Read Hcl188anexa3 text version

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

ANEXA NR. 3

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA A MUNICIPIULUI SATU MARE

In prezent cerinta de apa potabila a municipiului Satu Mare este asigurata de panza freatica cantonata in conul aluvionar al raului Somes prin intermediul captarilor existente. Captarea apelor subterane se realizeaza prin pompare din doua fronturi de captare formate dintr-un numar total de 72 de puturi, din care : a. ) Frontul de captare Martinesti ­Noroieni ­Micula 64 puturi (P2 ­P65) de medie adancime, H= 100-125 ml, =12 3/4" amplasate la o distanta de 250 ­ 300 ml unul de altul. Frontul de captare a fost realizate in urmatoarele etape: - 7 puturi - 1971 (P2 ­P8) - 3 puturi - 1973 (P9 ­ P11) - 10 puturi - 1974 - 1977 (P12 ­ P 21) - 16 puturi - 1978 ­ 1982 (P22 ­ P 37) - 16 puturi - 1983 ­ 1988 (P38 ­ P53) - 3 puturi - 1991 (P54 ­ P56) - 4 puturi - 1994 (P57 ­ P60) - 5 puturi - 1994 ­ 1995 (P61 ­ P65) Capacitatea maxima de captare a frontului, cu forari de puturi, reforari si desnisipari (refacerea capacitatii de captare conform studiilor elaborate) este de 1.300 l/s. Conductele de refulare de la puturi la statia de filtrare sunt din otel, fonta sau azbociment, dupa cum urmeaza :

REGULAMENT ANEXA NR. 3 1

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. TOTAL :

Diametre ­mm200 ­ 1.000 250 ­ 400 150 ­ 500 500 ­ 800

Material otel fonta azbociment premo

Lungime - ml 1529 1440 6761 16431 26161

b. ) Frontul de captare Gradina Romei, este amplasat in parcul din imediata vecinatate a garii CFR . Se compune din 8 puturi de medie adancime, din care : - 2 puturi de 8 5/8" cu H = 60 ml, au fost puse in functiune in anii 1930 si refacute in 1966 ; - 6 puturi de 12 3/4" cu H= 100 ­ 125 ml, au fost puse in functiune in perioada 1977 ­ 1979 . In anul 1996 s-a reforat putul nr.2.

Conductele de refulare de la puturi la statia de filtrare sunt din otel, fonta sau azbociment, dupa cum urmeaza :

Nr. crt. 1. 2. 3. TOTAL :

Diametre ­mm100 ­ 250 100 ­ 300 100 ­ 200

Material otel azbociment fonta

Lungime - ml 273 2072 226 2571

Instalatiile de tratare sunt amplasate in cele doua uzine de apa : - Uzina de apa Martinesti, cu o capacitate proiectata de 1.300 l/s ;

REGULAMENT ANEXA NR. 3 2

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

- Uzina de apa Gradina Romei cu o capacitate proiectata de 100 l/s . Uzina de apa Martinesti Amplasata pe drumul Satu­Mare ­ Odoreu, imediat dupa iesirea din oras, pe partea dreapta a drumului. Uzina de apa se compune din : a) Debitmetrie Masurarea apei brute captata se realizeaza la intrarea in uzina de apa Martinesti, cu un debitmetru tip MICRONIX - ULTRAFLO 2000 MK II b) Aerare Bazinele de aerare sunt realizate din doua cuve de beton cu dimensiuni 7,2 x 10,0 x 3 cu un volum total de 432 mc. Aerarea se realizeaza prin insuflare cu aer, cu 16 ejectoare, solutie tehnica provizorie pana la realizarea retehnologizarii acestei trepte de tratare. Timpul de aerare a apei este de 5 minute, dupa care se deverseaza in galeria de distributie a apei si trece in filtre tr. I. Eliminarea din incapere a H2S si CO2 rezultat in urma procesului de aerare, se realizeaza printr-un sistem de ventilatie . In prezent este in conservare camera de aerare veche cu o retea de sprinklere (307 mp) cu pulverizarea apei prin duze . Eficienta acestui sistem de aerare, dupa o perioada, s-a diminuat din cauza colmatarii sprinklerelor cu depunerile de oxizi de fier mangan si nisip. c) Filtre treapta I Sunt constructii de beton armat dreptunghiulare, doua cuve formand un filtru. La partea inferioara a cuvelor, in placi de beton sunt insurubate crepinele. Filtrele ­ etapa veche, au o suprafata totala de 250 mp formata din 5 filtre cu 10 cuve, avand fiecare dimensiuni de 10 x 2,5 m = 25 mp . Stratul filtrant este format din nisip cuartos cu urmatoarele caracteristici: - granulometria 1 ­2,5 mm ;

REGULAMENT ANEXA NR. 3 3

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

- coef. de neuniformitate : 1,4 ­ 1,6 ; - inaltimea stratului filtrant : 1,1 m ; Viteza de filtrare : 13 ­ 15 m/h . Filtrele ­ etapa noua, au o suprafata totala de 174 mp, formata din 3 filtre, cu 6 cuve avand fiecare dimensiuni de 10 x 2,90 m = 29 mp . Stratul filtrant este format din nisip cuartos cu urmatoarele caracteristici : - granulometria : 1 ­ 2,5 mm ; - inaltimea stratului filtrant : 1,2 ml ; - viteza de filtrare : cca. 10 m / ora . Accesul apei aerate in galeria de admisie se face prin intermediul unei conducte Dn 1000 . Mentinerea unui nivel constant de apa in cuvele filtrelor se realizeaza prin regulatoarele de nivel amonte, cu flotor . La etapa veche colectarea apei filtrate se realizeaza prin galeria centrala, de unde este preluata de o conducta Dn 500 (cu robineti de luat proba) amplasata in galeria de conducte racordate la colectorul general D 1000, care face legatura cu filtrele treapta a II ­a. De la filtrele etapa noua, apa filtrata este colectata si condusa la filtrele treapta a II- a noi. d) Filtre treapta a II ­a Din treapta I ­a de filtrare apa este condusa gravitational in filtrele treapta a II­a. Sunt constructii din beton armat dreptunghiulare, doua cuve formand un filtru. Filtrele etapa veche, au o suprafata totala de 600 mp, formata din 15 filtre cu 30 cuve de 1,9 x 10,5 m = 20 mp, asigurand la un debit de 900 l/s o viteza de filtrare medie de 6 m/h la functionare normala. Filtrele ­ etapa noua, au o suprafata totala de 232 mp, formata din 4 filtre cu 8 cuve de 2,9 x 10 = 29 mp , viteza de filtrare fiind de 6 m/h . Stratul filtrant format din nisip cuartos are urmatoarele caracteristici: granulatie : 0,5 ­ 1,6 mm ; diametrul efectiv : 0,8 mm ; coeficientul de neuniformitate : 1,3 ­ 1,5 ; inaltimea stratului filtrant : 0,7 ­ 0,8 m ; Apele filtrate sunt colectate in rezervoarele existente sub filtre.

-

REGULAMENT ANEXA NR. 3

4

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

e) Instalatii de clorinare Clorinarea apei se realizeaza in rezervoarele de inmagazinare, inaintea statiei de pompare, cu scopul de a asigura un amestec corespunzator . Instalatia de clorinare utilizata este de tip ADVACE 202, 4 kg/h, cu dozare automata si siguranta in exploatare, transportul solutiei preparate in rezervoare realizandu-se cu doua pompe AN 24 ­C5O ; Q = 4 mc/h, H = 30 m, P = 2 kW, n = 2800 rot/min. Transportul si depozitarea clorului lichid se face in containere de 800 kg. f) Statia de recirculare a apei tehnologice Are rolul de colectare, tratare si recirculare a apei tehnologice, rezultata din spalarea filtrelor tr. I si a II-a . Apa de spalare a filtrelor se introduce in cele 5 decantoare executate din beton armat, cu un volum total de 5 x 590 mc = 2.950 mc, prevazute cu preaplin in caz de avarie . Decantoarele sunt umplute discontinuu in timpul spalarii filtrelor, realizandu-se dozarea cu sulfat de alumniu si solutia de var, precum si decantarea apei timp de trei ore. Apa decantata este reintrodusa in circuit la filtrele tr.I. Namolul depus in decantoare se evacueaza pe platformele de uscare prin intermediul unei pompe . Pentru deshidratarea namolului feromanganos rezultat din procesul de tratare a apei de spalare a filtrelor, sunt 5 platforme de uscare cu o suprafata totala de 1.000 mp. Platformele de uscare au pereti din diguri de pamant, cu taluz 1/2, adancime de 1 m, fundul platformelor este un filtru invers (pietris si nisip) si drenaj din tuburi de beton racordate la canalizarea din incinta cu deversoare in canalul de desecare din zona. Statia de reactivi este o constructie anexa in care sunt amplasate doua cuve de amestec din beton armat (2,3 x 5,65 x 2,2 m) isolate cu poliester pentru prepararea solutiei de sulfat de aluminiu si doua cuve de 1,6 m si h = 2 m, pentru dizolvarea varului hidratat. In scopul obtinerii unei ape decantate cu o calitate fizico-chimica si biologica adecvata, dozajul de sulfat de aluminiu este de 60 mg/l, var 40 mg/l si clor 2 ­ 3 mg/l .

REGULAMENT ANEXA NR. 3

5

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

Pomparea solutiei de sulfat de aluminiu in decantoare se realizeaza cu 1 + 1 pompe centrifuge anticorozive tip GRAFFAL, cu caracteristicile Q = 4 mc/h, H = 20 m, N = 2,2 kW, iar recircularea solutiei cu o pompa tip GRAFFAL cu Q = 15 mc/h, H = 10 m si N = 2,2 kW . Prepararea solutiei de var cu o concentratie de 1 % se realizeaza intr-un recipient de 7 mc, de unde este introdusa in doi recipienti de 4 mc, din care se face dozarea varului . Aspirarea suspensiei de var din recipienti se face prin intermediul unui sorb din material plastic protejat cu o sita metalica prin intermediul a 2 pompe. g) Statii de pompare 1. Statia de pompare nr.1, este amplasata in subsolul pavilionului tehnologic 2. Statia de pompare nr. 2, este amplasata intr-o constructie separata, paralela cu filtrele tr. a II ­a Statia de pompare Statia de pompare nr. 1 Statia de pompare nr. 2 Tip pompa

Electropompa TYPE NO 150 ­ 400 V

H 31 ­ 75 ­ 4

Buc. 1 3

Q (mc/h) 500 500

H ( m) 40 40

Pn ( KW) 75 75

Electropompa TYPE NO 150 ­ 400 V

H 31 ­ 75 ­ 4

h) Rezervoare de inmagazinare Pentru inmagazinarea apei si pastrarea rezervei intangibile de incendiu, sunt in exploatare urmatoarele rezervoare : Rezervoare de inmagazinare amplasate sub cladirea statiei de tratare: un bazin 2.000 mc filtre tr.I. veche ; un bazin 5.500 mc sub filtre tr. a II -a veche ; un bazin 1.100 mc sub filtre tr.I. noua ; un bazin 1.600 mc sub filtre tr. a II - a noua ; un bazin 800 mc sub aerare noua ; rezervor semiingropat 10.000 mc etapa veche; rezervor semiingropat 10.000 mc etapa noua. VOLUM TOTAL : 31.000 mc

-

REGULAMENT ANEXA NR. 3

6

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

i) Laborator Laboratorul de la Uzina de apa Martinesti asigura controlul calitativ al apei potabile care sa corespunda cerintelor organoloptice, fizicochimice si bacteriologice.

Uzina de apa Gradina Romei Amplasata in Gradina Romei, in imediata vecinatate a garii CFR, construita inainte de anul 1930. Uzina de apa se compune din : a) Aerare Apele brute colectate de la puturi sunt pulverizate in cele 4 camere, cu diemnsiuni de 2,4 x 12 = 29 mp fiecare, printr-o retea arborescenta de conducte pe care sunt montate sprinklere cu duze. Apa pulverizata ajunge pe paturile de cocs, cu patru compartimente, cu dimensiuni de 2,4 x 12 = 29 mp fiecare. Stratul de cocs are grosimea de 0,8 ­ 0,9 m, cu diametrul de 4 ­12 cm, asezat pe placi Arcuda. b) Filtre Filtraraea apei se realizeaza in filtre deschise formate din 6 cuve de beton, din care 4 cu dimensiuni de 11,75 x 2,45 = 28,78 mp, se gasesc sub paturile de cocs, iar doua au fost construite ulterior (1966) cu o suprafata de 30 mp fiecare . Stratul filtrant asezat pe placile de dren are o grosime de 0,20 m piatra sparta, 0,30 m pietris si 0,5 m nisip cuartos. Spalarea filtrelor se face manual, apa de spalare dupa decantare este evacuata in canalizarea oraseneasca, iar namolul depus se transporta la rampa de gunoi a orasului sau se valorifica oxidul de fier. c) Instalatii de clorinare Pentru dezinfectarea apei livrate consumatorilor sunt montate 1 + 1 buc. aparate de clorinare cu o capacitate maxima de 2,0 kg/h de tip ADVANCE 201. d) Debitmetrie Pe conducta de refulare spre str. Crisan, este montat un debitmetru 100, iar spre Calea Traian un debitmetru cu diafragma. e) Statia de pompare

REGULAMENT ANEXA NR. 3 7

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

Cladirea in care au fost montate pompele a fost construita in 1914 si are peretii din zidarie de caramida, sarpanta din lemn si invelitori din tigla. Refularea apei in reteaua orasului se face cu ajutorul urmatoarelor pompe : - 4 buc. pompe Lotru Q = 160 mc/h, H = 52 mCA ; - 1 buc. pompa NS cu motor tip DELTA Q = 35 l/s = 125 mc/h, H = 50 mCA, P = 44 kW , n = 1470 rot / min. f) Rezervoare Apa filtrata si dezinfectata este inmagazinata in cele doua rezervoare semiingropate din beton armat, cu volum de 2 x 750 mc = 1.500 mc si intr-un rezervor suprateran de 2.500 mc. Volumul total al rezervoarelor de inmagazinare la Uzina de apa veche este de 4.000 mc.

Starea avansata de uzura fizica si morala a unor foraje de la frontul de captare Martinesti ­ Micula ,a treptelor de tratare a apei( aerare , filtrare), a statiei vechi de pompare din cadrul Uzinei de apa Martinesti fac sa intampinam greutati tot mai mari in respectarea limitelor impuse la apa potabila , in special la indicatorii fier si mangan.

Orarul de functionare a serviciului de furnizare a apei este de 24 ore pe zi , 365 zile pe an .

Reteaua de distributie a apei Reteaua de distributie a apei este realizata din conducte de fonta , otel , azbociment , PREMO , PVC , polietilena avand urmatoarea structura in functie de material , vechime si diametre :

REGULAMENT ANEXA NR. 3

8

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

-kmMaterial Dn Vechime ­ ani ­ 10 0,465 0,135 0,185 0,100 0,345 1,23 10-20 0,290 0,645 0,220 0,130 0,200 0,160 0,220 2,170 0,290 0,410 4,735 20-30 0,180 0,180 0,320 0,330 0,100 0,190 0,140 0,130 0,270 0,060 1,540 30-40 0,370 0,080 0,450 0,140 .>40 2,090 6,170 0,820 1,080 10,160 0,340 0,150 0,050 0,540 0,480 TOTAL 2,090 6,720 0,900 1,080 10,790 0,950 1,590 0,405 0,315 0,400 0,350 0,360 2,645 0,290 0,680 0,060 8,045 0,620

fonta " " " TOTAL FONTA otel " " " " " " " " " " TOTAL OTEL Azbociment " " " " " " " TOTAL AZBOCI MENT PREMO " " TOTAL PREMO

< 100 100 150 250

< 100 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000

<100

100 150 200 250 300 400 500

2,195 2,120 1,640 0,570 6,525

6,260 4,730 3,490 2,200 2,240 1,910 0,320 21,150

48,110 13,590 11,220 1,190 3,600 0,960 1,390 80,060

3,500 3,640

18,290 3,140 0,690 22,600

78,355 23,580 16,350 4,650 5,840 2,870 1,710 133,975

600 800 1000

-

0,500 3,530 4,030

0,690 2,430 0,400 3,520

-

-

1,19 5,96 0,40 7,550

REGULAMENT ANEXA NR. 3

9

SC " APASERV SATU MARE " SA

C.U.I. 16844952

Polietilena Polietilena " " " " TOTAL POLIET. PVC TOTAL PVC Teava neagra TOTAL TEAVA NEAGRA TOTAL RETELE

225 160 110 90 75 63

0,195 2,699 14,963 2,892 1,493 0,940 23,182

-

-

-

-

0,195 2,699 14,963 2,892 1,493 0,940 23,182 1,355 1,355 0,105 0,105

225

1,355 1,355 0,105 0,105

100

32,397

29,915

85,300

4,090

33,300

185,002

Volum de

înmagazinare rezervoare existente

Rezervoarele de inmagazinare si de compensare sunt amplasate in incinta uzinelor de apa, respectiv pe str. Fagului (Micro 15). - Uzina de apa Martinesti - 31. 000 mc - Uzina de apa veche - 4.000 mc - Rezervoare de compensare str. Fagului - 10.000 mc Volum total : - 45.000 mc

REGULAMENT ANEXA NR. 3

10

Information

Hcl188anexa3

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

533582