Read Microsoft Word - PDI 2011-12.DOC text version

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

COALA ,,I.L. CARAGIALE" TULCEA

Motto ,,Idealul omenirii ar fi: un loc pentru fiecare i fiecare pentru locul lui" ,,O scoal a viitorului pentru trup, minte si suflet!,,

:

PROIECT de DEZVOLTARE INSTITUlIONAL 2008 ­2012

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

CUPRINS 1. Caracteristicile socio-economice ale zonei în care se afl instituia colar. Istoricul si climatul scolii. Proiecte si rezultate. Cultura organizational. 2. Capitolul I ­ Resurse umane 3. Capitolul II ­ Resurse materiale 4. Capitolul III ­ Performantele scolii 5. Capitolul IV - Analiza mediului intern 6. Capitolul V ­ Analiza mediului extern 7. Capitolul VI ­ Viziune 8. Capitolul VII ­ Misiune 9. Capitolul VIII ­ Tinte strategice 10. Capitolul IX ­ Motivarea alegerii tintelor 11. Capitolul X ­ Optiunile strategice 12. Capitolul XI ­ Principalele categorii de resurse 13. Capitolul XII ­ Avantajele optiunilor 14. Capitolul XIII ­ Plan operational anual

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

2

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Caracteristicile socio-economice ale zonei în care se afl instituia colar. Istoricul si climatul scolii. Proiecte si rezultate. Cultura organizational.

coala I. L. Caragiale este situat în mediul urban, în partea de sud oraului, zona Cartierului I. L. Caragiale. Elevii colarizai provin din familii cu o situaie material modest ( 50 % muncitori i omeri, 20 % intelectuali, 5 % mici întreprinztori, 5 % rromi fr ocupaie legal, 10 % din familii dezorganizate , 10% cu prini plecai din ar ). În general, prinii sunt preocupai de progresul colar al elevilor i rspund chemrilor colii. coala a fost construit în anul l969 i extins în anul 1970, fiind prevzut cu ap curent, electricitate, înclzire central proprie ,grupuri sanitare funcionale, materiale pentru stingerea incendiilor, dispensar medical, teren i sal de sport i un mic parc. coala dispune de autorizaie sanitar de funcionare i cursurile se desfoar într-un singur schimb. Cursurile scolii se desfsoar intr-un singur schimb incepând din anul scolar 2010-2011 , iar din anul 2007-2008 cursurile se desfasoara numai in cabinete si laboratoare pe fiecare disciplina. În perioada august 2005-mai 2007 cldirea colii a intrat in proces de reabilitare a infrastructurii, fr s cuprind sala de sport. În anul 2006 a fost realizat proiectul de împrejmuire a colii i refacere a terenului de sport conform standardelor . În anul 2007 , începând cu 15 oct. , sala de sport a colii intr în proces de reabilitare i extindere cu finalizare în oct.2008 In anul 2003 scoala obtine proiectul scolar Comenius ,, Sanse egale pentru tinerii europeni,, in parteneriat cu scoli din : Italia, Danemarca, Polonia. Proiectul s-a derulat in perioada 2003-2006 si a fost finantat pe toata aceasta perioada favorizând schimbul de experienta la nivelul conducerii de scoli, a profesorilor si a elevilor. In anii 2007-2009 s-au depus candidaturi pentru proiecte scolare Comenius si s-a obtinut vizita pregatitoare pentru proiectul ,, Generatia Europa,, , vizita realizata in Portugalia. Cadrele didactice de la catedra de limbi moderne au dispus de burse Leonardo de aprofundare a limbilor engleza(Anglia) si franceza (Franta ­Paris), in perioada 2006-2009. In anul 2007 scoala a obtinut un proiect cu granturi in valoare de 25.000 ron , cu titlul CLUB7 PLUS, realizându-se acest club necesar elevilor pentru petrecerea timpului liber, intr-un mod plcut si atractiv , in scoala. Pentru activitatea desfurat i rezultatele obinute în anul 2007 M.E.C. a premiat coala cu titlul de ,, Scoal de performan,, . Pentru activitatea desfurat la nivel naional i internaional în domeniul proiectelor colare Comenius , coala a obinut titlul de ,, coal European,, pentru perioada 2008-2011. Cultura organizaional este caracterizat printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echip, respect reciproc, ataament pentru copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate. Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 3

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Scoala are un slogan , ,,O scoal a viitorului pentru trup, minte si suflet!,, , un imn mobilizator , un patron spiritual Ion Luca Caragiale si o zi a scolii in care îl srbtorim(31.ianuarie) . Elevii au ca semn distinctiv uniforma . Este în traditia scolii s marcheze evenimente din viata angajatilor: sosirea in unitate , încheierea activittii , activitti de loisir . Design-ul spatiului , al fatadelor si al corpurilor scolare , alturi de pstrarea misiunii organizaiei i valorile- cheie promovate de organizatie , sunt elemente de continuitate care promoveaz cultura organizaiei noastre atât pentru mediul extern cât i pentru cei din interiorul organizaiei. Conducerea colii a elaborat Regulamentul intern care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât i a personalului angajat al scolii. Climatul organizaiei colare este caracterizat prin dinamism i grad înalt de angajare a majoritii membrilor instituiei colare, stimulativ, relaiile între cadrele didactice sunt deschise, colegiale.

Titulatura oficial a colii: COALA cu clasele I-VIII,, ION LUCA CARAGIALE ,, Adresa: Tulcea , strada I.L.Caragiale nr. 20 Judeul TULCEA e-mail : [email protected] www.scoalacaragialetulcea.pbworks.com Director: PROFESOR DUMITRACU DUMITRA ( gradul I, biologie) Data întocmirii proiectului : septembrie 2008 Data reactualizrii proiectului : septembrie 2011 I.RESURSE UMANE

A. Copiii care frecventeaz coala: a. Ciclul preprimar - structura Grdinia 13 - 4 grupe cu 102 de copii a". Ciclul preprimar ­coala - 4 grupe cu 84 de copii - grupa mare pregtitoare - 2 cu 45 de copii - grupa mare - 1 cu 21 de copii - grupa mijlocie - 1 cu 18 de copii

b. Ciclul primar

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 4

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Indicator I II Nr. clase 3 3 Nr. elevi 68 81 * din care în alternativa Step by Step Nr. clase 1 1 Nr. elevi 23 25 O clas de alfabetizare la penitenciar.

III 3 72 1 26

IV 3 75 1 17

TOTAL 12 296 4 91

c. Ciclul gimnazial Indicator V VI VII Nr. clase 3 3 3 Nr. elevi 79 72 79 * din care în învmântul de tip Step by Step Nr. clase 1 1 1 Nr. elevi 26 24 24

VIII 3 61 1 18

TOTAL 12 291 4 92

TOTAL grupe de studiu : 28+4=32 TOTAL COPII :686+102(grdini 13)=788 B. Personal didactic angajat în coal a. TOTAL CADRE DIDACTICE : 59 din care: titulari: - 53 suplinitori calificai - 6 ,, necalificai - 0 Din care: educatoare - 12 învtori - 16 învtor penitenciar - 1 profesori - 30 Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 5

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

b. TOTAL CADRE DIDACTICE PE SPECIALITATI SI GRADE DIDACTICE Gr. Did. I Educatoare 8 Învtori 17 Profesori 15 Gr. Did. II 1 2 Gr. Def. 2 6 Stagiar Total 12 17 2 25

c. DINAMICA EFECTIVELOR DE ELEVI PE ANII SCOLARI 2010-2014:

ANUL SCOLAR 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 CLASA NR.CLASE NR.ELEVI NR.CLASE NR.ELEVI NR.CLASE NR.ELEVI NR.CLASE NR.ELEVI NR.CLASE NR.ELEVI I 3 81 3 68 3/ 70 3/ 75 3/ 75 II 3 73 3 81 3/ 68 3/ 70 3/ 75 III 3 79 3 72 3/ 81 3/ 68 3/ 70 IV 3 78 3 75 3/ 72 3/ 81 3/ 68 V 3 74 3 80 3/ 75 3/ 72 3/ 81 VI 3 83 3 72 3/ 80 3/ 75 3/ 72 VII VIII 3 72 3 79 3/ 72 3/ 80 3/ 75 2 63 3 61 3/ 79 3/ 72 3/ 80

II. RESURSE MATERIALE

A. SPAlII DE ÎNVlMÂNT: 12 SALI DE CLASE DIN CARE: - 2 sli grdinia - 4 sli grdinia 13 pp - 4 sli ­ Step by Step - 6 sli primar tradiional 4 LABORATOARE din care: - biologie, chimie, fizic, A.E.L. 17 CABINETE din care: istorie, geografie, 3-lb. român, logopedie, 6

-

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

medical,psihopedagogie, ed. tehnologic, consiliere, lb .englez, lb. francez, muzic, desen, 2-matematic, 1 religie - 1 SAL DE SPORT dotat corespunztor. - 1 TEREN DE SPORT; subdivizat în teren de handbal, baschet, fotbal, volei, tenis - UN CLUB AL ELEVILOR ,,7 PLUS,, cu dotare corespunztoare - 1 BIBLIOTEC cu SALA DE LECTUR cu aproximativ 15035 volume i 603cititori gradul de dotare cu mijloace de învmânt, pe cicluri i discipline, raportat la normativele de dotare este BUN . asigurarea cu manuale colare a elevilor: seturi complete - 586 seturi incomplete - 0 B. ORGANIZAlII I ASOCIAlII Asociaia prinilor din învmântul tradiional -AVANTAJE o Este asociaie cu statut juridic

-

III .PERFORMANlE COLARE

în anul 2010-11: a. PROMOVARE - procent de promovare I-IV - procent de promovare V-VIII - procent de promovare I-VIII - procent de repetenie b. EVALUARE NATIONALA 2011 Inscrisi Medii sub 5 Medii sub 5 Lb romana matematica 50 1 16 - 98,70 % - 92,65 % - 95,79 % - 4,21 %

Medii peste 7 25=50%

Medii peste 9 3=6%

Procent promovare 92%=46

Cuprinsi in licee 60

Clasa

EVALUARE NATIONALA ­LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2010 Nr.elevi Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. prezeni note < 5 note note note note note 6 7 8 9 5 2 3 4

Nr. note 10

Procent de promovare

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

7

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

VIIIA VIII B VIIIC Total

18 27 18 63 63

1 2 3

1 1 9

1 4 5

1 2

5 2 6

5 5 3

3 10 -

2 10 -

-

88,88% 100% 61,11%

3

13

13

13

12

-

85,71%

Clasa

EVALUARE NATIONALA ­MATEMATICA 2010 Nr. Nr.elevi Nr. Nr. Nr. note prezeni note < 5 note note 6 7 5 2 3 4 19 27 17 63 63 2 2 4 3 1 6 10 23 4 1 4 9 14 3 63 - 0 6 6 4 4 3 2 3 1

Nr. note 8

Nr. note 9

Nr. note 10

Procent de promovare

VIIIA VIII B VIIIC Total

1 3 -

1 9 -

3 -

52,63% 92,59% 29,41%

4

10

3

63,49%

- cuprinderea în licee, coli profesionale i de ucenici: - necuprins

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

8

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

c. OLIMPIADE , CONCURSURI: 2008-2009

OLIMPIADE CONCURSURI I Biologie Chimie Matematic Genius Logicus- concurs international Lb.român Geografie Ed.tehnologic Concursul ,, -+Poezie ,, Lumina Math Olimpiadele cunoasterii VII VII VIII IV-VIII 1 1 2 1 II M VIII VIII V-VI V-VIII V-VIII I-VII 1 1 2 1 1 2 1 1 2 Gherasim Corhan Nichifor Suru, Ivanov Ivanov Simionov .Fediuc Andone,Radu Moroianu,Ionele Haralambie,Rusu Ciulei ,Done Simionov ,Ciulei Custura ,Manole Radu,Simionov Cristian ,Ionita Ionele,Haralambie Ciulei Simionov ,Mihalache 11 35 16 9 2 2 Simionov ,Custura Manole ,Mihalache Ciulei Simionov ,Ciulei Stoicescu ,Done Ciulei Cartoafa II III M 3 I II III Mp 1 Dumitrascu Risnoveanu Ivanov Ivanov E. CLA SA PREMII FAZA PE JUDEl PREMII FAZA PE lAR INTERNA TIONAL COORDO NATOR

33

36

40

6

6

2

Micul matematician Winners

I-IV I-IV

2

1

1

2 5 11 15

Cangurul matematica Cangurasul matematician Cangurul in lumea povestilor Media Kinder Postasul de pe strada mea Buchetul de flori

III-VI I- II I-IV

1

1

4 1 1 1 1

1

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

9

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Festivalul ,,Nenea Iancu e cu noi,, ,, Sanitarii pricepui,, Repere pt.mediu ­concurs international de desene ,,Cu Europa ..la joaca,, Total elevi / premii

IV A VII C VIIB prescolari 10 37

2 1 1 1 42 47 63 44 22 6 3

Rusu ,Andone ,Fediuc Pandelea Dumitrascu Cocheci Balteanu S.

Total premii / faz 136 135 3

TOTAL premii

274

OLIMPIADE , CONCURSURI: 2009-2010

OLIMPIADE CLA SA PREMII FAZA PE JUDET I Biologie Chimie Cimexpert Matematic Descopera o lume sanatoasa Lb.român Geografie Ed.tehnologic Concursul ,, -+Poezie ,, VII VIII VII VIII VII VIII VIII V-VII V-VIII I II 1 III 1 M Mp 2/III , 1M 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 FAZA ZONA LA PREMII FAZA PE lAR I II III Mp 1 INTER NATIONAL COORDO NATOR

Dumitrascu Risnoveanu Risnoveanu Ivanov Dumitrascu Constantin Corhan Nichifor Suru Ivanov

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

10

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Lumina Math Fotbal Olimpiadele cunoasterii

V-VIII VII-VIII I-IV Etapa I Etapa Etapa II

1 1 6M

9

29

23

4

1

1

22 11 5

17 4

16 5

5

3

1

Micul matematician

I-IV

Comunicare si ortografie Euroscolarul Cangurasul matematician Cangurul in lumea povestilor

I-IV 2 II I- II 25 I--IV 54 11 2 3 6 3 5 4

Media Kinder Decopera o lume sanatoasa (desene) Postasul de pe strada mea Istetel Piticot

II-VI

15

III-IV 1 prescolari Prescolari 1

1

1

Ivanov Sapoval D.,Leontiev L. Fediuc,Andone Simionov ,Custura ,Manole ,Radu Moroianu,Ionele Haralambie,Rusu Mihalache,Ciulei Cartoafa Mihalache,Cartoafa Custura,Manole Simionov Custura ,Manole Moroianu Mihalache Ionele,Haralambie Ciulei,Mihalache Cartoafa Ionele,Haralambie Cartoafa ,Simionov Anton ,Mihalache Ciulei Mhalache,Custura Manole,Radu Sapoval,Ivanov Custura ,Manole Ciulei Balteanu,Grad.13 Balteanu ,Grad.13 Sapoval

1 1 1 1 4 1 2 1 3/I, 3/II, 3/III 1/I 1 1 1 1 2

Buchetul de flori Copilarie , vis si fericire Prietenii pompierilor ,,Cu Europa ..la joaca,, Copilarie, lumea mea de vis

prescolari

prescolari prescolari

Bracacel ,Sapoval Sapoval Bracacel Bracacel ,Sapoval Sapoval

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

11

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

1/II 2/III 2/M Sarbatoarea Pastelui in ochii copiilor Vreau sa fiu mare vedeta prescolari prescolari 1 1 exc ele nta 1 1 Sapoval Voiculescu

Olimpiada sportului prescolar Festivalul judetean de folclor ,, Suntem fiii acestui pamant,, Concursuri educative cu tematici variate Total elevi / premii

prescolari II

1 1 43 11 5 2+1 ps 18 15

Voiculescu Voiculescu Mihalache

19 Total premii / faz

41

59

51

9

157

36

15

170

9

226

15

TOTAL premii

420

OLIMPIADE , CONCURSURI:2010-2011

OLIMPIADE CLA SA PREMII FAZA PE JUDET I Chimexpert Fizica VII VII 1 II III M 2 / III, 1/M 1 Mp FAZA ZONA LA PREMII FAZA PE lAR I II III Mp Rînoveanu Foru INTERNATIONAL COORDO NATOR

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

12

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Geografie Educaie tehnologic tiine pentru juniori Concursul ,, -+Poezie ,, Lumina Math Comper Sub semnul lui Florar Lumea între sacru i profan Olimpiadele cunoaterii Eurocolarul

VIII VIII VIII V-VIII V-VIII V/VIII V-VIII V-VI

1 2 1 1 2 1 4 3I, 4 III, 4M 1 2 2

1M p 1 1 Mp 1

Corhan Nichifor Dumitracu.Rînoveanu Foru Darie,Ivanov Ivanov Ivanov,Costencu Ivanov Darie,Stelea Simionov ,Mihalache Cartoaf,Custur Manole ,Rusu ,Ciulei 1/ I, 5 / II , 13/ III, 25M Mihalache,Simionov Custur,Manole Ionele,Pan Simionov,Custur Manole,Mihalache Rusu Rusu,Mihalache Cartoaf Mihalache,Cartoaf Rusu,Custur Manole, Simionov Custur,Manole Simionov,Ciulei Ionele,Pan,Mihalache Cartoaf Costencu,Ionele,Pan Ioni,Cristian Mihalache Mihalache Dogaru,Mihalache Fediuc,Andone Mihalache Mihalache

I-IV III-IV

7

19

26

20

3

5

Smart

II-IV

15

14

11

1M s

Canguraul matematician

II-III II-IV 42

14 2

4

Canguraul în lumea basmelor Micul matematician II-IV 24 4 3 16 11 2 2 5

Media Kinder Poveste de iarn Natura inspir i druiete Scrisoare ctre prietenul meu Ecoglobulee România, o ar de flori Colinde colorate

II-VI III III III I-VII III III

5 2 2 1M 2 3 1 2 1 1 1 1

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

13

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Steaua venic aprins Vine iarna pe la noi Vis de iarn Micul ecologist Art i imaginaie Cu unirea mân-n mân Piticot Colorm i învm Isteel

III III III IV IV IV precolari precolari precolari

1 1 1 3 1

1 2

1 2

4 1 1 2

1 3

3 4

Voinicel Europrecolarul Festivalul mriorului Srbtoarea Patelui în ochii copiilor Micul cretin Buchetul de flori Jucrii fcute de copii pentrucopii Picur de gând i curcubeu Zâmbet de copil

precolari precolari precolari precolari precolari precolari I-IV precolari precolari I-IV 3

1

1

3

4 4 /I, 5/ II, 4 / III, 4 / M

5 1 5 3 22 1 5 1 3 2 5 2

Mihalache Mihalache Mihalache Manole,Custur Custur,Manole Custur,Manole Blteanu,apoval,Luca Blteanu apoval ,Luca Istrate, Trofimenco Cercel, Mânscurt Mihalache, Voinic Gherasim, Axente apoval ,Luca Istrate ,Trofimenco Cercel ,Mânscurt Mihalache ,Voinic Gherasim, Axente Ioni,Cristian apoval apoval,Luca,Blteanu apoval Luca Radu,Moroianu Ciulei,Rusu,Ioni Cristian,Mihalache Cartoaf,Custur Manole ,Simionov Mihalache Mihalache Andone, Fediuc Mihalache,,Dogaru Mihalache,,,Dogaru

Aa a fost la Unire Mult e dulce i frumoas... Ecomrioare ProNatura Total elevi / premii

III III II-VII III-VII

2 1 1 1 49 2 1 30 5

36

42

3/I, 6 III, 5M

130

63

30

26

5 /I, 10 II, 17 / III, 30/M

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

14

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Total premii / faz 157 14 249 62

TOTAL premii

482

IV.ANALIZA MEDIULUI INTERN

Domenii Curriculum Puncte tari Puncte slabe Curriculum obligatoriu cunoscut de toate c.d. Ofert colar atractiv pentru copiii din zon si din alte Spaiul redus pentru a reorganiza copiii in grupe de zone apropiate. studiu pe opionalele solicitate Copii proveniti din familii dezorganizate, aflai in grija bunicilor Prini implicai în viaa colii interesai de viitorul copiilor Antrenarea unui numr mic de copii lor. Numr mic de calculatoare la cabinetul A.E.L. Lipsa unui cabinet fonic pentru studiul limbilor strine Realizarea unui numr mare de parteneriate interne i internaionale Folosirea atractiv a softu-rilor educaionale din A.E.L. , smartbord, cabinete Dezvoltarea abilitilor de comunicare intr-o limb strin i folosind I.T. Diversificarea tipurilor de programe europene accesibile scolii. Cadre didactice calificate , titulare , cu gradul didactic I, Influena negativ a familiei si lipsa metoditi ai I.S.J. parental sprijinului

Resurse umane

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

15

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Resurse materiale financiare

Personal didactic auxiliar i nedidactic responsabil i implicat. Cabinet medical al scolii i Grdiniei 13 structura cu personal calificat Cabinet de psihologie i logopedie cu personal calificat. Experiena profesional recunoscut a c. d. Eficiena activitii metodice Formarea continu a personalului didactic Rezultate bune i foarte bune obinute la concursuri, olimpiade,evaluare naional Programul de lucru intr-un schimb i Dotarea cabinetelor si laboratoarelor

Lipsa motivaiei pentru învare din partea unor elevilor Numr mic de elevi capabili de performanta

Pierderi de elevi prin nesupraveghere parentala Lipsa cadrului legislativ si a fondurilor în sprijinul c.d. Criza financiara

Sprijinul material prin Asociaia prinilor ,, Avantaje,, Dezvolta Folosirea potenialului uman în pregtirea elevilor, în re i relaii decorarea i înfrumusearea colii comunitare Folosirea intensiv a laboratoarelor i cabinetelor, a bazei didactice din dotare Accesul permanent la internet Reabilitarea bazei sportive Programul intern de dotare a cabinetelor Implicarea scolii in proiecte de parteneriat cu scoli din UE

Lipsa stimulentelor materiale pentru c.d. Lipsa fondurilor pentru realizarea unui program,, coala dup coal,,. Buget redus, imposibilitatea dotrii cu toate materialele necesare, îndeosebi mijloace fixe Venituri proprii reduse

V.ANALIZA MEDIULUI EXTERN

Categorii factori Economic de Oportuniti Ameninri

Aprobarea proiectului de racordare la gaz a centralei termice Lipsa fondurilor locale pentru începerea lucrrilor i a proiectului de reabilitare i extindere a Grdiniei 13 Venit extrabugetar nesemnificativ. Venituri 16

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Dotarea cu aparatura si material didactic Modernizarea laboratoarelor i cabinetelor Folosirea relaiei speciale cu primria, I.S.J.

Politic

neechilibrate ale familiilor Ageni economici nemotivai in sprijinirea scolii Sponsorizri limitate Neimplicarea conducerii în viaa politic Criza financiara

Politica de coeziune si integrare europeana Descentralizarea învmântului preuniversitar Socio-cultural Colaborarea eficient cu biserica i celelalte culte Neconcordana între programul colii i al instituiilor Colaborarea cu instituiile de cultur din ora în realizarea Preul ridicat al biletelor procesului instructive-educativ Lipsa activitilor culturale în week-end Nivelul educaional sczut al familiilor Parteneriate locale Tehnologici Accesul la tehnologii moderne Lipsa aparaturii in toate cabinetele Acces la informaie prin internet Dezvoltare si Comunicarea si consilierea permanent a cadrelor didactice Insuficiena contientizare i pregtire a resursei umane relaii privind programele si proiectele de cooperare internaional privind importana i rolul iniierii i implicrii în internaionale din domeniul educaiei si formrii profesionale prin proiecte cu diferite surse de finanare. inspectorul de programe si ANPCDEFP. Diversificarea tipurilor de programe europene accesibile scolii. Lipsa fondurilor la nivel naional pentru proiectele Creterea numrului de mobiliti pentru elevi i cadre depuse i care prevd mobiliti in U.E. didactice conform obiectivelor strategiei de la Lisabona. Pericolul incapacitii de absorbie a fondurilor europene destinate proiectelor. Mrirea plafoanelor de finanare pentru proiecte iniiate în cadrul programelor Uniunii Europene. Dezvoltarea parteneriatelor cu autoritile locale Ecologici Proiecte si programe de protectie a mediului pentru Exemplul negativ primit de elevi pe strada , acas constientizarea unei strategii de dezvoltare durabila Lipsa unuei institutii de prelucrare a deseurilor si Activitati de colectare selectiva a deseurilor utilizarea produselor rezultate intr-un circuit economic.

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

17

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

VI .VIZIUNE Într-o societate dinamic, modern i european, axat pe o dezvoltare durabil, în care explozia informaional este la mari dimensiuni, coala rmâne factorul esenial în formarea resursei umane i a competenelor cheie stabilite de Comisia European. VII .MISIUNEA SCOLII

coala noastr este o coal a calitii i performanei în folosul comunitii, prin egalitate de anse pentru toi copiii, având ca finalitate formarea competenelor cheie secolului XXI pentru tânrul european, capabil s se adapteze la dinamica societii democratice.

VIII. TINTE STRATEGICE

1. Evidenierea dificultilor manifestate la nivelul unitii colare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare, in perspectiva egalizrii anselor. Obiective: 1. Identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice prin programe de invatare pe tot parcursul vietii. 2.Identificarea stilurilor de învare la elevi i proiectarea activitii didactice în concordan cu nevoile de formare ale acestora. 2. Dezvoltarea învrii continue de calitate si promovarea unei performane ridicate prin cooperarea cu instituiile europene similare si adoptarea bunelor practici din domeniul educaiei. Obiective: 1. Realizarea unei abordri interdisciplinare a cunotinelor care sa permit elevilor formarea unei viziuni globale despre educaie si instrucie. 2. Organizarea diferit a spaiului i timpului dedicat activitilor colare(în laboratoare, cabinete ,pe teren, în uniti economice, în muzee, etc.) i a celor din proiecte. 3. Confruntarea ideilor i compararea lor, interesul pentru cercetare i producerea de ipoteze si piste de lucru comune. 3. Realizarea parametrilor cantitativi i calitativi pentru mentinerea statutului de ,, coal European,, . Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 18

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Obiective: 1. Monitorizarea activitilor prevazute in documentele de planificare si documentele C.E.A.C. 2. Realizarea documentelor de evaluare intern , pregatirea documentelor si depunerea în termen . 4. Sprijinirea elevilor mai puin motivai i mai puin susinui de familii in vederea dobândirii abilitilor si competenelor de baz necesare dezvoltrii lor personale, ameliorrii rezultatelor colare, pentru activitatea profesional viitoare i pentru o cetenie european activ . Obiectiv: 1. Adaptare curricular si consiliere psihopedagogic a elevilor aflati in dificultate. 5. Creterea ofertei de activiti instructiv-educative i a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcie de nevoile integrrii comunitare. Obiectiv: 1. Realizarea de opionale i cercuri atractive , vizând depistarea talentelor i formarea pentru via a copiilor 6. Promovarea educaiei ecologice in scopul proteciei mediului Obiectiv : 1.Promovarea la toate disciplinele i permanent, prin activiti extracurriculare, a comportamentului activ pentru o dezvoltare durabil 7. Dezvoltarea la elevi i la cadrele didactice a abilitilor de comunicare în limbile de circulatie european si de a utiliza noile tehnologii de comunicare i informare. Obiective : 1.Motivarea cadrelor didactice de a-i perfectiona abilitile de comunicare intr-o limb strin i de utiliza internetul prin parcurgerea cursurilor prin C.C.D. 2.Accesul la internet în cabinete i laboratoare. 3.Utilizarea la maxim a soft-urilor educationale din A.E.L., smartbord, propriilor soft-uri la orele de curs si în activitile extracurriculare.

IX. MOTIVAREA ALEGERII TINTELOR

Alegerea intelor strategice servete la îndeplinirea misiunii colii într-o perioad de 4 ani , într-un mod etapizat si secvenial având ca fundament cunoaterea nevoilor si posibilitilor la nivelul colii i al comunitii. Pentru ca fiecare copil s-i gseasc propriul loc în comunitate i in natur , s-i construiasc un viitor este nevoie de o participare contient la propria educaie in spiritul dezvoltrii aptitudinilor i deprinderilor proprii, a spiritului de toleran si a capacitii de comunicare i socializare , a dezvoltrii valorilor unor tineri europeni. Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 19

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

X.OPTIUNI STRATEGICE

linta 1.Evidenierea dificultilor manifestate la nivelul unitii colare , referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare , în perspectiva egalizrii anselor Curriculum Identificarea stilurilor de învare la elevi i proiectarea activitii didactice în concordan cu nevoile de formare ale acestora Resurse materiale Dotarea tuturor cabinetelor cu un calculator cu imprimanta , un videoproiector si conectare intranet Realizarea unui cabinet de limbi strine Modernizarea centralei termice si racordarea la gaz Consumabile Director Primrie I.S.J. Sept.2008-sept.2012 Dotarea cu calculatoare si echipamente a spaiilor de învare pentru a spori funcionalitatea acestora Achiziionarea de carte i mijloace electronice pentru învarea limbilor strine Resurse umane Participarea cadrelor didactice la programul de perfecionare prin C.C.D. Contientizarea Consiliului local pentru reducerea cheltuielilor Relaii comunitare Realizarea de parteneriate cu instituiile locale

I.S.J.

Resurse umane i de timp C.E.A.C. Psiholog Cadre didactice Sem I 2.Dezvoltarea învrii continue de calitate i promovarea unei performane ridicate prin cooperarea cu instituiile europene similare si adoptarea bunelor practici din domeniul educaiei. Realizarea unei abordri interdisciplinare a cunotinelor care sa permit elevilor formarea unei viziuni globale despre educaie Organizarea diferit a spaiului i timpului dedicat activitilor colare(în laboratoare, cabinete ,pe teren, în uniti economice, în muzee, etc.) i a celor din proiecte.

Corhan A. Mihalache L. Pericleanu C. Bâsc N. Sept.2008-sept.2012 Participarea elevilor i profesorilor în proiectele de parteneriat Comenius sau ETwinning, Oracle

Consiliul local Continuarea parteneriatului cu C.C.D. Sept.2008-Sept.2012 Realizarea de schimburi la nivel european Participarea c.d. si a elevilor la programele on-line Realizarea de schimburi on-line

Participarea c.d. cu produse didactice Acces internet

Confruntarea ideilor i compararea lor, interesul pentru cercetare i producerea de ipoteze si piste de lucru comune. Resurse umane i de timp Cadre didactice

Bugetul colii

Buzatu A.

Depunerea 20

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Responsabilul de programe de cooperare Directorul colii Sept.2008­ iulie 2011 3.Realizarea parametrilor cantitativi si calitativi , meninerea statutului de ,,coal European,, Urmrirea desfurrii activitilor din planul managerial al C.E.A.C. Realizarea documentelor de evaluare intern ,Depunerea în termen a documentaiei solicitate de ARACIP.

Finanare Comisia European Primrie Asociaia prinilor Sept 2008 ­ iulie 2011 Continuarea programului de dotare a cabinetelor cu material didactic, conform solicitrii cadrelor didactice

Stoicescu C. Sept 2008-sept.2011

Instruirea cadrelor didactice, urmrirea ofertei de formare continu prin C.C.D.

candidaturii pentru un nou proiect Comenius Participare la simpozioane locale , nationale Realizarea în comun a activitilor educative planificate

Resurse umane i de timp Coordonator CEAC Responsabil cu proiecte Sept.2008-sept.2012 4.Sprijinirea elevilor mai puin motivai i mai puin susinui de familii în vederea ameliorrii rezultatelor colare Adaptare curricular, consiliere psihopedagogic

Resurse umane i de timp Psiholog , director adjunct, consilier educativ, Comisie de proximitate Sept.2008-sept.2011 Realizarea de opionale i cercuri 5. Creterea ofertei de atractive , vizând depistarea activiti instructivtalentelor i formarea pentru via a educative i a ofertei de copiilor timp liber, în funcie de

Rîsnoveanu Georgeta Stoicescu C. Primria Sept.2008-sept.2012 Realizarea programului pentru elevi ,de meditaii i de sprijin umanitar Realizarea consilierii colare i parentale prin cabinetul psihologic Continuarea proiectului cu politia de proximitate Consilier educativ O.N.G.-uri locale Sept.-anual Realizarea de proiecte cu finanare pentru asigurarea bazei materiale: staie radio, sal de

Director adjunct Stoicescu C. Sept.2008-sept.2012 Programe comune de formare pentru comunicare i participare la toleran cu c.d., prini, elevi ,,coala prinilor,,

Director Consilier educativ Sept.2008-sept.2012 95% promovare

Consilier educativ Sept.2008-sept.2011 Identificarea nevoi de informare i parcurgerea unui stagiu de formare

Consilier educativ Sept.2008-sept.2011 Identifica rea i colabora rea cu instituii interesate în educaie 21

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

nevoile integrrii comunitare. Resurse umane i de timp Director Consilier educativ Consiliul elevilor Sept.2010-sept.2011 6.Promovarea educaiei Promovarea la toate disciplinele i ecologice în scopul permanent, prin activiti proteciei mediului extracurriculare, a comportamentului activ pentru o dezvoltare durabil Resurse umane i de timp C.P. Sept.2008-sept.2012 7.Dezvoltarea la elevi i la cadrele didactice a abilitilor de comunicare în limbile de circulaie european si de a utiliza noile tehnologii de comunicare i informare.

festiviti continuarea activitilor educative în Club 7PLUS Director, consilier educativ sept.2010-sept.2011 Consumabile , casete, C.D.uri, imprimant color, couri , europubele

Motivarea cadrelor didactice de a-i perfeciona abilitile de comunicare intr-o limb strin i de utiliza internetul prin parcurgerea cursurilor prin C.C.D. Accesul la internet în cabinete i laboratoare. Utilizarea la maxima soft-urilor educaionale din A.E.L., smartbord, propriilor soft-uri la orele de curs si în activitile extracurriculare. Resurse umane i de timp Cabinet metodic, cadre Director didactice,comisia de perfecionare Mihalache L Sept.2008-sept 2012

Director Consilier educativ Sept.2008-sept.2012 Fonduri pentru, c.d.-uri, softuri ,consumabile

Director Consilier educativ Cadre didactice Sept.2010-sept.2011 Program de formare a c.d., elevilor i prinilor pentru comunicare i participare la o dezvoltare durabil. Director Consilier educativ Sept.2008-sept.2012 Programe de formare continu

Director Consilier educativ Instituii locale Sept.2010-sept.2011 Parteneriat cu APM. Garda de mediu

Consilier educativ Sept.2008-sept.2012 Parteneriat cu C.C.D., SIVECO.

Director , C.C.D. Sept.2008-sept 2012

Director , C.C.D. Sept.2008-sept 2012

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

22

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

XI. PRINCIPALELE CATEGORII DE RESURSE

Strategia stabilit se aplic din septembrie 2008 i estimm atingerea tuturor scopurilor strategice în august 2012. Resursele umane i de timp necesare au fost stabilite prin etapizare pe fiecare opiune strategic i prin planurile anuale. Estimm un buget pentru implementarea P.D.I.-ului in perioada 2010-2014 dup cum urmeaz : An colar Echipamente Alte bunuri Lucrri de Servicii reabilitare/ reparatii 2008-2009 20.000 26.000 20.000 24.600 2009-2010 30.000 27.000 1.000.000 26.100 2010-2011 40.000 30.000 30.000 28.000 2011-2012 40.000 30.000 30.000 30.000 Total 130.000 113.000 1.060.000 108.700

Total RON 90.600 1.073.000 128.000 120.000 1.411.700

XII. AVANTAJELE OPTIUNII

Alegerea strategiei noastre s-a bazat pe analiza diagnozei strii prezente a colii noastre i pe analiza nevoilor educaionale dovedindu-se absolut necesar ; atingerea intelor prin egalitatea anselor in educaie pentru toi elevii va duce la dezvoltarea implicrii active în propria educaie, la formarea acestora pentru via , la integrarea in comunitate si participarea la viaa comunitar. Elevii colii noastre au nevoie pentru a se integra i a-i croi un viitor în comunitatea din care fac parte de o cunoatere a specificului local, de educaie civic printr-un comportament civilizat, de formare pentru o dezvoltare durabil. Strategia aleas respect strategia de dezvoltare naional, regional i local i se poate realiza cu resursele umane ale colii la care se adaug resursele materiale existente i previzibile. La aceast strategie s-a ajuns prin consensul comunitii ;ea a fost rodul aciunii comune în C.P. al cadrelor didactice , Consiliul reprezentativ al Prinilor i Consiliul elevilor. lintele i opiunile alese vor folosi cu maximum de eficien resursele colii ( materiale i umane , inclusiv de timp, aezarea geografic în spaiul oraului i al rezervaiei Delta Dunrii , coexistena minoritilor) i ale comunitii. Strategia aleas va motiva elevii pentru o participare activ la propria educaie , la creterea calitii educaiei prin folosirea noilor tehnologii de informare i comunicare i va crete echitatea in furnizarea de servicii educaionale.

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

23

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

XIII PLANUL OPERATIONAL ANUAL - 2008 -2009

Responsa Ter Indicatori de realizare biliti men Tinta 1: Evidenierea dificultilor manifestate la nivelul unitii colare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare, in perspectiva egalizrii anselor. 1. Identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice prin programe de invatare pe tot parcursul vietii. 1.Participarea la stagiul de Cadre didactice pregtire pentru cadrele didactice în domeniul metodelor de evaluare 2. Organizarea grupelor de lucru pentru realizarea de proiecte cu finanare 3.Participarea c.d. la concursul de burse prin programul Comenius 4.Pregtirea c.d. pentru desfurarea leciilor în programul A.E.L. 5.Diseminarea informaiilor de ctre formabili i formatori. 6.Dotarea cabinetelor de la parter cu un calculator cu imprimanta , un videoproiector 7.Conectare intranet parter Cadre didactice Cel puin 30%din cadrele didactice din coal vor realiza un portofoliu crosscurricular cu metode de evaluare Sept. 2008 Obinerea finanrii pentru cel puin un proiect Dec.2008 Obinerea a cel puin o burs Desfurarea 50% a leciilor în sistem A.E.L. Sept 2008 Obiectiv Activitatea Resurse

C.C.D

Rîsnovea nu Georgeta Stoicescu C., Buzatu A Foru Gabriel Rîsnovea nu Georgeta director

Finanare, acces la informaie Administra tor A.E.L. Consumabile Formatori Finantare , acces la informatie

Sept.2008

Permanent Cresterea randamentului didactic Sept 2009 Cresterea randamentului didactic

2.Identificarea stilurilor de 1. Elaborarea la nivelul Sefi catedre învare la elevi i proiectarea fiecrei catedre a unor activitii didactice în materiale auxiliare adaptate Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Psiholog

Sept.2008

Imbunatatirea rezultatelor scolare 24

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

concordan cu nevoile formare ale acestora.

de diferitelor stiluri de învare ale elevilor. Pandele V. Mai 2008 25 participani 2.Realizarea proiectului de Formator Prezena a 90% din prini formare a prinilor ,, Educam Consumabile asa,, prin sedine cu tem psiholog Ianuarie 25 participani 3.Realizarea programelor de Formator Prezena a 90% din prini Consumabile 2009 formare a prinilor pe : - probleme de comunicare - lupta antidrog - reducerea absenteismului i abandonului colar Tinta 2. Dezvoltarea învrii continue de calitate si promovarea unei performane ridicate prin cooperarea cu instituiile europene similare si adoptarea bunelor practici din domeniul educaiei. ,,Ghidul candidatului" Finanare ANPCDEFP Done Lidia Buzatu A. Stoicescu C. Octombrie Contactarea mai multor coli 2008 Ianuarie 2008 Obinerea finanrii

1.Vizitarea site-urilor de gsire a colilor partenere 2. Participarea la o Vizit pregtitoare în vederea implementrii unui nou proiect Comenius 3. Participarea la proiectul ,,School and classroom" i Oracle ­Thinkquest,, pentru promovarea învrii limbilor strine i a diversitii lingvistice 2. Organizarea diferit a 1.Organizarea activitatii pe spaiului i timpului dedicat cabinete activitilor colare(în laboratoare, cabinete ,pe teren, 2. Realizarea programului în uniti economice, în muzee, activitatilor extracurriculare in etc.) i a celor din proiecte. club7 plus 1. Realizarea unei abordri interdisciplinare a cunotinelor care sa permit elevilor formarea unei viziuni globale despre educaie Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

ISJ - inspector de programe comunitare

Stoicescu C Aldea M.

Oct.2008 ­ iunie 2009

Contactarea unei clase partener i realizarea unui plan de coresponden

Consumabile

Coordonator educativ

Permanent Reducerea absenteismului

25

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

3. Confruntarea ideilor i compararea lor, interesul pentru Permanent Cunoasterea nouttilor de Director cercetare i producerea de 3. Favorizarea accesului la Consumabile ipoteze si piste de lucru comune. informatie prin internet specialitate Director adjunct Conform 4. Monitorizarea activittilor Grafic activitti graficului metodice Tinta 3. Realizarea parametrilor cantitativi i calitativi pentru mentinerea statutului de ,, coal European,, . 1. Monitorizarea activitilor prevazute in documentele de planificare si documentele C.E.A.C. 1. Monitorizarea activitatilor propuse in documentele manageriale 2. Verificarea activittii actului educational prin asistente, teste unice 3. Monitorizarea gradului de satisfactie al beneficiarilor 4.Instruirea c.d. privind realizarea portofoliului 2.Realizarea documentelor de 1.Realizarea documentelor de evaluare intern , pregatirea evaluare interna. documentelor si depunerea în 2. Realizarea programului de termen . achiziii din fonduri guvernamentale Instrumente de monitorizare Instrumente de evaluare Chestionare Fisa proiectare portofoliu Consumabile I.S.J. Director Mai 2009 Realizarea tuturor activitatilor 90% promovare

Director adjunct , CEAC CEAC CEAC Responsabil CEAC Director Contabil

Ian-mai 2009 Mai 2009 Oct.2008 Oct.2008 Sept 2008

80% beneficiari multumiti de activitatea scolii Realizarea Depunerea in termen a documentatiei. Realizarea la timp a procedurilor de achiziie

Tinta 4. Sprijinirea elevilor mai puin motivai i mai puin susinui de familii in vederea dobândirii abilitilor si competenelor de baz necesare dezvoltrii lor personale, ameliorrii rezultatelor colare, pentru activitatea profesional viitoare i pentru o cetenie european activ . 1. Adaptare curricular si consiliere psihopedagogic a elevilor aflati in dificultate. 1. Identificarea stilurilor de Chestionare invatare la elevi. 2. Proiectarea activittilor pe Fise de lucru, pentru facilitarea asimilarii si activitati practice Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Psiholog Sefi catedre/comisii Sept. Sept Cunoasterea elevilor Cresterea randamentului scolar 26

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

intelegerii notiunilor. 3. Realizarea progrmului de pregtire suplimentara a elevilor 4. Realizarea actiunilor de sprijin umanitar a elevilor din scoala /alte scoli, a copiilor bolnavi ,a btrânilor 5. Realizarea programului de consilier individuala , parental. 6. Identificarea si orientarea elevilor cu tulburri grave psihice si de comportament

Orar de pregatire suplimentara Colecta , donatii

Director adjunct

Oct.

Obtinerea performantei scolare Egalizarea sanselor

Corhan A.

sarbatori religioase,

Program consiliere Fise de evaluare

Psiholog

permanent

Echilibru emotional

Psiholog

inceputul anului scolar pe parcursul anului scolar

Orientare scolara, adaptare curriculara

7.Consiliere scolara pentru Teste de sprijinul orientarii scolare si aptitudini profesionale 8.Actiuni de prevenire a Procese verbale absenteismului , abandonului , a violentei prin prelucrarea la elevi si parinti a ROI .

Psiholog

OSP conform aptitudinilor Reducerea cu 50% a abandonului

Coordonator educativ

Tinta 5. Creterea ofertei de activiti instructiv-educative i a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcie de nevoile integrrii comunitare. Sedinte cu 1. Realizarea de opionale i 1.Consultarea beneficiarilor parintii, privind optionalele activitti atractive , vizând directi Ore de dirigentie depistarea talentelor i formarea dorite pentru via a copiilor 2. Propunerea listei de CDS a Redactarea CDS scolii si alegerea optionalului de ctre elevi 3. .Introducerea opionalului, ,, Finanare Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Director adjuct Decembri e Satisfacerea beneficiarilor

Director adjunct

Ianuarie

Satisfacerea beneficiarilor Tabel semnaturi Formarea deprinderilor de 27

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Ed. pentru Europa,,

consumabile

Aprobare ISJ

Sept.2009

comportament civilizat Reducerea violentei în coal Formarea elevilor pentru o dezvoltare durabil Participarea a 80% din elevii colii Formarea elevilor pentru o dezvoltare durabil Participarea a 80% din elevii colii Antrenarea tuturor elevilor in colectarea selectiva a deseurilor din plastic si hârtie Formarea comportamentului ecologic

Tinta 6. Promovarea educaiei ecologice in scopul proteciei mediului 1.Promovarea la toate 1.Amenajarea , cu participarea Finanare material Aldea M. disciplinele i permanent, prin activa a copiilor, a parcului sditor activiti extracurriculare, a scolii comportamentului activ pentru o 2. Aciune de curire a Finanare saci mediului din cadrul proiectului plastic, premii, Andone M. dezvoltare durabil ,,Eco-coala,, fluturai, material foto i video 3. Initiera proiectului educativ ,, Un mediu curat pentru generatia verde,, pentru judetul Tulcea 4. Implicarea elevilor in realizarea de obiecte din materiale reciclabile: ecomrtisoare, aranjamente eco. autofinantare consumbile Director

Sept. 2009

Aprilie

Sept 2009

finantare asociatia Printe printilor Avantaje

permanent

Tinta 7. . Dezvoltarea la elevi i la cadrele didactice a abilitilor de comunicare în limbile de circulatie european si de a utiliza noile tehnologii de comunicare i informare. 1.Motivarea cadrelor didactice 1. Monitorizarea activittii in de a-i perfectiona abilitile de sala AEL. comunicare intr-o limb strin i de utiliza internetul prin parcurgerea cursurilor prin C.C.D. 2.Accesul la internet în cabinete 2. Informarea la zi cu nouttile i laboratoare. disciplinei. Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Procedura de monitorizare Director Sept 2009 80% elevi au competente digitate

Finantare abonament

Director

Permanent

70% c.d. utilizeaza informatia virtuala 28

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

3.Utilizarea la maxim a softurilor educationale din A.E.L., smartbord, propriilor soft-uri la 3. Dotarea cabinetelor cu soft- Finanare soft-ri orele de curs si în activitile uri educationale extracurriculare.

Sept. 2009

impreuna cu elevii Formarea deprinderilor de utilizarea a soft-rilor tablei smart

PLANUL OPERATIONAL ANUAL - 2009 -2010

Responsa Ter Indicatori de realizare biliti men Tinta 1: Evidenierea dificultilor manifestate la nivelul unitii colare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare, in perspectiva egalizrii anselor. 1. Identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice prin programe de invatare pe tot parcursul vietii. 1.Identificarea cadrelor Cadre didactice didactice care nu au participat la cursuri de perfecionare în specialitate i metodica predrii. 2. Informarea cadrelor didactice Cadre didactice cu oferta de formare a CCD 3.Participarea c.d. la concursul de burse prin programul Comenius 4.Realizarea graficului pentru desfurarea leciilor în programul A.E.L. 5.Diseminarea informaiilor de Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Finanare, acces la informaie Administra tor A.E.L. Consumabile Formatori Sept 2009 C.C.D 50% participare Obiectiv Activitatea Resurse

Rîsnovea nu Georgeta Stoicescu C., Buzatu A Foru Gabriel Rîsnovea

Sept. 2009 100% informare

Dec.2009

Obinerea a cel puin o burs Desfurarea 60% a leciilor în sistem A.E.L.

Sept.2009

Permanent Cresterea randamentului 29

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

ctre formabili i formatori. 6.Dotarea cabinetelor de la etajul I cu un calculator cu imprimanta , un videoproiector 7.Conectare intranet etajul I 2.Identificarea stilurilor de învare la elevi i proiectarea activitii didactice în concordan cu nevoile de formare ale acestora.

Finantare , acces la informatie

nu Georgeta director

Sept 2009

didactic Cresterea randamentului didactic

1. Realizarea la nivelul Sefi catedre Psiholog Sept.2009 Imbunatatirea rezultatelor fiecrei catedre a unor scolare materiale auxiliare adaptate diferitelor stiluri de învare ale elevilor. Psiholog Mai 2010 25 participani/clasa 2.Continuarea proiectului de Formator Prezena a 90% din prini formare a prinilor ,, Educam Consumabile asa,, prin sedine cu tem psiholog Ianuarie 25 participani/clasa 3.Continuarea programelor de Formator Prezena a 90% din prini Consumabile 2010 formare a prinilor pe : - probleme de comunicare - lupta antidrog - reducerea absenteismului i abandonului colar Tinta 2. Dezvoltarea învrii continue de calitate si promovarea unei performane ridicate prin cooperarea cu instituiile europene similare si adoptarea bunelor practici din domeniul educaiei. 1.Vizitarea site-urilor de gsire a colilor partenere 2. Participarea la o Vizit pregtitoare în vederea implementrii unui nou proiect Comenius 3. Participarea la proiectul ,,Etwining,, ,, pentru promovarea învrii limbilor strine i a ,,Ghidul candidatului" Finanare ANPCDEFP ISJ - inspector de programe comunitare Done Lidia Buzatu A. Stoicescu C. Octombrie Contactarea mai multor coli 2009 Ianuarie 2009 Oct.2009 ­ iunie 2010 Obinerea finanrii

1. Realizarea unei abordri interdisciplinare a cunotinelor care sa permit elevilor formarea unei viziuni globale despre educaie

Stoicescu C Aldea M.

Contactarea unei clase partener i realizarea unui plan de coresponden 30

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

2. Organizarea diferit a spaiului i timpului dedicat activitilor colare(în laboratoare, cabinete ,pe teren, în uniti economice, în muzee, etc.) i a celor din proiecte. 3. Confruntarea ideilor i compararea lor, interesul pentru cercetare i producerea de ipoteze si piste de lucru comune.

diversitii lingvistice 1.Realizarea activittilor din Finantare cadrul parteneriatelor educative 2. Realizarea programului Grafic activitti activitatilor extracurriculare in club7 plus 3. Realizarea de activitti Grafic activitti metodice activ-participative

Coordonator educativ Coordonator educativ

Permanent Reducerea absenteismului

Permanent Socializarea copiilor

Director adjunct

Conform graficului

Perfectionare prin schimb de experienta

Tinta 3. Realizarea parametrilor cantitativi i calitativi pentru mentinerea statutului de ,, coal European,, . 1. Monitorizarea activitilor prevazute in documentele de planificare si documentele C.E.A.C. 1. Realizarea activitatilor propuse in documentele de planificare 2. Verificarea activittii actului educational prin asistente, teste unice 3. Monitorizarea gradului de satisfactie al beneficiarilor 2.Realizarea documentelor de 1.Realizarea documentelor de evaluare intern , pregatirea evaluare interna. documentelor si depunerea în 2. Realizarea programului de termen . achiziii pentru scoala si gradinita pp Instrumente de monitorizare Instrumente de evaluare Chestionare Consumabile Certificat SEAP Director Mai 2010 Realizarea tuturor activitatilor 90% promovare

Director adjunct , CEAC CEAC Responsabil CEAC Director Contabil

Ian-mai 2010 Mai 2010 Oct.2009 Sept 2009

80% beneficiari multumiti de activitatea scolii Depunerea in termen a documentatiei. Realizarea la timp a procedurilor de achiziie

Tinta 4. Sprijinirea elevilor mai puin motivai i mai puin susinui de familii in vederea dobândirii abilitilor si competenelor de baz necesare dezvoltrii lor personale, ameliorrii rezultatelor colare, pentru activitatea profesional viitoare i pentru o cetenie european activ . Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 31

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

1. Adaptare curricular si consiliere psihopedagogic a elevilor aflati in dificultate.

1. Identificarea stilurilor de invatare la elevi. 2. Proiectarea activittilor pe pentru facilitarea asimilarii si intelegerii notiunilor. 3. Realizarea progrmului de pregtire suplimentara a elevilor cu dificultati in invatare si a celor performanti 4. Realizarea actiunilor de sprijin umanitar a elevilor din scoala /alte scoli, a copiilor bolnavi ,a btrânilor 5. Realizarea programului de consiliere individuala , parental. 6. Identificarea si orientarea elevilor cu tulburri grave psihice si de comportament

Chestionare Fise de lucru, activitati practice Orar de pregatire suplimentara

Psiholog Sefi catedre/comisii Director adjunct

Sept. Sept

Cunoasterea elevilor Cresterea randamentului scolar Obtinerea performantei scolare

Oct.

Colecta , donatii

Corhan A.

sarbatori religioase,

Egalizarea sanselor

Program consiliere Fise de evaluare

Psiholog

permanent

Echilibru emotional

Psiholog

inceputul anului scolar pe parcursul anului scolar

Orientare scolara, adaptare curriculara

7.Consiliere scolara pentru Teste de sprijinul orientarii scolare si aptitudini profesionale

Psiholog

OSP conform aptitudinilor

Reducerea cu 50% a 8.Actiuni de prevenire a Procese verbale Coordonator abandonului absenteismului , abandonului , a educativ violentei prin prelucrarea la elevi si parinti a ROI . Aplicarea ROI. Tinta 5. Creterea ofertei de activiti instructiv-educative i a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcie de nevoile integrrii comunitare. 1. Realizarea de opionale i 1.Consultarea beneficiarilor activitti atractive , vizând directi privind optionalele Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Sedinte cu parintii, Director adjuct Decembri e Satisfacerea beneficiarilor 32

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

depistarea talentelor i formarea dorite pentru via a copiilor 2. Propunerea listei de CDS a scolii si alegerea optionalului de ctre elevi 3. .Introducerea opionalului, ,, Dunrea albastra,,

Ore de dirigentie Redactarea CDS Director adjunct Ianuarie Satisfacerea beneficiarilor Tabel semnaturi Formarea deprinderilor de comportament civilizat

Finanare consumabile

Aprobare ISJ

Sept.2010

Tinta 6. Promovarea educaiei ecologice in scopul proteciei mediului 1.Promovarea la toate 1.Continuarea amenajrii , cu Finanare material Aldea M. disciplinele i permanent, prin participarea activa a copiilor, a sditor activiti extracurriculare, a parcului scolii comportamentului activ pentru o 2. Aciune de curire a Finanare saci Andone M. mediului din cadrul proiectului plastic, premii, dezvoltare durabil fluturai, material ,,Eco-coala,, foto i video 3. Implementarea proiectului educativ ,, Un mediu curat pentru generatia verde,, pentru judetul Tulcea 4. Implicarea elevilor in colectarea selectiva a deseurilor . autofinantare consumbile Director

Sept. 2010

Aprilie

Sept 2009

finantare asociatia Printe printilor Avantaje

permanent

Formarea elevilor pentru o dezvoltare durabil Participarea a 80% din elevii colii Formarea elevilor pentru o dezvoltare durabil Participarea a 80% din elevii colii Antrenarea tuturor elevilor in colectarea selectiva a deseurilor din plastic si hârtie Formarea comportamentului ecologic

Tinta 7. . Dezvoltarea la elevi i la cadrele didactice a abilitilor de comunicare în limbile de circulatie european si de a utiliza noile tehnologii de comunicare i informare. 1. Inscrierea si parcurgerea CCD 1.Motivarea cadrelor didactice cursurilor de limba englez de a-i perfectiona abilitile de comunicare intr-o limb strin i de utiliza internetul prin parcurgerea cursurilor prin Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Director Sept 2009 50% c.d.

33

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

C.C.D. 2.Accesul la internet în cabinete i laboratoare. 3.Utilizarea la maxim a softurilor educationale din A.E.L., smartbord, propriilor soft-uri la orele de curs si în activitile extracurriculare.

2. Informarea la zi cu nouttile Finantare abonament disciplinei.

Director

Permanent

70% c.d. utilizeaza informatia virtuala impreuna cu elevii

3. Realizarea de catre fiecare Finanare cabinet a unei baze de date electronice in sprijinul desfsurrii lectiilor activparticipative

Sefi comisii

Sept. 2010

50% c.d.

PLANUL OPERATIONAL ANUAL - 2010 -2011

Responsa Ter Indicatori de realizare biliti men Tinta 1: Evidenierea dificultilor manifestate la nivelul unitii colare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare, in perspectiva egalizrii anselor. 1. Identificarea nevoii de 1.Perfecionarea cadrelor Cadre didactice formare a cadrelor didactice prin didactice prin participarea la programe de invatare pe tot cursurile POSDRU parcursul vietii. 2. Informarea cadrelor didactice Cadre didactice cu oferta de formare a CCD 3.Participarea c.d. la concursul de burse prin programul Comenius 4.Realizarea graficului pentru desfurarea leciilor în programul A.E.L. 5.Diseminarea informaiilor de Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Finanare, acces la informaie Administra tor A.E.L. Consumabile Formatori Sept 2011 C.C.D 20% participare Obiectiv Activitatea Resurse

Rîsnovea nu Georgeta Stoicescu C., Buzatu A Foru Gabriel Rîsnovea

Sept. 2010 100% informare

Dec.2010

Obinerea a cel puin o burs Desfurarea 60% a leciilor în sistem A.E.L.

Sept.2010

Permanent Cresterea randamentului 34

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

ctre formabili i formatori. 6.Dotarea cabinetelor de la etajul II cu un calculator cu imprimanta , un videoproiector 7.Conectare intranet etajul II 2.Identificarea stilurilor de învare la elevi i proiectarea activitii didactice în concordan cu nevoile de formare ale acestora.

Finantare , acces la informatie

nu Georgeta director

Dec.2010

didactic Cresterea randamentului didactic

1. reactualizarea la nivelul Sefi catedre Psiholog Sept.2010 Imbunatatirea rezultatelor fiecrei catedre a unor scolare materiale auxiliare adaptate diferitelor stiluri de învare ale elevilor. Psiholog Mai 2011 25 participani/clasa 2.Continuarea proiectului de Formator Prezena a 90% din prini formare a prinilor ,, Educam Consumabile asa,, prin sedine cu tem psiholog Ianuarie 25 participani/clasa 3.Continuarea programelor de Formator Prezena a 90% din elevi Consumabile 2011 formare a elevilor pe : - probleme de comunicare - lupta antidrog - reducerea absenteismului i abandonului colar Tinta 2. Dezvoltarea învrii continue de calitate si promovarea unei performane ridicate prin cooperarea cu instituiile europene similare si adoptarea bunelor practici din domeniul educaiei. 1.Vizitarea site-urilor de gsire a colilor partenere 2. Participarea la o Vizit pregtitoare în vederea implementrii unui nou proiect Comenius 3. Participarea la proiectul ,,Etwining,, ,, pentru promovarea învrii limbilor strine i a ,,Ghidul candidatului" Finanare ANPCDEFP ISJ - inspector de programe comunitare Done Lidia Stoicescu C Stoicescu C. Octombrie Contactarea mai multor coli 2010 Ianuarie 2010 Obinerea finanrii

1. Realizarea unei abordri interdisciplinare a cunotinelor care sa permit elevilor formarea unei viziuni globale despre educaie

Stoicescu C Aldea M.

Oct.2010­ Contactarea unei clase iunie 2011 partener i realizarea unui plan de coresponden 35

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

2. Organizarea diferit a spaiului i timpului dedicat activitilor colare(în laboratoare, cabinete ,pe teren, în uniti economice, în muzee, etc.) i a celor din proiecte. 3. Confruntarea ideilor i compararea lor, interesul pentru cercetare i producerea de ipoteze si piste de lucru comune.

diversitii lingvistice 1.Realizarea activittilor din Finantare cadrul parteneriatelor educative 2. Realizarea programului Grafic activitti activitatilor extracurriculare in club7 plus 3. Realizarea de activitti Grafic activitti metodice activ-participative

Coordonator educativ Coordonator educativ

Permanent Reducerea absenteismului

Permanent Socializarea copiilor

Director adjunct

Conform graficului

Perfectionare prin schimb de experienta

Tinta 3. Realizarea parametrilor cantitativi i calitativi pentru mentinerea statutului de ,, coal European,, . 1. Monitorizarea activitilor prevazute in documentele de planificare si documentele C.E.A.C. 1. Realizarea activitatilor propuse in documentele de planificare 2. Verificarea activittii actului educational prin asistente, teste unice 3. Monitorizarea gradului de satisfactie al beneficiarilor 2.Realizarea documentelor de 1.Realizarea documentelor de evaluare intern , pregatirea evaluare interna. documentelor si depunerea în 2. Realizarea programului de termen . achiziii pentru scoala si gradinita pp Instrumente de monitorizare Instrumente de evaluare Chestionare Consumabile Certificat SEAP Director Mai 2011 Realizarea tuturor activitatilor 90% promovare

Director adjunct , CEAC CEAC Responsabil CEAC Director Contabil

Ian-mai 2011 Mai 2011 Oct.2010 Sept 2011

80% beneficiari multumiti de activitatea scolii Depunerea in termen a documentatiei. Realizarea la timp a procedurilor de achiziie

Tinta 4. Sprijinirea elevilor mai puin motivai i mai puin susinui de familii in vederea dobândirii abilitilor si competenelor de baz necesare dezvoltrii lor personale, ameliorrii rezultatelor colare, pentru activitatea profesional viitoare i pentru o cetenie european activ . Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 36

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

1. Adaptare curricular si consiliere psihopedagogic a elevilor aflati in dificultate.

1. Identificarea stilurilor de invatare la elevi. 2. Proiectarea activittilor pe pentru facilitarea asimilarii si intelegerii notiunilor. 3. Realizarea programului de pregtire suplimentara a elevilor cu dificultati in invatare si a celor performanti 4. Continuarea actiunilor de sprijin umanitar a elevilor din scoala /alte scoli, a copiilor bolnavi ,a btrânilor 5. Realizarea programului de consiliere individuala , parental. 6. Identificarea si orientarea elevilor cu tulburri grave psihice si de comportament

Chestionare Fise de lucru, activitati practice Orar de pregatire suplimentara

Psiholog Sefi catedre/comisii Director adjunct

Sept. Sept

Cunoasterea elevilor Cresterea randamentului scolar Obtinerea performantei scolare

Oct.

Colecta , donatii

Corhan A.

sarbatori religioase,

Egalizarea sanselor

Program consiliere Fise de evaluare

Psiholog

permanent

Echilibru emotional

Psiholog

inceputul anului scolar pe parcursul anului scolar

Orientare scolara, adaptare curriculara

7.Consiliere scolara pentru Teste de sprijinul orientarii scolare si aptitudini profesionale

Psiholog

OSP conform aptitudinilor

Reducerea cu 50% a 8.Actiuni de prevenire a Procese verbale Coordonator abandonului absenteismului , abandonului , a educativ violentei prin prelucrarea la elevi si parinti a ROI . Aplicarea ROI. Tinta 5. Creterea ofertei de activiti instructiv-educative i a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcie de nevoile integrrii comunitare. 1. Realizarea de opionale i 1.Consultarea beneficiarilor activitti atractive , vizând directi privind optionalele Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Sedinte cu parintii, Director adjuct Decembri e Satisfacerea beneficiarilor 37

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Ore de dirigentie depistarea talentelor i formarea dorite pentru via a copiilor Director adjunct 2. Propunerea listei de CDS a Redactarea CDS scolii si alegerea optionalului de ctre elevi Finanare 3. .Introducerea opionalelor de Aprobare ISJ consumabile dezvoltare a competentelor artistice Tinta 6. Promovarea educaiei ecologice in scopul proteciei mediului 1.Promovarea la toate 1.Continuarea amenajrii , cu Finanare material Aldea M. disciplinele i permanent, prin participarea activa a copiilor, a sditor activiti extracurriculare, a parcului scolii comportamentului activ pentru o 2. Aciune de curire a Finanare saci Andone M. mediului din cadrul proiectului plastic, premii, dezvoltare durabil fluturai, material ,,Eco-coala,, foto i video

Ianuarie

Satisfacerea beneficiarilor Tabel semnaturi Formarea deprinderilor de comportament civilizat

Sept.2011

Director 3.Continuarea proiectului autofinantare educativ ,, Un mediu curat consumbile pentru generatia verde,, pentru judetul Tulcea 4. Implicarea elevilor in finantare asociatia Printe colectarea selectiva a deseurilor printilor Avantaje . Mai 2011 Director adjunct 5. Evaluarea elevilor prin consumabile metoda proiectului online Tinta 7. . Dezvoltarea la elevi i la cadrele didactice a abilitilor de comunicare în limbile de circulatie european si de a utiliza noile tehnologii de comunicare i informare. 1.Motivarea cadrelor didactice 1. Inscrierea si parcurgerea CCD de a-i perfectiona abilitile de cursurilor de limba englez comunicare intr-o limb strin i de utiliza internetul prin Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Director Sept 2010 50% c.d.

Formarea elevilor pentru o dezvoltare durabil Participarea a 80% din elevii colii Formarea elevilor pentru o Aprilie dezvoltare durabil Participarea a 80% din elevii colii Sept 2011 Antrenarea tuturor elevilor in colectarea selectiva a deseurilor din plastic si hârtie Permanent Formarea comportamentului ecologic Sept. 2011

38

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

parcurgerea cursurilor prin C.C.D. 2.Accesul la internet în cabinete i laboratoare. 3.Utilizarea la maxim a softurilor educationale din A.E.L., smartbord, propriilor soft-uri la orele de curs si în activitile extracurriculare.

2. Informarea la zi cu nouttile Finantare disciplinei. abonament

Director

Permanent

70% c.d. utilizeaza informatia virtuala impreuna cu elevii

3. Actualizarea de catre fiecare Finanare cabinet a bazei de date electronice in sprijinul desfsurrii lectiilor activparticipative

Sefi comisii

Sept. 2010

50% c.d.

PLANUL OPERATIONAL ANUAL - 2011 -2012

Responsa Ter Indicatori de realizare biliti men Tinta 1: Evidenierea dificultilor manifestate la nivelul unitii colare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare, in perspectiva egalizrii anselor. 1. Identificarea nevoii de 1.Studiul metodologiilor Cadre didactice formare a cadrelor didactice prin aferente LEN si aplicarea programe de invatare pe tot acestora parcursul vietii. 2. Informarea cadrelor didactice Cadre didactice cu oferta de formare a CCD 3.Diseminarea informaiilor de Formatori ctre formabili i formatori. 4.Extinderea evalurii elevilor Formator prin metoda proiectului. Folosirea portofoliului in evaluare Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Sept 2011 C.C.D 100%c.d. aplic metodologiile Obiectiv Activitatea Resurse

Rîsnovea nu Georgeta Rîsnovea nu Georgeta Director adjunct

Sept. 2011 100% informare

Permanent Cresterea randamentului didactic permanent 10% din evaluare prin aceste metode

39

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

2.Identificarea stilurilor de învare la elevi i proiectarea activitii didactice în concordan cu nevoile de formare ale acestora.

5. Identificarea c.d.care nu au Programe CCD Mihalache L Sept 2011 100% c,d. perfectionate la participat la cursuri de 5 ani perfectionare in specialitate si metodica predrii si inscrierea la cursuri Director adjunct 2011-2012 Imbunatatirea rezultatelor 1. Urmarirea progresului Sefi catedre elevilor prin testri initiale si consumabile scolare finale, interne si externe 2.Continuarea proiectului de Formator Psiholog Mai 2011 25 participani/clasa formare a prinilor ,, Educam Consumabile Prezena a 90% din prini asa,, prin sedine cu tem psiholog Ianuarie 25 participani/clasa 3.Continuarea programelor de Formator Prezena a 90% din elevi Consumabile 2011 formare a elevilor pe : - probleme de comunicare - lupta antidrog - reducerea absenteismului i abandonului colar Tinta 2. Dezvoltarea învrii continue de calitate si promovarea unei performane ridicate prin cooperarea cu instituiile europene similare si adoptarea bunelor practici din domeniul educaiei. 1.Vizitarea site-urilor de gsire a colilor partenere 2. Participarea la o Vizit pregtitoare în vederea implementrii unui nou proiect Comenius 3. Participarea la proiectul ,,Etwining,, ,, pentru promovarea învrii limbilor strine i a diversitii lingvistice a 1.Realizarea activittilor din ,,Ghidul candidatului" Finanare ANPCDEFP ISJ - inspector de programe comunitare Finantare Done Lidia Stoicescu C Stoicescu C. Octombrie Contactarea mai multor coli 2011 Ianuarie 2011 Obinerea finanrii

1. Realizarea unei abordri interdisciplinare a cunotinelor care sa permit elevilor formarea unei viziuni globale despre educaie

Stoicescu C Aldea M.

Oct.2011­ Contactarea unei clase iunie 2012 partener i realizarea unui plan de coresponden Permanent Reducerea absenteismului 40

2.

Organizarea

diferit

Coordonator

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

spaiului i timpului dedicat activitilor colare(în laboratoare, cabinete ,pe teren, în uniti economice, în muzee, etc.) i a celor din proiecte. 3. Confruntarea ideilor i compararea lor, interesul pentru cercetare i producerea de ipoteze si piste de lucru comune.

cadrul parteneriatelor educative 2. Realizarea programului Grafic activitti activitatilor extracurriculare in club7 plus 3. Realizarea de activitti Grafic activitti metodice activ-participative

educativ Coordonator educativ Permanent Socializarea copiilor

Director adjunct

Conform graficului

Perfectionare prin schimb de experienta

Tinta 3. Realizarea parametrilor cantitativi i calitativi pentru mentinerea statutului de ,, coal European,, . 1. Monitorizarea activitilor prevazute in documentele de planificare si documentele C.E.A.C. 1. Realizarea activitatilor propuse in documentele de planificare 2. Verificarea activittii actului educational prin asistente, teste unice 3. Monitorizarea gradului de satisfactie al beneficiarilor 4. Aplicarea diferentiat a sarcinilor de lucru pentru elevii cu probleme in invtare, elaborarea si realizarea planului de interventie personalizat, a curriculumului adaptat 5. organizarea , planificarea si realizarea recapitulrilor si evalurilor initiale si finale la disciplinele prevzute de MECTS. 2.Realizarea documentelor de 1.Realizarea documentelor de evaluare intern , pregatirea Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Instrumente de monitorizare Instrumente de evaluare Chestionare c.d. Director Mai 2012 Realizarea tuturor activitatilor 90% promovare

Director adjunct , CEAC CEAC Director adjunct

Ian-mai 2012 Mai 2012 2011-12

80% beneficiari multumiti de activitatea scolii Scderea cu 50% a numrului de corigenti

c.d.

Sefi comisii

Sept 2011-mai 2012

Inregistrarea progresului

Consumabile

Responsabil

Oct.2011

Depunerea in termen a 41

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

documentelor si depunerea termen .

în evaluare interna. CEAC documentatiei. 2. Continuarea demersurilor Primaria Director Sept 2011 Realizarea la timp a pentru modernizarea centralei Contabil procedurilor de achiziie termice si racordare la gaz. Primria Director Sept 2011 Realizarea la timp a 3. Continuarea demersurilor pentru realizarea proiectului de Contabil procedurilor de achiziie reabilitare, modernizare si extindere a gradinitei pp 4. Perfectionarea membrilor ISJ CEAC Mai-oct Participare la proiectul CEAC prin schimb de 2011 POSDRU 55330 experienta Tinta 4. Sprijinirea elevilor mai puin motivai i mai puin susinui de familii in vederea dobândirii abilitilor si competenelor de baz necesare dezvoltrii lor personale, ameliorrii rezultatelor colare, pentru activitatea profesional viitoare i pentru o cetenie european activ . 1. Adaptare curricular si consiliere psihopedagogic a elevilor aflati in dificultate. 1. Identificarea stilurilor de invatare la elevi. 2. Proiectarea activittilor pe pentru facilitarea asimilarii si intelegerii notiunilor. 3. Realizarea programului de pregtire suplimentara a elevilor cu dificultati in invatare si a celor performanti 4. Continuarea actiunilor de sprijin umanitar a elevilor din scoala /alte scoli, a copiilor bolnavi ,a btrânilor 5. Realizarea programului de consiliere individuala , parental. 6. Identificarea si orientarea Chestionare Fise de lucru, activitati practice Orar de pregatire suplimentara Psiholog Sefi catedre/comisii Director adjunct Sept. Sept Cunoasterea elevilor Cresterea randamentului scolar Obtinerea performantei scolare

Oct.

Colecta , donatii

Corhan A.

sarbatori religioase,

Egalizarea sanselor

Program consiliere Fise de evaluare

Psiholog

permanent

Echilibru emotional

Psiholog

inceputul

Orientare scolara, adaptare 42

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

elevilor cu tulburri grave psihice si de comportament 7.Consiliere scolara pentru Teste de sprijinul orientarii scolare si aptitudini profesionale Psiholog

anului scolar pe parcursul anului scolar

curriculara

OSP conform aptitudinilor

Reducerea cu 50% a Coordonator 8.Actiuni de prevenire a Procese verbale abandonului educativ absenteismului , abandonului , a violentei prin prelucrarea la elevi si parinti a ROI . Aplicarea ROI. Tinta 5. Creterea ofertei de activiti instructiv-educative i a ofertei de petrecere a timpului liber, in funcie de nevoile integrrii comunitare. Director adjuct Sedinte cu 1. Realizarea de opionale i 1.Consultarea beneficiarilor parintii, privind optionalele activitti atractive , vizând directi Ore de dirigentie depistarea talentelor i formarea dorite pentru via a copiilor Director adjunct 2. Propunerea listei de CDS a Redactarea CDS scolii si alegerea optionalului de ctre elevi Finanare 3. .Introducerea opionalelor de Aprobare ISJ consumabile dezvoltare a competentelor digitale Tinta 6. Promovarea educaiei ecologice in scopul proteciei mediului 1.Promovarea la toate 1.Continuarea amenajrii , cu Finanare material Aldea M. disciplinele i permanent, prin participarea activa a copiilor, a sditor activiti extracurriculare, a parcului scolii comportamentului activ pentru o 2. Aciune de curire a Finanare saci dezvoltare durabil mediului din cadrul proiectului plastic, premii, Andone M. ,,Eco-coala,, fluturai, material foto i video Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 Decembri e Satisfacerea beneficiarilor

Ianuarie

Satisfacerea beneficiarilor Tabel semnaturi Formarea deprinderilor de comportament civilizat

Sept.2012

Sept. 2012

Aprilie

Formarea elevilor pentru o dezvoltare durabil Participarea a 80% din elevii colii Formarea elevilor pentru o dezvoltare durabil Participarea a 80% din elevii colii 43

Scoala cu clasele I-VIII ,, I.L.Caragiale,, Tulcea

Sept 2012 Antrenarea tuturor elevilor Director 3.Continuarea proiectului autofinantare in colectarea selectiva a educativ ,, Un mediu curat consumbile deseurilor din plastic si pentru generatia verde,, pentru hârtie judetul Tulcea Permanent Formarea 4. Implicarea elevilor in finantare asociatia Printe comportamentului ecologic colectarea selectiva a deseurilor printilor Avantaje . Mai 2012 Director adjunct 5. Evaluarea elevilor prin consumabile metoda proiectului online Tinta 7. . Dezvoltarea la elevi i la cadrele didactice a abilitilor de comunicare în limbile de circulatie european si de a utiliza noile tehnologii de comunicare i informare. 50% c.d. Sept 2011 Director 1. Transparenta activittii finantare 1.Motivarea cadrelor didactice scolare prin actualizarea sitede a-i perfectiona abilitile de ului scolii, a panourilor comunicare intr-o limb strin informative i de utiliza internetul prin parcurgerea cursurilor prin 70% c.d. utilizeaza C.C.D. informatia virtuala Permanent Director 2.Accesul la internet în cabinete 2. Informarea la zi cu nouttile Finantare impreuna cu elevii abonament disciplinei. i laboratoare. 3.Utilizarea la maxim a soft- 3. Actualizarea de catre fiecare bazei de date urilor educationale din A.E.L., cabinet a 50% c.d. Sept. Sefi comisii in sprijinul Finanare smartbord, propriilor soft-uri la electronice 2011 orele de curs si în activitile desfsurrii lectiilor activparticipative extracurriculare. Echipa de revizuire a proiectului: 1. Dumitrascu Dumitra-director 2. Rîsnoveanu Georgeta- director adjunct 3. Mihalache Lucica - invttoare 4. Costencu Camelia ­ responsabil CEAC 5. Jipa Luciana - printe 6. Sanda Nelu Lucian ­ consilier local Proiect de Dezvoltare Institutionala 2008-2012/ actualizat 2011 44

Information

Microsoft Word - PDI 2011-12.DOC

44 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

823219