Read * Seitasanomat text version

Seitasanomat

Lomakeskus Seidan asiakaslehti, 18. vuosikerta nro 1/2006

Päätoimittaja Markku Kurkkio

Ylläksellä on samaan aikaan menossa useita rinnakkaisia kehitys- ja tutkimushankkeita. Uudet hissi-investoinnit tuovat piristystä koko alueelle. Olimme mukana elokuussa päättyneessä EU-hankkeessa, jonka nimi kertoo paljon: Matkailualueet maisemalaboratorioina ­ Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen. Latureittien virallistamishanke on jatkunut jo pari vuotta. Ylläkselle on valmistumassa uusi kehittämissuunnitelma, Ylläs II, johon sisältyy myös päivitetty yleiskaava. Tämän hankkeen onnistuminen vaikuttaa Ylläksen tulevaan kehitykseen sukupolvien ajan.

Tärkeät latumme

Ensilumen aikoihin on kylässä käyty kiivasta sananvaihtoa lämpölatumme kohtalosta. Reiteistä vastaavan toimikunnan puheenjohtaja erosi vastustaakseen reittien kohtelua kaavoituksessa. Huvilanomistaja yleensä haluaa, että latu vedetään läheltä mökkiä, mutta ei missään tapauksessa niin, että reitti sivuaa omaa tonttia. Näin on käynyt mm. Postipankin, Meritan, VR:n ja monen muun tontin kohdalla. Nyt myös muutaman majoitusyrityksen on annettu käyttää omistajanvaltaansa. Kunta hyväksyi mm. kaavan, josta Stenanmajan sivuitse kulkeva tärkeä reitti on poistettu. Omistaja voi siis katkaista kulun milloin haluaa. Viime numerossa kerrottiin Olos-ilmiöstä eli suuren matkailuyrittäjän kyvystä painostaa ja kilpailuttaa kuntia. Nyt uhkakuva on toteutunut: Lap-

land Hotels haluaa rinteen tuntumaan laskettelijoille mökkialueen, ja ensilumen lämpölatumme on sen tiellä. Kunta on pysäyttänyt reittien virallistamisen, jotta latu ei häiritsisi kaavoitusta. Ratkaisun avaimet ovat kunnalla. Sillä on kaavoitusmonopoli, ja kunta voi hyväksyä tai hylätä kaavoittajan tai koko kaavan.

Kunnan päättäjät kumartavat kuitenkin Lapland Hotelsille ja yrittävät poistaa latureitin häiritsemästä tunturin alarinteen rakentamista. Mielivallan estämiseksi reitit olisi saatava ensi tilassa virallistetuiksi. Liikenneväylät, joihin latureittikin kuuluu, olisi otettava kaavan lähtökohdaksi, ja tontit olisi sijoiteltava vasta sen jälkeen.

Tunturin suurinvestoinnit

Kun muoniolainen Pertti Yliniemi osti hissiyhtiömme, kokeneelta rinneyrittäjältä odotettiin nopeita investointeja. Nyt sitten tapahtuu ja sekä Äkäslompolon että Ylläsjärven rinnepalvelut paranevat tuntuvasti. Uudet rinteet Luoteeseen kaatuvaan loivaan painanteeseen on rakenteilla kokonaan uusi rinnealue: 11 täysin uutta rinnettä, joiden joukossa on 1 200 m pitkä 200 m leveä uusi päärinne. Puolet rinteistä valaistaan ja lumetetaan. Päähissiksi tulee rinteenpituinen tuolihissi, joka kuljettaa tunnissa 2 800 henkeä. Näköalaravintola Mielenkiintoisin on tunturin Äkäslompolon puoleiselle hyllylle 650 m:n korkeuteen vuoden päästä rakennettava 800 hengen näköalaravintola. Ravintolan tuntumaan nousee kuusi hissiä, joista yksi on tuo nopea, myös kesäkäyttöön kaavailtu tuolihissi. Vanhan ala-aseman rinnekahviota laajennetaan jatkossa n. 2 000 neliön verran, ja ravintolapaikkoja tulee 1 000 hengelle. Lipunlukulaite Uutta tekniikkaa on laitteisto, joka lukee hissilipun laskettelijan taskusta. Mahdolliseksi tulee myös lipun lunastaminen netistä. Tie huipulle Jo v. 1967 rakennettiin Ylläksen huipulle tie tv-maston rakentamista ja huoltoa varten. Jatkossa on suunnitelmissa päällystää tie kuljettamaan kesämatkailijoita näköalahotellille. Hankkeen toteuttajasta tai aikataulusta ei ole vielä tietoa. Yhteensä Hissejä tulevalla kaudella on käytössä 56. Kokonaiskapasiteetiksi tulee 30 000 henkeä tunnissa,ja yhteislippusopimus solmitaan useaksi vuodeksi. Ravintolapaikkoja rakennetaan lisää yhteensä 2 400. + + + Plussat Kun tunturi nyt ilmeisesti annetaan kokonaan rinneyhtiöiden temmellyskentäksi, niin on hyvä, että siihen satsataan kunnolla. Hissejä, kahviloita ja muita huoltotiloja rakennetaan, niin että rinnepalvelut sekä lisääntyvät että paranevat. ­ ­ ­ Miinukset Uuden tuolihissin kerrotaan toimivan myös kesällä. Lupauksella siloitellaan tunturin runtelemisen aiheuttamaa mielipahaa ja haittaa kesämatkailulle. Jos tuolihissi pyörii kesällä vielä toisena kesänään, Ylläksellä törmää paikallisiin, jotka näyttävät hämmästyneemmiltä kuin sisäministerimme Kari Rajamäki.

Askel-projekti

Seitahotellin suunnittelussa on otettu huomioon liikuntaesteiset. Tähän mennessä ei ole vain onnistuttu hyödyntämään tehokkaasti näitä rakenteita markkinoinnissa. Nyt on käynnistynyt Askelprojekti, jossa pyritään toisaalta jakamaan matkailuyrittäjille tietoa liikuntaesteisten erityisvaatimuksista ja toisaalta liikuntarajoitteisille tietoa tarjolla olevista matkailupalveluista. Yrittäjät saavat monipuolista koulutusta mm. erityisistä turvallisuusvaatimuksista. Ylläs on ykkönen myös liikuntaesteisten palveluiden tarjoajana, ja Seita on todettu kohderyhmälle hyvin soveltuvaksi. ­ Olisiko kerrankin ideoitu projekti, josta olisi hyötyä!

Viime Seitasanomissa Irvailimme, että suunniteltaisiin uutta lakia, joka kieltää seisaaltaan pissimisen tasapuolisesti miehiltä ja naisilta. Nyt norjassa on tehty sensisältöinen lakiesitys. Feministejä on siis mahdotonta parodioida.

Poronhoitoa vai matkailua?

Vielä muutama vuosikymmen sitten lähes jokainen kylän talous omisti poroja. Muutokset poronhoitokulttuurissa ja lainsäädännössä sekä EUtuet ovat johtaneet keskittymiseen ja elojen kasvuun. Poronhoito on eriytynyt harvojen suuromistajien elinkeinoksi. Ennen oli aina mahdollista merkitä pienomistajan vasa omaan merkkiin, ja se katsottiin poromiesten luontaiseduksi. Tämä reservi on syöty, ja poromiehet ovat metsässä keskenään eli peli on käynyt kovemmaksi. Matkailun ja porotalouden välillä on ollut ristiriita alusta lähtien. Jäkälälaitumia jää rakennusten ja latureittien alle, ja luonnossa liikkuvat matkailijat häiritsevät poromiesten työtä. Uusin ongelma on moottorikelkkailu. Viimeiseenkin erämaahan ulottuvat reitit kuluttavat jäkälämaita ja häiritsevät puolikesyn eläimen palkimista ja lisääntymistä. Lapinkävijä haluaa matkallaan nähdä poroja, mutta ei kaapia poron papanoita suksistaan. Virtsan ja ulosteiden haju on vastenmielinen, ja se säilyy pihapoluilla seuraavaan talveen asti. Pihanrakentajat kiroavat kylässä palkivien porojen tuhovimmaa. Peruna- ja kasvimaat tallaantuvat, mansikat ja makeat perennat katoavat juurineen. Taimet eivät ole halpoja, mutta vielä suurempi tappio on hukkaan mennyt työ.

Tähän asti matkailu ja poronhoito ovat eläneet rinnan laihassa sovussa, mutta nyt on vaarana lihava riita. Kyläläiset eivät halua juopaa poronhoidon ja matkailun välille, sillä se toisi riidan myös kylän asukkaiden välille. Erityisasema elinkeinojen joukossa on luonut kuvitelman, että nykyinen poronhoitolaki antaa oikeuden laiduntaa myös pihoilla. Näin ei ole, vaan päinvastoin palkisen on estettävä poroja aiheuttamasta pihoille vahinkoa. "Muualla kuin - - saamelaisten kotiseutualueella poroja on lisäksi hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön otetuille alueille." Aitojen rakentaminen on mahdollista, mutta aidan on oltava kaavamääräysten mukainen ja kylään sopiva; ei verkkoaita, jota käytetään metsässä. Ratkaisu on kallis, ruma ja huono.

Muutama vuosikymmen sitten joka kylässä oli porovahti, mies joka koiran avulla piti porot poissa kylän viljelyksiltä. Tätä keinoa on sovellettu Pyhätunturilla, missä nuorimies mopoineen huolehtii samasta työstä, tosin ilman koiraa. Tästä on hyviä kokemuksia, ja siinä voisi olla ratkaisu myös Äkäslompolon pihaporo-ongelmaan.

Sattuipa kerran Äkäslompolossa

Eräs kaikkien tuntema kyläläinen mopoilija polki kulkuneuvoaan käyntiin Hotelli Kaltion pihalla. Paikalle sattui Kolarilainen poliisi: ­ Et sinä saa lähteä tuossa kun-nossa ajamaan! Mies lähti kuuliaisesti taluttelemaan mopoaan, mutta ajoi hetken päästä ratsiaan. ­ No sinähän ajoit kuitenkin. Mopoilijan selitys oli uskottava: ­ No ko mie luulin, että toletta jo menheet.

Lyhyesti

Kiista Äkäslompolo-järven kelkkailusta ei ole ratkennut. Menossa on edelleen asemasotavaihe, mutta jos reitti järvelle rakennetaan, riita leimahtaa uudelleen. Toivoa siis sopii, että uudessa yleiskaavassa Kuertunturin ja kylän välitse kulkeva vaihtoehtoreitti otetaan käyttöön. *** Äkässaivoon on avattu luontopolku, joka noudattelee aiemminkin käytössä olleita keinoja. Polku lähtee Äkäsjoen länsipuolelta, ja autojen parkkialueena on tienvarren vanha soramonttu. Saivo on entinen metsälappalaisten kalastajien pyhä paikka. Se on semmoinen vesi, etteivät kaikki uskalla mennä sitä katsomaankaan, eivät heikkoveriset ainakaan: siinä ovat näet niin kauhistavat pahtaseinät. Ainakin, jos uskomme Samuli Paulaharjua ­ ja miksipä emme uskoisi. *** Ylläkselle on avattu Nordic Fitness Sports Park. Nykykäytännön mukaisesti nimi on suomalaiselle mahdoton lausua, saati ymmärtää. Nimen taustalla on kansainvälinen hanke, joka on lähtöisin Keski-Euroopasta. Kyse ei ole kummemmasta kuin sauvakävelyreitistöstä, jota on merkitty maastoon yhteensä 127 km erittäin kävelykelpoisille latureiteille ja osittain PallasYllästunturin kansallispuiston alueelle. *** Maisematie alkaa olla valmis, ja se on avattu liikenteelle. Paradoksista kyllä, tie on eni-

ten edukseen illalla, kun hyvin suunniteltu valaistus pääsee oikeuksiinsa. Valot on suunnattu tiensivun rakkoihin, keloihin ja kivenlohkareasetelmiin. Nähtävyys itsessään. *** Karhuja on nähty lähimaisemissa ainakin neljä. Lähimpänä Äkäslompoloa karhu on tavattu Velhonkodalla, joka ei ole hillajänkkien lähelläkään.

Asuntotonttikeinottelua

Seidasta puoli kilometriä pohjoiseen on suuri omakoti- ja rivitaloasuntoalue. Kunta on ostanut maan valtiolta ja kaavoittanut sen asuntoalueeksi. Asuntotonttien hinnat ovat luonnollisesti kohtuullisia lomatontteihin verrattuna. Tontteja on kuitenkin myyty myös loma-asuntojen rakentajille, ja niinpä alueella "asuu" mm. Tornion Pelti Ky. Maakeinottelulla virkamiehet yrittävät paikata kunnan taloutta, ja keplottelijoita ovat tässä tapauksessa niin ostajat kuin myyjäkin. Kunta on ostanut maan asuntoalueeksi, mutta virkamiehet myyvät maan edelleen lomatonteiksi. Ostajat käyttävät tilannetta hyväkseen, ja hankkivat halvan lomatontin. Asuntorakentamiseen sopivia alueita kylässä on vähän. Ei liioin ole asuntoalueelle eduksi, että seassa on huviloita, joissa asutaan vain osa vuotta; alue pöhöttyy. Nyt epäkohtaan on kiinnitetty huomiota, ja korjauskin toivottavasti saadaan.

Yleisradion lähetyksissä on puolet asiaa ja toinen puoli naisasiaa. *** Nykysadun aloitus: "Olipa kerran mies, joka oli rikas, mutta kunniallinen ..." *** Pyöräilijöille määrätään kypäräpakko, jotta turhilta kuolemilta vältyttäisiin. Näin ihmiset voivat kuolla luonnollisesti hoidon puutteeseen ja aliravitsemukseen vanhainkodissa ja sairaalassa. *** Avioliitossa jaetaan ilot ja surut ­ ja avioerossa loput. *** Palkat ja palkkiot globaalistuvat: työntekijöiden palkat kiinalaisten palkkatasoon ja johtajien palkat lännen huippujohtajien tasoon. *** Kalifornian yliopistossa on löydetty periytyvä aggressiivisuusgeeni. Periytyikö Irakin sota geeneissä? *** Italian taannoinen pääministeri, Silvio Berlusconi, väitti huhtikuussa pidettyjä vaaleja vilpillisiksi, mitä kukaan ei epäilekään. Mutta miten on mahdollista, että Berlusconi silti hävisi vaalit?

***

Toivotamme kaikille asiakkaillemme hyvää syksyä ja Hyvää Joulua! Lomakeskus Seita

Tiurajärventie 36 A 95970 Äkäslompolo Puh.: 016-569211 Fax: 016-569360 www.seitahotelli.fi [email protected]

Pälkkeitä

Information

* Seitasanomat

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

831504