Read Prospect_coloane_constructii SIMPLEX.PDF text version

Referinte ?? evaluarea pierderilor energetice la constructii civile: ?? Râmnicu-Vâlcea (bloc de locuinte), Bucuresti (blocuri de locuinte, camin studentesc), Iasi (camin studentesc - program PHARE), Ploiesti (Liceul Ion Luca Caragiale -program UNESCO), Popesti Leordeni (casa de locuit tip rural - program Leonardo da Vinci), Baneasa (casa de locuit de tip urban), Focsani (bloc de locuinte), Piatra Neamt (blocuri de locuinte - program national MLPTL), Cluj (liceul informatic, casa de locuit de tip urban), MALL ­ Bucuresti, PLAZA ­ Romania, World Trade Center - hotel Sofitel. Legislatie [1] *** Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, M.O. nr.12/24 ianuarie 1995 [2] *** OG 29/30.01.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, M.O. nr.41/31 ianuarie 2000. [3] *** Legea 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, M.O. nr.577/17 noiembrie 2000 [4] *** Legea 325/2002 pentru aprobarea OG 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, M.O. nr.422/18 iunie 2002. [5] *** OUG 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, M.O. nr.890/09 decembrie 2002. Reglementari tehnice [1] SR EN ISO 13187 / 2000 - Performanta termica a cladirilor. Detectia calitativa a neregularitatilor termice în anvelopa cladirilor. Metoda termografica [2] Metodologia privind termografia în constructii. MP-037-04, M.O. nr. 405/06.05.2004 (partea întâia). - elaborata de TEHNOSISTEM prin specialistii SIMPLEX

SIMPLEX Import Export S.R.L.

Bucuresti

al. Agigea, nr.4, sector 6, c.p. 061165

CUI: RO470819, Nr. înreg. Reg. Com: J 40/2444/1992 BCR fil. Plevnei, cont nr. RO93RNCB0071011430540001 Trezorerie sector 6, cont nr. RO75TREZ7065069XXX001159

a.) Caminul modernizat T 14 ­ reabilitat energetic - pierderi energetice reduse

Doriti reabilitarea termica a fondului construit pe care-l administrati? Specialistii nostri va ofera solutii moderne, eficiente, operative.

SIMPLEX S.R.L - Specialisti în infrarosu tel: 021 430 02 20, fax: 021 771 42 18, GSM: 0722 568 903 e-mail: [email protected], http:\\www.simplex.ro

Acoperis - latura nordica (vedere dinspre curte) ­ imagini în IR si vizibil

Colegiul National ,,Ion Luca Caragiale" Ploiesti

b.) Caminul T 12 ­ martor - pierderi energetice mari prin anvelopa (punti termice, suprafete vitrate) Camine studentesti, Iasi

SIMPLEX S.R.L - Specialisti în infrarosu tel: 021 430 02 20, fax: 021 771 42 18, GSM: 0722 568 903 e-mail: [email protected], http:\\www.simplex.ro

SIMPLEX S.R.L - Specialisti în infrarosu tel: 021 430 02 20, fax: 021 771 42 18, GSM: 0722 568 903 e-mail: [email protected], http:\\www.simplex.ro

Eficienta energetica în constructii Reabilitarea energetica si modernizarea cladirilor si a instalatiilor aferente este o componenta a politicii energetice nationale si este realizata printr-o paleta larga de solutii tehnice care trebuie sa asigure simultan: · Îmbunatatirea conditiilor de confort interior; · Scaderea consumului de energie; · Protectia mediului înconjurator. Cresterea eficientei energetice a cladirilor urmeaza doua cai: 1. Pentru constructii noi - utilizarea unor materiale de constructie si proiectarea unor sisteme moderne de încalzire care sunt caracterizate prin economia de energie - aceste conditii se impun prin autorizatia de constructie. 2. Pentru fondul existent de cladiri - reabilitarea energetica comporta urmatoarele etape: a) investigarea starii actuale a constructiei, stabilirea caracteristicilor termotehnice reale (utilizând termografia); b) elaborarea proiectului de reabilitare pe baza starii relevate la punctul a); c) transpunerea în practica a procedurii de reabilitare energetica. Principiile metodei termografice Neregularitatile în proprietatile termice ale elementelor componente ale anvelopei exterioare a unei cladiri observabile în termeni de scurgeri de caldura sau neuniformitati (anomalii) termice se traduc prin variatii ale temperaturii la suprafata structurii investigate. Repartitia temperaturilor pe o suprafata observata poate fi deci utilizata pentru localizarea/detectarea defectelor ascunse de izolare, a zonelor cu umiditate în exces si/sau infiltratiilor de aer prin neetanseitatile unor componente ale anvelopei (rosturi ale ferestrelor si usilor, îmbinari ale elementelor de constructie insuficient tratate, etc). Temperaturile masurate constituie informatii initiale pentru calculele energetice efectuate pentru aprecierea randamentului energetic al cladirilor.

SIMPLEX S.R.L - Specialisti în infrarosu tel: 021 430 02 20, fax: 021 771 42 18, GSM: 0722 568 903 e-mail: [email protected], http:\\www.simplex.ro

Neregularitati termice pe anvelopa interioara Statia de metrou Armata Poporului Vila cu punti termice (vedere laterala sud) Cartierul Tunari, Bucuresti

SIMPLEX S.R.L - Specialisti în infrarosu tel: 021 430 02 20, fax: 021 771 42 18, GSM: 0722 568 903 e-mail: [email protected], http:\\www.simplex.ro SIMPLEX S.R.L - Specialisti în infrarosu tel: 021 430 02 20, fax: 021 771 42 18, GSM: 0722 568 903 e-mail: [email protected], http:\\www.simplex.ro

Information

Prospect_coloane_constructii SIMPLEX.PDF

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

670026