Read K_WEB_9-12 text version

Ef

K

fe iv ct e

p Se

t

em

b

2 er

,

1 20

2

®

SE

TA P

Ridge-Midvale To Arrott Transportation Center

Serving Germantown

Customer Service 215-580-7800 TDD/TTY 215-580-7853 www.septa.org

a nt

Av

19th St

on L

leas

18

Was h

Broad St

Ups

Kno

Old Yo

te Av

Hill East Line

STENTON STATION

Crescentville Rd

18th St

r Rd

5th St

nA v Martin Luther King H. S.

L

Ste

rk Rd

rr S

t

nto

Lawndale

Oxford Av

Mag

Wy n

co

Al Sum gon Av mer dale Av

ee A v Rob

59

East Chestnut Mt Airy

Mt P

West Oak Lane

Front St

11th St

lten

t

Roosevelt M. S.

XH

Av

18

rch S

L

Che

Sc Cou hool lter St House La

2nd St

5th St

STATION TULPEHOCKEN STATION Wa yn 53 e Av 65

Chestnut 23 B Hill West Germantown aynto St n Line H. S. Germantown Hospital GERMANTOWN

Chu

LaSalle Transportation Center University Girls Einstein WISTER Central H. S. Hospital H. S. STATION

J

Olney

Nedro Av

Olney Olney Square

Tabor R

Lindley Av Olney Av d 8

OLNEY STATION

8 J

One and

ker A v

75

Front St

Pickett t La alnu M. S. W

Castor Av

Mid val e

Wi

Av

R

Qu een Ro La os eve lt E Ro xp be wy rts Av

Philadelphia University Manayunk/ Norristown Line

ssa

QUEEN LANE STATION

Broad St Line

Lin

75 23

Broad St

William Penn Charter

co

hic Fairhill Park Av ko rk n A Nicetown Pa v ng nti H Hu

XH

Hunting Hunting Park Park Hunting Park Av Luzerne St Erie Av

ing Ris Sun Av

Whita

Germantown Friends School Pennsylvania School for the Deaf WAYNE Way 53 ne A JUNCTION v STATION

Germantown

Fisher Av

1

R

Logan

Wyoming Av

Olney H. S. lvd B evelt Roos

Friends Hospital

Cancer Treatment Centers of America Juniata Park

75

ln

Wingohocking St

Dr

Frankford Creek

89

Lan Sum gdon mer St dale Av Cas tor Av

Fern Rock

Fern Rock Transportation Champlost Av Center

Ris

WASHINGTON LANE STATION

Lansdale/Doylestown, d Warminster and aR Fox Chase Line West Trenton Lines ak L O LAWNDALE a Oak L Oak Lane STATION Robbi Che ns A 66th Av East Oak Lane ltenham v Av 65th Av 18 Chelten Av 57 Ste Chelten Av 28 nto Godfrey Av 26 nA v

16 55 80 22

ingt

Av d Rising Sun lv lt B Plaza Fels H. S. eve oos R Northeast Ad Tower Center Frankford am Roo 1 s 59 Transportation sev 26 Av Center Blv elt d Northwood Aria

24 Frankford H. S. Health

Crescentville

Supply Center

ing

Oxford Navy Aviation Circle

Su

nA v

Tab o

Wh itak

al S

nA v

t

er A v

Tys o

a

Og

s Martin

v zA ont

d Mill R

20th St

Wister St

bins

Rd

Clearfield St

Fairmount Park

Lehigh Av

4 NORTH PHILADELPHIA STATION

29th St

22nd St

5th St

Center City

Center City

Front St

2nd St

ALLEGHENY STATION

NORTH PHILADELPHIA

69th Street Transportation Center

Ma

East Rid STATION Career Academy ge Av Falls Allegheny Av

Ferry

EAST FALLS

Randolph

Tioga

16

N

© SEPTA 9/2012

Ke t-Fra ns n ing kfor Fra ton d L nk Av ine for dA v

Allegheny Av

rke

Ger ma

wn nto

Av

C St

Fou

(Frankford)

Ad am

lkro

Oxford

dS

v sA

Be lfie ld Av

Ger ma wn nto

t

Orth

odo S x St t

Arr ott

Av

89

Ada

Arrott Transportation Center 3 5 56

v ms A

Juniata Park

Erie Av

Av Trenton sdale Line Torre

56

3 5

South Philadelphia

Av

Kelly Dr Schuylkill River

Ridge Av

MONDAYS THROUGH FRIDAYS

To Ridge-Midvale

Arrott Transportation Center Ridge & Midvale Avs Ridge & Midvale Avs Tower Blvd and Roosevelt Blvd

To Arrott Transportation Center

Arrott Transportation Center

5.59 6.29 6.50 7.04 7.18 7.32 7.45 7.56 8.06 8.16 8.26 8.36 8.47 8.58 9.08 9.19 9.29 9.40 9.53 10.06 10.20 10.34 10.49 11.04 11.19 11.34 11.50 12.06 12.23 12.39 12.55 1.11 1.28 1.44 2.00 2.16 2.33 2.49 3.05 3.23 3.39 3.55 4.08 4.20 4.27 4.35 4.43 4.51 4.59 5.07 5.15 5.23 5.31 5.39 5.47 5.55 6.03 6.10 6.18 6.25 6.33 6.41 6.49 6.57 7.05 7.13 7.19 7.26 7.35 7.45 7.57 8.09 8.24 8.43 9.03 9.25 9.48 10.13 10.37 11.04 11.33 12.03 12.32 1.02 1.32 2.02 2.37

4.26 4.47 5.07 5.25 5.37 5.45 5.54 6.04 6.14 6.24 6.34 6.42 6.52 7.01 7.12 7.23 7.34 7.45 7.55 8.06 8.19 8.32 8.48 9.05 9.21 9.37 9.53 10.09 10.25 10.40 10.56 11.12 11.28 11.44 12.01 12.17 12.33 12.49 1.05 1.21 1.37 1.52 2.05 2.16 2.25 2.34 2.41 2.49 2.56 3.04 3.12 3.20 3.28 3.36 3.44 3.52 4.00 4.08 4.16 4.24 4.32 4.40 4.48 4.56 5.04 5.12 5.21 5.31 5.43 5.55 6.07 6.21 6.40 7.00 7.20 7.41 8.03 8.27 8.55 9.25 9.56 10.26 10.58 11.28 12.04 12.44 1.24

4.32 4.53 5.13 5.31 5.43 5.51 6.01 6.11 6.21 6.31 6.41 6.49 6.59 7.09 7.20 7.31 7.42 7.53 8.04 8.15 8.28 8.41 8.57 9.13 9.29 9.45 10.01 10.17 10.33 10.48 11.04 11.20 11.36 11.52 12.08 12.24 12.40 12.56 1.12 1.28 1.44 1.59 2.13 2.24 2.33 2.42 2.49 2.57 3.05 3.13 3.21 3.29 3.37 3.45 3.53 4.01 4.09 4.17 4.25 4.33 4.41 4.49 4.57 5.05 5.13 5.21 5.30 5.40 5.52 6.03 6.15 6.29 6.48 7.08 7.28 7.49 8.10 8.34 9.02 9.32 10.03 10.33 11.05 11.35 12.11 12.51 1.31

AM SERVICE 4.40 4.44 4.52 5.02 5.06 5.15 5.22 5.26 5.35 5.40 5.44 5.53 5.52 5.56 6.05 6.02 6.12 6.22 6.32 6.42 6.52 7.01 7.11 7.21 7.32 7.43 7.54 8.05 8.16 8.27 8.40 8.53 9.08 9.24 9.40 9.56 10.12 10.28 10.44 11.00 6.07 6.17 6.27 6.37 6.47 6.57 7.07 7.17 7.27 7.38 7.49 8.00 8.11 8.22 8.33 8.46 8.59 9.13 9.29 9.45 10.01 10.17 10.33 10.49 11.05 6.17 6.27 6.37 6.47 6.57 7.07 7.19 7.29 7.39 7.50 8.01 8.11 8.22 8.33 8.44 8.57 9.10 9.24 9.40 9.56 10.12 10.28 10.44 11.00 11.16

4.57 5.20 5.40 5.58 6.11 6.23 6.33 6.43 6.53 7.03 7.14 7.26 7.36 7.46 7.57 8.09 8.19 8.30 8.41 8.52 9.05 9.17 9.31 9.47 10.03 10.19 10.35 10.51 11.08 11.24 11.40 11.56 12.12 12.28 12.44 1.00 1.16 1.32 1.48 2.04 2.20 2.36 2.50 3.01 3.10 3.19 3.27 3.35 3.43 3.51 3.59 4.07 4.15 4.23 4.31 4.39 4.47 4.55 5.03 5.10 5.18 5.26 5.34 5.42 5.50 5.58 6.06 6.16 6.26 6.37 6.49 7.03 7.21 7.41 8.01 8.21 8.42 9.06 9.34 10.04 10.33 11.03 11.33 12.03

5.05 5.29 5.49 6.07 6.21 6.33 6.43 6.53 7.03 7.14 7.25 7.37 7.47 7.57 8.08 8.20 8.30 8.41 8.52 9.03 9.16 9.28 9.42 9.58 10.13 10.29 10.45 11.01 11.18 11.34 11.50 12.06 12.22 12.38 12.54 1.10 1.26 1.42 1.58 2.14 2.30 2.46 3.00 3.12 3.21 3.30 3.38 3.46 3.54 4.02 4.10 4.18 4.26 4.34 4.42 4.50 4.58 5.06 5.14 5.21 5.29 5.37 5.45 5.53 6.01 6.09 6.16 6.26 6.36 6.47 6.59 7.12 7.30 7.50 8.10 8.30 8.51 9.15 9.43 10.13 10.42 11.12 11.42 12.12 12.46 -----

5.14 5.40 6.00 6.14 6.28 6.41 6.52 7.03 7.13 7.23 7.33 7.42 7.52 8.03 8.14 8.25 8.36 8.47 9.01 9.14 9.28 9.41 9.56 10.11 10.26 10.41 10.57 11.13 11.29 11.45 12.01 12.17 12.33 12.49 1.05 1.21 1.37 1.52 2.08 2.24 2.39 2.54 3.07 3.19 3.27 3.36 3.44 3.52 4.00 4.08 4.16 4.24 4.32 4.41 4.49 4.57 5.05 5.13 5.21 5.29 5.37 5.45 5.54 6.02 6.10 6.18 6.26 6.34 6.44 6.55 7.07 7.19 7.35 7.55 8.15 8.38 9.02 9.27 9.54 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 -----

5.23 5.49 6.09 6.23 6.37 6.50 7.02 7.13 7.23 7.33 7.43 7.52 8.03 8.14 8.25 8.36 8.47 8.58 9.11 9.24 9.38 9.51 10.06 10.21 10.36 10.51 11.07 11.23 11.39 11.55 12.11 12.27 12.43 12.59 1.15 1.31 1.47 2.02 2.18 2.34 2.49 3.05 3.18 3.30 3.38 3.47 3.55 4.03 4.11 4.19 4.27 4.35 4.43 4.52 5.00 5.08 5.16 5.24 5.32 5.40 5.48 5.56 6.04 6.12 6.20 6.28 6.36 6.44 6.54 7.04 7.16 7.28 7.44 8.04 8.24 8.47 9.11 9.36 10.02 10.29 10.59 11.29 11.59 12.29 12.59 1.29 2.04

AM SERVICE 5.31 5.36 5.41 5.57 6.03 6.09 6.18 6.24 6.30 6.32 6.38 6.44 6.46 6.52 6.58 6.59 7.12 7.23 7.33 7.43 7.53 8.03 8.14 8.25 8.36 8.47 8.58 9.09 9.22 9.35 9.49 10.03 10.18 10.33 10.48 7.05 7.18 7.29 7.39 7.49 7.59 8.09 8.20 8.31 8.42 8.53 9.04 9.15 9.28 9.41 9.55 10.09 10.24 10.39 10.54 7.11 7.24 7.35 7.45 7.55 8.05 8.15 8.26 8.37 8.48 8.59 9.10 9.21 9.34 9.47 10.01 10.15 10.30 10.45 11.00

11.16 11.21 11.32 11.32 11.37 11.48 11.48 11.53 12.04 12.04 12.09 12.20 PM SERVICE 12.20 12.36 12.52 1.08 1.24 1.40 1.56 2.12 2.26 2.37 2.46 2.55 3.03 3.11 3.19 3.27 3.35 3.43 3.51 3.59 4.07 4.15 4.23 4.31 4.39 4.47 4.55 5.03 5.11 5.19 5.27 5.35 5.44 5.54 6.05 6.16 6.28 6.42 7.00 7.20 7.40 8.01 8.22 8.46 9.14 9.44 10.14 10.44 11.15 11.45 12.25 12.41 12.57 1.13 1.29 1.45 2.01 2.17 2.31 2.42 2.51 3.00 3.08 3.16 3.24 3.32 3.40 3.48 3.56 4.04 4.12 4.20 4.28 4.36 4.44 4.52 5.00 5.08 5.16 5.24 5.32 5.40 5.49 5.59 6.10 6.21 6.33 6.47 7.05 7.25 7.45 8.06 8.27 8.51 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.36 12.52 1.08 1.24 1.40 1.56 2.12 2.28 2.42 2.53 3.02 3.11 3.19 3.27 3.35 3.43 3.51 3.59 4.07 4.15 4.23 4.31 4.39 4.47 4.55 5.03 5.11 5.19 5.27 5.35 5.43 5.51 6.00 6.10 6.20 6.31 6.43 6.57 7.15 7.35 7.55 8.16 8.37 9.01 9.29 9.59 10.28 10.58 11.28 11.58

11.03 11.09 11.15 11.19 11.25 11.31 11.35 11.41 11.47 11.51 11.57 12.03 12.07 12.13 12.19 PM SERVICE 12.23 12.39 12.55 1.11 1.27 1.43 1.59 2.15 2.31 2.47 3.02 3.18 3.31 3.43 3.51 4.00 4.08 4.16 4.24 4.32 4.40 4.48 4.56 5.04 5.12 5.20 5.28 5.36 5.44 5.52 6.00 6.08 6.16 6.24 6.32 6.40 6.48 6.56 7.05 7.15 7.27 7.39 7.55 8.14 8.34 8.57 9.20 9.45 10.11 10.38 12.29 12.45 1.01 1.17 1.33 1.49 2.05 2.21 2.37 2.53 3.09 3.25 3.38 3.50 3.58 4.06 4.14 4.22 4.30 4.38 4.46 4.54 5.02 5.10 5.18 5.26 5.34 5.42 5.50 5.58 6.06 6.14 6.22 6.30 6.38 6.46 6.54 7.02 7.11 7.21 7.33 7.45 8.01 8.20 8.40 9.02 9.25 9.50 10.16 10.43 12.35 12.51 1.08 1.24 1.40 1.56 2.12 2.28 2.44 3.00 3.16 3.32 3.45 3.57 4.05 4.13 4.21 4.29 4.37 4.45 4.53 5.01 5.09 5.17 5.25 5.33 5.41 5.49 5.57 6.05 6.13 6.21 6.29 6.37 6.45 6.53 7.01 7.08 7.17 7.27 7.39 7.51 8.07 8.26 8.46 9.08 9.31 9.56 10.21 10.48

11.07 11.12 11.17 11.27 11.37 11.42 11.47 11.57 12.07 12.12 12.17 12.26 AFTER MIDNIGHT SERVICE 12.37 1.07 1.37 2.12 12.42 1.12 1.42 2.17 12.47 1.17 1.47 2.22 12.56 1.26 1.56 2.31

AFTER MIDNIGHT SERVICE 12.20 12.24 12.32 12.37 1.00 1.04 1.12 1.17 1.40 1.44 1.52 1.57

Subject To Change

Roosevelt Blvd and Friends Hospital

5.53 6.22 6.43 6.57 7.11 7.25 7.38 7.49 7.59 8.09 8.19 8.29 8.40 8.51 9.02 9.13 9.23 9.34 9.47 10.00 10.14 10.28 10.43 10.58 11.13 11.28 11.44 12.00 12.17 12.33 12.49 1.05 1.22 1.38 1.54 2.10 2.27 2.43 2.59 3.16 3.32 3.48 4.01 4.13 4.20 4.28 4.36 4.44 4.52 5.00 5.08 5.16 5.24 5.32 5.40 5.48 5.56 6.04 6.12 6.19 6.27 6.35 6.43 6.51 6.59 7.07 7.13 7.20 7.29 7.39 7.51 8.03 8.18 8.37 8.57 9.19 9.42 10.07 10.31 10.58

Wyncote Av and Wister St

Chelten and Wayne Avs

Chelten and Wayne Avs

Chew and Chelten Avs

66th Av and Broad St

66th Av and York Rd

5th St and Godfrey Av

5th St and Godfrey Av

SATURDAYS

To Ridge-Midvale

Arrott Transportation Center Ridge & Midvale Avs Ridge & Midvale Avs Tower Blvd and Roosevelt Blvd

To Arrott Transportation Center

Roosevelt Blvd and Friends Hospital Arrott Transportation Center

5.58 6.28 6.58 7.31 8.01 8.31 8.59 9.24 9.51 10.15 10.36 10.56 11.17 11.37 11.59 12.20 12.41 1.01 1.22 1.43 2.04 2.24 2.44 3.05 3.25 3.45 4.05 4.25 4.45 5.05 5.23 5.43 6.03 6.19 6.38 6.57 7.15 7.33 7.51 8.12 8.34 9.04 9.30 10.00 10.28 10.58 11.27 6.06 6.36 7.06 7.39 8.09 8.39 9.07 9.32 9.59 10.23 10.44 11.04 11.25 11.45 12.07 12.28 12.49 1.09 1.30 1.51 2.12 2.32 2.52 3.13 3.33 3.53 4.13 4.33 4.53 5.13 5.31 5.51 6.11 6.27 6.46 7.05 7.22 7.40 7.58 8.19 8.41 9.11 9.37 10.07 10.35 11.05 11.33 12.03 12.31 1.02 1.32 2.02 2.37 12.56 1.26 1.56 2.31

Wyncote Av and Wister St

Chelten and Wayne Avs

Chelten and Wayne Avs

Chew and Chelten Avs

66th Av and Broad St

66th Av and York Rd

8.14 8.42 9.07 9.31 9.55 10.16 10.36 10.57 11.17 11.38 11.59 12.20 2.23 2.44 3.04 3.24 3.44 4.04 4.24 4.44 5.04 5.24 5.44 6.02 6.21 6.40 6.59 7.17 7.35 7.56 8.18 8.48 9.15 9.45 10.13 10.43 11.12 12.42 1.12 1.42 2.17

5th St and Godfrey Av

4.33 5.03 5.33 6.02 6.32 6.59 7.25 7.50 8.11 8.32 8.53 9.13 9.30 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.27 11.48 12.08 12.29 12.50 1.10 1.30 1.50 2.10 2.30 2.50 3.10 3.30 3.50 4.10 4.30 4.51 5.10 5.30 5.51 6.12 6.34 6.57 7.27 7.58 8.28 8.58 9.28 9.58 10.28 10.58 11.28 12.04 12.44 1.24

4.39 5.09 5.39 6.08 6.38 7.05 7.31 7.56 8.17 8.38 8.59 9.19 9.36 9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.34 11.55 12.15 12.36 12.57 1.17 1.37 1.57 2.17 2.37 2.57 3.17 3.37 3.57 4.17 4.37 4.58 5.18 5.38 5.59 6.19 6.41 7.03 7.33 8.05 8.35 9.05 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.11 12.51 1.31

AM SERVICE 4.47 4.52 4.59 5.17 5.22 5.30 5.47 5.52 6.00 6.16 6.22 6.30 6.46 6.52 7.00 7.13 7.39 8.04 8.25 8.46 9.07 9.27 9.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.48 12.09 7.20 7.46 8.11 8.32 8.53 9.14 9.34 9.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.55 12.16 7.30 7.56 8.21 8.42 9.03 9.24 9.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.45 12.06 12.27

5.04 5.36 6.06 6.36 7.06 7.36 8.02 8.27 8.48 9.09 9.30 9.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.53 12.14 12.35 12.55 1.16 1.37 1.57 2.17 2.37 2.57 3.17 3.37 3.57 4.17 4.37 4.57 5.16 5.35 5.55 6.14 6.33 6.53 7.15 7.37 8.07 8.37 9.07 9.36

5.15 5.47 6.17 6.47 7.17 7.47 8.13 8.38 8.59 9.20 9.42 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.45 12.06 12.27 12.48 1.08 1.29 1.50 2.10 2.30 2.50 3.10 3.30 3.50 4.10 4.30 4.50 5.10 5.28 5.47 6.07 6.25 6.44 7.04 7.25 7.47 8.17 8.47 9.17 9.46 10.16 10.46 11.14 11.42 12.12 12.46 -----

5.23 5.53 6.23 6.52 7.22 7.52 8.20 8.45 9.08 9.28 9.49 10.09 10.30 10.50 11.10 11.31 11.52 12.12 12.33 12.54 1.15 1.35 1.55 2.16 2.36 2.56 3.16 3.36 3.56 4.16 4.36 4.56 5.16 5.34 5.54 6.13 6.32 6.52 7.10 7.31 7.54 8.24 8.53 9.23 9.51 10.21 10.51 11.21 11.50 12.21 12.51 -----

5.31 6.01 6.31 7.00 7.30 8.00 8.28 8.53 9.16 9.37 9.58 10.18 10.39 10.59 11.19 11.40 12.01 12.21 12.42 1.03 1.24 1.44 2.04 2.25 2.45 3.05 3.25 3.45 4.05 4.25 4.45 5.04 5.24 5.42 6.02 6.21 6.40 7.00 7.18 7.39 8.02 8.32 9.01 9.31 9.59 10.29 10.59 11.29 11.58 12.29 12.59 1.29 2.04

AM SERVICE 5.39 5.44 5.49 6.09 6.14 6.19 6.39 6.44 6.49 7.09 7.14 7.20 7.39 7.44 7.50 8.09 8.37 9.02 9.25 9.49 10.10 10.30 10.51 11.11 11.31 11.52 12.13 8.20 8.48 9.13 9.38 10.02 10.23 10.43 11.04 11.24 11.45 12.06 12.27

PM SERVICE 12.29 12.36 12.47 12.50 12.57 1.08 1.11 1.18 1.29 1.31 1.38 1.49 1.51 1.58 2.09 2.11 2.31 2.51 3.11 3.31 3.51 4.11 4.31 4.51 5.11 5.31 5.51 6.11 6.31 6.53 7.15 7.45 8.16 8.46 9.16 2.18 2.38 2.58 3.18 3.38 3.58 4.18 4.38 4.58 5.18 5.38 5.58 6.18 6.38 7.00 7.22 7.52 8.22 8.52 9.21 2.29 2.49 3.09 3.29 3.49 4.09 4.29 4.49 5.09 5.28 5.48 6.08 6.27 6.47 7.09 7.31 8.01 8.31 9.01 9.30

PM SERVICE 12.33 12.40 12.47 12.54 1.01 1.08 1.15 1.22 1.29 1.36 1.43 1.50 1.56 2.03 2.10 2.16 2.37 2.57 3.17 3.37 3.57 4.17 4.37 4.57 5.17 5.37 5.55 6.14 6.33 6.52 7.11 7.29 7.50 8.12 8.42 9.10 9.40 10.08 10.38 11.07 2.30 2.51 3.11 3.31 3.51 4.11 4.31 4.51 5.11 5.31 5.51 6.08 6.27 6.46 7.05 7.23 7.41 8.02 8.24 8.54 9.20 9.50 10.18 10.48 11.17

9.46 9.51 10.00 10.06 10.16 10.21 10.30 10.36 10.46 10.51 11.00 11.05 11.15 11.19 11.28 11.33 11.45 11.49 11.58 12.03 AFTER MIDNIGHT SERVICE 12.20 1.00 1.40 12.24 1.04 1.44 12.32 1.12 1.52 12.37 1.17 1.57

11.37 11.42 11.47 11.57 12.06 12.11 12.16 12.25 AFTER MIDNIGHT SERVICE 12.37 1.07 1.37 2.12 12.47 1.17 1.47 2.22

5th St and Godfrey Av

SUNDAYS

To Ridge-Midvale

Arrott Transportation Center Ridge & Midvale Avs Ridge & Midvale Avs Tower Blvd and Roosevelt Blvd 5th St and Godfrey Av

To Arrott Transportation Center

Arrott Transportation Center

6.58 7.28 7.58 8.28 9.06 9.34 10.06 10.38 11.08 11.38 12.08 12.40 1.12 1.44 2.14 2.44 3.14 3.43 4.13 4.43 5.13 5.43 6.13 6.40 7.08 7.37 8.05 8.35 9.14 9.54 10.34 11.13 11.52 12.26 1.02 1.32 2.02 2.37

AM SERVICE 5.30 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 4.30 5.00 5.30 5.59 6.29 6.59 7.39 8.19 9.00 9.40 10.17 10.53 11.28 12.04 12.44 1.24 5.36 6.06 6.36 7.06 7.36 8.06 8.36 9.07 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07 4.37 5.07 5.37 6.06 6.36 7.06 7.46 8.26 9.07 9.47 10.24 11.00 11.35 12.11 12.51 1.31 5.44 6.14 6.44 7.14 7.44 8.14 8.44 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 5.49 6.19 6.49 7.19 7.49 8.19 8.49 9.21 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 5.57 6.27 6.57 7.27 7.57 8.27 8.57 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 6.03 6.33 7.03 7.33 8.03 8.33 9.03 9.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10 4.40 5.10 5.40 6.10 6.37 7.07 7.37 8.17 8.57 9.36 10.16 10.53 6.13 6.43 7.13 7.43 8.13 8.43 9.13 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20 4.50 5.20 5.50 6.20 6.47 7.17 7.47 8.27 9.07 9.46 10.26 11.03 11.37 12.12 12.46 ----6.15 6.45 7.15 7.45 8.18 8.45 9.17 9.49 10.19 10.49 11.19 11.48 12.20 12.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 4.52 5.22 5.53 6.21 6.50 7.18 7.48 8.28 9.10 9.50 10.30 11.10 11.45 12.21 12.51 ----6.23 6.53 7.23 7.53 8.26 8.54 9.26 9.58 10.28 10.58 11.28 11.57 12.29 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.31 5.01 5.31 6.01 6.29 6.58 7.26 7.56 8.36 9.18 9.58 10.38 11.18 11.53 12.29 12.59 1.29 2.04

AM SERVICE 6.31 7.01 7.31 8.01 8.36 9.04 9.36 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 6.36 7.06 7.36 8.06 8.41 9.09 9.41 10.13 10.43 11.13 11.43 12.14 6.41 7.11 7.41 8.11 8.47 9.15 9.47 10.19 10.49 11.19 11.49 12.20 6.50 7.20 7.50 8.20 8.58 9.26 9.58 10.30 11.00 11.30 12.00 12.32 1.04 1.36 2.06 2.36 3.06 3.35 4.05 4.35 5.05 5.35 6.05 6.32 7.00 7.29 7.57 8.27 9.07 9.47 10.27 11.07 11.46 12.20

PM SERVICE 12.17 12.23 12.34 12.47 12.53 1.04 1.17 1.23 1.34 1.47 1.53 2.04 2.17 2.23 2.34 2.47 3.17 3.47 4.17 4.47 5.17 5.47 6.16 6.46 7.16 7.56 8.36 9.17 9.57 10.34 2.53 3.23 3.53 4.23 4.53 5.23 5.53 6.22 6.52 7.22 8.02 8.42 9.22 10.02 10.39 3.04 3.34 4.04 4.34 5.04 5.34 6.04 6.31 7.01 7.31 8.11 8.51 9.31 10.11 10.48

PM SERVICE 12.40 12.46 12.52 1.12 1.18 1.24 1.42 1.48 1.54 2.12 2.18 2.24 2.42 2.48 2.54 3.12 3.42 4.12 4.42 5.12 5.42 6.11 6.39 7.08 7.36 8.06 8.46 9.27 10.07 10.47 11.26 12.01 3.18 3.48 4.18 4.48 5.18 5.48 6.17 6.45 7.14 7.42 8.12 8.52 9.32 10.12 10.52 11.31 12.06 3.24 3.54 4.24 4.54 5.24 5.54 6.22 6.50 7.19 7.47 8.17 8.57 9.37 10.17 10.57 11.36 12.11

11.10 11.14 11.23 11.28 11.45 11.49 11.58 12.03 AFTER MIDNIGHT SERVICE 12.20 1.00 1.40 12.24 1.04 1.44 12.32 1.12 1.52 12.37 1.17 1.57

AFTER MIDNIGHT SERVICE 12.37 12.42 12.47 12.56 1.07 1.12 1.17 1.26 1.37 1.42 1.47 1.56 2.12 2.17 2.22 2.31

TRAVEL TIPS

· Sunday schedule will be operated on New Year's, Memorial, Independence, Labor, Thanksgiving and Christmas days. · Fare payment options: cash, transfers, tokens, passes. Go to www.septa.org or m.septa.org for schedules & real time information. Try Schedules to Go for next 10 scheduled trips (smart phone users) or SMS Schedules for next 4 scheduled trips (by text message); See bus/trolley locations on TransitView. · To SAVE Money on Your Commute visit www.thecommuterschoice.com

5th St and Godfrey Av Roosevelt Blvd and Friends Hospital

Wyncote Av and Wister St

Chelten and Wayne Avs

Chelten and Wayne Avs

Chew and Chelten Avs

66th Av and Broad St

66th Av and York Rd

Information

K_WEB_9-12

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

473596


You might also be interested in

BETA
SEPTA
BSL_WEB_2-13
pdf2