Read Microsoft PowerPoint - Intermodal_Transport_in_Serbia text version

INTERMODALNI TRANSPORT U SRBIJI

IMOD X WORKSHOP Prof. dr Slobodan Zecevi, dipl.inz.

TEME IZLAGANJA

A. STANJE SISTEMA INTERMODALNOG TRANSPORTA PO KOMPONENTAMA B. STANJE POTENCIJALA SISTEMA INTERMODALNOG TRANSPORTA

TOVARNO MANIPULATIVNA JEDINICA INTERMODALNI TRANSPORTNI LANCI TRANSPORTNA SREDSTVA

TELEMATIKA

STANJE SISTEMA INTERMODALNOG TRANSPORTA

SAOBRAAJNA INFRASTRUKTURA

PLANSKO REGULATIVNI INSTRUMENTI OPERATERI ORGANIZACIJA

TERMINALI MREZA TERMINALA

Tovarno manipulativna jedinica

· Konteneri

U Srbiji u vlasnistvu nema vise od 500 kontenera, uglavnom od 20ft, open top, i nisu za meunarodni saobraaj Preko 99% kontenera u prometu Srbije je u vlasnistvu stranih kompanija, sa strukturom 60/40 u korist 20ft Zbog odnosa uvoz/izvoz (4/1) istovareni, prazni konteneri se povlace u depoe u regionu

Tovarno manipulativna jedinica

· Izmenjivi transportni sudovi (swap body)

Skoro da nisu prisutni u vlasnistvu u Srbiji

· Bimodalne jedinice-roadrailer

Nisu prisutne u Srbiji

· Zbog nedostatka izmenjivih transportnih sudova i zeleznickih kola roba se uglavnom prevozi drumom, a zbog nedostatka kontenera cekanje na otpremu robe se meri danima

Transportna sredstva

· Zeleznicka

Inventarski park zeleznickih kola za prevoz kontenera je oko 400-500 kola serije K, R i S, od cega je tehnicki raspolozivo 200-300 kola, uglavnom serije R Jedna otprema je cekala 18 dana na dostavu kola u tehnologiji transporta kontenera

Transportna sredstva

· Drumska

Oko 100 specijalizovanih vozila za prevoz kontenera

· Recna

Ro-Ro brodovi trenutno nisu u vlasnistvu Srpskih brodara Plovilo tipa Evropa II (60 kontenera) je na raspolaganju intermodalnom transportu

Saobraajna infrastruktura

· Na koridoru X mogue je, uz odreena ogranicenja brzine kretanja, provesti kompoziciju Ro-La tehnologije · Prema dosadasnjim ispitivanjima, na koridoru X mogue je sprovesti posiljke prema kodu P/C 70 i C400 (na nekim deonicama i P/C 80)

Terminali, mreza terminala

KONTENERSKI · · · · · · · · · ZIT ­ Beograd Luka Beograd Luka Pancevo Smederevo Aleksinac Novi Sad Uzice Kragujevac Itd. HUCKE-PACK RO ­ RO

Tehnologija A u planovima razvoja Tehnologija B - BG Tehnologija C - BG Tehnologija bimodalnog tr.

Promovisani mrezom

Subotica Senta Sombor - Apatin Zrenjanin Novi Sad Sremska Mitrovica Beograd Sabac Smederevo Pancevo Prahovo Jagodina Uzice Cacak Kragujevac Kraljevo Nis Dimitrovgrad Pristina

Raena plansko projektantska dokumentacija

Subotica Senta Sombor - Apatin Zrenjanin Novi Sad Sremska Mitrovica Beograd Sabac Smederevo Pancevo Jagodina Uzice

Delimicno razvijena fizicka struktura

Senta Sombor - Apatin Novi Sad Sremska Mitrovica Beograd Sabac Smederevo Pancevo

Nis Dimitrovgrad

nivo planske dokumentacije bez fizickog razvoja - 80 % nivo razvoja planske dokumentacije sa nukleusom fizickog razvoja - 15 % nivo nepotpunog fizicko tehnoloskog razvoja - 5 %

Potencijalne lokacije terminala intermodalnog transporta

· Kontenerski:

Subotica Senta Sombor Novi Sad Sremska Mitrovica Sabac Beograd Pancevo Smederevo Uzice Nis Dimitrovgrad Presevo

· Hucke pack:

Subotica Beograd Nis Dimitrovgrad Presevo

· Ro-Ro:

Novi Sad Beograd Pancevo Smederevo Prahovo

Operateri i organizacija

· Operateri

Agenti, uglavnom strane kompanije sa svojim predstavnicima Spediteri ZIT

Operateri i organizacija

· Organizacija

Linijske zeleznicke veze ne postoje Blok kontenerski vozovi uglavnom saobraaju ka pomorskim lukama Od severno jadranskih luka (Kopar, Rijeka) do Beograda, transit time je cesto 3-4 dana i pored bilateralnih sporazuma Recna kontenerska linija Beograd - Konstanca i obratno (otvorena 12. maja 2005.) Prosecni mesecni Ro-Ro tranzit je oko 300 vozila

Plansko regulativni instrumenti

· 1985. - Drustveni dogovor o razvoju integralnog transporta (Savezna vlada) · 1986. - proglasena i promovisana Mreza RTC-a Srbije (SFRJ) · 1996. - Prostorni plan Republike Srbije (ukljucena mreza RTC-a) · 2002. - Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. godine - izabrani razvojni programi (program 47 ­ Mreza robno transportnih centara regionalnog i balkanskog karaktera)

Plansko regulativni instrumenti

· Poslednjih godina

Nekoliko projekata (Studija robnih tokova sa aspekta koncepta razvoja logistickogintermodalnog transporta Opstine Smederevo) Dva meunarodna projekta

· ·

IMOD X ­ Intermodalna resenja i konkurentnost u transportnom sektoru Srbije Multimodalni logisticki lanci NRW - Balkan

Plansko regulativni instrumenti

· 2003.-2005. - sklopljeni bilateralni sporazumi sa Hrvatskom, Bugarskom i Maarskom · 2005. - ratifikacija multilateralnog sporazuma AGTC · Regulativa postoji, ali elementi iz sporazuma cesto se ne postuju

Plansko regulativni instrumenti

Nema stimulativnih mera, nema znacajnijih poreskih olaksica, oslobaanja od taksi, i dr. Nema obracuna i naplate eksternih troskova Nedostatak fiskalnih i investicionih mera Jos uvek nema dovoljno privatnog kapitala u intermodalnom transportu

Telematika

· RIS (River Information System) ­ uveden na jednom delu Dunava · Informacione baze o intermodalnom transportnom sistemu skoro da ne postoje · Nema praenja trzista sa aspekta generatora intermodalnih tokova

Intermodalni transportni lanci

· Kontenerski tokovi ­ 18000 ­ 20000 TEU/god. · Prisutni su razliciti modaliteti lanaca

drum zeleznica pomorska luka Solun Kopar preferentna uloga 50-70% Rijeka Bar Konstanca

odnos ova dva lanca je 50:50

Intermodalni transportni lanci

· Najzastupljenije robe u nacionalnim intermodalnim transportnim lancima su:

graevinski materijal (kamen, sljunak, itd.) zitarice rude

· Relacije ­ 300, 400 km · 200 do 300 TEU / dan

KORIDOR VII

· IZVOZ · UVOZ · TRANZIT

POTENCIJALNI INTERMODALNI TRANSPORTNI TOKOVI

KORIDOR X

· IZVOZ · UVOZ · TRANZIT

zeleznicki drumski vodni

1000-1400 800-1000 600-800 do 600 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Uvozno ­ izvozni i tranzitni tokovi drumskog transporta sa Podunavskim zemljama

38

broj vozila, rastojanje transporta ­ 2004. god.

1000-1400 800-1000 600-800 do 600 0% 10% 20% 30% 40%

63 07 7

14 1

tranzit: 59 625

1000-1400

NOVI SAD

800-1000

PANCEVO

600-800 do 600

BEOGRAD

50%

60%

tranzit: 109 861

NIS

11 38 6 16 56 0

1000-1400 800-1000 600-800 do 600 0% 10% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hipoteza: 5% ovog transporta je 15000 vozila u Ro-Ro transportu 6500 (uvoz/izvoz) i 8500 (tranzit)

30%

40%

50%

60%

1000-1400 800-1000 600-800 do 600 0% 10% 20% 30% 40%

Uvozno ­ izvozni i tranzitni tokovi drumskog transporta u gravitacionoj zoni Podunavskih zemlja

14

50% 60%

broj vozila, rastojanje transporta ­ 2004. god.

13 48 02

70%

19 23

80% preko 1400 1000-1400 800-1000

NOVI SAD

tranzit: 156 797

1000-1400

PANCEVO

600-800 do 600

800-1000 600-800 do 600 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

BEOGRAD

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

NIS

tranzit: 165 318

preko 1400 1000-1400 800-1000

31 04 3 37 71 4

600-800 Hipoteza: do 5% ovog transporta je 33500 vozila u Ro-Ro transportu600 0% 17500 (uvoz/izvoz) i 16000 (tranzit)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1000-1400

Uvozni tokovi drumskog transporta sa gravitacionog podrucja koridora X

broj vozila, rastojanje transporta ­ 2004. god.

600-1000

do 600

20 865

0% 20% 40% 60% 80% 100%

122 701

preko 2000 1400-2000 1000-1400 600-1000 do 600 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NOVI SAD

1400-2000 1000-1400 600-1000 do 600 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

PANCEVO

BEOGRAD

NIS

22 286

600-1000

Hipoteza: 0% 5% ovog transporta je 9500 vozila u hucke-pack transportu

23 715

do 600

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1000-1400

Izvozni tokovi drumskog transporta za gravitaciono podrucje koridora X

broj vozila, rastojanje transporta ­ 2004. god.

600-1000

do 600

8 909

0% 20% 40% 60% 80% 100% 1400-2000

144 141

preko 2000 1400-2000 1000-1400 600-1000 do 600 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1000-1400

NOVI SAD

600-1000

PANCEVO

BEOGRAD

do 600 0% 10% 20% 30% 40% 50%

NIS

10 626

600-1000

Hipoteza: 0% 5% ovog transporta je 9000 vozila u hucke-pack transportu

23 733

do 600

20%

40%

60%

80%

100%

Potencijali terminala u Smederevu

vrsta robe zemlja vid transporta

Novi Sad

BEOGRAD

Smederevo

QR

konteneri huckepac

Pri{tina Podgorica

Ro - Ro

PET STRATEGIJA

Zona visoke preferencije tokova

Zona podeljene pripadnosti tokova

Zona slabe preferentnosti tokova terminalu intermodalnog transporta

min ocena kolicina verovatnoa

sr ocena

max ocena

QminK PminK

QsrK PsrK

QmaxK PmaxK

Struktura rastojanja izvoza/uvoza robe u zonu gravitacije terminala u Smederevu ­ drumski transport

(%) 50

uvoz

40 30

izvoz

(%) 60

50 40 30 20 10 0 do 600 600-800 800-1200

20 10 0 do 600 600-800 800-1200 1200-1500 preko 1500

rastojanje (km) rastojanje (km)

1200-1500

preko 1500

rastojanje (km) rastojanje (km)

Struktura udaljenosti korisnika od terminala u Smederevu - izvoz/uvoz robe u konteneru

uvoz

(%) 60

50 40 30

izvoz

(%) 70

60 50 40 30 20 10 0 do 100 100-200

20 10 0 do 100 100-200 200-300 preko 300

rastojanje (km)

rastojanje (km)

200-300

preko 300

rastojanje (km) rastojanje (km)

Procena tokova u tehnologiji kontenerskog transporta ­ izvoz (optimisticka varijanta)

TEU/god

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 S 1 2010 S 2 2010 S 3 2010 S 4 2015 S 5

Procena godisnjih tokova u tehnologijama intermodalnog transporta preko terminala u Smederevu za 2010. godinu

· Kontenerski transport ­ 6000-19000 TEU · Hucke-pack transport ­ 1000 ­ 6000 jedinica · Ro-Ro transport ­ 2000 ­ 7000 jedinica S1 S2 S3 S4 S5 sa tranzitom ­ 4000 ­ 12000 jedinica 2015 2005 2010 2010 2010

Trziste lanaca intermodalnog transporta

potencijal 19000 TEU planirano ocekivano realno stanje 0

Realizacija zavisi od svih faktora i komponenti koji uticu i cine intermodalni transportni sistem

TOVARNO MANIPULATIVNA JEDINICA INTERMODALNI TRANSPORTNI LANCI TRANSPORTNA SREDSTVA

TELEMATIKA

RAZVOJ SISTEMA INTERMODALNOG TRANSPORTA

SAOBRAAJNA INFRASTRUKTURA

PLANSKO REGULATIVNI INSTRUMENTI OPERATERI ORGANIZACIJA

TERMINALI MREZA TERMINALA

Information

Microsoft PowerPoint - Intermodal_Transport_in_Serbia

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

685682