Read Limtra_dimensioneringstabellf.pdf text version

Allmänt Bygg i trä

Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt, utvändigt, renovering och en allmän om material, tillbehör och hobbysnickerier. Alla byggbeskrivningar finns också på vår hemsida. Där finns även en interaktiv tjänst som ger möjlighet att måttanpassa byggprojekt efter egna förutsättningar samt skriva ut arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan. För fler tips och idéer om god träanvändning besök våra informationssidor: www.byggbeskrivningar.se

Byggbeskrivning

Allmänt

Limträ ­ Dimensioneringstabeller

Bra lim att v trä eta om

1

Limträ ­ Dimensioneringstabeller

Dimensioneringstabeller

Exempel på användning av limträ till småhus. Tabellerna innehåller lagerdimensioner med några få undantag. Limträ har hållfasthetsklass L40, med undantag för limträ med två eller tre lameller som har hållfasthetsklass LK30. Av utrymmesskäl innehåller tabellerna snölastvärde 2,0 respektive 3,5 kN/m2. Zoner för snölast framgår av snözonkartan nedan. Vid andra snölastvärden eller vid tveksamhet över vilket värde som gäller i ett enskilt fall, kontakta en erfaren byggnadsingenjör/byggnadskonstruktör eller någon av limträtillverkarna. Alla mått är i mm där inget annat anges.

4,5

L

B

Tabell 1. Takbalk, längsgående i nock, två stöd.

Balkdimension och motsvarande deformation hos fritt upplagd nockbalk i byggnad med takkonstruktion tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). Fri taklutning. Nedböjningskrav L/300 är uppfyllt. Accepteras inte angiven nedböjning kan man öka limträbalkens dimension alternativt beställa balk med överhöjning. Vid osäkerhet, kontakta en byggnadsingenjör/byggnadskonstruktör eller någon av limträtillverkarna.

Takkonstruktion: Takpannor, isolering och invändig beklädnad, 90 kg/m2 Snözon 2,0 (se snözonkarta) Snözon 3,5 (se snözonkarta) Pelarlast kN Balkens dimension mm Nedböjning mm Pelarlast kN Husets mått Bredd x Längd BxL m Balkens dimension mm Nedböjning mm

Allmänt

Bygglov Bygganmälan* Bra att veta om impregnerat trä* Nymålning Måla utomhus* Bra att veta om trä* Skruv- och Spikguide* Snickarskola* Måla inomhus Bra att veta om limträ Limträ ­ Dimensioneringstabeller

Förstukvist* Lusthus* Utedass* Trädgårdskompost* Cykelförråd* Utvändiga träpaneler Skateboardramper Jakttorn

Zoner för snölast på mark, som med en sannolikhet av 0,98 inte överskrids på ett år.

Källa: Boverkets Författningssamling.

2,5 4,5 3,5 3,0 3,5 LULEÅ 3,5 3,5 3,5

Invändigt

Utvändigt

Altan* Trädäck på mark* Bryggor* Carport* Tilläggsisolering av fasad* Garage* Boden* Trappor* Grindar* Staket och plank* Bockar* Enkelboden* Enkelstugan* Tak över uterum* Trädgårdsmöbler* Lekstuga*

Bastu* Invändiga träpaneler* Lägga trägolv* Snickra med limfog Montera lister och profiler

5,5 4,5 3,5 5,5 2,5 ÖSTERSUND 3,5 2,5 4,5 HÄRNÖSAND 3,5 3,0 UMEÅ

Renovering

Byta fönster* Montera dörr* Bygga innervägg* Takpåbyggnad Tillbyggnad

Faktablad: Så här många löpmeter behöver du till 1 m2 * Finns även som film i Bygg i trä-boxen (bygg-dvdfilmerna)

3,5 3,5 3,5 3,0

3,5

2,5

Skogsindustrierna Box 55525 102 04 Stockholm Tel: 08-762 72 60 Fax: 08-762 79 90 E-post: [email protected] www.skogsindustrierna.org

Innehållet i byggbeskrivningen bygger på infor-

3,0 KARLSTAD 2,0

3,0

FALUN 2,5 UPPSALA VÄSTERÅS

GÄVLE

2,0 STOCKHOLM

mation som tillhandahållits av olika experter och materialleverantörer. Föreningen Sveriges Skogsindustrier tar inte något ansvar för skada som må

1,5 2,0

orsakas på grund av innehållet i byggbeskrivningen. Rättigheterna till innehållet i denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. Missbruk beivras. Kopiering av innehållet är förbjudet. Denna folder är tryckt på ett miljövänligt papper. © Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2007

ÖREBRO 2,5 1,5 LINKÖPING 2,0 2,5 JÖNKÖPING 2,5 VÄXJÖ 2,0 KALMAR

NYKÖPING

2,0

GÖTEBORG

VISBY 2,5 2,0 2,0 1,5

2,5

HALMSTAD

3,0

3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x

3 4 5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 8 10

90 x 225 90 x 270 115 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 90 x 225 90 x 270 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 630* 90 x 225 90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630* 140 x 675* 90 x 270 90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 720* 90 x 270 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 630* 140 x 765*

7 13 16 19 16 13 27 9 17 12 20 18 17 30 11 13 15 14 13 22 30 9 16 18 17 14 23 31 9 8 17 19 17 22 31

8 11 14 16 19 22 28 11 14 18 22 26 29 37 13 18 22 27 32 37 46 16 21 27 32 38 44 55 19 24 31 38 44 51 64

90 x 225 90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 720* 90 x 270 115 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 630* 140 x 720* 90 x 270 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 630* 140 x 765* 90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 630* 140 x 675* 140 x 810* 90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 630* 140 x 720* 165 x 810*

10 12 14 13 12 18 24 8 12 15 17 15 20 32 10 9 17 19 18 24 33 8 11 12 12 17 24 34 9 13 14 14 20 23 23

12 16 21 25 29 34 43 16 21 27 33 39 45 56 20 26 34 41 48 55 70 24 33 41 49 58 66 83 28 38 48 57 67 77 97

* Ej lagerdimension. Tabell 1 fortsätter på nästa sida.

MALMÖ

Pangea design

1,5 1,0

KARLSKRONA

Cirkapris 20 kronor

Limträ ­ Dimensioneringstabeller

C C C

C

C

C

L

L

B

B/4

B/4

B/4 B

B/4 L

L

Fortsättning tabell 1. Takbalk, längsgående i nock, två stöd.

Takkonstruktion: Takpannor, isolering och invändig beklädnad, 90 kg/m2 Snözon 2,0 (se snözonkarta) Husets mått Bredd x Längd BxL m Balkens dimension mm Nedböjning mm Pelarlast kN Snözon 3,5 (se snözonkarta) Balkens dimension mm Nedböjning mm Pelarlast kN

Tabell 2. Takbalkar, 3 st längsgående, två stöd.

Balkdimension och motsvarande deformation hos fritt upplagda balkar i byggnad med takkonstruktion tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). Fri taklutning. Nedböjningskrav L/300 är uppfyllt. Accepteras inte angiven nedböjning kan man öka limträbalkens dimension alternativt beställa balkar med överhöjning. Vid osäkerhet, kontakta en byggnadsingenjör/byggnadskonstruktör eller någon av limträtillverkarna.

Takkonstruktion: Takpannor, isolering och invändig beklädnad, 90 kg/m2 Snözon 2 (se snözonkarta) Husets bredd, B m Balkens längd, L m Balkens dimension mm Nedböjning mm Pelarlast kN Takkonstruktion: Takpannor, isolering och invändig beklädnad, 90 kg/m2 Snözon 3,5 (se snözonkarta) Husets bredd, B m Balkens längd, L m Balkens dimension mm Nedböjning mm Pelarlast kN

Tabell 3a. Takbalkar, tvärgående, två stöd. Lätt tak.

Balkdimension och motsvarande deformation hos fritt upplagda balkar i byggnad med takkonstruktion tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). Fri taklutning. Nedböjningskrav L/300 är uppfyllt.

Takkonstruktion: Plåttak, isolering, och invändig beklädnad, 45 kg/m2 Snözon 2,0 (se snözonkarta) c 600 TakBalkens baldimension kensspännvidd, L m mm Nedböjning mm c 1200 Balkens dimension Nedböjning mm Snözon 3,5 (se snözonkarta) c 600 Balkens dimension Nedböjning mm c 1200 Balkens dimension Nedböjning mm

8x 8x 8x 8x 8x 8x 8x 9x 9x 9x 9x 9x 9x 9x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x

3 4 5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 8 10

90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 630* 140 x 810* 90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 675* 140 x 810* 90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 675* 165 x 810*

7 10 11 11 18 25 30 7 11 12 12 20 23 33 8 12 13 13 23 26 31

23 28 36 43 50 58 73 24 32 40 48 57 65 82 27 35 45 54 63 72 91

90 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 630* 140 x 720* 165 x 855* 115 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 675* 140 x 765* 165 x 900* 115 x 315 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 720* 140 x 810* 165 x 945*

10 12 16 16 23 26 33 9 13 17 17 22 25 32 12 8 10 19 20 24 31

32 43 54 65 77 88 111 35 49 61 74 86 99 124 40 54 68 82 96 110 138

* Ej lagerdimension.

6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

66 x 315 90 x 405 115 x 315 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 630* 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 675* 90 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 630* 140 x 675* 115 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 630* 140 x 720* 115 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 675* 140 x 720*

13 11 18 18 16 24 30 11 13 21 22 18 28 29 13 15 14 13 21 27 33 12 17 15 14 23 30 31 13 15 17 16 26 27 34

15 19 23 16 30 34 37 18 22 26 31 35 39 44 20 25 30 35 40 45 50 23 28 34 39 45 51 56 25 31 38 44 50 56 62

6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

115 x 315 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 630* 140 x 720* 115 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 675* 140 x 765* 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 140 x 630* 140 x 675* 140 x 810* 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 630* 140 x 720* 140 x 810* 90 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 630* 140 x 720* 140 x 810*

12 17 16 14 23 30 31 14 16 18 17 27 29 24 10 18 20 19 26 33 24 11 12 12 21 29 25 27 12 13 13 23 32 28 30

23 29 34 40 46 51 57 27 33 40 47 53 60 66 31 38 46 53 61 68 76 34 43 51 60 68 77 85 38 47 57 66 76 85 94

2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 x 180 42 x 225 56 x 225 66 x 315 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 495

2 6 15 11 18 18 20 21 32

42 x 180 42 x 225 66 x 315 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630

mm

5 12 9 16 16 24 23 19 28

mm

42 x 180 42 x 225 56 x 270 66 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 630

4 9 13 17 13 18 18 28 22

42 x 180 56 x 225 66 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 630*

mm

7 14 14 12 19 20 17 26 33

* Ej lagerdimension.

Tabell 3b. Takbalkar, tvärgående, två stöd. Tungt tak.

Balkdimension och motsvarande deformation hos fritt upplagda balkar i byggnad med takkonstruktion tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). Fri taklutning. Nedböjningskrav L/300 är uppfyllt.

Takkonstruktion: Takpannor, isolering och invändig beklädnad, 90 kg/m2 Snözon 2,0 (se snözonkarta) c 600 TakBalkens baldimension kensspännvidd, L m mm Nedböjning c 1200 Balkens dimension Nedböjning Snözon 3,5 (se snözonkarta) c 600 Balkens dimension Nedböjning c 1200 Balkens dimension Nedböjning

2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 x 180 42 x 225 56 x 270 66 x 315 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 495

3 7 10 13 20 18 24 22 34

mm

42 x 180 56 x 225 66 x 315 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630

mm

mm

6 10 10 18 18 27 25 21 31

mm

42 x 180 42 x 225 56 x 270 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 630

mm

4 11 15 14 14 21 20 32 25

42 x 225 56 x 270 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630 115 x 630 140 x 675*

mm

5 9 12 14 22 23 19 30 32

mm

* Ej lagerdimension.

* Ej lagerdimension.

* Ej lagerdimension.

Limträ ­ Dimensioneringstabeller

L

B

L

B

L

B/2

300

B/2 B

300 L

Tabell 4. Balk över dörr- eller fönsteröppning i yttervägg, 1-planshus.

Balkdimension och motsvarande deformation hos fritt upplagd balk över dörr- eller fönsteröppning i byggnad med takkonstruktion tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). Fri taklutning. Taksprång 600.

Takkonstruktion: Takpannor, isolering och invändig beklädnad, 90 kg/m2 Snözon 2,0 (se snözonkarta) Husets bredd, B m Balkens spännvidd, L m Balkens dimension mm Nedböjning mm Snözon 3,5 (se snözonkarta) Balkens dimension mm Nedböjning mm

Tabell 5. Balk över dörr- eller fönsteröppning i yttervägg, 1 1/2-planshus.

Balkdimension och motsvarande deformation hos fritt upplagd balk över dörr- eller fönsteröppning i byggnad med takkonstruktion tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). Fri taklutning. Taksprång 600.

Takkonstruktion: Takpannor, isolering och invändig beklädnad, 90 kg/m2 Snözon 2,0 (se snözonkarta) Husets bredd, B m Balkens spännvidd, L m Balkens dimension mm Nedböjning mm Snözon 3,5 (se snözonkarta) Balkens dimension mm Nedböjning mm

Tabell 6. Balk över öppning i hjärtvägg/bärande innervägg, 1 1/2-planshus.

Fritt upplagd balk under golvbjälklag i byggnad tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). Egentyngd 50 kg/m2. Gäller endast för lastgrupp 1, bostadshus enligt BKR. Nedböjningskrav L/500 är uppfyllt. Om öppningen ska förses med dörr, bör nedböjningen vara högst 11 mm.

Husets bredd, B m Balkens längd, L m Balkens dimension mm Nedböjning mm Pelarlast kN

Tabell 7. Golvbjälkar, fribärande, två stöd.

Fritt upplagda golvbjälkar c 600 i byggnad tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). Egentyngd 50 kg/m2. Gäller endast för lastgrupp 1, bostadshus enligt BKR. I beräkningarna har medverkan och lastfördelning med 22 golvspånskiva tillgodoräknats. Golvspånskivor spik- eller skruvlimmas till golvbjälkarna enligt skivtillverkarens anvisningar.

Golvbjälkens spännvidd, L m Bjälkens dimension mm Sviktkontroll mm

3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

42 x 180 90 x 225 115 x 315 115 x 405 42 x 225 90 x 270 90 x 405 115 x 495 56 x 225 90 x 270 90 x 405 115 x 495 56 x 225 90 x 270 115 x 405 115 x 495 56 x 225 90 x 315 115 x 405 115 x 630 90 x 225 90 x 315 115 x 405 115 x 630 90 x 225 90 x 315 115 x 495 115 x 630 90 x 225 115 x 315 115 x 495 115 x 630

6 7 7 8 4 6 7 6 4 7 6 7 4 8 6 8 5 6 7 5 4 7 8 5 4 8 6 6 5 7 6 7

42 x 225 90 x 270 90 x 405 115 x 495 90 x 225 90 x 315 90 x 405 115 x 630 90 x 225 90x 315 115 x 405 115 x 630 90 x 225 90 x 315 115 x 495 115 x 630 90 x 225 115 x 315 115 x 495 115 x 630 90 x 225 115 x 315 115 x 495 115 x 630 90 x 225 115 x 405 115 x 495 115 x 630 90 x 270 90 x 405 115 x 495 140 x 630*

5 7 6 7 3 7 8 6 4 7 8 5 4 8 5 6 5 7 6 7 6 8 7 8 6 5 8 9 4 6 8 10

3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

42 x 225 90 x 270 115 x 315 115 x 495 56 x 225 90 x 270 115 x 405 115 x 495 90 x 225 90 x 315 115 x 405 115 x 630 90 x 225 90 x 315 115 x 405 115 x 630 90 x 225 115 x 315 115 x 495 115 x 630 115 x 225 115 x 315 115 x 495 115 x 630 90 x 270 90 x 405 115 x 495 115 x 630 90 x 270 90 x 405 115 x 495 115 x 630

4 5 8 7 4 7 5 8 3 6 7 4 4 7 8 5 5 6 6 6 4 7 7 7 3 5 7 8 4 6 8 9

56 x 225 90 x 270 90 x 405 115 x 495 90 x 225 90 x 315 115 x 405 115 x 630 90 x 225 90 x 315 115 x 495 115 x 630 90 x 270 115 x 315 115 x 495 115 x 630 90 x 270 90 x 405 115 x 495 115 x 630 90 x 270 90 x 405 115 x 495 140 x 630* 90 x 315 115 x 405 115 x 630 140 x 675* 90 x 315 115 x 405 115 x 630 140 x 675*

4 7 6 7 3 6 8 5 4 7 5 6 3 7 6 7 3 5 7 8 4 6 8 9 3 5 5 8 4 6 6 9

6 6 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 12 12 12 12

3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6

90 x 225 90 x 315 90 x 405 115 x 405 90 x 270 90 x 315 90 x 405 140 x 405* 90 x 270 115 x 315 115 x 405 140 x 405* 90 x 270 115 x 315 115 x 405 165 x 405* 115 x 270 90 x 405 115 x 405 165 x 405*

8 10 11 18 7 13 14 18 8 12 13 19 8 13 13 17 8 10 15 20

17 23 28 34 23 30 36 41 26 34 42 45 28 38 42 48 34 45 48 53

2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 x 180 42 x 180 56 x 225 56 x 270 66 x 315 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495

0,4 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,0 1,1 0,9

* Ej lagerdimension.

B

Tabell 8a. Spännvidd takbalkar till uterumstak, två stöd.

Takbalkar c 1200, över två stöd, till uterumstak i byggnad tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2 (utomhus under tak). Taklutning högst 15 grader.

Takkonstruktion: Profilerad plast, egentyngd 15 kg/m2. Snöficka ej beaktad Snözon 2,0 (se snözonkarta) Spännvidd takbalkar, B m Takbalkens dimension mm Nedböjning mm Snözon 3,5 (se snözonkarta) Takbalkens dimension mm Nedböjning mm

* Ej lagerdimension.

* Ej lagerdimension.

2 3 4 5 6

42 x 180 42 x 180 42 x 225 56 x 270 66 x 315

3 12 20 21 23

42 x 180 42 x 225 56 x 270 66 x 315 90 x 315

5 12 16 21 31

PELARLAST

UPPLAGSLÄNGD L

L

L/2

L/2

B

L

B

Tabell 8b. Bärlina till altanbjälklag, två eller tre stöd.

Bärlinans dimension och motsvarande deformation hos bärlinorna som vilar på två eller tre stöd i byggnad tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2 (utomhus under tak). Nedböjningskrav L/300 är uppfyllt.

Nyttig last 2,0 kN/m2 Altanens mått Bredd x Längd Bx L m Bärlinans dimension 2 stöd mm Nedböjning mm Bärlinans dimension 3 stöd mm Nedböjning mm

Tabell 8d. Främre bärlina till uterumstak, två stöd.

Främre bärlina över två stöd till uterumstak tillhörande byggnad i Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2 (utomhus under tak). Taklutning högst 15 grader. Vid inglasade uterum bör nedböjningen vara högst 11 mm.

Takkonstruktion: Profilerad plast, egentyngd 15 kg/m2 Snözon 2,0 (se snözonkarta) Altanens bredd, B m Bärlinans längd, L m Bärlinans dimension mm Nedböjning mm Snözon 3,5 (se snözonkarta) Bärlinans dimension mm Nedböjning mm

Tabell 9. Största tillåten last på pelare av limträ.

Största tillåten last på pelare av limträ samt erforderlig upplagslängd. Pelare i byggnad tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 1 (inomhus). I de fall upplagslängden ej kan uppfyllas, kontakta en byggnadsingenjör/byggnadskonstruktör eller någon av limträtillverkarna. Pelaren beräknad med fri knäckning åt alla håll. Vindlastfall ej beräknat. Pelaren förutsätts inte medverka till stabilisering. Tabellvärdena förutsätter balkbredd = pelarbredd.

Pelardimension mm Pelarlast L = 2,5 m kN Pelarlast L=3 m kN Pelarlast L = 3,5 m kN Pelarlast L=4 m kN Pelarlast L = 4,5 m kN

2

Vill du veta mer?

I Byggbeskrivningen Bra att veta om limträ finns mer information om limträ, behandling, infästning med mera. Vill du veta mer om limträ, kontakta Svenskt Limträ AB, som är den svenska limträindustrins branschorganisation för teknisk information och utveckling:

2x 3 2x 4 2x 5 2x 6 2x 7 2x 8 3x 3 3x 4 3x 5 3x 6 3x 7 3x 8 4x 3 4x 4 4x 5 4x 6 4x 7 4x 8 5x 3 5x 4 5x 5 5x 6 5x 7 5x 8 6x3 6x4 6x5 6x6 6x7 6x8

90 x 225 90 x 225 90 x 270 90 x 405 90 x 405 115 x 405 90 x 225 90 x 270 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 90 x 225 90 x 270 90 x 405 90 x 405 115 x 495 115 x 495 90 x 225 90 x 315 90 x 405 90 x 405 115 x 495 115 x 630 90 x 225 90 x 315 90 x 405 115 x 405 115 x 495 115 x 630

4 11 16 11 19 26 5 9 14 14 21 20 6 12 9 18 15 25 8 9 17 16 18 15 9 11 12 20 20 17

56 x 225 56 x 225 56 x 225 56 x 225 56 x 225 90 x 225 56 x 225 56 x 225 56 x 225 90 x 225 90 x 225 90 x 225 56 x 225 56 x 225 56 x 225 90 x 225 90 x 225 90 x 270 56 x 225 56 x 225 90 x 225 90 x 180 90 x 225 90 x 270 56 x 225 56 x 225 90 x 225 90 x 225 90 x 270 90 x 270

0 0 1 3 5 5 0 1 2 2 4 7 0 1 3 3 5 5 1 2 3 4 6 6 1 2 2 6 5 8

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

42 x 225 56 x 270 90 x 315 115 x 405 115 x 405 115 x 405 56 x 225 66 x 315 115 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 495 56 x 225 66 x 315 115 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 495 56 x 270 90 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 495 56 x 270 90 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 495

8 10 10 8 14 23 8 8 11 11 11 18 10 10 14 14 14 23 7 9 8 9 17 28 9 11 10 11 20 33

56 x 225 90 x 270 115 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 495 56 x 270 90 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 495 56 x 270 115 x 315 115 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 630 90 x 270 115 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 630 115 x 630 90 x 270 90 x 405 115 x 495 115 x 495 115 x 630 115 x 630

10 11 7 8 14 23 8 10 9 11 19 32 11 10 12 13 24 20 8 6 8 16 14 24 10 9 10 19 17 29

90 x 90 Upplagslängd 115 x 115 Upplagslängd 140 x 135* Upplagslängd 115 x 225* Upplagslängd 115 x 315 Upplagslängd

Pelardimension mm

50 118 130 240 218 330 254 470 358 662

35 90 93 172 159 242 180 333 253 468

26 90 69 127 118 180 133 246 188 347

20 90 53 115 103 190 104 192 145 270

16 90 42 115 82 135 82 152 115 213

90 x 90 Upplagslängd 115 x 115 Upplagslängd 140 x 135* Upplagslängd 115 x 225* Upplagslängd 115 x 315 Upplagslängd

Pelarlast L=5 m kN

13 90 34 115 67 135 67 124 94 174

Pelarlast L = 5,5 m kN

­ ­ 28 115 55 135 54 115 78 145

Pelarlast L=6 m kN

­ ­ 24 115 47 135 47 115 65 120

Pelarlast L = 6,5 m kN

­ ­ ­ ­ 40 135 40 115 56 115

Pelarlast L=7 m kN

c/o Skogsindustrierna Box 55525 102 04 STOCKHOLM Tel: 08-663 28 60 Fax: 08-762 79 90 E-post: [email protected] www.svensktlimtra.se För mer information och hjälp med dimensionering, kontakta gärna limträtillverkarna, se deras hemsidor på Internet: www.martinsons.se www.moelven.se www.setragroup.se Uppgifterna om limträ i denna Byggbeskrivning avser endast certifierat limträ från medlemsföretagen i Svenskt Limträ AB och de är sammanställda i samarbete med Skogsindustrierna. Endast sådant limträ som har L-märket och Boverkets gaffelmärke är relevant för Svenskt Limträ AB:s rekommendationer och garanterar jämn och hög kvalitet. Medlemsföretagen i Svenskt Limträ AB är godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid upphandling eller inköp av limträ, se till att limträet är certifierat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut!

Svenskt Limträ AB

­ ­ ­ ­ 34 135 34 115 48 115

* Ej lagerdimension.

Tabell 8c. Golvbjälkar till altan.

Fritt upplagda golvbjälkar c 600 i byggnad tillhörande Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2 (utomhus under tak). Egentyngd 50 kg/m2. Nedböjningskrav L/300 är uppfyllt.

Nyttig last 2,0 kN/m2 Bredd, B m Bjälkens dimension mm Nedböjning mm

2 3 4 5 6

42 x 180 42 x 180 42 x 225 56 x 270 66 x 315

1 6 9 10 12

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

233116