Read cv_adrianap text version

Popa Adriana Florina

Studii:

2008 2001- 2002 Doctor în domeniul "Economie" specializarea "Contabilitate" Bursa doctoral la Universitatea de Stiinte Sociale Toulouse, Centre d'Etudes et de Recherche d'Informatique en Science Sociales ­ Universite des Sciences Sociales de Toulouse Academia de Studii Economice Bucureti Studii aprofundate "Contabilitatea i auditul afacerilor" Academia de Studii Economice Bucureti Facultatea de Contabilitate i Informatica de GestiuneSpecializarea " Analiza i gestiunea financiara a întreprinderii"

2001 ­ 2002 1997 ­ 2001

Calificari:

Lector formator CECCAR Expert contabil, membru CECCAR Consultant fiscal, membru CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI Auditor stagier, CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI Certificat de absolvire a cursurilor de pedagogie (eliberat de ASE) Atestat de evaluator (eliberat de ANEVAR)

Experiena: Activitatea didactica

Lector universitar doctor la "Catedra de contabilitate, audit i control de gestiune"- ASE Bucureti- 2007- prezent Asistent universitar doctorand la "Catedra de contabilitate, audit i control de gestiune"- ASE Bucureti- 2003- 2007 Preparator universitar doctorand la "Catedra de contabilitate, audit i control de gestiune"- ASE Bucureti- 2001- 2003 Discipline predate in cadrul cursurilor la zi, la distanta si in cadrul programelor de master: Contabilitate financiar, Contabilitate i gestiune fiscal, Audit fiscal, Audit financiar, Metode i politici contabile de întreprindere, Standarde internaionale de raportare financiar, Teorie contabil i raportare financiar Cursuri predate destinate mediului de afaceri Lector a numeroase cursuri in domeniul contabil si fiscal, pe teme precum: Expert contabil Practica fiscal i contabil Închiderea exercitiului financiar si lucrari premergatoare Legislatie contabila si fiscala la zi Aplicarea prevederilor referitoare la taxa pe valoarea adaugata Modificari legislative etc.

Activitatea financiar-contabila

15.02.2004 ­ 30.06.2005 15.02.2004 ­ 30.06.2005 01.07.2005 ­ prezent Economist ­ contabil SC BEL 2000 TRADING SRL Economist ­ contabil SC ORATIS DESIGN SRL Economist asociat in SC SITH CONT SRL ­ societate de contabilitate si expertiza contabila membra CECCAR

Alte activitti stiintifice

Carti publicate Contabilitatea si fiscalitatea rezultatului intreprinderii, Ed. CECCAR, Bucureti, 2011 Contabilitatea în agricultur ­ abordri teoretice i practice, coautor, Ed. CONTAPLUS, Bucureti, 2008 Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal, coautor, Ed. CONTAPLUS, Bucureti, 2008 Studii practice privind aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar în România, coautor, Ed. CONTAPLUS, Bucureti, 2007 Codul fiscal in contextul integrrii europene. Ghid practic pentru înelegere i aplicare, coautor, Ed. CONTAPLUS, Bucureti, 2007 Sisteme contabile comparate, colectiv, Ed. CECCAR, Bucureti, 2006 Practical Guide of Basic, Financial and Management Accounting, coautor, Ed. CECCAR, Bucureti, 2006 Bazele contabilitii - Caiet de lucrri practice, coautor, Ed. ASE, Bucureti, 2003 Lucrri publicate in reviste de specialitate, precum: Revista ,,Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor", Ed. CECCAR Revistele "Tax management", "Expert contabil" si "Lege si afaceri", Ed. Rezon Revista ,,Contabilitate i informatica de gestiune", Ed. ASE Revistele "Gestiunea i contabilitatea firmei" si ,,Tribuna Economic", Ed. Tribuna Economic Revista ,,Contaplus", Ed. Contaplus Participari la congrese i simpozioane nationale si internationale Membru in granturi i contracte de cercetare

Information

cv_adrianap

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

320407