Read Parcours d'intégration Semaine 1 text version

Biodentine

TM

Bioaktiivinen keinodentiini

Yritysmarkkinointi

Vain sisäiseen käyttöön ­ Ei saa jakaa

1

JOHDANTO

2

SISÄLTÖ & TAVOITTEET

3

Monia ongelmia

Pulpan paljastaminen

Dentiinikaries Pulpotomia

Perforaatio

Sisäinen/ulkoinen resorptio Juurenkärjen sulkeminen Juuren alueen leikkaukset

Hammaslääkärit saavat jokapäiväisessä työssään hoidettavakseen lukuisia dentiiniin vahingoittumiseen liittyviä ongelmia.

4

Monia ratkaisuja

CaOH, MTA

Komposiitit, GIC, kompomeerit Formokresoli

MTA

MTA CaOH, MTA CaOH, amalgaami

Valittavana on eri ryhmiin kuuluvia, kemialliselta koostumukseltaan erilaisia ja eri hintaisia aineita.

5

Yksi ratkaisu

BiodentineTM

BiodentineTM BiodentineTM

BiodentineTM

BiodentineTM BiodentineTM BiodentineTM

Septodont tarjoaa yhden ainoan aineen, jota voidaan käyttää aina kun dentiini on vahingoittunut.

6

Uuden materiaaliluokan muodostava ainutlaatuinen tuote

BiodentineTMpoikkeaa täysin kaikista nykyisin markkinoitavista tuotteista. Ainutlaatuinen ratkaisu monipuolisuutensa ansiosta BiodentineTM on enemmän:

kuin MTA kuin lasi-ionomeerit kuin Cavit, IRM... kuin kalsiumhydroksidi.

Ylittää kaikki perinteisen korjaavan hammashoidon/endodontiikan rajat

7

Uuden materiaaliluokan muodostava ainutlaatuinen tuote

Korjaavat materiaalit Väliaikaiset Cavit IRM Amalgaami Komposiittimuovit Muovimodifioidut lasiionomeerit Biodentine Biodentine Amalgaami Komposiittimuovit Muovimodifioidut lasiionomeerit Biodentine Nestemäiset komposiitit Kalsiumhydroksidi MTA MTA Kiille Pysyvät Dentiini Lasiionomeerit Kalsiumhydroksidi Kalsiumhydroksidi Eristysaineet Pulpan kattausaineet Juurihoitomateriaalit

Biodentine

Biodentine

Biodentine

BiodentineTM ei ole paikkausaine, ei eristysaine, ei pulpan kattamisaine eikä juuren alueen korjausaine.

BiodentineTM on dentiiniä hoitava aine, jolla korjataan vaurioitunutta dentiiniä sekä kruunun että juuren 8 alueella.

EDUKSEEN EROTTUVA

Mullistavaa uutta tekniikkaa hammaslääkärin työhön.

9

Active Biosilicate TechnologyTM

· 10 vuotta tutkimus- ja kehitystyötä Septodontin laboratorioissa. · Tavoite: tarjota kliinikoille hammasmateriaaliratkaisu, jonka etuja ovat: - optimaalinen biosopeutuvuus pulpan ja bukkaalisten kudosten kanssa, - bioaktiivisuus, joka edistää dentiinin remineralisoitumista ja säilyttää pulpan vitaliteetin · Erittäin puhtaaseen synteettiseen trikalsiumsilikaattiin pohjautuva Active Biosilicate TechnologyTM on patentoitua huippuluokan mineraalimikroaggregaattikemiaa.

Luottamuksellinen

10

Nykyaikaisinta tekniikkaa edustava farmaseuttinen valmistusprosessi

Biodentine valmistetaan noudattamalla huippuvalvottujen farmaseuttisten prosessien tiukkoja standardeja, vaikka se luetaankin lääkinnälliseksi laitteeksi. Septodont kontrolloi tiukasti valmistusta voidakseen taata valmistavansa aina korkealaatuisia ja erittäin puhtaita materiaaleja. - lähes 100 % puhtaus - optimoitu ja valvottu mikronointi (alle10 µm:n hiukkasiksi)

Poltto

Hienonnus

Sekoitus Biodentine-kapseli Luottamuksellinen

Hienonnettu jauhe

TUOTE

Käyttö

Biodentine on ensimmäinen monikäyttöinen bioyhteensopiva ja bioaktiivinen, kruunusta juureen sopiva keinodentiini kaikkialla, missä dentiini on vaurioitunut:

1.

2. 3.

Hampaan vitaliteetti säilyy reaktiivisen dentiininmuodostuksen ansiosta. Kliiniset virheet vähenevät sen ainutlaatuisten eristysominaisuuksien ansiosta. Indikaatioina sekä kruunun että juuren alueen dentiinin hoito, koska Biodentine muistuttaa fysikaalisilta ominaisuuksiltaan läheisesti ihmisen dentiiniä.

Kohde

Hammaslääkäreille, jotka haluavat säilyttää pulpan vitaliteetin. Hammaslääkäreille, jotka haluavat käyttää hampaiden hoitoon biologisesti yhteensopivia aineita. Endodontiaan erikoistuneille.

TUOTTEEN KOOSTUMUS

Kemiallinen koostumus

Jauhe Trikalsiumsilikaatti (C3S) Dikalsiumsilikaatti (C2S) Kalsiumkarbonaatti ja oksidi Rautaoksidi Zirkoniumoksidi Neste Kalsiumkloridi Vesiliukoinen polymeeri Kiihdytin Vedenvähennysaine Pääaine Toinen pääaine Täyteaine Väriaine Röntgenpositiivisuus

Luottamuksellinen

Kovettumismekanismi

CSH

CaOH

H2SiO42- H2O Ca2+ OH-

Biodentine® -partikkeli

Veden kanssa kosketukseen tulevien Biodentine-partikkeleiden pinta geeliytyy, siitä vapautuu kalsiumhydroksidia ja hydratoitunutta kalsiumsilikaattia, ja pH muuttuu erittäin emäksiseksi.

Kovettumismekanismi

1. Biodentine-partikkelit kuivassa jauheessa.

2. Veteen sekoittaminen geeliyttää partikkeleiden pinnan: vapautuu kalsiumhydroksidia.

3. Geeli kiteytyy: Biodentine on kovaa ja tiivistä.

(Nonat, 2006)

SEM-kuva kovettuneesta materiaalista. Huomaa apatiittia muistuttavat kiteet pinnalla.

Ainutlaatuinen indikaatioalue: sekä endodonttinen että korjaava hoito

Kruunu

Pysyvä dentiinin korjaus Syvät kaviteetit Pulpan täyttäminen Pulpotomia Väliaikainen kiilteen korjaaminen

Juuri

Juuren perforaatiot Hammasytimen pohjan perforaatio Sisäinen/ulkoinen resorptio Juurenkärjen sulkeminen Juuren alueen leikkaukset

Pulpan paljastuminen BiodentineTM Perforaatio BiodentineTM Sisäinen/ulkoinen resorptio BiodentineTM Juuren alueen leikkaukset BiodentineTM

Dentiinikaries BiodentineTM Pulpotomia BiodentineTM

Juurenkärjen sulkeminen BiodentineTM

BiodentineTM Kliiniset

hyödyt

1.

2.

3.

Pulpan vitaliteetin säilyttäminen Kliiniset virheet vähenevät Ylivertainen keinodentiini

Pulpan vitaliteetin säilyminen

1

1- Pulpan vitaliteetin säilyttäminen

Bioyhteensopivamateriaali : vähentää huomattavasti pulpan tai kudosten reaktioita Bioaktiivinenmateriaali : dentiini remineralisoituu ja pulpa paranee ennätysmäisen hyvin Reaktiivinen dentiinin ja dentiinisiltojenmuodostuminen Pulpan paraneminen nopeutuu pulpan paljastumisen jälkeen : reversiibeli pulpiitti, trauma tai iatrogeeninen paljastuminen

Osoitettu: 1. Goldberg et al.: epäsuora pulpan kattaminen rotan molaareissa 2. Shayegan et al.: suora pulpan kattaminen sian hampaissa 3. About et al.: suora pulpan kattaminen ihmisen ekstraktiohampaissa 4. Koubi et al.: suora pulpan kattaminen aikuisilla

2

1- Pulpan vitaliteetin säilyminen

Lähde: Prof. Koubi & al,2008

Suora pulpan kattaminen aikuisilla Tavoitteet

Tulokset

yhden vuoden kuluttua

18-29 13 30-39 5 40-49 1 50-59 1

Pulpan suoran kattamisen arviointi aikuispotilaissa Avoin monikeskuksinen 3 vuoden seurantatutkimus

Ikäjakauma

Tutkimus

Kaikki pulpat elossa Hyvä biosopeutuvuus Hyvä anatominen muoto, reunojen adaptaatio ja väri Hyvä proksimaalinen kosketus

Populaatio 20 potilasta Arviointi Pulpan vitaliteetti Biosopeutuvuus Anatominen muoto, reunojen adaptaatio ja väri Hyvä proksimaalinen kosketus

Biodentineä voidaan käyttää aikuisilla pulpan suoraan kattamiseen

7

2- Kliinisten virheiden estäminen

8

2- Kliinisten virheiden estäminen

Erinomainenpinnan peittävyys: mineraali tarttuu dentiinin huokosiin. Ainutlaatuinen mikrovuotojen vähäisyys, ja myös kutistumattomuus joka on muovia sisältämättömän koostumuksen etu. Ei pinnan esivalmistelua: mikro-mekaaninen kiinnittyminen, ei työlästä sidostusvaihetta . Hyvä mitanpitävyys : pitkäkestoinen pinnan peitto. Biodentine ehkäisee karieksen esiintymistä syvissäk aviteeteissa alkalisen pH-tasonsa ansiosta pH (pH=12) , joka on bakteerien kasvua estävä .

Osoitettu:1- Dejou et al. Comparative evaluation of microleakage 2- Colon et al. Comparison of compressive strength and conductance

Biodentine

dentiini

Biodentinen / dentiinin rajapinta

Lähde: Franquin, Koubi, Dejou, 2007

Mineraali tarttuu dentiinin huokosiin.

Lähde: Franquin, Koubi, Dejou, 2007

9

2 ­ Kliinisten virheiden estäminen

Lähde: Prof. Dejou & al, 2008

Tavoitteet Tutkimus

Vertaileva mikrovuotojen arviointi erilaisissa korjaustilanteissa. Ihmisen poistetut hampaat, luokan II korjaava hoito, rasitus 2500 termosykliä (5 / 55°C), AgNO3 penetraatio, 4-6 mittausta per hammas

Populaatio 10 hammasta - Biodentine vs Fuji II LC / dentiini ja kiille 10 hammasta - Biodentine vs Fuji II LC / Optibond solo+ ja Z250 Arviointi 2 itsenäistä perkolaatiomittausta 4-luokan ordinaalisella pisteytyksellä

3

2 1 0

10

Käyttöohjeet

Napauta kevyesti kertaannosta, niin että jauhe sekoittuu.

Avaa kapseli.

Napauta kevyesti kertaannoksen korkkia, niin että neste laskeutuu.

Avaa kerta-annos kiertämällä korkkia.

Kaada kaikki neste kapseliin (5 tippaa).

Sulje kapseli ja pane sekoittimeen.

Sekoita 30 sekunnin ajan.

Ota kapseli sekoittimesta.

Avaa kapseli ja ota BiodentineäTM sopivalla instrumentilla.

Lisää BiodentineäTM haluttuun kohtaan. BiodentineTM kovettuu 10 12 minuutissa.

1

Ominaisuudet, edut, hyödyt

2

OEH-taulukko

Ominaisuudet

Biosopeutuva Bioaktiivinen

Edut

Hyödyt

Ei kudos/pulpareaktion riskiä Säilyttää pulpan vitaliteetin Edistää pulpan paranemista Edistää demineralisoituneen dentiinin mineralisoitumista Ei pinnan esivalmistelua Ehkäisee kliinisiä virheitä/sekundaarista hajoamista Sopii sekä endodonttisiin että korjausindikaatioihin Biodentineen voidaan kiinnittää komposiitteja Ei kutistu kovettumisen aikana Todella pieni kudosreaktion riski Helppo käsitellä Monikäyttöinen: korjaava hoito ja endodontia Voidaan käyttää kaikilla vastaanotoilla Biodentinen päälle ei tarvita väliaikaista täytettä Helppo erottaa hampaan rakenteesta Helppo lyhyt ja pitkä seuranta

Trikalsiumsilikaatti

Mikro-mekaaninen kiinnittyminen Hyvä mikrovuotopitävyys Mekaaniset ominaisuudet samaa tasoa kuin dentiinillä Koostumuksessa ei ole muovia Ei tarvitsee sekoittaa alustalla

Kerta-annoskapselit 0,7 g Vesi + kalsiumkloridi Norsunluun värinen Zirkoniumoksidi

Määrä riittää syväänkin kaviteettiin Sekoitetaan amalgamointilaitteessa Vähentää kovettumisajan 10 minuuttiin Näkyy hyvin 3,5 mm alumiini röntgenpositiivinen

3

PAKKAUKSET

4

Esittely

Saatavilla: Pakkaus, jossa 15 kapselia ja 15 kerta-annossäiliötä

5

KLIINISIÄ KUVIA

6

Kliininen tapaus 1: epäsuora pulpan kattaminen; potilas >21-vuotias

Tilanne ennen toimenpidettä

Kaviteetti lähellä pulpaa

Biodentinen lisääminen

6 kk kuluttua: lievää Biodentinen kulumista

Biodentine dentiinin korvaavana aineena

Lopullinen esteettinen korjaus tehdään komposiitilla

Käyttöön luovuttanut Prof. Koubi, Marseille

7

Kliininen tapaus 2: suora pulpan kattaminen; potilas 28-vuotias

Röntgenkuva ennen toimenpidettä

Pulpan paljastaminen

Suora pulpan kattaminen Biodentine korjaavana bulkkimateriaalina

4 kk kohdalla; komposiitti esteettiseen & funktionaaliseen viimeistelyyn

Käyttöön luovuttanut Prof. Koubi, Marseille

3 vuoden seurantaröntgenkuva

3 vuoden seuranta

8

Kliininen tapaus 3 : perforaation korjaaminen

Tilanne ennen toimenpidettä

Röntgenkuva ennen toimenpidettä. Juuren perforaatio

Biodentinen lisääminen perforaation korjaamiseksi

Röntgenkuva ennen toimenpidettä

Röntgenkuva toimenpiteen jälkeen

1 kk seuranta: kliininen rauhoittuminen

9

Information

Parcours d'intégration Semaine 1

35 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

320926