Read 04 Inspekcní sada CMPK200Plus+ text version

SKF monitorování stavu stroj

Základní sada

CMPK 200plus CE

Kontrolujte stav lozisek a stroj rychle a snadno. Redukujte neocekávané odstávky

Multiparametrické monitorování stavu: · · · Vibracní pero Vibration Penplus CMVP 50 Ultrazvuková sonda Inspector Ultrasonic Probe - CMIN 400 Teplomr MicroTemp CMSS 2020

Základní sada monitorovacích nástroj, bez které by neml být zádný prmyslový výrobní podnik. Ciní z monitorování stavu jednoduchý úkol pro oddlení údrzby, provozu, spolehlivosti a analýzy vibrací.

Sada CMPK 200plus (metrická) obsahuje: · · · · · · · · CMVP 50 (mm/s, efektivní) vibracní pero Vibration Penplus v penosném pouzdru CMIN 400 Inspector 400 ultrazvukovou sondu se sluchátky CMSS 2020 MicroTemp ­ bezdotykový teplomr Vcetn baterií VibCard Drzák na emen pro Vibration Penplus Souhrnnou instrukcní kartu pro rychlý start Tuhý penosný kufr Sada CMPK 210plus (anglická) obsahuje: · · · CMVP 40 (in/s, ekv.spicka - anglické) vibracní pero Vibration Penplus v penosném pouzdru CMIN 400 Inspector 400 ultrazvukovou sondu se sluchátky

CMSS 2020 MicroTemp ­ bezdotykový teplomr Zbývající polozky jsou stejné jako u sady CMPK 200plus

Výkonná kombinace pro detekci závad stroj a lozisek

Vibration Penplus CMVP 40 (in/s) ekv.spicka / CMVP 50 (mm/s) efektivní hodnota

· · · Je tak lehké a kompaktní, ze se hodí do kapsy u kosile. Snadno se s ním pracuje. Mí podle norem ISO 2372/VDI 2056. vibrace na vyssích frekvencích (to jsou vibrace, které jsou zpsobené problémy valivých lozisek nebo zábru zub). Pi provádní mení se vstupní signál ze snímace ve Vibration Penplus zpracovává tak, aby byly k dispozici výsledky obou mení pro kazdý mený BOD na stroji, tj. celkové vibrace a obálka zrychlení. LCD displej na Vibration Penplus soucasn zobrazuje ob namené hodnoty. V závislosti na typu a místu komponenty stroje, která je mena, jedna nebo ob namené hodnoty jsou uzitecnými daty pro detekci závady. Multiparametrický pístup ciní z Vibration Penplus nejvýkonnjsí rucní nástroj pro monitorování stavu, který je dostupný. Pro získání dalsích informací o Vibration Penplus si objednejte u vaseho zástupce SKF dokument CM2081.

Pístroj umozuje snadnou detekci problém stroj a dává více zpsob pro mení zmn stavu stroj. Vibration Pen je multiparametrický nástroj pro monitorování vibrací, který mze mit celkové vibrace (zpsobené rotacními a strukturními problémy jako je nevyvázenost, nesouosost, mechanické uvolnní atd.) a je schopen mit obálku zrychlení, která mí

plus

Inspector 400 ultrazvuková sonda CMIN 400

· Detekuje petlakové i podtlakové (vakuové) úniky...vcetn stlaceného vzduchu. Kontroluje rychle a pesn odvádce kondenzátu a ventily. Detekuje jiskení, vypalování vodivé dráhy a koronu u elektrických zaízení. Slouzí pi zkousení lozisek, cerpadel, motor, kompresor atd. turbulentní proudní s detekovatelnými vysokofrekvencními komponentami. Ventil ­ Aktivitu ventilu, jako jsou netsnosti (úniky) nebo blokování, lze pesn zkontrolovat i pi namontovaném ventilu. Vetena ventil ­ Vetena ventil lze rychle zkouset na úniky do atmosféry. Kontrola odvadc kondenzátu ­ Hlaví výrobci odvadc kondenzátu doporucují ultrazvukovou kontrolu tchto odvadc jako jednu z nejspolehlivjsích metod, které jsou k dispozici. Elektrické kontroly ­ Jiskení a koronové výboje emitují ultrazvuk v míst emise. Obecná mechanická kontrola Ultrazvuková sonda Inspector 400 mze detekovat mechanickou závadu stroje v ranném stadiu. Výmníky tepla, kotle a kondenzátory ­ Fitinky, ventily, píruby ­ to vse se snadno

· · ·

Ultrazvuková sonda Inspector 400 zjisuje vysokofrekvencní zvuk (ultrazvuk), který je produkován pracujícím zaízením, dále úniky a elektrické výboje. Elektronickou cestou pevádí tyto signály pomocí heterodynního procesu na slysitelné zvuky, takze uzivatel mze tyto zvuky slyset ve sluchátkách a vidt je jako pírstky intenzity na pístroji. Inspektor 400 mze doplnit vás program monitorování stavu tím, ze vám dává následující moznosti sledování: Petlakové/podtlakové úniky ­ Kdyz jakýkoliv plyn (vzduch, kyslík, dusík atd.) prochází pes únikový otvor, generuje

kontroluje na úniky. Vysokofrekvencní podstata ultrazvuku s krátkými vlnami dovoluje, aby operátoi urcili místo úniku v prostedí s velkým hlukem. Pro získání dalsích informací o ultrazvukové sond Inspector 400 si objednejte u vaseho zástupce SKF dokument CM2250.

MicroTemp ­ bezdotykový teplomr CMSS 2020

· · · Laserov zamovaný. Rychlé a snadné pouzití. Kompaktní, robustní formát. Teplotní rozsah: -18°C do +260°C (0 az +500°F) Provozní rozsah teploty okolí: 0°C az +50°C (+32°F az +120°F) Pesnost: Pro cíle s teplotou -1°C az +260°C (+30°F az +500°F) vtsí z následujících hodnot: ±2 % z odectu nebo ±2°C (±3,5°F), pro teplotu -18°C az -1°C (0°F az +30°F) je to ±3°C (±5°F) Hmotnost: 227 g (0,5 lg) Rozmry: 152 mm × 101 mm × 38 mm (6,0" × 4,0" × 1,5") Napájení: Alkalinová nebo NiCd baterie 9V

SKF bezdotykový teplomr MicroTemp CMSS 2020 vám umozuje mit teplotu povrchu jakéhokoliv objektu rychle a snadno. Jen zamte, stisknte spous a odectte teplotu na displeji. Mzete bezpecn mit povrchovou teplotu horkých, nebezpecných a tzko dostupných objekt bezdotykovým zpsobem. Kompaktní velikost usnaduje pouzití v elektrickém, automobilním/dieselovém, potravináském a ad jiných odvtví prmyslu. Doporucené rozsahy cíl: Pomr vzdálenosti jednotky a bodové velikosti cíle je 6:1. Pro nejlepsí výsledky si ovte, ze cíl je vtsí nez bodová velikost jednotky.

Information

04 Inspekcní sada CMPK200Plus+

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

10787