Read Geogenie_folder.pdf text version

Auteurs: Robert Neyt, Georges Tibau, Chris Van Broeck, Ria Van Mol, Veerle Gaeremynck, Hannelore Verstappen, Joris Coppenholle, Gerrit Appelmans, Bart Van Landuyt, Bart Nollet

Geogenie, een volledige reeks aardrijkskunde voor het vrij onderwijs

Beste leerkracht De invoering van de nieuwe leerplannen in september bracht ons ertoe onze bestaande Geogenie-reeks tegen het licht te houden. De Geogenie-methode voor het eerste jaar werd helemaal in een nieuwe vorm gegoten. Naast het leerboek, het bijbehorende werkboek en de website, brengen we nu ook een leerwerkboek en een uitgebreid ICTpakket voor de leerling en de leerkracht uit, het i-pack en het i-board. Een aanbod dat u de kans geeft om op een flexibele en creatieve manier een pakket op maat samen te stellen.

Geogenie. Kijk op de wereld.

Speerpunten van Geogenie 1

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen basismateriaal, uitbreidings- en verdiepingsleerstof, zoals ook het nieuwe leerplan dat doet. De foto's en het verzorgde tekenwerk nodigen de leerlingen uit om te leren werken met bronnen. Er wordt aangegeven wanneer met de atlas gewerkt kan worden. De maatschappelijke relevantie van het vak aardrijkskunde wordt in de verf gezet. De geografische toepassingen kunnen een inspiratiebron zijn voor de lessen, of een aanzet voor een ICT-opdracht. Een begrippenlijst waarin alle nieuwe begrippen verklaard worden, helpt de leerling bij het inoefenen van de leerstof.

Voor de leerling

GEOGENIE 1 ­ LEERBOEK (NIEUW LEERPLAN)

Het leerboek behoudt zijn duidelijke structuur. Op de linkerpagina vinden de leerlingen alle kaarten, foto's en tekeningen terug. Rechts staat de leerstof geformuleerd in toegankelijke teksten. Het zorgvuldig uitgekozen bronnenmateriaal maakt de theorie hanteerbaar voor leerling en leerkracht.

GEOGENIE 1 ­ WERKBOEK (NIEUW LEERPLAN)

Het volgt de structuur van het leerboek en ondersteunt het inoefenen van vaardigheden. Het werkboek is gedrukt in twee kleuren.

Geogenie. Kijk op de wereld.

Een pakket op maat

U kunt kiezen voor het leerwerkboek of voor de combinatie leerboek-werkboek. In beide gevallen kan de leerling terecht op de website, waar u creatieve werkvormen en oefenmateriaal vindt dat beantwoordt aan alle ICT-eindtermen. Het i-pack voorziet in aanvullend en differentiërend ICT-materiaal bij zowel het leerboek/werkboek, als bij het leerwerkboek.

GEOGENIE 1 ­ LEERWERKBOEK

Het leerwerkboek hanteert een nieuwe, visuele aanpak, die leerlingen aanspreekt en hen aanzet tot kijken, doen en leren. Het leerwerkboek moedigt de leerkracht aan om op een creatieve manier met aardrijkskunde in de klas te werken. Een set verduidelijkende icoontjes ondersteunt de structuur van het boek. Het leerwerkboek wordt in vier kleuren gedrukt.

GEOGENIE 1 ­ WEBSITE

Op www.geogenie.be worden aangeboden: interactieve oefeningen, waarmee de leerling op het einde van elk thema 15 minuten aan de slag kan met de leerstof (inoefenen en herhalen), links en actualiteit. U vindt er ook creatieve werkvormen en hulp bij het realiseren van de vakoverschrijdende ICT-eindtermen (VOET). De website is toegankelijk voor iedereen die met een leer-, werk- of leerwerkboek werkt.

GEOGENIE 1 ­ I-PACK

Het uitgebreide i-pack geeft de leerling toegang tot verduidelijkende animaties en nog meer interactieve oefeningen. Een digitale begrippenlijst, waarin alle begrippen van de Geogeniereeks verklaard worden, helpt de leerling bij het visualiseren en begrijpen van de leerstof. Een reeks dynamische mindmaps prikkelt de leerling om zich de theorie eigen te maken en de juiste verbanden te leggen. De mindmaps vertrekken vanuit het centrum (kernbegrip) en kunnen door de leerling op eigen tempo verder geopend worden door op de knooppunten te klikken. De toegang tot het i-pack wordt per leerling verkocht en is een schooljaar geldig.

Geogenie. Kijk op de wereld.

Voor de leerkracht

GEOGENIE 1 ­ HANDLEIDING BIJ HET LEERWERKBOEK GEOGENIE 1 ­ HANDLEIDING BIJ HET LEER- EN WERKBOEK (NIEUW LEERPLAN)

Voor de leerkracht hebben we een handleiding in petto, waarin u de leerplandoelstellingen, een jaarplan, de oplossingen van de oefeningen en didactische wenken terugvindt, op maat van uw product, m.n. leerboek en werkboek of leerwerkboek.

GEOGENIE 1 ­ POWERPOINTPRESENTATIE CD-ROM

Wie graag lesgeeft met PowerPoint, kan een beroep doen op een cd-rom met PowerPoints op maat van het eerste jaar. Handig in gebruik bij zowel het leerwerkboek, als het leerboek en het werkboek. Dit product kan ook als download aangekocht worden.

GEOGENIE 1 ­ I-BOARD

Het i-board voorziet in een digitale versie van het boek dat u kan projecteren met behulp van een computer en een beamer of een digitaal schoolbord. Hiermee kan u niet alleen de antwoordsleutels van het leerboek en leerwerkboek ontsluiten, maar ook extra materiaal zoals foto's, PowerPoint-presentaties, animaties en actuele info.

Worden verwacht2in09: het voorjaar van 0

Geogenie 2 ­ leerwerkboek Geogenie 2 ­ leerboek Geogenie 2 ­ werkboek Geogenie 2 ­ i-pack

Conform het nieuwe leerplan aardrijkskunde van 2008.

Geogenie voor tweede en derde graad

Geogenie. Kijk op de wereld.

klantendienst tel. 03 200 45 80 fax 03 311 77 39 [email protected] lamorinièrestraat 31-37 2018 antwerpen www.uitgeverijdeboeck.be uitgeverij tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 [email protected]

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

585658