Read pomidory%20szklarniowe%202011.pdf text version

pomidory

szklarniowe

2

pomidory szklarniowe 2011

pomidory szklarniowe 2011

3

spis treci

pomidory szklarniowe

odmiany misiste

Growdena f1 Macarena f1 Bigdena f1

4-5 5 6

odmiany standardowe

Euforia f1 Evolution f1 Zouk f1

7 8 9

innowacje

Arawak f1 Dunne f1 Angelle f1 Mamirio f1 (270009)

10 10 11 11

podkladka

Arnold

12-13

przegld odmian tunelowych

standardowe misiste samokoczce palikowe i innowacje

14 15 16 17

Pelna oferta odmian tunelowych dostpna w katalogu ,,Warzywa tunelowe"

4

pomidory misiste 2011

pomidory misiste 2011

5

Growdena, pocztek lipca 2010, gospodarstwo Pastwa Laskowskich w Baniosze k/Góry Kalwarii

odmiany misiste

Growdena f1

najpopularniejsza odmiana w segmencie pomidorów misistych

Growdena, koniec lipca 2010, gospodarstwo Pastwa Kosiarskich

Macarena f1

przede wszystkim smak!

Dobra uprawa Growdeny

w gospodarstwie Pastwa Laskowskich w Baniosze

Rok 2010 mona zaliczy do udanych dla uprawy Growdeny w gospodarstwie Pastwa Laskowskich. Mimo pocztkowych trudnoci zwizanych z mron pogod i awariami systemu grzewczego, udalo si osign bardzo dobre rezultaty produkcyjne. Roliny przez caly okres charakteryzowaly si szybkim tempem wzrostu zachowujc bardzo dobr równowag generatywno ­ wegetatywn. Do tak wyrównanej produkcji przyczynilo si odpowiednie regulowanie liczby zawizków w gronach do czterech owoców, a czasami nawet do trzech, jeli jako i szybko wzrostu czwartego owocu nie byly zadawalajce. Dziki takiemu postpowaniu uzyskano równomierne plonowanie i stabiln wielko owoców przez caly sezon. Oprócz tego, wyjtkowo starannie wykonywano zabiegi pielgnacyjne w uprawie, przede wszystkim utrzymujc odpowiedni liczb lici na rolinie. Trzeci wan rzecz bylo utrzymanie minimalnych temperatur rur grzewczych oraz odpowiednie dogrzewanie uprawy rurami wegetacyjnymi (równie w okresie lata).

Growdena ­ wykorzystuj olbrzymi potencjal

Sezon 2010 to kolejny, udany sezon z Growden w Marynkach kolo Lczycy. W gospodarstwie Pastwa Kosiarskich Growdena jest uprawiana na powierzchni 3 hektarów od trzech sezonów. Tegoroczny sezon byl, z racji przebiegu pogody, do trudny i wymagajcy. Decyzja o zastosowaniu podwieszanej perforowanej folii okazala si bardzo trafna, szczególnie w starszym obiekcie, w którym rozpoczto produkcj w pierwszych dniach stycznia. Bez zastosowania stalej kurtyny z perforowanej folii, prawdopodobnie produkcja w tym obiekcie bylaby niemoliwa, z powodu bardzo mronej pogody w styczniu. Dziki odpowiedniemu sterowaniu klimatem i nawadnianiem rolin, uwzgldniajcym wplyw podwieszonej folii na roliny, uzyskano bardzo dobre efekty produkcyjne bez utraty plonu i wczesnoci uprawy. Foli utrzymywano a do pocztku kwietnia, zarówno w starszym, jak i w nowym obiekcie. Tegoroczn upraw Growdeny u Pastwa Kosiarskich mona zaliczy do najlepszych upraw Growdeny, oraz w ogóle upraw pomidora misistego, w Polsce. Warto podkreli, e jest to uprawa nieszczepiona, w co na pierwszy rzut oka trudno uwierzy, roliny

przez caly sezon charakteryzowaly si silnym, równomiernym wzrostem. Uprawa w Marynkach to dowód, e przy odpowiednim prowadzeniu i strategii uprawy mona wykorzysta olbrzymi potencjal produkcyjny odmiany Growdena. Dziki utrzymaniu regularnego tempa i sily wzrostu, a przede wszystkim konsekwentnej i regularnej redukcji kwiatów w gronach, uzyskano regularne wizanie i wyrastanie owoców. Pomidory zachowaly wyrównan wielko i dobr jako równie w lipcu po przejciu upalów, które w wielu gospodarstwach wplynly na jako i wielko owoców.

Growdena, sierpie 2010, gospodarstwo Pastwa Kosiarskich

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 Segment: uprawy szklarniowe, cykl przedluony Owoc:

· 190 - 230 g, ladnie wybarwiajcy si na czerwono, lekko karbowany · atrakcyjny wygld, bardzo dobry smak · dua wytrzymalo na such zgnilizn wierzcholkow oraz przebarwienia fizjologiczne owoców typu ,,blotchy" · w celu uzyskania wyrównanych owoców oraz, aby utrzymywa optymalny balans, naley bezwgldnie regulowa ilo owoców w gronie

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 Segment: uprawy szklarniowe, welna mineralna Owoc:

· 190 - 220 g, lekko plaski, ebrowany, ladnie wybarwiajcy si na czerwono, o atrakcyjnej szypulce i dobrym smaku · owoce wysokiej jakoci

Rolina:

· o mocnym wigorze równie w okresie upalnego lata · charakter wzrostu zbliony do odmiany Macarena · aby unikn zbyt silnego wzrostu wegetatywnego naley przestrzega reimów temperatur w pocztkowym okresie uprawy · dobre wizanie równie w okresie lata

Rolina:

· rolina o silnym wigorze · dobrze wie i nie przepuszcza gron

Plon: duy plon wczesny

i calkowity

Plon: plon zbliony do odmiany Macarena

6

pomidory misiste 2011

pomidory standardowe 2011

7

Bigdena f1

najwiksze owoce w segmencie pomidora misistego

odmiany standardowe

Euforia f1

wysoka jako owocu

Bigdena zdobywa zwolenników

Obecny sezon jest drugim z kolei rokiem uprawy Bigdeny w gospodarstwie pana Marka Wojtczaka ze Szczytnik kolo Kalisza. Bigdena w tym gospodarstwie ronie na powierzchni 2 ha. Jest to uprawa szczepiona na podkladce Arnold, prowadzona na 2 pdy. Roliny zostaly wniesione do szklarni 21 grudnia. Mimo silnego deficytu wiatla pomidzy 20 grudnia a 20 stycznia (o 35% mniej wiatla w porównaniu do roku poprzedniego) roliny dobrze zawizywaly owoce na pierwszych gronach. Bigdena, podobnie jak Growdena (która byla wczeniej uprawiana w tym gospodarstwie przez kilka sezonów), dawala przez caly sezon due owoce wysokiej jakoci, co pozwolilo uzyska wysoki plon calkowity. Jak podkrela Pan Marek, sukces w uprawie tych odmian tkwi w prawidlowo i terminowo wykonywanych zabiegach pielgnacyjnych, co przeklada si na równomierny i zbalansowany wzrost rolin przez caly sezon wegetacji. Nie bez znaczenia jest równie wplyw odpowiednio dobranej podkladki ­ w tym przypadku generatywnej ­ która w polczeniu z odmian do wegetatywn, jak jest Bigdena, pozwala na latwiejsze sterowanie wzrostem (zwlaszcza w pocztkowym okresie).

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 Segment: uprawy szklarniowe, cykl przedluony Owoc:

· 200 - 240 g, typowy ksztalt pomidora misistego ­ lekko plaski, karbowany · wysokiej jakoci owoc, ladnie wybarwiajcy si na czerwono · bardzo dobry smak · z uwagi na du wielko owoców, bezwzgldnie naley regulowa grona do 4 owoców, w celu utrzymania optymalnego balansu

Odporno: HR: Ff: 0-5 / Fol: 1-2 / For / ToMV: 0-2 / V Segment: odmiana szklarniowa do uprawy na welnie

mineralnej w cyklu przedluonym

Euforia ­ idealna jako pomidora

Wysoka jako owoców stala si glównym kryterium wyboru odmiany Euforia przez producentów nalecych do grupy producenckiej Chenczke & Janas. Odmiana ta zostala przeznaczona do póniejszych nasadze. Od pocztku zbiorów owoce przycigaly oko swoim wygldem. Maj pikny, czerwony kolor oraz okazal, trwal szypulk. S bardzo twarde i dlugo zachowuj wiey wygld. 85% zbiorów stanowi owoce wielkoci podwójnego B. Jak podkrela Krzysztof Chenczke ­ Euforia, pomimo, e nie jest rekordzistk w plonach, nie ma sobie równych sporód innych odmian, pod wzgldem jakoci owoców. I dodaje: ,,I dlatego uprawiamy j w naszym gospodarstwie; w kocu najwaniejsza jest dla nas jako produktu, a Euforia spelnia je w 100%".

Owoc:

· · · · · · · 150 - 170 g, pomidor standardowy staly, wyrównany kalibra podczas calego sezonu ladny, ciemnoczerwony kolor: intensywny polysk jednorodne wybarwienie, brak przebarwienia typu ,,blotchy" regularny, okrgly, jednolity ksztalt dua twardo i trwalo pozbiorcza: ladna trwala szypulka dobre wypelnienie i wyrastanie wszystkich owoców w gronie

Rolina:

· silny wigor roliny przez caly okres produkcji · balans generatywno-wegetatywny zbliony do odmiany Growdena

Rolina:

· nie stwarza problemów w obróbce i prowadzeniu uprawy · silny wigor przez caly sezon uprawy · wysoka zdrowotno

Plon: wysoki plon calkowity, duy udzial owoców kalibru BBB Plon: wysoki plon calkowity Uwaga: odmiana polecana do nasadze od koca stycznia/

pocztku lutego

8

pomidory standardowe 2011

pomidory standardowe 2011

9

Evolution f1

pewny, wysoki plon

Zouk f1

duy pomidor standardowy o wysokim plonie wczesnym i calkowitym

Evolution ­ niezawodne wizanie owoców

Sezon uprawy 2010 mona zaliczy do do trudnych pod wzgldem warunków pogodowych, obserwujc jednak uprawy odmiany Evolution, mona stwierdzi, e byl to korzystny rok dla tej odmiany. Odmiana Evolution potwierdzila po raz kolejny swoje najlepsze cechy takie jak - niezawodne wizanie oraz regularne, dobre wyrastanie owoców w gronie, dziki czemu plonowanie tej odmiany utrzymywalo si na wysokim wyrównanym poziomie przez wszystkie miesice. Potwierdzila si równie przydatno tej odmiany do wczesnych nasadze w uprawach z zastosowaniem perforowanej podwieszanej folii. Dziki wysokiej generatywnoci, oraz otwartemu pokrojowi tej odmiany jak i tolerancji na warunki wysokiej wilgotnoci powietrza moliwa jest bardzo dluga uprawa pod foli nawet do pierwszych dni kwietnia. Dobre wyniki równie w uprawie szczepionej, prowadzonej na jeden pd Ostatnio do popularnym rozwizaniem jest uprawa szczepiona, prowadzona na jeden pd. Odmiana Evolution, w tego typu uprawie, sprawdza si bardzo dobrze, równie z zastosowaniem podwieszanej kurtyny foliowej na pocztku uprawy. Szczepienie 1/1 podnosi wigor oraz tempo wzrostu odmiany przez caly sezon. Nie ma jednak zagroenia, e na pocztku uprawy roliny bd zbyt wegetatywne z du mas liciow i zlym wizaniem oraz nieksztaltnymi przeronitymi owocami. Generatywny, otwarty charakter wzrostu odmiany jest tak silny, e wplyw podkladki nie jest w stanie zaklóci dobrej równowagi wzrostu, ale wigor ulega znacznej poprawie (co jest widoczne szczególnie w drugiej polowie lata). Zalet uprawy odmiany Evolution, ze szczepienia 1/1, jest bardzo dobre wyrównanie pdów mlodych rolin (w porównaniu z rozsad prowadzon na dwa pdy, gdzie ze wzgldu na dominacj wierzcholkow jeden pd czsto jest slabszy). Do szczepienia 1/1 polecamy nasz podkladk Arnold, która w tego typu uprawach sprawdza si doskonale.

Zouk ­ odmiana dla dowiadczonych producentów

Od trzech sezonów Zouk jest uprawiany w kilku najlepszych gospodarstwach w rejonie Kalisza. Producenci poznali ju dobrze wymagania tej odmiany. Wiedz, e na pocztku uprawy naley stosowa silne dzialania generatywne, aby utrzyma roliny w odpowiednim balansie. Tak prowadzona uprawa odmiany Zouk daje bardzo wczesny plon, a dalsze plonowanie jest na stabilnym, wysokim poziomie. Producenci i odbiorcy zadowoleni s równie z wielkoci owoców (latem w rozmiarze BB) oraz ich jakoci ­ kolor, twardo i smak. Karol Janas uprawiajcy szczepionego Zouka na podkladce Arnold na powierzchni 3,2 ha chwali wysok jako owoców: ciemnoczerwony kolor, brak mikrospka oraz twardo (zwlaszcza latem, w okresie upalów). Z kolei Zdzislaw Dziubek dodaje: ­ No i ta wczesno. Moe nie sadzimy Zouka zbyt wczenie (12 luty), ale na pewno zaczynamy go szybko zbiera. Pierwsze czerwone owoce dojrzewaj ju w momencie kwitnienia 7 grona, pomimo, e jest to uprawa szczepiona.*

*szczepiona na podkladce Arnold

Odpornoci: HR: Ff: 0-5 / Fol: 1 -2 / For / ToMV: 0-2 / V Segment: odmiana szklarniowa do uprawy na welnie mineralnej w cyklu przedluonym Owoc:

· 140 - 160 g, pomidor standardowy · wyrównany i staly kalibra podczas calego sezonu uprawy · ladny kolor i polysk · jednorodne wybarwienie, regularny i jednolity ksztalt · dua twardo i trwalo ­ dobry do transportu (w próbach zachowywal dobr jako po zbiorze, znacznie dluej od najpopularniejszych odmian w tym segmencie) · dlugie grona ­ rednio 6 do 7 owoców · tolerancja na pkanie owoców · dobre wypelnienie i wyrastanie wszystkich owoców w gronie

Odpornoci: HR: Ff2 Ff4 / Fol: 1-2 / For / ToMV: 0-2 Segment: odmiana szklarniowa do uprawy na welnie

mineralnej w cyklu przedluonym

Owoc:

· · · · · 160 - 170 g kolor ciemnoczerwony, jednolicie wybarwiony lekko plaski i delikatnie ebrowany twardy i trwaly, dobry do transportu dobrze wypelniony, bez tendencji do tworzenia pustych komór · dobre dorastanie owoców w calym okresie uprawy · soczysty misz i doskonaly smak owoców · brak podatnoci na przebarwienie i pkanie

Rolina:

· zwarty pokrój rolin · prosta lodyga nie stwarza problemów w prowadzeniu · zwarte grona

Rolina:

· · · · · luny pokrój, prosta lodyga latwa w obróbce i prowadzeniu generatywny charakter wzrostu ciemny kolor lici dobre wizanie w cigu calego sezonu (równie w okresie lata) · wysoka zdrowotno do koca uprawy

Plon: bardzo dobra wczesno to jedna z najwaniejszych zalet tej odmiany; plon calkowity wysoki Uwaga: odmiana o wegetatywnym charakterze wzrostu, wymagajca silnych bodców generatywnych w okresie duego deficytu wiatla

10

pomidory innowacyjne 2011

pomidory innowacyjne 2011

11

innowacje do upraw szklarniowych

Arawak f1

typ Cuor di bue ­ bawole serce

Dunne f1

smaczna nowo w typie Mini San Marzano

Angelle f1

idealny pomidor jako przekska

Mamirio f1 (270009)

misisty pomidor malinowy

Odpornoci: HR: ToMV 0-2 / V Segment: uprawy szklarniowe lub tunelowe, na krótki cykl;

uprawa przedluona moliwa po zaszczepieniu rolin

Odporno: HR: Fol: 1, 2 / ToMV: 0-2; IR: M Segment: uprawy szklarniowe, cykl przedluony Owoc:

· owoce o charakterystycznym, wydluonym ksztalcie, ukladaj si w regularne grona po okolo 15 - 18 owoców (o wadze 20 - 30 g) · czerwone, blyszczce owoce bardzo dobrze prezentuj si zarówno pojedynczo, jak i w gronach · bardzo dobry smak · wyrównana dojrzalo owoców w gronie

Odporno: HR: ToMV: 0-2; IR: M Segment: uprawy szklarniowe, cykl przedluony Owoc:

· · · · wyjtkowy smak, aromat i struktura wewntrzna owoców ebrowany, liwkowy ksztalt owoców o masie 10 - 12 g jednolity ksztalt i rozmiar owoców przez caly sezon szybki przyrost owoców, 100 szt./m2 na tydzie (przy odpowiednio wysokim zagszczeniu rolin)

Odporno: HR: Fol: 1, 2 / For / V / TMV: 0

/ ToMV: 0-2; IR: M / TYLCV

Segment: uprawy szklarniowe, cykl przedluony Owoc:

· · · · waga 180 - 220 g, lekko plaski, ebrowany wyjtkowy smak i aromat owoców jednolicie wybarwiony na kolor malinowy twardo owoców porównywalna z odmianami czerwonymi

Owoc:

· 120 - 150 g, rednica 77/82 mm · o charakterystycznym ­ mocno karbowanym ksztalcie, tak jak tradycyjne, wloskie odmiany ,,bawole serce", czciowo puste w rodku

Rolina:

· dlugie grona, stopniowe rozkwitanie kolejnych kwiatków w gronie · stabilny wigor równie podczas lata

Rolina:

· rolina o rednim wigorze, dlatego przy produkcji przedluonej zalecane jest szczepienie rolin · w celu uniknicia przeladowania rolin zaleca si regulowanie gron, pozostawiajc 4 owoce

Rolina:

· silny wigor, charakter wzrostu zbliony do Growdeny · stabilny rozwój gron w cigu sezonu uprawy

Rolina:

· redni wigor, w przypadku uprawy na cykl przedluony zalecane jest szczepienie rolin · otwarty pokrój roliny · odmiana bardzo wczesna

Uwagi: zbiór owoców pojedynczych na luz, zalecana uprawa szczepiona

Uwagi:

· naley zadba o dodatkowe nawoenie wapniem ­ pozwoli to zmniejszy ryzyko wystpienia suchej zgnilizny wierzcholkowej · najlepszy do spoycia po pokrojeniu w poprzeczne plastry, podany z oliw z oliwek i mozzarell

Zalety: odmiana ceniona przez konsumentów za wyjtkowy

smak i innowacyjny ksztalt owoców

12

pomidory szklarniowe ­ podkladka 2011

pomidory szklarniowe ­ podkladka 2011

13

Arnold

podkladka

Arnold

Bardziej zbalansowany wzrost i wyrównana waga owoców

Patrick Olbrechts

· Lokalizacja: Onze Lieve Vrouw Waver (Belgia) · Powierzchnia: 2.2 ha · Glówna odmiana: odmiana standardowa, szczepiona 1:1 na podkladce Arnold · Data sadzenia: 15 i 17 grudnia · Pocztek zbiorów: tydzie 12

nowa generacja podkladki

generatywna podkladka = szybkie tempo wzrostu Okrgle pomidory od pocztku zbiorów!

Alain Moortgat Odpornoci: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5;

IR: M / Pl

· Lokalizacja: Broechem (Belgia) · Powierzchnia: 1.7 ha ­ uprawa przedluona; 2.8 ha uprawa jesienna (interplanting) · Glówna odmiana: Odmiana standardowa, szczepiona na podkladce Arnold (cinana za licieniami) · Data sadzenia: podsadzanie (interplanting) 13, 20 i 27 czerwca · Pocztek zbiorów: 4, 10, 17 sierpnia

Podkladka Arnold stosowana w Belgii i Holandii od 2008, równie w Polsce znalazla du grup zwolenników. Polscy producenci, uprawiajcy pomidory na podkladce Arnold na ponad 100 hektarach, potwierdzaj bardzo dobry wplyw tej podkladki na odmian uprawian. Odmiana Arnold jest now generacj podkladki, która nie tylko wplywa pozytywnie na cechy odmiany wlaciwej zwikszajc wigor i zdrowotno rolin, ale równie eliminuje niepodane efekty szczepienia, takie jak: opónienie zbiorów, zbyt silny wzrost wegetatywny na pocztku uprawy czy ewentualne znieksztalcenia owoców na pierwszych gronach. Szczepienie na podkladce Arnold umoliwia zwikszenie tempa wzrostu rolin, a co za tym idzie, zwikszenie produktywnoci uprawy przy zachowaniu wysokiej jakoci owoców. Okresowo pomaga take zapobiega tendencji roliny do nadmiernego gromadzenia wody w lodydze. Dziki temu roliny szczepione na podkladce Arnold s mniej podatne na infekcj powodowan przez Botrytis. Doskonale parametry wschodów i jako siewek to jedne z kluczowych zalet nowej podkladki. Cechy te maj szczególne znaczenie przy szczepieniu rolin, o czym mogli przekona si kluczowi producenci rozsad w ubieglym sezonie, jak równie producenci którzy wykonuj szczepienie na potrzeby wlasnej produkcji. Dziki wysokiej jakoci i wyrównaniu siewek podkladki, jest moliwe uzyskanie bardzo wyrównanej rozsady szczepionej.

Zalety:

· wysoki udzial dobrej jakoci rolin przeznaczonych do szczepienia · generatywny charakter wzrostu na pocztku produkcji oraz silny wigor w okresie lata · wyrównana wielko i ksztalt owoców na pocztku uprawy oraz w cigu calego sezonu

Jakie s wasze dowiadczenia z podkladk Arnold? Slyszc pozytywn opini od innego producenta, który przeprowadzil udane dowiadczenie z podkladk Arnold w zeszlym sezonie, zdecydowalimy sie na przeprowadzenie wlasnej próby wagowej. W zeszlym roku przeprowadzilimy prób porównawcz podkladek Arnold z inn podkladk. Owoce na podkladce Arnold zaczly wczeniej dojrzewa. Równie plon calkowity byl wyszy. Podkladka Arnold dala take lepszy wynik w zakresie podatnoci rolin na Botrytis. W tym roku zauwaylimy, e Arnold w porównaniu do innych podkladek, dal nieco wyszy plon wczesny (do 1 maja), oraz wyszy plon w maju, czerwcu oraz przez caly okres letni. W polowie lipca roliny na Arnoldzie dziki lepszemu wizaniu, daly bardziej wyrównane owoce. W polowie sierpnia Arnold caly czas ma przewag jeli chodzi o plon. Co wedlug Pana stanowi przewag Arnolda? Zauwaylem utrzymywanie si bardziej wyrównanej wagi owoców przez caly okres uprawy. Bylo mniej wysypów i przerw w plonowaniu. Myl, e jest to spowodowane silnym wizaniem gron w lipcu. Jak dotd podkladka Arnold wykazala bardziej wyrównany wzrost przy lepszej równowadze rolin, dajc bardziej jednorodne plonowanie.

Pocztkowy, zbyt wegetatywny wzrost rolin szczepionych jest czsto duym problemem dla producentów. Arnold jako podkladka o charakterze generatywnym ulatwia utrzymanie odpowiedniego balansu generatywno wegetatywnego rolin oraz pozwala uzyska oszczdnoci w zuyciu energii. Dlatego polecamy j dla odmian silnie rosncych o cechach wegetatywnych, takich jak Growdena, Macarena, Bigdena oraz Zouk. Najbardziej istotn zalet upraw szczepionych jest silniejszy wigor rolin latem. Podkladka Arnold, mimo e ma charakter generatywny, utrzymuje odpowiedni, silny wigor odmiany wlaciwej, nawet w okresach upalnego lata co wplywa na lepszy balans rolin (równomierne zawizywanie owoców przez caly sezon równie w okresie upalnego lata). Rezultaty dowiadcze prowadzonych przez niezalene stacje dowiadczalne w Belgii i Holandii potwierdzaj wysze plony w porównaniu z innymi wiodcymi podkladkami na rynku. Szczególnie uwidacznia si przewaga upraw szczepionych na podkladce Arnold w kocowym okresie uprawy.

Jaka podkladka sprawdza si najlepiej w tego typu uprawie? Najwaniejsze w tego typu uprawie jest to, aby roliny w pocztkowej fazie wzrostu nie staly si zbyt wegetatywne. Najbardziej podana jest podkladka o wikszym wplywie na owocowanie, a mniejszym na ulistnienie. Uwaam, e podkladka Arnold spelnia te wymagania. Arnold pozwala na oszczdnoci tzn. prac powican na przewietlanie rolin i utrzymanie ich w odpowiedniej równowadze wzrostu. Przy tak pónym koczeniu uprawy istotne jest dlugie utrzymanie zdrowego, rozbudowanego systemu korzeniowego, wytrzymujcego zbiory przy przedluonym wzrocie jesieni. Co Pan myli o podkladce Arnold? Rok si jeszcze nie skoczyl, ale ju zauwaylimy, e roliny zachowywaly wlaciw równowag wzrostu od samego pocztku. Owoce z pierwszego grona byly ladne i okrgle. W zeszlym roku take stosowalimy podsadzanie (interplanting), szczepic na innej podkladce. Mielimy jednak wicej problemów z tzw. gargamelami na pierwszych gronach. Ponadto sadzonki, które otrzymalimy w tym roku od producenta rozsady byly bardzo wysokiej jakoci. Jeli chodzi o interplanting, to wane jest aby kwitnienie nastpilo niemal natychmiast po posadzeniu, co udalo si uzyska w tym sezonie. Dostawca sadzonki byl take bardzo zadowolony z podkladki Arnold, otrzymujc bardzo wyrównane roliny.

14

pomidory tunelowe 2011

pomidory tunelowe 2011

15

pomidory tunelowe 2011

16

pomidory tunelowe

odmiany standardowe

Brooklyn

sprawdzona odmiana rednioowocowa w uprawach tunelowych

odmiany misiste

Casania

pierwsza w tunelu

odmiany samokoczce

Tsarine

doskonala odmiana misista na jesie

Boderine

wczesno i doskonaly kolor

Paronset

wysoka trwalo oraz idealne wyrównanie owoców

Charleston

sprawdzona odmiana na krótki cykl

Minaret

pomidor misisty, doskonale sprawdza si na zmczonych stanowiskach

Ivet

wczesno i jako

Siluet

odmiana nie tylko na krótki cykl

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 Segment: tunele foliowe, uprawy wiosenne i jesienne Owoc:

· 150 - 170 g, lekko karbowany z polyskiem, z trwal szypulk · twarde owoce dostosowane do przechowywania oraz transportu

Odporno: HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2; IR: M Segment: uprawy tunelowe Owoc:

· 140 - 150 g, ciemnoczerwony z doskonalym polyskiem bez tendencji do przebarwie · bardzo atrakcyjna i trwala szypulka · grona regularne, bardzo dobre wyrównanie owoców

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / TSWV Segment: uprawy tunelowe wiosenne oraz palikowe Owoc:

· 150 - 170 g, przebarwia si z intensywnie zielonego na krwistoczerwony kolor · owoce twarde, dobre do transportu, dobrze si wypelniaj

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / S / Ss; IR: M Segment: uprawy tunelowe, samokoczce, do upraw wiosennych i jesiennych; moliwa równie uprawa na wiksz liczb gron (do 12) Odporno: HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 2,5 Segment: uprawy tunelowe na cykl do 14 gron Owoc:

· 190 - 220 g, lekko plaski, delikatnie ebrowany · równomiernie czerwono wybarwiony bez tendencji do przebarwienia fizjologicznego owoców typu ,,blotchy", równie podczas jesiennych spadków temperatury · doskonala jako wewntrzna owoców, bardzo dobry smak, porównywany z najsmaczniejszymi odmianami na rynku, np. Macaren

Rolina:

· silny wigor rolin z mocnym systemem korzeniowym · odporno na Cladosporium

Rolina: Rolina:

· prawidlowy balans generatywnowegetatywny roliny · odmiana o okolo tydzie wczeniejsza od odmiany Brooklyn · silny wigor, roliny dobrze okrywaj owoce w czasie letnich upalów · bardzo mocny system korzeniowy sprawdza si w stresowych warunkach uprawy · pewny, stabilny wzrost w calym sezonie uprawy

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 Segment: uprawy szklarniowe i tunelowe na krótki cykl, zalecane sadzenie najpóniej do koca czerwca Owoc:

· 170 - 190 g, lekko ebrowany, bardzo twardy, LSL · grona bardzo regularne · przy znacznych spadkach temperatur owoce nie uzyskuj ciemnoczerwonego koloru (pón jesieni)

Odporno: HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 2,4; IR: M Segment: uprawy tunelowe na krótki cykl Owoc:

· 190 - 220 g, lekko ebrowane, typowy ksztalt owoców wielkoowocowych · ladnie wybarwiony i dobrze wypelniony, dobrze wybarwia si nawet podczas jesiennych spadków temperatury

Odpornoci: HR: V / TMV 0 / ToMV 0-2 / Fol 1, 2; IR: M Segment: odmiana tunelowa, samokoczca, o misistych owocach Owoc:

· 170 - 190 g, lekko plaski, ciemnoczerwony z doskonalym polyskiem · owoce dobrze dorastaj do ostatnich zbiorów, due wyrównanie owoców w gronie · dua twardo i trwalo, szypulka bardzo atrakcyjna, dlugo zachowujca wieo

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 / S / Ss; IR: M Segment: uprawy tunelowe, samokoczce, do upraw wiosennych i jesiennych Owoc:

· 140 - 150 g, o ladnym, ciemnoczerwonym wybarwieniu z polyskiem · lekko splaszczony na pierwszych gronach, szypulka bardzo trwala

Owoc:

· 140 - 160 g, lekko splaszczony na pierwszych gronach · o ladnym, ciemnoczerwonym wybarwieniu z polyskiem, bez zielonej pitki · szypulka bardzo trwala, dobry smak

Rolina:

· silny wigor, moe by prowadzona na dwa pdy · przeznaczona równie na cykl wydluony (do 12 gron), rolina nie koczy zbyt szybko wzrostu · mocny system korzeniowy, rolina bardzo dobrze wie, nawet w malo sprzyjajcych warunkach uprawy

Carnegie

niezawodna w kadych warunkach

Rolina:

· odmiana przeznaczona do uprawy na okolo 7 - 8 gron · zaleca si regulowa grona do 4 owoców

Rolina:

· silny wigor, odmiana polecana do uprawy do 15 gron

Rolina: rolina o wikszej generatywnoci i krótszych midzywlach ni u odmiany Siluet

Odpornoci: HR: ToMV: 0-2 / V

/ Fol: 1, 2 / For / Ff: 1-5; IR: M Segment: odmiana do tuneli i niskich szklarni, uprawa na podloach organicznych i welnie mineralnej

· szypulka nisko osadzona, nie uszkadza owoców · regularne grona, doskonala twardo i trwalo pozbiorcza

Rolina:

· wyrównany wzrost wegetatywnogeneratywny, dobre wizanie przez caly okres uprawy · bardzo silny system korzeniowy, odmiana latwa w uprawie, nie zakacza zbyt szybko wzrostu

Rolina:

· silny wigor roliny · odmiana przeznaczona do uprawy na okolo 7 - 8 gron · moliwa uprawa na cykl do 12 - 14 gron, lecz w tym przypadku naley regulowa grona do 4 owoców

Rolina: Owoc:

· 160 - 180 g, o ciemnoczerwonym kolorze z intensywnym polyskiem · mocny, rozbudowany system korzeniowy · silny wigor i dobre wizanie moliwa uprawa na 12 - 14 gron · krótkie midzywla

Pelna oferta odmian tunelowych dostpna w katalogu ,,Warzywa tunelowe"

17

pomidory tunelowe 2011

Stosowane oznaczenia odpornoci ­ wysoka HR (rednia IR)

specjalici ds. pomidorów szklarniowych

odmiany palikowe

Faustine

odmiana sprawdzona w uprawach palikowych

innowacje do tuneli

Oskar

nowo w typie san marzano

Ff 1-5 Cladosporium fulvum, race 1-5 Brunatna plamisto lici Fol 1 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 0 Fuzaryjne widnicie pomidora, rasa 0 Fol 2 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 1 Fuzaryjne widnicie pomidora, rasa 1 Fol 3 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 3 Fuzaryjne widnicie pomidora, rasa 3 For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici Fuzarioza zgorzelowa (On) Oidium neolycopersici Mczniak prawdziwy pomidora (Pl) Pyrenochaeta lycopersici Korkowato korzeni S Stemphylium sp.s. Gray leaf spot Ss Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici Gray leaf spot V Verticillium dahliae + V. albo-atrum Wertycylioza (M) Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica Nicienie ToMV 0-2 Tomato Mosaic Virus, strain 0, 1, 1.2, 2 Wirus Mozaiki Pomidora TMV Tobacco Mosaic Virus Wirus Mozaiki Tytoniu TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Wirus brzowej plamistoci lici

Polska poludniowo-wschodnia Tomasz Olszewski 0 600 34 25 25 [email protected] Polska poludniowa Zbigniew Szewczyk 0 602 76 92 96 [email protected] Polska pólnocna Jacek Malinowski 0 660 49 23 78 [email protected] Polska poludniowo-zachodnia Tomasz Krasowski tel. 0 604 55 98 44 [email protected] Polska centralna i wschodnia Wojciech Juczyk tel. 0 602 76 92 86 [email protected] Maneder Produktu Rafal Alfut 0 660 49 23 77 [email protected]

reprezentanci terenowi

Odporno: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2; IR: M Segment: uprawy palikowe w gruncie Owoc:

· 140 - 160 g, bardzo twardy, ladnie si przebarwia na kolor czerwony · odmiana tolerancyjna na przebarwienia fizjologiczne typu ,,blotchy" · owoce mona dlugo przechowywa

Odpornoci: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / S / Ss, IR: M Segment: uprawy tunelowe Owoc:

· owoce o masie 120 - 140 g, o charakterystycznym, wydluonym ksztalcie, równomierne wybarwienie owoców na kolor czerwony z polyskiem · bardzo dobra struktura wewntrzna owoców oraz doskonaly smak, owoce twarde, trwale ­ dlugo zachowuj wysok jako pozbiorcz · szypulka o ladnym ksztalcie, dlugo zachowuje wieo

Polska centralna Zbigniew Chuchnowski 0 696 43 01 48 [email protected] syngenta.com

Polska poludniowo-wschodnia Piotr Prasolek 0 608 44 34 79 [email protected]

Polska zachodnia Zygmunt Siekacz 0 600 91 23 14 [email protected]

specjalici ds. dowiadcze (trial officers) Syngenta Seeds Sp. z o.o.

ul. Powzkowska 44c 01-797 Warszawa tel.: (22) 32 60 690 fax: (22) 32 60 689 www.sg-vegetables.com

Rolina:

· silny wigor · dobre wizanie w trudnych warunkach uprawowych, licie dobrze chroni owoce podczas upalnego lata · mocny system korzeniowy

Mariusz Stpie 0 664 14 91 37 [email protected]

Krzysztof Floras 0 602 42 53 82 [email protected]

Rolina:

· redni wigor roliny · odmiana przeznaczona do uprawy na okolo 7 - 8 gron

Przy opracowaniu tej broszury staralimy si, aby informacje w niej zawarte byly jak najdokladniejsze. Przedstawione przez nas informacje powinny by jednak wykorzystane w oparciu o wlasn wiedz i dowiadczenie uytkownika oraz po uwzgldnieniu warunków klimatyczno-glebowych typowych dla danego regionu. W zwizku z tym, firma Syngenta Seeds nie ponosi odpowiedzialnoci za wyniki uprawy opartej wylcznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

Wersja katalogu: wrzesie 2010

uprawiaj growden

z Tomato Academy

www.tomato-academy.com

Information

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

508074