Read ALKENOAK(II).ppt text version

ERREAKZIOAK

· · · · · Adizio elektrozaleak Erredukzio erreakzioak Karbenoen adizioa Adizio oxidatzaileak Alkenoen hausketa oxidatzailea

ADIZIO ELEKTROZALEKO ERREAKZIOAK · · · · · · Hidrogeno halurozko adizioak Alkenoen hidratazioa Oximerkurazioa-demerkuriazioa Alkoximerkurazioa-demerkuriazioa Hidroborazioa-oxidaketa Polimerizazioa

ADIZIO ELEKTROZALEAREN ERREAKZIOBIDEA

1-ko pausua: alkenoaren loturak elektrozale bati eraso eta karbokatioi bat osatzen du

C C

+

E

C E

C

karbokatioia karbono ordezkatuenean

2. pausua: nukleozalearen erasoak adizioa osatzen du

+ :Nu C E C Nu

C E

C

Hidrogeno haluroen adizioa

R C H C H H + H Br R H C Br H C H H

MARKOVNIKOV-en (1869) ARAUA betetzen da: Alkeno baten lotura bikoitzari azido protiko (Brönsted-en azidoa) bat gehitzen zaionean, azidoaren protoia hidrogeno gehien dituen karbonoari lotzen zaio.

MARKOVNIKOV-en ARAUA (orokorrean): alkeno bati egindako adizio elektrozalea beti artekari egonkorrena osatzeko moduan gertatuko litzake.

HBr-ren erradikal bidezko adizioa: Markovnikov-en alderantzizko adizioa

1933-n, M.S. Kharash eta F.W. Mayo-k HBr (baina ez HCl edo HI) peroxidoekin batera erabili ezkero Markovnikov-en alderantzizko adizioa gertatzen zitzaiela adierazi zuten ERREAKZIOBIDEA Hasiera Hedaketa

R R O O R Br

calor

R R

O· + ·O O

R

O· + H

H + Br·

C

C

+

Br·

C

Br erradikala karbono ordezkatuenean

C Br

+

H

Br

C Br

C H

+

Br·

Alkenoen hidratazioa

Deshidratazioaren kontrakoa da. Erreakzioak aurrera egin dezan ura soberan erabiltzen degu, orekak alkoholera jo dezan.

H

C

C

+ H2 O

C H

C OH

Markovnikov erakoa

ERREAKZIOBIDEA 1-ko pausoa: Lotura bikoitzaren protonaketa eta karbokatioi osaketa 2. pausua: Uraren eraso nukleozalea 3. pausua: Sartu dan ur molekularen desprotonaketa alkohola osatzeko

Oximerkuriazio-demerkuriazio hidratazioa

H C C H C H NaBH4 R C OH C H H H H

+

Hg(Ac) 2

H2 O

R

C OH

HgOAc

Markovnikov erara

Alcoximerkuriazio-demerkuriazioa

H C C H C H NaBH4 R C OR C H H H H

+

ROH Hg(Ac)2 R C OR

HgOAc

Markovnikov erara

Alkenoen hidroborazioa (Brown)

R C H C H H H H C BH2 H H H C OH H

+ B2 H6

diboranoa

R

C H

H2 O2 ,- OH

R

C H

Markovnikov-en alderantzizkoa (sin estereokimika)

Boranoak elektroi eskasia dauka, 6 elektroi bai ditu. Transizio egoeran, boroak elektroiak erakartzen ditu loturatik eta beste muturreko karbonoak elektroi eskasia dauka (karbono ordezkatuenean). Boroa eta hidrogenoa batera eta alde beretik sartzen direnez estereokimika sin da. Alkilboranoaren oxidazioan boroa hidroxilo batez ordezkatzen degu, estereokimika mantenduz.

Markovnikov-en alderantzizkoa

Markovnikov-en adizioa

Alkohol ezberdinak substrato beretik abiatuta

Alkilboranoen oxidazio erreakziobidea

Halogenoen adizioa

Haloidrinen osaketa

Ondoko karbonoan halogenoa duen alkoholari halohidrina deitzen zaio. Erreakzioa disolbatzile geldo baten egin ezkero (CCl4, CHCl3)konposatu dihalogenatua lortzen degu. H2O-tan, halohidrina lortzen da.

Anti estereokimika agertzen zaigu Bromonio ioia erabiltzen degu baina Markovnikov-en araua erabiltzen da.

Transizio egoera aukerak

EGONKORRAGOA

EZ-EGONKORRAGOA

Karbenoen adizioa (:CH2)

diazometanoa

Simmons-Smith-en erreakzioa

Diazometanoa erabiligabe ziklopropanoak lortu ditzakegu. Etekinak hobeak dira.

CH2I2

+

Zn(Cu)

ICH 2ZnI

Simmons-Smith-en erreaktiboa (karbenoidea)

ICH2ZnI Zn, CuCl

Alkenoen epoxidazioa

Prozesu konzertatua da eta estereokimikari eusten zaio.

O O C O H O C R

:O :

: :

:

+

O H

alkenoa

Cl

peroxiazidoa

O C

m -klo roperbentzoikoa

epoxidoa

azidoa

O

O

H

Ingurune azidoan ireki ezkero trans diola lortzen da. Performikoarekin bertan irekitzen da.

Osmio tetroxidoaren erreakzioa

Sin diolak lortzen dira.

C

C

OsO4 H2 O2

C OH

C OH

zis-glikola(1,2-diola)

Alkenoen dihidroxilazioa permanganatoarekin

KMnO 4 (dil) O Mn O O C C O

C

C

OH H 2O

C OH

C OH

zis-glikola (1,2-diola)

Merkea baina etekin gutxiago ematen du. Kopuru haundia behar denerako.

Alkenoen apurketa oxidatzailea

a) Ozonolisia

R C R C H R'

+ O3

R R C O

O C O

R' H

R (CH 3)2 S R

R' C O+ O C H

aldehidoa

ozonidoa

zetona

b) KMnO4 beroa erabiliz

R C R C H R' R KMnO4 (kon. eta beroa) R

zetona

R' C O+ O C OH

azidoa

Alkenoen hidrogenazio katalitikoa

C C + H2 Pd ó Pt C H C H

Bi H-ak alde beretik

Polimerizazioa

Monomeroak errepikatuz osatzen da polimeroa. Polimero erabilienetakoak osatzeko erabiltzen dira monomero bezala alkenoak, adib. polietilenoa.

H C H C

H

H

H C H

ROOR presio haundia

C H

H

n

etilenoa

polietilenoa

Information

ALKENOAK(II).ppt

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

673666