Read obrony_4 text version

Zatwierdzam

Warszawa, 2012.02.

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA, STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA OSÓB CYWILNYCH

WYDZIAL INYNIERII BEZPIECZESTWA POAROWEGO ND-PP27, USM-P25, ND-P26, SD-PC4, SD-PP4, ZSZ-PC10, DSZ-PC4 w roku akademickim 2011/2012

20 lutego ­ poniedzialek - 2012 r.

Sala A

Godz. 800

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: dr in. Stanislaw Lipiski

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8

Godz.

800 - 830 830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200

Sluchacz

MALEK Krzysztof POLAK Jaroslaw ZAWILAK Michal WRÓBLEWSKI Marcin RADOMSKI Dariusz BRONIARSKI Mateusz BEDNARSKI Damian CHOLUJ Lukasz

Kierujcy prac dyplomow

dr Dariusz Dmochowski ml. bryg. dr in. Pawel Kpka ml. bryg. dr in. Pawel Kpka ml. bryg. dr in. Pawel Kpka ml. bryg. dr in. Pawel Kpka ml. bryg. dr in. Pawel Kpka ml. bryg. dr in. Pawel Kpka ml. bryg. dr in. Pawel Kpka

Recenzent

bryg. dr in. Wojciech Jarosz dr in. Andrzej Lubaski dr in. Andrzej Lubaski dr in. Sylwester Kieliszek ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj bryg. dr Barbara Ocilowska bryg. dr in. Ireneusz Naworol st. kpt. dr in. Norbert Tunio

PRZERWA

9 10 11 12 13 14 15 16 17 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600 1600 - 1630 1630 - 1700 1700 - 1730 1730 - 1800 GAWLIK Andrzej MZYK Michal MAJ Michal KORYTNICKI Marcin KAMISKI Pawel NAPIÓRKOWSKI Rafal MENTAL Arkadiusz WESOLOWSKI Tomasz PAWLOWSKI Piotr

1200 - 1330

prof. dr hab. in. Maciej Rafalowski ml. bryg. dr in. Piotr Kustra bryg. dr in. Grzegorz Dzie sekc. dr Tomasz Wsierski prof. dr hab. in. Tadeusz Maciak prof. dr hab. in. Tadeusz Maciak bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka dr Anna Szajewska bryg. dr in. Grzegorz Dzie

ml. bryg. dr in. Pawel Kpka ml. bryg. dr in. Pawel Kpka bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki ml. bryg. dr in. Pawel Kpka ml. bryg. dr in. Pawel Kpka prof. dr hab. in. Maciej Rafalowski prof. dr hab. in. Maciej Rafalowski dr Józef Labdzki dr Anna Szajewska

20 lutego ­ poniedzialek - 2012 r.

Sala 310

Godz. 830

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: bryg. dr in. Wojciech Jarosz

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Godz.

830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600 1600 - 1630

Sluchacz

TARKOWSKI Michal KOCZKODAJ Krzysztof SZCZECH Kamil TYMOSZUK Grzegorz ARENT Krzysztof KLOS Robert WITOSZKO Kamil KRYLA Adam SLOWIK Marcin RATAJCZYK Grzegorz FALKOWSKI Grzegorz KIERZEK Michal KOZAK Jakub TUROWSKI Piotr PODLASISKI Rafal FLAGA Weronika

Kierujcy prac dyplomow

dr in. Mariusz Mazurek dr Dariusz Dmochowski st. kpt. dr in. Bernard Król bryg. prof. dr hab. Andrzej Mizerski prof. dr hab. Marek Konecki prof. dr hab. Marek Konecki prof. dr hab. Marek Konecki prof. dr hab. Marek Konecki prof. dr hab. Marek Konecki prof. dr hab. Marek Konecki prof. dr hab. Marek Konecki ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak

Recenzent

bryg. dr in. Waldemar Jaskólowski bryg. prof. dr hab. Andrzej Mizerski bryg. prof. dr hab. Andrzej Mizerski prof. dr hab. Marek Konecki prof. dr hab. in. Tadeusz Maciak ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj dr in. Marek Woliski prof. dr hab. in. Marian Abramowicz dr Kazimierz Cegielka bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka prof. dr hab. in. Maciej Rafalowski st. kpt. dr in. Bernard Król bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki bryg. dr in. Grzegorz Dzie ml. bryg. dr in. Renata Kamocka-Bronisz dr Anna Szajewska

21 lutego ­ wtorek - 2012 r.

Sala A

Godz. 800

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: dr Kazimierz Cegielka

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Godz.

800 - 830 830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600 1600 - 1630 1700 - 1730

Sluchacz

BRZÓZKA Jakub OMAZDA Arkadiusz WILK Pawel PELC Grzegorz SKALNY Marcin LACIOK Lukasz NYCZ Witold BLASZCZYK Grzegorz KALINOWSKI Andrzej KATA Slawomir SZYJDUK Marcin NOWOCIE Pawel MAJCHRZAK Bartosz KUNKOWSKI Artur FRSZCZAK Marcin KRANIEWSKI Krystian OLSZAK Lukasz KOWALSKI Jakub

Kierujcy prac dyplomow

kpt. dr in. Pawel Ogrodnik prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski dr Ewa Frankowska dr Ewa Frankowska ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak dr in. Marek Woliski ml. bryg. dr in. Ryszard Chybowski st. kpt. dr in. Tomasz Drzymala

Recenzent

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska kpt. dr in. Pawel Ogrodnik prof. dr hab. in. Marian Abramowicz dr in. Daniel Pieniak bryg. prof. dr hab. Andrzej Mizerski ml. bryg. dr in. Ryszard Chybowski bryg. dr in. Waldemar Wnk dr in. Sylwester Kieliszek prof. dr hab. Marek Konecki ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak bryg. dr in. Waldemar Wnk ml. bryg. dr in. Ryszard Chybowski bryg. dr in. Wojciech Jarosz bryg. dr in. Ireneusz Naworol dr in. Marek Woliski dr in. Sylwester Kieliszek dr in. Andrzej Lubaski bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki

21 lutego ­ wtorek - 2012 r.

Sala Senacka

Godz. 800

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: prof. dr hab. in. Maciej Rafalowski

L.p.

1 2 3 4 5

Godz.

800 - 830 830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030

Sluchacz

SZALEWSKI Pawel GOSLAWSKI Bartosz SZEMIS Mariusz JDRZEJCZAK Michal KOWNACKI Leszek

Kierujcy prac dyplomow

prof. dr hab. in. Stanislaw Biedugnis prof. dr hab. in. Stanislaw Biedugnis dr Anna Dmochowska dr Anna Dmochowska bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki

Recenzent

prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Marek Konecki dr Józef Labdzki dr in. Marek Woliski dr in. Daniel Pieniak

PRZERWA

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600 1600 - 1630 1630 - 1700 TOBÓR Adam SZYSZKA Wojciech TARASZKIEWICZ Kamil CABAN Marcin BYSTRZYCKI Krzysztof WLADYCZUK Pawel STRZELECKI Pawel TRE Dariusz WIEWIÓRA Dariusz KOZIOL Michal MAREKWICA Roman LUKASIK Lukasz

1030 - 1100

ml. bryg. dr in. Piotr Kustra st. kpt. dr in. Norbert Tunio bryg. dr in. Ireneusz Naworol dr in. Andrzej Lubaski kpt. dr in. Pawel Ogrodnik bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki dr in. Stanislaw Lipiski prof. dr hab. in. Tadeusz Maciak prof. dr hab. Janusz Rybiski bryg. prof. dr hab. Andrzej Mizerski dr Anna Dmochowska prof. dr hab. in. Marian Abramowicz

dr Ewa Frankowska dr Ewa Frankowska dr Ewa Frankowska dr Ewa Frankowska dr in. Pawel Sulik dr in. Pawel Sulik dr in. Pawel Sulik bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka

22 lutego ­ roda - 2012 r.

Sala A

Godz. 800

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: dr in. Sylwester Kieliszek

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Godz.

800 - 830 830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600

Sluchacz

BATOR Lukasz BRZEASKI Jakub ROMANIK Grzegorz WYPIEROWSKI Miroslaw WYSIADECKI Artur BOBISKI Pawel SKWARSKA Justyna RZEWICZOK Rafal SZTAFISKI Lukasz PULAWSKI Jaroslaw GRYCIUK Jaroslaw YWICA Ireneusz MAKOWSKI Radoslaw NIEWGLOWSKI Marcin BATORSKI Pawel KURAS Karol

Kierujcy prac dyplomow

prof. dr hab. in. Slawczo Denczew prof. dr hab. in. Slawczo Denczew dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski dr in. Stanislaw Lipiski st. kpt. dr in. Zdzislaw Salamonowicz dr Kazimierz Cegielka ml. bryg. dr in. Renata Kamocka-Bronisz st. kpt. dr in. Mariusz Pecio

Recenzent

bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka prof. dr hab. in. Tadeusz Maciak st. kpt. dr in. Bernard Król bryg. dr in. Waldemar Wnk ml. bryg. dr in. Jacek Chrzstek st. kpt. dr in. Adam Krasuski dr Marcin Smolarkiewicz dr in. Wlodzimierz Suchecki sekc. dr Tomasz Wsierski bryg. dr in. Wojciech Jarosz ml. bryg. dr in. Pawel Kpka dr Wlodzimierz Kupicz dr in. Wlodzimierz Suchecki dr in. Pawel Sulik dr in. Pawel Sulik ml. bryg. dr in. Renata Kamocka-Bronisz

22 lutego ­ roda - 2012 r.

Sala Senacka

Godz. 830

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Godz.

830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600

Sluchacz

LAUDY Pawel KNOTEK Krzysztof LOGONA-GAJEK Anna KOWALCZYK Agnieszka PITROCH Damian CHEBDOWSKI Krzysztof KNOTEK Rafal KONOPACKI Jaroslaw WGLISKI Lukasz RDUCH Wojciech LIKUS Tomasz FORY Maciej MAMICA Adam MARCINKOWSKI Pawel SZYDLOWSKA Emilia

Kierujcy prac dyplomow

ml. bryg. dr in. Piotr Kustra ml. bryg. dr in. Piotr Kustra ml. bryg. dr in. Piotr Kustra ml. bryg. dr in. Piotr Kustra ml. bryg. dr in. Piotr Kustra ml. bryg. dr in. Piotr Kustra dr in. Marek Woliski dr in. Marek Woliski dr in. Marek Woliski dr in. Marek Woliski dr in. Marek Woliski dr in. Marek Woliski dr in. Marek Woliski st. kpt. dr in. Norbert Tunio ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj

Recenzent

dr Anna Dmochowska dr in. Stanislaw Lipiski ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak dr Józef Labdzki bryg. dr in. Ireneusz Naworol dr in. Marek Woliski dr Anna Dmochowska dr Józef Labdzki sekc. dr Tomasz Wsierski ml. bryg. dr in. Ryszard Chybowski st. kpt. dr in. Zdzislaw Salamonowicz prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Marek Konecki prof. dr hab. Janusz Rybiski prof. dr hab. Janusz Rybiski

23 lutego ­ czwartek - 2012 r.

Sala 310

Godz. 800

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: prof. dr hab. Janusz Rybiski

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Godz.

800 - 830

Sluchacz

MIROWSKI Aleksander HOLOWNIA Waldemar BIERNACKI Remigiusz SZRAMA Maciej GALZKA Marcin SZCZSNY Andrzej MIELNICZUK Maciej SOJKA Pawel MAJDA Grzegorz ZASPA Sebastian ZGRABKA Tymoteusz POLAKIEWICZ Dawid KOSOWSKI Piotr PIETRASZEK Maciej WITKOWSKI Piotr JANKOWSKI Dominik MIKULSKI Lukasz SZERSZE Lukasz BISAGA Agata

Kierujcy prac dyplomow

bryg. dr in. Ireneusz Naworol bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Wojciech Jarosz bryg. dr in. Wojciech Jarosz bryg. dr in. Wojciech Jarosz dr in. Pawel Sulik dr in. Pawel Sulik dr in. Pawel Sulik dr in. Pawel Sulik

Recenzent

st. kpt. dr in. Tomasz Drzymala bryg. dr in. Waldemar Jaskólowski bryg. dr in. Waldemar Jaskólowski prof. dr hab. Marek Konecki dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska dr in. Daniel Pieniak dr in. Daniel Pieniak st. kpt. dr in. Adam Krasuski ml. bryg. dr in. Jacek Chrzstek dr in. Wlodzimierz Suchecki bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki bryg. dr in. Wojciech Jarosz ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj dr Anna Szajewska st. kpt. dr in. Mariusz Pecio bryg. dr in. Waldemar Jaskólowski ml. bryg. dr in. Ryszard Chybowski dr Anna Szajewska bryg. dr in. Ireneusz Naworol

830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600 1600 - 1630 1630 - 1700

1700 - 1730

18

19

23 lutego ­ czwartek - 2012 r.

Sala Senacka

Godz. 800

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: bryg. prof. dr hab. Andrzej Mizerski

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Godz.

800 - 845 845- 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600 1600 - 1630 1630 - 1700

Sluchacz

KRÓL Artur GÓRSKI Pawel SOWA Michal PUCHALA Mariusz GOGULA Lukasz KONIUCH Tyberiusz KIJANKA Artur RYZNER Maciej ALEKSANDROWICZ Weronika PARCHOMIUK Ireneusz PONCZKOWSKI Tomasz BURACZYSKI Zbigniew TROCKI Lukasz CHUDZIK Jakub BOCHENEK Dominik TROCKI Krzysztof ORZECHOWSKI Marcin

Kierujcy prac dyplomow

bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka prof. dr hab. in. Maciej Rafalowski bryg. dr in. Ireneusz Naworol dr Marcin Smolarkiewicz ml. bryg. dr in. Ryszard Chybowski bryg. dr Barbara Ocilowska bryg. dr Barbara Ocilowska dr Marcin Smolarkiewicz dr Marcin Smolarkiewicz dr Marcin Smolarkiewicz dr in. Sylwester Kieliszek ml. bryg. dr in. Piotr Kustra dr in. Sylwester Kieliszek dr in. Sylwester Kieliszek dr in. Sylwester Kieliszek dr in. Sylwester Kieliszek dr in. Sylwester Kieliszek

Recenzent

prof. dr hab. in. Slawczo Denczew prof. dr hab. Jerzy Wolanin prof. dr hab. in. Slawczo Denczew prof. dr hab. Marek Konecki st. kpt. dr in. Zdzislaw Salamonowicz st. kpt. dr in. Zdzislaw Salamonowicz ml. bryg. dr in. Jacek Chrzstek bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka bryg. dr in. Waldemar Jaskólowski dr in. Andrzej Lubaski dr in. Sylwester Kieliszek dr Kazimierz Cegielka ml. bryg. dr in. Jacek Chrzstek dr in. Sylwester Kieliszek st. kpt. dr in. Mariusz Pecio ml. bryg. dr in. Andrzej Marciniak bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki dr Dariusz Dmochowski bryg. dr Barbara Ocilowska

24 lutego ­ pitek - 2012 r.

Sala 310

Godz. 800

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: prof. dr hab. Janusz Rybiski

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Godz.

800 - 830 830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500 1500 - 1530 1530 - 1600

Sluchacz

JELE Dominik OSTASZEWSKI Jaroslaw SZKOLA Pawel WINIEWSKI Wojciech WRZESISKI Dariusz DOBRZASKI Dariusz WIKTOROWICZ Pawel PELC Daniel PKSYK Piotr JANKOWSKI Dariusz JANKOWSKI Miroslaw MACIEJEWSKI Tomasz BARANOWSKI Dariusz DURO Lukasz NICZYPORUK Robert DUDZIAK Andrzej

Kierujcy prac dyplomow

bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki bryg. dr in. Ireneusz Naworol bryg. dr in. Grzegorz Dzie bryg. dr in. Grzegorz Dzie ml. bryg. dr in. Renata Kamocka-Bronisz st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Norbert Tunio ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Norbert Tunio

Recenzent

st. kpt. dr in. Bernard Król dr Anna Dmochowska st. kpt. dr in. Adam Krasuski ml. bryg. dr in. Ryszard Chybowski bryg. dr Barbara Ocilowska ml. bryg. dr in. Renata Kamocka-Bronisz st. kpt. dr in. Tomasz Drzymala ml. bryg. dr in. Jacek Chrzstek st. kpt. dr in. Mariusz Pecio bryg. prof. dr hab. Marzena Pólka bryg. dr in. Wojciech Jarosz ml. bryg. dr in. Piotr Kustra bryg. dr in. Waldemar Wnk bryg. dr in. Waldemar Wnk dr Wlodzimierz Kupicz ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj

24 lutego ­ pitek - 2012 r.

Sala Senacka

Godz. 800

Przewodniczcy komisji egzaminacyjnej: prof. dr hab. in. Slawczo Denczew

L.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Godz.

800 - 830 830 - 900 900 - 930 930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1100 1100 - 1130 1130 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1300 1300 - 1330 1330 - 1400 1400 - 1430 1430 - 1500

Sluchacz

MOJSKI Karol WRÓBEL Andrzej PIEKOWSKI Rafal LECH Marcin SALAGA Marcin KRAJNIK Dawid MOCZULSKI Tomasz BOGUCKI Arkadiusz OSTAPIUK Lukasz KWIATKOWSKI Konrad MASTERNAK Michal KOSTRZEWA Michal KRZESZOWSKI Michal SADOWSKI Dominik

Kierujcy prac dyplomow

bryg. dr in. Waldemar Jaskólowski bryg. dr in. Waldemar Jaskólowski bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki ml. bryg. dr in. Jacek Chrzstek bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki bryg. dr in. Jaroslaw Zarzycki ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj ml. bryg. dr in. Renata Kamocka-Bronisz ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj ml. bryg. dr in. Renata Kamocka-Bronisz ml. bryg. dr in. Jerzy Galaj bryg. dr Barbara Ocilowska

Recenzent

dr Anna Dmochowska st. kpt. dr in. Bernard Król st. kpt. dr in. Norbert Tunio st. kpt. dr in. Adam Krasuski dr Kazimierz Cegielka st. kpt. dr in. Mariusz Pecio ml. bryg. dr in. Renata Kamocka-Bronisz st. kpt. dr in. Tomasz Drzymala st. kpt. dr in. Adam Krasuski dr in. Stanislaw Lipiski sekc. dr Tomasz Wsierski dr Wlodzimierz Kupicz bryg. dr Barbara Ocilowska dr Dariusz Dmochowski

Information

obrony_4

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

320526


You might also be interested in

BETA
obrony_4