Read dobitniki-priznanj-zganj.pdf text version

"DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ" 2010 - DOBITNIKI PRIZNANJ

01 - ZGANJE IZ SLIV

ZLATO PRIZNANJE

ALEKSANDER STEFAN KMETIJA KLUN FRANC ZORAN MUSCEVI ALOJZIJ PETER BAGAR KALSEK KLUN PETROVIC VADNAL GORNJI PETROVCI ZICE GRADISCE PRI MATERIJI IVANCI STUDENEC 56 9203 PETROVCI LOCE OBROV BOGOJINA POSTOJNA BAGIJEVO DOMACE SLIVOVO ZGANJE SLIVOVO ZGANJE STARANO V HRASTOVEM SODU BRKINSKI SLIVOVEC ZGANJE IZ SLIV SLIVOVKA

62/A 3215 46 10 15 6243 9222 6230

SREBRNO PRIZNANJE

KMETIJA CEPAR KMETIJA KALUZA KMETIJA PRI SUSTERJEVIH Pri Meznarji SADJARSKA KMETIJA MORELJ KMETIJA PIRMAN JOZEF MARKO ZORKA IN BORIS Ivanka MARIJAN FRANJO MATJAZ CEPAR KALUZA KLEMEN Kocijancic MORELJ PASARIC PIKL BARKA PETELINJE NOVA SUSICA Katarija BUJE VRBJE SMOHOR 59 69 3 7 6/A 64 6217 VREMSKI BRITOF 6257 6256 1251 PIVKA KOSANA Moravce BRKINSKI SLIVOVEC ZGANJE IZ SLIV BRKINSKI SLIVOVEC SLIVOVO ZGANJE BRKINSKI SLIVOVEC SLIVOVKA CESPLJEVO ZGANJE V HRASTOVEM SODU

6217 VREMSKI BRITOF 3310 ZALEC LASKO

15/A 3270

Stran 1 od 11

KMETIJA SEGULIN

ANGEL

SEGULIN

SLOPE

26

6240

KOZINA

BRKINSKI SLIVOVEC

BRONASTO PRIZNANJE

TURISTICNA KMETIJA PRI FILETU FRANC STEFAN NA REPACEH STANE JELUSIC KALSEK VIDMAR SLOPE ZICE STUDENO 8 6240 KOZINA LOCE POSTOJNA BRKINSKI SLIVOVEC SLIVOVO ZGANJE SLIVOVKA

62/A 3215 2 6230

02 - NARAVNE ZGANE PIJACE IZ GROZDJA

ZLATO PRIZNANJE

ZARKO MATUC DRNOVK 1/H 5212 DOBROVO VINJAK

BRONASTO PRIZNANJE

MIRAN REBERC GORSNICA 23 2272 GORISNICA ZGANJE IZ GROZDJA

03 - ZGANJE IZ JABOLK

ZLATO PRIZNANJE

ALES SADJARSKA KMETIJA MORELJ MARIJAN JERALA MORELJ PODBREZJE BUJE 218 6/A 4202 NAKLO ZLATO ZGANJE JABOLKA

6217 VREMSKI BRITOF

Stran 2 od 11

SREBRNO PRIZNANJE

DRUZINSKA KMETIJA BISCAK PSENICNIK KMETIJA JURIC ANTON Rajko Joze ANTON SIMON BISCAK DULER RING SEVER ZAJEC BUJE Gorce Gorce DRSTELJA BELOVO 5 2 9 9 13 6217 VREMSKI BRITOF JABOLCNO ZGANJE 2372 2372 2253 3270 LIBELICE LIBELICE DESTRNIK LASKO JABOLCNO ZGANJE JABOLCNO ZGANJE SADJEVEC JABOLCNO ZGANJE

BRONASTO PRIZNANJE

PRI PIRHU KMETIJA PERSAT KMETIJA PRI SUSTERJEVIH JOZEF DAMIJAN ZORKA IN BORIS ANTON PR SPANC MUSCEVI KLAVDIJA, ZDRAVKO ALOJZIJ PETER Nuzej BAVCON KERT KLEMEN PIRSIC SLAPAR VADNAL Wieser BEVKOVA JAMNICA NOVA SUSICA NOVA SELA VRANKE STUDENEC Zg. Rute 2 13 3 6 5 15 16 5282 2391 6256 1336 1223 6230 9065 CERKNO PREVALJE KOSANA VAS BLAGOVICA POSTOJNA Zrelec DOMACE ZGANJE JABOLCNO ZGANJE ZGANJE IZ JABOLK JABOLCNA RAKIJA ZGANJE IZ JABOLK JABOLCNIK jabolcno zganje

Stran 3 od 11

04 - VILJAMOVKA

ZLATO PRIZNANJE

ALES JANEZ JERALA MARKUTA PODBREZJE CADOVLJE 218 3 4202 4204 NAKLO GOLNIK VILJAMOVKA VILJAMOVKA

SREBRNO PRIZNANJE

JANKO SADJARSKA KMETIJA MORELJ MARIJAN JEGLIC MORELJ PODBREZJE BUJE 192 6/A 4202 NAKLO MATIJOVCEVA VILJAMOVKA VILJAMOVKA

6217 VREMSKI BRITOF

BRONASTO PRIZNANJE

PR' BUKOVCU ALOJZ Ivan DOMACIJA TRUNTIC PRIMOZ KREK SKOBIR TRUNTIC ZIROVSKI VRH Podgorje GACNIK 44 178 14 4226 ZIRI ZGANJE IZ VILIJAMOVK DOMACA VILJAMOVKA STAJERSKA VILJAMOVKA

2381 PODGORJE pri SG 2211 PESNICA

06 - ZGANJE IZ TEPK

ZLATO PRIZNANJE

OKRSLJAN JANEZ KOZUH FLORJAN NAD SKOFJA LOKAO 2 4220 SKOFJA LOKA TEPKOVEC

Stran 4 od 11

CMUDNOVA KMETIJA KMETIJA ROVTAR

JOZE JANEZ FRANC

MOHORCIC POTOCNIK STARMAN

HRUSEVJE BUKOV VRH RAKOVICA

21 18 23

6225 4223 4201

HRUSEVJE POLJANE ZGORNJA BESNICA

TEPKOVEC TEPKOVC TEPKOVO ZGANJE

SREBRNO PRIZNANJE

STEFAN RAJKO KALSEK MAZI ZICE ZABUKOVJE 62/A 3215 42 4201 LOCE ZG.BESNICA HRUSKOVO ZGANJE TEPKOVC

BRONASTO PRIZNANJE

PR' POSECNK KMETIJA PERSAT MARINKA DAMIJAN GANTAR KERT MALENSKI VRH JAMNICA 8 13 4223 2391 POLJANE PREVALJE TEPKOVC TEPKOVO ZGANJE

07 - ZGANJE IZ HRUSK

ZLATO PRIZNANJE

Pr Urbasc DOMACIJA TRUNTIC Mihael PRIMOZ Kosmac TRUNTIC Dovje GACNIK 16 14 4281 2211 Mojstrana PESNICA Ta domac- Hruskovec SADJEVEC

SREBRNO PRIZNANJE

Stran 5 od 11

Pr Mark KMETIJA PRI SUSTERJEVIH Kmetija Zanozje KMETIJA NEHNIK

Joze ZORKA IN BORIS Andrej Branko MATJAZ

Bester KLEMEN KRSINAR MORI PIKL TOMAZ Wieser

Rovte NOVA SUSICA Topol Mlake SMOHOR CENTER

11 3 7 3

4244 6256 1215 2366

Podnart KOSANA Medvode MUTA LASKO CRNA Zrelec

Markovo hruskovo zganje ZGANJE IZ HRUSK Zanoski snops HRUSKOVO ZGANJE HRUSKOVO ZGANJE ZGANJE vinicno zganje

15/A 3270 130 16 2393 9065

KMETIJA KRAUT

BORUT Nuzej

BRONASTO PRIZNANJE

KMETIJA KOVSAK Kmetija Ribic PRI KRAMARJU KMETIJA KRAUT TK ROTOVNIKPLESNIK LEOPOLDINA Stanislav TONE BORUT BOGATAJ Fost SINKOVEC TOMAZ KLADJE Partizanska cesta LESKOVICA CENTER Legen 8 49 20 130 4224 2317 4224 2393 GORENJA VAS Oplotnica GORENJA VAS CRNA HRUSKOVO ZGANJE Zganje hruskovo HRUSKOVEC ZGANJE HRUSKOVO ZGANJE

134/A 2383 SMARTNO pri SG

08 - ZGANJE IZ CESENJ

ZLATO PRIZNANJE

KMETIJA MARTISA BAIS FULVIJO SKOCJAN 48 6000 KOPER MARTISA ­ cesnjevo zganje

Stran 6 od 11

PRI KRAMARJU

TONE

SINKOVEC

LESKOVICA

20

4224

GORENJA VAS

CESNJEVEC

BRONASTO PRIZNANJE

KMETIJA OKRSLJAN KMETIJA MAVRIC JANEZ ALEKSIJ KOZUH MAVRIC FLORJAN NAD SKOFJA LOKAO KOJSKO 2 70 4220 5211 SKOFJA LOKA KOJSKO CESNJEVEC CESNJEVO ZGANJE

09 - ZGANJE IZ VISENJ

ZLATO PRIZNANJE

KMETIJA ROZMAN SLOBODAN ROZMAN UL.ARNOLDA TOVORNIKA 8 2000 MARIBOR VISNJEVO ZGANJE

10 - ZGANJE IZ BRESKEV

ZLATO PRIZNANJE

Kmetija Ribic KMETIJA ROZMAN

Stanislav SLOBODAN

Fost ROZMAN

Partizanska cesta UL.ARNOLDA TOVORNIKA

49 8

2317 2000

Oplotnica MARIBOR

Zganje Breskovo BRESKOVO ZGANJE

13 - BRINJEVEC

ZLATO PRIZNANJE

Stran 7 od 11

TURISTICNA KMETIJA PRI FILETU KMETIJA KALUZA KMETIJA KLUN KMETIJA PRI GRANDOVIH COTOVA KMETIJA

FRANC MARKO FRANC DRAGO IN MILENA MIROSLAV

JELUSIC KALUZA KLUN POZRL STOPAR

SLOPE PETELINJE GRADISCE PRI MATERIJI BREZEC PRI DIVACI VRHOVLJE

8 69 46 10 14

6240 6257 6243 6215 6221

KOZINA PIVKA OBROV DIVACA DUTOVLJE

KRASKI BRINJEVEC BRINJEVEC BRKINSKI BRINJEVEC KRASKI BRINJEVEC KRASKI BRINJEVEC

SREBRNO PRIZNANJE

KMETIJA BAN KMETIJA KOVSAK Kmetija Bozic KMETIJA KUMAR KMETIJA ROGLAN TURISTICNA KMETIJA PRI CEPCOVIH IVAN LEOPOLDINA Franci JOZE VERONIKA IN IVAN ZELJKO BAN BOGATAJ Bozic CADEZ HABJAN JURISEVIC PODGORJE KLADJE Straza pri Raki NA LOGU NA LOGU GOLAC 10 8 9/a 17 16 4 6275 4224 8274 4220 4220 6243 CRNI KAL GORENJA VAS Raka SKOFJA LOKA SKOFJA LOKA OBROV BRINJEVEC SLAVNIK BRINJEVEC Domaci lahki brinjevec DOMACI BRINJEVEC DOMACI BRINJEVEC BRINJEVEC

14 - ZGANJE IZ BEZGA

ZLATO PRIZNANJE

KMETIJA BROMAN MARIJAN REK STRAZISCE 34 2391 PREVALJE BEZGOVO ZGANJE

Stran 8 od 11

15 - ZGANJE IZ BOROVNIC

ZLATO PRIZNANJE

KMETIJA BROMAN MARIJAN REK STRAZISCE 34 2391 PREVALJE BOROVNICEVO ZGANJE

16 - ZGANJE IZ NESPELJ

ZLATO PRIZNANJE

ALEKSANDER BAGAR GORNJI PETROVCI 56 9203 PETROVCI BAGIJEVO DOMACE NESPLJEVO ZGANJE

17 - ZGANJE IZ KUTIN

ZLATO PRIZNANJE

ALEKSANDER BAGAR GORNJI PETROVCI 56 9203 PETROVCI BAGIJEVO DOMACE KUTINOVO ZGANJE

18 - DRUGO ZGANJE IZ ENE VRSTE SADJA

ZLATO PRIZNANJE

KMETIJA GRIL Darinka PREVORCNIK Podgorje 147 2381 PODGORJE pri SG RIBEZOVO ZGANJE

SREBRNO PRIZNANJE

KMETIJA MARTINOVC FRANC MIKLAVCIC DOLENJA RAVAN

Stran 9 od 11

2

4223

POLJANE

JEREBIKOVEC

19 - TROPINOVEC

ZLATO PRIZNANJE

KMETIJA PR SPEHOV PETRA SPEH SVETI PETER 140 6333 SECOVLJE TROPINOVEC KMETIJA PR SPEHOV

20 - MESANO ZGANJE

ZLATO PRIZNANJE

KMETIJA KNEZ Pr Urbasc KONRAD Mihael VALERIJA ANTON SIMON KNEZ Kosmac LAMPRET PIRSIC ZAJEC SELO NAD LASKIM Dovje ZGORNJA SVECA NOVA SELA BELOVO 5 16 20 6 13 3270 4281 2289 1336 3270 LASKO Mojstrana STOPERCE VAS LASKO MESANO ZGANJE Ta domac MESANO ZGANJE RAKIJA MESANO ZGANJE

SREBRNO PRIZNANJE

Kmetija Adamcek Pavle, Magdalena Joze PR PELEHAN KMETIJA PRI JURCKU ANTON BERNARDA, ANTON Hauptman PIRNAT SELJAK SKOK Moravce pri Gabrovki Zavrti MRZLI VRH LOKA NA GMAJNI 35 5 1 29 1274 1317 4226 1234 Gabrovka Sodrazica ZIRI MENGES DOMACE MESANO ZGANJE Mesano zganje MESANO ZGANJE DOMACE JURCKOVO ZGANJE

Stran 10 od 11

PR SPANC

KLAVDIJA, ZDRAVKO

SLAPAR

VRANKE

5

1223

BLAGOVICA

ZGANJE IZ JABOLK IN HRUSK

BRONASTO PRIZNANJE

Pr Mark KMETIJA KUMAR KMETIJA CEPAR Pr Slak KMETIJA ROGLAN Joze JOZE JOZEF Franc VERONIKA IN IVAN Bester CADEZ CEPAR Dobnik HABJAN Rovte NA LOGU BARKA Razbor NA LOGU 11 17 59 26 16 4244 4220 Podnart SKOFJA LOKA Markovo mesano zganje DOMACE ZGANJE SADJEVEC Sadno zganje DOMACE SADNO ZGANJE

6217 VREMSKI BRITOF 3222 4220 Dramlje SKOFJA LOKA

Stran 11 od 11

Information

11 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

257521


You might also be interested in

BETA