Read sv_en.xls text version

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Ämne En Ämne Sv Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Administration Anläggningsmaskinteknik Civil engineering plant technology Anläggningsmaskinteknik Civil engineering plant technology Anläggningsmaskinteknik Civil engineering plant technology Anläggningsmaskinteknik Civil engineering plant technology Anläggningsmaskinteknik Civil engineering plant technology Anläggningsmaskinteknik Civil engineering plant technology Anläggningsmaskinteknik Civil engineering plant technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Anläggningsteknik Construction technology Arbetsliv Working life Arbetsliv Working life Bagerikunskap Baking Bagerikunskap Baking Bagerikunskap Baking Bagerikunskap Baking Barn-, kultur- och fritidsverksamChildren, culture and recreation Barn-, kultur- och fritidsverksamChildren, culture and recreation Barn-, kultur- och fritidsverksamChildren, culture and recreation

Kurskod ADM1201 ADM1202 ADM1203 ADM1204 ADM1210 ADM1205 ADM1206 ADM1207 ADM1208 ADM1209 AMT1201 AMT1203 AMT1204 AMT1205 AMT1206 AMT1207 AMT1208 ATE1201 ATE1212 ATE1202 ATE1203 ATE1204 ATE1205 ATE1206 ATE1207 ATE1208 ATE1209 ATE1210 ATE1211 ARL1201 ARL1202 BAK1201 BAK1202 BAK1203 BAK1204 BKF1201 BKF1202 BKF1206

Kurs Sv Administration A Administration B Affärskommunikation engelska Affärskommunikation moderna språk Anteckningsstenografi Information och layout A Information och layout B IT-stöd Konferens och reception Personaladministration Arbete på väg Grävmaskin och grävlastare Hjullastare Mobilkran Rivning och återvinning Teleskoplastare Väghyvel Anläggning Ballastkunskap Beläggning Bergarbeten Bergborrning Bergmaskiner Bergsprängning Grundläggning Gröna ytor Ledningsbyggnad Stensättning Vägbyggnad Arbetsmiljö och säkerhet Projekt och företagande Bageri A Bageri B Bageri C Internationella bakverk Badverksamhet Barn-, kultur- och fritidsverksamhet Fritid för funktionshindrade

Kurs En Poäng Administration A 50 Administration B 200 Business communication English 50 Business communication modern languages 50 Shorthand 50 Information och layout A 50 Information och layout B 100 IT support 50 Conference and reception 100 Personnel administration 50 Road work 50 Excavators and loaders 200 Wheel loaders 150 Mobile cranes 200 Demolition and recycling 50 Telescopic loaders 100 Road graders 200 Construction 100 Ballast 50 Surfacing 150 Rock work 150 Rock drilling 150 Rock machinery 50 Rock blasting 200 Foundation laying 100 Green areas 150 Pipeline construction 150 Stone paving 150 Road construction 150 Working environment and safety 50 Projects and enterprise 50 Baking A 100 Baking B 200 Baking C 100 International pastry 100 Swimming 200 Children, culture and recreation 100 Recreation for disabled 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Barn-, kultur- och fritidsverksamChildren, culture and recreation Barn-, kultur- och fritidsverksamChildren, culture and recreation Barn-, kultur- och fritidsverksamChildren, culture and recreation Beredningsteknik Dressing and preparation Beredningsteknik Dressing and preparation Bild och form Art and design Bild och form Art and design Bild och form Art and design Bild och form Art and design Biologi Biology Biologi Biology Biologi Biology Biologi Biology Biologi Biology Biologi Biology Biologi Biology Biologi Biology Biologi Biology Buss- och lastbilsteknik Bus and lorry technology Buss- och lastbilsteknik Bus and lorry technology Buss- och lastbilsteknik Bus and lorry technology Buss- och lastbilsteknik Bus and lorry technology Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggnadsplåtteknik Sheet metal construction Byggteknik Building technology Byggteknik Building technology

BKF1203 Fritidsverksamhet BKF1204 Förskola, skola, fritidshem BKF1205 Kultur och folkbildning BRT1201 Färgning och beredning BRT1202 Garvning BF1201 Bild BF1203 Bild och form, fördjupning BF1202 Bild och form, grundkurs BF1204 Form BI1203 Biologi - breddning BI1201 Biologi A BI1202 Biologi B BI1209 Bioteknik BI1204 Ekologi BI1205 Kretslopp BI1206 Mikrobiologi och genetik BI1207 Vattenlevande organismer BI1208 Växt- och djurliv BULT1201Broms- och hjälpsystem BULT1203Buss- och lastbilsservice BULT1202Drivlina - buss och lastbil BULT1204Systemteknik - buss och lastbil BYPL1201Byggplåt BYPL1202Garneringsarbeten BYPL1203Kanalisolering BYPL1204Kopparslageri BYPL1205Luftbehandling BYPL1206Luftmängdsmätning BYPL1207Lättbyggnad BYPL1208Plåtisolering BYPL1209Plåtunderhåll BYPL1210Profilerad plåt BYPL1211Taktäckning A BYPL1212Taktäckning B BYPL1213Ventilation BYPL1214Ventilationsanläggningar BYPL1215Ventilationsservice BYT1201 Byggkunskap BYT1202 Hus- och anläggningsbyggnad

Recreation Pre-school, school, leisure-time centre Culture and popular education Dyeing and pre-treatment Tanning Art Art and design advanced Art and design foundation Design Biology extension Biology A Biology B Biotechnology Ecology Recycling Microbiology and genetics Water-borne organisms Plant and animal life Brakes and auxiliary systems Bus and lorry service Drivelines - buses and lorries Systems technology - buses and lorries Sheet metal Facing work Duct isulation Copper smithing Air treatment Air flow measurement Lightweight structure Sheet metal insulation Sheet metal maintenance Profiled sheet metal Roofing A Roofing B Ventilation Ventilation equipment Ventilation service Construction studies Building and civil engineering

200 200 200 50 50 150 200 50 150 50 100 50 100 50 50 50 50 50 100 200 150 100 100 150 100 50 50 100 150 100 100 50 150 100 150 150 150 50 150

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Byggteknik Byggteknik Byggteknik Byggyrkesteknik Byggyrkesteknik Charkuterikunskap Charkuterikunskap Charkuterikunskap Charkuterikunskap Charkuterikunskap CNC-teknik CNC-teknik CNC-teknik CNC-teknik CNC-teknik CNC-teknik CNC-teknik CNC-teknik Dans Dans Dans Dans Dans Datoranvändning Datoranvändning Datoranvändning Datorteknik Datorteknik Datorteknik Datorteknik Datorteknik Datorteknik Datorteknik Datorteknik Datorteknik Datorteknik Datorteknik Djurkunskap Djurkunskap

Building technology Building technology Building technology Building occupations Building occupations Butchery Butchery Butchery Butchery Butchery CNC technology CNC technology CNC technology CNC technology CNC technology CNC technology CNC technology CNC technology Dance Dance Dance Dance Dance Use of computers Use of computers Use of computers Computer technology Computer technology Computer technology Computer technology Computer technology Computer technology Computer technology Computer technology Computer technology Computer technology Computer technology Animal studies Animal studies

BYT1203 Miljöanpassad arkitektur BYT1204 Måleri och byggplåt BYT1205 Rit- och mätteknik BYRK1201Specialyrke A BYRK1202Specialyrke B CHK1201 Charkuteri A CHK1202 Charkuteri B CHK1203 Charkuteri C CHK1204 Charkuteri fågel CHK1205 Charkuteri vilt CNC1201 CAD/CAM-teknik CNC1202 CNC-teknik A CNC1203 CNC-teknik B CNC1204 CNC-teknik C CNC1205 CNC-teknik D CNC1206 CNC-teknik E CNC1207 FMS-teknik A CNC1208 FMS-teknik B DNS1201 Dans och gestaltning A DNS1202 Dans och gestaltning B DNS1203 Dans och gestaltning C DNS1204 Dansimprovisation och komposition DNS1205 Dansträning DAA1201 Datorkunskap DAA1202 Desktopp DAA1203 Programhantering DTR1211 Databashantering DTR1201 Datorkommunikation DTR1202 IT-samordning DTR1203 Lokala nätverk A DTR1204 Lokala nätverk B DTR1205 Operativsystem DTR1206 Persondatorer DTR1207 Programmering A DTR1208 Programmering B DTR1209 Programmering C DTR1210 Webbdesign DJR1201 Arbete med häst DJR1202 Djur för forskningsändamål

Environmentally compatible architecture Painting and structural sheet steel Drawing and measuring techniques Special occupations A Special occupations B Butchery A Butchery B Butchery C Butchery bird Butchery game CAD/CAM technology CNC technology A CNC technology B CNC technology C CNC technology D CNC technology E FMS technology A FMS technology B Dance and interpretation A Dance and interpretation B Dance and interpretation C Dance improvisation and composition Dance training Computing Desktop Database management Computer communications IT co-ordination Local networks A Local networks B Operating systems Personal computers Programming A Programming B Programming C Web design Working with horses Animals for research purposes

100 100 50 50 200 100 150 100 50 100 50 50 100 150 100 50 100 150 100 150 100 150 100 50 50 100 100 100 200 100 150 50 100 50 50 100 100 200 200

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Djurkunskap Eldistribution Eldistribution Eldistribution Eldistribution Eldistribution Eldistribution Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem

Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Animal studies Distribution of Electricity Distribution of Electricity Distribution of Electricity Distribution of Electricity Distribution of Electricity Distribution of Electricity Electronics Electronics Electronics Electronics Electronics Electronics Electronics Electronics Electronics Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems

DJR1203 Djurhållning i park DJR1204 Djurkunskap grundkurs DJR1205 Djursjukvård DJR1206 Etologi DJR1207 Fårskötsel DJR1208 Hovvård DJR1216 Hovvård DJR1209 Hundar DJR1210 Häst- och stallskötsel DJR1211 Hästkunskap DJR1212 Lantbruksdjurs skötsel DJR1213 Mjölk- och nötköttproduktion DJR1214 Svinskötsel DJR1215 Sällskapsdjur ELD1201 Drift och underhåll ELD1202 Högspänningsnät ELD1203 Kontrollanläggningar ELD1204 Lågspänningsnät ELD1205 Nätstationer i jordkabelnät ELD1206 Transformatorstationer ENK1201 Analoga kretsar A ENK1202 Analoga kretsar B ENK1203 Digitalteknik A ENK1204 Digitalteknik B ENK1205 Elektronik grundkurs ENK1206 Kraftelektronikkretsar ENK1207 Mikroprocessorteknik A ENK1208 Mikroprocessorteknik B ENK1209 Ytmonteringsteknik ENSY1201Bildskärmsteknik ENSY1202Digital datorljudutrustning ENSY1203Digitala ljudutrustningar ENSY1204Elektroniksystemreparation ENSY1205Fax, skrivare, kopiatorer ENSY1206Fordonselektronik A ENSY1207Fordonselektronik B ENSY1208Fordonselektronik C ENSY1209Färg-tv-teknik ENSY1210Hemsatellitanläggningar

Keeping animals in parks Animal studies foundation Animal health care Ethology Sheep breeding Hoof care Hoof care Dogs Horse and stable care Horses Farm animal care Milk and beef production Pig breeding Pets Operation and maintenance Primary network Control equipment LV systems Substations in cable distribution systems Transformer stations Analogue circuits A Analogue circuits B Digital technology A Digital technology B Electronics foundation Power electronics Microprocessors A Microprocessors B Surface mounting technology Display technology Digital computer audio equipment Digital audio equipment Electronic systems repairs Fax, printer and copying machines Vehicle electronics A Vehicle electronics B Vehicle electronics C Colour TV technology Home satellite equipment

200 50 150 50 50 50 50 50 150 150 150 100 100 200 150 100 100 150 50 50 100 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 150 50 100 100 50 150 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elektroniksystem Elinstallation Elinstallation Elinstallation Elinstallation Elkunskap Elkunskap Elkunskap Ellära Ellära Ellära Energiteknik Energiteknik Energiteknik Engelska Engelska Engelska Engelska för döva Engelska för döva Engelska för döva Estetik och skapande Estetik och skapande Estetik och skapande Estetik och skapande Estetisk verksamhet Expo Expo Expo Fartygsteknik Fartygsteknik Fartygsteknik

Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electronic systems Electrical installation Electrical installation Electrical installation Electrical installation Electrical engineering Electrical engineering Electrical engineering Electricity Electricity Electricity Energy technology Energy technology Energy technology English English English English for the deaf English for the deaf English for the deaf Arts and creative work Arts and creative work Arts and creative work Arts and creative work Artistic activities Expo Expo Expo Shipping Shipping Shipping

ENSY1211Kommunikationsradioservice ENSY1212Kommunikationssystem i fordon ENSY1213Ljudanläggningar ENSY1214Ljudproduktionsteknik ENSY1215Marinelektronik ENSY1216Mikrovågsutrustning ENSY1217Videoanläggning ENSY1218Videobandspelare och videokameror ENSY1219Videoproduktionsteknik ELI1201 Belysningsteknik ELI1202 Elarbetsmiljö och säkerhet ELI1203 Elinstallation grundkurs ELI1204 Elinstallation motorstyrning ELKU1201Elkompetens A ELKU1202Elkompetens B ELKU1203Elkunskap ELL1201 Ellära A ELL1202 Ellära B ELL1203 Växelström trefas ENTE1201Energi A ENTE1202Energi B ENTE1203Energiomvandling EN1201 Engelska A EN1202 Engelska B EN1203 Engelska C ENDV1201Engelska för döva A ENDV1202Engelska för döva B ENDV1203Engelska för döva C EOS1201 Digitalt skapande EOS1202 Estetisk orientering EOS1203 Musik för dans och teater EOS1204 Skapande verksamhet ESV1201 Estetisk verksamhet EXPO1201Expo A EXPO1202Expo B EXPO1203Expo C FTT1201 Brandskydd ombord FTT1202 Däckstjänst FTT1203 Fartygsbefäl

Communication radio service Vehicle communication systems Sound systems Sound production technology Marine electronics Microwave equipment Video equipment Video recorders and video cameras Video production technology Lighting technology Electrical working environment and safety Electrical installation foundation Electrical installation motor-control Electrical competence A Electrical competence B Electrical engineering Electricity A Electricity B Alternating current three phase Energy A Energy B Energy conversion English A English B English C English for the deaf A English for the deaf B English for the deaf C Digital art Arts orientation Music for dance and theatre Creative activity Artistic activities Expo A Expo B Expo C Fire safety on board Deck duty Ship's officers

150 50 100 150 150 50 50 100 150 50 100 250 100 50 50 100 50 50 50 100 150 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 50 100 100 200 50 450 100

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Fartygsteknik Fartygsteknik Fartygsteknik Fartygsteknik Fartygsteknik Fartygsteknik Fartygsteknik Fartygsteknik Fastighetsteknik Fastighetsteknik Fastighetsteknik Fastighetsteknik Fastighetsteknik Fastighetsteknik Fastighetsteknik Filosofi Filosofi Fisketeknik Fisketeknik Fisketeknik Fisketeknik Fisketeknik Fisketeknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Flygyrkesteknik Fordonskunskap Fordonskunskap Fordonsteknik Fordonsteknik

Shipping Shipping Shipping Shipping Shipping Shipping Shipping Shipping Property management Property management Property management Property management Property management Property management Property management Philosophy Philosophy Fishing Fishing Fishing Fishing Fishing Fishing Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Aviation technology Vehicle studies Vehicle studies Vehicle technology Vehicle technology

FTT1204 Jourtjänst maskin FTT1205 Maskinbefäl FTT1206 Maskintjänst FTT1207 Miljö och säkerhet FTT1208 Roro/passagerarfartyg FTT1209 Tanklasthantering FTT1210 Vakttjänst däck FTT1211 Överlevnad FATE1201Byggnader och utrustning FATE1202Fastighetsförvaltning FATE1203Köks- och tvättutrustning FATE1204Städning och rengöring FATE1205Uppvärmningssystem FATE1206Värmedistribution FATE1207Yttre miljö FS1201 Filosofi A FS1202 Filosofi B FITE1201 Fiskeekonomi och fiskelagstiftning FITE1202 Fiskefartygs underhåll A FITE1203 Fiskefartygs underhåll B FITE1204 Fiskhantering FITE1205 Kust- och skärgårdsfiske FITE1206 Trålfiske FYT1201 Aerodynamik FYT1202 Ellära för flygmekaniker A FYT1203 Ellära för flygmekaniker B FYT1204 Flygelektronik FYT1205 Flyginstrument FYT1206 Flygkolvmotorer FYT1207 Flygplanslära FYT1208 Flygteknisk fysik FYT1210 Flygteknisk underhållsteknik FYT1211 Gasturbinmotorer FYT1212 Helikopterlära FYT1213 Materiallära och komponentkunskap FOK1201 Fordon och samhälle FOK1202 Fordonskännedom FOR1201 Dieselmotorer - tunga fordon FOR1202 Eldrivna fordon

Emergency service engine room Engineering officer Engine room operation Environment and safety RORO/passenger vessels Tanker loading Watchkeeping on deck Survival Buildings and equipment Property administration and maintenance Kitchen and laundry equipment Cleaning Heating systems Heat distribution External environment Philosophy A Philosophy B Economics and legislation of fishing Fishing vessels maintenance A Fishing vessels maintenance B Processing of fish Coastal and archipelago fishing Trawler fishing Aerodynamics Electricity for aircraft mechanics A Electricity for aircraft mechanics B Aviation electronics Flight instruments Aircraft piston engines Aircraft engineering Aircraft engineering physics Aircraft engineering maintenance technology Gas turbine engines Helicopters engineering Materials and components Vehicles and society Vehicles Diesel motors - heavy vehicles Electric vehicles

50 100 500 100 50 50 100 100 150 100 50 100 50 50 100 50 50 100 100 100 100 100 100 50 50 100 50 100 100 150 100 200 100 100 100 50 50 150 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Fordonsteknik Vehicle technology Fordonsteknik Vehicle technology Fordonsteknik Vehicle technology Fordonsteknik Vehicle technology Fordonsteknik Vehicle technology Fordonsteknik Vehicle technology Fordonsteknik Vehicle technology Fordonsteknik Vehicle technology Formgivning Creative design Formgivning Creative design Formgivning Creative design Formgivning Creative design Formgivning Creative design Formgivning Creative design Fotografisk bild Photography Fotografisk bild Photography Fotografisk bild Photography Fritidsanläggningar och fritidsm Recreation centres and environments Fritidsanläggningar och fritidsm Recreation centres and environments Fysik Physics Fysik Physics Fysik Physics Färskvarukunskap Perishable goods Färskvarukunskap Perishable goods Färskvarukunskap Perishable goods Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi Business economics Geografi Geography Geografi Geography Geografi Geography Gjuteriteknik Casting technology

FOR1203 FOR1204 FOR1206 FOR1207 FOR1205 FOR1208 FOR1209 FOR1210 FOG1201 FOG1202 FOG1206 FOG1203 FOG1204 FOG1205 FBL1201 FBL1202 FBL1203 FAF1201 FAF1202 FY1203 FY1201 FY1202 FVK1201 FVK1202 FVK1203 FE1209 FE1201 FE1202 FE1203 FE1210 FE1204 FE1205 FE1206 FE1207 FE1208 GE1201 GE1202 GE1203 GJU1201

Fordonsel A Fordonsel B Fordonsteknik grundkurs Fordonsvård och service Grundläggande fordonselektronik Hydraulik - tunga fordon Hydraulik och pneumatik Tunga fordon Datordesign Fackteckning och design A Fackteckning och design B Formgivning A Formgivning B Textil färg och form Fotografisk bild A Fotografisk bild B Fotografisk bild C Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer A Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer B Fysik - breddning Fysik A Fysik B Färskvaror A Färskvaror B Färskvaror C Export och import Finansiering och kalkylering Företagsekonomi A Företagsekonomi B Internationell ekonomi Marknadsföring Organisation och ledarskap Redovisning och beskattning Småföretagande A Småföretagande B Geografi A Geografi B Geografiska informationssystem Gjuteriteknik A

Vehicle electrical systems A Vehicle electrical systems B Vehicle technology foundation Vehicle repairs and service Basic vehicle electronics Hydraulics - heavy vehicles Hydraulics and pneumatics Heavy vehicles Computer design Technical drawing and design A Technical drawing and design B Creative design A Creative design B Textile colour and design Photography A Photography B Photography C Recreation centres and environments A Recreation centres and environments B Physics - extension Physics A Physics B Perishable goods A Perishable goods B Perishable goods C Export and import Financing and calculation Business economics A Business economics B International economics Marketing Organisation and leadership Accountancy and taxation Small enterprises A Small enterprises B Geography A Geography B Geographic information systems Casting technology A

50 50 50 100 100 150 50 100 50 50 50 100 200 50 100 100 200 150 150 50 100 150 100 100 100 50 50 50 150 50 100 50 100 50 100 100 50 50 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Gjuteriteknik Gjuteriteknik Gjuteriteknik Gjuteriteknik Gjuteriteknik Glasteknik Glasteknik Glasteknik Glasteknik Glasteknik Glasteknik Glasteknik Glasteknik Golvteknik Golvteknik Golvteknik Golvteknik Golvteknik Golvteknik Golvteknik Golvteknik Golvteknik Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel

Casting technology Casting technology Casting technology Casting technology Casting technology Glass Glass Glass Glass Glass Glass Glass Glass Flooring Flooring Flooring Flooring Flooring Flooring Flooring Flooring Flooring Graphic communication Graphic communication Graphic communication Graphic communication Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce

GJU1202 Gjuteriteknik B GJU1203 Gjuteriteknik C GJU1204 Handformning GJU1205 Maskinformning GJU1206 Pressgjutning GLTE1201Bly- och konstglas GLTE1202Fordonsglasning GLTE1203Glas- och metallkonstruktioner GLTE1204Inramningar GLTE1205Isolerrutor GLTE1206Planglas A GLTE1207Planglas B GLTE1208Plaster GOTE120 Golv Golvunderhåll GOTE1202 Mattor och plattor GOTE1203 Specialgolv GOTE1204 Stavparkett GOTE1205 Textila golv GOTE1206 Trappbeklädnader GOTE1207 Trä- och laminatgolv GOTE1208 Våtrumsbeklädnad GOTE1209 GKO1204 Grafisk illustration GKO1201 Grafisk kommunikation A GKO1202 Grafisk kommunikation B GKO1203 Grafisk kommunikation C HNDL1201Affärsutveckling HNDL1202Bransch- och produktkunskap HNDL1203Försäljning och service HNDL1204Handel specialisering HNDL1205Inköp och varuhantering HNDL1206Näthandel A HNDL1207Näthandel B HNDL1208Näthandel C HNDL1209Personlig försäljning HNDL1210Praktisk marknadsföring A HNDL1211Praktisk marknadsföring B HNDL1212Praktisk marknadsföring C HNDL1213Telefonförsäljning

Casting technology B Casting technology C Hand moulding Machine moulding Die-casting Lead and art glass Vehicle glazing Glass and metal structures Framing Sealed glazing units Plate glass A Plate glass B Plastics Flooring Floor maintenance Carpets and tiles Special flooring Parquet flooring Textile floor covering Stair coverings Wooden and laminated floor coverings Wet room coverings Graphic illustration Graphic communication A Graphic communication B Graphic communication C Business development Business and product knowledge Sales and service Commerce specialisation Shop management E-commerce A E-commerce B E-commerce C Personal sales Practical marketing A Practical marketing B Practical marketing C Telephone selling

150 150 150 150 150 100 100 150 100 150 100 100 50 100 200 200 100 100 50 50 150 150 100 100 100 200 50 50 50 200 100 50 50 100 50 50 100 50 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Handel Hantverkskunskap Hantverkskunskap Hantverkskunskap Hantverksteknik Hantverksteknik Hantverksteknik Hantverksteknik Hantverksteknik Hantverksteknik Historia Historia Historia Hotellkunskap Hotellkunskap Hotellkunskap Hotellkunskap Hotellkunskap Hotellkunskap Hotellkunskap Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Husbyggnadsteknik Idrott och hälsa Idrott och hälsa

Commerce Handicraft studies Handicraft studies Handicraft studies Handicraft Techniques Handicraft Techniques Handicraft Techniques Handicraft Techniques Handicraft Techniques Handicraft Techniques History History History Hotel studies Hotel studies Hotel studies Hotel studies Hotel studies Hotel studies Hotel studies Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Building constructions Physical education and health Physical education and health

HNDL1214Transport och spedition HVK1201 Hantverksorientering HVK1202 Kultur- och stilhistoria HVK1203 Materialkunskap HNT1201 Hantverksteknik A HNT1202 Hantverksteknik B HNT1203 Hantverksteknik C HNT1204 Hantverksteknik D HNT1205 Hantverksteknik E HNT1206 Hantverksteknik F HI1201 Historia A HI1202 Historia B HI1203 Historia C HOK1202 Hotell A HOK1203 Hotell B HOK1204 Hotell C HOK1201 Hotelladministration HOK1205 Konferens HOK1206 Reception HOK1207 Våningsservice HUS1201 Armering A HUS1202 Armering B HUS1203 Beklädnader HUS1204 Betong HUS1205 Byggisolering HUS1206 Byggnadsträ och betong HUS1207 Formbyggnad HUS1216 Keramiska plattor HUS1208 Murning A HUS1209 Murning B HUS1217 Plattsättning HUS1210 Putsning HUS1211 Reparation och ombyggnad HUS1212 Skorstenar och öppna spisar HUS1213 Snickerier och inredning HUS1214 Stommar HUS1215 Ställningsbyggnad IDH1203 Ergonomi IDH1201 Idrott och hälsa A

Transport and shipping Handicrafts overview History of culture and style Material studies Handicraft skills A Handicraft skills B Handicraft skills C Handicraft skills D Handicraft skills E Handicraft skills F History A History B History C Hotel A Hotel B Hotel C Hotel administration Conferences Reception Housekeeping Reinforcement A Reinforcement B Cladding Concrete Building insulation Structural timber and concrete Shuttering Ceramic tiles Brickwork A Brickwork B Tiling Plastering Repairs and conversion Chimneys and open fires Joinery and interior fittings Main structure Scaffolding Ergonomics Physical education and health A

50 50 50 50 200 200 200 200 100 100 100 100 100 50 150 200 100 100 100 100 100 100 150 100 50 200 100 100 100 200 200 100 150 200 100 150 50 50 100

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Idrott och hälsa Individ och samhälle Individ och samhälle Individ och samhälle Individ och samhälle Individ och samhälle Karosseriteknik Karosseriteknik Karosseriteknik Karosseriteknik Karosseriteknik Karosseriteknik Karosseriteknik Karosseriteknik Karosseriteknik Karosseriteknik Kemi Kemi Kemi Kemiska industriprocesser Kemiska industriprocesser Kemiska industriprocesser Kemiska industriprocesser Kemiska industriprocesser Kemiska industriprocesser Klassisk grekiska Klassisk grekiska Konditorikunskap Konditorikunskap Konditorikunskap Konditorikunskap Konditorikunskap Kraft- och värmeteknik Kraft- och värmeteknik Kraft- och värmeteknik Kraft- och värmeteknik Kulturhistoria Kulturhistoria Kulturhistoria

Physical education and health Individual and society Individual and society Individual and society Individual and society Individual and society Bodywork Bodywork Bodywork Bodywork Bodywork Bodywork Bodywork Bodywork Bodywork Bodywork Chemistry Chemistry Chemistry Chemical industrial processes Chemical industrial processes Chemical industrial processes Chemical industrial processes Chemical industrial processes Chemical industrial processes Classical Greek Classical Greek Patisserie Patisserie Patisserie Patisserie Patisserie Power and heating technology Power and heating technology Power and heating technology Power and heating technology Cultural history Cultural history Cultural history

IDH1202 Idrott och hälsa B IOS1201 Fritidens betydelse IOS1202 Fritidskunskap IOS1203 Människor i behov av stöd IOS1204 Psykosocialt arbete IOS1205 Utveckling, livsvillkor och socialisation KATE1201Karosseri och inredning KATE1202Karosserikonstruktioner KATE1203Luftkonditionering KATE1204Riktbänkssystem A KATE1205Riktbänkssystem B KATE1206Riktningsteknik A KATE1207Riktningsteknik B KATE1208Skadebesiktning KATE1209Skarvningsteknik A KATE1210Skarvningsteknik B KE1203 Kemi - breddning KE1201 Kemi A KE1202 Kemi B KIP1203 Industriell produktion A KIP1204 Industriell produktion B KIP1201 Kemi process A KIP1202 Kemi process B KIP1205 Produktionsutrustning A KIP1206 Produktionsutrustning B GRK1201 Grekiska A GRK1202 Grekiska B KOND120 Choklad och konfektyr Konditori A KOND1202 KOND120 Konditori B Konditori C KOND1204 KOND120 Konditori restaurang KRV1201 Alternativ energihantering KRV1202 Kraft- och värmeteknik A KRV1203 Kraft- och värmeteknik B KRV1204 Kraft- och värmeteknik C KUHI1201 Filmkunskap KUHI1202 Kultur- och idéhistoria KUHI1203 Kultur- och konstanalys

Physical education and health B Importance of leisure Recreation knowledge People in need of support Phycho-social work Development, living conditions and socialisatio Bodywork and interiors Body construction Airconditioning Alignment jig systems A Alignment jig systems B Alignment technology A Alignment technology B Damage inspection Joining technologies A Joining technologies B Chemistry - extension Chemistry A Chemistry B Industrial production A Chemistry process B Chemistry process A Chemistry process B Production equipment A Production equipment B Greek A Greek B Chocolate and confectionery Patisserie A Patisserie B Patisserie C Patisserie restaurant Alternative energy Power and heating technology A Power and heating technology B Power and heating technology C Film studies History of culture and ideas Culture and art appreciation

50 100 50 200 100 200 100 150 50 200 200 100 150 50 100 100 50 100 100 200 200 50 100 50 200 100 100 100 100 150 100 100 100 150 150 100 50 100 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Kulturhistoria Cultural history KUHI1204 Kulturhistorisk fördjupning Kulturhistoria Cultural history KUHI1205 Nutida konst Kulturhistoria Cultural history KUHI1206 Staden och framtiden Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technologyKYVP1201Kyl - drift och underhåll Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technologyKYVP1202Kyl - installation Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technologyKYVP1203Kyl - service Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technologyKYVP1204Kyl - säkerhet Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technologyKYVP1205Köldmedieteknik Lackeringsteknik Painting technology LAC1201 Dekorationslackering Lackeringsteknik Painting technology LAC1202 Fordonslackering A Lackeringsteknik Painting technology LAC1203 Fordonslackering B Lackeringsteknik Painting technology LAC1204 Fordonslackering C Lackeringsteknik Painting technology LAC1205 Färglära A Lackeringsteknik Painting technology LAC1206 Färglära B Lackeringsteknik Painting technology LAC1207 Lackering tunga fordon A Lackeringsteknik Painting technology LAC1208 Lackering tunga fordon B Lackeringsteknik Painting technology LAC1209 Lackeringssystem Lackeringsteknik Painting technology LAC1210 Lackeringsutrustning Lackeringsteknik Painting technology LAC1211 Plastreparation Lackeringsteknik Painting technology LAC1212 Rekonditionering Lackeringsteknik Painting technology LAC1213 Sprutlackering LAS1201 Latin A Latin med allmän språkkunskap Latin and general language studies LAS1202 Latin B Latin med allmän språkkunskap Latin and general language studies LAS1203 Latin C Latin med allmän språkkunskap Latin and general language studies Livsmedelskunskap Food science LMK1201 Drycker Livsmedelskunskap Food science LMK1202 Livsmedel A Livsmedelskunskap Food science LMK1203 Livsmedel B Livsmedelskunskap Food science LMK1204 Livsmedelshygien Livsmedelskunskap Food science LMK1206 Livsmedelsteknik Livsmedelskunskap Food science LMK1205 Naturbruksprodukter Livsmedelsprocess Food processes LMP1201 Livsmedelsprocess A Livsmedelsprocess Food processes LMP1202 Livsmedelsprocess B Ljudmedier Sound media LJUM1201Ljudmedier A Ljudmedier Sound media LJUM1202Ljudmedier B Ljudmedier Sound media LJUM1203Ljudmedier C Lärande i arbetslivet Learning in working life LIA1201 Lärande i arbetslivet Lärande och pedagogiskt ledarsLearning and pedagogical leadership LPL1201 Arbetssätt och lärande Lärande och pedagogiskt ledarsLearning and pedagogical leadership LPL1202 Fritidens aktiviteter Lärande och pedagogiskt ledarsLearning and pedagogical leadership LPL1203 Hälsopedagogik

Cultural history advanced Contemporary art The city and the future Refrigeration - operation and maintenance Refrigeration - installation Refrigeration - service Refrigeration - safety Refrigerant technology Ornamental painting Vehicle painting A Vehicle painting B Vehicle painting C Colour A Colour Painting heavy vehicles A Painting heavy vehicles B Painting systems Painting equipment Plastic repairs Reconditioning Spray painting Latin A Latin B Latin C Drinks Food science A Food science B Food hygiene Food technology Natural resource products Food processes A Food processes B Sound media A Sound media B Sound media C Learning in working life Ways of working and learning Recreation activities Health education

50 50 100 50 200 200 50 50 50 100 150 150 50 50 200 100 150 150 50 50 150 100 100 100 50 50 50 50 200 50 200 200 100 100 200 700 50 50 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Lärande och pedagogiskt ledarsLearning and pedagogical leadership Lärande och pedagogiskt ledarsLearning and pedagogical leadership Lärande och pedagogiskt ledarsLearning and pedagogical leadership Lärande och pedagogiskt ledarsLearning and pedagogical leadership Lärande och pedagogiskt ledarsLearning and pedagogical leadership Maskinteknik Mechanical engineering Maskinteknik Mechanical engineering Maskinteknik Mechanical engineering Maskinteknik Mechanical engineering Maskinteknik Mechanical engineering Maskinteknik Mechanical engineering Maskinteknik Mechanical engineering Maskinteknik Mechanical engineering Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Massa och papper Pulp and paper Matematik Mathematics Matematik Mathematics Matematik Mathematics Matematik Mathematics Matematik Mathematics Matematik Mathematics Matematik Mathematics Materialteknik Materials technology Materialteknik Materials technology Materialteknik Materials technology Materialteknik Materials technology Materialteknik Materials technology

LPL1204 LPL1205 LPL1206 LPL1207 LPL1208 MTK1203 MTK1201 MTK1202 MTK1204 MTK1205 MTK1206 MTK1208 MTK1207 MOP1201 MOP1202 MOP1203 MOP1204 MOP1205 MOP1206 MOP1207 MOP1208 MOP1209 MOP1210 MOP1211 MOP1212 MOP1213 MOP1214 MA1206 MA1207 MA1201 MA1202 MA1203 MA1204 MA1205 MTE1201 MTE1202 MTE1203 MTE1204 MTE1205

Kommunikation Ledarskap inom lek och idrott Natur och friluftsliv A Natur och friluftsliv B Pedagogiskt ledarskap Arbetsmaskiner service Bromssystem Drivlina arbetsmaskiner Lantbruksmaskiner service Skogsmaskiner service Småmaskiner service Systemteknik arbetsmaskiner Truckar service Fiberråvaror Kartongtillverkning Massa och papper grundkurs Massatillverkning Mekanisk massatillverkning Mäldberedning Pappers- och kartongtillverkning Papperstillverkning Sulfatmassa Sulfitmassa Wellpapp och solidpapp Vidarebehandling av massa Vätskekartong och grafisk kartong Ytbehandling papper/kartong Matematik - breddning Matematik - diskret Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Efterbehandling Gjutteknik Materialbearbetning Metallografi Metallurgi grundkurs

Communication Leadership in games and sports Nature and outdoor activities A Nature and outdoor activities B Pedagogical leadership Work machine service Braking systems Driveline machines Agricultural machinery service Forest machinery service Small machines service Systems technology machines Trucks service Fibres Cardboard manufacture Pulp and paper foundation Pulp production Mechanical pulp production Beating Paper and cardboard manufacture Paper production Sulphate pulp Sulphite pulp Corrugated board and solid board Further treatment of pulp Cardboard for a) liquids and b) graphics Surface treatment paper/cardboard Mathematics - extension Mathematics - discrete Mathematics A Mathematics B Mathematics C Mathematics D Mathematics E Finishing Casting technology Processing of materials Metallography Metallurgy foundation

50 50 50 50 100 200 100 150 200 200 50 100 200 50 150 100 200 150 50 200 150 150 150 100 150 100 50 50 50 100 50 100 100 50 50 50 100 100 100

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Materialteknik Materialteknik Materialteknik Materialteknik Matlagningskunskap Matlagningskunskap Matlagningskunskap Matlagningskunskap Matlagningskunskap Matlagningskunskap Matlagningskunskap Matlagningskunskap Matlagningskunskap Matlagningskunskap Medicinsk teknik Medicinsk teknik Medicinsk teknik Medicinsk teknik Medicinsk teknik Medicinsk teknik Mediekommunikation Mediekommunikation Mediekommunikation Mediekommunikation Medieproduktion Medieproduktion Miljökunskap Miljökunskap Miljökunskap Miljökunskap Miljökunskap Modellteknik Modellteknik Modellteknik Modellteknik Modellteknik Modellteknik Moderna språk Moderna språk

Materials technology Materials technology Materials technology Materials technology Cooking Cooking Cooking Cooking Cooking Cooking Cooking Cooking Cooking Cooking Medical technology Medical technology Medical technology Medical technology Medical technology Medical technology Media communication Media communication Media communication Media communication Media production Media production Environmental studies Environmental studies Environmental studies Environmental studies Environmental studies Model technology Model technology Model technology Model technology Model technology Model technology Modern languages Modern languages

MTE1206 Metallurgi miljö MTE1207 Processmetallurgi MTE1208 Pulvermetallurgi MTE1209 Värmelära och ugnsteknik Färdigmat MAKU1202 MAKU120 Gastronomi Kallkök MAKU1204 MAKU120 Restaurang MAKU120 Restaurang- och storkök A MAKU120 Restaurang- och storkök B MAKU120 Restaurang påbyggnad MAKU121 Snabbmat MAKU120 Storkök MAKU121 Varmkök METE1201Elektromedicinsk utrustning METE1202Gas- och vätsketeknik METE1203Kemisk analysteknik METE1204Medicin för tekniker METE1205Medicinsk elektronik METE1206Radiologisk utrustning MDK1201 Mediekommunikation A MDK1202 Mediekommunikation B MDK1203 Mediekommunikation C MDK1204 Mediekunskap MPR1201 Medieproduktion A MPR1202 Medieproduktion B MKU1201 Hållbart samhällsbyggande MKU1202 Miljökunskap MKU1203 Miljöledning och miljörevision MKU1204 Miljöpolitik MKU1205 Miljöteknik MOD1201 Designmodeller MOD1202 Industrimodeller MOD1203 Modellteknik A MOD1204 Modellteknik B MOD1205 Modellteknik C MOD1206 Modellteknik D MSPR101 Moderna språk MSPR120 Moderna språk, steg 1

Metallurgy environment Process metallurgy Powder metallurgy Heating and ovens Convenience food Gastronomy Cold food Restaurant Restaurant and catering A Restaurant and catering B Restaurant supplementary Fast food Catering Hot food Electromedical equipment Gas and liquid technology Chemical analysis Medicin for technicians Medical electronics Radiological equipment Media communication A Media communication B Media communication C Media studies Media production A Media production B Building a sustainable society Environmental studies Environmental management and auditing Environmental policy Environmental technology Design models Industrial models Model technology A Model technology B Model technology C Model technology D Modern languages (except English) Modern languages, stage 1

100 150 100 100 100 50 100 100 200 100 100 100 100 100 50 50 100 150 50 50 100 100 100 100 200 100 100 100 50 50 50 150 150 150 100 200 200 100

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Moderna språk Moderna språk Moderna språk Moderna språk Moderna språk Moderna språk Modersmål Modersmål Modersmål Modersmål Modersmål Modersmål Modersmål Modersmål Multimedia Multimedia Multimedia Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musik Musikproduktion Musikproduktion Musikproduktion Musikproduktion Musikproduktion Måleriteknik Måleriteknik Måleriteknik Måleriteknik Måleriteknik Måleriteknik

Modern languages Modern languages Modern languages Modern languages Modern languages Modern languages Mother tongue Mother tongue Mother tongue Mother tongue Mother tongue Mother tongue Mother tongue Mother tongue Multimedia Multimedia Multimedia Music Music Music Music Music Music Music Music Music Music Music Music production Music production Music production Music production Music production Painting Painting Painting Painting Painting Painting

Moderna språk, steg 2 MSPR1202 MSPR120 Moderna språk, steg 3 Moderna språk, steg 4 MSPR1204 MSPR120 Moderna språk, steg 5 MSPR120 Moderna språk, steg 6 MSPR120 Moderna språk, steg 7 ML1201 Aktiv tvåspråkighet ML020 Modersmål ML030 Modersmål ML040 Modersmål ML1010 Modersmål ML150 Modersmål ML1202 Modersmål A ML1203 Modersmål B MUM1201 Multimedia A MUM1202 Multimedia B MUM1203 Virtuella miljöer MU1201 Ensemble A MU1202 Ensemble B MU1203 Gehörs- och musiklära A MU1204 Gehörs- och musiklära B MU1205 Instrument/sång, nivå 1 MU1206 Instrument/sång, nivå 2 MU1207 Instrument/sång, nivå 3 MU1208 Körsång A MU1209 Körsång B MU1210 Rytmik med dans MU1211 Sceniskt musikprojekt MUPR120 Arrangering och komposition MUPR120 Ensembleledning MUPR120 Ljudteknik A MUPR120 Ljudteknik B MUPR120 Musik och kommunikation MÅL1201 Dekorativ målning A MÅL1202 Dekorativ målning B MÅL1204 Fönstermålning MÅL1203 Invändig målning MÅL1205 Snickerimålning MÅL1206 Tak- och väggmålning

Modern languages, stage 2 Modern languages, stage 3 Modern languages, stage 4 Modern languages, stage 5 Modern languages, stage 6 Modern languages, stage 7 Active bilingualism Mother tongue Mother tongue Mother tongue Mother tongue Mother tongue Mother tongue A Mother tongue B Multimedia A Multimedia B Virtual environments Ensemble A Ensemble B Pitch and music theory A Pitch and music theory B Instrument/Song, level 1 Instrument/Song, level 2 Instrument/Song, level 3 Choral singing A Choral singing B Rhythm and dance Stage music project Arrangement and composition Conducting ensemble Audio technology A Audio technology B Music and communication Decorative painting A Decorative painting B Window painting Internal painting Painting joinery Ceiling and wall painting

100 100 100 100 100 100 50

100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 100 50 100 50 50 50 50 50 50 100 100 150 100 150

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Måleriteknik Måleriteknik Måleriteknik Måleriteknik Måleriteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mät- och reglerteknik Mönsterkonstruktion Mönsterkonstruktion Mönsterkonstruktion Mönsterkonstruktion Mönsterkonstruktion Mönsterkonstruktion Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Natur- och miljökunskap Naturbruksteknik Naturbruksteknik Naturbruksteknik

Painting Painting Painting Painting Painting Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Instrumentation and control technology Designing patterns Designing patterns Designing patterns Designing patterns Designing patterns Designing patterns Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Nature and environment Natural resource use Natural resource use Natural resource use

MÅL1207 Utvändig målning MÅL1208 Våtrum MÅL1209 Väggbeklädnader MÅL1210 Äldre målningstekniker A MÅL1211 Äldre målningstekniker B MÄTE1201Fastighetsautomation A MÄTE1202Fastighetsautomation B MÄTE1203Flerloopsreglering MÄTE1207Mät- och reglerteknik MÄTE1204Mätteknik A MÄTE1205Mätteknik B MÄTE1206Mätteknik C MÄTE1208Processdatorsystem MÄTE1209Processkunskap MÄTE1210Reglerteknik A MÄTE1211Reglerteknik B MKO1201 Datoriserad mönsterhantering A MKO1202 Datoriserad mönsterhantering B MKO1203 Datoriserad mönsterhantering C MKO1204 Mönsterkonstruktion A MKO1205 Mönsterkonstruktion B MKO1206 Mönsterkonstruktion C NAM1201 Arbetsliv naturbruk NAM1202 Biodling NAM1203 Energiråvara NAM1204 Fiskevård A NAM1205 Fiskevård B NAM1206 Global miljövård NAM1207 Jakt och viltvård NAM1208 Natur- och kulturmiljövård NAM1209 Naturbruket och miljön NAM1210 Naturhänsyn i skogsbruket NAM1211 Utrotningshotade arter NAM1212 Vattenvård A NAM1213 Vattenvård B NAM1214 Viltvård NABT1201Basmaskin körning NABT1202Basmaskin service NABT1203Byggnadsunderhåll

External painting Wet rooms Wall coverings Traditional painting techniques A Traditional painting techniques B Property automation A Property automation B Multi-loop control Instrumentation and control technology Instrumentation A Instrumentation B Instrumentation C Process computer systems Process technology Control technology A Control technology B Computer designed patterns A Computer designed patterns B Computer designed patterns C Designing patterns A Designing patterns B Designing patterns C Working life nature resource use Bee-keeping Energy raw materials Fishery conservation A Fishery conservation B Global environmental protection Hutting and game conservation Nature and cultural environment conservation Use of nature and the environment Environment preservation in forestry Species at risk Water protection A Water protection B Game conservation Operating basic machines Basic machinery service Property maintenance

50 100 100 50 100 50 50 150 100 50 50 50 50 50 50 100 50 100 100 50 50 50 100 50 50 50 100 50 150 50 150 50 50 50 50 50 50 100 100

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Naturbruksteknik Naturbruksteknik Naturbruksteknik Naturbruksteknik Naturkunskap Naturkunskap Näringskunskap Näringskunskap Odling Odling Odling Odling Odling Odling Odling Odling Odling Odling Odling Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Personbilsteknik Personbilsteknik Personbilsteknik Personbilsteknik Personbilsteknik

Natural resource use Natural resource use Natural resource use Natural resource use Science studies Science studies Nutritional science Nutritional science Cultivation Cultivation Cultivation Cultivation Cultivation Cultivation Cultivation Cultivation Cultivation Cultivation Cultivation Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Health care Cars Cars Cars Cars Cars

NABT1204Motor- och röjmotorsåg NABT1205Naturbruksmaskiner reparation NABT1206Småskalig transportteknik NABT1207Växthusteknik NK1201 Naturkunskap A NK1202 Naturkunskap B NÄR1201 Dietik och dietmatlagning NÄR1202 Näringslära ODL1211 Blomsterbinderier ODL1201 Ekologisk odling ODL1202 Frukt- och bärodling ODL1203 Grovfoderproduktion ODL1204 Odling av grönsaker ODL1206 Odling i växthus ODL1205 Odling planering ODL1207 Odling på åker ODL1208 Plantskoleskötsel ODL1209 Trädgårdsodling grundkurs ODL1210 Växtskydd OMV1201 Alternativ medicin OMV1202 Barn- och ungdomssjukvård OMV1203 Folkhälsokunskap OMV1204 Fothälsovård OMV1205 Geriatrik OMV1206 Handledning OMV1207 Hemsjukvård OMV1208 Lindrande vård OMV1209 Medicinsk grundkurs OMV1210 Omvårdnad OMV1211 Psykiatri OMV1212 Sjukvård OMV1213 Tandvård OMV1215 Vård- och omsorgsarbete OMV1214 Vårdpedagogik PBTE1201Automatisk växellåda PBTE1202Chassikomponenter PBTE1203Dieselmotor personbil PBTE1204Fordonskontroll PBTE1205Hydrauliska bromssystem

Motor saws and brush cutters Agricultural machinery repairs Small-scale transport Greenhouse technology Science studies A Science studies B Dietetics and dietary cooking Nutrition Floral arrangements Organic farming Fruit and berry cultivation Bulk feed production Vegetable cultivation Cultivation in greenhouses Cultivation planning Arable farming Nursery management Horticulture foundation Plant protection Alternative medicine Children and youth medical care Public health Chiropody Geriatrics Supervision Home nursing Remedial care Medicine foundation Health care Psychiatry Medical care Dental care Health and social care Health care pedagogy Automatic gearboxes Chassis components Diesel-engined cars Vehicle inspection Hydraulic brake systems

100 100 50 50 50 100 100 50 50 50 50 50 50 100 50 150 50 150 50 50 200 50 200 100 100 100 100 100 150 200 200 200 200 50 50 100 100 50 150

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Personbilsteknik Personbilsteknik Personbilsteknik Personbilsteknik Plastteknik Plastteknik Plåtteknik Plåtteknik Plåtteknik Produktionsteknik Produktionsteknik Produktionsteknik Projektarbete Psykologi Psykologi Psykologi Religionskunskap Religionskunskap Rid- och körkunskap Rid- och körkunskap Rid- och körkunskap Rid- och körkunskap Rid- och körkunskap Rättskunskap Rättskunskap Rättskunskap Rörlig bild Rörlig bild Rörlig bild Samhällskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap Serveringskunskap Serveringskunskap Serveringskunskap Serveringskunskap Serveringskunskap Serveringskunskap

Cars Cars Cars Cars Plastics technology Plastics technology Sheet metal technology Sheet metal technology Sheet metal technology Production technology Production technology Production technology Project work Psychology Psychology Psychology Religion Religion Riding and driving carriages Riding and driving carriages Riding and driving carriages Riding and driving carriages Riding and driving carriages Law Law Law Moving pictures Moving pictures Moving pictures Civics Civics Civics Civics Serving Serving Serving Serving Serving Serving

PBTE1206Ottomotor och drivlina PBTE1207Personbilsservice PBTE1208Systemteknik ottomotor PBTE1209Säkerhetssystem PLT1201 Härdplast PLT1202 Termoplast PLÅ1201 Plåtbearbetning A PLÅ1202 Plåtbearbetning B PLÅ1203 Plåtbearbetning C PRT1201 Kvalitetsteknik PRT1202 Produktionsprocessen PRT1203 Produktionsteknik PA1201 Projektarbete PS1201 Psykologi A PS1202 Psykologi B PS1203 Teknisk psykologi RE1201 Religionskunskap A RE1202 Religionskunskap B RID1201 Hästens utbildning RID1202 Körning RID1203 Ridning RID1204 Ridning och körning grundkurs RID1205 Trav RK1201 Affärsjuridik RK1202 Miljöjuridik RK1203 Rättskunskap RBL1201 Rörlig bild A RBL1202 Rörlig bild B RBL1203 Rörlig bild C SH1204 Internationella relationer SH1201 Samhällskunskap A SH1202 Samhällskunskap B SH1203 Samhällskunskap C SERK1202Ansvarsfull alkoholhantering SERK1203Barteknik SERK1204Bordsdekorationer SERK1205Servering A SERK1206Servering B SERK1207Servering C

Otto cycle engines and drivelines Car service Systems engineering Otto engines Safety systems Thermosetting plastics Thermoplastics Sheet metal A Sheet metal B Sheet metal C Quality technology Production processes Production technology Project work Psychology A Psychology B Technical psychology Religion A Religion B Training and working with horses Driving carriages Riding Riding and driving carriages foundation Trotting Business law Environmental law Law Moving pictures A Moving pictures B Moving pictures C International relations Civics A Civics B Civics C Responsible management of alcohol Bar services Table decorations Serving A Serving B Serving C

200 50 150 50 200 200 50 200 150 50 50 50 100 50 50 50 50 50 150 100 100 150 100 50 50 50 100 100 200 50 100 100 100 50 50 50 50 100 200

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Serveringskunskap Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Skoglig produktion Social omsorg Social omsorg Social omsorg Social omsorg Social omsorg Social omsorg Social omsorg Specialidrott Specialidrott Styckningskunskap Styckningskunskap Styckningskunskap Styckningskunskap Styckningskunskap Styrteknik Styrteknik Styrteknik Styrteknik Styrteknik Styrteknik Styrteknik Styrteknik Styrteknik Styrteknik Styrteknik

Serving Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Forestry Social care Social care Social care Social care Social care Social care Social care Specialised physical education Specialised physical education Butchery Butchery Butchery Butchery Butchery Control engineering Control engineering Control engineering Control engineering Control engineering Control engineering Control engineering Control engineering Control engineering Control engineering Control engineering

SERK1208Servering D SKOG120 Avverkning med motorsåg Avverkningsaggregat för traktor SKOG1202 SKOG120 Avverkningsmaskiner Röjningsarbete SKOG1204 SKOG120 Skogsskötsel A SKOG120 Skogsskötsel B SKOG120 Skogsskötsel C SKOG120 Tätortsnära skogsbruk SKOG120 Virkesbehandling A SKOG121 Virkesbehandling B SKOG121 Virkesmätning Virkestransport A SKOG1212 SKOG121 Virkestransport B SOMS120 Etik och livsfrågor SOMS120 Människan socialt och kulturellt SOMS120 Rehabilitering och habilitering SOMS120 Social omsorg SOMS120 Socialpsykiatri SOMS120 Socialt behandlingsarbete SOMS120 Utvecklingsstörning/funktionshinder SC1201 Specialidrott A SC1202 Specialidrott B STYK1202Styckning gris STYK1201Styckning grundkurs STYK1203Styckning i butik STYK1204Styckning nöt STYK1205Styckning övriga djurslag STR1201 Automationsenheter STR1202 Avancerade styrsystem STR1203 CNC-maskiner STR1204 Industriell IT STR1205 Industrirobotar STR1206 Robotteknik A STR1207 Robotteknik B STR1208 Servoteknik STR1209 Styrteknik A STR1210 Styrteknik B STR1211 Styrteknik introduktion

Serving D Felling with motor saws Felling units for tractors Felling machinery Clearance work Forestry A Forestry B Forestry C Forestry close to populated areas Timber processing A Timber processing B Timber measurement Timber transportation A Timber transportation B Ethics and life issues Man, socially and culturally Rehabilitation and habilitation Social care Social psychiatry Social work Learning disability/disability Specialised physical education A Specialised physical education B Butchery pigs Butchery foundation Butchery in stores Butchery beef Butchery other types of animals Automation units Advanced control systems CNC machinery Industrial IT Industrial robots Robotics A Robotics B Servo engineering Control engineering A Control engineering B Control engineering introduction

100 100 50 150 50 100 150 150 100 50 50 150 150 50 100 100 100 150 100 100 200 200 100 100 100 200 100 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 100 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Svenska Svenska Svenska Svenska Svenska Svenska för döva Svenska för döva Svenska för döva Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Svetsteknik Teater Teater Teater Teater Teater Teater Teater

Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish Swedish for the deaf Swedish for the deaf Swedish for the deaf Swedish as a second language Swedish as a second language Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Welding Theatre Theatre Theatre Theatre Theatre Theatre Theatre

SV1203 Litteratur och litteraturvetenskap Literature and literary criticism SV1204 Litterär gestaltning Creative writing SV1201 Svenska A Swedish A SV1202 Svenska B Swedish B SV1205 Svenska C - muntlig och skriftlig kommunSwedish C - oral and written communications SVD1201 Svenska för döva A Swedish for the deaf A SVD1202 Svenska för döva B Swedish for the deaf B SVD1203 Svenska för döva C Swedish for the deaf C SVA1201 Svenska som andraspråk A Swedish as a second language A SVA1202 Svenska som andraspråk B Swedish as a second language B Soldering and cutting A SVST1206Lödning och skärning A Soldering and cutting B SVST1207Lödning och skärning B Manual metal-arc welding A1 SVST1208Manuell metallbågsvetsning A1 Manual metal-arc welding A2 SVST1209Manuell metallbågsvetsning A2 Manual metal-arc welding B1 SVST1210Manuell metallbågsvetsning B1 Manual metal-arc welding B2 SVST1211Manuell metallbågsvetsning B2 Manual metal-arc welding C1 SVST1212Manuell metallbågsvetsning C1 Manual metal-arc welding C2 SVST1213Manuell metallbågsvetsning C2 Manual metal-arc welding C3 SVST1214Manuell metallbågsvetsning C3 MIG/MAG welding A1 SVST1215MIG/MAG-svetsning A1 MIG/MAG welding A2 SVST1216MIG/MAG-svetsning A2 MIG/MAG welding B1 SVST1217MIG/MAG-svetsning B1 MIG/MAG welding B2 SVST1218MIG/MAG-svetsning B2 MIG/MAG welding C SVST1219MIG/MAG-svetsning C Welder testing SVST1220Svetsarprövning Welding methods foundation SVST1221Svetsmetoder grundkurs TIG welding A1 SVST1222TIG-svetsning A1 TIG welding A2 SVST1223TIG-svetsning A2 TIG welding B1 SVST1224TIG-svetsning B1 TIG welding B2 SVST1225TIG-svetsning B2 TIG welding C1 SVST1226TIG-svetsning C1 TIG welding C2 SVST1227TIG-svetsning C2 TEA1201 Fysisk teater Physical theatre TEA1202 Ljus- och ljudteknik Lighting and acoustics TEA1203 Röst och rörelse Voice and movement TEA1204 Scenisk gestaltning A Acting and staging A TEA1205 Scenisk gestaltning B Acting and staging B TEA1206 Scenisk gestaltning C Acting and staging C TEA1207 Scenisk produktion Stage production

50 100 100 100 50 100 100 50 100 100 50 50 100 50 100 100 50 50 200 50 50 100 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 150 100 100

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Teater Teater Teater Teckenspråk för döva Teckenspråk för döva Teckenspråk för hörande Teckenspråk för hörande Teckenspråk för hörande Teckenspråk för hörande Teckenspråk för hörande Teknikutveckling Teknikutveckling Teknikutveckling Teknikutveckling Teknikutveckling Teknikutveckling Teknikutveckling Teknikutveckling Teknikutveckling Teleinstallation Teleinstallation Teleinstallation Teleinstallation Teleinstallation Textil och konfektion Textil och konfektion Textil och konfektion Textil och konfektion Textil och konfektion Textil och konfektion Textkommunikation Textkommunikation Textkommunikation Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik

Theatre Theatre Theatre Sign language for the deaf Sign language for the deaf Sign language for the hearing Sign language for the hearing Sign language for the hearing Sign language for the hearing Sign language for the hearing Technological development Technological development Technological development Technological development Technological development Technological development Technological development Technological development Technological development Telecommunications installation Telecommunications installation Telecommunications installation Telecommunications installation Telecommunications installation Textiles and clothing Textiles and clothing Textiles and clothing Textiles and clothing Textiles and clothing Textiles and clothing Text communication Text communication Text communication Transport Transport Transport Transport Transport Transport

TEA1208 Sceniskt karaktärsarbete TEA1209 Sceniskt ledarskap TEA1210 Scenografi, mask, kostym TNDV1201Teckenspråk A TNDV1202Teckenspråk B TNH1201 Teckenspråk för hörande, steg 1 TNH1202 Teckenspråk för hörande, steg 2 TNH1203 Teckenspråk för hörande, steg 3 TNH1204 Teckenspråk för hörande, steg 4 TNH1205 Teckenspråk för hörande, steg 5 TEU1201 CAD-teknik A TEU1202 CAD-teknik B TEU1203 CAD-teknik C TEU1204 Design TEU1205 Konstruktion A TEU1206 Konstruktion B TEU1207 Teknik, människa, samhälle TEU1209 Teknikutveckling och företagande TEU1210 Teknisk kommunikation TEI1201 Antenninstallation TEI1202 Installation och registrering TEI1203 Kabel-tv-teknik TEI1204 Lokala datanät TEI1205 Säkerhetssystem TKF1202 Textil och konfektion A TKF1203 Textil och konfektion B TKF1204 Textil och konfektion C TKF1205 Textil och konfektion D TKF1206 Textil och konfektion E TKF1201 Textila material TEXK1201Textkommunikation A TEXK1202Textkommunikation B TEXK1203Textkommunikation C TRTE1201Anläggningstransporter TRTE1202Distributionstransporter TRTE1219Farligt gods TRTE1203Flyggods TRTE1204Fordonskombinationer TRTE1205Fordonsmonterad kran

Stage role interpretation Stage direction Stage design, masks, costumes Sign language A Sign language B Sign language for the hearing, stage 1 Sign language for the hearing, stage 2 Sign language for the hearing, stage 3 Sign language for the hearing, stage 4 Sign language for the hearing, stage 5 CAD technology A CAD technology B CAD technology C Design Construction A Construction B Technology, man, society Technological development and business ente Technical communication Aerial installation Installation and registration Cabel TV technology Local computer networks Safety systems Textiles and clothing A Textiles and clothing B Textiles and clothing C Textiles and clothing D Textiles and clothing E Textile materials Text communication A Text communication B Text communication C Transportation of construction plant Distribution Hazardous freight Air freight Vehicle combinations Vehicle-mounted cranes

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 100 100 100 50 100 50 50 50 50 50 100 200 200 200 200 200 50 100 100 100 50 150 50 100 100 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Transportteknik Tryckteknik Tryckteknik Tryckteknik Tryckteknik Tryckteknik Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning Träförädling Träförädling Träförädling Träförädling Träförädling Träförädling Träförädling Träförädling Träförädling

Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Printing Printing Printing Printing Printing Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Landscape gardening Wood processing Wood processing Wood processing Wood processing Wood processing Wood processing Wood processing Wood processing Wood processing

TRTE1206Godshantering A TRTE1207Godshantering B TRTE1209Hamn- och terminalarbete TRTE1208Internationella godstransporter TRTE1210Kyl-, frys- och värmetransporter TRTE1211Logistik A TRTE1212Logistik B TRTE1213Miljötransporter TRTE1214Skogstransporter TRTE1215Tank- och bulktransporter TRTE1216Transportfordon grundkurs TRTE1217Truck A TRTE1218Truck B TRYK1201Grafisk kvalitets- och miljöteknik TRYK1202Tryckteknik A TRYK1203Tryckteknik B TRYK1204Tryckteknik C TRYK1205Tryckteknik D TDG1201 Beskärning TDG1202 Golfbanor TDG1203 Inomhusplanteringar TDG1205 Naturstensarbete TDG1204 Restaurering av trädgårdar TDG1206 Trappor och murar TDG1207 Träarbete TDG1208 Trädgård i vården TDG1209 Trädgårdsanläggning grundkurs TDG1210 Trädgårdsplanering TDG1211 Trädvård TDG1212 Växtkunskap TRÄF1201Byggvaror TRÄF1202Hyvling grundkurs TRÄF1203Hyvling profil TRÄF1204Komponenttillverkning TRÄF1205Logistik TRÄF1206Sågning kantverk TRÄF1207Sågning reducerare TRÄF1208Sågning sortering TRÄF1209Sågning stock

Freight handling A Freight handling B Harbour and terminal work International freight transportation Temperature controlled transport Logistics A Logistics B Environmental transport Forestry transport Tankers and bulk transport Transport vehicles foundation Trucks A Trucks B Graphic quality and environmental technology Printing technology A Printing technology B Printing technology C Printing technology D Cutting Golf courses Indoor plant cultivation Natural stone Garden restoration Stairs and walls Wood work Gardens in health care Landscape gardening foundation Landscape planning Care of trees Plant studies Building materials Planing foundation Planing profiles Component manufacture Logistics Sawing edges Reducing saw Sawing sorting Sawing logs

100 100 200 100 50 50 50 50 100 50 150 50 100 50 100 100 200 100 50 100 50 50 100 100 50 50 150 100 50 100 100 100 100 100 50 100 100 100 200

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Träförädling Träförädling Träteknik Träteknik Träteknik Träteknik Träteknik Träteknik Träteknik Träteknik Träteknik Träteknik Turism Turism Turism Turism Turism Turism Turism Underhållsteknik Underhållsteknik Underhållsteknik Underhållsteknik Underhållsteknik Underhållsteknik Underhållsteknik Underhållsteknik Underhållsteknik Underhållsteknik Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik Vatten- och miljöteknik Vattenbruk Vattenbruk Vattenbruk

Wood processing Wood processing Woodwork Woodwork Woodwork Woodwork Woodwork Woodwork Woodwork Woodwork Woodwork Woodwork Tourism Tourism Tourism Tourism Tourism Tourism Tourism Maintenance technology Maintenance technology Maintenance technology Maintenance technology Maintenance technology Maintenance technology Maintenance technology Maintenance technology Maintenance technology Maintenance technology Water and environmental technology Water and environmental technology Water and environmental technology Water and environmental technology Water and environmental technology Water and environmental technology Water and environmental technology Aquaculture Aquaculture Aquaculture

TRÄF1210Verktygsunderhåll TRÄF1211Virkestorkning TRÄ1201 Fanering TRÄ1202 Handverktyg och handmaskiner TRÄ1204 Materialkunskap TRÄ1205 Planmöbler TRÄ1206 Träbearbetning A TRÄ1207 Träbearbetning B TRÄ1208 Träbearbetning C TRÄ1209 Träbearbetning D TRÄ1203 Träteknik introduktion TRÄ1210 Ytbehandling TURI1201 Affärsresor TURI1202 Arbetsmarknad för turism TURI1203 Fritidsturism TURI1204 Marknad för turism TURI1205 Turism TURI1206 Turism - natur, kultur och miljö TURI1207 Turism och resor UND1201 Hydraulik UND1202 Lager A UND1203 Lager B UND1204 Reparationsteknik UND1205 Tribologi UND1206 Underhåll A UND1207 Underhåll B UND1208 Underhåll C UND1209 Uppriktning UND1210 Vibrationsteknik VMT1201 Alternativa reningsmetoder VMT1202 Dricksvatten - efterbehandling VMT1203 Miljökvalitetssystem VMT1204 Vatten- och miljöteknik A VMT1205 Vatten- och miljöteknik B VMT1206 Vatten- och miljöteknik C VMT1207 Vattenreningens mikrobiologi VTB1201 Fiskodling VTB1202 Kräftodling VTB1203 Musselodling

Tool maintenance Timber drying Veneering Hand tools and machines Material studies Modular furniture Woodwork A Woodwork B Woodwork C Woodwork D Woodworking introduction Surface treatment Business travel Labour market for tourism Holiday tourism Market for tourism Tourism Tourism - nature, culture and the environment Tourism and travel services Hydraulics Bearings A Bearings B Repair technology Tribology Maintenance A Maintenance B Maintenance C Alignment Vibration analysis Alternative purification methods Drinking water - post-treatment Environmental quality systems Water and environmental technology A Water and environmental technology B Water and environmental technology C Microbiology of water treatment Fish farming Crayfish farming Mussel farming

150 50 100 50 50 150 100 200 200 200 50 50 100 200 100 100 50 100 50 50 50 50 100 50 50 50 150 50 50 50 50 50 150 200 200 50 150 50 50

Engelsk översättning av ämnen och kurser. Publicerad 2004-06-16

Vattenbruk Vattenbruk Vattenbruk Vattenbruk Vattenkraftteknik Vattenkraftteknik Vattenkraftteknik Vattenkraftteknik Verkstadsteknik Verkstadsteknik Verkstadsteknik Verkstadsteknik Verkstadsteknik Verkstadsteknik Verkstadsteknik Verkstadsteknik Verkstadsteknik Verktygsteknik Verktygsteknik Verktygsteknik Verktygsteknik Verktygsteknik Verktygsteknik Verktygsteknik VVS-teknik VVS-teknik VVS-teknik VVS-teknik VVS-teknik VVS-teknik VVS-teknik VVS-teknik VVS-teknik

Aquaculture VTB1204 Sjömanskap Aquaculture VTB1205 Sportfiske Aquaculture VTB1206 Vattenbruk grundkurs Aquaculture VTB1207 Yrkesfiske Hydro power electricity VAKR1201Generatorer och transformatorer Hydro power electricity VAKR1202Hydraulik och turbiner Hydro power electricity VAKR1203Kontrollanläggningar Hydro power electricity VAKR1204Kraftstationer Production engineering VER1208 Industriell teknologi Production engineering VER1201 Montering A Production engineering VER1202 Montering B Production engineering VER1203 Skärande bearbetning A Production engineering VER1204 Skärande bearbetning B Production engineering VER1205 Skärande bearbetning C Production engineering VER1206 Slipning A Production engineering VER1207 Slipning B Production engineering VER1209 Verkstadsteknik grundkurs Machine tools VERK1201Formverktyg A Machine tools VERK1202Formverktyg B Machine tools VERK1203Gnistbearbetning Machine tools VERK1204Jiggar och fixturer Machine tools VERK1205Pressverktyg A Machine tools VERK1206Pressverktyg B Machine tools VERK1207Verktygsteknik grundkurs Heating, ventilation and sanitation engin VVT1201 Industrirör A Heating, ventilation and sanitation engin VVT1202 Industrirör B Heating, ventilation and sanitation engin VVT1203 Ventilation A Heating, ventilation and sanitation engin VVT1204 Ventilation B Heating, ventilation and sanitation engin VVT1205 VVS svets A Heating, ventilation and sanitation engin VVT1206 VVS svets B Heating, ventilation and sanitation engin VVT1207 VVS-teknik A Heating, ventilation and sanitation engin VVT1208 VVS-teknik B Heating, ventilation and sanitation engin VVT1209 VVS-teknik C

Seamanship Angling Aquaculture foundation Commercial fishing Generators and transformers Hydraulics and turbines Control equipment Power stations Industrial technology Assembly A Assembly B Cutting machining A Cutting machining B Cutting machining C Grinding A Grinding B Production engineering foundation Moulding tools A Moulding tools B Spark machining Jigs and fixtures Press tools A Press tools B Machine tools -foundation Industrial pipes A Industrial pipes B Ventilation A Ventilation B Heating, ventilation and sanitation engineering Heating, ventilation and sanitation engineering Heating, ventilation and sanitation engineering Heating, ventilation and sanitation engineering Heating, ventilation and sanitation engineering

100 100 50 200 100 150 200 150 50 50 150 100 100 200 50 100 50 200 200 100 150 200 200 150 200 200 50 50 100 100 100 200 200

Information

sv_en.xls

23 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

922169


You might also be interested in

BETA
Table of Contents
12pp Booklet
Technical Support Document for Version 3
001_Welcome Letter.indd
SMACNewsApril03.qxd