Read Linje_10_Helsingborg_stadsbuss.pdf text version

10 V BERGA­RInGSTORP­PåLSjÖ Ö­TåGABORG­LASARETTET

10

Ringstor psvä

PÅLSJÖ

gen

PÅLSJÖ KYRKOGÅRD

VOLONTÄRGATAN

Kadettgatan N Västra Berga Kadettgatan Ö Kurirg N

Pålsjö Östra Romares Stift.

Romares väg

10

Pålsjöhemmet

NORR

RingHammarstorpspl. Pilbergsg Kurirg S vångsg Rådmansgatan RINGSTORP DUNKERSKA tan SJUKHEMMETansga dm

Rin

ten N S ksg boc

Polishuset

äg

m

TÅGABORG

sv

ge l

ho l

Helmfeltsgatan V Aschebergsgatan

ata n

Tå gag

Skogstorpsg

Än

STATTENA

O D Krooks gata Stattena Västra TÅGABORG Norrbro VÅRDCENTRAL en

Hä lso g vä

SLOTTSHÖJDEN

a Kopp eg rmöll

Mäster Jakobs gata

Mellersta sg Ste nbock

Slottshöjden Slottsvångssk.

n äge

OLYMPIA

ve

rtg

at

an

dväg Stran

en

gst

Donationsg STATTENA VÅRDCENTRAL

gen

en

FREDRIKSDAL

orp

svä

12 december 2010 ­ 10 december 2011

i tt n Dro ng

Hållplatserna handikappanpassas fortlöpande. Därför kan fler hållplatser an sgat torp blivit anpassade efter tidtabellens tryckning. För aktuell information, se Furu HÖGABORG www.skanetrafiken.se

Stenbocksg

a gat n

Filbo

rnav

Jön s ing köp

CENTRUM

gs nvä Jär gat an

sg dgård Trä atan

LASARETTET HUVUDENTRÉN

ENEBORG

Södra Sten

10

HUSENSJÖ

Hållplats anpassad för rörelsehindrade och synskadade

Bergaliden

a gat n

WILSON PARK

Ej anpassad hållplats

bock sgata n

Sofie

berg

svägen

Skånetrafiken

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

321346