Read skoliose_aarhus.pdf text version

p a t i e n t information

til voksne patienter opereret for rygskævhed (Skoliose)

R y g s e k t i o n e n

Ortopædisk Hospital afd. E Århus Kommunehospital

1993

p a t i e n t information

FORMÅL MED OPERATIONEN

Rygskævhed af typen skoliose er en hyppig ryglidelse, men med meget varierende sværhedsgrad. De sværeste tilfælde kræver operation, ofte i teenagealderen, men i visse tilfælde er det nødvendigt at foretage operation senere i livet. Operation kan have til formål af afhjælpe kroniske rygsmerter, at gøre ryggen mere lige og at hindre yderligere skævhed. Endvidere kan formålet være at forebygge forringelse af hjertelungefunktion og af rygmarvs- og nervefunktionen. Ved operationen indsættes metalstave langs rygsøjlen, hvorefter ryggen kan rettes op. Målet med operationen er, at det oprettede rygafsnit bliver til en knogle, derfor lægges knogle fra hoftekammen eller knoglechips ind mellem ryghvirvlerne. Ryggen er umiddelbart efter operationen ofte så stabil, at man ikke behøver korset.

Eksempler på stabiliserende operationer i ryggen:

FØR OPERATIONEN

Under indlæggelsesforløbet, som er opdelt i 2 perioder, vil du løbende blive informeret af læger, sygeplejersker og fysioterapeuter.

VENTETIDEN:

Ventetiden kan du bruge aktivt til: · At holde op med at ryge. · At holde ryggen stærk og smidig. · At mindske forbruget af gigtmedicin (codymagnyl o. l.), dette for at mindske blodtabet under operationen.

FØRSTE INDLÆGGELSESPERIODE:

Udgør ca. 3 dage, hvor forundersøgelser i tilknytning til forestående operation skal udføres. Du ankommer til ambulatoriet og skal her have en samtale med indlæggende læge. I løbet af de 3 dage skal du ligeledes have en samtale med narkoselægen, fysioterapeuten og opererende læge. Der vil være faste rutineundersøgelser så som blodprøver, røntgenbilleder, urinprøve og undersøgelser der foregår på Kommunehospitalet. Undersøgelserne på Kommunehospitalet er: 1. Klinisk foto: Fotografering i 3 vinkler, disse bruges til sam menligning af tilsvarende billeder, som tages før udskrivelsen. 2. Evoked potentials: En undersøgelse af ledningshastigheden gennem rygmarven.

p a t i e n t information

Instruktion af fysioterapeuten: Fysioterapeuten vil instruere dig i korrekt vendeteknik i sengen og informere/instruere om brug af "fløjte/maske" med henblik på dit åndedræt efter operationen.

ANDEN INDLÆGGELSESPERIODE:

Efter ankomsten til afdelingen vil du modtage information af sygeplejerske om følgende: Dagen før operationen: Der skal tages nye blodprøver. Du skal om aftenen bades i en speciel desinficerende sæbe, evt. neglelak fjernes. Fra kl. 24 skal du være fastende (ingen mad, væske, tobak). Det er en god ide at medbringe en walkman, så du i efterforløbet kan lytte til musik, der virker afslappende og derved smertestillende. Operationsdagen: Bades i desinficerende sæbe igen. Barbering af behåring omkring operationsfeltet får du hjælp til. Du får specielle strømper på (støttestrømper) fordi du under og efter operationen ligger meget stille. Strømpernes funktion er at øge blodcirkulationen. Kl. ca. 7 får du den afslappende medicin. Værdigenstande (eks. smykker) kan du få låst inde på kontoret. Falck kommer og kører dig til Kommunehospitalet, hvor operationen foregår. Du skal medbringe din toilettaske og din "fløjte".

EFTER OPERATIONEN

Efter operationen køres du på Intensivafdeling N på Århus Kommunehospital, hvor du er de første dage. Operation for skoliose er en stor operation. Det medfører, at man er træt og fast sengeliggende de første dage, men allerede få dage efter operationen vil du første gang være oppe at stå og gå, og herefter går det hurtigt fremad. Operationsområdet skal i den første tid have ro, ryggen skal holdes så ret som muligt og vridebevægelser undgås. Efter de første 20 timer må du vendes til begge sider. Personalet vil hjælpe dig med korrekte hvilestillinger. Hovedgærdet må kun løftes 30 grader. Mobiliseringen vil stille og roligt gå fremad, og fysioterapeuten og sygeplejersken vil hjælpe dig igennem forløbet

NÅR DU SKAL UD AF SENGEN (albueteknik) Vend dig om på siden uden vrid af ryggen. Hold ryggen lige og kom op at sidde ved hjælp af albue og hænder samtidig med, at benene svinges ud over sengekanten. Glid ned, til fødderne når gulvet.

Når du skal spise bør det foregå enten:

liggende med let hævet hovedgærde og bordpladen indstillet i niveau med sengen.

eller stående lænet op ad sengen eller siddende på sengekant.

og senere siddende på skråkile ved bord.

Når du sidder, benyt følgende stillinger: Når sædet ikke skråner fremad, Du må gerne sidde i lænestole, anbefales en skråpude. I starten må men der skal være pude(r) i lænddu kun sidde kortvarigt og husk, at en. Stolen skal være tilpas høj og det ikke må give smerter i lænd og ikke for dyb.Undgå at sidde med ben. korslagte ben.

Hvilestillinger I tilfælde af smerter eller træthed i ryggen, er det en hjælp at kunne indtage en stilling, hvor man er afslappet og smertefri.

Efter arbejdstid har ryggen godt af at hvile 20-30 min. fx. i en af de viste hvilestillinger.

Gå med fodtøj, der sidder fast om foden, sålen bør være eftergivelig og stødabsorberende. Brug ikke slippers eller træsko.

p a t i e n t information

Medicin: Det er naturligt, at du vil have smerter de første dage efter operationen. Du vil naturligvis få smertestillende medicin. Indtil du begynder at komme op og gå lidt omkring, er det nødvendigt, at du får medicin, der modvirker årebetændelse og blodpropper. Det er vigtigt af hensyn til ophelingen af ryggen, at du undgår gigtmedicin samt kodimagnyl. Vi anbefaler at du holder op med at ryge efter operationen. Patient v e j l e d n i n g Patient v e j l e d n i n g Udskrivelse/efterforløb: Du kan forvente at indlæggelsen vil vare ca. 14 dage. Ca. 12.-14. dage bliver trådene fjernet fra operationssåret. Før udskrivelsen skal der igen foretages klinisk foto samt nyt røntgenbillede. Ligeledes skal du have en samtale med den opererende læge. Der vil på dette tidspunkt blive mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. Der kan blive tale om f.eks. varighed af sygemelding, revalidering, evt. hjælpemidler etc. Arbejde: Normalt vil du være sygemeldt i 3 mdr. efter operationen. Det afhænger naturligvis af arbejdets karakter og af sygdommens sværhedsgrad. Der er derfor tale om betydelig variation. Det er vigtigt, at du er oppe så meget som muligt, og bevæger dig omkring som tidligere eks. går ture. Du skal undgå at sidde for meget samt hoppe og løfte tunge ting (max. 2 kg).

Transport: Med bil/bus/tog bør begrænses de første 6 uger efter operationen. Svømning: Efter ca. 6 uger. Brystsvømning/crawl kun hvis du kan puste ud under vandet ­ ellers rygsvømning. Cykling: Efter 3 måneder, den lette fremadfældning er ikke skadelig, da vægtbæring på armene aflaster ryggen. Løb/jogging: Tidligst efter 6 måneder, husk gode løbesko med eftergivelige og stødabsorberende såler. Undgå hårdt og ujævnt terræn i starten. Seksualaktivitet: Kan genoptages, når du har lyst, og det kan gennemføres uden smerter. Kontaktsport: Dvs. sport, hvor der er modspillere eks. håndbold, må først dyrkes efter 1 år. Du vil efterfølgende blive fulgt i ryg-ambulatoriet, Ortopædisk Hospital, sædvanligvis efter 6 uger, 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder og 24 måneder efter operationen.

p a t i e n t information

Skoliose

Lay-out: AV-GRUPPEN, Århus Kommunehospital

Universitetshospital under Århus Amt

Århus Kommunehospital

Information

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

830141