Read Whole curriculum latinica.doc text version

UNIVERZITET U NOVOM SADU UCITELjSKI FAKULTET U SOMBORU

KURIKULUM

ZA OBRAZOVANjE UCITELjA

2003.

SADRZAJ

1. Globalni ciljevi - misija Uciteljskog fakulteta u Somboru ............................................. 2 2. Plan kurikuluma Uciteljskog fakulteta u Somboru......................................................... 3 3. Distribucija kurseva po semestrima .............................................................................. 10

1

GLOBALNI CILjEVI ­ MISIJA KURIKULUMA UCITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU

U skladu sa aktuelnom reformom osnovne skole, Uciteljski fakultet u Somboru pristupa novom konceptu obrazovanja profesora razredne nastave koji vodi celokupnoj reformi skolskog sistema u Republici Srbiji. U sklopu Finskog projekta "Program profesionalnog razvoja obrazovanja ucitelja u Srbiji PARNAS", Uciteljski fakultet u Somboru od marta 2002. godine radi na kurikulumu po uzoru na evropski sistem univerzitetskog obrazovanja . Kurikulum je u celini usaglasen sa evropskim preporukama (Erasmus, Socrates) i dostignucima nauke i (nastavne ) prakse. Kurikulum pociva na blokovima koji sadrze discipline povezane sa skolskim predmetima , obrazovnim naukama, metodicko-didaktickim predmetima i prakticnom iskustvu. Novi koncept pridaje znacaj nastavnoj praksi. Pristupa se uvodenju aspekta istrazivanja i razvoja , kao i inoviranja procesa rada. Zastupljeni su interdisciplinarni sadrzaji: ICT, rad u multikultura lnim grupama, specijalno obrazovanje i slicno. Potencira se porast opcija studiranja. Fleksibilnost: kreditni sistem, modulacija studijskih programa , mogucnost za produbljivanje jedne oblasti ­ napredni kursevi, bitna su komponenta ciljeva Fakulteta. Posmatranje , vodenje i pomaganje studentu umesto "poducavanja". Priprema za permanentno usavrsavanje. Partnerski odnos i saradnja sa korisnicima Fakulteta . Prezentujemo misljenja eksperata Finskog projekta "Program profesionalnog razvoja obrazovanja ucitelja u Srbiji - PARNAS". Eksperte je odredio sef Finskog projekta g. Arto Vahtokari. "Moguce je izvesti zakljucak da je predlozeni kurikulum kompatibilan sa opstim zahtevima neophodnim za nastavnike razredne nastave." ­ Prof. dr Cveta Razdevsek­Pucko, Nastavnic ki fakultet Univerziteta u Ljubljani. "Somborski kurikulum dokazuje da je doktrina univerzitetskog obrazovanja za nastavnika razredne nastave uspostavljena (sto je na liniji trendova u Evropi). " ­ Prof. dr Tatjana Plevnik , savetnik Ministarstva prosvete, nauke i sporta u Vladi Slovenije.

2

PLAN KURIKULUMA UCITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU

Planom kurikuluma su predvidene cetvorogodisnje studije . Svi predmeti su jednosemestralni i podeljeni u jedanaest (11) oblasti, ukljucujuci prakticnu nastavu i izradu diplomskog rada (Tabela 1). Diplomirani student Fakulteta stice zvanje profesora razredne nastave. Profesor sa diplomom ovog fakulteta je osposobljen za samostalno izvodenje nastave od prvog do treceg razreda , odnosno do sestog razreda iz oblasti koja je obuhvacena naprednim studijama. Fakultet vec organizuje specijalisticke i magistarske studije iz oblasti za koje je matican ­ metodike odgovarajucih oblasti.

Naziv oblasti OPSTE OBRAZOVNA OBLAST JEZIK , KNjIZEVNOST I KOMUNIKACIJA MATEMATIKA PRIRODNE NAUKE DRUSTVENE NAUKE I FILOZOFIJA UMETNOST FIZICKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE INFORMATIKA IZBORNI KURSEVI *PRAKSA DIPLOMSKI RAD

Osnovne studije

(izrazeno u kreditnim poenima)

Napredne studije

(izrazeno u kreditnim poenima)

39 27 20 23 14 18 13 10 20 5

21 30 30 30 30 30 30 30

UKUPNO NA STUDIJAMA

240

Tabela 1. Prikaz oblasti u kurikulumu za obrazovanje ucitelja

Napomene : 1. Osencene oblasti u tabeli su obavezne za sve studente. 2. Neosencene oblasti omogucuju studentima izbor i produbljivanje jedne oblasti na naprednom nivou. 3. U okviru opsteobrazovne oblasti zastupljeni su informatika i strani jezik. 4. Prakticna nastava je ukljucena i u osnovnim i u naprednim studijama.

3

KURSEVI KURIKULUM A ZA OBRAZOVANjE UCITELjA OPSTE OBRAZOVNI KURSEVI: Osnovnikursevi Uvod u pedagogiju Teorija vaspitanja Uvod u psihologiju Osnovni psihicki procesi i osobine Razvojna psihologija Pedagoska psihologija I Pedagoska psihologija II Didaktika 1 *Didaktika 2 Sociologija obrazovanja Osnovi specijalne pedagogije Metodika specijalnog pedagoskog rada Teorijske osnove metodologije istrazivanja Napredni kursevi Kultura govora sa retorikom *Vrednovanje e fekata ucenja i nastave Didaktika 3 *Skolska pedagogija Porodicna pedagogija *Empirijska istrazivanja Opsta pedagoska praksa (ukljucena u * predmete sa po 1 kp) Ukupno: Strani jezik Strani jezik (engleski, nemacki, ruski) Strani jezik (engleski, nemacki, ruski)-jezik struke Ukupno: Informatika Informaticka tehnologija Obrazovna informatika Nastavna tehnologija Obrazovna i informaciona tehnologija Ukupno:

Napomena: Osenceni kursevi su napredni kursevi u okviru opste-obrazovnih kurseva.

60 kreditnih poena 3 kp 3 kp 2 kp 2 kp 4 kp 4 kp 3 kp 4 kp 4 kp 3 kp 2 kp 2 kp 3 kp 3 kp 2 kp 3 kp 3 kp 4 kp 2 kp 4 kp 60 kreditnih poena 10 kreditnih poena 6 kp 4 kp 10 kreditnih poena 10 kreditnih poena 3 kp 3 kp 2 kp 2 kp 10 kreditnih poena

JEZIK, KNjIZEVNOST I KOMUNIKACIJA: Osnovnikursevi Pravopis i fonetika Morfologija , leksikologija i sintaksa *Srpski kao nematernji jezik (pravopis i fonetika) *Srpski kao nematernji jezik (morfologija, leksikologija i stilistika) Knjizevnost (teorija i istorija) Knjizevnost za decu 4

27 kreditnih poena 3 kp 4 kp 3 kp 3 kp 4 kp 4 kp

Dramski i recitatorski tecaj Didaktika srpskog jezika i knjizevnosti I Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti I Metodicka praksa u nastavi maternjeg jezika i knjizevnosti I Ukupno: Napredni kursevi MATEMATIKA: Osnovnikursevi: Algebra I Osnove kombinatorike i teorije verovatnoce Geometrija I Didaktika matematike I Metodika nastave matematike I Metodicka praksa u nastavi matematike I Ukupno: Napredni kursevi: PRIRODNE NAUKE: Osnovnikursevi: Osnovi nezive prirode I Osnovi nezive prirode II Osnovi zive prirode I Osnovi zive prirode II Didaktika nastave poznavanja prirode Metodika nezive prirode I Metodika zive prirode I *Botanicki praktikum *Zooloski praktikum *Osnovi biogeografije Metodicka praksa u nastavi poznavanja prirode I Ukupno:

*Student bira jedan od ponudenih kurseva.

2 kp 3 kp 5 kp 2 kp 27 kreditnih poena 30 kp

*Kursevi z a studente koji studiraju na nekom od jezika nacionalnih manjina (odeljenja na madarskom i slovackom jeziku)

20 kreditnih poena 5 kp 2 kp 2 kp 4 kp 5 kp 2 kp 20 kreditnih poena 30 kp

23 kreditna poena 3 kp 3 kp 3 kp 3 kp 3 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 23 kreditna poena 30 kp 14 kreditnih poena 3 kp 3 kp 4 kp 2 kp 2 kp 14 kreditnih poena 30 kp

Napredni kursevi: DRUSTVENE NAUKE I FILOZOFIJA : Osnovnikursevi: Uvod u sociologiju Uvod u opstu i nacionalnu istoriju Uvod u filozofiju sa etikom Metodika nastave sveta oko nas Metodicka praksa u nastavi sveta oko nas Ukupno: Napredni kursevi: UMETNOST: Osnovnikursevi: Osnovi vizuelne kulture 5

18 kreditnih poena 2 kp

Vokalno-instrumentalni praktikum I Vokalno-instrumentalni praktikum II Metodika nastave muzicke kulture I Metodika nastave muzicke kulture II Didaktika vizuelne kulture I Metodika vizuelne kulture I Metodicka praksa u nastavi muzicke kulture Metodicka praksa u nastavi likovne kulture Ukupno: Napredni kursevi: FIZICKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE : Osnovnikursevi: Fizicko vaspitanje Didaktika fizickog vaspitanja I Metodika fizickog vaspitanja I Telesni razvoj i zdravstveno vaspitanje Metodicka praksa fizickog vaspitanja I Ukupno: Napredni kursevi:

2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 18 kreditnih poena 30 kp

13 kreditnih poena 3 kp 2 kp 3 kp 3 kp 2 kp 13 kreditnih poena 30 kp

PRAKSA : Ukljucena u osnovne kurseve 14 kp + 2 kp u naprednim kursevima + 4 kp u opste obrazovnim kursevima = 20 kreditnih poena za praksu. DIPLOMSKI RAD: *IZBORNI KURSEVI: 5 kreditnih poena 10 kreditnih poena

*Studenti koji studiraju na jednom od jezika nacionalnih manjina (madarski i slovacki jezik), u ovom bloku sakupljaju 4 kp.

UKUPNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA UKUPNO NA STUDIJAMA: NAPREDNI KURSEVI (student bira jednu od sledecih oblasti): JEZIK, KNjIZEVNOST I KOMUNIKACIJA: Napredni kursevi Leksikologija II Dijalektologija Funkcionalna stilistika Savremena poezija za decu Savremena proza i drama za decu Filozofija knjizevnosti Narodna knjizevnost Didaktika nastave srpskog jezika i knjizevnosti II Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti II Veze knjize vnosti i religije Metodicka praksa u nastavi maternjeg jezika i knjizevnosti II Ukupno: 6

180 kreditnih poena 240 kreditnih poena

30 kreditnih poena 3 kp 2 kp 3 kp 3 kp 3 kp 2 kp 2 kp 3 kp 5 kp 2 kp 2 kp 30 kreditnih poena

MATEMATIKA: Napredni kursevi: Algebra II Geometrija II Analiza Didaktika matematike II Numericka matematika Metodika nastave matematike II Metodicka praksa u nastavi matematike II Ukupno: PRIRODNE NAUKE: Napredni kursevi: Prirodne nauke (neziva priroda) I Prirodne nauke (neziva priroda ) II Zastita covekove zivotne sredine Prirodne nauke (ziva priroda) I Prirodne nauke (ziva priroda) II Metodika zive prirode II Metodika nezive prirode II *Eksperiment u nastavi prirode *Terenski rad i nastavne ekskurzije *Lekovite i zasticene biljke Metodicka praksa u nastavi poznavanja prirode II Ukupno:

*Student bira jedan od ponudenih kurseva.

30 kreditnih poena 5 kp 5 kp 5 kp 4 kp 4 kp 5 kp 2 kp 30 kreditnih poena

30 kreditnih poena 4 kp 4 kp 4 kp 4 kp 4 kp 3 kp 3 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 30 kreditnih poena

DRUSTVENE NAUKE I FILOZOFIJA : Napredni kursevi: Sociologija kulture i medija Sociologija drustvenih grupa Sociologija politike i moci Opsta savremena istorija Nacionalna istorija XX veka Metodika nastave drustvenih nauka Etika Filozofski problemi i pravci Osnove regionalne geografije Metodicka praksa u nastavi drustvenih nauka Ukupno: UMETNOST: Napredni kursevi: Muzicka kultura i istorija muzike Likovni praktikum Istorija umetnosti Poznavanje muzickih instrumenata Muzicko stvaralastvo Metodika nastave muzicke kulture I Metodika nastave muzicke kulture II Didaktika vizuelne kulture II 7

30 kreditnih poena 3 kp 3 kp 3 kp 3 kp 3 kp 4 kp 3 kp 3 kp 3 kp 2 kp 30 kreditnih poena

30 kreditnih poena 2 kp 3 kp 2 kp 3 kp 2 kp 3 kp 3 kp 5 kp

Metodika vizuelne kulture II Metodicka praksa u nastavi muzicke i likovne kulture II Ukupno: FIZICKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE : Napredni kursevi: Individualne sportske aktivnosti Kolektivne sportske aktivnosti Metodika sportskih aktivnosti Metodologija istrazivanja u fizickom vaspitanju Didaktika fizickog vaspitanja II Metodika fizickog vaspitanja II Anatomija i fiziologija deteta Metodicka praksa fizickog vaspitanja II Ukupno: INFORMATIKA: Multimedijalni servisi u obrazovanju Internet tehnologija Obrazovni softveri Metodika nastave informatike Metodicka praksa nastave informatike Ukupno: IZBORNI KURSEVI (studenti biraju kurseve koje ce pohadati da bi sakupili ukupno 10 kp) Strani jezik : Pocetni kurs stranog jezika Fizicko i zdravstveno vaspitanje: *Rekreacija Sportske aktivnosti Neuroendokrina regulacija kod deteta Seksualno vaspitanje Umetnost: Hor Orkestar Scenska umetnost Crkveno pevanje Muzicki instrumenti Muzicko stvaralastvo II Kaligrafija Scenska umetnost Informatika: Mediji u obrazovanju Bibliotekarstvo Sistem medijateke Menadzment u obrazovanju Zivotne vestine Jezik , knjizevnost i komunikacija : Osnove knjizevnih teorija Tekstologija Srbistika 8

5 kp 2 kp 30 kreditnih poena

30 kreditnih poena 4 kp 4 kp 5 kp 3 kp 4 kp 5 kp 3 kp 2 kp 30 kreditnih poena 30 kreditnih poena 8 kp 6 kp 6 kp 8 kp 2 kp 30 kreditnih poena 10 kreditnih poena

2 kp

3 kp 3 kp 3 kp 3 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 3 kp 2 kp 3 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp 2 kp

Opste obrazovna oblast Moralno vaspitanje Savremeni pedagoski pravci Skolsko zakonodavstvo Psihologija inteligencije Razvoj licnosti deteta Sociologija detinjstva Gradansko vaspitanje i veronauka: Gradansko vaspitanje Metodika nastave gradanskog vaspitanja Veronauka Metodika nastave veronauke Ukupno

2 kp 2 kp 2 kp 3 kp 3 kp 3 kp 3 kp 3 kp 3 kp 2 kp 65 kreditnih poena

*Rekrea cija je obavezna dve godine za sve studente Univerziteta, ali ne ulazi u fond casova.

9

DISTRIBUCIJA KURSEVA PO SEMESTRIMA

I GODINA STUDIJA I SEMESTAR 1.1 Uvod u pedagogiju: 1.2 Uvod u psihologiju: 1.3 Osnovni psihicki procesi i osobine: 1.4 Uvod u filozofiju sa etikom: 1.5 Pravopis i fonetika : 1.6 Algebra I: 1.7 Vokalno-instrumentalni praktikum I: 1.8 Informaticke tehnologije: 1.9 Strani jezik: 1.10 *Rekreacija Ukupno bodova: II SEMESTAR 2.1 Teorije vaspitanja : 2.2 Razvojna psihologija : 2.3 Uvod u sociologiju: 2.4 Uvod u opstu i nacionalnu istoriju : 2.5 Morfologija, leksikologija i sintaksa : 2.6 Osnove kombinatorike i teorije verovatnoce: 2.7 Osnove nezive prirode I: 2.8 Vokalno-instrumentalni praktikum II: 2.9 Fizicko vaspitanje : 2.10 Obrazovna informatika: 2.11 Strani jezik: 2.12 *Rekreacija 2.13 *Pedagoska praksa Ukupno bodova: UKUPNO I GODINA STUDIJA: II GODINA STUDIJA III SEMESTAR 3.1 Pedagoska psihologija I: 3.2 Didaktika 1 (Uvod u didaktiku): 3.3 Knjizevnost (teorija i istorija): 3.4 Geometrija I: 3.5 Osnove nezive prirode II: 3.6 Osnove zive prirode I: 3.7 Metodika nastave muzicke kulture I: 3.8 Osnove vizuelne kulture: 3.9 Nastavna tehnologija : 3.10 Didaktika fizickog vaspitanja I: 3.11 *Rekreacija Ukupno bodova: 10

24p 12p 18p 24p 12p 30p 12p 24p 12p

12v 12v 6v 24v 24v 30v 12v 12v 24v

3k p 2k p 2k p 4k p 3k p 5k p 2k p 3k p 3k p

27 kreditnih poena (168 p+156v)

24p 12v 3k p 18p 18pv+12sv4kp 24p 12v 3k p 12p 24v 3k p 36p 12v 4k p 12p 20p 12p 24p 24p 12p 12v 16v 12v 12v 12v 24v 2k p 3k p 2k p 3k p 3k p 3k p

33 kreditnih poena (218 p+178v) 60 KREDITNIH POENA (386 p+334v)

24p 24p 24p 12p 20p 24p 12p 12p 12p 24p

24v 24v 24v 12v 16v 12v 12v 12v 12v

4k p 4k p 4k p 2k p 3k p 3k p 2k p 2k p 2k p 2k p

28 kreditnih poena (188 p+148v)

IV SEMESTAR 4.1 Pedagoska psihologija II 4.2 Sociologija obrazova nja : 4.3 Didaktika 2 (Didakticki sistemi nastave ): 4.4 Osnove zive prirode II: 4.5 Knjizevnost za decu: 4.6 Didaktika matematike I: 4.7 Praktikum prirodnih nauka: 4.8 Metodika nastave muzicke kulture II: 4.9 Didaktika vizuelne kulture I: 4.10 Obrazovna i informaciona tehnologija: 4.11 Metodika fizickog vaspitanja I: 4.12 *Rekreacija 4.13 *Didakticka praksa Ukupno bodova: UKUPNO II GODINA STUDIJA III GODINA STUDIJA V SEMESTAR 5.1 Didaktika 3 (Planiranje i organizacija nastave): 5.2 Metodika nastave sveta oko nas: 5.3 Dramski i recitatorski tecaj: 5.4 Didaktika nastave srpskog jezika i knjizevnosti: 5.5 Metodika nastave matematike I: 5.6 Didaktika nastave poznavanja prirode: 5.7 Metodika nezive prirode: 5.8 Metodika vizuelne kulture I: 5.9 Osnovi specijalne pedagogije: 5.10 Metodika specijalnog pedagoskog rada : 5.11 Strani jezik (jezik struke ): Ukupno bodova: VI SEMESTAR 6.1 Skolska pedagogija: 6.2 Telesni razvoj i zdravstveno vaspitanje : 6.3 Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti: 6.4 Metodicka praksa nastave matematike : 6.5 Metodika zive prirode I: 6.6 Metodicka praksa fizickog vaspitanja I: 6.7 Teorijske osnove metodologije istrazivanja : 6.8 Empirijska istrazivanja : 6.9 Vrednovanje efekata ucenja i nastave

18p 24p 24p 12p 24p 24p 12p 12p 14p 12p 24p

18v 12v 24v 24v 24v 24v 12v 12v 10v 12v 12v

3k p 3k p 4k p 3k p 4k p 4k p 2k p 2k p 2k p 2k p 3k p

32 kreditna poena (200 p+184v) 60 KREDITNIH POENA (388 p+332v)

18p 6p 12p 24p 30p 12p

18v 18v 12v 12v 30v 24v 24v 24v

3k p 2k p 2k p 3k p 5k p 3k p 2k p 2k p 2k p

24p

24v 2k p 16p 32v 4k p 30 kreditnih poena (142 p+218v)

24p 36p 30p 24v 12p 24v 24p 24p 12p 11

12v 30v 12v

3k p 3k p 5k p 2k p 2k p 2k p 3k p 2k p 2k p

12v 12v

6.10 Metodicka praksa u nastavi muzicke kulture: 6.11 Opsta pedagoska praksa 6.12 *Didakticko-metodicka praksa Ukupno bodova: UKUPNO III GODINA STUDIJA IV GODINA STUDIJA VII SEMESTAR 7.1 Porodicna pedagogija : 7.2 Kultura govora sa retorikom: 7.3 Metodicka praksa u nastavi maternjeg jezika i knjizevnosti: 7.4 Metodicka praksa u nastavi poznavanja prirode I: 7.5 Metodicka praksa u nastavi sveta oko nas: 7.6 Metodicka praksa u nastavi vizuelne kulture: 7.7 Napredne studije Ukupno bodova: VIII SEMESTAR 8.1 Izborni kursevi 8.2 Napredne studije 8.3 Diplomski rad 8.4 *Metodicka kontinuirana praksa Ukupno bodova: UKUPNO IV GODINA STUDIJA UKUPNO NA STUDIJAMA

24v

2k p 4k p

30 kreditni poen (162p+150v) 60 KREDITNIH POENA (204 p+368v)

24p 12p

24v 24v 24v 24v 24v 24v

4k p 3k p 2k p 2k p 2k p

2k p 15kp 30 kreditnih poena (36p+144v+Napr.) 10kp 15kp 5k p 30 kreditnih poena 60 KREDITNIH POENA (36p+144v) 240 KREDITNIH POENA (1114p+1178v)

[540p /v (Izbor .+Napredni k.+Diplomski rad) + 48p /v bez opisa]

*Kurs obavezan za sve studente Fakulteta, ali ne ulazi u opsti prosek. p - predavanja v - vezbe kp - kreditnih poena

12

PRAKTICAN RAD (STRUCNA PRAKSA )

Studenti su duzni da tokom studiranja na fakultetu obave praktican rad. Preme usvojenom Nastavnom planu praktican rad, prakticna nastava , odnosno nastava u nizim razredima osnovne skole se odvija po sledecim semestrima: · jedna sedmica u 2. semestru 25 casova · jedna sedmica u 4. semestru 25 casova · dve sedmice u 6. semestru 50 casova · cetiri sedmice u 8. semestru 100 casova Svega: 200 casova Kontinuirani prakticni rad (strucna praksa) se realizuje na osnovu Nastavnog plana i to kao: 1. Pedagoska praksa za studente I (prve) godine (u 2. semestru) i to jedna sedmica (5 radnih dana ili 25 casova); 2. Didakticka praksa za studente II (druge ) godine (u 4. semestru) i to jedna sedmica (5 radnih dana ili 25 casova ); 3. Didakticko-metodicka praksa za studente III (trece) godine (u 6. semestru) i to dve sedmice (10 radnih dana ili 50 casova ) i 4. Metodicka kontinuirana praksa (samostalna praksa ) za studente IV (cetvrte ) godine (u 8. semestru) i to cetiri sedmice (100 casova).

13

I godina (2. semestar ) 1. Pedagoska praksa - jednonedeljna strucna praksa - hospitovanje - u nizim razredima osnovne skole Prvog dana prakse direktor (ili pedagog) osnovne skole treba da studente upozna sa kratkim istorijatom skole , organizacijom rada u skoli, brojem odeljenja i ucenika , nastavnika i ostalih zaposlenih; nastavnim objektima i da ih predstavi mentorima (uciteljima, nastavnicima razredne nastave ) kod kojih ce student hospitovati. Potrebno je studente upoznati sa postupkom upisa u I razred. Studenti su obavezni da prisustvuju svim oblicima vaspitno-obrazovnog rada u skoli: nastavi od IVI razreda, kod mentora po izboru direktora skole , dopunskoj i dodatnoj nastavi, slobodnim aktivnostima , odeljenskoj zajednici, roditeljskim sastancima... koje organizuje mentor, kao i onim koje organizuje skola (a u kojima ucestvuju mentor i ucenici odeljenja u kome student hospituje ). U toku svoje pedagoske prakse studenti treba da upoznaju rad: · ucenickih organizacija u skoli; · pedagocko-psiholoske sluzbe; · biblioteke i citaonice; · list ucenika i nastavnika; · produzeni boravak ucenika u skoli; · rad na profesionalnoj orjentaciji ucenika i sl. Studenti treba da upoznaju , da vide, pedagosku dokumentaciju, godisnji operativni plan rada skole , kalendar za tekucu skolsku godinu i letopis. Potrebno je da upoznaju oblike saradnje skole i roditelja, rad odeljenskog staresine i rad strucnih organa u skoli. Student o svemu vodi svoj DNEVNIK RADA. Vrednovanje : Dnevnik rada se posle pedagoske prakse dostavlja na uvid, sa overenom potvrdom o uspesno obavljenoj praksi, nastavniku zaduzenom za ovu praksu - organizatoru strucne prakse - radi evidentiranja u indeks. NAPOMENA: Ove skolske godine strucna praksa se organizuje u martu i aprilu 2004. godine po rasporedu, u popodnevnoj smeni.

14

II godina (4. semestar) 2. Didakticka praksa - jednonedeljno hospitovanje u nizim razredima osnovne skole. Prvog dana prakse direktor (ili pedagog) skole treba da studente upozna sa mestom skole u vaspitno-obrazovnom sistemu odredene regije, nacin povezivanja skole sa drugim organizacijama i drustvenom sredinom i organizacijom rada skole. Na praksi studenti prisustvuju nastavi u bilo kom odeljenju (I-VI) kod mentora po izboru direktora , i posmatraju sve oblike nastave, po rasporedu casova (tok casa, ostvarivanje cilja i zadataka , primenu metoda, sredstava , oblika; aktivnost nastavnika i ucenika; odnos nastavnika i ucenika), pomazu nastavnicima, ako je potrebno. Studenti prisustvuju i ostalim vaspitno-obrazovnim aktivnostima : dopunskoj i dodatnoj nastavi, slobodnim aktivnostima , odeljenskoj zajednici i dr. koje organizuje mentor, kao i onim koje organizuje skola (a u kojima ucesvuje mentor i ucenici odeljenja u kome student hospituje), Dan skole , priredbe , takmicenja , susreti, smotre, akcije, izleti, ekskurzije i sl. Studente treba upoznati sa nacinom pracenja napredovanja ucenika, posebno obdarenih ucenika i ostvarivanje akceleracije , ocenjivanje ucenika , o osavremenjivanju nastave; opremljenost skole i dr. U toku prakse studente upoznati s planiranjem i programiranjem rada : u nastavi, dopunske i dodatne nastave; slobodnih aktivnosti; odeljenskog staresine. Posebno im pokazati dnevne pripreme nastavnika za cas. Student o svemu vodi svoj dnevnik rada . Vrednovanje : Dnevnik rada se posle didakticke prakse dostavlja na uvid, sa overenom potvrdom o uspesno obavljenoj praksi, nastavniku zaduzenom za ovu praksu - organizatoru strucne prakse - radi evidentiranja u indeks. NAPOMENA: Ove skolske godine strucna praksa se organizuje u martu i aprilu 2004. godine po rasporedu, u popodnevnoj smeni.

15

III godina (6. semestar) 3. Didakticko-metodicka praksa - dvonedeljna strucna praksa u nizim razredima osnovne skole Strucna praksa ostvaruje se u sledecim oblicima: a) hospitovanje , b) asistiranje - pomaganje u nastavi (pre nastave, u toku i posle nastave) i c) samostalnim prakticnim radom izvodenjem pojedinih faza vaspitno-obrazovnog procesa uz pomoc mentora i organizacijom casova u prisustvu mentora u bilo kom odeljenju I-VI razreda. Student je obavezan da na osnovu POSMATRANjA prati i snima casove redovne , dopunske i dodatne nastave iz svih predmeta po rasporedu casova. Osnovni didakticko-metodicki elementi za snimanje casova : · razred, · cas, · nastavni predmet, · tip casa , · cilj i zadaci casa, · sadrzaj casa , · artikulacija casa, · metode i oblici rada , · nasatvni objekti i sredstva, · korelacija sa ostalim nastavnim predmetima, · povratna informacija, · rad ucenika, · rad nastavnika , · misljenje o casu. Potrebno je da svaki student , u toku dvonedeljne prakse odrzi najmanje 2 predavanja iz srpskog jezika, 2 predavanja iz matematike, 1 predavanje iz prirode , 1 predavanje iz drustva i po jedno predavanje iz muzicke kulture, likovne kulture i fizickog vaspitanja. Za sve casove student je duzan da napise pripreme u svoj dnevnik rada. Mentor pomaze studentu, kontrolise rad studenta i zajedno sa studentom vrsi analizu rada i analizu izvrsenih ostalih zadataka : priprema nastave , izvodenje nastave , primena nastavnih oblika , metoda, sredstava , objekata i sl., stav studenata na casu, prema ucenicima i dr. Svaki student je obavezan da najmanje tri skolska casa provede u biblioteci i upozna se sa radom biblioteke . Studenti prisustvuju i aktivno ucestvuju i u svim ostalim vaspitno-obrazovnim aktivnostima u odeljenju i skoli. Student o svemu vodi svoj dnevnik rada. Na kraju dvonedeljne prakse mentor treba da napise svoje misljenje o radu i ponasanju studenta na praksi (da potpise i pecatom skole overi). Vrednovanje : Lepo i korektno voden dnevnik, popunjenu i overenu potvrdu, overeno i potpisano misljenje o uspesno obavljenoj praksi studenta , student dostavlja profesoru zaduzenom za ovu praksu radi evidentiranja prakse. Vrednovanje je opisno: praksa je uspesno realizovana/praksa nije uspesno realizovana . 16

IV godina (8. semestar) 4. Kontinuirana metodicka praksa - samostalna strucna praksa u nizim razredima osnovne skole. Ova praksa u traje cetiri sedmice , a organizuje se u periodu od 15. februara do 15. marta tekuce skolske godine u skoli koju studenti sami odaberu. USLOVI ZA OVU PRAKSU SU: a) uspesno obavljene (pedagoska, didakticka i didakticko-metodicka ) STRUCNE PRAKSE evidentirane u indeksu i b) POLOZENI bazicni kursevi didakticko-metodickih oblasti. Student koji je stekao uslov za ovu praksu DUZAN je da uradi sledece: 5.1. blagovremeno se prijavi nastavniku zaduzenom za ovu praksu (organizatoru strucne pra kse); 5.2. na vreme se, sa odredenim uputima , prijavi skoli i ucitelju , mentoru; 5.3. dok traje kontinuirana nastava student (uz pomoc mentora - ucitelja ) OBAVEZAN je da realizuje celokupni vaspino-obrazovni rad u odredenom odeljenju i o tome vodi poseban DNEVNIK RADA; 5.4. nastavnici metodika povremeno obilaze studente koji su na kontinuiranoj praksi; 5.5. na kraju ove prakse student dobija posebnu potvrdu iz uprave skole O USPESNO OBAVLjENOJ PRAKSI, koju potpisuje direktor (ili pedagog) i ucitelj - mentor; 5.6 DNEVNIK RADA obuhvata sve elemente PISANE PRIPREME za nastavni cas i posle prakse se dostavlja na uvid, sa overenom potvrdom o uspesno obavljenoj praksi, nastavniku zaduzenom za ovu praksu - organizatoru strucne prakse - radi evidentiranja u indeks; 5.7 oni studenti koji na kraju 8. semestra ne steknu uslove za kontinuiranu praksu, mogu to uraditi u toku sledeceg semestra. Vrednovanje : Lepo i korektno voden dnevnik, popunjenu i overenu potvrdu, overeno i potpisano misljenje o uspesno obavljenoj praksi studenta , student dostavlja profesoru zaduzenom za ovu praksu radi evidentiranja prakse. Vrednovanje je opisno: praksa je uspesno realizovana/praksa nije uspesno realizovana .

17

OPSTE OBRAZOVNI KURSEVI Osnovne studije Naziv kurs: Uvod u pedagogiju (3 kp)

60 KREDITNIH POENA

Cilj: Upoznavanje osnova pedagoske nauke kako bi se studenti lakse snalazili u kasnijem izucavanju Didaktike, Skolske i porodicne pedagogije i, narocito, metodike nastave odgovarajucih osnovnoskolskih predmeta. Sadrzaj: Vaspitanje kao drustveno uslovljena delatnost; konstituisanje pedagogije kao naucne discipline ; sistem pedagoskih nauka i njihov medusobni odnos; karakteristike i nacin izucavanja pedagoskih pojava; teorijski i prakticni zadaci pedagogije ; ciljevi i zadaci vaspitanja ; vaspitanje , obrazovanje i nastava u pojmovnom znacenju i medusobnom odnosu; osnovni vidovi vaspitanja ; najvazniji aspekti ili strane vaspitanja ; najvazniji faktori razvoja licnosti; glavne teorije razvoja licnosti; pojam i determinante vaspitnog sistema; skolski sistem; kadrovi u oblasti vaspitanja. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: Redovno pohadanje predavanja i vezbi, vodenje i sistematizovanje beleski, citanje predvidene literature i pravljenje sazetih izvoda , priprema saopstenja prilikom vezbi, ucesce u analizama , diskusiji i dr. Vrednovanje : Vrednovanje tokom trajanja kursa ce se vrsiti s obzirom na svaki zahtev kursa s tim da se na kraju kursa predvida kolokvijalni teorijski ispit. Vreme : 1. semestar. Literatura: Bakovljev, M. (1997): Osnovi pedagogije , Vrsac: Visa skola za obrazovanje vaspitaca Trnavac, N., Ðordevic , J. (1995): Pedagogija , Beograd: Naucna knjiga Zlebnik, L. (1965): Opsta istorija skolstva i pedagoskih ideja , Beograd: Naucna knjiga Ratkovic, M. (2002) S. Karlovci: Kairos Giesecke, H. (1993):U vod u pedagogiju (prevod sa nemackog), Zagre : Educa Milosavljevic, P. (1996): Osnove pedagogije , Kragujevac : Atos Zaninovic , M. (1985): Pedagoska hrestomatija, Zagreb: Skolska knjiga Ratkovic, M. (2001): Strategije reformi obrazovanja , Beograd: Uciteljski fakultet Predavanja: prof. dr Prvoslav Jankovic Vezbe : mr Radmila Bogosavljevic

18

Osnovne studije Naziv kursa: Teorija vaspitanja (3 kp) Cilj: studente upoznati sa uzrocno-posledicnim pojavama na relaciji drustvo-skola i na relaciji preduzetih vaspitnih mera i u pedagoskoj praksi proizvedenih efekata, kao i sa nuznosti planskog uticaja odraslih na razvoj mladezi. Uz to, studente treba upoznati sa potrebnim pedagoskim vestinama , koliko je koja vaspitna mera celishodna , na kojim se principima ili nacelima vaspitanje zasniva , koja se u svemu tome primenjuju pravila i u cemu se pedagoska teorija i praksa moraju oslanjati na saznanja drugih nauka. U aspektima pojedinih strana vaspitanja - fizickom, intelektualnom, moralnom, radnom, estetskom i dr. posebno je vazno upoznati studente sa ciljevima, metodama, sredstvima i uslovima vaspitanja , ulogom skole i skolskih cinailaca u tome , kao i mogucim uzrocima stagnacije ili razvojnih poremecaja . Sadrzaj: Pedagogija kao teorijska i kao prakticno-normativna disciplina; mogucnosti i granice vaspitanja; vaspitanje i manipulacija; determinante vaspitnog cilja i zadataka; pregled vaznijih filozofskih i pedagoskih ideja o vaspitanju; razliciti klasicni i savremeni pravci razvoja pedagogije kao nauke ; tradicija i vaspitanje ; komponente vaspitanja : fizicko, intelektualno, moralno, estetsko i radno vaspitanje. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi. Vrednovanje : Vrednovanje tokom trajanja kursa vrsice se s obzirom na pojedine zahteve kursa, a na kraju kursa putem usmenog kolokvijuma brojcanom ocenom od 5 do 10. Vreme : 2. semestar. Literatura: Pored literature za kurs Uvod u pedagogiju studenti ce koristiti i sledece izvore: Ðordevic , J. (1975): Opsta pedagogija - intelektualno vaspitanje , Beograd: Izdavacko-informativni centar Popovic, V., Miocinovic, Lj. (1977): Moralne vrednosti dece i mladih i njihov razvoj, Beograd: Prosveta Mandic, Pisar. (1984): Ucenikova slika o sebi i vaspitni rad u skoli, Sarajevo: "Svjetlost" Rakic, B. (1976): Procesi i dinamizmi vaspitnog delovanja, Sarajevo: "Svjetlost" Bozanovic, Saranovic, N. (1984): Uzroci i modeli prevencije skolskog neuspeha, Beograd: Prosveta Predavanja: prof. dr Prvoslav Jankovic Vezbe: mr Radmila Bogosavljevic

19

Osnovne studije Naziv kursa: Uvod u psihologiju (2 kp) Ciljevi: Cilj predmeta je da studente upozna sa stukturom psihologije kao nauke, sa razvojem psihologije i primenom psiholoskih saznanja u razlicitim oblastima , a posebno u procesu obrazovanja . Takode, studenti treba da upoznajuglavne teorijske pravce u psihologiji kao i metode i tehnike kojima se psihologija sluzi. Sadrzaj: Istorijat razvoja psihologije ; Psihologija kao samostalna disciplina ; Predmet psihologije ; Metode u psihologiji; Tehnike prikupljanja podataka ; Glavni teorijski pravci u psihologiji: Frojdova teorija, bihejviorizam, kognitivne teorije. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova prakticnih vezbi. Zahtevi: Studenti su duzni da urade 5 prakticnih vezbi i da demonstriraju sposobnost konstruisanja jednostavnih instrumenata za prikupljanje podataka. O sacinjenim instrumentima duzni su da podnesu pismeni izvestaj, kao i da analiziraju jednu temu ppo svom izboru iz oblasti psihologije i podnesu usmeni izvestaj o tome. Polaganje pismenog i usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 1. semestar. Literatura: Radonjic, Slavoljub : Uvod u psihologiju Popadic, Havelka , Kuzmanovic: Metode i tehnike socijalno-psiholoskih istrazivanja Predavanja: dr Ivan Jerkovic Vezbe :

20

Osnovne studije Naziv kursa: Osnovni psihicki procesi i osobine (2 kp) Ciljevi: Cilj predmeta je da studenti razumeju prirodu psihickih procesa i njihovo medusobno prozimanje na nivou licnosti. Sadrzaj: Osnovni psihicki procesi: opazanje , misljenje , pamcenje, emocije , motivacija. Osnovne psihicke osobine: temperament, karakter, inteligencija i licnost. Nacin rada: 18 casova predavanja , 6 casova vezbi. Zahtevi: Studenti treba da upoznaju osnovne psihicke procese i osobine kako na osnovu literature , tako i kroz svoje neposredno iskustvo preko ucesca u malim eksperimentima organizovanim da bi pojacali svest o relevantnim procesima i osobinama. Poganje pismenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 1. semestar. Literatura: Krec i Kracfild: Elementi psihologije Predavanja: dr Ivan Jerkovic Vezbe :

21

Osnovne studije Naziv kursa: Razvojna psihologija (4 kp) Ciljevi: Shvatanje psihickog razvoja kao funkcije vremena u kome biolosko naslede i kontekst razvoja igraju presudnu ulogu. Studenti treba da usvoje shvatanje o neponovljivosti svakog deteta i da se osposobe da mu prilaze u skladu sa osobenostima njegovog razvoja. Razumevanje normalnog toka razvoja , odstupanja u razvoju i faktora koji odreduju razvoj, unapredivanje razumevanja uticaja institucionalnog obrazovanja na razvoj deteta preko poznavanja njegovih moci i ogranicenja u razvoju dece , kao i mogucih pozitivnih i negativnih uticaja na razvoj deteta. Sadrzaj: Mesto razvojne psihologije u sistemu psiholoskih nauka ; Shvatanje detinjstva kao kulturno-istorijske kategorije; Osnovne psiholoske tehnike ; Osnovne zakonitosti psihofizickog razvoja ; Glavni teorijski pravci u razvojnoj psihologiji; Poznavanje karakteristika prenatalnog i ranog razvoja; Razvoj afektivne vezanosti; Emocije ; Razvoj intelektualnog, motornog, socijalnog i govornog razvoja ; Tipicne decje aktivnosti - igra i crtez. Nacin rada: 18 casova predavanja (1,5 kp), 18 casova prakticnih vezbi (1,5 kp), 12 casova seminarskih vezbi (1 kp). Zahtevi: Studenti su duzni da urade 10 prakticnih vezbi i da o njima podnesu pismeni izvestaj sa analizom rezultata, kao i da analiziraju literaturu iz 3 oblasti po svom izboru i da kroz seminarske vezbe diskutuju literaturu koju su koristili. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vre me : 2. semestar. Literatura: Vera Smiljanic : Razvojna psihologija , Drustvo psihologa Srbije, Beograd Ivan Jerkovic: Detinjstvo i razvoj, Uciteljski fakultet, Sombor Vasta, Haith, Miller : Djecja psihologija , Naklada Slap, Jastrebsko Predavanja: dr Ivan Jerkovic Vezbe :

22

Osnovne studije Naziv kursa: Pedagoska psihologija I (4kp) Ciljevi: Sticanje znanja o prirodi i znacaju procesa ucenja , upoznavanje sa faktorima uspesnog ucenja, onosno skolskog postignuca, osposobljavanje za samostalno resavanje konkretnih problema u skoli (npr. ocenjavanje , mentalno-higijenski pristup). Sadrzaj: Sadrzaj kursa obuhvata osnovne probleme psihologije ucenja i moze se podeliti na nekoliko uzih oblasti: Ucenje, sazrevanje i razvoj; Klasifikacije oblika ucenja: "Prelazni" oblic i ucenja i Operacionalno definisani oblici ucenja ; Opste smernice u VO radu izvedene iz operacionalno definisanih oblika ucenja; Ucenje kao proces: Napredovanje u ucenju ; Pamcenje i zaboravljanje ; Transfer i teorije transfera. Nacin rada: 24 casa predava nja , 24 casa vezbi. Zahtevi: Vodenje dosijea ucenika; Polozen pismeni ili usmeni ispit (po izboru studenta). Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 3. semestar. Literatura: Obavezna : Ðuric, Ð. (1997): Psihologija i obrazovanje, Sombor : Uciteljski fakultet Vucic, L. (1992): Pedagoska psihologija, Beograd: SDPS Dodatna: Radonjic, S. (1985): Psihologija ucenja , Beograd: ZUNS Furlan, I. (1984): Primenjena psihologija ucenja, Zagreb: Skolska knjiga Predavanja: dr Tatjana Tubic Vezbe : dr Tatjana Tubic , mr Ruzenka Simonji

23

Osnovne studije Naziv kursa: Pedagoska psihologija II (3kp) Ciljevi: Sticanje znanja o prirodi i znacaju procesa ucenja , upoznavanje sa faktorima uspesnog ucenja, onosno skolskog postignuca, osposobljavanje za samostalno resavanje konkretnih problema u skoli (npr. ocenjavanje , mentalno-higijenski pristup). Sadrzaj: Sadrzaj kursa je tako koncipiran da se studenti upoznaju sa najznacajnijim faktorima skolskog postignuca, odnosno ciniocima uspesnog ucenja. Ova slozena problematika ce se obradivati kroz sledece segmente : Kognitivni faktori postignuca; Motivacioni faktori postignuca ; Emocionalni faktori postignuca; Socijalni faktori postignuca; Organizacija ucenja (Metode uspesnog ucenja). Nacin rada: 18 casova predavanja , 18 casova vezbi. Zahtevi: Izrada sociograma, izrada skale stavova o ... (skoli, ucitelju), polozen usmeni ili pismeni ispit (po izboru studenta). Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 4. semestar. Literatura: Obavezna : Ðuric, Ð. (1997): Psihologija i obrazovanje, Sombor : Uciteljski fakultet Vucic, L. (1992): Pedagoska psihologija, Beograd: SDPS Dodatna: Havelka, N. (1992): Socijalna percepcija, Beograd: ZUNS Ivic, I. i sar. (2001): Aktivno ucenje, Beograd: Institut za psihologiju Predavanja: dr Tatjana Tubic Vezbe : dr Tatjana Tubic , mr Ruzenka Simonji

24

Osnovne studije Naziv kursa: Didaktika 1 (Uvod u didaktiku) (4 kp) Ciljevi: Opsti cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa teorijskim osnovama i zakonitostima obrazovanja i nastave; da prate rezultate najnovijih naucnih istrazivanja na podrucju didaktike; da prihvate nuznost osavremenjivanja i unapredivanja nastave; da koriste rezultate granicnih nauka za bolje razumevanje didaktickih fenomena ; da se upoznaju sa najvaznijim didaktickim idejama , reformama i pravcima u proslosti i sadasnjosti; da otkrivaju meduzavisnost izmedu didakticke teorije i nastavne prakse, da se podstice i razvija otvorenost prema inovacijskim nastojanjima u obrazovanju i nastavi. Sadrzaj: Predavanja: Osnovni teorijski i metodoloski problemi didaktike. Istorijski razvoj didaktike . Ciljevi obrazovanja i nastave . Nastava kao didakticki proces. Proces saznavanja u nastavi. Ucenik kao faktor nastave . Nastavnik kao faktor nastave. Sadrzaji obrazovanja i nastave. Materijalna osnova nastave . Zakoni u didaktici. Principi i pravila nastave. Didakticke teorije. Vezbe : Recnik osnovnih didaktickih pojmova; Analiza nastavnog plana i programa ; Operacionalizacija materijalnih , funkcionalnih i vaspitnih zadataka nastave ; Uporedna analiza racionalistickog i pragmatistickog pristupa u interpretaciji procesa saznanja u nastavi; Interpretacija dimenzija znanja (ekstenzitet i intenzitet) na odabranim primerima. Prednosti i nedostaci didaktickih teorija - rasprava. Nacin rada: 24 casova predavanja , 24 casova vezbi. Zahtevi: Pohadanje nastave i vezbi. Didakticki portfolijo. Izvestaj o poseti skoli po tematskom zadatku. Posete vaspitno-obrazovnim institucijama , hospitovanje . Student moze da pripremi po izboru: tematsku bibliografiju, seminarski rad, idejni projekat didaktickog istrazivanja . Kolokvijum (pismeni ispit) i usmeni ispit. Vrednovanje : Pisane vezbe i seminarski radovi se unose u indeks i vrednuju sa polozio/nije polozio . Pokazano znanje na pismenom i usmenom delu ispita vrednuje se brojcanom ocenom od 5 do 10. Vreme : 3. semsestar. Literatura: Trnavavac, N., Ðordevic , J. (1995): Pedagogija , 2 DIDAKTIKA, Beograd, Naucna knjiga. Vilotijevic , M. (1999): Didaktika 1, 2, Beograd, Naucna knjiga, Uciteljski fakultet Jukic , S., Lazarevic , Z., Vuckovic, V. (1998): Didaktika - izbor tekstova, Jagodina, Uciteljski fakultet Predavanja: prof. dr Milan Lipovac Vezbe : mr Svetlana Spanovic

25

Osnovne studije Naziv kursa: Didaktika 2 (Didakticki sistemi nastave) (4 kp) Ciljevi: Opsti cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa teorijskim osnovama savremenih didaktickih sistema , reformama i pravcima u proslosti i da se upoznaju i shvate specificnosti i mogucnosti primene savremenih didaktickih strategija (heuristicka , problemaska , programirana , egzemplarna), da upoznaju mogucnosti individualizacije i diferencijacije i da se podstice otvorenost prema inovacijama u obrazovanju. Sadrzaj: Predavanja: Razredno-casovni i predmetni sistem nastave . Reformni pravci nastali krajem XIX i pocetkom XX veka. Klasifikacija i vrste nastave. Tradicionalni nastavni sistemi. Savremeni nastavni sistemi. Heuristicka nastava. Programirana nastava . Problemska nastava. Egzemplarna nastava . Mentorska nastava . Autodidakticki rad. Individualiozovana i diferencirana nastava. Timska nastava . Vezbe : Projektovanje i konstrukcija programiranog materijala ; Projektovanje didakticke strategije heuristicke, problemske i egzemplarne nastave; Izrada nastavnih listica. Izrada zadataka na vise nivoa slozenosti. Nacin rada: 24 casa predavanja , 24 casa vezbi. Zahtevi: Pohadanje nastave i vezbi. Didakticki portfolijo . Izvestaj o poseti skoli po tematskom zadatku. Poseta vaspitno-obrazovnim institucijama , hospitovanje . Tematska bibliografija , prikaz knjige, seminarski rad, idejni projekat didaktic kog istrazivanja . Kolokvijum (pismeni ispit) i usmeni ispit. Vrednovanje : Pisane vezbe i seminarski rad unose se u indeks i vrednuju sa: polozio /nije polozio . Pokazano znanje na pismenom i usmenom ispitu vrednuje se brojcano od 5 do 10. Vreme : 4. semestar. Literatura: Poljak, V. (1977): Nastavni sistemi, Zagreb, Pedagosko-knjizevni zbor Ðukic, M. (1995): Didakticki cinioci individualizovane nastave , Novi Sad, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju Vilotijevic , M. (1999): Didaktika 1, Beograd, Naucna knjiga , Uciteljski fakultet Zbornik radova Diferencijacija i individualizacija nastave - osnova skole buducnosti I (1995), Sombor, Uciteljski fakultet Predavanja: prof. dr Milan Lipovac Vezbe : mr Svetlana Spanovic

26

Osnovne studije Naziv kursa: Sociologija obrazovanja (3 kp) Ciljevi: Sticanje sistematski zaokruzenog teorijskog znanja koje nastavnicima pomoze da potpunije razumeju slozenu strukturu obrazovne delatnost i pedagoske prakse. Doprinosi vecoj profesionalizaciji, strucnom autoritetu i kritickom odnosu nastavnika. Sadrzaj: Konstitusanje, pedmet i metod. Obrazovni skolski sistemi i obrazovna politika. Teorijske perspektive. Obrazovne reforme. Drustvena poketljivost i obrazovanje. Obrazovne nejednakosti, subkulturne razlike , kulturna depriviranost, kompenzacijsko obrazovanje , kulturni kapital i materijalno bogatstvo. Interakcionisticka perspektiva i obrazovna postignuca. Pol i rod i obrazovna postignuca. Rasna i etnicka pripadnost i obrazovno postignuce. Obrazovnje , moc i drzava . Globalizacija i obrazovanje . Mediji i obrazovanje. Sistem obrazovanja i razvitak sela. Nastavnicka profesija. Nacin rada: 24 predavanja , 12 vezbi Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, ovladavanje tekstovima iz litetrature, izrada seminarskih radova, iniciranje i ucestvovanje u grupnim diskusijama i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 4. semestar. Literatura: Nenadic , M. (2003): Sociologija obrazovanja, Prosveta , Beograd Kokovic , D. (2000): Sociologija obrazovanja ­ dru stvo i edukacijsk i izazov, Univerzitet u Novom Sadu Haralambos , M i Holborn, M. (2002): Sociologija ­ teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb Predavanja: prof. dr Mile Nenadic Vezbe : mr Srdan Sljukic

27

Osnovne studije Naziv kursa: Osnovi specijalne pedagogije (2 kp) Ciljevi: Da studenti ovladaju znanjima iz naucnih disciplina specijalne pedagogije (defektologije), specijalnih didaktika, specijalnih metodika, mentalne higijene, klinicke endokrinologije , klinicke genetike, razvojne neurologije, razvojne socijalne psihijatrije i drugih granicnih disciplina; da se osposobe za didakticko struktuiranje obrazovanja u podrucju integrativne pedagogije ; da se osposobe za rad sa ucenicima u procesu inkluzivnog organizovanog vaspitanja i obrazovanja u skoli. Sadrzaj: Teorije razvoja i patologije (antropoloske , bioloske, psihopatoloske, pedagoske , defektoloske i druge teorije i gledista o razvoju ); Koncepcije specijalne pedagogije (posebna pedagogija, defektologija , integrativna pedagogija ...); Pedagoske i psiholoske implikacije psihijatriskih bolesti (poremecaji ponasanja i licnosti, toksikomanije, poremecaji funkcija , psihopatologija porodice , stresna stanja i dr.); Pedagoske i psiholoske implikacije neuroloskih razvojnih problema ; Pedagoske i psiholoske implikacije oboljenja endokrinog sistema; Ostece nje cula i ekstremiteta; Bolesti prouzrokovane hromozomskim i genetskim faktorima i dr.; Mentalna higijena i mentalno zdravlje ucenika. Nacin rada: 24 casa predavanja . Zahtevi: Izrada seminarskog rada, polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 5. semestar. Literatura: Bojanin, S. (1985): Neuropsihologija razvojnog doba i opsti reedukativni metod, ZUNS, Beograd Bojanin, S. (1988): Socijalna psihijatrija razvojnog doba, Nucna knjiga, Beograd Cordic, A., Bojanin , S. ( 1992): Opsta defektoloska dijagnostika, ZUNS, Beograd Erakovic, T. (2003): Osnovi specijalne pedagogije sa metodikom, Uciteljski fakultet, Sombor Juric -Simuncic i sar. (1982): Teskoce u ucenju i vladanju , Skolska knjiga, Zagreb Matanovic -Mamuzic (1981): Teskoce u citanju i pisanju, Skolska knjiga , Zagreb Tadic , N. (1989): Psihijatrija detinjstva i mladosti, Naucna knjiga , Beograd Predavanja: prof. dr Tadija Erakovic

28

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika specijalnog pedagoskog rada (2 kp) Cilj: da studenti ovladaju prakticnim znanjima i vestinama za primenu specijalnih pedagoskih postupaka u radu sa ucenicima koji imaju smetnje u razvoju i ponasanju. Sadrzaj: Procena kvaliteta psihomotorne organizacije (manipulativna spretnost ruku, diferenciranost motorike prstiju, procena praksicke organizovanosti, procena gnostickih sposobnosti, procena grafomotorike , utvrdivanje lateralizacije, procena leksickih sposobnosti, procena disgraficnosti, procena kvaliteta ovladanosti elementarnim logickim strukturama...). Postupak ukljucivanja u korektivni pedagoski rad. Primena vezbi iz programa reedukacije psihomotorike. Primena vezbi iz programa "Step by step". Priprema za citanje , pisanje i racunanje . Otklanjanje teskoca u citanju, pisanju i racunanju. Pomoc ucenicima sa teskocama u ponasanju (resocijalizacija, zavodski tretman, starateljstvo, socijalna zastita sa osvrtom na specificnosti tretmana). Primena muzike u nastavi kao terapeutski metod rada sa ucenicima sa teskocama u ucenju i ponasanju. Nacin rada: Prakticni oblici rada - vezbe prema prirodi ostecenja ili poremecaja : 24 casa Zahtevi: Izrada seminarskih radova, didaktickog materijala , simulacija pedagoskog rada sa ucenicima sa smetnjama u razvoju . Poseta institucijama koje se bave ovim problemima (Centar za socijalni rad, Dom za decu i omladinu, Psihijatrijske bolnice, Zavodi za pojedine vrste ostecenja ...). Polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 5. semestar. Literatura: Bojanin, S. (1985): Neuropsihologija razvojnog doba i opsti reedukativni metod, ZUNS, Beograd Bojanin, S. (1988): Socijalna psihijatrija razvojnog doba, Nucna knjiga, Beograd Cordic, A., Bojanin , S. (1992): Opsta defektoloska dijagnostika, ZUNS, Beograd Erakovic, T. (2003): Osnovi specijalne pedagogije sa metodikom, Uciteljski fakultet, Sombor Juric -Simuncic i sar. (1982): Teskoce u ucenju i vladanju , Skolska knjiga, Zagreb Matanovic -Mamuzic (1981): Teskoce u citanju i pisanju, Skolska knjiga , Zagreb Tadic , N. (1989): Psihijatrija detinjstva i mladosti, Naucna knjiga , Beograd Vezbe : prof. dr Tadija Erakovic

29

Osnovne studije Naziv kursa: Teorijske osnove metodologije istrazivanja (3 kp) Cilj: upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i problemima metodologije istrazivanja pedagoskih pojava a narocito sa pitanjima: polozaja metodologije u sistemu pedagoskih naucnih disciplina ; epistemilosko-metodoloske osobenosti saznanja u vaspitanju; uloge cinjenica u proucavanju pedagoskih pojava; specificnosti naucnog otkrica, razumevanja , objasnjenja i predvidanja u pedagogiji i vaspitanju; karakteristika i puteva objektivnog pedagoskog saznanja i, konacno, uloge pedagoske teorije i prakse kao kriterijuma istinitosti. Sadrzaj:Pojam, znacaj i vrste pedagoskog istrazivanja; funkcionalni i stohasticki karakter uzrocnoposledicne povezanosti pedagoskih pojava; kvalitativni i kvantitativni pristup proucavanju pedagoskih pojava ; ostali pristupi; svojstva licnosti istrazivaca; izvori cinjenica za naucno istrazivanje i nacini njihovog koriscenja ; populacija i uzorak; uloga hipoteze u naucnom istrazivanju i dr. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Redovno pohadanje nastave i vezbi, pravljenje belezaka na osnovu zadane literature , izrada seminarskih radova i njihovo saopstavanje u grupnom obliku rada , ana lize, diskusije i dr. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 6. semestar. Literatura: Muzic, V. (1977): Metodologija pedagoskog istrazivanja , Sarajevo: "Svjetlost" Markovic , M. (1959): Logika , ZUNS Potkonjak, N. (1977): Teorijsko metodoloski problemi pedagogije, Beograd: Prosveta Pez, Boris: Osnove statisticke metode za matematicare , Zagreb: SNL Bakovljev, M. (1997): Osnovi metodologije pedagoskih istrazivanja, Beograd: Naucna knjiga Bakovljev, M. (1995): Beograd: Uciteljski fakultet Bandur , V. (1999): Metodologija pedagogije , Beograd: Savez pedag. drustava Jugoslavije Lekic , Ð. (1977): Metodologija pedag. istrazivanja i stvaralastva , Zrenjanin: PTF Ristic, Z. (1995): O istrazivanju, metodu i znanju Predavanja: prof. dr Prvoslav Jankovic Ve zbe: mr Radmila Bogosavljevic

30

Napredne studije Naziv kursa: Kultura govora sa retorikom (3 kp) Ciljevi: Upoznavanje studenata sa razvojem retorike kao naucne discipline. Osposobljavanje studenata za konkretnu primenu govornog i komunikacijskog sistema kao i za primenu znanja kojima su ovladali o srpskim jezickim sistemima i jezickoj kulturi. Razvijanje sposobnosti da stecena znanja sa sigurnoscu primenjuju. Sadrzaj: Definicija retorike; Struktura anticke retorike; Retorika i druge nauke; Istorija retorike; Govornistvo izmedu vestine i umetnosti; Dikcija; Prozodijski sistemi; Priprema i ostvarenje govora ; Stil i govor; Kultura govora; Kultura govora u obrazovno-vaspitnom radu. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvovanje casovima predavanja i vezbi; polaganje pismenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar Literatura: Kosanovic , Jelena (2002): Kultura govora sa retorikom, Sombor : Uciteljski fakultet Petrovic , Sreten (1995): Retorika, Beograd: Savremena administracija Nusic, Branislav (1989): Retorika, Beograd: Vajat II Tadic , Ljubomir (1995): Retorika, Beograd: "Filip V isnjic" Institut za filozofiju i drustvenu teoriju Aristotel(1987): Retorika, Beograd: Nezavisna izdanja 40 Predavanja: dr Jelena Kosanovic Vezbe : mr Lidija Canda

31

Napredne studije Naziv kursa: Vrednovanje efekata ucenja i nastave (2kp+1kp za praksu) Ciljevi: Sticanje znanja o prirodi i znacaju procesa ucenja , upoznavanje sa faktorima uspesnog ucenja, onosno skolskog postignuca, osposobljavanje za samostalno resavanje konkretnih problema u skoli (npr. ocenjavanje , mentalno-higijenski pristup). Sadrzaj: Sadrzaj kursa cine sledece celine: Definisanje osnovnih pojmova merenja uspeha u ucenju: vrednovanje , pracenje razvoja i napredovanja, proveravanje i ocenjivanje . Osnovni principi ocenjivanja; Problemi merenja u pedagoskom radu: ocenjivanje kao merenje; Faktori koji uticu na subjektivnost ocenjivanja; Razliciti nacini ispitivanja i ocenjivanja ; Testovi znanja : vrste , metrijske karakteristike, izrada i tipovi zadataka; Vrednovanje rada nastavnika. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi, 12 casova prakticnih vezbi. Zahtevi: Izrada testa znanja, polozen pismeni ili usmeni ispit (po izboru studenta). Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 6. semestar. Literatura: Obavezna : Ðuric , Ð. (1997): Psihologija i obrazovanje, Sombor : Uciteljski fakultet Vucic, L. (1992): Pedagoska psihologija, Beograd: SDPS Dodatna: Grgin, T. (1986): Skolska dokimologija, Zagreb: Skolska knjiga Predavanja: dr Tatjana Tubic Vezbe : mr Ruzenka Simonji

32

Napredne studije Naziv kursa: Didaktika 3 (Planiranje i organizacija nastave) (3 kp + 1 kp za praksu) Ciljevi: Opsti cilj kursa je da se studenti upoznaju sa teorijskim osnovama planiranja i organizacije nastave; da shvate , uoce i otkriju povezanost teorije i prakse, da shvate slozenost i slojevitost strukture nastavnog procesa i primene najnovijih naucnih znanja u praksi; da se upoznaju sa specificnostima i raznovrsnim mogucnost ima primene nastavnih metoda u razlicitim uslovima; da shvate znacaj i funkciju obrazovne tehnologije; da shvate kompleksnost vrednovanja rezultata rada ucenika, da se podsticu da prihvate i shvate ulogu ucitelja u upravljanju nastavnim procesom i subjekatski polozaj ucenika u tom procesu; da prate i kriticki vrednuju razlicite aspekte nastavne delatnosti od planiranja i pripremanja vaspitno-obrazovnog rada do vrednovanja , da se izgraduje didakticka kultura studenata , buducih ucitelja i podstice potreba za permanentnim obrazovanjem. Sadrzaj: Predavanja: Etape nastavnog procesa. Organizacioni oblici nastave. Nastavne metode. Didakticki mediji. Udzbenik u savremenoj nastavi. Domaci rad ucenika. Planiranje i pripremanje vaspitnoobrazovnog rada. Vrednovanje nastavnog rada. Deskriptivno ocenjivanje. Objektivne tehnike i instrumenti u ocenjivanju. Kompleksno pracenje i vrednovanje rada ucenika. Didakticki uslovi uspesnog ucenja. Vezbe : Kombinovanje nastavnih metoda na razlicitim programskim sadrzajima i na razlicitim etapama nastavnog rada ; Analiza udzbenika (struktura) po izboru studenata; Izrada i primena nastavnih sredstava ; Samostalno rukovanje nastavnim pomagalima; Analiza procesa zadavanja domaci zadataka (po izboru studenata ). Za ili protiv domacih zadataka - rasprava; Ispitivanje efikasnosti nastave - izrada ispitnih instrumenata i interpretacija dobijenih rezultata; Izrada godisnjeg i periodicnih planova rada; Izrada elaborata pripreme za nastavni cas; Projektovanje artikulacije casa sa ucenicima koji pokazuju neuspeh u nastavi i ucenju; Projektovanje artikulacije casa sa obdarenim ucenicima. Nacin rada: 18 casova predavanja , 18 casova vezbi, 12 casova prakticnih vezbi Zahtevi: Pohadanje nastave i vezbi. Didakticki portfolijo . Izvestaj o poseti skoli po tematskom zadatku. Posete vaspitno-obrazovnim institucijama - hospitovanje . Tematska bibliografija , prikaz knjige, seminarski rad, idejni projekat didaktickog istrazivanja. Polaganje kolokvijuma (pismeni ispit) i usmenog ispita. Vrednovanje : Pisane vezbe i seminarski radovi se unose u indeks i vrednuju sa : polozio /nije polozio. Pokazano znanje na pismenom i usmenom delu ispita vrednuje se brojcano ocenama od 5 do 10. Vreme : 5. semestar. Literatura: Vilotijevic , M. (1999): Didaktika 3, Beograd, Naucna knjiga, Uciteljski fakultet Prodanovic, T., Nickovic , R. (1974): Didaktika, Beograd, ZUNS, Krkljus , S. (1998): Didakticki disput, Savez pedagoskih drustava Vojvodine , Novi Sad, Visa skola za obrazovanje vaspitaca, Vrsac Jukic , S., Lazarevic , Z., Vuckovic , V. (1998): Didaktika - izbor tekstova, Jagodina, Uciteljski fakultet Predavanja: prof. dr Milan Lipovac Vezbe : mr Svetlana Spanovic

33

Napredne studije Naziv kursa: Skolska pedagogija (3 kp + 1 kp za praksu) Ciljevi: Cilj je da studenti steknu fundamentalna znanja o prirodi, zakonitostima i ciniocima skolskog i porodicnog vaspitanja , o znacaju skole i porodice kao sredinskih cinilaca razvoja licnosti, kao i da steknu neophodne nastavnicke kompetencije potrebne za prakticno povezivanje i usaglasavanje skolskog i porodicnog vaspitanja . Sadrzaj: Skolska pedagogija:Teorijsko-metodoloske pretpostavke konstituisanja skolske pedagogije; Karakteristike institucionalnog i vaninstitucionalnog vaspitanja ; Nastanak i razvoj skole; Struktura aktivnosti osnovne skole i njihov medusobni odnos ; Organizacija , planiranje , programiranje, normativno regulisanje i vrednovanje rada skole; Neposredna priprema deteta za polazak u osnovnu skolu; Prilagodavanje deteta skolskoj sredini; Ucitelj kao odeljenski staresina ; Selekcija, obrazovanje i strucno usavrsavanje ucitelja; Vezbe : analiza znacajnih pojmova i teorijskih koncepcija, prikazi pedagoskih radova , izrada i prezentovanje seminarskih radova , sastavljanje odgovarajucih programa i planova rada , grupne diskusije o pojedinim temama , posete skolama i neposredni zajednicki rad sa uciteljima u skoli na izvrsavanju odredenih radnih zadataka. Nacin rada: 24 casova predavanja , 12 casova vezbi, 12 casova prakticnih vezbi. Zahtevi: Pohadanje nastave i vezbi, izrada i prezentacija jednog seminarskog rada , sastavljanje najmanje dva programa ili plana rada (npr. program rada odeljenskog staresine, program rada na profesionalnoj orjentaciji, program rada skole u prirodi i sl.), prikaz jednog pedagoskog rada , citanje obavezne (i sire) literature i priprema usmenog ispita. Polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 6. semestar. Literatura: Jankovic, P., Rodic, R. (2002): Skolska pedagogija, Uciteljski fakultet, Sombor Jankovic, P. (2003): Porodicna pedagogija, odabrani tekstovi, Uciteljski fakultet, Sombor Ostala literatura se studentu saopstava na konsultacijama za izradu seminarskih radova, programa , prikaza , izvodenja istrazivanja i sl. Predavanja: prof. dr Prvoslav Jankovic Vezbe : Radmila Bogosavljevic

34

Napredne studije Naziv kursa: Porodicna pedagogija (4 kp) Ciljevi: Cilj je da studenti steknu fundamentalna znanja o prirodi, zakonitostima i ciniocima skolskog i porodicnog vaspitanja , o znacaju skole i porodice kao sredinskih cinilaca razvoja licnosti, kao i da steknu neophodne nastavnicke kompetencije potrebne za prakticno povezivanje i usaglasavanje skolskog i porodicnog vaspitanja . Sadrzaj: Pojam, predmet i zadaci porodicne pedagogije, Roditeljstvo kroz istoriju, Vaspitna funkcija porodice ; Cinioci porodicne sredine znacjni za psiho-fizicki razvoj i skolsko napredovanje deteta (odnosi u porodici, roditeljski stavovi, socio-ekonomske prilike u porodici, saradnja porodice i skole...); Metode, sredstva i principi porodicnog vaspitanja ; Vezbe : po utvrdenom programu. Nacin rada: 24 casova predavanja , 24 casova vezbi. Zahtevi: Pohadanje nastave i vezbi, izrada i prezentacija jednog seminarskog rada , sastavljanje najmanje dva programa ili plana rada (npr. program rada odeljenskog staresine, program rada na profesionalnoj orjentaciji, program rada skole u prirodi i sl.), prikaz jednog pedagoskog rada , citanje obavezne (i sire) literature i priprema usmenog ispita. Polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Jankovic, P., Rodic, R. (2002): Skolska pedagogija, Uciteljski fakultet, Sombor Jankovic, P. (2003): Porodicna pedagogija, odabrani tekstovi, Uciteljski fakultet, Sombor Ostala literatura se studentu saopstava na konsultacijama za izradu seminarskih radova, programa , prikaza , izvodenja istrazivanja i sl. Predavanja: prof. dr Prvoslav Jankovic Vezbe : Radmila Bogosavljevic

35

Napredne studije Naziv kursa: Empirijska istrazivanja (2 kp + 1 kp za praksu) Cilj: upoznavanje studenata sa projektovanje m, organizacijom i izvodenjem skromnijih naucnih istrazivanja kao i pravilnom primenom odgovarajucih metodoloskih resenja pri sakupljanju, obradi i interpretaciji dobijenih empirijskih rezultata . Obucavanje studenata u izradi i proveravanju metrijskih karakteristika raznovrsnih istrazivackih instrumenata i razvijanje elementarnih istrazivackih kompetencija. Sadrzaj: E lementarno logicko ucenje o elementima misljenja : pojam, sud i zakljucak; projektovanje pedagoskog istrazivanja i vrste projekata ; izbor i definisanje problema istrazivanja (rad na literaturi); metode, tehnike i instrumenti naucnog istrazivanja ; sastavljanje i preliminarno proveravanje istrazivackih instrumenata; primena statistike i faktorske analize u pedagoskim istrazivanjima; sastavljenje pisanog izvestaja o izvrsenom empirijskom istrazivanju. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova prakticnih vezbi. Zahtevi: Redovno pohadanje nastave i vezbi, vodenje i sredivanje belezaka tokom nastave , projektovanje razliitih istrazivanja , izrada mernih instrumenata ; vezbanje u primeni raznovrsnih postupaka statisticke analize kvantitativnih podataka ; sagledavanje mogucnosti racunarskih softvera u statistickoj ili faktorskoj analizi empirijskih podataka; samostalno ili timsko izvodenje skromnijih istrazivanja u osnovnoj skoli. Vrednovanje : Evaluacija i vrednovanje ce se vrsiti tokom trajanja kursa po svim elementima zahteva . Na kraju teorijske nastave sledi teorijski kolokvijum (ispit ). Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 6. semestar. Literatura: Pored navedene literature za kurs Teorijske osnove metodologije istrazivanja koristice se i sledeci izvori: Saric , M. (1990): Opsti principi naucnog rada, Beograd: Naucna knjiga Potkonjak, M i sar. (1969): Vezbanja iz pedagogije, Beograd: ZUNS Prodanovic, T. i sar. (1972): Istrazivanje u nastavi, Novi Sad: Radivoj Cirpanov Bujas, Z. (1974): Uvod u metode eksperimentalne psihologije, Zagreb: Skolska knjiga Kocic, Lj. (1983): Eksperimentalna pedagogija , Beograd: Prosveta Sesic , B. (1974): Osnovi metodologije drustvenih nauka, Beograd: Naucna knjiga Kundacina, M i Gojkov, G. (1998): Zbirka resenih zadataka iz pedagoske statistike, Uzice : Uciteljski fakultet Predavanja: Vezbe :

36

Strani jezik

10 KREDITNIH POENA

Osnovne studije Naziv kursa: Engleski I (6 kp) Ciljevi: Ostvariti kontinuitet ucenja jezika, utvrditi naucene jezicke strukture i vokabular , prosirivati znanje o sistemu i funkcionisanju jezika, a sve sa ciljem sticanja opstejezickih govornih modela i time razvijanja govorne kompetencije. Razvijati motovaciju za ucenje jezika i intelektualnu radoznalost kod studenata i prosirivati znanja o zemljama ciji se jezik uci i njihovim kulturama (vrednosti, obicaji i tradicija). Nastava engleskog jezika treba da doprinese razvoju licnosti studentata i njihovoj emencipaciji. Ona treba da im obezbedi i bolje sanse na trzistu rada i da podstice pozitivne stavove i odnos prema strancima. Studenti treba da steknu otvoren i istovremeno kriticki stav prema zemljama ciji jezik uce. Sadrzaj: Sadrzaje odreduju ciljevi nastave engleskog jezika . Obraduju se teme iz zivota (brak i porodica, skola , slobodno vreme i sl.) i to komparativno (Velika Britanija, SAD, Australija), a zatim se izvode zakljucci i poredenje sa vrednostima i normama u sipstvenoj zemlji. Sticanje znanja o zemljama ciji se jezik uci, ne podrazumeva puko nagomilavanje cinjenica i podataka , nego je nacin da se bolje razume strana kultura. Gramaticka grada: Spelling, Punctuation, Prononciation, Parts of Speech, Word-building, Sentences , Word Order , Clauses , Phrases , Construction of Sentences, Inversion, Tenses, Voice , Mood, Conditional, Sequence of Tenses , D irect and Indirect Speech, etc . ­ sistematizacija . Jezicka grada: Leksika- bogacenje vokabulara iz oblasti standardnog govornog i pisanog jezika novim recima i frazeologijom. Upoznavanje studenata sa casopisima , literaturom ,recnicima i leksikonima. Komunikativne jedinice : Obnavljanje prethodno poznatih i usvajanje novih komunikativnih jedinica iz domena oslovljavanja , predstavljanja , molbe , zahvaljivanja , informisanja , izradavanja razlicitih stanja , diskusija, vodenja razgovora, pismene komunikacije , Interneta i sl. Nacin rada: Svesno ucenje- ucenje samostalnim otkrivanjem jezickih fenomena ; Oblici rada individualni (citanje , izlaganje), u parovima (priprema i izvodenje dijaloga), grupni (razvijanje sposobnosti komunikacije) Priprema za obradu teksta se vrsi aktiviranjem predznanja, davanjem informacija , slobodnim asociranjem na osnovu sadrzajnih tezista u tekstu. Uvezbava se auditivno razumevanje koje obuhvata globalno, detaljno i selektivno razumevanje. Uvezbava se pisanje, cesto na osnovu slike, skice , tabele i sl. Govorna kompetencija se razvija odgovarajucim vezbama koje treba da sadrze situacije koje su realne, zivotne i studentima zanimljive . Predavanja: 24 Vezbe : 48 Zahtevi: Polaganje testa gramatike , testa leksike, samostalna obrada zadatog teksta/teme ­ usmeno i pismeno prepricavanje , transformisanje teksta (dijalogizacija, sastavljanje uprostenog paralelnog teksta, sastavljanje teksta na osnovu tabela , pisanje sazetaka i sl.).

37

Evaluacija: Kontinuirana evaluacija postignuca u svim aktivnostima nastave . Ocenjivanje na ispitu-testu je brojcano od 5 do 10. Ispit je pismeni i usmeni na kraju kursa. Vreme : 1. i 2. semestar Literatura: Loncarevic, Mira (2003) : Engleski jezik za studente uciteljskog fakulteta, Uciteljski fakultet, Sombor Loncarevic, Mira (1997) : Engleski jezik, zbirka tekstova , Uciteljski fakultet, Sombor Feare, Ronald E. (1980) : Practice With Idioms , Oxford University Press, New York, Oxford Room, Adrian (1987) : D ictionary of Britain , Oxford University Press Benson, Morton (1993) : RECNIK Srpskohrvatsko engleski i Englesko srpskohrvatski I i II, trece izdanje , Prosveta , Beograd Allen, Stannard, W. (1993) : Living English Structure, twentieh impression, Longman Popovic , Lj. I Miric, V. (1999): Gramatika engleskog jezika sa vezbanjima, dvanaesto izdanje , Zavet, Beograd Predavanja: Mr Mira Loncarevic Vezbe : Mr Mira Loncarevic

38

Osnovne studije Naziv kursa: Nemacki Jezik I (6 kp) Ciljevi: Ostvariti kontinuitet ucenja jezika , utvrditi naucene jezicke strukture i vokabular, te prosirivati znanje o sistemu i funkcionisanju jezika, a sve s ciljem sticanja opstejezickih govornih modela i time razvijanja komunikativne kompetencije.Razvijati motivaciju za ucenje jezika i intelektualnu radoznalost kod studenata i prosirivati znanja o zeljama ciji se jezik uci i njihovim kulturama ( vrednosti i tradicija). Nastava nemackog jezika treba da doprinese razvoju licnosti studenata i njihovoj emancipaciji. Ona treba da im obezbedi i bolje sanse na trzistu rada i da podstice pozitivne stavove i odnos prema strancima. Studenti treba da steknu otvoren i istovremeno kriticki stav prema zemljama ciji jezik uce. Sadrzaj: Sadrzaje odreduju ciljevi nastave nemackog jezika. Obraduju se teme iz zivota ( brak i porodica , skola , slobodno vreme i sl. ) i to komparativno (Nemacka, Austrija, Svajcarska ), a zatim se izvode zakljucci i poredenje sa vrednostima i normama u sopstvenoj zemlji. Sticanje znanja o zemljama ciji se jezik uci, ne podrazumeva puko nagomilavanje cinjenica i podataka , nego je ustvari pokusaj da se bolje razume strana kultura. Gramaticka grada: Sistematizacija i upotreba glagolskih vremena; imperativ; glagolski okvir kao karakteristika nemacke recenice; konjunktiv i kondicional, njihova funkcija u indirektnom govoru; pasiv; sazete recenice, participske i infinitivske grupe reci; pridevi u atributskoj funkciji i kao predikativi; rekcija prideva ; sistematizacija zavisno-slozenih recenica; sinonimi, homonimi i idiomatski izrazi. Jezicka grada : Leksika­bogacenje vokabulara iz oblasti standardnog govornog i pisanog jezika novim recima i frazeologijom. Upoznavanje studenata sa casopisima, literaturom, recnicima i leksikonima. Komunikativne jedinice: Obnavljanje prethodno poznatih i usvajanje novih komunikativnih jedinica iz domena oslovljavanja , predstavljanja , molbe , zahvaljivanja, informisanja, izrazavanja razlicitih stanja , diskusija, vodenja razgovora, pismene komunikacije , Interneta i sl. Nacin rada: Svesno ucenje: Koriste se nastavno­metodicki postupci, koji skracuju put ucenja, pri cemu se studenti navode na samostalno otkrivanje jezickih fenomena koristeci pri tome npr. iskustva stecena pri ucenju nekog drugog stranog jezika. Oblici rada: individualni (npr. citanje , izlaganje ); u parovima ( pogodan za pripremu i izvodenje dijaloga); grupni (pogodan za razvijanje sposobnosti komunikacije). Priprema za obradu teksta se vrsi aktiviranjem predznanja , davanjem informacija , slobodnim asociiranjem na osnovu sadrzajnih tezista u tekstu. Uvezbava se auditivno razumevanje koje obuhvata globalno, detaljno i selektivno razumevanje . Pisanje se redovno vezba , cesto na osnovu slike, skice , tabele i sl. Govorna kompetencija se razvija odgovarajucim vezbama, koje treba da sadrze situacije koje su studentima zanimljive. Predavanja: 24 casa Vezbe : 48 casova

Zahtevi:

39

Polaganje testa gramatike, testa leksike, samostalna obrada zadatog teksta/teme ­ usmeno i pismeno prepricavanje , transformisanje teksta (dijalogizacija, sastavljanje uprostenog paralelnog teksta , sastavljanje teksta na osnovu tabela , pisanje sazetaka i sl.). Evaluacija: Evaluacija uspeha se vrsi kontinuirano. Ocenjuju se sve aktivnosti u okviru nastave (usmena izlaganja, pismeni radovi, ucesce u diskusijama i sl.). Ispit se polaze na kraju kursa i sastoji se od pismenog i usmenog dela. Pismeni deo: test iz gramatike. Usmeni deo: konverzacija na opste teme. Ocenjivanje je brojcano od 5 do 10. Vreme : 1. i 2. semestar Literatura: 1.Subotc, Ljiljana : Nemacki jezik za studente uciteljskog fakulteta, Uciteljski fakultet, Sombor , 2003. ( I deo) 2. Perlmann­Balme, Michaela, Schwab, Susanne, Weers, Dörte: em Brückenkurs, Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe, Hueber Verlag, Ismaning, 2000. 3. Helbig/Buscha, Leitfaden der deutschen Grammatik , Langenscheidt KG, Berlin u. München, 2000. 4. K.Hall/B.Schreiner: Übungsgrammatik , Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Hueber Verlag, Ismaning, 2001. 5. Grujic, Branislav: Schulwörterbuch, Graficki zavod, Podgorica 6. Der Sprach­Brockhaus, Deutsches Bildwörterbuch, Brockhaus, Wiesbaden, 1968. Predavanja: Ljiljana Subotic Vezbe : Ljiljana Subotic

40

Osnovne studije Naziv kursa: Ruski jezik I (6 kp) Ciljevi: Ostvariti kontinuitet ucenja jezika , utvrditi naucene jezicke strukture i vokabular, te prosirivati znanje o sistemu i funkcionisanju jezika , a sve s ciljem sticanja opstejezickih govornih modela i time razvijanja komunikativne kompetencije . Razvijati motivaciju za ucenje jezika i intelektualnu radoznalost kod studenata , prosirivati znanja o zemlji ciji se jezik uci i o njenoj kulturi (vrednosti i tradicija). Nastava ruskog jezika treba da doprinese razvoju licnosti studenata i njihovoj emancipaciji. Ona treba da im obezbedi i bolje sanse na trzistu rada i da podstice pozitivne stavove i odnos prema strancima. Studenti treba da steknu otvoren i istovremeno kriticki stav prema zemlji ciji jezik uce. Sadrzaj: Sadrzaje odreduju ciljevi nastave ruskog jezika . Obraduju se teme iz zivota (brak i porodica, skola , slobodno vreme i sl.) a zatim se izvode zakljucci i poredenje sa vrednostima i normama u sopstvenoj zemlji. Sticanje znanja o zemlji ciji se jezik uci ne podrazumeva puko nagomilavanje cinjenica i podataka , nego je ustvari pokus aj da se bolje razume strana kultura. Gramaticka grada: Imenice ­ tvorba , pridevi ­ kratki i dugi, poredenje prideva , glagoli ­ glagolski vid, sadasnje i buduce vreme, proslo vreme, participi ­ dugi i kratki, prelazak participa u druge vrste reci, aktivne i pasivne konsturkcije, glagolski prilozi, konstrukcije sa infinitivom, frazeologizmi, sinonimija , antonimija , medujezicka homonimija , sistematizacija sintakse, i dr. Jezicka grada: Leksika ­ bogacenje vokabulara iz oblasti standardnog govornog i pisanog jezika novim recima i frazeologijom. Upoznavanje studenata sa casopisima, literaturom, recnicima i leksikonima. Komunikativne jedinice: Obnavljanje prethodno poznatih i usvajanje novih komunikativnih jedinica iz oblasti oslovljavanja , predstavljanja, molbe, zahvaljivanja , informisanja , izrazavanja razlicitih stanja , diskusija, vodenja razgovora , pismene komunikacije, Interneta i sl. Nacin rada: Svesno ucenje : Koriste se nastavno ­ metodicki postupci koji skracuju put ucenja, pri cemu se studenti navode na samostalno otkrivanje jezickih fenomena koristeci pri tome npr. iskustva stecena pri ucenju nekog drugog stranog jezika. Oblici rada: individualni (npr. citanje , izlaganje ); u parovima (pogodan za pripremu i izvodenje dijaloga); grupni (pogodan za razvijanje sposobnosti komunikacije). Priprema za obradu teksta se vrsi aktiviranjem predznanja, davanjem informacija , slobodnim asociranjem na osnovu sadrzajnih tezista u tekstu. Uvezbava se auditivno razumevanje koje obuhvata globalno, detaljno i selektivno razumevanje . Pisanje se redovno vezba , cesto na osnovu slike, skice , tabele i sl. Govorna kompetencija se razvija odgovarajucim vezbama , koje treba da sadrze situacije koje su studentima zanimljive. Predavanja: 24 casa Vezbe : 48 casova

Zahtevi: Polaganje testa gramatike, leksike , samostalna obrada zadatog teksta /teme ­ usmeno i pismeno prepricavanje , transformisanje teksta (dijalogizacija, sastavljanje uprostenog paralelnog teksta , sastavljanje teksta na osnovu tabela , pisanje sazetaka i sl.) 41

Evaluacija: Evalucija uspeha se vrsi kontinuirano. Ocenjuju se sve aktivnosi u okviru nastave (Usmena izlaganja, pismeni radovi, ucesce u diskusijam i sl.) Ispit se polaze posle odslusanog kursa i sastoji se od pismenog dela (test iz gramatike) i usmenog dela (razgovor na opste teme) Ocenjivanje je brojcano od 5 do 10. Vreme : 1. i 2. semestar Literatura: - Jermolenko, N., Ruski jezik za studente uciteljskog fakulteta , UF Sombor , 2003. (prvi deo) - Stankovic , Bogoljub: Rusko-srpskohrvatski recnik , «Matica srpska», Novi Sad, 1988. - Ozegov, S.I., Slovar? russkogo ?z? ka, «Russki? ?z? k», Moskva, 1991 - Institut russkogo ?z? ka AN SSSR, Kratka? russka ? grammatika, Moskva , 1989 - Predrag Piper , Mila Stojnic, Ruski jezik, «Zavet», Beograd, 2002. - dr Branko Tosovic , Ruska gramatika, «Svjetlost », Sarajevo, 1988. - Zadorina , A.I., Sbornik uprazneni? po grammatike russkogo ?z? ka (dl? inostrancev), «Zlatoust», Sankt-Peterburg,1997 - Alieva , T. S., Slovar ? sinonimov russkogo ?z? ka, «? nves», Moskva, 1999 - Izarenkov, D. I., O bucenie dialogicesko? reci, «Russki? ? z? k» 1981 - Potiha , Z.A., Rozental?, D.? ., Lingvisticeskie slovari i rabota s nimi v skole, «Prosve ? enie», 1987 - Felic? na, V.P., Prohorov, ? .E., Russkie poslovic? , pogovorki i kr? lat? e v? razeni?, «Russki? ?z? k», Moskva, 1988 - Valgina, N.S., Sovremenn? ? russki? ?z? k, «V? ssa? skola», Moskva, 1987 - Grabcikova , E.S., Slovar?-spravocnik slovosocetani? russkogo ?z? ka, «Feniks», Rostov-na-Donu, 2000 - Grabcikova, E.S., Frazeologiceski? slovar?-spravocnik russkogo ?z? ka, «Feniks», Rostov-naDonu, 2000 - Grekov, V.F., Kr? ckov, S.E., Cesko, L.A., Posobie dl? zan?ti? po russkomu ?z? ku v starsih klassah, «Prosve? enie », Moskva, 2000 Predavanja: Natalija Jermolenko Vezbe : Natalija Jermolenko

42

Napredne studije Naziv kursa : Engleski II (4 kp) Ciljevi: Cilj nastave je da osposobljava studente da se sluze stranim jezikom za potrebe struke i svog daljeg samoobrazovanja . Ovo podrazumeva razvijanje intelektualne radoznalosti i motivacije za licno profesionalno usavrsavanje , kao i sposobnost orijentisanja u organizaciji strucnih i naucnih informacija za profesionalne potrebe buducih ucitelja i primanje informacija datih na svetskim jezicima u pedagoskoj, psiholoskoj, socioloskoj i informaciono/obrazovno-tehnoloskoj literaturi i periodici. Zadaci nastave stranog jezika podrazumevaju bogacenje vokabulara strucnom terminologijom i upoznavanje sa sintaksickim osobenostima jezika struke; upoznavanje studenata sa organizacionom strukturom strucnih tekstova , ovladavanje razlicitim tehnikama citanja, koje primenjuju zavisno od teksta , prevodenjem uz pomoc dvojezicnog recnika, razvijanje sposobnosti samostalnog izrazavanja (parafraziranja i interpretiranja strucnog teksta); ovladavanje reproduktivnim oblicima pisanja (beleske , ekscerpti, rezimei); upoznavanje sa progresivnim tendencijama u oblasti obrazovanja; upoznavanje sa strucnim casopisima, istrazivackim radovima i sl. Sadrzaj: Studentima se nudi sirok izbor autenticnih tekstova iz sledecih oblasti: Psihologija: Psiholocke teorije, razvoj licnosti deteta, decija igra, prilagodavanje deteta u skoli i sl. Pedagogija: Vaspitanje i obrazovanje u zemljama ciji se jezik uci, ucenik, ucitelj, brige i ocene , savremene tendencije u razvoju pedagoske nauke u svetu i sl. Metodike : Fizicko, likovno, muzicko vaspitanje. Matematika. Priroda i drustvo. Knjizevnost za decu: Basne, bajke , price, pesmice. Nacin rada: Autonomno ucenje ­studenti su partneri nastavniku; zajedno planiraju nastavu, traze materijale i biraju oblike rada. Nastavnik ima ulogu moderatora , lica koje pomaze, daje savete , upucuje i vodi studenta. Studenti ucestvuju u planiranju nastave tako sto ucestvuju u izboru tema , prikupljanju materijala i izboru oblika rada . Oblici rada - individualni, u parovima, grupni i plenum (npr. kada studenti razmenjuju iskustva , misljenja i rezultate rada) i izrada projekata. Utvrdivanje vokabulara iz struke obavlja se putem receptivnih, reproduktivnih i produktivnih vezbi (npr. dopunjavanje teksta, pridruzivanje termina definicijama , popunjavanje tabela i sl.). Za razumevanje teksta koriste se podvlacenje kljucnih mesta, podela teksta na misaone celine , odredivanje podnaslova, pitanja u vezi sa sadrzajem teksta i sl. Sadrzaji strucnih tekstova se reprodukuju usmeno ili u pisanoj formi nakon razumevanja citanjem ili slusanjem. Predavanja: 16 Seminarske Vezbe i Vezbe 32 Zahtevi: Od studenata se ocekuje da razumeju, analiziraju tekst, da ovladaju komunikativnim jedinicama kao sto su: imanovanje , definisanje , objasnjavanje , izvestavanje , uporedivanje , obrazlaganje , interpretiranje, citiranje; da se pismeno izrazavaju u vidu kratkih rezimea procitanih tekstova, da izlazu svoje stavove i misljenja o procitanom , da sastavljaju referate, izvestaje , prwedavanja iz struke, vode razgovore na osnovu tabela i dijagrama , da rade projekte cija realizacija podrazumeva samostalno prikupljanje informacija iz raznih izvora, izradu ekscerpta , sastavljanje referata i sl. Od studenata se ocekuje da usmeno izlazu na plenumu i da zzlaganje potkrepe i vizuelnim materijalom , da osim jezickih primenjuju i svoja strucna i metodicka znanja i tako se time pripremaju za buduci poziv . Evaluacija: Ocenjuju se sve aktivnosti u okviru nastave, a narocito pismeni radovi, usmena izlaganja i jedan obavezan projekat iz strucne oblasti po izboru studenta. 43

Ispit se plaze pismeno na kraju kursa. Ocenjivanje je brojcano od 5 do 10. Vreme : 5. semestar Literatura: Loncarevic, Mira (2003): Engleski jezik za studente uciteljskog fakulteta, Uciteljski fakultet, Sombor Loncarevic, Mira (2002): The relevant Disciplines of Education, skripta Chandler, Alice (1970): The Rationale of Rhetoric, A Developmental Text in Composition, Holt, Reinhart and Winston Inc., New York Autenticni tekstovi iz raznih izvora (knjige , naucni radovi, Internet i sl.) Dvojezicni recnici Potkonjak, Nikola (1997): Pedagoski tezaurus, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva , Beograd Predavanja: Mr Mira Loncarevic Vezbe /Seminarske vezbe : Mr Mira Loncarevic

44

Napredne studije Naziv kursa: Nemacki jezik II (4 kp) Ciljevi: Cilj nastave je da osposobljava studente da se sluze stranim jezikom za potrebe struke i svog daljeg samoobrazovanja . Ovo podrazumeva razvijanje motivacije za licno profesionalno usavrsavanje , kao i sposobnost orjentisanja u organizaciji strucnih i naucnih informacija za profesionalne potrebe buducih ucitelja i primanje informacija datih na svetskom jeziku u pedagoskoj, psiholoskoj, socioloskoj i informaciono/obrazovno­tehnoloskoj literaturi i periodici. Zadaci nastave podrazumevaju bogacenje vokabulara strucnom terminologijom i upoznavanje sa sintaksickim osobenostima jezika struke ; upoznavanje studenata sa organizacionom strukturom strucnih tekstova ; ovladavanje razlicitim tehnikama citanja , koje primenjuju zavisno od teksta , prevodenjem uz pomoc dvojezicnog recnika;razvijanje sposobnosti samostalnog izrazavanja (parafraziranje i interpretiranje strucnog teksta ); ovladavanje reproduktivnim oblicima pisanja (beleske, ekscerpti, rezimei ; upoznavanje sa progresivnim tendencijama u oblasti obrazovanja ; ) upoznavanje sa strucnim casopisima, istrazivackim radovima i sl. Sadrzaj: Studentima se nudi sirok izbor autenticnih tekstova iz sledecih tematskih oblasti: Psihologija: Razvoj licnosti deteta . Decja igra. Prilagodavanje deteta u skoli i sl. Pedagogija: Vaspitanje i obrazovanje u zemljama ciji se jezik uci. Ucitelj i ucenik . Brige i ocene. Savremene tendencije u razvoju pedagoske nauke u svetu i sl. Metodike: Fizicko, likovno, muzicko vaspitanje. Matematika. Knjizevnost za decu : Basne , bajke, kratke price , pesmice . Nacin rada: Autonomno ucenje: Studenti su partneri nastavniku; zajedno planiraju nastavu, traze materijale i biraju oblike rada . Nastavnik ima ulogu moderatora, lica koje pomaze i daje savete. Studenti ucestvuju u planiranju nastave tako sto ucestvuju u izboru tema, prikupljanju materijala i izboru oblika rada. Oblici rada:indivividualni, u parovima, grupni i plenum (npr. kada studenti razmenjuju iskustva , misljenja i rezultate rada) i projekti koji se rade u malim grupama ili pojedinacno. Utvrdivanje vokabulara iz struke obavlja se putem receptivnih, reproduktivnih i produktivnih vezbi kao sto su: dopunjavanje teksta, pridruzivanje termina definicijama , popunjavanje tabela i sl. Za razumevanje teksta koriste se podvlacenje kljucnih mesta, podela teksta na misaone celine , odredivanje podnaslova, pitanja u vezi sa sadrzajem teksta i sl. Sadrzaji strucnih tekstova se reprodukuju usmeno ili u pisanoj formi nakon razumevanja citanjem ili slusanjem. Predavanja: 16 casova Vezbe : 32 casa Zahtevi: Da razumeju, analiziraju tekst, da ovladaju komunikativnim jedinicama kao sto su: imenovanje , definisanje , opisivanje , obajsnjavanje, izvestavanje, uporedivanje, obrazlaganje, interpretiranje , citiranje ; Da se pismeno izrazavaju u vidu kratkih rezimea procitanih tekstova, te da izlazu svoje stavove i misljenja o procitanom; Da sastavljaju referate , izvestaje, predavanja iz struke, vode razgovore na osnovu tabela i dijagrama ; Da rade projekte cija realizacija podrazumeva samostalno prikupljanje informacija iz raznih izvora, izradu ekscerpta , sastavljanje referata i sl.; Da usmeno izlazu na plenumu i da izlaganje potkrepe i vizuelnim materijalom; Da primenjuju osim jezickih i svoja strucna i metodicka znanja i tako se time pripremaju za buduci poziv.

45

Evaluacija: Ocenjuju se sve aktivnosti u okviru nastave, a narocito pismeni radovi, usmena izlaganja i projekti, koji se rade jednom ili dva puta iz strucne oblasti po izboru studenata. Ispit se polaze na kraju kursa i sastoji se od pismenog dela ( prevodenje uz pomoc recnika). Ocenjivanje je brojcano od 5 do 1o. Vreme : 5. semestar Literatura: 1. Subotic , Ljiljana : Nemacki jezik za studente uciteljskog fakulteta , Uciteljski fakultet, Sombor , 2003. ( II deo) 2. Hobmair, Hermann : Pädagogik , Stam Verlag, 1996. 3. Reuthner, Stephan,: Grundwissen Psychologie, Cornelsen Verlag Scriptor, 2002. 4. Myschker Norbert, Ortman Monika: Integrative Schulpädagogik , Verlag Kohlhammer, 1999. 5. Floren, Franz Josef:Soziale Gruppe und Individuum 2, Schöningh, 1983. 6. Wahrig: Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh,1968-71. 7. Die sinn-und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Dudenverlag, 1972. 8. Hurm, dr A.; Jakic, dr B.: Nemackosrpski- recnik , Skolska knjiga , agreb, 1989

Predavanja: Ljiljana Subotic Vezbe : Ljiljana Subotic

46

Napredne studije Naziv kursa: Ruski jezik II (4 kp) Ciljevi: Cilj nastave je da osposobljava studente da se sluze stranim jezikom za potrebe struke i svog daljeg obrazovanja . Ovo podrazumeva razvijanje motivacije za licno profesionalno usavrsavanje, kao i sposobnost orjentisanja u organizaciji strucnih i naucnih informacija za profesionalne potrebe buducih ucitelja i primanje informacija datih na svetskom jeziku u pedagoskoj, psiholoskoj, socioloskoj i informaciono/obrazovno - tehnoloskoj literaturi i periodici. Zadaci nastave podrazumevaju bogacenje vokabulara strucnom terminologijom i upoznavanje sa sintaksickim osobenostima jezika struke ; upoznavanje studenata sa organizacionom strukturom jezickih tekstova ; ovladavanje razlicitim tehnikama citanja, koje primenjuju zavisno od teksta , prevodenjem uz pomoc dvojezicnog recnika ; razvijanje sposobnosti samostalnog izrazavanja (parafraziranje i interpretiranje strucnog teksta ); ovladavanje reproduktivnim oblicima pisanja (beleske, rezimei); upoznavanje sa progresivnim tendencijama u oblasti obrazovanja ; upoznavanje sa strucnim casopisima , istrazivackim radovima i sl. Sadrzaj: Stude ntima se nudi sirok izbor autenticnih tekstova iz sledecih tematskih oblasti: Psihologija: Razvoj licnosti deteta. Decja igra. Prilagodavanje deteta skoli i sl. Pedagogija: Vaspitanje i obrazovanje u zemlji ciji se jezik uci. Ucitelj i ucenik. Brige i ocene. Savremene tendencije u razvoju pedagoske nauke u svetu i sl. Metodike : Fizicko, likovno, muzicko vaspitanje. Matematika. Knjizevnost za decu: Basne , bajke, kratke price , pesmice. Nacin rada: Autonomno ucenje : studenti su partneri nastavniku; zajedno planiraju nastavu, traze materijale i biraju oblike rada . Nastavnik ima ulogu moderatora, lica koje pomaze i daje savete. Studenti ucestvuju u planiranju nastave tako sto ucestvuju u izboru tema, prikupljanju materijala i izboru oblika rada. Oblici rada: individualni, u parovima, grupni i plenum (npr. Kada studenti razmenjuju iskustva , misljenja i rezultate rada) i projekti koji se rade u malim grupama ili pojedinacno. Utvrdivanje vokabulara iz struke obavlja se putem receptivnih, reproduktivnih i produktivnih vezbi kao sto su: dopunjavanje teksta , pridruzivanje termina definicijama, popunjavanje tabela i sl. Za razumevanje teksta koriste se podvlacenje kljucnih mesta, podela teksta na misaone celine , odredivanje podnaslova, pitanja u vezi sa sadrzajem i sl. Sadrzaji strucnih tekstova se reprodukuju usmeno ili u pisanoj formi nakon razumevanja citanjem ili slusanjem. Predavanja: 16 casova Vezbe :32 casa Zahtevi: Da razumeju, analiziraju tekst, da ovladaju komunikativnim jedinicama kao sto su: imenovanje , definisanje , opisivanje , objasnjavanje, izvestavanje, uporedivanje, obrazlaganje, interpretiranje , citiranje ; da se pismeno izrazavaju u vidu kratkih rezimea procitanih tekstova , te da izlazu svoje stavove i misljenja o procitanom. da sastavljaju referate , izvestaje , predavanja iz struke, vode razgovore na osnovu tabela i dijagrama; da rade projekte cija realizacija podrazumeva samostalno prikupljanje informacija iz raznih izvora, izradu rezimea , sastavljanje referata i sl.; da usmeno

47

izlazu na plenumu i da izlaganje potkrepe i vizuelnim materijalom; da primenjuju osim jezickih i svoja strucna i metodicka znanja i tako se time pripremaju za buduci poziv. Evaluacija: Ispit se polaze posle odslusanog kursa, pismeno (prevodenje uz pomoc recnika). Ocenjivanje je brojcano, od 5 do 10. Vreme : 5. semestar Literatura: - Jermolenko, N., Ruski jezik za studente uciteljskog fakulteta , UF Sombor 2003. (drugi deo) - Markovic, Vera , Tekstovi i vezbe iz ruskog jezika (za studente visih pedagoskih skola ), «Zavod za izdavanje udzbenika » Beograd 1967. - Bakic , Despa, Odabrani tekstovi na ruskom jeziku za uciteljsku skolu, «Zavod za izdavanje udzbenika » Beograd 1964. - Amonasvili, Salva , Razm? slenie o gumanno? pedagogike , Moskva, 1996 - Antologi? gumanno? pedagogiki -V? gotski? Predavanja: N. Jermolenko Vezbe : N. Jermolenko

48

Informatika

10 KREDITNIH POENA

Osnovne studije Naziv kursa:Informaticke tehnologije (3 kp) Ciljevi: Putem programa predmeta, studenti, treba da budu u stanju da koriste PC kompjutere na kompetentan i inteligentan nacin u svakodnevnom zivotu. To podrazumeva osposobljavanje za: programiranje manjih programa , rukovanje , podesavanje , komunikaciju , jednostavnije odrzavanje i koriscenje racunara. Korscenje programskih jezika i alata, kao i upotrebu gotovog softvera. Rad u lokalnoj i eksternoj mrezi. Sadrzaj: Osnovni pojmovi u arhitekturi racunara. Hardver personalnog racunara. Operativni sistemi. Operativni sistem WINDOWS. Korisne sistemske aplikacije WINDOWS-a. Napredne mogucnosti WINDOWS-a. Upotreba sistemskih alata WINDOWS-a. Korisni programi WINDOWS-a. Program za obradu teksta. Program za grafoanaliticku obradu podataka . Program za kreiranje multimedijalnih prezentacija. Program za crtanje . Internet. Servisi na internetu. WWW. Racunarski virusi. Nacin rada: 24 sati predavanja, 12 sati vezbi Zahtevi: test, seminarski rad Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje 5­10 Vreme : 1. semestar Literatura: Solesa D. (2001): Racunarski praktikum za informatiku i obrazovnu tehnologiju, Uciteljski fakultet, Sombor Nadrljanski Ð. (1997) Virtuelna realnost kao osnova za projektovanje obrazovnog racunarskog softvera, casopis Pedagogija, Beograd,. Norton Peter, Scott H. A. Clark (2003), Nova unutrasnjost P C-a, SAMS. http://www.alexandria .com.mk/Katalog/Hardver/Unutrasnjost%20P C-a.htm Mark Minasi (2002); Windows XP Professional, Cybex. http://www.kombib .com/store/esp-app.asp Predavanja: Vezbe :

49

Osnovne studije Naziv kursa: Obrazovna informatika (3 kp) Ciljevi: Nastava predmeta obrazovna informatika treba da omoguci studentima ovladavanje i primenu osnova metodologije iz informaticke nauke i njenu aplikaciju na nastavu i ucenje, kao i nauku o upravljanju u obrazovanju, elektronskim racunarima i njihovoj primeni u nastavi, ucenju i drugim obrazovnim aktivnostima. Posebna paznja treba da se posveti upoznavanju doprinosa informatike u unapredivanju obrazovanja. Sadrzaj: Informatizacija obrazovanja. Informaticka tehnologija kao osnova za informatizaciju obrazovanja . Nivoi ­ segmenti informatizacije obrazovanja . Informatika kao nastavni predmet. Informatika kao sadrzaj nastave drugih predmeta i aktivnosti u skoli. Komunikacije u nastavi i ucenju. Kulture i modeli komunikacija. Primerne informacione barijere. Informacioni kapacitet nastavne komunikacije. Kibernetika ­ upravljanje. Sistem upravljanja . Modeli i modelovanje u obrazovanju. Nastava kao upravljiv process. Kibernetski modeli u razrednoj nastavi. Karakteristicne povratne sprege u razrednoj nastavi. Nacin rada: 24 sati predavanja, 12 sati vezbi Zahtevi: test, usmeni ispit Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje 5­10 Vreme : 2. semestar Literatura: 1. Nadrljanski, Ð., Solesa , D. (2002): Informatika u obrazovanju , Univerzitet u Novom sadu­ Uciteljski fakultet u Somboru, Sombor str. 354 2. Nadrljanski Ð. (1994) Obrazovni racunarski softver Tehnicki fakultet "M.Pupin" Zrenjanin 3. Nadrljanski Ð. (1995) Informatika za ucitelje, Uciteljski fakultet, Sombor 4. Bäumler, E. C. (1991), Lernen mit dem Computer. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 5. Stambuk V. (1989), Kibernetika s informatikom, Privredni pregled, Beograd Predavanja: Vezbe :

50

Osnovne studije Naziv kursa:Nastavna tehnologija (2 kp) Ciljevi: «Proizvodnja znanja», njegova obrada i stavljanje u funkciju poboljsanja kvaliteta zivota, u funkciju drustveno-ekonomskog i kulturnog razvoja , predstavlja garanciju progresa i opstanka ljudskog roda u nasem vremenu. Znanje , za koje se zalazemo, putem nastavne tehnologije , trebalo bi da poseduju svi studenti Sadrzaj: Pojam i vrste nastavne tehnologije . Uloga nastavnika u nastavnoj tehnologiji. Projekcioni uredaji: grafoskop, episkop, diaprojektor. Audio uredaji: radio, kasetofon, CD, mini disk, diktafon. Video uredaj: TV, videorekorder, kamkorder, AV kamere, digitalni fotoaparat. Elektronski mediji: racunari u obrazovanju. Video-bim projektor. Video-kamera. Video-rikorder. Elektronska tabla . DVD uredaj. Tehnologija obrazovanja na daljinu. Nacin rada: 12 sati predavanja, 12 sati vezbi Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje 5­10 Vreme : 3. semestar Literatura: 1. Casopis "Obrazovna tehnologija", # 1,2, Beograd, 2001. 2. Vlahovic , B. (1998): Skolski multimedija centar, Savez pedagoskih drustava Jugoslavije , Beograd. 3. Nielsen, J.: "Multimedia and Hypertext, The Internet and Beyond", AP Professional, Boston, 1995. 4. Willis, Barry (2001): Strategies for Teaching at a Distance, http://www.ihtec.org/consortium/ipse/handbook/inst_d.html Predavanja: Vezbe :

51

Osnovne studije Naziv kursa: Obrazovna informaciona tehnologija (2 kp) Ciljevi: Studenti treba da budu u stanju da koriste metode i tehnike informatike u kombinaciji sa softverskim alatima i pomocu informaticke tehnologije da bi resili probleme u drugim nastavnim predmetima, kao i u svom buducem pozivu. Sadrzaj: Projektovanje ditaktickog materijala u audio tehnici, vizuelnoj tehnici, audio-vizuelnoj tehnici, racunarski podrzane tehnike i obrazovanje na daljinu. Primeri primene audio i video tehnike u nastavi. Primeri primene ORS u nastavi. Primeri u radu sa sistemima obrazova nja na daljinu. Primena Interneta u obrazovanju. Upoznavanje sa tematikom obrazovanja na daljinu i sa gotovim online kursevima. Koriscenje courseware alata . Alati za medusobnu komunikaciju i saradnju ucesnika u nastavnom procesu. Videokonferencijski sistem. Telekonferencijski sistem. Nacin rada: 12 sati predavanja, 12 sati vezbi Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje 5­10 Vreme : 4. semestar Literatura: 1. Mandic , D.(2001): Informaciona tehnologija u obrazovanju, Filozofski fakultet u Srpskom Sarajevu/Visa skola za obrazovanje vaspitaca, Beograd. 2. Buron, I. (1997): Information and Communication tehnologies in Education, Educational Innovation and Information, IBE, Geneva , number 91. 3. Willis, B. (1993). Distnce education: A practical guide. Englewood Cliffs , W: Educational Technology Publications. 4. Bersch, Carren (1999): Making the grade (distance learning )(Company Bysiness and Marketing), http://www.findarticles.com/mOCMN/12_36/58410652/p1/article.jhtml 5. Jeffries, Michael (2001): Research in Distance Education, http://www.ihtec.org/consortium/ipse/fdhandbook/resrch.html Predavanja: Vezbe :

52

JEZIK, KNjIZEVNOST I KOMUNIKACIJA Osnovne studije Naziv kursa: Pravopis i fonetika srpskog jezika (3 kp)

27 KREDITNIH POENA

Ciljevi: Globalno upoznavanje studenata sa pravopisom i fonetikom/fonologijom srpskog knjizevnog jezika . Sadrzaj: Glavni vidovi danasnjeg pisma; Veliko slovo; Spojeno i odvojeno pisanje reci; Ijekavsko i ekavsko pisanje reci; Suglasnik h u knjizevnom jeziku; Sonant j u knjizevnom jeziku; Jednacenje suglasnika po zvucnosti (pravopisni aspekt); Jednacenje po mestu i nacinu artikulacije i razjednacavanja suglasnika (pravopisni aspekt); Uproscavanje suglasnickih grupa (pravopisni aspekt); Glasovne alternacije (pravopisni aspekt); Osnovni principi interpunkcije i uvezbavanje primene ; Skracenice (principi); Podela reci na kraju reda (osnovni principi i uvezbavanje); Kombinovanje pravopisnih znakova i vidova teksta ili sloga; Osnovni principi uoblicavanja reci iz klasicnih jezika i internacionalne leksike ; Primeri transkripcije imena iz stranih zivih jezika. Mesto srpskog (narodnog i knjizevnog) jezika na mapi jezika , sa elementima dijalekatske situacije ; Srpski knjizevni jezik , sa elementima njegove istorije, raslojavanja i gramaticko-leksikografskim instrumentima normiranja jezika i pravopisa; Glasovi srpskog knjizevnog jezika ; Akusticke osobine bitne za fonoloski sistem; Slog i podela reci na slogove ; Fonema i glas; Prozodija (akcenat i kvantitet) knjizevnog jezika; Glasovne alternacije; Asimilacioni i disimilacioni procesi u fonetskofonoloskom sistemu; Pokretni samoglasnici; Sonant j u knjizevnom jeziku (fonetski i fonoloski aspekt); Suglasnik h u knjizevnom jeziku (fonetski i fonoloski aspekt); Fonetske vrednosti nekadasnjeg vokala jat u knjizevnom jeziku. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi. Zahtevi: Polaganje pismenog a potom i usmenog dela ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 1. semestar. Literatura: Z. Stanojcic - Lj. Popovic (2002): Gramatika srpskog jezika, VIII izdanje, ZUNS, Beograd M. Stevanovic (1964): Savremeni srpskohrvatsk i jezik , I,Beograd D. Petrovic (1996): Fonetika, Srpski jezik na kraju veka (redaktor M. Radovanovic), Beograd, str. 87-110 A. Peco - Z. Stanojcic (1972): Srpskohrvatskijezik , Enciklopedijski leksikon, 1, Beograd Predavanja: prof. dr Stanojcic Vezbe : mr Veselina Ðurkin

53

Osnovne studije Naziv kursa: Morfologija, leksikologija i sintaksa (4 kp) Ciljevi: Globalno upoznavanje studenata sa morfologijom, leksikologijom i sintaksom srpskog knjizevnog jezika. Sadrzaj: Morfoloski sistemi: Pojmovi i termini lingvisticke analize morfoloskog sistema srpskog knjizevnog jezika ; Morfologija imenskih reci; Morfologija glagolskih reci; Morfologija ostalih vrsta reci . Tvorbeni sistemi : Pojmovi i termini lingvisticke analize tvorbenog sistema srpskog knjizevnog jezika; Produktivni modeli tvorbe reci u klasama. Leksikologija: Pojmovi i termini leksikoloske analize leksike srpskog jezika; Opsti pojmovi o sastavu leksike srpskog knjizevnog jezika; Opsti pojmovi o sferi upotrebe leksike srpskog knjizevnog jezika . Sintaksicke jedinice: Komunikativne recenice , predikatske recenice , sintagme, reci; Nezavisne i konstituentske sintaksicke jedinice i njihove funkcije. Sintaksa proste recenice: Subjekat; Predikat; Subjekatsko-predikatski model recenice; Zavisni clanovi recenice; Spec ijalne proste recenice. Sintaksa slozene recenice: Nezavisno-slozene (koordinirane ) recenice: sastavne , zakljucne , suprotne, iskljucne , rastavne ; Zavisno slozene recenice: izricne , voljne , namerne, odnosne , vremenske, mesne, poredbene , uzrocne, posledicne, pogodbene, dopusne. Sintaksa imeniskih oblika: Nezavisni padezi; Zavisni padezi. Sintaksa glagolskih oblika: Licni glagolski oblici: (a) vremena; (b) nacini; Nelicni glagolski oblici, glagolski pridevi. Nacin rada: 36 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Polaganje eliminatornog pismenog, a potom i usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 2. semestar Literatura: Z. Stanojcic - Lj. Popovic (2002): Gramatika srpskog jezika, VII izdanje , ZUNS, Beograd A. Peco - Z. Stanojcic (1972): Srpskohrvatskijezik , Enciklopedijski leksikon, 1, Beograd Predavanja: prof. dr Z. Stanojcic Vezbe : Veselina Ðurkin

54

Osnovne studije Naziv kursa: Srpski jezik kao nematernji I (3 kp) Cilj: Negovanje jezika na svim jezickim nivoima uz nastojanje da se uklone interferentne pojave uslovljene maternjim (madarskim, slovackim) jezikom. Posebna se paznja posvecuje fonetickoj bazi srpskog jezika kao i fonetickom pravopisu srpskog jezika. Sadrzaj: Pravopis: Fonoloski i etimoloski pravopis. Pisanje velikog slova. Sastavljeno i odvojeno pisanje reci Skracenice. Pravopisna resenja u vezi sa glasovima i alternacijama glasova u tvorbi i promeni . reci Recnici srpskog jezika. . Fonetika i fonologija : Artikulacione i akusticke osobine glasova srpskog standardnog jezika. Akcenat. Ekavski i ijekavski izgovor. Glasovne alternacije. Asimilacija i disimilacija . Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Nakon odslusanog kursa student polaze pismeni i usmeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 1. semestar. Literatura: Burzan, M., Petrovic, V., Vajda, J. (1992): Srpsko-madarski recnik glagolske rekcije , Novi Sad Pravopis srpskog jezika, Matica srpska , Novi Sad, 1993, ili skolsko izdanje , Matica srpska, Novi Sad, 1995. Stanojcic, Z. i Popovic, Lj.: Gramatika srpskog jezika (udzbenik za I, II, III i IV razred osnovne skole), ZUNS, Beograd

55

Osnovne studije Naziv kursa: Srpski jezik kao nematernji II (3 kp) Cilj: Negovanje jezika na svim jezickim nivoima uz nastojanje da se uklone interferentne pojave uslovljene maternjim (madarskim, slovackim) jezikom. Posebna se paznja posvecuje morfoloskoj bazi srpskog jezika kao i sintaksi srpskog jezika . Sadrzaj: Morfologija : Vrste reci: podela, oblik, znacenje , funkcija. Obelezavanje imenickog roda. Glagolski aspekt. Sintaksa: Sintagma i recenica. Personalne i impersonalne recenice. Delovi recenice. Red reci. Kongruencija. Podela recenica po strukturi i po znacenju. Osnovne znacenja padeza. Osnovna znacenja i funkcija glagolskih oblika. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Nakon odslusanog kursa student polaze pismeni i usmeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 2. semestar. Literatura: Burzan, M. (1984): Interferencija u predikatu srpskohrvatske recenice u jeziku ucenika madarske narodnosti, Novi Sad Pravopis srpskog jezika, Matica srpska , Novi Sad, 1993, ili skolsko izdanje , Matica srpska, Novi Sad, 1995. Stanojcic, Z. i Popovic, Lj.: Gramatika srpskog jezika (udzbenik za I, II, III i IV razred osnovne skole), ZUNS, Beograd

56

Osnovne studije Naziv kursa: Knjizevnost (teorija i istorija) (4 kp) Cilj: upoznavanje sa osnovama nauke o knjizevnosti (teorija knjizevnosti, istorija knjizevnosti, knjizevna kritika) i estetike ; usvajanje znanja iz pomenutih oblasti i njihova primena tokom rada na studijama i praksi. Sadrzaj: Priroda knjizevnosti i njeno proucavanje: Naziv i pojam knjizevnosti. Poreklo knjizevnosti. Svrha i zadaci knjizevnosti. Nauka o knjizevnosti (teorija knjizevnosti, knjizevna kritika, istorija knjizevnosti). Knjizevnost i estetika. Priroda lepog kao osnova izucavanja i dozivljavanja knjizevnog teksta . Nauka o knjizevnosti i srodne discipline (lingvistika , semiotika). Knjizevnost i ostale umetnosti (interakcijski odnosi: knjize vnost i slikarstvo, knjizevnost i muzika , knjizevnost i drama , knjizevnost i ostale umetnosti). Stil i stilistika: Stilistika kao nauka. Normativna, lingvisticka i deskriptivna stilistika . Stilske figure , pojam, podela , struktura i funkcija. Stilske osobenosti poezije, proze i drame. Tradicionalno i moderno shvatanje stila. Metrika: Priroda stiha. Metricki sistemi. Vrste stihova i strofa. Slobodni stih i ritam. Teorija zanrova: Zanrovska klasifikacija knjizevnosti. Pojam knjizevnog roda i knjizevne vrste. Jednostavni knjizevni oblici (mit , legenda, poslovica , zagonetka i dr). Poezija (odlike i podela). Proza (odlike i podela ). Drama (odlike i podela ). Metodologija proucavanja knjizevnosti: Pojam i odredenje srpske knjizevnosti. Srpska knjizevnost u evropskim okvirima. Periodizacija srpske knjizevnosti: narodna , stara i nova knjizevnost. Narodna knjizevnost ­ Uslovi nastanka . Pojam teksta u narodnoj knjizevnosti. Sistem knjizevnih zanrova . Znacajna dela narodne knjizevnosti. Stara knjizevnost ­ Uslovi nastanka. Pojam teksta u staroj knjizevnosti. Knjizevnost i Sveto pismo. Srpska knjizevnost u vizantijskom krugu. Sistem knjizevnih zanrova. Znacajna dela stare knjizevnosti. Nova knjizevnost ­ uslovi nastanka. Pojam teksta u novijoj knjizevnosti. Poetika ove knjizevnosti. Knjizevne epohe , pravci i stilovi (od prosvetiteljstva i baroka do knjizevnosti posle Drugog svetskog rata). Knjizevni zanrovi. Znacajna dela nove srpske knjizevnosti. Interpretacija knjizevnog teksta ­ Pojam i vrste interpretacije. Spoljasnji i unutrasnji pristup tekstu. Nivoi knjizevnog teksta : morfoloski, leksicki, sintaksicki. Slojevi knjizevnog teksta: zvukovni, znacenjski, sloj prikazanih predmeta , shematizovanih aspekata (vidova autorove tacke gledista) i sloj metafizickih svojstava. Tekstovne i vantekstovne veze. Termini: sadrzaj, teme, motivi, kompozicija , ritam, pesnicka slika. Vrste interpretativnih metoda ­ biografska , filoloska, psiholoska, socioloska , fenomenolosko ­ strukturalisticka. Dela za interpretaciju . Narodna knjizevnost. BAS CELIK, ROPSTVO JANKOVIC STOJANA. Stara knjizevnost. ZITIJE SVETOG SIMEONA. SLOVO LjUBVE. Knjizevnost za decu-LAV Duska Radovica, AUTOBIOGRAFIJA BRANISLAVA NUSICA. Lirska poezija: SANTA MARIA DELLA SALUTE Laze Kostica, izbor iz poezije Stevana Raickovica. Proza : SEOSKA UCITELjICA Svetolika Rankovica, pripovetke Laze Lazarevica. Drama: RODOLjUPCI J. St. Popovica. Odabrana dela iz nastavnog programa za nize razrede osnovne skole (I ­ III razreda). Nacin rada: 24 casa predavanja i 24 casa vezbi. Zahtevi: obavezni seminarski radovi Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 3. semestar.

57

Literatura: Recnik knjizevnih termina, Beograd, 1985. Velek, Voren: Teorija knjizevnosti, Beograd, 1965. Zivkovic, Dragisa: Teorija knjizevnosti sa teorijom pismenosti, Beograd, 1984. Deretic , Jovan: Istorija srpske knjizevnosti, Beograd, 2003. Trifunovic , Ðorde: Azbucnik srpskih srednjevekovnih knjizevnih pojmova , Beograd, 1990. Nedic, Vladan: O usmenom pesnistvu, Beograd, 1976. Petkovic, Novica : Ogledi iz srpske poetike , Beograd 1990. Predavanja: dr Jelena Kosanovic Vezbe : Snezana Sarancic ­ Cutura

58

Osnovne studije Naziv kursa: Knjizevnost za decu (4 kp) Ciljevi: Upoznavanje sa poetikom i knjizevnim stvaralastvom savremenih decjih pisaca. Sadrzaj: Nova poetika - savremena poezija za decu: Dusan Radovic - poezija za decu, Kapetan Dzon Piplfoks, osnovna poetska nacela , rad na Antologiji srpskog pesnistva za decu; Dragan Lukic - poezija za decu; Milovan Danojlic - poezija za decu; Miroslav Antic Plavi cuperak ; Ljubivoje Rsumovic poezija za decu; Stevan Raickovic Gurije; Dobrica Eric - poezija za decu; Moso Odalovic - poezija za decu. Savremena prozna dela za decu: Ivo Andric - pripovetke o deci; Grozdana Olujic Sedefna ruza i druge bajke; Tiodor Rosic Dolina jorgovana; Aleksandar Popovic Sudbina jednog Carlija; Dragan Lakicevic Mac kneza Stefana; Stanoje Makragic Knjiga smeha i nezaborava; Svetlana Velmar-Jankovic Knjiga za Marka. Sadrzaj vezbi: Dusan Radovic - izbor pesama za analizu ; Dragan Lukic - izbor pesama za analizu; Ljubivoje Rsumovic - izbor pesama za analizu; Zvonimir Balog - izbor pesama za analizu; Jezik kao igracka : fonetske , prozidijske, morfolosko-semanticke, gramaticke, semanticke igre jezikom u savremenoj poeziji za decu; Ðani Rodari Ðip u televizoru; Slobodan Stanisic Tango za troje; Milenko Maticki Zurka; Vesna Aleksic Zvezda rugalica . Nacin rada: 24 casova predavanja , 24 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvovanje casovima predavanja i vezbi; izrada seminarskih radova. Vrednovanje : Brojacno ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 4. semestar. Literatura: Dragutin Ognjanovic Stvaraoci i deca Milos Bandic (1963): Ivo Andric: zagonetna vedrina , Novi Sad Stana Smiljkovic (2000): Autorska bajka, Vranje Novo Vukovic Uvod u knjizevnost za djecu i omladinu Miomir Milinkovic Horizonti detinjstva , Vranje Dusan Radovic (1990): Antologija srpskepoezije za decu , Beograd Cvijetin R istanovic (1977): Srpski pjesnici za decu, Bijeljina Voja Marjanovic (1971): Ogledi iz savremene knjizevnosti za decu, Beograd Voja Marjanovic (1968): Detinjstvo i poezija , Krusevac Vladimir Milaric (1967): Vreme kao igracka, Novi Sad Milan Prazic (1969): Tragom decje pesme, Novi Sad Voja Marjanovic (1998): Decja knjizevnost u knjizevnoj kritici, Beograd Dragoljub Jeknic (1998): Srpska knjizevnost za decu , Beograd Tihomir Petrovic (2001): Istorija srpske knjizevnosti za decu, Vranje Jelena Kosanovic (2001): Knjizevnost za decu - hrestomatija, Sombor Posebno se preporucuje casopis o knjizevnosti za decu Detinjstvo , Novi Sad, Zmajeve decje igre. Predavanja: dr Jelena Kosanovic Vezbe : Snezana Sarancic , mr Mara Knezevic

59

Osnovne studije Naziv kursa: Dramski i recitatorski tecaj (2 kp) Ciljevi: Sticanje saznanja o prirodi i ciniocima scenske umetnosti, postupku dramatizacije i tehnikama rada na oblikovanju scenskog zadatka , mogucnostima primene tih saznanja i vestina u prakticnom radu sa decom u vaspitno-obrazovnom procesu. Cilj ovog kursa je i podsticanje decjeg stvaralastva, kao i ovladavanje nacinima uspesnog komuniciranja i unapredenje kulture govora i ponasanja . Sadrzaj: Osnovni elementi i pojmovi iz oblasti dramske umetnosti, elementi glumackog umeca ; Uocavanje bitnih razlika izmedu dramske knjizevnosti i pozorisne predstave kao slozenog metajezika koji u sebe ukljucuje tekst, muziku, scenski pokret, likovne i tehnicko-mehanicke elemente; Uloga ucitelja kao reditelja; Uvezbavanje rada na tekstu, tehnika govorenja i kazivanja teksta, izgradnja lika, scenski pokret, mizanscen, ovladavanje scenskim prostorom. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Od studenata se ocekuje da u toku kursa pripreme: jednu slozenu glumacku etidu (kombinacija govora, scenskog pokreta i rekvizite - solo ili grupnu); jednu govornu (recitatorsku) etidu; eksplikaciju (scensku zamisao) jedne krace dramske igre za decu ili dramatizaciju kraceg proznog ili poetskog teksta . Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 5. semestar Literatura: Zora Tanurdzic-Boskan: Igre i pozornice Miroslav Belovic : Kako se stvara predstava Hugo K lajn: Rezija u amaterskom teatru Milenko Misailovic : Dete i pozorisna umetnost An Ibersfeld : C itanje pozorista Branivoj Ðordevic: Osnovi recitovanja Predavanja: mr Milivoje Mladenovic Vezbe : mr Milivoje Mladenovic

60

Osnovne studije Naziv kursa: Didaktika nastave srpskog jezika i knjizevnosti I (3 kp) Ciljevi: Upoznavanje sistema nastave u osnovnoj skoli, funkcionisanje odredenih sistema , korelacija sa ostalim srodnim naukama kao i pedagoskim osnovama. Sadrzaj: Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti i pedagoske discipline ; Podrucja i programska odredenost, metodika nastave jezika i knjizevnosti i njena veza sa drugim predmetima ; Nastavna transformacija principa interdisciplinarnosti; Savremena nastavna tehnologija; Metodicki sistemi nastave jezika i knjizevnosti (dogmatsko - reproduktivni, reproduktivno - eksplikatorni, interaktivni - analiticki, problemsko - stvaralacki, korelacijsko - interpretativni, pozitivisticka koncepcija); Emocije i misljenje, senzibilitet i erudicija, razvijanje kritickog misljenja; Novije teorije u interpretaciji knjizevnih tekstova , vrste interpretacija; Problemska nastava , diferencirana nastava ; Nova skola i njeni zahtevi. Nacin rada: 24 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvovanje casovima predavanja i vezbi; neposreda n rad u ucionici; pismene pripreme za casove prema utvrdenom sadrzaju. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 5. semestar. Literatura: Ilic, P. (1998): Metodika srpskog jezika, Novi Sad Nikolic , Milija (1989): Metodika nastave srpskog jezika, Beograd Rosandic, Dragutin (1984): Metodika nastavnog odgoja i obrazovanja , Zagreb Rosandic, Gragutin: Knjizevnost u osnovnoj skoli, Zagreb Cvetkovic , Tomislav (2003): Metodika nastave srpskog jezika, Sombor Predavanja:prof. dr Spasoje Grahovac Grahovac, dr Ljilja Ilic Vezbe : Mr Nada Todorov, mr Mara Knezevic , Sanja Golijanin, mr Dragana Franciskovic

61

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti I (5 kp) Ciljevi: Upoznavanje sa nacinom rada. Upoznavanje sa nacinom primene gramatike i pravopisa u neposrednoj nastavi. Upoznavanje sistema nastave u osnovnoj skoli, funkcionisanje odredenih sistema , korelacija sa ostalim srodnim naukama kao i pedagoskim osnovama. Upoznavanje sa razlicitim metodama i neposrednom primenom u pocetnom citanju i pisanju. Savladivanje savremenih metodoloskih pristupa interpretaciji i analizi knjizevnih dela , primena savremenih audovizuelnih sredstava. Sadrzaj: Pedagoske pripreme za pocetno citanje i pisanje , redosled obrade slova; Mane i poremecaji u izgovoru, citanju i pisanju; Metode u obradi slova: monografska, kompleksni postupak, bukvari, citanje . Struktura knjizevno-umetnickog teksta; Semioticka vrednost teksta ; Teorija recepcije ; norme i knjizevna uloga teksta ; Esteticki i emotivni diskurs; Nastavna sredstva u proucavanju teksta ; Vidovi interpretacije teksta ; Slojevit pristup interpretaciji teksta; Faze u interpretaciji; Diferencirani pristup u nastavi; Programirani sadrzaji u nastavi; Dramski tekstovi i interpretacija; Lektira i njena obrada ; Narodna knjizevnost i interpretacija; Publicisticki teksovi i interpretacija ; Film na casu. Nuka o jeziku, podela nauke o jeziku; Jezicke norme; Osobine pravilnog jezickog izraza ; Jezik i govor; Gramatika i njena podela; Lingvostilistika i lingvostilisticki pristup interpretaciji (fonostilisticki, sintaksostilisticki, morfoloskosintaksicki). Usmeno i pismeno izrazavanje i njihove vrste; Kompjuteri u sluzbi izrazavanja; Figurativno izrazavanje; Metaforizacija , autometaforizacija i zvucnost reci; Polivalentnost jezickog izraza ; Mesta neodredenosti i neispunjen kvalitet; Selekcija znacenja figurativnih reci (principom binarnosti); Redudantska sluzba. Nacin rada: 30 casova predavanja , 30 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvovanje casovima predavanja i vezbi, pisane pripreme za cas maternjeg jezika i knjizevnosti prema utvrdenom sadrzaju. Polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 6. semestar. Literatura: Ilic, P. (1998): Metodika srpskog jezika, Novi Sad Nikolic , Milija (1989): Metodika nastave srpskog jezika, Beograd Rosandic, Dragutin (1984): Metodika nastavnog odgoja i obrazovanja , Zagreb Rosandic, Gragutin: Knjizevnost u osnovnoj skoli, Zagreb Cvetkovic , Tomislav (2003): Metodika nastave srpskog jezika, Sombor Predavanja: prof. dr Spasoje Grahovac, dr Ljilja Ilic Vezbe : Mr Nada Todorov, Sanja Golijanin, mr Dragana Franciskovic

62

Osnovne studije Naziv kursa: Metodicka praksa u nastavi maternjeg jezika i knjizevnosti I (2 kp) Cilj: Cilj Metodicke prakse je da studenti koriste osnovna teorijska i prakticna znanja u primeni i realizaciji nastave maternjeg jezika i knjizevnosti, i pri tome steknu odgovarajuce vestine i navike u ovoj oblasti. Na taj nacin treba da se osposobeza savremeno izvodenje nastave maternjeg jezika i knjizevnosti u prva dva ciklusa osnovne skole. Sadrzaj: Metodicka praksa se realizuje na casovima maternjeg jezika i knjizevnosti u osnovnoj skoli (vezbaonici) za prva dva ciklusa (od 1. do 6. razreda), a posebno sa specificnostima predmeta u visim razredima za napredni kurs. U grupama od 10 studenata, uz mentorstvo nastavnika , odnosno saradnika svaki student priprema i samostalno realizuje 3 nastavna casa. Osnovni segment prakticnog rada ukljucuje 2 odrzana casa i nastavni cas njihove analize. U analizi odrzanih casova , pod rukovodstvom mentora, aktivno ucestvuju svi studenti, a to cini sastavni deo evaluacije njihovog rada. Na taj nacin ukupna neposredna aktivnost svakog studenta na metodickoj praksi iznosi 45 casova rada po kursu, sto znaci da se moze realizovati u jednom semestru. Zahtevi: Uslov za praktican rad je polozen ispit iz Didaktike maternjeg jezika i knjizevnosti I, kao i polozen ispit iz Metodike nastave maternjeg jezika i knjizevnosti I. Vrednovanje : Opisno ocenjivanje polozio/nije polozio. Vreme : 7. semestar.

63

MATEMATIKA Osnovne studije Naziv kursa: Algebra I (5 kp)

20 KREDITNIH POENA

Cilj: Produbljivanje i upotpunjavanje matematickog obrazovanja u oblastima Algebre. Razvijanje logickog misljenja definisanjem osnovnih pojmova i proucavanjem veza izmedu njih. Sadrzaj: Elementi matematicke logike: izrazi, iskazi, operacije sa iskazima, tautologije , tautologije . Elementi teorije skupova : predstavljanje skupova, operacije sa skupovima, uredeni parovi, Dekartov proizvod. Relacije: definicija, osobine, operacije , RST i RAT relacije , klase ekvivalencije . Preslikavanja: definicija , bijektivno, identicko i konstantno preslikavanje , inverzno preslikavanje , kompozicija preslikavanja. Osnovne algebarske strukture: n-arna operacija , grupoid, vrste grupoida, komutativnost, asocijativnost i distributivnost operacija. Osnovi teorije brojeva: prirodni brojevi, celi brojevi, racionalni, realni, operacije sa brojevima; jednacine i nejednacine sa jednom nepoznatom. Nacin rada: 30 casova predavanja , 30 casova vezbi Zahtevi: 3 kontrolna testa i usmeni ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10. Vreme : 1. semestar Literatura: 1. S.Milic, Elementi algebre, Prirodno-matematicki fakultet, Novi Sad, 1984. 2. S.Milic, Elementi elementi matematicke logike i teorije skupova, Prirodno-matematicki fakultet, 3. A.Petojevic , Matematika I zbirka zadataka, Ninagraf, Surcin, 2003. 4. M.Petrovic, Osnove nastave matematike, Prirodno-matematicki fakultet , Kragujevac, 1998. 5. R.Tosic , V.Vukoslavcevic, Elementi teorije brojeva , Alef , Novi Sad, 1995. Predavanja: doc. dr A leksandar Petojevic Vezbe : Marjana Gorjanac - Ranitovic

64

Osnovne studije Naziv kursa: Osnove kombinatorike i teorije verovatnoce (2 kp) Cilj: Produbljivanje i upotpunjavanje matematickog obrazovanja u oblastima kombinatorike , verovatnoce i statistike. Razvijanje kombinatornih sposobnosti, sposobnosti ispitivanja slucajnih i masovnih pojava u prirodi i drustvu. Sadrzaj: Osnovi kombinatorike: predmet kombinatorike; pojam niza; permutacije , varijacija i kombinacije bez i sa ponavljanjem; binomni koeficijenti i binomni obrazac. Uvod u verovatnocu : algebra dogadaja ; pojam verovatnoce i osnovna svojstva ; uslovna verovatnoca , zavisni i nezavisni dogadaji; formula totalne verovatnoce i Bajesova formula ; slucajne promenjive i funkcije raspodele ; matematicko ocekivanje , disperzija i srednje kvadratno odstupanje ; Binomni, Poasonov i Normalni zakon raspodele verovatnoca. Elementi statistike: populacija i uzorak, frekvencija obelezja; ocene parametara raspodele obelezja : tackaste i intervalne. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: 2 kontrolna testa i usmeni ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10. Vreme : 2. semestar Literatura: 1. V. Bandur, R. Krulj, I. Radovanovic: Statistika u pedagoskom istrazivanju , Univerzitet u Pristini, Pristina , 1996. 2. Z. Glisic , P. Perunicic : Zbirka resenih zadataka iz verovatnoce i matematicke statistike, Naucna knjiga, Beograd, 1982. 3. O. Hadzic : Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka, Institut za matematiku, PMF, Novi Sad, 1992. 4. Z. Ivkovic : Teorija verovatnoca sa matematickom statistikom, Gradevinska knjiga , Beograd, 1980. 5. Z. Luzanin , D. Herceg: Statististicka i numericka obrada prikupljenih podataka, Skripta , Prirodno-matematicki fakultet, Novi Sad, 2003. 6. M. Zizovic : Matematika, ICIM, Krusevac, 1998. Predavanja: doc. dr A leksandar Petojevic Vezbe : Marjana Gorjanac - Ranitovic

65

Osnovne studije Naziv kursa: Geometrija I (2 kp) Ciljevi: Produbljivanje i upotpunjavanje srednjoskolskog obrazovanja u oblasti geometrije koja cine supstratnu osnovu za kurikulum razredne (elementarne) nastave matematike , zakljucno sa sestim razredom osnovne skole. Sadrzaj: Razvoj geometrije i uvodenje aksiomatike . Euklidovi "elementi" i njihova uloga. Osnove Hilbertovog sistema aksioma. Definicija i osnovne osobine geometrijskih figura: duz, izlomljena linija , mnogougli, krug i kruznica , poliedri, obrtna tela. Osnovni pojmovi o geometrijskim konstrukcijama. Mere i merenje geometrijskih figura (duzina, povrsina i zapremina). Usmerene duzi. Definicija i osnovni pojmovi o vektorima. Koolinearni vektori. Sabiranje i oduzimanje vektora. Mnozenje vektora skalarom. Linearna kombinacija vektora. Intenzitet i ort vektora. Pravougli prostorni koordinatni sistem. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: 2 kontrolna testa i usmeni ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10. Vreme : 3. semestar Literatura: 1. Prvanovic , M. (1990): Osnovi geometrije, Beograd: Gradevinska knjiga 2. Tosic , R., Petrovic , V. (1995): Problemi iz geometrije (metodicka zbirka zadataka ), Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu 3. Malinovic , T. (1998): Osnove nastave matematike, Vranje: Uciteljski fakultet, 4. Herceg, D., Petrovic , N., Herceg, Ð. (1997): Matematicke tablice, Novi Sad: Todor, Predavanja: prof. dr Nenad Petrovic Vezbe : Marijana Gorjanac-Ranitovic

66

Osnovne studije Naziv kursa: Didaktika matematike I (4 kp) Cilj: Cilj kursa je da se studenti upoznaju i usvoje: cilj i zadatke, procese ucenja , problematiku nastavnih programa , strategije, koncepcije i savremene tendencije upravljanja u unapredivanja nastave matematike u prva dva ciklusa osnovne skole. Sadrzaj: Definisanje cilja i zadataka nastave matematike za prva dva ciklusa osnovne skole . Psiholosko-pedagoske i logicke osnove nastave matematike. Teorije ucenja matematike. Operativni didakticki principi nastave matematike . Osnovne koncepcije nastave matematike. Upravljanje u nastavi matematike . Strategije i sistemi u nastavi matematike. Resavanje problema i problemska nastava u nastavi matematike. Nastavni programi u nastavi matematike. Evaluacija u nastavi matematike. Problemi unapredivanja nastave matematike. Nacin rada: 24 casa predavanja , 24 casa vezbi. Zahtevi: Studenti tokom kursa rade jedan test a ispit polazu usmeno. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 4. semestar. Literatura: Petrovic , N., Pinter , J. (2002): Opsta metodika nastave matematike, Sombor: Uciteljski fakultet Zech, F. (1989): Grundkurs Mathematikdidaktik, Basel: Belts Verlag Skemp, R. (1975): The Psichology of Learning Mathematics, Harmondsworth: Penguin Books LTD. Ambrus, A. (1995): Bevezetes a matematikadidaktikab. ELTE, Budapest: Eotvos Kiado Predavanja: prof. dr Nenad Petrovic , prof. dr Janos Pinter Vezbe : mr Andrija Cetkovic , mr Valerija Krekic

67

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika nastave matematike I (5 kp) Cilj: Cilj kursa je da studenti savladaju zakonitosti funkcionalno organizovanog prenosa osnova matematicke kulture na ucenike . Na osnovu odredenih principa , pristupa i primenjenih nastavnih metoda , oblika rada i odgovarajucih nastavnih i tehnickih sredstava, studenti upoznaju sadrzaje te nastave i ovladavaju nacinima njihove pripreme i realizacije. Sadrzaj: Nastavne metode , oblici i sredstva u nastavi matematike prva dva ciklusa osnovne skole . Diferencijacija i individualizacija u nastavi matematike. Planiranje i organizacija nastave matematike. Programske osnove savremene nastave matematike u prva dva ciklusa osnovne skole . Metodic ka transformacija nastavnih sadrzaja i njihova obrada u nastavi matematike. Matematicke metode i modeli u nastavi matematike. Informatizacija nastave matematike. Istrazivacki rad i strucno usavrsavanje u oblasti nastave matematike . Nacin rada: 30 casova predavanja , 30 casova vezbi. Zahtevi: Tokom kursa svaki student izraduje i brani jedan seminarski rad - uslov za izlazak na ispit, koji se polaze pismeno i usmeno. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 5. semestar. Literatura: Petrovic , N., Pinter , J. (2002): Opsta metodika nastave matematike, Sombor: Uciteljski fakultet Dejic , M. (2000): Metodika nastave matematike (razredna nastava), Jagodina : Uciteljski fakultet Marjanovic, M. (1996): Metodika matematike 1, Beograd: Uciteljski fakultet Marjanovic, M. (1996): Metodika matematike 2, Beograd: Uciteljski fakultet Predavanja: prof. dr Nenad Petrovic , prof. dr Janos Pinter Vezbe : mr Andrija Cetkovic, mr Valerija Krekic

68

Osnovne studije Naziv kursa: Metodicka praksa nastave matematike I (2 kp) Cilj: Cilj metodicke prakse je da studenti primene osnovna teorijska i prakticna iskustva u pripremi i realizaciji nastave matematike i pri tome steknu odgovarajuce vestine u ovoj oblasti. Na taj nacin treba da se osposobe za savremeno izvodenje nastave matematike u prva dva ciklusa osnovne skole . Sadrzaj: Metodicka praksa se realizuje na casovima matematike u osnovnoj skoli (vezbaonici) za prva dva ciklusa (od 1. do 6. razreda), a posebno u visim razredima za napredni kurs. U grupama od 10 studenata , uz mentorstvo nastavnika odnosno saradnika, svaki student priprema i samostalno realizuje 3 nastavna casa. Osnovni segment prakticnog rada ukljucuje 2 odrzana casa i 1 nastavni cas njihove analize. U analizi odrzanih casova , pod rukovodstvom mentora , aktivno ucestvuju svi studenti a to cini sastavni deo evaluacije njihovog rada. Na taj nacin ukupna neposredna aktivnost svakog studenta na metodickoj praksi iznosi 45 casova rada po kursu. Nacin rada: 45 casova prakticnog rada. Zahtevi: Uslov za praktican rad je polozen ispit iz Didaktike matematike i Metodike nastave matematike. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 6. semestar. Literatura: Pinter, J., Krekic , V., Cetkovic , A. (2002): Metodicki prirucnik iz matematike za razrednu nastavu, Beograd: ZUNS Egeric, M. (2000): Praktikum metodike matematike razredne nastave, Jagodina: Uciteljski fakultet Szerencsi, S., Papp, O. (1994): A matematika tanítása I-II, Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó

69

PRIRODNE NAUKE Osnovne studije

23 KREDITNA POENA

Naziv kursa: Osnovi nezive prirode I (3 kp) Cilj: Cilj je da studenti steknu uvid u istorijski razvoj prirodnih nauka i da shvate pojave procese i zakonitosti u prirodi. Zadaci se svode na: sticanje saznanja o razvoju prirodnih nauka od antickog doba do danas; sticanje osnovnih znanja o pojavama, povezanosti i medusobne zavisnosti pojava u prirodi, uzrocnoposledicnih veza , zakonitosti kretanja i razvoja u prirodi i materijalnosti sveta ; sticanje odredenih znanja o vasioni i nebeskim telima sa posebnim osvrtom na Suncev sistem i polozaj Zemlje u vasioni, zakoni kretanja planeta u Suncevom sistemu i univerzalnost gravitacije; shvatanju organizacije materije, fizicko-hemijskim procesima i osnovnim zakonitostima u prirodi; usvajanje odredenog fonda znanja o zvucnim, svetlosnim i elektromagnetnim pojavama , njihovoj primeni u praksi, kao i uticaj tih pojava na zive sisteme. Sadrzaj:Osnovne pokretacke snage u razvoju prirodnih nauka. Periodi u razvoju prirodnih nauka (anticka nauka , srednjovekovna nauka, nova klasicna nauka, savremena nauka). Vasiona i nebeska tela (zvezde i sazvezda; orijentacija na nebu; zvezde; Sunce; suncev sistem). Zemlja (Zemlja kao nebesko telo; vreme; kalendar; zemljini omotaci). Materija (organizacija materije; agregatna stanja materije ; atmosferski vazduh; tecnosti; dinamika tecnosti i gasova). Unutrasnji sastav Zemlje (seizmicke pojave; vulkanske pojave). Toplota i temperatura (termicko sirenje tela; isparavanje ; kljucanje; rastvori). Meteoroloske pojave (temperatura atmosferskog vazduha ; vodena para u atmosferi; atmosferski talozi; prognoza vremena). Nacin rada: 20 casova predavanja , 16 casova laboratorijskih i terenskih vezbi. Zahtevi: obaveza da svi studenti odrade vezbe iz oba predmeta. Polaganje ispita. Evaluacija: Brojcano ocenjiv anje od 5 nezadovoljava do 10 izvrsno. Ispiti se sastoje iz prakticnog dela (vezbe) i provera teorijskog znanja. Vreme : 2. semestar. Predavanja: prof. dr Jovo Malesevic Vezbe :

70

Osnovne studije Naziv kursa: Osnovi nezive prirode II (3 kp) Cilj: Cilj je da studenti steknu uvid u istorijski razvoj prirodnih nauka i da shvate pojave procese i zakonitosti u prirodi. Zadaci se svode na: sticanje saznanja o razvoju prirodnih nauka od antickog doba do danas; sticanje osnovnih znanja o pojavama, povezanosti i medusobne zavisnosti pojava u prirodi, uzrocnoposledicnih veza , zakonitosti kretanja i razvoja u prirodi i materijalnosti sveta ; sticanje odredenih znanja o vasioni i nebeskim telima sa posebnim osvrtom na Suncev sistem i polozaj Zemlje u vasioni, zakoni kretanja planeta u Suncevom sistemu i univerzalnost gravitacije; shvatanju organizacije materije, fizicko-hemijskim procesima i osnovnim zakonitostima u prirodi; usvajanje odredenog fonda znanja o zvucnim, svetlosnim i elektromagnetnim pojavama , njihovoj primeni u praksi, kao i uticaj tih pojava na zive sisteme. Sadrzaj: Prostor , kretanje (prostor i merenje prostora; geografski koordinatni sistem; reljef i geografske karte; orijentacija u prostoru). Mehanicka kretanja (Njutnovi zakoni kretanja ; tezina ; trenja; rad i energija ; zakon o odrzanju energije). Talasno kretanje. Zvucne pojave. Svetlosne pojave. Elektromagnetne pojave . Nacin rada: 20 casova predavanja , 16 casova laboratorijskih i terenskih vezbi. Zahtevi: obaveza da svi studenti odrade vezbe iz oba predmeta. Polaganje ispita. Evaluacija: Brojcano ocenjivanje od 5 nezadovoljava do 10 izvrsno. Ispiti se sastoje iz prakticnog dela (vezbe) i provera teorijskog znanja. Vreme : 3. semestar. Predavanja: prof. dr Jovo Malesevic Vezbe :

71

Osnovne studije Naziv kursa: Osnovi zive prirode I (3 kp) Ciljevi: Shvatanje zivota kao organizovanog zbivanja u svetlu savremenih shvatanja zivota kao najsavrsenije kretanje materije, poimanje odlika zivota, pojma metabolizma, fotosinteze, disanja . Uvodenje studenata u biologiju razvica ­ embriologiju, kao i shvatanje pojma bioloskog nasleda i promenljivosti (osnovi genetike). Sadrzaj: Pojam prirode, Pojam zive i nezive materije , Biologija celije, Biohemija celije , Biologija razvica , Biolosko naslede i promenljivost. Nacin rada: 24 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , polaganje pismenog dela (test) i usmenog dela ispita. Vrednovanje : Ocenama od 5 do 10 Vreme : 2. semestar Literatura: Grdinic , B. et a l (1999): Osnovi prirodnih nauka 2, Zmaj, Novi Sad Jankovic, M. (1971): Biologija sa elementima bionike, ZUNS, Beograd Radovanovic -Grozdanovic , J. (1985): Citologija, Naucna knjiga, Beograd Berkes , P. (1980): Osnovi biohemije, Naucna knjiga , Beograd Marinkovic, D. et a l (1987): Genetika, Naucna knjiga, Beograd Predavanja: prof. dr Branislav Grdinic Vezbe :

72

Osnovne studije Naziv kursa: Osnovi zive prirode II (3 kp) Ciljevi: Upoznati svet biljaka i shvatiti njegovu raznovrsnost i znacaj za zivot svih zivih bica putem sticanja znanja iz oblasti morfologije , fiziologije i anatomije biljaka , kao i sistematike biljnog sveta . Upoznati svet zivotinja putem sticanja znanja o sistematici zivotinjskog sveta. Raznovrsnost zivotinjskog sveta , ugrozene vrste... Sadrzaj: Morfologija biljaka (struktura grade golosemenica i skrivenosemenica , organografija biljaka, metamorfoze vegetativnih organa , razmnozavanje biljaka ), Fitofiziologija , Fitoekologija , Fitogeografija, Sistematika biljnog sveta. Pojam sistematike, Anatomija, morfologija i sistematika beskicmenjaka , Anatomija, morfologija i sistematika kicmenjaka. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi Zahtevi: Redovno pohadanje nastave, izrada portfolija (dnevnik vezbi), polaganje kolokvijuma vezbi, pismeni deo i usmeni deo ispita. Vrednovanje : Ocenama od 5 do 10 Vreme : 4. semestar Literatura: Grdinic , B. et a l (1999): Osnovi prirodnih nauka 2, Zmaj, Novi Sad Kojic , M. (1989): Botanika, Naucna knjiga , Beograd Marinovic , R., Pejcinovic, D., Becir , H. (1977): Anatomija biljaka, Univerzitet u Pristini, Fakultet prirodno-matematickih nauka , Pristina Marinovic , R., Tatic , B., Blazencic , J. (1979): Morfologija biljaka, Naucna knjiga, Beograd Josifovic, M. (1970-1977): Flora S R Srbije, 1-10, SANU, Beograd Krunic , M. (1981): Zoologija beskicmenjaka I deo , Naucna knjiga, Beograd Krunic , M. (1981): Zoologija beskicmenjaka II deo, Naucna knjiga , Beograd Radovanovic , M. (1965): Zoologija I deo, Naucna knjiga , Beograd Radovanovic , M. (1965): Zoologija II deo , Naucna knjiga , Beograd Grdinic , B. (2002): Zbirka diferenciranih zadataka i resenja iz osnova prirodnih nauka 2, Sombor Predavanja: prof. dr Branislav Grdinic Vezbe : Ilinko Krivokucin

73

Osnovne studije Naziv kursa: Didaktika nastave poznavanja prirode (3 kp) Ciljevi: Proucavanje zakonitosti obrazovanja i vaspitanja pomocu nastavnog sadrzaja iz poznavanja prirode u posebnoj organizaciji nastavnog rada. Otkrivanje i upoznavanje osnovnih zakonitosti u podrucju nastave poznavanjaprirode , zatim proucavanje nastavne prakse i osposobljavanje za sprovodenje savr emene organizacije nastave poznavanja prirode. Sadrzaj: Istorijski i buduci razvoj nastave poznavanja prirode, Saznajni proccesi u nastavi poznavanja prirode , Znacaj poznavanja prirode u sistemu razvoja licnosti, Specificnost primene nastavnih principa u nastavi poznavanja prirode , Metode rada , oblici, vrste i organizacija nastavnog rada, Nastavna sredstva , Posebne vrste nastave , Aktivno ucenje , Pripremanje i izvodenje toka obrazovno-vaspitnog procesa, Vrednovanje rada ucenika u nastavnom predmetu poznavanja prirode (prirodne nauke). Nacin rada: 12 casova predavanja, 24 casova vezbi (12 casova seminarske vezbe i 12 casova simulacije) Zahtevi: Redovno pohadanje nastave, seminarski rad u vidu pisane pripreme za cas iz poznavanja prirode . Seminarski rad se pise u vidu refleksija studenata o casu iz poznavanja prirode, pismeni deo ispita u vidu testa kao uslov za usmeni deo ispita. Vrednovanje : Ocenama od 5 do 10 Vreme : 5. semestar Literatura: Zderic, M., Stojanovic , S., Grdinic , B. (1998): Poznavanje prirode u nastavnoj teoriji i praksi, Zmaj, Novi Sad Zderic, M., Radonjic, S. (1993): Metodika nastave biologije, NJP Pobjeda, Novi Sad Predavanja: prof. dr Branislav Grdinic Vezbe : mr Natasa Brankovic

74

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika nezive prirode I (2 kp) Cilj: sticanje osnovnih znanja iz metodike prirode i osposobljavanje studenata za samostalno pripremanje i realizaciju nastave o prirodi; da se studenti uvedu u teoriju nastave o prirodi, u logicke forme didaktickog misljenja i u teoriju didaktickog projektovanja nastavnog casa; da se osposobe za samostalno odredivanje metodickih postavki konkretnog planiranja nastavnog casa , izbora nastavnih oblika rada , nastavnih metoda rada, vrste nastave i odgovarajucih nastavnih sredstva ; da pri snimanju i metodickoj evaluaciji pojedinih tipova nastavnih casova iz prirode samostalno izrade i primene odgovarajuci metodoloski instrumentarij i didakticko-metodicki materijal. Sadrzaj: Znacaj i zadaci nastave nezive prirode (razvijanje sposobnosti posmatranja ; razvijanje logickog misljenja ; razvijanje opstetehnicke kulture ; razvijanje naucnog pogleda na svet; razvijanje estetske kulture); Specificnosti saznajnog procesa u nastavi nezive prirode (proces formiranja predstava i pojmova ; oblici i postupci saznanja u nastavi; najcesce greske saznajnog procesa ); Vrste i modeli organizacije casa (pripremanje nastavnika za cas; analiza nastavnog casa ; pisana priprema za cas); Primena principa nastavnog rada; Primena metoda i oblika rada u nastavi nezive prirode Primena objekata i nastavnih sredstava ; Posebnosti planiranja rada u nastavi nezive prirode Vrednovanje rezultata rada ; Vrste nastava (problemska ; programirana ; timska ...) Nacin rada: 24 casa vezbi. Zahtevi: Obaveza studenata je da svi studenti odrade vezbe. Vrednovanje: Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 5. semestar.

75

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika zive prirode I (2 kp) Ciljevi: Osposobiti studente da samostalno i na pravilan nacin izvrse metodicku transformaciju sadrzaja iz poznavanja prirode , odnosno da pravilno odrede ekstenzitet i intenzitet sadrzaja neophodan za ucenika odredenog uzrasta , postujuci princip naucnosti, izbegavajuci antropocentizam i pogresnu terminologiju . Primena odredenih medijskih sklopova, oblika metoda i nacina rada kojima se postize najvisa efikasnost u nastavi poznavanja prirode . Sadrzaj: Detaljna analiza nastavnog plana i programa nastave poznavanja prirode , Metodicka transformacija sadrzaja zive prirode (osnove biologije), Metodicka transformacija sadrzaja nezive prirode (osnove fizike i hemije), Priprema studenta za uspesno uvodenje studenata u novi koncept naucne pismenosti. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: Redovno pohadanje nastave i seminarski rad u vidu pisane pripreme za cas iz poznavanja prirode , polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Ocenama od 5 do 10 Vreme : 6. semestar Literatura: Grdinic , B. et a l (1998): Poznavanje prirode u nastavnoj teoriji i praksi, Zmaj, Novi Sad Vilotijevic , M. (1999): Didaktika, predmet didaktike, Nucna knjiga , Uciteljski fakultet, Beograd Potkonjak, N., Bandur , (1999): Metodologija pedagogije, Savez pedagoskih drustava Jugoslavije , Beograd Zderic, M., Radonjic, S. (1993): Metodika nastave biologije, NJP Pobjeda, Novi Sad Predavanja: Vezbe :

76

Osnovne studije (izborni kurs) Naziv kursa: Botanicki praktikum (2 kp) Ciljevi: Osposobiti studente, buduce ucitelje za pronalazenje, sakupljanje i determinaciju biljaka na podrucju zavicaja i Srbije. Sticanje znanja o organizaciji rada u zivom kutku ucionice i skole ­ odeljak biljaka. Osposobljavanje za posmatranja i oglede u zivom kutku. Sadrzaj: Herbarizovanje i determinacija biljaka, Organizacija rada u zivom kutku ucionice (skole): gajenje biljaka i formiranje zivotnih zajednica, upoznavanje razlicitih nacina razmnozavanja biljaka , postavljanje i izvodenje posmatranja i ogleda, planiranje i pribavljanje neophodnog alata , dubriva i semena , vodenje dnevnika zapazanja o ogledima , procenjivanje rezultata rada i izrada izvestaja o radu. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi (terenske i laboratorijske vezbe) Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , Izrada portfolija (dnnevnik vezbi), Pohadanje terenskih vezbi, Polaganje kolokvijuma vezbi, polaganje pismenog dela ispita u vidu testa i usmenog dela testa. Vrednovanje : Kolokvijum ­ polozio /nije polozio , ispit ­ ocenama od 5 do 10 Vreme : 4. semestar Literatura: 1. Petkovic, B., Marin , P ., Boza, P. (1993): Praktikum iz sistematike visih biljaka, Nauka, Beograd 2. Stojanovic , S. (et al) (1995): Praktikum iz botanike, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad 3. Kojic , (1990): Livadske biljke, Nucna knjiga , Beograd 4. Lakusic , (19859: Planinske biljke, Svjetlost, ZUNS, Sarajevo 5. Silic , C. (1984): Endemicne biljke, ZUNS, Sarajevo-Beograd 6. Silic , C. (1990): Ukrasno drvece i grmlje, ZUNS, Beograd 7. Silic , C. (1977): Sumske i zeljaste biljke, ZUNS, Beograd Predavanja: Vezbe :

77

Osnovne studije (izborni kurs) Naziv kursa: Zooloski praktikum (2 kp) Ciljevi: Sticanje sirih znanja o zivotinjskom svetu zavicaja i Srbije. Sticanje znanja o organizaciji rada u zivom kutku ucionice i skole ­ odeljak zivotinja. Osposobljavanje za posmatranja i oglede u zivom kutku. Obucavnje za izradu akvarijuma, terarijuma, insektarijuma, kaveza za ptice i sisare u cilju posmatranja osobenosti zivih organizama : kretanja , disanja, ishrane , razmnozavanja , razvica , uticaja pojedinih ekoloskih faktora na zivotinje . Sadrzaj: Izrada akvarijuma , Izrada insektarijuma , Izrada terarijuma, Gajenje ptica i sisara u zivom kutku. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi (terenske i laboratorijske vezbe) Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , izrada portfolija (dnevnika vezbi), obavezno pohadanje terenskih vezbi, polaganje kolokvijuma vezbi, polaganje pismenog dela ispita u vidu testa i polaganje usmenog dela ispita. Vrednovanje : Kolokvijum vezbi ­ polozio/nije polozio, Ispit ocenama od 5 do 10 Vreme : 4. semestar Literatura: Zderic, M., Radonjic, S. (1993): Metodika nastave biologije, NJP Pobjeda, Novi Sad Zderic, M., Stojanovic , S., Radonjic, S. (): Mladi biolozi ­ istrazivaci prirode, Novi Sad Grdinic , B. (1998): Zivi svet moje okoline I i III, AB, Sombor Krunic , (): Praktikum iz sistematikebeskicmenjaka, Naucna knjiga, Beograd Predavnja: Vezbe :

78

DRUSTVENE NAUKE I FILOZOFIJA Osnovne studije Naziv kursa: Uvod u sociologiju (3 kp)

14 KREDITNIH POENA

Ciljevi: Svrha ovog kursa je da studenti dobiju sistematski uvid u sociologiju. Poglavlja su strukturirna u okvirima glavnih teorijskih perspektiva obogacenih savremenim empirijskim istrazivanjima. Kurs je u vecini poglavlja obogacen temama postmodernizma i globalizacije . Sadrzaj: Pojam i nastanak sociologije . Aspekti socioloske teorije. Drustvena stratifikacija i mobilnost. Moc, politika i drzava. Siromastvo. Devijantnost. Obrazovanje. Rad i dokolica. Moderne organizacije . Porodica i brak. Pol i rod. Detinjstvo i mladi. Kultura i identitet. Religija . Komunikacija i mediji. Nacin rada: 24 predavanja , 12 vezbi Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, ovladavanje tekstovima iz litetrature, izrada seminarskih radova, iniciranje i ucestvovanje u grupnim diskusijama i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 2. semestar. Literatura: Haralambos , M. & Holborn, M. (2002): Sociologija ­ teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb Gidens , E. (1999): Sociologija , CID, Podgorica Nenadic , M. (2000): Socioloski itinere, Prosveta, Beograd Mandra, A. (2001): Osnove sociologije, CID&Univerzitet Crne Gore, Podgovorica

Predavanja: prof. dr Mile Nenadic Vezbe: mr Srdan Sljukic

79

Osnovne studije Naziv kursa: Uvod u opstu i nacionalnu istoriju (3 kp) Cilj: sastoji se u tome da studenti ovladaju temeljnim znanjima o razvoju ljudskog drustva od preistorije do savremenog doba kako bi se osposobili da, povezano sa ostalim predmetima koji se izucava ju na Uciteljskom fakultetu, istorijske sadrzaje integrisu u jedinstven vaspitno-obrazovni proces. Sadrzaj: Pojam, predmet i mesto istorije; Praistorija; Stari vek; Srednji vek; Novi vek; Savremeno doba ; Nacin rada: Smisao casova vezbi iz nastavnog predmeta Uvod u opstu i nacionalnu istorija sastoji se u produbljivanju i prosirivanju znanja predvidenih nastavnim program pri cemu je akcenat stavljen na one oblike rada koji iziskuju aktivno ucesce studenata u nastavnom procesu. Stoga se nastava na casovima vezbi odvija u formi citanja i komentarisanja odabranih istorijskih izvora , pisanju i saopstavanju referata na odredene teme te pisanju i odbrani seminarskih radova . Na taj nacin, studenti se posredstvom aktivizacije upoznaju sa osnovama metodologije nauc no ­ istrazivackog rada u istorijskoj nauci. Istovremeno se kroz korelaciju sa nastavnim predmetima sociologija, filosofija i srpski jezik i knjizevnost te likovna kultura ostvaruje siri i celovitiji prilaz pojedinim fenomenima iz, prvenstveno, nacionalne istorije. Predavanja : 12 casova Vezbe: 24 casa Vreme : 2. semestar Evaluacija: Studenti ispit polazu usmeno nakon cetvrtog semestra. Prilikom izvodenja ocene na ispitu nastavnik vodi racuna o aktivnostima koje je student pokazao tokom predavanja i vezbi i ceneci ih, donosi konacnu ocenu. Literatura za pripremanje ispita: Obavezna literatura jeste: dr Milorad Kesic , Istorija ­ priprucnik za studente Uciteljskog fakulteta , Sombor , 1998. a) za produbljenije studiranje pojedinih pitanja preporucuje se: M. Rostovcev, Istorija starog sveta , Novi Sad, 1988. H. Kreissig, Povijest Helenizma, Zagreb, 1987. M. Brandt, Srednjovijekovno doba povijesnog razvitka , Zagreb, 1982. C. Popov, Gradanska Evropa, I-II, Novi Sad, 1988. Dzon M. Roberts, Evropa 1880 ­ 1945, Beograd, 2002. V. Laker, Istorija Evrope, Beograd, 1999. B. Petranovic , Istorija Jugoslavije 1918 - 1988 , I ­ III, Beograd, 1988.

80

Osnovne studije Naziv kursa: Uvod u filozofiju sa etikom (4 kp) Ciljevi: Razvijanje slobodnog, zivog i kreativnog misljenja; podsticanje samostalnog i produbljenijeg odnosa prema najopstijim pitanjima sveta i coveka ; Upoznavanje sa osnovnim filozofskim problemima i relacijama prema drugim duhovnim podrucjima i delatnostima ; Istorijsko izucavanje filozofskih ideja , pravaca i skola, sa posebnim osvrtom na istoriju obrazovnopedagoskih ideja. Sadrzaj: I: Ime i pojam filozofije . Predmet, domen i funkcija filozofije. Sloboda misljenja i pocetak filozofije. Cudenje kao izvor i sustina filozofije. Mit kao ishodiste filozofije. Filozofska pitanja i glavne oblasti filozofije . Filozofija i praksa. Filozofija i istorija filozofije. Zdrav razum , nauka i filozofija. Filozofija i logika. Filozofija i posebne nauke. Filozofija i religija . Filozofija i umetnost. Filozofija i jezik. Filozofija i tehnika. Filozofija i ideologija . Filozofija i pedagogija. II: Filozofska misao stare Grcke. Kosmoloski period. Antropoloski period. Sistematski period. Postaristotelovska filozofija. Hriscanstvo i srednjovekovna misao. Novovekovna filozofija . Epoha renesanse. Engleski empirizam. Veliki metafizicki sistemi XVII veka. Francusko prosvetiteljstvo i materijalizam XVIII veka. Nemacka klasicna filozofija . Glavni pravci savremene filozofije . Marksova filozofija. Pozitivizam. Pragmatizam. Iracionalisticka stremljenja u Nemackoj i Francuskoj. Fenomenologija. Filozofija egzistencije . Filozofija kod Srba. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: Uvodni referat na vezbama; Usmeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 1. semestar Literatura Jovo Rados, Filozofija sa etikom (udzbenik); Odabrana poglavlja iz filozofskih dela po izboru studenata uz dogovor sa nastavnikom; T.V. Adorno, Filozofska terminologija K. Jaspers, Uvof u filozofiju E. Fink, Uvod u filozofiju B. Rasl, Problemi filozofije V. Vindelband/H.Hajmset, Povijest filozofije F. Kolingvud, Istorija filozofije Z. Hers, Istorija filozofije: filozofsko cudenje Predavanje : dr Jovo Rados Vezbe :Sasa Radojcic

81

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika nastave sveta oko nas (2 kp) Ciljevi: Sticanje metodickih vestina u primeni osnovnih teorijskih i prakticnih sadrzaja iz oblasti razredne nastave socioloskih, istorijskih i geografskih sadrzaja prvog ciklusa, a u okviru predmeta Svet oko nas. Krajnji cilj je pripremanje i osposobljavanje studenata za celovito izvodenje nastave iz oblasti drustvenih nauka. Sadrzaj: O znacaju i ciljevima metodike nastave sveta oko nas. Nastava sveta oko nas. Sadrzaji nastave sveta oko nas. Karakteristike neposrednog drustvenog okruzenja. Drustvene grupe i pripadnost grupi. Ambijent porodice , doma , dvorista , naselja. Geografski objekti zavicaja. Uloga prava i obaveza u grupi u kojoj zivimo. Prava i odgovornost dece. Razlike u izgledu, uzrastu, polu, rasi, jeziku, veri. Tradicija , obicaja i praznici Razumeti i postovati sebe i drugog. Komunikacija i . sardnja sa drugima. Izrazavanje svog misljenja i javni istupi. Pomaganje i prihvatanje pomoci. Postovanje i primena saobracajnih pravila, signalizacije i koriscenje prevoznih sredstava. Objekti prirode i objekti na geografskim kartama. Pojam vremena i vremenske odrednice. Socijalne potrebe merenja vremena. Istrazivanje proslosti licnosti i prostora. Aktivnosti i godisnja doba. Informacija i izvori informisanja. Uticaj coveka na okolinu i cuvanje iste. Kultura i odgovornost prema kulturnom nasledu. Nacin rada: 6 casova predavanja , 18 casova vezbi. Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, pisanje priprema za odabrane teme i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 5. semestar. Literatura: B. Trebjesanin , B. Gacanovic i L j. Novakovic (2002): Prirucnik prirode i drustva , Zavod za udzbenike i nastavna sredstva , Beograd .....

82

Osnovne studije Naziv kursa: Metodicka praksa u nastavi sveta oko nas (2 kp) Ciljevi: Neposredna primena osnovnog teorijskog i prakticnog iskustva u realizaciji nastave Sveta oko nas. Konacni cilj je da studenti dobiju konkretno kvalitetno iskusvo iz oblasti drustvenih nauka. Sadrzaj: Metodicka praksa se realizuje u vezbaonicma na casovima predmeta Svet oko nas. U grupi od 10 studenata, uz mentorstvo nastavnika odnosno saradnika , svaki student realizuje 3 nastavna casa. Osnovni segment prakticnog rada ukljucuje 2 odrzana casa i 1 nastavni cas njihove analize. U analizi odrzanih casova, pod rukovodstvom mentora, aktivno ucestvujeu svi studenti, a to cini sastavni deo evaluacije njihovog rada . Ukupna neposredna aktivnost svakog studenta u okviru metodicke prakse iznosti 45 casova rada po kursu. Nacin rada: 24 vezbi Zahtevi: Uslov za prakticni rad je prethodno polozen ispit iz Metodike nastave sveta oko nas. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 7. semestar. Literatura: B. Trebjesanin , B. Gacanovic i L j. Novakovic (2002): Prirucnik prirode i dru stva, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva , Beograd ......

83

UMETNOST Osnovne studije

18 KREDITNIH POENA

Naziv kursa: Osnovi vizuelne kulture (2 kp) Ciljevi: Uvesti studente u svet likovnih vrednosti i stvaralackog misljenja kroz problemske zadatke ; sticanje opste likovne , vizuelne i pedagoske kulture pomocu koje ce studenti biti osposobljeni za predavanje u nizim razredima osnovne skole; uvesti studente u svet likovnih vrednosti i stvaralackog misljenja kroz problemske zadatke u teorijskom i prakticnom radu; upoznati studente sa likovnim jezikom; razvijati sposobnost estetsko-umetnickog primanja ; negovati kulturu rada i kriticki odnos studenata prema vlastitom radu, radu drugih i prema savremenim dostignucima u nauci i umetnosti; da studenti budu sposobni da izraze emocije i osecanja u tradicionalnim i savremenim medijima i tehnikama; da studenti povezuju likovni rad sa literarnim, scenskim izrazom , zvukom i pokretom. Sadrzaj: Uvod u teoriju likovne kulture; Komponente likovne kulture ; Likovna kultura u sistemu nauka; Vizuelna kultura u savremenom drustvu; Uvod u likovni jezik; Kompozicija likovnog dela ; Vrste likovne umetnosti; Uvod u likovne tehnike ; Vrednovanje likovnog dela; Kriterijumi; O kicu; Racunar i umetnost ; Vezbe u likovnom izrazu sa tradicionalnim i savremenim likovnim medijama i tehnikama. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: Polozen kolokvijum iz vizuelne kulture i oblikovanje likovnih radova u tradicionalnim i savremenim likovnim medijima i tehnikama. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 3. semestar. Literatura: Arnheim, R. (1981): Umetnost i vizuelno opazanje, Beograd: Univerzitet umetnosti Beograd Butina, M. (1982): Vizuelni govor i vizuelni govor kao osnova likovnog govora, Ljubljana : Mladinska knjiga Vasic , P. (1982): Uvod u likovnu umetnost, Beograd: Univerzitet umetnosti Jakubina, M. (1996): Likovni jezik i likovne tehnike Savic , D. (2003): Likovna kultura, Sombor: Uciteljski fakultet Predavanja: mr Dragan Savic Vezbe : Maria Buzasi

84

Osnovne studije Naziv kursa:Vokalno instumentalni praktikum I (2 kp) Ciljevi: Savladavanje vokalnog i instrumentalnog izvodenja - sviranja na odabranom muzickom instrumentu (klavijature, gudacki, harmonika ili drugi na kojem je student i ranije napredovao ili bira na samom studiju ). Sadrzaj: Savladavanje tehnike sviranja na odabranom muzickom instrumentu (drzanje instrumenta i postavka ruku na diskantu i manualu; tehnika desne ruke; promena polozaja sake; provlacenje i prebacivanje sake ). Promena prstiju na istom tonu, repotisija tona sa promenom prstiju, tehnika leve ruke; koriscenje osnovnih basova (kod harmonike), upotreba molskih akorada, dominantni nonakord u duru i molu. Osamostaljivanje u citanju notnog zapisa (pri pevanju i sviranju na odabranom instrumentu); osposobljavanje za koriscenje Orfovog instrumentarija , a u okviru toga posebnu paznju posvetiti blok-flauti. Nacin rada: 12 casa predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvo na predavanjima, vezbama, polozeni kolokvijum iz vezbi i polozeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 1. semestar. Literatura: Osnovna literatura su notni zapisi brojalica , pesmica i muzickih igara predvidenih za obradu u nizim razredima osnovne skole. Bratic , T.: Sa harmonikom u razredu 1. i 2. Vasiljevic , Z.: Muzicki bukvar, 150 narodnih pesama Zaorski, J.: Rad sa decjim horom Mitrovic, M.: Frulo moja , frulice Tajcevic , M.: Osnovna teorija muzike Fakin, A.: Skola klavirske harmonike 1. i 2. Krsic , J.: Za pocetnike na klaviru 1. i 2.

85

Osnovne studije Naziv kursa: Vokalno instrumentalni praktikum II (2 kp) Ciljevi: Savladati tehniku sviranja na akordskim instrumentima (klavir - sintisajzer i harmonika) kao i na onim instrumentima na kojima je student svirao prethodno - vazi za studente sa zavrsenom osnovnom ili srednjom skolom. Negovanje sviranja na narodnim instrumentima (posebno tambure...). Sadrzaj: Upoznavanje muzicke literature (strane i domace); Harmonizacija decjih i narodnih pesama i igara; Transponovanje decjih i narodnih pesama i igara u tonalitetu do tri predznaka ; Savladavanje tehnike pratnje na instrumentu uz vokalnu interpretaciju ; Upoznavanje polifonog stila ; Osnovi harmonije - Lestvice : durske i molske do tri predznaka , intervali, trozvuk (kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord). Molski trozvuk: kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord. Trozvuci na tonici, subdominanti i dominanti. Dominantni septakord (osnovni oblik). Osnovi dirigovanja Dirigovanje u dvocetvrtinskom, trocetvrtinskom i cetvorocetvrtinskom taktu; Predtakt i uzmah. Korona i zavrsni pokreti. Instrumentalni deo : Orfov instrumentarij: primena ritmickih i melodijskih udaraljki i blok-flaute pri obradi decjih i narodnih igara i pesmica; sviranje osnovnog ritma i ritmicke pratnje, sviranje odredenih pesmica i igara na blok-flauti. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvo na casovima predavanja i vezbi. Polaganje prakticnog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 2. semestar. Literatura: Osnovna literatura su notni zapisi brojalica , pesmica i muzickih igara predvidenih za obradu u nizim razredima osnovne skole. Bratic , T.: Sa harmonikom u razredu 1. i 2. Vasiljevic , Z.: Muzicki bukvar, 150 narodnih pesama Zaorski, J.: Rad sa decjim horom Mitrovic, M.: Frulo moja , frulice Tajcevic , M.: Osnovna teorija muzike Fakin, A.: Skola klavirske harmonike 1. i 2. Krsic , J.: Za pocetnike na klaviru 1. i 2.

86

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika nastave muzicke kulture I (2 kp) Ciljevi: Opsti cilj predmeta je da se na osnovu teorijskog znanja o zakonitostima metodicke organizacije vaspitno-obrazovnog rada s decom u nizim razredima osnovne skole , studenti osposobe za izvodenje nastave muzicke kulture u okviru razredne nastave. Sadrzaj: Upoznati studente s teorijskim osnovama metodike vaspitno-obrazovnog rada ; Informisati studente o rezultatima savremenih naucnih istrazivanja u toj oblasti. Poznavanje i razumevanje nastavnog programa, programski zadaci i sadrzaji muzicke kulture u razrednoj nastavi; izbor i tonalitet pesama; Opseg decjeg glasa. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , vezbi, polozen kolokvijum iz vezbi i poloze n ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 3. semestar. Literatura: Bukvic -Kojov, I. (1985): Metodika nastave muzickog vaspitanja , Beograd Stojanovic , G. (1996): Nastava muzicke kulture, Beograd Plavsa, Popovic , Eric (1968): Muzicko vaspitanje I, Beograd Pozgaj, J. (1975): Metodika glazbenog odgoja u osnovnoj skoli, Zagreb Stokovic, P. (1988): Nastava muzicke kulture, Knjazevac/Beograd

87

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika nastave muzicke kulture II (2 kp) Ciljevi: Opsti cilj predme ta je da se na osnovu teorijskog znanja o zakonitostima metodicke organizacije vaspitno-obrazovnog rada s decom u nizim razredima osnovne skole , studenti osposobe za izvodenje nastave muzicke kulture u okviru razredne nastave. Sadrzaj: Metodski postupci pri ucenju pesama po sluhu; Metodski postupci pri ucenju pesama po notama ; Slusanje muzike u prvim skolskim godinama; Sviranje na decjem Orfovom instrumentarijumu; Decje muzicko stvaralastvo i metodski postupci pri stvaralackom radu; Muzicki diktat; Mogucnost dijagnostifikovanja muzickih sposobnosti. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , vezbi, polozen kolokvijum iz vezbi i polozen ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 4. semestar. Literatura: Bukvic -Kojov, I. (1985): Metodika nastave muzickog vaspitanja , Beograd Stojanovic , G. (1996): Nastava muzicke kulture, Beograd Plavsa, Popovic , Eric (1968): Muzicko vaspitanje I, Beograd Pozgaj, J. (1975): Metodika glazbenog odgoja u osnovnoj skoli, Zagreb Stokovic, P. (1988): Nastava muzicke kulture, Knjazevac/Beograd

88

Osnovne studije Naziv kursa: Didaktika vizuelne kulture I (2 kp) Ciljevi: da studenti upoznaju mesto, ulogu i znacaj likovne kulture u vaspitno-obrazovnom procesu na formiranju estetskih vrednosti; da studenti upoznaju i produbljuju nastavu likovne kulture putem postavljenih metodskih zadataka, koji proizilaze iz planiranih programskih sadrzaja ; da putem zadatih programskih sadrzaja uvede studente u prakticne i teorijske oblasti, primenom didaktickih principa , metoda, oblika i sredstava rada, radi uspesnijeg izvodenja nastave likovne kulture u nizim razredima osnovne skole; da omoguci studentima da steknu pedagosku osnovu za savremeno planiranje , programiranje i estetsko procenjivanje ucenickih radova. Sadrzaj: Metodika vizuelne kulture kao nauka; Osnovna pitanja i pojmovi metodike vizuelne kulture ; Osnove metodike vizuelne kulture; Vaznost vizuelne kulture; Zakonitosti i specificnosti u metodici vizuelne kulture ; Elementi nastave vizuelne kulture; Organizacija nastave vizuelne kulture ; Realizacija nastave vizuelne kulture; Pracenje, vrednovanje i ocenjivanje. Nacin rada: 14 casova predavanja , 10 casova vezbi. Zahtevi: Redovno pohadanje nastave i pisana priprema za cas likovne kulture. Polaganje ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 4. semestar. Literatura: Karlavaris, B. (1991): Metodika likovnog odgoja 1, Rijeka: Albin Hofbauer Babic, A. (1990): Likovna kultura sa metodikom, Osijek: Pedagoski fakultet Babic, A. (2003): Promatranje likovnog dela u osnovnoj skoli Savic , D. (2003): Likovna kultura, Sombor: Uciteljski fakultet Jakubin, M., Grguric , N. (1996): Vizuelno-likovniodgoj i obrazovanje, Zagreb: Eduka Predavanja: mr Dragan Savic Vezbe : Maria Buzasi

89

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika vizuelne kulture I (2 kp) Ciljevi: Osposobiti studente za konkretizaciju didaktickih zahteva na likovne sadrzaje u razrednoj nastavi i samostalno resavanje likovnih problema. Sadrzaj: Izgradivanje likovnih pojmova; Definisanje likovnih pojmova ; Izbor i primena nastavnih metoda i principa rada; Izbor nastavnih sredstava i pomagala rada; Analiza i izrada plana i programa ; Izrada pismenih priprema za odrzavanje nastavnog casa; Izrada aplikacija i drugog ociglednog materijala; Analiza odrzanog casa likovne kulture; Estetsko procenjivanje decjih likovnih radova; Ukljucivanje umetnickog dela u nastavni proces. Nacin rada: 24 casa vezbanja. Zahtevi: Pisana priprema za cas likovne kulture , pisana analiza nastavnog plana i programa , vodenje dnevnika prakticnog rada, hospitovanje u petom i sestom semestru u osnovnoj skoli, prisustvovanje uglednim predavanjima, samostalno izvodenje casa likovne kulture. Polaganje prakticnog i usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 5. semestar Literatura: Karlavaris, B. (1991): Metodika likovnog odgoja 1, Rijeka: Albin Hofbauer Babic, A. (1990): Likovna kultura sa metodikom, Osijek: Pedagoski fakultet Babic, A. (2003): Promatranje likovnog dela u osnovnoj skoli Savic , D. (2003): Likovna kultura, Sombor: Uciteljski fakultet Jakubin, M., Grguric , N. (1996): Vizuelno-likovniodgoj i obrazovanje, Zagreb: Eduka Predavanja:mr Dragan Savic Vezbe : Maria Buzasi

90

Osnovne studije Naziv kursa: Metodicka praksa u nastavi muzicke kulture (2 kp) Ciljevi: Prakticno osposobljavanje studenata za samostalnu pocetnu nastavu muzike. Sadrzaj: Izvodenje nastave muzike , uz upotrebu decjih muzickih instumenata, nastavnikovog odabranog instrumenta i pracenje estetskog razvoja muzicke licnosti ucenika slusanjem odgovarajucih muzickih sadrzina; u radu sa brojalicama, pesmicama, muzickim igrama , dopunjalkama, pitalicama i odredenim simfonijskim i drugim materijalima za slusanje. Nacin rada: 24 casa vezbi. Zahtevi: Prisustvo na vezbama i odrzani casovi u nastavi muzicke kulture u osnovnoj skoli. Vrednovanje : Odrzani casovi se vrednuju brojcano od 5 do 10. Vreme : 6. semestar. Literatura: Plavsa, Popovic , Eric (1968): Muzicko vaspitanje I, Beogard; Stojanovic , Gordana (1996): Nastava muzicke kulture, Beograd; Stokovic, Petar (1988): Nastava muzickekulture, Knjaznjvac/Beograd: Pozgaj, Joza (1975): Metodika glazbenog odgoja u osnovnoj skoli, Zagreb

91

FIZICKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE Osnovne studije Naziv kursa: Fizicko vaspitanje (3 kp)

13 KREDITNIH POENA

Cilj: Sticanje znanja i uverenja koji ce omoguciti oblikovanje odgovarajuceg strucnog (profesionalnog) stava studenata prema fizickom vaspitanju, razumevanju njegove uloge i znacaja , odnosno da studente upoznaju sa osnovnim zakonitostima upravljanja procesom telesnog vezbanja i posledicama tih procesa na organizam, te njene teorijske i prakticne vidove primene u obrazovnovaspitnom procesu. Posebni ciljevi su da se studenti upoznaju sa opstim, teorijskim, zdravstvenobioloskim, drustveno-istorijskim, obrazovno-vaspitnim, psiholoskim ali i prakticnim osnovama fizickog vaspitanja, relevantnim za razumevanje sveukupne problematike fizickog vaspitanja dece mladeg skolskog doba , sa osnovnim bio-psiho-socijalnim dobnim karakteristikama dece od sest do dvanaest godina i njihovim dobnim (i kretnim) potrebama. Sadrzaj: Uvod u teoriju fizickog vaspitanja. Fizicko vaspitanje u sistemu nauka. Fizicko vaspitanje u filogenetskom razvoju coveka. Fizicko vaspitanje u savremenom drustvu. Fizicko vaspita nje u ontogenetskom razvoju coveka . Osnove antropomotorike. Anatomsko-fizioloske osnove telesnog vezbanja. Biomehanicke osnove motorickih aktivnosti. Metodologija istrazivanja u fizickom vaspitanju. (Vezbe za razvijanje motorickih sposobnosti i sticanje minimalnih motorickih umenja i navika). Nacin rada: 24 sata predavanja i 12 sati vezbanja . Zahtevi (obaveze studenata ): Redovno pohadanje nastave, testiranje motorickih sposobnosti i procenjivanje motorickih umenja na kraju kursa. Evaluacija: Prakticni i usmeni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5 (slabo) do 10 (izuzetno). Vreme : 2. semestar. Osnovna literatura: 1. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. 2. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Dopunska literatura : 1. Krsmanovic , B. i L. Berkovic (1999): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Novi Sad: Univerzitet, Fakultet fizicke kulture. 2. Berkovic , L. i sar. (1997): Teorija fizicke fizicke kulture, Novi Sad: Fakultet fizicke kulture , Centar za usavrsavanje strucnih kadrova. 3. Grandic , R. (1997): Teorija fizickog vaspitanja, Novi Sad: Savez pedagoskih drustava Vojvodine. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric

92

Osnovne studije Naziv kursa: Didaktika fizickog vaspitanja I (2 kp) Cilj: Upoznati studente sa didakticko-metodickim zakonitostima, te njihovim teorijskim i prakticnim vidovima, odnosno upoznati sa didakticko-metodickim stavovima u pogledu primene razlicitih sadrzina rada , tj. osposobiti za konkretnu primenu razlicitih motorickih aktivnosti; upoznati sa opstim i posebnim ciljevima, sredstvima i organizacionim oblicima fizickog vaspitanja dece mladeg skolskog doba i osposobiti za primenu odgovarajucih metoda, postupaka , oblika i sadrzina rada ; osposobiti za samostalno teorijsko bavljenje didaktikom radi neprekidnog obrazovanja i samostalnosti u procesu planiranja, odabira sadrzina i metoda rada i pracenja i vrednovanja napretka ucenika, ukljucivanjem u razlicite vidove prakticnog rada osposobiti za samostalno planiranje , ostvarivanje i vrednovanje rada u Fizickom vaspitanju ucenika u prvom ciklusu osnovne skole . Sadrzaj: Osnove savremene didaktike fizickog vaspitanja. Osnovni principi fizickog vaspitanja . Sredstva fizickog vaspitanja. Zakonitosti u procesu telesnog vezbanja. Osnovne metode u fizickom vaspitanju. Razvijanje motorickih sposobnosti. Sticanje motorickih umenja i navika. Osnovni organizacioni oblici rada. Mere podsticanja u procesu telesnog vezbanja . Mere obezbedenja procesa fizickog vaspitanja. Planiranje i programiranje fizickog vaspitanja. Proveravanje, evidentiranje i vrednovanje . Uslovi za ostvarivanje programskih ciljeva. Nacin rada: 24 sata predavanja. Zahtevi (obaveze studenata ): Redovno pohadanje nastave , pisana priprema za cas telesnog vezbanja (seminarski rad na kraju treceg semestra). Evaluacija: Usmeni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5 (slabo) do 10 (izuzetno). Vreme : 3. semestar. Osnovna literatura: 1. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. 2. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Dopunska literatura : 1. Kragujevic , G. (1987): Metodika fizickog vaspitanja, Beograd: Zavod za izdavanje udzbenika. 2. Krsmanovic , B. i L. Berkovic (1999): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Novi Sad: Univerzitet, Fakultet fizicke kulture. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric.

93

Osnovne studije Naziv kursa: Metodika fizickog vaspitanja I (3 kp) Cilj: Osposobiti studente, buduce profesori razredne nastave , za metodicko izvodenje casova telesnog vezbanja i ostalih oblika nastave Fizickog vaspitanja, kao obrazovno-vaspitnog podrucja , u prvom ciklusu osnovne skole (sa studentima). Sadrzaj: Analiza programa Fizickog vaspitanja . Analiza strojevih ­ rednih vezbi. Analiza gimnastickih vezbi (vezbi telesnog oblikovanja ). Analiza elementarnih vezbi (prirodnih oblika kretanja). Analiza adaptiranih - tehnicki primenjenih vezbi. Analiza plesnih vezbi. Analiza motorickih igara. Analiza posebnih motorickih aktivnosti. Nacin rada: 24 sata predavanja i 12 sata vezbanja. Zahtevi (obaveze studenata ): Pisana priprema za cas telesnog vezbanja ; pisana analiza nastavnog plana i programa ; samostalno izvodenje casa telesnog vezbanja sa studentima iz grupe i prisustvo metodicara. Evaluacija: Prakticni i usmeni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5-10. Vreme : 4. semestar. Osnovna literatura: 1. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. 2. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Dopunska literatura : 1. Kragujevic , G. (1987): Metodika fizickog vaspitanja, Beograd: Zavod za izdavanje udzbenika. 2. Krsmanovic , B. i L. Berkovic (1999): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Novi Sad: Univerzitet, Fakultet fizicke kulture. 3. Milanovic, Lj. (1997): Nastava fizickog vaspitanja od 1. do 4. razreda osnovne skole, Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 4. Visnjic, D. (1996): Nastava fizickog vaspitanja od 5. do 8. razreda osnovne skole , Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric.

94

Osnovne studije Naziv kursa: Telesni razvoj i zdravstveno vaspitanje (3 kp) Cilj: Upoznati studente sa osnovama zdravstvenog vaspitanja , higijenskim normama nastave , ucenja i same skole , te se osposobiti da ta saznanja prenose na svoje buduce male ucenike da bi i njih naucili kako da zive zdravo i higijenski ispravno. Sadrzaj: Oplodnja. Razvoj deteta. Poremecaji razvoja. Opsta i specificna licna higijena . Higijena zdrave hrane. Higijena skole . Mentalna higijena . Osnovna znanja iz desinfekcije , dezinsekcije i deratizacije. Alternativna medicina. Prva pomoc. Alergija. Stres. Bioritam. Polni zivot sa seksualnim vaspitanjem. Organizacija zdravstvene zastite dece. Metode i sredstva zdravstvenog vaspitanja. Najcesce bolesti skolske dece, prevencija i prognoza. Nacin rada: 36 sata predavanja. Zahtevi: Redovno pohadanje nastave . Polaganje usmenog ispita . Evaluacija: Brojcano ocenjivanje od 5 (slabo) do 10 (izuzetno). Vreme : 6. semestar. Osnovna literatura: Berber, S.(2002): Skolska higijena , Sombor: Uciteljski fakultet. Dopunska literatura : Sunderic, Ð. i E. Hoskovski, (2000): Higijena i medicina za pedagoski rad, Uzice: Uciteljski fakultet. Radovanovic , M. i Z. Jevtic (1992): Udzbenik higijene, Beograd: Medicinska knjiga. Nastavnik: Prof. dr Stojan Berber.

95

Osnovne studije Naziv kursa: Metodicka praksa fizickog vaspitanja I (2 kp) Cilj: Osposobiti studente, buduce profesori razredne nastave , za samostalno izvodenje casova telesnog vezbanja i ostalih oblika nastave Fizickog vaspitanja, kao obrazovno-vaspitnog podrucja , u prvom ciklusu osnovne skole (sa ucenicima). Sadrzaj: Aplikacija programa Fizickog vaspitanja. Aplikacija strojevih ­ rednih vezbi. Aplikacija gimnastickih vezbi (vezbi telesnog oblikovanja). Aplikacija elementarnih vezbi (prirodnih oblika kretanja). Aplikacija adaptiranih - tehnicki primenjenih vezbi. Aplikacija plesnih vezbi. Aplikacija motorickih igara. Aplikacija posebnih motorickih aktivnosti. Nacin rada: 24 sata vezbanja . Zahtevi (obaveze studenata ): Pisana priprema za cas telesnog vezbanja ; pisana analiza nastavnog plana i programa; vodenje dnevnika prakticnog rada; hospitovanje u u petom i sestom semestru u osnovnoj skoli; prisustvovanje uglednim predavanjima; samostalno izvodenje dva casa telesnog vezbanja u jednom od prvog do cetvrtog razreda osnovne skole uz prisustvo svih iz grupe i metodicara; prisustvovanje izvodenju svih casova telesnog vezbanja predvidenom za grupu u sestom semestru i aktivno ucestvovanje u njihovom snimanju (zapisivanju utisaka i kritici, te analize svih casova). Evaluacija: Prakticni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5-10. Vreme : 6. semestar. Osnovna literatura: 1. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. 2. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric.

96

JEZIK, KNjIZEVNOST I KOMUNIKACIJA Napredne studije Naziv kursa: Leksikologija II (3 kp)

30 KREDITNIH POENA

Ciljevi: Studenti se upoznaju sa temeljnim pojmovima i odredenjem leksikologije; uvode se u izucavanje leksickih jedinica i leksickog sastava srpskog standardnog jezika ; upoznaju osnovne leksicke mehanizme u organizaciji leksickog sistema; leksikoloske discipline sa visokim stepenom autonomije. Sadrzaj: Predmet leksikologije; lekskologija u odnosu na srodne discipline. Leksikologija i leksikografija. Leksema. Pojam i definicija lekseme; odnos leksema - rec. razlicite klasifikacije leksema. Pojam leksikona. Aktivni i pasivni leksicki fond. Nesamostalne semanticke jedinice u strukturi lekseme. Semanticka pozicija. Semanticki sadrzaj. Leksicko znacenje. Motivisanost i nemotivisanost. Polisemija; polisemanticka struktura lekseme; odredenje polisemije; uzroci polisemije; polisemanticka struktura ; tipovi semantickih transformacija . Leksicki paradigmatski odnosi - sinonimija; antonimija; homonimija. Sastav leksike srpskog jezika - narodne reci, pozajmljenice. Leksika srpskog jezika s obzirom na sferu upotrebe . Frazeologizmi. Upoznavanje sa recenicama srpskog (knjizevnog i narodnog) jezika. Teorijska leksikografija. Prakticna leksikografija. Nasa leksikografija do XIX veka. Tipovi recnika . Recenicka makr ostruktura. Recenicka mikrostruktura. Leksikologija i njene discipline. Tvorba. Frazeologija. Etimologija . Onomastika . Terminologija. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi. Zahtevi: Polaganje usmenog ispita na kraju kursa. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Sipka , D. (1998): Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Novi Sad: Matica srpska Gortan-Premk, D. (1997): Polisemija i organizacija leksickog sistema u srpskom jeziku, Beograd Prcic , T. (1966): Semantika i pragmatika reci, Sremski Karlovci - Novi Sad Desic , M. (1990): Iz srpskohrvatske leksike, Niksic Lalevic , M. (1974): Sinonimi i srodne reci srpskohrvatskog jezika, Beograd: Sveznanje Predavanja: dr Zivojin Stanojcic Vezbe : mr Veselina Ðurkin

97

Napredne studije Naziv kursa: Dijalektologija (2 kp) Ciljevi: Temeljitije upoznavanje studenata sa dijalektima srpskog jezickog podrucja . Otkrivanje znacaja dijalektoloskih istrazivanja za sto potpunije sagledavanje razvitka jednog jezika , kao i mogucnosti da se na osnovu poznavanja stanja u odredenim dijalektima dode do normi u knjizevnom jeziku. Sadrzaj: Dijalektologija - definisanje predmeta dijalektologije; Kratak istorijat razvitka srpske dijalektologije ; Pojam i definicija dijalekta; Odnos govor - dijalekat - narecje; Kratak pregled razvoja dijalekatskih odnosa; Podela srpskog jezickog podrucja na glavne dijalekatske zone; Osnovne crte govora stokavskog narecja; Klasifikacija dijalekata stokavskog narecja ; Prizrensko-timocki dijalekat, slavonski ekavski, kosovsko-resavski, sumadijsko-vojvodanski, zetsko-lovcenski, istocnohercegovacki, posavsko ikavski, mladi ikavski, istarski ikavski dijalekat; Odnos standardnog jezika i dijalekta ; O metodima dijalektoloskih istrazivanja; Dijalektoloske karte i atlasi; Pojam i definicija izoglasa; Dijalekatski recnici . Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Peco, A. (1985): Pregled srpskohrvatskih dijalekata, Beograd: Naucna knjiga (III izdanje) Malmberg, B. (1979): Proucavanje dijalekata i lingvisticka geografija , Beograd: Moderna lingvistika Ivic, P. (1985): Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, Novi Sad: Matica srpska (II izdanje) Ivic, P. (1994): Srpskohrvatski dijalekti, njihova stuktura i razvoj, Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica Petrovic , D. (1982): Problemi i izgledi srpskohrvatske dijalekatske leksikografije, Beograd - Novi Sad: Leksikografija i leksikologija, str. 195-200. Predavanja: dr Zivojin Stanojcic Vezbe : Veselina Ðurkin

98

Napredne studije Naziv kursa: Funkcionalna stilistika (3 kp) Ciljevi: Upoznavanje sa zakonitostima formiranja razlicitih jezickih stilova i odnosa medu knjizevnom normom i dijalektima , zargonima , razgovornim jezikom. Uporedivanje tradicionalnih knjizevnih stilova (npr. klasicizma i romantizma). Uporedivanje stilova knjizevnih vrsta. Odlike pojedinacnih funkcionalnih stilova. Sadrzaj: Pojam stila; Stilistika i knjizevnost ; Knjizevnoumetnicki stil; Odlike pesnickog jezika ; Naucni stil; Novinarski stil; Vrste novinarskog izrazavanja ; Administrativni stil; Razgovorni stil; Lingvistika i stilistika; Klasifikacija funkcionalnih stilova. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvovanje casovima predavanja i vezbi; neposredan rad na razlisitim tekstovima. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Kosanovic , Jelena (2002): Kultura govora sa retorikom, Sombor: Uciteljski fakultet Tosovic , B.: Funkcionalni stilovi, Sarajevo: Svjetlost, ZUNS Vinogradov, V.: Stilistika i poetika, Sarajevo: ZUNS Predavanja: prof. dr Jelena Kosanovic Vezbe : mr Lidija Canda

99

Napredne studije Naziv kursa: Savremena poezija za decu (3 kp) Ciljevi: upoznavanje sa savremenom poezijom za decu u nasim i svetskim okvirima; kroz analizu tekstova primeniti znanja iz knjizevnosti (osnovne studije) i produbiti teorijsko znanje , upoznati poetiku savremenih pisaca, osobenosti savremenog knjizevnog stvaralastva. Sadrzaj: Od tradicije do novih umetnickih izraza. Estetika knjizevnosti srpskih pisaca u ranijem periodu (Zmaj i B. Radicevic). Teme u njihovoj poeziji, mesto u skolskim programima. Osvrt na prilike u evropskom stvaralastvu. Uloga cas opisa za decu u proslosti. Uticaji na savremene pesnike (brojalice , brzalice). Poetika pisaca dvadesetog veka. Veza znaka i oznacenog. Savremeni pesnici i osobenost njihovog poetskog izraza. Lapidarnost izraza (A.Vuco: ''Moj tata tramvaj vozi''). Opisi dackog zivota i prirode (D.Maksimovic ). Svet prirode videne ocima dece (Momcilo Tesic), ''Zvezdane balade'' Mire Aleckovic. Motivi ljubavi u decjoj poeziji (Branko V, Radicevic : Pesme o majci, D.Eric: ''Oglica od grlica''). Velegradski ambijent u poeziji Dragana Lukica (''Fifi'', ''Smeha deci''). Metamorfoza zivoga u poeziji Dragana Kulidzana (''Vrapceva zalost'', ''Reka''). Preobrazaj detinjstva u mladost (zbirka pesma ''Plavi cuperak'' Miroslava Antica). Humor u poeziji za decu (M.Danojlic : ''Kako zivi poljski mis'' ). Igra reci u poeziji Rsumovicevoj. Raznovrsni pristupi svetu detinjstva (teme, metaforicnost izraza , odnos citalac- pisac). Metrika u savremenoj poeziji Versifikacija, slobodni stih, struktura strofa, melodicnost. Deca i poezija. Recepcija i kognitivni razvoj. Promene od cetvrtog do sestog razreda (intelektualne, emocionalne, fizicke). Promene u pristupu poeziji. Razlike medu polovima u odnosu na poeziju . Jezik u poeziji. Neobicni izrazi. Igre recima. Saljivi tonovi. Saznajne , vaspitne, estetske vrednosti poezije za decu. Tumacenje poezije za decu od cetvrtog do sestog razreda . Primeri iz decje skolske i domace lektire od cetvrtog do sestog razreda . Interpretacija. Strukturalisticki, fonostilisticki, fenomenoloski i drugi pristupi. Pojam otvorenog dela . Polivalentnost znacenja . Slojevitost u poeziji. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi Vreme : 7. semestar Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Literatura: 1.Azar , Pol: ''Knjige , deca, odrasli'', Zagreb,1970 2.Marjanovic, Voja : ''Lice i nalicje decje knjizevnosti'', Krusevac ,1979. 3.''Decja knjizevnost u knjizevnoj kritici'', priredio V.Marjanovic , Beograd, 1998. 4.Petrovic , Tihomir : ''Skolski pisci'', Vranje, 2001. Predavac : dr Jelena Kosanovic Vezbe : Snezana Sarancic

100

Napredne studije Naziv kursa: Savremena proza i drama za decu (3 kp) Cilj: upoznavanje sa savremenim proznim i dramskim stvaralastvom; primena stecenog znanja u nastavnom procesu. Sadrzaj: Intelektualni i emocionalni razvoj ucenika od cetvrtog do sestog razreda . Promena u senzibilitetu dece. Interesovanje za avanturisticke romane i pustolovine. Uloga maste u dozivljaju dela. Delo- pisac- dete. Recepcija dela. Cudo zvano ''Hari Poter''. Uticaj tradicije (J.Veselinovic : Hajduk Stanko, B.Nusic ). Raznovrsnost zanrova (bajke , romani, pripovetke). Poetika savremenih proznih pisaca. Stvaralastvo savremenih pisaca. Bajke Desanke Maksimovic. Naucno ­ fantasticna proza Ceda Vukovica. Roman ­ bajka ''Halo nebo''. Humor u ''Magarecim godinama'', ''Sumske bajke'', strukturne osobenosti romana ''Orlovi rano lete'' B.Copica. Gradska i seoska sredina u prozi B. V. Radicevica ''Price o decacima'', ''Ðavolija i druge price'', roman ''Uceni macak''. ''Price vrapca soliterca'' Dragana Lukica. Folklor u ''Malim bajkama'' Stevana Raickovica. Rodoljublje u prozi Milenka Ratkovica ''Ratne igre''. Bajke G.Olujic, mali dragulji srpske proze. Savremena drama. Mit i arhetip u drami. Stari junaci u novim okolnostima (M.Mladenovic). ''Biverce'' transformacija teksta ­ L j.Ðokic . Mudrost A. Popovica. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casa vezbi, istrazivacki seminarski radovi. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: 1. Kosanovi, dr Jelena : Hrestomatija knjizevnosti za decu, Sombor , 2001. 2. Markovic , Slobodan,Z : Knjiga za decu i roditelje, Beograd, 1996. Predavanja: dr Jelena Kosanovic Vezbe : Snezana Sarancic

101

Napredne studije Naziv kursa: Filozofija knjizevnosti (2 kp) Ciljevi: Osposobljavanje studenata za kontinuirane intelektualne napore i sposobnost stvaranja . Ucenje relativnosti ucenja. Oslobadanje vezbanjem za autenticni rukopis i intelektualni imetak. Sporazumljivost i nuznost licnog poleta i napora za stvaranje i estetski interes za umetnicki situirano u misljenju. Sadrzaj: Ideja filozofije knjizevnosti, teorijske postavke , filozofska interpretacija knjizevnog dela , projektivna masta , zamisljeni fluidi, imaginarno, helenski koncept lepote , tradicija srpske estetike... Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Studenti u saradnji sa profesorom odaberu temu kratkog seminarskog prikaza filozofskog misljenja knjizevnog teksta (teme se ne ponavljaju ) i da ga student (grupa studenata ) izlozi pred grupom koja onda razgraduje ovo misljenje , trazi napuknuca u posmatranju problema (koncept se podvrgava agresivnom citanju) i reorganizuje tekst. Dovrsnu komunikaciju homogenizacije i estetizacije radi asistent i donosi je studentima. Na kraju kursa biraju se integralni obrasci i postaju ugledni modeli za narednu generaciju i predmet interes a postdiplomaca. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Solar, Milivoj (1978): Uvod u filozofiju knjizevnosti, Zagreb Starobinski, Zan (1990): Kriticki odnos, Sremski Karlovci Diltaj, Vilhelm (1989): Pesnica imaginacija, Sremski Karlovci Ilic, Ljilja (2002): Srpska knjizevnost i Nice, Beograd Rankovic , Milan (1998): Istorija srpske estetike, Beograd Predavanja: doc. dr Ljilja Ilic Vezbe : doc. dr Ljilja Ilic

102

Osnovne studije Naziv kursa: Narodna knjizevnost (2 kp) Ciljevi: upoznavanje sa narodnom knjizevnoscu, njenim nastankom i delima. Metodicki pristupi u nastavi od prvog do sestog razreda . Ovladavanje terminologijom folklorne knjizevnosti i njeno izucavanje u nastavi. Sadrzaj: Istorijat nastanka narodne knjizevnosti. Povezanost sa etnologijom, etnografijom, mitologijom, sociologijom. Zanrovske osobenosti pojedinih vrsta znacajnih za nastavu (lirske pesme, epske pesme, epsko ­lirske pesme , zagonetke, brojalice , pitalice, basne, narodne price , bajke , legende ). Stilske osobenosti (lutajuci motivi, stereotipni poceci, arhaizmi i dijalektizmi). Etika u delima. Uticaj Kosovskog mita na eticki odnos prema svetu. Vrednost zivota u delima srpske narodne knjizevnosti. Upoznavanje sa srednjovekovnim prilikama i specificnos cu dela nastalih u tom periodu. Epska usmena narodna tradicija. Guslari u narodnoj knjizevnosti. Uticaj politickih prilika (period ropstva pod Turcima). Povezivanje tradicionalnih formi izrazavanja sa savremenim stvaralastvom. Kontinuitet sa danasnjim knjizevnim delima. Knjizevno narodno stvaralastvo manjina u nasem okruzenju (madarski, rumunski, rusinski folkor. Umetnicki dometi u stvaralastvu ovih narodnosti. Metodicki obrasci u interpretaciji lirske poezije, epskog roda . Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: Polaganje ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Andric , Milka , Nastavno proucavanje narodnog stvaralastva , zavod za izdavanje udzbenika , Beograd, 1997. Milenkovic, M. Slobodan, Epske narodne pesme u nastavnoj praksi, ucenicka zadruga OS ''Milos Crnjanski'' Beograd, 1997. Pesic , Radmila i Milenkovic -Ðordevic , Nada , Narodna knjizevnost, Vuk Karadzic , Beograd, 1984. Latkovic, Vido, Narodna knjizevnost, Nolit, Beograd, 1972. Ignjatovic , dr Svetomir, Narodna kljizevnost u nastavi i vaspitanju, Zavod za izdavanje udzbenika , Beograd, 1964. Ilic, dr Pavle , Lirska poezija u savremenoj nastavi, Radivoj Cirpanov, Novi Sad, 1991. Predavanja: Vezbe :

103

Napredne studije Naziv kursa: Didaktika nastave srpskog jezika i knjizevnosti II (3 kp) Ciljevi: Obrazovanje u celini. Sagledavanje nastave kao jedinstvenog vaspitno-obrazovnog procesa. Funkcionisanje sistema nastave u odredenim naucnim podrucjima. Sagledavanje metodickog konteksta bazicnih termina svakog kursa. Sadrzaj: Principi nastave, metode , sistemi nastave, tipovi nastavnih casova u nastavi knjizevnosti i nastavi jezika i kulture izrazavanja. Ostvarivanje metodickih modela u navedenim knjizevnim i jezickim oblastima. Specificnosti metodickih pristupa u oblasti lirike, epike i drame. Poezija i proza u nastavi. Kako poboljsati kulturu izrazavanja u nastavi. Specificnosti metodickog pristupa : dijalekti, leksicki mehanizmi, funkcionalni stilovi. Jedinstvo nastave jezika i knjizevnosti kao metodoloska neminovnost. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Ilic, P. (1998): Srpski jezik i knjizevnost u nastavnoj teoriji i praksi, Novi Sad: Zmaj Nikolic , M. (1988): Metodika nastave srpskohrvatskog jezika i knjizevnosti, Beograd: ZUNS Rosandic, D. (1986): Metodika knjizevnog odgoja i obrazovanja , Zagreb: Skolska knjiga Marinkovic, S. (1999): Metodika kreativne nastave srpskog je zika, Beograd: Kreativni centar Strucni casopisi: Norma, Skolski cas, Pedagoska stvarnost, Kreativno vaspitanje ...

104

Napredne studije Naziv kursa: Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti II (5 kp) Cilj: Osposobiti studente za metodicko izvodenje casova srpskog jezika i knjizevnosti u drugom ciklusu osnovne skole . Sadrzaj: Analiza programa Srpskog jezika i knjizevnosti u prva dva ciklusa osnovne skole. Analiza pripreme za odrzavanje casova - modeli obrade nastavnih jedinica iz oblasti narodne , umetnicke i savremene decje knjizevnosti u skladu sa planom i programom za IV, V i VI razred osnovne skole. Modeli obrade nastavnih jedinica iz srpskog jezika prema planu i programu za IV, V i VI razred osnovne skole : lirska pesma , epska pesma, bajka, pripovetka, roman, drama , modeli obrade osnovnih gramatickih kategorija (glasovne promene, tvorba reci, vrste reci, recenica - delovi i funkcije ). Modeli komunikacije - govorne vezbe (naracija, dijalog, deskripcija); - pismeno izrazavanje (produbljivanje znanja iz prethodna tri razreda : paragrafi, kompozicija pisanog teksta , opisi, sastavi, portreti, pismo); - lektira: razliciti oblici rada (individualni, grupni, frontalni), razlicite metode rada (diferencirana, individualna , grupna). Nacin rada: 36 casova predavanja , 24 casova vezbi. Zahtevi: Pisana analiza nastavnog plana i programa. Pisane pripreme za izvodenje casova . Samostalno izvodenje dva casa srpskog jezika i knjizevnosti u IV, V i VI razredu osnovne skole. Prisustvo svih studenata iz grupe na casovima. Aktivno ucestvovanje u analizi izlozenih pisanih priprema, kao i u analizi odrzanih casova. Polaganje prakticnog i usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Ilic, P. (1989): Metodika srpskog jezika i knjizevnosti, Novi Sad Ilic, P. (1980): Lirska poezija u savremenoj nastavi, Novi Sad Cvetkovic , T. (2003): Metodika nastave srpskog jezika i knjizevnosti, Sombor: Uciteljski fakultet Lekic , Ð. (1991): Metodika razredne nastave , Beograd Stevanovic , M. (1980): Metodicki prirucnik za nastavu srpskohrvatskog jezika u osnovnoj skoli, Gornji Milanovac Andric , M. (1996): Metodicki prilazi knjizevnoumetnickom delu, Beograd

105

Napredne studije Naziv kursa: Veze religije i knjizevnosti (2 kp) Ciljevi: upoznavanje sa vezama knjizevnosti i religije od najranijih do danasnjih dana; interakcijski odnos ove dve oblasti; specificnosti srpske knjizevnosti; konkretna primena znanja u metodici kroz postoje ce nastavne programe. Sadrzaj: Uticaj religije na poznata knjizevna dela iz predantickog i antickog perioda (''Ep o Gilgamesu'', ''Biblija'', ''Pancanatra'', ''1001 noc'', ''Ilijada''). Uticaj hriscanske religije (srednj. knjizevnost ­ Jefimija , Sveti Sava, srpski biografi, uticaji na srpsku narodnu lirsku i epsku poeziju). Dostojevski i hriscanstvo. Mesa Selimovic i Kur -an. Justin Ava Popovic i Nikolaj Velimirovic u svetlu hriscanske etike i ideologije . Stavovi Nikole Berdajeva, Vladete Jankovica, Jerotica o vezama religije i knjizevnosti i nacinu posmatranja dela u sinhronoj i dijahronoj ravni. Religija u delima za decu: bajke , epske i lirske narodne pesme , legende i predanja. Metodicki pristup obrade religijskih motiva od prvog do sestog razreda osnovne skole. Uocavanje didakticnih pouka, nacina misljenja nasih predaka. Tolerancija prema drugim verama. Tumacenje ideja covekoljublja i Hristoljublja. Uloga Svetog Save. Nacin organizacije svetosavskih akademija i skolskih svecanosti. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: Izrada seminarskog rada; polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Bart , Rolan, Knjizevnost , mitologija, semiologija, Beograd, Nolit, 1971. Ilic, Milos , Sociologija kulture i umetnosti, Beograd, Naucna knjiga , 1970. Milosevic , Nikola , Ideologija, psihologija i stvaralastvo, Beograd, Duga , 1972. Berdajev, Nikola , Ruska religijska filozofija i F.M.Dostojevski, Beograd, 1980. Jankovic, Vladeta , Mitovi i legende , Beograd, SKZ,1997. Jerotic, Vladeta , Sabrana dela , Beograd, 1997. Pre davanja: dr Ljilja Ilic Vezbe : Snezana Sarancic

106

Napredne studije Naziv kursa: Metodicka praksa u nastavi maternjeg jezika i knjizevnosti II (2 kp) Cilj: Cilj Metodicke prakse je da studenti koriste osnovna teorijska i prakticna znanja u primeni i realizaciji nastave maternjeg jezika i knjizevnosti, i pri tome steknu odgovarajuce vestine i navike u ovoj oblasti. Na taj nacin treba da se osposobeza savremeno izvodenje nastave maternjeg jezika i knjizevnosti u prva dva ciklusa osnovne skole. Sadrzaj: Metodicka praksa se realizuje na casovima maternjeg jezika i knjizevnosti u osnovnoj skoli (vezbaonici) za prva dva ciklusa (od 1. do 6. razreda), a posebno sa specificnostima predmeta u visim razredima za napredni kurs. U grupama od 10 studenata, uz mentorstvo nastavnika , odnosno saradnika svaki student priprema i samostalno realizuje 3 nastavna casa. Osnovni segment prakticnog rada ukljucuje 2 odrzana casa i nastavni cas njihove analize. U analizi odrzanih casova , pod rukovodstvom mentora, aktivno ucestvuju svi studenti, a to cini sastavni deo evaluacije njihovog rada. Na taj nacin ukupna neposredna aktivnost svakog studenta na metodickoj praksi iznosi 45 casova rada po kursu, sto znaci da se moze realizovati u jednom semestru. Zahtevi: Uslov za praktican rad je polozen ispit iz Didaktike maternjeg jezika i knjizevnosti II, kao i polozen ispit iz Metodike nastave maternjeg jezika i knjizevnosti II. Vrednovanje : Opisno ocenjivanje polozio/nije polozio. Vreme : 8. semestar.

107

MATEMATIKA Napredne studije Naziv kursa: Algebra II (5 kp) Ciljevi: Dopunjavanje i produbljivanje znanja koja su studenti stekli nakon osnovnog kursa. Osposobljavanje studenata za istrazivacki rad u razrednoj nastavi kako u oblasti Algebre tako i u ostalim oblastima matematike. Sadrzaj: Algebarske strukture: polugrupa , grupa, prsten, polje , homomorfizam; Matrice i determinante: definicije i osnovni pojmovi, operacije; elementarne transformacije; vrednost determinante, Teorija brojeva: aksiomatsko zasnivanje brojeva , indukcija; deljivost, NZD, NZS; prosti brojevi; kongruencije; sistemi jednacina; nizovi i redovi, osnovni pojmovi i operacije ; polinomi, operacije , deljivost, faktorizacija, Vijetove formule; sistemi linearnih jednacina , nacini resavanja. Nacin rada: 30 casova predavanja , 30 casova vezbi Zahtevi: 3 kontrolna testa i usmeni ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10. Vreme : 7 semestar Literatura: 1. M.Dejic , S.Cebic, Matematika, zbirka resenih zadataka sa elementima teorije, Triton, Vrsac , 2001. 2. S.Fempl, Redovi, Zavod za izdavanje uzdbenika Narodne republike Srbije, Beograd, 1960. 3. D.Herceg, Linearna algebre, Symbol, Novi Sad, 2001. 4. S.Milic, Elementi algebre, Prirodno-matematicki fakultet, Novi Sad, 1984. 5. A.Petojevic , Matematika I zbirka zadataka, Ninagraf, Surcin, 2003. 6. M.Petrovic, Osnove nastave matematike, Prirodno-matematicki fakultet , Kragujevac, 1998. 7. N.J.A.Sloane, The On-Linea Encyclopedia o f Integer Sequence, http://www.research.att.com/~ njas/sequences. 8. R.Tosic , V.Vukoslavcevic, Elementi teorije brojeva , Alef , Novi Sad, 1995. 9. S.Wolfram, Mathemathica 4, www.w olfram.com Predavanja: doc. dr Aleksandar Petojevic Vezbe : Marjana Gorjanac - Ranitovic

108

Napredni kurs Naziv kursa: Geometrija II (5 kp) Ciljevi: Dopunjavanje i produbljivanje znanja koja su studenti stekli nakon osnovnog kursa. Osposobljavanje studenata za istrazivacki rad u oblasti razredne nastave , kako u oblasti geometrije i analiticke geometije , tako i u ostalim nastavnim predmetima. Sadrzaj: Aksiomatska izgradnja euklidske geometrije . Hibertov sistem aksioma. Osnovne teoreme , posledice aksioma. Neeuklidske geometrije. Klasifikacija mnogouglova. Cetiri znacajne tacke trougla . Podudarnost i slicnost trouglova. Pravougli trougao. Trigonometrija trougla. Paralelogrami: osnovna svojstva , pravougaonik , romb i kvadrat. Trapezi. Pravilni mnogougli. Kruznica: centralni i periferni uglovi, potencija tacke, isecak i odsecak. Poliedri: prizma, kvadar , kocka , piramida i zarubljena piramida. Obrtna tela : lopta, sferni svod i odsecak, pravi valjak, prava kupa i prava zarubljena kupa. Pravilni poledri. Skalarni i vektorski proizvod vektora. Mesoviti vektorski proizvod. Rastojanje dve tacke i podela duzi. Jednacina prave. Rastojanje tacke od prave. Jednacina ravni. Rastojanje tacke od ravni. Pramen ravni. Povrs u prostoru i razni oblici njenog zadavanja . Linija u prostoru i razni oblici njenog zadavanja. Linije na povrsi. Nacin rada: 30 casova predavanja , 30 casova vezbi. Zahtevi: 3 kontrolna testa i usmeni ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10. Vreme : 7. semestar Literatura: 1. Prvanovic , M. (1990): Osnovi geometrije, Beograd: Gradevinska knjiga 2. Tosic , R., Petrovic , V. (1995): Problemi iz geometrije (metodicka zbirka zadataka ), Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu 3. Malinovic , T. (1998): Osnove nastave matematike, Vranje: Uciteljski fakultet, 4. Herceg, D., Petrovic , N., Herceg, Ð. (1997): Matematicke tablice, Novi Sad: Todor Predavanja: prof. dr Nenad Petrovic Vezbe : Marijana Gorjanac-Ranitovic

109

Napredne studije Naziv kursa: Analiza (5 kp) Ciljevi: Dopunjavanje i produbljivanje znanja koja su studenti stekli nakon osnovnih kurseva. Osposobljavanje studenata za istrazivacki rad u razrednoj nastavi kako u oblasti Analize tako i u ostalim oblastima matematike. Sadrzaj: Uvod: karakteristicni podskupovi skupa R i osobine; pojam funkcije, vrste , grafik, Nizovi: definicija; tacke nagomilavanja , granicna vrednost , kriterijumi konvergencije , operacije, Redovi: definicija; kriterijumi konvergencije , Granicna vrednost funkcije: definicija, operacije ; osnovne granicne vrednosti, Neprekidnost: u tacki, tacke prekida; neprekidnost na intervalu ; osnovna tvrdenja , Izvod i diferencijal funkcije: pojam izvoda, geometriska interpretacija ; operacije sa izvodima; izvodi slozene, inverzne , zadate parametarski, i implicitne funkcije; tablica izvoda elementarnih funkcija ; izvodi viseg reda; definicija diferencijala funkcije , diferencijal viseg reda , Primena izvoda na ispitivanje funkcija: osnovna tvrdenja ; rast i opadanje funkcije, ekstremi, konkavnost i konveksnost , prevojne tacke , asimptote; opsta sema ispitivanja funkcija , Integralni racun: definicija neodredenog integral, tablica osnovnih integrala, operacije i metodi izracunavanja neodredenih integrala ; definicija odredenog integrala , osnovna svojstva i tvrdenja. Nacin rada: 30 casova predavanja , 30 casova vezbi Zahtevi: 3 kontrolna testa i usmeni ispiti. Vrednovanje :Ocenjivanje brojcano od 5 do 10. Vreme : 7. semestar Literatura: 1. D. Herceg, Z. Luzanin: Kalkulus I, Stylos, Novi Sad, 2003. 2. P. Milicic , M. Uscumilic : Zbirka zadataka iz vise matematike I, Nauka, Beograd, 1993. 3. T. Pejovic : Matematicka analiza I, Naucna knjiga , Beograd, 1981 4. T. Pejovic : Matematicka analiza II, Naucna knjiga, Beograd, 1977 5. M. Zizovic : Matematik a, ICIM, Krusevac, 1998. 6. Z. Luzanin, D. Herceg: Kalkulus II, Stylos, Novi Sad, 2003. Predavanja: doc. dr A leksandar Petojevic , prof dr Malisa Zizovic Vezbe : Marjana Gorjanac - Ranitovic

110

Napredne studije Naziv kursa: Didaktika matematike II (3 kp) Cilj: Cilj kursa je sa se studenti upoznaju i usvoje specificnosti predmetne nastave matematike u drugom ciklusu osnovne skole koje se odnose na: cilj i zadatke, procese ucenja , problematiku nastavnih programa , strategije, koncepcije i savremene tendencije upravljanja i unapredivanja nastave matematike. Sadrzaj: Definisanje specificnog cilja i zadataka predmetne nastave matematike u drugom ciklusu osnovne skole. Osnovne koncepcije predmetne nastave matematike. Upravljanje , strategije i sistemi u predmetnoj nastavi matematike. Resavanje problema i problemska nastava u predmetnoj nastavi matematike. Nastavni programi u predmetnoj nastavi matematike. Evaluacija u predmetnoj nastavi matematike. Problemi unapredivanja predmetne nastave matematike. Nacin rada: 18 casova predavanja , 18 casova vezbi. Zahtevi: Studenti tokom kursa rade jos jedan test a ispit polazu usmeno. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Petrovic , N., Pinter , J. (2002): Opsta metodika nastave matema tike, Sombor: Uciteljski fakultet Zech, F. (1989): Grundkurs Mathematikdidaktik, Basel: Belts Verlag Skemp, R. (1975): The Psichology of Learning Mathematics, Harmondsworth: Penguin Books LTD. Ambrus, A. (1995): Bevezetes a matematikadidaktikab. ELTE, Buda pest: Eotvos Kiado Predavanja: prof. dr Nenad Petrovic , prof. dr Janos Pinter Vezbe : mr Andrija Cetkovic , mr Valerija Krekic

111

Napredne studije Naziv kursa: Numericka matematika (4 kp) Cilj: Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz numericke matematike i osposobljavanje studenata za njihovu primenu, razvijanje elemenata radne kulture znacajne u numerickoj matematici, radnih navika, smisla za preglednost i kontrolu . Zadaci predmeta su osposobljivanje za primenu jednostavnijih numerickih postupaka, sticanje navika algoritamskog pristupa u postavljanju , resavanju i interpretaciji numerickih problema, povezivanje znanja iz numericke matematike sa ostalim podrucjima matematike i racunarstva i osposobljavanje za nastavek matematickog obrazovanja . Sadrzaj: Racunanje sa pribliznim brojevima: pojam pribliznog broja , apsolutna i relativna greska , dekadni zapis pribliznog broja , znacajne i sigurne cifre, zaokrugljivanje brojeva , racunarska aritmetika , direktan problem greske , obrnuti problem greske . Primena diferencijala za priblizna izracunavanja: teorema o linearnoj aproksimacija funkcija i njena primena , pojam diferencijala , primena diferencijala za priblizno izracunavanje vrednosti funkcija. Interpolacija: opsti zadatak interpolacije, lagranzova interpolacio na formula, linearna i kvadratna interpolacija , podeljene i konacne razlike, oblici interpolacionog polinoma, greska interpolacije. Priblizno resavanje jednacina: lokalizacija resenja, pojam pribliznog resenja , opsti interativni postupak, postupak polovlje nja, postupak secice, Njutnov postupak. Numericko resavanje sistema linearnih jednacina : direktni postupci, iterativni postupci, Jakobijev i Gaus-Zajdelov postupak, ocena greske. Priblizna integracija: pojam kvadratne formule , primitivne kvadratne formule , Njutn-Kotesove formule , trapezna i Simpsonova formula . Nacin rada: 24 casa predavanja , 24 casa vezbi. Zahtevi: U toku kursa studenti rade tri testa a zatim ispit polazu usmeno. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literat ura: Herceg, D., Herceg, Ð. (2003): Numericka matematika , Novi Sad: Stilos Herceg, D., Krejic, N. (1997): Numericka analiza , Novi Sad: Stilos , Univerzitet u Novom Sadu Herceg, D., Krejic, N. (1998): Numericka analiza , Zbirka zadataka 1, Novi Sad: Univerzite t u Novom Sadu Herceg, D., Krejic, N. (1998): Numericka analiza , Zbirka zadataka 2, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. Predavanja: prof. dr Dragoslav Herceg Vezbe : dr Zorana Luzanin

112

Napredne studije Naziv kursa: Metodika nastave matematike II (5 kp) Cilj: Cilj kursa je da studenti upoznaju i usvoje specificne zakonitosti matematickog obrazovanja i vaspitanja kroz predmetnu nastavu u drugom ciklusu osnovne skole. Na osnovu odredenih principa , pristupa i primenjenih nastavnih metoda , oblika rada i odgovarajucih nastavnih i tehnickih sredstava , studenti upoznaju sadrzaje te nastave i ovladavaju nacinima njihove pripreme i realizacije. Sadrzaj: Nastavne metode , oblici i sredstva u predmetnoj nastavi matematike u drugom ciklusu osnovne skole . Diferencijacija i individualizacija u predmetnoj nastavi matematike. Planiranje i organizacija predmetne nastave matematike. Programske osnove savremene predmetne nastave matematike. Metodicka transformacija nastavnih sadrzaja i njihova obrada u predmetnoj nastavi mate matike u drugom ciklusu osnovne skole. Matematicke metode i modeli u predmetnoj nastavi matematike. Informatizacija nastave matematike. Istrazivacki rad i strucno usavrsavanje u oblasti predmetne nastave matematike. Nacin rada: 30 casova predavanja , 30 casova vezbi. Zahtevi: Tokom kursa svaki student izraduje jedan seminarski rad - uslov za izlazak na ispit koji se polaze pismeno i usmeno. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Petrovic , N., Pinter , J. (2002): Opsta metodika nastave matematike, Sombor: Uciteljski fakultet Dejic , M. (2000): Metodika nastave matematike (razredna nastava), Jagodina : Uciteljski fakultet Marjanovic, M. (1996): Metodika matematike 1, Beograd: Uciteljski fakultet Marjanovic, M. (1996): Metodika matematike 2, Beograd: Uciteljski fakultet Predavanja: prof. dr Nenad Petrovic , prof. dr Janos Pinter Vezbe : mr Andrija Cetkovic, mr Valerija Krekic

113

Napredne studije Naziv kursa: Metodicka praksa nastave matematike II (2 kp) Cilj: Cilj metodicke prakse je da studenti primene osnovna teorijska i prakticna iskustva u pripremi i realizaciji nastave matematike i pri tome steknu odgovarajuce vestine u ovoj oblasti. Na taj nacin treba da se osposobe za savremeno izvodenje nastave matematike u prva dva ciklusa osnovne skole . Sadrzaj: Metodicka praksa se realizuje na casovima matematike u osnovnoj skoli (vezbaonici) za prva dva ciklusa (od 1. do 6. razreda), a posebno u visim razredima za napredni kurs. U grupama od 10 studenata , uz mentorstvo nastavnik a odnosno saradnika, svaki student priprema i samostalno realizuje 3 nastavna casa. Osnovni segment prakticnog rada ukljucuje 2 odrzana casa i 1 nastavni cas njihove analize. U analizi odrzanih casova , pod rukovodstvom mentora , aktivno ucestvuju svi studenti a to cini sastavni deo evaluacije njihovog rada. Na taj nacin ukupna neposredna aktivnost svakog studenta na metodickoj praksi iznosi 45 casova rada po kursu. Nacin rada: 45 casova prakticnog rada. Zahtevi: Uslov za praktican rad je polozen ispit iz Didaktike matematike i Metodike nastave matematike. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Pinter, J., Krekic , V., Cetkovic , A. (2002): Metodicki prirucnik iz matematike za razrednu nastavu, Beograd: ZUNS Egeric, M. (2000): Praktikum metodike matematike razredne nastave, Jagodina: Uciteljski fakultet Szerencsi, S., Papp, O. (1994): A matematika tanítása I-II, Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó

114

PRIRODNE NAUKE Napredne studije

30 KREDITNIH POENA

Naziv kursa: Prirodne nauke (neziva priroda ) I (4 kp) Cilj: da studenti kroz oblasti prirodnih nauka (fizika, hemija , astronomija) steknu produbljena znanja o prirodi; da izgrade pravilan pogled na svet gde vladaju prirodni zakoni; da umeju da primene stecena znanja u svakodnevnom zivotu; da se studenti osposobe za uspesnu realizaciju stecenih znanja u obrazovanju mladih u visim razredima osnovne skole kroz nastavni predmet Prirodne nauke (IV, V, VI). Sadrzaj: Nebeska sfera , prostor, vreme; Gravitaciona dejstva ; Daljine i velicine nebeskih tela ; Zracenje nebeskih tela; Astronomski instrumenti; Osnovni pojmovi i mere; Ravnoteza tela ; Elasticnost; Fluidi; Kretanje; Oscilacije ; Toplotne pojave . Nacin rada: 30 casova predavanja , 18 casova terenskih i laboratorijskih vezbi. Zahtevi: Obaveza studenata je da odrade vezbe i poloze ispit. Vrednovanje :Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Ispit se sastoji iz dva dela: prakticnog dela (vezbe) i provere teorijskog znanja. Vreme : 7. semestar. Predavanje : prof. dr Jovo Malesevic Vezbe : prof. dr Jovo Malesevic

115

Napredne studije Naziv kursa: Prirodne nauke (neziva priroda ) II (4 kp) Cilj: da studenti kroz oblasti prirodnih nauka (fizika, hemija , astronomija) steknu produbljena znanja o prirodi; da izgrade pravilan pogled na svet gde vladaju prirodni zakoni; da umeju da primene stecena znanja u svakodnevnom zivotu; da se studenti osposobe za uspesnu realizaciju stecenih znanja u obrazovanju mladih u visim razredima osnovne skole kroz nastavni predmet Prirodne nauke (IV, V, VI). Sadrzaj: Geome trijska optika; Telesna optika; Elktricitet i magnetizam ; Osnovni pojmovi o gradi materije. Nacin rada:30 casova predavanja , 18 casova terenskih i laboratorijskih vezbi. Zahtevi: Studenti su obavezni da odrade sve vezbe i poloze ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Ispit se sastoji iz dva dela: prakticni deo (vezbe ) i teorijska provera znanja. Vreme : 7. semestar. Predavanja: prof. dr Jovo Malesevic Vezbe : prof. dr Jovo Malesevic

116

Napredne studije Naziv kursa: Zastita covekove zivotne sredine (4 kp) Ciljevi: Upoznati studente sa neophodnim merama koje se koriste u zastiti covekove zivotne sredine kako bi vaspitali svoje buduce ucenike da razmisljaju globalno, a deluju lokalno. Aktivnije ukljuciti studente u pokrete za zastitu zivotne sredine. Sadrzaj predavanja: Pojam ekologije, Savremene teorije o zastiti zivotne sredine , Biosfera i ekosistem, Fizicki faktori zivotne sredine , Vazduh i aerozagadenja , Ozonski omotac, Vrste smoga , Ekoloski znacaj vode, Kisele kise, Ekolozki aspekt zemljista, Pesticidi, Vestacka dubriva , Otpadne materije , Hrana i njeno zagadenje , Zracenje i njegovi efekti, Osnovi urbane ekologije, Zelenilo i njegov ekoloski znacaj, Obrazovanje i humana ekologija. Sadrzaj vezbi: Zakonske norme o zastiti zivotne sredine , Osobine vazduha, Aerozagadenje , Klima i zdravlje , Mikroklima, Hidrozagadenje, Higijenska ispravnost vode za pice, Objekti za kupanje , Zastita zemljista, Pesticidi i zastita bilja , Zastita od zracenja , Zastita hrane od zagadenja , Uklanjanje cvrstog otpada , Uklanjanje tecnog otpada, Urbana ekologija . Vezbe se odvijaju na terenu (posete javnim objektima). Nacin rada: Predavanja 36 casova ; Vezbe 12 casova Zahtevi: Prisustvovanje vezbama i predavanjima, polaganje kolokvijuma iz prakticnih vezbi kao preduslov za izlazak na ispit. Vrednovanje : Kolokvijum se ocenjuje sa polozio /nije polozio Ispit se ocenjuje ocenama od 5 do 10. Vreme : 8. semestar Literatura: Berber, Stojan (2001), Ekologija , Uciteljski fakultet, Sombor Ðukanovic , M, (1991), Ekoloski izazov, Elit, Beograd Kristoforovic -Ilic , M. i saradnici (1998), Komunalna higijena, Prometej, Novi Sad Predavanja: prof. dr Stojan Berber Vezbe : asistent (lekar ili biolog)

117

Napredne studije Naziv kursa: Prirodne nauke (ziva priroda ) I (4kp) Ciljevi: Upoznati studente sa zbivanjima u zivim sistemima koja se javljaju strogo organizovano prostorno i vremenski. Na toj organizovanosti zasnivaju se osnovni zivotni procesi koji nisu stanje , vec neprekidno zbivanje i desavanje . Upoznati zivi sistem kao savrseni i otvoreni sistem u stalnoj materijalnoj i energetskoj razmeni sa sredinom. Shvatanje i razumevanje osnove bioloskog nasleda i promenljivosti zivog sveta i razvijanje pravilnog shvatanja geneticke manipulacije i bioetike. Upznavanje sa savremenim shvatanjem porekla i postanka zivota i zivog sveta. Sadrzaj: Uporedna fiziologija (spoljasnja i unutrasnja sredina, osmotska homeostaza i regulacioni mehanizmi, energetski promet i termoregulacija, bioloski ritmovi i fenoloske pojave, telesne tecnosti, razmena gasova , ishrana i varenje , neuroendokrina regulacija). Biolosko naslede i promenljivost zivog sveta (osnove molekularne biologije, mehanizam bioloskog nasleda, tipovi nasleda, izvor geneticke varijabilnosti, genotipske varijacije i fenotipske modifikacije , nasledne bolesti coveka , manipulisanje genetickim materijalom i bioetika ). Osnovni principi evolucione biologije (poreklo zivota na Zemlji, filogenetski razvoj zivih bica , dokazi evolucije, mehanizmi evolucionih procesa , bioloska i kulturna evolucija coveka ). Nacin rada: 24 casova predavanja , 24 casova vezbi Zahtevi: Redovno pohadanje nastave. Polaganje pismenog dela (test) i usmenog dela ispita. Vrednovanje : Ocenama od 5 do 10. Vreme : 5. semestar Literatura: Petrovic , V. (1991): Uporedna fiziologija I deo , Zavod za udzbenike i nastavna sredstva , Beograd. Papovic , R., Sapkarev, J. (1985): Animalna ekologija , Naucna knjiga , Beograd. Rajevski, O. (1983): Fiziologija rada i odmora , PMF, Beograd. Pasic , M. (1989): Fiziologija nervnog sistema; Naucna knjiga , Beograd. Sergejev, B. (1984): Zanimljiva fiziologija , NOLIT, Beograd. Van der Kloot (1972): Ponasanje zivotinja i coveka, Skolska knjiga , Zagreb. Gayton : Opsta fiziologija, Mladinska knjiga , Beograd-Zagreb-Ljubljana . Marinkovic, D. (1990): Genetika, Naucna knjiga, Beograd. Milunski, A. (1999): Upoznajte svoje gene, Skolska knjiga, Zagreb. McKusick, V. (1978): Humana genetika, Medicinska knjiga , Beograd-Zagreb. Radoman, P. (1985): Organska evolucija, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva , Beograd. Tucic , N. : Evolucija, PMF, Novi Sad. Grdinic , B. et a l (1999): Upoznajmo prirodu , Uciteljski fakultet Sombor . Predavanja: prof. dr Branislav Grdinic Vezbe :

118

Napredne studije Naziv kursa: Prirodne nauke (ziva priroda ) II (4kp) Ciljevi: Upoznati zivotne procese biljaka , razvica, rasta , disanja , ishrane i ekofizioloskih pojava i zakonitosti. Osposobiti studente za pravilno razumevanje pomenutih zivotnih procesa i njihovu inkorporaciju u prakticnoj primeni.

Sadrzaj: Voda i potrebe biljaka za vodom. Usvajanje , transport i odavanje vode. Mehanizam mineralne ishrane biljaka. Bioenergetski i globalni znacaj fotosinteze. D isanje, rast, razvice i fitohormoni. Bioloski ritmovi i periodizam. Fiziologija semena. Nadrazljivost biljnog sveta. Nacin rada: 24 casova predavanja , 24 casova vezbi Zahtevi: Redovno pohadanje nastave. Polaganje pismenog dela (test) i usmenog dela ispita. Vrednovanje : Ocenama od 5 do 10. Vreme : . semestar Literatura: Kastori, R. (1993): Fiziologija biljaka, Nauka, Beograd. Culafic , L j. e t a l (1992): Fiziologija biljaka, Naucna knjiga , Beograd. Sergejev, B. (1984): Zanimljiva fiziologija , NOLIT, Beograd. Grdinic , B. et a l (1997): Upoznajmo prirodu , Uciteljski fakultet Sombor . Grdinic , B. et a l (1999): Osnovi prirodnih nauka II, Zmaj, Novi Sad. Megdefrau, Erendorfer (1984): Botanika, Skolska knjiga, Zagreb. Denfer , Zigler (1982): Botanika, Skolska knjiga , Zagreb. Jankovic, M. (1990): Fitogeografija, Naucna knjiga , Beograd. Janovic , M. (1990): Fitoekologija, Naucna knjiga , Beograd. Predavanja: prof. dr Branislav Grdinic Vezbe :

119

Napredne studije Naziv kursa: Metodika zive prirode II (3 kp) Ciljevi: Osposobiti ucenike za stvaralacki, kriticki i samokriticki odnos prema teoriji i praksi (nastavi poznavanja prirode). Omoguciti studentima da istrazuju zakonit osti upravljanja procesom nastave prirodnih nauka i u tom smislu upoznati ih sa metodoloskim osnovama nastave poznavanja prirode na diferencirani nacin. Uvesti ih u postupke aktiviranja ucenika na casovima poznavanja prirode i u nacine primene konkretnih resenja za izvodenje aktivnog ucenja. Sadrzaj: Metodoloske osnove istrazivanja u nastavi poznavanja prirode , Zakonitosti upravljanja procesom nastave poznavanja prirode, Diferencirana nastava poznavanja prirode , Aktivno ucenje i primena posebnih vrsta nastave u nastavi poznavanja prirode , Savremeni nacini planiranja nastave poznavanja prirode, Savremeni nacini proveravanja , evidentiranja , vrednovanja i samovrednovanja u nastavi poznavanja prirode. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , modelovanje manjih projekata ­ istrazivanje nastave poznavanja prirode u praksi, polaganje pismenog dela ispita u vidu testa i usmenog dela ispita u vidu razgovora i vrednovanja uradenog istrazivanja u nastavi. Vrednovanje : Ocenama od 5 do 10 Vreme : 8. semestar Literatura: Zderic, M., Radonjic, S. (1993): Metodika nastave biologije, NJP Pobjeda, Novi Sad Grdinic , B. et a l (1998): Poznavanje prirode u nastavnoj teoriji i praksi, Zmaj, Novi Sad Vilotijevic , M. (1999): Didaktika, predmet didaktike, Naucna knjiga, Uciteljski fakultet, Beograd Predavanja: prof. dr Branislav Grdinic Vezbe : mr Natasa Brankovic

120

Napredne studije Naziv kursa: Metodika nezive prirode II (3 kp) Cilj: osposobljavanju studenata za rad sa ucenicima IV, V i VI razreda u nastavi nezive prirode u skolpu nastavnog predmeta poznavanje prirode ; osposobljavanju studenata u specificnosti formiranja predstava i pojmova u razlicitim prirodnim naukama (fizika , hemija , fizicka geografija , astronomija); osposobljavanje studenata u primeni principa, metoda i oblika rada, kao i upotreba nastavnih sredstava u temama razlicitih prirodnih nauka (fizika , hemija , fizicka geografija i astronomija) Sadrzaj: Zadaci nastave nezive prirode (obrazobni; vaspitni; funkcionalni); O sadrzaju nastave Poznavanja prirode (izbor nastavne grade; raspored nastavnog gradiva; analiza nastavnog plana i programa ); Specificnosti metoda u nastavi poznavanja prirode (izbor metoda za fizicke teme, izbor metoda za hemijske teme, izbor metoda za astronomske teme, izbor metoda za fizicko-geografske teme); Specificnosti nastavnih oblika rada u nastavi Poznavanja prirode (fizicke teme, hemijske teme, astronomske teme , fizicko-geografske teme); Saznajni proces u nastavi Pznavanja priroide (uloga eksperime nta, terenski rad i dr.); Pripremanje nastavnika za rad (planiranje rada; izrada godisnjeg i orijentacionog plana ; tematski plan rada; organizacija casa) Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi Zahtevi: obaveza da svi studenti odrade vezbe (metodicka praksa) Vrednovanje : Ispit se polaze na kraju odslusanog kursa i sastoji se iz teorijskog i prakticnog dela ; od ocene 5 nezadovoljava do 10 izvrsno. Vreme : 8. semestar.

121

Napredne studije (izborni kurs ) Naziv kursa: Lekovite i zasticene biljke (2 kp) Ciljevi: Upoznavanje sa lekovitim i zasticenim biljkama zavicaja i Srbije : rasprostranjenost, sistematika, morfologija i anatomija lekovitih biljaka . Usvajanje opstih uputstava o sakupljanju , vremenu sakupljanja, susenju, cuvanju lekovitih biljaka i nacinu koriscenja. Sadrzaj: Istorijski razvitak nauke o lekovitom bilju, Lekovite biljke zavicaja i Srbije ­ sakupljanje i determinacija, Rasprostranjenost i sistematika zasticenih i lekovitih biljaka , Morfologija i anatomija lekovitih i zasticenih biljaka, Cuvanje i nacin koriscenja lekovitih biljaka. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbe Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , terenske vezbe, izrada portfolija (dnevnika vezbi), polaganje kolokvijuma vezbi, polaganje pismenog i usmenog dela ispita. Vrednovanje : Kolokvijum vezbi ­ polozio/nije polozio, Ispit ­ ocenama od 5 do 10 Vreme : 8. semestar Literatura: Osnovna literatura: Jakovljevic, S. (1962): Sistematika lekovitih biljaka, ZUNS, Beograd Tucakov, J. (1996): Lecenje biljem, Rad, Beograd Willfort, R. (1978): Lekovito bilje i njegova upotreba, Mladost, Zagreb Grupa autora, (1989): Lekovite biljke SR Srbije, Odeljenje prirodno-matematickih nauka, Beograd Dopunska literatura : Jancic, R. (1996): Lekovite biljke sa kljucem za odredivanje , Beograd: Naucna knjiga Danon, J., Vlazencic , Z. (1992): Hranljivo, lekovito, otrovno i zacinsko bilje, Beograd: Naucna knjiga Josifovic, M. (ed 1972): Flora SR Srbije , 1-10, Beograd: SANU Stevanovic , V., Vasic , V. (ed 1995): Grupa autora (2000): Crvena knjiga flore Srbije , Beograd: SANU Predavanja: Vezbe :

122

DRUSTVENE NAUKE I FILOZOFIJA

30 KREDITNIH POENA

Napredne studije

Naziv kursa: Sociolgija kulture i medija (3 kp) Ciljevi: Cilj je da se studenti preko sociologije kulture upoznaju sa slozenim pojmom kulture shvacene kao ukupnost nacina zivota. Kultura je zbirka ideja i navika koje usvajamo i ucimo, delimo i prenosimo iz narastaja u narastaj. Studije identiteta pomazu studentima da razumeju kako ljudi sebe dozivljavaju, sta misle da jesu, koji su aspekti njihovog identita. Cilj je da upoznamo studenate sa medijima koji danas presudno uticu na kulturu i identitet. Sadrzaj: Pojam kulture i tipovi kulture. Identitet i kultura. Teorijske perspektive kulture i identiteta . Kultura i civilizacija. Individualna, masovna i popularna kultura. Moderna, postmoderna i kultura. Drustveni identitet i koncepti identiteta. Individualni i kolektivni identitet. Moc i identitet. Klasa , etnicitet, rod, dob i identitet. Definicija medijske komunikacije. Struktura i sadrzaj medija. Publika i njene reakcije. Ucinci i uticaj poruka. Globlaizacija medija. Multimediji. V irtuelna kultura. Nacin rada: 24 predavanja , 12 vezbi Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, ovladavanje tekstovima iz litetrature , izrada seminarskih radova, iniciranje i ucestvovanje u grupnim diskusijama i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 7. semestar. Literatura: Haralambos , M. & Holborn, M. (2002): Sociologija ­ teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb Gidens , E. (1999): Sociologija , CID, Podgorica Nenadic , M. (2000): Socioloski itinere, Prosveta, Beograd Predavanja: prof. dr Mile Nenadic Vezbe : mr Srdan Sljukic

123

Napredne studije Naziv kursa: Sociologija drustvenih grupa (3 kp) Ciljevi: Cilj je da se studenti preko sociologije drustvenih grupa sto blize upoznaju sa problemima savremene porodice , problemima pola i roda , rasnom , etnickom i nacionalnom pripadnoscu. Pripadnost nekoj od njih ponekad odlucujuce utice na obrazovno postignuce u skoli. Sadrzaj: Pojam porodice i zablude prilikom definisanja . Antinomije moderne porodice. Teorijske perspektive. Porodica , industrijalizacija i modernizacija. Raznolikost oblika porodice. Menjanje funkcija porodice. Supruznicke uloge. Brak i raspad braka . Porodica, politika i socijalna politika. Dete i detinjstvo. Porodica , modernost i postmodernost. Pol i rod. Polovi i rodna podela rada u porodici. Rodne nejednakosti. Postmodernizam, pol i rod. Feministicke i druge perspektive oslobodenja zena. Muskost. "Rasa" i rasizam. Teorije rasizma. Etnicka pripadnost. Etnicki odnosi u Evropi. Etnicitet i nejednakosti. Etnicke manjine. Nacionalizam i identitet. Nacin rada: 24 predavanja , 12 vezbi Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, ovladavanje tekstovima iz litetrature, izrada seminarskih radova, iniciranje i ucestvovanje u grupnim diskusijama i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 7. semestar. Literatura: Haralambos , M. & Holborn, M. (2002): Sociologija ­ teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb Milic , Andelka (201): Sociologija porodice, Cigoja stampa, Beograd Gidens , E. (1999): Sociologija , CID, Podgorica Smit, A.D. (1998): Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Beograd Predavanja: prof. dr Mile Nenadic Vezbe : mr Srdan Sljukic

124

Napredne studije Naziv kursa: Sociologija politike i moci (3 kp) Ciljevi: Cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovnim problemima politicke sociologije. Svaki drustveni odnos koji ukljucuje razlike u moci politicki je odnos. Politickim odnosom se tako moze smatrati i odnos nastavnika koji namece disciplinu u razredu, a ne samo direktora koji organizuje delatnosti preduzeca ili generala koji vojnicima izdaje naredbu. Cilj ovog kursa je da pomogne studentima da im politicki odnosi u drustvu budu potpuno jasni. Sadrzaj: Pojam moci, vlasti, autoriteta , prisile, odluke. Drustveni sukobi. Pojam i faktori integracije. Pojam politike. Pojam drzava. Koncepcije i teorijske perspektive moci. Izvori drustvene moci. Nadzirati i kaznjavati. Drustva bez drzave , feudalna drzava , moderna drzava . Moc i drzava . Teorije elite. Drzava i nacija u evropskoj istoriji. Globalizacija i moc nacije -drzave . Politicke partije. Postmodernizam, politika i novi dustveni pokreti. Novi drustveni pokreti i nova politika. Vlada i uprava. Izbori i izborno ponasanje . Nacin rada: 24 predavanja , 12 vezbi Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, ovladavanje tekstovima iz litetrature, izrada seminarskih radova, iniciranje i ucestvovanje u grupnim diskusijama i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 7. semestar. Literatura: Haralambos , M. & Holborn, M. (2002): Sociologija ­ teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb Tadic , Lj. (1996): Nauka o politici, BIGZ, Beograd Gidens , E. (1999): Sociologija , CID, Podgorica Hagen, S. (2002): Drzava i nacija u evropskoj istoriji, "Filip V isnjic", Beograd Predavanja: prof. dr Mile Nenadic Vezbe : mr Srdan Sljukic

125

Napredne studije Naziv kursa: Opsta savremena istorija (3 kp) Ciljevi: Upoznavanje sa osnovnim procesima, pojavama i dogadajima koji su obelezili ''kratki dvadeseti vek'' uz pokusaj sagledavanja istorije covecanstva u totalitetu. Razvoj istorijskog misljenja kroz izgradnju koordinatnog sistema koji bi studentima omogucio snalazenje u proslom vremenu i podsticao na naucno razumevanje sadasnjice. Razvoj kritickog misljenja kroz temeljno ispitivanje istorijskih fenomena koji su tokom XX veka oblikovali svest ljudi i drustva danasnjice. Sadrzaj: Evropa pocetkom XX veka, prvi svetski rat i njegove posledice, razdoblje izmedu dva svetska rata , koegzistencija tri drustvenopoliticka sistema ­ parlamentarna demokratija, drzava sovjeta, autoritarni nacionalizam, kultura u vremenu izmedu svetskih ratova , drugi svetski rat i njegove posledice, posleratna Evropa, hladni rat, privredni oporavak, kultura , doba konsolidacije 1955-1972.-dva bloka, pobuna istocne Evrope, evopska saradnja i poceci Evropske unije, studentski protesti 1968, SSSR i istocni blok nakon Staljina. Zapadna Evropa 1970-1990 ­ drustvene promene , pokret zelenih, strani radnici i imigranti, separatizam i nacionalne manjine, ujedinjenje Nemacke. SSSR i istocna Evropa 1970-1990 ­ privredne teskoce, kriza ''realnog'' socijalizma i istocnoevropska revolucija . Nacin rada: 18 casa predavanja , 18 casova vezbi. Zahtevi: Student je duzan da napise seminarski rad te da sa spiska dopunske literature odabere , procita i prikaze jedno delo. Evaluacija: Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Erik Hobsbaum, Doba ekstrema. Istorija ''kratkog'' dvadesetog veka , Beograd, 2002. Volter Laker, Istorija Evrope 1945 -1992, Beograd,1999. Predavanja: prof. dr Milorad Kesic Vezbe : Michael Antolovic

126

Napredne studije Naziv kursa: Nacionalna istorija XX veka (3 kp) Ciljevi: Teziste kursa je na upoznavanju sa osnovnim procesima , pojavama i dogadajima koji su determinisali razvoj srpskog naroda i njegovih suseda u XX veku posredstvom sagledavanja istorije u totalitetu politickih, privrednih, drustvenih i kulturnih cinilaca. Neposredan cilj jeste da se kroz izucavanje karakteristicnih istorijskih fenomena stvara koordinatna mreza istorijskih pojmova kao osnova racionalne istorijske svesti koja omogucava kriticki odnos prema proslosti i sadasnjosti. Sadrzaj: Srbija pocetkom XX veka. Ideja jugoslovenstva kod juznoslovenskih naroda. Srbija i Crna Gora u prvom svetskom ratu. Jugoslovenska ideja u prvom svetskom ratu i stvaranje Kraljevine SHS. Kraljevina SHS, odnosno Jugoslavija izmedu dva svetska rata ­ obelezja politickog zivota , drustva i kulture, nacionalno pitanje. Jugoslavija u drugom svetskom ratu, fasisticki i antifasisticki pokreti, socijalisticka revolucija i stvaranje druge Jugoslavije . Socijalisticka Jugoslavija ­ politicki sistem, ideologija , drustvo, kultura. Jugoslavija u ''hladnom ratu'' , politika nesvrstanosti. Kriza jugoslovenske zajednice sedamdesetih godina ­ ''maspok'' u Hrvatskoj, zahtevi za liberalizacijom u Srbiji. Jugoslavija nakon Tita ­ jacanje nacionalizama i raspad drzave . Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Student je duzan da pohada predavanja i vezbe ta da procita i prikaze jedno delo sa spiska izborne literature. Seminarski rad je fakultativan. Evaluacija: Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Branko Petranovic, Istorija Jugoslavije 1918 -1978, Beograd, 1981. Dzasper Ridli, Tito. Biografija, Novi Sad, 1998. Predavanja: prof. dr Milorad Kesic Vezbe : Michael Antolovic

127

Napredne studije Naziv kursa: Metodika nastave drustvenih nauka (4 kp) Ciljevi: Sticanje metodickih vestina u primeni osnovnih teorijskih i prakticnih sadrzaja iz oblasti predmetne nastave socioloskih , istorijskih i geografskih sadrzaja drugog ciklusa, a u okviru predmeta poznavanja drustva , istorije i geografije . Krajnji cilj je pripremanje i osposobljavanje studenata za celovito izvodenje nastave iz oblasti drustvenih nauka. Sadrzaj: Metodika nastave drustvenih nauka na pocetnom nivou. Nastavni principi i njihova primena u nastavi drustvenih nauka. Formiranje pojmova u nastavi drustvenih nauka na pocetnom nivou. Sociolo ski sadrza ji. Istorijski sadrzaji. Gegografski sadrzaji. Nastavni principi u nastavi drustvenih nauka . Oblici i metode rada u nastavi drustvenih nauka. Nastavni cas drustvenih nauka. Udzbenici i nacini njihogo koristenja. Organizacija nastavnog casa. Vrednovanje, proveravanje i ocenjivanje.Planiranje rada u nastavi drustva . Ekskurzije i posete u nastavi drustvenih nauka . Nacin rada: 24 predavanja , 24 vezbi Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, pisanje priprema za odabrane teme i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 8. semestar. Literatura: Milutin Perovic (1995): Metodika nastave istorije ..... Predavanja: Vezbe : Mihael Antolovic

128

Napredne studije Naziv kursa: Etika (3 kp) Ciljevi: Razvijanje slobodnog, zivog i kreativnog misljenja; podsticanje samostalnog i produbljenijeg odnosa prema najopstijim pitanjima sveta i coveka ; Izgradivanje utemeljenih vrednosnih stavova ; Razvijanje univerzalnih i humanistickih moralnih stavova kroz harmonican odnos teorije i prakse, kroz istorijsko izucavanje filozofskih i etickih ideja , pravaca i skola. Sadrzaj: Utemeljenje etike kao filozofske discipline. Eticki problemi i pravci. Moral i etika. Obicaj, moral i pravo. Osnovne kategorije etike. Sloboda volje kao pretpostavka moralnosti. Uslovi moralnog vrednovanja . Hriscanska etika. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi Zahtevi: Uvodni referat na vezbama; Usmeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura Jovo Rados, Filozofija sa etikom (udzbenik); M.N.Ðuric, Istorija helenske etike; Spektorski, Hriscanska etika; F.Jodl, Istorija etike; Izvorna dela iz etike po izboru studenata i uz dogovor sa nastavnikom. Predavanje : dr Jovo Rados Vezbe : Sasa Radojcic

129

Napredne studije Naziv kursa: Filozofski problemi i pravci (3 kp) Cilj: Dublje upoznavanje studenata sa najvaznijim filozofskim problemima i pravcima, posebno u savremenoj filozofskoj misli. Uvidanje specificnosti filozofskih problema. Dalje razvijanje kritickog i kreativnog odnosa prema najopstijim pitanjima sveta i coveka. Upoznavanje studenata sa filozofskim promisljanjem problema obrazovanja . Sadrzaj: Specificnost filozofskih problema. Glavni problemi filozofske tradicije : ontoloski, antropoloski, gnoseoloski, eticki i esteticki problemi. Osnovni filozofski pravci. Najvaznija strujanja u savremenoj filozofskoj misli. Obrazovanje kao filozofski problem: istorijski pregled i savremeni kontekst. Problemi filozofije obrazovanja u savremenom drustvu. Nacin rada: 12 casa predavanja , 24 casa vezbi. Zahtevi: Usmeni ispit. Referat na vezbama. Seminarski rad je opcionalan. Vrenovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Rasl, B.: Problemi filozofije Adorno, T. V.: Filozofska terminologija Savremena filozofija (zbor nik, ur. A. Stojkovic ) ili Novija filozofija Zapada (ur. V. Filipovic Filozofska hrestomatija) ili B. Rasl, Filozofija Zapada Jeger, V.: Paideia Ruso, Z. Z.: Emil ili o vaspitanju Kant, I.: Spis o vaspitanju Djui, Dz.: Demokratija i vaspitanje Liotar, Z. F.: Postmoderno stanje Predavanja: dr Jovo Rados Vezbe : Sasa Radojcic

130

Napredne studije Naziv kursa: Osnove regionalne geografije (3 kp) Ciljevi: Sticanje sistematski zaokruzenog teorijskog znanja iz regionalne geografije sa posebnim osvrtom na drustveno-geografske karakteristike Balkana i Sredozemlja. Cilj je da se buduci nastavnici osposobe za pedagoge koji osposobljavaju ucenike za njihovo snalazenje u geografskom prostoru i geografskim sadrzajima. Sadrzaj: Pojam regije i regionalizacije . Z nacaj i zadatak regionalizacije. Velicina i granice regije . Regija u prostoru i vremenu. Institucionalni stautus regije. Regionalizacija i regionalni razvoj. Odnos unutarregije i intraregionalnosti. Regionalna raznolikost geoprostora. Ciljevi i principi regionalizacije . Kontinent, makroregija i mezoregija. Specificnosti karakteristicnih regija . Veze i jedinstvo geografskih regija . Opsti geografski prikaz Evrope . Geografski, fizicke i drustvene karakteristike Balkana i Sredozemlja. Opsti geografski prikazi Severne i Juzne Amerike , Azije , Afrike i Australije. Regionalno-geografski prikazi pojedinih drzava geografskih regija. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, ovladavanje litetraturom i drugim sredstvima nastave i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 8. semestar. Literatura: Predavanja: Vezbe :

131

Napredne studije Naziv kursa: Metodicka praksa u nastavi drustvenih nauka (2 kp) Ciljevi: Neposredna primena osnovnog teorijskog i prakticnog iskustva u realizaciji nastave Sveta oko nas. Konacni cilj je da studenti dobiju konkretno kvalitetno iskusvo iz oblasti drustvenih nauka. Sadrzaj: Metodicka praksa se realizuje u vezbaonicma na casovima predmeta drustvenih nauka, istorije i geografije . U grupi od 10 studenata, uz mentorstvo nastavnika odnosno saradnika, svaki student realizuje 3 nastavna casa. Osnovni segment prakticnog rada ukljucuje 2 odrzana casa i 1 nastavni cas njihove analize. U analizi odrzanih casova , pod rukovodstvom mentora, aktivno ucestvuju svi studenti, a to cini sastavni deo evaluacije njihovog rada. Ukupna neposredna aktivnost svakog studenta u okviru metodicke prakse iznosti 45 casova rada po kursu. Nacin rada: 24 vezbi Zahtevi: Uslov za prakticni rad je prethodno polozen ispit iz Metodike nastave drustvenih nauka. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 8. semestar. Literatura: Predavanja: Vezbe :

132

UMETNOST Napredne studije

30 KREDITNIH POENA

Naziv kursa: Muzicka kultura i istorija muzike (2 kp) Cilj: Upoznavanje studenata sa istorijom stilova (kompozitorima, delima i osnovama muzickih oblika) sa primenom u pocetnoj nastavi muzike. Sadrzina: Razvoj evropske i nase muzicke kulture u doba antike, srednjeg veka , pocetaka opere i instrumentalne muzike baroka , klasike , romantike , impresionizma i modernih pravaca, sa elementima muzickih oblika (motivom, frazom , recenicom, periodom i oblicima pesme); takode sa metodom analize stilova i u kompozicionoj primeni za stvaralastvo i aranzmane u pocetnoj nastavi muzike. Nacin rada: 18 casova predavanja , 6 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvo na predavanjima, vezbama, polozeni kolokvijum iz vezbi i polozeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Andreis, Josip (1974/75/76): Povijest glazbe I, II, III, IV, Zagreb. Despic , D. (1981): Viseglasni aranzmani, Beograd; Despic , D. (1980): Dvoglas, Beograd. Klajn Ðuric, Stana (1963): Uvod u istoriju jugoslovenske muzike, Obradovic , A. (1978): Uvod u orkestraciju , Beograd; Skovran/Pericic (1977): Nauka o muzickim oblicima , Beograd.

Beograd;

133

Napredne studije Naziv kursa: Likovni praktikum (3 kp) Ciljevi: Likovno opismenjavanje studenata, posebno u savremenim medijima i primena u praksi. Sadrzaj: Eksperimenti tradicionalnim materijalima i tehnikama, postupcima, medij animacije , animacija predmeta , tehnike snimanja pokreta, primena kompjuterskih grafickih programa , unosenje slike, manipulisanje sa slikom, stampanje , estetska analiza radova . Nacin rada: 36 casova vezbanja. Zahtevi: Polaganje prakticnog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Nastavnik: mr Dragan Savic Saradnik : Maria Buzasi

134

Napredne studije Naziv kursa: Istorija umetnosti (2 kp) Ciljevi: Upoznati studente sa opstim stilskim i estetskim vrednostima umetnickih dela koja se koriste u pocetnoj nastavi vizuelne kulture Sadrzaj: Postanak umetnosti; Praistorija; Umetnost starog veka; Umetnost srednjeg veka , renesansa , barok i rokoko; Umetnost XIX veka; Pocetci moderne umetnosti; Pravci umetnosti XX veka , tendencije savremene umetnosti. Nacin rada: 24 casa predavanja . Zahtevi: Polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: H. W. Janson (1974): Istorija umetnosti, Beograd: Graficki zavod Edwrd Lucie -Smith (1978): Umetnost danas, Ljubljana : Mladinska knjiga Nastavnik: mr Dragan Savic

135

Napredne studije Naziv kursa: Poznavanje muzickih instrumenata (3 kp) Ciljevi: Razvijanje vokalnog i instrumentalnog izvodenja - sviranja na odabranom muzickom instrumentu (klavijature, gudacki, harmonika ili drugi na kojem je student i ranije napredovao ili bira na samom studiju ). Sadrzaj: Razvijanje tehnike sviranja na odabranom muzickom instrumentu (drzanje instrumenta i postavka ruku na diskantu i manualu; tehnika desne ruke; promena polozaja sake ; provlacenje i prebacivanje sake ). Promena prstiju na istom tonu, repotisija tona sa promenom prstiju, tehnika leve ruke; koriscenje osnovnih basova (kod harmonike), upotreba molskih akorada, dominantni nonakord u duru i molu . Razvoj sposobnosti pri citanju notnog zapisa (pri pevanju i sviranju na odabranom instrumentu); razvijanje sposobnosti za koriscenje Orfovog instrumentarija, a u okviru toga posebnu paznju posvetiti blok-flauti. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvo na predavanjima, vezbama, polozeni kolokvijum iz vezbi i polozeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Birana zavisno od napredovanja studenta za odgovarajuci instrument.

136

Napredne studije Naziv kursa: Muzicko stvaralastvo (2 kp) Ciljevi: U stvaralackim aktivnostima raditi na razvijanju kreativnih i reproduktivnih sposobnosti ucenika. Improvizovati melodije sa teks tom ili bez teksta, glasom ili na nekom melodijskom instrumentu. Smisljati aranzmane za kompozicije koje se pevaju ili sviraju. Improvizovati u unapred odredenom zanru i tonalitetu. Ukoliko je to moguce, pokusati da se improvizacija zapise. U svim podrucjima rada negovati stvaralacko angazovanje ucenika: u slusanju muzike, pevanju i sviranju. Sadrzaj: Znacaj muzickog stvaralastva . Podrucja muzickog stvaralastva : improvizacija , izmisljanje novih pokreta, pevanje , sviranje , melodijsko-ritmicke dopunjalke, akcentovanje teksta i melodije , smisljanje novih ritmova , stvaranje na zadati tekst, ritmiziranje teksta , stvaranje melodije na osnovu ritma teksta , izmisljanje muzike za pricu, izmisljanje novih pokreta za narodne i umetnicke igre , sviranje na instrumentima. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvo na predavanjima, vezbama, polozeni kolokvijum iz vezbi i polozeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Popovic , B. (1977): Intonacija , Beograd Vasiljevic , Z. (2000): Metodika muzicke pismenosti, Beograd Radiceva, D. (1976): Intoniranje intervala , Beograd Tajcevic , M. (1977): Osnova teorije muzike, Beograd Hindemith, P. (1983): Tehnika tonskog sloga , Beograd Despic , D. (1981): Viseglas ni aranzmani, Beograd Despic , D. (1980): Dvoglas, Beograd Obradovic , A. (1978): Uvod u orkestraciju, Beograd Skovran/Pericic (1977): Nauka o muzickim oblicima , Beograd

137

Napredne studije Naziv kursa: Metodika nastave muzicke kulture I (3 kp) Cilj: Usvajanje metodicke teorije i prakse za primenu muzickih sadrzina u pocetnoj nastavi. Sadrzaj: Primena muzickih oblika pesme (dvodelne i trodelne), recenice i perioda; tipologija muzickih sadrzaja: metode rada sa brojalicama , pesmicama , muzickim igrama , dopunjalkama i pitalicama; metode intoniranja i sviranja. Nacin rada: 24 casa predavanja i 12 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvo na predavanjima, vezbama, polozeni kolokvijum iz vezbi i polozeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: Plavsa/Popovic/Eric (1968): Muzicko vaspitanje I, Beogard; Pozgaj, Joza (1975): Metodika glazbenog odgoja u osnovnoj skoli, Zagreb; Stojanovic , Gordana (1996): Nastava muzickekulture, Beograd; Stokovic, Petar (1988): Nastava muzickekulture, Knjaznjvac/Beograd.

138

Napredne studije Naziv kursa: Metodika nastave muzicke kulture II (3 kp) Cilj: Osposobljavanje studenata za samostalnu pocetnu nastavu muzike. Sadrzaj: Samostalno prakticno planiranje i primena pripreme i sadrzina nastave muzike, uz upotrebu decijih muzickih instrumenata, nastavnikovog odabranog instrumenta i estetski razvoj muzicke licnosti ucenika putem slusanja odgovarajucih muzickih sadrzina; u radu sa brojalicama , pesmicama, muzickim igrama, dopunjalkama , pitalicama i odredenim simfonijskim i drugim materijalima za slusanje. Nacin rada: 36 casova vezbi. Zahtevi: Prisustvo na predavanjima, vezbama i ocena iz vezbi. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Plavsa/Popovic/Eric (1968): Muzicko vaspitanje I, Beogard; Pozgaj, Joza (1975): Metodika glazbenog odgoja u osnovnoj skoli, Zagreb; Stojanovic , Gordana (1996): Nastava muzickekulture, Beograd; Stokovic, Petar (1988): Nastava muzickekulture, Knjaznjvac/Beograd.

139

Napredne studije Naziv kursa: Didaktika vizuelne kulture II (5 kp) Ciljevi: Osposobiti studente za stvaralacki rad, analizu vizuelnog ucenja , metode programiranog ucenja i da imaju ideje za varijacije. Sadrzaj: Osnovi metodike ucenja i stvaralastva; Upravljanje stvaralackim procesom u nastavi likovne kulture; Upravljanje nastavom likovne kulture primenom racunara; Otkrivanje darovitih ucenika i rad sa njima u nastavi likovne kulture; Programiranje zadataka razlicitog nivoa tezine diferencirana nastava; Efekti procesa nastave likovne kulture; Metodoloske osnove istrazivanja u nastavi likovne kulture. Nacin rada: 48 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar Literatura: Divljan, S. (2000): Podsticanje i razvijanje likovnog stvaralastva ucenika, Jagodina: Uciteljski fakultet Karlavaris, B. (1991): Metodika likovnog odgoja 1, Rijeka: Albin Hofbauer Babic, A. (1990): Likovna kultura sa metodikom, Osijek: Pedagoski fakultet Savic , D. (2003): Likovna kultura, Sombor: Uciteljski fakultet Jakubin, M., Grguric, N. (1996): Vizuelno-likovni odgoj i obrazovanje, Zagreb: Educa Predavanja: mr Dragan Savic Vezbe : Maria Buzasi

140

Napredne studije Naziv kursa: Metodika vizuelne kulture II (5 kp) Ciljevi: Osposobiti studente za samostalno izvodenje casova vizuelne kulture i ostalih oblika nastave vizuelne kulture , kao vaspitno-obrazovnog podrucja , u prvih sest razreda osnovne skole ; osposobiti studente za samostalno procenjivanje vizuelnog izraza dece, njihove poruke i verifikaciju postignutih rezultata, da upoznaju psiholoske faze likovnog izraza , da upoznaju metode estetskog obradivanja, da umeju strucno da predaju, raznovrsno postave zadatke i svoje zamisli obrazloze i obrade u praksi. Sadrzaj: Analiza decjih likovnih radova sa psiholoskog i pedagoskog gledista, specificne metode u pokretanju emotivne volje , karakteristike uzrasta i programiranje estetsko-umetnickih impulsa , ukljucivanje umetnickog dela u nastavni proces, uredenje skolskog prostora kao faktora socijalizacije , mesto i uloga savremene obrazovne tehnologije u nastavnom procesu, problematika diferenciranog rada, mogucnosti vizuelnog vaspitanja u vannastavnim aktivnostima , objektivne okolnosti i uslovi vizuelnog vaspitanja . Nacin rada: 12 casova predavanja , 48 casova vezbi. Zahtevi: Pisana priprema za cas vizuelne kulture; pisana analiza nastavnog plana i programa ; vodenje dnevnika prakticnog rada; hospitovanje u petom i sestom semestru u osnovnoj skoli; prisustvovanje uglednim predavanjima ; samostalno izvodenje tri casa vizuelne kulture , programiranje diferenciranih nastavnih sadrzaja , estetska analiza decjih likovnih radova. Prakticni i usmeni ispit. Vrednovanje : Prakticni i usmeni ispit se vrednuju brojcano od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Karlavaris, B. (1991): Metodika likovnog odgoja 1, Rijeka: Albin Hofbauer Babic, A. (1990): Likovna kultura sa metodikom, Osijek: Pedagoski fakultet Savic , D. (2003): Likovna kultura, Sombor: Uciteljski fakultet Jakubin, M., Grguric, N. (1996): Vizuelno-likovni odgoj i obrazovanje, Zagreb: Educa Predavanja: mr Dragan Savic Vezbe : Maria Buzasi

141

Napredne studije Naziv kursa: Metodicka praksa u nastavi muzicke i likovne kulture (2 kp) Ciljevi: Muzicka kultura: Osposobljavanje studenata za samostalnu pocetnu nastavu muzike ( od cetvrtog do sestog razreda ). Sadrzaj: Muzicka kultura: Samostalno izvodenje nastave muzike; otkrivanje, pracenje i razvoj muzicke licnosti ucenika izvodenjem i slusanjem odgovarajucih muzickih sadrzina ( uz upotrebu decjih muzickih instrumenata , nastavnikovog odabranog instumenta i u radu sa brojalicama , pitalicama i odredenim simfonijskim i drugim materijalima za slusanje ). Nacin rada: Muzicka kultura: 12 casova vezbi. Zahtevi: Muzicka kultura: Prisustvo na vezbama i ocena iz vezbi. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Plavsa/Popovic/Eric (1968): Muzicko vaspitanje I, Beogard; Pozgaj, Joza (1975): Metodika glazbenog odgoja u osnovnoj skoli, Zagreb; Stojanovic , Gordana (1996): Nastava muzickekulture, Beograd; Stokovic, Petar (1988): Nastava muzickekulture, Knjaznjvac/Beograd.

142

FIZICKO I ZDRAVSTVENO VASPITANjE Napredne studije Naziv kursa: Individualne sportske aktivnosti (4 kp)

30 KREDITNIH POENA

Cilj: Osposobiti studente za samostalno izvodenje sportskih aktivnosti u skoli u prirodi (zimskih i letnjih), sportskim sekcijama i sportskim danima ucenika nizih razreda osnovne skole. Sadrzaj: Sportska gimnastika: Vezbe na vratilu. Vezbe na razboju. Vezbe na krugovima. Vezbe na kozlicu i konju (sanduku). Vezbe na tlu (akrobatika).Vezbe na elasticnom stolu i renskom tocku. Vezbe na gredi. Atletika: Ciljevi i podela atletike . Trcanje (na kratkim, srednjim i dugim prugama , metodika obucavanja tehnike). Skokovi (u dalj, u vis , metodika obucavanja tehnike). Bacanja (loptice , kugle , metodika obucavanja tehnike). Borenja: Dzudo (tehnika padanja , tehnika bacanja , parterna tehnika). Karate (stavovi, udarci, blokovi). Dziu ­ dzica (tehnika imobilizacije , odbrane od (ne)naoruzanog napadaca). Plivanje (sa letnjim aktivnostima u prirodi): Metodska uputstva za rad u obuci (organizacija rada, zadaci instruktora). Program obuke u plivanju za neplivace. Slobodan stil (polozaj tela , rad nogu i ruku, disanje, start, okreti, metodika). Ledni stil (rad nogu i ruku, disanje , metodika obucavanja tehnike). Prsni stil (rad nogu i ruku, disanje , start, okreti, metodika obucavanja).Spasavanje i ozivljavanje utopljenika. Uredenje plivalista na reci (jezeru). Smucanje (sa zimskim aktivnostima u prirodi): Tematika smucarske obuke. Smucarska oprema. Metode u nastavi smucanja. Tehnika trcanja na smuckama sa metodikom. Tehnika alpskog smucanja sa metodikom. Nacin rada: 12 sati predavanja i 36 sati vezbanja . Zahtevi (obaveze studenata ): Redovno pohadanje nastave u jednoj sportskoj grani (disciplini) uz obaveznu sportsku opremu. Evaluacija: Prakticni i usmeni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5 - 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: 1. Teorije i metodije pojedinih sportskih aktivnosti. 2. Pravila takmicenja pojedinih sportskih aktivnosti. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric.

143

Napredne studije Naziv kursa: Kolektivne sportske aktivnosti (4 kp) Cilj: Osposobiti studente za samostalno izvodenje sportskih aktivnosti u skoli u prirodi (zimskih i letnjih), sportskim sekcijama i sportskim danima ucenika nizih razreda osnovne skole. Sadrzaj: Kosark a: Pravila takmicenja. Tehnika i taktika igre. Hvatanje i dodavanje lopte. Pivotiranje , vodenje lopte u mestu i u kretanju. Kosarkaski korak (dvokorak), sut. Odbojka: Pravila takmicenja. Tehnika i taktika igre. Odbijanje lopte prstima i ,,cekicem" (polugama ). Servisi, smeciranje , blokiranje . Sistem igre. Rukomet: Pravila takmicenja . Tehnika i taktika igre. Hvatanje i dodavanje lopte. Vodenje lopte, bacanje na gol (sutiranje ).Taktika igre u odbrani i napadu. Fudbal: Pravila takmicenja. Tehnika i taktika igre. Nacin rada: 12 sati predavanja i 36 sati vezbanja . Zahtevi (obaveze studenata): Redovno pohadanje nastave u jednoj sportskoj igri uz obaveznu sportsku opremu. Evaluacija: Prakticni i usmeni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5 do 10. Vreme : 7. semestar. Literatura: 1. Teorije i metodike pojedinih sportskih aktivnosti. 2. Pravila takmicenja pojedinih sportskih aktivnosti. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric.

144

Napredne studije Naziv kursa: Metodika sportskih aktivnosti (5 kp) Ciljevi: Osposobiti studente, buduce profesore razredne nastave, za samostalno izvodenje casova sportskih aktivnosti u okviru Fizickog vaspitanja, skole u prirodi (zimskih i letnjih ), sportskih dana i sekcija ucenika nizih razreda osnovne skole. Sadrzaj: Sportska gimnastika (vezbe na tlu, vratilu, razboju, krugovima , kozlicu); Atletika (trcanje , skokovi, bacanja ); Borenja (dzudo, karate, dziu-dzica); Plivanje (obuka neplivaca , slobodan stil, ledni i prsni stil); Smucanje (osnovna i napredna tehnika); Sportske igre (kosarka , odbojka , rukomet, fudbal). Nacin rada: 12 casova predavanja , 48 casova vezbi. Zahtevi: Redovno pohadanje nastave i prakticno polaganje tehnika sportskih aktivnosti, a zatim i usmeni ispit. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Osnovna literatura: Rodic, N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja, Uciteljski fakultet, Sombor Rodic, N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Uciteljski fakultet, Sombor Predavanja: dr Nedeljko Rodic Vezbe : mr Mara Keric

145

Napredne studije Naziv kurseva: Metodologija istrazivanja u fizickom vaspitanju (3 kp) Cilj: Osposobiti studente za samostalni naucno-istrazivacki rad u nastavi, kao obrazovno-vaspitnog podrucja ali i procesa, Fizickog vaspitanja ucenika prvih sest razreda osnovne skole. Sadrzaj: Metodoloski principi. Metode istrazivanja u kineziologiji. Metode generisanja hipoteza . Metode prikupljanja podataka. Metode izbora uzorka ispitanika. Metode merenja u fizickom vaspitanju. Metode obrade podataka; univarijantne i multivarijantne metode. Obrada podataka racunarom . Tehnologija istrazivanja . Teme naucno-istrazivackog rada. Komponovanje naucnih i strucnih radova . Nacin rada: 24 sata predavanja i 12 sata vezbanja. Zahtevi (obaveze studenata ): Test iz metodologije istrazivanja i izrada projekta za jedno istrazivanje u nastavi fizickog vaspitanja . Evaluacija: Prakticni i usmeni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5-10. Vreme : 7. semestar. Osnovna literatura: 1. Vise autora: Metodologija istrazivanja u razlicitim oblastima (obrazovanju , kineziologiji, psihologiji itd.). 2. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Kelic.

146

Napredne studije Naziv kursa: Didaktika fizickog vaspitanja II (4 kp) Cilj: Osposobiti studente za stvaralacki, kriticki i samokriticki odnos prema teoriji i praksi; istrazivanja zakonitosti upravljanja procesom fizickog vaspitanja ; uputiti u mogucnost korelacije sadrzina Fizickog vaspitanja i drugih nastavnih predmeta, a narocito radi njihovog koriscenja na drugim casovima kao "mikro pauzi", tj. aktivnog odmaranja (pri dugotrajnom statickom naprezanju , sedenju , pisanju i slicno); upoznati sa metodoloskim i tehnoloskim osnovama i efektima procesa Fizickog vaspitanja . Upoznati studente sa nacinom rada primerenim za decu slabijih sposobnosti i zdravlja; prakticnim mogucnostima integracije dece ometene u razvoju; te sa aktivnostima u prirodi primerenih za decu razlicitih sposobnosti. Sadrzaj: Metodoloske osnove istrazivanja u Fizickom vaspitanju. Osnovi metodike obucavanja . Osnovi metodike uvezbavanja. Upravljanje procesom vezbanja. Efekti procesa fizickog vaspitanja . Tehnoloske osnove procesa fizickog vaspitanja . Nacin rada: 36 sati predavanja i 12 sata vezbanja . Zahtevi (obaveze studenata): Redovno pohadanje nastave. Evaluacija: Usmeni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5 (slabo) do 10 (izuzetno). Vreme : 7. semestar. Osnovna literatura: 1. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. 2. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric.

147

Napredne studije Naziv kursa: Metodika fizickog vaspitanja II (5 kp) Cilj: Osposobiti studente za metodicko izvodenje casova telesnog vezbanja i ostalih oblika nastave Fizickog vaspitanja , kao obrazovno-vaspitnog podrucja , u drugom ciklusu osnovne skole. Sadrzaj: Analiza programa Fizickog vaspitanja u prva dva ciklusa osnovne skole . Analiza strojevih ­ rednih vezbi. Analiza gimnastickih vezbi (vezbi telesnog oblikovanja). Analiza elementarnih vezbi (prirodnih oblika kretanja ). Analiza adaptiranih - tehnicki primenjenih vezbi. Analiza plesnih vezbi. Analiza elementarnih i sportskih igara. Analiza posebnih motorickih aktivnosti. Analiza sportskih aktivnosti. Nacin rada: 24 sata predavanja i 36 sata vezbanja. Zahtevi (obaveze studenata ): Pisana priprema za cas telesnog vezbanja ; pisana analiza nastavnog plana i programa ; samostalno izvodenje dva casa telesnog vezbanja u cetvrtom razredu osnovne skole uz prisustvo svih iz grupe i metodicara; prisustvovanje izvodenju svih casova telesnog vezbanja predvidenom za grupu u sestom semestru i aktivno ucestvovanje u njihovom snimanju (zapisivanju utisaka i kritici, te analize svih casova). Evaluacija: Prakticni i usmeni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5-10. Vreme : 8. semestar. Osnovna literatura: 1. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. 2. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric

148

Napredne studije Naziv kursa: Anatomija i fiziologija deteta (3 kp) Cilj: Upoznati detaljnije anatomiju i fiziologiju deteta kao osnove za brojna ostala znanja (iz skolske higijene, psihologije, pedagogije, prirodnih nauka) Sadrzaj: Anatomija i fiziologija: kostanog i misicnog sistema; koze; kardiovaskularnog sistema ; respiratornog sistema ; digestivnog sistema; urinarnog sistema ; genitalnog sistema; endokrinog sistema; culnog sistema; nervnog sistema. Nacin rada: 18 casova predavanja , 18 casova vezbi. Zahtevi: Polaganje kolokvijuma vezbi a potom i ispita . Vrednovanje : Ispit se brojcano ocenjuje od 5 do 10, a kolokvijum oznakom polozio /nije polozio . Vreme : 8. semestar Literatura: Udzbeniciana tomije i fiziologije za srednje medicinske skole Predavanja: prof. dr Stojan Berber Vezbe : asistent (lekar )

149

Napredne studije Naziv kursa: Metodicka praksa fizickog vaspitanja II (2 kp) Cilj: Osposobiti studente za samostalno izvodenje casova telesnog vezbanja i ostalih oblika nastave Fizickog vaspitanja , kao obrazovno-vaspitnog podrucja , u prvih sest razreda osnovne skole. Sadrzaj: Aplikacija programa Fizickog vaspitanja u prvih sest razreda osnovne skole. Aplikacija strojevih ­ rednih vezbi. Aplikac ija gimnastickih vezbi (vezbi telesnog oblikovanja ). Aplikacija elementarnih vezbi (prirodnih oblika kretanja). Aplikacija adaptiranih - tehnicki primenjenih vezbi. Aplikacija plesnih vezbi. Aplikacija elementarnih i sportskih igara. Aplikacija posebnih motorickih aktivnosti. Aplikacija sportskih aktivnosti. Nacin rada: 24 sati vezbanja. Zahtevi (obaveze studenata ): Pisana priprema za cas telesnog vezbanja ; vodenje dnevnika prakticnog rada; hospitovanje u petom i sestom razredu osnovne skole; prisustvovanje uglednim predavanjima; samostalno izvodenje tri casa telesnog vezbanja u petom i sestom razredu osnovne skole uz prisustvo svih iz grupe i metodicara; prisustvovanje izvodenju svih casova telesnog vezbanja predvidenom za grupu u sedmom semestru i aktivno ucestvovanje u njihovom snimanju (zapisivanju utisaka i kritici, te analize svih casova). Evaluacija: Prakticni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5-10. Vreme : 8. semestar. Osnovna literatura: 1. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. 2. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric

150

INFORMATIKA Napredne studije

30 KREDITNIH POENA

Naziv kursa: Multimedijalni servisi u obrazovanju (8 kp) Ciljevi: Informaticka era je realnost, a ne apstrakcija , prema tome, multimedjijalni servisi u obrazovanju treba da osposobe studente da je shvate, prihvate njene tekovine, razvijaju ono sto ce doprinositi drustveno-ekonomskom i kulturnom razvoju. Imperativ naucno-tehnoloske revolucije i informaticke ere je da savremenim obrazovanjem coveka osposobi da shvati i usvoji naucna dostignuca, da njima razvija i obogacuje svoju licnost, da se njime koristi u procesu kreiranja novih saznanja , unapredivanja proizvodnje, kvaliteta drustvenog zivota i stvaranja uslova za potvrdivanje vlastite licnosti. Sadrzaj: Oblikovanje izgleda tekstualnih sadrzaja, pojam hiperteksta. Slike i grafika : rasterska i vektorska . Animacija. Karakteristike i vrste videozapisa. Integracija videa i televizije. Digitalizacija zvuka. Osnovni obrasci zapisa zvucnih sadrzaja , govorni sadrzaji, muzicko-tonski sadrzaji. Kompresije i standardi pojedinih vrsta medijalnih sadrzaja. Multimedijski autorski alati. Povezivanje razlicitih medijalnih sadrzaja , izrada interakcije i korisnickog okruzenja za prezentaciju na ekranu. Hipermedija i njena uloga u obrazovanju. Edukacija za hipermedije. Hipermedijalne aplikacije i njihova izrada. Hardver i softverski alat za razvoj hipermedije. Osnove koriscenja nekog autorskog alata za neumrezenu hipermediju i hipermediju na mrezi (npr. Multimedia Toolbook, Microsoft FrontPage). Nacin rada: 48 sati predavanja, 48 sati vezbi) Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje 5­10 Vreme : 7. semestar Literatura: 1. Nadrljanski, Ð., Solesa , D. (2002): Informatika u obrazovanju , Univerzitet u Novom sadu­ Uciteljski fakultet u Somboru, Sombor str. 354 2. Porter, R. Lunette (1997): Creating the Virtual Classroom ­ Distance Learning with the Internet, New Y ork, John Wiley & Sons Inc. 3. Goodridge; E. "Feds Turn To E-Learning To Cut Costs". http://www.information week.com/shared/, 2001. 4. Briggs , L.J. (1966), Instructional Media: A Procedure for the Design of Multimedia Instruction. Pitsburgh: American Institute for research. 5. Fuhrt, B. (Ed.): "Handbook of Internet and Multimedia", Systems and Applications. CRC Press, Boca Raton, 1999. Predavanja: Vezbe :

151

Napredne studije Naziv kursa: Internet alati i tehnologije (8 kp) Ciljevi: Savremena obrazovna tehnologija , uz koriscenje internet alata i tehnologije , stvara preduslove za angazovanje svih cula u procesu sticanja novih znanja , razvija kreativnost ucenika i obezbeduje vecu aktivnost ucenika u nastavi i ucenju. Obrazovanje realizuje neke svoje osnovne zadatake ukoliko je u stanju da ostvaruje svoje istorijski kreirane mogucnosti i prosiruje granice ljudskog postojanja i opstajanja ; ukoliko omoguci coveku da razvije svoje potencijalne mogucnosti, ispolji ono sto moze i postigne ono sto jeste. Sadrzaj: Osnove koriscenja Internet citaca, odnosno programa za pregledanje web stranica. Osnove koriscenja pretrazivaca i tematski kataloga, slicnosti i razlike , nacin funkcionisanja. Strukturiranje upita pomocu logickih (Bool) operatora , kontrole kljucnih reci i navodnika. Koncepcija web-a i web servera. Izrada i publikovanje web stranice. Struktura HTML dokumenta , HTML standardima , osnovnim HTML konstrukcijama, linkovima, elementima grafike , tabelama , okvirima i grafickim mapama. Alati za pomoc u izradi stranica. Izrada funkcionalnih i vizualno atraktivnih web stranica. Napredne web tehnologije za izradu web stranica , odnosno resenja kojima se ostvaruju dinamicki i interaktivni elementi unutar web stranica (DHTML, JavaScript, web obrasci) kao i definisanje vizualnih elementa web okruzenja (CSS ­ Cascading Style Sheets). Nacin rada: 48 sati predavanja, 48 sati vezbi Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje 5­10 Vreme : 7. semestar Literatura: 1. Solesa D. (2001): Racunarski praktikum za informatiku i obrazovnu tehnologiju, Uciteljski fakultet, Sombor 2. Surla, D., i drugi (1998): Internet za bibliotekare, Institut za matematiku, PMF, Novi Sad. 3. Rudich, Joe (1998): Internet learning (correspondence schools and courses), http://www.findarticles.com/m3337/n5_v15/21143804/p1/article.jhtml 4. McCormack, C. & Jones, D. (1997). Building a Web -Based Education System New York: John Wiley & Sons , Inc. Predavanja: Vezbe :

152

Napredne studije Naziv kursa: Obrazovni softver (6 kp) Ciljevi: Saznavanje o pojmu, sustini, klasifikaciji, vrednovanju, projektovanju i primeni obrazovnog racunarskog softvera. Sagledavanje tendencija razvoja i primene obrazovnog softvera u nastavi i ucenju. U nastojanju da se pitanja vrednovanja obrazovnog softvera sto sveobuhvatnije sagleda , u ovom predmetu, analizovace se njegovi relevantni faktori, pocev od nacelnih postavki nekih metodologija i instrumentarija, poznatih institucija za vrednovanje , pa do prikaza nekih inostranih iskustava u vrednovanju obrazovnog racunarskog softvera. Sadrzaj: Istrazivanje i vrednovanje novih tehnologija u obrazovanju. Istrazivanje ucenja uz pomoc racunara. K lasifikacija tipova obrazovnog softvera. Ocena stanja i neki problemi primene obrazovnog softvera u nastavi i ucenju. Razvoj prototipova softvera. Tutorski softveri i simulacije . Instrumenti zasnovani na racunaru. Softver za merenje, analizu i izgradnju modela. Standardi softvera i hardvera. Evaluacija obrazovnog softvera. Vrednovanje obrazovnog softvera. Ostvarena resenja u obrazovnom softveru. Nacin rada: 36 sati predavanja, 36 sati vezbi Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje 5­10 Vreme : 8. semestar Literatura: 1. Nadrljanski, Ð., Solesa , D. (2002): Informatika u obrazovanju , Univerzitet u Novom sadu­ Uciteljski fakultet u Somboru, Sombor str. 354 2. Nadrljanski Ð. (2000) Obrazovni softver ­ hipermedijalni sistemi, Tehnicki fakultet "M.Pupin" Zrenjanin 3. Nadrljanski Ð. (1997) Virtuelna realnost kao osnova za projektovanje obrazovnog racunarskog softvera, casopis Pedagogija, Beograd,. 4. Nadrljanski Ð. (1994) Obrazovni racunarski softver Tehnicki fakultet "M.Pupin" Zrenjanin Predavanja: Vezbe :

153

Napredne studije Naziv kursa: Metodika nastave informatike (8 kp) Ciljevi: Cilj programa predmeta je da ukaze na moguce puteve trazenja metodickih resenja u nastavi uz pomoc informatike i primene kompjutera u nastavi i ucenju. Koristeci se sistemskim pristupom i sistemskom analizom ukazuje se na doprinos kibernetike u upravljanju nastavnim procesom i ucenju uz pomoc kompjutera. Akcenat se daje na modelovanje programskih sadrzaja koje se prilagodava karaketristikama ucenika ­ u uslovima rada sa multimedijalnim obrazovnim racunarskim softverom. Osposobiti studente za izvodenje nastave informatike u oba veznom obrazovanju. Sadrzaj: Primena hipermedije u obrazovanju. Ucenje na daljinu. Koriscenje elektronske poste i WWW za ucenje na daljinu. Koriscenje telekonferencija i videokonferencija za ucenje na daljinu. WBT (Web Based Training). Ocenjivanje studentskih radova ­ hipermedijskih aplikacija. Web dizajn. Razvoj koriscenja informatickih tehnologija u obrazovanju. Opsti pojmovi iz didaktike i metodike. Metodika informatike i njen polozaj unutar pedagogije. Nastavni programi informatike. Principi nastave i ucenja informatike u osnovnoj skoli. Uloga nastavnika informatike u unapredivanju nastave i koriscenju informaticke tehnologije u obrazovanju. Upoznavanje studenata sa primerima izvodenja razlicitih nastavnih jedinica , upotrebom racunara u nastavi, upotrebom obrazovnog softvera. Nacin rada: 48 sati predavanja, 48 sati vezbi Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje 5­10 Vreme : 8. semestar Literatura: 1. Nadrljanski, Ð., Solesa , D. (2002): Informatika u obrazovanju, Univerzitet u Novom sadu ­ Uciteljski fakultet u Somboru, Sombor str. 354 2. Sotirovic , V. (2000): Metodika Informatike, Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin 3. Solesa D. (2000): Informatika i obrazovanje , Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin 4. Reiter, A. Reider , A. (1990): Didaktik der Informatik, Jugend und volk, Wein. 5. Barron, E. Ann (1999): A Teacher's Guide to Distance Learning , University of South Florida , http://fcit.coedu.usf.edu/DISTANCE/ 6. Driscol, M. (1998). Web-based Training: Tactics and Techniques for Designing Adult Learnng, San Francisko: Prentice Hall/Pfiffer. Predavanja: Vezbe :

154

Napredne studije Naziv kursa:Metodicka praksa nastave informatike (2 kp) Ciljevi: Osposobiti studente za samostalno izvodenje casova metodike nastave informatike u prvih sest razreda osnovne skole. Sadrzaj: Studenati prisustvuju jedan do dva casa nastave kod mentora (ugledno predavanje mentora). Svaki student odrzava jedno individualno predavanje u razredu kojem uz mentora i ucenike prisustvuje barem jos jedan kolega iz njegove grupe i koje se ocenjuje . Pre odrzanog individualnog casa nastave student pokazuje mentoru pripremu zadatog nastavnog casa (obavezne konsultacije ). Studenti su duzni prihvatiti temu nastavnog casa koju im je predlozio mentor . Ukoliko im je potrebna dodatna pomoc za pripremu izlaganja na individualnom predavanju , studenti mogu dolaziti i na dodatne konsultacije kod svojih mentora (ili im pitanja postavljati email-om, ako se sa svojim mentorom dogovore za takav oblik komunikacije). Osim individualnih predavanja , po potrebi se mogu odrzati i individualna eksperimentalna predavanja (samo za mentora, ne i pred ucenicima). Nacin rada: 24 casa vezbi Zahtevi: Pisana priprema za cas informatike. Vodenje dnevnika prakticnog rada. Literatura: 1. Nadrljanski, Ð., Solesa , D. (2002): Informatika u obrazovanju , Univerzitet u Novom sadu­ Uciteljski fakultet u Somboru, Sombor str. 354 2. Jennifer Niederst (2001). Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, Graphics, and Beyond, O'Reilly. http://www.learningwebdesign.com 3. Goodridge; E. "Feds Turn To E-Learning To Cut Costs". http://www.informationweek.com/shared/, 2001. 4. McCormack, C. & Jones, D. (1997). Building a Web -Based Education System New York: John Wiley & Sons , Inc. http://www.wiley.com /compbooks/mccormack Evaluacija: Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Semestar : 8. semestar. Nastavnik: Prof. dr Dragan Solesa i Prof. dr Ðorde Nadrljanski Saradnik : Milan Obric

155

IZBORNI KURSEVI Fizicko i zdravstveno vaspitanje: Izborni kurs Naziv kursa: Rekreacija * (0 kp) Cilj: Razvijanje i odrzavanje optimalnih funkcionalnih i motorickih sposobnosti, sticanje adekvatnih motorickih umenja i navika neophodnih studentima u savremenim uslovima zivota i neposrednog pedagoskog rada sa decom mladeg skolskog doba , obogacivanje kulture kretanja , pravilnog odnosa i ophodenja u raznim vidovima fizicke kulture , jaca covekovo stvaralastva , njegovo samopotvrdivanje , uvazavanje i izrazavanje motorickim sredstvima i stvaranje trajne motoricke navike da se telesno vezbanje , smisljenim koriscenjem slobodnog vremena , ugradi u svakodnevni zivot, sposobnost za rad i kulturu kretanja i zivljenja. Sadrzaj: Razlicite motoricke i sportske aktivnosti. Tecaj plivanja i smucanja (u zavisnosti od mogucnosti fakulteta i interesovanja studenata). Aerobik. Aktivnosti u prirodi. Nacin rada: Po 2 sata vezbanja nedeljno u prve dve godine studija . Zahtevi (obaveze studenata ): Redovno pohadanje nastave (obavezna sportska oprema) svih studenata bez obzira na odsek ili smer studija. Evaluacija: Kolokvijum vrednovan opisnom ocenom pohadao. Vreme : Od 1. do 4. semestra (ne ulazi u fond casova). Osnovna literatura: 1. Rodic , N. (2000): Teorija i metodika fizickog vaspitanja , Sombor : Uciteljski fakultet. 2. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Dopunska literatura : 1. Kragujevic , G. (1987): Metodika fizickog vaspitanja, Beograd: Zavod za izdavanje udzbenika. 2. Milanovic, Lj. (1997): Nastava fizickog vaspitanja od 1. do 4. razreda osnovne skole, Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 3. Visnjic, D. (1996): Nastava fizickog vaspitanja od 5. do 8. razreda osnovne skole , Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric.

156

Izborni kurs Naziv kursa: Sportske aktivnosti (2 kp) Cilj: Osposobiti studente za samostalno izvodenje jedne sportske aktivnosti u skoli u prirodi (zimskih i letnjih), sportskim sekcijama i sportskim danima ucenika nizih razreda osnovne skole. Sadrzaj: Kosarka. Odbojka. Rukomet. Fudbal. Sportska gimnastika. Atletika. Borenja . Plivanje Smucanje . Nacin rada: 24 sata vezbanja . Zahtevi (obaveze studenata ): Redovno pohadanje nastave u jednoj sportskoj grani (disciplini) uz obaveznu sportsku opremu. Evaluacija: Prakticni ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5 - 10. Vreme : 8. semestar. Osnovna literatura: 1. Teorije i metodike pojedinih sportskih aktivnosti. 2. Pravila takmicenja pojedinih sportskih aktivnosti. Dopunska literatura : 1. Rodic , N. (1999): Metodika sportskih aktivnosti, Sombor: Uciteljski fakultet. Nastavnik: Prof. dr Nedeljko Rodic. Saradnik : Asst. mr Mara Keric .

157

Izborni kurs Naziv kursa: Neuroendokrina regulacija kod deteta (3 kp) Cilj: Detaljnije upoznati neuroendokrinu regulaciju deteta, koja je bitna za funkcionisanje organizma coveka, odnosno sto coveka izdvaja iz ostalog zivog sveta. Sadrzaj: Anatomija , fiziologija i patofiziologija endokrinih zlezda : hipofize, epifize , stitaste zlezde , paratireoidnih zlezda, nadbubreznih zlezda , polnih zlezda , timusa, pankreasa; Anatomija, fiziologija i patofiziologija velikog mozga, malog mozga , ostalih mozdanih struktura , kicmene mozdine , perifernog i vegetativnog nervnog sistema ; upoznati medusobne veze nervnog i endokrinog sistema i vaznost za telesno i mentalno funkcionisanje deteta. Nacin rada: 24 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Polozen kolokvijum vezbi a potom i ispit. Vrednovanje : Kolokvijum se vrednuje opisnom ocenom polozio /nije polozio , a ispit se brojcano ocenjuje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: prirucnici i udzbenici anatomije i fizilogije nervnog i endokrinog sistema i udzbenici i prirucnici neurologije i endokrinologije . Predavanja: prof. dr Stojan Berber Vezbe : asistent (lekar )

158

Izborni kurs Naziv kursa: Seksualno vaspitanje (3 kp) Ciljevi: Student treba da dobije prosirena znanja o razvoju decje seksualnosti sve do adolescencije . Seksualnost u detinjstvu utice bitno na razvoj celokupne covecje licnosti, o cemu ucitelj treba da ima osnovna saznanja , kako bi bolje razumeo dete i pravilnije uticao preko seksualnog vaspitanja na njegov normalniji psihicki i fizicki razvoj. Sadrzaj: Detaljna anatomija i fiziologija polnih organa; Seksualni razvoj deteta; Anatomija i fiziologija deteta u pubertetu i razvoj do adolescencije; Odnos zlezda sa unutrasnjim lucenjem i nervnog sistema na razvoj seksualiteta; Uticaj polnih hormona na nervno-endokrinu regulaciju ljudskog organizma i seksualnu funkciju; Fizicke i psihicke polne manifestacije deteta ; Frojdova psihoanaliticka teorija seksualnosti; Odnosi polova ; Zdrav seksualni zivot; Skola i seksualnost ; Porodica i seksualnost; Drustvo i seksualnost; Stvaralastvo i seksualnost; Polne bolesti; Bolesti zavisnosti i seksualnost; Seksualni akt; Kontracepcija; Razvoj ploda; Pol i urodene bolesti i njihova prevencija. Nacin rada: 36 casova predavanja . Zahtevi: Prisustvovanje predavanjima i polaganje usmenog ispita pred komisijom koju cine lekar i psiholog. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Prirucnici o anatomiji i fiziologiji polnih organa, prirucnici o polnom zivotu coveka (A. Kostic, Forel i dr.); Dela Frojda i drugih naucnika . Predavanja: prof. dr Stojan Berber, dr Ivan Jerkovic U realizaciji kursa ucestvuju i gosti- nastavnici: endokrinolog, ginekolog i neuropsihijatar

159

Umetnost: Izborni kurs Naziv kursa: Hor (3 kp) Cilj: Estetsko interpretativni razvoj muzickih sposobnosti studenata izvodenjem odabranih dela horske literature. Sadrzaj: Rad na usavrsavanju glasovno intonativnih kvaliteta i prosirivanju poznavanja horske literature ; upoznavanje kulturne bastine naseg i drugih naroda, muzickim nastupima, koncertima gostovanjima, audio snimcima i dr. Nacin rada: 36 vezbi Zahtevi: Prisustvo na predavanjima, vezbama, polozeni kolokvijum iz vezbi i polozeni ispit (koncert ). Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : U svim semestrima (studenta koji ucestvuje u Horu ili Orkestru treba stimulisati oslobadanjem od drugih izbornih predmeta). Literatura: Po izboru. Predavanja i vezbe : doc. mr Elvira Husar i drugi nastavnici.

160

Izborni kurs Naziv kursa: Orkestar - kamerna muzika (3 kp) Cilj: Estetsko interpretativni razvoj muzickih sposobnosti studenata izvodenjem odabranih dela orkestarske ili kamerne literature. Sadrzaj: Rad na usavrsavanju intonativnih kvaliteta i prosirivanju poznavanja orkestarske (simfonijske ) i kamerne literature; upoznavanje kulturne bastine naseg i drugih naroda, muzickim nastupima , koncertima gostovanjima , audio snimcima i dr. Nacin rada: 36 vezbi. Zahtevi: Prisustvo na predavanjima, vezbama, polozeni kolokvijum iz vezbi i polozeni ispit (koncert ). Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : U svim semestrima (studenta koji ucestvuje u Horu ili Orkestru treba stimulisati oslobadanjem od drugih izbornih predmeta). Literatura: Po izboru. Predavanja i vezbe : doc. mr Elvira Husar i drugi nastavnici.

161

Izborni kurs Naziv kursa: Kaligrafija (3 kp) Ciljevi: Upoznati studente sa zakonitostima i pravilima oblikovanja slovnih znakova cirilicnog i latinicnog pisma; Osposobiti studente da samostalno oblikuju pismovne znake cirilicnog i latinicnog pisma; Osposobiti studente da ucenike uce pravilnoj grafologiji u periodu pocetne nastave i tokom skolovanja . Sadrzaj: Razvoj pisma kroz vekove; Razvoj slovenskih pisama ; Kaligrafija i kaligrafi; Pisaci pribor; Kompozicija teksta; Metodika lepog pisanja. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casa vezbi. Zahtevi: Studenti treba da oblikuju kompoziciju teksta po zakonitostima lepog pisanja i kanonima koji vaze za odredena pisma. Polaganje usmenog i prakticnog ispita. Vrednovanje: Usmeni i praktican ispit vrednovan brojcanom ocenom od 5 do 10. Vreme : 8. semestar.

162

Izborni kurs Naziv kursa: Scenska umetnost (2 kp) Ciljevi: Ukazati studentima na fenomen i kulturno-umetnicki i istorijsko-socioloski znacaj scenske umetnosti i na edukativno-vaspitni potencijal scenske umetnosti kao zasebnog didaktickopedagoskog postupka. Neposredan, praktican cilj ovog kursa je da se buduci ucitelji osposobe za primenu metode scenske komunikacije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima ucenika osnovne skole. Sadrzaj: Istrojski pregled nastanka i razvoja scenske umetnosti, osnovni pojmovi scenske umetnosti, funkcija teatra kao didakticko-pedagoskog sredstva ; Nacin pripremanja sinopsisa za casove scenske komunikacije na materijalu i gradi nastavnih predmeta koje slusaju ucenici nizih razreda osnovne skole . Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Od studenata se ocekuje da u toku kursa pripremi: Seminarski rad na odredenu temu ili priredi kriticki prikaz odabranog problema , pismena priprema za cas po metodi scenske komunikacije; stecena znanja iz istorije nastanka i razvoja scenske umetnosti i osnovni pojmovi scenske umetnosti proveravaju se testiranjem. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Cezare Molinari: Istorija pozorista Ljubisa Ðokic : Osnovi dramaturgije Milenko Misailovic : Dete i pozorisna umetnost Lj. Ðokic , Lj. Jovanovic , V. Nikolin-Nikolic : Dramski rad u skoli Recnik knjizevnih termina Predavanja: mr Milivoje Mladenovic Vezbe: mr Milivoje Mladenovic

163

Informatika Izborni kurs Naziv kursa: Mediji u obrazovanju (3 kp) Ciljevi: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa medijima u obrazovanju, njihovom izradom i primenom. Sadrzaj: Mediji u obrazovanju podrazumevaju upoznavanje razlicitih nosilaca podataka (grafofolija, nastavnih listica, crteza, slika , video-traka , filmova, slajdova, racunarskih prezentacija ) koji mogu biti i multimedijalni paketi kao i koordinaciju i opremanje nastavnim sredstvima. Komunikacija izmedu davaoca usluga i primaoca se odvija elektronskim putem. Baza podataka medija mora posedovati sve neophodne podatke o medijateckim resursima i njenim korisnicima. Formiranje se datoteke tipa narucenih video-traka , grafo-folija, prezentacija , pozajmljenih grafo-folija , proizvodaca, dobavljaca i sl. Podsistem za inovacije i pracenje savremenih tokova i tendencija razvoja kao i realizaciju razlicitih radionica (psiholoske , pedagoske i td.) i aktivnu saradnju sa centrima za inovacije i inovatorima. Kako se organizuje izdavanje virtuelnih skolskih novina ciji su autori ucenici skole korisnici, priredbe, takmicenja , promocije , zatim ekoloske tribine, knjizevni i Internet kutak i sl. Od posebnog znacaja je podsistem za obrazovanje koje realizuje usavrsavanje nastavnika (teorijska i ogledna predavanja , samostalan rad i sl.) posebno njihovo medijsko i informaticko usavrsavanje tzv, stvaranje Cyber kulture. Nacin rada: 12 casova predavanja , 24 casova vezbi) Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Evaluacija: Brojacano ocenjivanje od 5 do 10. Semestar : 8. semestar.

164

Izborni kurs Naziv kursa: Sistem medijateke (3 kp) Ciljevi: Cilj predmeta : Medijateke u modernoj skoli treba da osavremene i unaprede vaspitnoobrazovni proces. Struktura medijateke kao sistema je u funkciji ciljeva i zadataka osnovne skole . Ona moze imati sledece segmente: Informacioni (baza podataka), organizaciono-tehnicki, projekciono reprodukcioni, valorizacioni, bibliotecki i sektor za istrazivanje i razvoj. Sadrzaj: Biblioteka. Baza podataka (informacioni deo medijateke ). Valorizacioni sektor . Istrazivacko-razvojni sektor.Organizaciono tehnicki - sektor. Projekciono-reprodukcioni sektor . Kiberneticki sektor . Edukacioni sektor. Organizacija medijateke. Upravljanje medijatekom Nacin rada: 23 casa predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Evaluacija: Brojacno ocenjivanje od 5 do 10. Semestar : 8. semestar.

165

Izborni kurs Naziv kursa: Menadzment u obrazovanju (2 kp) Ciljevi: Ovladavanje metodama i tehnikama o upravljanju sistemima koje se mogu primenjivati u obrazovanju. Sadrzaj: Uvod u teoriju sistema. Sistem. Ciljevi sistema. Povratno dejstvo i kolo povratnog dejstva . Kasnjenje i prirastaj. Polaritet kola povratnog dejstva. Struktura sistema. Dinamika sistema. Sistemska analiza. Sistemska analiza kao metodologija sistemskog istrazivanja . Sredstva sistemske analize. Upravljanje sistemima. Kibernetski sistemi - sistemi sa upravljanjem. Sistem upravljanja . Hijerarhijski sistemi sa vise nivoa. Modeli. Pojam sustina i znacaj modela. Dijagram tokova - blok dijagram. Simbolickologicki model kibernetskog sistema. Modeli linearnih sistema. Simulacioni modeli. Kibernetske osnove obrazovanja kao sistema. Ponasanje elemenata sistema. Analiza stanja poslovnog sistema. Ciljevi obrazovanja . Planiranje i strategija . Organizovanje. Kontrola sprovodenja poslovne politike O upravljanju sistemima. Simulacija. Nacin rada: 24 casa predavanja Zahtevi: test, seminarski rad Evaluacija: Brojacno ocenjivanje od 5 do 10. Semestar : 8. semestar.

166

Izborni k urs Naziv kursa: Zivotne vestine (2 kp) Ciljevi: Ciljevi obrazovanja za zivotne vestine odrazavaju zainteresovanost drustva za prakticnu i tehnolosku pismenost, za drustveno ekonomski razvoj, i pripremanje ljudi za siroku primenu tehnike danasnjice, kao i za obucavanje onih koji ce je razvijati i usmeravati u buducnosti. P ozeljno je da sto vise ucenika bude obrazovano u ovom smeru, kako bi znali da procenjuju i ocenjuju medusobni uticaj zivotne prakse i tehnologije, i kako bi uz pomoc svoje obrazovanosti bolje razumevali zivot i uzivali u njemu. Sadrzaj: Sticanje faktickih i teorijskih saznanja ; V ladanje laboratorijskim tehnikama i vestinama;Kriticko iznosenje dokaza i argumenata za i protiv pojedinih resenja ; Praksa u koriscenju teorija za obja snjavanje fenomena; Koriscenje teorija iznosenja pretpostavki; Testiranje pretpostavki i posledica pojedinih teorija ; Projektovanje eksperimenata u cilju testiranja, ili prikazivanja teorija ; Generisanje hipoteza; Testiranje hipoteza pomocu logickog razmisljanja o uskladenosti i usaglasenosti sa drugim postojecim teorijama;Testiranje hipoteza pomocu eksperimenata; Uva zavanje socijalnih i ekonomskih pitanja, koja se ticu nauke i njene primene . Isticanje nastave , koja se bavi tehnikom kao tradicionalnom vrednosti. Usmeravanje edukativnih aktivnosti ka problemima kod kojih je moguca integracija nauke i tradicionalnih vrednosti prakse. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi Zahtevi: test, seminarski rad­projekat Evaluacija: Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Semestar : 8. semestar.

167

Jezik , knjizevnost i komunikacija Izborni kurs Naziv kursa: Srbistika (2 kp) Ciljevi: Uskladenost sa evropskim sistemom nacionalnih filologija: srbistika, disciplina izdvojena iz kompleksa: srbistika, serbokroatistika , jugoslavistika (krnja juznoslavistika). Opredeljenje za evropske modele ; naucna neporecivost stavova slavista prve polovine 19. veka i Vuka Karadzica : identifikacija srpskog jezika sa stokavskim narecjem sa tri izgovora: ekavskim , ijekavskim i ikavskim, za Srbe ("sve i svudi") nezavisno od vere i drzave ; nepovredivost naucnog nivoa istine. Sadrzaj: Srbistika u sistemu filoloskih disciplina: etnicki, jezicki i knjizevni identitet; ideje slovenstva i srpstva na slovenskom jugu: sveti apostoli Cirilo i Metodije , Sveti Sava; Mavro Orbin i njegovo "Kraljevstvo Slovena ", pitanja koja pokrece "Letopis popa Dukljanina"; osnivanje srbistike i slavistike; slavisticki okviri srpske filologije ; Jozef Dobrovski, Jernej Kopitar i srbistika (karantanska i panonska teorija ), Vuk Karadzic i ucvrscivanje srbistike ; Safarik, hrvatski projekat Pavla Ritera Vitezovica i ilirski pokret, Ljudevit Gaj; zaokret Ivana Derkosa i Janka Draskovica ka srpskom jeziku, Kolarova ideja slovenske uzajamnosti, Latinicna pisma : hrvatsko i ilirsko, rezultati ilirskog pokreta; srpska ideja jugoslovenstva ; slovenski kongres u Pragu 1848.; ideje panslavizma i Rusi; serbokroatistikom protiv srbistike (destruiranje srbistike); rezultati Danicicevog rada u Zagrebu; proglasenje srpskog knjizevnog jezika za knjizevni jezik hrvatski; proglasenje bosanskog jezika; ucinak serbokroatistike ; obnova srbistike, poduhvati Ljubomira Stojanovica; knjizevna kritika, teorija i istorija knjizevnosti u obnovi srbistike; doprinosi u oblasti istorije, arheologije , etnografije i folkloristike; u znaku integralnog jugoslovenstva; dominacija hrvatskog leksikografskog i filoloskog centra , prekrajanje srpske knjizevnosti, novi prodori srbistike . Duhovna obnova , rezultati srpske gramatologije , sistematizovanje srpske mitologije, odbrana integriteta srpskog jezika i srpske knjizevnosti. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova vezbi. Zahtevi: Studenti su duzni da naprave istrazivacki projekat iz ove oblasti. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Milosavljevic, Petar (2002): Uvod u srbistiku, Beograd Milosavljevic, Petar (2000): Sistem srpske knjizevnosti, Beograd Milosavljevic, Petar (2002): Srbi i njihov jezik , Beograd Srbistika /Serbica /, zbornici(od 1998 do danas), Pokrt za obnovu srbistike Skerlic , Jovan (1964): Pitanja o jeziku i pravopisu, Beograd: P isci i knjige II Danicic , Ðuro: Rat za srpskijezik i pravopis Predavanja: doc. dr Ljilja Ilic Vezbe :

168

Opste obrazovna oblast Izborni kurs Naziv kursa: Moralno vaspitanje (2 kp) Ciljevi: potpunije upoznavanje studenata sa moralnim razvojem kao aspektom celovitnog razovja licnosti i osnovnim pretpostavkama, principima, metodama i sredstvima putem kojih se prakticno u skoli, porodici i drustvu ostvaruje moralno vaspitanje danas. Sadrzaj: Osnovni pojmovi etike i morala ; bitne komponente morala: moralna svest, moralna osecenja i interesi, volja i karakter ; kriterij moralnog vrednovanja; istorijski-klasni karakter morala ; psiho-fizioloski i drugi cinioci razvoja pojmova o moralu; psiho-analiticka, kognitivisticka i druga shvatanja i ucenja o moralu i moralnosti; osnovni principi moralnog vaspitanja; uticaj vasnijih pravaca filozofsko-normativne etike na poimanje moralnih vrednosti i moralno vaspitanje u praksi; metode i sredstva moralnog vaspitanja ; znacaj licnosti vaspitaca u moralnom razvoju deteta. Nacin rada: 24 casa predavanja (teorijske nastave u frontalnom obliku rada u kombinaciji sa plenarnim diskusijama odredenih problema). Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , pravljenje belezaka i njihovo sistematizovanje, citanje odgovarajuce literature i prema odredenim kriterijumima (po sistemu primene portfolija ) sacinjavanje odgovarajucih izvoda. Vrednovanje : Vrednovanje ce se vrsiti prema svakom , gore definisanom, zahtevu. Izvrsenje nekih od tih zahteva vrednovace se tokom trajanja kursa a neki na samom kraju. Ukupno postignuce studenata ce se izraziti brojcanom ocenom od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Kolberg, L. (1982): Dete kao filozof morala , u knj. Ivic i sar. (red.) Proces socijalizacije kod dece, Beograd: ZUNS Pavicevic , V. (1967): Osnovi etike , Beograd: Kultura Milosavljevic, P. (1996): Osnovi pedagogije , Kragujevac : Atos Bakovljev, M. (1997): Osnovi pedagogije, Vrsac: Visa skola za obrazovanje vaspitaca Kamenov, E. (1999): Predskolska pedagogija , I knjiga, Beograd: ZUNS Ðordevic, J. (1986): Inovacije u nastavi, Beograd: Institut za pedagoska istrazivanja Popovic , V. B., Ristic, Lj. (1977): Moralne vrednosti dece i mladih i njihov razvoj, Beograd: Prosveta Gasic -Pavisic, S. (1988): Kaznjavanje i dete, Beograd: Prosveta Glomazic , M. (1969): Antropologija moralnog stvaranja, prva knjiga, Novi Sad Popovic , V. B., R istic, Z. (1989): Moralna osoba, Beograd: Prosveta Simlesa, P . (1971): Pedagogija, Zagreb: PKZ

169

Izborni kurs Naziv kursa: Savremeni pedagoski pravci (2 kp) Ciljevi: da se studenti upoznaju sa najvaznijim determinantama koje su tokom istorijskog razvoja pedagoske teorije i prakse dovele do razlicitih pravaca u pedagoskoj nauci kao i sa osnovnim karakteristikama tih pravaca i njihovim refleksijama na savremenu pedagosku teoriju i praksu. Sadrzaj: Nastanak i razvoj pedagoske teorije do konstisuisanja pedagogije kao nauke. Konstitutivni elementi pedagogije kao nauke. Razlicito odredenje vaspitanja kao predmeta pedagogije . Savremene determinante razvoja pedagoske nauke. Razlicite klasifikacije brojnih pravaca u pedagogiji: glavni pravci u pedagogiji XIX veka: progresivna pedagogija, pedagogija pragmatizma , pedagogija radne skole, eksperimentalna pedagogija , skolstvo izmesu dva svetska rata i danas , savremena stremljenja u pedagogiji i skolstvu na pragu novog milenijuma. Dileme u vezi sa: terminoloskim odredenjem pedagogije , "filozofskom" ili "naucnom" pedagogijom, drustveno usmerenim ili "slobodnim" vaspitanjem, jedne integralne pedagogije ili "vise" nauka o vaspitanju , odnosa pedagogije i drugih nauka , predmetno-metodoloskim utemeljenjem pedagogije (u vezi sa mogucnoscu utvrdivanja zakona adekvatnosti metodologije). Nacin rada: 24 casa predavanja (teorijske nastave u frontalnom obliku rada u kombinaciji sa plenarnim diskusijama odredenih problema). Zahtevi: Redovno pohadanje nastave , pravljenje belezaka i njihovo sistematizovanje, citanje odgovarajuce literature i prema odredenim kriterijumima (po sistemu pravljenja portfolija ) sacinjavanje odgovarajucih izvoda. Vrednovanje : Vrednovanje se vrsi prema svakom od navedenih zahteva. Izvrsenje nekih od tih zahteva vrednovace se tokom trajanja kursa a neki na samom kraju. Ukupno postignuce studenata izrazice se brojcanom ocenom od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Zaninovic , M. (1985): Pedagoska hrestomatija, Zagreb Potkonjak, N. (1977): Teorijsko metodoloski problemi pedagogije, Beograd: Prosveta Orlovic-Potkonjak, M., Potkonjak, N. (1975): Pedagogija , I deo, Beograd: ZUNS Zlebnik, L. (1965): Opsta istorija skolstva i pedagoskih ideja , Beograd: Nuacna knjiga Djuj, Dz. (1934): Pedagogika i demokratija, Beograd: IKP Kon A. D. Kersenstajner, G. F. (1939): Teorija obrazovanja, Beograd: IKP Kon Kocic, Lj. (1983): Eksperimentalna peda gogija, pokusaj izgradivanja pedagogije na empirijskoj osnovi, Beograd: Prosveta

170

Izborni kurs Naziv kursa: Psihologija inteligencije (3 kp) Ciljevi: Cilj je da se studenti upoznaju sa teorijskim pristupima u shvatanjima razvoja inteligencije , sa strukturom inteligencije, sa nacinima merenja inteligencije , sa znacajem inteligencije za skolsko postignuce, sa faktorima razvoja inteligencije i sa mogucnostima uticaja na intelektualni razvoj deteta, kao i sa poremecajima u intelektualnom razvoju. Sadrzaj: Definicije inteligencije; Rani pokusaji merenja individualnih razlika; Psihometrijski pristup inteligenciji; Vigotski i Pijaze ; Zona narednog razvoja i metakognicija; Struktura inteligencije ; Tempo intelektualnog razvoja ; Akceleracija intelektualnog razvoja ; Cinioci intelektualnog razvoja ; Odnos inteligencije i skolskog uspeha; Polne razlike i inteligencija; Merenje inteligencije i marginalne drustvene grupe ; Mentalna nedovoljna razvijenost. Nacin rada: 12 casova predavanja , 12 casova prakticnih vezbi, 12 casova seminarskih vezbi. Zahtevi: Studenti su duzni da ucestvuju u 6 prakticnih vezbi i sa analiziraju literaturu iz 3 oblasti u okviru predmeta po svom izboru i sa kroz seminarske vezbe diskutuju literaturu koju su koristili. Polaganje ispita. Vrednovanje: Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Ivic, Ivan: Razvoj i merenje inteligencije, Beograd Stambak, Mira (prir.): Svako dete moze da uci, Beograd Kovac-Cerovic , Tinde : Kako znati bolje , Beograd Predavanja: dr Ivan Jerkovic Vezbe :

171

Izborni kurs Naziv kursa: Razvoj licnosti deteta (3 kp) Ciljevi: Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim teorijskim pristupima u psihologiji licnosti i osnovnim pojmovima o licnosti u nastanku. Studenti treba da razumeju dinamiku i meduzavisnost formativnih uticaja i njihovo prozimanje sa procesima sazrevanja kod dece. Sadrzaj: Osnovni teorijski pravci u psihologiji licnosti; Ucenje o strukturi licnosti; Psihoanaliticka razvojna psihologija ; Eriksonova razvojna teorija; Sistemski pristupi razvoju licnosti; Rani izvori formiranja licnosti; Formativni uticaji u detinjstvu; Kulturoloske varijacije u osobinama licnosti; Nacini ispitivanja licnosti; Poremecaji u razvoju licnosti. Nacin rada: 24 casa predavanja , 12 casova seminarskih vezbi. Zahtevi: Studenti su duzni da analiziraju literaturu iz 3 oblasti u okviru predmeta po svom izboru i da kroz seminarske vezbe diskutuju literaturu koju su koristili. Polaganje usmenog ispita. Vrednovanje : Brojcano ocenjivanje od 5 do 10. Vreme : 8. semestar. Literatura: Hol, Lindzi: Teorije licnosti, Beograd: Nolit Kondic , Levkov: Prvih deset godina, Beograd: DPS Fenihel: Psihoanaliticka teorija neuroza , Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga Predavanja: dr Ivan Jerkovic Vezbe :

172

Izborni kurs Naziv kursa: Soc iologija detinjstva (3 kp) Ciljevi: Sticanje sistematski zaokruzenog teorijskog znanja koje nastavnicima pomoze da potpunije razumeju slozenu strukturu obrazovne delatnost i pedagoske prakse. Doprinosi vecoj profesionalizaciji, strucnom autoritetu i kritickom odnosu nastavnika. Sadrzaj: Konstitusanje , predmet i metod. Obrazovni skolski sistemi i obrazovna politika. Teorijske perspektive. Obrazovne reforme. Drustvena pokretljivost i obrazovanje. Obrazovne nejednakosti, subkulturne razlike , kulturna depriviranost, kompenzacijsko obrazovanje , kulturni kapital i materijalno bogatstvo. Interakcionisticka perspektiva i obrazovna postignuca. Pol i rod i obrazovna postignuca. Rasna i etnicka pripadnost i obrazovno postignuce. Obrazovnje , moc i drzava . Globalizacija i obrazovanje . Mediji i obrazovanje. Sistem obrazovanja i razvitak sela. Nastavnicka profesija. Nacin rada: 24 predavanja , 12 vezbi Zahtevi: Aktivno ucesce u nastavi, ovladavanje tekstovima iz litetrature, izrada seminarskih radova, iniciranje i ucest vovanje u grupnim diskusijama i uspesno obavljen ispit. Vrednovanje : Ocenjivanje brojcano od 5 do 10 Vreme : 8. semestar. Literatura: Nenadic , M. (2003): Sociologija obrazovanja, Prosveta , Beograd Kokovic , D. (2000): Sociologija obrazovanja ­ drustvo i edukacijskiizazov, Univerzitet u Novom Sadu Haralambos , M i Holborn, M. (2002): Sociologija ­ teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb Predavanja: prof. dr Mile Nenadic Vezbe : mr Srdan Sljukic

Sombor, 29. avgust, 2003. godine predsednik NN veca Prof.dr Dragan Solesa

173

Information

Whole curriculum latinica.doc

174 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

743686


You might also be interested in

BETA
Whole curriculum latinica.doc