Read Microsoft Word - phng thc giao dch vàng ming.doc text version

U BAN NHÂN DÂN TP H CHÍ MINH CTY TNHH MTV VBQ SÀI GÒN ­ SJC

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do ­ Hnh phúc

*****

PHNG THC MUA BÁN VÀNG MING SJC

Công ty TNHH MTV Vàng bc á quý Sài gòn ­ SJC trân trng cm n Quý khách hàng ã tín nhim và s dng sn phm vàng ming nhãn hiu Rng Vàng SJC. Chúng tôi trân trng gii thiu n Quý v phng thc giao dch vàng ming SJC nh sau: Giá vàng có tính thi im, giá vàng giao dch c xác nh vào thi im thanh toán bng tin mt hoc báo có tài khon SJC nu chuyn khon. Khách hàng cá nhân: Phng thc thanh toán bng tin mt: Giá vàng c xác nh theo giá niêm yt ti thi im thanh toán. Công ty SJC xut hóa n tài chính ngay khi giao nhn vàng. Phng thc thanh toán chuyn khon: khi chuyn tin thanh toán vào tài khon SJC, Quý khách ly giá niêm yt bán ra làm giá tm tính và vui lòng ghi rõ: H tên, s chng minh nhân dân, ngày cp, ni cp và s in thoi ca ngi chuyn tin. Mc ni dung ghi: "mua vàng SJC". Nu ngi nhn vàng là ngi khác, vui lòng ghi rõ mc ni dung: "Chuyn tin thanh toán mua vàng h (ghi rõ h tên, s chng minh nhân dân, ngày cp, ni cp)". Vui lòng thông báo n SJC ngay khi chuyn tin bng in thoi s (08) 39144062/39144063 và fax y nhim chi/giy chuyn tin theo s fax (08) 39144057. Trc khi chuyn tin, Quý khách vui lòng liên h vi SJC chn tài khon ca SJC ti mt Ngân hàng thun tin nht cho Quý v. Ngay khi tài khon SJC báo có, SJC s thông báo bng in thoi ngay cho Quý khách giá chính thc giao dch là giá niêm yt ti thi im báo có. S tin tha/thiu c thanh toán khi Quý khách n SJC nhn vàng. Ngi nhn vàng vui lòng mang theo chng minh nhân dân. Công ty SJC xut hóa n tài chính ngay khi giao nhn vàng.

Khách hàng doanh nghip, t chc mua vàng làm quà tng: Phng thc thanh toán bng tin mt: Giá vàng c xác nh theo giá niêm yt ti thi im thanh toán. Công ty SJC xut hóa n tài chính ngay khi giao nhn vàng. Ngi giao dch vui lòng mang theo chng minh nhân dân và cung cp Giy gii thiu/Giy y nhim/Giy y quyn ghi rõ h tên, s chng minh nhân dân, ngày cp, ni cp, ni dung ghi:"mua vàng SJC". Phng thc thanh toán bng chuyn khon: Theo yêu cu ca Quý khách, Công ty SJC gi Bng báo giá (fax ngay, bn gc gi sau) s lng, n giá tm tính Quý khách chuyn khon thanh toán. Phng thc giao dch c ghi chi tit trong Bng báo giá.

1

Vui lòng thông báo n SJC ngay khi chuyn tin bng in thoi s (08) 39144062/39144063 và fax y nhim chi/giy chuyn tin theo s fax (08) 39144057. Ngay khi tài khon SJC báo có, SJC s thông báo bng in thoi ngay cho Quý khách giá vàng chính thc giao dch là giá niêm yt ti thi im báo có. ng thi, SJC gi n Quý khách (fax ngay, bn gc gi sau) Bng xác nhn giá ghi rõ s lng, n giá chính thc giao dch. Quý khách vui lòng ký xác nhn và fax li Công ty SJC. Ngay khi thanh toán s tin ghi trên Bng xác nhn giá, Quý khách có th nhn vàng. Ngi nhn vàng vui lòng mang theo chng minh nhân dân và cung cp Giy gii thiu/Giy y quyn/Giy y nhim ghi rõ: h tên, s chng minh nhân dân, ngày cp, ni cp; s tin vàng c th c y quyn nhn. Nu Quý khách có yêu cu, hai bên s tin hành ký Hp ng mua bán vàng. Phng thc giao dch ghi trong hp ng tng t nh ghi trong báo giá nêu trên. S lng, n giá ghi trong hp ng/báo giá là tm tính. S lng, n giá ghi trong Bng xác nhn giá là chính thc. Bng xác nhn giá là ph lc không th tách ri ca hp ng. Thông tin chi tit vui lòng liên h: Phòng kinh doanh vàng in thoi: Fax: Email: (08) 39144062 / 39144063 (08) 39144057 [email protected]

Hp ng:

Trân trng cm n.

2

Information

Microsoft Word - phng thc giao dch vàng ming.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

275982