Read (Microsoft Word - KSH97P_Alfabetisk lista rev 200900203_h\366-just.doc) text version

1

Alfabetisk förteckning

KSH97 PRIMÄRVÅRD

Rekommenderade termer, utvalda alternativa termer, synonymer samt härledningar från KSH97

Abdominell resistens Abducenspares Ablatio placentae Ablatio retinae Abscess Abscess, perianal Addisons sjukdom Adenoid Adipositas Afasi Affektapné hos barn Afoni Aftös stomatit AIDS Akillessena, skada på Akillestendinit Akne Aktinisk keratos Akut blindtarmsinflammation Akut bronkit Akut buk Akut cerebral insult Akut endokardit Akut mediaotit Akut myokardit Akut myringit Akut pankreatit Akut perikardit Alkoholabstinens Alkoholberoende Alkoholcirros Alkoholfettlever Alkoholhepatit Alkoholintoxikation Alkoholkardiomyopati Alkoholleversjukdom Alkoholpolyneuropati Alkoholproblem Alkoholpsykos Allergi Allergisk alveolit Allergisk konjunktivit Allergisk kontaktdermatit R190 H49O45H33L02K61-P E271 J359P E66-P R47R068P R498P K120 B24-P S860 M766 L70L570 K35J22-P R100 I64I38-P H660 I40-P H730 K85I30F105P F102 K70K70K70F100 I42-P K70G621 F109P F105P T784 J67-P H101 L230 Allergisk reaktion Allergisk rinit Allmän medicinsk undersökning Alopeci Alopecia areata Alzheimers sjukdom Amauros Amaurosis fugax Amblyopi Amenorré, sekundär Amnesi Amningsproblem Amputation, traumatisk Amyloidos Amyotrofisk lateralskleros Amöbainfektion Anafylaktisk chock Anafylaxi Anal klåda Analabscess Analfissur Analspasm Andningsrubbning Andningsstillestånd Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ Anemi Anemi efter akut större blödning Anemi, järnbrist Anemi, perniciös Angina pectoris Angina pectoris, instabil Angioneurotiskt ödem Anogenital klåda Anorexi Anorexia nervosa Anosmi Ansiktssmärta Ansträngningsinkontinens Anuri Aortaaneurysm Aortaklaffel Apné T784 J304P Z000 L65-P L63G30-P H54G45-P H54N911P R418P O92T05-P E85G122 A06T782P T782P L29-P K61-P K61-P K594 R068P R098P D759P D64-P D64-P D50D51I209P I200 T782P L29-P R630 F500 R44-P R51N394P R398P I71I38-P R068P

2 Appendicit Aptitlöshet Arbetsmiljöproblem Arthritis urica Artralgi Artrit Artropodburen febersjukdom Artros Artros i första karpometakarpalleden Artros, generaliserad Artäraneurysm Artäremboli Asbestos Ascites Asfyxi Asteni Astigmatism Astma Ataktisk gång Aterom Ateroskleros Atopisk dermatit Atopiskt eksem Atrofisk hudsjukdom Atrofisk vaginit Atrofiskt ärr Atypisk mykobakteriell infektion Autism Autoimmun tyreoidit AV-block Avskrapning på cornea Axelluxation Axelluxation, recidiverande B12-brist (vitaminbrist) Bakercysta Bakteriell vaginos Bakteriesjukdom ospecificerad Balanit Bandmask Barnmisshandel Bartholinit Basalcellscancer Bechterews sjukdom Bells pares Ben-brosksjukdom Benign bindvävstumör Benign bröstkörteltumör Benign hudtumör Benign lägesyrsel Benign monoklonal gammopati Benign paroxysmal yrsel Benign polycytemi Benign sköldkörteltumör Benign spottkörteltumör Benign tumör i andningsorgan K35R630 Z65-P M10M255 M13-P A99-P M19M18M159P I72I74J61R18R098P R53H527P J45-P R26-P L72I709P L20L20L90N952 L90A31F89-P E06I45-P S05S430 M259P E63-P M712 N76-P A49-P N481P B71-P T74N75C44M45G510 M89-P D21-P D24D23H811 D47-P H811 D750 D34D11D14Benign tumör i brösthåleorgan Benign tumör i centrala nervsystemet Benign tumör i endokrin körtel Benign tumör i kvinnliga könsorgan Benign tumör i manliga könsorgan Benign tumör i matsmältningsorganen Benign tumör i munnen Benign tumör i skelettet Benign tumör i tjocktarm Benign tumör i urinorgan Benign tumör i ändtarm Benign tumör i ögat Benign tumör, ospecificerad Benign äggstockstumör Benignt hjärtbiljud Benlängdsskillnad Bensår Bensår, venöst Beroende av vårdgivare Bicepstendinit Bindvävscancer Binjurebarksinsufficiens Binjuresjukdom Bipolär sjukdom Bisköldkörtelsjukdom Blandinkontinens Blefarit Blindhet Blomkålsöra Blåmärke Blåsdermatos Blåsljud Blåssten Blödning Blödning från luftvägar Blödning i anus Blödning, intestinal Blöjdermatit Bornholmssjuka Borreliainfektion Botulism Bouchards knutor Bradykardi Bronkiektasier Bronkit, akut Bronkit, kronisk Brytningsfel Brännskada Bröstböld Bröstcancer Bröstkotsfraktur Bröstkörtelresistens D15D33-P D35D28-P D29D13D10D16D12D30D12D31D36D27R01M95-P L97I832P Z74M752 C49-P E271 E279P F31E21-P N394P H010 H54M95-P T00-P L139P R01N21R58R049P K62K929P L22B330 A692 A051 M151P R001 J47J22-P J42-P H527P T30-P O91C50S220P N63-

3 Bröstsmärta Bukbråck Bukhinneinflammation Buksmärta Buksmärta, akut Buksmärta, svår Bulimi Bullerskada Bullös dermatit Bullös myringit Bursit By-pass op/ kontroll Bäckenfraktur Bäckenträngsel Bältros Böjveckseksem Böld Café au lait-fläck Campylobacterenterit Cancer Cancer i brösthåleorgan Cancer i centrala nervsystemet Cancer i endokrina körtlar Cancer i kvinnliga könsorgan Cancer i manliga könsorgan Cancer i matsmältningsorganen Cancer i ögat Cancer in situ Canceranamnes Candidainfektion Candidavaginit Carotisstenos Cauda equina-syndrom Celiaki Central yrsel Cerebral infarkt Cerebral insult, akut Cerebral pares Cerebrovaskulär sjukdom Cerumen obturans Cervicit Cervikalgi Cervikalt diskbråck Cervikobrakialt syndrom Cervikokranialt syndrom Cervixcancer Cervixcancer in situ Cervixdysplasi Cervixpolyp Chalazion Chock, ospecificerad Cholelithiasis Chondromalacia patellae Cirkulationssjukdom efter medicinsk åtgärd Claudicatio intermittens R07-P K46-P K65R104P R100 R100 F502 H833 L139P H730 M799P Z769P S328P O33-P B02L20L02L819P A045 C80-P C39-P C71-P C75-P C57-P C63C26C69D09-P Z91-P B379P B373P I67-P G83-P K900 H814 I63I64G80I67-P H612 N72M542 M50M531 M530 C53D06N87N841 H00R57K80M224 I979P I739P Clavus Clostridium difficile enterokolit CMV-infektion Colitis ulcerosa Colon irritabile Commotio cerebri Cor pulmonale Coxa plana Coxartros Crohns sjukdom Cushings syndrom Cyanos Cystisk fibros Cystit Cystnjuresjukdom Cystocele Dagen-efter-piller Dakryocystit De Quervains sjukdom De Quervains tyreoidit Défense Deformitet, förvärvad Dekubitalsår Delirium tremens Demens Demens, vaskulär Dentalt empyem Depression Depression, recidiverande Depressiv episod Depressiv neuros Dermatit Dermatitis factitia Dermatitis herpetiformis Dermatofytos Desorientering Diabetes insipidus Diabetes mellitus Diabetes mellitus, ej insulinberoende, med komplikationer Diabetes mellitus, ej insulinberoende, utan komplikationer Diabetes mellitus, insulinberoende, med komplikationer Diabetes mellitus, insulinberoende, utan komplikationer Diabetes, latent Diabetesnefropati Diafragmabråck Diarré, funktionell Diarré, icke infektiös Diarré, infektiös Difteri L84A047 B25K51K58-P S060 I27-P M912P M16K50E279P R230 E84N30-P Q61N811 Z303 H043 M654 E06R198P M95-P L89F105P F03-P F01J32F32F33F32F39-P L309P L981 L130 B359P R410 E23-P E14-P E118P

E119

E108P

E109 R73N05-P K44K591 K52-P A09-P A36-

4 Diplopi Diskbråck Dissociativt syndrom Distal radiusfraktur Distorsion Distorsion av knä Distorsion av knäligament Distorsion i finger Distorsion i fotled Distorsion i halskotpelaren Distorsion i handled Divertikulit Divertikulos Djup ventrombos (utom i ben) Djup ventrombos i ben Djurbett Djurburen bakteriesjukdom Domningar Downs syndrom Drogberoende Droppfot Dropphand Drunkningstillbud Dubbelseende Dumpingsyndrom Dupuytrens kontraktur Dysartri Dysfagi Dysfasi Dysfoni Dysfori Dyslexi Dysmenorré Dyspareuni Dyspepsi Dyspné Dystoni Dysuri Dålig andedräkt Dödsbevis, utfärdande av Dödsfall Dövhet Ej genomförd vaccination Ekkymoser Eklampsi Eksem Eksem, atopiskt Eksem, hypostatiskt Eksem, infekterat Eksem, intertriginöst Eksem, kontaktEksem, seborroiskt Eksem, traumiterativt Ektropion Elektrolytrubbning Embolia pulmonalis H532 M51F44S525 T03-P S836P S836P S636 S934P S134 S635 K578 K579P I809P I803P T01-P A28-P R20Q90F19-P M95-P M95-P T751 H532 K911 M720 R47R13R47R490 R45-P R48N946P N941P K30-P R060 G98-P R30R196 Z02R99-P H919P Z28R233 O15L309P L20I872P L303 L304 L25-P L21L24H021 E88-P I26Emfysem Encefalomyelit Endokrin pankreasrubbning Endokrin rubbning Endometrios Endometrit Enkopres UNS Entesopati Entropion Enures UNS Enures, icke organisk Epididymit Epigastralgi Epiglottit Epikondylit Epilepsi Episklerit Epistaxis Erektil dysfunktion (impotens) Erysipelas Erytem Erythema chronicum migrans Erythema infectiosum Erythema multiforme Erythema nodosum Erytroplaki Esofagit Esofaguscancer Esofagusstriktur Esofagusvaricer Essentiell tremor Exantem Exanthema subitum Exponering för smittsam sjukdom Extern otit Extrasystolier Extrauteringraviditet Extremitetsmissbildning Extremitetssmärtor Facialispares, perifer Factitiadermatit Failure to thrive Familjär tremor Fantomsmärta Faryngit, akut Faryngit, kronisk Feberkramp Febris causae ignotae Fecesinkontinens Fekalom Felmedicinering Femte sjukan Femurfraktur Femuropatellärt syndrom Fertilitetsfrämjande åtgärd Fetalt alkoholsyndrom J43G04-P E16-P E34-P N80N71R15M779P H020 R32F980 N45R101 J051 M771P G40-P H15R040 N484 A46L53-P A692 B083 L51L52N86K22-P C15K22-P I85G250 R21B082 Z22-P H60I49O00Q74-P M799P G510 L981 R62G250 G546 J02J312P R56R50R15K564 T50-P B083 S729P M224 Z31Q860

5 Fetma Fibroadenomatos Fibrom (benign bindvävstumör) Fibromyalgi Fimosis Fingerledsluxation Fistel i kvinnliga genitalia Fistel, perianal Fjällande hud Flatulens Flerbördsgraviditet Fluor urethrae Flytning från uretra Fobi Foeter ex ore Foglossning Folatbristanemi Follikulit Fotfraktur Fotledsdistorsion Fotledsfraktur Fotmissbildning Fotokeratit Fotsvamp Fraktur Fraktur på finger Fraktur på skuldergördel Framfall Fri kropp i knäled Frozen shoulder Frusen skuldra Fräknar Främmande kropp i andningsvägar Främmande kropp i matsmältningsorgan Främmande kropp i urinorgan/könsorgan Främmande kropp i öga Främmande kropp i öra Främmande kropp, kvar i mjukvävnad Främmande kropp, sticksår Främmandekroppsgranulom Frätskada Fundus hypertonicus Funktionell diarré Funktionellt hjärtblåsljud Funktionsnedsättning efter cerebrovaskulär sjukdom Furunkel Färgsinnesdefekt Födelsekontroll Födoämnesexantem För tidig pubertet Förgiftning Förhöjt blodsocker E66-P N602P D21-P M790 N47S631P N82K61-P R234 R14O30-P R36R36F40R196 O267 D52L73S929P S934P S828P Q66H16B353 T02-P S627P S429P N819P M239P M750 M750 L819P T17T18T19T15T16M799P T01-P L92T30-P H350 K591 R01I69L02H535 Z309P L279P E30T65-P R73Förklaring av undersökningsfynd Förkylning Förlossningshinder Förlossningskomplikation Förlossningsskada Förmaksfladder Förmaksflimmer Försenad pubertet Förstoppning Förstämningssyndrom Förvärkar Förvärvad deformitet Förvärvad hemolytisk anemi Förändrade avföringsvanor Gallblåsecancer Gallblåseinflammation Gallsten Gallvägssjukdom Gammal hjärtinfarkt Ganglion Gangrän Gastrit Gastroduodenal sjukdom Gastroenterit Gastroesofagal reflux Gastrointestinal sjukdom Generaliserad artros Generaliserad smärta Generaliserat ångestsyndrom Genital herpes Genombrottsblödning Giardiainfektion Gikt Gingivit Glaskroppsgrumling Glaukom Glomerulonefrit Glossit Glukosuri Glutenenteropati Gomspalt Gonartros Gonokockinfektion Gonorré Granuloma annulare Granuloma telangiectaticum Graviditetsdiabetes Graviditetshypertoni Graviditetskomplikation Graviditetskramper Graviditetskräkningar Graviditetstest Graviditetstoxikos Graviditetsundersökning Graviditetsödem Guillain-Barrés syndrom Z712 J06-P O34-P O75-P P15-P I48I48E30K590 F39-P O47-P M95-P D59R194 C23-P K81K80K83-P I25-P M674 R02K30-P K31-P A09-P K21K929P M159P R52F411 A60N93A071 M10K05H433 H40-P N05-P K14R82-P K900 Q35M17A54A54L92L980 O24O16-P O269P O15O21Z32-P O14-P Z32-P O120P G610

6 Gulsot Gulsot hos nyfödd, fysiologisk Gynekologisk hälsokontroll Gynekomasti Gångrubbning Haemangiom Haemorrhagia cerebri Hallucinationer, ospecificerade Hallux rigidus Hallux valgus Halsbränna Halscysta Halskotfraktur Hand, foot and mouth disease Handledsdistorsion Handsvett Heberdens knutor Hemangiom, medfött Hemartros Hematemes Hematom Hematuri Hemipares Hemiplegi Hemofili Hemoglobinuri Hemoptys Hemorrojder Henoch-Schönleins purpura Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatomegali Hereditär hemolytisk anemi Hernia diaphragmatica Hernia inguinalis Hernia umbilicalis Herpes simplexinfektion Herpes zoster Herpes, genital Herpesstomatit Heshet Hiatusbråck Hicka Hidradenit Hirschsprungs sjukdom Hirsutism HIV-infektion Hjärnblödning Hjärninfarkt Hjärnskakning Hjärntumör Hjärtarytmi Hjärtförstoring Hjärtinfarkt R17P59-P Z014 N62R26-P D180 I61-P R44-P M95-P M201 R12Q18S12B084 S635 R61M151P Q825 M254P K920 T00-P R31G81G81D68-P R82-P R042 I84D69K76-P B19-P B19-P B19-P R16D58-P K44K40-P K42B009P B02A60B002 R490 K44R066 L73Q431 L68B24-P I61-P I63S060 C71-P I49I51-P I21-P Hjärtinfarkt, akut (<28 dgr) Hjärtinfarkt, gammal Hjärtinkompensation Hjärtklaffsjukdom Hjärtklappning Hjärtmissbildning Hjärtsjukdom Hjärtstillestånd Hjärtsvikt Hjärtsäcksinflammation Hodgkins sjukdom Hordeolum Hornhinneinflammation Hortons syndrom Hosta Hotande förtidsbörd Hudcancer Hudförhårdnad Hudförändring Hudhorn Hudinfektion Hudmissbildning Hudrodnad Hudsjukdom, ospecificerad Hudsvamp Hudsår, kroniskt Hudutslag Huvudvärk Huvudvärkssyndrom Hydrocefalus Hydrocele Hydronefros Hydrops Hyperaktivitet Hyperaktivitetsstörning Hyperemesis gravidarum Hyperglykemi Hyperhidros Hyperkolesterolemi Hyperparatyreoidism Hypertensiv retinopati Hypertoni Hypertoni med organsjukdom Hypertoni, sekundär Hypertriglyceridemi Hypertrikos Hypertyreos Hyperurikemi Hypofyssjukdom Hypoglykemi Hypokondri Hypomani Hypomenorré Hypoparatyreoidism Hypospadi Hypostatiskt eksem I21-P I25-P I50I38-P R002 Q24-P I51-P I46I50I30C85-P H00H16G440 R05O47-P C44L84R238P L85-P L08-P Q829P L53-P L989P B359P L984 R21R51G448P G91N433P N133P M254P R45-P F90O21R73R61E78E21-P H350 I10I13-P I15E78L68E05E790 E23-P E16-P F459P F30N915P E21-P Q54I872P

7 Hypotoni Hypotoni orsakad av läkemedel Hypotyreos Hypotyreos, postoperativ Hypovolemisk chock Håravfall Hälseneskada Hälsokontroll Hälsokontroll av definierad befolkningsgrupp Hälsokontroll av skolbarn Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom Hälsorisk, potentiell, i egen eller familjeanamnes Hälsoundersökning Hälsoövervakning av barn Hälsporre Höftledsartros Höftmissbildning Högt blodtryck, tillfälligt Hörselnedsättning Hörselnedsättning, åldersbeting. Hösnuva Höstblåsor Ichtyosis congenita Icke infektiös diarré Icke infektiös mag-tarmsjukdom Icke organisk enures Idiopatiskt smärtsyndrom, kroniskt Id-reaktion IFG IGT Igångsättningssvårigheter Ikterus Ileus Illamående Immunbristsjukdom Immunoproliferativ sjukdom Impetigo Impotens Inducerad abort Indurerad hud Infarctus myocardii acutus Infekterat eksem Infektionssjukdom Infektiös diarré Infertilitet hos kvinna Infertilitet hos man Infestation Influensa Insektsbett Instabil angina pectoris Intentionstremor I95I95E03E890 R57L65-P S860 Z000 Z10Z10Z13-P Z91-P Z000 Z001 M779P M16Q65R030 H919P H911 J304P B084 Q80K52-P K52-P F980 M790 L302 R73R73R391 R17K567P R110P D80-P C88L01N484 O04-P R234 I21-P L303 B99A09-P N97-P N46B88-P J11-P T00-P I200 G259P Interstitiell lungsjukdom Intertriginöst eksem Intertrigo Intestinal malabsorption Intorkning Intrauterin tillväxthämning Intrauterint preventivmedel Intyg, undersökning för Invagination Irit Irritable bowel syndrom [IBS] Ischemisk hjärtsjukdom Ischias Jodbristsjukdom i sköldkörteln Juvenil osteokondros Juvenil skolios Järnbristanemi Jättecellsarterit Kakexi Kalkaxel Karbunkel Kardiogen chock Kardiomyopati Karies Karpaltunnelsyndrom Katarakt Keloidärr Kemisk frätskada Keratit Keratokonjunctivitis sicca Klamydiainfektion Klavikelfraktur Klimakteriebesvär Klinefelters syndrom Klämskada Knuta i bröstkörtel Knäartros Knädistorsion Knäledssjukdom Knäppande höft Knölros Koagulationsrubbning Koccygodyni KOL KOL med akut exacerbation Kolecystit Kolera Kollagenos Kollumfraktur Koloncancer Koma ospecificerat Komplicerande fosterläge Komplikation av inre proteser Komplikation efter ingrepp i urinoch könsorgan J84-P L304 L304 K909P R638P P05Z301P Z02K567P H20K58-P I25-P M543 E01-P M929P M411 D50M315P R64M753 L02R57I42-P K02G560 H25-P L91T30-P H16M350 A56-P S420 N959P Q984P T01-P N63M17S836P M239P R298P L52D68-P M533 J449P J441 K81A00M359P S720P C18-P R40O32-P T85-P N99-P

Impingementsyndrom i skulderled M754

8 Komplikation efter injektion Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård Kondylom Konfusion Konjunktivit Konjunktivit, allergisk Konjunktivit, kronisk Konjunktivit, neonatal Konjunktivit, varig Konsultation för "second opinion" Konsultation för annan Kontaktblödning Kontaktdermatit Kontusion Konversionshysteri Kornealsår Korpuscancer Korsbandsskada (ej färsk) Kotkompression Kotkompression p g a osteoporos Kramp Krampanfall Kraniefraktur Kraurosis vulvae Krepiterande handledssynovit Krisreaktion Kristallsynovit Kromosomrubbning Kronisk bronkit Kronisk bukspottkörtelinflammation Kronisk faryngit Kronisk konjunktivit Kronisk laryngit Kronisk leversjukdom Kronisk mediaotit Kronisk otit med perforation Kronisk rinit Kroniskt hudsår Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Kroniskt smärtsyndrom Kryptorkism Kräkningar Kutan lupus erythematosus Kvinnomisshandel Kvävning Kyfos Kyfoskolios Käksjukdom Känselstörning i hud Kärlkramp Kärlmissbildning Kärlsjukdom Kärlsjukdom i tarm Köldskada T80T88-P A630 R410 H109P H101 H104 P391 H100 Z712 Z710 N93L25-P T00-P F44H16C55-P M239P M539P M80R252 R56S02N90-P M700 F439P M11Q99-P J42-P K86J312P H104 J37K76-P H663P H663P J310 L984 J449P M790 Q53R111P L93-P T74T71M539P M539P K10-P R20I209P Q28-P I77-P K55T35-P Laktosintolerans Laryngit Laryngit, kronisk Laryngomalaci Larynxcancer Latent diabetes Lateral epikondylit Ledinflammation Ledkontraktur Ledsjukdom Ledstelhet Ledutgjutning Ledvärk Legal abort Legionellainfektion Lentigo Lepra Leukoplaki (i munhåla) Levercancer Levercirros Lever-och mjältförstoring Leversjukdom, kronisk Leversvikt Lichen planus Ligamentslapphet Liktorn Lingua geographica Lipidrubbning Lipom Listeriainfektion Livmodercancer Livmoderframfall Livmoderhalscancer Livssituationsproblem Livsstilsproblem Ljumskbråck Ljusdermatit Lukt- och smakrubbning Lumbago Lumbago-ischias Lungcancer Lungemboli Lungfibros Luxation av patella Luxation av radiushuvudet Luxation i skulderled Lymfadenit Lymfangiom Lymfangit Lymfatisk leukemi Lymfkärlssjukdom Lymfkörtelförstoring Lymfödem Lymfödem efter mastektomi Lågt blodtryck, tillfälligt Lårbensfraktur E73J04J37Q314 C32R73M771P M13-P M245 M259P M256 M254P M255 O04-P A481P L819P A30K13C22K76-P R16K76-P K71-P L43M242 L84K14E78D17A32C55-P N819P C53Z73Z72K40-P L56-P R44-P M545 M544 C34-P I26J84-P S836P S530 S430 L04D181 L08-P C91I89-P R59I89-P I972 R031 S729P

9 Lårbenshalsfraktur Lägesyrsel, benign Läkemedel eller drog i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt Läkemedelsallergi Läkemedelsberoende Läkemedelsexantem Läkemedelsförgiftning Läkemedelshudreaktion Läkemedelsmissbruk Läkemedelsreaktion Läkemedelsutlöst parkinsonism Ländkotsfraktur Läpp- och munslemhinnesjukdom Läppcancer Läpp-gomspalt Läppspalt Läs- och skrivsvårigheter Löss Magsäckscancer Makuladegeneration Malabsorption Malaria Malign blodsjukdom Malignt lymfom Malignt melanom Malleolarfraktur Malnutrition Mammarcancer Mammarcysta Mammarhypertrofi Manisk episod Manodepressiv sjukdom Masksjukdom Mastit Mastoidit Mastopathia cystica Matförgiftning Matstrupscancer Matstrupssjukdom Matutslag Matvägran under uppväxten Meckels divertikel Medfödd hydrocefalus Medfödd iktyos Medfödd megakolon Medfödd pylorusstenos Medfött hemangiom Medial epikondylit Mediaotit, akut Mediaotit, kronisk Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom Medicinsk rådgivning Medicinsk övervakning efter behandling S720P H811 Y579 T88-P F19-P L270P T50-P L270P F55T88-P G259P S320 K13C00Q37Q36R48B85C16H353 K909P B54-P C96-P C85-P C43S828P E63-P C50N600 N62F30F31B83-P N61H70N602P A09-P C15K22-P L279P F982 Q430 Q03Q80Q431 Q400 Q825 M771P H660 H663P Z03Z719P Z09-P Medvetandesänkning Medvetslöshet Melena Mellanöreinflammation, ej specificerad Ménières sjukdom Meningeom Meningit Meningocele Meningokockinfektion Meniskruptur Menisksjukdom Menometrorragi Menorragi Metakarpalbensfraktur Metastas Metatarsalbensfraktur Metatarsalgi Metrorragi Migrän Milaria Minnessvårigheter Missbildning Missbildning av andningsorgan Missbildning av ansikte och hals Missbildning av bröstkörtel Missbildning av könsorgan Missbildning av matsmältningsorgan Missbildning av muskler och skelett Missbildning av urinorgan Missbildning av öga Missbildning av öra Missbildning i nervsystemet Missfall Misshandelssyndrom Mitralisklaffel Mittelschmertz Mjukdelsreumatism Mjukvävnadssjukdom Mjölkstockning M-komponent Mola Molluscum contagiosum Monoartrit Mononeuropati Mononukleos Monopares Morbilli Morbus Crohn Morbus Parkinson Morbus Scheuermann Mors subita Mortons metatarsalgi Multiinfarktdemens R40R40K921 H669P H810 D33-P G03-P Q05A39S832 M232P N92N92S624P C79-P S923 M779P N92G43L74-P R418P Q899P Q34-P Q18Q83Q57-P Q45-P Q79-P Q64-P Q15-P Q17-P Q07-P O03-P T74I38-P N940 M790 M799P O91D47-P O01-P B081 M13-P G58-P B27G83-P B05K50G20M420 R99-P G58-P F01-

10 Multipel skleros Munhålecancer Munsår Muntorrhet Muntorsk Munvinkelragader Muskeldystrofi Muskelinflammation Muskelkramp Muskelsjukdom Muskelvärk Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp Muskulär skada kring skuldra Myalgi Myasthenia gravis Myelodysplasi Myeloisk leukemi Myelom Myelomeningocele Mykos, icke specificerad Myofasciellt smärtsyndrom Myom Myosit Myringit, akut Myrkrypningar Mödrahälsovård Nackspärr Nagelsjukdom Nagelsvamp Nageltrång Narkomani Nattsvett Nausea Navelbråck Navelinfektion, neonatal Nedsatt glykostolerans Nefrolithiasis Nefropati Nefrotiskt syndrom Neonatal konjunktivit Neonatal navelinfektion Nephropathia epidemica Nervositet Neurasteni Neurodermit Neurofibromatos Neurologisk sjukdom Neuromuskuloskeletalt symtom Neuros Neurotiska exkoriationer Nevus Nevus flammeus Nickeleksem Njurcancer Njurcysta G35C14-P B002 R682 B379P K13G72-P M799P R252 G72-P M791 M96-P S46M791 G700 D47-P C92C90Q05B49-P M790 D25M799P H730 R20Z34-P M436 L609P B351 L600 F19-P R61R110P K42P38R73N20N28-P N04P391 P38A985 R45-P F48L280 Q850 G98-P R298P F48L981 D22Q825 L230 C64-P Q61Njurkolik Njursten Njursvikt Non ulcus-dyspepsi Non-Hodgkin-lymfom Nummulär dermatit Nyckelbensfraktur Nykturi Nystagmus Näringsbrist Närsynthet Näsbensfraktur Näsblödning Näsfurunkel Näspolyp Nässelutslag Nästäppa Näthinneavlossning Obesitas Obstetrisk komplikation Obstipation Ockelbosjuka Oculomotoriuspares Ofrivilliga rörelser Ogynnsam effekt Oklar feber Oklar tumör Okomplicerad förlossning Okänd orsak till sjuklighet Olekranonbursit Oligomenorré Oliguri Onormal blodkemi Onormal hjärtrytm Onormalt EKG Onormalt funktionsundersökningsresultat Onormalt provfynd Onormalt radiologiskt fynd Onormalt urinfynd Onykomykos Ooforit Optikusneurit Organisk psykisk störning Organisk sömnstörning Orkit Oro för sjukdom Ortostatisk hypotoni Osgood-Schlatters sjukdom Osteochondritis dissecans Osteomyelit Osteoporos med fraktur Osteoporos utan fraktur Otalgi Otit, kronisk med perforation Otitis externa N23N20N19-P K30-P C85-P L300 S420 R35H55E63-P H527P S02R040 J340 J33L50J300 H33E66-P O99-P K590 A92H49R258P T789P R50D48O80R688P M702 N915P R398P R79-P R008 R94R94R89-P R93-P R82-P B351 N70H46F09-P G47N45Z711 I95M925 M932 M86M80M81H920 H663P H60-

11 Otitkontroll Otosalpingit Otoskleros Ovarialcancer Ovarialcysta Ovariell dysfunktion Ovulationssmärta Pacemaker, tillstånd med Palpitationer Paniksyndrom Pankreascancer Pankreatit, akut Pankreatit, kronisk Papegojsjuka Parafimosis Paranoid psykos Parapares Parapsoriasis Pares Parestesi Parkinsons sjukdom Parodontit Paronyki Parotit Paroxysmal takykardi Patellarfraktur Patologisk fraktur Pedikulos Pelvic inflammatory disease [PID] Pelvospondylit Pemphigus neonatorum Peniscancer Perceptionsrubbning Perianal abscess Perianal fistel Periarthritis humeroscapularis Perifer facialispares Perifer vaskulär sjukdom Perinatal andningsrubbning Perinatal blödning Perinatal cirkulationsrubbning Perinatal hemolytisk sjukdom Perinatal infektion Perinatal sjukdom Perinatalt problem sekundärt till maternell faktor Perioral dermatit Peritendinitis calcarea Peritendinitis crepitans Peritonit Peritonsillit Perniciös anemi Peroneuspares Personlighetsstörning hos vuxen Perthes sjukdom Pertussis H660 H65H80C56N832P E28N940 Z769P R002 F410 C25K85K86A70N47F22G83-P L41G83-P R20G20K05L030 B26I47S820 M844 B85N73-P M45L00C60R44-P K61-P K61-P M750 G510 I739P P28-P P54-P P29P55-P P399P P96-P P01-P L710 M753 M700 K65J36D51G573 F69-P M912P A37Pes planus Petekier Pigluxation Pigmentrubbning Pilonidalcysta Pityriasis rosea Pityriasis versicolor Placenta praevia Plantar fasciit Plattfot Pleuraplack Pleurit Plexus brachialis-skada Plötslig spädbarnsdöd PMI syndrom PMR PMS Pneumokonios Pneumoni Pneumonikontroll Pneumotorax Polio Pollakisuri Polyarteritis nodosa Polyartrit Polycytemi, sekundär Polycythaemia vera Polydipsi och polyfagi Polymyalgia reumatica Polyneuropati Polyuri Porfyri Postinfarktsyndrom Postkoital blödning Postmaturitet Postmenopausal blödning Postoperativ hypotyreos Posttraumatiskt stressyndrom Posttrombotiskt syndrom Potentiell hälsorisk i familjeanamnes Preeklampsi Prekordial smärta Prematuritet Premenstruellt spänningssyndrom Prepatellarbursit Presbyakusi Presbyopi Presenil demens Preventivmedelsrådgivning Priapism Primär amenorré Problem hos fostret Proctalgia fugax M95-P R233 S530 L819P L05L42B360 O44M722 M95-P J92J90-P P143P R99-P I25-P M353 N943 J64-P J18-P J18-P J93A80R35M359P M13-P D751 D45R638P M353 G629P R35E802P I25-P N93P08N950 E890 F431 I872P Z91-P O14-P R07-P P07N943 M704 H911 H524 F03-P Z300P N483 N910 O36-P K594

12 Profylaktisk åtgärd mot smittsam sjukdom Proktit Prostatacancer Prostatahyperplasi Prostatasjukdom Prostatit Proteinuri Proteinuri under graviditet Protozosjukdom Proximal humerusfraktur Pruritus PSA-stegring (Onormal blodkemi) Pseudartros Pseudokrupp Psoriasis Psoriasisartropati Psykalgia Psykisk sjukdom Psykisk störning under uppväxten Psykisk utvecklingsstörning Psykogen fysiologisk dysfunktion Psykologisk utvecklingsstörning Psykos Psykosociala problem Psykosomatisk sjukdom PTCA-op/kontroll Pterygium Ptos Puerperal infektion Puerperal komplikation Purpura Pustulosis palmoplantaris Pyelonefrit Pylorospasm Pylorusstenos, medfödd Pyogent granulom Pyrofosfatartrit Quinckeödem Radikulit Radiusfraktur, distal Raynauds syndrom Reaktiv artrit Receptförnyelse Recidiverande afte Recidiverande axelluxation Recidiverande depression Recidiverande patellarluxation Reflexrubbning Rehabilitering Reiters sjukdom Rektalblödning Rektalcancer Rektalpolyp Rektalprolaps Rektalsjukdom Z29K62C61N40N42N41R82-P O121 B64-P S422 L29-P R79-P M840P J050 L409P L405 F454 F99F989P F79-P F59-P F89-P F29-P Z65-P F459P Z769P H110 H024 O86-P O90-P D69L403 N12-P Q400 Q400 L980 M11T782P M549P S525 I730 M13-P Z760 K120 M259P F33M220P R292 Z54-P M13-P K62C20-P K62K62K62Rektocele Relationsproblem Resistens i buk Resistens i huden Respiratorisk insufficiens Restless legs Retentio testis Retinalkärlsocklusion Retinopati Retledningsrubbning Reumatoid artrit Revbensfraktur Rhinophyma Rickettsiainfektion Ringorm Rinit, allergisk Rinit, kronisk Rinit, vasomotorisk Rosacea Rosfeber Rubella Ruptur av knäligament Ryggsjukdom Ryggvärk Rådgivning, ospecificerad Rättsintyg Rörelserubbning Rörelsesjuka Röststörning Sakraldermoid Sakroileit Salmonellainfektion Salpingit Samtal Sarkoidos Scabies Scarlatina Schizofreni Schizotyp störning Schlatters sjukdom Seborroisk dermatit Seborroisk keratos Sekretorisk otit Sekundär amenorré Sekundär hypertoni Sekundär polycytemi Sen effekt av infektionssjukdom Sen effekt av polio Sena besvär av skada Senil demens Senil purpura Senilitet Senknuta Sensibilitetsrubbning Sepsis Septumdeviation N816 Z65-P R190 R22J96-P G258 Q53H34H350 I45-P M06-P S223P L719P A79-P B359P J304P J310 J300 L719P A46B06S836P M539P M549P Z719P Z04G259P T753 R498P L05M45A02-P N70Z719P D86B86A38F20F21M925 L21L82H65N911P I15D751 B94-P B91T98-P F03-P D69R54M674 R20A41-P J342

13 Serös otitis media Sex- och samlevnadsrådgivning Sexuell dysfunktion Sexuellt överförd sjukdom Sexuellt övergrepp Shigellainfektion Sialolithiasis Sick sinus syndrome Sicklecellssjukdom Silikos Simmarklåda Sinuit Situs inversus Sjukdom i andningsorgan Sjukdom i bröstkörtel Sjukdom i cirkulationsorganen Sjukdom i kvinnliga genitalia Sjukdom i lungcirkulationen Sjukdom i manliga genitalia Sjukdom i nerv, nervrot Sjukdom i perikardiet Sjukdom i urinblåsan Sjögrens syndrom Sjösjuka Skada Skadligt bruk av alkohol Skadligt bruk av tobak Skafoideumfraktur i hand Skelettcancer Skelning Sklerit Sklerodermi Skolios, juvenil Skotom Skrikigt spädbarn Skrubbsår Skrumplever Skulderbursit Skulder-handsyndrom Skulderledssjukdom Skäggsvamp SLE Smittbärarskap Smittspårning Smultronmärke Smärta Smärta i nedre delen av buken Smärta i övre delen av buken Smärta vid vattenkastning Snarkning Socialmedicinska problem Soleksem Somatiseringsyndrom Somatoformt smärttillstånd Somatoformt syndrom Somnolens H65Z70F52A64-P T74A03K11I49D58-P J64-P B653 J01Q893 J98-P N64I99-P N90-P I27-P N50-P G549P I31-P N32-P M350 T753 T07-P F101 F17S620 C41-P H50H15M359P M411 H539P R688P T00-P K76-P M755 M89-P M759P L73M359P Z22-P Z22-P Q825 R52R103P R101 R30R065 Z65-P L56-P F459P F454 F459P R40Sorgereaktion Speciell rutinundersökning Specifika matsmältningsorganssymtom Specifika symtom från respirationsorgan Spermatocele Spina bifida Spinal stenos Spiroketinfektion Splenomegali Spolmask Spondylolistes Spondylolys Spondylos Spontan senruptur Spontanabort Spottkörtelcancer Spottkörtelsjukdom Spottsten Springmask Spädbarnskolik Spänningshuvudvärk SR-utredning Sternumfraktur Stevens-Johnsons syndrom Stomatit Stomatitis herpetiformis Storkbett Strabism Streptokocktonsillit Stressfraktur Stressinkontinens Stressreaktion Strofulus Stroke Struma Strålningsdermatit Stämbandspares Stämbandspolyp Störd pubertetsutveckling Subakromialbursit Subaraknoidalblödning Subkonjunktival blödning Sudden Deafness Supraspinatussyndrom Supraspinatustendinit Supraventrikulära extraslag [SVES] Svanhalsdeformitet Svetsblindhet Svettkörtelsjukdom Svimning Sväljningssvårigheter Sycosis barbae Syfilis F439P Z019P R198P R098P N434 Q05M539P A699P R16B77M431 M539P M47M66O03-P C08-P K11K11B80R108P G442 R700 S222 L51K122P K120 Q825 H50J03M843 N394P F439P L29-P I64E04L58-P J380 J382P E30M755 I60H113 H919P M751 M751 I49M95-P H16L74-P R55R13L73A53-P

14 Symfyseolys Symtom avseende känsloläge Symtom, relaterade till födo-och vätskeintag Synkope Synnedsättning Synovit, infektiös Synrubbning Sår i magsäcken Sår i tolvfingertarmen Sårinfektion, postoperativ Sårinfektion, posttraumatisk Sårskada Sömnapné Sömnstörning Takykardi Talassemi Talsvårighet Tandfraktur Tandsjukdom Tatuering Temporalisarterit Tendinit Tennisarmbåge Tenosynovit Testikelcancer Testikulär dysfunktion Testistorsion Tetanus Tetraplegi TIA Tibiafraktur Tibialis anterior-syndrom Tics Tidig graviditetsblödning Tidig komplikation till trauma Tietzes syndrom Tillväxtrubbning Tinea Tinea pedis Tinnitus Tjocktarmscancer Tobaksberoende Tonsillhypertrofi Tonsillit Torakal ryggsmärta Toraxapertur-syndrom Torra ögon-syndromet Torsk Tortikollis Toxisk leversjukdom Toxiskt chocksyndrom Toxoplasmos Transitorisk global amnesi Transitorisk ischemisk attack Traumatisk amputation O267 R45-P R638P R55H54M659P H539P K25K26T88-P T79T01-P G47F51R000 D58-P R47S02K08-P L818 M315P M779P M771P M659P C62E29N44A35-P G83-P G45-P S822P M779P F95O20T79M940 R62B359P B353 H931 C18-P F17J351P J03M546 G540 H041 B379P M436 K71-P A483 B58G45-P G45-P T05-P Traumatisk trumhinneruptur Traumiterativt eksem Tredagarsfeber Tremor Tremor, essentiell Tremånaderskolik Trigeminusneuralgi Trigger finger Trikomonasinfektion Trokanterit Tromboembolisk sjukdom Tromboflebit (utom i ben) Tromboflebit i ben Trombos (djup ventrombos i ben) Trumhinneperforation Trumhinneruptur, traumatisk Trycksår Trängningsinkontinens Trötthet Trötthetssyndrom efter virusinfektion Tuberkulos Tularemi Tumledsartros Tumör i andningsorganen Tumör i centrala nervsystemet Tumör i endokrina körtlar Tumör i kvinnliga könsorgan Tumör i manliga könsorgan Tumör i matsmältningskanalen Tumör i urinorganen Tumör UNS Tungband Tungsjukdom Tungsveda Tunntarmscancer Turners syndrom Tvångssyndrom Tyreoideacancer Tyreoideasjukdom Tyreoidit Tyreotoxikos Tyst myokardischemi Tåfraktur Tårsäcksinflammation Ulcerös kolit Ulcus duodeni Ulcus pepticum Ulcus UNS Ulcus ventriculi Underbensfraktur Undersökning av medikolegala skäl Undersökning för intyg Uppfödningsproblem hos nyfödd Uppmätt förhöjt blodtryck S092 L24B082 R251 G250 R108P G500 M653 A59M706 I82-P I809P I800 I803P H72S092 L89N394P R53G933 A16-P A21M18D38D43-P D44D39D40D37D41D48Q381 K14K14C17Q96F42C73E07E06E05I25-P S925P H043 K51K26K31-P K31-P K25S822P Z04Z02P92R030

15 Uppmätt lågt blodtryck Uremi Uretrasjukdom Uretrastriktur Uretrit Uretärsten Urinblåsecancer Urininkontinens Urininkontinens, ospecificerad Urinretention Urinvägsinfektion Urinvägsreflux Urinvägssjukdom Urogenital candidainfektion Urticaria pigmentosa Urtikaria Utbrändhet Uterovaginal prolaps Uterusmyom Utfärdande av dödsbevis Utmattningssyndrom UVI UVI under graviditet Vaccination Vadkramp Vagel Varicellae Varicer, ytliga, på ben Varig bursit Varig konjunktivit Varikocele Vaskulit i huden Vaskulär demens Vasomotorisk rinit Vaxpropp Veg ad Vensjukdom Ventrikelcancer Ventrikulära extraslag [VES] Ventrombos Venös insufficiens Venöst bensår Verruca seborrhoica Verruca vulgaris Vertigo Vestibularisneurit Whiplash-skada Whiplashskada, sena besvär Vibrationsskada Viktförlust, onormal Vincents angina Virusexantem Virushepatit Virusinfektion Virusmeningit Vitaminbrist R031 N19-P N36-P N35N34N20C67-P N394P R32R33N30-P N139P N399P B373P Q822 L50Z73N819P D25Z02F438 N30-P O269P Z27-P R252 H00B01I839P M710 H100 I861 L95F01J300 H612 J359P I879P C16I49I809P I872P I832P L82B07R42H812 S134 T98-P T752 R638P A691 B09-P B19-P B34-P A89-P E63-P Vitiligo VOC Vomitus Von Recklinghausens sjukdom WPW-syndrom Vulvacancer Vulvovaginit Vård på fel vårdnivå Vårdkontakt, ospecificerad Vårdåtgärd Värmeplitor Värmesynkope Xantelasm på ögonlock Yersiniaenterit Yrsel Yrsel, central Ytlig skada Ytliga varicer på ben Åderbråck på ben Åksjuka Åldersbetingad hörselnedsättning Ålderssvaghet Ålderssynthet Ångest Ångestneuros Ångestsyndrom, generaliserat Ångesttillstånd Äggstockscancer Ämnesomsättningssjukdom Ändrade avföringsvanor Ändtarmscancer Ärrbråck Ätproblem Ätstörning Ödem Ögonmuskelförlamning Ögonsjukdom Ögonskada Ögonsmärta ÖLI Öronflytning Öronsjukdom Öronsusning Öronvärk Överburenhet Överdosering av läkemedel Överdriven svettning Överkänslighet Översynthet Övervikt Övre luftvägsinfektion L80I38-P R111P Q850 I45-P C51N76-P Z75Z769P Z54-P L74-P T789P H026 A046 R42H814 T00-P I839P I839P T753 H911 R54H524 F419P F411 F411 F419P C56E88-P R194 C20-P K46-P R638P F509P R60H49H579P S05H571 J06-P H921 H939P H931 H920 O48T50-P R61T784 H527P E66-P J06-P

Sammanställt av Björn Giver & Åsa Theander Primärvården Skåne NV Ängelholm 2008 11 15 (reviderad 2009 02 03)

Information

(Microsoft Word - KSH97P_Alfabetisk lista rev 200900203_h\366-just.doc)

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

791261

Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531