Read Lararens_bedomning_berattande_texter.indd text version

Skolverket, Utveckla din bedömarkompetens, svenska/svenska som andraspråk

Lärarens bedömning: berättande text

Elevtext: ______

Mål och kravnivå Kommentarer Nått kravnivån ja/nej

Mål - skriva läsligt för hand Kravnivå - skriva en text som andra kan läsa - forma bokstäver och ord - i huvudsak använda mellanrum mellan orden Mål - skriva berättande texter med tydlig handling Kravnivå - skriftligt återge ett kronologiskt händelseförlopp där handlingen tydligt framgår

Mål - stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter Kravnivå - stava ett antal formord1 och minst tio olika (för eleven bekanta) innehållsord Mål - använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter Kravnivå - på minst tre ställen i en text kunna börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken

Med formord avses vanliga småord som återfinns i elevnära texter för denna åldersgrupp. Det kan vara ord som han, hon, jag (pronomen) en, ett, två (räkneord) i, med, på (prepositioner) och, men, för (sambandsord) att, som (bisatsinledare) sen, inte (adverb). Med innehållsord avses ord som betyder något i sig och som kan sägas vara välbekanta för den enskilda eleven. Det är ord som hör till ordklasserna substantiv, adjektiv, verb och vissa adverb.

1

1

Information

Lararens_bedomning_berattande_texter.indd

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

504865