Read Cosku_Deneme_9_sinif.indd text version

9. Sinif Deneme Sinavi Müfredati

9. Sinif Denemeleri ve Soru Adetleri

9. Sinif Deneme

Dersler

Dil ve Anlatim Türk Edebiyati Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Tarih Corafya

Soru Sayisi

17 13 20 10 10 10 10 15 15

Toplam

120

Lise Grubu Denemeler (Coku) 9, 10 ,11.Sinif

SAYI 1 2 3 4 5 6

Sinavlar 9,10,11 9,10,11 9,10,11 9,10,11 9,10,11 9,10,11

Uygulama Tarihi 06 Kasim 2012 Sali 06 Aralik 2012 Perembe 08 Ocak 2013 Sali 26 ubat 2012 Sali 19 Mart 2013 Sali 17 Mayis 2013 Cuma

Baski Tarihi 17 Eylül 2012 06 Kasim 2012 06 Aralik 2012 08 Ocak 2013 26 ubat 2013 04 Nisan 2013

2012-2013 COKU DENEME ÇER

Dil ve Anlatim

LETM, DL VE KÜLTÜR letiim nsan, letiim ve Dil Dil-Kültür likisi DLLERN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENN DÜNYA DLLER ARASINDAK YER Dillerin Siniflandirilmasi Türk Dilinin Tarihî Geliimi ve Türkiye Türkçesi SES BLGS VE TELAFFUZ (SÖYLEY) Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyi) KELME BLGS Kelimede Anlam ve Kavram Kelimelerin Farkli Anlamlarda Kullanimi (ilk anlam, yan anlam, mecaz, terim) Anlam likilerine Göre Kelimeler (e, zit, yakin anlamli ve e sesli kelimeler) Kelimelerde Anlam Deimeleri Kelime gruplari CÜMLE BLGS Cümlede Anlamin Oluumu Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler Haber Cümleleri Dilek- stek Cümleleri Haber ve Dilek Kiplerinde Soru Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk - Olumsuzluk Metinde Kazandiklari Anlamlara Göre Cümleler PARAGRAF BLGS Anlatim Birimi Olarak Paragraf Paragrafta Yapi Paragrafta Anlam ve Ana Düünce Paragrafta Düünceyi Gelitirme Yollari Metin ve Paragraf

1

2

SINAVLAR 3 4 5

6

Yapi (Plan) Ana Düünce Dil ve Anlatim Metin ve Gelenek Anlam Metin ve Yazar Yorum Öretici Metin Örneklerini nceleme/ Karilatirma Tarihî Metinler, Felsefî Metinler, Bilimsel Metinler Gazete Çevresinde Gelien Metin Türleri (Makale, Deneme, Sohbet, Fikra, Eletiri, Röportaj) Kiisel Hayati Konu Alan Metin Türleri (Hatira, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük)

SINAVLAR

Matematik

Terim, Tanimli ve Tanimsiz Terimler Önermeler Mantii Ve Balaci, Veya Balaci De Morgan Kurali Koullu Önerme ki Yönlü Koullu Önerme Bileik Önermelere Denk Basit Önermeler Totoloji ve Çeliki Açik Önermeler ve Doruluk Kümesi Niceleyiciler Tanim, Aksiyon, Teorem ve spat spat Yöntemleri Kümelerde Temel Kavramlar Kümelerin Gösterimi Sonlu ve Sonsuz Küme

1

2

3

4

5

6

SINAVLAR

Bo Küme

Edebiyat

Güzel Sanatlar çinde Edebiyatin Yeri Edebiyatin Bilimlerle likisi Dilin nsan ve Toplum Hayatindaki Yeri ve Önemi Metin Edebî Metin iir nceleme Yöntemi, iir ve Zihniyet (Dönemi) iirde Ahenk (Ses ve Ritim) iir Dili iirde Yapi iirde Tema iirde Gerçeklik ve Anlam iirde Gelenek Yorum Metin ve air Manzume ve iir Manzume ve iir örneklerini nceleme Olay Çevresinde Oluan Edebi Metinleri Tanima ve Gruplandirma (Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine) Anlatmaya Bali Edebî Metinleri nceleme Yöntemi Metin ve Zihniyet Yapi (Olay Örgüsü, Kiiler, Mekân, Zaman) Tema Dil ve Anlatim Metin ve Gelenek Anlatim ve Yorumlama) Metin ve Yazar Anlatmaya Bali Edebî Metin Örneklerini nceleme (Masal ve Destandan Hikâye ve Romana) Masal, Destan, Halk Hikâyesi, Mesnevi, Manzum Hikâye, Hikâye, Roman Göstermeye Bali Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine) Göstermeye Bali Edebî Metinleri Tanima (Tiyatro) Göstermeye Bali Edebî Metinleri ncelemek Geleneksel Türk Tiyatrosu (Karagöz, Orta Oyunu) Modern Türk Tiyatrosu (Trajedi, Komedi, Melodram) Öretici Metinleri nceleme Yöntemi Metin ve Zihniyet

1

2

3

4

5

6

Alt Küme, Özalt Küme ki Kümenin Denklii ve Eitlii Kümelerde Birleim lemi Kümelerde Kesiim lemi Evrensel Küme Kümelerde Tümleme Kümelerde Fark Kümelerde lemler Sirali kili Sirali kilinin Analitik Düzlemde Gösterimi Kartezyen Çarpim Kartezyen Çarpimin Grafii Bainti Baintinin Tersi Baintinin Grafii Baintinin Yansima Özellii Baintinin Simetri Özellii Baintinin Ters Simetri Özellii Baintinin Geçime Özellii Fonksiyonun Gösterimi Fonksiyonun Tanimi

Fonksiyonda Deer Bulma Kurali Verilen Bir Fonksiyonun Deer ve Görüntü Kümeleri Grafii Verilen Bir Fonksiyonun Deer ve Görüntü Kümeleri Bire Bir Fonksiyon Örten Fonksiyon çine Fonksiyon Birim (Özdelik) Fonksiyonu Sabit Fonksiyon Eit Fonksiyon Dorusal Fonksiyon lem lemin Kapalilik Özellii lemin Deime Özellii lemin Birleme Özellii lemin Birim(Etkisiz) Eleman Özellii lemin Ters Eleman Özellii lemin Yutan Eleman Özellii

2012-2013 COKU DENEME ÇER

lemin Dailma Özellii Bileke Fonksiyon Ters Fonksiyon Fonksiyon Grafii Fonksiyonlarin Toplami Fonksiyonlarin Farki Fonksiyonlarin Çarpimi Fonksiyonlarin Bölümü Permütasyon Fonksiyonu Doal Sayilar, Sayma Sayilar Doal Sayilarda Eitliin Özellikleri ve Sadeleme Kurallari Doal Sayilarda Üs Kavrami Basamak Kavrami Doal Sayilarin Çözümlenmesi Herhangi Bir Tabandaki Sayinin 10 Tabaninda Yazilmasi 10 Tabandaki Bir Sayinin Baka Bir Tabana Göre Yazilmasi Herhangi Bir Tabanda Verilen Bir Sayinin Baka Tabanda Yazilmasi Asal Sayilar Aralarinda Asal Sayilar Bir Sayinin Pozitif Bölenleri ve Asal Sayi Bölenleri Asal Çarpanlara Ayirma Faktöriyel Bölme lemi Bölünebilme Kurallari OBEB Problemleri OKEK Problemleri OBEB ve OKEK Problemleri Tam Sayilar Çift Sayi, Tek Sayi Pozitif Sayi, Negatif Sayi Ardiik Sayilar, Ardiik Sayilarin Toplami Bir Tam Sayinin Tam Bölenleri Sayisi Denklik Baintisi Denklik Kavrami, Kalan Siniflari (Z/m Kümesi) Modüler Aritmetik le lgili Özellikler Takvim ve Gün Problemleri Z/m de Yapilan lemler Rasyonel Sayi ve Kesir Bir Kesrin Geniletilmesi veya Sadeletirilmesi Rasyonel Sayilarin Eitlii Denk Kesirler Basit Kesir Bileik Kesir Tam Sayili Kesir Rasyonel Sayilarda Toplama lemi Rasyonel Sayilarda Çikarma lemi Rasyonel Sayilarda Çarpma lemi Rasyonel Sayilarda Bölme lemi Rasyonel Sayilarda lem Öncelii Rasyonel Sayilarda Siralama ki Rasyonel Sayi Arasina Sayi Yazma Ondalik Kesirler Ondalik Kesirlerde Toplama lemi Ondalik Kesirlerde Çikarma lemi Ondalik Kesirlerde Çarpma lemi Ondalik Kesirlerde Bölme lemi Devirli Ondalik Açilimlar rrasyonel Sayilar Gerçek Sayilar Gerçek Sayilarda Toplama leminin Özellikleri Gerçek Sayilarda Çarpma leminin Özellikleri Eitsizliin Özellikleri Gerçek Sayilarda Açik Aralik Gerçek Sayilarda Kapali Aralik Gerçek Sayilarda Yari Açik Aralik Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eitsizlikler Mutlak Deer Mutlak Deerli Denklemler Mutlak Deerli Eitsizlikler

Geometri

Temel Geometrik Kavramlar Koordinat Dorusu Dik Koordinat Düzlemi Vektörler Açi ve Açisal Kavramlar Trigonometrik Oranlar Doruda Açilar Düzlemde Doru Denklemleri Eim Üçgende Açilar Çokgenler ve Çokgende Açilar Çokgensel Bölgelerin Çevresi ve Alani Üçgenlerin Elii Düzlemde Dönüümler ve Kaplamalar Üçgenlerde Benzerlik

Dik Görüntü Çizimleri

1

2

SINAVLAR 3 4 5

6

Biyoloji

Canlilarin Ortak Özellikleri norganik Besinler Organik bileikler (Karhid, yalar) Protein, Enzim, vitamin ve Nükleik Asitler RNA, ATP, Hücre Zari ve Madde Aliverii Hücre - Metabolizma - Koloniler Biyosistematik Arke ve Bakteri Alemleri Protista ve Mantarlar Bitkiler Alemi Hayvanlar Alemi Çevre Sorunlari

1

2

SINAVLAR 3 4 5

6

Prizmalar

Piramitler Çember ve Çemberde Açi Daire ve Daire Dilimi Silindir

Tarih

Tarih Bilimine Giri Tarih Yazicilii Tarihin Faydalandii Bilim Dallari Tarihi Çalara Giri Mezopotamya Uygarliklari

1

2

SINAVLAR 3 4 5

6

Koni

Küre

Fizik

Fiziin Ura Alani Fiziin Doasi Fizikte Modelleme ve Matematiin Yeri Fizik, Günlük Yaam ve Teknoloji Madde ve Özellikleri Maddenin Siniflandirilmasi Hacim ve Özkütle Maddelerin Deiimi Dorusal Hareket Doadaki Temel Kuvvetler Newton'un Hareket Yasalari Sürtünme Kuvveti , Güç ve Enerji Enerji Dönüümleri ve Enerjinin Korunumu Enerji Kaynaklari Isi ve Sicaklik Elektrik Akimi Dirençler ve Dirençlerin Balanmasi Lambalar Elektrik Akiminin Manyetik Etkisi

1

SINAVLAR 2 3 4 5

Orta Asya Uygarlii

6

Misir - Hint - Çin Uygarlii Dou Akdeniz ve Anadolu Uygarliklari 6. Konu: Ege ve Yunan Uygarlii - Roma Uygarlii Türklerin Tarih Sahnesine Çikii Asya Hun Devleti - Kavimler Göçü Avrupa Hun D. Kök Türkler ve Uygurlar Dier Türk Devletleri slamiyet Öncesi Dünyanin Genel Durumu Hz. Muhammed Dönemi Dört Halife Dönemi Emeviler - Endülüs Emevileri - Beni Ahmer Devleti Abbasiler - Türk slam Bilginleri Türklerin slamiyeti Kabulü ve Hizmetleri Tolunoullari ve hitler Karahanlilar ve Gazneliler Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'da Kurulan lk Türk Devlet ve Beylikleri Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluu Haçli Seferleri

Kimya

Simyadan Kimyaya Kimyanin Temel Kanunlari Kimyasal Ba Kavrami Bileikler Nasil Oluur? (Elektron Dizilimi) Bileikler Nasil Oluur? (Yükseltgenme Basamai) yonik Bileikler Kovalent Bileikler Organik Bileikler Reaksiyon Nedir Kimyasal Tepkime Türleri Polimerleme ve Hidroliz Kariimlarin Siniflandirilmasi Çözünürlük Kariimlarin Ayrilmasi (Tanecik Boyutu, Younluk Farki, Çözünürlük Farki) Kariimlarin Ayrilmasi Temizlik Maddeleri Yaygin Malzemeler Biyolojik Sistemlerde Kimya Çevre Kimyasi

1

SINAVLAR 2 3 4 5

6

Türkiye Selçuklu Devleti'nin Yükselme Dönemi

Corafya

Doal unsurlar · insan · doa ve corafya · doal ortamlar · harita ve ölçek Paralel ve meridyenler · izohipsler Dünya'nin ekli ve boyutlari · dünya'nin hareketleri ve sonuçlari · iklim kuaklari Atmosfer · hava durumu ve iklim Sicaklik · basinç ve rüzgârlar · nemlilik ve yai klim tipleri · yer'in yapisi ve oluum süreci Jeolojik zamanlar ç kuvvetler · rüzgârlar ve oluturduu ekiller · akarsular ve oluturduu ekiller Karstik sular ve oluturduu ekiller Buzullar ve oluturduu ekiller Dalga ve akintilarin oluturduu ekiller Yer ekillerinin dier oluum süreçleri Kiyi tipleri ve oluum süreçleri Beerî dokular · ilk yerlemeler ve deiim Yerleme dokulari Bir mekân analizi · mekândaki deiim · bölgeleri oluturan özellikler · bölge sinirlari · bölge - ülke ilikisi · doadan yararlanma Doal çevrenin insan faaliyetlerine etkileri Çevre sorunlari

1

2

SINAVLAR 3 4 5

6

2012-2013 Eitim Öretim Yili

Sinavlar ve Sinav Sonuçlari Hakkinda...

Ara Sinif Deneme Sinavlari: Alti adet deneme sinavi yapilacaktir. Denemelerde geriye dönük konulardan da sorular sorulacaktir. leri konulardan soru sorulmayacaktir. Deneme lerdeki soru sayilari ve müfredat MEB'in standartlarina uygun olacaktir. Ara sinif deneme lerine kurum ismi basilmayacaktir. 10. ve 11. siniflarda (Fen Bilimleri, Türkçe- Matematik ve Sosyal Bilimler) branlarinin yer aldii birleik denemeler gönderilecektir Bu denemeler her üç grup örenciye hitap eden ortak testler ve alanlara özel testlerden olumaktadir. 9.sinif larda bütün örencilerin girebilecei tek tip deneme yapilacaktir. Denemelerdeki soru sayilari okullardaki ders saatleri dikkate alinarak belirlenmitir. YGS - LYS: Be adet YGS ve iki adet LYS deneme sinavi yapilacaktir. Denemelerdeki soru sayilari ve müfredat ÖSYM'in yeni sinav formatina uygun olacaktir. LYS Denemeleri ders sinavi eklinde basilacak ve kendinden kapakli olacaktir. YGS denemeleri genel olacak, LYS denemelerinde ise 9. 10. ve 11. siniflarin bütün konularindan soru sorulacaktir. 12. sinifin ise sadece anlatilan konularindan soru sorulacaktir. Sinav Uygulama Tarihi: Broürde ve sitemizde belirtilen tarihtir. Sinav yapacak kurumlarin, bu tarihleri dikkate alarak sinav takvimlerini oluturmalarini öneriyoruz. Bunlara dikkat edildii takdirde sinav takvimimiz salikli ekilde ileyecektir. Aksi hâlde bazi sikintilarin olmasi muhtemeldir. Böyle bir durumda yaanan aksakliktan kurumumuz sorumlu deildir. Sinavla lgili Hususlar: Denemelerin salikli deerlendirilebilmesi için öncelikle doru optik formlarin kullanilmasi gereklidir. 9, 10 ve 11. siniflar için ZC 91011 numarali optik formlar kullanilacaktir. Dier bir husus da kodlamaya ilikin hatalarin olmamasi gerekir. Her örenci okul kodunu mutlaka ilgili yere hatasiz kodlamalidir. Bu kodlamayi yapmayan örencinin sinavi deerlendirmeye alinamaz. Ayrica her örenci ilgili alana okul numarasini kodlayacaktir. Okul numaralarini kodlamayan örenciler, sinav sonucunu internetten göremezler. Deerlendirme: Deneme sinavlarin okunmasi yerel, deerlendirme ise merkezî olarak yapilacaktir. Yani her bayi sinavi kendisi okuyarak sonuçlari merkezimize gönderecektir. Böylelikle bütün örencilerimizin baarisi ayni sinavla görülmü olacaktir. Sinav sonrasinda her örenci için sinav sonuç karnesi bayilerimiz tarafindan kurumlara verilecektir. Sinav sonuç listelerini kurumlar kendilerine verilecek ifreleri kullanarak sitemizden alabileceklerdir. Kurum ifreleri: Her kuruma özel ifre bayilerimiz tarafindan verilecektir. Kurumlar, www.cosku.com sitemizde farkli analizlerin yapildii sinav sonuçlarini kendileri alabilecektir. Sinav analizleri ile örencilerimizin eksik kalan yönleri belirlenecek ve onlarin eksikliklerinin giderilmesi mümkün olabilecektir. Ayrica örenci ve velilerimiz sinav sonuçlarini sitemizden takip edebileceklerdir.

Velilerimiz için herhangi bir ifre verilmeyecektir. Sitemizin örenci sinav sonuç bölümünden gerekli bilgileri giren velilerimiz örencisinin sinav sonuçlarina ulaabilecektir.

Information

Cosku_Deneme_9_sinif.indd

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

672106