Read Sjedi 5 Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis text version

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

OPIS EDUKATIVNOGA CD ­a

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5 gramatika i pravopis

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

UVOD

Edukativni CD ,,Sjedi 5" Hrvatski jezik 5 gramatika i pravopis namijenjen je ucenicima petoga razreda za ucenje i ponavljanje sadrzaja iz jezicnoga podrucja nastavnoga predmeta Hrvatski jezik. CD sadrzi 65 edukativnih igara, 9 interaktivnih podsjetnika i 11 interaktivnih mapa. Osmisljen je kao interaktivna radna biljeznica koja prati nastavne sadrzaje koji se uce u skoli, tako da za svaku nastavnu temu obraenu u skoli ucenik za vjezbu moze odigrati najmanje jednu igru s CD-a. Igrama su obuhvaene jezicne teme i kljucni pojmovi propisani Nastavnim planom i programom. Budui da su zadatci i pitanja slicni zadatcima iz radnih biljeznica, pisanih ispita ili usmenih provjera, CD moze biti dobra priprema za provjeru znanja u skoli. Svaka je nastavna cjelina popraena podsjetnikom u kojem ucenik moze pronai osnovne i dodatne sadrzaje, primjere i sitnice koje omoguavaju lakse usvajanje jezicnih pojava i zakonitosti. Lingvometodicki predlosci su kratke price o djecaku Neni koji sa svojim prijateljima obilazi planete Suncevoga sustava i dozivljava razlicite pustolovine. Tekstovi su djelomicno motivirani mitologijom pa stanovnici planeta poprimaju osobine mitoloskih bogova po kojima je planet dobio ime. Povezani su s nastavom Geografije, a obuhvaaju i ekoloske teme, tako da ucenici uvjezbavajui jezicne sadrzaje, produbljuju svoje ope znanje.

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Lingvometodicki predlosci

Tekstovi prica, s obzirom na svoju, prvenstveno obrazovnu svrhu, obiluju primjerima vezanim za odreeno jezicno podrucje, tj. cjelinu vezanu za Nastavni plan i program u 5. razredu. MERKUR ­glavni junak u snu susree Merkurovce, pametna bia koja se cesto mijenjaju. Tekstovi su zasieni nepromjenjivim vrstama rijeci. VENERA ­ na satu Hrvatskoga jezika, za vrijeme pisanja sastavka, glavni junak zamislja posjet Veneri, planetu zaljubljenih kojim vlada Venera, boginja ljubavi. Tekstovi su zasieni imenicama u razlicitim padezima. MARS ­ glavni junak na satu Likovne kulture sklapa zamisljenu letjelicu kojom otputuju na Mars gdje ih progone ratoborni, zeleni Marsovci. Tekstovi su zasieni pridjevima. JUPITER ­ junaci racunajui planiraju put do Jupitera. Tekstovi su zasieni brojevima. SATURN ­ trojica djecaka na jednom od Saturnovih prstena sudjeluju na meuplanetarnom natjecanju u asteroidometu. Tekstovi su zasieni zamjenicama. URAN- glavni junak upoznaje Uranka i raspravlja s njim o skoli i skolskim predmetima, testovima i obvezama. Tekstovi su zasieni glagolima. NEPTUN ­ djecaci kao predstavnici Zemlje odlaze na Neptun i ondje drze predavanje o vodi. Zadatci su vezani za predikat i subjekt.

CJELINE

CD je podijeljen po cjelinama: Nepromjenjive vrste rijeci Sklonidba Pridjevi Brojevi Zamjenice Glagoli Predikat i subjekt Pravopis

Svaka se cjelina sastoji od: igara za uvjezbavanje pojedinih nastavnih tema podsjetnika kviza za ponavljanje i uvjezbavanje pojmova obuhvaenih cjelinom mape koreliranih tema - planeti Suncevog sustava

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

IGRE

Pomazu u ucenju i ponavljanju jezicnih sadrzaja propisanih Nastavnim planom i programom. Zadovoljavaju potrebu djece za igrom, aktivno ukljucuju ucenika u proces usvajanja znanja, omoguuju vjezbanje vjestina potrebnih za sluzenje racunalom. Zadatci i pitanja su slicni zadatcima iz radnih biljeznica, pisanih ispita ili usmenih provjera i obuhvaaju sve kljucne pojmove propisane Nastavnim planom i programom. Svaka odigrana igra se boduje i ocjenjuje pa ucenik uvijek moze pratiti napredak i ponavljanjem usavrsavati znanje.

TIPOVI IGARA: IGRE OZNACAVANJA IGRE RAZVRSTAVANJA IGRE ALTERNATIVNOGA I VISESTRUKOG IZBORA IGRE UPISIVANJA IGRE POVEZIVANJA Ovi tipovi igara omoguuju primjenu znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja i primjene, ucenici e nauciti prepoznati, razlikovati, usporeivati, odlucivati i odabirati jednu ili vise jezicnih pojava u recenici ili tekstu (vrsta rijeci, oblik rijeci...). IGRE ANALIZIRANJA Omoguuju primjenu znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja, primjene, analize i sinteze, ucenici e primijeniti i povezati nove i ve poznate sadrzaje, prepoznavati, primjenjivati i analizirati jezicne pojave (morfoloska analiza). IGRE ISPRAVLJANJA Ucenici, ispravljajui pogrjeske u netocno napisanim tekstovima, primjenjuju stecena znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja, primjene, analize i sinteze.

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

PODSJETNICI

Svaka je nastavna cjelina popraena podsjetnikom u kojem ucenik moze pronai osnovne i dodatne sadrzaje, primjere i sitnice koje omoguavaju lakse usvajanje jezicnih pojava. Podsjetnici su organizirani prema nastavnim temama i objasnjavaju i oprimjeruju obvezne i izborne pojmove vezane uz temu. Pomou podsjetnika ucenici mogu ponoviti i produbiti znanje i saznati kako si olaksati prepoznavanje i razlikovanje slicnih jezicnih sadrzaja.

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

KVIZOVI

Svaku cjelinu zaokruzuje kviz s pitanjima pomou kojih ucenik moze ponoviti teorijska znanja, ali ih i primijeniti na primjerima. Rjesavanje kviza uceniku moze biti dobra priprema za pisanu provjeru znanja budui da su pitanja i zadatci slicni onima koje e susresti u ispitu znanja. 15 pitanja se pojavljuje nasumicnim izborom izmeu najmanje 60 pitanja (ukupan broj pitanja za pojedinu cjelinu zavisi o broju obuhvaenih tema i kljucnih pojmova)

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

MAPE KORELACIJSKIH TEMA

Sunce

Neptun

Merkur

Mars

Jupiter

Zemlja

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Venera

Uran

Svemir

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

IGRE ­ OPIS, NASTAVNE TEME, OBRAZOVNA POSTIGNUA, KORELACIJA

1. CJELINA: NEPROMJENJIVE RIJECI Cjelina obuhvaa nastavne teme Promjenjive i nepromjenjive vrste rijeci i Nepromjenjive vrste rijeci: prilozi,prijedlozi, veznici, cestice, usklici, tj. kljucne pojmove: promjenjive i nepromjenjive rijeci, osnova rijeci, nastavak; pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, nacina), prijedloga, veznici, cestice, usklici.

1. CJELINA: NEPROMJENJIVE RIJECI IGRE 1. Vrste priloga Obrazovne zadae i postignua: prepoznati priloge, pravilno rabiti priloge, razlikovati vrste priloga (mjesni, vremenski i nacinski prilozi)

2. Prijedlozi, veznici, usklici

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati prijedloge, veznike i usklike

3. Promjenjive i nepromjenjive rijeci

Obrazovne zadae i postignua: razumijevati temeljnu ulogu promjenjivih i nepromjenjivih rijeci u hrvatskome jeziku

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Nepromjenjive rijeci

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati priloge, prijedloge, veznike, cestice i usklike

2. CJELINA: SKLONIDBA Cjelina obuhvaa nastavnu temu: Sklonidba imenica tj. kljucne pojmove: sklonidba (deklinacija), nazivi padeza, padezna pitanja. IGRE Rod imenice

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati muski, zenski i srednji rod kao gramaticku kategoriju imenice

Broj imenice

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati jedninu i mnozinu kao gramaticke kategorije imenice

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

1. Nominativ ­ mnozina Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati pravilne oblike duge i kratke mnozine imenica u nominativu

2. Glasovne promjene u nominativu

Obrazovne zadae i postignua: rabiti padezne oblike (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom, prepoznavati i razlikovati sibilarizaciju i nepostojano a u nominativu

3. Znacenje akuzativa Obrazovne zadae i postignua: razumijevati temeljnu ulogu i znacenje akuzativa, prepoznavati akuzativ u temeljnim znacenjskim ulogama

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

4. Nominativ ili akuzativ Obrazovne zadae i postignua: znati padezne nazive nominativ, akuzativ, u recenici prepoznavati padeze u temeljnim znacenjskim ulogama, u odreivanju padeza sluziti se prosirenim padeznim pitanjima, prepoznati jednake oblike rijeci u razlicitim padezima

5. Znacenje genitiva Obrazovne zadae i postignua: razumijevati temeljnu ulogu i znacenje genitiva, prepoznavati genitiv u temeljnim znacenjskim ulogama

6. Nominativ, akuzativ ili genitiv Obrazovne zadae i postignua: znati padezne nazive nominativ, akuzativ, genitiv, u recenici prepoznavati nominativ, akuzativ i genitiv u temeljnim znacenjskim ulogama, u odreivanju padeza sluziti se prosirenim padeznim pitanjima, prepoznati jednake oblike rijeci u razlicitim padezima

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Dativ ili lokativ Obrazovne zadae i postignua: u recenici prepoznavati i razlikovati dativ i lokativ u temeljnim znacenjskim ulogama, u odreivanju padeze sluziti se prosirenim padeznim pitanjima, ovladati uporabom dativa i lokativa uz pojedine prijedloge u skladu s normom, prepoznati jednake oblike rijeci u razlicitim padezima.

7. Nastavci u instrumentalu

Obrazovne zadae i postignua: rabiti padezne oblike (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom

8. Glasovne promjene u instrumentalu

Obrazovne zadae i postignua: rabiti padezne oblike (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom, prepoznavati i razlikovati sibilarizaciju, nepostojano a, jotaciju u instrumentalu

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

9. Vokativ

Obrazovne zadae i postignua: razumijevati temeljnu ulogu vokativa, u recenici prepoznavati vokativ, rabiti vokativ (s provedenim glasovnim promjenama) u skladu s normom, prepoznati jednake oblike rijeci u razlicitim padezima.

3. CJELINA: PRIDJEVI Cjelina obuhvaa nastavne teme: Odreeni i neodreeni oblik pridjeva, Sklonidba pridjeva, Stupnjevanje pridjeva tj. kljucne pojmove: odreeni i neodreeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padezi, stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ).

IGRE 1. Vrste pridjeva

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati i razlikovati opisne, gradivne i posvojne pridjeve u tekstu

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

2. Odreeni i neodreeni oblik

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati odreeni i neodreeni oblik pridjeva u nominativu; pravilno rabiti neodreeni oblik pridjeva.

3. Sklonidba pridjeva

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati padeze pridjevskih oblika pomou prosirenoga padeznog pitanja i imenice s kojom se pridjev slaze, rabiti padezne nastavke odreenih i neodreenih pridjeva, zapaziti jednak glasovni sastav razlicitih oblika

4. Stupnjevanje pridjeva

Obrazovne zadae i postignua: imenovati i prepoznati pozitiv, komparativ i superlativ, prepoznati i razumjeti njihove odnose u stupnjevanju, pravilno rabiti komparativ i superlativ najcesih pridjeva

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

5. Tvorba komparativa

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati komparativ, pravilno rabiti komparativ i superlativ najcesih pridjeva; moi tvoriti komparative, primjenjivati pravopisna pravila

6. Glasovne promjene u komparativu

Obrazovne zadae i postignua: razlikovati jotaciju i nepostojano a u komparativu

7. Pridjev ili prilog

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati pridjeve od priloga

Sjedi 5

8. CJELINA: BROJEVI

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Cjelina obuhvaa nastavnu temu Brojevi, tj. kljucne pojmove: glavni i redni brojevi, sklonidba glavnih brojeva, sklonidba rednih brojeva. IGRE 1. Vrste brojeva

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati glavne i redne brojeve u recenici, uocavati razlicite oblike rednih brojeva u recenici

2. Pisanje brojeva

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati glavne i redne brojeve u recenici, uocavati razlicite oblike rednih brojeva u recenici, pisati brojeve u skladu s pravopisom

3. Sklonidba brojeva

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati glavne i redne brojeve, uocavati padezne oblike glavnih i rednih brojeva u recenici

Sjedi 5

9. CJELINA: ZAMJENICE

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Cjelina obuhvaa nastavnu temu Zamjenice, tj. kljucne pojmove: govornik, sugovornik, negovornik. IGRE 1. Uporaba zamjenice

Obrazovne zadae i postignua: razumijevati pojam zamjenice kao rijeci za zamjenjivanje govornika, sugovornika i negovornika; zamjenjivati imenice, pridjeve i brojeve zamjenicom

2. Osobne zamjenice

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati zamjenice u tekstu; razumijevati pojam zamjenice kao rijeci za zamjenjivanje govornika, sugovornika i negovornika, prepoznavati osobne zamjenice

3. Naglaseni i nenaglaseni oblik zamjenice

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati naglaseni i nenaglaseni oblik osobnih zamjenica

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

4. Govorna, sugovorna, negovorna osoba

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati zamjenice u tekstu, razumijevati pojam zamjenice kao rijeci za zamjenjivanje govornika, sugovornika i negovornika, razlikovati govornika, sugovornika i negovornika

10. CJELINA: GLAGOLI Cjelina obuhvaa nastavnu temu Glagoli, tj. kljucne pojmove: glagolska osoba i broj, glagoli kretanja, govorenja. IGRE 1. Glagoli

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati glagol u recenici.

2. Glagolska osoba

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj u recenici.

Sjedi 5

3. Glagolsko vrijeme

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati glagolsku osobu i glagolski broj u recenici, razlikovati sadasnjost, proslost i budunost

11. CJELINA: PREDIKAT I SUBJEKT Cjelina obuhvaa nastavne teme Predikat i Subjekt tj. kljucne pojmove: predikat, subjekt, vise subjekata, neizreceni subjekt. IGRE 1. Subjekt

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati izreceni, neizreceni subjekt i vise subjekata

2.

Predikat

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati glagolski predikat kao temeljni dio recenice, prepoznati glagolski predikat u recenici u svim glagolskim vremenima, prepoznati i rabiti glagolski predikat, prepoznavati imenski predikat

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

3. Recenice s obzirom na subjekt Obrazovne zadae i postignua: samostalno imenovati subjekt izrecen glagolskim oblikom; prepoznavati recenice s vise subjekata , prepoznavati recenice s izrecenim i neizrecenim subjektom

12. CJELINA: PRAVOPIS Cjelina obuhvaa nastavne teme: Veliko pocetno slovo u nazivima kontinenata, drzava, zemalja, naroda inaseljenih mjesta, izgovor i pisanje rijeci s glasovima ije, je (umanjenice i komparativi), Recenicni znakovi tj. kljucne pojmove: veliko pocetno slovo u nazivima kontinenata, drzava, zemalja, naroda i naseljenih mjesta, glasovi ije, je, zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i rijeci u vokativu.

. Tri su tipa igara:

Alternativni izbor

(pisanje glasova c i , dz, , pisanje dvoglasnika ie) ­ 7 igara

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Pisanje

(pisanje glasova c i , pisanje dvoglasnika ie) ­ 5 igara

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Ispravljanje (veliko pocetno slovo u nazivima kontinenata, drzava, zemalja, naroda i naseljenih mjesta, zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i rijeci u vokativu, tocka, upitnik, usklicnik) - 7 igara

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

Obrazovne zadae i postignua: primijeniti pravila o pisanju velikoga pocetnoga slova u nazivima kontinenata, drzava, zemalja, naroda i naseljenih mjesta na prikladnim primjerima u skladu s pravopisom, pravilno pisati umanjenice, komparative i druge rijeci s obzirom na glasove ije/je, pravilno pisati rijeci s c i (rijeci s provedenim glasovnim promjenama i cestim nastavcima), pisati veznike a i ali u recenicama u skladu s pravopisom, pisati zarez iza usklika na pocetku recenice, pisati zarez iza rijeci u vokativu.

Sjedi 5

Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

OCJENJIVANJE

Na kraju svake igre ucenik e dobiti povratnu informaciju o stupnju usvojenosti znanja. Kriteriji ocjenjivanja su slicni onima u skoli, veina igara se ocjenjuje prema prosjecnom kriteriju: 50%- 62% - dovoljan (2); 62% - 75 % - dobar (3); 75 % - 88 % - vrlo dobar (4); 88% - 100% - odlican (5) Pravopisne se vjezbe ocjenjuje prema strozem kriteriju. Vjezbe alternativnoga izbora se ocjenjuju s obzirom na broj pogrjesaka: 1 pogrjeska - vrlo dobar (4) , 2 pogrjeske ­ dobar (3), 3 pogrjeske ­ dovoljan (2), 4 i vise pogrjesaka ­ nedovoljan (1), a u vjezbama ispravljanja za ocjenu odlican dopustena je jedna pogrjeska, vrlo dobar dvije, dobar tri, dovoljan 4 pogrjeske. [email protected] www.sjedi5.hr

Information

Sjedi 5 Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis

27 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

107198


You might also be interested in

BETA
Sjedi 5 Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis