2,5 bara. Svi sastavni dijelovi su izraeni iz kvalitetnih materijala, a debljine ugraenih limova su iznad standardom propisanih, kako bi se postigla kvaliteta zavarenog sklopa i poveala doba trajanja proizvoda. Kotao je mogue ugraditi na otvoreni i zatvoreni sistem instalacije centralnog grijanja. Paznja! Nove vrste kotlova imaju vee unutarnje povrsine za izmjenu topline pa imaju vee iskoristenje i zbog toga nisu jednaki starim vrstama kotlova koji su imali niza iskoristenja i nisu davali deklarirane jacine. A sto je najvaznije zime nisu vise tako hladne. Tako, da je kapaciteta kotla iskoristena tek oko 70 % ili jos manje u prelaznim periodima. Kupnja prejakog kotla stvara same probleme jer se voda u kotlu brzo ugrije i ugrije se i stan. U tom momentu voda na polaznom vodu nije ili je tek malo visa od 60°C tada je u povratu temperatura 50°C ili manja. Stvara se kondenz i katran u kotlu. Kod takvog lozenja dimnjak se ne ugrije preko 100°C i taj kondenzira. Kotao se dimi i ne gori i tako nema mogunosti za dobar rad. Kod lozenja sa krutim gorivom dozvoljeno je prikljucenje kotla i na zatvoreni sistem instalacije centralnog grijanja ako ste prikljucili i termicki sigurnosni ventil i spojili ga na vodovodni sistem. Kotlovi novije proizvodnje imaju ve ugraen sistem za termicku zastitu. Kod kupnje kotla sa oznakom EKO u opremu spada i emajliran bojler. Bojler se mora spojiti sa kotlom sa vanjske strane prema shemi, a da mora biti u polaznom vodu ugraena elektricna crpka sa zapornim ventilima. Temperaturu vode u bojleru reguliramo preko regulacijskog ormaria sa crpkom. Kapaciteta ugrijane sanitarne vode 45°C iznosi 675 l/h. Bez ugraene crpke pade kapaciteta ugrijane vode svega na 15 % kapaciteta. Dozvoljen pritisak vode iz vodovodnog sistema je 6 bara, ako je pritisak vei obavezna je ugradnja reducirnog ventila i ekspanzijske posude. Kupnjom seta za elektricno grijanje vode u bojleru, (elektricni grijac je 2 kW sa regulacijom) mogue je ljeti grijanje vode i sa elektrikom. MONTAZA Izradu instalacije kotlovnice i centralnog grijanja potrebno je izvesti u skladu sa vazeim gradbenokontrolnim i sigurnosnim propisima. Dotok zraka u kotlovnicu mora biti dovoljan. Dimni prikljucak na dimnjak mora biti takvog promjera kakav je promjer prikljucka kotla na dimnjak. Promaja dimnjaka mora za odreeni tip kotla biti u granici propisanoj u tabeli. Ako je promaja u dimnjaku iznad propisane, potrebno ju je reducirati sto je manje vjerojatno. Preporucujemo, da promjer dimnjaka i visinu izracuna i propise projektant centralnog grijanja, za dobar rad kotla dimnjak je najvazniji.

2

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

Kotao postavimo na pod u kotlovnici ili mu napravimo manji podest za lakse posluzivanje, cisenje i niveliramo ga vodoravno. Postavimo zadnju stijenu oplate i pocnemo sa povezivanjem na sistem centralnog grijanja. Kod prikljucenja bojlera na kotao prema shemi moramo ugraditi i nalegajui cijevni termostat na polaznom vodu kojeg podesimo na temperaturu 60°C. Sa time stitimo kotao od pothlaivanja a voda u bojleru isto se ne hladi kad pada temperatura u kotlu. Preporucuje se ugradnja ventila za mijesanje vode. Sa zatvaranjem ventila mogue je grijanje sanitarne vode preko rada kotla, sto je i ekonomicno resenje. Crpka na polaznom vodu instalacije mora biti povezana sa nalegajui cijevnim termostatom i podesena na minimalno temperaturu 60°C. Otvor za svjezi zrak: Svaka kotlovnica mora imati otvor za dovod svjezeg zraka pravilno dimenzioniran prema snazi kotla. Otvor izracunamo po sljedeoj formuli:

A=6xsnaga kotla. A= kvadratura otvora u cm2.

Montaza oplate je jednostavna i uradi se prije spajanja kotla na sistem. Sa kotla skinite sva vrata. Uzmete iz paketa prednji dio oplate (stavite celicne peraje bocno ako te nisu tvornicko montirane) i postavite stijeno na kotao preko okvira vrata, tako da se lijepo priljubi kotlu. Uzmite bocne stijene i spojite ih sa prednjom stijenom, tako da sa perajama prednje stijene zakacite u izseene otvore na bocnoj stijeni lijevo i desno. Ako kotao ima bojler stavite prednju stijenu bojlera na kotao i zakacite bocne stijene i gornju prednju stijenu bojlera (provjerite, dali su stavljene kapilare). Kad su na kotao stavljene prednje i bocne stijene, uzmete iz paketa zadnju stijenu, sa te stavite zadnju stijenu na mufe. Poravnajte oplatu i sa vijcima spojite zadnju stijenu sa bocnima. Stavite poklopac. Ako ste kupili regulacijski set za reguliranje temperature vode u bojleru na poklopac oplate bojlera sa vijcima pricvrstite nosac regulacijskog ormara te montirajte regulacijski ormari. Lagano poravnajte kapilare te ih stavite u caure za pipala, poklopac postavite privremeno na kotao.Na kotao-bojler polozite komad izolacije i lijepo ga priljubite kotlu-bojleru. Na vrh oplate postavite poklopac i ugurajte ga u leziste. Sa lakim udarcima ruke poravnajte poklopac i oplatu, da su linije poravnate. Montirajte vrata kotla i pazite da dihtaju, ako je dihtanje slabo, okrenite ocesni vijak-nosac vrata za jedan navoj, zategnite kontra maticu. PAZNJA ! Oplata se montira pred prikljucenjem kotla na cjevovode. Ako ste dokupili regulacijski ormari pridrzavajte se uputa koje su uz regulaciju. Prikljucni strujni kabel i kabel za pumpe provucite kroz okruglu rupu na zadnjoj stijeni oplate. Strucno lice mora izvrsiti elektricno povezivanje, da se iskljuci mogunost nesree ili kvara pojedinih elemenata kotla. Nakon montaze oplate mozete ugraditi regulator promaje na prikljucak na prednjoj gornjoj desnoj strani kotla. Bojler mora biti spojen sa kotlom sa vanjske strane. Polazni vod prikljucimo sa najvisim prikljuckom cijevnog izmjenjivaca, na taj vod prikljucimo i cirkulacijsku pumpu ¾ " i povezemo je sa cijevnim termostatom kojeg podesimo na 60 °C. Cijevni termostat montiramo na polazni vod sistema za grijanje. Jednostavni sistemi za grijanje imaju i na polaznom vodu crpku pa e tako i ta biti podesena na 60 °C. U tom e se slucaju istodobno grijati prostorije i voda u bojleru. To je najjednostavniji nacin. Preporucujemo ugradnju cetiri putnog ventila koji ujedno cuva kotao od preniskog povrata i sa time od kondenzacije.

3

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

Shematski prikaz vezivanja instalacije za hladnu vodu na bojler

LEGENDA: 1. Ventil 2. Reducirni ventil 3. Nepovratni ventil 4. Manometar 5. Sigurnosni ventil

6. Dovod hladne vode 7. Kruzni vod 8. Odvod tople vode 9. Ekspanziska posuda 10. Ispust vode

TERMICKA ZASTITA

Prema DIN 4751 stranica 2 kao po normama ÖNORM B 8131 moze se kotao loziti sa tvrdim gorivima ako je prikljucen na zatvoreni sistem centralnog grijanja samo ako je ugraen u kotao termicki zastitni registar, koji sprecava da se kotao pregrije. Oba navojna prikljucka termickog registra 3/4" nalazita se na zadnoj stijeni kotla kao i prikljucak za 1/2" za pipalo. Prikljucenje napravimo prema skici. Registar termicke zastite ne smijemo upotrijebiti kao grijac sanitarne vode. Dotok hladne vode moramo instalirati tako, da ga nije mogue zatvoriti bez upotrebe alata. Instalacija odtoka vode koja se izbaci kad se aktivira sigurnosni ventil, mora biti prikljucena na kanalizaciju kako vam ne bi poplavilo kotlovnicu. Pritisak vode u vodovodnom sistemu mora biti minimalno 2 bara !. Temperatura vode u kotlu aktivira termicki sigurnosni ventil kod temperature 97°C. Ventil termicke zastite i registar termicke zastite moramo godisnje kontrolirati i prema potrebi odrzavati.

Paznja: odvod termicke zastite ­ voda ne smije tei po elektricnim dijelovima!

4

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

LEGENDA: 1 Loziste 2 Dimni kanali 3 Odvodnik dima 4 Vodo hlaena resetka 5 Prostor za pepeo 6 Vrata za lozenje 7 Vrata za cisenje 8 Izmjenjivac topline 9 Polazni vod 10 Povratni vod 11 Regulacijski ormari 12 Punjenje, povratak iz bojlera 13 Vrata za cisenje izmjenjivaca 14 Klapna za regulacijo promaje 15 Plast z izolacijom 16 Grijac sanitarne vode 17 Zastitna anoda za emajl 18 Caura za pipalo grijaca sanitarne vode 19 Termicki zastitni registar 20 Elektro grijac 2kW (opcija) 21 Prikljucak za regulator promaje

TEHNICKE KARAKTERISTIKE Tip kotla EKO EKOs Snaga Polazni Voda v Voda na vod grijacu u kotlu drvo i ugalj R" l l kW 12 8-12 1" 84 14 12-15 1" 97 25 20-25 5/4" 115 126 30 25-30 5/4" 115 120 35 30-35 5/4" 115 126 40 35-40 5/4" 140 144 50 40-50 6/4" 140 160 65 50-65 6/4" 170 185 80 65-80 6/4" 170 195 100 80-100 2" 170 210 Pridrzavamo si pravo do izmjena! Potrebna promaja Pa 18 18 20 22 22 25 25 27 27 30

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Odvod tople vode Dovod tople vode u grijac sanitarne vode Kruzni vod grijaca tople vode Hladna voda punjenje Povrat kotlovske vode u kotao Pregrijavanje povratne vode Prikljucak za grijac sanitarne vode, ispust zraka, sigurnosni vod Unutarnja resetka Pumpa Lonci za ispustanje zraka Sigurnosni ventil Protiv povratni ventil Ventil Prikljucak za ugradnju termickog sigurnosnog ventila Ispust vode v kanalizaciju Prikljucak za ugradnjo pipala termickog sigurnosnog ventila Regulacijska klapna promaje u dimnjaku Flanza gorionika na pelete (samo EKO PELET) Zastita vrata za ciscenje (samo EKO PELET) Zastita vrata za punjenje (samo EKO PELET) Peletni gorionik (samo EKO PELET)

Masa EKO s kg 170 195 300 320 320 330 340 450 470 560

Masa EKO kg L 620 620 655 655 655 655 855 1020 1020 1120 B 470 470 640 640 640 640 740 820 820 880 HEKO

M E R E ( mm ) HEKOs 1150 1150 1170 1170 1170 1170 1380 1380 1380 1480 D 990 990 930 910 910 910 960 1100 1100 1200 F 550 550 540 540 540 540 685 765 765 765 G 540 540 550 550 550 550 450 520 520 620 d 130 130 160 180 180 180 200 220 220 220

340 360 360 370 380 535 555 645

1830 1830 1830 1830 1930 1930 1930 2030

5

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

STARA KLASICNA SHEMA VEZIVANJA KOTLA NA OTVORENI SISTEM SA CETIRI PUTNIM VENTILOM

Slika prikazuje sigurno shemo vezivanje kotla na sistem centralnoga grijanja.

LEGENDA: 1. Kotao 2. Cetiri putni ventil 3. Polazni vod topla voda 4. Crpka 5. Ventil 6. Povratna voda hladna 7. Posuda za otvoreni sistem 8. Prelivni vod 9. Termomanometer 10. Radijator

11. Odvod u kanalizacijo 12. Sigurnosni vod 13. Nalegajui termostat za crpku 14. Nepovratni ventil 15. Lonci za ispust zraka 16. Punjenje, praznjenje TV Topla sanitarna voda HV Hladna voda KV Kruzni vod tople sanitarne vode

6

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

SHEMA VEZIVANJA ZA REGULACIJO POVRATKA VODE I JEDNOG OGREVNOG KRUGA

LEGENDA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kotao WVterm Tro putni ventil sa crpkom Termostat tro putnog ventila sa crpkom Termicka zastita Termicki ventil sigurnosni ventil Hidraulicka kretnica Nalegajuce temperaturno pipalo VF/Pt Pipalo VF/Pt Regulator promaje Pipalo VF/Pt Ekspanzijska posuda Sigurnosna grupa Regulator grijanja Motor MP 15 sa ventilom 4P 1" KV8 Crpka za ogrevni krug 1" Nalezno temperaturno pipalo VF/6 Nepovratni ventil Motor MP 15 sa ventilom 3P 1" KV8 Crpka za drugi ogrjevni krug 1" Pipalo TF/Pt Termostat podnog grijanja Nepovratni ventil 1" Sobna jedinica Ogrjevna tijela Crpka Nepovratni ventil Bojler za sanitarno vodo Nepovratni ventil 1" Crpalka sa podesavanjem temperature 3/4" Crpalka 1" Nepovratni ventil Pipalo TF/Pt Vanjsko pipalo Suncev kolektor Sigurnosna grupa Ekspanzijska posuda 25 l

Shema pokazuje mogunost regulacije povratka vode i regulacijo jedno ogrjevnog kruga. Takva regulacija stiti kotao od korozije.

7

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

HIDRAVLICNA SHEMAVEZIVANJA SA REGULACIJOM I AKUMULATOROM TOPLE VODE

Jedan od nacina spajanja kotla in akumulatorja tople vode

8

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

LEGENDA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kotao WVterm Troputni ventil sa crpkom Ventilator ako je promaja suvise sklaba Ugraena termicka zastita Termicka zastita STS20W-termicki sigurnostni ventil Crpka Grundfos UP BASIC 32-60 5/4" Pipalo regulatora rada ventilatora Temperaturno pipalo VF/Pt Regulator promaje Akumulator toplote AT Ekspanzijska posoda Sigurnostna grupa Regulator ogrevnog kroga Teramatik D2 Motorni pogon MP15 z mesackim ventilom 3P-1"KV8 Crpka Grundfos UP BASIC 25-40 1" Nalezno temperaturno tipalo VF/Pt Nepovratni ventil Motorni pogon MP15 z mesackim ventilom 3P-1"KV8 Crpka Grundfos UP BASIC 25-40 1" Nalezno temperaturno pipalo VF/Pt Nalezni termostat za talno grijanje Nepovratni ventil Sobna digitalna jedinica DD2 Regulacijski krug Compact CMP12+/R Crpka Grundfos UP BASIC 25-40 1" Nepovratni ventil Bojler za sanitarno vodo Nepovratni ventil Crpka IMP 15/15 BT sa podesavanjem temperature Crpka Grundfos UP BASIC 25-40 1" Nepovratni ventil Nalezno temperaturno pipalo VF/Pt Vanjsko pipalo AF/5 Soncni kolektor Sigurnostna grupa Ekspanzijska posuda 25 l

9

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

MONTAZA AKUMULATORA TOPLE VODE

Akumulator tople vode: je element centralnoga grijanja i upotrebljava se u modernim sistemima grijanja Akumulator prima viskove energije i daje jih u sistem kada je vatra u kotlu vec prestala. Akumulator tople vode je nepogresiv posvuda tamo, gde je ugraen kotao na drva i kod kotlova na pelete jer pomaze, da kotao radi duze a uz to ima i duze stanke mirovanja. Kod kotlova na drvo nije mogusce dobro regulirati proces izgaranja pa je zato najbolje postiti da drva gore i da se viskovi enrgije pohrane za ksniju upotrebo. Takvim smo nacinom bolje iskoristili gorivo i sa dobrim iskoristenjem doprineli smo i zastiti okoline. Akumulatori tople vode proizvode se u razlicitim variantama pa je treba znati sta bi zapravo zeljeli postici sa nasim sistemom grijanja i koje ce se resenje tome cilju najvise pribliziti. U procesu resavanja uklucite montera centralnog grijanja a i fabriko koja vam moze najvise pomoci.

Tip/ vrednosti Enota mere mm mm mm mm kg AT 750 950 750 1843 1970 161 AT 1000 995 795 2143 2270 176 AT 1250 1160 960 2000 2120 190 AT 1500 1200 1000 2143 2270 205 AT 2000 1300 1100 2355 2460 231

D D1 H H prekucna

Teza

*

Pazite na visino prostora, da prekucna mera nije dulja od visine prostora, jer u tom slucaju akumulatora ne mozete postaviti.

POZOR! Najprije montirajte cepe ako stoji samo jedan akumulator u sistemu i tulke nakon toga stavite izolacijski plast, navucite rozete. Tek sada pocnite sa montazom cevovoda. Montaza izolacije kada smo priklucili cevovode nije vise moguce uraditi. Akumulator postavite tako, da mozete bez teskoce vidjeti termometre zbog kasnije kontrole temperatura. Elementi izolacije su pakirani v posebnoj PVC embalazi. Izolacijski plast je izraen je iz dviju djelova. Montazo pocnemo tako da je savijemo oko plasta akumulatora. Izolaciju spojimo sa spajanjem plasticnog crnog sistema za sklapanje. Pripororucujemo, da kod stavljanja sudeluje vise osoba kako bi taj posao obavili lakse bez poteskoca nakon sklapanja plasta na vrh stavimo izolaciju i plasticni poklopac. Ako je u sistemu samo jedan akumulator najprije stavimo cepove u prikljucke 2". Ako jsta u sistemu 2 akumulatora ti su cetiri prikljucki predvieni za spajanje jer imamo tako navise poravnato temperaturu. Prikljucki 5/4" pripremljeni su za spajanje na sistem grijanja. Prikljucki 1/2" pripremljeni su za termometre i za pipala regulacije. Za gradnju sistema centralno grijanja priporucujemo savremene materiale Cu cevi i druge plasticne cjevi, jer ti materiali omogucajo kvalitetno, estetsko i jednostavno pregledno ugradnjo. Preglednost cjevnih vodova i elektro instalacije je nuzna radi vrlo slozene montaze a vrednost takvog rada pokazati ce kasnije kod odrzanaja. Slika prikazuje ostale serijske modele akumulatora tople vode sa kojima resavamo razlicite zahtjeve investitora.

10

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

PRAVILNA MONTAZA AKUMULATORA

Vrlo je vazno, da polazni i povratni vod vodimo mimo akumulatora sa T komadom kako prikazuje slika jer emo tako omoguiti pravilan rad. Razvod na pojedine grane grijanja nikako ne uradimo ispred akumulatora vec nakon njega. Razvod obicno uradimo sa vec pripremljenim rampama ili jih napravimo od debljijih cijevi. PRIKLJUCKI: · 5/4" 3 kom sluze za vezavo polaznog i povratnog voda · 1/2" 3 kom na 45 ° sluze za montazu termometra · 1/2" 1 kom sluzi za priklop pipala

Slika pokazuje pravilno instaliran tropotni ventil sa motorom Upute za montazu: - ventil rucno postavite u pravilan polozaj (urez na ventilu DESNO znaci zatvoreno desno), - motor priklopite po shemi ali ga jos ne stavljajte, - ukljucite Regulacijsku plocu na 1: i sacekajte, da se motor referira i postavi u konacni polozaj, - pravilom mora biti u konacnoj desni poziciji (ako nije zamjena smijeri), Kada je kotao montiran desno je slika zrcalna!

11

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

MODELI AKUMULATORA TOPLE VODE

Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote AT 500 AT 750 AT 1000 AT 1250 AT 1500 AT 2000 AT 3000 AT BI 500 AT BI 750 AT BI 1000 AT BI 1250 AT BI 1500 AT BI 2000 AT BI 3000

Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote

AT B 500 AT B 750 AT B 1000 AT B 1250 AT B 1500 AT B 2000 AT B 3000 AT B2I 500 AT B2I 750 AT B2I 1000 AT B2I 1250 AT B2I 1500 AT B2I 2000 AT B2I 3000 AT I 500 AT I 750 AT I 1000 AT I 1250 AT I 1500 AT I 2000 AT I 3000

AT B3I 500 AT B3I 750 AT B3I 1000 AT B3I 1250 AT B3I 1500 AT B3I 2000 AT B3I 3000

Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote Akumulator toplote

AT 2I 500 AT 2I 750 AT 2I 1000 AT 2I 1250 AT 2I 1500 AT 2I 2000 AT 2I 3000

AT 2I 500 AT 2I 750 AT 2I 1000 AT 2I 1250 AT 2I 1500 AT 2I 2000 AT 2I 3000

12

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

DIMNJAK JE NAJVAZNIJI Za dobar rad svakog kotla vrlo je vazan pravilno izabran dimnjak. Osobito je to vazno kod lozenja drva jer u drvu ima dosta vlage. Ako se kod lozenja pojavljuju problemi kao sto su: jako dimljenje u lozistu, ne moze se postii zeljena temperatura vode u kotlu, jace se sacinjava ca i katran na stijenama lozista najcese je kriv dimnjak koji ne ostvaruje dovoljno jake promaje i sa time pod pritisak u lozistu. Kako posljedica pojavljuje se nepotpuno sagorijevanje koje utice na znatno snizenje iskoristenja goriva, poveane su emisije dimnih plinova i sacinjavaju se okolini stetni spojevi. U tim okolnostima potrebno je cese cisenje dimnjaka i kotla a skraen je vijek trajanja kotla i dimnjaka. Prije odabira kotla potrebno je izmjeriti promaju dimnjaka, da bi se mogla izvrsiti sanacija dimnjaka ili sagraditi novi. Kod odabira dimnjaka potrebno se pridrzavati nekoliko uputa: · Suvise niska temperatura dimnih plinova prouzrokuje slabu promaju, sacinjavanje katrana i stvaranje vodenih kaplji. Temperatura dimnih plinova mora biti dovoljno visoka. Kod lozenja drvima dopusta se temperatura do 320°C, visa temperatura nije pozeljna jer se sa time poveaju gubitci toplote. Preporucuje se temperatura oko 220°C visa temperatura ne utice mnogo na povisenje promaje. Dimnjak mora biti toplotno izoliran, da se sprei hlaenje dimnjaka sto utice na snizenje promaje. Promjer dimnjaka ne smije biti manji od promjera dimnog prikljucka na kotlu. Ni suvise veliki precnik nije pozeljan jer se ne moze postii zagrijavanje dimnjaka pa je posljedica pod hlaen dimnjak i slabija promaja. Ako se ne moze izbeci suvise veliki precnik dimnjaka jer dimnjak ve postoji, potrebno je izraditi redukciju sa blagim konusom bez ostrih prijelaza. Koljena za prikljucenje moraju biti izraena sa blagim prijelazima. Svaka redukcija precnika dimnjaka utice na povisenje visine dimnjaka, da bi se ostvarila potrebna promaja. Dimni prikljucak mora se podizati bar pod uglom 10°. Aktivna visina dimnjaka broji se od dimnog prikljucka do vrha dimnjaka. Dimenzije dimnjaka mozete izabrati sa naseg dijagrama, koji je prilagoen kotlovima WVterm tip ST i MV (u dijagramu je uzeta pretpostavka, da je dimni prikljucak dug 2 m sa dva pravo ugaonima koljenima). Ako je vas kotao prikljucen direktno na dimnjak bez dugog ili precnikom smanjenog promjera, moze se izabrati nesto manji dimnjak. Preporucujemo dodatno postivanje uputa proizvoaca dimnjaka i propisa sa tog podrucja. Potrebno je postivati i upute, kako i gdje mora biti postavljen dimnjak prema krovu zgrade i kako se izradi dimni zakljucak. Postivati je potrebno i neugodne uticaje susjednih objekata, brjegova, suma i stalnijih vjetrova. Svaki kotao WVterm tip ST i MV mora imati svoj vlastiti dimnjak, koji mora imati otvore za cisenje koji moraju biti dobro dihtovani. Postojei stariji dimnjak mora pregledati strucnjak, ocistiti ga, dobro zadihtovati i izmjeriti promaju. Ako promaja nije dovoljna prema vrijednosti u tabeli za izabrani tip kotla potrebno je dimnjak sanirati. Prejaka promaja nije dobra jer dize temperaturu dimnih plinova pa ju je treba prigusiti sa klapnom. Ako nije mogue podici promaju dimnjaka sa nadgradnjom u visinu moramo ugraditi ventilator.

·

·

· · · · ·

13

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

Visine i udaljenosti meu dimnjacima · · · Kod uspona krova vise od 20o mora dimnjak viriti iznad krova minimalno 40 cm. Kod uspona krova do 20o vazi najniza visina 1 m iznad krova. Kod prozora na krovu se mora dimnjak u radiju 1,5 m uzdizati bar 1m iznad gornje ivice prozora. Da izbjegnemo nezeljeno zadimnjavanje neka bude visina radine 2x vea. Kod krova sa mekanim kritinama moraju biti dimnjaci na vrhu krova i uzdizati se 80 cm iznad sljemena. Izmeu dvije zgrade mora biti udaljenost dimnjaka 15 m. Ugradnjo dimnjaka neka uradi strucna osoba koje e uvazavati i sve propise i preporuke kako bi dimnjak najbolje odgovarao svojoj svrsi.

· · ·

Propisano prikljucenje na dimnjak · · · ·

·

Kotao morate prikljuciti sa sto krau vanjsku cijev, koja mora biti izolirana. Kotao prikljucite pod kutom 30-45o. Preporucujemo maksimalno 1 m sa jednim lukom. Svaki daljnji kuk prouzrokuje gubitak promaje. Kada iz bilo kojih razloga cijev za prikljucenje na dimnjak duza od 1m moramo cijev izolirati sa 5 cm kamene vune i obloziti je prekrovnim limom.

14

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

EKSPLOZIJSKA KLAPNA ZA REGULACIJU PROMAJE U DIMNJAKU

Za optimalno sagorijevanje drva u kotlu moramo stvoriti konstantan pod pritisak u dimnjaku. Toliko vise to dobiva na znacenju kada montiramo kotao na ve postojei dimnjak. Dimnjak i nove vrste kotla nisu usklaene. Nove vrste kotlova imaju bolje iskoristenje i trebaju veu promaju a kada je ta postignuta trebamo je drzati na jednoj razini. Klapna za reguliranje promaje u dimnjaku omoguava stalnu regulaciju tlaka prema trenutacnim uvjetima u kotlu i u dimnjaku. Regulator promaje snizuje tocku stvaranja kondenza u dimnjaku. Klapna brine za: konstantni pod tlak u dimnjaku bolji start u pocetnoj fazi lozenja Prilagoavanje dimnjaka na kotao Klapna radi na principu stalnog izjednacavanja pod pritiska u dimnjaku. Sa regulirnim dugmetom reguliramo klapnu, tako da nise ve kod malih razlika u pod pritisku. Ako se pod pritisak u dimnjaku povea zanjise klapna prema unutar i dimnjak zahvati vise zraka iz kotlovnice. Kod niskog pod tlaka u dimnjaku u pocetnoj fazi lozenja klapna e biti vertikalno i nee uzimati zrak iz kotlovnice. Iznimka moze biti samo kod jakog pod tlaka kada je dimnjak vrlo visok ili je precnik vei od propisanog za vrstu kotla kojeg smo kupili. Klapna radi na principu izravnane tezine ta se podesava za vijkom-utegom. Sto smo postigli sa radom klapne: temperatura na izlazu iz kotla se snizava povea se volumen dimnih plinova i protocna upornost tocka kondenza volumna dimnih plinova se snizava povea se brzina protoka kod cega se snizava zadrzavanje dimnih plinova u sistemu (smanjuje se ohlaivanje dimnjaka) ili (smanjuje se potrebno vrijeme ohlaivanja dimnjaka).

15

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

RAD KOTLA Kod podesavanja temperature vruce vode u sistemu pazite, da temperatura povratne vode ne pade ispod 60°C. Prije pocetka lozenja najprije podesimo duzino vrpce regulatora promaje tako, da e regulator zatvarati klapnu promaje kod temperature koju pokazuje regulator promaje i temperature koju pokaze termometar. Regulator promaje je potrebno podesiti na temperaturo 70°C i da je kod te temperature klapna promaje zatvorena a vrpca u napetom stanju. Sa vijkom na klapni dignemo klapnu, da ta dobije zazor max. 2 mm tako da ocuvamo minimalne uvjete za sagorijevanje na podesenoj temperaturi. Kod svakog lozenja otvorimo klapnu na dimnoj cijevi (poz 3) prema nazad kako bi sprijecili eventualno dimljenje u prostoriju. Vatra u kotlu se zapali sa papirom, usitnjenim drvom i veim komadima drva.

Kotao radi vrlo dobro ako se pridrzavamo uputa za rad, lozenje i odrzavanje. Pribor za odrzavanje kotla je u obimu isporuke. Kotao vrlo brzo postize radnu temperaturu ako podesimo vrpcu regulatora na 70°C i pazimo, da se tek tada zatvori klapna dovod zraka na doljnim vratima.

LOZENJE SA DRVIMA Kotao je konstruiran za lozenje svih vrsta drva i jednostavno ga je posluzivati. Preporucujemo lozenje drvima vlaznosti 25 %, drva koja imaju veu vlaznost ne gore dobro i stvaraju nezeljeni kondenz u lozistu. Standardni nacin lozenja: Sa sitnim drvetom i papirom zapalite kotao. Kad se vatra dobro razgori pogurajte zeravico sa grebljicom prema zadnjoj stijeni i nalozite novo gorivo. Ako tako lozimo postizemo ravnomjerno izgaranje, bolje iskoristenje goriva i prihvatljive emisije dimnih plinova. Klapna na dimovodnoj cijevi (poz. 3) mora biti do temperiranja kotla otvorena i moze se tek kasnije pritvoriti prema potrebi. Kada zelimo ponovo naloziti izbjegnemo zadimljavanje kotlovnice tako, da najprije otvorimo klapnu na dimnjaku, da se oslobodi prolaz dimnih plinova i zatvorimo klapnu na vratima dole sa podesavanjem glave regulatora na veu vrijednost. Vrata vozenje poz. 6 najprije otvorimo za tren samo za 1 cm kako bi dimnjak povukao dim, nakon toga otvorimo vrata i osiguramo ih sa otvaranjem sasvim desno, da se dobro naslone. Kad su vrata za lozenje u otvorenom polozaju nalozimo sveze gorivo. Uvijek prekontroliramo dali su vrata dobro sela na okvir, da su osigurana sa zatvaracem, i da ne izlazi dim ili suprotno, da ne ulazi nekontrolirani zrak u kotao. PAZITE NA SIGURNOST KOD RADA SA KOTLOM !! · · · Nosite zastitne rukavice Budite odjeveni i sa cipelama, kako se ne bi opekli po kojem djelu tijela Pazite, da ne pade ploca bilo koji dio po vam

PROTIV POZARNA ZASTITA !! · · · · Zatvarajte sva vrata na kotlu nakon lozenja Ispred kotla stavite lim, da vam se ne upali ili osteti pod Kod cisenja pazite, da vam se ne otkotrlja nekontrolirano dio zeravice Ne skladistite drva i druge upaljive tvari kod kotla

16

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

Sva vrata moraju se za vrijeme rada kotla zatvarati. Ako se vrata ne zatvaraju dobro, dimi se ili ulazi nekontrolirani zrak i kotao nekontrolirano gori. U tom slucaju potrebno je vrata regulirati, to napravite tako, da popustite maticu, sarnir malo pomerite prema natrag i zategnite maticu. Ali je najbolje, da to napravi strucna osoba. PAZNJA ! Gorivo nije dozvoljeno polijevati sa tekuim gorljivim tvarima !

Lozenje od vrha prema dole znatno povea termine lozenja:

Skica pokazuje kako je potrebno naloziti gorivo. Preporucujemo zapaljivanje drva na vrhu, to nam omoguava, da drvo gori od vrha prema dole sto produzava vrijeme spaljivanja drva. Sa takvim nacinom lozenja moze trajati jedna sarza dobrih tvrdih drva preko 3 sata. Prije ponovnog lozenja goriva ocistite resetku, te zeravicu pogurajte prema zadnjoj stijeni lozista. Kada ste to ucinili nalozite sveze gorivo. Kod takvog nacina lozenja postizemo bolje izgaranje i vrui dimni plinovi i plamen prenose toplotu u prvoj promaji i kotao postize najbolje iskoristenje. PAZNJA: Preporucujemo 70°C kao najnizu izabranu temperaturu vode u kotlu.

PAZITE NA SIGURNOST

Kod otvaranja vrata za lozenje pazite, da jih otvorite skroz nazad do oplate. Ako ne otvorite vrata do kraja moze se desiti, da e se kod lozenja vrata zatvoriti sto moze prouzrokovati ozljede. Kad zavrsite lozenje zatvorite sva vrata provjerite, da dihtuju i da je regulator promaje na zeljenoj temperaturi. PAZNJA! Otvorena vrata mogu prouzrokovati pozar.

17

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

DIZANJE TEMPERATURE POVRATNE VODE ZA ZASTITU KOTLA PROTIV KOROZIJE Preniska temperatura polazne i povratne vode direktno utjece na smanjenje vijeka trajanja kotla. To se posebno odrazava na smanjenje debljine lima i varova na vodom hlaenim prekatima gdje su temperature dimnih plinova nize od temperature kondenza 55°C ili se vrui dimni plinovi hlade na pothlaenim vodnim prekatima te tako doe do kondenzacije. U nekim ekstremnim okolnostima moze doi do stvaranja kondenzacije koja se moze mjeriti u litrama, pa kad nam kondenzat iscuri posumnjamo, da kotao pusta. Kondenzat ima u sebi i sumpornu kiselinu ili (mravljicnu kiselinu ako kotao lozimo drvom). Kiselina se stvara nakon sagorijevanja kada kondenzat otopi katran i ca na stijenama lozista. Sumporna i mravljicna kiselina uzrokuje koroziju varova i lima. Tocka kondenzacije pocinje, ovisno o gorivu i izgaranju, izmeu 50 i 55°C. Zbog toga moramo paziti, da kod rada kotla povratna voda ne padne nikad ispod 60°C. Kotao nije konstruiran za nisko temperaturni rad. Paziti, da kotao nije ugraen u sustav koji trazi kotao veeg kapaciteta jer e doi do pothlaivanja i kondenzacije. Ako je kotao oblozen caom, slab je prijelaz temperature pa e takoer doi do pothlaivanja i kondenzacije. Do kondenzacije dolazi i kada kotao nije dovoljno optereen i lozimo ga suvise nisko ispod 60°C. Instalacijom reguliramo dizanja temperature povratka vode kao npr. pravilno dimenzionirani cetiri putni ventil ili usporednom ugraenom termostatski voenom crpkom. Rad kotla u rezimu 85/60°C osjetno se povea zivotni vijek kotla.

CRPKA SA TROPUTNIM VENTILOM ZA DIZANJE POVRATKA IZNAD 60 °C Specijalna crpka sa tro putnim ventilom brine, da kotao najprije postigne temperaturu 60 °C i daje u sistem samo viskove energije. Ujedno brine da ne dolazi u kotao voda u povratu ispod 55 °C i tako sprecava nastajanje kondenza. Ako se uz kotao nabavi i akumulator tople vode sa tim ventilom omogueno je punjenje akumulatora kada se podmire potrebe po energiji. Sa akumulatorom postizemo bolji rad gorionika sto se odlikuje u prelaznim periodama kada nije tako hladno.

18

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

Priprema drva

Kod lozenja ugljenom obicno nema problema pa na to mjestu vise posveujemo paznju pripremi drva kako bi postigli bolji rada kotla. V Vazi pravilo, da moraju biti drva za manje kotlove sjecena na manje dijelova kako bi drvo bolje izgaralo. Posve je pogresno ako mislimo da e veliki komadi drveta i okrugla drva gorjeti dulje i da emo se time bolje grijati. Drva gore zbog slabog zahvaanja plamena dulje ali se sa time ne grijemo bolje jer e izgaranje biti nepotpuno i iskoristenje goriva bice slabije. Zbog niskih temperatura u lozistu kod spaljivanja velikih komada drva i gusenja stvara se u lozistu samo drveni plin koji ne izgara zbog niskih temperatura. Taj se drveni plin kondenzira na hladnim vodo hlaenim stijenama. Rezultat takvog izgaranja je talozenje katrana i cai na stijenama kotla. Taj pojava najvise utice na zatvaranje dimovodnih cijevi u registru sto prouzrokuje slabljenje promaje i slab rad kotla. Slabo izgaranje poveava troskove grijanja i steti eko sistemu. Drva moramo sjeci na manje dijelove sto mozemo paralelnije ta e nam paznja kasnije omoguavati bolje slaganje drva u lozisni prostor sto poveava efikasnost rada kotla. Manje komade drva brze e zahvatiti vatra, drvo e bolje izgarati i potici emo vise temperature u lozistu, dimnjak e bolje funkcionirati. Drva nasjecena na manje komade lakse se susi. Drva koje smo susili 2 godine i skladistili smo njih na zracnom suhom prostoru imetce najveu energetsko vrijednost.

19

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

SJECENJE DRVA

Kod piljenja drva na duzino pazimo na duzino komada koja je propisana za pojedini kotao. Predugi komadi ne mogu se pravilno stavljati u kotao. Prekratki komadi ostavljaju suvise praznog prostora u prostoru za lozenje sto slabi efikasnost rada kotla. Gornja skica pokazuje preporuku za sjecenje drva kako bi pripremili dimenzije koje bi bile najpogodnije za lozenje kotla Za lozenje klasicnih kotlova bolje je ako su promjeri nekoliko manji, sa njima emo dobiti komade koji su potrebni za brzo paljenje pocetne vatre. Posebno pazimo, da su za lozenje manjih kotlova cela drva dimenzije 8 x 8 cm. Razlicitost celnih oblika daje mogunost, da je nakon punjenja kotla sa drvom dovoljno zraka izmeu drva da je omogueno dobro izgaranje. Deliji komadi drva koji se ne mogu presjei sluze za lozenje vatre kada je kotao u punom radu i dobro temperiran. Takve komade dajemo na vrh novo nalozene sarze.

20

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

Skladistenje drva

Za skladistenje pripremljenih drva upotrebljavamo suhe zracne prostore. Drva moraju biti kod skladistenje uredno slozena kako bi smanjili skladisteni prostor i ujedno pripremili uvjete za efikasno susenje. Starije kuce imaju odvojene gospodarske objekte gdje je tradicionalni prostor za skladistenje drva. Novije kuce nemaju takve prostorije pa su drva u podrumima. Ta skladista su slabija. Kada nemamo dovoljno pokrivenog zracnog prostora je najbolje da se drva skladiste 2 godine vani kako cjepanice in pile se prije unosenja u podrum. Zbog protiv pozarne zastite najbolje je, da su drva slozena u gospodarskim objektima ili u klaftrima dalje od kuce.

Ako nema drugih prostorija onda je podrum jedino resenje za skladistenje drva. Vazno je, da su podrumi suhi i da drva ne leze direktno na zemlji. Ako su drva skladistena u vlaznom prostorima pocet e trunuti. Trunula drva rapidno gubi energetsku vrijednost. Podrumu ne smiju biti skladistene veeg kolicine drva jer je protiv pozarna opasnost vrlo velika. U prostoru kotlovnice ne smije biti veeg skladiste drva jer je tamo pozarna opasnost najvea. U podrumu i kotlovnici moraju biti drva lijepo uredno slozena i bez drvenih ostataka posvuda na podu. Kotao tip HS ima loziste prilagoeno drvu duzine 33 cm. Vrijeme izgaranja jedne ture punjenja ja izmeu 2,5 do 3,5 sati. Vrijeme sagorijevanja je povezno sa vanjskom temperaturom i temperaturom grijanja prostorija pa zato tu nema eksaktne vrijednosti. Slika dolje pokazuje pravilne nacine lozenja drava u kotao. Najbolje je ako imamo priblizno jednake komade drveta, tada njih slozimo kako pokazuje slika 1. Ako ima drvene komade razlicitih promjera onda lozimo kako pokazuje slika 2, pocetno lozenje je sa normalnim komadima i na vrh stavljamo vee komade. Ako imamo granje i sitne drvene komade onda lozimo kako pokazuje 3, najprije nalozimo drva normalno pripremljena a na vrh slozimo sitno drvo i granje. Kod lijepog vremena lozimo manje kako pokazuje slika 4 a regulator promaje neka bude podesen na 70 °C, da bi bilo dovoljno zraka za sagorijevanje. Nize podesen regulator promaje prouzrokuje stvaranje katrana u kotlu.

21

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

ODRZAVANJE KOTLA Uz kotao isporucuje se pribor za cisenje koji se sastoji od ladlice za pepeo, greblice i cetke za struganje cai sa stijena kotla.

ODRZAVANJE CISTOCE LOZISTA NAJOSNOVNILE JE PRAVILO ZA DOBAR RAD KOTLA. KOD LOZENJA TVRDNIH GORIVA SE NA STJENAMA LOZISTA I U CJEVIMA NATALOZI SLOJ CADZI I KATRANA, ZBOG TOGA JE POTREBNO LOZISTE DNEVNO MEHANSKO CISTITI. POSEBAN TRETMAN UZETI U OBZIR KADA SE ZBOG GORIVA CADZ NATALOZI U DEBLJIM SLOJEVIMA. U TOM SE PRIMJERU PRIPORUCUJE SVAKODNEVNO CISCENJE PEPELA I LOSISTA. TEMELJITO CISCENJE MORATE OBAVITI BAR JEDAN PUT U TJEDNU, TO CISCENJE JE NUZNO I OBAVEZNO. CADZ NA STJENAMA LOZISTA POVECA POTROSNJU GORIVA I SMANJUJE ISKORISTENJE KOTLA. POSLE SVAKOTJEDNOG TEMELJITOG CISCENJA MORAMO KOTAO cca. JEDAN SAT LOZITI JACE KOD VISE TEMPERATURE TAKO, DA DOSTIZE VODA V KOTLU 85° C. TEMPERIRANJE KOTLA NA TU TEMPERATURU POSTIZEMO TAKO, DA REGULATOR ZRAKA PODESIMO NA POLOZAJ 85° C. LOZIMO POD LICNOM KONTROLOM, DA IZBEGNEMO DIZANJE TEMPERATURE IZNAD 90°C. SA TAKVIM NACINOM LOZENJA POSTIZEMO IZGARANJE CADZI NA STJENAMA LOZISTA I KOTAO CE IMATI PONOVO BOLJE ISKORISTENJE.

Kod lozenja uljem kotao se cisti bar jednom u godini i to posle lozisne sezone. Prije nove lozisne sezone mora se obavezno podesiti plamenik ili regulator promaje ako lozimo sa krutim gorivom. Provjeriti sigurnosne elemente, nivo vode u sistemu i ako su svi radijatori odzraceni. Bojler je potrebno, ako je voda tvrda, cistiti bar jedan put godisnje od vodnog kamenca. Prije cisenja moramo prekinuti elektricni dovod struje, ako imamo grijanje sa elektro grijacem, vodo zatvoriti. Kod cisenja pazimo, da se ocuva emajl. Ako je anoda istrosena potrebno je zamijeniti, preporucuje se zamjena brtvila kod skidanja poklopca prirubnice. Ako postoji neredovito lozenje i prijeti opasnost smrzavanja najbolje je napuniti sistem sa tekuinom protiv smrzavanja a iz bojlera ispustiti vodu. Kod odrzavanja kotla obavezno ugraivati originalne djelove proizvoaca, jer cete samo tako ocuvati tvornicku garanciju.

22

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

Na osnovi pravilnika o tlacni opremi, Uradni list RS st. 15/2002 in direktive o tlacni opremi (PED ) 97/23/EG izdajamo:

ES izjavo skladnosti za toplovodni kotel tip EKO

Proizvajalec:

WVterm d.o.o Valvasorjeva 73 SI - 2000 Maribor Tel. 02 4292810 Fax. 02 4202167

Opis toplovodnega kotla:

Toplovodni kotli so izdelani in konstruirani tako, da pri pravilni in predpisani uporabi, pravilnem in predpisanem vzdrzevanju ni ogrozena niti varnost ljudi in zivali, niti niso ogrozene materialne dobrine. Toplovodni kotli so izdelani iz atestirane plocevine v varjeni izvedbi. Kotel je konstruiran za kurjenje vseh vrst lesnih polen in vseh vrst premogov. Nov pristop pri konstruiranju je kurisca omogoca ekonomicno spreminjanje lesa in premogov v toplotno energijo ob upostevanju vseh kriterijev s podrocja ekologije. Podrobnejse informacije so napisane v navodilih za uporabo. Uporabljeni postopki za ugotavljanje skladnosti: atestiranje in certificiranje po DGR 97/23 EG certificiranje po modulu B1 in D TRD 702, TRD 802 EN 303-5 pravilnik o tlacni opremi Ur. List RS15/2002

Atestiranje opravil TÜV SÜDDEUTSCHLAND Bau und Betrieb GmbH ­ KN 0036 Maribor 14.04.2007 Odgovorna oseba: Vanovsek Vojteh ing. Zig in podpis:

23

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

WV term

d.o.o.

SLO 2000 MARIBOR Valvasorjeva 73 tel.:(00386)02/4292-810 fax:(00386)02/4202-167

GARANCIJSKI LIST Model : EKO 12

14

25

30

35

40

50

65

80

100

Tvornicki br.:

Garancija

12 mjeseca

Datum proizvodnje: Potpis kontrole kvaliteta: Pecat: Ovo polje obavezno ispuniti !! Ovlasteni monter: Datum pustanja u rad: Pecat i potpis ovlastenog montera:

24

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

GARANCIJSKA DEKLARACIJA IZJAVLJAMO: - da ima proizvod propisana i deklarirana kvalitetna svojstva. Obavezujemo se, da emo na zahtjev kupca ako pravovremeno u garancijskom roku podnese zahtjev za popravku, na svoje troskove izvrsiti sve popravke kvarova, tako, da e proizvod raditi u skladu sa deklariranim svojstvima. - da e proizvod u garancijskom roku raditi bez prijekorno, ako ete postivati uputstva za upotrebu, rad i montazu; - da emo u garancijskom roku biti spremni otkloniti sve kvarove na proizvodu i drzati na zalihi sve potrebne rezervne dijelove - da emo u garancijskom roku na svoje troskove otkloniti sve kvarove i da rok za otklanjanje kvarova nee biti dulji od 45 dana - garancijski rok pocinje od dana kupnje i traje 12 mjeseca. - garancija vazi ako je garancijski list ovjeren od prodavaca i ako je upisan datum kupnje i predlozen racun zajedno sa primopredajnim zapisnikom - firma garantira servis i rezervne dijelove 8 godina GARANCIJSKI ROK PRESTANE VAZITI: - ako se ustanovi, da je kvarove otklanjala neovlastena osoba ili neovlasteni servis - ako kod popravke nisu bili upotrijebljeni i ugraeni originalni dijelovi - kad istice garancijski rok GARANCIJSKI ROK NE VAZI: - za zamjenu dijelova kod redovitog godisnjeg odrzavanja u skladu sa uputama - kod kvarova koje je nacinio kupac zbog nestrucnog rukovanja proizvodom - kod mehanickih kvarova nacinjenih kod transporta - ako se proizvod instalirao nestrucno u suprotnosti vazeim propisima iz tog podrucja - ako je kupac koristio proizvod iznad deklariranih svojstava i u nenormalnim okolnostima - ako nije ispunjen uruceni primopredajni zapisnik i ustanovi se, da kotao nije instalirao u skladu sa vazeim propisima iz tog podrucja JAVITE KVAROVE PISMENO ILI TELEFONSKI NAJBLIZEM OVLASTENOM SERVISU PROIZVOACA (spisak ovlastenih servisa nalazi se uz prilog tog uputama) KOD JAVLJANJA KVARA OBAVEZNO DATI SLEDECE PODATKE: - naziv i tip proizvoda - datum kupnje i montaze - kratku informaciju o kvaru odnosno nedostatku - tocnu adresu - zeljeni rok za otklanjanje kvara

25

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

SPISAK OVLASTENIH SERVISERA U BiH

Naziv firme BALLIAN d.o.o. Trebinjska 2 71000 SARAJEVO KENDA COMMERCE d.o.o. Ul. Hasama Mujezinovia b.b. 77220 CAZIN JASTERM KALESIJA d.l.j. Meas 145 75000 TUZLA STRINKIC d.o.o. Ugljara 86000 ORASJE MANDI d.o.o. Vojvode Misia bb 78400 GRADISKA

Odgovorna osoba Ivan Ballian Muhamed Kendi

Telefon, Fax. Fax., 033/524 352 033/526-660 061/139 953 Fax., 037/512 031 037/536-456 061/185 609 035/635-711 061/148-286 031/712-318 051/816-533 051/816-286 065/510 664

Asim Zulic Tunjo Knezevi Ranko Mandi

26

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

SPISAK OVLASTENIH SERVISERA U HRVATSKOJ

Naziv firme I.T.O. "BERTOVI" d.o.o. Gavana 2a 47300 OGULIN DSK Rijeka, STUPARI 18B, HR-51216 Viskovo, TOPLANE d.o.o. RIJEKA KOZALA 87 HR-51000 RIJEKA »OMEGA« d.o.o. 108 brigade ZNG 56 HR-35252 SIBINJ TIM SEKELJ Brezine 12 10344 BREZINE WVterm d.o.o. Valvasorjeva 73 2000 MARIBOR

Odgovorna osoba Branko Bertovi

Telefon, Fax. Tel.: 00385 (0)47/537 459 Fax.: 00385 (0)47/537 461 Tel.: 00385 (0) 51/681 303

g.Josip

Goran JUGOVAC

Tel.:00385 (0)51 545 060 Fax: 00385 (0)51 500 308 Tel.: 00385 (0)35 425 302 Tel.: 00385 01/2727 556 Fax: 00385 01/2727 555 Mobi: 098/240 140 Tel.: 00386/2 4292 810

Damir SLOBOAN Ga. Ruzica Uros Marksl

SPISAK OVLASTENIH SERVISERA U SRBIJI

Naziv firme FONTANA TERM d.o.o. Kneza Milosa 66 35000 CUPRIJA SAJ COMMERCE d.o.o. Marsala Berjuzova 8/2 11000 BEOGRAD Maribor, 15 september 2010

Odgovorna osoba Jovi Radko Jovica Savi

Telefon, Fax. 035/ 470-701 011/ 638-440

27

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

E-mail Adress:[email protected]

Predstavitev: www.wvterm..si

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel: 003862 4292 810, fax: 003862 4202 167, St.reg.vlozka:01/05930/00, Okr.sod. Maribor , Mat.st.:5628601, Davc.st: 33940282

WV term d.o.o.

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK Instalater koji je instalirao kotao

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa investitora - kotlovnice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon: Fax: Koji tip kotla je instaliran? (molimo unesite podatke sa tipske tablice) Tvornicki broj.______________________ Datum instalacije: Godina proizvodnje: _________________ ___________________________________ Tip kotla: __________________________ KVADRATURA STANA ­ KUCE _________________u m2 VISINA STANA ­ KUCE _______________u cm Kolika je promaja u dimnjaku kod krutog goriva?______________________mm/WS/mbar/Pa Duzina dimnih cijevi od kotla do dimnjaka ______________________m dali je izolirana da _____ne Koliko dimnih koljena? ______________________ Kom 45° _________________kom 90° Koliki je unutarnji promjer dimnjaka? ______________________mm Radna visina dimnjaka od prikljucka dimne cijevi do kraja dimnjaka? _________________m Dali je u istom dimnjaku jos koja dimna cijev od kotla ili stednjaka? ___________da ____________ne Na koju temperaturu je podesen regulator promaje? ____________°C Dali su vrata za pepeo i vrata za cisenje zatvorena ? ___________da _____________ne Dali je dovod svjezeg zraka zadovoljavajui? ___________da _____________ne Koje gorivo se upotrebljava? Opkruzite: Ugalj___Komadi drveta___Drveni otpad___ Papir ____Ostalo__________ Temperatura dimnih plinova kod krutih goriva:________________________________________ Dali je ugraen samo stojei bojler za toplu vodo _____________________da _________ne, (ako je) kolika je njegova zapremina: _____________________litra Kolika je citava potrosnja toplotnog postrojenja? _________________________________kW Dali se u prostoru za pepeo skuplja kondens? ______________da _______________ne Dali temperatura povratnoga voda prilikom stalnog rada iznosi najmanje 60ºC na kraju kotla? da ne Dali se kruzna crpka ukljuci kod 60ºC? ________________________da ________________ne Dali je ugraen termometar koji pokazuje temperaturo povratnog voda __________da ________________ne Dali je garancijski list ispunjen i predlozen? ________________________da ________________ne Datum_______________________ _______________________________________ _____________________________________ (potpis, zig) INSTALATERA (potpis) INVESTITORA

Kako u nasem, tako je i u Vasem interesu, da je kotao ugraen po najnovijim tehnickim dostignuima, da je ugraen tako, da e Vam dugotrajno sluziti. Molimo Vas, da promisljeno ispunite upitnik i posaljete ga u tvornicu. Tako emo biti u mogunosti savjetovanja i informiranja o uzrocima za mogue nastale komplikacije. Najcese se te komplikacije sa nasim savjetom mogu lako sprijeciti i otkloniti. U primjeru, ako bi neposredno trebali nasu pomo, molimo Vas, da si najprije nabavite predracun u kojem su zapisane cijene za rezervne dijelove, cijena za rad i putni troskovi. U slucaju nepravilnog ili nedovoljnog ispunjenog upitnika do visih troskova smo prisiljeni, da Vam te uracunamo u Vasemu racunu. Podrazumijeva se, da emo u Vasem interesu pokusati nai najugodnije resenje za Vas primjer.

POSEBNA NAPOMENA instalaterima kotlova! Trazite od onoga, koji rukuje sa kotlom pisnu potvrdu,:

- da je bio pravilno obavijesten o upravljanju i odrzavanju kotla - da je dobio sva uputama o upotrebi i druge podatke, regulatorima toplote i da ih znaju upotrijebiti - da je u zadovoljavajui mjeri poducen o koristenju i racionalnom upravljanju sa kotlom. VAZNA NAPOMENA: Kad se na podlazi reklamacije ukljuci servisnu sluzbu te se ustanovi, da nesto nije bilo montirano u skladu sa nasim uputama, tada poduzee sve troskove pored garancije naplauje investitoru. Molimo kopiju zapisnika i garancijskog lista poslati natrag u tvornicu !!!!

HVALA

Tehnicka sluzba WVterm d.o.o. 28

Industrijska prodajalna: Valvasorjeva 73, 2000 Maribor SLOVENIJA, Tel.: 003862 4292-820; Fax: 003862 4200-279

Information

Microsoft Word - TEHNICKA UPOTSTVA ZA EKO 2010.doc

28 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

284632


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - TEHNICKA UPOTSTVA ZA EKO 2010.doc