Read mf-t5b2-2011-latihan.pdf text version

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

SeJaRaH

PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 ­ 2010 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan isu semasa Merupakan latihan fokus SPM 2011 Melatih kemahiran menjawab SPM Jawab semua soalan yang disediakan Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali

Tingkatan 5

Bab 1 Bab 6

Bab 2 Bab 7

Bab 3 Bab 8

Bab 4 Bab 9

Bab 5

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

Nama

:

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Tingkatan : Sekolah :

MasariahMispari @ SAS T5B22011

MasariahMispari @ SAS T5B22011

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Analisis SPM 2005 ­ 2010

Subtajuk 2.1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British 2.1.1 2.1.2 Sebab Penentangan Peristiwa Penentangan - Penentangan Di Naning - Penentangan Di Sarawak - Penentangan Di Sabah - Penentangan Di Perak - Penentangan Di Negeri Sembilan - Penentangan Di Pahang - Penentangan Di Kelantan - Penentangan Di Terengganu 2.2 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 Faktor-faktor Pemangkin Nasionalisme Gerakan Islah Peranan akhbar, majalah dan novel Perjuangan Persatuanpersatuan Melayu Gerakan Nasionalisme Semasa Jepun 2005 S E 2006 S E 2007 S E 2008 S E 2009 S E 2010 S E

Item Objektif

SPM2004/s26/M.S.30

1.

Mengapakah pemimpin tempatan berikut menentang pentadbiran British di Tanah Melayu? I II III IV A B Rentap Mat Salleh Dato' Maharajalela

Menguasai daerah Mengeksploitasi ekonomi Memperkenalkan mata wang Menyebarkan agama kristian I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

SPM2004/s27/M.S.32

2.

Gambar berikut menunjukkan kebangkitan Dol Said di Naning.

Mengapakah Naning berjaya mengalahkan British pada tahun 1831? A Menggunakan askar upahan B Mempunyai tentera yang terlatih C Membina kubu pertahanan yang kukuh D Mendapat sokongan pembesar tempatan

SPM2007/s23/M.S.39

3.

Jadual berikut berkaitan peristiwa sejarah di negeri Perak. Tarikh 21 Julai 1875 Peristiwa Mesyuarat antara Dato' Maharaja Lela dengan pembesar-pembesar Melayu di Durian Sebatang.

Apakah kesan peristiwa tersebut? A Pemecatan Sultan Ismail B Pengurangan kuasa sultan C Pembunuhan J.W.W. Birch D Pemansuhan jawatan Residen

MasariahMispari @ SAS T5B22011

1

MasariahMispari @ SAS T5B22011

2

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

SPM2007/s24/M.S.42

M.S. 36

4.

Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong, Terengganu menentang British. Mengapakah berlaku penentangan tersebut? A Pengenalan peraturan tanah B Perlucutan jawatan pembesar C Pengenalan pendidikan sekular D Pembunuhan penduduk tempatan Senarai berikut menunjukkan lokasi bersejarah negara. Apakah ciri persamaan lokasi tersebut? A B C D Naning Pasir Salak Jeram Ampai

7.

Jadual berikut berkaitan perjuangan Mat Salleh. Tahun April 1898 September 1899 Peristiwa Mat Salleh menandatangani perjanjian damai dengan SBUB Mat Salleh mengisytiharkan perang menentang SBUB

M.S. 32

5.

Mengapakah Mat Salleh mengubah pendiriannya? A SBUB memungkiri janji B SBUB menyerang Ranau C SBUB melucutkan gelarannya D SBUB membakar perkampungannya

M.S. 41

Pusat pertanian Pusat pentadbiran Pusat penentangan penjajah Pusat pengeluaran bijih timah

8.

Jadual berikut menunjukkan kerajaan yang dibentuk oleh Tok Janggut pada tahun 1915 di Pasir Putih. Tokoh Engku Besar Jeram Tok Janggut Che Ishak Jawatan Raja X Pegawai Daerah

SPM2009/s23/M.S.32

6.

Dialog berikut mungkin berlaku di Naning semasa pentadbiran Penghulu Dol Said pada kurun ke-19. A B A B : : : : Tok, British minta cukai. Berapa banyak? Satu persepuluh daripada hasil kita Jangan bayar walau sedikit pun.

Apakah tindakan British setelah arahannya diingkari? A Menduduki Naning B Membunuh Dol Said C Memulau wilayah Naning D Merampas hasil penduduk

Apakah X ? A Bendahara B Menteri Besar C Jemaah Menteri D Perdana Menteri

M.S. 33

9.

Rajah berikut menunjukkan perjuangan Rentap Rentap Digelar sebagai `Raja Darat' Membina kubu di Bukit Sadok Menyerang kubu Brooke di Nanga Skrang

Mengapakah Rentap berbuat demikian? A Menentang kezaliman B Menentang cukai baru C Menentang buruh paksa D Menolak pentadbiran Barat

MasariahMispari @ SAS T5B22011

3

MasariahMispari @ SAS T5B22011

4

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

SPM2005/s25/M.S.37

SPM2005/s26/M.S.53

10. Dialog berikut mungkin berlaku di Perak pada tahun 1870an. Dato' Maharajalela : Dasar pentadbiran British menjejaskan kedaulatan negeri Dato' Sagor : Kita kena bersatu menentang British Mengapakah berlaku penentangan tersebut? I Amalan buruh paksa II Hak memungut cukai terhapus III Campur tangan dalam adat resam IV Pemusnahan petempatan penduduk A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

SPM2004/s35/M.S.47

14. Dialog berikut mungkin berlaku dalam sesi pengajaran Sejarah. Guru Murid : Tema novel Melur Kuala Lumpur yang dihasilkan pada tahun 1930-an berbeza dengan novel-novel sezamannya. : Cikgu, apakah perbezaannya? Mengamal ajaran Islam Penentangan penjajahan

Apakah perbezaan tema novel tersebut? A Perpaduan kaum C B Kebebasan wanita D

SPM2006/s30/M.S.52

15. Senarai berikut menunjukkan majalah di Tanah Melayu. Pengasuh, 1918 Majalah Guru, 1924 Bulan Melayu, 1930

11. Perang Dunia Pertama berlaku antara tahun 1914 hingga 1918. Apakah kesan perang tersebut? A Kuasa raja dipulihkan B Kerajaan republik dibentuk C Wujud pelbagai aliran parti politik D Semangat kebangsaan meningkat

SPM2006/s28/M.S.46

Mengapakah penerbitan majalah tersebut penting? A Menghayati ajaran agama B Menghargai warisan bangsa C Meningkatkan kemajuan bangsa D Menggalakkan budaya membaca

SPM2006/s29/M.S.50

16. Jadual berikut menunjukkan pengenalan Gerakan Islah di Tanah Melayu. 12. Apakah kesan dasar pentadbiran British di Tanah Melayu pada awal abad ke20? I Pembukaan bandar baru II Pertambahan buruh asing III Perkembangan industri tradisional IV Peningkatan taraf hidup penduduk A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

SPM2009/s24/M.S.49

Gerakan Islah Negeri-Negeri Selat Bergerak bebas Negeri-Negeri Melayu Disekat

Mengapakah Gerakan Islah mudah berkembang di Negeri-negeri Selat? A Tiada tentangan ulama B Banyak sumber kewangan C Ramai pemimpin berkaliber D Tiada sekatan undang-undang

SPM2009/s26/M.S.88

13. Apakah idea yang diketengahkan oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20? A Pemeliharaan tradisi bangsa B Penubuhan syarikat kerjasama C Pembentukan negara yang merdeka D Penjanaan ajaran Islam untuk kemajuan

17. Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak Apakah corak pentadbiran dalam sistem tersebut? A Teokrasi C Autokrasi B Birokrasi D Demikrasi

MasariahMispari @ SAS T5B22011

5

MasariahMispari @ SAS T5B22011

6

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

M.S. 54

Item Berstruktur Kesatuan Melayu Perak (1937) Kesatuan Melayu Selangor (1938) Kesatuan Melayu Pahang (1938)

Buku Teks m.s. 33 ­ 35

18. Senarai berikut menunjukkan persatuan antara negeri di Tanah Melayu. 1. Senarai berikut menunjukkan pemimpin tempatan yang menentang James Brooke di Sarawak. Linggir Pemimpin Iban di Saribas Rentap Pemimpin Iban di Sungai Skrang Syarif Masahor Gabenor Sarieki

Apakah matlamat persatuan tersebut? I Memupuk perpaduan kaum II Memperjuangkan hak peribumi III Meniup semangat kebangsaan IV Menuntut kemerdekaan negara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

M.S. 56

(a) Nyatakan Sebab pemimpin tersebut bangkit menentang. (i) Linggir F1 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 1 markah ]

19. Rajah berikut berkaitan dengan kongres Melayu. Pertama 1939 Kongres Melayu Kedua 1940 Mengapakah kongres tersebut dianggap kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu? A Menuntut kemerdekaan negara B Memperjuangkan hak orang Melayu C Menentang segala bentuk penjajahan D Mewujudkan perpaduan orang Melayu

M.S. 58

(ii) Rentap F1 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 1 markah ]

(iii) Syarif Masahor F1 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 1 markah ]

(b) Jelaskan peristiwa kebangkitan Rentap F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

20. Orang Melayu melakukan gerakan bawah tanah menentang kekejaman dan penindasan Jepun. Apakah pertubuhan tersebut? I MPAJA II Force 136 III Pasukan Wataniah IV Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

(c) Jelaskan peristiwa kebangkitan Syarif Masahor. F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B22011

7

MasariahMispari @ SAS T5B22011

8

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

(d) Pada pendapat anda, apakah keistimewaan cara perjuangan para pemimpin di Sarawak? F1 F2 F3 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 3 markah ]

(ii) Tok Janggut F1 ................................................................................................................ ­ ................................................................................................................ [ 1 markah ]

(c) Bagaimana British bertindak balas terhadap penentangan tersebut? (i) Terenggganu F1 F2 ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

Buku Teks m.s. 41­ 44

­

2.

Jadual berikut menunjukkan pemimpin yang menentang British di Kelantan dan Terengganu. Tokoh Tok Janggut Engku Besar Jeram Che Ishak Haji Abdul Rahman Limbong Negeri Kelantan Pasir Puteh Terengganu Kuala Telemong Kuala Berang Kampung Pelam F1 F2 ­

(ii) Kelantan ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(d) Pada pendapat anda, mengapakah Haji Abdul Rahman Limbong dibuang negeri ke Mekah oleh British? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(a) Berikan sebab kebangkitan berikut. (i) Kebangkitan Tani F1 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 1 markah ]

(ii) Kebangkitan di Kelantan F1 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 1 markah ]

(b) Nyatakan cara kebangkitan tokoh berikut. (i) Haji Abdul Rahman Limbong F1 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 1 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B22011

9

MasariahMispari @ SAS T5B22011

10

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Buku Teks m.s. 50 ­ 53

Buku Teks m.s. 49 ­ 50 3. Rajah berikut menunjukkan tokoh Gerakan Islah.

4.

Senarai berikut menunjukkan wartawan akhbar yang membangkit kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu. Zainal Abidin bin Ahmad (Zaaba) Abdul Rahim Kajai Dato' Onn Ja'afar

X Kaum Muda Y Syed Syeikh al-Hadi (a) Lengkapkan maklumat berikut: F1 F2 X .......................................................................................................... Y .......................................................................................................... [ 2 markah ] F1 F2 ­

(a) Senaraikan akhbar yang membangkitkan kesedaran kebangsaan. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(b) Apakah isu sosial yang ditulis dalam akhbar tersebut? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(b) Apakah maksud Gerakan Islah? F1 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 1 markah ]

(c) Senaraikan idea perjuangan Kaum Muda? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(c) Apakah isu politik yang menjadi kritikan para wartawan? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(d) Bagaimanakah Kaum Muda menyebarkan idea perjuangannya? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................

(d) Apakah isu ekonomi yang dibangkitkan dalam akhbar tersebut? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

................................................................................................................ [ 2 markah ] (e) Jelaskan halangan yang dihadapi oleh Kaum Muda dalam memperjuangkan ideanya. F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(e) Pada pendapat anda, mengapakah akhbar berkesan dalam meniup semangat kebangsaan? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B22011

11

MasariahMispari @ SAS T5B22011

12

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Buku Teks m.s. 53

(e) Pada pendapat anda, apakah kebebasan wanita yang dihasratkan dalam novel Melor Kuala Lumpur? F1 F2 Novel Penulis X Ishak Hj. Muhammad

Buku Teks m.s. 54 ­ 55

5.

Jadual berikut menunjukkan novel yang menyemarakkan semangat nasionalisme rakyat di Tanah Melayu.

................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

­

Keris Melaka Putera Gunung Tahan Anak Mat Lela Gila Melor Kuala Lumpur (a) Lengkapkan maklumat tersebut. F1 F2

Ishak Hj. Muhammad Y

6.

Senarai berikut menunjukkan antara kesatuan yang ditubuhkan dalam membangkitkan semangat nasionalisme rakyat sebelum Perang Dunia Kedua. Kesatuan Melayu Singapura (KMS) Persatuan Melayu Selangor Persatuan Sahabat Pena Melayu (PASPAM)

X .......................................................................................................... Y .......................................................................................................... [ 2 markah ]

(a) Namakan persatuan yang ditubuhkan di Sarawak. F1 F2

(b)

................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(b) Nyatakan tema penulisan dalam novel Keris Melaka. F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

Nyatakan matlamat penubuhan persatuan-persatuan Melayu tersebut.

F1 F2 ­

................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(c) Apakah tema penulisan dalam novel Anak Mat Lela Gila? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(c) Apakah kejayaan Kesatuan Melayu Singapura (KMS)? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(d) Nyatakan tema yang berkaitan semangat kebangsaan dalam novel Putera Gunung Tahan? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(d) Apakah keistimewaan perjuangan PASPAM? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B22011

13

MasariahMispari @ SAS T5B22011

14

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

(e) Apakah faedah anda menyertai pelbagai persatuan di sekolah? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(d) Jika anda menjadi pengasas sebuah pertubuhan politik, apakah usaha anda untuk menjadikannya pertubuhan yang kuat? F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

Buku Teks m.s. 56, 59

7.

Gambar berikut menunjukkan antara pemimpin Kesatuan Melayu Muda (KMM).

Buku teks m.s. 57 ­ 59

8.

Pernyataan berikut menunjukkan perkembangan gerakan nasionalisme semasa pemerintahan Jepun. Kesedaran semangat kebangsaan Tanah Melayu tekanan semasa pendudukan Jepun (1941-1945). menghadapi

(a) Apakah tindakan pemerintahan Jepun yang menggugat perkembangan semangat kebangsaan? F1 X (a) Tokoh tersebut ialah F1 F2 X .......................................................................................................... Y .......................................................................................................... [ 2 markah ] Y F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(b) Senarikan gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu. F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(b) Senaraikan tujuan penubuhan KMM. F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(c) Jelaskan usaha mencapai kemerdekaan Tanah Melayu semasa pendudukan Jepun. F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

(c) Bagaimanakah usaha KMM untuk mencapai matlamat perjuangannya. F1 F2 F3 F4 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 4 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B22011

15

MasariahMispari @ SAS T5B22011

16

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

(d) Memelihara kemerdekaan negara adalah tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Buktikan. F1 F2 ­ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ [ 2 markah ]

Item Esei

Buku Teks m.s. 45 ­ 49

1.

Senarai berikut menunjukkan antara faktor pemangkin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. Penguasan PKM Pendudukan Jepun Pengenalan sistem politik Barat Perkembangan sistem pendidikan Pengenalan mesin cetak [ 10 markah ] F1 ................................................................................................................

(a) Terangkan faktor-faktor tersebut.

H1a ................................................................................................................ H1b ................................................................................................................ H1c ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................ H2b ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................ H3b ................................................................................................................ F4 ................................................................................................................

H4a ................................................................................................................ H4b ................................................................................................................ H4c ................................................................................................................ F5 ................................................................................................................

H5a ................................................................................................................ H5b ................................................................................................................ H5c ................................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T5B22011

17

MasariahMispari @ SAS T5B22011

18

Bab 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

NOTA (b) Bagaimanakah dasar British di Tanah Melayu menyebabkan kebangkitan nasionalisme? [ 4 markah ] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

F10 ................................................................................................................ (c) Terangkan pengaruh nasionalisme luar yang mendorong kebangkitan kebangsaan di Tanah Melayu? [ 6 markah ] F1 ................................................................................................................

H1a ................................................................................................................ H1b ................................................................................................................ H1c ................................................................................................................ F2 ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................ H2b ................................................................................................................ F3 ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................ H3b ................................................................................................................ H3c ................................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T5B22011

19

MasariahMispari @ SAS T5B22011

Information

e

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

176152


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531