Read Microsoft Word - 0.RAPORT scoala 22 11-12 Final.doc text version

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova,Tel: 0251-421939,0351-407395 Fax:0251-421824,0351-407396,e-mail: [email protected] ,

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN DOLJ

RAPORTUL DE ANALIZ A ACTIVITILOR DESFURATE ÎN COALA CU CLASELE I-VIII NR. 22 ,,Mircea Eliade" CRAIOVA AN COLAR 2011 ­ 2012 Adresa unitii: Str. Cloca, nr.1, Municipiul CRAIOVA, judeul DOLJ Telefon/Fax 0251-439865 Tel: 0351-432088 Web : www.sc22mirceaeliade.ro E-mail : [email protected] Nr........ din.................. Prezentare general I. Diagnoza mediului intern si extern: Cartierul Calea Bucureti, este situat în in S-E oraului Elevii provin din familii cu situaie material bun i foarte bun Colaborarea cu prinii este bun implicându-se în multele activiti i proiecte ale colii. În coala noastr sunt angajate 50 de cadre didactice pentru 47.67 posturi (17 învtori, toi cu studii superioare, profesori pentru învmântul primar i 33 de profesori). Dintre acetia, 82% au gradul didactic I, 34 beneficiaz de gradaii de merit, 19 sunt metoditi ai Inspectoratului colar Judeean Dolj. Statut Nr.cadre didactice TITULARI DETAAI 3 Titulari ai colii 47 Total 50 Starea cldirii este foarte bun, fiind reabilitat prin proiectul cu Banca Mondial în 2003, mobilierul este reactualizat i sunt amenajate 2 sli de sport- din care una este reabilitat în decembrie 2006 cu proiectul guvernamental de granturi, 2 laboratoare(chimie- fizica, biologie), bibliotec cu sal de lectur i cabinet de informatic (10 computere legate in reea cu server AEL). Echipa Scolii Director Director adjunct Consilier pentru proiecte i programe colare i extracurriculare. -Învtori 17- 17 titulari, din care: -16 au gradul didactic I -1 are gradul didactic II -Profesori: 30 ­ 27 titulari ai colii, 3 detaai, din care: -27 au gradul didactic I -7 au gradul didactic II -1 are definitivat

1

incadrarea Biologie Chimie Cultur Civic Educaie fizic i sport Educaie muzical Educaie platic Educaie Tehnologic Fizic Geografie Învtor Istorie Limba englez Limba francez Limba i literatura român Matematic Religie Total

DEF

I 1 1 1 4 1

II 1

Total 2 1 1 4 1 1 1 2 1 17 1 4 2 5 5 2 50

1 1 2 1 16 1 4 1 3 4 1 41

1

1

1

1 1 1 1 8

grad did DEF I II Total

Total 1 41 8 50

Calitatea personalului didactic: Calificat : 100% Mentori conform LEN: 6 profesori Formatori la nivel local: 5 Formator naional: 1 Metoditi: 17

2

CULTURA ORGANIZAIONALÃ Este caracterizatã printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt : egalitate, cooperare, munca în echipã, respect reciproc, ataamentul faã de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorin de afirmare. În ceea ce privete climatul organizaiei colare am putea spune cã este un climat deschis, caracterizat prin dinamism i grad înalt de angajare a membrilor instituiei colare; este un climat stimulativ care ofer satisfacii, relaiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect i de sprijin reciproc. Directorul este deschis i ascult sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente i sincere la adresa acestora, le respect competena, le ofer o larg autonomie, îi sprijin i evit un control strict birocratic. Toate acestea se reflect pozitiv în activitatea instructiv-educativ i în conduita cadrelor didactice. II. Misiunea colii Învm învându-i pe alii! Misiunea colii se bazeaz pe individ ca entitate capabil de dezvoltare fizic, intelectual, moral i spiritual i conform acestei valori, coala: dezvolt la copil capacitatea de autocunoatere i respectul de sine; îl ajut s, îneleag i s-i clarifice ce-ar vrea i ce-ar putea s fac cu viaa lui s-i foloseasc aptitudinile, talentul, drepturile i oportunitile s doreasc s învee i s îneleag lumea în care triete s-i asume responsabiliti în funcie de capaciti, s învee s fie sntoi i echilibrai s-i respecte pe ceilali indiferent de vârst, sex, naionalitate i origine social s-i pese de ceilali i s-i exerseze bunvoina în relaia cu ceilali s-i exprime aprecierea fa de ceilali s fie tolerani Misiunea colii se bazeaz pe societate ca mediu propriu fiinei umane în care el urmeaz s se dezvolte respectând efortul colectiv pentru binele comun. Pe baza acestei valori, coala se strduiete: s-i fac pe copii s îneleag i s-i îndeplineasc responsabilitile ca ceteni s îneleag rolul familiei s respecte diversitatea cultural i religioas s îneleag i s respecte egalitatea anselor s beneficieze i s promoveze drepturile democratice în toate sectoarele comunitii s contribuie i s beneficieze în mod corect de resursele economice i culturale. Misiunea colii se bazeaz mediul înconjurtor atât cel natural cât i cel modulat de umanitate ca baz a vieii i surs de minune i inspiraie. Pentru formarea i cultivarea acestor valori obiectivele coala noastr îl formeaz pe copil: s îneleag i s-i asume responsabilitatea de a menine patrimoniul natural pentru generaiile viitoare s îneleag rolul omului fa de natur s îneleag responsabilitile fa de alte vieti s pstreze echilibrul în diversitatea naturii s învee s triasc într-un mediu curat 1. ACTIVITATEA MANAGERIAL 1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerial: baza conceptual, aciuni prioritare propuse, motivarea acestora prin diagnoza activitii anterioare. Fcând o diagnoz corect asupra activitii din anul colar trecut i a situaiei concrete a noului an colar având la baza cerinele Legii Educaiei Naionale, Regulamentul de organizare i funcionare a

3

unitilor de învmânt preuniversitar- aa cum exist în vigoare, deciziile i precizrile Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i ale Inspectoratului colar Judeean Dolj precum i propunerile i concluziile reieite din analiza activitii tuturor sectoarelor, în edinele Consiliului de Administraie s-au elaborat urmtoarele documente de proiectare a activitii: -proiect de dezvoltare a unitii de învmânt pe termen mediu -Proiect de parteneriat cu Primria, Poliia, Pompierii i Palatul Copiilor- Craiova -programe manageriale semestriale -oferta colii -planificarea activitilor catedrelor i comisiilor numite -programe de activitate al Consiliului de Administraie- graficul i tematica edinelor -graficul i tematica edinelor Consiliului Profesoral -planificarea activitii de monitorizare, îndrumare i control -plan de dezvoltare a bazei materiale. -proiect de comunicare instituional. 1.1 Proiecte la nivelul unitii, la nivelul catedrelor i comisiilor: - Instruirea efilor de comisii - proiecte de activitatea semestriale - graficul i tematica edinelor de catedr sau comisie metodic - programe de pregtire suplimentar a elevilor pentru examene i concursuri colare - programul activitilor educative din coal i extracolare - instruirea profesorilor dirigini, cu precdere a celor care coordoneaz clasele a VIII-a - orarul i graficul tezelor semestriale. 1.2. Analiza activitii desfurate de conducerea unitii 1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor Activitatea colii s-a desfurat pe baza principiului muncii i responsabilitii colective i individuale stimulând iniiativele i respectând legislaia i regulamentele. De la începutul anului colar s-au organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit responsabiliti i s-au instruit efi de grupuri de lucru. CATEDRE: a) Limb i comunicarei. profesorii de limba român ­ 5 profesori ii. profesorii de limbi moderne - 7 profesori b) profesor de limba latin ­cele 4 ore sunt în catedra prof. Nicola Florina-Religie c) Matematic - 5 profesori d) tiine ale Naturii - fizic, chimie, biologie- 5 profesori e) Om i societate- istorie, geografie, religie- 5 profesori f) Arte- 2 profesori, 1 prof educatie tehnologica g) Educaie Fizic- 4 profesori h) Învtori - 17 profesori pentur învmântul primar COMISII METODICE a) Comisia profesorilor dirigini b) Comisia de disciplina c) Comisie de perfecionare metodic d) Comisia pentru alctuirea orarului e) Comisia pentru verificarea notarii ritmice f) Comisie pentru pregtirea Evalurii Naionale pentru clasa aVIII-a i concursurilor colare g) Comisiile pentru Situaii de Urgen h) Comisia pentru activiti extra-curriculare i) Comisia pentru burse, rechizite i ajutoare sociale j) Comisia de distribuire a cornurilor i laptelui k) Comisia pentru disciplin i igien colar

4

l) Comisiile de casare si inventariere m) Comisia pentru protecia muncii si PSI, educaie rutier n) Comisia pentru asigurarea calitii o) Comisia pentru evaluare. p) Comisia pentru sntatea i protecia elevilor q) Comisia pentru combaterea violenei CONSILII a) Consiliul Profesoral- toate cadrele didactice b) Consiliul de Administraie- 9 membri c) Consiliul profesorilor fiecrei clase d) Comitetul reprezentativ al prinilor 1.2.2. Repartizarea responsabilitilor Pentru buna desfurare a activitii în coal, au fost create o serie de comitete consultative i comisii pe diverse probleme. Fiecare responsabil de comitet sau comisie a raportat semestrial în faa Consiliului Profesoral sau a Consiliului de Administraie modul cum s-a achitat de responsabilitile i sarcinile primite. În domeniul administrativ s-au întocmit fiele postului care au fost avizate de Consiliul de Administraie. Pentru buna desfurare a serviciului secretariat, activitatea a fost organizat pe domenii i responsabiliti concrete conform atribuiilor stabilite prin fia postului. 1.2.3. Organizarea timpului Activitatea elevilor i a cadrelor didactice s-a desfurat în dou ture. Pe parcursul semestrului I , programul zilnic a început la ora 8:00 i s-a terminat la ora 19.00, ora de curs fiind de 45 minute cu pauza de 15 minute la clasele I-IV în prima tur, respectiv, 50 minute, iar pauza de 10 minute la clasele V-VIII, tura a II-a, care începe de la 13,00 , iar pentru anumite clase de la 12,00. Vacanele colare au fost gestionate în vederea desfurrii unor activiti extracurriculare precum i pentru reparaii i igienizri. 1.2.4. Monitorizarea întregii activiti: modaliti, eficien, identificarea disfunciilor anterioare Întreaga activitate a fost monitorizat permanent atât de ctre conducerea colii, cât i de ctre responsabilii de catedre i comisii, secretar ef sau administrator, dup caz. Monitorizarea s-a realizat prin colaborare permanent, analize periodice, discuii individuale, asistene la ore i activiti extracurriculare, controlul sptmânal- pentru personalul nedidactic, organizarea unor edine de lucru. S-a urmrit implicarea întregului personal i a partenerilor sociali în activitile colii, contientizarea responsabilitilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea iniiativelor. Disfunciile au fost identificate la timp, remediate i nu s-au înregistrat conflicte în unitate. 1.3. Autoevaluarea activitii manageriale. Identificarea punctelor tari i a punctelor slabe în activitatea de conducere. Asigurarea transparenei i a participrii cadrelor i prinilor la actul decizional. Puncte tari: Promovarea unui climat de responsabilitate fa de munc; Stil democratic i transparen în toate aciunile întreprinse; Dorina de autodepire, dublat de ambiia de a ridica prestigiul colii i pstrarea locului în ierarhiei celor mai bune coli din ora; Responsabilizarea întregului personal din unitate prin antrenarea acestuia la viaa i problemele colii; Calm i înelegere fa de problemele colectivului; Colaborare cu toi partenerii educaionali; Dorina de perfecionare a activitii manageriale;

5

Comunicare continu i deschis atât cu personalul colii, cât i cu prinii, elevii i ali factori educaionali folosind mai multe mijloace printre care si website www.sc22mirceaeliade.ro ; blog-ul pentru comunicarea între cadrele didactice ale colii, cu acces resticionat: http://comunic22me.blogspot.ro/ Puncte slabe: Neefectuarea unui numr mare de asistene la ore datorit neaplicrii în întregime a prevederilor finanrii proporionale; Neînlturarea în totalitate a unor aspecte negative care mai persist prin coli cauzate de pasivitate, conservatorism, atitudini refractare la nou; Obligativitatea efecturii de ore fr plat pentru director-4 ore, respectiv pentru directorul adjunct ½ norm, adic 8 ore. Reforma Învmântului aflat înc în curs de desfurare i aplicarea noului sistem de finanare proporional, a necesitat o pregtire special pe problemele managementului i o analiz i o adaptare a însuirilor caracteriale i temperamentale ale managerului la schimbrile produse. Considerm c eforturile depuse nu au fost zadarnice, întrucât activitatea instructiv educativ din coala noastr se desfoar într-un climat propice, lucru demonstrat i de rezultatele obinute în munca cu elevii. Fiecare membru al echipei manageriale a avut responsabiliti bine definite, dar în acelai timp a avut posibilitatea de a colabora cu ceilali membrii, astfel încât fiecare activitate proiectat i desfurat s poat s îi ating obiectivele pentru care a fost conceput. Preocuprile echipei i ale managerului în mod deosebit au vizat activitile de parteneriat cu ONG-uri i reprezentani ai diverselor firme, deoarece acetia vor fi viitorii beneficiari ai serviciilor de educaie oferite de instituia de învmânt. Dintre preocuprile noastre nu au fost excluse nici celelalte cadre didactice, oferindu-le tuturor posibilitatea s se afirme i s se implice în aceai msur în activitatea de îndrumare i dezvoltare a elevilor ca personaliti. Realizarea obiectivelor propuse se poate vedea prin rezultatele obinute în activitatea didactic, dar i în activitatea extracolar prin rezultate la concursuri colare i olimpiade. Ne putem mândri deasemenea cu diplome de onoare conferite de diverse asociaii pentru activitatea depus de corpul profesoral, dar i de ctre elevi. Printre acestea putem aminti: Mitropolia Olteniei, Asociaia "Salvai Copiii"; Asociaia "Cuvântul care zidete" etc. Prinii consider chiar un privilegiu, pentru copii lor, faptul c pot fi instruii de un corp profesoral de înalt inut profesional, dar i de faptul c sunt formai în spirit cetenesc i în aceeai msur democratic. 1.4. Activitate de (auto)formare managerial Dorina de perfecionare s-a fcut simit pe parcursul întregului an colar. Ea s-a manifestat atât prin colaborarea strâns cu toi colegii directori, prin formarea continu a echipei manageriale. Directorii au participat la cursurile de formare ,,Euroteacher" desfurate prin CCD Dolj i directorul are master in Management Educaional i Comunicare Instituional-promoia 2006 la FRCP ,,David Oglivy". Directorul a activat ca Expert pe Termen Scurt în proiectele pe Axa prioritar 1 ,,Educaia i formarea profesional în sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere" POS-DRU cu beneficiar: Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, PROMEPProfesioniti în managementul educaional preuniversitar, i OSCINT2009. De asemenea, au fost tutori pentru debutani în cadrul proiectului POS-DRU FORCAD al crui beneficiar este CCD Dolj. Directorii colii au participat la toate edinele de instruire organizate de I.S.J. Dolj precum i la activitile cercului directorilor, prezentând referate cu exemple de bun practic. La cercurile directorilor din sectorul de care aparinem, s-au prezentat materiale din partea colii. 1.5. Plan de dezvoltare personal ca manager(i) Ambii directori i-au prevzut o pregtire continua în domeniul managementului educaional prin

6

participarea la schimburile de experien dintre directori i instruirile organizate de ISJ i CCD Dolj(Euroteacher I). Directorul a parcurs curcuri de formare ,,OSCINT-2009" devenind formator regional pentru aceste competene. Pe de alt parte, în calitate de ETS în cadrul proiectului POS-DRU ,,OSCINT-2009" , directorul a elaborat Standardul Ocupaional pentru funcia de Inspector IDI i Inspector proiecte educaionale i programe. 2. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE 2.1. Baza material: Pentru fiecare din urmtoarele capitole, dup caz, se va trece situaia statistic, numeric sau procentual, stare, funcionalitate, eforturi pentru îmbuntirea situaiei / strii, disfuncii, cauze. 2.1.1. Spaii pentru învmânt coala dispune de 18 de sli de clas corespunztoare din toate punctele de vedere pentru desfurarea activitilor de învmânt, 2 sli de gimnastic , club sportiv , biblioteca cu sal de lectur i de 2 laboratoare: biologie, fizic -chimie, cabinet de informatic, teren de sport, cabinet specializat dedicat integrriii cabinetul didactic al învtorilor . Exist i funcioneaz reeaua AEL in laboratorul de informatic i avem cadre pregtite pentru a utiliza aceast facilitate. De asemenea trebuie sa menionm cele dou terenuri cu gazon artificial unul pentru fotbal, celalalt polivalent pe care se pot desfura toate orele de sport i competiiile sportive. Un obiectiv deosebit pentru asigurarea siguranei în coal ar fi realizarea unei sli de sport, pentru care am depus cerere iniial. 2.1.2. Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor colare pentru elevi) În timpul acestui semestru din anul colar au fost fcute fie la bibliotec pentru elevi din toate clasele i cardele didactice,acoperind peste 900 de fie. Au fost organizate prezentri de carte i discuii pe marginea unor lecturi paralele. S-a încercat stimularea gustului pentru operele autorilor clasici i moderni prin prezentarea romanat a biografiei acestora. S-a colaborat cu cadre didactice de diverse specialiti, pentru asigurarea materialului bibliografic necesar. A fost realizat o îndrumare competent a lecturii în funcie de vârst i de cerinele programelor colare. Au fost achiziionate peste 100 de titluri de carte prin subvenie de la fondul comitetului de prini i au fost solicitate noile manuale pentru clasele a III-a i a IV-a dup evaluarea manualelor avizate de M.E.C.T.S. de ctre comisiile metodice. 2.1.3. Ateliere colare / uniti de microproducie Nu folosim ateliere colare, dei avem dotrile necesare, având în vedere programa pentru gimnaziu. Spaiul destinat atelierelor colare se gsete în incinta colii, îns utilizarea acestor spaii a cptat alt sens: sal de gimnastic,respectiv cabinetul didactic al învtorilor. 2.1.4. Internat Nu deinem internate colare. 2.1.5. Cantin Nu deinem cantin. 2.1.6. Baza sportiv Baza sportiv se afl în curtea colii i conine 1 teren de handbal, 1 teren de fotbal, 1 teren de baschet, 1 pist de vitez cu groap de nisip, 2 terenuri de volei/tenis de câmp. 2.1.7. Ferma didactic Nu deinem. 2.1.8. Terenuri agricole Nu deinem. 2.1.9. Alte spaii Nu exist spaii altele decât cele destinate învmântului. 2.1.10. Spaii folosite pentru practica în producie a elevilor (pentru grupurile colare):

7

nominalizarea acestora Nu deinem. 2.2. Resurse financiare 2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectrii bugetului anual Ca ordonatori teriari de credit, am proiectat bugetul anului financiar, conform metodologiei de finanare proporional, concretizând ulterior prin identificarea necesarului pe capitole i articole, la buget i la veniturile extrabugetare, conform anexei. 2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare În afar de sursa bugetar, exist i finanarea prin diverse sponsorizri dedicate concursurilor colare. 2.2.3. Analiza utilizrii acestora. Motivaie, eficien Conform metodologiei de finanare proporional s-au analizat resursele financiare i am decis cu ajutorul serviciului de finane-contabilitate, destinaia fondurilor, conform prioritilor. Motivaia principal este asigurarea salarizrii i a funcionrii în parametrii normali a unitii colare. Eficiena se poate constata trimestrial prin execuia de buget. 3. RESURSE UMANE 3.1. Personal didactic 3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învmânt, niveluri de pregtire, grade didactice, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. Dificulti, cauze, modaliti de rezolvare incadrarea Biologie Chimie Cultur Civic Educaie fizic i sport Educaie muzical Educaie platic Educaie Tehnologic Fizic Geografie Învtor Istorie Limba englez Limba francez Limba i literatura român Matematic Religie Total DEF I 1 1 1 4 1 1 2 1 16 1 4 1 3 4 1 41 II 1 Total 2 1 1 4 1 1 1 2 1 17 1 4 2 5 5 2 50

1

1

1

1

1 1 1 1 8

TITULARI grad did DETASAI AI COLII Total DEF 1 I 41 II 2 6 Total 3 47

1 41 8 50

8

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiz, eficien De la începutul anului colar s-au organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit responsabiliti i s-au instruit efi de grupuri de lucru. Catedrele de specialitate i-au îndeplinit sarcinile pe linie tiinific i metodic, efii de catedre coordonând bine activitile comune : edine, activiti i interasistene conform planului anual de munc. Activitatea consiliilor i a comisiilor s-a desfurat normal, personalul i-a îndeplinit sarcinile repartizate i a raportat la solicitri rezultatele obinute, existând i întârzieri inerente datorate în majoritatea cazurilor unor probleme personale. Eficiena comisiilor este bun, delegarea funcionând în sensul degrevrii pariale a managerilor de activitile de rutin i mari consumatoare de timp. S-a constatat pentru cazuri punctuale c s-a consumat un timp mult prea mare cu instruirea si monitorizarea personalului delegat la fel cum i pentru alte cazuri sarcinile au fost îndeplinite într-un timp mai scurt decât cel prevzut.. Trebuie revzut totui comunicarea între comisii, activitatea consiliilor fiind din acest punct de vedere mai bine pus la punct. Comisia metodic a claselor I Moraru Marcela Duta Narcisa Popa Carmen Ghinea Mihaela Florea Marlena Comisia metodic a claselor II-a Drghici Marinela Voinea Mariana Radu Florentina Simanschi Aida Comisia metodic a claselor a III-a Stefan Floarea Dinca Hermina Riza Narcisa Crean Didi Valentina Comisia metodic a claselor a a IV-a Vanu Maria Balosache Dorina Gavrila Elena Popescu Mirela Comisia de Limb Român Ghi Otilia Matei Constantin Bacanu Liliana tefnache Nicoleta Bnic Zoia Comisia de Matematic Benea Florin Trincu Lavinia Popa Ionela Ioana Genoveva Bercea Olivia Comisia de tiine Oan Anisoara Niu Angela Ulreanu Eugenia Pirtea Zinca Grumjel Gina Comisia ,, Om i societate" Dudu Victor Dumitrescu Constantin Ene Cristina Nicola Florina Stoica Mdlina Comisia ,, Limbi moderne" Barbu Lucica Cazacu Lidia Buligiu Cornelia Stoenescu Adriana Popescu Simona Fira Carmen Ghebaur Virginia Comisia ,,Arte i tehnologii" Marinescu Dan Martin Rozalia Pancu Raluca Comisia ,, Educaie fizic" Dinc Mihai Anghel Katerina Bogdan Ilie Rdulescu Daniel

9

3.1.3. Activitatea de (auto)perfecionare a cadrelor didactice Fiecare cadru didactic a fost îndrumat spre tipul de formare continu cel mai potrivit, raportat la nevoile individuale i la necesitile colii. Cadrele au urmat cursuri în cadrul programului ,,Euroteacher" cu credite transferabile organizate de CCD ( în coala noastr fiind organizate cursurile de didactica matematicii i didactica lb.engleze, "Curriculum, instruire, evaluare","Comunicare i relaii publice" ­ pentru directori) iar pe specialiti fiecare a urmat cursul pe care l-a considerat potrivit. Procentul de cadre care a urmat una din formele de perfecionare este de 57% dar coroborat cu procentul corespunztor anului trecut (65%) rezult c nu avem decât câteva cadre care, din motive personale, nu au putut participa în acest an la cursuri de formare, acestea putând opta pentru urmarea acestora în anii colari urmtori, inând cont ca se pot acumula credite transferabile în decurs de 5 ani.. Toate cadrele au participat la activitile metodice organizate în coal i la nivel judeean la nivel de specialiti . În semestrul al doilea al acestui an colar s-au efectuat inspecii curente sau preinspecii pentru gradele didactice, dup cum urmeaz: NUMELE I SPECIALITATEA Gradul TIPUL CALIFICATIV/NOT PRENUMELE didactic INSPECIEI I DATA Pâncu Raluca Profesor muzic I special 10 În semestrul al II ­lea au fost efectuate inspecii la clas i au fost selectai profesori mentori pentru inseia profesional a cadrelor didactice stagiare urmtoarii : Cazacu Lidia, Ptru Cornelia, Ene Cristina, Benea Florin i Ghi Otilia. Cursuri de formare si de perfectionare, participare la mese rotunde si simpozioane 2011- 2012 Nr. crt. 1 Curs CARIERA DE SUCCES IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR PRIN IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE FORMARE INOVATIVE TIC Formator CCD Dolj Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Participanti Ioana Genoveva Drghici Marinela Riza Narcisa Anghel Katerina Radu Florentina Dinc Hermina Vanu Angela Bcanu Liliana Cazacu Lidia Trincu Lavinia Cazacu Lidia Trincu Lavinia Popa Ionela Ptru Cornelia Benea Florea Niu Angela Ene Cristina Ene Cristina

2

CCD Dolj

3.

POSDRU TÂRGOVITE Mese rotunde/ Conferine/ Simpozioane CALITATEA Organizator-Nivel Simpozion judeean

10

Nr. crt. 1

Participanti Radu Florentina

COMUNICRII ÎN CADRUL GRUPULUI COAL-FAMILIECOMUNITATE 2 MESERIA DE PRINTE I EDUCATOR ÎN ROMÂNIA ZILELOR NOASTRE CONTEXTE ACTIVE DE ÎNVARE,VALORI ECO PENTRU FIECARE Simpozion judeean

Cretan Valentina

Popescu Mirela

3

Simpozion naional

4 5 MENTOR I DISCIPOL, noiembrie 2011; Simpozion naional

Gavrila Elena Draghici Marinela Duta Narcisa Riza Narcisa Florea Marlena Ghinea Mihaela Popa Carmen Balosache Dorina Vanu Angela Dinc Hermina Moraru Marcela Crean Valentina Popa Carmen

6

ROMÂNUL, Conferina naional PSTRTOR DE TRADIII I VALORI, februarie 2012; OBICEIURI I Simpozion judeean TRADIII LA ROMÂNI, aprilie 2012; TRADIII CULINARE SPECIFICE CRCIUNULUI, decembrie 2011 ÎNVAREA BAZAT PE PROIECTE, aprilie 2012; - Masa rotund judeean

Popa Carmen

Popa Carmen Ioana Genoveva Popescu Simona Popa Carmen

7

8

- Masa rotund

Popa Carmen

11

Participarea la Conferine naionale i internaionale a fost numeroas i este explicitat în anexele acestui raport al colii. De asemenea, în afara meselor rotunde de nivel judeean sau local, s-au constatat participrile la toate ecrcurile de specialitate în timpul ambelor semestre. La coala Nr.22 ,,Mircea Eliade" au fost organizate urmtoarele cercuri metodice, în timpul acestui an colar: Cercul profesorilor de latin , semestrul I Cercul profesorilor de limba francez, semestrul I Cercul învtorilor , semestrul I Cercul consilierilor educativi , semestrul al II ­lea 3.2. Elevi 3.2.1. Identificarea i analiza tendinelor demografice din circumscripia colar / zon Planul de colarizare se realizeaz anual, în funcie de recensmântul populaiei colare din circumscripia arondat. În urma recensmântului efectuat în acest an colar în circumscripia arondat în scopul identificrii viitorilor elevi, atât pentru viitorul an colar, cât i pentru urmtorii patru, s-a constatat o constant a numrului acestora. De menionat c exist peste 175 de cereri de înscriere pentru sept.2012 la clasa I, respectiv clasa pregtitoare. La dimensionarea claselor s-a inut cont de numrul maxim admis conform legislaiei în vigoare. În anul colar 2011 - 2012, planul a fost realizat: 5 clase I, previziunile fcute dovedindu-se corecte, la fel i perspectiva pentru 2012 ­ 2013 pentru clasele I, respectiv pentru clasele pregtitoare, dei exist ameninri din perspectiva transferrii elevilor în strintate în funcie de locul de munc al printelui/prinilor. 3.2.2. colarizarea i frecvena. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut Unitatea noastr a colarizat toi copii de vârst colar din circumscripia arondat, primind chiar i copii din afara circumscripiei pentru motive întemeiate. Frecvena elevilor este bun, în cretere în raport cu vârsta elevilor, situându-se la acelai nivel comparativ cu anul trecut. Fluctuaiile semestriale se datoreaz în special schimbrii domiciliului sau plecrii din ar. Planuri de colarizare: Pentru anul colar 2011-2012 realizat Clasele Ciclul primar I II III Numr 5 4 4 Ciclul gimnazial V VI 5 4

IV 4

VII 4

VIII 4

Pentru anul colar 2012-2013 realizat, clasele I i clasele pregtitoare deja realizate Clasele Ciclul primar Ciclul gimnazial P I II III IV V VI VII VIII Numr 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3.2.3. Cauze ale absenteismului. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut La ciclul primar nu este vorba de absenteism voluntar, absenele reducându-se dup punerea în aplicare a programului guvernamental « Cornul i laptele ». La ciclul gimnazial, ca i la ciclul primar, cauzele absenteismului sunt în primul rând de natur medical i numrul absenelor s-a redus fa de aceeai perioad a anului colar trecut. În general, copiii nu absenteaz frecvent . Un aspect frecvent este i existena familiilor în care cel puin un printe este plecat la munc în strintate, existând posibilitatea ca elevul sa plece dup familie sau ca aceasta sa contribuie foarte puin la coordonarea educaiei sale. 3.2.4. Abandonul colar. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. Cauze. Modaliti de înlturare Nu avem.

12

3.2.5. Rezultate la învtur. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut În anul colar 2010-2011 pentru elevii claselor V-VIII procentajul de promovabilitate a fost de 100% iar pe coal 100%. În acest an colar, pentru elevii claselor V-VIII procentajul de promovabilitate a fost de 100% iar pe coal 100 % relevant pentru confirmarea progresului, a calitii managementului i a stabilitii procesului educativ din coal. 3.2.6. Corigene. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. Analiz, cauze, msuri de eliminare. Anual : CLASA I II III IV V VI VII VIII TOTAL 2010-2011 1 obiect 2 obiecte 2011-2012 1 obiect 2 obiecte --

Ca msuri de prevenire am introdus un program de consultaii i pregtiri suplimentare, am insistat pentru asigurarea reinerii cunotinelor de baz înc din clas i am încercat introducerea metodelor alternative de predare i asistarea de ctre calculator a leciilor în funcie de necesiti i posibiliti. Elevii au fost încurajai i motivai s participe la toate activitile desfurate în coal i la concursurile colare organizate cu avizul ISJ sau MECTS. 3.2.7. Rezultatele obinute la concursuri i olimpiade colare Dup cum s-a artat participarea la olimpiadele i concursurile colare constituie o prioritate pentru elevii i cadrele didactice din unitatea noastr. Sperm c rezultatele obinute ne recomand ca fiind una dintre colile de înalt calitate în acest sens. Orele de pregtire suplimentar cu elevii api de performan constituie o trstur marcant a unitii noastre, cadrele didactice selectând elevii înc de la începutul ciclului i pregtindu-i în acest sens. Dei nu întotdeauna rezultatele obinute nu au fost pe msura muncii depuse, contiinciozitatea cadrelor didactice a rmas neschimbat de-a lungul anilor. În acest sens trebuie menionat organizarea Zilei Porilor Deschise pentru viitorii elevi.

Rezultate la Concursurile si Olimpiadele Scolare

Olimpiada judeteana de fizica Badita Rares-premiul III Radu Andra-mentiune Barasch Albert-mentiune Stanculescu Radu-mentiune Concursul National Zborul,visul de aur al omenirii Bogdan Gavril-Premiul II Radu Cristian-Premiul II Popa Lorena-mentiune Zanfir Bogadan-mentiune

13

Ionovici laurentiu-mentiune Serban Andrei-mentiune Risnita Raluca-mentiune Leu Ana-mentiune Concursul Experimente simple realizate de elevi Uta Eden-mentiune Stanculescu Radu-mentiune Olimpiada de chimie Mateescu Georgiana-faza judeteana-Premiul I Mateescu Georgiana-faza nationala-Mentiune Speciala Olimpiada de biologie faza judeteana Ghinea Emanuel-Premiul III Carstoiu Izabela-Premiul III Costache Octavia-Premiul III Necsutu Lorena-mentiune Pluta Andreea ­mentiune

Participari la Concursuri si activitati cultural artistice extrascolare

Concursul Anti-drog Baboi Roxana,barbulescu Ingrid-Premiul III Ionovici Laurentiu,Valent Mario-Mentiune Concursul National Emil Racovita-Darwin Day-participa 11 elevi ai clasei a VIII a D coordonati de dna prof Ulareanu Eugenia Concurs Interjudetean de Matematica aplicata -faza judeteana,,Dovedeste-ti istetimea la matematica" Centru de concurs: GST Auto Craiova 11 mai 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 MATACHE IRINA ZANFIR BOGDAN CARSTEA ADELINA POPA LORENA GHITA DAVID CHRISTESCU ALEXANDRU RADU ALEXANDRU STANCELE GABRIEL VI VI VI VI VI VI VI V 100 100 94 94 94 88 70 100 Premiul I Premiul I Premiul II Premiul II Premiul II Premiul III Premiul I

Concurs Interjudetean de Matematica aplicata -faza interjudeteana,,Dovedeste-ti istetimea la matematica" Centru de concurs: GST Auto Craiova 26 iunie 2012 Zanfir Bogadan Premiul I-clasa a VI-a A

14

Carstea Adelina Premiul I-clasa a VI-a A Matache Irina Premiul II-clasa a VI-a A Concursul interjudetean Dumitru Popovici Stanculescu Radu Clasa a VIa A-mentiune Concursul National Plus/Minus Poezia-faza judeteana Stanoi Luca clasa a V-a ­mentiune Strambeanu Luana clasa a V-a ­mentiune Dragomir Mihai clasa a V-a ­mentiune Roman Livia clasa a V-a ­mentiune Novac Alexandru clasa a V-a ­mentiune Carstea Adelina clasa a VI-a ­Premiul II Manolache Rares clasa a VI-a ­mentiune Gabroveanu Diana clasa a VI-a ­mentiune Badita Rares clasa a VI-a ­mentiune Vilceanu Teodora clasa a VI-a ­mentiune Proba de baraj Cangurul Matematic-Bucuresti 19 mai 2012 Donoiu Irina-clasa a VIII-a Popa Anda-clasa a VIII-a Concursul Interjudetean 22 METS-17 martie 2012 Zanfir Bogan-clasa a VI-a CUPA Mateescu Georgiana ­clasa a VIII-a CUPA Matache Irina-clasa aVI-a Premiul I Ghinea Emanuel-clasa a VII-a Premiul I Corcau Adina-clasa a V-a Premiul II Marinescu Octavian-clasa a VIII-a Premiul II Bracau Alexandru ­clasa a VIII-a Premiul III Oprea Oana-clasa a VIII-a Premiul III Radu Mircea-clasa aV-a Mentiune Dragomir Mihai-clasa aV-a Mentiune Trasca Alexandra-clasa aV-a Mentiune Strambeanu Luana-clasa aV-a Mentiune Stancele Gabriel-clasa aV-a Mentiune Filip Bianca-clasa aV-a Mentiune Pritulescu Radu-clasa aV-a Mentiune Radu Andra-clasa aVI-a Mentiune Badita Rares-clasa aVI-a Mentiune Pirvuletu Patricia -clasa aVI-a Mentiune Cazacu Laura-clasa aVI-a Mentiune Badoiu Andreea-clasa aVII-a Mentiune Barbulescu Ingrid-clasa aVIII-a Mentiune Dumitru Alice-clasa aVIII-a Mentiune Concursul interjudetean Micul Arhimede-10 decembrie 2011-Sc 29 Craiova Geogescu Dana-clasa a V-a ­Premiul III Cobarlau sebastian-clasa a V-a-Mentiune

15

Zavoi Eduard-clasa a V-a-Mentiune Badescu Monica-clasa a V-a-Mentiune Dragomir Mihai-clasa a V-a-Mentiune Radu Andra-clasa a-VI-a ­Premiul II Gabroveanu Diana-clasa a VI-a-Mentiune Matache Irina-clasa a VI-a-Mentiune Asproiu Laura-clasa a VI-a-Mentiune Zimbler Mara-clasa aVII-a Premiul III Mateescu Georgiana-clasa a VIII-a-Mentiune Oprea Oana-clasa a VIII-a-Mentiune Concursul National Lumina Math-26 noiembrie 2011 Dragomir Mihai-clasa a V-a -Mentiune Raducu lorena-clasa a V-a -Mentiune Badescu Monica-clasa a V-a -Mentiune Georgescu Dana-clasa a V-a -Mentiune Draghici robert-clasa a V-a -Mentiune Jianu Alexandra-clasa a V-a -Mentiune Roman Andrada-clasa a V-a ­Mentiune Gabroveanu Diana-clasa a VI-a-Premiul III Pritulescu Radu-clasa a VI-a ­Premiul III Stanculescu Radu-clasa aVI-a ­Premiul III Badita Rares-clasa a VI-a ­Mentiune Zanfir Bogdan-clasa a VI-a -Mentiune Betiu Alina-clasa a VI-a -Mentiune Asproiu Laura-clasa a VI-a -Mentiune Popa Lorena-clasa a VI-a -Mentiune Uta Eden-clasa a VI-a -Mentiune Matache Irina-clasa a VI-a ­Mentiune Zimbler Mara-clasa a VII-a-Premiul II Sutu Mihnea-clasa a VII-a ­Premiul III Ghinea Emanuel-clasa a VII-a -Mentiune Ristea Raluca-clasa a VII-a ­Mentiune Mateescu Georgiana-clasa a VIII-a-Premiul III Bracau Alexandru-clasa a VIII-a ­Mentiune Roman Vlad-clasa a VIII-a ­Mentiune Donoiu Irina-clasa a VIII-a ­Mentiune Florescu Roxana-clasa aVIII-a-Mentiune Concursul International de Matematica La Scoala cu Ceas-Rm Valcea,23 martie 2012 Corcau Adina-clasa a V-a ­Mentiune Badescu Monica-clasa a V-a ­Mentiune Matache Irina-clasa a VI-a-Bronze Medal Badita Rares-clasa a VI-a-Bronze Medal Pritulescu Radu-clasa a VI-a-Bronze Medal Zanfir Bogdan-clasa a VI-a ­Mentiune Cirstea Adelina-clasa a VI-a ­Mentiune Concursul Interjudetean de Matematica SFERA-Bailesti ,24 martie 2012

16

Badescu Monica-clasa a V-a ­Premiul II Corcau Adina-clasa a V-a ­Premiul II Matache Irina-clasa a VI-a ­Premiul II Zanfir Bogdan-clasa aVI-a -Mentiune OLIMPIADEI DE LIMB, COMUNICARE I LITERATURA ROMÂN ,,IONEL TEODOREANU" Ediia 2011-2012 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Numele i prenumele elevilor CORCU ADINA RALUCA BDESCU MONICA IONESCU RUXANDRA GEORGESCU DANA DINU DARIA DRAGOMIR MIHAI Clasa a V-a Seria A A A B C C Clasa a VI-a Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Numele i prenumele elevilor VÎLCEANU TEODORA MATACHE IRINA GEORGESCU ALBERT TIA ADRIANA ASPROIU LAURA COMBEI ANA Seria A A A D D D Punctaj obinut la faza LOCAL 116,5 111 106 100 106 100 Profesor ­ îndrumtor Bcanu Liliana Bcanu Liliana Bcanu Liliana Bnic Zoia Bnic Zoia Bnic Zoia Punctaj obinut la faza LOCAL 108 100 104 105 109 100 Profesor îndrumtor Bnic Zoia Bnic Zoia Bnic Zoia Matei Constantin Bcanu Liliana Bcanu Liliana

TABEL NOMINAL CU ELEVII PROMOVAI PENTRU FAZA JUDEEAN A OLIMPIADEI DE LIMB, COMUNICARE I LITERATURA ROMÂN ,,GEORGE CLINESCU" Ediia 2011-2012 11 februarie 2012 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Nr. crt. 1. Numele i prenumele elevilor COSTACHE OCTAVIA RISTEA RALUCA VIDIC FLAVIA CÎRSTOIU ISABELA Numele i prenumele elevilor ION ALINA Clasa a VII-a Seria B C C C Clasa a VIII-a Seria A

17

Punctaj obinut la faza LOCAL 100 100 100 100 Punctaj obinut la faza LOCAL 100

Profesor ­ îndrumtor Matei Constantin Bcanu Liliana Bcanu Liliana Bcanu Liliana Profesor ­ îndrumtor Matei Constantin

2. 3. 4. 5. 6.

DONOIU IRINA CARAMAN COSMIN POPA TEFANIA ANDA BABOI ROXANA FLOREA ANCA

B B C C D

100 102 118 106 116

Matei Constantin Matei Constantin Bnic Zoia Bnic Zoia Bnic Zoia

Din totalul de 22 de elevi participani la faza judeean a Olimpiadei de limba-literatura român pentru clasele V-VIII, 13 elevi au obinut premii i meniuni. PREMII OBINUTE LA FAZA JUDEEAN A OLIMPIADEI DE LIMB, COMUNICARE I LITERATURA ROMÂN ,,IONEL TEODOREANU" Ediia 2011-2012 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Numele i prenumele elevilor CORCU ADINA RALUCA BDESCU MONICA GEORGESCU DANA DINU DARIA DRAGOMIR MIHAI Numele i prenumele elevilor VÎLCEANU TEODORA MATACHE IRINA TIA ADRIANA COMBEI ANA Clasa a V-a Seria A A B C C Clasa a VI-a Seria A A D D Premiul obinut la faza JUDEEAN Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Premiul obinut la faza JUDEEAN Meniune III Meniune Meniune Profesor îndrumtor Bnic Zoia Bnic Zoia Matei Constantin Bcanu Liliana Bcanu Liliana Profesor ­ îndrumtor Bcanu Liliana Bcanu Liliana Bnic Zoia Bnic Zoia

PREMII OBINUTE LA FAZA JUDEEAN A OLIMPIADEI DE LIMB, COMUNICARE I LITERATURA ROMÂN ,,GEORGE CLINESCU" Ediia 2011-2012 Clasa a VII-a Nr. crt. Numele i prenumele elevilor RISTEA RALUCA VIDIC FLAVIA Nr. crt. Numele i prenumele elevilor POPA TEFANIA ANDA FLOREA ANCA Seria C C Profesor ­ Premiul obinut îndrumtor la faza JUDEEAN Meniune Bcanu Liliana Meniune Bcanu Liliana

Clasa a VIII-a Seria Premiul obinut Profesor ­ la faza îndrumtor JUDEEAN C Meniune Bnic Zoia D Meniune Bnic Zoia

18

REZULTATE CONCURSUL NAIONAL INTERDISCIPLINAR ,,±POEZIE"-2012 ETAPA JUDEEAN Clasa a V-a Nr. Numele i prenumele crt. 1 Stnoi Luca 2 Strâmbeanu Luana 3 Dragomir Mihai 4 Roman Livia 5 Novac Alexandru Seria Sub I E 20 D 18 C 18 B 20 E 20 Sub II 20 20 20 15 17 Sub III 46 48 47.5 47 44 Of 10 10 10 10 10 Total 96 96 95.5 92 91 Premiul Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Profesor îndrumtor Matei C-tin Bcanu L. Bcanu L. Matei C-tin Matei C-tin

Not. La clasa a V-a, meniunile obinute de elevii colii noastre reprezint aproape 1/3 din numrul total de 18 premii i meniuni acordate în total.

Clasa a VI-a

Nr. crt. 1 2 3 4 5 Numele i prenumele Cîrstea Adelina Manolache Rare Gabroveanu Diana Bdi Rare Vâlceanu Teodora Seria Sub I A 18 D 12 C 18 D 18 A 19 Sub II 20 16 10 8 3 Sub III 42 47 46 45 49 Of 10 10 10 10 10 Total 90 85 84 81 81 Premiul II Meniune Meniune Meniune Meniune Profesor îndrumtor Bcanu L. Bnic Z. Bnic Z. Bnic Z. Bcanu L.

Not. La clasa a VI-a, premiul i meniunile obinute de elevii colii noastre reprezint mai mult de 1/3 din numrul total e 14 premii i meniuni acordate în total. PREMII OBINUTE LA CONCURSUL INTERJUDETEAN « MARIN SORESCU ­ PUTEREA CUVÂNTULUI » CRAIOVA, 06.04.2012 CREAIE Nr. crt. 1. 2. 3. Nr. crt. 1. Nr. Numele si prenumele ROMAN LIVIA DRAGOMIR MIHAI RADU MIRCEA Numele si prenumele COMBEI ANA-TEFANIA Numele si prenumele Clasa a V-a Seria B C B Clasa a VI-a Seria D Nota 9,85 9,70 9,30 Nota 9,50 Premiul I II III Premiul III Premiul Profesorîndrumtor Matei C-tin Bcanu L. Matei C-tin Profesorîndrumtor Bnic Z. Profesor-

Clasa a VIII-a Seria Nota

19

crt. 1.

COTOI MIHAELA

BIANCA-

A

9,25

III

îndrumtor Matei C-tin

Not. La acest concurs se acord doar câte trei premii pentru fiecare clas; prin urmare, coala noastr a obinut aproape jumtate din numrul total de premii (5 din 12). REZULTATE OBINUTE DE ELEVI LA CONCURSUL ,,NAIONAL COMPER" 2011-2012 Etapa a II-a Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Numele si prenumele DRAGHICEANU ROBERTO FIRU ELIZA GHENEA ALEX KHODADADI SANAZ POPESCU ALEXANDRU BADOIU ANDREEA BURTEA IRINA STOIAN ROXANA TOMA GABRIELA CIUREA ANDREEA DRAGOMIR ADRIAN SAFTA ADELA SERBAN SZBILLE BRADIS ANDREEA BARDAN LAURENTIU Clasa a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D Punctaj 93 90 90 90 89 89 89 87 86 86 86 86 85 85 80 Profesor-îndrumtor Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia

La Concursul Naional ,,Evaluare în educaie", ediia 2011-2012, etapa I, au obinut peste 90 de puncte: - 5 elevi /clasa a V-a A, 14 elevi /clasa a VI-a D, 5 elevi /clasa a VI-a C, 7 elevi /clasa a VIII-a D (îndrumtor: prof. Bnic Zoia); - 2 elevi / clasa a VI-a B (îndrumtor: prof. tefnache Nicoleta). La faza judeean a Concursului Naional Interdisciplinar de Român-Religie (Calendar MECTS), eleva Brdi Andreea de la clasa a VII-a D a obinut meniune (îndrumtor: prof. Ghi Otilia). CLASLE I Clasa I A Evaluare în educaie ­ Limba român ­ Premiul I ­ Blteanu Andreea -Savin Alexandru - Matematic ­ Premiul I - Savin Alexandru Cnguraul matematician ­ 22 participani 20 premii EXCELENT 2 premii FOARTE BINE Clasa I C Nr. Crt. 1. Nume si prenume Codre Cristina Premiul I Concursul Concursul Naional de Creaie Plastic "Clipe de Toamn"

20

2. 3. 4. 5. 6.

Grecu Roberta Tru Andrei Tru Florin Codre Cristina Glogogeanu Daria

III I I II I

Concursul Naional de Creaie Plastic "Clipe de Toamn" Concursul Naional ,,Fantezii de iarn" Concursul Naional ,,Fantezii de iarn" Concursul Naional ,,Fantezii de iarn" Concursul Naional ,,Crciunul în ochii copiilor" Festivalul Naional cu participare internaional "Crciunul copiilor ­ festivalul bucuriei" Festivalul Naional cu participare internaional "Crciunul copiilor ­ festivalul bucuriei" Festivalul Naional cu participare internaional "Crciunul copiilor ­ festivalul bucuriei" Festivalul Naional cu participare internaional "Crciunul copiilor ­ festivalul bucuriei" Festivalul Naional cu participare internaional "Crciunul copiilor ­ festivalul bucuriei"

7.

Braoveanu Vlad

I

8.

Mitroi Teodora

II

9.

Oporanu Iulia

II

10.

Rdu Alexia

II

11.

Filipescu Eduard

II

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Grecu Roberta Glogogeanu Daria Cristescu Cristian Sîrbu Andra Manea Mihaela Pun Sorina Popescu Alexandra Rdu Alexia Tiugan Patricia Alboiu Alexandru Sîrbu Andra Oporanu Iulia

Festivalul Naional cu participare internaional II "Crciunul copiilor ­ festivalul bucuriei" II Concursul internaional "Munc i creaie" meniune Concursul internaional "Munc i creaie" I I I II III III I I II Premiu special IFMD International Ranking List Cup of Romania Concurs Internaional de scriere creativ "Copilul în lumea cuvintelor" Concurs internaional de creativitate "Flori de primvar" Concurs internaional de creativitate "Flori de primvar" Concurs internaional de creativitate "Flori de primvar" Concurs internaional de creativitate "Flori de primvar" Concurs Judeean "Mriorul ­ simbol al primverii! Concurs Naional "Familia ­ un partener de ndejde" Concurs Naional "Familia ­ un partener de ndejde" Concursul de desene i pictur cu teme de protecie civil "Un plus de siguran pentru viaa noastr"

21

24.

Tru Andrei

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Tru Florin Despa Beatrice Dinu Stacey Popescu Alexandra Cooveanu Alessandra Diaconu Adriana Cosma Teodor Cioan Darius Sîrbu Andra Oporanu Iulia Grecu Roberta Oporanu Iulia Cristescu Cristian Braoveanu Vlad Codre Cristina Cristescu Cristian Despa Beatrice Filipescu Eduard Flia Andrei Glogogeanu Daria Grecu Roberta Mitroi Teodora Oporanu Iulia Pun Sorina Rdu Alexia Sîrbu Andra Tiugan Patricia

meniune Concurs regional "Magia Universului colar" Concurs interjudeean "Mriorul"- tradiie i meniune simbol meniune Concurs interjudeean "Mriorul" meniune meniune meniune meniune I II I II I I I I I I I I I I I I I I I Concurs interjudeean "Mriorul" Concurs interjudeean "Mriorul" Concurs interjudeean "Mriorul" Concurs interjudeean "Mriorul" Concurs Naional "Cele patru anotimpuri ­ Primvara" Concurs Naional "Cele patru anotimpuri ­ Primvara" Concurs Naional de creaie plastic "Copilria în lumini i umbre" Concurs Naional de creaie plastic "Copilria în lumini i umbre" Concurs "Gazeta Matematic Junior" Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a

22

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Diaconu Adriana Mitroi Teodora Braoveanu Vlad Oporanu Iulia Tiugan Patricia Rdu Alexia Cristescu Cristian Stncioi Mara Pun Sorina Manea Mihaela Glogogeanu Daria Codre Cristina Grecu Roberta Codre Cristina Tru Andrei

I I I I I I II II III III III Premiu special III Premiu special Premiu special

Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Limba Român, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III-a Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concursul Naional de Evaluare în Educaie la Matematic, etapa a III Concurs Naional "Tineri Jurnaliti în devenire" Concurs Naional "Tineri Jurnaliti în devenire" Concursul "Recicm i confecionm cel mai frumos mrior" Concursul "Recicm i confecionm cel mai frumos mrior"

Elevii claselor a III-a au participat în numr foarte mare i constant la concursuri, unde au obinut numeroase premii, contribuind astfel la prestigiul colii. Concursurile au fost de limba i literatura român, matematic, limba englez, cultur general. Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Numele i prenumele elevului Badea Alexandra Caciu Vlad Cristescu Andrei Duta Naomi Furtuna Carina Gageatu Tamara Macovei Mara Moanta Liviu Patru Anda Radu Daria Ana Shedada Yasmin Titoiu Georgiana Iacobescu Andrada Clasa III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A

23

Premiul I I I I I I I I I I I I II

Concursul Fii inteligent la matematic ­ faza naional

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Pîrvuleu Alexandra Rotaru Diana Popescu Andra Frunza Vlad Crean Cristian Radu Alexia Duta Naomi Moanta Liviu Patru Anda Shedada Yasmin Cristescu Andrei Radu Alexia Badea Alexandra Moanta Liviu Cristescu Andrei Furtuna Carina Rotaru Diana Frunza Vlad Radu Daria Gageatu Tamara Badea Alexandra Gageatu Tamara Moanta Liviu Rotaru Diana Moanta Liviu Cristescu Andrei Cristescu Andrei Moanta Liviu Badea Alexandra Mutu Alexia Duta Naomi Cristescu Andrei Moanta Liviu Badea Alexandra Dodan Ecaterina Pîrvuleu Alexandra Stan Liviu Tudor Andreea Radu Alexia Radu Daria Gageatu Tamara Iacobescu Andrada Crean Cristian Nicola Diana Bittel Nichita Duta Naomi Cristescu Andrei Moanta Liviu Badea Alexandra Titoiu Georgiana Gageatu Tamara Macovei Mara

III C III A III A III A III C III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III C III C III C III C III A III A III A III A III C III C III C III A III A III A III A III A III A III A

24

II III III III III meniune I I I I III meniune I I III III meniune meniune meniune meniune I II II III I meniune I II III III I I I I I I I I meniune meniune meniune meniune meniune meniune meniune I I I I I I I

Ortografie.comunicare.ro ­ faza naional

Arhimede ­ etapa I

Arhimede ­ etapa a II-a

Arhimede ­ etapa a III-a Micul Arhimede

Eurojunior

Enghish My Love

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Furtuna Carina Radu Daria Ana Bloi Alex Calot Darius Crean Cristian Dodan Ecaterina Nicola Diana Pîrvuleu Alexandra Stan Liviu Trifnescu Isabella Nadolu Alexandru Mutu Alexia Badea Alexandra Caciu Vlad Cristescu Andrei Duta Naomi Furtuna Carina Gageatu Tamara Macovei Mara Moanta Liviu Patru Anda Radu Daria Ana Shedada Yasmin Titoiu Georgiana Radu Alexia Bizatu Raoul Popescu Andra Ion Madalina Crean Cristian Calot Darius Trifnescu Isabella Rotaru Diana Iacobescu Andrada Pîrvuleu Alexandra Tu Anamaria Ionescu Iulia Badea Alexandra Caciu Vlad Cristescu Andrei Duta Naomi Furtuna Carina Gageatu Tamara Macovei Mara Moanta Liviu Patru Anda Iacobescu Andrada Shedada Yasmin Titoiu Georgiana Frunza Vlad Crean Cristian Dodan Ecaterina Ionescu Iulia

III A III A III C III C III C III C III C III C III C III C III D III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III C III C III C III A III A III C III C III C III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III A III C III C III C

25

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I III III III III meniune I I I I I I I I I I I I I I I I

Evaluare în educaie ­ etapa I ­ lb. român

Evaluare în educaie ­ etapa I ­ matematica

Evaluare în educaie ­ etapa a II-a ­ lb. român

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Trifnescu Isabella Tudor Andreea Calot Darius Calot Darius Crean Cristian Trifnescu Isabella Stan Liviu Tudor Andreea Calot Darius Tu Anamaria Crean Cristian Gugu Mario Stan Liviu Bdica Andrei Bloi Alex Buca Radu Calota Darius Crean Cristian Dodan Ecaterina Gugu Mario Ionescu Iulia Neacu Roberto Nicola Diana Pîrvuleu Alexandra Stan Liviu Tudor Andreea Tu Anamaria Serdaru Ionelia Bloi Alex Crean Cristian Dodan Ecaterina Gugu Mario Pîrvuleu Alexandra Buca Radu Cotoc Liviu Ionescu Iulia Neacu Roberto Stan Liviu Trifnescu Isabella Tudor Andreea Tu Anamaria Duu Eduard Nicola Diana

III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C III C

I I I meniune I I I II III III I I I Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Foarte bine (II) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Excelent (I) Foarte bine (II) Foarte bine (II) Foarte bine (II) Foarte bine (II) Foarte bine (II) Foarte bine (II) Foarte bine (II) Foarte bine (II) Bine (III) Bine (III)

Evaluare în educaie ­ etapa a II-a ­ matematica Evaluare în educaie ­ etapa a III-a ­ lb. român

Evaluare în educaie ­ etapa a III-a ­ matematica Cangurul explorator

Canguraul matematician

Premii obtinute in anul scolar 2011 ­ 2012 la limba engleza Nr. crt. Numele si prenumele elevului Clasa Premiul obtinut

26

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Badita Rares Gheonea Cristina Combei Ana Costache Octavia Marinache Mihnea Cruceana Roxana Vaduva Anca Marinache Mihnea Craciunoiu Cezar Costache Octavia Cismaru Razvan Necsutu Abigail Paun Ana Echipajul format din Cismaru Razvan, Necsutu Lorena, Gheorghita Teodora

6D 6D 6D 7B 7A 7A 7A 7A 7B 7B 7A 7A 8A 7A

Premiul I + Cupa Concursul National Interdisciplinar "La Scoala cu Ceas" Premiu II Concursul National Interdisciplinar "La Scoala cu Ceas" Premiul III Concursul National Interdisciplinar "La Scoala cu Ceas" Premiul III Concursul National Interdisciplinar "La Scoala cu Ceas" Mentiune Concursul National Interdisciplinar "La Scoala cu Ceas" Mentiune Concursul National Interdisciplinar "La Scoala cu Ceas" Mentiune Concursul National Interdisciplinar "La Scoala cu Ceas" Mentiune Olimpiada de limba engleza ­ etapa judeteana Mentiune Olimpiada de limba engleza ­ etapa judeteana Mentiune Olimpiada de limba engleza ­ etapa judeteana Mentiune Olimpiada de limba engleza ­ etapa judeteana Mentiune Olimpiada de limba engleza ­ etapa judeteana Mentiune Olimpiada de limba engleza ­ etapa judeteana Premiul II Concursul Judetean "O poveste pentru tine"

La olimpiada de franceza au participat 4 elevi : Popa Anda clasa a VIII-a 94 premiul II prof. Fira Carmen Tita Iuliana 67 prof. Costache Oana Mitru Adina 89 mentiune prof. Costache Oana Toma Gabriela 84 prof. Costache Oana

27

Rezultate la concursurile colare în anul colar 2011-2012 -Clasele a IV-a IV A Vanu Maria "Evaluare în educaie" Constantin Nstsescu­ Limba român Premiul I cu medalie de aur : Etapa I -Tofan tefania -Mitroaica Radu -elaru Andrei Etapa a-II-a -Manea Alexandru -Stanciu Lorena -elaru Andrei Etapa a-III-a Mitroaica Radu -Mitru Mihai Premiul II cu medalie de argint: Etapa I -Andreescu David Premiul III cu medalie de bronz Etapa I -Ancua Eric Etapa II -Ionescu Oana

"Evaluare în educaie" Constantin Nstscu ­Matematic Premiul I cu medalie de aur ­etapa a-III-a elaru Andrei Concursul naional de matematic: "FII INTELIGENT" Premiul I -Stanciu Lorena -Tofan tefania -Pîrvu Ctlina -Andreescu David -Ancua Eric -Oprioiu Raluca -Popescu Ema .-Bivolu Andy -Mitroaica Radu -Manea Alexandru -Ionescu Oana -Gavril Bianca Premiul al ­III-lea - Bold Sonia - Darkaei Amir - elaru Andrei - Tru Tedi Meniune: -Dragomir Gabi -Catan Bogdan Concursul naional de "Comunicare i Ortografie" Meniune: -Tofan tefania -Manea Alexandru

28

EUROJUNIOR Meniune-Bivolu Andy Concursul naional de matematic "Micul Arhimede" -meniune-elaru Andrei Concursul de matematic al revistei "Arhimde" -Premiul II -elaru Andrei ( etapa I) -Premiul II- elaru Andrei( etapa II) Concursul Naional "Smart"-Cultur General -Manea Alexandru- Premiul II Concursul interdisciplinar:"Mathematics-English Testing System" Premiul I -elaru Andrei Festivalul Prietenii muzicii Pro-Piano-România(Bucureti-2012) -Ionescu Oana- Diplom de excelen -Premiu special pentru "Piesa modern" IV B Balosache Dorina "Evaluare în educaie" Constantin Nstscu ­Matematic Etapa I -Premiul I- Munteanu Ciprian -Pera Alexandru Etapa a-III-a Premiul I Pera Alexandru "Evaluare în educaie" Constantin Nstscu -Limba român Etapa a-II-a -Premiul III- Marcu Rzvan Concursul naional de matematic: "FII INTELIGENT" Premiul I -Munteanu Ciprian -Pera Alexandru -Buzatu Bogdan -Dragan David Premiul II -Budulan Radu -Luica Drago -Ioni Gabriel -Tomescu Ioana Premiul III -Marcu Rzvan -Mojoiu Cosmina -Burci Denisa Meniune -Pinoanu Raluca -Barbu Alexandra

29

Concursul naional de matematic "Micul Arhimede" Premiul II- Munteanu Ciprian Premiul III- Pera Alexandru Concursul de matematic al revistei "Arhimde" Etapa I ­ Premiul III - Pera Alexandru Etapa II- Premiul I - Pera Alexandru Etapa III- Premiul II- Pera Alexandru Etapa I- Premiul III- Munteanu Ciprian Etapa II- Premiul II - Munteanu Ciprian Etapa III- Premiul I- Munteanu Ciprian Concursul Naional de matematic ,,coala cu Ceas" Premiul I- Munteanu Ciprian Concursul interdisciplinar:"Mathematics-English Testing System" Premiul I- Munteanu Ciprian - Pera Alexandru LUMINA MATH -Premiul I - Munteanu Ciprian -Premiul II- Pera Alexandru Concursul naional de "Comunicare i Ortografie" Premiul III- Munteanu Ciprian EUROJUNIOR Premiul I- Munteanu Ciprian Meniune- Pera Alexandru -Luica Drago -Buzatu Bogdan GAVRILA ELENA Clasa a-IV ­a C REZULTATEA CONCURSURI: 1.FII INTELIGENT: premiul I- 22 de elevi, premiul al III/lea 2 2. COMUNICARE SI ORTOGRAFIE.: premiul I-1; premiul al II/lea -5; premiul al III/lea 5, Mentiune- 3 3. Concursul international de matematica " Scoala cu ceas" Premiul I-1; Premiul al III-lea-1; Mentiune-3 4. Scoala cu ceas- lb. Romana- 2 mentiuni 5. Scoala cu ceas/ engleza/ premiul I/cupa 6.Euclid/ 2 premii I 7. 22 Mets premiul I Cupa, premiul al II/lea, Mentiune: 8. Olimpiada de ed.civica: premiul I-faza locala, premiul al II/lea faza judeteana; 9.Micul Arhimede/ premiul I 10. EoroJunior premiul I 7 elevi 11Concursul National de Evaluare in Educatie la Matematica 12.Concursul National de Evaluare in educatie la Lb. Romana Calificative evaluare finala: limba romana: FB-24; 6-B : matematica- FB-26, B-4

30

Rezultate concursuri An colar 2011-2012/ semestrul al II-lea Clasa IV D Prof. Popescu Mirela Nr. crt Concursul Numele i prenumele elevului 1. Fiiinteligent Bl Andra Concurs de matematic Brcu Teodora 2. Fiiinteligent Concurs de matematic 3. Fiiinteligent Cârciumaru Alex Concurs de matematic Nicuor Crâng Alexandra 4. Fiiinteligent Concurs de matematic Dolea Mihai 5. Fiiinteligent Concurs de matematic 6. Fiiinteligent Duinea Gabriel Concurs de matematic 7. Fiiinteligent Filip Adelina Concurs de matematic 8. Fii inteligent Filoti Clara Concurs de matematic 9. Fiiinteligent Florea Bianca Concurs de matematic 10. Fiiinteligent Frsie Ana Concurs de matematic 11. Fiiinteligent Lawen Daria Concurs de matematic 12. Fiiinteligent Micu Andreea Concurs de matematic 13. Fiiinteligent Mihai Maia Concurs de matematic 14. Fiiinteligent Mitu Teodor Concurs de matematic 15. Fiiinteligent Neghea Luana Concurs de matematic 16. Fiiinteligent Negril Andrei Concurs de matematic 17. Fiiinteligent Nicolae Karina Concurs de matematic 18. Fiiinteligent Prvu Rare Concurs de matematic 19. Fiiinteligent Popescu Octavia Concurs de matematic 20. Fiiinteligent Sîrbu Robert Concurs de matematic 21. Fiiinteligent Tuescu Sonia Concurs de matematic

31

Premiul I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Etapa naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Fiiinteligent Concurs de matematic Fii inteligent Concurs de matematic Fii inteligent Concurs de matematic Fii inteligent Concurs de matematic Fii inteligent Concurs de matematic Fii inteligent Concurs de matematic Fii inteligent Concurs de matematic Fii inteligent Concurs de matematic Concursul de creaie, traduceri i arte vizuale: "Marin Sorescu- puterea cuvântului" Concursul de creaie, traduceri i arte vizuale:"Marin Sorescu- puterea cuvântului Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Comunicare. Ortografie. Ro Concursul national Media Kinder Evaluareîneducaie Matematic

Vlad Mara Mitu Bogdan Popa Rzvan Bejinaru Maria Ptra Mihnea Popescu Flavia Niu Denisa Sandu George Tuescu Sonia

I II II III III III Meniune Meniune I

naional naional naional naional naional naional naional naional Interjudeean

Micu Andreea

I

Interjudeean

44.

Popa Rzvan Ptra Mihnea Vlad Mara Crâng Alexandra Tuescu Sonia Frsie Ana Mitu Teodor Niu Denisa Pârvu Rare Micu Andreea Lawen Daria Brcu Teodora Neghea Luana Tuescu Sonia Micu Andreea Tuescu Sonia

II II II II II III III Meniune Meniune Meniune Meniune I

naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional naional Naional

I

Clasa I II III IV V VI

Cupa

Excelent 14

F bine 6

1 1

Premiul I 15 86 81 128 25 8

Premiul II 4 6 5 21 10 10

32

Premiul III 9 10 20 17 11

Marele Premiu

Mentiune

Total 39 107 123 212 102 57

6 27 42 49 28

VII VIII Total

2

14

6

18 13 374

24 11 91

23 10 100

1 1

33 18 203

98 53 791

3.2.8. Rezultatele obinute de elevi la testele naionale i / sau bacalaureat. Statistic i comparativ cu anul colar trecut

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ELEVII DE CLASA A VIII-A, AN COLAR 20102011 Proba : Limba i literatura român Nr. elevi inscrisi sex Nr. prezenti note_sub_5 M 61 61 F 57 57 total 118 118 Proba: Matematic Nr. elevi inscrisi sex Nr. prezenti M 61 61 F 57 57 total 118 118

55,99 1 1

66,99 2 1 3

77,99 6 5 11

88,99 21 14 35

99,99 31 36 67

10 1 1

note_sub_5 1 1

55,99 3 4 7

66,99 4 6 10

77,99 6 3 9

88,99 12 10 22

99,99 27 27 54

10 6 9 15

EVALUARE NAIONALA 2012 Sesiunea normal ­ 25 iunie 2012 ­ Limba i literatura român Nr. elevi inscrisi sex Nr. F 59 M 52 total 111 9.509.99

28 9 37 5

prezenti 59 52 111

note_sub_5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,49 0 1 1 2 10 12 0 2 6 5 22 8 0 3 7 7 32 20

10

5

Sesiunea normal ­ 27 iunie 2012 - Matematic Nr. elevi inscrisi sex Nr. F 59 M 52 total 111 9.50prezenti note_sub_5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 9.99 10 59 2 1 3 5 11 5 12 20 52 1 6 5 5 11 8 11 5 111 3 7 8 10 22 13 23 25

33

TOP 10 Dolj

2011 Media de admitere 2012 Media de Scoala admitere SCOALA CU CLASELE IVIII NR. 22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.18 SCOALA CU CLASELE IVIII NR. 2 "TRAIAN" CRAIOVA 9.11 COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 8.95 SCOALA CU CLASELE IVIII NR. 36 "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA 8.87 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 8.85 SCOALA CU CLASELE IVIII NR. 2 "CONSTANTIN GEROTA" CALAFAT 8.77 SCOALA CU CLASELE IVIII NR. 21 "GHEORGHE TITEICA" SCOALA CU CLASELE IVIII NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI SCOALA CU CLASELE IVIII NR. 24 "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CRAIOVA

nr.crt.

1 2 3

Scoala SCOALA CU CLASELE I VIII NR 22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I VIII NR 23 CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I VIII NR 2 "TRAIAN" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I VIII NR 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI SCOALA CU CLASELE I VIII NR 21 "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I VIII NR 1 DABULENI COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA

nr.crt.

9.27 9.09 8.96

1 2 3

4 5

8.90 8.86

4 5

6

8.72

6

7

8.57

7

8.71

8

8.55

8

8.63

9 10

8.54 8.47

9 10

8.59 8.53 8.48

Absolventi cu media 10,00 de admitere: 2012 ­ DONOIU IRINA 2010- BALUTOIU V. MARIA-ANCA GHERASIM N. EMANUELA STANESCU D. RALUCA 2009- PRAZARU V. ANCA TEODORA 2008- PIRGA H. IULIA ­ALEXANDRA 2007- ALBISORU S. CRISTINA BADEANU R. IOANA-CRISTINA DIACONESCU A. OANA-LIANA

AdLic2012 MEDII Total PESTE 9,50 PROCENT 9,50-9.99 PROCENT 10 PROCENT PESTE 9.50

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 "TRAIAN" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA

51 37 43

34

111 88 112

45.94% 42.04% 38.39%

0.9% 4.54% 0.89%

46.84% 46.58% 39.28%

COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 "CONSTANTIN GEROTA" CALAFAT LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA LICEUL TEORETIC BECHET SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 21 "GHEORGHE TITEICA" SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 24 "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII TUGLUI

36 1 16 4 20 27 4

99 3 56 14 73 104 16

36.36% 33.33% 28.57% 28.57% 27.39% 25.96% 25%

1.01% 0% 0% 0% 6.84% 0.96% 0%

37.37% 33.33% 28.57% 28.57% 34.23% 26.92% 25%

3.2.9.Inseria colar / social a elevilor dup absolvire. Statistic Licee Numar absolveni coala 22 C.N.Carol I C.N. Fraii Buzeti C.N. Elena Cuza Total admisi colegii 2008 92 38 15 4 57 40,86% 16,30% 4,34% 61,95% 2009 106 22 26 13 61 20,75% 24,52% 12,26% 57,54/ 2010 103 39 16 10 65 37,83% 15,53% 9,70% 63,10% 2011 118 34 28 23 85 28.81% 23.72% 19.49% 72.03% 2012 111 40 36 9 85 36.04% 32.43% 8.11% 76.58%

MatematicaInformatica

LICEU COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA LICEUL DE ARTA "MARIN SORESCU" TOTAL

Vocational sport 1

Stiinte ale Naturii

Filologie

Stiinte Sociale

Arta

17 8 5

4 14 1 22 2

9 7 1 2

TOTAL 4 40 9 36 4 1 7 8 1 1 111

1 1 2

3 1 47

2 3

4

34

22

6

1 1

1

35

3.3. Încadrarea cu personal didactic auxiliar Exist 1 norm administrator financiar, 1 norm de bibliotecar, 1 norm de laborant, 2 norme de secretar 3.4. Încadrarea cu personal nedidactic Avem 1 administrator, 4 îngrijitori , 2 fochiti, 2 paznici. Este necesar încadrarea unor alte 2 posturi de paznic în conformitate cu normele legale pentru asigurarea securitii elevilor 4. DESFURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 4.1. Calitatea proiectrii didactice. Analiz pe discipline Proiectarea activitii didactice a fost fcut la termen, corespunztor cerinelor fiecrei discipline de studiu i discutat în comisiile metodice pe arii curriculare. Au fost discutate i comentate modalitile de rezolvare a disfuncionalitilor clasice (matematica ­cls a IV-a i a V-a , sau atenuarea ocului trecerii în ciclul gimnazial de exemplu) În anul colar 2011-2012, comisia metodic a învtorilor i-a propus urmtoarele obiective: Asigurarea calitii actului educaional (întocmirea planificrilor calendaristice i semestriale; parcurgerea ritmic i de calitate a coninuturilor colare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activitii independente, difereniate, de grup; învarea muncii cu calculatorul); Susinerea colarizrii, prevenirea abandonului colar; Organizarea de activiti extracurriculare; Participarea la programe de perfecionare individuale sau colective;

36

Participarea i susinerea de activiti în cadrul cercului pedagogic; Procurarea sau confecionarea unor materiale didactice; Colaborarea coal-familie. Proiectarea activitii la nivelul învmântului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competene, prin însuirea de cunotine pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a inut cont de noile reglementri elaborate de MEC, precum i de recomandrile primite din partea inspectorului de specialitate. Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic i integral, aplicându-se metode i procedee activ-participative, la fiecare disciplin de învmânt, conform planificrilor calendaristice proiectate pe uniti de învare. Proiectarea didactic la nivelul fiecrei clase s-a realizat inând cont de sistemul de relaii i dependene care exist între obiectivele operaionale, coninutul tiinific vehiculat, strategii de predare, învare i evaluare precum i standardele de competen de la sfâritul ciclului primar.S-a încercat relaionarea i interrelaionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplin de învmânt pentru ca activitatea de instruire i autoinstruire s fie centrat pe elev. În vederea mobilizrii elevilor la un efort susinut în procesul învrii prin angajarea optim a mecanismelor intelectuale ale acestora, învtorii au adoptat strategii de provocare i dirijare a gândirii, strategii ce ofer condiii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcia flexibilitii, creativitii, inventivitii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice. Cunoscând în profunzime atât documentele colare elaborate de ctre Ministerul Educaiei i Cercetrii (Curriculumul colar), cât i Curriculumul la decizia colii, dar i resursele de care dispun materialele i mijloacele didactice, clasele de elevii, toi membrii Comisiei metodice de limba român au elaborat la timp planificarea didactic pe semestrul al II-lea i cea pe uniti de învare, programul de pregtire cu elevii capabili de performan, programul de pregtire suplimentar cu toi elevii de clasele a VIII-a i programul de pregtire suplimentar cu elevii ce au manifestat tendina de rmânere în urm la învtur. Toate cadrele didactice au parcurs ritmic, conform planificrilor întocmite, materia de învmânt prevzut de programele colare, au evaluat ritmic, printr-o bogat i divers gam de metode i procedee, nivelul de însuire a cunotinelor, formarea abilitilor corespunztoare acestor cunotine, stabilind în timp util msuri corective. Pe parcursul anului membrii comisiei metodice biologie-fizica-chimie-tehnologie au avut in vedere parcurgerea ritmica a programei scolare, predarea noilor notiuni si cunostinte, precum si consolidarea acestora,avandu se in vedere particularitatile de varsta ale elevilor dar si puterea de asimulare a noilor cunostinte. S-a realizat pe tot parcursul anului o sistematizare riguroasa a materiei, fapt ce a dus la o mai buna intelegere de catre elevi a noilor cunostinte in conformitate cu cerintele programei scolare. S-a avut in vedere si imbunatatirea sistemului de evaluare, realizat in mod ritmic,folosindu-se o gama larga de metode si mijloace moderne de evaluare: teste,portofolii etc. In anul colar 2011-2012, comisia dirigintilor i-a propus urmtoarele obiective: Asigurarea calitii actului educaional (întocmirea planificrilor calendaristice i semestriale; parcurgerea ritmic i de calitate a coninuturilor colare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activitii independente, difereniate, de grup; învarea muncii cu calculatorul); Susinerea colarizrii, prevenirea abandonului colar; Organizarea de activiti extracurriculare; Participarea la programe de perfecionare individuale sau colective; Colaborarea coal-familie. Proiectarea activitii s-a realizat prin dezvoltarea de competene, prin însuirea de cunotine pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor

37

scolare. De asemenea, s-a inut cont de noile reglementri elaborate de MEC, precum i de recomandrile primite din partea inspectorului de specialitate. Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic i integral, aplicându-se metode i procedee activ-participative, la fiecare disciplin de învmânt, conform planificrilor calendaristice proiectate pe uniti de învare. Proiectarea didactic la nivelul fiecrei clase s-a realizat inând cont de sistemul de relaii i dependene care exist între obiectivele operaionale, coninutul tiinific vehiculat, strategii de predare, învare i evaluare precum i standardele de competen de la sfâritul ciclului. În vederea mobilizrii elevilor la un efort susinut în procesul învrii prin angajarea optim a mecanismelor intelectuale ale acestora, învtorii si dirigintii au adoptat strategii de provocare i dirijare a gândirii, strategii ce ofer condiii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcia flexibilitii, creativitii, inventivitii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice. COMISIA CLASELOR I Calitatea în producie. Eficien În vederea mobilizrii elevilor la un efort susinut în procesul învrii prin angajarea optim a mecanismelor intelectuale ale acestora, învtorii au adoptat strategii de provocare i dirijare a gândirii, strategii ce ofer condiii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcia flexibilitii, creativitii, inventivitii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice. În leciile desfurate la clas, învtorii au aplicat tehnici de implicare individual sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectiv a tuturor elevilor la activitile desfurate, acetia dobândind capaciti de cooperare, de sprijin i colaborare, de primire i asumare de sarcini, de lucru în echip, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a rspunderii individuale i colective, a iniiativei.

Program de pregtire cu elevii capabili de performan. Calitate, desfurare, eficien Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din clasa, cadrul didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare învtoare a ales i selectat modalitile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest lucru a condus la mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum si a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunotintelor etc). S-au întreprins activiti de observare a elevilor, fiecare învtoare a încercat construirea unei comunicri didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câtigând astfel în eficien i calitate. Permanent s-a inut cont de particularitile individuale ale fiecrui elev. Deocamdat considerm prematur desfurarea de activiti cu specific de performan, accentul fiind pus pe socializare i pe obinuirea copilului cu mediul colar. Program de pregtire suplimentar. Calitate, desfurare, eficien Pe baza studiului individualizat asupra copiilor, se va propune pe semestrul II lucru suplimentar. Activitatea educativ. Calitate, eficien Fiecare învtor a manifestat o importan deosebit activitii educative, reflectat prin grija i atenia permanent acordat copiilor, dar i în cadrul orelor de discuii/ consiliere, prin abordarea unor teme referitoare la sigurana alimentar i rutier, despre protecia în caz de dezastre naturale, despre timpul liber i utilizarea calculatorului, etc. Activitatea extracurricular. Motivaie, calitate, eficien

38

Activitatea extraccuricular vine ca o împletire fireasc între cunotinele teoretice din manuale i realitatea înconjurtoare. În acest sens au fost derulate diferite activiti, de genul vizitelor la Muzeul de tiinele Naturii din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, promovarea spectacolelor în scopul formrii gustului estetic i muzical prin colaborarea cu Teatrul Liric ,,Elena Teodorini", prin vizionrea spectacolului ,,Micua Dorothy". Colaborarea cu prinii. Implicarea în viaa colii. Modaliti, eficien Prinii reprezint pentru cadrele acestei comisii un partener real, implicat în structurarea personalitii i cunotinelor elevilor. Periodic, se desfoar lectorate cu acetia, edine în cadrul crora se remarc o participare aproape de maxim. Fiecare cadru didactic are stabilit o or de consultaii cu prinii, în cadrul crora au loc discuii cu precdere individuale cu acetia. De asemenea, prinii elevilor au hotrât sponsorizarea pentru recondiionarea slilor de clas, constând în achiziionarea de mobilier i de jaluzele verticale.. Colaborarea cu alte instituii de învmânt, cultur, sport Au fost organizate vizite la muzee, vizionri de specatcole la Teatrul Liric i cu Palatul Copiilor. Se remarc buna colaborare cu grdiniele ,,Pinochio" i ,,Dumbrava Minunat", cu biblioteca ,,Al. i Aretia Aman". Se remarc parteneriatul educaional în cadrul Strategiei Naionale de Aciune Comunitar- ,,Bucuriile iernii", desfurat în colaborare cu coala Special ,,Sf. Vasile". De asemenea, au fost încheiate acorduri de parteneriat în cadrul concursurilor colare cu urmtoarele coli: coala pentru Deficieni de Auz nr. 2 ,,Sfânta Maria" Bucureti; Palatul Copiilor Piteti; Eco- coala ,,Ion Creang" Suceava; Grdinia ,,Ion Creanf" Zalu; Grdinia PP 3 Timioara; coala Nr. 7 ,,Sfânta Maria" Timioara i Asociaia ,,Împreun pentru copii"; coala Todireti, Vaslui; Grdinia PP 1 Caransebe; coala ,,Avram Iancu", Turda; coala ,,N. Popinceanu" Mihoveni, Suceava; coala ,,V. Alecsandri" Brila; Colaborarea cu organizaii, fundaii Cadrele didactice sunt implicate activitatea i programele propuse de diverse fundaii i asociaii, cum ar fi: ,,Crucea Roie român", Organizaia ,,Salvai copiii", Asociaia ,,Împreun pentru copii". Au mai fost derulate activiti cu alete instituii, dup cum urmeaz: 1 Iunie - Ziua Porilor deschise la Inspectoratul Judeean de Poliie 5 iunie ­ ZIUA MONDIAL A MEDIULUI - srbtorit la Muzeul de tiine ale Naturii parada costumelor Eco Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învmânt, niveluri de pregtire, grade didactice, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. Toate cadrele didactice de la nivelul acestei comisii sunt titularele colii i au gradul didactic I. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiz, eficien În calitate de responsabil de comisie metodic, am fost preocupat de întocmirea documentelor specifice. Am inut cont de temele de interes care au fost vizate i de cercurile pedagogice, dar i de propunerile colegelor. Activitile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc dezbateri, susinerea unor referate i a unor proiecte didactice model. Fiecare învtoare a realizat o map sintetic a învtorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clas , programele colare în vigoare, schema orar,

39

proiecte de lecii model pentru fiecare disciplin, caietul învtorului, fie de lucru i teste de evaluare etapial, sumativ i standard, portofolii tematicela diferite discipline de învmânt precum i o baz de date în format electronic. Activitatea de (auto)perfecionare a cadrelor didactice Cadrele didactice au urmat cursuri de perfecionare, cum ar fi: cursul ,,Introducere in etwinning" curs de formare în cadrul Proiectului european ,,Be supportive, not violent! Positive parenting for happy children"; curs ,,Manager de proiect" De asemenea, cadrele didactice au participat ca i susintori ai activittii de perfecionare din cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor pentru învmântul primar, cu temele : ,,Orientarea i optimizarea învrii prin evaluare" i ,,Îmbuntirea competenelor de lectur la clasele IIV". Activitatea de autoperfecionare se remarc i prin implicarea cadrelor în participarea cu lucrri la simpozioane: - Simpozionul Naional MENTOR I DISCIPOL, noiembrie 2011; - Conferina Naional ROMÂNUL, PSTRTOR DE TRADIII I VALORI, februarie 2012; - Simpozionul Judeean OBICEIURI I TRADIII LA ROMÂNI, aprilie 2012; - Masa rotund judeean TRADIII CULINARE SPECIFICE CRCIUNULUI, decembrie 2011; - Masa rotund judeean ÎNVAREA BAZAT PE PROIECTE, aprilie 2012; - Simpozion Internaional STRATEGII I FORME DE REALIZARE A EDUCAIEI INTERCULTURALE, mai 2012 - Simpozionul Naional de la Grdinia Nr. 37 "Contexte active de învare ­ Valori eco pentru fiecare"; - Simpozionul Internaional "Sharing experiences and good practices in the educational process", de la Liceul Tudor Arghezi - simpozion internaional "O investiie în educaie înseamn un pas spre succes"

colarizarea i frecvena. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut la nivelul claselor I , se observ urmtoarele efective i fluctuaii:

clasa Elevi inscrisi Elevi veniti Elevi plecati Elevi rmai 24 IA 29 IB 2 29 29 IC 1 29 22 ID IE 19 Rezultate la învtur. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut Evaluarea rezultatelor scolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar si apeland la strategii de evaluare alternativa. Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru unitati de continut grupate in diverse moduri , incat sa corspunda standardelor de performanta , stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor , stabilirea ulterior ( ca urmare a concluziilor in urma anlizei acestora ) a modalitatilor de ameliorare si dezvoltare , insotirea evaluarilor de observatii si aprecieri ,folositoare elevilor , dar si parintilor in ideea sprijinirii ACTULUI DE INVATARE. Inregistrarea rezultatelor s-a facut la nivelul fiecarui colectiv de elevi , in catalog , dar si in fisele individuale de inregistrare sistematica a performantelor scolare. La sfarsitul acestui an scolar s-au înregistrat urmtoarele rezultate:

clasa

Nr.elevi

Procent

40

Medii

IA IB IC ID IE

24 29 29 22 19

promovabilitate 100% 100% 100% 100% 100%

Toate FB 23 29 29 22 19

O medie B

Doua medii B 1

Nu se înregistreaz nici un caz de corigen, promovabilitatea fiind de 100%. COMISIA CLASELOR a II-a În anul colar 2011/2012 membrii comisiei metodice au pus un accent deosebit pe: caracterul formativ al învrii; promovarea interdisciplinaritii i a noilor pedagogii; adaptarea curriculum-ului la nevoile de integrare ale tuturor copiilor la cerinele colare, dar i în atmosfera de munc specific colii noastre; asigurarea prin lecii a relevanei coninuturilor i a pluralismului valoric; promovarea unui caracter dinamic, integral i deschis fiecrei dimensiuni a educaiei: intelectual, moral, estetic, fizic. tehnologic;

1 Proiectarea didactic Pentru asigurarea unui demers didactic eficient, am realizat proiectarea anual prin studierea prealabil a planului cadru, a programei . Am avut în vedere parcurgerea coninuturilor stabilite , intervenind i personalizând, dând proiectrii o form elastic. 2 Calitatea activitii didactice Pornind de la accentul pus pe dezvoltarea armonioas a copilului, demersul instructiv- educativ a fost centrat pe elev, pe cerinele i potenialul acestuia, pe cunoaterea sa, în vederea tratrii difereniate i egalizrii anselor la învtur. Am avut în vedere: - personalizarea actelor de proiectare, predare, evaluare în funcie de specificul colectivului; - ealonarea corect a obiectivelor pe termen scurt, mediu i lung; - operaionalizarea obiectivelor în corelaie cu celelalte componente ale actului didactic; - practicarea unui management mai performant al grupului de elevi; - punerea accentului pe dezvoltarea inteligenelor multiple, pe difereniere i individualizare în actul învrii; - diversificarea tehnicilor i metodelor, a valorificrii optime a tuturor genurilor de resurse, a implicrii elevilor în propria formare, mai ales prin crearea i conturarea clar a situaiilor de învare, prin flexibilizarea relaiei învtor-elev; - urmrirea evoluiei fiecrui elev prin aplicarea ritmic a probelor de evaluare formativ. - realizarea de activiti comune,prin care elevii s se poat cunoate, s interrelaioneze; Oportuniti - calitile deosebite de manageri ai claselor, dar i ai actului educaional, de care dispun membrele comisiei; - druirea cu care se angajaz în activiti menite s realizeze idealul educaional; - clase cu elevi deosebii, interesai de a obine performane(concurs Fii inteligent 2011/2012 -33 elevi au obtinut premiul I la faza nationala). - prini care ni s-au alturat în organizarea i derularea diferitelor activiti necesare optimizrii actului instructiv-educativ; - colectivul didactic i nedidactic al colii în care comunicarea, sub diversele ei forme, interrelaionarea, climatul de munc , orientat spre creterea prestigiului colii.

41

3 Discipline opionale Oferirea posibilitii fiecrui copil de a-i identifica i valorifica propriile aptitudini prin disciplinele opionale s-a concretizat prin "Literatura pt copii". 4 Activitatea de formare continu Formarea continu s-a realizat prin activitatea desfurat în cadrul comisiei, participarea la cursuri de formare continu prin CCD, completarea studiilor, simpozioane, mese rotunde, conferine, etc. 5 Colaborarea cu familia i comunitatea local A fost mentinuta o permanenta colaborare intre scoala si familie prin realizarea unor sedinte cu parintii si a corespondentei verbale/scrise/ telefonice cu acetia. Cadrele didactice au fost preocupate de crearea unor legaturi cu comunitatea locala. Au fost incheiate parteneriate educationale cu : coli, teatrul de ppusi Colibri, Crucea Roie i au fost desfurate aciuni comune . 6 Activitatea extracurricular coala rmâne locul unde se formeaz toate posibilitile devenirii umane.Trezirea spiritului copilului ctre inedit, solicitarea în activiti bine dozate i puternic motivate, reprezint cheia succesului. Preocuparea pentru dezvoltarea unei personaliti complete a elevului a determinat proiectarea, organizarea i desfurarea unor activiti extracurriculare i extracolare cât mai interesante i atractive, inând cont, din nou, de preferinele i interesele copiiilor. Diversitatea aciunilor a fost remarcant, aceasta materializându-se prin programe artistice, vizite la muzee, realizarea de expoziii de desene, participarea la concursuri . În acest scop au fost proiectate i realizate activiti care s contribuie direct la atingerea obiectivelor Curriculare la dezvoltarea personalitii elevilor, la dezvoltarea instituional i comunitar. Doamnele institutoare s-au implicat activ in organizarea unor activitati educative, printre care : o serbri tematice : ,,Tolba lui Mo Crciun"; o expoziii tematice: ,,Unirea- un vis realizat -1 Decembrie 2011 o concursuri literare : ,,Eminescu- Luceafrul poeziei" o întâlniri cu reprezentanii comunitii locale : poliiti de proximitate, poliia rutier, medici, reprezentani Crucea Roie; o aciuni umanitare : ,,S-i ajutm pe semenii notri ­ în parteneriat cu Crucea Roie ; o vizionare de spectacole de teatru pentru copii ; Concluzionând, se poate spune c în Comisia Metodic a cls a II-a cadrele didactice s-au strduit pentru a realiza un învmânt de calitate. COMISIA CLASELOR a III-a A. Managementul ariilor curriculare 1.Existena, structura i coninutul documentelor proiective specifice fiecrei arii curriculare Pe parcursul anului colar 2011-2012, comisia metodic i-a propus urmtoarele obiective: - asigurarea calitii actului educaional (întocmirea planificrilor calendaristice i semestriale); - parcurgerea ritmic i de calitate a coninuturilor colare; - utilizarea de strategii activ-participative; - folosirea activitii independente, difereniate, de grup - susinerea colarizrii, prevenirea abandonului colar; - organizarea de activiti extracurriculare; - participarea la programe de perfecionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaia de specialitate, favorizarea schimbului de experien;

42

- perfecionarea metodologiei sistemului de evaluare; - conceperea i elaborarea unor materiale funcionale: proiecte didactice, portofolii, teste; - colaborarea coal-familie. Proiectarea activitii la nivelul s-a realizat prin dezvoltarea de competene, prin însuirea de cunotine pe baza abordrii transdisciplinare i transcurriculare a coninuturilor programelor colare. De asemenea, s-a inut cont de noile reglementri elaborate de MECT. Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic i integral, aplicându-se metode i procedee activ-participative, la fiecare disciplin de învmânt, conform planificrilor calendaristice proiectate pe uniti de învare. Proiectarea didactic la nivelul fiecrei clase s-a realizat inând cont de sistemul de relaii i dependene care exist între obiectivele operaionale, coninutul tiinific vehiculat, strategii de predare, învare i evaluare precum i standardele de competen de la sfâritul ciclului primar. S-a încercat relaionarea i interrelaionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplin de învmânt pentru ca activitatea de instruire i autoinstruire s fie centrat pe elev. Pentru mobilizarea elevilor la un efort susinut în procesul învrii prin angajarea optim a mecanismelor intelectuale ale acestora, învtorii au adoptat strategii de provocare i dirijare a gândirii, strategii ce ofer condiii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcia flexibilitii, creativitii, inventivitii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice. În leciile desfurate la clas, învtorii au aplicat tehnici de implicare individual sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectiv a tuturor elevilor la activitile desfurate, acetia dobândind capaciti de cooperare, de sprijin i colaborare, de primire i asumare de sarcini, de lucru în echip, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a rspunderii individuale i colective, a iniiativei.

2. Rezultatele la evaluri Fiecare învtor a elaborat teste de evaluare (iniial, formativ i sumativ), fiind însoite de descriptorii de performan pe trei niveluri: FB, B i S. În urma evalurilor s-a constatat c elevii dein cunotinele prevzute de programa colar i dau dovad de receptivitate în ceea ce privete învarea. La evalurile iniiale de la începutul anului colar s-au înregistrat rezultate foarte bune, care au fost confirmate la sfâritul anului colar, la evalurile finale.

Evaluri iniiale

Clasa Total elevi 22 24 21 24 91 I Lb. român S B FB 5 17 2 2 2 5 12 24 17 18 76 I Matematic S B FB 5 17 4 6 3 18 20 15 20 72 I tiine S B 4 1 3 3 11 FB 18 23 18 21 80

III A

III B

III C III D TOTAL pe serie

Evaluri finale

Clasa Total elevi I Lb. român S B FB I Matematic S B FB I tiine S B FB

43

III A

III B III C III D TOTAL pe serie

22 24 21 24 91

-

2

3 1 2 3 7

19 23 19 21 82

-

-

2 2 3 2 9

20 22 18 22 82

-

-

2 1 2 2 7

20 23 19 22 84

3. Activiti extracolare i extracurriculare În cadrul activitilor curriculare, extracurriculare i extracolare aciunea pedagogic s-a centrat în egal msur pe formarea capacitilor intelectuale de baz, a atitudinilor i comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performane asigurându-se prin utilizarea preponderent a metodelor interactive, activ - participative precum i prin raportarea problematicii la experienele copiilor. S-au desfurat urmtoarele activiti extracolare i extracurriculare: - programe artistice - serbri colare cu de 8 Martie, Craciun, 9 Mai, 1 Iunie, final de an colar; - excursii tematice (toate clasele a III-a); - Ziua porilor deschise; - excursie Mediakinder (elevii participani la concursul naional Mediakinder ­ clasa a III-a C); - vizit la fabrica de îngheat TOP GEL (clasele a III-a C, a III-a D); - ,,Ziua Pamântului" ­ activitate în colaborare cu coala Nr.12 ,,Decebal", coala Special ,,Sf. Mina", coala Cu Cls. I-VIII Radovan (clasa a III-a C); - ,,Ziua Internaional a mediului" ­ activitate comun cu Muzeul de Istorie Natural Craiova (clasa a III-a C); - vizit la Facultatea de Horticultur (clasa a III-a C); - program de colinde la Primria Craiova ,,Srbtori de iarna" (clasa a III-a C); - vizit la Biblioteca Judeean (clasa a III-a C); O experien deosebit i pentru elevi, dar i pentru cadrele didactice, a fost programul ,,coala altfel", program în care au fost desfurate activiti deosebite în coal i în afara ei, foarte motivante pentru elevi. Activitile s-au desfurat cu sprijinul prinilor, foarte implicai si ei în ineditul aciunilor: întreceri sportive, mar eco, vizite la muzee, vizit la ferm, excursii colare, încondeierea oulor, drumeii in natur. 5. Parteneriate: - Palatul Copiilor Craiova (prof. înv. primar Valentina Crean) ­ "S dansm ca pe la noi" ­ are ca rezultat formaia de dansuri populare "Oltenaii de pe Jii", care a obinut urmtoarele rezultate la concursurile de gen: Premiul I ­ Concursul judeean de folclor pentru elevi "Plai de cântec oltenesc"; Premiul al II-lea ­ Concursul naional "Interferene culturale in context european". - Grdinia Nr. 37 "Dumbrava minunat" (prof. înv. primar Valentina Crean). 6. Funcionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru, comunicarea din cadrul catedrei) Relaiile cadru didactic-elev: - relaiile se bazeaz pe respect reciproc, conduit civilizat, colaborare i înelegere, afectivitate; - elevii sunt încurajai în dorina de autodepire, atitudine pozitiv fa de studiu, punctualitate, inut decent, conduit moral; - cadrele didactice cultiv la elevi atmosfera de munc, respectul reciproc, dorina de afirmare i autodepire, cooperare; Interaciunea pe vertical, profesor-elev, influeneaz în mod hotrâtor atmosfera din clas, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mrirea coeziunii sau care, dimpotriv, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului-clas. Din acest motiv, fiecare învtor a ales i selectat modalitile de comunicare adecvate unor situaii diverse. Acest lucru a condus la

44

meninerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum i a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunotinelor, nivel ridicat de profesionalism i de cerine). - s-au întreprins activiti de observare a elevilor, fiecare învtoare a încercat construirea unei comunicri didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câtigând astfel în eficien i calitate. Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activiti pe grupe i echipe de elevi. Pentru obinerea unor rezultate deosebite la învtur i disciplin s-a meninut o relaie permanent între prini i cadrele didactice, între cadre didactice i cadre didactice i echipa managerial. În cadrul comisiei metodice, colaborarea a fost eficient, împrtindu-se reciproc din experiena didactic (referate, mese rotunde, dezbateri). A fost promovat egalitatea de anse între toi membrii comisiei, realizându-se o comunicare i o colaborare eficient cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bun cu toate cadrele didactice din coal împreun cu care au fost organizate activiti extracurriculare (,,coala altfel", ,,Ziua porilor deschise"). 7. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor curriculare S-au valorificat spaiile de învare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de învare. Fiecare învtoare a utilizat la clas mijloacele electronice de învmânt. Au fost utilizate i auxiliarele curriculare la diferite discipline de învmânt. Au fost elaborate o multitudine de fie de lucru, de evaluare, de reînvare. Elevii au fost implicati în alctuirea de portofolii tematice i in realizarea unor proiecte, au fost încurajai s împrumute cri de la biblioteca colii pentru studiul individual sau pentru lectura suplimentar. Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea i experiena adecvat necesare în abordarea unor echipamente TIC în lecie sau activiti extracurriculare.. B. Eficacitatea educaional 1. Proiectarea i promovarea ofertei CDS În urma observaiilor i discuiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat c materia planificat la disciplinele opionale a fost parcurs ritmic i integral, aplicându-se metode i procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântai de opionalele derulate pe parcursul întregului an colar. Pentru anul colar urmtor au fost inaintate spre avizare programe CDS care sunt agreate de elevi i prini, care rspund ethosului colii. 2. Sistemul de evaluare. Strategii/criterii de evaluare utilizate S-a folosit o gam de strategii adecvate stilurilor de învare, permiând elevilor familiarizarea cu diferite activiti de evaluare, încurajându-i s-i asume responsabilitatea pentru propriul proces de învmânt. Evaluarea a fost gândit într-o viziune integrat pentru a avea o imagine cât mai autentic asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacitilor i realizrilor lor. Criteriile evalurii au fost raportate la standardele de performan ale sfâritului de an colar. Ca i banc de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : lucrri finale, fotografii i înregistrri ilustrând diferite activiti, portofolii tematice, desene, compuneri); setul de evaluare învtor-elev ( lucrri ale elevilor,teste redactate de învtor, fie de observaie, caietul învtorului, sondaje de opinie); teste scrise; întâlniri învtor-elev. Evaluarea sumativ a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legtur cu progresul realizat. C. Managementul calitii 1. Optimizarea asigurrii calitii prestaiei didactice Pentru îmbuntirea calitii activitii didactice, pentru ca o coal s fie eficient, este necesar ca elevii, dasclii i prinii s aib foarte bine contientizat misiunea comun, iar activitatea didactic s fie mai mult centrat pe instruire-formare i curriculum. Evideniem

45

consecvena învtorilor în abordarea centrat pe obinerea de performane a coninuturilor învrii, performane msurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare i remarcate în rezultatele testrilor predictive, formative i sumative, confirmându-se o calitate sporit a actului didactic comparativ cu anii colari precedeni, aspect obiectivat în achiziiile, capacitile, competenele, atitudinile i comportamentele elevilor. Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbuntire a calitii activitilor didactice. 2. Optimizarea strategiilor de evaluare - s-a stabilizat un sistem de apreciere i stimulente pentru elevi - s-a realizat o monitorizare permanent a progresului elevilor la toate disciplinele ( întrirea cerinelor , valorilor convingerilor i împrtirea lor în funcie de specificul fiecrui colectiv colar) - s-a urmrit o evaluare corect pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare S-a constatat c învtorii stpânesc coninuturile tiinifice proprii disciplinelor predate, c folosesc strategii didactice moderne i adecvate particularitilor de vârst i pregtire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput i aplicat . 3.Perfecionarea membrilor comisiei: În semestrul I, s-a desfurat în scoala noastr cercul pedagogic, activitate la care au participat i membrii comisiei activ, cu exemple de bune practici pentru orele de lectur. Membrii comisiei au participat i la alte activiti de perfecionare, in afara celor din cadrul comisiei metodice sau a cercurilor pedagogice: - Riza Narcisa: a demarat un proiect de cercetare pedagogic in domeniul literaturii pentru copii; - Crean Valentina: a iniiat un proiect de cercetare pedagogic "Investigarea tiinific a lumii înconjurtoare, ca metod în studiul tiinelor la ciclul primar"; membru în echipa de lucru a CNEE din cadrul activitii "Elaborarea ghidurilor metodologice specifice evalurilor naionale" prevzute în Legea Educaiei Naionale, prevzut în proiectul ,,Restructurarea curriculumului naional în învmântul liceal", POSDRU/55/1.1/S/31536; conferin internaional simpozion naional ,,Contexte active de învare ­ valori eco pentru fiecare"; simpozion naional ,,coala româneasc ­ coala european" simpozion municipal ,,De la natur la natura copilului"; simpozion judeean ,,Strategii didactice inovative"; dezbatere judeean ,,coala moderna pe înelesul copiilor "; cercul pedagogic al profesorilor itinerani ,,Incluziunea între teorie i practic". COMISIA CLASELOR a IV-a A- Managementul ariei curriculare 1. Existena, structura i coninutul documentelor proiective specifice ariei În cursul anului colar în curs, membrii comisiei metodice a învtorilor din clasele a IV-a au desfurat o bogat activitate atât în coal cât i în afara acesteia. Astfel,în cadrul colii,s-au desfurat edinele conform graficului ,s-a dezbtut tematica stabilit,s-au purtat discuii referitoare la noutile în specialitate sau alte tiri din partea

46

I.S.J.Dolj. De asemenea s-a inut cont de noile reglementri elaborate de MECT, precum i de recomandrile primite din partea inspectorului de specialitate. Pentru eficientizarea i creterea calitii activitii didactico-metodice ne-am propus i respectat urmtoarele obiective: -asigurarea actului educaional(întocmirea planificrilor calendaristice i semestriale); -parcurgerea ritmic i de calitate a coninuturilor colare; utilizarea de strategii activparticipative; -extinderea capacitii de adaptare la dinamica schimbrilor ce se produc în domeniul educaiei; organizareadeactivitiextracurriculare; - utilizarea adecvat a unor tipuri variate de itemi i descriptori de performan; -elaborareaipopularizareamaterialelormetodice; - utilizarea metodelor i strategiilor moderne în procesul de învare/evaluare; -conceperea i elaborarea unor materiale funcionale: proiecte didactice,-portofolii,-teste; -colaborarea-coal-familie facilitatea schimbului de eficien didactic,prezentarea informaiei prelucrate,oferireametodelordidacticeeficiente. În edinele comisiei metodice au fost propuse spre dezbatere de ctre înv. Vanu Maria ,responsabila comisiei învtorilor claselor a III-a, mai multe teme .Învtorii s-au grupat i i-au ales temele în vederea întocmirii referatelor. S-au purtat discuii referitoare la folosirea auxiliarelor, la rolul lor în buna derulare a procesului instructiv- educativ. La fiecare edin, pe lâng dezbaterea temei din planul managerial, ne-am propus prezentarea noutilor transmise de la CCD I ISJ Dolj .Desigur c acest lucru îl facem permanent dar la edine discutm pe larg toate problemele. Nu lipsesc nici planul de lecie model,nici mici perle ale elevilor, nici planurile de viitor, nici momentele-de-relaxare. Pe lâng acestea s-au ridicat i probleme pe care le întâlnim în viaa de zi cu zi la catedr,dificulti întâlnite la clas în cadrul procesului instructiv-educativ,în înelegerea de ctre elevi a noiunilor nou predate,în folosirea , fielor de munc independent,în tratarea difereniat a elevilor. Proiectarea activitii la nivelul învmântului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competene, prin însuirea de cunotine pe baza abordrii trandisciplinare a coninuturilor programelor colare. De asemenea, s-a inut cont de noile reglementri elaborate de MECT, precum i de recomandrile primite din partea inspectorului de specialitate. Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic i integral, aplicându-se metode i procedee activ-participative, la fiecare disciplin de învmânt conform planificrilor calendaristice proiectate pe uniti de învare. Proiectarea didactic la nivelul fiecrei clase s-a realizat inând cont de sistemul de relaii care exist între obiectivele operaionale , coninutul tiinific vehiculat, strategii de predare, învare i evaluare precum i standardele de competen de la sfâritul ciclului primar.

47

S-a încercat relaionarea i interrelaionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplin de învmânt pentru ca activitatea de instruire i autoinstruire s fie centrat pe elev. Pentru mobilizarea elevilor la un efort susinut în procesul învrii prin angajarea optim a mecanismelor intelectuale ale acestora, învtorii au adoptat strategii de provocare i dirijare a gândirii , strategii ce ofer condiii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcia flexibilitii, creativitii, inventivitii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. În leciile desfurate la clas, învtorii au aplicat tehnici de implicare individual sau în grup a elevilor , lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectiv a tuturor elevilor la activitile desfurate, acetia dobândind capaciti de cooperare, de sprijin i colaborare, de primire i asumare de sarcini, de lucru în echip, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a rspunderii individuale i colective, a iniiativei. Fiecare învtor a elaborat teste de evaluare (iniial, formativ i sumativ), fiind însoite de descriptorii de performan pe trei niveluri : FB, B, i S. În urma evalurilor s-a constatat c elevii dein cunotinele prevzute de programa colar i dau dovad de receptivitate în ceea ce privete învarea. În ceea ce privete desfurarea activitilor extracurriculare s-au organizat: vizionarea spectacolului Vrjitorul din Oz de la Teatrul Liric; Craiova de ieri i de azi- concurs intercolar Medalion Mihai Eminescu i Medalion Alexandru Ioan Cuza participarea la competiii sportive realizarea de serbri colare cu ocazie srbtorilor de iarn vizite la Muzeul de tiine Craiova activitate de curare a curii i grdinii colii i de plantare de pomiori i flori în faa colii activiti tematice la Biblioteca Judeean - vizionarea filmului Lorax În cadrul activitilor curriculare, extracurriculare i extracolare, aciunea pedagogic s-a centrat în egal msur pe formarea capacitilor intelectuale de baz, a atitudinilor i comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performane asigurându-se prin utilizarea preponderent a metodelor interactive, activ-participative, precum i prin raportarea problematicii la experienele copiilor. Elevii din clasele a IV-a au participat la concursurile colare naionale: ,,Smart", ,,Evaluare în educaie", ,,Winners", ,,Eurojunior". S-au dezbtut la edinele comisiei metodice teme de actualitate care faciliteaz optimizarea procesului didactic: - ,,Rolul metodelor interactive în învarea Limbii i literaturii române", referat susinut de Prof. Înv. Primar Gavril Elena -,,Managementul clasei- relaia dintre stilul de conducere i comportamentul sau performana elevilor", referat susinut de Prof. Înv. Primar Vanu Maria

48

-,, Metode i tehnici de evaluare", referat susinut de Prof. Înv. Primar Balosache Dorina - ,,Stimularea creativitii elevilor prin joc", referat susinut de Prof. Înv.Primar-PopescuMirela Cadrele didactice au întocmit referate conform tematicii,cu mult minuiozitate,bine documentate tiinific, cu exemple practice,referate în care au inut s împrteasc colegilor din experiena acumulat în-timp. Având o baz metodologic clar activitatea s-a dovedit a fi eficient prin aciuni permanente care au asigurat împletirea fructuoas a formelor individuale cu cele colective, au avut o ambian corespunztoare i un caracter deschis, au promovat aciuni de confruntare de opinii în promovarea noului. Toate cadrele au încercat prin activitatea metodic desfurat s pun în circulaie idei i experiene noi pe care apoi s le aplice în practic. Fiecare învtoare a realizat o map sintetic a învtorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clas, programele colare în vigoare, schema orar, planificarea calendaristic i proiectarea unitilor de învare , fie de lucru i teste de evaluare predictiv, sumativ i formativ, portofolii tematice la diferite discipline de învmânt. 2. Funcionarea sistemului de comunicare intern-extern( întâlniri de lucru, relaia învtor -profesor, relaia învtor ­învtor, învtor ­echipa managerial, comunicarea din cadrul catedrei) Relaia cadru didactic- elev: -Relaiile se bazeaz pe respect reciproc, conduit civilizat, colaborare i înelegere, afectivitate; - Elevii sunt încurajai în dorina de autodepire , atitudine pozitiv fa de studiu, punctualitate, inut decent, conduit moral; - Cadrele didactice cultiv la elevi atmosfera de munc, respectul reciproc, dorina de afirmare i autodepire. Interaciunea pe vertical , profesor- elev, influeneaz în mod hotrâtor atmosfera din clas, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mrirea coeziunii sau care , dimpotriv, prin atitudinile sale duce la dezbinarea , fragmentarea grupului ­ clas. Din acest motiv , fiecare învtor a ales i selectat modalitile de comunicare adecvate unor situaii diverse. Acest lucru a condus la meninerea unui climat deschis în clasa de elevi ( de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate) , precum i a unui climat angajat ( control sistematic al remelor, cunotinelor, nivel ridicat de profesionalism i de cerine- realizarea unor portofolii). S-au întreprins activiti de observare a elevilor , fiecare învtoare a încercat construirea unei comunicri didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câtigând astfel în eficien i calitate. Permanent s-a inut cont de particularitile individuale ale fiecrui elev. S-au derulat programe de pregtire suplimentar, discuii cu prinii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicai în situaii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performan realizat, dar i natura dificultilor de învare i adaptare.

49

Pentru a facilita comunicarea elev-elev au fost utilizate metode interactive, activiti pe grupe i echipe de elevi. Pentru obinerea unor rezultate deosebite la învtur i disciplin s-a meninut o relaie permanent între prini i cadrele didactice, între cadre didactice i cadre didactice echipa managerial. În cadrul Comisiei Metodice , colaborarea a fost eficient, împrtindu-ne reciproc din experiena didactic. A fost promovat egalitatea de anse între toi membrii comisiei, realizându-se o comunicare i o colaborare eficient cu celelalte comisii metodice. S ­a realizat comunicarea foarte bun cu toate cadrele didactice din coal împreun cu care au fost organizate activiti extracurriculare. 3. Accesibilitatea ­ utilizarea echipamentelor , mijloacelor de învmânt i auxiliarelor curriculare S-au valorificat spaiile de învare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de învare. Fiecare învtoare a utilizat la clas mijloacele electronice de învmânt . Au fost utilizate i auxiliarele curriculare la diferite discipline de învmânt . Au fost elaborate o multitudine de fie de lucru , de evaluare, de reînvare. Elevii au fost implicai în alctuirea de portofolii tematice. Membrii Comisiei întrunesc standardele privind calificarea i experiena adecvat. B. Eficacitatea educaional 1. Proiectarea i promovarea ofertei CDS În urma observaiilor i discuiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat c materia planificat la disciplinele opionale a fost parcurs ritmic i integral, aplicându-se metode i procedee activparticipative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântai de opionalele derulate pe parcursul întregului an colar. 2. Sistemul de evaluare. Strategii ­criterii de evaluare utilizate S-a folosit o gam de strategii adecvate stilurilor de învare , permiând elevilor familiarizarea cu diferite activiti de evaluare, încurajându-i s-i asume responsabilitatea pentru propriul proces de învmânt. Rezultate obinute la testrile iniiale din Semestrul I Nr. Crt. Clasa Nr. elevi Calificative obinute Lb. român FB B

50

Matematic S FB B S

1 2 3 4

IV A IV B IV C IV D

23 25 30 34

19 21 25 30

4 4 5 4

-

19 23 28 32

4 4 2 2

-

Rezultate obinute la testrile sumative din Semestrul II Nr. Crt. 1 2 3 4 Clasa Nr. elevi 23 25 30 34 Calificative obinute Lb. român FB IV A IV B IV C IV D 18 19 23 27 B 5 0 7 7 S Matematic FB 19 21 26 30 B 4 5 4 4 S -

Evaluarea a fost gândit într-o viziune integrat pentru a avea o imagine cât mai autentic asupra a tot ceea ce au asimilat elevii , asupra capacitilor i realizrilor lor. Criteriile evalurii au fost raportate la standardele de performan ale sfâritului de semestru. Ca i banc de date au fost utilizate: setul elevului( mostre scrise: lucrri finale, fotografii i înregistrri ilustrând diferite activiti , portofolii tematice, desene, compuneri); setul de evaluare învtor- elev( lucrri ale elevilor, teste redactate de învtor, fie de observaie, caietul învtorului, sondaje de opinie); teste scrise; întâlniri învtor ­elev. Evaluarea sumativ a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legtur cu progresul realizat. C Managementul calitii 1. Optimizarea asigurrii calitii prestaiei didactice, ( compararea fielor de evaluare a cadrelor didactice, întâlniri de lucru) Pentru îmbuntirea calitii activitii didactice, pentru ca o coal s fie eficient, este necesar ca elevii, dasclii i prinii s aib foarte bine contientizat misiunea comun, iar activitatea didactic s fie mai mult centrat pe instruire- formare i curriculum. Evideniez consecvena învtorilor în abordarea centrat pe obinerea de performane a coninuturilor învrii, performane msurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare i remarcate în rezultatele testrilor predictive, formative i sumative, confirmânduse o calitate sporit a actului didactic comparativ cu anii colari precedeni , aspect obiectiv în achiziiile , capacitile, competenele, atitudinile i comportamentele elevilor. Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbuntire a calitii activitilor didactice. s-a pus un accent mai mare pe leciile de învare în clas;

51

s-a creat un climat favorabil învrii; elevii au fost implicai i responsabilizai de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reui; s-au desfurat activiti extracurriculare care s lrgeasc interesul elevilor în sensul construirii de relaii bune în coal; s-a încercat i realizat modificarea , dezvoltarea i perfecionarea stilului didactic al dasclilor; prinii au fost implicai în activitatea didactic prin participarea efectiv la procesul de învmânt; slile de clas au fost transformate în adevrate ateliere de lucru i învare pentru elevi; s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaiilor de încredere reciproc, sprijin i acceptarea opiniei celuilalt , s-a urmrit o evaluare corect pentru dezvoltare. 2. Optimizarea strategiilor de evaluare

-s-a realizat un sistem de apreciere i stimulente pentru elevi; -s-a realizat o monitorizare permanent a progresului elevilor la toate disciplinele ( întrirea cerinelor, valorilor, convingerilor i împrtirea lor în funcie de specificul fiecrui colectiv colar) -s-a urmrit o evaluare corect pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare S-a constatat c învtorii stpânesc coninuturile tiinifice proprii disciplinelor predate, c folosesc strategii didactice moderne i adecvate particularitilor de vârst i pregtire ale elevilor, demersul didactic fiind bine conceput i aplicat. Pentru îmbuntirea calitii actului educaional i pentru progresul elevilor, fiecare învtoare i-a planificat sptmânal ore de pregtire suplimentar pentru acei elevi care aveau nevoie i ore de pregtire suplimentar pentru acei elevi capabili de performan în vederea participrii acestora la olimpiadele i concursurile colare, s-a stabilizat un sistem de apreciere i stimulare pentru elevi, s-a realizat o monitorizare permanent i perseverent ( nu în salturi) a progresului elevilor la toate disciplinele ( întrirea cerinelor, valorilor, convingerilor i împrtirea lor în funcie de specificul fiecrui colectiv colar) , s-a urmrit o evaluare corect pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare. Formarea continu a personalului didactic constituie un segment important al activitii metodice la nivelul unitii de învmânt . În anul colar 2011-2012 cadrele didactice au participat la cursuri de formare continu: Gavril Elena: a)CURSURI:Reforma curriculum-ului la stiinte, curs acreditat de CNFP b)Simpozion national,,Contexte active de invatare- valori eco pentru fiecare" Vanu Maria: a)Cursuri ,,Carier de succes" b)Simpozion national,,Contexte active de invatare- valori eco pentru fiecare"

52

Colaborm permanent i cu revistele pentru elevi ,,Doxi" i ,,Cuteztorii". Participarea la proiectele educaionale în colaborare cu Biblioteca Judeean ,,Alexandru i Aristia Aman", Grdinita cu prog. Prelungit nr.37,Dumbrava Minunat ,dar i alte grdinie ne-au întregit activitatea. În urma analizei activitii din cadrul comisiei metodice a claselor a IV-a s-a propus calificativul parial, dup cum urmeaz: IV A Vanu Maria FB IV B Balosache Dorina FB IV C Gavril Elena FB I V D Popescu Mirela FB Activiti educative ca: serbri colare,întâlniri cu colective de elevi din coal i din afara colii în vederea schimbului de experien,edinte comune cu prinii i elevii, comemorri, vizite la bibliotec, muzee, grdina zoologic,depuneri de coroane la monumentul eroilor, organizarea de expoziii pe diferite teme,concursuri între clase pe teme de circulaie sau sanitare, organizarea de biblioteci la nivelul claselor, participri ale elevilor la concursuri de craie plastic, artistico-literare etc .au fost desfurate de toate colectivele de elevi din clasele a IV-a. Colaborarea cadrelor cu autoritile locale ,cu Teatrul Liric , fac parte tot din activitatea noastr. Am putea s adugm participarea cadrelor la simpozioane naionale i internaionale cu diferite teme: -Contexte active de învare ­ Valori ECOpentru fiecare Catalogm ca fiind rodnic activitatea din anul colar în curs i ne propunem aceeai seriozitate în munc i în viitor.

ANALIZA SWOT A ACTIVITII COMISIEI METODICE A ÎNVTORILR CLASELOR A III- A PE SEM I ANUL COLAR 2010-2011 PUNCTE TARI -Posibilitatea de a parcurge teme variate i de actualitate - Eficientizarea pregtirii profesionale - Interrelaionare pozitiv prin comunicare , negociere, conflict constructiv -Ofer soluii noi -Actualizarea strategiilor de predare -Prelucrarea unor materiale noi -Transfer de cunotine -Informare din surse variate -Schimb de experien -Dotarea cu materiale noi -Posibilitatea abordrii creative i interactive

53

PUNCTE SLABE -Lipsa dotrilor necesare -timp insuficient - Neimplicarea activ a tuturor membrilor - Posibile opoziii de scopuri i obinuine ale membrilor comisiei -Superficialitate în pregtirea materialelor OPORTUNITI -Perfecionarea continu a cadrelor didactice prin învare permanent -Ieirea din tiparul curricular Toi participanii pot oferi alternative valoroase de soluionare a tematicii -Se pot exprima propriile nemulumiri , dorinele i satisfaciile -Informatizare, actualizare -Participarea necondiionat cu materiale proprii , la fiecare tem -Dezbaterea tematicii este atât profilul grupului cât i al fiecrui individ -Promovarea propriilor idei -Posibilitatea testrii cunotinelor AMENINRI -Evitarea responsabilitilor CATEDRA LIMBA I LITERATURA ROMÂN, LIMBA LATIN DESFURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV ­ EDUCATIV 1.1. Calitatea proiectrii didactice. Analiz pe discipline predate (limbaliteratura român i limba latin) 1.2. Concordana dintre curriculumul naional i oferta educaional a unitii Toi membrii Comisiei metodice limba-literatura român i limba latin au elaborat la timp ­ în conformitate documentele colare elaborate de ctre Ministerul Educaiei i Cercetrii (Curriculumul colar), cât i Curriculumul la decizia colii, dar i resursele de care dispun materialele i mijloacele didactice, clasele de elevii ­ a) proiectarea didactic anual pe semestrele I i al II-lea; b) proiectarea didactic pe uniti de învare; c) programul de pregtire cu elevii capabili de performan; d) programul de pregtire suplimentar cu toi elevii de clasele a VII-a i a VIII-a; e) programul de pregtire suplimentar cu elevii ce au manifestat tendina de rmânere în urm la învtur. Toate cadrele didactice: - au parcurs ritmic, conform planificrilor întocmite, materia de învmânt prevzut de programele colare; - au evaluat ritmic, printr-o bogat i divers gam de metode i procedee, nivelul de însuire a cunotinelor, formarea abilitilor corespunztoare acestor cunotine; - au stabilit în timp util msuri corective. Fiecare dintre membrii Comisiei metodice a stabilit cu claritate obiectivele leciilor i, în funcie de acestea, coninutul activitilor de învare, corelând cu obiectivele i coninuturile activitilor strategia didactic. Toate aceste activiti s-au desfurat respectând FOAIA de PARCURS a MECTS pentru anul colar 2011-2012: secvena de lectur, momentul ortografic, realizarea , aplicarea i interpretarea testrilor iniiale i sumative, identificând aspectele interdisciplinare în cadrul ariei curriculare Limb i comunicare, corelând coninutul disciplinei de învmânt i al activitilor de învare cu obiectivele urmrite, prevederile programei i timpul de învare.

54

1.

Exemple de activiti realizate în vederea dezvoltrii interesului pentru lectur: - sarcini care se pot da elevilor pentru a realiza o citire contient i, mai târziu, discuii pertinente asupra celor citite - program educaional ,,S învm prin lectur"; - exerciii de reflecie, jocurile de rol; - ,,Scaunul autorului", dramatizri, medalion literar; - întâlniri cu scriitori la Biblioteca Judeean ,,Alexandru si Aristia Aman"; - minibiblioteca clasei; - expoziia de carte, lansarea de carte; - discuii interactive pe tema analfabetismului funcional. Exemple de bun practic din activitile extracolare i extracurriculare realizate cu elevii: - eztoarea literar - prezentare PPT a materialelor folosite (activiti din Programul ,,coala altfel") - sugestii menite sa rezolve criza de lectura; - abordarea controlului lecturii astfel încât s permit stabilirea unor conexiuni între texte; - corespondena cu scriitorii ca mijloc de sensibilizare si de apropiere a elevului de opera scriitorilor; - Filmul cu activitile desfurate în cadrul LUDOTECII (Biblioteca ,,Alexandru si Aristia Aman") 1.3. Prezentarea opionalelor / pachetelor de opionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. Motivaie, eficien. Modaliti de promovare a ofertei educaionale. În anul colar 2011-2012, la nivelul Comisiei metodice de limba-literatura român i limba latin nu s-au întocmit, respectiv desfurat cu elevii, cursuri opionale. Pentru anul colar 2012-2013, membrii Comisiei metodice au propus urmtoarele cursuri opionale: - Tehnici de lectur; - Receptarea i interpretarea textului literar; - S descifrm tainele textului literar; - Ortografia fr taine. 1.4. Calitatea predrii. Analiz pe discipline predate (limba-literatura român i/sau limba latin) 1.5. Calitatea în producie. Eficien inând cont de nivelul de pregtire al fiecrei clase, dar i de faptul c în cazul unora dintre clase diferena dintre elevii cei mai buni i elevii cei mai slabi la învtur este semnificativ, toate cadrele didactice s-au preocupat s eficientizeze transmiterea informaiei prin metode i procedee specifice, dintre care pe primul plan s-a situat desfurarea activitii didactice cu elevii pe grupe de nivel / prin învmânt difereniat. Pentru eficientizarea activitii de predare-învare, toi membri Comisiei metodice de limba i literatura român au realizat: a. selecia procedeelor, tehnicilor i metodelor de predare în funcie de nivelul de pregtire a elevilor i de cantitatea cunotinelor de transmis; b. corelarea secvenelor de învare cu obiectivele operaionale, pentru finalizarea dezvoltrii i formrii personalitii elevului; c. organizarea activitilor practice i aplicative în procesul de învare: - pregtirea activitii practice (obiective, materiale, mijloace); - desfurarea activitii practice; - îndrumarea i supravegherea elevilor în activitatea practic. d. utilizarea eficient a materialului didactic i a mijloacelor audiovizuale (inclusiv a PCului) e. elaborarea unui ansamblu de metode i tehnici moderne de evaluare precum: - stabilirea tipului de evaluare; - fixarea instrumentelor de evaluare;

55

- aprecierea i valorificarea rezultatelor evalurii - valorificarea evalurii posibilitilor de învare ale elevilor. De asemenea, s-a avut în vedere realizarea urmtoarelor aspecte: a) analiza i selectarea, din oferta de manuale / materiale auxiliare, a manualelor/ materialelor adecvate posibilitilor de înelegere ale elevilor, în condiiile respectrii cerinelor legislative în vigoare; b) adaptarea timpilor de învare la curba de efort al elevilor i sarcinile de învare, stabilind strategia didactica optim în vederea asigurrii unei instruiri eficiente, asigurând parcurgerea complet a coninuturilor propuse; c) compararea permanent a situaiei reale cu cea proiectat, din punctul de vedere al realizrii planificrii, adaptând i reactualizând planificarea în conformitate cu situaia real i situaiile de învare existente, d) în proiectarea activitilor, s-a urmrit formularea obiectivelor operaionale în termeni de performan si stabilirea obiectivelor operaionale, astfel încât s existe un echilibru între dobândirea de cunotine i deprinderi, în conformitate cu timpul de instruire afectat, identificând i corelând elementele de coninut cu programa colar i cu manualele, utilizând strategii didactice de tip activ-participativ, formativ, care transform elevul într-un actor activ al propriei formari i care au solicitat participarea creativ a cât mai muli elevi; e) în desfurarea activitilor de învare, au fost avute în vedere: - monitorizarea activitii elevilor; - evaluarea s aib scop de orientare i optimizare a învrii; - rezultatele testrilor iniiale s stimuleze evoluia viitoare a elevilor i s încurajeze progresul colar; - secvena de lectur s stimuleze elevii în receptarea textului literar sau a celui nonliterar, s le cultive gustul pentru citit; - selectarea informaiei pe criterii de esenialitate, corelând detaliile informaionale cu particularitile grupului instruit i gradul de interes manifestat de elevi; - crearea condiiilor optime în vederea receptrii cunotinelor (transmiterea cunotinelor fcându-se gradat, într-o succesiune logic); - selectarea situaiilor de învare care s stimuleze elevului gândirea, s-i formeze deprinderile i competenele de munc i studiu necesare instruirii pe durata întregii viei; - corelarea materialelor didactice complementare cu coninuturile de învare (astfel încât acestea s constituie un suport în procesul instructiv-educativ); f) în elaborarea instrumentelor de evaluare au fost avute în vedere: - selectarea coninuturilor ce au fost evaluate în funcie de obiectivele evalurii; - corelarea tipurilor de itemi cu natura obiectivelor i coninuturilor; - alternarea formelor de evaluare respectând particularitile de vârsta ale elevilor, obiectivele i coninuturile evalurii astfel încât s se obin o evaluare cât mai obiectiv. g) în evaluarea elevilor, au fost vizate: - asigurarea condiiilor materiale necesare aplicrii instrumentelor de evaluare, în vederea obinerii unei evaluri obiective si unitare a tuturor elevilor; - valorificarea, dup caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei sau seleciei elevilor, cât i stabilirea strategiilor didactice adecvate în scopul remedierii deficienelor procesului educaional, în funcie de rezultatele înregistrate la evaluare h) pentru formarea la elevi a dorinei de lectur i a obinuinei de a-i împrti experiena de lectur, au fost folosite diverse strategii didactice personalizate (de exempu: momentul lectural-10 minute în debutul orei de curs, pe principiul scaunului autorului dezvoltat în alternativa step by step. i) în relaia de comunicare cu elevii, s-a realizat corelarea modalitilor de comunicare cu coninutul informaiei, particularitile de vârst i individuale ale membrilor grupului instruit, identificând modalitile de comunicare adecvate situaiilor concrete, în vederea realizrii scopului educaional, analizând acurateea i integritatea mesajului receptat de elev, prin comparare cu mesajul transmis, în vederea stabilirii disfuncionalitilor canalului de comunicare, înlturarea perturbaiilor care ar fi afectat calitatea comunicrii i am construit

56

situaii adecvate de lucru i de comunicare în vederea facilitrii schimbului de informaii elev-elev i cadru didactic-elev j) colaborarea cu toi membrii Consiliului profesoral al clasei pentru a culege i structura informaiile despre dezvoltarea i evoluia elevilor, analizând aspecte metodice i pedagogice ale activitii didactice k) în relaia de colaborare cu familiile elevilor s-a avut ca obiectiv analizarea opiniilor familiei i selectarea unora dintre ele, pentru o strategie educativ adecvat elevului, 1.6. Program de pregtire cu elevii capabili de performan. Calitate, desfurare, eficien 1.7. Program de pregtire suplimentar. Calitate, desfurare, eficien Având în vedere: I. rezultatele testelor iniiale la disciplina limba-literatura român: Concluzii Clasele Numrul Numrul Numrul elevilor care au Plan de aciune / obinut note în total total Msuri de intervalele: de elevi de elevi remediere testai înscrii propuse între de sub între 10 8-9 5 57,99 9,99 Vedei mai jos Vedei mai jos V 126 126 19 101 6 punctul II. punctul III. VI 120 120 32 86 2 VII 113 113 25 86 2 VIII 111 111 22 84 5 II. concluziile privind problemele tipice i modul de aciune didactic pe parcursul anului colar, pentru a asigura normalitatea în parcursul colar: 1) la clasele a V-a, o parte dintre elevi întâmpin dificulti: - nu identific termenul cu sens asemntor pentru unele dintre cuvintele date (de exemplu, ,,rvae"), cauza fiind lectura suplimentar insuficient i/sau nefolosirea frecvent a DEX; - nu deosebesc funcia de atribut de cea de complement ca urmare a folosiri greite a unor întrebri, dar mai ales datorit faptului c nu au în vedere termenul regent specific (substantivul pentru atribut, verbul pentru complement); - cunosc principalele norme ortografice, îns atunci când redacteaz o compunere de tipul celei de la partea a doua a testului de evaluare iniial nu aplic respectivele norme ortografice; 2) la clasele a VI-a, o parte dintre elevi întâmpin dificulti: - stabilesc greit categoria gramatical de caz la substantiv, întrucât confund funcia sintactic de subiect gramatical cu cea de complement direct aplicând mecanic întrebarea ,,ce?" (nespecific subiectului gramatical ); - nu deosebesc funcia de atribut de cea de complement ca urmare a folosiri greite a unor întrebri, dar mai ales datorit faptului c nu au în vedere termenul regent specific (substantivul pentru atribut, verbul pentru complement); - scap din vedere c o comparaie conine obligatoriu termenul de comparat, termenul cu care se compar i cuvântul / grupul de cuvinte care face legtura dintre cei doi termeni i omit termenul de comparat; - dovedesc deficiene de exprimare în redactarea unei compuneri libere ca urmare a unei lecturi suplimentare insuficiente i a unei slabe preocupri pentru aspectul expresiv al compunerii; - se constat o deteriorare a scrisului; 3) la clasele a VII-a, o parte dintre elevi întâmpin dificulti: - confund valoarea gramatical a cuvintelor (frecvent, valoarea morfologic i funcia sintactic), complementul cu atributul datorit faptului c nu au în vedere termenul regent specific (substantivul pentru atribut, verbul pentru complement);

57

- identific destul de greu în textul literar cuvintele-cheie prin care este susinut ideea din titlul operei literare i semnificaia acestora i nu ilustreaz corespunztor fiecare afirmaie prin citate din opera literar; - dovedesc deficiene de exprimare în redactarea unei compuneri libere ca urmare a unei lecturi suplimentare insuficiente i a unei slabe preocupri pentru aspectul expresiv al compunerii; - se constat o deteriorare accentuat a scrisului; 4) la clasele a VIII-a, o parte dintre elevi întâmpin dificulti: - nu stpânesc suficient de bine schimbarea valorii gramaticale/ conversiunea cuvintelor dintr-un text dat; - stabilesc greit categoria gramatical de caz: - la substantiv, întrucât confund funcia sintactic de subiect gramatical cu cea de complement direct aplicând mecanic întrebarea ,,ce?" (nespecific subiectului gramatical ); - la pronumele personal, datorit necunoaterii temeinice a formelor neaccentuate ale acestuia; - confund pronumele personal cu pronumele reflexiv, întrucât din grab nu aplic algoritmul de difereniere a celor dou pronume pentru a stabili identitatea / nonidentitatea cu subiectul gramatical; - confund complementul de agent cu complementul indirect datorit aplicrii mecanice a întrebrii ,,de ce?", fr a ine seama de termenul regent; - dovedesc deficiene de exprimare în redactarea unei compuneri libere ca urmare a unei lecturi suplimentare insuficiente i a unei slabe preocupri pentru aspectul expresiv al compunerii; - manifest tendina de a folosi un limbaj bombastic, încrcat excesiv de figuri de stil, scpând din vedere evidenierea ideilor i sentimentelor proprii; III. fiecare dintre membrii Comisiei metodice de limba-literatura român a analizat pe larg în lecii speciale aceste deficiene i, în plus, pe baza unui program, a discutat cu prinii elevilor lacunele fiecrui elev, stabilind msuri corespunztoare de susinere elevului de ctre familie; de asemenea, fiecare profesor a stabilit un program cu date i termene precise pentru a remedia deficienele / a stimula performana, urmând ca, în cadrul Comisiei metodice de limba-literatura român, s fie discutat periodic realizarea indicilor de calitate a progresului realizat de ctre elevii cuprini în cele dou programe reproduse mai jos: PROFESOR TIPUL DE CLASELE ZIUA INTERVALUL PROGRAM ORAR Matei Constantin Remedierea deficienelor Stimularea performanei Bcanu Liliana Remedierea deficienelor Stimularea performanei Bnic Zoia Remedierea deficienelor Stimularea a V-a a VII-a a VIII-a a V-a a VII-a a VIII-a a V-a a VI-a a VII-a a VII-a a V-a a VI-a a V-a a VI-a a VIII-a a V-a

58

mari miercuri joi miercuri joi mari luni mari miercuri luni miercuri vineri luni miercuri joi mari

12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 18.00-19.00 18.00-19.00 17.00-18.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00

performanei Ghi Otilia Remedierea deficienelor Stimularea performanei Remedierea deficienelor

a VI-a a VIII-a a VII-a a VII-a a VI-a

vineri vineri mari joi luni

16.00-17.00 18.00-19.00 12.00-13.00 12.00-1300 17.00-18.00

tefnache Nicoleta

Stimularea a VI-a joi 18.00-19.00 performanei Menionm c asigurarea progresului colar pentru toi elevii s-a face prin Foaia de parcurs conform indicaiilor metodologice date de ctre MECTS. Aceasta a dus pe de-o parte la obinerea unui numr considerabil de note de 10 la clas, iar pe de alt parte la promovarea tuturor elevilor de clasa a VIII-a din coala noastr la evaluarea naional în domeniul limbii i literaturii române, obinându-se, având în vedere i rezultatele obinute de elevi la matematic, o medie general de admitere în liceu (9,18), care situeaz coala noastr pentru a doua oar consecutiv înaintea tuturor instituiilor de învmânt gimnazial din judeul Dolj. Not Vom dezvolta acest aspect la punctul 3.2.7 (Rezultatele obinute de elevi la EVALUAREA NAIONAL. Statistic i comparativ cu anul colar trecut ­ numai limba român i matematic). 1.8. Activitatea educativ. Calitate, eficien 1.9. Activitatea extracurricular. Motivaie, calitate, eficien Toi membrii Comisiei metodice au organizat i desfurat cu elevii o bogat i divers gam de activiti educative, extracurriculare cror eficien s-a rsfrânt atât în rezultatele obinute în activitatea colar, la diverse concursuri i olimpiade colare pe plan judeean i naional, dar nu în ultimul rând în comportamentul elevilor în coal i în afara colii: participarea la organizarea i desfurarea activitilor prilejuite de srbtorirea Zilelor colii, a unor bogate i atractive activiti de comemorare a unor scriitori precum Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Marin Sorescu etc., montaje literar artistice, mese rotunde, dezbateri pe teme literare etc. PROF. OTILIA GHI Activiti transdisciplinare - educative ­ extracurriculare desfurate cu elevii clasei a VII-a D Activiti de diseminare a Proiectului Comenius- Le grand tour en Europe; art paysage, jardins, creativite, innovation Septembrie 2011 Clasa a VII-a D Activitatea:Masa rotunda "Le grand tour en Europe; art paysage, jardins, creativite, innovation ­ voiaj cultural si spiritual ,,Cultura nu se mosteneste, aceasta se cucereste"Andre Malraux A INVATA ­ACTIVITATE FARA VARSTA SI FARA FRONTIERE Cine este Comenius ? Cum putem sa ne regasim impreuna in programele Comenius elevi si profesori? Contientizarea valorii patrimoniului naional si european, precum si a responsabilitii civice a fiecruia dintre noi

59

Cunoaterea valorilor comune care guverneaz sistemul de învmânt EUROPEAN si a competenelor CE TREBUIE sa le dein toi elevii Europei, în vederea asigurrii accesului egal la educaie Limba romana ­limb european; substratul latin comun lecturarea unor materiale, realizate in Frana de ctre instituii abilitate, în cele doua limbi; Mijloace: Prezentarea elevilor a unor imagini ­secvene video ­brouri ­documente informative ,ghiduri turistice reprezentative pentru patrimoniul cultural european al zonei prezentate-Valea Loirei ­ valorificarea acestora din punct de vedere literar,istoric,geografic,peisagistic,al biodiversitii Realizarea unor eseuri individuale si produse ale activitii in grup pe diverse teme:Calator prin Europa, Valori culturale româneti-valori europene, A cltori-a te îmbogi cultural i spiritual , Itinerarii literare prin intermediul lecturii particulare i suplimentare (Jules Verne, Al.Dumas, Honore de Balzac, Charles Perrault, Antoine de Saint Exupery etc) Octombrie 2011 Activitatea: Realizarea unor parteneriate cu Muzeul de Art ­ Biblioteca Judeean Obiective: - cunoaterea unor lucrri reprezentative din patrimoniul naional, înscrise in patrimoniul cultural european; - stimularea interesului elevilor pentru operele de art si instituiile care le promoveaz; - realizarea unor descrieri literare subiective pe baza tablourilor supuse observaiei. Mijloace: Activiti desfurate în parteneriat cu Muzeul de Art: vizite, expoziii. Grup int: 24 de elevi Rezultate ateptate: Realizarea unor descrieri literare, având ca obiect anumite tablouri expuse la Muzeul de Art Decembrie 2011 Activitatea: Proiect tematic ,,Un tur cultural al Europei" Obiective: - deschiderea elevilor spre cultura i civilizaia marii familii europene; Integrarea valorilor româneti în mediul cultural european; - valorificarea experienelor,cunotinelor si activitilor realizate in cadrul Muzeului de Arta, vizitelor în Parcul Pukin, mesei rotunde; - dezvoltarea comunicrii orale si scrise prin prezentarea,susinerea materialelor proprii ii colective; - dezvoltarea gândirii critice si creativitii prin realizarea portofoliului tematic; Mijloace : Albume de art, fotografii, materiale Power Point, ghiduri turistice,produse ale activitii lor(eseuri,descrieri etc.) Grup int: 23 de elevi Rezultate ateptate: realizarea unor proiecte tematice pe diverse teme ce valorifica elemente de specific naional si elemente comune europene; Dezvoltarea orizontului cultural al elevilor;dezvoltarea sentimentului apartenenei la aceleai valori comune europene;valorizarea activitii desfurate împreun pe temele realizate; Vizita la Biblioteca Judeean Ianuarie 2012 Activitatea:Expoziie la nivelul scolii: Le grand tour en Europe: art paysage, jardins, creativite, innovation" prezentarea fotografiilor, materialelor, documentelor realizate pe parcursul vizitelor la Muzeul de Art, parcuri i grdini din Craiova; activiti în cadrul orelor de limba i literatura român; Obiectiv: Prezentarea principalelor momente ale activitilor desfurate în cadrul acestui ,,Tur cultural european" Mijloace : fotografii,desene, afie; Grup int: elevii Scolii Nr. 22 ,,Mircea Eliade", prini, profesori, personal didactic auxiliar

60

Rezultate ateptate: Cultivarea interesului pentru valorile locale ­valori europene;stimularea si implicarea elevilor in activiti extracurriculare;valorizarea produselor activitii individuale si de grup ale acestora; Februarie 2012 Activitatea : Publicarea unui articol pe site-ul educaional www.didactic.ro Obiective: Popularizarea activitilor desfurate la curs în vederea prezentrii lor la nivelul altor cadre didactice din ar, luând în considerare faptul c acest site are o acoperire naional i o accesare intens de ctre cadrele didactice. Prezentarea anumitor activiti desfurate la nivelul scolii cu elevii i colegii, inspectoratului i impactul acestora asupra beneficiarilor; Mijloace : Fotografii, materiale realizate în timpul cursului Grup int: Cadre didactice membre ale site-ului educaional mai sus menionat Rezultate ateptate: Diseminarea informaiilor prezentate în rândul colegilor care acceseaz acest site i, implicit, stimularea interesului pentru frumuseile europene ;implicarea acestora in accesarea programelor de formare continua Comenius; Martie 2012 Activitatea:Masa rotunda Scriitori romani si straini in ,,Le grand tour en Europe: art paysage,jardins,creativite,innovation" Obiective: Prezentarea creaiilor unor scriitori români i strini care le-au marcat copilria i preadolescena: Charles Perrault, H. C. Andersen, Mark Twain, Antoine de Saint Exupery, Ion Creang, Anton Pann, Mihai Eminescu, Ioan Slavici etc. Cunoaterea a ceea ce este comun si specific acestor autori: teme literare, idei, simboluri, limbaj literar; Mijloace: lecturi suplimentare, fragmente din diverse opere literare, fisele de lectura, citate celebre ale scriitorilor romani si europeni Grup int: 25 de elevi ai colii Nr. 22 ,,Mircea Eliade" Rezultate ateptate: stimularea gustului estetic pentru a citi;dezvoltarea competentelor de receptare a unui text-mesaj literar; dezvoltarea competentelor de comunicare si argumentare; Aprilie 2012 Activitatea: Masa rotund "Cltor prin Europa" Le grand tour en Europe: art paysage, jardins, creativite, innovation" Obiective: - prezentarea materialelor i experienelor dobândite în cadrul diverselor proiecte Comenius; - cum am îmbuntit activitatea la clasa?- prezentarea unor exemple practice de activiti realizate cu elevii; Mijloace: materiale Power Point, referate, fotografii Grup int: Cadre didactice participante la proiecte Comenius Rezultate ateptate: Împrtirea experienelor Comenius, exemple de bun practic, modaliti eficiente de implementare a parteneriatelor;exemple de buna practica; Mai 2012 Activitatea: Vizit în Parcul ,,Nicolae Romanescu" din Craiova ,,Le grand tour en Europe: art paysage,jardins,creativite,innovation" Obiective: - integrarea valorilor culturale peisagistice româneti în cultura european; - cunoaterea unor date legate de PARCUL NICOLAE ROMANESCU :nume,istoric,,organizarea acestuia,specii existente;elemente de arhitectura peisagistica;Arhitect francez(Edouard Rendont)- Parcul Romanescu; - natura-mijloc de inspiraie pentru scriitori: motive i idei poetice desprinse din operele literare studiate;

61

- respectarea mediului natural i responsabilizarea elevilor pentru adoptarea unui comportament civic civilizat, bazat pe protecia frumuseii naturii; Mijloace:, aparate de fotografiat, eseuri despre parc, realizate anterior vizitei Grup int: 30 de elevi, 30 de prini Rezultate ateptate: Cunoaterea valorilor culturale româneti i integrarea acestora în marea familie european;formarea unui comportament civic adecvat,bazat pe respectul mediului natural; Iunie 2012 Activitatea: Ce am învat în marele tur al Europei Le grand tour en Europe: art paysage, jardins, creativite, innovation? Comun si specific in A TRAI IN EUROPA Obiective: - împrtirea experienelor care ne-au fcut s ne simim egali într-o Europa care are valori comune: morale, civice, estetice; literare, istorice, egalitate de anse; biodiversitate etc.; - evidenierea a ceea ce este specific în A TRI, A SIMI, A INVATA valori comune-identiti culturale diferite; Mijloace: prezentri ale produselor activitii: eseuri, imagini, portofolii tematice, argumentri ale elevilor; Grup int:elevii participani la toate activitile derulate, printi, profesorii colii Nr.22 Mircea Eliade Rezultate: contientizarea c, dei suntem diferii din punct de vedere cultural, istoric, geografic, având VALORI COMUNE- SUNTEM EGALI!!!! PROF. BCANU LILIANA A colaborat cu Teatrul Naional, Teatrul Liric i Muzeul de Art din Craiova în scopul educrii elevilor in spiritul artei, culturii i al frumosului. A colaborat cu Fundaia ,,Vasiliada" i ,,Salvai copiii!" în scopul ajutorrii copiilor cu handicap sau orfani, organizând un spectacol de colinde. A participat ca organizator la toate aciunile Proiectului bilateral Comenius ,,Looking out for Europe" ; a organizat i colul Comenius,,Looking out for Europe". A organizat împreun cu clasa a V-a D o manifestare cultural, prilejuit de Zilele de Halloween, i un program de colinde cu ocazia srbtorilor de iarn. A participat: - la aciunea de ajutorare a copiilor sraci de la coala cu clasele I-VIII Gângiova i a copiilor cu handicap de la Centrul de Plasament pentru Copii ,,Sf. Apostol Andrei"; - la manifestrile prilejuite de Sptmâna Mobilitii; - la derularea Programelor ,,Jaromania". A organizat, singur sau împreun cu ali colegi din coal: - campania ,,terge o lacrim, împlinete un vis!" (de colectare de haine, rechizite i dulciuri pentru copiii cu nevoi speciale; - excursia tematic ,,Europa e casa noastr"; - aciunea interdisciplinar ,, Obiceiuri i tradiii pascale la români"; - expoziia ,,Eminescu ­ Din valurile vremii"; PROF. BNIC ZOIA Conform Raportului de autoevaluare, anex la Fia pentru calificativul anual: - a valorificat parteneriate i proiecte educaionale în vederea dezvoltrii instituionale cu Muzeul de Art, Teatrul Liric, Teatrul Naional; - la nivelul instituiei a contribuit la promovarea ofertei educaionale la nivel local i judeean; - s-a implicat în activiti de prevenire i combatere a violenei i de prevenire i combatere a comportamentelor nesntoase;

62

- a aplicat diverse proceduri de sntate i securitate a muncii i de PSI prevzute de legislaia în vigoare; - s-a implicat activ în crearea unei culturi a calitii în nivelul organizaiei prin diseminarea normelor i procedurilor elevilor i întocmirea documentaiei specifice. PROF. MATEI CONSTANTIN A organizat i desfurat cu elevii claselor a V-a B, a V-a E, a VII-a B, a VIII-a A i a VIII-a B Atelierul de creaie literar Cum se editeaz o revist colar. A coordonat ­ în calitate de membru al colectivului de redacie ­ editarea revistei elevilor colii Nr. 22 ,,Mircea Eliade": ,,Simbol", nr. 1 / 2012, 80 de pagini. Drept recunoatere a contribuiei sale în promovarea peste hotare a literaturii române de avangard, inclusiv a celei scrise de ctre elevii coli noastre (de exemplu, lucrarea La psiholog a elevei sale Pun Ana de la clasa a VIII-a A a fost selectat i publicat în Sixth International Anthology on Paradoxism, Columbus, Ohio, U.S.A, The Educational Publisher, 2011, pag. 178180), International Association of Paradoxism. Avanguard Movement in Arts and Science ia conferit titlul de membru de onoare, diploma fiind semnat de ctre unul dintre candidaii pe anul 2011 la Premiul Nobel pentru Literatur. PROF. TEFNACHE NICOLETA A organizat Serbarea de Crciun pentru care a pregtit un scurt program artistic cu elevii clasei a VI-a B. A marcat fiecare eveniment literar prin diverse activiti organizate cu clasa sa, piesa de teatru (,,D-l Goe..."), concursuri de creaii literare (,,Dor de Eminescu" ) i de recitri (diveri autori din program). 2. PARTENERIAT EDUCAIONAL 2.1 Colaborarea cu prinii. Implicarea în viaa colii. Modaliti, eficien În relaia de colaborare cu prinii, toi membrii Comisiei metodice au avut ca obiective analizarea opiniilor familiei i selectarea unora dintre ele, pentru o strategie educativ adecvat elevului, implicarea familiei într-un demers formativ-educativ coerent care s sprijine dezvoltarea elevului. Astfel, cadrele didactice au încurajat, îndrumat i acceptat autonomia i iniiativa elevilor, au colaborat într-un mod eficient cu acetia i cu prinii lor în definirea domeniilor de interes; i-au încurajat pe elevi s pun întrebri, s participe la discuii, s-i formeze rspunsurile, s colaboreze eficient, s se respecte unii pe alii. Aciunile întreprinse au avut ca urmare obinerea de ctre elevi a unor rezultate remarcabile tât la învtur, cât i la disciplin. Cadrele didactice care, pe lâng calitatea de profesor de limba-literatura român, au avut-o pe aceea profesor-diriginte (prof. Bcanu Liliana, prof. Bnic Zoia) au fcut demersurile necesare i au reuit s-i implice în diverse forme pe prinii elevilor în dezvoltarea bazei materiale a colii noastre. 2.2 2.3 2.4 Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor-cadru de colaborare. Predarea patrimoniului. Colaborarea cu alte instituii de învmânt, cultur, sport Colaborarea cu organizaii, fundaii

Membrii Comisiei metodice au colaborat în organizarea i desfurarea multora dintre activitile educative, extracolare cu diverse instituii de învmânt, cultur, sport, cu organizaii i fundaii. Aceste colaborri au fost deja menionate anterior, la punctele 1.8 i 1.9.

63

2.5 Colaborarea cu sindicatele Colaborarea cu Sindicatul Independent din Învmânt Dolj a fost foarte bun. Cadrele didactice care fac parte din Comisia metodic de limba-literatura român i latin au fost foarte mulumite de demersurile fcute de ctre Sindicatul Independent din Învmânt Dolj în scopul recuperrii unor drepturi bneti i de rezultatele acestui demers. 2.6 Programe / proiecte de integrare european. Prezentare, eficien Doamna prof. Bcanu Liliana a organizat, în mai 2012, împreun cu alte cadre didactice din coala noastr, un parteneriat educativ cu elevi i cadre didactice din oraul Malaga din Spania, parteneriat concretizat în realizarea unei vizite în oraul Malaga, a unei brouri în limba englez (din cadrul proiectului ISE ,,Miguel Romero Esteo" din Malaga) i organizarea unor cursuri de limba spaniol pentru elevii din proiect. 3. RESURSE UMANE 3.1. Personal didactic 3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învmânt, niveluri de pregtire, grade didactice, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. +

Total ore / catedr Extracurriculare în norm Extracurriculare 4 C-1 D-1 B-1 A-1 6 2

Nr. crt.

Nume i prenume

Clasa a V-a Nr. ore

Limba i literatura român

Limba latin

Clasa a VI-a Nr. ore

Clasa a VII-a Nr. ore B-4

Clasa a VIII-a Nr. ore A-4 B-4

Clasa a VIII-a Nr. ore

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Matei Constantin Bcanu Liliana Bnic Zoia Ghi Otilia tefnache Nicoleta Nicola Florentina

B-5 E-5 C-5 D-5 A-5 A-4 C-4 D-4

22 22 a V-a D a VI-a D

A-4 C-4 C-4 D-4 D-4

21

B-4

TOTAL ORE: 25 16 16 16 4 77 În acest an colar, cadrele didactice i-au desfurat activitatea didactic dup un orar judicios întocmit, apreciind pozitiv: - programarea o dat pe sptmân dou ore consecutive la clasele a VII-a i a VIII-a, fapt care a permis evaluarea elevilor ca în condiii de examen; - programarea orelor astfel, încât fiecare clas de elevi s desfoare orele de limba român atât în prima parte, cât i în ultima parte a programului zilnic, în combinaie cu alte obiecte de învmânt, permiându-se evitarea supraîncrcrii elevilor în anumite zile; - oferirea posibilitii desfurrii pregtirii suplimentare a elevilor (atât pentru performan, cât i pentru preîntâmpinarea rmânerii în urm a unora dintre elevi) i a interasistenelor. Orele de pregtire suplimentar a elevilor au fost incluse în orarul fiecrui cadru didactic i s-au desfurat ritmic. Se impune ca în anul colar urmtor:

64

Dirigenie

- s se intensifice pregtirea suplimentar a elevilor de clasa a VIII-a (atât pentru stimularea performanei, cât i pentru remedierea deficienelor) dup o tematic aprobat în prima edin din anul colar urmtor, în vederea participrii cu succes la evaluarea naional i la concursurile colare; - s se diversifice i s se aprofundeze colaborarea cu toi ceilali factori educaionali. 3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiz, eficien

Activitatea Comisiei metodice s-a desfurat conform urmtorului plan anual i planurilor semestriale conexe: Nr. crt.

I.

Obiective urmrite

I.1. Asigurarea condiiilor optime desfurrii procesului instructiveducativ 1.2. Formarea stilului de munc intelectual la elevi, dezvoltarea atitudinii pozitive fa de învtur

Activiti ce se vor întreprinde

a) Întocmirea judicioas a planificrilor anuale, semestriale, calendaristice b) Întocmirea planului managerial anual c) Întocmirea programului de activitate a Comisiei metodice pe semestrul: 1) I; 2) al II-lea d) Întocmirea programelor CD pentru anul colar 2011-2012 e) Îmbogirea continu a mijloacelor de învmânt, organizarea i utilizarea lor în procesul de învmânt, folosirea cu maxim eficien a materialului didactic din dotarea colii f) Parcurgerea integral i ritmic a materiei de învmânt, corectarea caietelor g) Realizarea unor studii i experimente pedagogice h) Amenajarea i dotarea cu material corespunztor a unei sli specializate de limba i literatura român a) Folosirea acelor metode i procedee care s uureze înelegerea cunotinelor, s dezvolte capacitatea de receptare a mesajului oral sau scris i, implicit, capacitatea de exprimare oral sau scris la nivelul standardelor de performan prevzute de manualele colare în vigoare pentru acest an colar. b) Formarea deprinderi de lucru cu manualul/ cartea, a însuirii unor elemente de tehnic a investigaiei tiinifice, precum i educarea spiritului de activitate disciplinat în echip c) Valorificarea experienei cadrelor didactice prin interasistene i participarea la activiti demonstrative a) Cunoaterea nivelului real de pregtire a elevilor la începutul anului colar i la sfâritul fiecrei uniti de învare b) Pregtirea loturilor de performan pentru olimpiade i alte concursuri colare c) Pregtirea elevilor ce manifest tendina rmânerii în urm la învtur d) Controlul periodic al caietelor de notie i al caietelor de teme pentru acas 65

Termen

13-20.09 2011 13-25.09 2011 13-25.09 2011 08-15.02. 2012 01.06. 2012 Permanent

Cine rspunde

Toi membrii Comisiei metodice Matei C-tin

Obs.

Matei C-tin Matei C-tin Matei C-tin Toi membrii Comisiei metodice

Permanent Permanent 20 aprilie 2012 Permanent

Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice

II.

II.1. Asigurarea coninutului tiinific al activitilor instructiveducative desfurate cu elevii

Permanent

Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice

Periodic Permanent Permanent Periodic Permanent

III.

III.1. Cunoaterea colectivelor de elevi, a particularitilor individuale al elevilor, factor hotrâtor al succesului colar

e) Organizarea i desfurarea tezelor cu subiect unic la clasele a VII-a i a VIII-a: e.1) semestrul I: IV. IV.1. Evaluarea randamentului colar e.2) semestrul al II-lea: a) Evaluarea periodic printr-o bogat i divers gam de teste a cunotinelor, priceperilor i deprinderilor elevilor b) Notarea ritmic i obiectiv a elevilor c) Monitorizarea permanent a rezultatelor la învtur, a progresului colar i stabilirea msurilor ameliorative care se impun a) Participarea la toate activitile metodicotiinifice desfurate în coal i în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba i literatura român, limba latin din sectorul Craiova II. b) Antrenarea elevilor în activiti de creaie desfurate la nivelul local, judeean, naional, internaional (sesiuni de comunicri i referate, concursuri tiinifice, culturalartistice etc.) c) Participarea membrilor Comisiei metodice la cursuri de perfecionare i formare continu d) Completarea portofoliilor de specialitate.

Pân pe: 18 dec. 2011 14 mai 2012 Conform planificrilor calendaristice Permanent Permanent Conform planificrii acestor activiti Permanent

Toi membrii Comisiei metodice

Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice

V.

V.1. Perfecionarea metodicotiinific a membrilor Comisiei metodice

Toi membrii Comisiei metodice

Permanent Permanent

Toi membrii Comisiei metodice Toi membrii Comisiei metodice

Menionm aici implicarea prof. Matei Constantin, prof. tefnache Nicoleta i prof. Nicola Florentina, sub îndrumarea direct a conducerii colii, în organizarea i desfurarea Cercului pedagogic al profesorilor de limba latin din sectorul II Craiova: - prof. tefnache Nicoleta i prof. Nicola Florentina au susinut activiti didactice demonstrative; - prof. Matei Constantin a susinut o comunicare tiinific pe tema diferenierii elementelor de compunere savant i prefixe în limba român. 3.1.3. Activitatea de (auto)perfecionare a cadrelor didactice

Prof. Bcanu Liliana A participat la: - cursul de formare ,,Be supportive, not violent! Positive parenting for happy children" i la diseminarea activitilor acestui proiect; - sesiunea de formare în domeniul managementului de proiect în contextul instrumentelor structurale; - cursul de formare ECDL; - proiectul bilateral Comenius ,,Looking out for Europe". A redactat articolele metodico-tiinifice: - ,,Eminescu-poet naional" (Iai ­ dec. 2011); - ,,Fantasticul la Mircea Eliade" (Craiova ­ martie 2012).

66

Prof. Ghi Otilia - Sesiune de formare ,,Analfabetismul funcional" (Sinaia, nov. 2011) - Curs TIC in predarea limbii si literaturii romane,martie 2012 - Dezbatere judeeana ­Ziua crii. Ziua Internaionala a Alfabetizrii ­referat Rolul activitilor desfurate in vederea realizrii echitaiei in educaie,oct .2011 - Simpozionul Interjudeean ,,Independeni intr-o Europa unita,,aprilie 2012 - Masa rotunda ­nivel judeean Diversitate culturala. Dialog si dezvoltare,mai 2012 - Profesor-mentor pentru inseria profesionala a cadrelor didactice stagiare - Membru al Corpului naional de experi Activitate de formator in cadrul cursurilor de formare - Managementul calitii - Euroteacher II - Acces la educaie pentru grupurile dezavantajate

Prof. Matei Constantin - A contribuit, în calitate de referent tiinific, la editarea uneia dintre cele mai importante lucrri lexicografice publicate în ultimii ani la nivel european: ASA. Antonime. Sinonime. Analogii. Vocabular minimal al limbii române (cu traducere în limba englez), Bucureti, Editura Seculum I.O., 2011, 502 pag. Not. - Lucrarea a fost publicat sub egida Institutului Limbii Române ca Limb European (ILRLE) i are girul tiinific al prof. univ. G. G. Neamu, preedintele ILRLE, prof. univ. dr. Maria Iliescu, preedinta Asociaiei Europene de Limbi Romanice, i al prof. univ. dr. Flora uteu. - Autori: lect. univ. dr. Gabriela Biri, asist. univ. dr. Diana Viorela Burlacu, prof. univ. dr. Elisabeta oa. - Refereni ROMÂN: prof. Constantin Matei, lect. dr. Ileana Mureanu, conf. univ. dr. tiinifici: Elena Petre; ENGLEZ: lect. univ. dr. Adriana Lzrescu, lect. univ. dr. Aloisia orop, conf. univ. dr. Cristina Ttaru. - A coordonat, în calitate de profesor-mentor, practica pedagogic a unei grupe de studeni de la Facultatea de Litere din Craiova. Not. Toi studenii îndrumai de prof. C. Matei au obinut nota zece la evaluarea final desfurat în cadrul departamentului de perfecionare din cadrul Universitii din Craiova, iar dou dintre proiectele didactice întocmite de studeni sunt postate pe Internet i foarte frecvent accesate de ctre utilizatori din toat lumea. Prof. Bnic Zoia - A coordonat, în calitate de responsabil, Cercul pedagogic al profesorilor de limba-literatura român din sectorul I Craiova. - A coordonat, în calitate de profesor-mentor, practica pedagogic a unei grupe de studeni de la Facultatea de Litere din Craiova. + 3.2. Elevi 3.2.1. colarizarea i frecvena. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut

67

Ca i în anul colar trecut, toi elevii înscrii au fost colarizai, iar frecvena elevilor s-a înscris în limite, astfel încât niciunui elev nu i-a fost sczut nota la purtare din cauza absenelor. 3.2.2. Cauze ale absenteismului. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut Cauzele absenteismului nu au fost dintre cele prin care elevii s intre sub incidena ROI în sensul lurii de msuri disciplinare împotriva lor: boal, nevoia de a participa alturi de prini la diverse activiti etc.

3.2.3. Abandonul colar. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. Cauze. Modaliti de înlturare Niciunul dintre elevii de gimnaziu înscrii nu a abandonat coala nici în anul colar trecut, nici în anul colar 2011-2012. 3.2.4. Rezultate la învtur. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut Rezultatele la învtur sunt sensibil mai bune fa de cele din anul colar trecut. 3.2.5. Corigene. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. Analiz, cauze, msuri de eliminare Niciunul dintre elevii din clasele V-VIII nu a fost declarat corigent nici în anul colar trecut, nici în anul colar 2011-2012. 3.2.6. Rezultatele obinute la concursuri i olimpiade colare Din totalul de 57 de elevi participai la faza local a Olimpiadei de limba-literatura român pentru clasele V-VIII, 22 de elevi au promovat la faza judeean cu peste 100 de puncte, iar 19 elevi au obinut între 90 i 100 de puncte. TABEL NOMINAL CU ELEVII PROMOVAI PENTRU FAZA JUDEEAN A OLIMPIADEI DE LIMB, COMUNICARE I LITERATURA ROMÂN ,,IONEL TEODOREANU" Ediia 2011-2012 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Numele i prenumele elevilor CORCU ADINA RALUCA BDESCU MONICA IONESCU RUXANDRA GEORGESCU DANA DINU DARIA DRAGOMIR MIHAI Clasa a V-a Seria A A A B C C

68

Punctaj obinut la faza LOCAL 108 100 104 105 109 100

Profesor îndrumtor Bnic Zoia Bnic Zoia Bnic Zoia Matei Constantin Bcanu Liliana Bcanu Liliana

Clasa a VI-a Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Numele i prenumele elevilor VÎLCEANU TEODORA MATACHE IRINA GEORGESCU ALBERT TIA ADRIANA ASPROIU LAURA COMBEI ANA Seria A A A D D D Punctaj obinut la faza LOCAL 116,5 111 106 100 106 100 Profesor ­ îndrumtor Bcanu Liliana Bcanu Liliana Bcanu Liliana Bnic Zoia Bnic Zoia Bnic Zoia

TABEL NOMINAL CU ELEVII PROMOVAI PENTRU FAZA JUDEEAN A OLIMPIADEI DE LIMB, COMUNICARE I LITERATURA ROMÂN ,,GEORGE CLINESCU" Ediia 2011-2012 11 februarie 2012 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Numele i prenumele elevilor COSTACHE OCTAVIA RISTEA RALUCA VIDIC FLAVIA CÎRSTOIU ISABELA Numele i prenumele elevilor ION ALINA DONOIU IRINA CARAMAN COSMIN POPA TEFANIA ANDA BABOI ROXANA FLOREA ANCA Clasa a VII-a Seria B C C C Clasa a VIII-a Seria A B B C C D Punctaj obinut la faza LOCAL 100 100 100 100 Punctaj obinut la faza LOCAL 100 100 102 118 106 116 Profesor ­ îndrumtor Matei Constantin Bcanu Liliana Bcanu Liliana Bcanu Liliana Profesor ­ îndrumtor Matei Constantin Matei Constantin Matei Constantin Bnic Zoia Bnic Zoia Bnic Zoia

Din totalul de 22 de elevi participani la faza judeean a Olimpiadei de limba-literatura român pentru clasele V-VIII, 13 elevi au obinut premii i meniuni. PREMII OBINUTE LA FAZA JUDEEAN A OLIMPIADEI DE LIMB, COMUNICARE I LITERATURA ROMÂN ,,IONEL TEODOREANU" Ediia 2011-2012 Nr. crt. 1. 2. 3. Numele i prenumele elevilor CORCU ADINA RALUCA BDESCU MONICA GEORGESCU DANA Clasa a V-a Seria A A B

69

Premiul obinut Profesor la faza îndrumtor JUDEEAN Meniune Bnic Zoia Meniune Bnic Zoia Meniune Matei Constantin

4. 5. Nr. crt. 1. 2. 3. 4.

DINU DARIA DRAGOMIR MIHAI Numele i prenumele elevilor VÎLCEANU TEODORA MATACHE IRINA TIA ADRIANA COMBEI ANA

C C Clasa a VI-a Seria A A D D

Meniune Meniune Premiul obinut la faza JUDEEAN Meniune III Meniune Meniune

Bcanu Liliana Bcanu Liliana Profesor ­ îndrumtor Bcanu Liliana Bcanu Liliana Bnic Zoia Bnic Zoia

PREMII OBINUTE LA FAZA JUDEEAN A OLIMPIADEI DE LIMB, COMUNICARE I LITERATURA ROMÂN ,,GEORGE CLINESCU" Ediia 2011-2012 Clasa a VII-a Nr. crt. Numele i prenumele elevilor RISTEA RALUCA VIDIC FLAVIA Nr. crt. Numele i prenumele elevilor POPA TEFANIA ANDA FLOREA ANCA Seria C C Profesor ­ Premiul obinut îndrumtor la faza JUDEEAN Meniune Bcanu Liliana Meniune Bcanu Liliana

Clasa a VIII-a Profesor ­ Seria Premiul obinut îndrumtor la faza JUDEEAN C Meniune Bnic Zoia D Meniune Bnic Zoia

REZULTATE CONCURSUL NAIONAL INTERDISCIPLINAR ,,±POEZIE"-2012 ETAPA JUDEEAN Clasa a V-a Nr. Numele i prenumele crt. 1 Stnoi Luca 2 Strâmbeanu Luana 3 Dragomir Mihai 4 Roman Livia 5 Novac Alexandru Seria Sub I E 20 D 18 C 18 B 20 E 20 Sub II 20 20 20 15 17 Sub III 46 48 47.5 47 44 Of 10 10 10 10 10 Total 96 96 95.5 92 91 Premiul Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Profesor îndrumtor Matei C-tin Bcanu L. Bcanu L. Matei C-tin Matei C-tin

Not. La clasa a V-a, meniunile obinute de elevii colii noastre reprezint aproape 1/3 din numrul total de 18 premii i meniuni acordate în total.

Clasa a VI-a

70

Nr. crt. 1 2 3 4 5

Numele i prenumele Cîrstea Adelina Manolache Rare Gabroveanu Diana Bdi Rare Vâlceanu Teodora

Seria Sub I A 18 D 12 C 18 D 18 A 19

Sub II 20 16 10 8 3

Sub III 42 47 46 45 49

Of 10 10 10 10 10

Total 90 85 84 81 81

Premiul II Meniune Meniune Meniune Meniune

Profesor îndrumtor Bcanu L. Bnic Z. Bnic Z. Bnic Z. Bcanu L.

Not. La clasa a VI-a, premiul i meniunile obinute de elevii colii noastre reprezint mai mult de 1/3 din numrul total e 14 premii i meniuni acordate în total. PREMII OBINUTE LA CONCURSUL INTERJUDETEAN « MARIN SORESCU ­ PUTEREA CUVÂNTULUI » CRAIOVA, 06.04.2012 CREAIE Nr. crt. 1. 2. 3. Nr. crt. 1. Nr. crt. 1. Numele si prenumele ROMAN LIVIA DRAGOMIR MIHAI RADU MIRCEA Numele si prenumele COMBEI ANA-TEFANIA Numele si prenumele COTOI MIHAELA BIANCAClasa a V-a Seria B C B Clasa a VI-a Seria D Nota 9,85 9,70 9,30 Nota 9,50 Premiul I II III Premiul III Premiul III Profesorîndrumtor Matei C-tin Bcanu L. Matei C-tin Profesorîndrumtor Bnic Z. Profesorîndrumtor Matei C-tin

Clasa a VIII-a Seria Nota A 9,25

Not. La acest concurs se acord doar câte trei premii pentru fiecare clas; prin urmare, coala noastr a obinut aproape jumtate din numrul total de premii (5 din 12). REZULTATE OBINUTE DE ELEVI LA CONCURSUL ,,NAIONAL COMPER" 2011-2012 Etapa a II-a Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Numele si prenumele DRAGHICEANU ROBERTO FIRU ELIZA GHENEA ALEX KHODADADI SANAZ POPESCU ALEXANDRU BADOIU ANDREEA BURTEA IRINA STOIAN ROXANA Clasa a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D

71

Punctaj 93 90 90 90 89 89 89 87

Profesor-îndrumtor Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

TOMA GABRIELA CIUREA ANDREEA DRAGOMIR ADRIAN SAFTA ADELA SERBAN SZBILLE BRADIS ANDREEA BARDAN LAURENTIU

a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D a VII-a D

86 86 86 86 85 85 80

Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia Ghi Otilia

La Concursul Naional ,,Evaluare în educaie", ediia 2011-2012, etapa I, au obinut peste 90 de puncte: - 5 elevi /clasa a V-a A, 14 elevi /clasa a VI-a D, 5 elevi /clasa a VI-a C, 7 elevi /clasa a VIII-a D (îndrumtor: prof. Bnic Zoia); - 2 elevi / clasa a VI-a B (îndrumtor: prof. tefnache Nicoleta). La faza judeean a Concursului Naional Interdisciplinar de Român-Religie (Calendar MECTS), eleva Brdi Andreea de la clasa a VII-a D a obinut meniune (îndrumtor: prof. Ghi Otilia). 3.2.7. Rezultatele obinute de elevi la EVALUAREA NAIONAL. Statistic i comparativ cu anul colar trecut ­ numai limba român i matematic Obinerea de ctre elevii colii noastre a unui numr considerabil de note de 10 la clas, iar pe de alt parte la promovarea tuturor elevilor de clasa a VIII-a din coala noastr la evaluarea naional în domeniul limbii i literaturii române, obinându-se, având în vedere i rezultatele obinute de elevi la matematic, urmtoarele rezultate: Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nume ALBU I PETRUT-ALEXANDRU AMZA M CATALIN-PETRISOR ANGHEL M CRISTIAN-ANDREI ANGHEL M MARIA-BEATRICE BABALICU F ANCA-GABRIELA BABOI S ROXANA-GABRIELA BABOLEA A MARIUS-GABRIEL BARBULESCU D INGRID-BIANCA BARBULESCU M RAZVAN BELEA C FLORENTINA-ISABEL BOLD R ALEXANDRA-MARIA BOTEA D DARIA-GEORGIANA BRACAU L ALEXANDRU BRATULESCU M ANA-MARIA BRIAC M FILIP-ADRIAN BRINZAN C EMANUEL-STEFAN BRINZANIUC O VLAD-IONUT BUCA F ANDREEA-ALEXANDRA BURCI B ANDRA-FLORINA BUZERA I CATALIN-LIVIU CALUIANU I IONICA-ALEXANDRU

72

Rom 6.35 8.75 9.35 8.60 9.10 9.80 7.70 9.60 8.90 9.45 10.00 9.80 9.50 10.00 9.60 9.85 8.50 9.30 9.85 9.15 8.00

Mate 5.00 9.35 8.50 8.80 7.10 10.00 6.15 10.00 7.40 8.60 10.00 10.00 10.00 8.30 9.00 9.55 9.05 8.80 10.00 9.10 7.10

MedieEN VAdLic VIII 9.59 5.67 7.63 9.53 9.05 9.29 9.77 8.92 9.34 9.45 8.70 9.07 9.39 8.10 8.74 9.90 10.00 9.95 9.63 6.92 8.27 9.80 10.00 9.90 8.15 9.64 8.89 9.67 9.02 9.34 10.00 9.95 9.97 9.90 10.00 9.95 9.75 10.00 9.87 9.85 9.15 9.50 9.49 9.30 9.39 9.75 9.70 9.72 9.50 8.77 9.13 9.82 9.05 9.43 9.90 9.92 9.91 9.96 9.12 9.54 8.99 7.55 8.27

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

CARAMAN L COSMIN CHIREA V ANDREEA-LUIZA CICEALA C MIHNEA IOAN CICHIREA-BURADA D MIHAIALEXANDRU CIOABLA A ADRIA MARIA ALEXANDRA CIOROIANU L LIVIU-NARCIS CIRSTEA P LIVIU-MIHAITA CIUREZU C MATEI-IOAN COJOCARU E ALEXANDRU-EMILIAN COTEANU M MALINA-ANDREEA COTOI A MIHAELA BIANCA CRING F BOGDAN-CONSTANTIN DOBRITA G ALEXIA-ANDREEA DONOIU N ALEXANDRA-IRINA DRAGUSIN C VLAD-STEFAN DUMITRESCU P CATALIN-ANDREI DUMITRESCU S ALEXANDRU-FLORIN DUMITRU J ALICE-DIANA ERDEI E IVONA-EVELIN FLOREA M ANCA-MARIA FLORESCU M MIHNEA FLORESCU S ROXANA-FLORINELA GANCEA I IOAN-OCTAVIAN GIRLEA D ALEXANDRU GROZA I MIHAI GROZA I OANA-MARIA IANCU I OVIDIU-ANGELO IGNAT E GEANINA-MARIA-ELISA ILIESCU D HORIA IOANA I ANDREEA-VERONICA ION N ALINA-MARIA IONOVICI J LAURENTIU-FLORIN IOVAN C RAZVAN-CONSTANTIN IVANCU J EMMA-ELENA LEU I ANA-MARIA MANEA A ANA-ADRIANA MARCU A ALEXANDRU MARINESCU G GEORGE-OCTAVIAN MARINESCU O ANA-MALINA MATEESCU G GEORGIANA-IUSTINA MATEI M ROXANA-IULIA MIRSANU O MIHNEA-ANDREI MITITELU A GIGI-ADRIAN MITRU T ADINA-VALENTINA

73

9.80 9.35 6.20 6.60 8.50 8.65 6.20 9.80 5.10 9.70 10.00 9.20 9.50 10.00 9.50 9.20 7.70 8.90 9.65 9.90 9.30 9.70 8.50 6.45 7.50 9.30 8.90 9.35 8.50 9.85 7.90 8.30 8.25 9.55 9.40 9.60 9.75 9.75 9.45 9.70 9.50 8.95 8.80 9.65

10.00 7.80 5.00 6.00 9.00 9.10 8.70 10.00 2.50 9.50 8.60 8.60 7.70 10.00 10.00 8.45 6.10 9.80 9.00 10.00 9.50 9.50 6.80 5.00 8.10 9.50 7.15 8.40 10.00 10.00 8.20 8.30 8.10 8.50 9.75 7.70 9.20 9.50 10.00 10.00 9.00 9.80 6.50 10.00

9.90 8.57 5.60 6.30 8.75 8.87 7.45 9.90 3.80 9.60 9.30 8.90 8.60 10.00 9.75 8.82 6.90 9.35 9.32 9.95 9.40 9.60 7.65 5.72 7.80 9.40 8.02 8.87 9.25 9.92 8.05 8.30 8.17 9.02 9.57 8.65 9.47 9.62 9.72 9.85 9.25 9.37 7.65 9.82

9.99 9.54 8.67 8.59 9.98 9.46 9.30 10.00 7.96 9.94 9.95 9.79 9.80 10.00 9.98 9.51 9.01 9.98 9.92 10.00 9.74 9.97 9.48 8.11 9.68 9.92 9.68 9.54 9.85 9.99 9.88 9.82 9.31 9.86 9.95 9.92 9.86 9.92 10.00 10.00 9.88 9.93 9.78 9.98

9.94 9.05 7.13 7.44 9.36 9.16 8.37 9.95 5.88 9.77 9.62 9.34 9.20 10.00 9.86 9.16 7.95 9.66 9.62 9.97 9.57 9.78 8.56 6.91 8.74 9.66 8.85 9.20 9.55 9.95 8.96 9.06 8.74 9.44 9.76 9.28 9.66 9.77 9.86 9.92 9.56 9.65 8.71 9.90

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

NAN G CRISTINA-MIHAELA NEACSU C FLORIN-ADRIAN NISTORESCU C RADU-MARIAN OPREA V OANA-CORINA PADEANU M STEFAN-ALEXANDRU PARASCHIVU D IRENA-MIHAELA PATA I MIHAI-ROBERT PAUN O ANA-IULIA PEGULESCU A MARIA-ALEXANDRA PELIN M ADINA PENCU M ALEXANDRU-GABRIEL PETCU F ANA-LUISA PETRICA C BIANCA-GABRIELA PICIOREA G MARIN VLADUT PINOSANU A FLAVIUS-COSMIN PIRVU D MIHAI-CRISTIAN POPA C STEFANIA-ANDA POPESCU C DUMITRU-ALEXANDRU PREDEANU A ANGHEL-CHRISTIAN RADU A ANDREEA RADU B MIHAI-ALEXANDRU RADU G ROXANA-OANA RADU- MILITARU M ANDREEAELEONORA RIJNITA G RALUCA ROMAN M VLAD-MIHAI SANDU V FLORIN-ALEXANDRU SARAOLU C ALINA-MARIA SEHADA M SHEHADA SERBAN I ANDREI-RAZVAN SFETCU E SUZANA-MARIA SINGER G MARIA-MADALINA STANCU D DAIANA-BIANCA TANA C ANDREEA-GEORGIANA TEISANU S LORENA-THEA TITA G IULIANA-ALEXANDRA TOMSA A CODRUTA TUDOR A ALEXANDRA TUNSOIU D CYNTHIA-MARIA TURNA V MARIAN UDRISTE F DAIANA-ADRIANA VALENT O AUGOSTINO MARIO VILAU M ANDREEA-ROBERTA VLADUT A GABRIEL VOICU A ALEXANDRA-COSMINA ZHOURI M MAHMUD

74

8.50 8.35 9.70 9.40 8.90 9.80 8.45 9.70 8.95 9.90 7.80 5.60 9.60 8.60 8.15 7.90 9.90 8.30 9.05 9.80 9.30 9.65 9.10 9.75 9.00 5.95 8.75 9.60 8.40 9.45 9.55 8.10 6.95 8.20 9.45 10.00 8.80 8.90 8.85 7.50 8.85 9.90 6.50 9.85 8.20

6.00 8.05 9.80 10.00 9.30 8.80 8.15 10.00 8.60 10.00 8.25 4.10 9.85 9.70 5.50 7.80 10.00 9.50 9.80 9.90 9.90 10.00 9.50 10.00 9.95 5.55 4.70 10.00 9.05 8.45 10.00 7.70 6.20 9.00 9.80 9.50 9.80 6.35 7.20 5.50 8.90 9.80 5.00 9.30 9.60

7.25 8.20 9.75 9.70 9.10 9.30 8.30 9.85 8.77 9.95 8.02 4.85 9.72 9.15 6.82 7.85 9.95 8.90 9.42 9.85 9.60 9.82 9.30 9.87 9.47 5.75 6.72 9.80 8.72 8.95 9.77 7.90 6.57 8.60 9.62 9.75 9.30 7.62 8.02 6.50 8.87 9.85 5.75 9.57 8.90

9.09 9.76 9.96 10.00 9.55 9.53 9.26 10.00 9.82 9.99 9.43 8.66 10.00 9.69 8.39 9.13 10.00 9.88 10.00 10.00 9.88 10.00 9.94 9.95 10.00 8.74 8.92 9.99 9.78 9.79 10.00 9.74 8.86 9.78 9.96 9.92 9.98 9.50 9.21 8.88 9.76 10.00 8.32 9.98 9.96

8.17 8.98 9.85 9.85 9.32 9.41 8.78 9.92 9.29 9.97 8.72 6.75 9.86 9.42 7.60 8.49 9.97 9.39 9.71 9.92 9.74 9.91 9.62 9.91 9.73 7.24 7.82 9.89 9.25 9.37 9.88 8.82 7.71 9.19 9.79 9.83 9.64 8.56 8.61 7.69 9.31 9.92 7.03 9.77 9.43

9.96 9.85 9.90 8.71 9.66 9.18 constituie o dovad elocvent a profesionalismului i seriozitii cadrelor didactice care, beneficiind de sprijinul permanent al echipei manageriale, reuesc realizeze un învmânt de mas de cea mai bun calitate, s ridice permanent prestigiul colii i astfel s atrag un numr din ce în ce mai mare de elevi pentru a urma cursurile acestei coli. Media general de admitere în liceu situeaz coala noastr înaintea tuturor instituiilor de învmânt gimnazial din judeul Dolj. Cu media general de admitere 9,18, coala noastr devanseaz cele mai bune instituii de învmânt gimnazial din Craiova: Unitatea de învmânt coala Nr. 2 ,,Traian" Craiova C.N. Fraii Buzeti C.N. Carol I coala Nr. 21 ,,Gh. ieica" Craiova

2011 Nr. coala crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 23 CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 2 "TRAIAN" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I VIII NR 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI SCOALA CU CLASELE I VIII NR 21 "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I VIII NR 1 DABULENI COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA

111 ZUICA C OANA-CRISTINA

9.70

10.00

Media general de admitere în liceu 8,74 8,53 8,22 7,97

2012 Nr. coala crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diferena fa de coala 22 0,44 0,65 0,96 1,21

Comparativ cu anul colar trecut, situaia st astfel:

Media de admitere

9.27 9.09 8.96 8.90 8.86 8.72 8.57 8.55 8.54 8.47

Media de admitere

9.18 9.11 8.95 8.87 8.85 8.77 8.71 8.63 8.59 8.53

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 "TRAIAN" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 36 "GH. BIBESCU" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 "CONSTANTIN GEROTA" CALAFAT SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 21 "GHEORGHE TITEICA" SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 24 "SFÂNTUL GHEORGHE" CRAIOVA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA

Situaia de fapt nu face decât s ne bucure foarte mult i s sporeasc încrederea în forele proprii. Dar trebuie s fim permanent realiti i s constatm c: 1. diferena dintre prima i cea de-a zecea medie este doar de 0, 65 de puncte; 2. dintre colile care apar în ambele clasamente: - unele au medie general mai mare decât în anul colar trecut: - COALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 ,,TRAIAN" CRAIOVA;

75

- COLEGIUL NATIONAL ,,FRAII BUZETI" CRAIOVA; - COALA CU CLASELE I-VIII NR. 21 ,,GHEORGHE IEICA"; - LICEUL TEORETIC ,,TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA; - altele au medie general mai mic decât în anul colar trecut: - SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 22 ,,MIRCEA ELIADE" CRAIOVA; - COLEGIUL NATIONAL ,,CAROL I" CRAIOVA; - SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 ,,AV. P. IVANOVICI" BILETI; 3. în rândul celor mai bune 10 coli, apar dou coli din Craiova (COALA CU CLASELE I-VIII NR. 36 ,,GH. BIBESCU" i SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 24 ,,SF. GHEORGHE") cu un potenial apropiat de al colii noastre. Prin urmare, este necesar ca ­ în anul colar urmtor ­ s eficientizm i mai mult demersul didactic. În ceea ce privete statistica admiterii, constatm un progres semnificativ: 2010 2011 2012 LICEE Numr absolveni coala 22 103 118 111 C.N. ,,Carol I" 39 37,83% 34 28.81% C.N. ,,Fraii Buzeti" 16 15,53% 28 23.72% C.N. ,,Elena Cuza" 10 9,70% 23 19.49% Total admii colegii 65 63,10% 85 72.03% Dac la numrul de elevi admii la cele mai prestigioase colegii din Craiova i, totodat, unele dintre cele mai valoroase din ar (de exemplu, în acest an, C.N. ,,Fraii Buzeti" se situeaz pe locul al cincilea pe ar, iar C.N. ,,Carol I" ­ pe locul al nousprezecelea pe ar) adugm înc patru colegii naionale din Craiova (C.N. "MATEI BASARAB", C.N. "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA, C.N. "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA, COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA) în care au fost admii numrul total de elevi admii în colegii naionale este numrul total de elevi ai colii, ceea ce situeaz coala noastr pe primul loc pe jude i printre primele coli din ar. Considerm s menionm aici c nu exist diferene mari între notele obinute de ctre elevii notri la clas i la simularea evalurii naionale i notele obinute la evaluarea naional. Aceasta dovedete obiectivitatea tuturor profesorilor (atât cei de limba-literatura român, cât i cei de matematic) în evaluarea elevilor. Majoritatea elevilor au obinut note puin mai mari la examen, ceea ce dovedete preocuparea cadrelor didactice în asigurarea progresului la învtur al elevilor. 4. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE 4.1. Baza material: Pentru fiecare din urmtoarele capitole, dup caz, se va trece situaia statistic, numeric sau procentual, stare, funcionalitate, eforturi pentru îmbuntirea situaiei / strii, disfuncii, cauze. 4.1.1. Spaii pentru învmânt ­ slile de clas ­ pentru învtori i la fiecare cabinet/laborator amenajat

În condiiile în care în coala noastr nu exist un cabinet de limba-literatura român i limba latin, dar mai ales în condiiile în care trebuie asigurat cu prioritate spaiu de învmânt pentru clasa pregtitoare, atenia membrilor Comisiei metodice de limba-literatura român i latin trebuie s se îndrepte spre diversificarea i aprofundarea modalitilor de colaborare cu biblioteca colii i cu Biblioteca Judeean ,,Alexandru i Aristia Aman" Craiova.

Concluzie

Toi membrii Comisiei metodice de limba-literatura român i limba latin au avut desfurat în anul colar 2011-2012 o activitate didactic de calitate sub toate aspectele. Pentru care am încheiat prezentul raport de activitate.

76

CATEDRA LIMBI MODERNE - Planificarea calendaristica a materiei adaptata la nivelul real al clasei si având în vedere progresul scolar a fost realizata de catre toti profesorii. In desfasurarea activitatilor instructiv educative desfasurate in anul scolar 2011-2012 s-a urmarit promovarea dezideratelor unui învmânt modern i flexibil, centrat pe elev i pe imperativele viitorului. In acest scop am studiat curriculumul scolar , facand o selectie judicioasa a materialelor si mijloacelor didactice folosite in procesul instructiv educativ. Toate documentele si planificarile semestriale si anuale au fost intocmite la timp in conformitate cu cerintele Programei si specificul clasei ,urmarind predarea limbilor moderne intr-o maniera activa si interactiva, menita sa dezvolte competentele elevilor. La aria curriculara limba si literarura s-au respectat prevederile Planurilor Cadru i ale Programelor. La partea de CD, s-au adugat în oferta colii, i prin urmare în structura disciplinelor limbi moderne în anul colar 2011-2012, urmatoarele cursuri optionale de limba engleza: English with fun cls.I-II Celebrations cls a III-IVa English culture and civilisation VII-VIII Drama without Tears cls.V-VIII Membrii comisiei de limbi moderne sunt profesori calificai , interesai în evoluia profesionala ,care aplica strategii didactice flexibile, complexe, adaptate condiiilor. Se remarca accesibilitatea demersului didactic, esenializarea i sistematizarea cunotinelor, atingerea standardelor curriculare. Activitile profesorilor de limbi moderne s-au remarcat prin: - performanele obtinute de elevi la concursurile si olimpiadele scolare. Printr-un management educaional de calitate s-au dezvoltat competenele comunicative la elevii claselor I-VIII, cultivându-se astfel i componenta afectiv i comportamental a personalitii lor. Profesorii folosesc in mod eficient manualele, caietele de lucru, literatura suplimentara si alte surse didactice auxiliare. Astfel, elevilor le sunt oferite o gama vasta de metode si procedee didactice, utilizarea tehnologiilor in timpul lectiilor, toate acestea le servesc drept motivare si stimulare pentru invatare, implicare. Activitatea profesorilor de la catedra este reflectata in portofoliile personale. Aceste portofolii cumuleaza un bogat material din experienta de lucru in cadrul lectiilor si activitatilor extracurriculare, probe de evaluare, proiecte didactice, materiale illustrative. In urma muncii depuse de membrii catedrei elevii au obtinut rezultate deosebite la clasa si la concursurile si olimpiadele scolare la care acestia au participat. Programul de pregatire cu elevii capabili de performanta s-a desfasurat conform planificarii , rezultatele fiind illustrate de premiile obtinute de acesti elevi la concursuri scolare.In semestrul I elevii scolii noastre au participat la: Scoala cu ceas-Concurs national interdisciplinar-Rm.Valcea 2012 ,unde elevii scolii noastre au obtinut premii I, II,III si mentiuni Evaluare in educatie - faza I,cu un nr de 20 elevi,la care s-au obtinut 5premii I,2premii II,4 premii III,si o mentiune. Olimpiada de limba engleza mai 2011-premii I,II,III si mentiuni Ziua francofoniei-premiul I

77

Olimpiada de limba franceza ­premii II si III Programul de pregatire suplimentara s-a desfasurat conform planificarii , rezultatele fiind illustrate de rezultatela obtinute de elevi la sfarsitul semestrului. . In calitate de diriginti membrii catedrei s-au implicat in activitatile educative organizate la nivelul scolii. Concurs English my love. Cu ocazia unor evenimente la nivelul scolii s-au organizat spectacole si concursuri in lb.engleza sau franceza 2. PARTENERIAT EDUCAIONAL S-a tinut in permanenta legatura cu parintii ,implicandu-I in activitatile scolii de cate ori a fost nevoie. S-au organizat activitati cultural artistice in colaborare cu : Biblioteca Judeean "Alexandru i Aristia Aman", Dolj în derularea concursului de creaie în limba englez "O poveste pentru tine".. Fundaia umanitar "Alexandru" i "Cuvântul care zidete", în campaniile umanitare de strângere de fonduri pentru copiii defavorizai; Asociaia "Window", susinerea unui spectacol la care s-au strâns fonduri pentru un copil în dificultate; Asociaia "WorldVision", în derularea campaniei de promovare a dreptului tuturor copiilor de a merge la coal; Organizaia Internaional "Unicef", în cadrul proiectului "Creaz o ppu, ajut un copil!"; Crucea Roie, pentru strângerea de fonduri pentru achiziionarea de materiale necesare copiilor bolnavi de cancer; Fundaia umanitar "Cuvântul care zidete" i "Facultatea de Horticultur" , în cadrul proiectului "Impact didactic, ecologic i peisagistic - coala Nr. 22", proiect finanat de Fundaia pentru Parteneriat i MOL România în cadrul Programului Spaii verzi; Un grup de elevi condusi de dn-a prof. Ghebaur Verginica au participat la o Vizita la parlamentul european 3. RESURSE UMANE 3.1. Personal didactic Membrii comisiei de limbi moderne sunt profesori calificai , interesai în evoluia profesionala ,toti avand gradul I. 3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiz, eficien Toti membrii catedrei sunt preocupati de activitatea de autoperfectionare ,participand la simpozioane si conferinte,cursuri de perfectionare. 3.2. Elevi

Pocentul de scolarizare si frecventa este de 100%.

78

Notarea si evaluarea elevilor s-au facut in mod ritmic,elevii avand peste 4-5 note obtinute de-a lungul semestrului. Procentul de promovabilitate la limba engleza la toate clasele este de 100%. La toate clasele media la limbi moderne este peste 9. Cls.V A 9,70 , V B 9,70 ,VC 9,80,VD 9,80 Cls VIA,9,30 ,VI B 9,50,VI C 9,60 VIB 9,60 VI D 9,60 Cls VIIA 9,50 ,VII B 9,50,VII C 9,70 ,VII D 9,60 Cls VIIIA 9,50,VIIIB 9,40, VIII C 9,30,VIII D 9,40 Comparand rezultatele testarilor initiale cu cele finale se poate vedea clar o evolutie ascendenta a rezultatelor. De asemenea materia a fost parcursa conform planificarii realizate la inceputul anului scolar, neanregistrandu-se ramaneri in urma. Toti elevii care au sustinut examenul pentru clasele bilingve au promovat acest examen. Scoala cu ceas-Concurs national interdisciplinar-Rm.Valcea 2012, unde elevii scolii noastre au obtinut urmatoarele premii ,I, II si III: Evaluare in educatie - faza I,cu un nr de 20 elevi,la care s-au obtinut 5premii I,2premii II,4 premii III,si o mentiune. Maths22 -2012-numeroase premii si mentiuni Olimpiada de limba engleza mai 2012-premii I,II,III si mentiuni Ziua francofoniei-premiul I Olimpiada de limba franceza ­premii II si III 4. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE Profesorii folosesc in mod eficient manualele, caietele de lucru, literatura suplimentara si alte surse didactice auxiliare, unele create chiar de unii membrii ai catedrei. Astfel, elevilor le sunt oferite o gama vasta de metode si procedee didactice, utilizarea tehnologiilor in timpul lectiilor, toate acestea le servesc drept motivare si stimulare pentru invatare, implicare.

CATEDRA DE MATEMATIC Am analizat activitatea catedrei dematematic de la coala nr.22 ,,Mircea Eliade" Craiova în semestrul I al anului colar 2011-2012 în scopul eficientizrii procesului instructiv-educativ, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, pentru promovarea unui învmânt deschis i flexibil, capabil s satisfac nevoia de instruire i educare a tinerei generaii, în conformitate cu cerinele reformei în învmânt. Din analiza punctelor tari, a punctelor slabe, a factorilor care au favorizat desfurarea eficient a activitii catedrei i a celor care au împiedicat realizarea tuturor obiectivelor propuse se desprind o parte din obiectivele int pentru semestrul al II-lea. Analiza mediului intern i extern în care se desfoar activitatea catedrei de matematic evideniaz: 1. DESFURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV inând cont de rezultatele obinute la matematic, de performanele colare i de unele nemulumiri din anul precedent, profesorii de matematic au considerat ca o prim sarcin în

79

activitatea lor, ridicarea nivelului profesional în scopul realizrii unui proces instructiv- educativ de calitate i îmbuntirea rezultatelor. Studiind cu atenie programa colar, manualele i urmrind indicaiile de ultim or ale I.S.J. Dolj, colectivul nostru a întocmit planificrile anuale i semestriale la matematic i la disciplinele opionale conform particularitilor vârstei elevilor, puterii lor de înelegere, precum i evitrii supraîncrcrii. - planificarea materiei a fost fcut în concordan cu cerinele programei colare i nevoiile elevilor; - proiectrile didactice sunt unice ele urmrind situaia concret din coal i de la clase, competenele finale, o repartizare optim a numrului de ore pentru fiecare capitol i unitate de învare, planificarea orelor de recapitulare semestrial i final; - transmiterea accesibil a informaiei conform nivelului de pregtire a elevilor s-a realizat la nivelul fiecrei clase, în funcie de programa colar; - alegerea unei strategii optime pentru parcurgerea eficient i integral a programei i atingerea obiectivelor generale i specifice; - Pe întreg parcursul anului colar profesorii de matematic au urmarit: transmiterea integral a cunotiinelor planificate, aplicând metodele adecvate la fiecare clas; folosirea unui limbaj corespunztor; formarea de priceperi i deprinderi specifice obiectului; dezvoltarea gândirii logice i a capacitilor necesare înelegerii i utilizrii noiunilor matematice ca instrument de lucru i în studiul celorlalte discipline de învmânt; formarea la elevi a convingerilor c matematica este necesar înelegerii tiinelor naturii, c are un rol deosebit în lumea contemporan; - pentru ridicarea nivelului de pregtire al elevilor, în cadrul orelor de matematic s-au îmbinat metodele clasice cu cele activ-participative, folosindu-se cu succes problematizarea, învarea prin descoperire, algoritmizarea. Acest lucru a dus la crearea unor situaii care au stimulat spiritul de observaie, judecata deductiv sau inductiv, elevii fiind antrenai în propria lor instruire printr-o învare eficient în clas; - la începutul anului colar au fost date testri iniiale pe modelul postat de M. E. C. T. S., a fost realizat baremul de corectare i matricea pentru fiecare clas în parte; rezultatele la testrile iniiale au fost analizate cu fiecare elev în parte, individual cu prinii elevilor în cadrul edinelor cu prinii, în cadrul Catedrei de matematic i a fost stabilit un program de pregtire cu elevii atât pentru elevii cu goluri în cunotine cât i pentru pregtirea pentru concursuri colare i examene naionale; - s-a urmrit permanent pregtirea elevilor atât sub aspectul volumului cât i al capacitii de sintetizare i operare cu noiunile însuite, lucruri reieite atât din verificrile orale cât i din cele scrise; - notarea s-a realizat în mod ritmic, atât prin testri sumative la sfârit de capitol i prin lucrarea scris semestrial, dar i prin urmrirea zilnic a asimilrii cunotinelor, prin chestionare i testri frontale; - au fost completate permanent foile de parcurs; - s-a urmrit s se realizeze o corelaie cât mai mare între activitile de învare i obiectivele generale cu prevederile programei i numrul orelor efectuate. - s-a urmrit o fixare cât mai mare a coninutului activitilor de învare în timpul orelor de curs i transmiterea accesibil a informaiei conform nivelului de pregtire a elevilor - în cadrul catedrei s-a monitorizat parcurgerea ritmic a materiei, iar la acele clase unde din motive obiective (muli elevi bolnavi într-o anumit perioad, mai multe ore de recapitulri pe un anumit capitol, etc.) s-a observat o rmânere în urm s-au luat msurile necesare, astfel ca la sfâritul semestrului I la toate clasele materia a fost parcurs în întregime; - verificarea continu, notarea ritmic au imprimat un dinamism în stilul de munc al elevilor, s-a diminuat atitudinea pasiv, contemplativ a elevilor, influenând considerabil reuita la învtur; - prin dezbaterile din cadrul Catedrei de matematic, profesorii au folosit cele mai adecvate ci pentru prezentarea unor capitole la clase cu componena colectivului de elevi diferit;

80

- s-a realizat planificarea i pregtirea leciilor de AEL având în vedere c toi membrii Catedrei de matematic au urmatic cursurile TIC în curriculum; - între membrii Catedrei de matematic exist relaii de colaborare, prietenie, neexistând situaii conflictuale; - colaborarea cu celelalte cadre didactice se bazeaz pe respect, încredere si colegialitate; - în cadrul Catedrei de matematic este un climat propice desfurrii procesului instructiv ­ educativ; - relaiile cu elevii sunt principiale, bazate pe respect reciproc; - membrii Catedrei de matematic au participat activ la cercurile pedagogice al profesorilor de matematic de la gimnaziu, unde au susinut referate pe marginea temelor propuse; - în cadrul Catedrei de matematic s-au desfurat diverse activiti, ca de exemplu: lecii demonstrative, asistene la ore; - profesorii de matematic au rspuns la solicitrile I.S.J. Dolj: doamnii profesori Benea Florin i Ioana Genoveva sunt profesori metodist în cadrul I.S.J.Dolj; domnul profesor Benea Florin este membru în Consiliul consultativ al ISJ Dolj la obiectul matematic; doamna profesor Ioana Genoveva este formator la CCD Dolj i ISJ Dolj; domnii profesori Benea Florin i Ioana Genoveva fac parte din colectivul de organizare a olimpiadelor colare locale i judeene; - profesorii de matematic i-au adus aportul la organizarea de concursuri colare: Concursul Interjudeean interdisciplinar matematic ­ englez ,,22 Mets"; Concursul Naional ,,Lumina Math"; Concursul Internaional de matematic Aplicat ,,Cangurul"; Concursul Naional de matematic ,,Fii inteligent" pentru elevii claselor a V a i a VI a; - profesorii de matematic au fost evaluatori la Concursul Naional de matematic ,,Micul Arhimede" din decembrie 2011; la olimpiadele de matematic; la examenele naionale; - profesorii de matematic au participat la simpozioane i sesiuni de referate organizate la nivel judeean, naional; - profesorii de matematic au participat la cursuri de formare organizate de CCD Dolj sau alte uniti abilitate. 2. PARTENERIAT EDUCAIONAL Profesorii de matematic, atât în calitate de dirigini cât i în calitate de profesori la clas au inut permanent legtura cu prinii elevilor, participând la edinele cu prinii unde acetia au fost informai cu privire la situaia la învtur a elevilor, în special la obiectul matematic. Prin vizite la domiciliul elevilor, prin convocarea prinilor la coal, s-au prin venirea acestora la coal din proprie iniiativ s-a realizat un climat propice actului instructiv-educativ i o colaborare eficient a colii cu familia. In cdrul orelor de consiliere s-au desfasurat activitati specifice-dezbateri, intalniri cu reprezentanti ai diferitelor institutii:scoli, politie, banci. Au desfurat activiti extracurriculare cu elevii claselor unde sunt dirigini ca: excursii, vizite la muzeu, întâlniri. . Membrii Catedrei de matematic au participat la programe privind prevenirea i combaterea violenei i de prevenire a comportamentelor nesntoase la elevi prin organizarea de întâlniri i dezbateri cu persoane autorizate: medici, pshihologi, poliiti. Membrii Catedrei de matematic au respectat sistemele si procedurile de sntate i securitate a muncii i de PSI prevazute de legislatia în vigoare.

81

3. RESURSE UMANE 3.1 Personal didactic În acest an colar, Catedra de matematic este format din 5 cadre didactice, din care 4 cadre didactice titulare din care: 3 cadre didactice cu norma întreag; 1 cadru didactic degrevat de ore, având în încadrare doar 4 ore ( prof. Ioana Genoveva-directorul unitii colare), 1 cadru didactic detaat (prof. Bercea Olivia - cu 12 ore). Toii profesorii de matematic ai colii au studii universitare, profesorii titulari au obinut gradul didactic I. 3.1.2 Activitatea comisiilor. Proiectare, analiz, eficien Profesorii de matematic sunt preocupai permanent de autoperfecionare. Au publicat în diferite reviste de specialitate probleme originale, articole i studii. Au participat la Consftuirile Cadrelor Didactice i la Cercul Pedagogic, unde au avut posibilitatea s-i lmureasc o parte din problemele legate de parcurgerea programei, de prezentarea unor capitole, de modernizarea strategiilor didactice a metodelor de instruire precum i a resurselor didactice ale lecilor, de evaluarea conform criteriilor, de modul de desfurare al evalurii naionale. 3.2 Elevii Elevii au o frecven bun i foarte bun i în consecin nu se în registrez cazuri de absenteism sau cazuri de abandon colar. Rezultatele la învtur sunt la nivelul celor din anul trecut, iar la unele clase chiar mai bune. Nu au fost elevi corigeni la matematic la sfâritul anului colar. Prin eforturile depuse de elevi i în acelai timp de profesorii de matematic la concursurile colare s-au obinut rezultate bune i foarte bune, numeroase premii i medalii. La examenul de Evaluare Naional absolvenii clasei a VIII a au rezultate bune i foarte bune, coala situîndu-se pe locul I dintre colile din judeul Dolj. La matematic absolvenii claselor a VIII a au obinut 19 note de 10 i o medie pe coal la matematic de 9,66. 1. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE În unitatea colar exist o sal specializat de matematic, dotat cu corpuri geometrice, plane, menite s eficientizeze procesul instructiv- educativ. Fiecare profesor are un set de instrumente geometrice, iar în biblioteca colii exist foarte multe crti de matematic folosite de elevi ca metrial auxiliar, ghiduri metodologice utilizate de cadrele didactice. CATEDRA TIINE ALE NATURII Membrii comisiei si responsabilitatile acestora: Ulareanu Eugenia-responsabil comisie metodica; -responsabil Crucea Rosie; -responsabil Sanitarii Priceputi; Grumjel Gina -responabil noutati metodice; -responsabil olimpiade si concursuri scolare. Nitu Angela-responsabil material didactic; -pregatirea lotului olimpic.

82

Oanta Anisoara-responsabil drumetii, excursii -responsabil baza materiala fizica; Conform planului managerial, in cadrul comisiei noastre au fost atinse toate obiectivele propuse atat semestrial cat si anual: -cunoasterea si aplicarea legislatiei scolare; -proiectarea diactica; -asigurarea bazei didactico-materiale; -activitatea de perfectionare; -activitatea extrascolara; -educatia sanitara. In atentia membrilor ariei curriculare a stat preocuparea de a gasi cele mai eficiente metode si mijloace pentru realizarea unui process instructive-educativ de buna calitate. Pe parcursul anului membrii comisiei au avut in vedere parcurgerea ritmica a programei scolare, predarea noilor notiuni si cunostinte, precum si consolidarea acestora,avandu se in vedere particularitatile de varsta ale elevilor dar si puterea de asimulare a noilor cunostinte. S-a realizat pe tot parcursul anului o sistematizare riguroasa a materiei, fapt ce a dus la o mai buna intelegere de catre elevi a noilor cunostinte in conformitate cu cerintele programei scolare. S-a avut in vedere si imbunatatirea sistemului de evaluare, realizat in mod ritmic,folosindu-se o gama larga de metode si mijloace moderne de evaluare: teste,portofolii etc. Ca urmare a eforturilor depuse de membrii arie noastre curriculare, rezultatele obtinute la sfarsitul anului scolar 2010-2011 au fost bune si foarte bune, dovada fiind mediile de 9 si 10 obtinute de majoritataea elevilor. Membrii comisiei noastre metodice au avut si o bogata activitate privind performanta.In acest sens s-a lucrat individual cu elevii participanti la concursurile si olimpiadele scolare, conform graficului stabilit la inceputul anului scolar.De aceea rezultatele au fost pe masura la olimpiadele pe scoala, locale si judetene. La Olimpiada de Biologie faza pe scoala clasa a VII-a au participat 20 elevi dintre care 10 s-au calificat la faza locala .La faza judeteana a aceleiasi olimpiade s-au calificat 7 elevi si s-a obtinut un premiu II prin Truta Eduard, si doua premii III prin Stanciu Emil si Stoenica Andrei.(prof.Ulareanu E) La Olimpiada Judeteana de Fizica s-au obtinut premiul III prin elevul Stoenica Andrei.(prof Oanta Anisoara) La Concursul National "Zborul-visul de aur al omenirii"faza judeteana s-au obtinut urmatoarele rezultate:Premiul I Carjaliu Radu si Panait Andrei, Premiul II Branzaniuc Vlad, Iancu Ovidiu, Iliescu Horia , trei premiiIII prin elevii Avramescu Andreea, Nitu Roxana, Bica George,Stoenica Andrei,Roman Vlad, Mitru Adina, Botea Daria si doua mentiuni prin Amza Catalin, Florescu Mihnea, Chirea Luiza, Paraschivu Irena La Concursul National "Zborul-visul de aur al omenirii"faza interjudeteana s-au obtinut urmatoarele premii: Premiul I: Stoenica Andrei,Bica George,Roman Vlad, Premiul II: Carjaliu Radu si Panait Andrei, Premiul II:Avramescu Andreea si Nitu Roxana, Premiul III: Branzaniuc Vlad, Iancu Ovidiu, Iliescu Horia, Mentiune:Botea Daria si Mitru Adina. La Concursul de Creativitate Experimente simple realizate de elevi ,faza judeteana elevul Ionovici Laurentiu a obtinut mentiune. La conursul national de evaluare la fizica ,faza nationala s-au obtinut patru mentiuni:Macarau Horatiu,Firan Ana-Maria,Stoenica Andrei, Nitu Roxana. CATEDRA OM I SOCIETATE În anul colar 2011-2012, membrii ariei curriculare ,,Om-societate" s-au strduit i au reuit s realizeze o foarte bun transmitere a noilor noiuni prevzute în programa colar. Urmare a

83

folosirii metodelor moderne de predare cât i a unui bogat material didactic i bibliografic elevii au receptat bine i foarte bine noile noiuni la toate obiectele de studiu din aria curricular ,,Omsocietate", istorie, geografie, cultur civic, religie. Manifestând un interes deosebit pentru îmbuntirea calitii predrii, cadrele didactice au fost interesate în realizarea concordanei dintre curriculum-ul naional i oferta educaional a colii noastre. Urmare a unei înalte caliti în predarea noilor noiuni la toate disciplinele din aria curricular, receptarea acestora de ctre elevi a fost bun i foarte bun dovad mediile de 9 i 10 au fost predominante remarcându-se obiectul religie unde media 10 a reprezentat un procent de peste 95%. Interesul pentru pregtirea elevilor la clas a fost dublat i de aceea ca elevii notri s se prezinte foarte bine i în cadrul participrii lor în cadrul olimpiadelor i concursurilor colare. Rodul eforturilor depuse de cadrele didactice i elevi în multe ore de pregtire suplimentare conform graficelor de pregtire realizate înc de la începutul anului colar, elevii notri au obinut la istorie în cadrul olimpiadei faza judeean Premiul III ­ Mateescu Georgiana cls. a VIII-a C, Meniune special ­ Vilu Roberta cls. a VIII-a C. A participat la Cercul Pedagogic cu intervenii în specialitate. La cultur civic domnul profesor Dudu Victor aapredat materia ritmic conform planificrii. Rata de promovabilitate a fost de 100%. S-au aplicat teste de evaluare iniial i teste de evaluare semestrial. Se observ un progres la învtur la majoritatea elevilor. Ponderea mediilor de peste 7 este de 99% iar ponderea mediilor anuale de 10 este de 60%. S-au aplicat metode moderne de lucru, metoda proiectelor. S-a organizat selecia celor mai bune proiecte. Din pcate elevii nu au dorit s participe la Olimpiada judeean din lips de timp, majoritatea fiind preocupai de a înva la materiile pentru examen. La geografie doamna profesoar Ene Cristina a participat la cercurile profesorilor de geografie pe data de 5 noembrie 2011 i 11 februarie 2012. -Participare în calitate de organizator la faza naional a Olimpiadei de geografie ­ martie 2012 - Premiile I i II ­ faza judeean a Olimpiadei de geografie prin elevele Oprea Oana i Singer Maria. -Meniune la faza naional a Olimpiadei de geografie - Oprea Oana -Participare ca evaluator la concursul judeean de Referate tiinifice ale elevilor de liceu Participare la cursul organizat din POSDRU Târgovite -Coordonator practic pedagogic a studenilor de la Facultatea de Geografie. La religie doamna profesoar Nicola Florina a participat ca: -Evaluator ­ Olimpiada de religie -Propuntor de subiecte ­Olimpiada de religie -Organizator ­ Concursul Naional Media Kinder ­ martie 2012-06-20-Simpozion interjudeean ­ Interculturabilitate în educaie, 18 mai 2012-06-20-Organizator excursie ­ proiect naional ,,MEKI" -Participare proiect internaional ,,We live together in Europe", Hungary ­ Budapest 23-26 martie 2012-06-20-Articol revista ,,Educatio" (Familia cretin ­ mica Biseric). În atenia diriginilor dar i a celorlalte cadre didactice un loc aparte l-a ocupat grija pentru eficientizarea actului educativ. Preocuparea permanent pentru educarea elevilor a avut drept rezultat crearea unui climat corespunztor de disciplin atât la orele de predare cât i în cadrul activitilor extracurriculare realizate cu ocazia vizionrii unor spectacole la Teatrul Liric, Teatrul Naional, Filarmonic, vizite la Muzeul de istorie, excursii în ar i în strintate. Cadrele didactice au fost interesate pentru o colaborare cât mai strâns cu prinii unde s-au remarcat nu numai diriginii dar i cei ce nu au avut diriginie prin convorbiri cu prinii cu ocazia vizitei acestora la coal. Nu a fost neglijat nici colaborarea cu Comitetul sindical pe coal, cadrele didactice fiind interesate de noile msuri luate de MEC. În cadrul ariei curriculare toate cadrele didactice sunt titulare manifestând o bun pregtire de specialitate.

84

La clasele unde dirigini sunt domnul prof. Dumitrescu Constantin i d-na prof. Ene Cristina nu s-au semnalat cazuri de elevi cu frecven sczut sau cu abandon colar. Pentru o mai bun eficientizare a procesului de învmânt membrii ariei curriculare s-au preocupat de îmbuntirea materialului didactic fie prin procurarea acestuia din fondurile colii, fie prin confecionarea acestuia cu ajutorul elevilor. În preocuparea cadrelor didactice a stat permanent i asigurarea unui climat propice pentru desfurarea procesului instructiv-educativ prin slile de clas bine întreinute ai pstrrii bunurilor materiale aflate în folosina elevilor. CATEDRA ARTE 1. Desfurarea procesului instructiv-educativ. 1.1. În anul colar 2011 ­ 2012, membrii Comisiei Arte i Educaie Tehnologic au pregtit cu atenie i la termen planificrile anuale i semestriale necesare pentru demararea cât mai corect i rapid a procesului de învmânt din noul an colar. Planificrile se gsesc la dosarul comisiei. 1.4. Membrii comisiei i-au desfurat orele conform planificrilor realizate la începutul anului colar. Chiar dac întâmpin unele nemulumiri cu privire la materialele de lucru pe care elevii ar trebui s le aib la ei, cadrele didactice realizeaz ore educative i distractive, de unde elevii au multe lucruri de învat. 1.6. Programul de pregtire cu elevii buni de performan nu este unul fix, deoarece cadrele didactice se adapteaz la timpul liber al elevilor. Cu toate acestea se întâlnesc sptmânal pentru pregtirea suplimentar a acestora înaintea orelor de curs. În uram acestor activiti se obin rezultate bune la concursuri, olimpiade sau activiti tematice. 1.9. În cadrul disciplinei Educaie Plastic s-au realizat urmtoarele activiti i rezultate: - vizite la: Muzeul de Art, expoziii de la Biblioteca Judeean sau alte galerii de art, expoziii tematice în coal realizate de elevii notrii; - premiul III obtinut de elevul cls.V-a C Fronie Mihnea la concursul judetean ,,Un plus de siguranta pentru viata noastra,, organizat de Scoala nr.37, Politie, Smurd si Pompieri; - organizarea expozitiei umanitare de martisor in cadrul parteneriatului cu Scoala Speciala Sf.Vasile prin programul S.N.A.C de voluntariat; - expozitie cu vanzare si donare in cadrul Proiectului Bilateral Comenius ,,Looking Out For Europe,, activitatea a 2-a Campania ,,Age Gfts,,; - participare la Targul Handmade ,,Bizarre Bazaar,, unde a initiat un program de lucru cu copii de la sectia de oncologie a Spitalului Judetean Nr.1 Craiova; - participarea la concursul judetean de pictura ,,Ion Tuculescu,, organizat de Scoala nr.29 ,,Nicolae Romanescu,, Craiova la care Fronie Mihnea elev al cls.a V-a C a obtinut mentiune; - profesor evaluator la concursul judetean ,,Interferente culturale in context european,, organizat de prof.Ioana Fluerasu de la Palatul Copiilor Craiova; - profesor evaluator la concursul de limba engleza ,,Cutia cu povesti,, organizat de Biblioteca Judeteana Craiova; - de 1 iunie a luat parte la actiunea de strangere de fonduri pentru copii de la Spitalul Judetean nr.1 sectia oncologie. - realizarea unor costume ecologice prezentate in cadrul targului Bazzare Bizaar, la TVR Craiova si la,, Carnavalul Copilariei,, organizat de Sc.nr 21 in cadrul consortiului de parteneriat .Premiul I Hagiu Teodora cls.VII C, premiul II Stoian Roxana cls.VII D, Tita Adriana clsa a VI-a D premiul III si mentiune elevei Tortolea Diana; - la Concursul Judetean de pictura de la Liceul de Arta, elevii Fronie Dionis obtine premiul I, Fronie Mihnea premiul II si Visan Diana premiul III de la cls.a V-aC , de la cls a-VI-a C, Nicolae Ana Maria premiul I si Dinca Maria cls a IVa C- premiul I; - pregatirea elevei Stancu Bianca cls.a VIII-a C pentru admiterea la Liceul de Arta; - particip la realizarea revistei scolii,, Simbol,, ca profesor coordonator facand parte din echipa de proiect.

85

În cadrul disciplinei Educaie Muzical s-au realizat urmtoarele activiti i rezultate: - participarea în fiecare semestru la spectacolele organizate de Teatrul Liric i Teatrul Naional; - în luna decembrie cu cu corul colii a avut urmtoarele activiti: - a participat la concursul organizat de I.S.J. Dolj ­ "Datini i obiceiuri de iarn", susinut la Liceul de Art "Marin Sorecu"; - în cadrul Campaniei "Active Citizens for Europe" desfurat în cadrul proiectului bilateral Comenius "Looking out for Europe", a ajutat la strângerea de ajutoare pentru copii nevoiai i a prezentat programe artistice de colinde în urmtoarele centre: - Centrul de plasament pentru copilul cu handicap "Sfântul Apostol Andrei" - coala cu clasele I ­ VIII de la Gângiova; - a prezentat program de colinde la Primria Municipiului Craiova, Prefectura Judeului Dolj, Complexul de servicii comunitare "Vis de copil" i la Electroputere Mall; - a fcut înregistrri cu corul la postul local GTV i a aprut pe toat perioada srbtorilor; - participarea ca supraveghetor la simulrile cls. a VIII-a din luna mai i la alte concursuri i olimpiade organizate în coal; - a organizat i participat cu d-na prof. Liliana Bcanu, d-nul. prof. Constantin Dumitrescu i elevii colii, în Sptmâna "coala altfel" o excursie în Bavaria; - a susinut i obinut inspecia final de obinere a gradului didactic I; - a participat în cadrul Campaniei "Active Citizens for Europe" desfurat în cadrul proiectului bilateral Comenius "Looking out for Europe", la deplasarea în oraul Malaga din Spania, din perioada 21 ­ 31 mai 2012. Ca dirigint a clasei a VI-a C, d-na prof. Pâncu Raluca a avut urmtoarele activiti extracurriculare: - participare cu elevii clasei VI C la activitile organizate cu ocazia Sptmnii Mobilitii Europene (16 ­ 22 septembrie 2011), - serbare de Hallowen, în data de 31.10.2011; - a prezentat un program artistic în cadruk festivitii de premiere a concursului ,,22Methz" organizat la liceul Saligni; - participare la seminarul ,,Gândete cuteztor" desfurat de Asociaia pentru Sntate, Educaie i Familie ­ Filiala Oltenia; - a participat cu o parte dintre elevii dânsei la excursiile din Bavaria i Arieeni; - în data de 01.06.2011 Ziua Internaional a Copilului, a organizat o petrecere cu elevii clasei la terasa ,,Puskin". În cadrul disciplinei Educaie Tehnologic s-au realizat urmtoarele activiti i rezultate: - a participat la supravagherea elevilor la diverse examene, probe de verificare, simulari; - a contribuit la elaborarea continutului la olimpiadele de Educatie tehnologica ­ proba teoretica si practica; - a participat la supravegherea elevilor in cazul olimpiadelor de la alte discipline, de exemplu Olimpiada de matematica ­ faza judeteana, concursul pentru selectia elevilor ­ engleza intensiv; - în saptamana 2 ­ 6 aprilie 2012 / "Scoala altfel " a desfasurat, cu colective de elevi, o serie de activitati extrascolare care s-au bucurat de aprecierea acestora; - a indrumat mai multe colective de elevi si a participat efectiv la elaborarea unor materiale pentru revista scolii ­ "Simbol"; - a facut pragatire suplimentara cu elevii selectati pentru diferitele faze ale olimpiadei de Educatie Tehnologica conform graficului; - a obtinut doua diplome la faza judeteana a Olimpiadei de Educatie Tehnologica. 2. Parteneriate educaionale.

86

2.1. Înafara edinelor cu prinii i meninerii legturii permanente cu prinii copiilor mai dificili, d-na profesoar Pâncu Raluca, ca dirigint a clasei a VI-a C i-a alocat ca or de consiliere cu prinii ziua de mari între orele 18 ­ 19. S-a gsit destul înelegere de la prinii copiilor implicai în diferite activiti artistice muzicale sau de desen, în participarea cât mai activ i corect a acestora la solicitrile avute. 2.3. În cadrul disciplinei Educaie Plastic s-au realizat parteneriate educaionale cu: Muzeul de Art, Palatul Copiilor i Liceul de Art "Marin Sorescu", Asociaia Cultural "Oltenia". În cadrul disciplinei Educaie Muzical s-au realizat parteneriate educaionale cu: Cercul Militar Craiova, Teatrul Naional "Marin Sorescu", Teatrul de Oper i Operet "Elena Todorini" i Muzeul de Art. 3. Resurse umane. 3.1. Personal didactic 3.1.1. Încadrarea cu personal didactic Nr. Crt. Numele i Prenumele Grad didactic/ anul Gr. I 2008 Cursuri de perfecionare/ data Calculatoare AL ­ 2005 Calculatoare pagini wab 2007 Consiliere i orientare 2008 Consiliere i orientare 2008 Evaluator de competene profesionale 2009 Mentor 2009 "Character First" 2010 Menegement educaional european 2012 Consiliere i orientare 2008 Curs de

87

Vechime în învmânt 15 ani

Vechime în coal 13 ani

Titular/ Suplinitor/ Detaat Titular

1

Martin Rozalia Cristina

Inspecii pe semestru cu rezultate -

2

Pâncu Raluca Florentina

Gr. I 2012

10 ani

10 ani

Titular

-

3

Marinescu Dan

Gr.II 1998

34 ani

5 ani

Titular

-

specializare SSM - 2008

3.1.2. Proiectele pe care ni le-am propus la începutul acestui an colar au fost realizate. Am participat i al alte evenimente ce au aprut pe parcursul anului, unde am avut rezultate bune i munca noastr i a elevilor talentai a fost apreciat cum se cuvine, reuind s lum i premii numeroase i importante la olimpiade i concursuri. În cadrul disciplinei Educaie Plastic, proiectele propuse au fost: - continuarea proiectului de parteneriat cu Palatul Copiilor din Craiova, expoziii tematice de Zilele Craiovei, 1 Decembrie - Ziua Naional, Crciun, 8 Martie, Pate, 1 Iunie - Ziua Copilului; - organizarea în ultima saptamân a fiecrui semestru a unor vizite documentare i prezentare audio-video la Muzeul de Art Craiova. - participarea la concursurile de desen i pictur organizate de asociaii, fundaii, instituii; - pregtirea elevilor pentru Olimpiada Judeean organizat de Liceul de Art Craiova. În cadrul disciplinei Educaie Muzical proiectele propuse au fost: - participarea cu elevii colii la activitile din cadrul Programului European realizat de A.P.M. Dolj, în perioada 16 ­ 22 septembrie 2010 cu titlul ,,În ora fr main"; - participarea la spectacolele organizate de Teatrul Liric, Teatrul Naional, Filarmonica Oltenia i alte instituii de cultur cu elevii claselor V ­ VIII; - participarea cu corul ,,Mellody" al colii la toate concursurile i spectacolele realizate de I.S.J. Dolj i de alte centre de cultur din Craiova, cu ocazia: srbtorilor de iarn, comemorarea lui M.Eminescu, 8 martie - ziua mamei, 9 mai ­ ziua Europei, srbtorile pascale i 1 iunie ­ ziua internaional a copilului; - continuarea colaborrii fructuoase cu: Primria Municipiului Craiova, Teatrul Liric ,,Elena Teodorini", Cercul Militar Craiova, Filarmonica Oltenia i televiziunile TVR1, 3TV i TVS. 3.2. În cadrul orelor de Educaie Muzical i Plastic, nu se întâlnesc probleme de absenteism, abandon colar sau alte probleme majore. Interesul elevilor este fluctuant, probabil depinde i de temele abordate din program, dar în mare parte sunt preocupai s participe cat mai activ la ore. Rezultatele la învtur sunt bune i foarte satisfctoare pnteu elevii din clasele a VIII-a care au dar la liceele vocaionale i care au trecut probele de aptitudini. 4. Resurse materiale i financiare. În cadrul disciplinei Educaie Plastic se folosesc urmtoarele materiale didactice: manualul, cri de specialitate care întregesc cunotinele din manual, plane model, hârtie, acuarele, pensule, bloc de desen, creioane colorate. În cadrul disciplinei Educaie Muzical se folosesc urmtoarele materiale didactice: manualul, cri de specialitate care intregesc cunotinele din manual, casetofon, cd-uri cu muzic pentru realizarea audiiilor muzicale precum i pentru învarea i interpretarea cântecelor adecvate fiecarei vârste. Toate aceste materiale sunt achiziionate din resurse financiare proprii. La clasa a VI-a C unde d-na profesoar Pâncu Raluca este dirigint, mobilierul clasei este foarte bun. El este compus din: catedr, dou dulapuri, 15 bnci i 30 de scaune pentru elevi i 1 pentru profesori.

CATEDRA EDUCATIE FIZICA SI SPORT

88

DESFURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 1. 1. Proiectarea didactica a fost intocmita conform 1.1. Calitatea proiectrii didactice. curriculumului national, respectandu-se continuturile Analiz pe discipline programelor scolare in vigoare. 1 .2. Oferta educational a unitatii scolare s-a pliat exemplar pe nevoile educabililor in concordanta cu standardele curriculumului national. 1.3. Nu e cazul. 1.2. Concordana dintre curriculum-ul naional i oferta educaional a unitii 1.3. Prezentarea opionalelor / pachetelor de opionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. Motivaie, eficien. Modaliti de promovare a 1. 4. Actul predarii s-a realizat in bune conditii, diferentiat ofertei educaionale. pe niveluri de studiu, adaptat la cerintele elevilor. 1.4. Calitatea predrii. Analiz pe 1. 5. Eficienta la orele de curs este relevata prin progresul discipline realizat de elevi, subliniat de testarile date. 1. 6. Loturile de performanta se pregatesc, conform programului stabilit la nivelul comisiei, in functie de perioadele de desfasurare ale competitiilor sportive in care scoala este angrenata. 1.5. Calitatea în producie. Eficien 1. 7. S-a lucrat suplimentar cu elevii Smarandache Mihai(III D) si Parvu Diana(IIIC) la gimnastica sportive ( prof. Anghel Katerina). Domnul profesor Rdulescu Daniel s-a ocupat de pregtirea i echipelor de cros, fotbal i atletism care au participat la fazele judeene de atletism, precum i la crosurilel LPS « Petrache Tricu ». Domnul profesor Dinc Mihai s-a ocupat de pregtirea echipei de fotbal cu care a participat la memorialul « Marian Bistriceanu ». Domnul profesor Ilie Bogdan s-a ocupat imreuna cu intreaga catedra de organizarea competiiilor sportive din 1.6. Program de pregtire cu elevii sptmâna "Scoala Altfel". capabili de performan. Calitate, desfurare, eficien 1.7. Program de pregtire suplimentar. Calitate, desfurare, eficien 1. 8. Activitatea care s-a desfasurat la clase are un caracter 1.8. Activitatea educativ. Calitate, educativ, fiindu-le transmise in permanenta elevilor eficien informatii utile. 1. 9. Doamna profesoar Anghel Katerina , in calitate de diriginte al clasei a V-a A, a participat impreuna cu clasa la activitatile desfasurate in saptamana "Scoala Altfel" . A vizitat fabrica de inghetata "TOP GEL" si de 1 IUNIE a daruit copiilor de la Scoala Velesti din Comuna Murgasi haine, rechizite si jucarii. Domnul professor Daniel Rdulescu , in calitate de diriginte al clasei a V-a E, a participat impreuna cu clasa la 1.9. Activitatea extracurricular. activitatile desfasurate in saptamana "Scoala Altfel". Motivaie, calitate, eficien

1.

2.

PARTENERIAT EDUCAIONAL

89

In calitate de diriginte la clasa a VA, respective a V-a E , 2.1. Colaborarea cu prinii. Implicarea am avut o buna colaborare cu parintii clasei, acestia raspunzand pozitiv la toate activitatile derulate. în viaa colii. Modaliti, eficien 2.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor ­ cadru de colaborare. Predare patrimoniului. Doamna Anghel Katerina a colaborat cu Liceul cu Program Sportiv "Petrache Triscu" prin participarea la crosul liceului, cu Scoala Velesti din Comuna Murgasi. Domnul Rdulescu Daniel a colaborat cu DJS Dolj , atât pentru organizarea Cupei « Ilie Balaci », cât i pentru 2.3. Colaborarea cu alte instituii de organizarea altor manifestri sportive, precum , Crosul Judeean, Faza judeean la tetratlon. învmânt, cultur, sport 2.4. Colaborarea cu organizaii, fundaii 2.5. Colaborarea cu sindicatele 2.6. Programe / proiecte de integrare european. Prezentare, eficien 3. RESURSE UMANE 3.1. Personal didactic 3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învmânt, niveluri de pregtire, grade didactice, Dinc Mihai ­ gradul I comparativ cu anul colar trecut / Ilie Bogdan - gradul I semestrul trecut /acelai semestru din Anghel Ecatrina ­ gradul I Rdulescu Daniel ­ gradul I anul colar trecut. 3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiz, eficien 3.1.3. Activitatea de (auto)perfecionare a cadrelor didactice 3.2. Elevi 3.2.1. colarizarea i frecvena. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut Frecventa la clase este de 100%. 3.2.2. Cauze ale absenteismului. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai Nu exista cauze de absenteism la ora de educatie fizica la semestru din anul colar trecut clasele II A,B,C,D, III A,B,C,D si V A. 3.2.3. Abandonul colar. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. Cauze. Modaliti de înlturare 3.2.4. Rezultate la învtur. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar Comparativ cu anul trecut , rezultatele colare sunt mult trecut / semestrul trecut /acelai semestru îmbuntite, asta i datorit programelor de pregtire folosite, precum i a bazei sportive existente. din anul colar trecut 3.2.5. Corigene. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul colar trecut / semestrul trecut /acelai semestru din anul colar trecut. Analiz, cauze, msuri de eliminare 3.2.6. Rezultatele obinute la concursuri Doamna Anghel Katerina a obtinut la Concursul judetean

90

i olimpiade colare 3.2.7. Rezultatele obinute de elevi la testele naionale i / sau bacalaureat. Statistic i comparativ cu anul colar trecut ­ numai Lb.român i Matematic

"Micul Gimnast" cu elevul Smarandache Mihai si locul III cu eleva Pirvu Diana .

4. RESURSE MATERIALE I FINANCIARE 4.1. Baza material: Pentru fiecare din urmtoarele capitole, dup caz, se va trece situaia statistic, numeric sau procentual, stare, funcionalitate, eforturi pentru îmbuntirea situaiei / strii, disfuncii, cauze. 4.1.1. Spaii pentru învmânt- slile de clas- pentru învtori i la fiecare cabinet/laborator amenajat Comparativ cu anul trecut , rezultatele colare sunt mult 4.1.2. Baza sportiv ­ pentru profesorii îmbuntite, asta i datorit programelor de pregtire folosite, precum i a bazei sportive existente. de sport 4.2. Concordana dintre curriculum-ul naional i oferta educaional a unitii Oferta educaional a unitii urmeaz prevederile curriculumului naional pe care îl adapteaz specificului local i regional precum i tradiiilor. În urma analizei efectuate la sfâritul fiecrui semestru, cât i la sfâritul anului colar, s-a constatat c proiectarea curricular, la toate disciplinele în conformitate cu programele în vigoare i cu indicaiile transmise de ctre inspectorii colari de specialitate la consftuiri. Materia a fost parcurs în întregime de ctre toi elevii colii, sub îndrumarea atent a cadrelor didactice. 4.3. Prezentarea opionalelor / pachetelor de opionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. Motivaie, eficien. Modaliti de promovare a ofertei educaionale. i în acest an , ca i în cei anteriori, am încercat obinuirea elevilor cu modalitatea de alegere a unei discipline opionale din oferta colii prin analiza pachetelor de opionale la nivelul unui an de studiu sau chiar la nivel de clas unde existau cereri. Oferta curricular la decizia colii a fost prezentat elevilor i prinilor de ctre cadrele didactice i dirigini iar elevii au optat în scris pentru una sau mai multe variante. Au fost avizate în C. A. i depuse spre avizare la ISJ urmtoarele programe: CLASELE I ,, Let's have fun!" ­ limba englez CLASELE a II-a ,, Let's have fun!" ­ limba englez CLASELE a III-a ,, Let's have fun!" ­ limba englez CLASELE a IV-a ,,Prietenul meu calculatorul" ­ informatic, ,, Let's have fun!" ­ limba englez ,,Cultura europeana" ­ cultura civica

91

,,teatrul pentru copii"- limba romana CLASELE a V-a ,,Matematici aplicate"­matematic, ,,Drama without tears"­limba englez, CLASELE a VI-a ,,Prietenul meu calculatorul"­informatic, ,,Drama without tears"­limba englez ,,Muzica pentru toi" ­ ed.muzical CLASELE a VII-a ,,Prietenul meu calculatorul"­informatic, ,,Drama without tears"­limba englez, ,,Educaie pentru sntate"-biologie CLASELE a VIII-a ,,Drama without tears"­limba englez La edinele cu prinii fiecare invatator a prezentat oferta disciplinelor opionale prinilor i elevilor, acestia optand pentru disciplina ce corespunde aspiraiilor lor. Toti invatatorii si-au ales disciplinele optionale in functie de propunerea parintilor, dar si de necesesitatile copiilor si au respectat planificarea calendaristica. Activitile din cadrul comisiei metodice a diriginilor i învtorilor au fost parcurse conform graficului. Au avut loc dezbateri, susinerea unor referate i a unor proiecte didactice model. Pentru îmbuntirea calitii activitii didactice , pentru ca o coal s fie eficient este necesar ca elevii, dasclii i prinii s aib foarte bine contientizat misiunea comun iar activitatea didactic s fie mai mult centrat pe instruire i curriculum. Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbuntire a calitii activitilor didactice. s-a pus un accent mai mare pe leciile de învare în clas, s-a creat un climat favorabil învrii elevii au fost implicai i responsabilizai de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reui s-au desfurat activiti extracuricularecare s lrgeasc interesul elevilor în sensul construirii de relaii bune în coal. s-a încercat i realizat modificarea, dezvoltarea i perfecionarea stilului didactic al dasclilor prinii au fost implicai în activitatea didactic prin participare efectiv la procesul de învmânt slile de clas au fost transformate în adevrate ateliere de lucru i învare pentru elevi s-a realizat o mai bun colegialitate i dezvoltare profesional a dasclilor s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaiilor de încredere reciproc, sprijin i acceptarea opiniei celuilalt s-a urmarit o evaluare corect pentru dezvoltare atât a elevilor cât i a învtoarelor din coal SEMESTRUL I Nr crt 1. TEMA PROPUS 1.Raportul activitilor Comisiei Diriginilor pe anul colar 2010-2011 ; 2. Componena Comisiei Diriginilor ;

92

LUNA Septembrie 2011

DIRIGINTE Responsabilul comisiei

2.

1.Lecie deschis: Managementul clasei de elevi ; 2. Dezbatere : Gestionarea conflictelor i prevenirea violenei în coal ; 1.Referat ,,Cunoaterea elevilor"; 2. Dezbatere : Educaia elevilor cu nevoi speciale ; 1. Referat : Teoria Inteligenelor multiple. Metode de cultivare a talentelor i de stimulare a creativitii; 2. Dezbatere : Succesul i insuccesul colar ; cauze i forme de manifestare; TEMA PROPUS 1. Raportul activitilor Comisiei Diriginilor pe semestrul I ; 2. Dezbatere : Asigurarea anselor egale în educaie ; 1. Referat : Creativitate , inovaie i educaie pentru excelen a elevilor cu potenial aptitudinal ridicat ; 2.Dezbatere : Particularitile relaiilor interpersonale în grupurile formale i informale de elevi ; 1. Referat : Metode i tehnici de depistare a particularitilor psiho individuale ale elevilor ; 2. Lecie deschisa ; 3.Dezbatere : Educabilitatea : concept , factori (ereditate , mediu , educaie) 1. Referat : Personalitatea profesorului ; 2. Dezbatere : Rolul profesorului diriginte în orientarea i consilierea elevilor pentru carier i via 1. Încheierea anului colar

Octombrie 2011

Diriginii claselor a V-a Diriginii Dirigintele claselor a VI-a Diriginii Diriginii claselor a VIII-a Diriginii

3. 4.

Noiembrie 2011 Decembrie 2011

NR. CRT. 1.

LUNA Ianuarie 2012

DIRIGINTE Responsabilul comisiei Diriginii claselor a VII-a Diriginii

2.

Martie 2012

3.

Aprilie 2012

4.

Mai 2012

5.

Iunie 2012

Dirigintele clasei a VIII-a C si D Prof. Ulareanu Eugenia si Cazacu Lidia Diriginii Dirigintele clasei a Va A si D Prof. Anghel Katerina si Bacanu Liliana Diriginii Diriginii

4.4. Calitatea în producie. Eficien Nu avem ateliere de microproducie. 4.5. Program de pregtire cu elevii capabili de performan. Calitate, desfurare, eficien A fost desfurat un program de pregtiri suplimentare la mai multe discipline în vederea asigurrii pregtirii eficiente a elevilor capabili de performan. Acestea nu au fost susinute nu numai de profesorul de la clas, ci i de ali colegi de aceeai specialitate, fiind organizate dup sistemul cercurilor judeene pentru pregtirea elevilor dotai. Unii elevi, cu rezultate deosebite, au participat la pregtirile organizate în centrele de excelen.

93

Programul s-a desfurat în mod constant, în afara orelor de curs iar eficiena sa a fost dovedit prin rezultatele de excepie pe care coala noastr le-a obinut i în acest an la nivel local, judeean i naional. Toi membrii Comisiei metodice care au predat limba i literatura român, respectiv Matematic, Istorie sau Geografie au desfurat cu elevii de la clasele pe care le-au îndrumat astfel de programe, finalizate prin participarea cu succes a elevilor la concursurile colare, tezele cu subiect unic sau alte activiti precum sesiunea de comunicri i referate organizat cu ocazia Zilelor colii, redactarea revistei colii, organizarea i desfurarea unor excursii tematice, întocmirea unor portofolii etc. Pregtirea elevilor capabili de performan se face de ctre fiecare professor în parte, de conum accord cu elevii implicai. D-na profesoar Pâncu Raluca Florentina îi desfoar pregtire cu grupul vocal ,,Mellody" al colii, miercurea înre orele 11-13 i în alte zile când este cazul pentru o pregtire mai intens a cântecelor. Cu solitii vocali se întâlnete în alte zile, când acetia pot, deoarece trebuie o atenie mai atent pentru realizarea scopurilor propuse. Chiar dac nu exist un cabinet specific pentru realizarea acestor activiti, rezultatele sun deosebite i elevii sunt dornici de performan. D-oara profesoar Martin Rozalia Cristina chiar dac nu are un atelier pentru realizarea orelor suplimentare de pregtire, reuete ca întâlnirile cu elevii talentai s dea roade i s obin rezultate deosebite. Programul dânsei este flexibil i de comun acord cu elevii, în încercarea de a nu tulbura programul de învare a acestora. D-ni profesor Dinc Mihai i Bogdan Ilie pregtesc lotul de fotbal al claselor VI ­ VIII, d-nul profesor Rdulescu Daniel pregtete echipa de fotbal i de cros a colii, în fiecare sâmbt i duminic între orele 10-12, d-oara profesor Radu Adela lotul de volei fete cls. V ­ VI. În urma pregtirii eficiente pe baza sportiv a colii au obinut rezultate deosebite la competiiile sportive la care a participat: fotbal, volei, cros, tetratlon, atletism, tenis de mas, ah i role. Pentru îmbuntirea calitii actului educational si pentru progresul elevilor fiecare invatatoare si-a planificat saptamanal ore de pregatire suplimentara pentru acei elevi cae aveau nevoie si ore pentru pregatire cu elevii capabili de performantain vederea participarii acestora la olimpiade si concursuri scolare, s-a stabilizat un sistem de apreciere i stimulente pentru elevi, s-a realizat o monitorizare permanent i perseverent (nu în salturi) a progresului elevilor la toate disciplinele ( întrirea cerinelor , valorilor convingerilor i împrtirea lor în funcie de specificul fiecrui colectiv colar),s-a urmarit o evaluare corect pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare. 4.6. Program de pregtire suplimentar. Calitate, desfurare, eficien Pentru clasele terminale, înc de la începutul anului colar, a existat afiat un program de pregtire suplimentar la disciplinele de examen care, în mare parte, a fost respectat. Surprinztor, cazurile în care nu a fost respectat s-au datorat indiferenei elevilor, care nu au realizat importana unei pregtiri suplimentare gratuite pân dup rezultatele relativ slabe obinute la prima simulare a Tezelor cu Subiect Unic organizat la nivelul colii. Toi membrii Comisiei metodice care au predat limba i literatura român, respectiv Matematic, Istorie sau Geografie au desfurat cu elevii de la clasele pe care le-au îndrumat astfel de programe, finalizate prin participarea cu succes a elevilor la concursurile colare, tezele cu subiect unic sau alte activiti precum sesiunea de comunicri i referate organizat cu ocazia Zilelor colii, redactarea revistei colii, organizarea i desfurarea unor excursii tematice, întocmirea unor portofolii etc. 4.7. Activitatea educativ. Calitate, eficien Procesul educaional este un act de socializare, de formare i de dezvoltare a personalitii, dus la îndeplinire de echipa didactic. Aceste finaliti se realizeaz preponderent la nivelul clasei de elevi, având ca mentor învtorul sau dirigintele. Conform Legii Învmântului , idealul educaional al colii vizeaz dezvoltarea liber, integral i armonioas a individualitii umane, formarea personalitii autonome i creative.

94

Finalitile ce au orientat activitile educaionale la nivelul colii noastre au fost : -formarea personalitii prin însuirea valorilor culturii naionale i universale ; -educarea în spiritul respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, al demnitii i al toleranei ; -cultivarea sensibilitii fa de problematica uman i de valorile morale i civice ; -formarea capacitii intelectuale, a disponibilitilor afective i a abilitilor practice prin asimilarea de cunotine umaniste, tiinifice, tehnice i estetice. -asimilarea tehnicilor de munc intelectual, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii viei. -dezvoltarea armonioas prin educaie fizic, educaie igieno-sanitar i practicarea sportului. Întocmirea documentelor, proiectarea activitii educative a fost realizat conform ghidului metodologic" Repere privind activitatea educativ". PLANUL DE ACIUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DEZVOLTRII ACTIVITII EDUCATIVE COLARE I EXTRACOLARE

OBIECTIV O1. Asigurarea cadrului legislativ specific activitii educative colare i extracolare FUNCIA Organizare 1.1. Elaborarea i aprobarea actelor normative de reglementare a activitilor educative colare, extracolarei extracurriculare . 1.2. Actualizarea actelor legislative în vigoare prin modificri, completri i adugiri. ACTIVITI - reactualizarea bazei de date privind situaia disciplinar, absenteismul, delicvena; - elaborarea planului managerial al activitii educative colare i extracolare; - încheierea parteneriate-lor educative i stabilirea responsabilitilor în cadrul echipelor de proiect; - întocmirea planificrilor anuale de activitate i a planificrilor calendaristice; - elaborarea calendarului activitilor educative colare i extracolare ­ stabilirea responsabili-tilor; - repartizarea învtorilor i diriginilor; - organizarea Consiliului Elevilor. - restructurarea programelor colare i a coninutului învrii specifice fiecrei discipline de studiu pentru a facilita abordarea integrat;

95

RESURSE Consiliul de Administrai e Director Dirigini Învtori

RESPONSABILI/ COLABORATORI Secretariat Dirigini Învtori

Poliia Consilierul Educativ Elevi Comitetul de Prini

O2. Ridicarea calitii actului educaional prin: A. Abordarea complementar: intra-, cross- i extracurricular în proiectarea

Implementare 2.1. Implementarea abordrii intra-, crossi extracurriculare în procesul

Consiliul de Administrai e Director Dirigini Învtori

Consilierul Educativ

activitii didactice colare i extracolare. B. Realizarea unui raport echilibrat între coninutul educativ i cel tiinific în activitatea didactic de predare ­ învare. C. Racordarea coninutului învrii i a didacticilor la tendinele de dezvoltarea ale societii

instructiveducativ. 2.2. Introducerea i valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învare. 2.3.1. Permanenta actualizare a coninutului învrii pentru a rspunde nevoilor de dezvoltare ale societii cunoaterii. 2.3.2. Utilizarea, cu preponderen-, a metodelor activ-participative centrate pe elev. 2.4.1. Restructurarea activitii educative colare i extracolare în funcie de prioritile în educaie la nivel local, judeteean i naional. 2.5.1. Întrirea statutului educaiei nonformale ca spaiu de dezvoltare personal. 2.5.2. Recunoaterea educaiei nonformale ca spaiu aplicativ pentru educaia formal. 2.5.3. Profesionalizar ea educaiei

- crearea

D. Complementarizarea educaiei formale cu cea non-formale prin iniierea de activiti educative interdisciplinare diverse

E. Recunoaterea educaiei nonformale ca dimensiune fundamental a procesului instructiv educativ

echipelor de lucru interdisciplinare pentru iniierea, organizarea i implementarea proiectelor educative; - desfurarea orelor de consiliere i orientare colar conform cerinelor Ghidului metodologic ; - operaionalizarea activitilor educative din calendarul propriu i al celor de parteneriat; - aciuni de prevenire a absenteismului, abandonului colar, fenomenelor antisociale; - organizarea de concursuri de proiecte educative colare i extracolare în parteneriat cu Consiliul elevilor, Comitetele de prini, reprezentani ai comunitii locale; - dezvoltarea componentei educative în proiectarea activitii didactice; - derularea activitilor tradiionale ale colii: cinstirea marilor evenimente istorice, responsabilizarea elevilor din cadrul Consiliului Elevilor colii, serbri colare cu diferite ocazii, organizarea etapei pe coal a concursurilor i olimpiadelor colare, cinstirea Zilei colii, activiti culurale organizate cu

96

Consilierul educativ Bibliotecara colii Dirigintii Coordonator ul de proiecte Consiliul Clasei Consiliul Reprezentati v al Prinilor Elevii claselor I ­ VIII

Instituii partenere

Biblioteca Judeteana si Biblioteca scolara

Consilierea i evaluarea activitilor educative colare i extracolare pe baza standardelor, criteriilor i indicatorilor de calitate.

non-formale prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaie complementar. 2.5.4. Dezvoltarea dimensiunii europene a activitii educative extracolare i extracurriculare prin multiplicarea programelor i proiectelor educative internaionale. 2.5.5. Creterea vizibilitii eficienei educaiei nonformale prin prevenirea i reducerea fenomenelor antisociale, de abandon colar, absenteism i analfabetism. Evaluare

sprijinul etc.

bibliotecii

- realizarea unor

sondaje de opinie în randul elevilor, a cadrelor didactice i prinilor în scopul identificrii prioritilor educative i eficientizrii activitilor; - realizarea asistenelor la orele de consiliere i orientate colar; - întocmirea portofoliului activitilor educative la nivelul colii; - analiza stadiului de îndeplinire a programelor de activiti ale Comisiei Diriginilor; - Acordarea unui

97

Coordonator ul de proiecte Consiliul de Administrai e

Dirigini

Învtori

Consiliul Administraie Dirigini Învtori

de

Consiliul Profesoral

Consiliul Profesoral

punctaj corespunztor cadrelor didactice care particip la organizarea i desfurarea activitilor la nivel judeean, naional i internaional; - Premierea elevilor i personalului didactic.

Consiliul Elevilor

ACTIVITATEA PLANIFICATA -"Suna clopoelul , începe un nou an colar !" festivitate de deschidere a anului colar 2011/2012 -Intrunirea comisiei diriginilor si a comisiei invatorilor pentru dezbaterea si aprobarea Programului activitii educative si extracolare pe anul 2011/2012 i Calendarului activitilor educative -Sa cunoastem clasa si profesorii copiilor nostri ­sedinte cu parintii pe scoala si clase - Sa ne cunoastem drepturile si indatoririle pe care le avem ca elevi " ­dezbaterea RO.I. si a R.O.F.U.I.P. Ziua internaional apersoanelor în etate ­ S ne cinstim bunicii i strbunicii ­ lectura unor poveti, expoziie de desene în acuarel. -Saptamâna educatiei globale ­activitati educative organizate la fiecare ciclu de invatamant Unire-n cuget si-n simtiri _ activitati educative dedicate Zilei nationale a Romaniei -1. Decembrie Ziua internaional a drepturilor omuluidezbateri la orele de consiliere i orientare 22 decembrie ­ Ziua când românii i-au câtigat libertatea ­ deezbatere pe teme istorice cu elevii claselor V-VIII Srbatorile crestine la români ­ activitati cultural-artistice dedicate sarbatorilor de iarna Zilele Eminescu - recitaluri de poezie

DATA/ PERIOADA 12 sept. 2011 15 sept 2011

PARTICIPANTI Elevi, didactice Invatatori diriginti cadre ,

RASPUNDERI Invatatori diriginti Consilier pentru roiecte si programe educative Dirigintii invatatorii Diriginti Invatatori Diriginti Consilier pt, proiecte si programe Prof. Dumitrescu Constantin, Invatatori, diriginti Invatatori diriginti Profesor istorie Dumitrescu Constantin Consilier pt. proiecte si programe Catedra de limba romana, Invatatori , diriginti si

S1 2011 19 sept 2011 1 oct. 2011

Parintii elevilor claselor I-VIII Elevi Elevii

Invatatori, diriginti 1 Dec 2011 Elevi I-VIII

10 2011 22 2011

Dec. dec.

Toi elevii Elevii claselor V­VIII Elevi, didactice cadre

23 dec 2011

15 ian 2012

Elevi cls I-VIII

98

ACTIVITATEA PLANIFICATA 24 Ianuarie ­marcarea Zilei Unirii in contextul naional i premisele care au dus la înfptuirea Unirii Comemorarea victimelor Holocaustului ­ dezbatere clasele VII-VIII Ziua ONU pentru drepturile femeilor i pentru pace ­ activiti în colaborare cu prinii elevilor 15 Mai ­ Ziua Internaional a familiei ­ expoziie de desene Ziua mondial fr tutun ­ concurs de afise clasele VII-VIII Ziua mediului înconjurtor ­ curenie în curtea colii i în slile de clas Ziua internaional a prieteniei ­ Concurs de creaie literar Sun din nou clopoelul pentru a a anuna vacana mare! ­ serbare de sfârit de an colar

DATA/ PERIOADA 24 Ian. 2012

PARTICIPANTI Elevii

RASPUNDERI Consilier educativ Profesor istorie Dumitrescu Constantin Profesor istorie

27 Ian. 2012 8 Mar. 2012 15 mai 2012 31 mai 2012 5 iunie 2012

Elevii claselor VII-VIII Elevii diriginii i învtorii

Elevii claselor VII - VIII Elevii

9 iunie 2012 21 iun.2012

Elevii claselor IVII Elevii

Prof Rosalia Martin Consilier educativ, prof. Rosalia Martin Invtori i dirigini, prof Eugenia Ulareanu Profesori lb. si comunicare Invtorii i diriginii Prof. Pancu Raluca

4.8. Activitatea extracurricular. Motivaie, calitate, eficien Activitile extracurriculare ce se desfoar în coal sunt în general organizate de ctre cadre didactice dedicate, care au reuit s implice un numr de elevi în activitile diverse i atractive ca Sanitarii Pricepui, Prietenii naturii i Prietenii pompierilor. În cazul în care activitile dorite de elevi nu s-au putut desfura în coal acetia au fost îndrumai ctre activitile Palatului Copiilor Craiova cu care colaborm de mai mult timp. Fiecare clas a organizat excursii de o zi pentru a crete coeziunea grupului de elevi i pentru a mri deschiderea lor ctre lume i via iar in vacane sunt prevzute excursii cu grupuri de elevi.. Diriginii au realizat cu elevii vizite la Muzeul de Art , Muzeul de tiine ale Naturii, Muzeul de Istorie i Casa Bniei, reuniuni cu ocazia evenimentelor deosebite din coal, drumeii prin Grdina Botanic, Parcul Romanescu i judeele rii. De asemenea au fost organizate prelegeri despre modalitile de prevenire a infectrii cu gripa aviar, sub coordonarea medicului i a asistentei medicale de la cabinetul colar. Pentru ajutorarea persoanelor ale cror gospodrii au fost afectate de inundaii au fost iniiate campanii de strângere de ajutoare în obiecte i bani. Elevii au participat, de asemenea, la spectacolele organizate la Teatrul de Oper i Operet, Teatrul Naional, Teatrul de Ppui, Casa tiinei, mai nou, la vizionarea unor filme romaneti . Premiile obinute de elevii participani la concursurile de finalizare ale acestor activiti dovedesc eficiena lor, cu meniunea c desfurarea activitilor în sediul colii a fost solicitat de o parte a elevilor, în special cei cu venituri familiale reduse. Activitatea educativ colar i extracolar din coala ,,Mircea Eliade", pe parcursul anului colar 2010-2011,s-a bazat pe dezvoltarea personalitii elevilor în vederea dobândirii de abiliti i competene care s le sigure o integrare eficient în grup i în viaa comunitii.Aceast activitate a avut un pronunat caracter eduvativ,a contribuit la organizarea raional a timpului liber al elevilor,la meninerea capacitii de munc a acestora. Educaia permanent are o component special realizat de diriginti si invatatori,care au consiliat

99

o parte dintre elevi în vederea îmbuntirii comunicrii,implicrii lor în aciuni sociale i integrrii optime în viaa colii i în viaa social. Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al consilierii colare.Astfel,derularea edinelor cu prinii conform graficelor,familiarizarea acestora cu R.O.I.al colii noastre,încheierea Acordului de Parteneriat cu coala,cât i colaborarea continu,pe tot parcursul anului,au asigurat realizarea educaiei permanente. Din activitatea de instruire i perfecionare a profesorilor dirigini putem meniona: Constituirea Comisiei metodice a diriginilor ,coordonat de prof Cornelia Buligiu Desfurarea activitilor de consiliere a profesorilor dirigini prin prezentarea materialelor informative necesare,respectiv program de Consiliere i orientare,modele de planificare a activitii diriginilor. Activitatea Comisiei diriginilor s-a desfurat dup planul managerial stabilit de responsabilul acesteia,vizând formarea unor atitudini i comportamente educative de aciune ale elevilor în caz de dezastre naturale(reponsabili diriginii claselor a VII a)i problematica managementului învrii ,a timpului liber,a relaiei profesor elev dintr-un studiu de caz intitulat ,,Factori psihosociali ce asigur o bun adaptare a elevilor de clasa a V a la cerinele gimnaziului"responsabili diriginii claselor a V a . Orele de dirigenie desfurate conform planificrilor calendaristice întocmite de dirigini,de multe ori la sugestiile elevilor,au avut ca teme dezbaterea Regulamentului colar,teme de educaie rutier,sanitar,civic,estetic,protecia consumatorului. La propunerea elevilor scolii s-a organizat tabara de schi la STRAJA în luna decembrie 2011 la care au participat elevii din clasele V-VIII,aciunea fiind organizat de d-na director prof IOANA GENOVEVA,cu colaborarea diriginilor claselor participante. Colaborarea cu Poliia de proximitate prin reprezentantul su,agent Dumitrescu Valerica,în scopul realizrii unor activiti cu caracter educativ-civic,desfurându-se activiti interactive ,,Delicvena juvenil" care s ajute la prevenirea infraciunilor în rândul elevilor Orientarea colar i profesionala a elevilor ,indeosebi la clasele a VII a i a VIII a ,are un caracter permanent,manifestându-se atât prin abordarea unor tematici specifice la orele de dirigenie,cât i prin activiti de prezentare a ofertei educaionale a Liceului Militar-clasele aVIIIa Alte activiti educative s-au bucurat de participarea entuziast a elevilor din coala noastr condui de învtori i dirigini.Dintre acestea voi enumera: Ziua Mondial a Educatorului a fost marcat prin activiti rtistice,tiinifice,sportive,metodice organizate de toate doamnele învtoare din coal Activitate interactiv în parteneriat cu Muzeul de Arta,biblioteca colii reprezentat de Stoika Mariana intitulat ,,Locul natal-de la poveste la istorie",activiti dedicate toamnei,inst Gavrila Elena, inst Draghici Marinela,inst Simanschi Aida,inst Dinca Hermina,inst Duta Narcisa,inst Voinea Mariana,prof Martin Rozalia Vizite:Muzeul de istorie-cls.IV A,IV D,Muzeul de Stiine ale Naturii-cls.III A,III D,IV E,cls V A,VC ,VI B elevii colii noastre au fost antrenai în activiti de studiu i informare în cadrul cercului ,,O viata sanatoasa intr-un mediu curat"-clasele VI A i VIID,prof.Ulareanu Eugenia . În vederea dezvoltrii simului estetic,îmbogirii culturii generale a elevilor,a socializrii extracolare între elevi,acetia au fost angrenai în vizionarea unor spectacole de teatru;"Tom Degeel"-clasele III C,IV A,IV D i I A;"Frumoasa i bestia"-clasele I-IV,cu participarea tuturor învtorilor i ,,Dom Juan"cu participarea dirigintilor cls VII-VIII si a d-nei prof Pancu Raluca Implicarea elevilor din ciclul primar i gimnazial în diverse concursuri colareEuroJunior,organizat de inst Ghinea Mihaela ,Canguril lingvistic,organizat de inst Radu Florentin, SMART organizat de inst Popescu Mirela precum i organizarea de expoziii cu lucrri practice ale elevilor ­prof.Martin Rozalia si invatatorii fiecarei clase . Manifestri deosebite au avut loc cu ocazia srbtorilor de iarn prin implicarea tuturor învtorilor ,care au organizat serbri la nivelul fiecrei clase,în colaborare cu profesorii de limbi strine,Barbu Lucica ,Cazacu Lidia ,Buligiu Cornelia ,Popescu Simona ,Dinu Adriana ,Stoenescu

100

Adriana; de asemenea diriginii claselor gimnaziale în colaborare cu profesorii de muzica si desen au organizat astfel de manifestri. Demn de menionat este i implicarea i responsabilizarea prin activiti caritabile,de voluntariat a elevilor din clasele I D,II B,IV B, III B cu învtorii lor si ,,Organizatia Salvati Copiii!". De Ziua Naional a României,1 Decembrie,au avut loc activiti de evocare a momentului istoric cu scopul stimulrii spiritului patriotic al elevilor,prezentarea unor opere literare cu coninut patriotic,interpretarea unor cântece patriotice-prof.Pancu Raluca,Stoica Maria,prof.Dumitrescu Ctin Cu ocazia srbtoririi zilei de natere a marelui poet român Mihai Eminescu,cadrele didactice din coala noastr au susinut diverse activiti:montaj literar artistic-IC,inst.Cretan Didi.,clasa a VIII a D-prof. Bacanu Liliana;concurs de recitri-clasa IV A,inv. Popa Carmen ;activiti desfurate la Biblioteca Judeean pentru elevii cls.IV D,inst Duta Narcisa cls I A,inst Draghici Marinela; activitate de evocare a marelui poet organizat de prof.Matei C-tin. De ziua Unirii,24 Ianuarie,au avut loc activiti in care s-au implicat toi învtorii, precum i profesorii de istorie i limba român din coal prin activiti de evocare a evenimentului,simpozioane sau sesiuni de comunicri. S-au organizat excursii internaionale la Viena, Praga, Bruxelles i tabere la mare, munte, chiar i o excursie educativ special : turul Moldovei. TABEL CU PROIECTE DE PARTENERIAT INITIATE IN ANUL SCOLAR 2011-2012 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Denumire proiect ,,Sntate prin micare" ,,S preuim viaa" ,,Prietenie i respect" ,,Natura prietena noastr" ,,Micii ortodoci" ,,Învm, ne educm" ,,Prevenirea comportamentului violent" ,,Pdurea prietena mea" ,,coala i mass-media" ,,Prietenul la nevoie se cunoate" ,,Calitatea produselor, calitatea vieii" ,,De la inm la inim" Tip de proiect local local local local local interjudeean local local local local local local Parteneri c. 22, 31, 21, 29, L.T. ,,H. Coand, Asociaia Sportiv colar ,,oimii 22" c. 22, Crucea Roie c. 22, Grd. 37 c. 22, Grd. 37 c. 22, Fac. De Teolgie c. 22, Fundaia Kids Alive Romania c. 22, Parohia Adormirea Maicii Domnului, Consiliul Consultativ al Prinilor c. 22 , Agenia pentru Protecia mediului" coala 22, Studioul TVR Craioava c. 22, Secia 3 Poliie Oficiul pentru Protecia Consumatorului c. 22, Casa de Cultur a Studenilor, Direcia General de Asisten Social i Protecie a Copilului c. 22, Muzeul Oltenia c. 22 Muzeul Olteniei c. 22, c. Cu cls. I-VIII

101

Durata 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 3 ani 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

13. 14. 15.

,,Cltorii în lumea plantelor i animalelor" ,,Srbtorile în tadiia româneasc" ,,Prietenii naturii"

local local regional

1 an 1 an 1 an

16. 17. 18. 19. 20. 21.

,,Educaia non-formal în trecerea de la grdini la coal" ,,"Scriitorii neamului" ,,Prietenia fora dezvoltrii personale" ,,Art i civilizaii" ,,"Evocarea personalitilor literare" ,,Spaiul geografic judeean"

local local municipal local local intercola

Coofenii din Fa c. 22, Grd. Pinochio, Grd. Dumbrava Minunat c. 22, Biblioteca Judeeana c. 22 , C.N. Fraii Buzeti" coala 22, Muzeul de Art c. 22, Liceul cu Program Sportiv ,,Petrache Tricu" c. 22, c. Dioti, c. Belo

1 an 1 an 1 an 1 an 3 ani 1 an

SEMESTRUL I Nr. crt. ACTIVITATEA 1. 2. "Sa invatam reguluile de circulatie" ,,Sa ne prezantam Scoala""Ziua Scolii"( 6 octombrie 1902) ,,Copiii i alimentaia sntoas" - Ziua mondial a alimentului

TIPUL DE ACTIVITATE Concurs pe teme de circulatie in parteneriat cu Politia Expozitie de fotografii, panouri, mape spectacol Activiti în cadrul parteneriatului cu Cabinetul Medical al scolii

TERMEN 17 - 28 septembrie 6octombrie

RESPONSABI LI Profesorul de educatie fizica Consilier educativ, Profesorul de istorie Cadre medicale Profesori biologie si educatie tehnologica Consilier educativ Bibliotecara colii Profesorul de istorie Consilier educativ Profesorul de religie

3.

16 octombrie

4. 5.

,,O zi in biblioteca"" ,,S cinstim istoria patriei" - Ziua Armatei române ,,Tradiii i obiceiuri laice i religioase" - Sfini i srbtori - Sf. Parascheva, Sf. Mare Mucenic Dimitrie ,,Un mediu curat, o via mai bun" - Ziua Internaional a Mrii Negre "Ne distrm de Halloween" ,,Luna Muzicii"

Prezentri Power Point, Seztori literare Întâlniri cu reprezentani ai veteranilor de razboi Biserica ,,Sf.Apostoli" parohiei

20 octombrie 25 octombrie 14, 26 octombrie

6.

7.

Concursuri, panouri / mape tematice Serbri, carnaval Audiii musicale

31 octombrie 31 octombrie noiembrie

Profesori geografie si biologie Profesorul englez Profesorii muzic, Diriginti, Invatatori de de

8. 9.

102

10. 11,

,,Sfini i srbtori" - Sf. Arhangheli Mihail i Gavril Ziua Naional fr Tutun

Activiti în cadrul parteneriatului cu Biserica ,,Sf. Apostoli" Activiti în cadrul parteneriatului cu Cabinetul de stomatologie Dicionar explicativ multilingvist despre xenofobie, rasism. Dezbateri, mape / panouri tematice Jocuri în Lumea copiilor Panou tematic, dezbateri Srbtorirea festiv a copiilor cu numele de Andrei Concurs, panouri / mape tematice, spectacol omagial la momumentul eroilor din localitate Activiti de gospodrire i de ambientizare personalizat a claselor i colii - concurs clase Actualizarea site-ului colii

8 noiembrie 15 noiembrie

Profesorul de religie Profesorul biologie Diriginii de

12.

13.

14. 15.

,,Toleran i intoleran în Europa"Ziua Internaional pentru Toleran ,,Drepturile copilului, drepturile omului" - Ziua Internaional a drepturilor Copilului Ziua Internaional pentru Eliminarea Violenei asupra Femeii Sfini i srbtori - Sf. Andrei ,,S cinstim istoria patriei!" - Ziua Naional a României.

16 noiembrie 20 noiembrie 25 noiembrie 30 noiembrie 1 decembrie

Profesorii de istorie i de limba român Învtori, Dirigini Consilier educativ Dirigini Consilier educativ Profesorul religie Profesorul istorie Consilier educativ Dirigimti, Invatatori Diriginii Învtorii

de de

16.

17.

Concursul ,,Cea mai curat i mai frumoas clas" ,,Sa navigam pe Internet"

decembrie

18.

decembrie

19. 20. 21.

,,coala se prezint" "Comportament civilizat in orice imprejurare" ,,Tradiii i obiceiuri laice i religioase" - Sfini i srbtori - Sfântul Nicolae ,,Drepturile copilului, drepturile omului" - Ziua internaional a Drepturilor Omului

Materiale publicitare Lectie deschisa la dirigentie Clasa aVII-a C Activiti în cadrul parteneriatului cu Parohiei "Sf. Apostoli" Dezbateri, mape / panouri tematice, concursuri

103

bisemestrial 8-12 decembrie 6 decembrie

Consilierul educativ, Profesorii de Informatica si Educatie Tehnologica Responsabil cu imaginea colii Prof. Cazacu Lidia Profesorul religie Consilier educativ Profesorul desen de

22.

10 decembrie

de

23. 24. 25. 26.

,,Tradiii de Crciun" ,,De Crciun, Primria e alturi de noi!" ,,Eminescu, venic tânr" ,,S cinstim istoria patriei!" - Ziua Unirii Principatelor

Colinde, pavoazarea bradului, serbri Primirea cadourilor de Crciun din partea Primriei eztoare literar, realizri / prezentri Power Point Panouri tematice, programe artistice, expoziii de desene

15-18 decembrie 15-18 decembrie 15 ianuarie 24 ianuarie

Dirigini Comunitatea local Profesorii de român Profesorii de istorie si educatie plastica

SEMESTRUL II Nr. crt. 1. ACTIVITATEA ,,Valentine's Day" TIPUL DE ACTIVITATE Dup amieze distractive, dansante Prezentare Power Point Activiti de gospodrire, ambientizare i dotare a cabinetelor Expoziii de mrioare, felicitri în limba român i limbile strine studiate, prezentri Power Point Serbri colare, expoziii de mrioare, felicitri Panouri / mape tematice, expoziii de desene, îngrijirea spaiilor verzi, excursii Sesiune de prezentri Power Point, program artistic Sfetanie, expoziii de ou încondeiate, Împrtania copiilor parteneriat cu Biserica Drumeii Concursuri, expoziii, panouri / mape tematice, programe artistice,

104

TERMEN 14 februarie Februarie - martie martie 1 martie

2. 3. 4.

,,România în cultura universal" - Confluene româno-franceze" Concursul ,,Cel mai frumos i mai dotat cabinet" 1 Martie,"Ziua Mriorului"

RESPONSABIL I Profesorul de Limba Engleza si Consilierul educativ Profesorul de francez Profesorii cu cabinete colare i laboratoare Învtorii Diriginii Profesorul de muzic Învtorii Diriginii Consilierul educativ Profesoriidiriginti si Invatatorii Profesorii de francez i istorie Învtorii Diriginii Profesorii de religie Învtorii Diriginii Profesorul de istorie Învtorii

5. 6.

,,Pentru tine, mam!" ,,Un mediu curat, o via mai bun" - Luna Pdurii, Ziua Apei, Ziua Pamantului ,,Francofonia i valorile ei" - Ziua Francofoniei ,,Tradiii i obiceiuri laice i religioase" - Floriile, Patele 1 Mai , Ziua Muncii 9 Mai, Ziua Europei

8 martie 15 martie -22 aprilie

7. 8.

24 martie aprilie

9. 10.

1 mai 9 mai

11. 12. 13.. 14.

,,Cum sa ne petrecem timpul liber?" ,,Tradiii i obiceiuri laice i religioase" - Sf. Constantin i Elena ,,Impreuna de Ziua Copilului" ,,Cheia succesului"

dezbateri Lectie-dezbatere despre petrecerea timpului liber de catre elevi Srbtorirea festiv a copiilor cu numele sfinilor srbtorii Excursii, drumetii Transmiterea Cheii succesului de la clasele a VIII-a la clasele a VII-a , acordare de diplome Serbari solare

12 mai 21 mai 1 iunie 7 iunie

Diriginii Prof. Matei Constantin Învtorii Diriginii Invatatori, Diriginti Diriginii Conducerea colii Invatatori Diriginti Conducerea scolii

15.

Bilantul muncii noastre

15 iunie

CENTRALIZATOR PARTENERIATE EDUCAIONALE AN COLAR 2011 ­ 2012

Nr. crt. 1. Denumire proiect CLEVERchildren ,,coala altfel" Concurs judeean ,,O poveste pentru tine" Proiect educativ ,,Curcubeul srbtorilor copilriei" Parteneriat educaional ,,Cartea ­ fereastra spre lumina" Parteneriat educaional ,,Prietena noastr, natura" Perioada 2-6 aprilie 2012 Coordonator Director, Prof. Genoveva Ioana Prof. Patru Cornelia Prof. Popescu Simona Prof. inv. primar Popa Carmen Titina Prof. inv. primar Popa Carmen Titina Prof. inv. primar Popa Carmen Titina Parteneri S.C. SCIENCE4US S.R.L.

2. 3. 4. 5.

An colar 2011 2012 An colar 2011 2012 An colar 2011 2012 An colar 2011 ­ 2012

Biblioteca Judeeana ,,Alexandru si Aristia Aman" Dolj coala cu Clasele I-VIII Radovan Biblioteca Judeean ,,Alexandru i Aristia Aman" Dolj Muzeul Olteniei Craiova, secia tiinele Naturii

1. Parteneriat nr. 1/26.10.2011 ­ cu CLEVER CHILDREN pentru derularea activitatilor demonstrative in period 2-6 aprilie 2012; 2. Parteneriat educative cu BIBLIOTECA JUDETEANA ALEXANDRU SI ARISTIA AMAN si ISJ DOLJ reprezentat de Inspectorul General al ISJ si inspectorii de Limba engleza si Arte, dar si Scoala cu Clasele I-VIII nr. 33 pentru derularea Concursului judetean de creatie in limba engleza "O poveste pentru tine" 3. Proiect educative "Curcubeul sarbatorilor copilariei", deerulat impreuna cu Scoala cu clasele I-VIII Radovan 4. Parteneriat educational "Cartea ­ fereastra spre lumina", desfasurat imperuna cu BIBLIOTECA JUDETEANA ALEXANDRU SI ARISTIA AMAN 5. Parteneriatul educational "Prietena noastra, Natura", derulat impreuna cu Muzeul Olteniei, Craiova, Sectia Stiintele Naturii sI ISJ Dolj

105

Scoala noastra a gazduit Cercul pedagogic al Consilierilor educative pe data de 15 decembrie 2011, avand urmatorul program: Cercull pedagogiic all coordonattoriillor educattiivii Cercu pedagog c a coordona or or educa v Giimnaziiu,, Secttor III G mnaz u Sec or III 15 decembrie 2011 Tema : « Aplicabilitatea si valoarea formativa a activitatilor extrascolare si extracurriculare. Exemple de bune practici. » Programul zilei: Primirea participanilor Cuvânt de deschidere- directorul colii Nr.22 « Mircea Eliade » Craiova- Prof. Genoveva Ioana

Activiti: - Valenele formative si modaliti de realizare a activitilor extracolare - Prof. Dumitru Maria, L.P.S. ,,Petrache Tricu", Craiova - Interculturalitatea i cetenia european ­ cursul de formare Comenius ,, Crossing Borders- Olanda, 16-21 mai 2011- prof. Diana Ciorbagiu-Naon

- Workshop ­ coala altfel, o altfel de coal ­ prof. Cornelia Ptru, c. Cu Clasele I-VIII Nr. 22 ,,Mircea Eliade" - coala altfel in spiritul cercetiei (s învm spiritul cercetiei de la adevraii Cercetai) ­ prof. Livia Popescu, c. Cu Clasele I-VIII Nr. 21 ,,Gheorghe ieica"

- "Cursuri CLEVER children pentru perioada Scoala Altfel (02 -06 aprilie2012)"- Georgiana Ceausila (director Centru Clever children) si Narcisa Stavre (trainer manager Centru Clever children)

SPTMÂNA COALA ALTFEL

Argument Clopoelul "colii Altfel" a sunat, pentru prima dat, în 2 aprilie 2012. A sunat pentru un altfel de orar, pentru activiti care exced curriculumul naional i care, au adus plus-valoare întregii comuniti colare: competene, coeziune, spirit de echip i, nu în ultimul rând, un zambet elevilor i dasclilor implicai. Activitile desfurate în aceast sptmân, prin structur i coninut specific, au fost firesc complementare activitii de învare realizat în sala de clas i au dorit s trezeasc plcerea copiilor i elevilor de a veni la coal. Acest gen de activitati au o deosebit influen formativ asupra copiilor, în toate tipurile lor de organizare: plimbri, excursii, vizite, concursuri, spectacole, ateliere de teatru, arte plastice, etc deoarece copiii se confrunt adesea cu situaii noi, prin aciuni directe în care sunt pusi în situaia de a utiliza în diferite contexte, cunostinele sau abilitile dobândite anterior. inând cont de faptul c astzi, când trim parc în ,,secolul vitezei", prinii sunt mai ocupai, mai stresai pentru rezolvarea problemelor financiare, familiale, profesionale si pun pe locul doi (sau la întâmplare) educaia propriilor copii, cadrele didactice trebuie s se simt rspunztoare, nu numai pentru activitatea copiilor din unitatea scolara, dar si din afara ei. Tocmai de aceea aceste activiti i-au dorit s ofere o ans copiilor de a petrece timp într-o maniera creativa i recreativ, care s le stimuleze imaginaia i s le permit accesul la o serie de activiti (cursuri de limba englez, vizite la muzee, jocuri), învându-i în acelai timp, pentru viitor, s-i

106

organizeze i s-i petreac timpul liber i vacanele într-o manier util i folositoare, preferabil departe de televizor si calculator, doritori s învete despre arta frumosului, s socializeze i în alte grupuri, s învee pentru a aplica. Activitile propuse de ctre profesori sunt adecvate nivelului de vârst al elevilor i presupun derularea unor proiecte atât în coala cât i în afara ei. Activitile din coala sunt menite s ofere un alt fel de instruire, o educaie non-formal pe care de multe ori profesorul nu o poate realiza în timpul orelor de curs, dat fiind faptul c timpul nu permite acest lucru. In ceea ce privete activitile din afara colii, s-a mers pe ideea desfurarii unor activiti cultural sportive i ecologice. Avantajele acetui tip de petrecere a timpului sunt numeroase. Elevii au ocazia de a viziona, audia diverse spectacole (activiti derulate la teatrul "Marin Sorescu" si la filarmonica Craiova), de a face micare (concursuri de biciclete, role, excursii) i nu in ultimul rând de a relaiona i în afara colii cu profesorii i colegii lor. SCOPUL ACTIVITATILOR Scopul acestui program este implicarea tuturor elevilor i a cadrelor didactice în activiti care s rspund intereselor i preocuprilor diverse ale copiilor precolari/elevilor, s pun în valoare talentele i capacitile acestora în diferite domenii, nu neaprat în cele prezente în curriculumul naional i s stimuleze participarea lor la aciuni variate, în contexte nonformale, specifice modalitilor de petrecere a timpului liber, necesare dezvoltrii armonioase a personalitii lor; implicarea prinilor i a altor instituii in activitile elevilor.

OBIECTIVE Participarea elevului la alegerea activitilor i a jocurilor; Organizarea adecvat a ambientului educativ; Flexibilitatea strategiilor de predare-învare; Stimularea i dezvoltarea stimei de sine, a comunicrii interpersonale i a relaionrii. Dezvoltarea imaginaiei i a creativitii copiilor; Dezvoltarea gândirii critice si incurajarea elevilor de a se exprima liber; Dobândirea autonomiei i a capacitii de a lua decizii; Dezvoltarea abilitilor de comunicare i lucru în echip; Dezvoltarea spiritului de organizare; Deprinderea unor abilitati practice; Cultivarea gustului pentru cultura;

2 aprilie 2012 Activiti: Vizit la Biblioteca Judeean;

107

-

Excursie la Observatorul Astronomic din Piteti; Atelier de lucru ­ Felicitri de pati; Teatru colar ­ Vrjitorul din OZ, Vizit la dentist, Activii despre datini i obiceiri de pati; Drumeie în Parcul Romanescu; Revista clasei; Cum se editeaz o revist colar, Vizit la Casa Bniei; Excursie la Curtea de Arge; Analiza apei din lacul din Parcul Romanescu ­ Chimia i mediul; Atelier de scriere creativ, Matematic aplicat, concursuri i rebusuri matematice online; Excursie tematic ­ s cunoatem Europa Concurs ­ etapa local ­ Interferene culturale în context european, Palatul Copiilor; Jocuri sportive de echip, tafete

Obiective propuse: Cunoaterea în detaliu a unor meserii i a unor obiective; Cunoaterea marilor obiective socio - culturale ale oraului, dezvoltarea dorinei de cunoatere a culturii i civilizaiei locale; Dezvoltarea gndirii logice a elevilor; Corelarea dintre cunotinele teoretice acumlate în timpul anului colar i aplicabilitatea lor practic, promovarea valorilor umanitare (responsabilitate social, relaii i comunicare); Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire i ocrotire a mediului, aplicând cunotinele însuite. Scurt descriere a activitilor: Echipele reprezentative ale elevilor att de la ciclul primar ct i gimnazial au participat la întreceri sportice care s-au prelungit i în zilzle urmatoare pentru stabilirea catigtorilor la fiecare categorie de vârst; Elevii claselor I-IV au fcut vizite pentru a afla mai multe despre meserii i locuri interesante din ora, Elevii de gimnaziu au particiapt cu foarte mare interes la activitile practice de chimie, folosind trusele ecologice pentru analiza chimic a apei lacului din Parcul Romanescu, iar alii la concursurile de matematic online i matematic aplicat.

Rezultate obinute: Utilizarea în practic a cunotinelor teoretice, Elevii dovedesc dorin de cunoatere Elevii promoveaz responsabilitatea social, relaii de comunicare cu elevi de vârst apropiat.

Msuri de îmbuntire:

108

Insistarea pe astfel de activiti i în cadrul anului colar pentru formarea spiritului de echip dar i de competiie. Interogarea elevilor la orele de consiliere despre impresiile acestora cu privire la toate activitile desfurate. 3-04-2012

Activiti: MICUL MATEMATICIAN - concurs de matematic , faza pe sector S-L întâmpinm pe Iisus cu sufletul curat Plimbare în Grdina Botanic Vizit interdisciplinar la Casa Bniei Concursul Fii inteligent Drumeie prin cartier Activitate rutier Audiii muzicale, audiie de poezii i poveti în limba englez Open House Experimente fizice simple realizate de elevi Excursie Craiova-Sibiu Vizit la Muzeul Olteniei- Secia tiinele Naturii Denii la Ctadrala Sf. Dumitru Masa rotund ­ Cartea, leac pentru suflet Excursie la Curtea de Arge Vizit la Pan Group Vizit la Facultatea de litere Obiective propuse: Dezvoltarea creativitii, a imaginaiei; Dezvoltarea spiritului competiional i a celui de echip; Cultivarea interesului pentru pstrarea obiceiurilor i tradiiilor pascale; Dezvoltarea spiritului de observaie i a agerimiii minii; .dezvoltarea interesului pentru cunoaterea progreselor tehnice ale omenirii;, pentru cunoaterea obiectivelor turistice ale rii Scurt descriere a activitilor: Elevii au realizat lucrri din materiale diverse pentru decorarea slilor de clas/mesei pascale, holurilor colii, Elevii au vizionat filme pe teme: religioase, tehnice, protecie civil. S-au vizitat obiective turistice importante, obiective industrilae din ora, dar i instituii de cultur Rezultate obinute: Lucrri de arte plastice bine realiazte Elevii dovedesc îndemânare i creativitate în activitile i jocurile desfurate, Elevii i-auîmbogit cunotinele i orizonturile, Msuri de îmbuntire: Insistarea pe astfel de activiti i în cadrul anului colar pentru descoperirea talentului i înclinaiilor pe care le au unii elevi; Discuii la clas pe marginea filmelor/documentarelor vizionate; întreinerea spaiului verde i dup vacana de Pati

109

4-04-2012 Activiti: Sear de teatru Vizionarea unui film pentru copii De la grdini la coal ­ vizit la gradinite invecinate Biblioteca vie Sunt copil, am mult energie Concurs ­ Cangurul explorator Vizit la Îmbrcmintea Jocuri dinamice in Parcul Tineretului Excursie tematica ­ Sa cunoastem Europa Obiective propuse: dezvolatrea abilitatilor de comunicare educarea gustului estetic Perfecionarea folosirii calculatorului în vederea dezvoltrii cunotinelor i pentru satisfacerea nevoilor de lectur; Sensibilizarea copiilor în ceea ce privete pregtirea spiritual în apropierea Patelor. Dezvoltarea fizic armonioas. Dezvoltarea abilitilor de orientare pe hart. Rezultate obinute: cum era de ateptat cei mai muli dintre elevi tiu s lucreze pe calculator i au dus cerinele la bun sfârit fr probleme, au participat cu mare interes la probele i jocurile sportive, elevii i-au dezvoltate abilitile de comunicare în limbile romana, francez i englez, au comparat tradiiile pascale româneti cu cele strine;

Msuri de îmbuntire: chiar dac sistele informatice ne invadeaz, totui copiii ar trebui îndreptai i spre alte activiti specifice vârstei: lectur, sport, teatru. Promovarea concursurilor educative on line i la orele de specialitate: Desfurarea lectiilor de recapitulare i evaluare sub forma unor concursuri între clase/echipe, vizitarea de ctre elvii de la clasele primare i a altor biblioteci; valorificarea în orele de literatur a lecturilor; 05-04-2012 Activiti: Concurs de sah Vizita la Fbrica de biscuiti Club de teatru Expozitie ­ radacini oltenesti Creste iarba cu colt nou, plantare de flori si plante ornamentale in gradina scolii Concurs ­ Micul istetila Primavara in parc Concurs de comunicare Learn English through games and songs

110

Valori culturale si istorice din Oltenia Simpozion ­ Fizicieni celebri Pe urmele lui Brancusi Vizionare film Roma antica Chimie distractiva ­ experimente si amuzamente chimice Activitate în spiritul cercetasiei ­ Micii cercetasi Denii la Catedrala Sf. Dumitru Vizita în Parcul Romanescu si Gradina Botanica Obiective propuse: relaxare prin joc si metode interactive de invatare; ruperea de la TV si calculator; dezvoltarea limbajului i a interesului pentru lectur prin colaje identificarea nevoilor de învare, utilizarea corect a aparaturii specifice orei de fizic. Exersarea bunelor maniere într-un context plcut; Scurt descriere a activitilor: elevii I-IV au participat la o activitate sportiv complex cu exerciii în formaie, jocuri didactice antrenante, tafete, concursuri, echipe de volei, handbal, fotbal; elevii au apreciat i respectat frumuseea parcului Romanescu; Lecia de fizic altfel le-a permis elevilor folosirea corect a aparatelor de mân prin simulri. Formarea deprinderilor de utilizare a serviciului de mail. Rezultate obinute: Drumeia a fost o activitate plcut, plin de întreceri, surprize, jocuri i energie, Elevii au exersat norme de igien specifice alimentaiei omului; Îmbuntirea relaiei profesor elev, elev ­ elev; Msuri de îmbuntire: o mai mare atenie ce trebuie acordat orelor de sport din timpul anului colar; descoperirea unor talente i îndreptarea acestora ctre sportul preferat. Valorificarea emoiilor trite la activiti în orele de dirigenie/de specialitate, Identifcare nevoilor de învare i satisfacerea lor la orele viitoare de predare-învare. 6-04-2012 Marsul Eco Traditii crestine de Paste Vizita la Ferma de Cai, Robanesti Ecologizarea Parcului Romanescu Excursie la Brasov Excursie la Sibiu Vizita la Facultatea de Litere Concursul interjudetean de creatie ­ Marin Sorescu Obiective propuse: relaxare prin joc si metode interactive de invatare; ruperea de la TV si calculator; dezvoltarea limbajului i a interesului pentru lectur prin colaje identificarea nevoilor de învare, utilizarea corect a aparaturii specifice orei de fizic. Exersarea bunelor maniere într-un context plcut;

111

Scurt descriere a activitilor: elevii I-IV au participat la o activitate sportiv complex cu exerciii în formaie, jocuri didactice antrenante, tafete, concursuri, echipe de volei, handbal, fotbal; elevii au apreciat i respectat frumuseea parcului Romanescu; Lecia de fizic altfel le-a permis elevilor folosirea corect a aparatelor de mân prin simulri. Formarea deprinderilor de utilizare a serviciului de mail. Rezultate obinute: Drumeia a fost o activitate plcut, plin de întreceri, surprize, jocuri i energie, Elevii au exersat norme de igien specifice alimentaiei omului; Îmbuntirea relaiei profesor elev, elev ­ elev; Msuri de îmbuntire: Educarea spiritului ecologic al elevilor Formarea unei atitudini de cooperare si incurajarea spiritului de apartenenta la o institutie o mai mare atenie ce trebuie acordat orelor de sport din timpul anului colar; descoperirea unor talente i îndreptarea acestora ctre sportul preferat. Valorificarea emoiilor trite la activiti în orele de dirigenie/de specialitate, Identifcare nevoilor de învare i satisfacerea lor la orele viitoare de predare-învare.

5. PARTENERIAT EDUCAIONAL 5.1. Colaborarea cu prinii. Implicarea în viaa colii. Modaliti, eficien Comitetul de prini a fost organizat conform legii în fiecare clas din care au fost desemnai prinii ce vor face parte din Consiliul reprezentativ al prinilor . Consiliul reprezentativ al prinilor pe coal a fost legal constituit i i-a desfurat activitatea conform legii, ajutând buna desfurare a activitilor colare i extracolare prin sprijin financiar i logistic, participarea activ la decizii (prin CA). Prinii, în special membrii C.R.P. au fost permanent implicai activ în desfurarea activitii unitii noastre. Li s-a prezentat în timp util oferta educaional, fiind consultai în privina aplicrii acesteia. Ei au fost cei care au alocat în funcie de necesiti banii din fondul C.R.P. S-au implicat concret în îmbuntirea bazei materiale a colii, igienizarea i unele reparaii curente efectuânduse prin implicarea direct a prinilor. Cea mai fructuoas întâlnire cu prinii elevilor notri, i cu prinii precolarilor din arondismentul nostru, s-a constituit prin a prima ediie a "Zilei porilor deschise", organizat, eveniment la care au participat toi elevii claselor I-IV, prin susinerea de lecii deschise. Eficiena colaborrii cu prinii a fost bun, creterea acesteia fiind limitat din motive ce in de posibilitile financiare din ce în ce mai restrânse. Cu toate acestea activitatea CRP a fost apreciat drept foarte bun atât de reprezentanii alei cât i de personalul colii. 5.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor ­ cadru de colaborare. Predarea patrimoniului. Cooperarea cu comunitatea local se realizeaz în special prin intermediul d-lui consilier Radu Marin i a d-nei Teodorescu M., funcionar al Primriei ce rspunde de coala noastr, precum i prin întâlniri directe cu primarul i reprezentanii Comisiei învmânt i Comisiei culturale. A fost încheiat contractul cadru de colaborare. 5.3. Colaborarea cu alte instituii de învmânt, cultur, sport Exist, de asemenea protocoale de colaborare cu I.S.J. Dolj , CCD Dolj, Teatrul Naional, Teatrul de Ppui, Teatrul Liric, Filarmonica Oltenia, Palatul Copiilor, Poliia de proximitate ­secia 3, i Corpul de Jandarmi din Craiova.

112

S-a meninut o strâns legtur i cu departamentul de circulaie rutier din cadrul Poliiei judeene, Direcia judeean pentru Tineret i Sport precum i cu Mitropolia Olteniei. Se menine o colaborare strâns cu colile din cartier i cu partenerii tradiionali. 5.4. Colaborarea cu organizaii, fundaii A fost încheiat un parteneriat educaional cu Direcia de mediu, Directia Silvic Dolj, Direcia judeean pentru aprarea drepturilor copilului, cu organizaiile ,,Cuvântul care zidete"+ cu care sa realizat proiectl de reabilitare a spiului verde din incinta colii, " Salvai copiii!", cu fundaia "Pro Henri Coand", Crucea Roie, cu firme private(sponsori), politia de proximitate i cu fundaia umanitar " Sfântul Andrei ". 5.5. Colaborarea cu sindicatele Toi membrii de sindicat din unitatea noastr sunt înscrii în aceeai organizaie, cea a Federaia Sindicatelor Libere din Învmânt. Relaiile de colaborare cu acesta sunt de cea mai bun factur, cadrele având posibilitatea s participe la toate aciunile sindicale, s beneficieze de bilete de odihn i tratament. 5.6. Programe / proiecte de integrare european. Prezentare, eficien INFORMAII DESPRE PROIECT a) Titlul: DINCOLO DE CURRICULUM b) Domeniul: civic c) Tipul de educaie în care se încadreaz: educaie pentru dezvoltare comunitar d) Tipul de proiect: naional REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE) a) Numr de elevi implicai: 90 elevi de la S08 Nr. 11, Oradea, 400 elevi din c. cu clasele I-VIII Nr. 22 ,,Mircea Eliade" Craiova i ali elevi din ar care se vor înscrie în proiect b) Numr instituii partenere: Aprox. 300 coli c) Activiti: jocuri, excursii, vizite, vizionri de spectacole, concursuri, mese rotunde, aciuni de voluntariat, activiti ecologice, întâlniri cu specialiti afiarea activitilor pe pagina web a proiectului selectarea celor mai reuite activiti într-un volum (ghid) al activitilor extracurriculare c) Parteneri: cola cu clasele I-VIII Nr. 22 ,,Mircea Eliade" Craiova I.S.J. Bihor, Direcia Judeean pentru Tineret ­ Bihor, INFORMAII DESPRE PROIECT a) Titlu: Forum for the Future of Democracy b) Domeniul: civic c) Tipul de educaie în care se încadreaz: educaie pentru dezvoltare comunitar ­ implicarea ceteanului în procesul decizional d) Tipul activitii: Forum e) Organizatori: Consiliul Europei, Oraul Madrid f) Tipul de proiect: Internaional INFORMAII DESPRE PROIECT a)Titlu: Second Regional NGO Consultation Conference on a Code on Good Practice for Civil Participation b) Domeniul: civic

113

c) Tipul de educaie în care se încadreaz: educaie pentru dezvoltare comunitar ­ implicarea ceteanului în procesul decizional d) Tipul activitii: Conferin de consultare e) Organizatori: Consiliul Europei, Oraul Istanbul f) Tipul de proiect: Internaional INFORMAII DESPRE PROIECT a) Titlul: DINCOLO DE CURRICULUM b) Domeniul: civic c) Tipul de educaie în care se încadreaz: educaie pentru dezvoltare comunitar d) Tipul de proiect: naional ­ implementare finalizat REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE) a) Numr de elevi implicai: 90 elevi de la S08 Nr. 11, Oradea, 400 elevi din c. cu clasele I-VIII Nr. 22 ,,Mircea Eliade" Craiova i ali elevi din ar care se vor înscrie în proiect b) Numr instituii partenere: Aprox. 300 coli c) Activiti: jocuri, excursii, vizite, vizionri de spectacole, concursuri, mese rotunde, aciuni de voluntariat, activiti ecologice, întâlniri cu specialiti afiarea activitilor pe pagina web a proiectului selectarea celor mai reuite activiti într-un volum (ghid) al activitilor extracurriculare c) Parteneri: cola cu clasele I-VIII Nr. 22 ,,Mircea Eliade" Craiova I.S.J. Bihor, Direcia Judeean pentru Tineret ­ Bihor, 6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDCATIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIEN 6.1. Secretariat Departamentul secretariat, conform fielor postului, s-a ocupat de urmtoarele probleme: Calculul salariilor; Completarea la zi a crilor de munc; Întocmirea situaiilor statistice solicitate de I.S.J. Dolj i Consiliul Local Craiova; Situaii privind alocaiile, bursele, salariile, fiele fiscale; Completarea foilor matricole; Completarea certificatelor de absolvire; Completarea condicilor de prezen; Eliberarea de adeverine; Înregistrarea în registrul de intrri -ieiri al colii. 6.2. Biblioteca Întocmirea comenzilor pentru asigurarea necesarului de manuale; Solicitri pentru completarea fondului de carte existent; Evidena clar a manualelor existente; Completarea fielor pentru noii cititori i deservirea prompt a solicitrilor tuturor cititorilor, fie ei cadre didactice sau elevi; Organizarea unor discuii pe baza unor lecturi paralele. În timpul acestui an colar au fost înscrii mai ales elevi din clasele mici. Au fost organizate prezentri de carte i discuii pe marginea unor lecturi paralele. S-a colaborat cu profesori de diverse specialiti, pentru asigurarea materialului bibliografic necesar. A fost realizat o îndrumare competent a lecturii în funcie de vârst i de cerinele programelor colare. Au fost achiziionate peste 200 de titluri de carte prin subvenie de la fondul comitetului de prini i au

114

fost solicitate noile manuale pentru clasele III i a IV-a dup evaluarea manualelor avizate de MEC de ctre comisiile metodice. Activiti în cadrul bibliotecii: În anul colar 2011-2012bibliotecarul adesfurat o activitate intens pentru realizarea sarcinilor i obiectivelor stabilite în planul de munc anual i semestrial. În atenia mea împreun cu cadrele didactice a stat preocuparea de a gsi cele mai eficiente metode i mijloace pentru realizarea unui proces instructiv-educativ de bun calitate. Am colaborat cu cadrele didactice în ceea ce privete achiziionarea i îmbuntirea fondului de carte al bibliotecii prin activitatea ,,Cine doneaz cele mai multe cri bibliotecii", activitate ce se desfoar pân la sfâritul anului colar. Volumele primite au fost recepionate i inventariate în timp util, astfel încât s fie puse la dispoziia elevilor cât mai repede. Prin o bun colaborare cu Comitetul de prini s-au cumprat cri la bibliotec (culegeri de matematic, cri de poveti etc.) Activiti în cadrul bibliotecii: În perioada 1 ­ 30 octombrie 2011bibliotecarul aorganizat activitatea "S ne cunoatem biblioteca", s-au efectuat vizite la bibliotec de ctre elevii claselor I,bibliotecarul aprezentat elevilor, biblioteca colii i o expoziie de carte "Cele mai frumoase povesti". - 21 octombrie 2011bibliotecarul aorganizat activitatea "Ziua Armatei Române",am prezentat in Power Point momente din activitatea armatei române. -27 octombrie 2011bibliotecarul aorganizat activitatea "Zilele Halowenu-lui în parteneriat cu Liceul "Petrache Tricu" -9 noiembrie 2011bibliotecarul aorganizat activitatea "Personajul preferat din basmele scrise de Fraii Grimm"- au participat elevii claselor a II-a. 15 noiembrie 2011 ­ Scriitorul lunii ­ Mihail Sadoveanu ­ prezentare în Power Point - 29 noiembrie 2011bibliotecarul aorganizat activitatea "1 Decembrie ­ Ziua Naional a României", la care au participat elevii claselor a IV-a. Cu acest prilej bibliotecarul aorganizat o expoziie de carte ibibliotecarul aprezentat o lucrare în POWER POINT. - 21 decembrie 2011bibliotecarul aorganizat activitatea " Din tolba lui Mo Crciun- Obiceiuri de iarn"s-a organizat expoziie cu imagini din toate zonele rii. - 18 ianuarie 2012bibliotecarul aorganizat activitatea "Mihai Eminescu ­ poet al neamului ". bibliotecarul afacut o prezentare in POWER POINT despre viata si activitatea poetului Mihai Eminescu urmat de un program artistic, participând elevii claselor a IV-a de la coala noastr. -24 ianuarie.2012bibliotecarul aorganizat activitatea "Unirea Principatelor Romane", s-au purtat discutii cu elevii claselor I-Iv i V-VIII, organizând i o expoziie de carte. -23 februarie 2012 ­ Medalion literar "Marin Sorescu"- prezentare în POWER POINT -7 Martie 2012­bibliotecarul adesfasurat activitatea "Chipul mamei"- Concurs de desene -14 martie 2012 "Festivalul primverii- recitri de poezii de primvar -21 martie 2012 "Diminea de basm au participat elevii claselor I -29 martie 2012 Concurs "Elena Farago-poeta universului copilriei" în parteneriat cu Liceul Petrache Tricu i Biblioteca Judeean "Alexandru i Aristia Aman" -18 aprilie 2012 activitatea "Cum pstrm crile din bibliotec" ­ clasa care a lipit cele mai multe cri -16 mai 2012 "Dac citeti ti" ­ discuii cu cei mai buni cititori din clasa a VI-a i a VII-a -27 mai 2012 Tudor Arghezi "Pe aripile poeziei" -1 iunie 2012 "Ziua internaional a copilului. bibliotecarul aparticipat la Cercul Metodic al Bibliotecarilor colari ce s-a desfurat la Biblioteca Universitar Bucureti. La solicitarile CCDbibliotecarul araportat situatiile cerute in timp util. Zilnic în biblioteca colii elevii au expoziia de carte cu enciclopedii pe teme istorice, geografice, art, biologie, etc. care le consult ori de câte ori au nevoie. bibliotecarul aîndrumat elevii la diferite lucrri (referate, etc.),bibliotecarul apus la dispoziie materialele necesare ori de câte ori au solicitat atât pentru temele de efectuat cât i pentru concursurile i olimpiadele care au avut loc în timpul anului colar.

115

Am participat la supravegherea elevilor la diferite concursuri care s-au desfurat la noi în coal. Am colaborat cu cadrele didactice pentru îndrumarea elevilor la lectura suplimentar inând cont de programa ariilor curriculare. Am organizat activitatea de donaii de carte atât de la cadre didactice cât i de la elevi selectând crile primite în funcie de ariile curriculare. Elevii care sunt de alt religie decât ortodox stau la bibliotec în aceste ore, astfel le pun la dispoziie cârile necesare pentru a le consulta. Am rspuns de comenzile de manuale si le-am distribuit elevilor pe baz de tabele, pe clase astfel încât toi elevii au primit manuale. Au fost folosite si manualele vechi. Am rspuns prompt la solicitrile fcute atât de conducerea colii cât i de cadrele didactice. Am colaborat foarte bine cu contabilitatea colii, secretarul colii i administratorul. 6.3. Laborant Întreinerea aparaturii necesare lucrrilor de laborator; Pregtirea lucrrilor de laborator conform programei colare i solicitrii profesorilor de specialitate; Pregtirea conform legii pentru gestionarea substanelor toxice i a precursorilor Efectuarea instructajului de protecia muncii a elevilor înaintea lucrrilor de laborator; Solicitarea de substane i reactivi necesare pentru efectuarea lucrrilor; Întreinerea materialului didactic. Desfasurarea in bune conditii a activitatii experimentale in laboratoarele scolare presupune existenta unor mijloace de invatamant adecvate. Crearea aparaturii de laborator necesara practicarii unui invatamant modern nu este intamplatoare. Literatura didactica inventariaza mai multe tipuri de mijloace folosite la lectiile de biologie. In anul scolar 2010-2011 in laboratorul de biologie s-au desfasurat activitati despre ,,Forme de existenta a materiei, mediul de viata a plantelor, celula vegetala, inmultirea plantelor", la clasele a V-a. La clasele a VI-a: ,,Cunoasterea animalelor, mediul lor de viata, celula animala, tesuturi de animale, sistemul osos si muscular, sistemul nervos, sistemul digestiv, sistemul circulator, respirator, excretor, reproducator, organismul animal" (observatii microscopice). La clasele a VII-a: ,, Corpul uman, mediul de viata al omului, structura sistemului nervos, maduva spinarii, encefalul, Mecanismele de functionare ale sistemului nervos, Ochiul ­organ al vederii, fiziologia si igiena ochiului. Urechea ­ fiziologia si igiena urechii. Nasul ­igiena nasului si a limbii. Pielea ­organ de simt, functiile si igiena pielii". La clasele a VI-a in laboratorul de fizica: ,,Intalnire cu fizica, Protectia muncii in laboratorul de fizica. Determinarea diametrului unei sarme, determinarea ariilor, volumelor si duratelor. Masa ­ masura inertiei, determinarea densitatii unui corp". La clasele a a VII-a: Surse de lumina, corpuri luminate, propagarea rectilinie a luminii. Umbra, eclipse. Reflexia luminii. Formarea imaginii in oglinda plana. Instrumente optice, Ochiul, ochelari, lupa". La clasele a VIII-a: ,,Mecanica fluidelor. Presiunea hidrostatica. Presiunea atmosferica. Legea lui Pascal. Propagarea sunetului. Agitatia termica. Stari de agregare, caldura, topire, solidificare, vaporizare, condensare". La clasele a VII-a laboratorul de chimie: ,,Chimia stiinta experimentala, aparatura si ustensile de laborator, proprietati fizice si chimice ale substantelor. Metode fizice de separare si purificare a substantelor din amestec. Decantarea, filtrarea, cristalizarea, distilarea, sublimarea, extractia".Atomul, nucleu, numar atomic, numar de masa, izotopi". La clasele a VIII-a: ,,Masuri de tehnica a securitatii muncii in laboratorul de chimie. Pozitia nemetalelor in sistemul periodic. Proprietati fizice si chimice ale nemetalelor. Hidrogenul. Oxigenul. Carbonul. Sulful, stare naturala, proprietati fizice si chimice, utilizari. Proprietatile nemetalelor in sistemul periodic al elementelor. Proprietati fizice si chimice ale metalelor. Aluminiul. Fierul. Cuprul, stare naturala, proprietati fizice si chimice, utilizari".

116

S-a participat la Cercul Pedagogic al Laborantilor care a avut loc la Gr. Sc. ICM nr. 2 Craiova unde s-a participat si cu un referat numit ,,Implicarea personalului didactic auxiliar in procesul instructiv-educativ in cadrul orelor de laborator". Impreuna cu profesorii de specialitate s-a achizitionat materiale pentru laborator cu banii care s-au dat de la Minister. S-a colaborat cu contabilitatea scolii fiind si casierul scolii. S-a colaborat foarte bine cadrele didactice, cu secretariatul scolii si administratorul. S-a colaborat cu biblioteca scolii luand carti de specialitate (culegeri). 6.4. Informatician Nu avem . Întreinerea sistemului AEL a revenit în sarcina prof. Trincu Lavinia i inst. Moraru Marcela, pregtit de reprezentanii SIVECO în administrarea sistemului. 6.5. Pedagog colar / Instructor animator / Corepetitor Nu avem. 7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. CALITATE, EFICIEN 7.1. Contabilitate Se remarc faptul c nu au mai existat probleme de buget ca în anii anteriori când eram entru bugetar i chiar am putut folosi statutul de coal pilot dintrun jude pilot ceea ce a condus la simularea finanrii proporionale, descentralizat. 7.2. Personal întreinere i îngrijire coala a fost bine îngrijit, curat i igienizat, existând autorizaie sanitar. Micile reparaii au fost efectuate la timp pentru a nu perturba desfurarea procesului instructiv-educativ. 8. CONCLUZII În privina procesului de predare-învare-evaluare, conducerea colii a elaborat proiectul de curriculum , urmrind aplicarea celui naional, cu accent pe dezvoltarea celui la decizia colii. A fost de asemenea elaborat i proiectul activitilor extracurriculare i concursurilor colare, atât anual cât i semestrial, inând cont de calendarul I.S.J. în acest sens. În domeniul resurselor financiare i materiale s-a elaborat proiectul de buget i de achiziii al unitii colare. S-a încercat identificarea unor noi surse de finanare extrabugetare. La propunerea Comitetului Reprezentativ al Prinilor, au fost identificate golurile existente în baza didactico-material a colii, acestea fiind remediate, pe cât posibil, în cursul acestui semestru. Privitor la resursele umane , privind atât personalul didactic, cât i cel auxiliar i nedidactic, s-a avut în vedere încadrarea în termenul prevzut cu personal calificat, redimensionarea claselor, inându-se cont de instruciunile primite în acest sens. Conducerea colii a colaborat permanent cu comunitatea local, prezentând o ofert educaional vast, în conformitate cu cerinele acesteia, în funcie de resursele existente si cererile elevilor. Managerul colii s-a preocupat permanent de procurarea documentelor curriculare oficiale, a manualelor (dei comenzile nu au fost onorate în totalitate), a întocmit liste cu material didactic i aparatur necesar. Bugetul alocat a fost repartizat conform legii, iar fondurile extrabugetare conform prioritilor. Posturile i catedrele vacante i rezervate au fost ocupate conform metodologiei i criteriilor naionale valabile pentru judeele pilot.. Conducerea colii a alctuit colective de lucru pe diverse domenii, cu responsabiliti precise, pentru buna desfurare a activitii didactice i educative. În unitate au fost cuprini toi copii de vârst colar din circumscripia arondat. Managerul colii a raportat direct primriei municipiului, necesarul de materiale i fonduri pentru reparaiile mari aferente cldirii colii. Pentru buna desfurare a procesului de învmânt, în anul colar trecut, a existat o foarte bun colaborare cu poliia comunitar precum i cu politia de proximitate i de zon cu care avem un parteneriat.

117

Considerm c echipa managerial a rezolvat repede i bine problemele de orice natur ivite în coal, în conformitate cu prerogativele ce reies din fia postului. Toate documentele i rapoartele tematice solicitate au fost întocmite i prezentate la timp dei uneori termenul de predare a fost nerealist. Trebuie menionat contribuia colii Nr.22 la organizarea a numeroase cercuri metodice i concursuri i Olimpiade colare. coala 22 ,,Mircea Eliade" a fost Centru de Comunicare pentru Evaluare naional pentru elevii de clasa a VIII-a, Centru de CONTESTAII pentru Evaluare naional, precum i centru de corectare pentru concursuri i olimpiade colare: Cangurul- baraj naional, LuminaMath, faza judeean la Plus-minus Poezia, concursul interjudeean ,,22METS", centru de corectare pentru ,,Micul Arhimede", faze finale la campionatele locale i judeene de fotbal. Evideniem consecvena învtoarelor în abordarea centrat pe obinerea de performane a coninuturilor învrii, performane msurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare i remarcate în rezultatele testrilor predictive, formative i sumative, confirmându-se o calitate sporit a actului didactic comparativ cu anii colari precedeni, aspect obiectivat în achiziiile, capacitile, competenele, atitudinile i comportamentele elevilor. Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbuntire a calitii activitilor didactice. s-a pus un accent mai mare pe leciile de învare în clas, s-a creat un climat favorabil învrii elevii au fost implicai i responsabilizai de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reui s-au desfurat activiti extracuricularecare s lrgeasc interesul elevilor în sensul construirii de relaii bune în coal. s-a încercat i realizat modificarea, dezvoltarea i perfecionarea stilului didactic al dasclilor prinii au fost implicai în activitatea didactic prin participare efectiv la procesul de învmânt slile de clas au fost transformate în adevrate ateliere de lucru i învare pentru elevi s-a realizat o mai bun colegialitate i dezvoltare profesional a dasclilor s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaiilor de încredere reciproc, sprijin i acceptarea opiniei celuilalt s-a urmarit o evaluare corect pentru dezvoltare atât a elevilor cât i a învtoarelor din coal

9. PROPUNERI CTRE INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN DOLJ Privind finanarea proporional, propunerea noastr const în a aproba numrul de posturi necesar funcionrii colii, mai ales în rândul personalului didactic auxiliar i nedidactic Este imperios necesar asigurarea pazei de zi a colii cu personal propriu de specialitate, adic încadrarea a înc 2 paznici. Cursurile de management educaional i comunicare instituional, sau cursurile de pregtire pentru finanarea proporional ar trebui s fie fcute în regim de master, cu recunoaterea MECTS, sau echivalarea cu cursurile cu credite transferabile din programul de formare ,,Euroteacher" propus de CCD Dolj. Director, Prof. Genoveva IOANA Director adjunct, Prof. Lucica BARBU

118

Information

Microsoft Word - 0.RAPORT scoala 22 11-12 Final.doc

118 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

573816


Notice: fwrite(): send of 200 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531