Read Sikafloor 355 text version

Produktdatablad Dato: 06/2006 PurigoSol

PurigoSol

Støvbinder

Produktbeskrivelse

PurigoSol er en klar-til-bruk, 1-komponent støvbinder basert på syntetiske plaststoffer og aktive mineralske komponenter som reagerer kjemisk ved å danne en hard støvfri overflate. Herdingen skjer som følge av en reaksjon med kalksement som danner mineralske partikler i den herdede betongens krystallstruktur. Sterk reduksjon av støv som følge av at partiklene bindes sammen av polymeriserte plaststoffer som trekker noen mm ned i overflaten. PurigoSol benyttes på ny og gammel betong. Anvendes f.eks. til: Industrigulv Lagerlokaler Parkeringshus og garasjer Forretnings- og utstillingslokaler Verksteder Vaskeplasser Bruksklar, 1-komponent Økonomisk i bruk - rask og enkel påføring - lite vedlikehold Reduserer overflatestøv Reduserer betongens porøsitet og kapilærsug Gjør overflaten hardere og bedrer motstandskraften i aggressive miljøer Økt resistens mot olje, fett, organiske syrer og fortynnede baser Økt slitestyrke Lettere renhold Kan ikke forbedre dårlig og nedslitt betong

Construction

Anvendelsesområder

Produktegenskaper

Bruksanvisning

Forbehandling Overflaten skal være ren og tørr, fri for fett, olje, maling og støv. Betongen må være minst 7 døgn gammel. Før påføring skal det sikres at betongens heftstyrke ikke er mindre enn 1 N/mm2, trykkfastheten er minst 25 N/mm2. Merk: PurigoSol kan ikke kompensere for svak betong eller mangelfullt innhold av sement. Luft- og underlagstemperatur Viktige bemerkninger Under påføring skal temperaturen være min. +5 oC. PurigoSol kan reagere kjemisk mot glass, metaller m.m. og må derfor benyttes med forsiktighet. Kommer den i forbindelse med ovennevnte må det omgående vaskes av med lunkent vann. PurigoSol omrøres før bruk. Påføres overflaten med pensel, rulle eller sprøyte. Påføres i 1 strøk. Merk: Ved påføring av PurigoSol kan underlagets farge endres noe. Forforsøk anbefales. Ved 20 0C er PurigoSol støvtørr etter 2-3 timer og gangbar etter 24 timer. Ved påføring utendørs, må overflaten beskyttes mot fuktighet i 24 timer. Avhengig av betongens porøsitet. Som indikasjon er normalt forbruk ca. 0,15 - 0,3 kg/m2. For høyt forbruk kan medføre hvittonet overflate.

Påføring

Tørketider Forbruk

1

PurigoSol

1/2

Produktdatablad

Rengjøring Emballasje Tekniske data

Verktøy og utstyr rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. PurigoSol leveres i emballasje à 5 kg og 10 kg. Type: 1-komponent hvittonet væske Egenvekt: Ca. 1 kg/l pH: 12 Farge: Hvit i væskeform, fargeløs når den er tørr. Slitestyrke (Taber Abraser): Taber test etter 1000 sykluser; - Slitestyrken for betongoverflater behandlet med PurigoSol er 30 % høyere enn ubehandlede Permeabilitet: betongoverflater. LCPC-metoden; Ingen lekkasje ved trykk inntil 4 bar. Ved tørr, frostfri oppbevaring og i uåpnet originalemballasje, er holdbarheten minimum 36 mnd. fra produksjonsdato. For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad. Sika Norge AS er med på Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

Construction

Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering

Helse, Miljø og Sikkerhet

Se tilhørende HMS-datablad. Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001. Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon. Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: www.sika.no

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMSdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

Sika Norge AS Industriveien 22 Postboks 76 1483 SKYTTA Norge

Tel. 67 06 79 00 Fax 67 06 15 12 www.sika.no

2

PurigoSol

2/2

Information

Sikafloor 355

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

927425