Read predbezny-program--30-10-2011.pdf text version

14. PG kurz Sepse a MODS

Ostrava, 24.-27. leden 2012

PEDBZNÝ PROGRAM

CONGRESS HOTEL OSTRAVA

(díve hotel Atom) Tistná forma programu bude obsahovat také program pediatrického mini-sympózia, program posterové sekce a programy firemních sympózií.

ÚTERÝ, 24.01.2012

KONGRESOVÝ SÁL

Odpoledne

12:30 - 14:30 AKUTNÍ STAVY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Pedsedající: ... bude upesnno... Prof. MUDr. P Ventruba, DrSc. (Brno) MUDr.D.Seidlová, Ph.D., (Brno) Doc. MUDr. A. Paízek CSc., (Praha) MUDr.J.Boudný, PhD., (Brno) MUDr.P.Stourac (Brno) moderuje MUDr.P.Benes (Ostrava)

Nejzávaznjsí komplikace asistovaných reprodukcních technik Peripartální zivot ohrozující krvácení ­ konsensuální stanovisko 2011 Embolizace jako mozné esení peripartálního krvácení OBAAMA ­ CZ, aneb co pinesl projekt msícního sledování anesteziologické praxe na porodních oddleních v CR HELLP syndrom: jak ho ,,lécíme"? ­ panelová diskuse

14:30 - 14:45

Pestávka na kávu

14:45 - 16:10 Pedsedající:

NUTRICNÍ BLOK ... název bude upesnn...

Program je pipraven ve spolupráci se SKVIMP CLS JEP

... bude upesnno... Doc.MUDr.P.Tsinský (Praha) MUDr.E.Havel, Ph.D. (Hradec Králové) MUDr.F.Novák, Ph.D. (Praha) MUDr.R.Mottl, Ph.D. (Hradec Králové)

Novinky ve výziv kriticky nemocných 2011 Hypometabolismus, hypermetabolismus a výziva Refeeding a overfeeding kriticky nemocných Výziva a regenerace

16:30 - 17:30

HOT TOPICS IN INTENSIVE CARE ­ part I.

Moderatotrs: P. Dostál (Hradec Králové, Czech republic), J.Neiser (Ostrava, Czech Republic) ARDS - new perspectives M.Ranieri (Torino, Italy)

17:45 - 19:00 SYMPOZIUM fa NUTRICIA

21:00 UVÍTACÍ RECEPCE A PÍPITEK S ASTELLAS PHARMA s.r.o

ÚTERÝ, 24.01.2012

RUDOLFV SALÓNEK

Odpoledne

13:00 - 16:15

ZÁKLADY PRO INTENZIVNÍ MEDICÍNU ­ AKUTNÍ STAVY V ENDOKRINOLOGII

... program bude upesnn...

UTERÝ, 24.01.2012

GALERIE

Dopoledne - Odpoledne

09:00 - 16:00

MINISYMPOZIUM ,,NOVINKY INTENZIVNÍ PÉCE V PEDIATRII"

16:00 - 16:15

Pestávka na kávu

16:15 - 17:30 17:45 - 19:00

Sympozium fa .......... Sympozium fa ..........

STEDA, 25.01.2012

KOONGRESOVÝ SÁL 08:45 - 09:00 ZAHÁJENÍ KURZU

Dopoledne

MUDr. S. Nmecek, MBA., (Ostrava) MUDr. R. Kula, CSc., (Ostrava) Doc.MUDr. J. Firment, PhD., (Kosice)

09:00 - 10:15 ÚVODNÍ PEDNÁSKA S PANELOVOU DISKUSÍ Pedsedající: Prof.MUDr.V.Cerný, Ph.D., (Hradec Králové)., MUDr.V.Maláska, Ph.D., (Brno)., Doc.MUDr.J.Firment, CSc., (Kosice)., MUDr.R.Kula, CSc. (Ostrava)

Kontrola glykémie u kriticky nemocných pacient

MUDr. Ivan Novák (Plze)

10:15 - 10:30

Pestávka na kávu

10:30 - 12:30

HOT TOPICS IN INTENSIVE CARE ­ part II.

Moderatotrs: M. Matjovic (Pilsen, Czech Republic), V.Srámek (Brno, Czech Republic)

Acute intestinal distress syndrome Antimicrobial stewardship: What is it and where are we now ?

I. de Laet (Antwerpen, Belgium) L. Pagani (Geneva, Switzerland)

STEDA, 25.01.2012

KONGRESOVÝ SÁL

Odpoledne

13:30 - 14:50 NEJCASTJSÍ CHIRURGICKÉ PÍCINY SEPSE V INTENZIVNÍ MEDICÍN

Program je pipraven ve spolupráci se Sekcí intenzivní péce Ceské chirurgické spolecnosti

Pedsedající: MUDr. I.Satinský, Ph.D., (Havíov)., MUDr.Z. Serclová (Praha) Intraabdominální infekce ­ od teorie k praxi Septické stavy pi dehiscenci stevní anastomózy Kazuistika septického stavu na JIP Mediastinitída jako pícina septického stavu MUDr.I.Satinský., Ph.D., (Havíov) MUDr.Z.Serclová (Praha) Doc.MUDr.RNDr.M.Kaska, Ph.D. (Hradec Králové) MUDr. T. Bohanes, Ph.D (Olomouc)

14:50 - 15:00

Pestávka na kávu

15:00 - 16:20 ANTIBIOTICKÁ LÉCBA NA JIP V DOB NARSTAJÍCÍ REZISTENCE

Program pipraven ve spolupráci s cleny výboru Ceské spolecnosti infekcního lékaství CLS JEP a Spolecnosti pro lekarskou mikrobiologii CLS JEP

Pedsedající:

Doc. MUDr. J. Benes, CSc. (Praha), Prof. MUDr. M. Kolá, Ph.D. (Olomouc) Prof.MUDr.M.Kolá, Ph.D., (Olomouc) Doc.MUDr.J.Benes, CSc. (Praha) MUDr.O.Nyc, Ph.D., (Praha) MUDr.E.Chmeláová (Ostrava) Pestávka na kávu

Beta-laktamová antibiotika - jejich soucasné moznosti a limitace¨ Glykopeptidy - kdy je podávat a jak? Fluorochinolony - kde je jejich místo na JIP? Kolistin - kdy a jak ho pouzívat? 16:20 - 16:30

16:30 ­ 17:30 HOT TOPICS IN INTENSIVE CARE ­ part III. Moderatotrs: P. Sevcík (Brno, Czech Republic), K.Cvachovec (Prague, Czech Republic) Fever control in septic patients - beneficial or harmful ? P. Mackowiak (Baltimore, USA)

17:30 - 17:45

Pestávka na kávu

17:45 - 19:00

SYMPOZIUM fa FESENIUS KABI

21:00 SLÁVNOSTNÍ OTEVENÍ KURZU A PÍPITEK S FRESENIUS KABI

STEDA, 25.01.2012

RUDOLFV SALÓNEK 10:30 - 11:15 VYUKOVÁ LEKCE Bisní kompartment syndrom ­ update 2011 MUDr.P. Szturz (Ostrava)

Dopoledne

11:30 - 12:15

VYUKOVÁ LEKCE

MARS u selhání jater ­ update 2011 MUDr. I.Topolský (Bratislava)

STEDA, 25.01.2012

RUDOLFV SALÓNEK 13:30 - 14:15 SETKÁNÍ S EXPERTY

Odpoledne

Mikrobiální biofilm ­ nový cíl lécby ? Doc.MUDr. M. Niks, CSc., (Bratislava) MUDr. N.Mallátová (Ceské Budjovice)

14:30 - 15:15

SETKÁNÍ S EXPERTY

Jsou lécebné intervence u plicní a mimoplicní formy ARDS stejné ? MUDr.P.Dostál, PhD., (Hradec Králové) MUDr.J.Máca (Ostrava)

15:30 - 16:15 PRO-CON DISKUSE Casná CRRT u systémového prozántlivého stavu Moderátor: MUDr.M.Pauliny, Ph.D., (Bratislava) PRO: MUDr.P.Sklienka (Ostrava) CON: Doc.MUDr.A.Krouzecký, PhD (Plze)

16:30 - 17:15 VYUKOVÁ LEKCE Racionální strategie tekutinové lécby Doc.MUDr.V.Srámek, Ph.D., (Brno)

19:00

Prof. MUDr. P.Sevcík, CSc.

Putování Karakoramem aneb Máme se bát cest do Pákistánu? ­ cást 2.

STEDA, 25.01.2012

GALERIE 10:30 - 11:30 ASTHMA A CHOPN NA ICU

Dopoledne

Pedsedající: Doc.MUDr.P.Török, Ph.D., (Kosice), MUDr.J.Koutun (Bratislava) Status asthmaticus - farmakologická podpora Status asthmaticus - ventilacní podpora Exacerbace CHOPN na ICU MUDr.P.Suk (Brno) MUDr.P.Sttka (Brno) MUDr.P.Gasparec (Bratislava)

11:45 - 13:00

SYMPOZIUM fa ASTELLAS PHARMA

STEDA, 25.01.2012

GALERIE

Odpoledne

13:30 - 14:45

SYMPOZIUM fa ASTRA ZENECA

15:00 - 16:15

SYMPOZIUM ASOCIACE VÝROBC KLINICKÉ VÝZIVY

16:30 - 17:45

SYMPOZIUM fa B.BRAUN

18:00 - 19:15

SYMPOZIUM fa ORION PHARMA

CTVRTEK, 26.01.2012

KONGRESOVÝ SÁL

Dopoledne

08:30 - 10:10 INTENZIVNÍ PÉCE V INTERN - INTERNA JAKO INVAZIVNÍ OBOR

Program pipraven ve spolupráci s Ceskou internistickou spolecností CLS JEP

Pedsedající: MUDr.J.Maák, Ph.D. (Hradec Králové), Prof.MUDr.M.Matjovic, Ph.D., (Plze) Nové metody invazívní kardiologie Nové metody v digestívní endoskopii Plicní biopsie ­ indikace a techniky Nádor nebo pacient? Strategie agresivity protinádorové lécby Bisní katastrofy MUDr. J. Bis (Hradec Králové) Prof. MUDr. S. Rejchrt, Ph.D. (Hradec Králové) MUDr. V. Koblízek, Ph.D. (Hradec Králové) Prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D. (Olomouc) MUDr. J. Maák, Ph.D. (Hradec Králové)

10:10 - 10:30

Pestávka na kávu

10:30 ­ 12:00

URGENTNÍ MEDICINA A MEDICINA KATASTROF ..... program bude upesnn .......

Program pipraven ve spolupráci s Ceskou spolecností urgentní mediciny a mediciny katastrof CLS JEP

CTVRTEK, 26.01.2012

KONGRESOVÝ SÁL 13:30 - 15:10 BLOK CSIM .... program bude upesnn ...

Odpoledne

Program je pipraven ve spolupráci s Ceskou spolecností intenzivní medicíny CLS JEP

15:10 - 15:30

Pestávka na kávu

15:30 ­ 17:10

INTENZIVNÍ PÉCE V HEMATOLOGII .... program bude upesnn ...

Program je pipraven ve spolupráci s Ceskou hematologickou spolecností CLS JEP

17:10 - 17:30

Pestávka na kávu

17:30 - 18:45

SYMPOZIUM fa FRESENIUS KABI

21:00

GALA VECER A PÍPITEK S MSD

CTVRTEK, 26.01.2012

RUDOLFV SÁLÓNEK

Dopoledne

08:30 ­ 09:15 SETKÁNÍ S EXPERTY Antioxidancia u kriticky nemocných MUDr. J. Köppl (Bratislava) MUDr. S.Trenkler, Ph.D., (Kosice)

09:30 ­ 10:15 ... bude upesnno ...

10:30 ­ 11:15 SETKÁNÍ S EXPERTY Dysfunkce mitochondrií u kriticky nemocných Doc.MUDr.R. Záhorec, CSc. (Bratislava) MUDr.V.Chýlek (Ostrava)

11:30 ­ 12:15 SETKÁNÍ S EXPERTY De-eskalace antimykotické lécby MUDr.J.Haber, CSc. (Praha) MUDr.J.Tichý (Yeovil, UK)

CTVRTEK, 27.01.2011

RUDOLFV SALÓNEK

Odpoledne

13:30 - 14:15 PRO-CON DISKUSE Imunoglobuliny u kriticky nemocných Moderátor: MUDr.V.Chýlek (Ostrava) PRO: MUDr. M.Prcha, Ph.D. (Praha) CON: Prof.MUDr.M. Holub, Ph.D., (Praha)

14:30 - 15:15 VYUKOVÁ LEKCE Co vsechno lze vycíst z diurézy MUDr.N.Petejová (Ostrava)

15:30 - 16:15 SETKÁNÍ S EXPERTY Nutricní podpora ­ casn, nebo radji pozdji ? Doc.MUDr.J.Firment, Ph.D. (Kosice) MUDr. J.Koutun, CSc., (Bratislava)

16:30 - 17:15 VYUKOVÁ LEKCE Jakými parametry lze ídit tekutinovou resuscitaci ? MUDr.M.Paulíny, Ph.D., (Bratislava)

CTVRTEK, 26.01.2012

GALERIE 08:30 - 09:50 TRANSPLANTOLOGIE A INTENZIVNÍ PÉCE

Dopoledne

Pedsedající: Prof.MUDr.K.Cvachovec, CSc., (Praha)., MUDr.I.Volfová, Ph.D., (Ostrava) Zvýsení transplantacních aktivit zavedením dárcovských konzultant do nemocnic CR Bakteriální infekce u dárce - kontraindikace transplantace? Píprava dárce k odbru orgán Pacient s transplantovaným orgánem v intenzivní péci MUDr.P.Bezovský (Praha) MUDr.E.Pokorná, CSc., (Praha) MUDr.I.Volfová, Ph.D., (Ostrava) MUDr.E.Kieslichová, Ph.D., (Praha)

09:50 - 10:00

Pestávka na kávu

10:00 - 11:30

TEKUTINOVÁ LÉCBA

Pedsedající: MUDr.J.Koutun, CSc., (Bratislava)., MUDr.I.Novák (Plze) Krystaloidy versus koloidy ­ je nco nové? Jsou obavy z roztok skrob opodstatnné ? Koloidy po afée Boldt ? Kdy jest tekutiny a kdy jiz vazopresory ? MUDr.R. Kula, CSc., (Ostrava) Prof.MUDr.P.Sevcík, CSc., (Brno) Prof.MUDr.K.Cvachovec, CSc. (Praha) Prof.MUDr.M.Matjovic, Ph.D., (Plze)

11:45 ­ 13:00

SYMPOZIUM fa MSD

CTVRTEK, 26.01.2012

GALERIE 13:30 - 15:00 EPOSS .... program bude upesnn ...

Odpoledne

15:00 - 15:20

Pestávka na kávu

15:20 - 17:00 INTENZIVNÍ PÉCE V KARDIOCHIRURGII Pedsedající: MUDr.A.Bezina (Praha), MUDr.P.Pavlík (Brno)

Akutní endokarditida, soucasné moznosti diagnostiky a lécby Antibiotická peroperacní profylaxe ­ vyzadují nkteí pacienti speciální rezim? Infekcní komplikace z pohledu kardiochirurga Pínos monitorace marker zántu/sepse po velkém chirurgickém zákroku Mimotlní podpory obhu a/nebo ventilace u nekardiochirurgického pacienta.

MUDr.A.Bezina (Praha) MUDr.L.Marek, Ph.D., (Brno) MUDr.S. Cerný, CSc., (Praha) MUDr.P.Pavlík (Brno) MUDr.T.Dank (Ostrava) MUDr.T.Brat (Ostrava)

PÁTEK, 27.01.2012

KONGRESOVÝ SÁL

Dopoledne

08:30 - 10:10 BIOCHEMIE V INTENZIVNÍ PÉCI - NOVÉ BIOMARKERY A JEJICH ROLE U SEPTICKÝCH STAV Pedsedající: MUDr. E. Kieslichová, PhD., (Praha)., prof. MUDr. A. Jabor, CSc. (Praha) Nové biomarkery ­ co se zmnilo proti roku 2010 (transplantace srdce jako model) Sepse u pacient s jaterní cirhózou Presepsin: charakteristika, ocekávání a výsledky Prof.MUDr.A.Jabor, CSc., (Praha) MUDr.J.Franeková (Praha) MUDr. E. Kieslichová, PhD., (Praha) MUDr.J.Franeková (Praha) Prof.MUDr.A.Jabor, CSc., (Praha) MUDr.P.Secník, Jr., (Praha) MUDr.D.Merta (Praha) MUDr. H. Brodská, PhD., (Praha) MUDr.J.Valenta (Praha)

Presepsin v reálné praxi ICU Presepsin vs. ostatní markery sepse

10:10 - 10:30

Pestávka na kávu

10:30-12:00

NOVINKY V BEZKREVNÍ MEDICIN

Program je pipraven ve spolupráci s Ceskou spolecností bezkrevní medicíny

Pedsedající: Doc.MUDr.I.Cundrle,CSc., (Brno)., MUDr. B.Stibor (Baden, Austria) New versus old blood Umlá krev TEG versus ROTEM Pausální deleukotizace: realita nebo fikce? Novoseven v kardiochirurgii MUDr.B.Stibor (Baden, Austria) MUDr.H.Ondrásková,PhD., (Brno) Doc.MUDr.I.Cundrle, CSc., (Brno) MUDr.D.Seidlová, Ph.D., (Brno) MUDr.T.Schichel (Ostrava)

PÁTEK, 27.01.2012

RUDOLFV SALÓNEK 08:30 - 09:15 VYUKOVÁ LEKCE

Dopoledne

Soucasné moznosti hemodynamického monitorováni na ICU - srovnáni jednotlivych metod MUDr.B.Stibor (Baden, Austria)

09:30 - 10:15

VYUKOVÁ LEKCE

Myorelaxancia v intenzivní péci Doc. MUDr. M. Adamus, CSc. (Olomouc)

10:30 - 11:15

VYUKOVÁ LEKCE

Metabolicky syndrom a kritický stav MUDr.T.Kotulák (Praha)

11:30 - 12:15 SETKÁNÍ S EXPERTY Lze pedejít vývoji ALI/ARDS ? MUDr. I. Sas (Brno) MUDr. V. Zvonícek, Ph.D. (Brno)

PÁTEK, 27.01.2012

GALERIE

Dopoledne

08:30 - 10:30 WORKSHOP: KDYZ NEJDE ZAINTUBOVAT, ZAJISTIT ZÍLU A PULS SE ZTRÁCÍ ... ANEB ... JDE O CAS ...

Workshop pipraven ve spolupráci s portálem AKUTNE.CZ

Vedoucí workshopu: MUDr.K.Pelikán (Brno) Kdyz nejde zaintubovat, ... ... zajistit zílu ... ... a puls se ztrácí ... MUDr. K. Pelikán (Brno) MUDr. J. Kubalová (Jihlava) MUDr. Michal Otáhal (Praha), prap. Ducho (ACR)

Po skoncení teoretické cásti workshopu bude probíhat nácvik dovedností pod bedlivým dohledem zkusených lektor na modelech.

10:30 - 10:45

Pestávka na kávu

10:45 ­ 12:00

INTENZIVNÍ PÉCE V NEUROLOGII

... program bude upesnn ...

Information

14

19 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

155199