Read odluka_popisivaci.pdf text version

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA Povjerenstvo za provedbu Popisa stanovnistva, kuanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.godine u Viroviticko-podravskoj zupaniji

KLASA:953-02/10-01/01 UR.BROJ: 2189/1-04/1-11-15 Virovitica, 25.ozujak 2011. Na temelju clanka 34. Zakona o popisu stanovnistva, kuanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine ( NN RH br. 92/10.) Povjerenstvo za provedbu popisa stanovnistva, kuanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.godine u Viroviticko-podravskoj zupaniji, na 6. sjednici odrzanoj 25. ozujka 2011. godine donosi O D LU K U I Za popisivace za podrucje popisnih centara u Viroviticko-podravskoj zupaniji imenuju se: Popisni centar Virovitica 1. Dejan Horvat 2. Dejan Stoji 3. Igor Markek 4. Lidija Gadanac 5. Ivana Marjanovi 6. Branka Miklauzi 7. Marijo Tomljanovi 8. Matija Roak 9. Mirjana Ros 10. Ana-Marija Prtenjaca 11. Maja Zec 12. Ivan Vist 13. Sanja Biro 14. Borna urevi 15. Boris Petrovi 16. Martina Naakovi 17. Vlatka Juricak 18. Luka Zrni 19. Robert Kereta 20. Marijana Klipa 21. Risto Jancevski 22. Renata Car 23. Dalibor Tivanovac 24. Antun Balazinec 25. Ivan Hokman 26. Zoran Vidak 27. Jelena Vujasin Grizelj 28. Jelica Olui 29. Suncica Soli 30. Zeljka Teskera 31. urica Klimek 32. Martina Heimovi 33. Robert Bunjevac 34. Deana Zada 35. Sanja Medved 36. Maja Cavarusi 37. Bojan Boti 38. Vanja Golub 39. Damir Uglarik 40. Roberta Mihaljenovi 41. Josipa Raguz 42. Marijo Cordasev 43. Aleksandra uki Baticeli 44. Marija Oklopci 45. Jadranka usak 46. Sandra Sibali 47. Davor Volenik 48. Nikola Mesi 49. Aleksandar Markovi 50. Marina Lerinc 51. Margareta Magdi 52. Lidia Lovrekovi 53. Jasna Solc 54. Ljiljana Sibenik 55. Ljiljana Kovacevi 56. Dijana Devi 57. Natasa Kovjanovi 58. Dubravka Lovrekovi 59. Mihaela Bartulovi 60. Anita Palos 61. Neda Janus 62. Vatroslav Markus 63. Tihana Kuzman 1

Popisni centar Slatina 1. Ruzica Ceri 2. Marija Varga Vrbaslija 3. Azenija Reli 4. Dario Vesel 5. Ivana Todorovi 6. Josip Majer 7. Margareta Tot 8. Tatjana Pavlica 9. Alen Njegac 10. Mirela Pokos 11. Mladen Petrinovi 12. Ivana Presecan 13. Boris Cvetkovi 14. Zeljko Fiket 15. Zlata Lisak 16. Vesna Bockaj 17. Bozica Prli 18. Nebojsa Niksi 19. Suzana Bistrovi 20. Danijel Saboli 21. Sandra Vencl 22. Mirela Srbi Bartoli 23. Mirela Sabljak 24. Kresimir Orozovi 25. Gordana Serti 26. Anita Prugovecki 27. Natalija Culej 28. Ivana Grguri 29. Martina Bubas 30. Stjepan Ivandi 31. Gordana Prodanovi 32. Sanja Berkec 33. Dario Ljiljak 34. Tomislav Medved 35. Ivana Ladovi 36. Zvonimir Sipos 37. Mario Perkovi 38. Jasminka Bedekovi Relati 39. Zorica Gumbarevi 40. Silvija Solti 41. Andreja Psibila 42. Danijel Danilovi 43. Zdenka Znika 44. Nikolina Perkovac

Popisni centar Orahovica 1. 2. 3. 4. 5. 6. Milica Vratkovi Stanislav Varga Mirta Kovac Suncica Brki Silvija Kasi Lidvina Leko 7. Vesna Tot 8. Radomirka Zari 9. Matea Minarik 10.Dijana Na 11.Andrijana Rukavina 12.Maja Malij 13. Tomislava Gubeljak 14. Kristina Radaci 15. Igor Snicek 16. Martina Prsa 17. Hrvoje Pigler

Popisni centar Crnac 1. Lidija Pavokovi 2. Martina Pancer Popisni centar Cacinci 1. Drazenka Zupan 2. Jasna Milovac 3. Marijana Zubak Popisni centar Caavica 1. Zlatka Peterfai 2. Danica Srednoselec 3. Marija Zuzeni 4. Ivan Cicek 5. Ivan Bosnjak 6. Kristina Sopjanac 7. Katarina Beneta 8. Vlatko Roncevi 4. Marijana Mrus 5. Ivona Macanovi 6. Dalibor Jurenec 7. Gordana Vukusi 8. Sanja Farkas 9. Verislav Kmet 3. Ivica Vukalovi 4. Marin Dvorski 5. Ljiljana Cunko 6. Sanja Kusi

Popisni centar Gradina 1. 2. 3. 4. Ljubica Viljevac Snjezana Bozicevi Marica Radi Antonije Jurisi 5. Danijela Lukacevi 6. Vedran Cizmi 7. Goran Kovac 8. Zeljko Kovac 9. Ana Mesec 10. Ivana Krili 11. Sandra Brtan 12. Marina Hrzenjak 13. Zdravko Blazicevi

Popisni centar Lukac 1. 2. 3. 4. Danijela Stefan Barbara Rogina Bozica Stojcevi Natasa Malenica 5. Marijana Blazevi 6. Ana ­ Marija Topi 7. Danijela Jegdi 8. Alen Samac 9. Dijana Bukvi 10. Boris Juras 11. Mirela Kosuti 12. Ivanka Blazinovi

Popisni centar Mikleus 1. Sanja Dusak 2. Etelka Mlakar 3. Antonija Kokori 4. Lucija Jakoci 5. Predrag Milivojevi

Popisni centar Nova Bukovica 1. Tomislav Deres 2. Denis Bracun 3. Ljiljana Bubanovi Popisni centar Pitomaca 1. Marina Rohacek 2. Zdravka Tisljar 3. Tomislav Rakijasi 4. Antun Held 5. Danijela Krmi 6. Ivan Kovacevi 7. Valentina Herent 8. Silvija Kozari 9. Martina Capan 10. Kristina Tkalcec Popisni centar Sopje 1. Jasmina Cupar 2. Danijela Ciglar 3. Marina Rastija 4. Vesna Filakovi 5. Kristina Stani ­ Kireta 6. Anita Granjas 7. Zdenko Loncarek 8. Tanja Razum 11. Milan Matovi 12. Ana Brlas 13. Katarina Kovacev 14. Ivan Bonaci 15. Matija Tukac 16. Petra Baji 17. Ljubica Grgicin 18. Dario Loncari 19. Branka Androcec 20. Valentina Novak Jembri 21. Marija Pavli 22. Martina Sesvecan 23. Petra Klemen 24. Diana Rengel 25. Zeljka Begovi 26. Marijan Matocec 27. Lidija Zivko 28. Valentina Svarbi 29. Nifada Begovi 30. Snjezana Suci 4. Marija Vukovi 5. Andrea Bracun 6. Martina Basi 7. Silvija Milosevi

3

Popisni centar Suhopolje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anita Sitar urica Tomljanovi Ruzica Klesi Deni Keglevi Blagica Okadar Tijana Malizani Josip Fet Sonja Nemet 9. Aleksandra Validzi 10. Marina Grgi 11. Josip Cicvari 12. Dragana Mlikota 13. Mirela Mari 14. Zeljko Krizanovi 15. Marina Coli 16. Sasa Sever 17. Hrvoje Reder 18. Vesna Lokinger 19. Danijel Razum 20. Jasminka Ognjanovi 21. Marija Toplak 22. Sanela Polimanac

Popisni centar Spisi Bukovica 1. 2. 3. 4. 5. Zeljko Krznari Tomislav Jancevski Marija Andrasi Jadranka Matek Ana ­ Marija Maleti 6. Magdalena Les 7. Mihaela Marekovi 8. Zvjezdana Puh 9. Ante Crnjak 10. Alen Santi 11. Valentina Martinusi Marjanovi 12. Martina Meter 13. Ivanka Jurisi 14. Ivan Ramljak

Popisni centar Voin 1. Sreko Tuni 2. Viktor Djeki Popisni centar Zdenci 1. Stefica Komljenovi 2. Mirjana Halgas 3. Zeljka Pastvecka 4. Verica Milojica 5. Blazenka Biro 6. Antonija Mihaljevi 3. Melanija Dori 4. Marjan Djordjevi 5. Snjezana Sabi Maji

II Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donosenja.

PREDSJEDNIK Tomislav Tolusi,dipl.iur.

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

240707


You might also be interested in

BETA