Read 01165-Lista%20lekova%20koji%20se%20propisuju%20i%20izdaju%20na%20teret%20sredstava%20obaveznog%20zdravstvenog%20osiguranja_12-2010.pdf text version

LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN A A01 A01A A01AA A01AA01 natrijum fluorid

FLUOROGAL FLUOROGAL tableta Galenika a.d. tableta Galenika a.d. 106,80 96,90

Cena leka Drzava na veliko Cena leka Participacija Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za na veliko osiguranog leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD po DDD lica ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) STOMATOLOSKI PREPARATI Stomatoloski preparati Sredstva za profilaksu karijesa

1.10 mg 1.10 mg 1,88 1,07 50,00 50,00

1120170

A01AA01

natrijum fluorid

1120171

A01AA01

natrijum fluorid

plasticna fiola, 250 po 0,25mg plasticna fiola,100 po 1mg

Republika Srbija Republika Srbija

A01AB A01AB09 mikonazol

DAKTANOL tuba,1 po 40g 2% oralni gel Galenika a.d.

Antiinfektivi i antiseptici za lokalno ­ oralnu primenu

Republika Srbija

2157101

A01AB09

mikonazol

A02 A02B A02BC A02BC01 omeprazol

OMEPROL ZEPROM® gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda kontejner za tablete, 15 po 20 mg blister, 14 po 20mg

LEKOVI ZA POREMEAJE ACIDITETA Lekovi za lecenje peptickog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa Inhibitori protonske pumpe

188,10

-

-

50,00

1122460

A02BC01

omeprazol

Zdravlje a.d. PharmaSwiss d.o.o.

1122858

A02BC01

omeprazol

Republika Srbija Republika Srbija

414,90 387,20

20 mg 20 mg

27,66 27,66

50,00 50,00

INDIKACIJE 1. Zollinger-Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. A02BC02 pantoprazol

CONTROLOC CONTROLOC NOLPAZA film tableta 14 po 20 mg 14 po 40 mg blister, 14 po 20mg Nycomed GmbH Nemacka Nemacka Slovenija 293,80 489,20 293,80

1122752

A02BC02

pantoprazol

40 mg 40 mg 40 mg

41,97 34,94 41,97

50,00 50,00 50,00

1122750

A02BC02

pantoprazol

1122915

A02BC02

pantoprazol

film tableta gastrorezistentna tableta

Nycomed GmbH Krka, Tovarna Zdravil d.d.

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

NOLPAZA 587,60 489,20 979,00 NOLPAZA NOLPAZA blister, 28 po 40mg Slovenija blister, 14 po 40mg Slovenija blister, 28 po 20mg Slovenija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

40 mg 40 mg 40 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

41,97 34,94 34,96 50,00 50,00 50,00

1122916

A02BC02

pantoprazol

1122920

A02BC02

pantoprazol

1122921

A02BC02

pantoprazol

gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

Krka, Tovarna Zdravil d.d. Krka, Tovarna Zdravil d.d. Krka, Tovarna Zdravil d.d.

1122851

A02BC02

pantoprazol

PULCET

gastrorezistentna tableta 14 po 40 mg

Nobelfarma Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.

Turska

INDIKACIJE 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. A02BC03 lansoprazol

SABAX SABAX LANSOBEL® LANSOBEL® bocica, 28 po 30mg bocica, 28 po 15mg blister, 28 po 15mg blister, 14 po 30mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D.

489,20

40 mg

34,94

50,00

1122160

A02BC03

lansoprazol

489,40 587,60 587,60 978,80

30 mg 30 mg 30 mg 30 mg

34,96 41,97 41,97 34,96

50,00 50,00 50,00 50,00

1122161

A02BC03

lansoprazol

1122910

A02BC03

lansoprazol

1122911

A02BC03

lansoprazol

gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula,tvrda gastrorezistentna kapsula,tvrda

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE 1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. NAPOMENA A02BC05 esomeprazol

NEXIUM NEXIUM tableta tableta 7 po 20 mg 7 po 40 mg AstraZeneca AB AstraZeneca AB Svedska Svedska

1122810

A02BC05

esomeprazol

344,00 546,50

30 mg 30 mg

73,71 58,55

50,00 50,00

1122811

INDIKACIJE NAPOMENA A03 A03F A03FA A03FA01

KLOMETOL KLOMETOL tableta

A02BC05

esomeprazol

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. LEKOVI KOJI REGULISU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEAJE Propulzivi Propulzivi metoklopramid

Galenika a.d. oralni rastvor Galenika a.d. 76,40 65,90

1124301

A03FA01

metoklopramid

30 mg 30 mg

7,64 19,77

50,00 50,00

3124300

A03FA01

metoklopramid

30 po 10 mg 1 po 100 ml (5 mg/5 ml)

Republika Srbija Republika Srbija

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1124303

A03FA01

metoklopramid

REGLAN®

tableta

blister,40 po 10mg

Alkaloid AD,Makedonija u saradnji sa SanofiAventis,Francuska Republika Makedonija 101,90

A03FA02

CISAP blister, 30 po 5 mg blister, 30 po 10 mg Zdravlje a.d. CISAP tableta tableta Zdravlje a.d.

cisaprid

30 mg

7,64

50,00

1124174

A03FA02

cisaprid

122,80 268,60

30 mg 30 mg

24,56 26,86

50,00 50,00

1124175

A03FA02

cisaprid

Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Samo za dijabetsku gastroparezu ( E10-E14 ), 2. Gastroezofagusnu refluksnu bolest ( K21 ).

Za indikaciju pod tackom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste, a pod tackom 2. na osnovu misljenja gastroenterologa NAPOMENA ili interniste. A04 ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE A04A Antiemetici i sredstva protiv nauzeje Antagonisti serotonina (5HT 3) A04AA A04AA01 ondansetron

ONDASAN ONDASAN film tableta film tableta 10 po 4 mg 10 po 8 mg Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. 1.746,40 3.104,00 16 mg 16 mg 698,56 620,80 50,00 50,00

1124532

A04AA01

ondansetron

1124534

Samo za suzbijanje mucnine i povraanja uz radio i hemioterapiju. NAPOMENA TERAPIJA BOLESTI ZUCNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE A05 Terapija bolesti zucnih puteva A05A Preparati zucnih kiselina A05AA A05AA02 ursodeoksiholna kiselina

URSOSAN URSOSAN kapsula, tvrda kapsula, tvrda blister, 50 po 250 mg Ceska Ceska

A04AA01

ondansetron

Republika Srbija Republika Srbija

1127500

A05AA02

1.123,00 2.246,00

0.75 gr 0.75 gr

67,38 67,38

50,00 50,00

1127501

A05AA02

ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina

Pro.Med.CS Praha A.S. Pro.Med.CS Praha A.S. blister, 100 po 250 mg

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74.3 ), 2. Primarni sklerozirajui holangitis( K83.0 ). Za indikaciju pod tackom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN A06 A06A A06AD A06AD11 laktuloza

PORTALAK LACTULOSE-MIP DUPHALAC® oralni rastvor sirup sirup Hrvatska Nemacka Holandija 486,50 486,50 486,50

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka LAKSATIVI Laksativi Osmotski laksativi

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3127050

A06AD11

laktuloza

6.7 gr 6.7 gr 6.7 gr

9,77 9,77 9,77

50,00 50,00 50,00

3127441

A06AD11

laktuloza

3127425

A06AD11

laktuloza

1 po 500 ml (66,7g/100ml)96% 1 po 500 ml (650mg/ml) boca plasticna, 1 po 500ml (667g/l)

Belupo Lijekovi i Kozmetika d.d. Chephasaar Chem.Pharm. Solvay Biologicals B.V.

INDIKACIJE 1. Portosistemske encefalopatije ( K72 ). NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. A07 ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI A07A Intestinalni antiinfektivi A07AA Antibiotici A07AA02 nistatin

NYSTATIN NYSTATIN Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. 49,80 68,30

1327260

A07AA02

nistatin

1.5 Mi.j. 1.5 Mi.j.

14,94 42,69

50,00 50,00

2327262

A07AA02

nistatin

oblozena tableta prasak za oralnu suspenziju

blister, 10 po 500000i.j. 1 po 24 ml (100000i.j./1ml)

Republika Srbija Republika Srbija

A07D A07DA A07DA03 loperamid

LOPERAMID LOPEDIUM AKUT® kapsula,tvrda tableta 20 po 2 mg

Antipropulzivi Antipropulzivi

Republika Srbija blister, 10 po 2mg Zdravlje a.d. Salutas pharma GMBH,Nemacka Nemacka

1126401

A07DA03

loperamid

93,40 46,70

10 mg 10 mg

23,35 23,35

50,00 50,00

1126412

A07DA03

loperamid

A07E A07EA A07EA06

BUDOSAN

budesonid

Intestinalni antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi koji deluju lokalno

gastrorezistentna kapsula blister,100 po 3 mg Dr Falk Pharma GmbH Nemacka

1129930

INDIKACIJE NAPOMENA

A07EA06

budesonid

1.Crohnova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona ( K50 ). Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godisnje na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste.

8.030,70

9 mg

240,92

50,00

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC A07EC A07EC01

SALAZOPYRIN-EN tableta 100 po 500 mg Pfizer Health AB Svedska 898,70 2 gr

INN

Zastieno ime leka FO DDD

sulfasalazin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Aminosalicilna kiselina i slicni preparati

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1129490

A07EC01

sulfasalazin

A07EC02

5-ASA 100 po 250 mg blister,30 po 250 mg Slaviamed d.o.o. 5-ASA supozitorija oblozena tableta Slaviamed d.o.o.

mesalazin

35,95

50,00

1129300

A07EC02

mesalazin

935,40 755,30

1.5 gr 1.5 gr

56,12 151,06

50,00 50,00

5129303

A07EC02

mesalazin

Republika Srbija Republika Srbija

1. Crohnova bolesti ( K50 ), 2. Ulcerozni kolitis ( K51 ). Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tackom 1. i 2. na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste u slucaju neuspesnosti lecenja NAPOMENA sulfasalazinskim preparatima. A10 LEKOVI KOJI SE UPOTRBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI ) A10A Insulini I analozi A10AB Insulini I analozi, kratkog dejstva A10AB01 insulini kratkog dejstva, humani

rastvor za injekciju u ACTRAPID PENFILL ulosku ulozak,5 po 3ml (100ij/1ml) Novo Nordisk Production S.A.S Francuska Danska 2.194,60 40 i.j. 58,52 50,00

INDIKACIJE

0041413

A10AB01

insulin humani

0041414 ACTRAPID Novo Let HUMULIN R

A10AB01

injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru

5 po 3ml (100ij/1ml ) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Novo Nordisk A/S Lilly France S.A.S.

Danska Francuska

2.333,30 2.194,60

40 i.j. 40 i.j.

62,22 58,52

50,00 50,00

0041425

A10AB01

insulini kratkog dejstva, humani insulin humani,kristalni

0041533

A10AB01

insulin kratkog dejstva, humani

INSUMAN RAPID OPTISET

injekcija,karpula rastvor za injekciju,pen sa uloskom

NAPOMENA A10AB04 insulin lispro

HUMALOG

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

5 po 3ml (100ij/1ml )

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemacka

2.333,30

40 i.j.

62,22

50,00

0041507

A10AB04

insulin lispro

rastvor za injekciju

ulozak, 5 po 3ml (100i.j./1ml)

Lilly France S.A.S.

Francuska

3.171,10

40 i.j.

84,56

50,00

NAPOMENA

Samo za pacijente sa nezadovoljavajuom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i vise doza dnevno), kod kojih je utvrena vrednost glikoliziranog hemoglobina vea od 7% (HbA1c>7%), koji imaju vise od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom sest meseci verifikovane laboratorijski. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

NOVO RAPID rastvor za injekciju bocica,1 po 10ml (100ij/1ml ) Novo Nordisk A/S Danska 1.958,60

Zastieno ime ATC INN leka A10AB05 insulin aspart (analog humanom) FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

40 i.j.

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

78,34 50,00

0041532

NAPOMENA Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomou insulinske pumpe, na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. A10AB05 insulin aspart (analog humanom)

NOVORAPID FLEXPEN rastvor za injekciju pen sa uloskom, 5 po 3ml (100ij/1ml ) Novo Nordisk A/S Danska 3.249,10 40 i.j. 86,64

A10AB05

insulin aspart

0041527

A10AB05

insulin aspart

50,00

NAPOMENA A10AB06 insulin glulizin

APIDRA rastvor za injekciju bocica, 1 po 10 ml (100i.j./ml)

Samo za pacijente sa nezadovoljavajuom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i vise doza dnevno), kod kojih je utvrena vrednost glikoziliranog hemoglobina vea od 7% (HbA1c>7%), koji imaju vise od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom sest meseci verifikovane laboratorijski. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041549

NAPOMENA

APIDRA APIDRA SOLOSTAR rastvor za injekciju karpula, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

A10AB06

insulin glulizin

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemacka

Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomou insulinske pumpe, na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemacka Sanofi Aventis Deutschland GmbH Nemacka 2.930,60 2.930,60 40 i.j. 40 i.j. 78,15 78,15

1.958,60

40 i.j.

78,34

50,00

0041548

A10AB06

insulin glulizin

50,00 50,00

0041556

A10AB06

insulin glulizin

rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Samo za pacijente sa nezadovoljavajuom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i vise doza dnevno), kod kojih je utvrena vrednost glikoziliranog hemoglobina vea od 7% (HbA1c>7%), koji imaju vise od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom sest meseci verifikovane laboratorijski. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Insulini i analozi,parenteralni, srednje dugog dejstva

NAPOMENA A10AC A10AC01 insulin srednje dugog dejstva, humani

0041400

A10AC01

insulin srednje dugog INSULATARD dejstva, humani NOVOLET

suspenzija za injekciju u penu sa uloskom

5 po 3ml (100ij/1ml )

Novo Nordisk A/S

Danska

2.374,90

40 i.j.

63,33

50,00

0041557

A10AC01

insulin srednje dugog dejstva, humani INSULATARD (izofan) PENFILL

suspenzija za injekciju u ulosku

(za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml)

Novo Nordisk Production S.A.S Francuska

Danska

2.194,60

40 i.j.

58,52

50,00

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

injekcija,karpula 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska 2.194,60

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

40 i.j.

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

58,52 50,00

0041428

A10AD01

insulin humani izofan HUMULIN NPH

0041515 5 po 3 ml (100 i.j./ml) Lilly France S.A.S. Francuska

A10AC01

insulin humani izofan HUMULIN PEN NPH

injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru

2.374,90

40 i.j.

63,33

50,00

0041534 5 po 3ml (100ij/1ml )

A10AC01

rekombinantni humani insulin Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

INSUMAN BAZAL OPTISET

injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru Nemacka

2.374,90

40 i.j.

63,33

50,00

NAPOMENA Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva A10AD A10AD01 insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani

MIXTARD 30 PENFILL suspenzija za injekciju u ulosku (za Novopen) 5 po 3 ml(100i.j./ml) Novo Nordisk Production S.A.S Francuska Danska 2.207,60 40 i.j. 58,87 50,00

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

0041558

A10AD01

insulin humani

0041402

A10AD01

insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog MIXTARD 30 dejstva, humani NOVOLET injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru 5 po 3ml (100ij/1ml )

Novo Nordisk A/S

Danska

2.391,50

40 i.j.

63,77

50,00

0041535

A10AD01

insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog INSUMAN COMB 25 dejstva, humani OPTI SET suspenzija za injekciju,pen sa uloskom

5 po 3ml (100ij/1ml )

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemacka

2.391,50

40 i.j.

63,77

50,00

0041427 HUMULIN M3

A10AD01

insulin humani protamin izofan 70%, insulin humani kristalni 30% injekcija,karpula

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.

Francuska

2.207,60

40 i.j.

58,87

50,00

0041514 HUMULIN PEN M3

A10AD01

insulin humani protamin izofan 70%, insulin humani kristalni 30%

injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru

5 po 3 ml (100 i.j./ml)

Lilly France S.A.S.

Francuska

2.391,50

40 i.j.

63,77

50,00

NAPOMENA

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

NOVOMIX 30 FLEXPEN Novo Nordisk A/S Danska suspenzija za injekciju pen sa uloskom, 5 po 3ml (100ij/1ml ) 3.249,10

Zastieno ime ATC INN leka A10AD05 insulin aspart ( analog humanom) FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

40 i.j.

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

86,64 50,00

0041528

A10AD05

insulin aspart

NAPOMENA A10AE A10AE04

LANTUS OPTI PEN LANTUS Opti Set LANTUS SOLOSTAR rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju

Samo za pacijente sa nezadovoljavajuom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrena vrednost glikoliziranog hemoglobina vea od 7% (HbA1c>7%). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. Insulini I analozi, dugog dejstva insulin glargin

Nemacka Nemacka Nemacka 4.813,00 4.813,00 4.813,00 40 i.j. 40 i.j. 40 i.j. 128,35 128,35 128,35 50,00 50,00 50,00

0041530

A10AE04

insulin glargin

0041531

A10AE04

insulin glargin

0041555

A10AE04

insulin glargin

5 po 3ml (100ij/1ml ) pen sa uloskom, 5 po 3ml (100ij/1ml ) pen sa uloskom, 5 po 3ml (100 i.j./1ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Sanofi Aventis Deutschland GmbH

NAPOMENA A10AE05

LEVEMIR FLEXPEN rastvor za injekciju

Samo za pacijente sa nezadovoljavajuom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih sest meseci, kod kojih je utvrena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom sest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogunosti lecenja drugim vrstama insulina. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. insulin detemir

pen sa uloskom, 5 po 3ml (100ij/1ml ) Novo Nordisk A/S Danska 4.977,00 40 i.j. 132,72 50,00

0041550

A10AE05

insulin detemir

Samo za pacijente sa nezadovoljavajuom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih sest meseci, kod kojih je utvrena vrednost glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom sest meseci verifikovane laboratorijski a kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogunosti lecenja drugim vrstama insulina. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra. NAPOMENA A10B Oralni antidijabetici (Lekovi koji snizavaju glukozu u krvi) A10BA Bigvanidini A10BA02 metformin

GLUFORMIN TEFOR film tableta tableta blister, 30 po 500mg 30 po 500 mg Hemofarm a.d. Galenika a.d. 72,00 72,00 2 gr 2 gr 9,60 9,60 50,00 50,00

1043060

A10BA02

metformin

1043070

A10BA02

metformin

Republika Srbija Republika Srbija

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

METFORMIN METFORMIN GLUCOPHAGE GLUFORMIN film tableta Hemofarm AD film tableta Merck Sante film tableta 30 po 850 mg Srbolek a.d. film tableta 30 po 500 mg Srbolek a.d.

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

72,00 122,40 144,00 144,00

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

2g 2g 2 gr 2 gr

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9,60 9,60 9,60 9,60 50,00 50,00 50,00 50,00

1043200

A10BA02

metformin

1043201

A10BA02

metformin

Republika Srbija Republika Srbija

1043107

A10BA02

metformin

1043062

A10BA02

metformin

30 po 1000 mg blister, 30 po 1000 mg

Francuska Republika Srbija

A10BB A10BB01 glibenklamid

DAONIL 30 po 5 mg blister, 30 po 3,5mg MANINIL® 3,5 tableta tableta Jugoremedija a.d. Berlin-Chemie (Menarini group)

Sulfonamidi, derivati sulfonilureje

Republika Srbija Nemacka

1042090

A10BB01

glibenklamid

75,50 75,50

10 mg 7 mg

5,03 5,03

50,00 50,00

1042332

A10BB01

glibenklamid

A10BB09 gliklazid

GLIKOSAN ® GLIORAL DIPRIAN tableta tableta 30 po 80 mg blister, 30 po 80mg tableta blister, 30 po 80 mg

1042076

A10BB09

gliklazid

Slaviamed d.o.o. Galenika a.d. Hemofarm a.d.

182,30 182,30 182,30

0.16 gr 0.16 gr 0.16 gr

12,15 12,15 12,15

50,00 50,00 50,00

1042070

A10BB09

gliklazid

1042065

A10BB09

gliklazid

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

A10BB12 glimepirid

DIULONG DIULONG DIULONG DIULONG tableta tableta tableta tableta 30 po 1 mg 30 po 2 mg 30 po 3 mg 30 po 4 mg Habit Pharm a.d. Habit Pharm a.d. Habit Pharm a.d. Habit Pharm a.d.

1042016

A10BB12

glimepirid

123,00 232,20 345,10 474,60

2 mg 2 mg 2 mg 2 mg

8,20 7,74 7,67 7,91

50,00 50,00 50,00 50,00

1042015

A10BB12

glimepirid

1042018

A10BB12

glimepirid

1042017

A10BB12

glimepirid

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

AMARYL AMARYL AMARYL AMARYL LIMERAL® LIMERAL® LIMERAL® LIMERAL® LIMERAL® tableta blister,30 po 6mg tableta blister,30 po 4mg tableta blister,30 po 3mg tableta blister,30 po 2mg Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. tableta blister,30 po 1mg Zdravlje A.D. tableta blister, 30 po 4 mg Sanofi-Aventis S.P.A. tableta blister, 30 po 3 mg Sanofi-Aventis S.P.A. Italija tableta blister, 30 po 2 mg Sanofi-Aventis S.P.A. Italija tableta blister, 30 po 1 mg Sanofi-Aventis S.P.A. Italija 123,00 232,20 345,10 474,60 123,00 232,20 345,10 474,60 710,00

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

8,20 7,74 7,67 7,91 8,20 7,74 7,67 7,91 7,89 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1042310

A10BB12

glimepirid

1042311

A10BB12

glimepirid

1042312

A10BB12

glimepirid

1042313

A10BB12

glimepirid

1042830

A10BB12

glimepirid

1042831

A10BB12

glimepirid

1042832

A10BB12

glimepirid

1042833

A10BB12

glimepirid

1042834

A10BB12

glimepirid

Italija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

A11 A11C A11CC A11CC03 alfakalcidol

ALPHA D3 ALPHA D3 ALPHA D3 kapsula, meka kapsula, meka kapsula, meka

VITAMINI Vitamini A i D, ukljucujui njihove kombinacije Vitamin D i analozi

Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. bocica, 30 po 1 mcg Zdravlje a.d. 433,50 552,50 917,20

1050100

A11CC03

alfakalcidol

1 mcg 1 mcg 1 mcg

34,68 36,83 30,57

50,00 50,00 50,00

1050102

A11CC03

alfakalcidol

bocica, 50 po 0,25mcg bocica, 30 po 0,5 mcg

1050101

A11CC03

alfakalcidol

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

NAPOMENA

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ), 2. Osteorenalna distrofija ( N25.0 ), 3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa ( E83.3). Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tackom 1. i 3. na osnovu misljenja endokrinologa, a pod tackom 2. na osnovu misljenja nefrologa ili endokrinologa.

Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ROCALTROL ROCALTROL kapsula 100 po 0,5 mcg Svajcarska kapsula 100 po 0,25 mcg Svajcarska

ATC INN A11CC04 kalcitriol

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

813,10 1.832,00

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

1 mcg 1 mcg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

32,52 36,64 50,00 50,00

1050121

A11CC04

kalcitriol

1050122

A11CC04

kalcitriol

F.Hoffmann-La Roche Ltd F.Hoffmann-La Roche Ltd

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ), 2. Osteorenalna distrofija ( N25.0 ), INDIKACIJE 3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa ( E83.3). Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tackom 1. i 3. na osnovu misljenja endokrinologa, a pod tackom 2. na osnovu misljenja nefrologa ili NAPOMENA endokrinologa. A11CC05 holekalciferol

VIGANTOL ulje oralne kapi bocica, 1 po 10ml (20000i.j./ml) Merck KGaA Nemacka

2050087

A11CC05

holekalciferol

A12 A12A A12AA A12AA04 kalcijum karbonat

KALCIUM KARBONAT ALKALOID tableta bocica, 50 po 1g

MINERALI Kalcijum Kalcijum

139,00

-

-

50,00

1053075

A12AA04

kalcijum karbonat

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

A12B A12BA A12BA01 kalijum hlorid

KALIJUM HLORID REKAFARM tableta tableta 40 po 1g 40 po 1g

Kalijum Kalijum

Sigmapharm Farmakos

236,70

3 gr

14,20

50,00

1053260

A12BA01

kalijum hlorid

120,50 120,50

3 gr 3 gr

9,04 9,04

50,00 50,00

1053240

Lek se skida sa Liste lekova 30. aprila 2010. godine

A12BA01

kalijum hlorid

Republika Srbija Republika Srbija

Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN B B01 B01A B01AA B01AA03 varfarin

FARIN tableta 30 po 5 mg Galenika a.d.

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTITROMBOTICKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Antitromboticka sredstva (antikoagulansi) Antagonisti vitamina K

Republika Srbija 111,60 7.5 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1063115

B01AA03

varfarin

5,58

50,00

B01AC B01AC05 tiklopidin

TICLODIX film tableta 30 po 250 mg

Inhibitori agregacije trombocita, iskljucujui heparin

1068200

B01AC05

tiklopidin

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

445,60

0.5 gr

29,71

50,00

NAPOMENA

1. Kod pacijenata posle neposredno ugraenog grafta i stenta do 12 meseci na osnovu misljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu a na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. ANTIANEMICI Preparati gvoza Dvovalentno gvoze, oralni preparati

B03 B03A B03AA B03AA02 ferofumarat

HEFEROL kapsula,tvrda

1060140

B03AA02

gvoze II fumarat

30 po 350mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

174,20

0.2 gr

3,32

50,00

Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

B03AA07 gvoze II sulfat

FERRO-GRADUMET Galenika a.d. tableta 30 po 105 mg (u obliku gvoze (II) sulfata) Republika Srbija

1060090

B03AA07

gvoze II sulfat

B03AB B03AB05 gvoze III hidroksid polimaltozni kompleks

FERRUM LEK sirup 1 po 100 ml (50 mg/5ml) Lek Farmaceutska Druzba d.d.

Trovalentno gvoze, oralni preparati

111,20

0.2 gr

7,06

50,00

3060073

B03AB05

Slovenija

206,90

90 mg

18,62

50,00

1060072

B03AC05 FERRUM LEK tableta za zvakanje 30 po 100 mg

gvoze III hidroksid polimaltozni kompleks gvoze III-hidroksid polimaltozni kompleks

Lek Farmaceutska Druzba d.d.

Slovenija

B03AB09 gvoze protein sukcinilat

322,60

90 mg

9,68

50,00

3060050

B03AB09

gvoze (III)proteinsukcinilat LEGOFER oralni rastvor

1 po 150ml (800 mg/15ml)

Alkaloid a.d.,Makedonija u saradnji sa Italfarmaco S.P.A.,Italija

Republika Makedonija

B03B B03BB B03BB01 folna kiselina

FOLNAK® tableta

Vitamin B12 i folna kiselina

Folna kiselina i derivati

Republika Srbija fiola, 20 po 5mg M.D.Nini d.o.o.

288,00

-

-

50,00

1061040

B03BB01

folna kiselina

130,20

10mg

13,02

50,00

NAPOMENA

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja interniste ili ginekologa.

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN C C01 C01A C01AA C01AA05 digoksin

DIGOXIN DILACOR tableta blister, 20 po 0,25 mg Zdravlje a.d. tableta blister, 20 po 0,25mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija 52,40 52,40

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) TERAPIJA BOLESTI SRCA Srcani glikozidi Glikozidi digitalisa

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1100260

C01AA05

digoksin

0.25 mg 0.25 mg

2,62 2,62

50,00 50,00

1100252

C01AA05

digoksin

C01B C01BC C01BC03 propafenon

PROFENAN ® PROFENAN ® PROPAFEN PROPAFEN film tableta film tableta film tableta blister, 50 po 300 mg film tableta blister, 50 po 150 mg

Antiaritmici, grupa I i III Antiaritmici, grupa IC

1101421

C01BC03

propafenon

Slaviamed d.o.o.

301,90 543,40 301,90 543,40

0.3 gr 0.3 gr 0.3 gr 0.3 gr

12,08 10,87 12,08 10,87

50,00 50,00 50,00 50,00

1101420

C01BC03

propafenon

1101130

C01BC03

propafenon

1101131

C01BC03

propafenon

Slaviamed d.o.o. Hemofarm Koncern blister, 50 po 150 mg "Zorka Pharma" a.d. Hemofarm Koncern blister, 50 po 300 mg "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste. NAPOMENA Antiaritmici, grupa III C01BD C01BD01 amjodaron

AMIODARON SEDACORON CORDARONE tableta tableta tableta 60 po 200 mg

1101402

C01BD01

amjodaron

Republika Srbija Austrija Francuska

696,00 579,80 347,90

0.2 gr 0.2 gr 0.2 gr

11,60 11,60 11,60

50,00 50,00 50,00

1101440

C01BD01

amjodaron

1101354

C01BD01

amjodaron

Zdravlje a.d. Ebewe Pharma 50 po 200 mg Ges.M.B.H NFG. KG Sanofi Winthrop blister, 30 po 200mg Industrie

NAPOMENA

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste.

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN C01D C01DA C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

NITROGLICERIN sublingvalna tableta 40 po 0,5 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 62,80

Zastieno ime leka FO DDD

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Vazodilatatori u terapiji bolesti srca Organski nitrati

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1102100

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

2,5 mg

7,85

50,00

C01DA08 izosorbid-dinitrat

DIFUTRAT kapsula 60 po 20 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 211,10 60 mg 10,56 50,00

1102071

C01DA08

izosorbid-dinitrat

1102060 CORNILAT tableta 20 po 20 mg Galenika a.d.

C01DA08 blister, 60 po 20 mg Zdravlje a.d.

izosorbid-dinitrat

ISOSORB RETARD

kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda

Republika Srbija Republika Srbija

211,10 69,70

60 mg 60 mg

10,56 10,46

50,00 50,00

1102082

C01DA08

izosorbid-dinitrat

C01DA14 izosorbid-5-mononitrat

MONIZOL tableta 30 po 20 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 89,20 Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija blister,30 po 40 mg 40 mg 5,95 50,00

1102450 MONIZOL MONOSAN ® MONOSAN ® tableta tableta tableta 30 po 40 mg blister, 30 po 20 mg

C01DA14

izosorbidmononitrat

1102452

C01DA14

izosorbidmononitrat

145,70 89,20 145,70

40 mg 40 mg 40 mg

4,86 5,95 4,86

50,00 50,00 50,00

1102302

C01DA14

izosorbidmononitrat

1102300

C01DA14

izosorbidmononitrat

C01DX C01DX12

LOPION LOPION FORTE LOPION RETARD MOLICOR tableta tableta tableta tableta

molsidomin

Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca

1102520

C01DX12

molsidomin

30 po 2 mg 30 po 4 mg 20 po 8 mg 30 po 2 mg

Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Srbolek a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

131,60 145,30 189,70 131,60

4 mg 4 mg 4 mg 4 mg

8,77 4,84 4,74 8,77

50,00 50,00 50,00 50,00

1102522

C01DX12

molsidomin

1102521

C01DX12

molsidomin

1102295

C01DX12

molsidomin

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC CO2 C02A C02AB C02AB02

METILDOPA METHYLDOPA film tableta 20 po 250 mg Hemofarm a.d. tableta 20 po 250 mg Srbolek a.d. Republika Srbija Republika Srbija 93,10 93,10

INN

Zastieno ime leka FO

metildopa (racemat)

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka ANTIHIPERTENZIVI Antiadrenergici centralnog delovanja Metildopa

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1103740

C02AB02

metildopa

1 gr 1 gr

18,62 18,62

50,00 50,00

1103432

C02AB02

metildopa (racemat)

C02C C02CA C02CA04

ALPHAPRES ALPHAPRES tableta blister, 30 po 2 mg tableta blister, 30 po 1 mg Zdravlje a.d. Zdravlje a.d.

doksazosin

Antiadrenergici sa perifernim delovanjem Antagonisti alfa-adrenergickih receptora

1103765

C02CA04

doksazosin

Republika Srbija Republika Srbija

132,50 225,30

4 mg 4 mg

17,67 15,02

50,00 50,00

1103766

C02CA04

doksazosin

NAPOMENA C03 C03A C03AA C03AA03

DIUNORM® tableta blister, 20 po 25 mg

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja interniste ili urologa.

hidrohlortiazid

DIURETICI Slabi diuretici, tiazidi Tiazidi, monokomponentni

1400410

C03AA03

hidrohlortiazid

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

50,20

25 mg

2,51

50,00

C03C C03CA C03CA01

LASIX LASIX tableta tableta

furosemid

Snazni diuretici (Henleove petlje) Sulfonamidski diuretici, monokomponentni

1400144

C03CA01

furosemid

10 po 40 mg 50 po 40 mg

Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

27,80 135,80

40 mg 40 mg

2,78 2,72

50,00 50,00

1400143

C03CA01

furosemid

C03CA02

YURINEX

bumetanid

tableta blister, 20 po 1mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 116,50 1 mg 5,83 50,00

1400041

C03CA02

bumetanid

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL Diuretici koji stede kalijum Antagonisti aldosterona

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

C03D

C03DA

C03DA01

SPIRONOLAKTON SPIRONOLAKTON tableta blister,30 po 100 mg Galenika a.d. Republika Srbija tableta blister,40 po 25 mg Galenika a.d. Republika Srbija

spironolakton

171,20 445,30 75 mg 75 mg 12,84 11,13 50,00 50,00

1400440

C03DA01

spironolakton

1400441

C03DA01

spironolakton

C03EA C03EA.. Tiazidni diuretici i diuretici koji stede kalijum

tableta 30 po 10 mg + 5 mg Galenika a.d.

amilorid, metiklotiazid

1401290

C03EA..

amilorid, metiklotiazid LOMETAZID

Republika Srbija

114,90

10mg+5mg

3,83

50,00

C03EA01

HEMOPRES tableta 40 po (50mg + 5mg)

hidrohlortiazid, amilorid

Hemofarm a.d. Republika Srbija

1400400

C03EA01

hidrohlortiazid, amilorid

C07 C07A C07AA C07AA05

PROPRANOLOL tableta 50 po 40 mg

propranolol

BLOKATORI BETA ADRENERGICKIH RECEPTORA Beta adrenergicki blokatori Beta adrenergicki blokatori, neselektivni

135,80

50mg+5mg

3,40

50,00

1107183

C07AA05

propranolol

Galenika a.d.

Republika Srbija

89,40

0.16 gr

7,15

50,00

C07AB C07AB02 metoprolol

PRESOLOL PRESOLOL PRESOLOL film tableta film tableta film tableta

Beta adrenergicki blokatori, selektivni

1107496

C07AB02

metoprolol

blister, 30 po 100mg 28 po 50 mg 56 po 50 mg

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

197,30 75,40 149,60

0.15 gr 0.15 gr 0.15 gr

9,87 8,08 8,01

50,00 50,00 50,00

1107750

C07AB02

metoprolol

1107751

C07AB02

metoprolol

C07AB03 atenolol

PRINORM PANAPRES tableta tableta 14 po 100 mg blister, 14 po 100 mg Galenika a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija 85,50 85,50 75 mg 75 mg 4,58 4,58 50,00 50,00

1107170

C07AB03

atenolol

1107520

C07AB03

atenolol

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATENOLOL ATENOLOL ATENOLOL ATENOLOL ATENOLOL tableta blister, 20 po 50mg Jugoremedija a.d. tableta 30 po 25 mg Remevita d.o.o. tableta 14 po 100 mg Farmakos Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija tableta 14 po 100 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija tableta 14 po 100 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 85,50 85,50 85,50 45,80 61,00

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1107550

C07AB03

atenolol

1107500

C07AB03

atenolol

1107350

C07AB03

atenolol

1107551

C07AB03

atenolol

1107552

C07AB03

atenolol

C07AB07 bisoprolol

BISOPROLOL BISOPROLOL BYOL BYOL TENSEC TENSEC film tableta film tableta film tableta 30 po 10 mg blister, 30 po 5mg blister, 30 po 10mg film tableta 30 po 5 mg tableta 30 po 10 mg tableta 30 po 5 mg Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. Lek farmacevtska Druzba D.D. Lek farmacevtska Druzba D.D. Hemofarm AD Hemofarm AD Republika Srbija Republika Srbija Slovenija Slovenija Republika Srbija Republika Srbija 155,00 295,50 155,00 295,50 155,00 295,50 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10,33 9,85 10,33 9,85 10,33 9,85 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1107020

C07AB07

bisoprolol

1107021

C07AB07

bisoprolol

1107027

C07AB07

bisoprolol

1107025

C07AB07

bisoprolol

1107023

C07AB07

bisoprolol

1107022

C07AB07

bisoprolol

C07AG C07AG02 karvedilol

KARVILEKS MILENOL MILENOL tableta tableta tableta

Blokatori alfa i beta adrenergickih receptora

1107625

C07AG02

karvedilol

blister, 30 po 12.5 mg 28 po 12.5 mg 28 po 25 mg

Zdravlje a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

301,20 281,10 392,00

37.5 mg 37.5 mg 37.5 mg

30,12 30,12 21,00

50,00 50,00 50,00

1107660

C07AG02

karvedilol

1107661

C07AG02

karvedilol

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

KARVEDILOL 249,10 tableta blister, 30 po 6,25 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

37.5 mg

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

49,82 50,00

1107640 KARVEDILOL KARVEDILOL DILATREND tableta 28 po 6.25 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska tableta blister, 30 po 25 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija tableta blister, 30 po 12.5 mg Habit Pharm a.d. Republika Srbija

C07AG02

karvedilol

1107641

C07AG02

karvedilol

301,20 420,00 232,50

37.5 mg 37.5 mg 37.5 mg

30,12 21,00 49,82

50,00 50,00 50,00

1107642

C07AG02

karvedilol

1107620

C07AG02

karvedilol

1107621 DILATREND tableta 28 po 25 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd

C07AG02

karvedilol

DILATREND

tableta

28 po 12.5 mg

F.Hoffmann-La Roche Ltd

Svajcarska Svajcarska

281,10 392,00

37.5 mg 37.5 mg

30,12 21,00

50,00 50,00

1107622

C07AG02

karvedilol

INDIKACIJE

1.Srcana insuficijencija ( I 50 ).

Za indikaciju pod tackom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja kardiologa. NAPOMENA C08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA C08C Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretezno vaskularnim delovanjem C08CA Derivati dihidropiridina C08CA01 amlodipin

MONODIPIN MONODIPIN ALOPRES ALOPRES VAZOTAL VAZOTAL NORVASC NORVASC tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta 20 po 5 mg 20 po 10 mg blister, 20 po 5 mg blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 5 mg blister, 20 po 10 mg 30 po 5 mg 30 po 10 mg PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Hemofarm a.d. 224,10 339,40 224,10 339,40 224,10 339,40 Nemacka Pfizer SAD 336,10 509,10 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 11,21 8,49 11,21 8,49 11,21 8,49 11,20 8,49 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1402860

C08CA01

amlodipin

1402861

C08CA01

amlodipin

1402830

C08CA01

amlodipin

1402831

C08CA01

amlodipin

1402865

C08CA01

amlodipin

1402866

C08CA01

amlodipin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1402735

C08CA01

amlodipin

Hemofarm a.d. Heinrich Mack Nachf.GMBH

1402736

C08CA01

amlodipin

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

AMLOGAL 224,10 339,40 224,10 339,40 AMLOGAL AMLODIPIN AMLODIPIN tableta blister, 20 po 10mg Habit pharm a.d. tableta blister, 20 po 5mg Habit pharm a.d. tableta blister, 20 po 10mg Galenika AD tableta blister, 20 po 5mg Galenika AD

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

5 mg 5 mg 5 mg 5 mg

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

11,21 8,49 11,21 8,49 50,00 50,00 50,00 50,00

1402140

C08CA01

amlodipin

1402141

C08CA01

amlodipin

1402803

C08CA01

amlodipin

1402802

C08CA01

amlodipin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1. Angina pektoris ( I 20 ), 2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 ). INDIKACIJE C08CA05 nifedipin

1402481

C08CA05 blister, 30 po 20mg

nifedipin

NIFELAT

tableta sa produzenim oslobaanjem Zdravlje a.d.

Republika Srbija

130,80

30 mg

6,54

50,00

1402762

C08CA05 blister, 30 po 20mg

nifedipin

NIPIDIN

kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

130,80

30 mg

6,54

50,00

1402761

C08CA05

nifedipin

NIFEDIPIN retard

film tableta sa modifikovanim oslobaanjem blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

130,80

30 mg

6,54

50,00

C08CA07 nizoldipin

NIZOLDIN NIZOLDIN tableta tableta 20 po 5 mg 20 po 10 mg Slaviamed Slaviamed Republika Srbija Republika Srbija 121,60 248,00 5 mg 5 mg 6,08 6,20 50,00 50,00

1402710

C08CA07

nizoldipin

1402711

C08CA07

nizoldipin

C08D C08DA C08DA01 verapamil

VERAPAMIL VERAPAMIL VERAPAMIL VERAPAMIL film tableta film tableta

Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce Derivati fenilalkilamina

1402703

C08DA01

verapamil

blister, 30 po 40 mg blister, 50 po 80 mg oblozena tableta oblozena tableta 50 po 80 mg blister, 50 po 80 mg

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Srbolek a.d. Zdravlje a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

56,00 150,40 111,40 150,40

0.24 g 0.24 gr 0.24 gr 0.24 gr

11,20 9,02 6,68 9,02

50,00 50,00 50,00 50,00

1402704

C08DA01

verapamil

1402243

C08DA01

verapamil

1402176

C08DA01

verapamil

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

IZOPAMIL film tableta blister,45 po 80 mg Galenika a.d. Republika Srbija 135,30

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

0.24 gr

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9,02 50,00

1402721

C08DA01

verapamil

C08DB C08DB01 diltiazem Derivati benzotiazepina

1402791

C08DB01 blister, 30 po 90 mg Slaviamed d.o.o.

diltiazem

DILTIAZEM

tableta sa produzenim oslobaanjem Republika Srbija

198,10

0.24 gr

17,61

50,00

1402250

C08DB01 blister, 30 po 90mg Hemofarm a.d.

diltiazem

CORTIAZEM RETARD

film tableta sa modifikovanim oslobaanjem

Republika Srbija

198,10

0.24 gr

17,61

50,00

C09 C09A C09AA C09AA01 kaptopril

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Inhibitori angiotenzin konvertujueg enzima (ACE), monokomponentni Inhibitori ACE, monokomponentni

1103632

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

bocica plasticna, 40 po 12.5 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. u saradnji sa BristolMayers Squibb company,Portoriko

Republika Srbija

115,40

50 mg

11,54

50,00

1103630

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

blister, 40 po 25mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. u saradnji sa BristolMayers Squibb company,Portoriko

Republika Srbija

219,50

50 mg

10,98

50,00

1103631

C09AA01

kaptopril

ZORKAPTIL

tableta

bocica plasticna, 40 po 50 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. u saradnji sa BristolMayers Squibb company,Portoriko

Republika Srbija

381,50

50 mg

9,54

50,00

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

KATOPIL KATOPIL tableta 40 po 50 mg Galenika a.d. Republika Srbija tableta 40 po 25 mg Galenika a.d. Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

219,50 381,50

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

50 mg 50 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

10,98 9,54 50,00 50,00

1103220

C09AA01

kaptopril

1103222

C09AA01

kaptopril

C09AA02 enalapril

PRILENAP PRILENAP ENALAPRIL ENALAPRIL ENALAPRIL ENALAPRIL ENALAPRIL ENATENS ENATENS tableta tableta tableta tableta blister, 20 po 10 mg blister, 20 po 20 mg blister, 20 po 10mg blister, 20 po 20mg tableta 20 po 20 mg tableta 20 po 10 mg tableta 20 po 5 mg tableta blister, 20 po 20 mg Hemofarm a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. tableta blister, 20 po 10 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 142,30 281,60 77,80 142,30 281,60 142,30 281,60 142,30 281,60 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 7,12 7,04 7,78 7,12 7,04 7,12 7,04 7,12 7,04 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103571

C09AA02

enalapril

1103572

C09AA02

enalapril

1103870

C09AA02

enalapril

1103871

C09AA02

enalapril

1103872

C09AA02

enalapril

1103177

C09AA02

enalapril

1103175

C09AA02

enalapril

1103887

C09AA02

enalapril

1103888

C09AA02

enalapril

C09AA03 lizinopril

LORIL LORIL LORIL tableta tableta tableta 20 po 5 mg 20 po 10 mg 20 po 20 mg Srbolek a.d. Srbolek a.d. Srbolek a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 95,00 144,00 215,00 10 mg 10 mg 10 mg 9,50 7,20 5,38 50,00 50,00 50,00

1103560

C09AA03

lizinopril

1103562

C09AA03

lizinopril

1103561

C09AA03

lizinopril

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

LIZINOPRIL 95,00 144,00 215,00 144,00 215,00 Republika Srbija Republika Srbija 214,70 319,55 LIZINOPRIL LIZINOPRIL SKOPRYL® SKOPRYL® SKOPRYL® SKOPRYL® tableta blister,30 po 20mg Alkaloid d.o.o. tableta blister,30 po 10mg Alkaloid d.o.o. tableta blister,20 po 20mg Alkaloid d.o.o. tableta blister,20 po 10mg Alkaloid d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija tableta 20 po 20 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija tableta 20 po 10 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija tableta 20 po 5 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9,50 7,20 5,38 7,20 5,38 7,16 5,33 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103875

C09AA03

lizinopril

1103876

C09AA03

lizinopril

1103877

C09AA03

lizinopril

1103565

C09AA03

lizinopril

1103566

C09AA03

lizinopril

1103567

C09AA03

lizinopril

1103568

C09AA03

lizinopril

C09AA05 ramipril

PRILINDA PRILINDA RAMIPRIL RAMIPRIL RAMITENS RAMITENS TRITACE TRITACE TRITACE tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta 28 po 2,5 mg 28 po 5 mg 28 po 2,5 mg 28 po 5 mg 28 po 2, 5 mg 28 po 5 mg 28 po 10 mg tableta blister, 28 po 5 mg tableta blister, 28 po 2,5 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. Sanofi-Aventis S.P.A. Sanofi-Aventis S.P.A. Sanofi-Aventis S.P.A. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Italija Italija Italija 271,60 388,00 271,60 388,00 271,60 388,00 271,60 388,00 500,60 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 9,70 6,93 9,70 6,93 9,70 6,93 9,70 6,93 4,47 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103071

C09AA05

ramipril

1103072

C09AA05

ramipril

1103080

C09AA05

ramipril

1103081

C09AA05

ramipril

1103011

C09AA05

ramipril

1103010

C09AA05

ramipril

1103722

C09AA05

ramipril

1103723

C09AA05

ramipril

1103724

C09AA05

ramipril

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

VIVACE VIVACE VIVACE VIVACE tableta blister, 28 po 10mg Zdravlje AD tableta blister, 28 po 5mg Zdravlje AD Republika Srbija Republika Srbija tableta blister, 28 po 2,5mg Zdravlje AD Republika Srbija tableta blister, 28 po 1,25mg Zdravlje AD Republika Srbija 113,00 271,60 388,00 500,60

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

8,07 9,70 6,93 4,47 50,00 50,00 50,00 50,00

1103012

C09AA05

ramipril

1103013

C09AA05

ramipril

1103083

C09AA05

ramipril

1103082

C09AA05

ramipril

C09AA08 cilazapril

1103702

C09AA08

cilazapril

PRILAZID

film tableta

blister,30 po 2,5 mg

Galenika a.d.u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche LTD,Svajcarska

Republika Srbija

471,30

2.5 mg

15,71

50,00

1103704 CILAZAPRIL CILAZAPRIL ZOBOX ZOBOX film tableta film tableta film tableta film tableta

C09AA08

cilazapril

PRILAZID

film tableta

kontejner za tablete, 30 po 5 mg 30 po 5 mg 30 po 2,5 mg blister, 30 po 5mg blister, 30 po 2,5mg

Galenika a.d.u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche LTD,Svajcarska Habit Pharm a.d. Habit Pharm a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

722,20 722,20 471,30 722,20 471,30

2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg 2.5 mg

12,04 12,04 15,71 12,04 15,71

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1103881

C09AA08

cilazapril

1103880

C09AA08

cilazapril

1103883

C09AA08

cilazapril

1103882

C09AA08

cilazapril

C09AA09 fosinopril

1103811

C09AA09

fosinopril

MONOPRIL

tableta

28 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

586,50

15 mg

15,71

50,00

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC C09B C09BA

INN

Zastieno ime leka FO DDD

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Inhibitori ACE, kombinacije Inhibitori ACE i diuretici

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

C09BA02 enalapril, hidrohlortiazid

PRILENAP H PRILENAP HL ENALAPRIL HCT ENALAPRIL HCT tableta blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg) Zdravlje a.d. tableta blister, 20 po (20 mg + 6 mg) Zdravlje a.d. Republika Srbija Republika Srbija tableta blister, 1 po 20 (10mg + 12.5mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija tableta blister, 1 po 20 (10mg + 25mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 192,50 167,40 276,20 285,40 50,00 50,00 50,00 50,00

1401502

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

1401500

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

1401080

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

1401081

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

C09BA03 lizinopril, hidrohlortiazid

LIZOPRIL H LIZOPRIL H SKOPRYL plus® tableta tableta blister, 30 po (10mg+12,5mg) blister, 30 po (20mg+25mg) tableta blister,30 po (20mg + 12,5mg) tableta blister, 20 po (20mg+12,5mg) tableta blister, 20 po (10mg+12,5mg) Bosnalijek D.D. Bosnalijek D.D. Alkaloid AD Belupo,Lijekovi i kozmetika D.D. Belupo,Lijekovi i kozmetika D.D. Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina Makedonija Hrvatska Hrvatska 137,50 240,00 360,00 206,00 360,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1401171

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

1401172

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

1401182

C09BA03

lizinopril, hidrohlortiazid

1401922

C09BA03

lizinopril,hidrohlortiazi d IRUZID®

1401923

C09BA03

lizinopril,hidrohlortiazi d IRUZID®

C09BA05 ramipril, hidrohlortiazid

AMPRIL HL AMPRIL HD TRITACE comp TRITACE COMP LS tableta tablete tableta tableta blister, 28 po (2,5mg + 12.5mg) 28 po (5mg + 25mg) Krka, Tovarna Zdravil, d.d. Krka, Tovarna Zdravil, d.d. 28 po (5 mg + 25 mg) Sanofi-Aventis S.P.A. blister, 28 po (2,5mg + 12,5mg) Sanofi-Aventis S.P.A. Slovenija Slovenija Italija Italija 253,90 230,60 230,60 253,90

1401130

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

-

-

50,00 50,00 50,00 50,00

1401131

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

1401013

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

1401012

C09BA05

ramipril, hidrohlortiazid

C09BA06 kvinapril, hidrohlortiazid

HEMOKVIN plus film tableta blister, 20 po (20mg+12,5mg) Hemofarm a.d. Republika Srbija 394,20

1401030

C09BA06

kvinapril, hidrohlortiazid

-

-

50,00

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

Zastieno ime ATC INN leka C09BA08 cilazapril, hidrohlortiazid FO Proizvoac leka

PRILAZID plus CILAZAPRIL 5 plus film tableta 30 po (5mg+12,5mg) Habit Pharm a.d. Republika Srbija film tableta 30 po (5mg+12,5mg) Galenika a.d. Republika Srbija 708,90 708,90

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1401400

C09BA08

cilazapril, hidrohlortiazid

-

-

50,00 50,00

1401402

C09BA08

cilazapril, hidrohlortiazid

C09BA09 fosinopril, hidrohlortiazid

MONOPRIL PLUS tableta 28 po (20 mg+12,5 mg) Bristol Myers - Squibb Svajcarska 621,60

1401236

C09BA09

fosinopril, hidrohlortiazid

C10 C10A C10AA

-

-

50,00

SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI ) Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida Inhibitori HMG CoA reduktaze

C10AA01 simvastatin

CHOLIPAM CHOLIPAM ZOCOR ZOCOR ZOCOR SIMVASTATIN SIMVASTATIN SIMVABEL® SIMVABEL® SIMVABEL® film tablete film tableta film tableta film tableta film tablete film tableta film tableta 28 po 20 mg 28 po 40 mg blister,28 po 10mg blister,28 po 20mg blister, 28 po 10mg blister, 28 po 20mg blister, 28 po 40mg film tableta 28 po 10 mg film tableta 20 po 20mg film tableta 20 po 10mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Merck Sharp and Dohme Merck Sharp and Dohme Merck Sharp and Dohme Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Republika Srbija Republika Srbija Holandija Holandija Holandija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 166,40 315,70 233,00 442,00 845,00 233,00 442,00 233,00 442,00 845,00 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 24,96 23,68 24,96 23,68 22,63 24,96 23,68 24,96 23,68 22,63 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1104510

C10AA01

simvastatin

1104511

C10AA01

simvastatin

1104440

C10AA01

simvastatin

1104441

C10AA01

simvastatin

1104445

C10AA01

simvastatin

1104613

C10AA01

simvastatin

1104614

C10AA01

simvastatin

1104710

C10AA01

simvastatin

1104711

C10AA01

simvastatin

1104712

C10AA01

simvastatin

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Porodicna forma hiperlipidemije ( E 78.4 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Klinickog centra Srbije.

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN C1003 pravastatin

PravaCor® PRALIP® tableta tableta tableta tableta tableta blister, 30 po 20mg blister, 30 po 10mg Sopharma PLC Sopharma PLC blister, 30 po 40mg PharmaSwiss D.o.o. blister, 30 po 40mg Lek Farmacevtska Druzba d.d. blister, 30 po 20mg PRALIP® PravaCor® PRAVAPRES® PRAVAPRES® Lek Farmacevtska Druzba d.d. Slovenija Slovenija Republika Srbija Bugarska Bugarska tableta 30 po 20 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 431,70 431,70 832,50 832,50 300,00 431,70

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1104482

C1003

pravastatin

30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg

21,59 21,59 20,81 20,81 30,00 21,59

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1104485

C10AA03

pravastatin

1104486

C10AA03

pravastatin

1104483

C10AA03

pravastatin

1104453

C10AA03

pravastatin

1104454

C10AA03

pravastatin

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Porodicna forma hiperlipidemije ( E 78.4 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Klinickog centra Srbije.

C10AA05 atorvastatin

SORTIS SORTIS SORTIS SORTIS TULIP TULIP film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta 30 po 10mg 30 po 20mg blister, 30 po 40mg blister, 30 po 80mg blister, 30 po 10mg blister, 30 po 20mg Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka Republika Srbija Republika Srbija 589,00 958,00 1.454,00 2.630,00 589,00 958,00 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 39,27 31,93 24,23 21,92 39,27 31,93 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1104460

C10AA05

atorvastatin

1104462

C10AA05

atorvastatin

1104464

C10AA05

atorvastatin

1104465

C10AA05

atorvastatin

1104601

C10AA05

atorvastatin

1104600

C10AA05

atorvastatin

Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATACOR ATACOR ATACOR film tableta blister, 30 po 40 mg film tableta blister, 30 po 20 mg Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. film tableta blister, 30 po 10 mg Zdravlje a.d.

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 589,00 958,00 1.454,00

DDD

20 mg 20 mg 20 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

39,27 31,93 24,23 50,00 50,00 50,00

1104125

C10AA05

atorvastatin

1104126

C10AA05

atorvastatin

1104127

C10AA05

atorvastatin

INDIKACIJE 1. Porodicna forma hiperlipidemije ( E 78.4 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Klinickog centra Srbije. C10AB Fibrati C10AB04 gemfibrozil

SINELIP film tableta blister, 30 po 450mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 137,20 1.2 gr 12,20 50,00

1104200

C10AB04

gemfibrozil

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja interniste ako nakon tromesecne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l. C10AB08 ciprofibrat

LIPANOR kapsula 30 po 100 mg Sanofi - Sinthelabo Group Francuska 362,50 0.1 gr 12,08 50,00

1104470

C10AB08

ciprofibrat

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja interniste ako nakon tromesecne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l. Lek se skida sa Liste lekova 30. aprila 2010. godine

Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN D D01 D01A D01AA D01AA01 nistatin

NYSTATIN Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. NYSTATIN mast 1 po 20 g (100.000 i.j./1 g) mast tuba, 1 po 5 g (100.000 i.j./1 g) Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za Zastieno ime leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD KOZA I POTKOZNO TKIVO - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI KOZE I POTKOZNOG TKIVA(DERMATICI) ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOSKU PRIMENU Antimikotici za lokalnu primenu Antibiotici

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4157201

D01AA01

nistatin

37,60 131,70

-

-

50,00 50,00

4157202

D01AA01

nistatin

D01AC D01AC02 mikonazol

DAKTANOL tuba,1 po 30 g 2% krema

Derivati imidazola i triazola

4157100

D01AC02

mikonazol

Galenika a.d.

Republika Srbija

165,10

-

-

50,00

D01AC08 ketokonazol

MYCOSEB sampon 100ml (2%)

4157581

D01AC08

ketokonazol

D05 D05B D05BB D05BB02 acitretin

NEOTIGASON NEOTIGASON kapsula, tvrda kapsula, tvrda

LEKOVI ZA LECENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) Antipsorijatici za sistemsku primenu Retinoidi za terapiju psorijaze

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

299,00

-

-

50,00

1155512

D05BB02

acitretin

30 po 25 mg 100 po 10 mg

Cenexi SAS Cenexi SAS

Francuska Francuska

3.197,10 4.982,20

35 mg 35 mg

149,20 174,38

50,00 50,00

1155511

INDIKACIJE NAPOMENA

D05BB02

acitretin

1. Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9 ). Nije indikovan za lecenje psoriasis guttata. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa i kao nastavak bolnickog lecenja.

Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC D06 D06A D06AX D06AX05

ENBECIN mast (za oci i kozu) 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g Galenika a.d. Republika Srbija

INN

Zastieno ime leka

bacitracin, neomicin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOSKU PRIMENU Antibiotici za lokalnu primenu Ostali antibiotici za lokalnu primenu

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4150250

S01AA30

bacitracin, neomicin

58,20

-

-

50,00

D06AX07

GENTAMICIN mast 1 po 15gr 0,1% (1mg/1gr) Galenika a.d.

gentamicin

Republika Srbija 95,20

4150400

D06AX07

gentamicin

-

-

50,00

D06B D06BA D06BA01 sulfadiazin srebro

SANADERM krem 1 po 50 g 1%

Hemioterapeutici za lokalnu primenu Sulfonamidi

4151050

D06BA01

sulfadiazin srebro

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

D06BB D06BB03 aciklovir

ACIKLOVIR ACIKLOVIR krem mast

Antivirusni lekovi

164,50

-

-

50,00

4139180

D06BB03

aciklovir

tuba, 1 po 5g (50mg/g) 5 % tuba, 1 po 5g 5 %

Jugoremedija a.d. Zdravlje a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

209,30 209,30

-

-

50,00 50,00

4139160

D06BB03

aciklovir

D07 D07A D07AA D07AA02 hidrokortizon (kortizol)

mast

KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOSKI PREPARATI Kortikosteroidi, monokomponentni kortikosteroidi, slabog delovanja (grupa I)

4152075

D07AA02

hidrkortizon (kortizol) HYDROCORTISON

1 po 5 g 2,5%

Galenika a.d.

Republika Srbija

55,00

-

-

50,00

Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN D07AC D07AC03 dezoksimetazon

ESPERSON mite ESPERSON ESPERSON M mast 1 po 30 g 0,25% (M) Jugoremedija a.d. krema 1 po 30 g 0,25% (M) Jugoremedija a.d. krema 1 po 30 g 0,05% Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Zastieno ime leka

FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III)

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4152255

D07AC03

dezoksimetazon

96,30 359,30 359,30

-

-

50,00 50,00 50,00

4152254

D07AC03

dezoksimetazon

4152253

D07AC03

dezoksimetazon

D07AC04 fluocinolonacetonid

SINODERM SINODERM SINODERM PANOLON PANOLON mast krem tuba, 1 po 15 g (0,25mg/g) tuba, 1 po 15 g (0,25mg/g) mast 1 po 15 g (0.25mg/g) krem 1 po 15 g (0.25mg/g) gel 1 po 30 g (0,25mg/g) Galenika a.d. Galenika a.d. Galenika a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

4152192

D07AC04

fluocinolonacetonid

99,90 65,00 65,00 65,00 65,00

-

-

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

4152190

D07AC04

fluocinolonacetonid

4152191

D07AC04

fluocinolonacetonid

4152410

D07AC04

fluocinolonacetonid

4152411

D07AC04

fluocinolonacetonid

D07C D07CC

Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima Kortikosteroidi jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima

D07CC02 fluocinolonacetonid, neomicin

4153220 SINODERM N

D07CC02

fluocinolonacetonid, neomicin SINODERM N

krema

1 po 15 g (0,25mg/g + 3,3mg/g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

88,80 mast 1 po 15 g (0,25mg/g + 3,3mg/g) Galenika a.d. Republika Srbija

88,80

-

50,00

4153221

D07CC02

fluocinolonacetonid, neomicin

50,00

Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN D08 D08A D08AG D08AG02 povidon jod

POVIDON JOD mast Hemofarm Koncern tuba, 1 po 40g (10%) "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Antiseptici i dezinficijensi Proizvodi sa jodom

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4156155

D08AG02

povidon jod

176,00

Republika Srbija 114,30

-

50,00

4156153

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

rastvor za kozu

kontejner plasticni, 1 po 100ml (10%)

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

50,00

D10 D10B D10BA D10BA01 izotretinoin

ROACCUTANE kapsula 30 po 10 mg

PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU Preparati protiv akni za sistemsku primenu Retinoidi za lecenje akni

1155442

INDIKACIJE

D10BA01

izotretinoin

F.Hoffmann-La Roche Ltd

Svajcarska

1. Akne conglobata ( L70.1). OSTALI DERMATOLOSKI PREPAARATI Ostali dermatolski preparati Ostali dermatolski preparati

1.074,50

30 mg

107,45

50,00

NAPOMENA

Samo za osobe starosti od 12 do 35 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa.

D11 D11A D11AX

D11AX15

ELIDEL krema

pimekrolimus

1 po 15 g (1%) Novartis Pharma Services Nemacka 1.339,80

4159350

D11AX15

pimekrolimus

-

-

50,00

INDIKACIJE

1. Atopijski dermatitis ( L20 ).

NAPOMENA

Samo za decu do 18 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka GINEKOLOSKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Antiinfektivi i antiseptici, iskljucujui kombinacija sa kortikosteroidima Derivati imidazola

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

G01 G01A G01AF G01AF01

ORVAGIL vagitorija 10 po 500 mg Galenika a.d. Republika Srbija

G

GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LECENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)

metronidazol

6137082

INDIKACIJE

G01AF01

metronidazol

1. Vaginalna infekcija ( N76 ).

132,90

0.5 gr

13,29

50,00

NAPOMENA G01AF04

GINO DAKTANOL vagitorija 7 po 200 mg

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa. mikonazol

Galenika a.d. Republika Srbija 235,80 0.1gr 16,84 50,00

6137225

G01AF04

mikonazol

INDIKACIJE 1. Vaginalna infekcija ( N76 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa. G02 G02A G02AB G02AB01 metilergometrin

METHYLERGOMET RIN kapi 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)

OSTALI GINEKOLOSKI LEKOVI Preparati za kontrakciju uterusa Ergot alkaloidi

2141136

G02AB01

metilergometrin

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

77,80

0.2 mg

6,22

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Neoznacen pobacaj ( O 06 ), 2. Krvarenje posle poroaja ( O 72 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa.

Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

G02C..

heksoprenalin

1142200

INDIKACIJE 1. Prevencija preteeg pobacaja i prevremenog poroaja ( O 20 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa. G02CA03 fenoterol

G02C..

heksoprenalin

GYNIPRAL

tableta

Alkaloid a.d. u saradnji sa Nycomed bocica, 20 po 0,5mg Austria GMBH Republika Makedonija

208,30

1.5 mg

31,25

50,00

1142100

INDIKACIJE 1. Prevencija preteeg pobacaja i prevremenog poroaja ( O 20 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa. G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA G03A Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu G03AA Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije G03AA07 etinilestradiol, levonorgestrel

LEGRAVAN tableta 1 po 21 (0,03 mg+0,15 mg) Galenika a.d. Republika Srbija

G02CA03

fenoterol

PARTUSISTEN

tableta

blister,50 po 5 mg

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Grcka

501,90

-

-

50,00

1135240

INDIKACIJE NAPOMENA G03B G03BA

ANDRIOL TESTOCAPS

G03AA07

etinilestradiol, levonorgestrel

1. Hormonska kontracepcija ( Z 30 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. Androgeni Derivati 3-androst-4ona

133,90

-

-

50,00

G03BA03 testosteron undekanoat

kapsula 30 po 40 mg N.V.Organon Holandija 583,70 0.12 gr 58,37 50,00

1048111

G03BA03

testosteron undekanoat

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Muski sterilitet ( N 46 ), 2. Organska polna nemo - impotencija ( N 48.4 ), 3. Druge bolesti muskih polnih organa ( N 50 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja urologa ili endokrinologa.

Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL Gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati

ATC G03F

INN

Zastieno ime leka FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Progesteroni i Estrogeni u kombinaciji DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

G03FB G03FB01

CYCLOPROGYNOVA oblozena tableta Nemacka 1 po 21 (11belih + 10 smeih) Schering GMBH&CO. Produktions KG

norgestrel, estradiol

1048781

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. G03G Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije G03GB Stimulatori ovulacije, sintetski G03GB02 klomifen

KLOMIFEN tableta 10 po 50 mg Belupo Lijekovi i Kozmetika d.d. Hrvatska

G03FB01

estradiol valeat, norgestrel

391,80

-

-

50,00

1048871

G03GB02

klomifen

183,50

9 mg

3,30

50,00

INDIKACIJE

1. Zenski sterilitet ( N 97 ), 2. Muski sterilitet ( N 46 ), 3. Primarno smanjena funkcija jajnika ( E 28.3 ), 4. Drugi poremeaji funkcija jajnika ( E 28.8 ), 5. Smanjena funkcija muskih polnih zlezda ( E 29.1 ).

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili urolog ili endokrinologa. G03H Antiandrogeni G03HA Antiandrogeni, monokomponentni G03HA01 ciproteron

ANDROCUR CYPROCUR® tableta tableta 50 po 50 mg blister,90 po 50mg Schering A.G. Pharmaswiss d.o.o. Nemacka Srbija 2.267,50 4.081,50 0.1 gr 0.1 g 90,70 90,70 50,00 50,00

1048331

G03HA01

ciproteron

1048333

G03HA01

ciproteron

INDIKACIJE

1. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam ( N 91.4 i L 68.0 ), 2. Maligni tumor prostate ( C61 ).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju pod tackom 1. na osnovu misljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa a pod tackom 2. na osnovu misljenja tri lekara ( endokrinolog , onkolog i urolog ) zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN H H01 HO1A H01AC H01AC01 somatropin

NORDITROPIN NordiLet rastvor za injekciju Novo Nordisk A/S pen sa uloskom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml) Danska

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUCUJUI POLNE HORMONE I INSULINE HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Hormoni prednjeg reznja hipofize i analozi Somatropin i analozi

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0044308

H01AC01

somatropin

28.613,90

2 i.j.

1.907,59

50,00

0044309

H01AC01

somatropin

NORDITROPIN NordiLet rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 1 po 45 i.j. (15mg/1,5 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

42.920,90

2 i.j.

1.907,60

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA

GENOTROPIN prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lucenjem ili izostankom lucenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece do 18 godina starosti, 2. Turnerov sindrom ( Q 96 ), samo kod dece do 18 godina starosti, 3 . Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa uroenim ili stecenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ), 4. Deca roena mala za gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P 05.1 ) Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa.

1 po 1 ml (5,3mg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV Belgija 13.665,10 2 i.j. 1.708,14 50,00

0044242

H01AC01

somatropin

0044241

H01AC01

somatropin

GENOTROPIN

injekcija,karpula

5 po 1ml (5,3 mg/1 ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

68.325,70

2 i.j.

1.708,14

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lucenjem ili izostankom lucenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece do 18 godina starosti, 2. Turnerov sindrom ( Q 96 ), samo kod dece do 18 godina starosti, 3 . Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa uroenim ili stecenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ), 4. Deca roena mala za gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P 05.1 ), 5. Prader - Willi sindrom ( Q 87.1 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja endokrinologa.

Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN H01B H01BA H01BA02 dezmopresin

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Hormoni zadnjeg reznja hipofize Vazopresin i analozi

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7045080

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN

sprej za nos

50doza/5ml(10mcg/d oza )

Ferring ARZNEIMITTEL GmbH Austrija

3.060,50

25 mcg

153,03

50,00

1045081

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN

tableta

30 po 0,2mg

Ferring ARZNEIMITTEL GmbH

Austrija

H02

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni Glukokortikoidi

3.227,70

0.4 mg

215,18

50,00

H02A H02AB H02AB02 deksametazon

DEXASON tableta 50 po 0,5 mg

1047143

H02AB02

deksametazon

Galenika a.d.

Republika Srbija

H02AB04 metilprednizolon

NIRYPAN NIRYPAN tableta tableta 20 po 4 mg blister, 20 po 8mg Jugoremedija a.d. Jugoremedija A.D. Republika Srbija Republika Srbija

139,30

1.5 mg

8,36

50,00

1047177

H02AB04

metilprednizolon

164,40 328,80

7.5 mg 7.5 mg

15,41 15,41

50,00 50,00

1047180

H02AB04

metilprednizolon

H02AB07 prednizon

PRONISON PREDNIZON PREDNIZON PREDNISON tableta tableta tableta tableta 20 po 20 mg 20 po 5 mg 20 po 20 mg 20 po 5 mg Galenika a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Farmakos Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1047632

H02AB07

prednizon

174,70 63,40 174,70 63,40

10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

4,37 6,34 4,37 6,34

50,00 50,00 50,00 50,00

1047555

H02AB07

prednizon

1047556

H02AB07

prednizon

1047551

H02AB07

prednizon

Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE Preparati tireoidee Tireoidni hormoni

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

H03 H03A H03AA H03AA01 levotiroksin natrijum

TIVORAL EUTHYROX LETROX ®50 LETROX ®100 LETROX ®150 tableta 50 po 150 mcg tableta 50 po 100 mcg tableta 50 po 50 mcg Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Berlin-Chemie AG (Menarini Group) tableta 50 po 25 mcg Merck KGaA tableta 50 po 100 mcg Galenika a.d. Republika Srbija Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka

1040050

H03AA01

levotiroksin natrijum

85,30 91,20 46,90 85,40 128,00

150mcg 150mcg 150mcg 150mcg 150mcg

2,56 10,94 2,81 2,56 2,56

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1040230

H03AA01

levotiroksin natrijum

1040080

H03AA01

levotiroksin natrijum

1040081

H03AA01

levotiroksin natrijum

1040082

H03AA01

levotiroksin natrijum

NAPOMENA Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina. H03B H03BA H03BA02 propiltiouracil

PTU PTU tableta tableta 20 po 50 mg 45 po 100 mg

Antitireoidni preparati Tiouracili

1040190

H03BA02

propiltiouracil

Alkaloid a.d. Alkaloid a.d.

Republika Makedonija Republika Makedonija

135,00 579,00

0.1 gr 0.1 gr

13,50 12,87

50,00 50,00

1040192

H03BA02

propiltiouracil

H03BB H03BB02 tiamazol

TIASTAT THYROZOL® THYROZOL® THYROZOL® tableta film tableta film tableta film tableta

Derivati imidazola sa sumporom

1040120

H03BB02

tiamazol

20 po 20 mg blister, 20 po 5mg blister, 20 po 10mg blister, 20 po 20mg

Bosnalijek Merck KGaA Merck KGaA Merck KGaA

BiH Nemacka Nemacka Nemacka

170,40 58,10 118,10 170,40

10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

4,26 5,81 5,91 4,26

50,00 50,00 50,00 50,00

1040252

H03BB02

tiamazol

1040250

H03BB02

tiamazol

1040251

H03BB02

tiamazol

Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN H04 H04A H04AA H04AA01 glukagon

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka PANKREASNI HORMONI Glikogenoliticki hormoni Glikogenoliticki hormoni

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0341340

H04AA01

glukagon

GLUCAGEN HYPOKIT Novo Nordisk A/S

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 1 po 1 mg/1ml

Danska

H05 H05A H05AA H05AA02 teriparatid

FORTEO rastvor za injekciju, pen sa uloskom 1 po 3ml (28 doza po 20mcg/80mcl)

Homeostaza kalcijuma Paratireoidni hormoni i analozi Paratireoidni hormoni i analozi

1.515,30

1 mg

1.515,30

50,00

0040240

H05AA02

teriparatid

Lilly France S.A.S.

Francuska

36.617,30

20 mcg

1.307,76

50,00

INDIKACIJE

1. Za lecenje osteoporoze kod zena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i starije sa verfikovanom osteoporozom DEXA T vrednost -4 SD. 2. Za lecenje osteoporoze kod zena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i starije sa verifikovanom osteoporozom DEXA T vrednost -3.5 SD i visestrukim frakturama(vise od dve), 3. Za lecenje osteoporoze kod zena u postmenopauzi starosne dobi 55 do 64 godina sa verifikovanom osteoporozom DEXA T vrednost -4 SD i visestrukim frakturama (vise od dve). 4. Za lecenje osteoporoticnih fraktura kod zena u postmenopauzi sa verifikovanom frakturom starosne dobi 55 godina i starije kod kojih je nakon upotrebe bisfosfonata tokom godine dana lecenja doslo do pogorsanja bolesti ( ukoliko je doslo do nove frakture i pada vrednosti DEXA T - skora u odnosu na vrednost pre pocetka terapije ).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tackom 1., 2., 3. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

INN

Zastieno ime leka FO

ATC J J01 J01A J01AA J01AA02

DOVICIN Galenika a.d. Hemofarm a.d. Jugoremedija a.d. DOKSICIKLIN DOKSICIKLIN tableta 5 po 100 mg kapsula, tvrda blister, 5 po 100mg kapsula 5 po 100 mg

doksiciklin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini Tetraciklini

46,50 46,50 46,50

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1022510

J01AA02

doksiciklin

0.1 gr 0.1 gr 0.1 gr

9,30 9,30 9,30

50,00 50,00 50,00

1022515

J01AA02

doksiciklin

1022500

J01AA02

doksiciklin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

J01C J01CA J01CA04

SINACILIN SINACILIN SINACILIN SINACILIN AMOKSICILIN AMOKSICILIN AMOKSICILIN AMOKSICILIN kapsula, tvrda kapsula kapi 20 ml (100 mg/1 ml) 16 po 250 mg

amoksicilin

Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini Pencilini sirokog spektra dejstva

Galenika a.d. Galenika a.d. Galenika a.d. Galenika a.d. blister, 16 po 250 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Jugoremedija a.d. granule za oralnu suspenziju bocica, 1 po 100ml (250 mg/5 ml) Hemofarm a.d.

2021147

J01CA04

amoksicilin

167,70 75,00 115,20 85,90 75,00 115,20 85,90 Republika Srbija 85,90

1 gr 1 gr 1 gr 1 gr 1 gr 1 gr 1 gr 1 gr

83,85 18,75 14,40 17,18 18,75 14,40 17,18 17,18

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1021145

J01CA04

amoksicilin

1021148

J01CA04

amoksicilin

3021146

J01CA04

amoksicilin

kapsula prasak za oralnu suspenziju

16 po 500 mg 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

1021961

J01CA04

amoksicilin

1021965

J01CA04

amoksicilin

3021779

J01CA04

amoksicilin

kapsula, tvrda granule za oralnu suspenziju

blister, 16 po 500 mg bocica, 1 po 100ml (250mg/5ml)

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

3021969

J01CA04

amoksicilin

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC J01CE J01CE02

CLIACIL Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. CLIACIL CLIACIL tableta 20 po 1200000 i.j. tableta 20 po 600000 i.j prasak za oralnu suspenziju 1 po 150 ml (60000 i.j./ml) 221,40 136,70 330,50

INN

Zastieno ime leka FO

fenoksimetilpenicilin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina DDD

3000000 i.j. 3000000 i.j. 3000000 i.j.

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3020185

J01CE02

fenoksimetilpenicilin

73,80 34,18 41,31

50,00 50,00 50,00

1020183

J01CE02

fenoksimetilpenicilin

1020184

J01CE02

fenoksimetilpenicilin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

J01CR J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

Kombinacije penicilina, ukljucujui i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze

3021602

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV

prasak za oralnu suspenziju

bocica staklena, 1 po 100ml (125mg/5ml + 31,25mg/5ml) Hemofarm a.d.

Republika Srbija

225,20

1g

90,08

50,00

3021606

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV forte

prasak za oralnu suspenziju

bocica staklena, 1 po 100ml (250mg/5ml + 62,5mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

476,00

1g

95,20

50,00

3021608

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV 2X

granule za oralnu suspenziju

bocica od tamnog stakla, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

347,70

1g

62,09

50,00

3021609

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV 2X

granule za oralnu suspenziju

bocica staklena, 1 po 140 ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

700,80

1g

62,57

50,00

3021568

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV LEK 2X

prasak za oralnu suspenziju

bocica od tamnog stakla, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

347,70

1g

62,09

50,00

INDIKACIJE

NAPOMENA

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ). Sirup samo za decu. Sirup samo za osobe sa poremeenim aktom gutanja sto je potrebno naznaciti na poleini recepta.

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC J01D J01DB J01DB01

PALITREX PALITREX Galenika a.d. Galenika a.d. PALITREX kapsula 16 po 500 mg kapsula 16 po 250 mg prasak za oralnu suspenziju Galenika a.d. 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) 145,30 113,90 211,20

INN

Zastieno ime leka FO

cefaleksin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi Cefalosporini, I generacija DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3321875

J01DB01

cefaleksin

2 gr 2 gr 2 gr

58,12 56,95 52,80

50,00 50,00 50,00

1321870

J01DB01

cefaleksin

1321872

J01DB01

cefaleksin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

3321719 CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN CEFALEKSIN kapsula 16 po 500 mg kapsula 16 po 250 mg kapsula, tvrda blister, 16 po 500mg kapsula, tvrda blister, 16 po 250mg

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100ml (250 mg/5ml)

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Srbolek a.d. Srbolek a.d.

145,30 113,90 211,20 113,90 211,20

2 gr 2 gr 2 gr 2 gr 2 gr

58,12 56,95 52,80 56,95 52,80

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1321710

J01DB01

cefaleksin

1321711

J01DB01

cefaleksin

1321770

J01DB01

cefaleksin

1321774

J01DB01

cefaleksin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ), 2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 ), 4. Infekcije uzrokovane uzrocnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H.influenze,proteus ).

Za indikaciju pod tackom 4. potrebno je naznaciti na poleini recepta. Sirup samo za decu. Sirup samo za osobe sa poremeenim aktom gutanja sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. NAPOMENA JO1DB05 cefadroksil

GALADROX prasak za oralnu suspenziju bocica,1 po 60ml (250mg/5ml) Galenika a.d.

3321906

JO1DB05

cefadroksil

Republika Srbija

196,10

2 gr

130,73

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ) 2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 ) 4. Infekcije uzrokovane uzrocnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H.influenze,proteus ).

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

NAPOMENA J01DC J01DC10

CEFZIL granule za oralnu suspenziju bocica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml) Bristol Myers - Squibb Italija

Za indikaciju pod tackom 4. potrebno je naznaciti na poleini recepta. Sirup samo za decu. Sirup samo za osobe sa poremeenim aktom gutanja sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. Cefalosporini, II generacija cefprozil monohidrat

658,60 1 gr 219,53 50,00

3321951

J01DC10

cefprozil monohidrat

INDIKACIJE

NAPOMENA J01DD J01DD08

PANCEF prasak za oralnu suspenziju 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42; ), 2. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokrane besike i mokranih puteva ( N30; N34 ), 4. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ). Sirup samo za decu. Sirup samo za osobe sa poremeenim aktom gutanja ( osim indikacije pod tackom 4. ) sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. Cefalosporini, III generacija cefiksim

Alkaloid a.d. Republika Makedonija 1.010,60 0,4 gr 202,12 50,00

3321621

J01DD08

cefiksim

INDIKACIJE

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15 ), 2. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ), 3. Urinarne infekcije ( N00; N10; N30; N34 ), 4. Infekcija gonokokom ( A54.0 ).

NAPOMENA J01E J01EE J01EE01

BACTRIM BACTRIM sirup tableta

Sirup samo za decu. Sirup samo za osobe sa poremeenim aktom gutanja sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. Sulfonamidi i trimetoprim Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, ukljucujui derivate sulfametoksazol, trimetoprim

1 po 100 ml (200 + 40 mg)/5 ml 20 po 480mg (400 + 80 mg) Galenika a.d. Galenika a.d. Republika Srbija Republika Srbija 77,80 79,00 1,92 gr 1,92 gr 31,12 15,80 50,00 50,00

3026210

J01EE01

1026211

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim sulfametoksazol, trimetoprim

1026130 BAKTIMOL

J01EE01

1026300

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim sulfametoksazol, trimetoprim TRIMOSUL

tableta tableta

blister, 20 po 480mg (400mg + 80mg) 20 po 480 mg(400 mg + 80 mg)

Hemofarm a.d. Habit Pharm a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

79,00 79,00

1,92 gr 1,92 gr

15,80 15,80

50,00 50,00

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC J01F J01FA J01FA01

ERITROMICIN film tableta blister, 20 po 250mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija

INN

Zastieno ime leka FO

eritromicin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Makrolidi, linkozamidi i streptogramini Makrolidi

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1325152

J01FA01

eritromicin

189,10

1 gr

37,82

50,00

1325153 ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN ERITROMICIN tableta sirup sirup tableta film tableta 16 po 250 mg

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

tableta

20 po 500 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Srbolek a.d.

312,30 151,30 249,80 316,40 529,80 249,80

1 gr 1 gr 1 gr 1 gr 1 gr 1 gr

31,23 37,83 31,23 126,56 105,96 31,23

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1325550

J01FA01

eritromicin

1325551

J01FA01

eritromicin

3325552

J01FA01

eritromicin

3325553

J01FA01

eritromicin

16 po 500 mg 1 po 100 ml (125 mg/5 ml) 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) 16 po 500 mg

1325554

J01FA01

eritromicin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzrocnikom Campylobacter ( A04.5 ), 3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ), 4. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 5. Infekcije mokranih puteva ( N34 ), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzrocnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.

NAPOMENA J01FA03

MACROPEN®

Za indikaciju pod tackom 6. potrebno je naznaciti na poleini recepta. Sirup samo za decu. Sirup za osobe sa poremeenim aktom gutanja sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. midekamicin

film tableta blister,16 po 400mg Krka,Tovarna Zdravil d.d. Slovenija 187,40 1g 29,28 50,00

1325095

J01FA03

midekamicin

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

MACROPEN® granule za oralnu suspenziju Slovenija 331,00 bocica,115ml po 175mg/5ml Krka,Tovarna Zdravil d.d.

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

1200mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

98,68 50,00

3325096

J01FA03

midekamicin

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzrocnikom Campylobacter ( A04.5 ), 3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ), 4. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 5. Infekcije mokranih puteva ( N34 ), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzrocnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.

NAPOMENA J01FA09

KLEROMICIN prasak za oralnu suspenziju bocica od tamnog stakla,1 po 100 ml (125 mg/5 ml) Aegis Ltd.

Za indikaciju pod tackom 6. potrebno je naznaciti na poleini recepta. Sirup samo za decu. Sirup za osobe sa poremeenim aktom gutanja sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. klaritromicin

Kipar 390,40 0.5 gr 78,08 50,00

3325662

J01FA09

klaritromicin

3325057

J01FA09

klaritromicin

ZYMBAKTAR

granule za oralnu suspenziju

bocica plasticna,1 po 100 ml (125mg/5ml)

Hemofarm AD

Srbija

390,40

0.5 gr

78,08

50,00

3325058

J01FA09

klaritromicin

ZYMBAKTAR

granule za oralnu suspenziju

bocica plasticna, 1 po 100 ml (250mg/5ml)

Hemofarm AD

Srbija

888,40

0.5 gr

88,84

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije zeluca i dvanaestopalacnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ).

NAPOMENA J01FA10

HEMOMYCIN HEMOMYCIN

Sirup samo za decu. Sirup za osobe sa poremeenim aktom gutanja. azitromicin

3325483

J01FA10

azitromicin

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

190,70 359,50

0.3 gr 0,3 gr

143,03 134,81

50,00 50,00

3325481

J01FA10

azitromicin

granule za oralnu suspenziju granule za oralnu suspenziju

bocica, 1 po 20ml (100mg/5 ml) bocica, 1 po 20ml (200mg/5ml)

Republika Srbija Republika Srbija

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3325100

J01FA10 Portoriko

azitromicin

ZMAX®

granule sa produzenim oslobaanjem za oralnu suspenziju bocica, 1 po 60ml (2g/60ml ) Pfizer Pharmaceuticals LLC 721,00

0,3 gr

108,15

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ), 2. Veliki kasalj ( A37 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65, H66 ), 4. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 5. Infekcije izazvane Clamydia-ma ( A55; A56 ), 6. Negonokokni uretritis ( N34.1 ), 7. Cervicitis ( N72 ).

NAPOMENA

Sirup samo za decu a lek Zmax za decu od 16 do 18 godina. Sirup samo za osobe sa poremeenim aktom gutanja. Hinolinski antibakterijski lekovi Fluorohinoloni

VISIREN tableta 10 po 200 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 686,90 0.4 gr 137,38 50,00

J01M J01MA J01MA01

ofloksacin

1329350

NAPOMENA J01MA02

CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN tableta tableta tableta

J01MA01

ofloksacin

Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. ciprofloksacin

10 po 500 mg 10 po 250 mg 10 po 500 mg Habit Pharm a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d.

1329431

J01MA02

ciprofloksacin

549,40 287,40 549,40 20 po 250 mg Jugoremedija a.d.

1 gr 1 gr 1 gr

109,88 114,96 109,88

50,00 50,00 50,00

1329450

J01MA02

ciprofloksacin

1329452 CIPROFLOKSACIN CIPROFLOKSACIN CIPROCINAL tableta tableta

J01MA02

ciprofloksacin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1329451

J01MA02

ciprofloksacin

574,00 20 po 500 mg film tableta blister, 10 po 250 mg Jugoremedija a.d. Zdravlje a.d. 1.098,00 287,40

1 gr 1 gr 1 gr

114,80 109,80 114,96

50,00 50,00 50,00

1329453

J01MA02

ciprofloksacin

1329190

J01MA02

ciprofloksacin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1329192

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

549,40

1 gr

109,88

50,00

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

MAROCEN MAROCEN film tableta 10 po 500 mg Hemofarm a.d. tableta 10 po 250 mg Hemofarm a.d. 287,40 549,40

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

1 gr 1 gr

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

114,96 109,88 50,00 50,00

1329410

J01MA02

ciprofloksacin

1329411

J01MA02

ciprofloksacin

Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE NAPOMENA J01MA06

NOFOCIN URICIN® film tableta tableta

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzrocnokom Typhus abdominali i Paratiphus ( A01 ), Salmonellosa ( A02 ), Shigellae ( A03 ), 2. Infekcije izazvane uzrocnikom Mycobacterium tuberculosis groznica ( A15-A19 ), 3. Polne infekcije izazvane Chlamydia uzrocnikom ( A56 ), 4. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzrocnikom Mycoplasma pneumoniae ( J15.7 ), 5. Infekcije respiratornog trakta izazvane Chlamydia uzrocnikom ( J16.0 ), 6. Infekcija urogenitalnog trakta ( N30 ;N34; N36; N37; N39; N72 ). 7. Zapaljenje srednjeg uha ( H 66 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. norfloksacin

Srbolek a.d. Slaviamed d.o.o. Srbija Srbija 383,60 383,60 0,8g 0,8g 38,36 38,36 50,00 50,00

1132310

J01MA06

norfloksacin

1132350

J01MA06

norfloksacin

blister, 20 po 400mg bocica plasticna, 20 po 400mg

J01MB J01MB04

kapsula kapsula

pipemidinska kiselina

Ostali hinoloni

1132320

J01MB04

pipemidinska kiselina PIPEM

20 po 200 mg 20 po 200 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Galenika a.d.

231,10 231,10

0.8 gr 0.8 gr

46,22 46,22

50,00 50,00

1132300

J01MB04

pipemidinska kiselina PIPEGAL

Republika Srbija Republika Srbija

J02 J02A J02AB J02AB02

MYCOSEB tableta

ketokonazol

ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Derivati imidazola

1327130

J02AB02

ketokonazol

20 po 200 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija

402,10

0.2 gr

20,11

50,00

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC J04 J04A J04AB J04AB02

RIFAMOR Galenika a.d. kapsula 16 po 300 mg Republika Srbija

INN

Zastieno ime leka FO

rifampicin

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka ANTITUBERKULOTICI Lekovi za terapiju tuberkuloze Antibiotici

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1025859

J04AB02

rifampicin

J05 J05A J05AB J05AB01

ACIKLOVIR tableta blister, 25 po 200mg Zdravlje a.d.

aciklovir

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse Nukleozidi i nukleotidi, iskljicujui inhibitore reverzne transkriptaze

Republika Srbija

213,30

0.6 gr

26,66

50,00

1328230

J05AB01

aciklovir

585,10

4 gr

468,08

50,00

INDIKACIJE

1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster ( B02.3 ), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa ( Z94 ).

NAPOMENA J05AE J05AE01

INVIRASE film tableta

Lek se uvodi u terapiju pod tackom 1. na osnovu misljenja dermatologa i oftalmologa, a pod tackom 2. na osnovu misljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Inhibitori HIV-proteinaze (inhibitori proteaze) sakvinavir

120 po 500 mg F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska 26.926,60 1,8 g 807,80 50,00

1328372

J05AE01

sakvinavir

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac.

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ALUVIA film tableta bocica, 120 po (200mg + 50mg) Abbott Laboratories Velika Britanija

ATC J05AE..

INN lopinavir + ritonavir

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1328621

J05AE..

lopinavir, ritonavir

9.488,40

-

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA J05AE02

CRIXIVAN kapsula 180 po 400 mg

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. indinavir

Merck Sharp and Dohme

1328441

J05AE02

indinavir

Svajcarska

25.576,00

2.4 gr

852,53

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA J05AE03

NORVIR kapsula

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. ritonavir

336 po 100 mg

1328615

J05AE03

ritonavir

Abbott Laboratories S.A.

Svajcarska

24.358,40

1.2 gr

869,94

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac.

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC J05AE07

TELZIR film tableta bocica plasticna,60 po 700 mg Velika Britanija Glaxo Wellcome Operations

INN fosamprenavir

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1328120

J05AE07

fosamprenavir

27.275,10

1,4 g

909,17

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA J05AF J05AF01

ZIDOSAN kapsula,tvrda bocica plasticna, 100 po 100 mg Slaviamed

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze zidovudin

Republika Srbija 4.877,40 0,6 gr 292,64 50,00

1328411

J05AF01

zidovudin

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA J05AF02

VIDEX EC VIDEX EC kapsula kapsula

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. didanozin

30 po 250 mg 30 po 400 mg Bristol Myers - Squibb Bristol Myers - Squibb Francuska Francuska 9.245,40 14.871,60 0.4 gr 0.4 gr 493,09 495,72 50,00 50,00

1328506

J05AF02

didanozin

1328505

J05AF02

didanozin

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac.

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ZERIT ZERIT kapsula 56 po 40 mg Bristol Myers - Squibb Svajcarska kapsula 56 po 30 mg Bristol Myers - Squibb Svajcarska

ATC J05AF04

INN stavudin

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1328512

J05AF04

stavudin

13.324,10 13.748,50

80 mg 80 mg

634,48 491,02

50,00 50,00

1328513

J05AF04

stavudin

INDIKACIJE

NAPOMENA J05AF05

ZEFFIX film tableta 28 po 100 mg

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. lamivudin

Glaxo Wellcome Operations

1328376

J05AF05

lamivudin

Velika Britanija

5.205,80

0.3 gr

557,76

50,00

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Hepatitis acuta B ( B16.2; B16.9 ), teske forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). 2. Hepatitis viralis chronica B ( B18.1 ),hronicni hepatitis, kompenzovana ( K74.6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74.6 ) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svi oblici hronicnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBeAg- : hronicni hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroze jetre, prevenciji HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronicna HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemijski povisena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix e) Doza i trajanje lecenja: deca starija od 12 godina i odrasli 100 mg dnevno 52 nedelje (moze se primeniti i do 5 godina), deca mlaa od 12 godina 3 mg/kg telesne mase najkrae 52 nedelje. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC J05AF05

EPIVIR film tableta 60 po 150 mg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poljska 12.293,60

INN lamivudin

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1328375

J05AF05

lamivudin

0.3 gr

409,79

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA J05AF06

ZIAGEN film tableta blister,60 po 300 mg Glaxo Wellcome Operations

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. abakavir

1328530

J05AF06

abakavir

Velika Britanija

21.397,50

0,6 gr

713,25

50,00

INDIKACIJE

NAPOMENA J05AG J05AG01

VIRAMUNE oralna suspenzija

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze nevirapin

bocica,1 po 240 ml (50 mg/5 ml) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Nemacka 1.345,90 0.4 gr 224,32 50,00

3328381

J05AG01

nevirapin

1328380

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

tableta

blister, 60 po 200mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemacka

2.746,50

0.4 gr

91,55

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac.

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

STOCRIN film tableta 30 po 600mg Merck Sharp and Dohme Holandija

ATC J05AG03

26.233,50

INN efavirenz

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1328393

J05AG03

efavirenz

600 mg

874,45

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA J05AR J05AR01

film tableta 60 po (300 mg + 150mg)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije zidovudin + lamivudin

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poljska 20.635,40 2 tablete 687,85 50,00

1328640

J05AR01

zidovudin + lamivudin COMBIVIR

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA J05AR02

KIVEXA film tableta

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac. abakavir, lamivudin

1328601

J05AR02

abakavir, lamivudin

blister, 30 po (600mg + 300mg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

33.764,60

-

-

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Klinickog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Nis; 3. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra Kragujevac.

Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC L L01 L01B L01BA L01BA01

METHOTREXAT "Ebewe" tableta kontejner za tablete,50 po 2,5mg Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Austrija

INN

Zastieno ime leka FO

metotreksat

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Antimetaboliti Analozi folne kiseline

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1034330

L04AX03

metotreksat

L01C L01CB L01CB01

VEPESID LASTET CAP.25 LASTET CAP.50 LASTET CAP.100 kapsula kapsula kapsula blister, 40 po 25 mg blister, 20 po 50 mg blister, 10 po 100 mg kapsula 20 po 50 mg

etopozid

Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi Derivati podofilotoksina

Italija Japan Japan Japan

630,40

-

-

50,00

1030031

L01CB01

etopozid

14.839,30 13.514,30 13.680,80 13.556,00

-

-

50,00 50,00 50,00 50,00

1030223

L01CB01

etopozid

1030222

L01CB01

etopozid

1030221

L01CB01

etopozid

Bristol Myers Squibb S.R.L. Nippon Kayaku Co.Ltd. Nippon Kayaku Co.Ltd. Nippon Kayaku Co.Ltd.

L02 L02A L02AB L02AB01

MEGACE MEGACE suspenzija tableta

megestrol

ENDOKRINOLOSKA TERAPIJA Hormoni I srodni lekovi Gestageni

Bristol Myers - Squibb Bristol Myers - Squibb Svajcarska Svajcarska

3048912

L02AB01

megestrol

8.874,00 14.118,70

160 mg 160,mg

147,90 141,19

50,00 50,00

1048911

L02AB01

megestrol

1 po 240 ml (40 mg/ml) bocica, 100 po 160 mg

Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

MEGACE 4.235,70 tableta bocica, 30 po 160mg Bristol-Mayers Squibb Francuska

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

160,mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

141,19 50,00

1048913

L02AB01

megestrol

3048814

L02AB01

megestrol

O' Tentika

oralna suspenzija

boca plasticna 1 po 240ml (40mg/ml) VIPHARM Poljska

8.874,00

0,16g

147,90

50,00

INDIKACIJE

Terapija nevoljnog znacajnog gubitka telesne tezine kod pacijenata sa nehematoloskim malignitetima (solidnim tumorima ). Pacijenti moraju imati,odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi,ocekivano prezivljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i znacajan gubitak apetita i/ili znacajan nevoljni gubitak telesne mase, vei od 10%za poslednjih 6 meseci.

NAPOMENA L02B L02BA L02BA01

NOLVADEX NOLVADEX TAMOXIFEN TAMOXIFEN tableta 30 po 20 mg tableta 30 po 10 mg tableta 30 po 20 mg tableta 30 po 10 mg

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Hormonski antagonisti i srodni lekovi Anti-estrogeni tamoksifen

Velika Britanija Velika Britanija Remedica LTD Remedica LTD Kipar Kipar 324,10 522,70 324,10 522,70 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 21,61 17,42 21,61 17,42 50,00 50,00 50,00 50,00

1039010

L02BA01

tamoksifen

1039011

L02BA01

tamoksifen

AstraZeneca UK Limited AstraZeneca UK Limited

1039395

L02BA01

tamoksifen

1039396

L02BA01

tamoksifen

L02BB L02BB01

FLUTASIN FLUTASIN FLUCINOM tableta tableta tableta

flutamid

Antiandrogeni

90 po 250 mg 30 po 250 mg 100 po 250 mg Rumunija Rumunija Belgija

1037200

L02BB01

flutamid

3.390,00 1.129,90 3.766,00

0,75 gr 0,75 gr 0.75 gr

113,00 112,99 112,98

50,00 50,00 50,00

1037201

L02BB01

flutamid

1037081

L02BB01

flutamid

S.C. Sindan Pharma S.R.L. S.C. Sindan Pharma S.R.L. Schering Plough Labo N.V.

INDIKACIJE

1. Lek se primenjuje kao monoterapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate ( C61 ), 2. Lek se primenjuje kod recidiva bolesti nakon ucinjene radikalne prostatektomije ( C61 ), 3. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC L04 L04A L04AA L04AA06

CELLCEPT CELLCEPT film tableta blister, 150 po 500mg kapsula 300 po 250 mg

INN

Zastieno ime leka FO

mikofenolna kiselina

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA Imunosupresivi Selektivni imunosupresivi

Svajcarska Svajcarska

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1014081

L04AA06

mikofenolna kiselina

32.521,20 28.851,70

2 gr 2 gr

867,23 769,38

50,00 50,00

1014083

L04AA06

mikofenolna kiselina

F.Hoffmann-La Roche Ltd F.Hoffmann-La Roche Ltd

INDIKACIJE

1. Teske forme sistemskog vaskulitisa ( M30; M31;). 2. Teske forme lupusnog nefritisa ( M32.1 ), koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. 3. Imunoloski rizicne transplatacije ( Z94 ), retransplatacija, starijih donora i starijih pacijenata, te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.

NAPOMENA L04AA06

MYFORTIC MYFORTIC

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. mikofenolat natrijum

blister,120 po 180 mg blister,120 po 360 mg Svajcarska Svajcarska 11.863,70 23.728,00 1440 mg 1440 mg 790,91 790,93 50,00 50,00

1014260

L04AA06

mikofenolat natrijum

1014261

L04AA06

mikofenolat natrijum

gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

Novartis Pharma Stein AG Novartis Pharma Stein AG

INDIKACIJE

1. Teske forme sistemskog vaskulitisa ( M30; M31;). 2. Teske forme lupusnog nefritisa ( M32.1 ), koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida. 3. Imunoloski rizicne transplatacije ( Z94 ), retransplatacija, starijih donora i starijih pacijenata, te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

RAPAMUNE film tableta 30 po 1 mg Wyeth Lederle Pharma Austrija 10.986,40

ATC L04AA10

INN sirolimus

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

3 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1.098,64 50,00

1014270

L04AA10

sirolimus

INDIKACIJE

Kod bolesnika sa pogorsanom bubreznom funkcijom kalema, kod pojave izrazene fibroze dokazane na bioptickom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporenja progresije hronicne alograft nefropatije ( Z 94.0 )

NAPOMENA L04AD L04AD01

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajue grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zastite. Inhibitori kalcineurina ciklosporin

1014990

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL kapsula 50 po 25 mg

P.P.Scherer GMBH Nemacka za Novartis pharma Stein AG

Svajcarska

3.293,50

0.25 gr

658,70

50,00

1014992

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL kapsula 50 po 50 mg

P.P.Scherer GMBH Nemacka za Novartis pharma Stein AG

Svajcarska

6.579,60

0.25 gr

657,96

50,00

1014991

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL kapsula

50 po 100 mg

P.P.Scherer GMBH Nemacka za Novartis pharma Stein AG

Svajcarska

11.937,30

0.25 gr

596,87

50,00

3014999

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL oralni rastvor

1 po 50 ml (100 mg/1 ml)

P.P.Scherer GMBH Nemacka za Novartis pharma Stein AG

Svajcarska

11.521,30

0.25 gr

576,07

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplatacije pojedinih organa ( Z94 ),

INDIKACIJE

2. Iskljucivo za najteze autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove .

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

PROGRAF PROGRAF PROGRAF kapsula 30 po 0,5 mg kapsula 30 po 5 mg kapsula 60 po 1 mg Astellas Astellas Astellas

ATC L04AD02

INN takrolimus

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Irska Irska Irska 11.674,80 27.596,20 2.653,60

DDD

5 mg 5 mg 5 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

972,90 919,87 884,53 50,00 50,00 50,00

1014250

L04AD02

takrolimus

1014251

L04AD02

takrolimus

1014252

L04AD02

takrolimus

INDIKACIJE

1. Stanje presaenog organa ili tkiva - transplantacija ( Z 94) . Lek se primenjuje kod bolesnika sa povisenim imunoloskim rizikom, transplantacije organa, kod starijih donora i starijih recipijenata, te kod bolesnika sa poremeenim metabolizmom lipida, neregulisanom hipertenzijom i ponovljene transplantacije organa.

NAPOMENA L04AX L04AX01

IMURAN film tableta

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Ostali imunosupresivi azatioprin

100 po 50 mg Heumann Pharna GmbH Nemacka 1.537,60 0.15 gr 46,13 50,00

1014020

L04AX01

azatioprin

Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN M M01 M01A M01AE M01AE01 ibuprofen

BRUFEN IBUPROFEN IBUPROFEN sirup bocica, 1 po 100ml (100mg/5ml) oralna suspenzija bocica, 1 po 100ml (100mg/5ml) sirup plasticna bocica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml) Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG Hemofarm a.d. Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje MISINO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MISINO-KOSTNOG SISTEMA) ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi Derivati propionske kiseline

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3162033

M01AE01

ibuprofen

143,50 143,50 143,50

1.2 gr 1.2 gr 1.2 gr

86,10 86,10 86,10

50,00 50,00 50,00

3162482

M01AE01

ibuprofen

3162533

NAPOMENA M03 M03B M03BX

M01AE01

ibuprofen

Sirup samo kod dece i osoba sa poremeenim aktom gutanja. MISINI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI ) Miorelaksansi sa centralnim delovanjem Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem

M03BX02 tizanidin

SIRDALUD tableta 30 po 4 mg Novartis Urunleri Turska 888,40 12 mg 88,84 50,00

1165122

M03BX02

tizanidin

M03BX07 tetrazepam

MYOLASTAN TETRAZEPAM-MIP film tableta tableta 20 po 50 mg blister, 20 po 50 mg Sanofi - Sinthelabo Group Chephasaar Chem.Pharm. Francuska Nemacka 251,70 251,70 50 mg 50 mg 12,59 12,59 50,00 50,00

1071810

M03BX07

tetrazepam

1082121

M03BX07

tetrazepam

Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL PREPARATI ZA LECENJE GIHTA Preparati za lecenje gihta Inhibitori sinteze mokrane kiseline

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

M04 M04A M04AA M04AA01 alopurinol

ALOPURINOL tableta blister, 40 po 100mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

1168089

M04AA01

alopurinol

Republika Srbija

89,20

0.4 gr

8,92

50,00

M05 M05B M05BA

LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju Bifosfonati

M05BA04 alendronat

ALENDRONAT BONAP tableta tableta blister, 20 po 10mg blister, 4 po 70mg Zdravlje a.d. Hemofarm A.D. Republika Srbija Republika Srbija 403,70 565,40 10 mg 10 mg 20,19 20,19 50,00 50,00

1059075

M05BA04

alendronat

1059079

M05BA04

alendronska kiselina

1059908

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister,4 po 70mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

565,40

10 mg

20,19

50,00

INDIKACIJE

1. Za lecenje osteoporoze kod zena posle menopauze radi sprecavanja fraktura (M80; M81); 2. Za lecenje osteoporoze kod muskaraca radi sprecavanja fraktura (M80; M81); 3. Za lecenje osteoporoze izazvane glukokortikoidima (M80.4; M81.4).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja specij liste (internista ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 -3.0 ili -3.0 u Total/Neck.

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN N N01 N01B N01BB N01BB02 lidokain

LIDOKAIN-HLORID gel 30 g (2%) Galenika a.d. Republika Srbija

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i proizvodnje na veliko za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM) ANESTETICI Anestetici, lokalni Amidi DDD

136,80 -

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4081225

N01BB02

lidokain

N02 N02A N02AA N02AA01 morfin

MORPHIN MERCK 2% oralne kapi, rastvor Merck KGaA bocica sa kapaljkom, 1 po 50 ml (2%) Nemacka

ANALGETICI Opioidi Prirodni alkaloidi opijuma

-

50,00

3087306

N02AA01

morfin-hidrohlorid

1.224,90

0,1 g

122,49

50,00

3087302

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

Boehringer Ingelheim Limited za L.Molteni kontejner jednodozni, & C.Dei F.LLI Alitti 20 po 5 ml Societa Di Esercizio (10mg/5ml) S.P.A. Velika Britanija

1.085,80

0,1 g

542,90

50,00

3087303

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

Boehringer Ingelheim Limited za L.Molteni kontejner jednodozni, & C.Dei F.LLI Alitti 20 po 5 ml Societa Di Esercizio (30mg/5ml) S.P.A. Velika Britanija

1.085,80

0,1 g

180,97

50,00

3087301

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralne kapi, rastvor

L.Molteni & C.Dei bocica sa kapaljkom, F.LLI Alitti Societa Di 1 po 20 ml (20mg/ml) Esercizio S.P.A.

Italija

490,00

0,1 g

122,50

50,00

3087304

INDIKACIJE

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

sirup

bocica staklena,1 po 100ml (10mg/5ml)

Istituto De Angeli S.R.L.za L.Molteni & C.Dei F.LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

Za lecenje umereno jakog do jakog hronicnog bola ( 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

287,70

0,1 g

143,85

50,00

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN N0203 hidromorfon

JURNISTA 14 po 8 mg Belgija tableta sa produzenim oslobaanjem Janssen Pharmaceutica N.V. 2.366,90

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1087711

N0203

hidromorfon

20 mg

422,66

50,00

1087710

N0203

hidromorfon 14 po 16 mg Belgija

JURNISTA

tableta sa produzenim oslobaanjem Janssen Pharmaceutica N.V.

4.029,10

20 mg

359,74

50,00

1087713

N0203

hidromorfon 14 po 32 mg

JURNISTA

tableta sa produzenim oslobaanjem Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija

7.801,10

20 mg

348,26

50,00

1087714

N0203

hidromorfon 14 po 64 mg

JURNISTA

tableta sa produzenim oslobaanjem Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

15.602,20

20 mg

346,96

50,00

1087715

N0203

hidromorfon 28 po 32 mg

JURNISTA

tableta sa produzenim oslobaanjem

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

15.544,00

20 mg

346,96

50,00

1087712

INDIKACIJE Za lecenje umereno jakog do jakog hronicnog bola ( 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem. N02AB Derivafi fenilpiperidina N02AB03 fentanil

DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC transdermalni flaster Belgija Belgija Belgija Belgija Belgija

N0203

hidromorfon 28 po 64 mg

JURNISTA

tableta sa produzenim oslobaanjem

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

31.204,40

20 mg

346,96

50,00

9087565

N02AB03

fentanil

1.371,60 2.507,90 4.355,00 3.786,00 998,70

1.2 mg 1.2 mg 1.2 mg 1.2 mg 1.2 mg

13,17 24,08 41,81 36,35 9,59

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

9087566

N02AB03

fentanil

9087567

N02AB03

fentanil

9087568

N02AB03

fentanil

5 po 25mcg/h ( 5 po 4,2mg ) 5 po 50mcg/h ( 5 po transdermalni flaster 8,4mg ) 5 po 100mcg / h ( 5 transdermalni flaster po 16,8 mg ) 5 po 75mcg/h (5 po transdermalni flaster 12,6mg)

9087569

N02AB03

fentanil

Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen transdermalni flaster 5 po 1 kom (12mcg/h) Pharmaceutica N.V.

9087805

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ® MAT

kesica, 5 po 25mcg/h (5 po transedermalni flaster 5,78mg/10,5cm²)

Hexal AG

Nemacka

1.371,60

1.2 mg

13,17

50,00

9087808

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ® MAT

kesica, 5 po 50mcg/h (5 po transedermalni flaster 11,56mg/21cm²)

Hexal AG

Nemacka

2.507,90

1.2 mg

24,08

50,00

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL DDD

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9087802

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ® MAT transedermalni flaster Hexal AG Nemacka 4.355,00

kesica, 5 po 100mcg/h (5 po 23,12mg/42cm²)

1.2 mg

41,81

50,00

9087201

N02AB03 Acino AG Nemacka

fentanil

VICTANYL®

kesica, 5 po 25mcg/h (5 po transdermalni flaster 4,125mg/7,5cm²) 1.371,60

1.2 mg

13,17

50,00

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL®

kesica, 5 po 50mcg/h transdermalni flaster (5 po 8,25mg/15cm²) Acino AG Nemacka

2.507,90

1.2 mg

24,08

50,00

9087203 kesica, 5 po 100mcg/h (5 po 16,5mg/30cm²) Acino AG

N02AB03 Acino AG

fentanil

VICTANYL®

kesica, 5 po 75mcg/h (5 po transdermalni flaster 12,375mg/22,5cm²)

Nemacka

3.786,00

1.2 mg

36,35

50,00

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL®

transdermalni flaster

Nemacka

4.355,00

1.2 mg

41,81

50,00

INDIKACIJE N02AX N02AX02

TRAMADOL kapsula, tvrda

1. Za lecenje hronicnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. treoj analgetickoj stepenici ( C00-C97 ) (ne sme se koristiti u akutnim pogorsanjima hronicnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lecenja oralnim morfinom razvila nezeljena dejstva koja se tesko kontroloisu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemoguavaju oralnu primenu morfina (cesto povraanje, kompletna mehanicka opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprecavaju primenu morfina i otezavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mucnina, povraanje, opstipacija,nekompletna mehanicka opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa osteenjem bubrezne funkcije. Ostali opioidi tramadol

blister, 20 po 50 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 176,40 0.3 gr 52,92 50,00

1087530

N02AX02

tramadol

2087406

N02AX02

tramadol

TRODON

oralne kapi, rastvor

bocica, 1 po 10ml (100mg/1ml)

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija

187,80

0.3 gr

56,34

50,00

1087405

N02AX02

tramadol

TRODON

kapsula, tvrda

blister, 20 po 50 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija

176,40

0.3 gr

52,92

50,00

5087407

N02AX02

tramadol

TRODON

supozitorija

strip, 5 po 100 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija

92,10

0.3 gr

55,26

50,00

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

TRODON blister, 10 po 100mg tableta sa produzenim oslobaanjem blister, 20 po 100mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija tableta sa produzenim oslobaanjem blister, 20 po 150mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija tableta sa produzenim oslobaanjem Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 181,70

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

DDD

0.3 gr

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

54,51 50,00

1087451

N02AX02

tramadol

1087650

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT®

363,40

0,3 g

54,51

50,00

1087651

N02AX02

tramadol

N02B N02BE N02BE01

PARACETAMOL FEBRICET PARACETAMOL FEBRICET supozitorija strip, 5 po 200mg sirup sirup sirup Galenika a.d. Hemofarm a.d. Jugoremedija a.d. Hemofarm a.d.

TRAMAFORT®

546,80

paracetamol

Ostali analgetici i antipiretici Anilidi

71,70 71,70 71,70 82,60

0,3 g

54,68

50,00

3086695

N02BE01

paracetamol

3 gr 3 gr 3 gr 3 gr

89,63 89,63 89,63 247,80

50,00 50,00 50,00 50,00

3086106

N02BE01

paracetamol

3086523

N02BE01

paracetamol

1 po 100 ml (120 mg/5 ml) 1 po 100 ml (120 mg/5 ml) 1 po 100 ( 120mg/5ml)

5086107

N02BE01

paracetamol

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

NAPOMENA N03 N03A N03AA N03AA02 fenobarbital (fenobarbiton)

FENOBARBITON PHENOBARBITON PHENOBARBITON tableta tableta tableta

Sirup samo za decu. Sirup za osobe sa poremeenim aktom gutanja.

ANTIEPILEPTICI Antiepileptici Barbiturati i derivati

30 po 100 mg blister, 30 po 15 mg 30 po 100 mg Galenika a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. 130,00 54,80 130,00 0.1 gr 0.1 gr 0.1 gr 4,33 12,18 4,33 50,00 50,00 50,00

1084600

N03AA02

1084210

N03AA02

1084521

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton) fenobarbital (fenobarbiton)

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN N03AD N03AD01 etosuksimid

SUXINUTIN sirup 1 po 200 ml (250mg/5ml) Pfizer PMG Francuska 330,70

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Derivati sukcinimida

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3084513

INDIKACIJE NAPOMENA N03AE N03AE01

RIVOTRIL RIVOTRIL RIVOTRIL tableta bocica, 30 po 2mg tableta bocica, 50 po 0,5mg tableta 30 po 2 mg Republika Srbija Svajcarska Svajcarska

NO3AD01

etosuksimid

1. Epilepsija ( G40-G41 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. Derivati benzodiazepina klonazepam

1.25 gr

41,34

50,00

1084402

N03AE01

klonazepam

143,20 162,90 143,20

8 mg 8 mg 8 mg

19,09 52,13 19,09

50,00 50,00 50,00

1084403

N03AE01

klonazepam

1084404

N03AE01

klonazepam

Galenika a.d. F.Hoffmann-La Roche LTD F.Hoffmann-La Roche LTD

N03AF N03AF01

GALEPSIN KARBAPIN TEGRETOL sirup tableta tableta 50 po 200 mg blister, 50 po 200mg 1 po 250 ml (2g/100ml)

karbamazepin

Derivati karboksamida

Galenika a.d. Hemofarm a.d. Novartis Pharma AG

1084070

N03AF01

karbamazepin

169,20 169,20 Svajcarska 360,40

1 gr 1 gr 1 gr

16,92 16,92 72,08

50,00 50,00 50,00

1084060

N03AF01

karbamazepin

Republika Srbija Republika Srbija

3084532

N03AF01

karbamazepin

1084530 CARBAMAZEPINERetard

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL CR

30 po 400 mg

Novartis Pharma Stein AG

Svajcarska

322,60 blister, 30 po 400mg Remedica LTD Kipar

1 gr

26,88

50,00

1084351

NAPOMENA

N03AF01

karbamazepin

film tableta sa modifikovanim oslobaanjem tableta sa modifikovanim oslobaanjem

Sirup samo za decu do 18 godina.

322,60

1 gr

26,88

50,00

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN N03AG N03AG01 valproinska kiselina (natrijum valproat)

Zastieno ime leka FO

Drzava Cena leka Pakovanje i proizvodnje na veliko za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Derivati masnih kiselina

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3084501

N03AG01

natrijum valproat

EFTIL

sirup

bocica, 1 po 150ml (50mg/ml) Republika Srbija

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska

412,60

1.5 gr

82,52

50,00

1084500

N03AG01

natrijum valproat, valproinska kiselina EFTIL fiola, 30 po (333mg + 145mg)

tableta sa produzenim oslobaanjem

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska

Republika Srbija

N03AX N03AX09 Ostali antiepileptici

LAMOTRIGIN LAMOTRIGIN LAMOTRIGIN LAMECT LAMECT LAMECT LAMECT tableta tableta tableta tableta blister, 30 po 25mg blister, 30 po 50mg blister, 30 po 100mg blister, 30 po 200mg tableta 28 po 100 mg tableta 28 po 50 mg tableta 28 po 25 mg Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

440,40

1.5 gr

46,07

50,00

lamotrigin

1084235

N03AX09

lamotrigin

329,00 562,00 927,80 352,50 602,20 994,00 1.975,30

0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g

141,00 120,43 99,41 141,00 120,44 99,40 98,77

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1084236

N03AX09

lamotrigin

1084237

N03AX09

lamotrigin

1084780

N03AX09

lamotrigin

1084781

N03AX09

lamotrigin

1084782

N03AX09

lamotrigin

1084783

N03AX09

lamotrigin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1084550

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

30 po 25 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

352,50

0,3 g

141,00

50,00

1084551

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

30 po 50 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

602,20

0.3 gr

120,44

50,00

1084552

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

30 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

994,00

0.3 gr

99,40

50,00

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

SOLABAN SOLABAN SOLABAN SOLABAN LAMOTRAL® tableta tableta tableta blister, 30 po 100mg Galenika a.d. blister, 30 po 50mg Galenika a.d. blister, 30 po 25mg Galenika a.d. LAMOTRAL® LAMOTRAL® blister, 30 po 100mg Hemofarm AD blister, 30 po 50mg Hemofarm AD blister, 30 po 25mg Hemofarm AD 352,50 602,20 994,00 352,50 602,20 994,00 blister, 30 po 5mg Hemofarm AD 165,50

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje DDD

0.3 gr 0,3 g 0.3 gr 0.3 gr 0.3 gr 0.3 gr 0.3 gr

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

331,00 141,00 120,44 99,40 141,00 120,44 99,40 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1084787

N03AX09

lamotrigin

1084786

N03AX09

lamotrigin

1084788

N03AX09

lamotrigin

1084785

N03AX09

lamotrigin

tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju tableta za oralnu suspenziju

1084827

N03AX09

lamotrigin

1084826

N03AX09

lamotrigin

1084825

N03AX09

lamotrigin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

NAPOMENA N03AX11

TOPAMAX tableta 28 po 25 mg

1. Epilepsija ( G40-G41 ). 2. Bipolarni poremeaj TIP II ( F 31.8 ). Za indikaciju pod tackom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tackom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. topiramat

Cilag AG Svajcarska 405,00 0.3 gr 173,57 50,00

1084700

N03AX11

topiramat

1084701 TOPAMAX TOPACTAL TOPACTAL TOPACTAL film tableta film tableta film tableta tableta

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

tableta

28 po 50 mg 28 po 100 mg 30 po 25 mg 30 po 50 mg 30 po 100 mg

Cilag AG Cilag AG PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

Svajcarska

702,00 1.275,00 433,90 752,20 1.366,00

0.3 gr 0.3 gr 0,3 gr 0,3 gr 0,3 gr

150,43 136,61 173,56 150,44 136,60

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1084702

N03AX11

topiramat

1084802

N03AX11

topiramat

1084803

N03AX11

topiramat

1084800

N03AX11

topiramat

Svajcarska Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Epilepsija ( G40-G41 ). Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

KEPPRA® KEPPRA® KEPPRA® film tableta blister,60 po 1000mg UCB Pharma SA Belgija film tableta blister,60 po 500mg UCB Pharma SA Belgija film tableta blister,60 po 250mg UCB Pharma SA Belgija 3.081,30 5.874,10 11.443,70

ATC N03AX14

INN levetiracetam

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

DDD

1,5g 1,5g 1,5g

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

308,13 293,71 286,09 50,00 50,00 50,00

1084821

N03AX14

levetiracetam

1084820

N03AX14

levetiracetam

1084822

N03AX14

levetiracetam

3084823

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA®

oralni rastvor

bocica staklena,1 po 300ml (100mg/ml) Nextpharma SAS

Francuska

6.994,40

1,5g

349,72

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije( G40 ); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti ( G40 ); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom mioklonicnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom mioklonicnom epilepsijom( G40 ); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnom generalizovanom rezistentnom tonicno - klonicnih napada kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom( G40 ). INDIKACIJE Za indikaciju pod tackom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu NAPOMENA delatnost na tercijarnom nivou. N04 ANTIPARKINSONICI Antiholinergicki lekovi N04A Tercijarni amini N04AA N04AA01 triheksifenidil

ARTANE ARTANE tableta tableta 100 po 2 mg 100 po 5 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. 135,80 191,40 10 mg 10 mg 6,79 3,83 50,00 50,00

1085070

N04AA01

triheksifenidil

1085072

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. NAPOMENA Dopaminergicki lekovi N04B N04BA Dopa I derivati dope N04BA02 levodopa, benzerazid

tableta tableta

N04AA01

triheksifenidil

Republika Srbija Republika Srbija

1085212

N04BA02

levodopa, benzerazid MADOPAR

Republika Srbija Galenika a.d. F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska

1.763,80 1.782,70

0.6 gr 0.6 gr

52,91 53,48

50,00 50,00

1085307

NAPOMENA

N04BA02

levodopa, benzerazid MADOPAR Roche

100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra.

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN N04BB N04BB01 amantadin sulfat

PK MERZ Nemacka tableta 30 po 100 mg Merz Pharmaceuticals GmbH 641,50

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Derivati amantadina

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1085350

INDIKACIJE 1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. Agonisti dopamina N04BC N04BC01 bromokriptin

BROMOKRIPTIN BROMOKRIPTIN tableta blister,30 po 10mg Zdravlje a.d. tableta blister,30 po 2,5mg Zdravlje a.d.

N04BB01

amantadin sulfat

0.2 gr

42,77

50,00

1149040

N04BC01

bromokriptin

230,40 753,30

40 mg 40 mg

122,88 100,44

50,00 50,00

1149041

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. PSIHOLEPTICI N05 N05A Antipsihotici Fenotiazini sa alifaticnim bocnim lancem N05AA N05AA01 hlorpromazin

LARGACTIL tableta 50 po 25 mg Galenika a.d.

N04BC01

bromokriptin

Republika Srbija Republika Srbija

1070056

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Fenotiazini sa piperazinskom strukturom N05AB N05AB02 flufenazin

METOTEN METOTEN oblozena tableta oblozena tableta 25 po 1 mg 25 po 5 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

N05AA01

hlorpromazin

Republika Srbija

102,50

300 mg

24,60

50,00

1070850

N05AB02

flufenazin

93,30 291,00

10 mg 10 mg

37,32 23,28

50,00 50,00

1070851

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. NAPOMENA Fenotiazini sa piperidinskom strukturom N05AC N05AC02 tioridazin

TRIXIFEN oblozena tableta blister, 50 po 25mg Hemofarm a.d.

N05AB02

flufenazin

Republika Srbija Republika Srbija

1070860

NAPOMENA

N05AC02

tioridazin

Republika Srbija

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra.

207,20

0.3 gr

49,73

50,00

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN N05AD N05AD01 haloperidol

HALOPERIDOL HALOPERIDOL HALOPERIDOL HALOPERIDOL tableta 30 po 10 mg Zdravlje a.d. tableta 25 po 2 mg Zdravlje a.d. tableta Hemofarm a.d. tableta Hemofarm a.d. 436,30 191,40 191,40 436,30

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Derivati butirofenona

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1070841

N05AD01

haloperidol

8 mg 8 mg 8 mg 8 mg

11,63 30,62 30,62 11,63

50,00 50,00 50,00 50,00

1070840

N05AD01

haloperidol

blister, 30 po 10mg plasticna bocica, 25 po 2mg

1070800

N05AD01

haloperidol

1070801

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. N05AH Diazepini, oksazepini I tiazepini N05AH02 klozapin

CLOZAPINE CLOZAPIN HEXAL tableta 50 po 100 mg tableta 50 po 100 mg Remedica LTD Salutas Pharma GmbH Kipar Nemacka

N05AD01

haloperidol

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1070965

N05AH02

klozapin

1.350,90 1.350,90

0.3 gr 0,3 g

81,05 81,05

50,00 50,00

1070022

N05AH02

klozapin

1070606

NAPOMENA N05AN N05AN01

LITIJUM KARBONAT kapsula

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

50 po 100 mg

Novartis Pharmaceutical UK LTD

Velika Britanija

Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Litijum litijum (karbonat)

100 po 300 mg Srbolek a.d. Republika Srbija 333,40

1.350,90

0.3 gr

81,05

50,00

1070885

N05AN01

litijum karbonat

NAPOMENA N05AX N05AX08

RISPOLEPT RISPOLEPT RISPOLEPT RISPOLEPT film tableta film tableta film tableta film tableta

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1800 mg

20,00

50,00

risperidon

20 po 1 mg 20 po 2 mg 20 po 3 mg 20 po 4 mg

Ostali antipsihotici

Italija Italija Italija Italija 315,60 590,30 874,10 1.141,00 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 78,90 73,79 72,84 71,31 50,00 50,00 50,00 50,00

1070920

N05AX08

risperidon

1070921

N05AX08

risperidon

1070922

N05AX08

risperidon

1070923

N05AX08

risperidon

Janssen - Cilag S.p.a. Janssen - Cilag S.p.a. Janssen - Cilag S.p.a. Janssen - Cilag S.p.a.

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

RISPERIDON RISPERIDON RISPERIDON RISPERIDON film tableta blister, 20 po 4mg Hemofarm AD film tableta blister, 20 po 3mg Hemofarm AD 874,10 1.141,00 film tableta blister, 20 po 2mg Hemofarm AD 590,30 film tableta blister, 20 po 1mg Hemofarm AD 315,60

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

5 mg 5 mg 5 mg 5 mg

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

78,90 73,79 72,84 71,31 50,00 50,00 50,00 50,00

1070034

N05AX08

risperidon

1070035

N05AX08

risperidon

1070036

N05AX08

risperidon

1070037

N05AX08

risperidon

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1070063

N05AX08

risperidon

TORENDO®

film tableta

blister, 20 po 2mg

Slaviamed d.o.o.,Srbija u saradnji sa Krka,Tovarna Zdravil,d.d.,Slovenija

Republika Srbija

590,30

5 mg

73,79

50,00

1070066 RISSAR® RISSAR® RISSAR® SPERIDAN SPERIDAN SPERIDAN SPERIDAN film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister,20 po 1mg blister,20 po 2mg blister,20 po 3mg 20 po 1 mg 20 po 2 mg 20 po 3 mg 20 po 4 mg

N05AX08

risperidon

TORENDO®

film tableta

blister, 20 po 3mg

Slaviamed d.o.o.,Srbija u saradnji sa Krka,Tovarna Zdravil,d.d.,Slovenija Alkaloid d.o.o. Alkaloid d.o.o. Alkaloid d.o.o. Actavis HF. Actavis HF. Actavis HF. Actavis HF.

874,10 315,60 590,30 874,10 Island Island Island Island 315,60 590,30 874,10 1.141,00

5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg

72,84 78,90 73,79 72,84 78,90 73,79 72,84 71,31

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1070935

N05AX08

risperidon

1070928

N05AX08

risperidon

1070929

N05AX08

risperidon

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1070004

N05AX08 risperidon

1070001

N05AX08 risperidon

1070002

N05AX08 risperidon

1070003

N05AX08 risperidon

INDIKACIJE

1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasicnim antipsihoticima na osnovu misljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasicnim antipsihoticima). 2. Kod osoba sa izrazenim nezeljenim dejstvom na klasicne antipsihotike na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

RISPOLEPT RISPOLEPT 30 ml/1mg na ml Belgija 100 ml/1mg na ml Belgija 4.026,80 1.349,80

ATC N05AX08

INN risperidon

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

DDD

5 mg 5 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

201,34 224,97 50,00 50,00

2070924

N05AX08

risperidon

2070936

N05AX08

risperidon

rastvor za oralnu upotrebu rastvor za oralnu upotrebu

Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V.

INDIKACIJE

1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasicnim antipsihoticima na osnovu misljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasicnim antipsihoticima). 2. Kod osoba sa izrazenim nezeljenim dejstvom na klasicne antipsihotike na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra.

- Samo za decu do 18 godina starosti; NAPOMENA - Samo za osobe sa poremeenim aktom gutanja potvrenim od strane tri psihijatra / neuropsihijatra. N05B Anksiolitici N05BA Derivati benzodiazepina N05BA01 diazepam

DIAZEPAM BENSEDIN BENSEDIN DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM tableta tableta tableta tableta tableta tableta 30 po 10 mg 30 po 5 mg 30 po 10 mg 30 po 5 mg blister, 30 po 10mg blister, 30 po 5mg tableta 30 po 5 mg rastvor za rektalnu primenu 5 po 5 mg/2,5ml Apoteka-galenska laboratorija

N002592

N05BA01

diazepam

359,00 Galenika a.d. Galenika a.d. Habit Pharm a.d. Habit Pharm a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Jugoremedija a.d. 58,10 77,80 58,10 77,80 58,10 77,80 58,10

10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

143,60 3,87 2,59 3,87 2,59 3,87 2,59 3,87

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1071121

N05BA01

diazepam

1071122

N05BA01

diazepam

1071790

N05BA01

diazepam

1071791

N05BA01

diazepam

1071701

N05BA01

diazepam

1071702

N05BA01

diazepam

1071786

N05BA01

diazepam

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

N05BA06 lorazepam

LORAZEPAM tableta 30 po 1 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija

1071710

N05BA06

lorazepam

66,10

2.5 mg

5,51

50,00

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL DDD

2.5 mg LORAZEPAM 72,60 tableta 20 po 2,5 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3,63 50,00

1071711

N05BA06

lorazepam

N05BA08 bromazepam

BROMAZEPAM tableta blister, 30 po 1,5mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija 58,20

1071720

N05BA08

bromazepam

10 mg

12,93

50,00

1071721

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 30 po 3mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija

77,80

10 mg

8,64

50,00

1071722

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 20 po 6 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija

64,30

10 mg

5,36

50,00

1071624

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM® tableta blister,30 po 1,5mg

Alkaloid AD u saradnji sa F.Hoffmann-LA Roche LTD

Makedonija

58,20

10 mg

12,93

50,00

1071626

N05BA08

bromazepam

N05BA12 alprazolam

KSALOL KSALOL KSALOL tableta tableta tableta 30 po 0,25 mg 30 po 0,50 mg 30 po 1 mg

LEXILIUM® tableta blister,30 po 3mg

Alkaloid AD u saradnji sa F.Hoffmann-LA Roche LTD

Makedonija

77,80

10 mg

8,64

50,00

1071750

N05BA12

alprazolam

Galenika a.d. Galenika a.d. Galenika a.d.

58,20 77,80 116,50

1 mg 1 mg 1 mg

7,76 5,19 3,88

50,00 50,00 50,00

1071751

N05BA12

alprazolam

1071752

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. N05C Hipnotici i sedativi N05CD Derivati benzodiazepina NO5CD02 nitrazepam

NIPAM tableta 10 po 5 mg CERSON tableta 10 po 5 mg Bosnalijek Belupo Lijekovi i Kozmetika d.d.

N05BA12

alprazolam

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1077260

NO5CD02

nitrazepam

BiH Hrvatska

57,90 57,90

5 mg 5 mg

5,79 5,79

50,00 50,00

1077196

NO5CD02

nitrazepam

N05CD08 midazolam

FLORMIDAL tableta 30 po 15 mg Galenika a.d.

1071461

NAPOMENA

N05CD08

midazolam

Republika Srbija

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra.

433,50

15 mg

14,45

50,00

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC N05CF N05CF02

STILNOX SANVAL SANVAL BELBIEN film tableta blister, 20 po 10mg Hemofarm AD film tableta 20 po 10 mg film tableta 20 po 5 mg Slovenija film tableta 20 po 10 mg Francuska 209,30 107,00 209,30 209,30

INN

Zastieno ime leka FO

zolpidem

Drzava Cena leka Pakovanje i proizvodnje na veliko za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Lekovi srodni benzodiazepinima

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1077151

N05CF02

zolpidem

10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

10,47 10,70 10,47 10,47

50,00 50,00 50,00 50,00

1077301

N05CF02

zolpidem

1077300

N05CF02

zolpidem

Sanofi - Winthrop Industrie Lek Farmaceutska Druzba d.d. Lek Farmaceutska Druzba d.d. Slovenija Republika Srbija

1077302

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. N06 PSIHOANALEPTICI N06A Antidepresivi Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina N06AA N06AA04 klomipramin

ANAFRANIL oblozena tableta 30 po 25 mg Novartis Pharma AG Svajcarska

N05CF02

zolpidem

1072740

N06AA04

klomipramin

N06AA09 amitriptilin

AMITRIPTYLINE film tableta blister, 100 po 10mg Remedica LTD Kipar

255,20

0.1 gr

34,03

50,00

1072762

N06AA09

amitriptilin

234,90

75 mg

17,62

50,00

1072763

N06AA09

amitriptilin

AMITRIPTYLINE

film tableta

blister, 30 po 25mg

Remedica LTD

Kipar

78,80

N06AA21 maprotilin

MAPROTILIN MAPROTILIN film tableta film tableta 30 po 25 mg 30 po 50 mg Zdravlje a.d. Zdravlje a.d.

75 mg

7,88

50,00

1072730

N06AA21

maprotilin

88,50 213,30

0.1 gr 0.1 gr

11,80 14,22

50,00 50,00

1072731

N06AA21

maprotilin

Republika Srbija Republika Srbija

N06AB N06AB06 sertralin

ZOLOFT ZOLOFT film tableta film tableta

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

28 po 50 mg 28 po 100 mg Pfizer Italia S.R.L. Pfizer Italia S.R.L. Italija Italija

1072790

N06AB06

sertralin

383,50 767,00

50 mg 50 mg

13,70 13,70

50,00 50,00

1072791

N06AB06

sertralin

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

SETALOFT 383,50 767,00 383,50 767,00 383,50 767,00 SETALOFT SIDATA SIDATA TRAGAL® TRAGAL® film tableta blister, 28 po 100mg Galenika AD film tableta blister, 28 po 50mg Galenika AD film tableta blister, 28 po 100mg Hemofarm a.d. film tableta blister, 28 po 50mg Hemofarm a.d. film tableta blister,28 po 100 mg Zdravlje a.d. film tableta blister,28 po 50 mg Zdravlje a.d.

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Drzava Cena leka proizvodnje na veliko za leka pakovanje

DDD

50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1072851

N06AB06

sertralin

1072850

N06AB06

sertralin

1072724

N06AB06

sertralin

1072723

N06AB06

sertralin

1072644

N06AB06

sertralin

1072643

N06AB06

sertralin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE 1. Opsesivno-kompulzivni poremeaj kod dece ( F42 ). NAPOMENA Samo kod dece do 18 godina starosti, na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. N06B Psihostimulansi i nootropni lekovi N06BA Simpatikomimetici centralnog delovanja N06BA04 metilfenidat

CONCERTA 30 po 18 mg tableta sa produzenim oslobaanjem Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija 3.375,10 30 mg 187,51 50,00

1073190

N06BA04

metilfenidat

1073191

N06BA04

metilfenidat

CONCERTA

tableta sa produzenim oslobaanjem

30 po 36 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

INDIKACIJE

3.978,30

30 mg

110,51

50,00

NAPOMENA

1. Hiperkinetski sindrom sa poremeajem paznje Samo za decu do 18 godina starosti. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja decijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili decijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledeih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofizioloske poremeaje i govornu patologiju " Prof.dr.C.Brajovi" - Beograd, 4. Klinicki centar Vojvodine, 5. Klinicki centar Nis, 6. Klinicki centar Kragujevac.

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN N07 N07A N07AA N07AA02 piridostigmin

Zastieno ime leka FO

Drzava Cena leka Pakovanje i proizvodnje na veliko za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Parasimpatomimetici Antiholinergici

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1088055

N07AA02

piridostigmin

MESTINON

oblozena tableta

150 po 60 mg

Valeant Pharmaceuticals GmbH i ICN Polfa Rzeszow S.A.

Svajcarska, Poljska

N07B N07BB N07BB01 disulfiram

ESPERAL tableta 20 po 500 mg

Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti

2.302,40

0.18 gr

46,05

50,00

1075091

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. N07BC Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti N07BC02 metadon

kapi oralne kapi, rastvor Hemofarm a.d. Alkaloid AD

V03AA01

disulfiram

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica

Portugalija

130,00

0.2 gr

2,60

50,00

2087310

N07BC02

metadon

145,70 145,70

25 mg 25 mg

36,43 36,43

50,00 50,00

2087505

N07BC02

metadon

METADON METADON ALKALOID

bocica, 1 po 10 ml (10mg / 1ml) bocica, 1 po 10 ml (10mg / 1ml)

Republika Srbija Republika Makedonija

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista A - Grupa P. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC P P01 P01A P01AB P01AB01

ORVAGIL ORVAGIL ORVAGIL D tableta 20 po 400 mg tableta 20 po 400 mg tableta 20 po 250 mg Galenika a.d. Galenika a.d. Galenika a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INN

Zastieno ime leka

metronidazol

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZASTITU OD INSEKATA ANTIPROTOZOICI Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama Derivati nitroimidazola

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1029080

P01AB01

metronidazol

102,80 142,60 142,60

2 gr 2 gr 2 gr

41,12 35,65 35,65

50,00 50,00 50,00

1029082

P01AB01

metronidazol

1029083

P01AB01

metronidazol

1. Infekcije trihomonasom ( A59 ), 2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi -K12.2, gingivitis-K05 ), 3. Amebiaza ( A06 ), 4. Helicobacter pylori infekcija ( K25; K26; K27; K28; K29 ). ANTHELMINTICI Lekovi protiv nematoda Derivati benzimidazola

INDIKACIJE P02 P02C P02CA P02CA01

SOLTRIK oralna suspenzija

mebendazol

3028300

P02CA01

mebendazol

1 po 30 ml (100 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

78,50

0.2 gr

26,17

50,00

Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN R R01 R01A R01AD R01AD09 mometazon furoat

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA Nazalni preparati Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu Kortikosteroidi

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7110310

R01AD09 mometazon furoat

NASONEX

sprej za nos, suspenzija Schering-Plough Labo N.V.

bocica sa rasprsivacem, 1 po 120doza (0,05%)

Belgija

1.019,20

200 mcg

33,97

50,00

7110311

R01AD09 mometazon

NASONEX®

sprej za nos,suspenzija

bocica sa rasprsivacem, 1 po 140 doza 0,05%

Schering-Plough Labo N.V.

Belgija

1.188,70

200 mcg

33,96

50,00

NAPOMENA

Samo za decu do 18 godine na osnovu misljenja decjeg alergologa ili decjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u sluzbi pulmologije. LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUNOJ BOLESTI Adrenergici, inhalacioni Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora

SPALMOTIL ALOPROL Galenika a.d. Hemofarm a.d. 105,40 77,80 10 mg 10 mg 21,08 15,56 50,00 50,00

R03

R03A R03AC R03AC02 salbutamol

7114462

R03AC02

salbutamol

7114152

R03AC02

salbutamol

rastvor za inhalaciju 1 po 10 ml (5 mg/ ml) rastvor za bocica staklena, 1 po rasprsivanje 10ml (5 mg/1ml)

Republika Srbija Republika Srbija

7114550

R03AC02

salbutamol

VENTOLIN

aerosol

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 10ml GlaxoSmithKline (200 doza po 0,1 mg) Pharmaceuticals S.A.

Poljska

229,10

0.8 mg

9,16

50,00

7114685

R03AC02

salbutamol

ECOSAL

aerosol

bocica sa rasprsivacem, 1 po 10ml (200doza po 0,1mg)

Ivax Pharmaceuticals

Ceska

229,10

0.8 mg

9,16

50,00

Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN R03AC12 salmeterol

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7114591 Poljska

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120doza (25mcg/doza) 1.871,00

100 mcg

62,37

1. Bronhijalna astma ( J45 ). Samo za decu do 18 godina. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u sluzbi pulmologije. R03AK Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plune bolesti u kombinaciji R03AK03 fenoterol, ipratropijum bromid

INDIKACIJE

50,00

7114725

R03AK03

fenoterol, ipratropijum bromid BERODUAL N

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom,1 po 200doza (0,05mg + 0,021mg)/ doza

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemacka

720,70

-

-

50,00

7114129

R03AK03

fenoterol, ipratropijum bromid BERODUAL

rastvor za rasprsivanje

bocica od tamnog stakla,1 po 20 ml ( 0,5mg/ml+0,25mg/ml )

Istituto de angeli S.R.L.

Italija

322,90

-

-

R03AK06 flutikazon propionat, salmeterol

50,00

7114670

R03AK06

flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS

prasak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60doza (100mcg/doza+50mc g/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.251,60

-

-

50,00

7114671

R03AK06

flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS

prasak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60doza (250mcg/doza+50mc g/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.878,20

-

-

50,00

7114672

R03AK06

flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS

prasak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60doza (500mcg/doza+50mc g/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.826,20

-

-

INDIKACIJE

50,00

NAPOMENA

1. Bronhijalna astma ( J45 ). Samo za decu do 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u sluzbi pulmologije.

Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

prasak za inhalaciju prasak za inhalaciju prasak za inhalaciju AstraZeneca AB Svedska AstraZeneca AB Svedska AstraZeneca AB Svedska 1.644,00 1.932,30 3.891,40

Zastieno ime ATC INN leka R03AK07 budesonid, formoterol FO Proizvoac leka

-

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

7114710

R03AK07

50,00 50,00 50,00

7114711

R03AK07

7114712

R03AK07

SYMBICORT budesonid, formoterol turbuhaler SYMBICORT budesonid, formoterol turbuhaler SYMBICORT budesonid, formoterol turbuhaler

1 po 60 doza (80 mcg+4,5 mcg) 1 po 60 doza (160 mcg+4,5 mcg) 1 po 60 doza (320 mcg+9 mcg)

1. U terapiji akutnog napada astme kao i hronicnog lecenja astme ( J 45 ). Samo za decu do 18 godina. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u sluzbi pulmologije. R03B Ostali lekovi za opstruktivne plune bolesti, inhalacioni R03BA Glukokortikoidi R03BA01 beklometazon

INDIKACIJE

7114562

R03BA01

beklometazon

BECLOFORTE CFCFree Inhaler

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200doza (250mcg/1doza)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

573,20

800 mcg

9,17

50,00

7114680

R03BA01

beklometazon dipropionat ECOBEC aerosol

kontejner pod pritiskom, 1 po 200 doza (100mcg/1doza)

Ivax Pharmaceuticals

Ceska

580,30

800 mcg

23,21

50,00

7114681

R03BA01

beklometazon dipropionat ECOBEC aerosol

kontejner pod pritiskom, 1 po 200 doza (250mcg/1doza)

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u sluzbi pulmologije. R03BA02 budesonid

PULMICORT turbuhaler prasak za inhalaciju inhaler, 1 po 100doza (200 mcg/doza) AstraZeneca AB Svedska 1.233,40 800 mcg 49,34

Ivax Pharmaceuticals

Ceska

573,20

800 mcg

9,17

50,00

7114572

R03BA02

budesonid

50,00

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT turbuhaler

prasak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100doza (400mcg/doza)

AstraZeneca AB

Svedska

2.110,30

800 mcg

42,21

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma ( J45 ),( II, III i IV stepena ).

50,00

NAPOMENA

Samo za decu do 18 godina i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u sluzbi pulmologije.

Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

R03BA02 budesonid

PULMICORT® PULMICORT® PULMICORT® AstraZeneca AB Svedska AstraZeneca AB Svedska AstraZeneca AB Svedska 1.058,30 1.114,90 1.674,20

7114578

R03BA02

budesonid

800 mcg 800 mcg 800 mcg

169,33 89,19 66,97

50,00 50,00 50,00

7114576

R03BA02

budesonid

7114577

R03BA02

budesonid

suspenzija za rasprsivanje suspenzija za rasprsivanje suspenzija za rasprsivanje

ampula, 20 po 2ml (0,125mg/ml) ampula, 20 po 2ml (0,25mg/ml) ampula, 20 po 2ml (0,5mg/ml)

INDIKACIJE 1. Bronhijalna astma ( J45 ),( II, III i IV stepena ). NAPOMENA Samo za decu do 3 godina starosti. R03BA05 flutikazon propionate

aerosol 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza) GlaxoSmithKline

7114597

R03BA05

flutikazon propionate FLIXOTIDE

Velika Britanija

824,10

0.6 mg

82,41

50,00

7114595

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60doza (125mcg/1doza)

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

713,00

0.6 mg

57,04

50,00

7114596

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60doza (250mcg/1doza)

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

1.352,00

0.6 mg

54,08

50,00

1. Bronhijalne astme ( J45 ),( III i IV stepena ). Samo za decu do 18 godina. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u sluzbi pulmologije. R03C Adrenergici za sistemsku primenu R03CC Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora R03CC02 salbutamol

SPALMOTIL SPALMOTIL ALOPROL ALOPROL oralni rastvor tableta sirup tableta boca,1 po 200 ml (2 mg/5 ml) Galenika a.d. Galenika a.d. Hemofarm a.d. blister, 60 po 2 mg Hemofarm a.d. 165,10 145,70 87,40 145,70 12 mg 12 mg 12 mg 12 mg 24,77 14,57 26,22 14,57 50,00 50,00 50,00 50,00

INDIKACIJE

3114460

R03CC02

salbutamol

1114461

R03CC02

salbutamol

3114151

R03CC02

salbutamol

blister,60 po 2 mg bocica, 1 po 100 ml (2mg/5ml)

1114150

R03CC02

salbutamol

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN R03D R03DA R03DA04 teofilin

DUROFILIN DUROFILIN kapsula retard blister, 40 po 250 mg Zdravlje a.d. kapsula retard blister, 40 po 125 mg Zdravlje a.d.

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plunim bolestima Ksantini

102,70 169,00

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1114220

R03DA04

teofilin

0.4 gr 0.4 gr

8,22 6,76

50,00 50,00

1114221

R03DA04

teofilin

Republika Srbija Republika Srbija

R03DA05 aminofilin

AMINOFILIN AMINOFILIN Retard tableta retard 20 po 350 mg tableta retard 20 po 350 mg Srbolek a.d. Jugoremedija a.d.

1114292

R03DA05

aminofilin

128,50 173,50

0.6 gr 0.6 gr

11,01 14,87

50,00 50,00

1114503

R03DA05

aminofilin

Republika Srbija Republika Srbija

R03DC R03DC03 montelukast

SINGULAIR SINGULAIR SINGULAIR SINGULAIR tableta za zvakanje granule film tableta 28 po 10 mg kesica, 28 po 4mg blister, 28 po 4mg tableta za zvakanje 28 po 5 mg

Antagonisti receptora leukotriena

Holandija Holandija Holandija Holandija 2.820,70 2.568,60 2.822,20 2.822,20 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 201,48 91,74 251,98 251,98

1114640

R03DC03

montelukast

50,00 50,00 50,00 50,00

1114643

R03DC03

montelukast

3114644

R03DC03

montelukast

1114646

R03DC03

montelukast

Merck Sharp and Dohme Merck Sharp and Dohme Merck Sharp&Dohme B.V. Merck Sharp&Dohme B.V.

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma ( J45 ).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida odnosno beta-2 - agonista ne obezbeuje odgovarajuu kontrolu bolesti. Izuzetno, granule od 4 mg i tablete za zvakanje od 5mg mogu se koristiti kao alternativna opcija lecenja niskim dozama inhalacionih kortikosteroida kod blage perzistentne astme. Tablete za zvakanje i granule od 4 mg se koriste za decu od 6 meseci do 5 godina starosti, tablete za zvakanje od 5mg se koriste za decu od 6 do 14 godina starosti, tablete od 10 mg se koriste za decu do 18 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u sluzbi pulmologije.

Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC INN R05 R05C R05CB R05CB13 dornaza alfa

PULMOZYME rastvor za inhalaciju 6 po2,5ml(2500i.j./2,5 ml) F.Hoffmann-La Roche Ltd

Zastieno ime leka FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje LEKOVI PROTIV KASLJA I PREHLADE Ekspektoransi, iskljucujui kombinacije sa antitusicima Mukolitici

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7112250

R05CB13

dornaza alfa

Svajcarska

13.573,00

2.5 mg

2.262,17

INDIKACIJE NAPOMENA R06 R06A R06AX R06AX17

GALITIFEN sirup 1 po 100 ml (1mg/5ml)

1. Cisticna fibroza plua sa forsiranim vitalnim kapacitetom veim od 40% ( E84.0 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa u referentnom centru za cisticnu fibrozu. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antihistaminici za sistemsku primenu Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu ketotifen

Galenika a.d.

50,00

3114450

R06AX17

ketotifen

Republika Srbija

99,90

2 mg

9,99

50,00

Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

INN

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO Antiinfektivi Antibiotici

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

ATC S S01 S01A S01AA S01AA01

CHLORAMPHENICO L mast za oci mast za oci mast za oci tuba, 1 po 5g (1%) tuba, 1 po 5g (1%) tuba, 1 po 5g (1%) Galenika a.d. Hemomont d.o.o. Alkaloid a.d. HLORAMKOL HLORAMFENIKOL Alkaloid Republika Srbija Republika Crna Gora Republika Makedonija

hloramfenikol

77,80 84,80 67,20 50,00 50,00 50,00

4090121

S01AA01

hloramfenikol

4090815

S01AA01

hloramfenikol

4090816

S01AA01

hloramfenikol

S01AA11

GENTOKULIN kapi za oci, rastvor bocica, 1 po 10ml (0,3%)

gentamicin

Hemomont d.o.o. Republika Crna Gora

7090801

S01AA11

gentamicin

S01B S01BA S01BA02

HYDROCORTISON mast za oci

hidrokortizon

Antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi, monokomponentni

127,10

-

-

50,00

4090620

S01BA02

hidrokortizon

1 po 5g (1%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

49,80

-

-

50,00

S01E S01EB S01EB01

MIOKARPIN kapi za oci

pilokarpin

Lekovi u terapiji glaukoma i miotici Parasimpatikomimetici

7094033

S01EB01

pilokarpin

1 po 10 ml 2%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

77,80

0.4 mg

155,60

50,00

Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

INN

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Inhibitori karboanhidraze

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

ATC S01EC S01EC04

AZOPT kapi za oci 5 ml (10mg/ml) Alcon - Couvreur Belgija

brinzolamid 741,90 0.2 ml 29,68 50,00

7096060

S01EC04

brinzolamid

NAPOMENA S01ED S01ED01

GLAUMOL kapi za oci 1 po 5 ml 0,5%

Za lecenje glaukoma ( H40) kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajueg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana pa je pri propisivanju leka, izabrani lekar u obavezi da na lekarskom receptu u delu ,,dijagnoza" upise posle sifre MKB-10 slovo A (H40A) sto ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa. Beta-adrenergicki blokatori timolol

Galenika a.d. Republika Srbija 174,70 0.2 ml 6,99 50,00

7093071

S01ED01

timolol

7093031 UNITIMOLOL 0.5% kapi za oci, rastvor

S01ED01

timolol

TIMADREN

kapi za oci, rastvor

bocica od tamnog stakla, 1 po 5 ml (5mg/1ml) bocica, 1 po 10 ml 0,5%

Hemofarm a.d. Unimed Pharma S.R.O.

Republika Srbija Slovacka Republika

174,70 256,50

0.2 ml 0.2 ml

6,99 5,13

50,00 50,00

7093020

S01ED01

timolol

S01ED51

XALACOM kapi za oci, rastvor

timolol, latanoprost

1 po 2.5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV Belgija 1.110,40 50,00

7099170

S01ED51

timolol, latanoprost

NAPOMENA

Za lecenje glaukoma ( H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida nije dovela do zadovoljavajueg efekta pri cemu izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom recepta pri propisivanju leka u delu recepta ,,dijagnoza" upise posle sifre MKB-10 slovo A (H40A) sto ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC S01EE

INN

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Analozi prostaglandina

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

S01EE01

XALATAN kapi za oci 1 po 2.5 ml 0,005% Pfizer SAD

latanoprost

1.110,40 0.1 ml 44,42 50,00

7099140

S01EE01

latanoprost

NAPOMENA

Za lecenje glaukoma ( H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida ili samo lekova iz grupe inhibitora karboanhidraze ( kada je primena timolola kontraindikovana) nije dovela do zadovoljavajueg efekta pa je pri propisivanju leka, izabrani lekar u obavezi da na lekarskom recepta u delu ,,dijagnoza" upise posle sifre MKB-10 slovo A (H40A) sto ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

S01EE04

TRAVATAN kapi za oci 2,5 ml 40 mcg/ ml

travoprost

Alcon - Couvreur Belgija 1.110,40 0,1 ml 44,42 50,00

7099190

S01EE04

travoprost

NAPOMENA S01F S01FA S01FA01

ATROPIN kapi za oci, rastvor

Za lecenje glaukoma ( H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida ili samo lekova iz grupe inhibitora karboanhidraze ( kada je primena timolola kontraindikovna) nije dovela do zadovoljavajueg efekta pa je pri propisivanju leka, izabrani lekar u obavezi da na lekarskom recepta u delu ,,dijagnoza" upise posle sifre MKB-10 slovo A (H40A) sto ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa. Midrijatici I cikloplegici Antiholinegici atropin

bocica sa kapaljkom, 1 po 10ml (0,5%) Hemomont d.o.o. Republika Crna Gora 87,40 0.1 ml 0,87 50,00

7095071

S01FA01

atropin

7095073

S01FA01

atropin

ATROPIN

kapi za oci, rastvor

bocica sa kapaljkom, 1 po 10ml (1%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

102,80

0.1 ml

1,03

50,00

S01H S01HA S01HA03

TETRAKAIN

tetrakain

kapi za oci, rastvor

Lokalni anestetici Lokalni anestetici

7097030

S01HA03

tetrakain

bocica staklena, 1 po 10ml (0,5%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

79,40

0.1 ml

0,79

50,00

Lista A - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

SIFRA

ATC V V06 V06D V06DX V06DX..

prasak 1 kg Dr Schär GmbH

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka OSTALO OPSTI NUTRIJENSI Ostali nutrijensi Ostali nutrijensi

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

bezglutensko brasno

N002303

INDIKACIJE

V06DX..

bezglutensko brasno Mix B i Mix C brasno

Italija

525,00

-

-

50,00

NAPOMENA

1. Celijacna bolest ( K90.0 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u sluzbi gastroenterologije. Lek se moze propisati u kolicini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.

Lista A1- Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN A A02 A02B A02BA A02BA02 ranitidin

RANSANA RANITIDIN RANISAN film tableta blister, 20 po 150 mg tableta 20 po 150 mg tableta 20 po 150 mg Habit Pharm a.d. Galenika a.d. Zdravlje a.d.

Cena leka Drzava na veliko Cena leka na Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za veliko po leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD DDD ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) LEKOVI ZA POREMEAJE ACIDITETA Lekovi za lecenje peptickog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora

170,20 170,20 170,20 300 mg 300 mg 300 mg 17,02 17,02 17,02

Participacija osiguranog lica

1128680

A02BA02

ranitidin

25% 25% 25%

1128695

A02BA02

ranitidin

1128430

A02BA02

ranitidin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1128621 RANITIDIN RANITIDIN RANITAL RANITAL film tableta film tableta film tableta film tableta

A02BA02

ranitidin

RANITIDIN

film tableta

strip, 20 po 150 mg blister, 20 po 150 mg blister, 30 po 300 mg blister, 20 po 150mg blister, 20 po 300mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

170,20 170,20 510,50 170,20 340,30

300 mg 300 mg 300 mg 300 mg 300 mg

17,02 17,02 17,02 17,02 17,02

25% 25% 25% 25% 25%

1128642

A02BA02

ranitidin

1128641

A02BA02

ranitidin

1128705

A02BA02

ranitidin

1128706

A02BA02

ranitidin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Za lecenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K27; K28 ), 2. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci ( K30 ). Za indikacije pod tackom 1. i 2. nastavak ili produzetak terapije na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste.

Lista A1- Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

FAMOTIDIN 207,90 415,80 FAMOTIDIN film tableta blister, 30 po 40mg Hemofarm a.d. film tableta blister, 30 po 20 mg Hemofarm a.d.

ATC INN A02BA03 famotidin

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

40 mg 40 mg

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka na veliko po DDD

13,86 13,86

Participacija osiguranog lica

25% 25%

1128630

A02BA03

famotidin

1128631

A02BA03

famotidin

Republika Srbija Republika Srbija

1. Za lecenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K27; K28 ), INDIKACIJE 2. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci ( K30 ). NAPOMENA Za indikacije pod tackom 1. i 2. nastavak ili produzetak terapije na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. Inhibitori protonske pumpe A02BC A02BC01 omeprazol

OMEPROL ZEPROM® blister, 14 po 20mg kontejner za tablete, 15 po 20 mg Zdravlje a.d. PharmaSwiss d.o.o. 414,90 387,20 20 mg 20 mg 27,66 27,66 25% 25%

1122460

A02BC01

omeprazol

1122858

A02BC01

omeprazol

gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda

Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ), 2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ), 3. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ), 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ), 5. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).

Za indikacije pod tackom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. Za indikacije pod tackom 4. i 5. nakon perioda lecenja gore navedenog ( 8 nedelja ) nastavak terapije na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste jos 8 NAPOMENA nedelja terapije. A02BC02 pantoprazol

CONTROLOC CONTROLOC NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA film tableta 14 po 20 mg 14 po 40 mg blister, 14 po 20mg blister, 28 po 20mg blister, 14 po 40mg Nycomed GmbH Nemacka Nemacka Slovenija Slovenija Slovenija 293,80 489,20 293,80 587,60 489,20 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 41,97 34,94 41,97 41,97 34,94

1122752

A02BC02

pantoprazol

50% 50% 50% 50% 50%

1122750

A02BC02

pantoprazol

1122915

A02BC02

pantoprazol

1122916

A02BC02

pantoprazol

1122920

A02BC02

pantoprazol

film tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

Nycomed GmbH Krka, Tovarna Zdravil d.d. Krka, Tovarna Zdravil d.d. Krka, Tovarna Zdravil d.d.

Lista A1- Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

NOLPAZA gastrorezistentna tableta blister, 28 po 40mg Slovenija Krka, Tovarna Zdravil d.d. 979,00

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

40 mg

Cena leka na veliko po DDD

34,96

Participacija osiguranog lica 50%

1122921

A02BC02

pantoprazol

1122851

A02BC02 Turska

pantoprazol

PULCET

gastrorezistentna tableta 14 po 40 mg

Nobelfarma Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.

489,20

40 mg

34,94

50%

INDIKACIJE

1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ), 2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ), 3. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ), 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ), 5. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).

Za indikacije pod tackom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. Za indikacije pod tackom 4. i 5. nakon perioda lecenja gore navedenog ( 8 nedelja ) nastavak terapije na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste jos 8 NAPOMENA nedelja terapije. A02BC03 lansoprazol

SABAX SABAX LANSOBEL® LANSOBEL® blister, 14 po 30mg blister, 28 po 15mg bocica, 28 po 15mg bocica, 28 po 30mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. 489,40 587,60 587,60 978,80 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 34,96 41,97 41,97 34,96 50% 50% 50% 50%

1122160

A02BC03

lansoprazol

1122161

A02BC03

lansoprazol

1122910

A02BC03

lansoprazol

1122911

A02BC03

lansoprazol

gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula,tvrda gastrorezistentna kapsula,tvrda

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ), 2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ), 3. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ), 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ), 5. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).

NAPOMENA

Za indikacije pod tackom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. Za indikacije pod tackom 4. i 5. nakon perioda lecenja gore navedenog ( 8 nedelja ) nastavak terapije na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste jos 8 nedelja terapije.

Lista A1- Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

NEXIUM NEXIUM tableta 7 po 40 mg AstraZeneca AB Svedska tableta 7 po 20 mg AstraZeneca AB Svedska 344,00 546,50

ATC INN A02BC05 esomeprazol

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka na veliko po DDD

30 mg 30 mg 73,71 58,55

Participacija osiguranog lica

75% 75%

1122810

A02BC05

esomeprazol

1122811

A02BC05

esomeprazol

INDIKACIJE

1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije ( K22.1; K25; K26; K28 ), 2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ), 3. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1;K25.2 ), 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 8 nedelja terapije ( K21 ), 5. Dispepsija -terapija do 8 nedelja u toku 12 meseci( K30 ).

NAPOMENA A02BX A02BX05

BICIT HP film tableta blister, 40 po 300mg

Za indikacije pod tackom 1. i 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. Za indikacije pod tackom 4. i 5. nakon perioda lecenja gore navedenog ( 8 nedelja ) nastavak terapije na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste jos 8 nedelja terapije. Ostali lekovi za lecenje peptickog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa bizmut subcitrat

Hemofarm a.d. Republika Srbija 595,60 0,48 gr 23,82 25%

1122805

A02BX05

bizmut - subcitrat

Ponovno lecenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike ( K22.1; K25; K26; K28 ). INDIKACIJE NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste. A05 TERAPIJA BOLESTI ZUCNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE A05A Terapija bolesti zucnih puteva A05AA Preparati zucnih kiselina A05AA02 ursodeoksiholna kiselina

URSOFALK URSOFALK kapsula kapsula 100 po 250 mg 50 po 250 mg Nemacka Nemacka 2.667,20 1.334,00 0.75 gr 0,75 g 80,02 80,04 25% 25%

1127177

A05AA02

1127176

A05AA02

ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina

Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74.3 ), 2. Primarni sklerozirajui holangitis( K83.0 ). Za indikaciju pod tackom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

Lista A1- Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

A07 A07E A07EC A07EC02

SALOFALK 10 po 500 mg 50 po 250 mg 100 po 250 mg 50 po 500 mg 100 po 500 mg SALOFALK 250 SALOFALK 250 SALOFALK 500 SALOFALK 500 tableta tableta tableta tableta supozitorija Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka

mesalazin

ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Intestinalni antiinflamatorni lekovi Aminosalicilna kiselina i slicni preparati

585,00 863,00 1.726,00 1.304,90 2.609,70 1.5 gr 1.5 gr 1.5 gr 1.5 gr 1.5 gr 175,50 103,56 103,56 78,29 78,29 50% 50% 50% 50% 50%

5129472

A07EC02

mesalazin

1129470

A07EC02

mesalazin

1129471

A07EC02

mesalazin

1129474

A07EC02

mesalazin

1129475

A07EC02

mesalazin

Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH

1129110

A07EC02

mesalazin

ASACOL

gastrorezistentna tableta

blister, 100 po 400mg

Lek Farmacevtska Druzba D.D. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Svajcarska

Slovenija

2.094,30

1.5 gr

78,54

50%

1129130

A07EC02

mesalazin

PENTASA

tableta sa produzenim oslobaanjem

blister, 100 po 500mg

Ferring International Center SA

Svajcarska

2.609,70

1.5 gr

78,29

50%

5129131

A07EC02

mesalazin

PENTASA

supozitorija

blister, 28 po 1g

Ferring International Center SA

Svajcarska

3.275,90

1.5 gr

175,49

50%

INDIKACIJE

NAPOMENA

1. Crohnova bolesti ( K50 ), 2. Ulcerozni kolitis ( K51 ). Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tackom 1. i 2. na osnovu misljenja gastroenterologa ili interniste u slucaju neuspesnosti lecenja sulfasalazinskim preparatima.

Lista A1- Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN A09 A09A A09AA A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin)

oblozena tableta 50 po 125 mg Galenika a.d.

Zastieno ime leka FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DIGESTIVI, UKLJUCUJUI ENZIMSKE PREPARATE Digestivi, ukljucujui enzime Preparati sa enzimima

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

1121140

A09AA02

amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) PANKREATIN

Republika Srbija

119,60

-

-

50%

1121100 oblozena tableta

A09AA02

amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) FESTAL N

20 po 192 mg (4500FIPj+6000FIPj+ 300FIPj)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

A10 A10B A10BB A10BB09 gliklazid

DIAPREL MR tableta

LEKOVI KOJI SE UPOTRBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI ) Oralni antidijabetici (Lekovi koji snizavaju glukozu u krvi) Sulfonamidi, derivati sulfonilureje

84,70

-

-

50%

1042062

A10BB09

gliklazid

60 po 30 mg

Les Laboratories Servier

Francuska

674,20

-

-

75%

Lista A1-Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC B B01 B01A B01AA

INN

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTITROMBOTICKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Antitromboticka sredstva (antikoagulansi) Antagonisti vitamina K

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

B01AA07 acenokumarol

SINKUM 4 tableta 20 po 4 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija

1063220

B01AA07

acenokumarol

B01AC B01AC04 klopidogrel

PLAVIX film tableta 28 po 75 mg

Inhibitori agregacije trombocita, iskljucujui heparin

Sanofi - Synthelabo Group Francuska

101,10

5 mg

6,32

45%

1068220

B01AC04

klopidogrel

1.465,50

75 mg

52,34

20%

1068502 ANTIAGREX® ROZAK CLOPIGAL® CLOPIGAL® film tableta film tableta film tableta film tableta

B01AC04

klopidogrel

ZYLLT

film tableta

Slaviamed d.o.o. Srbija u saradnji sa Krka Tovarna blister, 28 po 75 mg Zdravili,D.D.Slovenija blister, 28 po 75mg blister, 30 po 75mg blister,28 po 75mg blister,56 po 75mg Zdravlje a.d. Habit pharm a.d. Galenika a.d. Galenika a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1.465,50 1.465,50 1.570,20 1.465,50 2.931,00

75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg

52,34 52,34 52,34 52,34 52,34

20% 20% 20% 20% 20%

1068221

B01AC04

klopidogrel

1068222

B01AC04

klopidogrel

1068239

B01AC04

klopidogrel

1068238

B01AC04

klopidogrel

NAPOMENA

1. Kod pacijenata posle neposredno ugraenog grafta i stenta do 12 meseci na osnovu misljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali dva ili vise vaskularna dogaaja ),a na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Grupa C.Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za ATC INN leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) C C01 TERAPIJA BOLESTI SRCA Vazodilatatori u terapiji bolesti srca C01D Organski nitrati C01DA C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7102621

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROLINGUAL sublingvalni sprej

boca sa pumpom za doziranje,12.2ml/200 doza (0.4mg/doza)

G.Pohl-Boskamp GMBH&CO.KG

Nemacka

505,90

2,5 mg

15,81

75%

C03 C03B C03BA C03BA11

INDAPRES SR tableta sa produzenim oslobaanjem blister, 30 po 1,5mg

indapamid

DIURETICI Slabi diuretici, iskljucujui tiazide Sulfonamidski diuretici, monokomponentni

1103046

C03BA11

Indapamid

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

C07 C07A C07AA C07AA07 sotalol

DAROB MITE tableta

BLOKATORI BETA ADRENERGICKIH RECEPTORA Beta adrenergicki blokatori Beta adrenergicki blokatori, neselektivni

255,30

2.5 mg

14,18

75%

1107018

C07AA07

sotalol

50 po 80 mg

Abbott Laboratories S.A.

Svajcarska

390,10

0,16 g

15,60

50%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Poremeaj ritma srca ( I47; I48; I49 ) Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1- Grupa C.Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN C07AG C07AG02 karvedilol

KARVILEKS MILENOL MILENOL KARVEDILOL KARVEDILOL DILATREND DILATREND tableta 28 po 25 mg tableta 28 po 12.5 mg tableta 30 po 25 mg tableta 30 po 12.5 mg Habit Pharm a.d. Habit Pharm a.d. F.Hoffmann-La Roche Ltd F.Hoffmann-La Roche Ltd tableta 28 po 25 mg Hemofarm a.d. tableta 28 po 12.5 mg Hemofarm a.d. tableta blister, 30 po 12.5 mg Zdravlje a.d.

Zastieno ime leka FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Blokatori alfa i beta adrenergickih receptora

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1107625

C07AG02

karvedilol

301,20 281,10 392,00 301,20 420,00

37.5 mg 37.5 mg 37.5 mg 37.5 mg 37.5 mg

30,12 30,12 21,00 30,12 21,00

50% 50% 50% 50% 50%

1107660

C07AG02

karvedilol

1107661

C07AG02

karvedilol

1107641

C07AG02

karvedilol

1107642

C07AG02

karvedilol

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Svajcarska Svajcarska

1107621

C07AG02

karvedilol

281,10 392,00

37.5 mg 37.5 mg

30,12 21,00

50% 50%

1107622

C07AG02

karvedilol

INDIKACIJE

1. Arterijska hipertenzija ( I 10; I12; I13; I15 ) LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Inhibitori angiotenzin konvertujueg enzima (ACE), monokomponentni Inhibitori ACE, monokomponentni

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja interniste.

C09

C09A

C09AA C09AA04 perindopril

PREXANIL PREXANIL tableta tableta

1103860

C09AA04

perindopril

30 po 4 mg 30 po 8 mg

Les Laboratories Servier Les Laboratories Servier

Francuska Francuska

865,50 1.669,70

4 mg 4 mg

28,85 27,83

50% 50%

1103861

C09AA04

perindopril

INDIKACIJE

1. Angina pektoris ( I 20 ), 2. Bolest srca uzrokovana hipertenzijom ( I 11 ), 3. Srcana insuficijencija ( I 50 ).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja interniste.

Lista A1- Grupa C.Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

C09AA06 kvinapril

HEMOKVIN HEMOKVIN film tableta blister, 20 po 20 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija film tableta blister, 20 po 10mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 228,50 369,10 15 mg 15 mg 17,14 13,84 25% 25%

1103731

C09AA06

kvinapril

1103732

C09AA06

kvinapril

C09AA09 fosinopril

MONOPRIL tableta 28 po 10 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 320,00

1103810

C09AA09

fosinopril

C09C C09CA C09CA01 losartan

ERYNORM ERYNORM LOSARTAN LOSAR® film tableta film tableta blister, 28 po 50 mg blister,30 po 50mg film tableta blister, 28 po 100 mg film tableta blister, 28 po 50mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Ni Medic d.o.o. Galenika AD

Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni

15 mg

17,14

25%

1103150

C09CA01

losartan

Republika Srbija Republika Srbija Srbija Republika Srbija

544,00 1.088,00 544,00 582,90

50 mg 50 mg 50 mg 50 mg

19,43 19,43 19,43 19,43

50% 50% 50% 50%

1103151

C09CA01

losartan

1103899

C09CA01

losartan

1103594

C09CA01

losartan

NAPOMENA Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste. C09CA03 valsartan

VALSACOR VALSACOR DIOVAN DIOVAN film tableta film tableta film tableta film tableta 28 po 80 mg 28 po 160 mg blister, 28 po 80mg blister, 28 po 160mg

1103446

C09CA03

valsartan

Slovenija Slovenija Spanija Spanija

544,00 1.088,00 544,00 1.088,00

80 mg 80 mg 80 mg 80 mg

19,43 19,43 19,43 19,43

50% 50% 50% 50%

1103445

C09CA03

valsartan

1103798

C09CA03

valsartan

1103799

C09CA03

valsartan

Krka Tovarna Zdravil, D.D. Krka Tovarna Zdravil, D.D. Novartis Farmaceutica S.A. Novartis Farmaceutica S.A.

NAPOMENA

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1- Grupa C.Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN C09CA07 telmisartan

MICARDIS tableta 28 po 80 mg Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG Nemacka

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1103891

C09CA07

telmisartan

1.088,00

40 mg

19,43

50%

NAPOMENA C10 C10A C10AA

Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste. SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI ) Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida Inhibitori HMG CoA reduktaze

C10AA01 simvastatin

CHOLIPAM CHOLIPAM ZOCOR ZOCOR ZOCOR SIMVASTATIN SIMVASTATIN film tablete film tablete film tableta film tableta film tableta film tableta 20 po 20mg 28 po 10 mg 28 po 20 mg 28 po 40 mg 28 po 10 mg 28 po 20 mg film tableta 20 po 10mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Merck Sharp and Dohme Merck Sharp and Dohme Merck Sharp and Dohme Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Holandija Holandija Holandija Republika Srbija Republika Srbija 166,40 315,70 233,00 442,00 845,00 233,00 442,00 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 24,96 23,68 24,96 23,68 22,63 24,96 23,68 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

1104510

C10AA01

simvastatin

1104511

C10AA01

simvastatin

1104440

C10AA01

simvastatin

1104441

C10AA01

simvastatin

1104445

C10AA01

simvastatin

1104613

C10AA01

simvastatin

1104614

C10AA01

simvastatin

Lista A1- Grupa C.Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

SIMVABEL® SIMVABEL® SIMVABEL® film tableta blister, 28 po 40mg Zdravlje A.D. film tableta blister, 28 po 20mg Zdravlje A.D. Republika Srbija Republika Srbija film tableta blister, 28 po 10mg Zdravlje A.D. Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

233,00 442,00 845,00

DDD

30 mg 30 mg 30 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

24,96 23,68 22,63 60% 60% 60%

1104710

C10AA01

simvastatin

1104711

C10AA01

simvastatin

1104712

C10AA01

simvastatin

INDIKACIJE

1. Akutni infarkta miokarda ( I 21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I 63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. C1003 pravastatin

PravaCor® PRALIP® tableta tableta tableta tableta tableta PRALIP® PravaCor® PRAVAPRES® PRAVAPRES® blister, 30 po 20mg blister, 30 po 40mg blister, 30 po 40mg blister, 30 po 10mg blister, 30 po 20mg tableta 30 po 20 mg PharmaSwiss d.o.o. Lek Farmacevtska Druzba d.d. Lek Farmacevtska Druzba d.d. PharmaSwiss D.o.o. Sopharma PLC Sopharma PLC Republika Srbija Slovenija Slovenija Republika Srbija Bugarska Bugarska 431,70 431,70 832,50 832,50 300,00 431,70 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 21,59 21,59 20,81 20,81 30,00 21,59 60% 60% 60% 60% 60% 60%

1104482

C1003

pravastatin

1104485

C10AA03

pravastatin

1104486

C10AA03

pravastatin

1104483

C10AA03

pravastatin

1104453

C10AA03

pravastatin

1104454

C10AA03

pravastatin

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Akutni infarkta miokarda ( I 21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I 63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1- Grupa C.Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

C10AA05 atorvastatin

SORTIS SORTIS SORTIS SORTIS TULIP TULIP ATACOR ATACOR ATACOR film tableta film tableta film tableta blister, 30 po 10 mg blister, 30 po 20 mg blister, 30 po 40 mg film tableta blister, 30 po 20mg film tableta blister, 30 po 10mg film tableta 30 po 80 mg film tableta 30 po 40 mg Goedecke GmbH Goedecke GmbH Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. film tableta 30 po 20mg Goedecke GmbH film tableta 30 po 10mg Goedecke GmbH Nemacka Nemacka Nemacka 589,00 958,00 1.454,00 2.630,00 589,00 958,00 589,00 958,00 1.454,00 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 39,27 31,93 24,23 21,92 39,27 31,93 39,27 31,93 24,23 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

1104460

C10AA05

atorvastatin

1104462

C10AA05

atorvastatin

1104464

C10AA05

atorvastatin

1104465

C10AA05

atorvastatin

1104601

C10AA05

atorvastatin

1104600

C10AA05

atorvastatin

1104125

C10AA05

atorvastatin

1104126

C10AA05

atorvastatin

1104127

C10AA05

atorvastatin

Nemacka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1. Akutni infarkta miokarda ( I 21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda. INDIKACIJE 2. Infarkt mozga ( I 63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. Fibrati C10AB C10AB05 fenofibrat

FENOLIP kapsula blister, 30 po 160 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 457,30 0,2 g 19,05 25%

1104232

C10AB05

fenofibrat

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja interniste ako nakon tromesecne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l. Lek se skida sa Liste lekova 30. aprila 2010. godine

Lista A1- Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta,a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

INN

ATC D D05 D05A D05AX D05AX05

ZORAC gel 15 g 0,05% Pierre Fabre Medicament Production

tazaroten

Cena leka Drzava na veliko Cena leka Participacija Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za na veliko osiguranog leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD po DDD lica KOZA I POTKOZNO TKIVO - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI KOZE I POTKOZNOG TKIVA(DERMATICI) LEKOVI ZA LECENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) Antipsorijatici za lokalnu primenu Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu

4155571

D05AX05

tazaroten

Francuska

545,50

Francuska 638,90

-

50%

4155570

D05AX05

tazaroten

ZORAC

gel

15 g 0,1%

Pierre Fabre Medicament Production

50%

INDIKACIJE NAPOMENA D06 D06A D06AX D06AX01

STANICID mast

1. Psoriasis vulgaris ( L40.0) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa. ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOSKU PRIMENU Antibiotici za lokalnu primenu Ostali antibiotici za lokalnu primenu fusidinska kiselina

tuba, 1 po 10 g (2%) Hemofarm a.d. Republika Srbija 210,30

4150023

D06AX01

fusidinska kiselina

-

-

50%

Lista A1- Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta,a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN D07 D07A D07AB D07AB10 alklometazon dipropionat

AFLODERM AFLODERM mast 20 g (0.5mg/1g) krema 20 g (0.5mg/1g) Belupo Lijekovi i Kozmetika d.d. Belupo Lijekovi i Kozmetika d.d. Hrvatska Hrvatska

Zastieno ime leka FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOSKI PREPARATI Kortikosteroidi, monokomponentni Kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II)

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4152104

D07AB10

alklometazon dipropionat

225,00 225,00

-

-

50% 50%

4152100

D07AB10

alklometazon dipropionat

D09 D09A D09AA D09AA02 fusidinska kiselina

STANICID impregnirana kompresa aluminijumska folija, 10 po 30mg

LEKOVITI ZAVOJI Lekoviti zavoji Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima

9150024

D09AA02

fusidinska kiselina

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

231,40

-

-

50%

D11 D11A D11AX

OSTALI DERMATOLOSKI PREPAARATI Ostali dermatolski preparati Ostali dermatolski preparati

D11AX15

ELIDEL krema

pimekrolimus

1 po 15 g (1%)

4159350

D11AX15

pimekrolimus

Novartis Pharma Services Inc.

Nemacka

1.339,80

-

-

50%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Atopijski dermatitis ( L20 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A1- Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL GINEKOLOSKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Antiinfektivi i antiseptici, iskljucujui kombinacija sa kortikosteroidima Antibiotici

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

G01 G01A G01AA

G

GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LECENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)

G01AA51

nistatin, neomicin, polimiksin B

POLYGYNAX Innothera Chouzy vaginalna kapsula, meka blister, 1 po 6 (100000ij+35000ij+35 000ij)

6137311

G01AA51

nistatin, neomicin, polimiksin B

Francuska

247,60

-

-

50%

6137312

G01AA51

nistatin, neomicin, polimiksin b POLYGYNAX

vaginalna kapsula, meka

blister, 1 po 12 (100000i.j. + 35000i.j. + 35000i.j.)

Innothera Chouzy

Francuska

495,20

-

-

50%

INDIKACIJE

1. Vaginalna infekcija ( N76 ). Derivati imidazola

3 po 150 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa.

NAPOMENA G01AF G01AF05

ECALIN vagitorija

ekonazol

6137320

INDIKACIJE NAPOMENA

G01AF05

ekonazol

1. Vaginalna infekcija ( N76 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa.

218,00

0.1 gr

48,44

50%

G01AF12

LOMEXIN vaginalna kapsula

fentikonazol nitrat

1 po 600 mg Catalent Italy S.P.A. Italija 274,80 0,1 g 45,80 50%

6137510

G01AF12

fentikonazol nitrat

INDIKACIJE NAPOMENA G03 G03A G03AA

1. Vaginalna infekcija ( N76 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa. POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije

Lista A1- Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

MERCILON NOVYNETTE film tableta blister, 1 po 21 (0,02mg + 0,15mg) Gedeon Richter PLC tableta 1 po 21 (0,02 mg + 0,15 mg) N.V.Organon Holandija Maarska

ATC G03AA09

INN

Zastieno ime leka FO

1135231

G03AA09

etinilestradiol, dezogestrel

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka etinilestradiol, dezogestrel

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

75% 324,90 324,90 75%

1135232

INDIKACIJE NAPOMENA

G03AA09

etinilestradiol, dezogestrel

1. Hormonska kontracepcija ( Z 30 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa.

G03AA10 etinilestradiol, gestoden

LOGEST oblozena tableta 1 po 21 (0,02 mg + 0,75 mg)

1135270

INDIKACIJE NAPOMENA

G03AA10

etinilestradiol, gestoden

Delpharm Lille SAS

Francuska

1. Hormonska kontracepcija ( Z 30 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa.

436,70

-

-

75%

G03AA12 drospirenon,etinilestradiol

film tableta 21 po (3 mg+0,03 mg) Schering A.G. Nemacka 680,20 75%

1135276

G03AA12

drospirenon,etinilestr adiol YASMIN

1135277

INDIKACIJE 1. Hormonska kontracepcija ( Z 30 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. Estrogeni G03C G03CA prirodni i polusintetski estrogeni, monokomponentni G03CA03 estradiol

G03AA12

drospirenon, etinilestradiol YAZ film tableta

blister, 28 po (3mg+0,02mg) (24+4placebo)

Schering GMBH&CO. Produktions KG

Nemacka

725,10

-

-

75%

6137205

G03CA03

estradiol

VAGIFEM

vaginalna tableta

aplikator u blisteru,15 po 25 mcg

Novo Nordisk A/S

Danska

725,10

25 mcg

48,34

10%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa.

Lista A1- Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL Gestageni Derivati pregnadiena

DUPHASTON® film tableta blister, 20 po 10mg Solvay Biologicals B.V. Holandija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

G03D G03DB G03DB01 didrogesteron

1048293

G03DB01

didrogesteron

381,60

INDIKACIJE 1. Menopauza ( N 95 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. Derivati estrena G03DC G03DC05 tibolon

LIVIAL tableta 28 po 2,5 mg N.V.Organon Holandija 1.400,70

10 mg

19,08

25%

1049210

INDIKACIJE NAPOMENA G03F G03FA G03FA01

film tableta film tableta kontejner za tablete 28 po (0,5mg+1mg) kontejner za tablete 28 po (1mg+2mg)

G03DC05

tibolon

1. Menopauza ( N 95 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. Gestageni i estrogeni u kombinaciji Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije noretisteron, estradiol

Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S Danska Danska

2,5 mg

50,03

75%

1048146

G03FA01

noretisteron, estradiol ACTIVELLE

560,30 622,70

-

-

10% 10%

1048145

INDIKACIJE NAPOMENA G03FA17

film tableta

G03FA01

noretisteron, estradiol KLIOGEST

1. Menopauza ( N 95 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. drospirenon, estradiol

28 po (2mg +1mg) Schering A.G. Nemacka

1048790

G03FA17

drospirenon, estradiol ANGELIQ

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Menopauza ( N 95 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa.

1.195,40

50%

Lista A1- Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL Gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

G03FB G03FB05

estradiol, noretisteron

1048140

INDIKACIJE 1. Menopauza ( N 95 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. Antiandrogeni G03H Antiandrogeni i estrogeni G03HB G03HB01 ciproteron acetat, etinilestradiol

DIANE ­ 35 tableta 1 po 21 mg (2mg + 0.035 mg) Schering GMBH&CO. Produktions KG Nemacka

G03FB05

noretisteron, estradiol TRISEQUENS

film tableta

kontejner za tablete, 28 po (1mg+2mg+2mg+1m g) Novo Nordisk A/S

Danska

526,10

-

-

10%

1048176

G03HB01

ciproteron acetate + etinil estradiol

380,20

-

-

15%

1. Idiopatski hirzutizam ( L68 ).Kod zena generativne dobi uz dismenoreju, INDIKACIJE 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju ( L70 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. G03HB01 estradiol valeat, ciproteron acetate

CLIMEN tableta 1 po 21 Schering S.A. Francuska 526,90 10%

1048720

G03HB01

ciproteron,estradiol

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Menopauza ( N 95 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa.

Lista A1- Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN G03X G03XA G03XA01 danazol

DANAZOL tableta 100 po 200 mg Polfarmex S.A Poljska 3.559,40

Zastieno ime leka FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Ostali polni hormoni i modulatori genitalnog sistema Antigonadotropini i slicni lekovi DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1049125

G03XA01

danazol

0,6 gr

106,78

25%

INDIKACIJE 1. Endometrioza ( N 80 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. NAPOMENA UROLOSKI LEKOVI G04 Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate G04C Antagonisti alfa adrenoreceptora G04CA G04CA02 tamsulosin

1134230

G04CA02

tamsulosin blister, 30 po 0.4mg

TAMSOL

kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

667,00

0,4 mg

22,23

10%

1134240

G04CA02

tamsulosin

BETAMSAL

kapsula sa modifikovanim oslobaanjem, tvrda blister, 30 po 0,4mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

667,00

0,4 mg

22,23

10%

INDIKACIJE

1. Benigna hiperplazija prostate ( N40 ). Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze

28 po 5 mg Merck Sharp and Dohme Holandija

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja urologa. G04CB G04CB01 finasterid

PROSCAR tableta

1134205

G04CB01

finasterid

891,70

5 mg

31,85

30%

1134220 FINASTERID SANDOZ®

G04CB01

finasterid

ZERLON

film tableta

30 po 5 mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija

955,00

5 mg

31,83

30%

1134225

G04CB01

finasterid

film tableta

blister, 30 po 5mg

Lek farmacevtska druzba d.d.,Slovenija

Slovenija

955,00

5 mg

31,83

30%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Benigna hiperplazija prostate ( N40 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja urologa.

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

INN

Zastieno ime leka

ATC J J01 J01CR J01CR02

PANKLAV film tableta bocica staklena, 15 po 375mg (250mg + 125mg) Hemofarm a.d.

amoksicilin, klavulanska kiselina

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Kombinacije penicilina, ukljucujui i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze

Republika Srbija

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1021600

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

414,10

1 gr

110,43

25%

1021601

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV film tableta

bocica staklena, 20 po 625mg (500mg + 125mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

678,40

1 gr

67,84

25%

1021607 film tableta film tableta

J01CR02

film tableta

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

777,40 531,30 339,20

1 gr 1 gr 1 gr

63,46 60,72 67,84

25% 25% 25%

1021567

J01CR02

1021566

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina amoksicilin, klavulanska kiselina amoksicilin, klavulanska kiselina PANKLAV 2X AMOKSIKLAV LEK 2X AMOKSIKLAV LEK 2X

teglica, 14 po 1000mg (875mg + 125mg) blister, 10 po (875mg + 125mg) blister, 10 po (500mg + 125mg)

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1021632

J01CR02

amoksicilin, klavulonska kiselina AUGMENTIN film tableta

14 po (875mg + 125mg)

SmithKline Beecham pharmaceuticals Velika Britanija

777,40

1g

63,46

25%

INDIKACIJE

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC J01D J01DB J01DB05

GALADROX kapsula 12 po 500mg Galenika a.d. Republika Srbija

INN

Zastieno ime leka FO

cefadroksil

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi Cefalosporini, I generacija

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1321905

JO1DB05

cefadroksil

289,30

2 gr

96,43

25%

INDIKACIJE NAPOMENA J01DC J01DC02

XORIMAX XORIMAX CEROXIM CEROXIM tableta tableta oblozena tableta blister, 10 po 500mg blister, 10 po 250mg blister, 10 po 500mg oblozena tableta blister, 10 po 250mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ) 2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 ) 4. Infekcije uzrokovane uzrocnicima koji ne reagauju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H.influenze,proteus ). Za indikaciju pod tackom 4. potrebno je naznaciti na poleini recepta. Cefalosporini, II generacija cefuroksim

373,20 640,30 Medico Uno d.o.o. Medico Uno d.o.o. 373,20 640,30 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 74,64 64,03 74,64 64,03 25% 25% 25% 25%

1321501

J01DC02

cefuroksim

1321502

J01DC02

cefuroksim

1321976

J01DC02

cefuroksim

1321977

J01DC02

cefuroksim

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE J01DC10

CEFZIL tableta

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15 ), 2. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokrane besike i mokranih puteva ( N30; N34 ). cefprozil monohidrat

10 po 500 mg Bristol Myers - Squibb Italija 1.232,80 1 gr 246,56 50%

1321950

J01DC10

cefprozil monohidrat

INDIKACIJE

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42 ), 2. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokrane besike i mokranih puteva ( N30; N34 ).

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC J01DD J01DD08

PANCEF film tableta 10 po 400 mg Alkaloid a.d.

INN

Zastieno ime leka FO

cefiksim

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Cefalosporini, III generacija

Republika Makedonija

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1321620

J01DD08

cefiksim

1.373,50

0,4 gr

137,35

25%

INDIKACIJE J01F J01FA J01FA06

ROXIMISAN RUNAC tableta film tableta blister, 10 po 150 mg 10 po 150 mg

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15 ;J20; J32;J40; J41; J42; ), 2. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ), 3. Urinarne infekcije ( N00; N10; N30; N34 ), 4. Infekcija gonokokom ( A54.0 ). Makrolidi, linkozamidi i streptogramini Makrolidi roksitromicin

Slaviamed D.o.o. Jugoremedija a.d.

1325300

J01FA06

roksitromicin

323,40 323,40

0.3 gr 0.3 gr

64,68 64,68

25% 25%

1325200

J01FA06

roksitromicin

Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32;J40; J41-J42 ), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzrocnikom Campylobacter ( A04.5 ), 3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ), 4. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 5. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 6. Infekcije mokranih puteva ( N34 ), 7. Infekcije sa gram pozitivnim uzrocnicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin.

NAPOMENA

Za indikaciju pod tackom 7. potrebno je naznaciti na poleini recepta.

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

CLATHROCYN 343,10 736,70 343,10 736,70 CLATHROCYN ZYMBAKTAR ZYMBAKTAR film tableta 14 po 500 mg Hemofarm AD film tableta 14 po 250 mg Hemofarm AD film tableta 14 po 500 mg Hemofarm a.d. film tableta 14 po 250 mg Hemofarm a.d.

ATC J01FA09

INN klaritromicin

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

0.5 gr 0.5 gr 0.5 gr 0.5 gr

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

49,01 52,62 49,01 52,62 25% 25% 25% 25%

1325620

J01FA09

klaritromicin

1325621

J01FA09

klaritromicin

1325056

J01FA09

klaritromicin

1325055

J01FA09

klaritromicin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1325525

J01FA09

klaritromicin

KLACID®

film tableta

Ni Medic d.o.o.,Srbija u saradnji sa Abbott Laboratories blister, 14 po 500mg Limited,USA

Republika Srbija

736,70

0.5 gr

52,62

25%

1325527

J01FA09

klaritromicin

KLACID® MR

film tableta sa modifikovanim oslobaanjem

Ni Medic d.o.o.,Srbija u saradnji sa Abbott Laboratories blister, 7 po 500mg Limited,USA

Republika Srbija

368,40

0.5 gr

52,63

25%

INDIKACIJE J01FA10

HEMOMYCIN HEMOMYCIN® SUMAMED®kapsule film tableta kapsula, tvrda kapsula, tvrda

1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije zeluca i dvanaestopalacnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ). azitromicin

blister, 6 po 250mg blister, 3 po 500mg blister, 6 po 250mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Pliva Hrvatska d.o.o.

1325480

J01FA10

azitromicin

540,80 540,80 Hrvatska 500,00

0.3 gr 0.3 gr 0,3 g

108,16 108,16 100,00

25% 25% 25%

1325482

J01FA10

azitromicin

Republika Srbija Republika Srbija

1325470

J01FA10

azitromicin

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ), 2. Veliki kasalj ( A37 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65, H66 ), 4. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 5. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ), 6. Negonokokni uretritis ( N34.1 ), 7. Cervicitis ( N72 ).

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC J01FF J01FF01

CLINDAMYCIN-MIP CLINDAMYCIN-MIP CLINDAMYCIN-MIP film tableta blister, 30 po 600 mg film tableta blister, 12 po 600 mg film tableta blister, 12 po 300 mg Nemacka Nemacka Nemacka

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka Linkozamidi

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

klindamicin

1326226

J01FF01

klindamicin

201,50 379,40 948,30

1.2 gr 1.2 gr 1.2 gr

67,17 63,23 63,22

25% 25% 25%

1326228

J01FF01

klindamicin

1326222

J01FF01

klindamicin

Chephasaar Chem.Pharm. Chephasaar Chem.Pharm. Chephasaar Chem.Pharm.

J02 J02A J02AC J02AC01

FLUCONAL FLUCONAL FLUKONAZOL FLUKONAZOL DIFLUCAN DIFLUCAN kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula kapsula 1 po 150 mg 7 po 50 mg blister, 7 po 50 mg blister, 1 po 150 mg blister, 7 po 50mg blister, 1 po 150mg

flukonazol

ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Derivati triazola

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Pfizer PGM Pfizer PGM

1327356

J02AC01

flukonazol

278,90 695,30 695,30 278,90 Francuska Francuska 695,30 278,90

0.2 gr 0.2 gr 0.2 gr 0.2 gr 0.2 gr 0.2 gr

371,87 397,31 397,31 371,87 397,31 371,87

50% 50% 50% 50% 50% 50%

1327355

J02AC01

flukonazol

1327200

J02AC01

flukonazol

1327203

J02AC01

flukonazol

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1327311

J02AC01

flukonazol

1327310

J02AC01

flukonazol

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja infektologa ili hematologa ili ginekologa.

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC J02AC02

KANAZOL® PROKANAZOL PROKANAZOL kapsula, tvrda blister, 28 po 100 mg kapsula, tvrda blister, 14 po 100 mg kapsula, tvrda kontejner plasticni,10 po 100 mg Slaviamed d.o.o. Liconsa S.A. Liconsa S.A.

INN itrakonazol

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1327402

J02AC02

itrakonazol

Republika Srbija Spanija Spanija

796,60 1.115,20 2.230,50

0.2 gr 0.2 gr 0.2 gr

159,32 159,31 159,32

25% 25% 25%

1327481

J02AC02

itrakonazol

1327482

J02AC02

itrakonazol

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ), 2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije ( B35.0 ), 4. Pityriasis versicolor ( B 36.0 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja deramatologa.

Lista A1 - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

INN

Zastieno ime leka FO

ATC L L02 L02B L02BB03

CASODEX CASODEX® BICADEX film tableta film tableta blister, 28 po 150mg blister, 28 po 50mg film tableta 28 po 50 mg

bikalutamid

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ENDOKRINOLOSKA TERAPIJA Hormonski antagonisti i srodni lekovi

Velika Britanija 5.487,50 12.953,10 5.487,50

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1037075

L02BB03

bikalutamid

50 mg 50 mg 50 mg

195,98 154,20 195,98

25% 25% 25%

1037079

L02BB03

bikalutamid

Astra Zeneca UK Limited AstraZeneca UK Limited

1037076

L02BB03

bikalutamid

Velika Britanija Republika PharmaSwiss d.o.o. Srbija

INDIKACIJE

1. Lek se primenjuje kao monoterapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate ( C61 ), 2. Lek se primenjuje kod recidiva bolesti nakon ucinjene radikalne prostatektomije ( C61 ), 3. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN M M01 M01A M01AB M01AB05 diklofenak

RAPTEN DUO DICLOFENAC DUO DICLORAPID DICLORAPID gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 30 po 75 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 20 po 75 mg kapsula 30 po 75 mg tableta blister, 30 po 75mg Hemofarm a.d. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje MISINO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MISINO-KOSTNOG SISTEMA) ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi Derivati siretne kiseline i srodne supstance

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1162487

M01AB05

diklofenak

299,70 299,70 182,80 210,80

0,1 gr 0.1 gr 0,1 g 0,1 g

13,32 13,32 12,19 9,37

75% 75% 75% 75%

1162207

M01AB05

diklofenak

1162246

M01AB05

diklofenak

1162245

M01AB05

diklofenak

1162403 RAPTEN-K DIKLOFENAK DIKLOFEN DIKLOFENAK Forte tableta film tableta forte film tableta oblozena tableta

M01AB05

diklofenak

DICLOFENAC DUOHABIT PHARM

kapsula sa modifikovanim oslobaanjem, tvrda

blister, 30 po 75mg blister, 10 po 50mg blister, 20 po 50mg 20 po 50 mg 20 po 50 mg

Habit pharm a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Galenika a.d. Jugoremedija a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

299,70 50,40 64,40 64,40 64,40

0,1 g 0.1 gr 0.1 gr 0.1 gr 0,1 gr

13,32 10,08 6,44 6,44 6,44

75% 85% 75% 75% 75%

1162485

M01AB05

diklofenak

1162190

M01AB05

diklofenak

1162441

M01AB05

diklofenak

1162645

M01AB05

diklofenak

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

DIKLOFENAK DIKLOFEN DIKLOFENAK Retard DIKLOFEN DIKLOFENAK DIKLOFENAK supozitorija 10 po 100 mg supozitorija 10 po 50 mg Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. supozitorija 10 po 50 mg Galenika a.d. film tableta retard 20 po 100 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija tableta retard 20 po 100 mg Galenika a.d. Republika Srbija tableta retard 20 po 100 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 136,50 136,50 136,50 77,80 77,80 149,50

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

0.1 gr 0.1 gr 0,1 gr 0.1 gr 0,1 gr 0,1 gr

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

6,83 6,83 6,83 15,56 15,56 14,95 75% 75% 75% 75% 75% 75%

1162193

M01AB05

diklofenak

1162442

M01AB05

diklofenak

1162646

M01AB05

diklofenak

5162445

M01AB05

diklofenak

5162648

M01AB05

diklofenak

5162649

M01AB05

diklofenak

M01AB15 ketorolak

ZODOL film tableta 10 po 10 mg Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija

1162520

M01AB15

ketorolak

M01AC M01AC06 meloksikam

MOVALIS MELOKSIKAM MELOKSIKAM MELOXAN tableta tableta tableta tableta 20 po 15 mg 20 po 7,5 mg 20 po 15 mg blister,30 po 15mg

Oksikami

392,70

30 mg

117,81

75%

1161021

M01AC06

meloksikam

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Ni Medic d.o.o. Ni Medic d.o.o. Pharmanova d.o.o.

Grcka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

212,00 106,00 212,00 318,00

15 mg 15 mg 15 mg 15 mg

10,60 10,60 10,60 10,60

25% 40% 25% 25%

1161300

M01AC06

meloksikam

1161301

M01AC06

meloksikam

1161108

M01AC06

meloksikam

M01AE M01AE01 ibuprofen

BRUFEN film tableta

Derivati propionske kiseline

1162031

M01AE01

ibuprofen

blister, 30 po 400 mg

Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG

Republika Srbija

121,30

1.2 gr

12,13

75%

1162032

M01AE01

ibuprofen

BRUFEN

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG

Republika Srbija

174,00

1.2 gr

11,60

75%

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

IBUPROFEN IBUPROFEN IBUPROFEN RAPIDOL RAPIDOL film tableta blister, 30 po 600mg PharmaSwiss d.o.o. film tableta blister, 30 po 400mg PharmaSwiss d.o.o. film tableta blister, 30 po 600mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija film tableta blister, 30 po 400mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija film tableta blister, 30 po 400mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 121,30 121,30 174,00 121,30 174,00

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

1.2 gr 1.2 gr 1.2 gr 1.2 gr 1.2 gr

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

12,13 12,13 11,60 12,13 11,60 75% 75% 75% 75% 75%

1162488

M01AE01

ibuprofen

1162531

M01AE01

ibuprofen

1162532

M01AE01

ibuprofen

1162512

M01AE01

ibuprofen

1162513

M01AE01

ibuprofen

M01AE02 naproksen

NAPROXEN NAPROXEN NAPROKSEN NAPROKSEN film tableta 20 po 375 mg supozitorija 10 po 500 mg tableta 50 po 375 mg tableta 20 po 375 mg Srbolek a.d. Srbolek a.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 151,20 378,10 139,80 151,20

1162471

M01AE02

naproksen

0.5 gr 0.5 gr 0.5 gr 0.5 gr

10,08 10,08 13,98 10,08

75% 75% 75% 75%

1162470

M01AE02

naproksen

5162422

M01AE02

naproksen

1162423

M01AE02

naproksen

M01AE03 ketoprofen

1162089

M01AE03 film tableta

ketoprofen

KETONAL LEK FORTE 100MG FILM TABLETE

bocica od tamnog stakla, 20 po 100mg

Lek Farmaceutska Druzba D.D.

Slovenija

165,50

M01AE09 flurbiprofen

FLUGALIN oblozena tableta 30 po 50 mg

0,15 g

12,41

75%

1162050

M01AE09

flurbiprofen

Galenika a.d. U saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG

Republika Srbija

98,10

200 mg

13,08

75%

1162051

M01AE09

flurbiprofen

FLUGALIN

oblozena tableta

30 po 100 mg

Galenika a.d. U saradnji sa Abbott GMBH&CO.KG

Republika Srbija

M01AE11 tiaprofenska kiselina

TURGANIL tableta blister,20 po 300 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija

178,40

200 mg

11,89

75%

1162220

M01AE11

tiaprofenska kiselina

186,80

600 mg

18,68

75%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN N N02 N02A N02AB N02AB03 fentanil

DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC FENTANYL SANDOZ® MAT FENTANYL SANDOZ® MAT FENTANYL SANDOZ® MAT transdermalni flaster Belgija Belgija Belgija Belgija Belgija

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM) ANALGETICI Opioidi Derivafi fenilpiperidina

1.371,60 2.507,90 4.355,00 3.786,00 998,70

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9087565

N02AB03

fentanil

1.2 mg 1.2 mg 1.2 mg 1.2 mg 1.2 mg

13,17 24,08 41,81 36,35 9,59

75% 75% 75% 75% 75%

9087566

N02AB03

fentanil

9087567

N02AB03

fentanil

9087568

N02AB03

fentanil

5 po 25mcg / h ( 5 po 4,2 mg ) 5 po 50mcg / h ( 5 po transdermalni flaster 8,4 mg ) 5 po 100mcg / h ( 5 transdermalni flaster po 16,8 mg ) 5 po 75mcg/h (5 po transdermalni flaster 12,6mg)

9087569

N02AB03

fentanil

Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen transdermalni flaster 5 po 1 kom (12mcg/h) Pharmaceutica N.V.

9087805

N02AB03

fentanil

kesica, 5 po 25mcg/h (5 po transedermalni flaster 5,78mg/10,5cm²)

Hexal AG

Nemacka

1.371,60

1.2 mg

13,17

75%

9087808

N02AB03

fentanil

kesica, 5 po 50mcg/h (5 po transedermalni flaster 11,56mg/21cm²)

Hexal AG

Nemacka

2.507,90

1.2 mg

24,08

75%

9087802

N02AB03

fentanil

transedermalni flaster

kesica, 5 po 100mcg/h (5 po 23,12mg/42cm²)

Hexal AG

Nemacka

4.355,00

1.2 mg

41,81

75%

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL®

kesica, 5 po 25mcg/h (5 po transdermalni flaster 4,125mg/7,5cm²)

Acino AG

Nemacka

1.371,60

1.2 mg

13,17

75%

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL®

kesica, 5 po 50mcg/h transdermalni flaster (5 po 8,25mg/15cm²)

Acino AG

Nemacka

2.507,90

1.2 mg

24,08

75%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9087203 kesica, 5 po 100mcg/h (5 po 16,5mg/30cm²)

N02AB03 Acino AG Nemacka

fentanil

VICTANYL®

kesica, 5 po 75mcg/h (5 po transdermalni flaster 12,375mg/22,5cm²) 3.786,00

1.2 mg

36,35

75%

9087200 Nemacka

1. Za lecenje teskog neuropatskog bola: -nespecificna neuralgija ( M79.2 ), -postherpeticka i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), - trigeminalna neuralgija ( G50 ) - dijabeticka amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kauzalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetickih sredstava (triciklicki antidepresivi, nesteroidni antireumatici, INDIKACIJE neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%. NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra. Antimigrenici N02C Selektivni agonisti serotonina ( 5-HT1 ) N02CC N02CC01 sumatriptan

IMIGRAN SAPPHIREX SAPPHIREX film tableta film tableta film tableta 2 po 50 mg blister, 2 po 50mg blister, 2 po 100mg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Hemofarm AD Hemofarm AD 411,20 411,20 684,90 50 mg 50 mg 50 mg 205,60 205,60 171,23 25% 25% 25%

N02AB03

fentanil

VICTANYL®

transdermalni flaster

Acino AG

4.355,00

1.2 mg

41,81

75%

1086710

N02CC01

sumatriptan

1086729

N02CC01

sumatriptan

1086728

INDIKACIJE 1. Migrena ( G 43 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatar. NAPOMENA ANTIPARKINSONICI N04 N04A Antiholinergicki lekovi N04AA Tercijarni amini N04AA02 biperiden

MENDILEX tableta 50 po 2 mg Alkaloid a.d. Makedonija

N02CC01

sumatriptan

Poljska Republika Srbija Republika Srbija

1085320

NAPOMENA

N04AA02

biperiden

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra.

180,60

10 mg

18,06

25%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN N04B N04BC N04BC04 ropinirol

REQUIP REQUIP REQUIP REQUIP EMINENS® EMINENS® EMINENS® film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta 21 po 2 mg GlaxoSmithKline film tableta 21 po 1 mg GlaxoSmithKline film tableta 210 po 0,25 mg GlaxoSmithKline Velika Britanija Velika Britanija Velika Britanija Velika Britanija Hrvatska Hrvatska Hrvatska

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Dopaminergicki lekovi Agonisti dopamina

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1085340

N04BC04

ropinirol

2.261,10 593,90 1.053,00 2.104,20 2.261,10 593,90 1.053,00

6mg 6mg 6mg 6mg 6mg 6mg 6mg

258,41 169,69 150,43 120,24 258,41 169,69 150,43

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

1085341

N04BC04

ropinirol

1085342

N04BC04

ropinirol

1085343

N04BC04

ropinirol

1085345

N04BC04

ropinirol

1085346

N04BC04

ropinirol

1085347

INDIKACIJE 1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. N04BC05 pramipeksol

MIRAPEXIN tableta blister, 30 po 0.25 mg Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Nemacka

N04BC04

ropinirol

21 po 5 mg bocica plasticna, 210 po 0,25mg bocica plasticna, 21 po 1mg bocica plasticna, 21 po 2mg

GlaxoSmithKline Belupo,Lijekovi i kozmetika D.D. Belupo,Lijekovi i kozmetika D.D. Belupo,Lijekovi i kozmetika D.D.

1085290 MIRAPEXIN tableta

N04BC05

pramipeksol

742,70 blister, 30 po 1 mg Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Nemacka

2.5 mg

247,57

25%

1085291

INDIKACIJE NAPOMENA N04BX N04BX02

COMTAN

N04BC05

pramipeksol

1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. Ostali dopaminergicki lekovi entakapon

film tableta 30 po 200 mg Novartis Svajcarska

2.960,10

2.5 mg

246,68

25%

1085284

INDIKACIJE NAPOMENA

N04BX02

entakapon

1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra.

2.280,50

1 gr

380,08

60%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC N05 N05A N05AF N05AF05

CLOPIXOL CLOPIXOL film tableta H.Lundbeck A/S film tableta H.Lundbeck A/S Danska Danska

INN

Zastieno ime leka FO

zuklopentiksol

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka PSIHOLEPTICI Antipsihotici Derivati tioksantena

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1070970

N05AF05

zuklopentiksol

480,80 1.201,90

30 mg 30 mg

28,85 28,85

50% 50%

1070971

N05AF05

zuklopentiksol

plasticna kutija, 50 po 10 mg plasticna kutija, 50 po 25 mg

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Diazepini, oksazepini I tiazepini N05AH N05AH02 klozapin

LEPONEX CLOZAPIN HEXAL tableta 50 po 25 mg tableta 50 po 25 mg Velika Britanija Nemacka

1070605

N05AH02

klozapin

464,60 464,60

0.3 gr 0,3 g

111,50 111,50

25% 25%

1070020

N05AH02

klozapin

Novartis Pharmaceutical UK LTD Salutas Pharma GmbH

NAPOMENA Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. N05AH03 olanzapin

ZALASTA ZALASTA TREANA TREANA film tableta film tableta tableta tableta blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 30 po 5mg blister, 30 po 10mg Krka Polska Spolka Krka Polska Spolka Hemofarm AD Hemofarm AD Poljska 2.226,80 4.445,70 2.385,86 4.763,25 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 159,06 158,78 159,06 158,78 60% 60% 60% 60%

1070015

N05AH03

olanzapin

1070016

N05AH03

olanzapin

1070018

N05AH03

olanzapin

1070017

N05AH03

olanzapin

Poljska Republika Srbija Republika Srbija

NAPOMENA N05AX

Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Ostali antipsihotici

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

RISPOLEPT RISPOLEPT 30 ml/1mg na ml Belgija 100 ml/1mg na ml Belgija 4.026,80 1.349,80

ATC N05AX08

INN risperidon

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

5 mg 5 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

201,34 224,97 25% 25%

2070924

N05AX08

risperidon

2070936

N05AX08

risperidon

rastvor za oralnu upotrebu rastvor za oralnu upotrebu

Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V.

INDIKACIJE PSIHOANALEPTICI

1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasicnim antipsihoticima na osnovu misljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasicnim antipsihoticima). 2. Kod osoba sa izrazenim nezeljenim dejstvom na klasicne antipsihotike na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Antidepresivi Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

FLUNIRIN kapsula 30 po 20 mg Galenika a.d. Republika Srbija 411,00 20 mg 13,70 15%

N06

N06A N06AB N06AB03 fluoksetin

1072700

N06AB03

fluoksetin

1072930 FLUOKSETIN kapsula, tvrda

N06AB03

fluoksetin

FLUNISAN

tableta

30 po 20 mg blister, 30 po 20mg

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Ni Medic d.o.o.

411,00 411,00

20 mg 20 mg

13,70 13,70

15% 15%

1072020

N06AB03

fluoksetin

Republika Srbija Republika Srbija

1. Depresija ( F32; F33; F34 ), INDIKACIJE 2. Opsesivno-kompulsivni poremeaji ( F 42 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1. i 2. na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. N06AB04 citalopram

CITALEX CITALEX CITALEX CITALEX CITALEX CITALEX film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister, 20 po 10mg blister, 20 po 20mg blister, 20 po 40mg blister, 50 po 10mg blister, 50 po 20mg blister, 50 po 40mg Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D.

1072062

N06AB04

citalopram

137,00 274,00 518,50 342,50 685,00 1.296,30

20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg

13,70 13,70 12,96 13,70 13,70 12,96

30% 15% 15% 15% 15% 15%

1072061

N06AB04

citalopram

1072065

N06AB04

citalopram

1072067

N06AB04

citalopram

1072060

N06AB04

citalopram

1072066

N06AB04

citalopram

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

CITALEX CITALEX CITALEX TIMOPRAM® film tableta blister, 30 po 20mg PharmaSwiss D.o.o. film tableta blister, 100 po 40mg Zdravlje A.D. film tableta blister, 100 po 20mg Zdravlje A.D. film tableta blister, 100 po 10mg Zdravlje A.D. 685,00 1.370,00 2.592,50 411,00

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

20 mg 20 mg 20 mg 20 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

13,70 13,70 12,96 13,70 15% 15% 15% 15%

1072063

N06AB04

citalopram

1072064

N06AB04

citalopram

1072068

N06AB04

citalopram

1072706

N06AB04

citalopram

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1. Depresija ( F32.0; F32.1; F33.0; F33.1 ), INDIKACIJE 2. Panicni poremeaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1. i 2. na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. N06AB05 paroksetin

SEROXAT REXETIN® film tableta blister, 30 po 20mg film tableta 30 po 20 mg GlaxoWellcome Production Francuska Maarska 411,00 411,00 20 mg 20mg 13,70 13,70 15% 15%

1072910

N06AB05

paroksetin

1072913

N06AB05

paroksetin

Gedeon Richter PLC

1. Opsesivno-kompulzivni poremeaj odraslih ( F42 ), 2. Depresija ( F32; F33; F34 ), INDIKACIJE 3. Panicni poremeaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1.; 2.; 3.; na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra N06AB06 sertralin

ZOLOFT ZOLOFT SETALOFT SETALOFT SIDATA SIDATA film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta 28 po 50 mg 28 po 100 mg 28 po 50 mg 28 po 100 mg blister, 28 po 50mg blister, 28 po 100mg Pfizer Italia S.R.L. Pfizer Italia S.R.L. Zdravlje A.D. Zdravlje A.D. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Italija 383,50 767,00 383,50 767,00 383,50 767,00 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 15% 15% 15% 15% 15% 15%

1072790

N06AB06

sertralin

1072791

N06AB06

sertralin

1072851

N06AB06

sertralin

1072850

N06AB06

sertralin

1072724

N06AB06

sertralin

1072723

N06AB06

sertralin

Italija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

TRAGAL® TRAGAL® film tableta blister, 28 po 100mg Galenika AD film tableta blister, 28 po 50mg Galenika AD

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

383,50 767,00

DDD

50 mg 50 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

13,70 13,70 15% 15%

1072644

N06AB06

sertralin

1072643

N06AB06

sertralin

Republika Srbija Republika Srbija

1. Opsesivno-kompulzivni poremeaj odraslih ( F42 ), 2. Depresija ( F32; F33; F34 ), 3. Posttraumatski stresni poremeaj (PTSP ), ( F43.1 ), INDIKACIJE 4. Panicni poremeaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1.; 2.; 3.;4. na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra N06AB10 escitalopram

CIPRALEX film tableta 28 po 10 mg H.Lundbeck A/S Danska 1.299,60 10 mg 46,41 60%

1072613

N06AB10

escitalopram

1. Depresija ( F32.0; F32.1; F32.2; F32.3; F33 ), INDIKACIJE 2. Panicni poremeaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1.; 2. na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra N06AG Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A) N06AG02 moklobemid

AUROMID tableta 60 po 150 mg Galenika a.d.

1072141

NAPOMENA N06AX N06AX03

TOLVON film tableta

N06AG02

moklobemid

Republika Srbija

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatar/neuropsihijatar. Ostali antdepresivi mianserin

30 po 30 mg N.V.Organon Holandija

926,30

0.3 gr

30,88

50%

1072750

N06AX03

mianserin

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Akutna depresivna epizoda ( F 32 ) 2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ),

506,90

60 mg

33,79

50%

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1. i 2. na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC N06AX05

TRITTICO Retard Austrija tableta retard 20 po 150 mg CSC Pharmaceuticals GmbH 460,10

INN trazodon

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1072631

N06AX05

trazodon

0,3 g

46,01

75%

INDIKACIJE NAPOMENA N06AX14

COAXIL oblozena tableta 30 po 12,5 mg Les Laboratories Servier

1. Depresija ( F 32 ) 2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ),

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1. i 2. na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra tianeptin - natrijum

Francuska 622,80 37,5 mg 62,28 75%

1072600

N06AX14

tianeptin - natrijum

INDIKACIJE NAPOMENA N06AX16

VELAHIBIN VELAHIBIN blister, 28 po 75mg film tableta blister, 28 po 37.5mg

1. Depresija ( F32; F33; F34 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra venlafaksin

Actavis HF Actavis HF Island Island

1072857

N06AX16

venlafaksin

562,60 643,40

0.1 gr 0.1 gr

53,58 30,64

25% 25%

1072858

N06AX16

venlafaksin

1072992

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

film tableta kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda

blister, 28 po 75mg

Krka d.d.

Slovenija

643,40

0.1 gr

30,64

25%

1072990 VELAFAX VELAFAX tableta tableta

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda

blister, 28 po 150mg

Krka d.d. blister, 28 po 37,5mg Pliva Hrvatska d.o.o. blister, 28 po 75mg Pliva Hrvatska d.o.o.

Slovenija Hrvatska Hrvatska

1.238,00 562,60 643,40

0.1 gr 0,1 g 0,1 g

29,48 53,58 30,64

25% 25% 25%

1072855

N06AX16

venlafaksin

1072856

N06AX16

venlafaksin

1072838

N06AX16

venlafaksin

EFEXIVA®

blister,28 po 37,5mg

Sandoz private limited, Indija

Indija

562,60

0,1 g

53,58

25%

1072839

N06AX16

venlafaksin

EFEXIVA®

kapsula sa produzenim oslobadjanjem,tvrda kapsula sa produzenim oslobadjanjem,tvrda

blister,28 po 75mg

Sandoz private limited, Indija

Indija

643,40

0,1 g

30,64

25%

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

EFEXIVA® blister,28 po 150mg Indija kapsula sa produzenim oslobadjanjem,tvrda Sandoz private limited, Indija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

1.238,00

DDD

0,1 g

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

29,48 25%

1072837

N06AX16

venlafaksin

INDIKACIJE NAPOMENA N06D N06DA N06DA02 donepezil

1. Opsesivno-kompulzivni poremeaj odraslih ( F42 ), 2. Depresija ( F32; F33; F34 ), 3. Posttraumatski stresni poremeaj (PTSP ), ( F43.1 ), 4. Panicni poremeaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije ( F40 ). Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1.; 2.; 3.;4. na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra Lekovi za terapiju demencije

Antiholinesteraze

1079010 ARICEPT YASNAL YASNAL DONECEPT DONECEPT film tableta film tableta film tableta film tableta blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg tableta 28 po 10 mg

NO6DA02

donepezil

ARICEPT

tableta

28 po 5 mg

Pfizer PMG

Francuska Francuska Slovenija Slovenija Actavis LTD Actavis LTD Malta Malta

4.184,10 4.865,50 4.184,10 4.865,50 4.184,10 4.865,50

7.5 mg 7.5 mg 7,5 mg 7,5 mg 7,5 mg 7,5 mg

224,15 130,33 224,15 130,33 224,15 130,33

30% 30% 30% 30% 30% 30%

1079011

NO6DA02

donepezil

1079030

N06DA02

donepezil

1079031

N06DA02

donepezil

Pfizer PMG Krka, Tovarna Zdravil, d.d. Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

1079041

N06DA02

donepezil

1079035

INDIKACIJE 1. Alzheimerova bolest ( G 30 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. N06DA03 rivastigmin

EXELON EXELON EXELON kapsula,tvrda kapsula,tvrda kapsula,tvrda blister,28 po 1,5 mg blister,28 po 3 mg blister,28 po 4,5 mg

N06DA02

donepezil

1088012

N06DA03

rivastigmin

Spanija Spanija Spanija

3.013,10 3.033,10 3.033,10

9 mg 9 mg 9 mg

645,66 324,98 216,65

50% 50% 50%

1088013

N06DA03

rivastigmin

1088014

N06DA03

rivastigmin

Novartis Farmaceutica S.A. Novartis Farmaceutica S.A. Novartis Farmaceutica S.A.

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

EXELON EXELON oralni rastvor kapsula,tvrda

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Spanija Francuska 3.033,10 9.048,40

DDD

9 mg 9 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

162,49 339,32 50% 50%

1088015

N06DA03

rivastigmin

2088016

N06DA03

rivastigmin

blister,28 po 6 mg bocica,1 po 120 ml (2mg/ml)

Novartis Farmaceutica S.A. Novartis Pharma Services

INDIKACIJE NAPOMENA N06DX N06DX01

EBIXA EBIXA film tableta film tableta 28 po 10 mg 56 po 10 mg

1. Alzheimerova bolest ( G 30 ). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F 02.3) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. Ostali lekovi za terapiju demencije memantin

H.Lundbeck A/S H.Lundbeck A/S Danska Danska 3.806,40 7.582,50 20 mg 20 mg 271,89 270,80 50% 50%

1079020

N06DX01

memantin

INDIKACIJE 1. Alzheimerova bolest ( G 30 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. Lek se skida sa Liste lekova 30. aprila 2010. godine

1079022

N06DX01

memantin

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN R R01 R01A R01AD R01AD01 beklometazon

BECONASE sprej za nos, suspenzija 1 po 200doza ( 50mcg/doza ) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poljska

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA Nazalni preparati Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu Kortikosteroidi

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7110022

R01AD01 beklometazon

301,80

400 mcg

12,07

25%

7110023

R01AD01

beklometazon dipropionat NASOBEC

sprej za nos, suspenzija

bocica sa rasprsivacem, 1 po 30ml (200doza po 50mcg)

Ivax Pharmaceuticals

Ceska

301,80

400 mcg

12,07

25%

R03 R03A R03AC R03AC12 salmeterol

LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUNOJ BOLESTI Adrenergici, inhalacioni Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120doza (25mcg/doza)

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

1.871,00

100 mcg

62,37

25%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma ( J45 ), 2. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za umereno teske, teske i veoma teske ( II, III i IV stadijum )oblike bolesti ( J44 ).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackama 1. i 2. na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u NAPOMENA sluzbi pulmologije. R03AK Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plune bolesti u kombinaciji R03AK06 flutikazon propionat, salmeterol

7114670

R03AK06

flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS

prasak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60doza (100mcg/doza+50mc g/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.251,60

-

-

25%

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7114671

R03AK06

flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS

prasak za inhalaciju, podeljen Glaxo Wellcome Operations Velika Britanija

diskus, 1 po 60doza (250mcg/doza+50mc g/doza)

2.878,20

-

-

25%

7114672

R03AK06

flutikazon , salmeterol SERETIDE DISCUS

prasak za inhalaciju, podeljen Glaxo Wellcome Operations

diskus, 1 po 60doza (500mcg/doza+50mc g/doza)

Velika Britanija

3.826,20

-

-

25%

1. Bronhijalna astma ( J 45 ). 2. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za teske i veoma teske ( III i IV stadijum )oblike bolesti ( J44 ). INDIKACIJE Za indikacije pod tackom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u NAPOMENA sluzbi pulmologije. R03AK07 budesonid, formoterol

prasak za inhalaciju prasak za inhalaciju prasak za inhalaciju AstraZeneca AB AstraZeneca AB AstraZeneca AB Svedska Svedska Svedska 1.644,00 1.932,30 3.891,40 25% 25% 25%

7114710

R03AK07

7114711

R03AK07

7114712

R03AK07

SYMBICORT budesonid, formoterol turbuhaler SYMBICORT budesonid, formoterol turbuhaler SYMBICORT budesonid, formoterol turbuhaler

1 po 60 doza (80 mcg+4,5 mcg) 1 po 60 doza (160 mcg+4,5 mcg) 1 po 60 doza (320 mcg+9 mcg)

INDIKACIJE

1. U terapiji akutnog napada astme kao i hronicnog lecenja astme ( J 45 ). 2. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za teske i veoma teske ( III i IV stadijum )oblike bolesti ( J44 ).

Za indikacije pod tackom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. NAPOMENA R03B Ostali lekovi za opstruktivne plune bolesti, inhalacioni R03BA Glukokortikoidi R03BA02 budesonid

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT turbuhaler

prasak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100doza (200 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Svedska

1.233,40

800 mcg

49,34

25%

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7114574 AstraZeneca AB Svedska

R03BA02

budesonid

PULMICORT turbuhaler prasak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100doza (400mcg/doza)

2.110,30

800 mcg

42,21

25%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma ( J45 ),( II, III i IV stepena ) .

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. R03BA08 ciklesonid

ALVESCO 160 rastvor za inhalaciju pod pritiskom 1 po 60 doza (160mcg/doza) Altana Pharma AG Nemacka 1.896,50 0,16 mg 31,61 15%

7114744

R03BA08

ciklesonid

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 80

sprej-boca sa rastvor za inhalaciju dozerom, 1 po 10ml pod pritiskom (120 doza po 80 mcg)

Altana Pharma AG

Nemacka

INDIKACIJE 1. Bronhijalna astma ( J45 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. R03BB Antiholinergici R03BB04 tiotropium-bromid

SPIRIVA prasak za inhalaciju,tvrda kapsula 30 po 18 mcg Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Nemacka 3.144,90 18 mcg 104,83 25%

3.579,40

0,16 mg

59,66

15%

7114730

R03BB04

tiotropium-bromid

INDIKACIJE 1. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za umereno teske, teske i veoma teske ( II, III i IV stadijum )oblike bolesti ( J44 ). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumopftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. R03D Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plunim bolestima R03DC Antagonisti receptora leukotriena R03DC03 montelukast

SINGULAIR film tableta 28 po 10 mg Merck Sharp and Dohme Holandija 2.568,60 10 mg 91,74 50%

1114643

R03DC03

montelukast

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma ( J 45 ).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida odnosno beta-2 - agonista ne obezbeuje odgovarajuu kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije.

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC R06 R06A R06AX R06AX13

LORATADIN LORATADIN LORATADIN LORATADIN LORATADIN PRESSING tableta sirup sirup tableta tableta 10 po 10 mg tableta 10 po 10 mg Srbolek a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Hemofarm a.d.

INN

Zastieno ime leka FO

loratadin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antihistaminici za sistemsku primenu Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu

139,70 139,70 237,50 193,80 193,80 139,70

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1058240

R06AX13

loratadin

10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

13,97 13,97 11,88 16,15 16,15 13,97

50% 50% 50% 50% 50% 50%

1058290

R06AX13

loratadin

1058291

R06AX13

loratadin

3058292

R06AX13

loratadin

3058293

R06AX13

loratadin

20 po 10 mg 1 po 120 ml( 5mg / 5ml) 1 po 120 ml( 5mg / 5ml) blister, 10 po 10 mg

1058281

R06AX13

loratadin

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

3058282 LORATADIN tableta

R06AX13

loratadin

PRESSING

sirup

bocica staklena, 1 po 120 ml (5mg / 5ml) 10 po 10 mg

Hemofarm a.d. Zdravlje a.d.

193,80 139,70

10 mg 10 mg

16,15 13,97

50% 50%

1058255

R06AX13

loratadin

Republika Srbija Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Alergijski rinitis ( J 30.1-J30.4 ), 2. Hronicna vazomotorna urtikarija ( L 50.8 )

Lista A1- Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu lekovima u Listi A

JKL

INN

Zastieno ime leka

ATC S S01 S01A S01AD S01AD03

ZOVIRAX mast za oci tuba, 1 po 4,5g (30mg/g) Draxis Pharma INC. Kanada

aciklovir

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO Antiinfektivi Antivirusni lekovi

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4090290

S01AD03

aciklovir

421,00

-

-

50%

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

NAPOMENA S01AX S01AX11

UNIFLOX kapi za oci/usi, rastvor bocica, 1 po 10 ml (0,3%)

ofloksacin

Ostali antiinfektivi

7090851

S01AX11

ofloksacin

Slovacka Republika

203,80

-

-

25%

7090852

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

kapi za oci

1 po 5ml (3mg/g)

Nemacka

207,60

-

-

25%

4090851

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

mast za oci

1 po 3g (3mg/ml)

Unimed Pharma S.R.O. Dr Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik GmbH Dr Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik GmbH

Nemacka

311,30

-

-

25%

INDIKACIJE S01AX13

MAROCEN kapi za oci

1. Bakterijski keratitis ( H16 ), 2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ) indikovan na osnovu antibiograma. ciprofloksacin

1 po 5 ml 0,3% Hemomont d.o.o. Republika Crna Gora 151,20 30%

7090010

S01AX13

ciprofloksacin

INDIKACIJE

1. Bakterijski keratitis ( H16 ), 2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ) indikovan na osnovu antibiograma.

Lista A1- Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu lekovima u Listi A

JKL

ATC S01B S01BA S01BA01

DEXAGEL Nemacka gel za oci 1 po 5 g (0,985mg/g) Dr Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik GmbH 394,00

INN

Zastieno ime leka FO

deksametazon

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Antiinflamatorni lekovi Kortikosteroidi, monokomponentni

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4090143

S01BA01

deksametazon

S01BC S01BC01 Nesteroidni antiinflamatorni lekovi

INDOCOLLYRE kapi za oci 1 po 5 ml (1mg/ml) Laboratoire Chauvin S.A.

-

-

50%

indometacin

7099200

S01BC01

indometacin

Francuska

403,70

S01BC03

UNICLOPHEN 0.1% kapi za oci, rastvor bocica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0.1%) Unimed Pharma S.R.O.

diklofenak

Slovacka Republika 332,90

-

-

75%

7099150

S01BC03

diklofenak

S01C S01CA S01CA01

DEXAMETHASONNEOMYCIN kapi za oci kapi za oci 5ml (0,1% + 0,5%) 10 ml (0,1%+0,35%) NEODEKSACIN

deksametazon, neomicin

Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

-

-

25%

7090790

S03CA01

deksametazon, neomicin

Galenika a.d.

Republika Srbija Republika Crna Gora

87,00 170,40

-

-

50% 50%

7090813

S01CA01

deksametazon, neomicin

4090921

S01CA01

deksametazon, gentamicin DEXAMYTREX mast za oci

1 po 3 g (0,3mg/g + 5mg/g)

Hemomont d.o.o. Dr Gerhard Mann, Chem.- Pharm. Fabrik GmbH

Nemacka

S01E S01EA S01EA05

brimonidin-tartarat

Lekovi kod glaukoma i miotici Adrenomimetici u terapiji glaukoma

218,20

-

-

50%

7094070

S01EA05

brimonidin

ALPHAGAN

kapi za oci, rastvor

bocica sa kapaljkom,1 po 5 ml 0,2%

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

500,70

0,2 ml

20,03

25%

7094080

NAPOMENA

S01EA05

brimonidin

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

BRIMONAL®

0,2%

kapi za oci, rastvor

bocica sa kapaljkom, 1 po 10ml (0,2%)

Unimed Pharma S.R.O.

Slovacka

1.001,50

0,2 ml

20,03

25%

Lista A1- Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu( terapijsku alternativu lekovima u Listi A

JKL

ATC S01EC S01EC03

TRUSOPT kapi za oci 5 ml (2%) Merck Sharp and Dohme Svajcarska

INN

Zastieno ime leka FO

dorzolamid

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Inhibitori karboanhidraze

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7096050

S01EC03

dorzolamid

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

799,30

0.3 ml

47,96

50%

NAPOMENA S01EC04

AZOPT kapi za oci 5 ml (10mg/ml) Alcon - Couvreur

brinzolamid Belgija 741,90 0.2 ml 29,68 15%

7096060

S01EC04

brinzolamid

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

S01ED51

dorzolamid, timolol

7099180

S01ED51

dorzolamid, timolol

COSOPT

kapi za oci, rastvor

bocica,1 po 5 ml (2%+0,5%)

Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret

Francuska

1.050,40

0.2 ml

42,02

15%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

S01ED51

XALACOM kapi za oci, rastvor

timolol, latanoprost

1 po 2.5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml) Pfizer Manufacturing Belgium NV Belgija 1.110,40 15%

7099170

S01ED51

timolol, latanoprost

NAPOMENA S01EE

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

Analozi prostaglandina

S01EE01

XALATAN kapi za oci

latanoprost

1 po 2.5 ml 0,005% Pfizer SAD 1.110,40 0.1 ml 44,42 40%

7099140

S01EE01

latanoprost

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

S01EE04

TRAVATAN

travoprost

kapi za oci 2,5 ml 40 mcg/ ml Alcon - Couvreur Belgija 1.110,40 0,1 ml 44,42 40%

7099190

S01EE04

travoprost

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN A A02 A02B A02BA A02BA02 ranitidin

RANISAN RANITIDIN rastvor za injekciju/infuziju ampula, 5 po 2ml (50 mg/2ml) Hemofarm a.d. rastvor za injekciju/infuziju Zdravlje a.d. ampula, 5 po 5ml (10 mg/1 ml) Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka Drzava na veliko Cena leka Participacija Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za na veliko osiguranog leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD po DDD lica ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM(LEKOVI ZA LECENjE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) LEKOVI ZA POREMEAJE ACIDITETA Lekovi za lecenje peptickog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa Antagonisti H2 ( H2-histaminskih ) receptora

0128432

A02BA02

ranitidin

136,80 136,80

0.3 g 0.3 g

164,16 164,16

-

0128620

A02BA02

ranitidin

A02BC A02BC01 omeprazol

Inhibitori protonske pumpe

0122120

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

prasak za rastvor za infuziju bocica, 1 po 40mg

Sofarimex - Industria Quimica E Farmaceutica, LDA

Portugalija

365,50

20 mg

182,75

-

INDIKACIJE STAC; Sprecavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ogranicenjem terapije do tri dana. A02BC02 pantoprazol

CONTROLOC prasak za rastvor za injekciju 1 po 40 mg Altana Pharma AG Nemacka 493,70 40 mg 493,70 -

0122751

A02BC02

pantoprazol

INDIKACIJE

STAC; Sprecavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ogranicenjem terapije do tri dana.

A02BC05 esomeprazol

NEXIUM NEXIUM injekcija injekcija 1 po 40 mg 10 po 40 mg Astra Zeneca AB Astra Zeneca AB Svedska Svedska 493,50 4.934,60 30 mg 30 mg 370,13 370,10 -

0122812

A02BC05

esomeprazol

0122813

A02BC05

esomeprazol

INDIKACIJE

STAC; Sprecavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ogranicenjem terapije do tri dana.

Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN A03 A03B A03BB A03BB01 hioscin-butilbromid

BUSCOPAN BUSCOPAN BUSCOPAN supozitorija oblozena tableta rastvor za injekciju ampula, 6 po 1ml (20mg/1ml) Spanija Francuska Italija

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD LEKOVI KOJI REGULISU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEAJE Alkaloidi beladone i derivati,monokomponentni Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0123140

A03BB01

hioscin-butilbromid

155,00 177,10 321,00

60 mg 60 mg 60 mg

77,50 49,77 289,70

-

1123141

A03BB01

hioscin-butilbromid

5123143

A03BB01

hioscin-butilbromid

Boehringer Ingelheim Espana S.A. Boehringer Ingelheim blister, 20 po 10mg France Istituto De Angeli strip, 6 po 10mg S.R.L.

A03F A03FA A03FA01

REGLAN KLOMETOL injekcija injekcija 30 po 10 mg/2 ml 10 po 10 mg/2 ml

metoklopramid

Propulzivi Propulzivi

0124300

A03FA01

metoklopramid

Alkaloid a.d. Galenika a.d.

Republika Makedonija Republika Srbija

255,10 85,50

30 mg 30 mg

25,51 25,65

-

0124302

A03FA01

metoklopramid

A04 A04A A04AA A04AA01 ondansetron

ONDASAN® rastvor za injekciju

ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE Antiemetici i sredstva protiv nauzeje Antagonisti serotonina (5HT 3)

0124530

A04AA01

ondansetron

ampula,5 po 4 mg/2 ml

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.322,30

16 mg

1.057,84

-

0124542

A04AA01

ondansetron

ZOFRAN

rastvor za injekciju

5 po 4 mg/2ml

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

1.322,30

16 mg

1.057,84

-

0124543

A04AA01

ondansetron

ZOFRAN

rastvor za injekciju

5 po 8 mg/4ml

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

2.645,40

16 mg

1.058,16

-

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju kod povraanja uz hemio ili radioterapiju.

Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN A04AA02 granisetron

KYTRIL koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju 5 po 1mg/1ml Svajcarska F.Hoffmann-La Roche Ltd

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0124584

A04AA02

granisetron

2.825,80

3 mg

1.695,48

-

NAPOMENA STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraanja uz hemio ili radioterapije. A04AA05 palonosetron

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. PharmaSwiss d.o.o. Irska 6798,6 Republika Srbija 0,25 mg 6798,6 -

0124574

A04AA05

palonosetron

ALOXI

rastvor za injekciju

bocica staklena, 1 po 5 ml (0,25 mg/5ml)

NAPOMENA A05

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraanja uz hemio ili radioterapije. TERAPIJA BOLESTI ZUCNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi Preparati u terapiji bolesti jetre

A05B A05BA A05BA10 L-ornitin-L-aspartat

HEPA-MERZ rastvor za infuziju 10 po ( 5g/10 ml )

0127452

A05BA10

L-ornitin-L-aspartat

Merz Pharmaceuticals GmbH

Nemacka

5372,80

-

-

-

NAPOMENA STAC A06 A06A A06AB A06AB02 bisakodil

DULCOLAX DULCOLAX supozitorija gastrorezistentna tableta

LAKSATIVI Laksativi Kontaktni laksativi

blister, 6 po 10mg blister, 20 po 5mg Istituto De Angeli S.R.L. Boehringer Ingelheim France Italija Francuska 190,60 132,60 10 mg 10 mg 31,77 8,84 -

5125072

A06AB02

bisakodil

1125073

A06AB02

bisakodil

Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC A06AD

INN

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Osmotski laksativi

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

A06AD65 FORTRANS prasak za oralni rastvor 4 po 74 g Francuska Beaufour Ipsen Industrie

makrogol 4000

3125300

A06AD65

makrogol 4000

722,80

10 gr

24,42

-

NAPOMENA STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju. DIGESTIVI, UKLJUCUJUI ENZIMSKE PREPARATE A09 Digestivi, ukljucujui enzime A09A Preparati sa enzimima A09AA A09AA02 amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin)

1121101 FESTAL N oblozena tableta

A09AA02

alfa-amilaza, lipaza, proteaza

blister, 500 po (4500FIPj + 6000FIPj + 300FIPj)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.580,40

-

-

-

A11

VITAMINI Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12 Vitamin B1, monokomponentni

A11D

A11DA A11DA01 tiamin (aneurin, vitamin B1)

VITAMIN B1 VITAMIN B1 ALKALOID rastvor za injekciju rastvor za injekciju

0051160

A11DA01

tiamin (aneurin, vitamin B1)

ampula, 50 po 2ml (250mg/2ml) ampula, 50 po 1ml (100 mg/1 ml)

Hemofarm a.d. Alkaloid a.d.

Republika Srbija Republika Makedonija

307,80 1.496,60

50 mg 50 mg

1,23 14,97

-

0051750

A11DA01

tiamin

A11E A11EX.. A11EX..

vitamini B-kompleksa

Vitamini B kompleksa, ukljucujui kombinacije vitamini B-kompleksa, ostale kombinacije

0052184

A11EA..

vitamini B-kompleksa BEVIPLEX

injekcija

5 po 2 ml ( 40mg + 4mg +8mg + 100mg + 10mg +0,004mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

202,90

-

-

-

A11G A11GA A11GA01 askorbinska kiselina

VITAMIN C injekcija

Askorbinska kiselina(vitamin C) ukljucujui kombinacije Askorbinska kiselina (vitamin C),monokomponentni

0051845

A11GA01

askorbinska kiselina

50 po 500 mg/5ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.024,40

0.2 gr

8,20

-

Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN A11H A11HA A11HA02 piridoksin (vitamin B6)

BEDOXIN 50 po 50 mg/2ml injekcija Galenika a.d.

Zastieno ime leka FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Ostali monokomponentni vitaminski preparati Ostali monokomponentni vitaminski preparati

Republika Srbija

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0051351

A11HA02

piridoksin (vitamin B6)

442,50

0.16 gr

28,32

-

A12 A12A A12AA A12AA02 kalcijum glubionat

CALCIUM SANDOZ injekcija 5 po 10ml (0,1375 g/1 ml)

MINERALI Kalcijum Kalcijum

0053081

A12AA02

kalcijum glubionat

Novartis Consumer Health SA

Svajcarska

414,30

2.75 gr

165,72

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN B B01 B01A B01AB B01AB01 heparin

HEPARIN HEPARIN HEPARIN injekcija 10 po 25000 i.j./5 ml injekcija 5 po 5000 i.j./1 ml Galenika a.d. Galenika a.d. injekcija 5 po 5000 i.j./0,25 ml Galenika a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD KRV I KRVOTVORNI ORGANI -LEKOVI ZA LECENjE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTITROMBOTICKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Antitromboticka sredstva(antikoagulansi) Heparinska grupa

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0062035

B01AB01

heparin

165,70 164,30 1.773,40

10000 I.j 10000 I.j 10000 I.j

66,28 65,72 70,94

-

0062036

B01AB01

heparin

0062037

B01AB01

heparin

B01AB02 antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER prasak i rastvarac za rastvor za infuziju 1 po 10 ml (500i.j./10ml) Baxter AG Austrija 20.397,60 2100 i.j. 85.669,92 -

0062161

B01AB02

antitrombin III

0062162 KYBERNIN P 500 injekcija

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prasak i rastvarac za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (1000i.j./20ml) 1 po 500 i.j.

Baxter AG CSL Behring GMBH

Austrija Nemacka

40.795,00 20.397,60

2100 i.j. 2100 i.j.

85.669,50 85.669,92

-

0062170

B01AB02

antitrombin III

INDIKACIJE Profilaksa i lecenje tromboembolijskih komplikacija uroenog nedostatka antitrombina III. B01AB04 dalteparin

FRAGMIN rastvor za injekciju 10 po 2500 i.j./0.2 ml Pfizer Manufacturing belgium NV Belgija 1.676,80 2500 I.j 167,68 -

0062210

B01AB04

dalteparin- natrijum

0062211

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

10 po 5000 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing belgium NV

Belgija

3.180,60

2500 I.j

159,03

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

FRAGMIN rastvor za injekciju/infuziju 10 po 10000 i.j./1 ml Belgija Pfizer Manufacturing belgium NV 5.540,50

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

2500 I.j 138,51 -

0062212

B01AB04

dalteparin- natrijum

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizicnih bolesnika u opstoj i ortopedskoj hirurgiji ( kuk,koleno ); 2. Lecenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolnickim uslovima i duze, u zavisnosti od procene odgovarajueg specijaliste; 3. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja kod visokorizicnih internistickih bolesnika, kao i kod trudnica za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja na osnovu misljenja interniste ili kardiologa ili kardiovaskularnog hirurga ili hematologa. INDIKACIJE 4. Lecenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ). B01AB05 enoksaparin

CLEXANE rastvor za injekciju napunjen injekcioni spric, 2 po 20 mg (2000 i.j./0,2 ml) Sanofi Wiinthrop Industrie Francuska 366,90 2000 i.j. 183,45 -

0062200

B01AB05

enoksaparin

0062201

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 2 po 40 mg (4000 i.j./0,4 ml)

Sanofi Wiinthrop Industrie

Francuska

703,00

2000 i.j.

175,75

-

0062202

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 2 po 60 mg (6000 i.j./0,6 ml)

Sanofi Wiinthrop Industrie

Francuska

919,70

2000 i.j.

153,28

-

0062203

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 2 po 80 mg (8000 i.j./0,8 ml)

Sanofi Wiinthrop Industrie

Francuska

1.072,80

2000 i.j.

134,10

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizicnih bolesnika u opstoj i ortopedskoj hirurgiji ( kuk,koleno ); 2. Lecenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolnickim uslovima i duze, u zavisnosti od procene odgovarajueg specijaliste; 3. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja kod visokorizicnih internistickih bolesnika; INDIKACIJE 4. Lecenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ). B01AB06 nadroparin

0062303

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 10 po 0,8ml (7600i.j./0,8ml)

GlaxoWellcome Production

Francuska

4.392,90

2850 I.j

164,73

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0062300

B01AB06 Francuska

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 10 po 0,3ml (2850i.j./0,3ml) GlaxoWellcome Production

1.826,80

2850 I.j

182,68

-

0062302

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 10 po 0,6ml (5700i.j./0,6ml) GlaxoWellcome Production Francuska

3.374,90

2850 I.j

168,75

-

0062400

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 10 po 0,4ml (3800i.j./0,4ml) GlaxoWellcome Production

Francuska

2.391,90

2850 I.j

179,39

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizicnih bolesnika u opstoj i ortopedskoj hirurgiji ( kuk,koleno ); 2. Lecenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolnickim uslovima i duze, u zavisnosti od procene odgovarajueg specijaliste; 3. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja kod visokorizicnih internistickih bolesnika, kao i kod trudnica za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja na osnovu misljenja interniste ili kardiologa ili kardiovaskularnog hirurga ili hematologa. INDIKACIJE 4. Lecenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ). B01AB08 reviparin-natrijum

CLIVARIN CLIVARIN injekcija, spric injekcija, spric 10 po 0.25ml/1750 i.j. 10 po 0.6ml/3436 i.j. Abbott Laboratories S.A. Abbott Laboratories S.A. Svajcarska Svajcarska 1.271,00 3.065,40 1430 i.j. 1430 i.j. 103,86 127,58 -

0062410

B01AB08

reviparin-natrijum

0062411

B01AB08

reviparin-natrijum

INDIKACIJE

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizicnih bolesnika u opstoj i ortopedskoj hirurgiji ( kuk,koleno ). Inhibitori agregacije trombocita, iskljucujui heparin Enzimi

STREPTASE STREPTASE injekcija injekcija 1 po 750000 i.j. 1 po 1500000 i.j. CSL Behring GmbH CSL Behring GmbH Nemacka Nemacka 5.029,80 11.372,70 1.5 M.I.j 1.5 M.I.j 10.059,60 11.372,70 -

B01AC B01AD B01AD01 streptokinaza

0064051

B01AD01

streptokinaza

0064052

B01AD01

streptokinaza

NAPOMENA STAC B01AD02 alteplaza

0064130

B01AD02

alteplaza

ACTILYSE

prasak i rastvarac za liobocica sa Boehringer Ingelheim rastvor za rastvaracem,1 po 50 Pharma GmbH & injekciju/infuziju ml ( 50mg/50ml ) Co.KG

Nemacka

42.877,00

0.1 gr

85.754,00

-

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN B01AD11 tenekteplaza

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0064060

B01AD11 Nemacka

tenekteplaza

METALYSE

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

liobocica sa rastvaracem u spricu, 1 po 10ml (50mg/10ml) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

91.766,60

40 mg

73.413,28

NAPOMENA STAC B02 B02B B02BA B02BA01 fitomenadion (vitamin K 1) ANTIHEMORAGICI Vitamin K i drugi hemostatici Vitamin K

KONAKION MM KONAKION MM injekcija 5 po 2 mg/0,2 ml injekcija 5 po 10 mg/1 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska Svajcarska

0050970

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

223,90 221,10

20 mg 20 mg

89,56 442,20

-

0050974

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

B02BC B02BC30 fibrinski lepak ( fibrinogen,aprotinin, trombin, kalcijum hlorid )

Lokalni hemostatici

9067081

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid BERIPLAST® P Combi-Set 1ml prasak i rastvarac za lepak za tkivo bocica, 4 po 1ml (90mg+ 60U + 1000KIU + 500i.j.+ 5,9 mg)/1ml

CSL Behring GmbH

Nemacka

9.688,90

-

-

-

9067082

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid BERIPLAST® P Combi-Set 3ml prasak i rastvarac za lepak za tkivo

bocica, 4 po 3ml (270mg+ 180U + 3000KIU + 1500i.j.+ 17,7mg)/3ml

CSL Behring GmbH

Nemacka

27.026,70

-

-

-

NAPOMENA STAC B02BD B02BD02 koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

OCTANATE 500 prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

Faktori koagulacije krvi

0066012

B02BD02

1 po (500i.j.)/10ml

Austrija

21.222,90

500 i.j.

21.222,90

-

0066013

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

OCTANATE 1000

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

1 po 10 ml (100 i.j./ ml)

Pharmazeutica Produktionsges.m.b. H Pharmazeutica Produktionsges.m.b. H

Austrija

42.560,70

500 i.j.

21.280,35

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

OCTANATE 250 Austrija prasak i rastvarac za rastvor za injekciju Pharmazeutica Produktionsges.m.b. H

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

11.626,30

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

500 i.j.

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

23.252,60 -

0066014

B02BD02

0066102

B02BD02 EMOCLOT Kedrion S.P.A.

prasak i rastvarac za rastvor za infuziju Italija

21.222,90

500 i.j.

21.222,90

-

0066103

B02BD02 EMOCLOT Kedrion S.P.A.

prasak i rastvarac za rastvor za infuziju

1 po 5 ml (50 i.j./ ml) liobocica sa rastvaracem, 1 po 500 i.j./ 10 ml rastv. liobocica sa rastvaracem, 1 po 1000 i.j./ 10 ml rastv. Italija

42.560,70

500 i.j.

21.280,35

-

0066610

B02BD02 BERIATE P prasak za injekciju 1 po 250 i.j. sa rastv.

CSLBehring GmbH

Nemacka

11.626,30

500 i.j.

23.252,60

-

0066611

B02BD02 BERIATE P prasak za injekciju 1 po 500 i.j. sa rastv.

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) CSLBehring GmbH Nemacka

21.222,90

500 i.j.

21.222,90

-

0066612

B02BD02 BERIATE P prasak za injekciju

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) 1 po 1000 i.j. sa rastv.

ZLB Behring GmbH

Nemacka

42.560,70

500 i.j.

21.280,35

-

0066630

B02BD02

koagulacioni faktor VIII HAEMOCTIN SDH

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

staklena bocica, 1 po 250 i.j.(50i.j./ml + 5ml vode za inj.)

Biotest Pharma Gmbh

Nemacka

11.626,30

500 i.j.

23.252,60

-

0066631

B02BD02

koagulacioni faktor VIII HAEMOCTIN SDH

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

staklena bocica, 1 po 500 i.j.(50i.j./ml + 10ml vode za inj.)

Biotest Pharma Gmbh

Nemacka

21.222,90

500 i.j.

21.222,90

-

0066632

B02BD02

koagulacioni faktor VIII HAEMOCTIN SDH

staklena bocica, 1 po prasak i rastvarac za 1000 i.j. (100i.j./ml + rastvor za injekciju 10ml vode za inj.)

Biotest Pharma Gmbh

Nemacka

42.560,70

500 i.j.

21.280,35

-

0066153

B02BD02

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemo filni faktor VIII) IMMUNATE

liofilizat za rastvor za injekciju

1 po( 250 i.j.+ 125 i.j.) sa 5 ml rastvaraca

Baxter AG

Austrija

11.626,30

500 i.j.

23.252,60

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0066154

B02BD02 Baxter AG Austrija

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemo filni faktor VIII) IMMUNATE liofilizat za rastvor za injekciju 1 po( 500 i.j.+ 250 i.j.) sa 5 ml rastvaraca 21.222,90

500 i.j.

21.222,90

-

0066907

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani KOATE®-DVI SAD

prasak i rastvarac za liobocica sa rastvor za rastvaracem u bocici, Talecris injekciju/infuziju 1 po 5ml (250i.j./5ml) Biotherapeutics, INC.

11.626,30

500 i.j.

23.252,60

-

0066908

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani KOATE®-DVI

prasak i rastvarac za liobocica sa rastvor za rastvaracem u bocici, Talecris injekciju/infuziju 1 po 5ml (500i.j./5ml) Biotherapeutics, INC.

SAD

21.222,90

500 i.j.

21.222,90

-

0066906

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani KOATE®-DVI

liobocica sa prasak i rastvarac za rastvaracem u bocici, rastvor za 1 po 10ml Talecris injekciju/infuziju (1000i.j./10ml) Biotherapeutics, INC.

SAD

42.560,70

500 i.j.

21.280,35

-

NAPOMENA

STAC

B02BD03 antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII

prasak i rastvarac za rastvor za infuziju 1 po 20ml (500j/20ml) prasak i rastvarac za rastvor za infuziju 1 po 20ml (1000j/20ml) Baxter AG Austrija 40.797,10 -

0066044

B02BD03

antiinhibitorski kompleks faktora VIII FEIBA NF

0066045

B02BD03

antiinhibitorski kompleks faktora VIII FEIBA NF

Baxter AG

Austrija

81.594,20

-

-

-

STAC ; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII I faktor IX,te urodjeni deficit faktora VII, na osnovu misljenja hematologa, interniste i pedijatra u INDIKACIJE centrima za lecenje hemofilije. B02BD04 koagulacioni faktor IX

0066011

B02BD04

Koagulacioni faktor IX OCTANINE F

injekcija

1 po (500i.j.)/5ml

Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b. H

Austrija

20.847,30

350 i.j.

14.593,11

-

0066010

B02BD04

koagulacioni faktor IX,humani AIMAFIX

prasak i rastvarac za rastvor za infuziju

liobocica sa rastvaracem u bocici,1 po 10ml (500i.j./10ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

20.847,30

350 i.j.

14.593,11

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

IMMUNINE liofilizat za rastvor za injekciju 1 po 600 i.j./5 ml Baxter AG Austrija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

25.016,80

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

350 i.j.

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

14.593,13 -

0066171

B02BD04

humani faktor koagulacije IX

0066008

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani BERININ P

prasak i rastvarac za liobocica sa rastvor za rastvaracem u bocici, injekciju/infuziju 1 po 5ml (600i.j./5ml) CSL Behring GMBH Nemacka

25.016,80

350 i.j.

14.593,13

-

NAPOMENA B02BD06

STAC faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII)

0066200

B02BD06 injekcija

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemo filni faktor VIII) HAEMATE P 250 1 po 250 i.j./ 10 ml rastv.

CSL Behring GmbH

Nemacka

16.318,00

500 i.j.

32.636,00

-

0066201

B02BD06 injekcija

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemo filni faktor VIII) HAEMATE P 500 1 po 500 i.j./ 20 ml rastv.

CSL Behring GmbH

Nemacka

30.596,40

500 i.j.

30.596,40

-

0066202

B02BD06 injekcija

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemo filni faktor VIII) HAEMATE P 1000

1 po 1000 i.j./ 30 ml rastv.

CSL Behring GmbH

Nemacka

61.192,60

500 i.j.

30.596,30

-

0066700

B02BD06 WILATE® 450

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof)

liobocica sa prasak i rastvarac za rastvaracem u bocici, rastvor za 1 po 5ml (450i.j./5ml injekciju/infuziju + 400i.j./5ml)

Octapharma Pharmaceutika Produktionsges m.b.H

Austrija

27.536,70

500 i.j.

30.596,33

-

0066701

B02BD06 WILATE® 900

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof)

liobocica sa rastvaracem u bocici, prasak i rastvarac za 1 po 10ml rastvor za (900i.j./10ml + injekciju/infuziju 800i.j./10ml)

Octapharma Pharmaceutika Produktionsges m.b.H

Austrija

55.073,30

500 i.j.

30.596,28

-

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

Zastieno ime ATC INN leka FO B02BD08 koagulacioni faktor VIIa,eptakog alfa ( aktivirani ) Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0066600

B02BD08 NOVOSEVEN Novo Nordisk A/S Danska

koagulacioni faktor VIIa,eptakog alfa(aktivirani) prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

liobocica sa rastvaracem u bocici,1 po 2.2ml (1,2mg/2,2 ml)

73.437,90

-

-

-

STAC ; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII I faktor IX,te urodjeni deficit faktora VII, na osnovu misljenja hematologa, interniste i pedijatra u INDIKACIJE centrima za lecenje hemofilije. B03 ANTIANEMICI B03B Vitamin B12 i folna kiselina B03BA Vitamin B12 (cijanokobalamin) i derivati B03BA01 cijanokobalamin

VITAMIN B12 rastvor za injekciju 50 po 500 mcg/1ml Alkaloid a.d. Republika Makedonija 761,20 20 mcg 0,61 -

0051760

B03BA01

cijanokobalamin

INDIKACIJE

Perniciozna anemija.

B03BA03 hidroksokobalamin

OHB 12 injekcija 5 po 2500mcg/2ml Galenika a.d.

0051560

B03BA03

hidroksokobalamin

Republika Srbija

B05 B05A B05AA B05AA01 albumin,humani (5%)

SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI Krv i slicni proizvodi Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme

301,80

20 mcg

0,48

-

0179350 ALBUMIN (LJUDSKI) 5%

B05AA01

0179700

B05AA01

albumin humani proteini (najmanje 95% albumina)

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 5%

rastvor za infuziju

1 po 250 ml 5%

Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b. H

Austrija

3.825,70

-

-

-

rastvor za infuziju

bocica,1 po 250 ml (50g/ l)

Imunoloski zavod d.d.

Hrvatska

3.251,90

-

-

-

INDIKACIJE

STAC ; Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovama ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide); opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

Zastieno ime ATC INN leka B05AA01 albumin, humani (20%) FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0179351

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 20% rastvor za infuziju 1 po 50ml 20% Austrija

Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b. H

2.950,00

-

-

-

0179315 UMAN ALBUMIN rastvor za infuziju 1 po 50 ml 20% Kedrion S.P.A.

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN

rastvor za infuziju

1 po 50ml 20%

Baxter AG

Austrija Italija

2.950,00 2.950,00

-

-

-

0179323

B05AA01

albumin

0179046

B05AA01

albumin,humani

LJUDSKI ALBUMIN 20% rastvor za infuziju 1 po 10 ml 20%

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

611,90

-

-

-

0179048

B05AA01

albumin,humani

LJUDSKI ALBUMIN 20% rastvor za infuziju

bocica, 1 po 50ml (20%)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

2.950,00

-

-

-

0179190 HUMAN ALBUMIN 20% Biotest FH rastvor za infuziju rastvor za infuziju ALBUMIN (LJUDSKI) 20%

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING rastvor za infuziju

1 po 50 ml 20% staklena bocica, 1 po 50 ml 20% bocica, 1 po 50 ml (200g/ l)

CSL Behring GmbH Biotest Pharma GmbH Imunoloski zavod d.d.

Nemacka Nemacka Hrvatska

2.950,00 2.950,00 2.611,60

-

-

-

0179360

B05AA01

0179701

B05AA01

albumin, humani p (najmanje 95% albumina)

0179186

B05AA01

albumin,humani

PLASBUMIN®-20

rastvor za infuziju

bocica staklena,1 po 50ml (20%)

Talecris Biotherapeutics GMBH

Nemacka

2.950,00

-

-

-

0179185

B05AA01

albumin,humani

PLASBUMIN®-20

rastvor za infuziju

bocica staklena,1 po 100ml (20%)

Talecris Biotherapeutics GMBH

Nemacka

5.420,00

-

-

-

NAPOMENA STAC B05AA07 hidroksietilskrob + natrijum hlorid

VOLUVEN rastvor za infuziju

0179340

B05AA07

hidroksietilskrob + natrijum hlorid

1 po 500 ml ( 60g/l + 9g/l)

Fresenius Kabi

Nemacka

808,80

-

-

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

HETASORB 6% HETASORB 10% rastvor za infuziju boca staklena, 1 po 500ml (100g/l + 9g/l) Hemofarm a.d. Republika Srbija rastvor za infuziju boca staklena, 1 po 500ml (60g/l + 9g/l) Hemofarm a.d. Republika Srbija 673,80 915,90

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

-

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0179345

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

0179346

B05AA07

hidroksietil skrob, natrijum-hlorid

NAPOMENA STAC B05AA10 poligelin

HAEMACCEL rastvor za infuziju 10 po 500 ml 3.5% Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

0172031

B05AA10

poligelin

Nemacka

3.728,70

-

-

-

NAPOMENA STAC B05B B05BA B05BA01 aminokiseline

Rastvori za intravensku primenu Rastvori za parenteralnu ishranu

0174030 VAMINOLACT rastvor za infuziju

B05BA01 rastvor za infuziju

alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna siretna kiselina, treonin, triptofan, valin HEPASOL 8% 1 po 500ml (4,64g/l + 10,72g/l + 0,52g/l + 0,88g/l + 5,82g/l + 2,8g/l + 10,4g/l + 13,09g/l + 6,88g/l + 1,1g/l + 5,73g/l + 2,24g/l + 4,42g/l + 4,4g/l + 0,7g/l + 10,08g/l 12 po 100 ml

Hemomont d.o.o. Fresenius Kabi

Republika Crna Gora Austrija

491,30 11873,90

-

-

-

0174041

NAPOMENA STAC B05BA02 sojino ulje, fosfolipidi, glicerol

rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju 10 po 500ml 10 po 100ml(staklo) 10 po 100ml(plastika) Fresenius Kabi Fresenius Kabi Fresenius Kabi Austrija Austrija Austrija 15.557,10 6148,60 6148,60 -

B05BA01

aminokiseline

0171110 INTRALIPID 20 % INTRALIPID 20 %

B05BA02

sojino ulje, fosfolipidi, LIPOVENOES 10% glicerol PLR

0171290

B05BA02

ulje soje preciseno

0171291

B05BA02

ulje soje preciseno

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INTRALIPID INTRALIPID INTRALIPID INTRALIPID rastvor za infuziju 1 po 500ml(plastika) 20% Fresenius Kabi AB rastvor za infuziju 1 po 500ml(staklo) 20% Fresenius Kabi AB Svedska Svedska rastvor za infuziju 1 po 250ml(plastika) 20% Fresenius Kabi AB Svedska rastvor za infuziju 1 po 250ml(staklo) 20% Fresenius Kabi AB Svedska

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

1187,10 1187,10 1844,90 1844,90

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0171286

B05BA02

ulje soje preciseno

0171287

B05BA02

ulje soje preciseno

0171288

B05BA02

ulje soje preciseno

0171289

STAC NAPOMENA B05BA03 glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5% rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju boca, 1 po 500ml (10%) boca plasticna,1 po 500ml boca plasticna,1 po 500ml boca plasticna, 20 po 100ml (50g/1l) boca, 1 po 500ml (5%) boca, 1 po 500ml (10%) GLUCOSI INFUNDIBILE 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% GLUCOSI INFUNDIBILE 5% GLUCOSI INFUNDIBILE 10% GLUCOSE 5% boca, 1 po 500ml (5%) Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Hemomont d.o.o. Hemomont d.o.o. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. B.Braun Melsungen AG

B05BA02

ulje soje preciseno

0173220

B05BA03

glukoza

Republika Srbija Republika Srbija Republika Crna Gora Republika Crna Gora Republika Srbija Republika Srbija Nemacka

64,70 80,20 64,70 80,20 64,70 80,20 1.180,00

-

-

-

0173225

B05BA03

glukoza

0173500

B05BA03

glukoza

0173501

B05BA03

glukoza

0173130

B05BA03

glukoza

0173131

B05BA03

glukoza

0173306

B05BA03

glukoza

B05BA10 aminokiseline, vitamini, minerali

AMINOSTERIL NHepa 8%

0174040 KABIVEN KABIVEN KABIVEN

B05BA10

aminokiseline, vitamini, minerali

rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju

10 po 500 ml 4 po 1.026 ml (900 kcal) 4 po 1540 ml (1400 kcal) 2 po 2566 ml (2300 kcal)

Fresenius Kabi Fresenius Kabi Fresenius Kabi Fresenius Kabi

Austrija Austrija Austrija Austrija

9456,30 9449,90 11521,60 9078,20

-

-

-

0171300

B05BA10

aminokiseline, vitamini, minerali

0171301

B05BA10

aminokiseline, vitamini, minerali

0171302

B05BA10

aminokiseline, vitamini, minerali

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

KABIVEN PERIPHERAL rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju 10 po 500 ml (150g/l) 10 po 250 ml (150g/l) 10 po 500 ml (100g/l) 10 po 500 ml (50g/l) Fresenius Kabi Fresenius Kabi Fresenius Kabi Fresenius Kabi boca, 1 po 500 ml Hemofarm a.d. boca, 1 po 500 ml Hemofarm a.d. boca, 1 po 500 ml Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Austrija Austrija Austrija Austrija 2 po 2400 ml (1700 kcal) Fresenius Kabi Austrija Fresenius Kabi Austrija 8384,60 528,40 800,10 582,40 4.296,60 7.623,90 5.979,40 11.958,90 4 po 1440 ml (1000 kcal) 10813,70

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0171303

B05BA10

aminokiseline, vitamini, minerali

0171304

B05BA10

0174037

B05BA10

aminokiseline, KABIVEN vitamini, minerali , g PERIPHERAL ,p ,g inin,Naglicerilfosfat,jabucna AMINOSOL 10% E

0174036 AMINOSOL 10% AMINOVEN 5% AMINOVEN 10% AMINOVEN 15% AMINOVEN 15%

B05BA10

leucin,alanin,arginin,g licin,prolin,lizin... AMINOSOL 15%

0174035

B05BA10

aminokiseline

0174020

B05BA10

aminokiseline

0174021

B05BA10

aminokiseline

0174022

B05BA10

aminokiseline

0174023

B05BA10

aminokiseline

NAPOMENA STAC B05BB B05BB01 natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

Rastvori za elektrolitni disbalans

0175260

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid rastvor za infuziju

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

boca plasticna,1 po 500ml (8.6g/l+0.3g/l+ 0.33g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

76,00

-

-

-

0175400

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca,1 po 500ml (8.6g/l+0.3g/l+ 0.33g/l)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

76,00

-

-

-

0175515

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plasticna,1 po 500ml (8.6g/l+0.3g/l+ 0.33g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

76,00

-

-

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

Zastieno ime Pakovanje i ATC INN leka FO jacina leka B05BB01 natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat Proizvoac leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0175410

B05BB01 rastvor za infuziju Zdravlje a.d.

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat HARTMANOV RASTVOR Republika Srbija boca,1 po 500 ml (6,0 + 0,373 + 0,294 + 3,25 g)

88,60

-

-

-

0175185

B05BB01 rastvor za infuziju Hemofarm a.d.

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat HARTMANOV RASTVOR boca, 1 po 500ml (6,02g/l + 0,373g/l + 0,294g/l + 3,25g/l)

Republika Srbija

88,60

-

-

-

B05BC B05BC01 manitol Rastvori za osmotsku diurezu

MANITOL 20% MANITOL 10% MANITOL MANITOL rastvor za infuziju 1 po 500 ml 10% rastvor za infuziju 1 po 250 ml 20% rastvor za infuziju 1 po 500 ml 10% rastvor za infuziju 1 po 250 ml 20% Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Hemomont d.o.o. Hemomont d.o.o.

0400156

B05BC01

manitol

Republika Srbija Republika Srbija Republika Crna Gora Republika Crna Gora

113,90 123,10 84,40 91,20

-

-

-

0400150

B05BC01

manitol

0400430

B05BC01

manitol

0400431

B05BC01

manitol

B05D

Rastvori za peritonealnu dijalizu

plasticna kesa 1 po 2000ml rastvor za (13.6g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l) plasticna kesa 1 po 2500ml rastvor za (13.6g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l) plasticna kesa 1 po 5000ml rastvor za (13.6g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l)

9175730

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

Baxter Healthcare S.A.

Irska

676,00

-

-

-

9175731

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

Baxter Healthcare S.A.

Irska

778,30

-

-

-

9175732

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.078,80

-

-

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

plasticna kesa 1 po 2000ml rastvor za (22.7g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l) Baxter Healthcare S.A. Irska plasticna kesa 1 po 2500ml rastvor za (22.7g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l) Baxter Healthcare S.A. plasticna kesa 1 po 5000ml rastvor za (22.7g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l) plasticna kesa 1 po 2000ml rastvor za (38.6g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l) plasticna kesa 1 po 2500ml rastvor za (38.6g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l) plasticna kesa 1 po 5000ml rastvor za (38.6g/l+5.38g/l+4.48 peritonealnu dijalizu g/l+0.184g/l+0.051g/l)

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9175733

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

676,00

-

-

-

9175734

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

Irska

778,30

-

-

-

9175735

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.078,80

-

-

-

9175736

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

Baxter Healthcare S.A.

Irska

676,00

-

-

-

9175737

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

Baxter Healthcare S.A.

Irska

778,30

-

-

-

9175738

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid DIANEAL® PD4

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.078,80

-

-

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9175739

B05D...

tirozin,triptofan,fenilal anin,treonin,serin,prol in,glicin,alanin,valin,m etionin,izoleucin,leuci n,lizin,histidin,arginin, kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,natrijumlaktat,natrijum-hlorid NUTRINEAL® PD4 Baxter Healthcare S.A. Irska

plasticna kesa 1 po 2000ml (0.3g/l+0.27g/l+0.57g/ l+0.646g/l+0.51g/l+0. 595g/l+0.51g/l+0.951 g/l+1.393g/l+0.85g/l+ 0.85g/l+1.02g/l+0.955 g/l+0.714g/l+1.071g/l rastvor za +0.184g/l+0.0508g/l+ peritonealnu dijalizu 4.48g/l+5.38g/l

1.303,50

-

-

-

9175741

B05D...

ikodekstrin,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid EXTRANEAL® plasticna kesa 1 po 2000ml rastvor za (75g/l+5.4g/l+4.5g/l+0 peritonealnu dijalizu .257g/l+0.051g/l) kesa, 4 po 2000ml (5.64g/l + 3.925g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 15g/l) kesa, 4 po 2000ml (5.64g/l + 3.925g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 22.73g/l) kesa, 4 po 2000ml (5.64g/l + 3.925g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 42,5 g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.898,20

-

-

-

9175716

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumBALANCE 1.5% hlorid,magnezijum- glukoze,1.25 mmol/l hlorid,glukoza kalcijuma

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

3.607,80

-

-

-

9175717

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumBALANCE 2.3% hlorid,magnezijum- glukoze,1.25 mmol/l hlorid,glukoza kalcijuma

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

3.607,80

-

-

-

9175718

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumBALANCE 4.25% hlorid,magnezijum- glukoze,1.25 mmol/l hlorid,glukoza kalcijuma

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

3.607,80

-

-

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

kesa, 4 po 2000ml (5.64g/l + 3.925g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 15g/l) Fresenius Medical Care Deutschland GMBH Nemacka

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9175743 kesa, 4 po 2000ml (5.64g/l + 3.925g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 22.73g/l) Fresenius Medical Care Deutschland GMBH kesa, 4 po 2000ml (5.64g/l + 3.925g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 42.5g/l) kesa, 4 po 2000ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 15g/l) kesa, 4 po 2000ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 42.5g/l) kesa, 4 po 2000ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 22.73g/l) kesa, 4 po 2000ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 15g/l)

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumBALANCE 1.5% hlorid,magnezijum- glukoze,1.75 mmol/l hlorid,glukoza kalcijuma 3.607,80

-

-

-

9175744

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumBALANCE 2.3% hlorid,magnezijum- glukoze,1.75 mmol/l hlorid,glukoza kalcijuma Nemacka

3.607,80

-

-

-

9175745

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumBALANCE 4.25% hlorid,magnezijum- glukoze,1.75 mmol/l hlorid,glukoza kalcijuma

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

3.607,80

-

-

-

9175720

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 17 Stay safe®

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

2.704,10

-

-

-

9175722

B05D..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 18 Stay safe®

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

2.704,10

-

-

-

9175724

B05D..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 19 Stay safe®

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

2.704,10

-

-

-

9175753

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 2 Stay safe®

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

2.704,10

-

-

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

kesa, 4 po 2000ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 42,5g/l) Fresenius Medical Care Deutschland GMBH Nemacka kesa, 4 po 2000ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 22.73g/l) Fresenius Medical Care Deutschland GMBH kesa, 4 po 2500ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 15g/l) kesa, 4 po 2500ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 42,5g/l) kesa, 4 po 2500ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.2573g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 22.73g/l) kesa, 4 po 2500ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 15g/l)

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9175755

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 3 Stay safe®

2.704,10

-

-

-

9175757

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 4 Stay safe®

Nemacka

2.704,10

-

-

-

9175754

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 2 Stay safe®

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

3.119,70

-

-

-

9175756

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 3 Stay safe®

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

3.113,20

-

-

-

9175758

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 4 Stay safe®

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

3.113,20

-

-

-

9175721

B05DB..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 17 Stay safe®

Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

Nemacka

3.113,20

-

-

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

kesa, 4 po 2500ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 42.5g/l) Fresenius Medical Care Deutschland GMBH Nemacka kesa, 4 po 2500ml (5.786g/l + 7.847g/l + rastvor za 0.1838g/l + 0.1017g/l peritonealnu dijalizu + 22.73g/l) Fresenius Medical Care Deutschland GMBH

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9175723

B05D..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 18 Stay safe®

3.113,20

-

-

-

9175725

B05D..

natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza CAPD 19 Stay safe®

Nemacka

3.113,20

-

-

-

9175726

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid GAMBROSOL trio 10 rastvor za peritonealnu dijalizu plasticna kesa, 1 po 2000ml (500g/l + 5.38g/l + 4.72g/l + 0.271g/l + 0.054g/l)

Gambro Dasco S.P.A.

Italija

660,00

-

-

-

9175727

B05D...

rastvor za peritonealnu dijalizu

plasticna kesa, 1 po 5000ml (500g/l + 5.38g/l + 4.72g/l + 0.271g/l + 0.054g/l)

Gambro Dasco S.P.A.

Italija

890,00

-

-

-

9175728

B05D...

glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid GAMBROSOL trio 10 glukoza,natrijum hlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid j GAMBROSOL trio 40 g rastvor za peritonealnu dijalizu rastvor za peritonealnu dijalizu

plasticna kesa, 1 po 2000ml (500g/l + 5.38g/l + 4.72g/l + 0.209g/l + 0.054g/l) plasticna kesa, 1 po 5000ml (500g/l + 5.38g/l + 4.72g/l + 0.209g/l + 0.054g/l)

Gambro Dasco S.P.A.

Italija

660,00

-

-

-

9175729

B05D...

hlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid GAMBROSOL trio 40

Gambro Dasco S.P.A.

Italija

890,00

-

-

-

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

B05X B05XA B05XA01 Rastvori za intravensku primenu, kao dopunska terapijska sredstva Rastvori elektrolita

KALIUM CHLORID FRESENIUS Fresenius Kabi Norge koncentrat za rastvor za infuziju 20 po 20 ml (1mmol/ml) Norveska

kalijum - hlorid

0175150

B05XA01

kalijum - hlorid

B05XA02

NATRIUMBICARBON AT FRESENIUS 8,4% rastvor za infuziju bocica,10 po 100ml Fresenius Kabi

natrijum hidrogenkarbonat

Austrija

815,80

-

-

-

0133110

B05XA02

natrijum hidrogenkarbonat

B05XA03

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju rastvor za infuziju boca ,1 po 250ml (9g/l) boca plasticna,20 po 100 ml (9g/l) boca plasticna,1 po 500 ml 0,9% boca plasticna,1 po 500 ml 9g/l NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE SODIUM CHLORIDE 0.9% boca staklena,1 po 500ml 9g/l

natrijum hlorid

2.087,00

-

-

-

0175510

B05XA03

natrijum hlorid

Hemomont d.o.o. Zdravlje a.d. Hemofarm a.d. Hemomont d.o.o. B.Braun Melsungen AG

Republika Crna Gora Republika Srbija Republika Srbija Republika Crna Gora Nemacka

69,30 69,30 69,30 56,60 1.132,00

-

-

-

0175180

B05XA03

natrijum hlorid

0175240

B05XA03

natrijum hlorid

0175516

B05XA03

natrijum hlorid

0175312

BO5XA03

natrijum-hlorid

B05XC B05XC..

SOLUVIT N prasak za rastvor za infuziju

asc.kis,nikotinamid

Vitamini

10 po 10 ml Fresenius Kabi Austrija 3077,70 -

0052720

B05XC..

asc.kis,nikotinamid

NAPOMENA STAC B06 B06A B06AA B06AA02 fibrinolizin, dezoksiribonukleaza (govea)

FIBROLAN mast

OSTALA HEMATOLOSKA SREDSTVA Ostala hematoloska sredstva Enzimi

4159064

B06AA02

25g (1 Lij + 6,66 Cij)/1 g

Pfizer PGM

Francuska

435,50

-

-

-

4159061

B06AA02

fibrinolizin, dezoksiribonukleaza (govedja) fibrinolizin, dezoksiribonukleaza (govedja) FIBROLAN

mast

50 g (1 Lij + 6,66 Cij)/1 g

Pfizer PGM

Francuska

849,70

-

-

-

Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC C C01 C01A C01AA C01AA05

DILACOR rastvor za injekciju/infuziju Zdravlje a.d. ampula, 6 po 2 ml (0.25mg/2ml) Republika Srbija

INN

digoksin

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) TERAPIJA BOLESTI SRCA Srcani glikozidi Glikozidi digitalisa

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0100250

C01AA05

digoksin

C01B C01BD C01BD01

SEDACORON CORDARONE rastvor za injekciju ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3ml) koncentrat za rastvor za infuziju ampula, 5 po 3 ml(150 mg/3ml)

amjodaron

Antiaritmici, grupa I i III Antiaritmici, grupa III

72,60

0.25 mg

12,10

-

0101441

C01BD01

amjodaron

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Sanofi Winthrop Industrie

Austrija Francuska

582,50 699,00

0.2 g 0.2 g

155,33 155,33

-

0101355

C01BD01

amjodaron

C01C C01CA C01CA04

DOPAMIN injekcija

dopamin

Stimulansi srcanog rada, iskljucujui srcane glikozide Adrenergicka i dopaminergicka sredstva

0105140

C01CA04

dopamin

5 po 50 mg/ 5 ml

Farmakos

Republika Srbija

269,50

0.5 g

539,00

-

0105146

C01CA04

dopamin

DOPAMIN ADMEDA koncentrat za rastvor 50 za infuziju

ampula, 5 po 5ml (50mg/5ml)

Haupt Pharma Wulfing GMBH,Nemacka za Admeda Arzneimittel GMBH

Nemacka

385,60

0.5 g

771,20

-

Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN C01CA07 dobutamin

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0105401

C01CA07 dobutamin

DOBUTAMIN ADMEDA 250

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 50ml (250mg/50ml)

Haupt Pharma Wulfing GMBH,Nemacka za Admeda Arzneimittel GMBH

Nemacka

403,40

0.5 g

806,80

-

C01CA24

ADRENALIN HCL 1:1000 injekcija 50 po 1 mg/1ml

adrenalin (epinefrin)

Jugoremedija a.d. Republika Srbija 1.816,20

0105031

C01CA24

epinefrin (adrenalin)

C01D C01DA C01DA02

NIRMIN NIRMIN rastvor za injekciju ampula, 50 po 1,6ml (1 mg/1,6 ml)

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

Vazodilatatori u terapiji bolesti srca Organski nitrati

0.5 mg

18,16

-

0102182

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

743,90 1.385,20

-

-

-

0102180

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

koncentrat za rastvor ampula, 50 po 1,6ml za infuziju (5 mg/1,6 ml)

C02 C02C C02CA C02CA06

EBRANTIL 25 EBRANTIL 50 injekcija injekcija

urapidil

ANTIHIPERTENZIVI Antiadrenergici sa perifernim delovanjem Antagonisti alfa-adrenergickih receptora

0103290

C02CA06

urapidil

5 po 25 mg/5 ml 5 po 50 mg/10 ml

Altana Pharma AG Altana Pharma AG

Nemacka Nemacka

1.579,20 2.138,00

50 mg 50 mg

631,68 427,60

-

0103291

C02CA06

urapidil

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC C03 C03C C03CA C03CA01

LASIX LASIX injekcija 50 po 20 mg/2 ml Jugoremedija a.d. injekcija 5 po 20 mg/2 ml Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DIURETICI Snazni diuretici (Henleove petlje) Sulfonamidski diuretici, monokomponentni

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

furosemid

0400140

C03CA01

furosemid

53,00 499,60

40 mg 40 mg

21,20 19,98

-

0400141

C03CA01

furosemid

C03CA02

YURINEX rastvor za injekciju/infuziju ampula, 10 po 2ml (0,5 mg/2ml)

bumetanid

Hemofarm a.d. Republika Srbija

0400040

C03CA02

bumetanid

88,00

1 mg

17,60

-

C07 C07A C07AB C07AB02

PRESOLOL rastvor za injekciju ampula, 5 po 5ml (5mg/5ml)

metoprolol

BLOKATORI BETA-ADRENERGICKIH RECEPTORA Beta -adrenergicki blokatori Beta-adrenergicki blokatori, selektivni

0107497

C07AB02

metoprolol

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

C08 C08C C08CA C08CA06

NIMOTOP S rastvor za infuziju

nimodipin

BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA Selektivni blokatori kalcijumskih kanala Derivati dihidropiridina

258,80

0.15 g

1.552,80

-

0402102

C08CA06

nimodipin

1 po 50 ml/10 mg

Bayer Healthcare AG

Nemacka

1237,10

50 mg

123,71

-

NAPOMENA

STAC; Samo za lecenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.

Lista B - Grupa D. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN D D08 D08A D08AG D08AG02 povidon jod

POVIDON JOD POVIDON JOD POVIDON JOD pena za kozu rastvor za kozu pena za kozu kontejner plasticni, 1 po 500 ml (7,5%) kontejner plasticni, 1 po 500 ml (10%) kontejner plasticni, 1 po 5000ml (7,5%)

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI KOZE I POTKOZNOG TKIVA(DERMATICI) ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI Antiseptici i dezinficijensi Proizvodi sa jodom

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

4156151

D08AG02

povidon jod

Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

319,40 281,50 2.143,20

-

-

-

4156150

D08AG02

povidon jod

4156152

D08AG02

povidon jod

Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC G G02 G02A G02AB G02AB01

METHYLERGOMET RIN injekcija injekcija 50 po 0,2 mg/1 ml 50 po 0,1 mg/1 ml METHYLERGOMET RIN Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija

INN

metilergometrin

Cena leka Drzava na veliko Cena leka Participacija Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za na veliko osiguranog leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD po DDD lica GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI LEKOVI ZA LECENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI OSTALI GINEKOLOSKI LEKOVI Preparati za kontrakciju uterusa Ergot alkaloidi

0141132

G02AB01

metilergometrin

308,60 625,70

0.2 mg 0.2 mg

12,34 12,51

-

0141135

G02AB01

metilergometrin

G02AD G02AD02

dinoproston (PGE2)

Prostaglandini

4143125

G02AD02

dinoproston (PGE2)

PREPIDIL gel

gel

1 po 3 g/0,5 mg

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1804,70

0.5 mg

1.804,70

-

6143120

NAPOMENA G02AD04

PROSTIN 15 M rastvor za injekciju

G02AD02

dinoproston (PGE2)

PROSTIN E2

vaginalna tableta

4 po 3 mg

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

STAC karboprost (PGM15)

1 po 0,25mg/ml Pfizer Manufacturing Belgium NV Belgija

4.187,00

0.5 mg

174,46

-

0143043

NAPOMENA

G02AD04

karboprost (PGM15)

909,90

2.5 mg /1 terapija

STAC

9.099,00

-

Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog

G02C G02CA G02CA03

PARTUSISTEN koncentrat za rastvor za infuziju ampula, 5 po 10 ml (0.5mg/10ml) Boehringer Ingelheim Espana S.A. Spanija

fenoterol

Ostali ginekoloski preparati Simpatikometici kod prevremenog poroaja (tokolitici)

0142102

G02CA03

fenoterol

G03 G03B G03BA G03BA03

TESTOSTERON Depo injekcija 5 po 250 mg/ml Galenika a.d.

testosteron enantat Gestageni Derivati pregnena

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA Androgeni Derivati 3-androst-4ona

532,20

-

-

-

0048619

G03BA03

testosteron enantat

Republika Srbija

417,50

18 mg

6,01

-

G03D G03DA G03DA03

PROGESTERON Depo rastvor za injekciju 5 po 250 mg/ml

hidroksiprogesteron

0048468

G03DA03

hidroksiprogesteron

Galenika a.d.

Republika Srbija

G03G G03GA G03GA01

PREGNYL PREGNYL injekcija injekcija

horiogonadotropin

Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije Gonadotropini

466,70

10 mg

3,73

-

0044143

G03GA01

horiogonadotropin

3 po 1500 i.j. sa rastv. 3 po 5000 i.j. sa rastv.

N.V.Organon N.V.Organon

Holandija Holandija

340,50 936,60

250 i.j 250 i.j

18,92 15,61

-

0044142

G03GA01

horiogonadotropin

0044144

horionski G03GA01 gonadotropin PREGNYL®

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

lio-ampula sa rastvaracem, 1 po 1ml (5000i.j./1ml)

N.V. Organon

Holandija

320,10

250 i.j

16,01

-

NAPOMENA

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog

G03GA02

MENOPUR Ferring GmbH Nemacka injekcija 10 bocica po (75 i.j.) sa 10amp po 1ml rastvaraca 16.031,30

menotrofin ( humani menopauzalni gonadotropin )

0044086

G03GA02

menotrofin

30 i.j.

641,25

-

0044400

INDIKACIJE

G03GA02

menotrofin

MERIONAL

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju IBSA Institut Biochemique S.A. Svajcarska

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 1ml (75i.j.FSH/75i.j.LH)

Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno osteenje ).

1.603,10

30 i.j.

641,24

-

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. G03GA04 urofolitropin

0044412

G03GA04

urofolitropin

FOSTIMON

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 1ml (75i.j./1ml)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Svajcarska

1.085,50

75 i.j.

1.085,50

INDIKACIJE

Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno osteenje ).

NAPOMENA G03GA05

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. folitropin alfa

0044250

INDIKACIJE

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

liobocica sa rastvaracem u spricu,1 po 75 i.j./ml

Merck Serono S.P.A.

Italija

Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno osteenje ).

2.357,40

75 i.j.

2.357,40

-

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. G03GA06 folitropin beta

PUREGON PUREGON injekcija injekcija 0,5 ml po 50 i.j./0,5 ml 0,5 ml po 100 i.j./0,5 ml N.V.Organon N.V.Organon Holandija Holandija 1.510,50 3.136,10 75 i.j. 75 i.j. 2.265,75 2.352,08 -

0044226

G03GA06

folitropin beta

0044227

INDIKACIJE

G03GA06

folitropin beta

Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno osteenje ).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN H H01 H01B H01BB H01BB02 oksitocin

OXYTOCIN SYNTHETIC injekcija 100 po 10 i.j./ml Gedeon Richter Maarska

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUCUJUI POLNE HORMONE I INSULINE HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI Hormoni zadnjeg reznja hipofize Oksitocin i analozi

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0140150

H01BB02

oksitocin

2.921,20

15 i.j.

43,82

-

0140115

H01BB02

oksitocin

SYNTOCINON

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju ampula,100 po 5ij/ml

Novartis Pharma Stein AG

Svajcarska

2.064,50

15 i.j.

61,94

-

0140116

H01BB02

oksitocin

SYNTOCINON

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju ampula,100 po 10ij/ml

Novartis Pharma Stein AG

Svajcarska

3.469,00

15 i.j.

52,04

-

NAPOMENA STAC H01C H01CB H01CB02 oktreotid

SANDOSTATIN rastvor za injekciju/infuziju ampula,5 po 1ml (0,1mg/ml)

Hormoni hipotalamusa Antagonisti hormona rasta

0049190

1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolnickog lecenja. 2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurskim putem izleceni kao nastavak bolnickog lecenja. 3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i zeluca u bolnickim uslovima. INDIKACIJE 4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu digestivnog trakta koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolnickim uslovima. H01CB02 oktreotid

H01CB02

oktreotid

Novartis Pharma Stein AG

Svajcarska

3.616,50

0.7 mg

5.063,10

-

0049195

H01CB02

oktreotid

prasak i rastvarac za suspenziju za SANDOSTATIN LAR injekciju

liobocica i rastvor u spricu,1 po 10 mg

Novartis Pharma AG

Svajcarska

49.208,10

0.7 mg

3.444,57

-

0049196

H01CB02

oktreotid

prasak i rastvarac za suspenziju za SANDOSTATIN LAR injekciju

liobocica i rastvor u spricu,1 po 10 mg

Novartis Pharma AG

Svajcarska

82.331,80

0.7 mg

2.881,61

-

Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0049197

1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolnickog lecenja. INDIKACIJE 2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurskim putem izleceni kao nastavak bolnickog lecenja. H01CB03 lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL injekcija, spric injekcija, spric injekcija, spric 1 po 120 mg Ipsen Pharma Biotech 1 po 90 mg Ipsen Pharma Biotech 1 po 60 mg SOMATULINE AUTOGEL SOMATULINE AUTOGEL Ipsen Pharma Biotech Francuska Francuska Francuska 60.621,50 85.642,40 96959,10 3 mg 3 mg 3 mg 3.031,08 2.854,75 2.423,98 -

H01CB02

oktreotid Novartis Pharma AG Svajcarska

prasak i rastvarac za suspenziju za SANDOSTATIN LAR injekciju liobocica i rastvor u spricu,1 po 10 mg

110.176,60

0.7 mg

2.570,79

-

0049231

H01CB03

lanreotid

0049232

H01CB03

lanreotid

0049233

1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolnickog lecenja. INDIKACIJE 2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurskim putem izleceni kao nastavak bolnickog lecenja. KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU H02 Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni H02A H02AB Glukokortikoidi H02AB01 betametazondinatrijum fosfat,betametazon dipropionat

H01CB03

lanreotid

0047286

H02AB01

betametazondinatriju m fosfat, betametazon dipropionat DIPROPHOS injekcija

5 po (2mg+5mg)/ml

Schering Plough

Belgija

1202,60

-

-

-

H02AB02 deksametazon

DEXASON injekcija 25 po 4 mg/1 ml Galenika a.d. Republika Srbija 576,30 1.5 mg 8,64 -

0047140

H02AB02

deksametazon

H02AB04 metilprednizolon

0047219

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju/infuziju

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 2ml (125mg/2ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

149,90

20 mg

23,98

-

0047220

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju/infuziju

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 7,8ml (500mg/7,8ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

528,00

20 mg

21,12

-

Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0047216

H02AB04

metilprednizolon Hemofarm a.d.

LEMOD SOLU

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju/infuziju Republika Srbija

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 15 po 1ml (20mg/1ml)

641,70

20 mg

42,78

-

0047218 NIRYPAN SOLUBILE NIRYPAN SOLUBILE LEMOD-DEPO suspenzija za injekcija bocica, 10 po 1ml (40mg/1ml) injekcija 15 po 40 mg sa rastv. Jugoremedija a.d. Hemofarm a.d. injekcija 15 po 20 mg sa rastv. Jugoremedija a.d.

H02AB04

metilprednizolon Hemofarm a.d.

LEMOD SOLU

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju/infuziju

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 15 po 1ml (40mg/1ml) Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1.196,10 642,00 1.196,00 796,60

20 mg 20 mg 20 mg 20 mg

39,87 42,80 39,87 39,83

-

0047173

H02AB04

metilprednizolon

0047174

H02AB04

metilprednizolon

0047212

H02AB04

metilprednizolon

0047222

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD - SOLU

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaracem za dvodelna bocica, 1 parenteralnu upotrebu po 1ml (40mg/1ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

121,90

20 mg

60,95

-

0047221

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD - SOLU

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaracem za dvodelna bocica, 1 parenteralnu upotrebu po 2ml (125mg/2ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

213,70

20 mg

34,19

-

H02AB09 hidrokortizon (kortizol)

0047120

H02AB09

hidrokortizon

HIDROKORTIZON

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaracem za parenteralnu upotrebu

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 2ml (100mg/2ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

66,60

30 mg

19,98

-

0047121

H02AB09

hidrokortizon

HIDROKORTIZON

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaracem za parenteralnu upotrebu

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 4ml (500mg/4ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

203,00

30 mg

12,18

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INN

Zastieno ime leka FO

ATC J J01 J01A J01AA J01AA12

TYGACIL prasak za rastvor za infuziju bocica, 10 po 50mg Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija

tigeciklin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Tetraciklini Tetraciklini

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0029781

J01AA12

tigeciklin

50.925,30

0,1 g

10.185,06

-

STAC

NAPOMENA J01C J01CA J01CA01

PENTREXYL injekcija 50 po 1g

ampicilin

Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini Penicilini sirokog spektra

0021105

J01CA01

ampicilin

Bristol Myers Squibb S.R.L.

Italija

4126,50

2 gr

165,06

-

J01CA04

AMOKSICILIN AMOKSICILIN kapsula, tvrda kapsula, tvrda

amoksicilin

bocica, 100 po 250mg bocica, 100 po 500mg Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija 462,00 739,10 1 gr 1 gr 18,48 14,78 -

1021776

J01CA04

amoksicilin

1021778

J01CA04

amoksicilin

J01CE J01CE01

PAN - PENI G SODIUM 1 MUI PAN - PENI G SODIUM 5 MUI prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju

benzilpenicilin

Penicilini osetljivi na beta-laktamazu

0020015

J01CE01

benzilpenicilin

bocica staklena,50 po 1000000 i.j. bocica staklena,50 po 5000000 i.j.

Panpharma Panpharma

Francuska Francuska

2.293,20 8.385,00

1600000i.j. 1600000i.j.

73,38 53,66

-

0020016

J01CE01

benzilpenicilin

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC J01CE30

Zastieno ime INN leka benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0020056 prasak za rastvor za injekciju Galenika a.d. 50 po (600000+200000 i.j.)

J01CE30

benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin PANCILLIN Hemofarm a.d.

prasak za suspenziju za injekciju

bocica, 50 po 800000 i.j. (600000i.j.+ 200000i.j.)

Republika Srbija Republika Srbija

823,60

1600000i.j.

32,94

-

0020081

J01CE30

benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin JUGOCILLIN

823,60

1600000i.j.

32,94

-

J01CR J01CR01

AMPISULCILLIN prasak za rastvor za injekciju

ampicilin, sulbaktam

Kombinacije penicilina, ukljucujui i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze

0021356

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

Zdravlje AD

Republika Srbija

1.065,70

2g

426,28

0021357

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

AMPISULCILLIN

prasak za rastvor za injekciju

Zdravlje AD

Republika Srbija

1438,90

2g

287,78

0021355

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

AMPISULCILLIN

prasak za rastvor za injekciju

bocica staklena, 10 po 750mg (500mg + 250mg) bocica staklena, 10 po 1,5g (1000mg + 500mg) bocica staklena, 10 po 3g (2000mg + 1000mg)

Zdravlje AD

Republika Srbija

2.177,60

2g

217,76

J01CR02

AMOKSIKLAV LEK 1,2 g prasak za rastvor za injekciju

amoksicilin, klavulanska kiselina

5 po (1000mg+ 200mg) Lek Farmaceutska Druzba d.d. Slovenija 1065,20 3g 639,12 -

0021565

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

NAPOMENA J01CR05

TAZOCIN

** piperacilin, tazobaktam

prasak za rastvor za injekciju/infuziju bocica, 12 po (4000 + 500 mg) Wyeth Lederle S.P.A. Italija 17321,80 14 gr 5.052,19 -

0021998

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL Cefalosporini I generacije

ATC J01D

INN

Zastieno ime leka FO

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

J01DB

J01DB04

GALECEF PRIMACEPH prasak za rastvor za injekciju 50 po 1 g prasak za rastvor za injekciju 50 po 1000 mg Galenika a.d. Republika Srbija Republika Srbija

cefazolin

8.431,70 8.431,70 3 gr 3 gr 505,90 505,90 -

0321961

J01DB04

cefazolin

0321030

J01DB04

cefazolin

0321962

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN

prasak za rastvor za injekciju/infuziju 50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o. Habit Pharm a.d. U saradnji sa ACS Dobfar S.P.A., Italija

Republika Srbija

8.431,70

3 gr

505,90

-

J01DC J01DC02

NILACEF NILACEF prasak za rastvor za injekciju 1 po 1500mg prasak za rastvor za injekciju 1 po 750mg

cefuroksim

Cefalosporini II generacije

0321971

J01DC02

cefuroksim

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

213,00 365,90

3 gr 3 gr

852,00 731,80

-

0321972

J01DC02

cefuroksim

0321025

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prasak za rastvor za injekciju

1 po 1500 mg

Habit Pharm a.d.u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A. Italija

Republika Srbija

365,90

3g

731,80

-

0321024

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prasak za rastvor za injekciju

1 po 750 mg

Habit Pharm a.d.u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A. Italija

Republika Srbija

213,00

3g

852,00

-

J01DD J01DD01

TOLYCAR TOLYCAR TOLYCAR

cefotaksim

prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju

Cefalosporini III generacije

0321140

J01DD01

cefotaksim

1 po 500 mg 1 po 1000 mg 1 po 2000 mg

Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

115,70 210,40 420,80

4g 4g 4g

925,60 841,60 841,60

-

0321141

J01DD01

cefotaksim

0321142

J01DD01

cefotaksim

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

TOLYCAR TOLYCAR TOLYCAR CEFOTAKSIM CEFOTAKSIM prasak za rastvor za bocica staklena, 5 po injekciju 1000 mg Zdravlje a.d. prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po injekciju 1000 mg Zdravlje a.d. prasak za rastvor za injekciju 20 po 2000 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija prasak za rastvor za injekciju 20 po 1000 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija prasak za rastvor za injekciju 20 po 500 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 2.314,60 4.207,30 8.414,40 210,40 1.051,80

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

4g 4g 4g 4g 4g

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

925,84 841,46 841,44 841,60 841,44 -

0321143

J01DD01

cefotaksim

0321144

J01DD01

cefotaksim

0321145

J01DD01

cefotaksim

0321981

J01DD01

cefotaksim

0321980

J01DD01

cefotaksim

NAPOMENA J01DD02

FORCAS FORCAS prasak za rastvor za injekciju 1 po 500 mg prasak za rastvor za injekciju 1 po 1000 mg

STAC ** ceftazidim

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija 411,20 240,30 4g 4g 1.644,80 1.922,40 -

0321600

J01DD02

ceftazidim

0321601

J01DD02

ceftazidim

0321023

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM

prasak za rastvor za injekciju

1 po 1 g

Habit Pharm a.d. U saradnji sa ACS Dobfar S.P.A., Italija

Republika Srbija

411,20

4g

1.644,80

-

NAPOMENA J01DD04

AZARAN LONGACEPH CEFTRIAKSON CEFTRIAKSON CEFTRIAKSON CEFTRIAKSON prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju

STAC ** ceftriakson

bocica, 50 po 1000mg 10 po 1 g bocica staklena, 10 po 250mg bocica staklena, 50 po 250mg bocica staklena, 10 po 500mg bocica staklena, 50 po 500mg Hemofarm a.d. Galenika a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 19336,20 3866,70 1.066,70 5.333,70 1884,80 9423,80 2g 2g 2g 2g 2g 2g 773,45 773,34 853,36 853,39 753,92 753,90 -

0321758

J01DD04

ceftriakson

0321329

J01DD04

ceftriakson

0321990

J01DD04

ceftriakson

0321993

J01DD04

ceftriakson

0321991

J01DD04

ceftriakson

0321994

J01DD04

ceftriakson

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

CEFTRIAKSON CEFTRIAKSON CEFTRIAKSON CEFTRIAKSON CEFTRIAKSON CEFTRIAKSON prasak za rastvor za bocica staklena, 5 po injekciju 2g prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po injekciju 2g Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. prasak za rastvor za bocica staklena, 5 po injekciju 1g Zdravlje a.d. prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po injekciju 1g Zdravlje a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija prasak za rastvor za injekciju Jugoremedija a.d. bocica staklena, 50 po 1g Republika Srbija prasak za rastvor za injekciju Jugoremedija a.d. bocica staklena, 10 po 1g Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

3866,70 19336,20 386,70 1933,30 816,30 4.080,80

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

2g 2g 2g 2g 2g 2g

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

773,34 773,45 773,40 773,32 816,30 816,16 -

0321992

J01DD04

ceftriakson

0321995

J01DD04

ceftriakson

0321985

J01DD04

ceftriakson

0321986

J01DD04

ceftriakson

0321987

J01DD04

ceftriakson

0321988

J01DD04

ceftriakson

0321022

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prasak za rastvor za injekciju 10 po 1 g

Habit Pharm a.d.u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A. Italija

Republika Srbija

3866,70

2g

773,34

-

0321021

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prasak za rastvor za injekciju

50 po 1g

Habit Pharm a.d.u saradnji sa ACS Dobfar S.P.A. Italija

Republika Srbija

19336,20

2g

773,45

-

NAPOMENA J01DE J01DE01

MAXICEF CEFIM CEFIM prasak za rastvor za injekciju/infuziju prasak za rastvor za injekciju/infuziju prasak za rastvor za injekciju/infuziju

STAC ** ,izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno amp od 250 mg Cefalosporini IV generacije cefepim

1 po 1000mg bocica, 1 po 500mg bocica, 1 po 1000mg Galenika a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 586,30 295,70 586,30 2g 2g 2g 1.172,60 1.182,80 1.172,60 -

0321914

J01DE01

cefepim

0321631

JO1DE01

cefepim

0321630

JO1DE01

cefepim

NAPOMENA

STAC ; Uz konsultaciju infektologa.

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka Karbapenemi

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

ATC J01DH J01DH02

MERONEM MERONEM MEROCID® MEROCID® prasak za rastvor za injekciju/infuziju bocica staklena,10 po 1000mg prasak za rastvor za injekciju/infuziju PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o. bocica staklena,10 po 500mg prasak za rastvor za injekciju/infuziju 10 po 1000 mg Astra Zeneca UK Limited prasak za rastvor za injekciju/infuziju 10 po 500 mg Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija Velika Britanija Republika Srbija Republika Srbija

meropenem

0029750

J01DH02

meropenem

11.121,40 20.744,70 11.121,40 20.744,70

2gr 2gr 2gr 2gr

4.448,56 4.148,94 4.448,56 4.148,94

-

0029751

J01DH02

meropenem

0029753

J01DH02

meropenem

0029754

J01DH02

meropenem

NAPOMENA J01DH03

INVANZ injekcija 1 po 1 g

STAC ; Uz konsultaciju infektologa. ertapenem natrijum

Merck Sharp and Dohme Francuska 4.311,30 1 gr 4.311,30 -

0029780

J01DH03

ertapenem natrijum

NAPOMENA J01DH51

STAC ; Uz konsultaciju infektologa. imipenem, cilastatin

0029506

J01DH51

imipenem, cilastatin

TIENAM I.V.

prasak za koncentrat za rastvor za infuziju

bocica, 10 po 1g (500mg + 500mg)

Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret

Francuska

9499,00

2g

3.799,60

-

0029507

J01DH51

imipenem,cilastatin

MIPECID®

prasak za rastvor za infuziju

bocica staklena, 10 po 1000mg (500mg+500mg)

PharmaSwiss D.o.o.

Republika Srbija

9.499,00

2g

3.799,60

-

STAC ; Uz konsultaciju infektologa.

NAPOMENA J01E J01EE J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

Sulfonamidi i trimetoprim Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, ukljucujui derivate

0026601

J01EE01

sulfametoksazol,trime toprim BACTRIM Roche

ampula, 10 po 5ml koncentrat za rastvor (400mg/5ml+80mg/5 za infuziju ml)

F.Hoffmann-La Roche LTD

Svajcarska

1.050,60

1,92 gr

40,34

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC J01F J01FA J01FA10

HEMOMYCIN prasak za rastvor za infuziju bocica, 1 po 500mg Hemofarm AD Srbija

INN

Zastieno ime leka FO

azitromicin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Makrolidi, linkozamidi streptogramini Makrilidi

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0325484

J01FA10

azitromicin

654,20

0,5 gr

654,20

NAPOMENA J01FF J01FF01 Linkozamidi

KLINDAMICIN CLINDAMYCIN-MIP rastvor za injekciju ampula, 5 po 4ml (600mg/4ml) rastvor za injekciju ampula, 10 po 2ml (150mg/1ml) Hemofarm a.d. Chephasaar Chem.Pharm.

STAC

klindamicin

0326041

J01FF01

klindamicin

Republika Srbija Nemacka

977,70 856,20

1.8g 1.8g

586,62 513,72

-

0326223

J01FF01

klindamicin

J01G J01GA J01GA01

STREPTOMICINSULFAT 50 po 1 g prasak za rastvor za injekciju

streptomicin

Aminoglikozidni antibakterijski lekovi Streptomicini

0025010

J01GA01

streptomicin

Galenika a.d.

Republika Srbija

3571,70

1g

71,43

-

J01GB J01GB03

GENTAMICIN GENTAMICIN GENTAMICIN GENTAMICIN GENTAMICIN injekcija rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju injekcija

gentamicin

Ostali aminoglikozidi

0024552

J01GB03

gentamicin

10 po 2ml(80mg/2ml) 10 po 2ml(120mg/2ml) ampula, 10 po 2 ml (20 mg/2 ml) ampula, 10 po 2 ml (40 mg/2 ml) ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Galenika a.d. Galenika a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

445,20 542,80 275,20 340,30 445,20

0.24 g 0.24 g 0.24 g 0.24 g 0.24 g

133,56 108,56 330,24 204,18 133,56

-

0024553

J01GB03

gentamicin

0024423

J01GB03

gentamicin

0024420

J01GB03

gentamicin

0024421

J01GB03

gentamicin

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

GENTAMICIN GENTAMICIN GENTAMICIN rastvor za injekciju 10 po 2 ml/(120 mg/2 ml) Hemofarm a.d. rastvor za injekciju 10 po 2 ml(80mg/2 ml) Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija rastvor za injekciju ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml) Zdravlje a.d. Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

542,80 445,20 542,80

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

0.24 g 0.24 g 0.24 g

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

108,56 133,56 108,56 -

0024422

J01GB03

gentamicin

0024580

J01GB03

gentamicin

0024582

J01GB03

gentamicin

J01GB06

AMIKACIN AMIKACIN rastvor za injekciju/infuziju ampula, 10 po 500 mg/2 ml Galenika a.d. rastvor za injekciju/infuziju Galenika a.d. ampula,10 po 100 mg/2 ml

amikacin

Republika Srbija Republika Srbija 495,70 1.865,60 1g 1g 495,70 373,12 -

0024282

J01GB06

amikacin

0024283

J01GB06

amikacin

NAPOMENA J01M J01MA J01MA02

CIPROCINAL MAROCEN CITERAL® koncentrat za rastvor za infuziju injekcija rastvor za infuziju bocica,5 po 100 mg/50ml 5 po 100 mg/10 ml ampula,5 po 10ml (100mg/10ml)

**

ciprofloksacin

Hinolonski antibakterijski lekovi Fluorhinoloni

0329196

J01MA02

ciprofloksacin

Zdravlje a.d. Hemofarm a.d. Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1.455,50 1.064,00 808,90

0.5 g 0.5 g 0,5 g

1.455,50 1.064,00 808,90

-

0329412

J01MA02

ciprofloksacin

0329403

J01MA02

ciprofloksacin

**

NAPOMENA J01X J01XA J01XA01

VANCOMYCIN-MIP VANCOMYCIN-MIP VANCOMYCIN-MIP

vankomicin

Ostali antibakterijski lekovi Glikopeptidni antibakterijski lekovi

0029792

J01XA01

vankomicinn

prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po infuziju 500mg prasak za rastvor za infuziju bocica staklena, 5 po 500mg prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po infuziju 1000mg

Chephasaar Chem.Pharm. Chephasaar Chem.Pharm. Chephasaar Chem.Pharm.

Nemacka Nemacka Nemacka

583,00 2.915,00 1.140,90

2g 2g 2g

2.332,00 2.332,00 2.281,80

-

0029790

J01XA01

vankomicinn

0029793

J01XA01

vankomicinn

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

VANCOMYCIN-MIP EDICIN EDICIN VANCOTEX VANCOTEX liofilizat za rastvor za infuziju 1 po 1g Pharmatex Italia SRL liofilizat za rastvor za infuziju 1 po 500 mg Pharmatex Italia SRL injekcija 1 po 1 g Lek Farmaceutska Druzba d.d. Italija Italija Slovenija injekcija 1 po 500 mg Lek Farmaceutska Druzba d.d. Slovenija prasak za rastvor za infuziju Nemacka bocica staklena, 5 po 1000mg Chephasaar Chem.Pharm. 5.705,10 583,00 1.140,90 583,00 1.140,90

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

2g 2g 2g 2g 2g

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

2.282,04 2.332,00 2.281,80 2.332,00 2.281,80 -

0029791

J01XA01

vankomicinn

0029795

J01XA01

vankomicinn

0029796

J01XA01

vankomicinn

0029291

J01XA01

vankomicin

0029292

J01XA01

vankomicin

NAPOMENA J01XA02

STAC ; Uz konsultaciju infektologa. teikoplanin

0029760

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prasak za rastvor za injekciju

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 3ml (200mg/3ml)

Gruppo Lepetit SPA

Italija

1716,60

0.4g

3.433,20

-

0029761

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prasak za rastvor za injekciju

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 3ml (400mg/3ml)

Gruppo Lepetit SPA

Italija

3231,30

0.4g

3.231,30

-

0029051

J01XA02

teikoplanin

PLANICID®

prasak za rastvor za injekciju/infuziju

bocica staklena, 10 po 200mg

PharmaSwiss d.o.o.

Srbija

17.166,10

0.4g

3.433,22

-

0029052

J01XA02

teikoplanin

PLANICID®

prasak za rastvor za injekciju/infuziju

bocica staklena, 10 po 400mg

PharmaSwiss d.o.o.

Srbija

32.313,40

0.4g

3.231,34

-

NAPOMENA J01XD J01XD01

ORVAGIL

STAC ; Uz konsultaciju infektologa.

metronidazol

rastvor za infuziju

Derivati imidazola

0029081

J01XD01

metronidazol

100ml (500mg/100ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

151,20

1.5 g

453,60

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC J01X J01XX J01XX08

ZENIX film tableta blister, 10 po 600mg Hemofarm AD Srbija

INN

Zastieno ime leka FO

linezolid

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Ostali antibakterijski lekovi Ostali antibakterijski lekovi

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1029050

J01XX08

linezolid

42875,10

1,2 gr

8.575,02

NAPOMENA J02 J02A J02AA J02AA01 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Antimikotici za sistemsku primenu

STAC

amfotericin b

0327470

J02AA01

amfotericin b

FUNGIZONE

rastvor za infuziju

1 po 50mg

Bristol-Myers Squibb

Francuska

696,00

35 mg

487,20

-

NAPOMENA J02AA01

AMPHOCIL AMPHOCIL liofilizat za rastvor za infuziju liofilizat za rastvor za infuziju 1 po 50 mg 1 po 100 mg

STAC ; Uz konsultaciju infektologa. amfotericin b

Torrex Chiesi Pharma GmbH Torrex Chiesi Pharma GmbH Austrija Austrija 12301,40 22114,80 35 mg 35 mg 8.610,98 7.740,18 -

0327490

J02AA01

amfotericin b

0327491

J02AA01

amfotericin b

NAPOMENA J02AC J02AC01

DIFLUCAN FLUCONAL rastvor za infuziju rastvor za infuziju

STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zastite. Derivati triazola flukonazol

1 po 100 ml/(2 mg/ml) bocica staklena, 1 po 100ml (2mg/1ml) Pfizer PGM Hemofarm a.d. Francuska Republika Srbija 947,40 947,40 0.2 g 0.2 g 947,40 947,40 -

0327312

J02AC01

flukonazol

0327357

NAPOMENA J02AC03

VFEND

J02AC01

flukonazol

STAC ; Uz konsultaciju infektologa. vorikonazol

prasak za rastvor za infuziju 1 po 200 mg Pfizer PGM Francuska

0327534

J02AC03

vorikonazol

NAPOMENA

STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zastite.

10.064,70

0,4 g

20.129,40

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC J02AX J02AX04

CANCIDAS CANCIDAS prasak za rastvor za infuziju 1 po 70 mg Svajcarska Merck Sharp & Dohme Idea Inc. prasak za rastvor za infuziju 1 po 50 mg Svajcarska Merck Sharp & Dohme Idea Inc. 42.588,70 54.170,90

INN

Zastieno ime leka FO

kaspofungin

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Ostali antimikotici za sistemsku primenu DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0327560

J02AX04

kaspofungin

50 mg 50 mg

42.588,70 38.693,50

-

0327561

NAPOMENA J05 J05A J05AB J05AB01

ZOVIRAX prasak za rastvor za infuziju bocica, 5 po 250mg GlaxoSmithKline SPA

J02AX04

kaspofungin

STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zastite. ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse Nukleozidi i nukleotidi, iskljucujui inhibitore reverzne transkriptaze aciklovir

Italija

0328270

J05AB01

aciklovir

3778,10

4g

12.089,92

-

NAPOMENA J05AB06

CYMEVENE prasak za rastvor za infuziju 1 po 500 mg

STAC ; Uz konsultaciju infektologa. ganciklovir

F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska 3201,70 0.5 g 3.201,70 -

0328260

J05AB06

ganciklovir

NAPOMENA J05AX J05AX07

FUZEON

STAC ; Uz konsultaciju infektologa.

enfuvirtid

Ostali

0328650

J05AX07

enfuvirtid

60 po prasak za rastvor za 108mg/1,1ml(90mg/m injekciju l)

F.Hoffmann-La Roche Ltd

Svajcarska

142227,70

0,18 gr

4.740,92

-

NAPOMENA J06 J06A J06AA J06AA03

STAC ; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo leceni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka moze sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI Imunoserumi Imunoserumi antiserum protiv zmijskog otrova (konjski )

0010200

J06AA03

antiserum protiv zmijskog otrova (konjski ) VIEKVIN

injekcija

1 po 5ml

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

985,70

-

-

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC J06B J06BA J06BA02

Ig Vena Ig Vena Ig Vena rastvor za infuziju 1 po 200ml (10 gr/200 ml) Kedrion S.P.A. rastvor za infuziju 1 po 100ml (5 gr/100 ml) Kedrion S.P.A. rastvor za infuziju 1 po 50ml (2,5 gr/50 ml) Kedrion S.P.A. Italija Italija Italija rastvor za infuziju 1 po 20 ml (1 gr/20 ml) Kedrion S.P.A. Italija 6.425,50 16.063,80 32.127,60 64.255,40

INN

Zastieno ime leka FO

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Imunoglobulini Imunoglobulini, nespecificni, humani

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0013500

J06BA02

imunoglobulin (IgG7S), intravenski

-

-

-

0013501

J06BA02

imunoglobulin (IgG7S), intravenski

0013502

J06BA02

imunoglobulin (IgG7S), intravenski

0013503

J06BA02

imunoglobulin (IgG7S), intravenski Ig Vena HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% rastvor za infuziju 1 po 100ml (50mg/ml)

0013463

J06BA02

imunoglobulin (IgG7S), intravenski

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

15.989,60

-

-

-

0013510

J06BA02

imunoglobulin (IgG7S), intravenski OCTAGAM rastvor za infuziju

Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b. 1 po 50ml (50mg/ml) H

Austrija

16.063,80

-

-

-

0013511

J06BA02

imunoglobulin (IgG7S), intravenski OCTAGAM rastvor za infuziju

bocica, 1 po 100ml (50mg/1ml)

Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b. H

Austrija

32.127,60

-

-

-

0013462 Imunoglobulin (ljudski) za intravensku primenu Imunoglobulin (ljudski) za intravensku primenu

J06BA02

HUMANI IMUNOGLOBULIN 5% rastvor za infuziju

1 po 50ml (50mg/ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

8.025,20

-

-

-

0013350

J06BA02

0013351

J06BA02

imunoglobulin (IgG7S), intravenski humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S humani imunoglobulin za intravensku primenu 7S rastvor za infuziju rastvor za infuziju

bocica, 1 po 50ml (50mg/ml) bocica, 1 po 100ml (50mg/ml)

Imunoloski Zavod D.D. Imunoloski Zavod D.D.

Hrvatska

11.218,70

-

-

-

Hrvatska

21.111,70

-

-

-

0013602

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu INTRATECT®

rastvor za infuziju

bocica staklena, 1 po 50ml(50mg/ml)

Biotest Pharma GMBH

Nemacka

14.371,40

-

-

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0013600

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu INTRATECT® rastvor za infuziju bocica staklena, 1 po 100ml(50mg/ml) Nemacka Biotest Pharma GMBH 28.743,80

-

-

-

0013601

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu INTRATECT® rastvor za infuziju bocica staklena, 1 po 200ml(50mg/ml) Nemacka Biotest Pharma GMBH

57.487,60

-

-

-

0013505

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu KIOVIG rastvor za infuziju bocica staklena, 1 po 100ml (10%) Baxter S.A.

Belgija

64.253,00

-

-

-

0013507

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu KIOVIG rastvor za infuziju bocica staklena, 1 po 50ml (10%)

Baxter S.A.

Belgija

32.126,40

-

-

-

0013506

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu KIOVIG rastvor za infuziju bocica staklena, 1 po 25ml (10%)

Baxter S.A.

Belgija

16.063,20

-

-

-

NAPOMENA J06BB J06BB01

PARTOBULIN SDF rastvor za injekciju

STAC

imunoglobulin anti -D (RhO)

Imunoglobulini, specificni

1 po 1 ml (250 mcg/1 ml)

0013449

J06BB01

Imunoglobulin anti D (RhO),humani

Baxter AG

Austrija

4280,00

-

-

-

0013077

J06BB01

Imunoglobulin anti -D (RhO),humani BEOGLOBIN D

rastvor za injekciju

1 po 50 mcg

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

856,70

-

-

-

0013075

J06BB01

Imunoglobulin anti -D (RhO),humani BEOGLOBIN D

rastvor za injekciju prasak i rastvarac za rastvor za injekciju rastvor za injekciju

1 po 250 mcg 1 po 300 mcg sa rastv. 1 po 2 ml (1250 i.j. / 2 ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

4283,60

-

-

-

0013447 RHESONATIV

J06BB01

0013315

J06BB01

imunoglobulin 1250 i.j. (izrazeno na

Imunoglobulin anti -D (RhO) ( IMMUNORHO )

Kedrion S.P.A. Octapharma AB

Italija Svedska

3694,90 4283,60

-

-

-

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC J06BB02

TETAGAM P TETANUS GAMMA napunjen injekcioni spric 1 po 250 i.j. /2ml Kedrion S.P.A. Italija injekcija 1 po 1 ml/250 i.j. ZLB Behring GmbH Nemacka

Zastieno ime INN leka imunoglobulin antitetanusni FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0013167

J06BB02

imunoglobulin antitetanusni

798,70 724,40

-

-

-

0013432

J06BB02

imunoglobulin antitetanusni

0013160 injekcija 1 po 250 ij. Baxter AG

J06BB02

tetanus imunoglobulin,humani ATEBULIN injekcija 1 po 250 i.j.

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija Austrija

798,80 878,60

-

-

-

0013165

J06BB02

antitetanusni imunoglobulin humani TETABULIN S/D

J06BB04

IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B rastvor za injekciju bocica,1 po 250 i.j.

hepatitis B imunoglobulin

0013311

J06BB04

hepatitis B imunoglobulin

Imunoloski zavod d.d.

Hrvatska

10.199,30

-

-

-

0013312

J06BB04

hepatitis B imunoglobulin, humani ImmunoHBs rastvor za injekciju

bocica staklena, 1 po 1ml (180i.j./1ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

6.935,20

-

-

-

0013313

J06BB04

hepatitis B imunoglobulin, humani ImmunoHBs rastvor za injekciju

bocica staklena, 1 po 3ml (540i.j./3ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

20.805,60

-

-

-

J06BB05

rastvor za injekciju

imunoglobulin protiv besnila

bocica,1 po 5 ml (100i.j/ml) Imunoloski zavod d.d. Hrvatska 15333,40 -

0013220

J06BB05

IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV rabies imunoglobulin BESNILA

0013221

J06BB05

IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV rabies imunoglobulin BESNILA

rastvor za injekciju

bocica,1 po 2 ml (100i.j/ml)

Imunoloski zavod d.d.

Hrvatska

7649,50

-

-

-

0013250

J06BB05

HUMANI rabies ANTIRABIJES imunoglobulin,humani IMUNOGLOBULIN

rastvor za injekciju

1 po 1ml (100i.j./1ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

14,80/i.j.

6.20/i.j

-

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

rastvor za injekciju 1 po 2ml (100i.j./1ml) Institut za transfuziju krvi Srbije Republika Srbija 14,80/i.j.

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

6.20/i.j -

0013251

J06BB05

HUMANI rabies ANTIRABIJES imunoglobulin,humani IMUNOGLOBULIN

0013252

J06BB05 rastvor za injekciju 1 po 5ml (100i.j./1ml)

imunoglobulin protiv besnila Institut za transfuziju krvi Srbije Republika Srbija

HUMANI ANTIRABIJES IMUNOGLOBULIN

14,80/i.j.

6.20/i.j

-

-

J07 J07A J07AG J07AG01

0011857

J07AG01

vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B,konjugovana Act-HIB prasak za rastvor za injekciju 1 po 0,5 ml (10mcg/0,5ml)

hemofilus influence tip B

VAKCINE Bakterijske vakcine Kapsulirani antigen hemofilus influence tip B

Sanofi Pasteur

Francuska

728,00

-

-

-

0011878

J07AG01

vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B HIBERIX prasak i rastvarac za rastvor za injekciju 1 po 0,5 ml (10mcg/0,5ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

684,90

-

-

-

NAPOMENA J07AH J07AH03

Prema programu obavezne imunizacije.

Vakcina protiv meningitisa (tip A i C)

Vakcine protiv meningokoka

0011858

J07AH03

vakcina protiv meningitisa (tip A i C),polisaharidna MENINGOCOCCAL A+C prasak i rastvarac za suspenziju za injekciju

liobocica sa rastvaracem u spricu, 1 po 0,5ml (50mcg/0,5ml + 50mcg/0,5ml)

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

812,50

-

-

NAPOMENA J07AL J07AL01

Vakcine protiv pneumokoka Vakcina protiv pneumokoka, polivalentna (preciseni polisaharidni antigeni S. pneumoniae)

Prema programu obavezne imunizacije.

0011856

J07AL01

Vakcina protiv pneumokoka, polivalentna PNEUMO 23

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 1 po 0,5ml (25mcg/0,5ml)

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

866,70

-

-

NAPOMENA

Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC J07AJ J07AJ52

INN

Zastieno ime leka FO

vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kaslja

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Vakcine protiv pertususa (veliki kasalj)

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0011146

J07AJ52

vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kaslja ,adsorbovana ALDIPETE-T suspenzija za injekciju 10 po 5ml (40i.j.+ 30i.j. + 4i.j.)/0,5ml Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Republika Srbija

13678,00

-

-

-

NAPOMENA J07AM J07AM01 Vakcine protiv tetanusa

Prema programu obavezne imunizacije.

vakcina protiv tetanusa (toksoid C. tetani)

0011840

J07AM01

vakcina protiv tetanusa,adsorbovan a TETAVAKSAL T suspenzija za injekciju 1 po 0,5ml (40ij/0,5ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

154,60

-

-

-

0011841

J07AM01

vakcina protiv tetanusa,adsorbovan a TETAVAKSAL T suspenzija za injekciju 10 po 0,5ml (40ij/0,5ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

1.134,10

-

-

-

0011512

J07AM01

vakcina protiv tetanusa,adsorbovan a TETAVAKSAL T suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (40ij/0,5ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

7445,20

-

-

-

J07AM51

vakcina protiv tetanusa i difterije (toksoid C. tetani i toksoid C. diphtheriae)

0011017

J07AM51

vakcina protiv tetanusa i difterije adsorbovana (toksoid C. tetani i toksoid C. diphtheriae) Ditevaksal-T za odrasle suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (30 i.j./0,5ml + 40i.j./0,5ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

6937,30

-

-

-

0011831

J07AM51

vakcina protiv tetanusa i difterije (toksoid C. tetani i toksoid C. diphtheriae) , adsorbovana Ditevaksal-T

suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (30 i.j./0,5ml + 40i.j./0,5ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

6937,30

-

-

-

NAPOMENA

Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC J07AM51

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za INN leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kaslja (toksoid C.diphtheriae, toksoid C.tetani i inaktivisane cele elije B.pertussis)

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0011865

J07AM51

vakcina protiv difterije,tetanusa i pertusisa (acelularna),adsorbov ana TRIPACEL suspenzija za injekciju Sanofi Pasteur Limited Kanada

bocica staklena, 5 po 0,5 ml (10mcg/05ml + 5mcg/0,5ml + 5mcg/0,5ml + 3mcg/0,5ml + 30i.j./0,5ml + 40i.j./0,5ml)

5.308,70

-

-

-

NAPOMENA J07AN J07AN01

prasak za rastvor za injekciju 5 po 1 mg liofilizata sa 5 po 1 ml rastvaraca Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Vakcine protiv tuberkuloze vakcina protiv tuberkuloze (zivi inaktivisani bacili M. bovis, soj BCG)

Republika Srbija

Prema programu obavezne imunizacije.

0011185

J07AN01

vakcina protiv tuberkuloze,atenuiran i bacili M bovis soj BCG-T

4091,20

-

-

-

NAPOMENA J07B J07BB J07BB01

Virusne vakcine Virusne vakcine protiv influence (grip) vakcina protiv gripa, trovalentna (inaktivisani celi virusi influence A (H1N1,A (H3N2) I B

Prema programu obavezne imunizacije.

0011712

J07BB01

vakcina protiv gripa, inaktivisana injekcija

INAKTIVISANA VAKCINA PROTIV GRIPA

Institut za virusologiju, vakcine i 10 po 0,5 ml (1 doza) serume "Torlak"

Republika Srbija

2701,10

-

-

-

0011710

J07BB01

vakcina protiv gripa, inaktivisana

INAKTIVISANA VAKCINA PROTIV GRIPA injekcija

Institut za virusologiju, vakcine i 20 po 5 ml (10 doza) serume "Torlak"

Republika Srbija

33476,30

-

-

-

NAPOMENA J07BB02

Prema programu obavezne imunizacije. vakcina protiv gripa, trovalentna, preciseni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2 ) I B

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom spricu 1 po 0,5 ml(15mcg + 15mcg + 15mcg)/doza

0011868

J07BB02

vakcina protiv gripa (inaktivisana,rascepa na virusna cestica) FLUARIX

GlaxoSmithKline Biologicals

Nemacka

423,10

-

-

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0011876

J07BB02

vakcina protiv gripa, trovalentna preciseni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2 ) I B VAXIGRIP suspenzija za injekciju, spric Sanofi Pasteur S.A. Francuska 1 po 0,5ml (15mcg + 15mcg + 15mcg)/doza

470,30

-

-

-

0011877

J07BB02

vakcina protiv gripa, trovalentna preciseni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2 ) I B VAXIGRIP JUNIOR injekcija, spric 1 po 0,25ml (7,5mcg + 7,5mcg + 7,5mcg)/doza Sanofi Pasteur

Francuska

409,00

-

-

-

0011888

J07BB02

vakcina protiv gripa, trovalentna preciseni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2 ) I B VAXIGRIP injekcija, spric 20 po 0,5ml (15mcg + 15mcg + 15mcg)/0,5ml

Sanofi Pasteur

Francuska

11.005,80

-

-

-

0011900

J07BB02 AGRIPPAL S1

antigen virusa A (H1N1) za svaku sezonu, antigen virusa A (H3N2) za svaku sezonu, antigen virusa B za svaku sezonu suspenzija za injekciju, spric

1 po 0,5 ml (15mcg/doza + 15mcg/doza + 15mcg/doza)

Chiron S.R.L.

Italija

341,40

-

-

-

NAPOMENA J07BC J07BC01

Prema programu obavezne imunizacije.

vakcina protiv hepatitisa B

Vakcina protiv hepatitisa (zutica)(preciseni antigeni virusa hepatitisa B)

0011553

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna ENGERIX B

suspenzija za injekciju

25 po 0,5ml (10mcg/0,5ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

12.245,80

-

-

-

0011551

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna ENGERIX B

suspenzija za injekciju

25 po 1ml (20mcg/1ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

16.030,40

-

-

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0011891

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna EUVAX B suspenzija za injekciju LG Life Sciences Juzna Koreja 8.864,70 bocica, 20 po 0.5ml (10mcg/0,5ml)

-

-

-

0011904 EUVAX B LG Life Sciences Juzna Koreja

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna suspenzija za injekciju bocica, 1 po 1ml (20mcg/1ml)

1343,60

-

-

-

0011890

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna EUVAX B suspenzija za injekciju LG Life Sciences bocica, 20 po 1ml (20mcg/1ml)

Juzna Koreja

12.491,50

-

-

-

0011907

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna EUVAX B suspenzija za injekciju LG Life Sciences bocica, 1 po 0.5 ml (10mcg/0,5ml)

Juzna Koreja

943,60

-

-

-

NAPOMENA J07BD J07BD52

Prema programu obavezne imunizacije.

zivi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitis

Vakcina protiv morbila (malih boginja)

0011855

J07BD52

zivi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa (vakcina protiv malih boginja,crvenke i zauski) TRIMOVAX prazak i rastvarac za rastvor za injekciju liobocica sa rastvaracem u ampuli,10 po 0.5ml (3 log CCID50 + 3,7 log CCID50 + 3 log CCID50)

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

5.843,30

-

-

-

0011866

J07BD52

liofilizirana, ziva, atenuirana vakcina protiv mumpsa, morbila i rubeole PRIORIX injekcija

1 doza i 1 po 0.5 ml

GlaxoSmithKline

Velika Britanija

847,10

-

-

NAPOMENA J07BF J07BF02

Prema programu obavezne imunizacije.

Vakcine protiv poliomijelitisa (decija paraliza) vakcina protiv decije paralize, trovalentna,oralna (zivi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 I 3)

2011703

J07BF02

vakcina protiv decije paralize, trovalentna, oralna (zivi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2, i 3),titipna (sabin ) OPV-T

kapi

10 po 1ml (10 doza)tritipna stabilizovana

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

8810,30

-

-

-

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

2011704

J07BF02

vakcina protiv decije paralize, trovalentna, oralna (zivi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2, i 3),titipna (sabin ) OPV-T kapi 10 po 2ml (20 doza)tritipna stabilizovana Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Republika Srbija

17620,50

-

-

-

2011705

J07BF02

vakcina protiv decije paralize, trovalentna, oralna (zivi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2, i 3),titipna (sabin ) OPV-T kapi 50 po 2ml (20 doza)tritipna stabilizovana

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

88101,80

-

-

-

NAPOMENA J07BF03

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom spricu

Prema programu obavezne imunizacije. vakcina protiv decije paralize, trovalentna

0011895

J07BF03

vakcina protiv poliomijelitisa,inaktivi sana IMOVAX POLIO

1 po 0,5ml (1 doza)

Sanofi Pasteur

Francuska

564,50

-

-

-

NAPOMENA J07BG J07BG01

Prema programu obavezne imunizacije.

vakcina protiv besnila

Vakcine protiv rabijesa ( besnila )

0011863

J07BG01

vakcina protiv besnila VERORAB

prasak i rastvarac za suspenziju za injekciju injekcija

bocica sa rastvaracem u ampuli, 5 po 0,5ml (2.5i.j./0,5ml) 5 po 2,5 i.j./ml

Sanofi Pasteur ChironBehring GMBH

Francuska Nemacka

5.330,60 5.241,40

-

-

-

0011531

J07BG01

vakcina protiv besnila RABIPUR

NAPOMENA

Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INN

Zastieno ime leka FO

ATC L L01 L01A L01AA L01AA01

ENDOXAN ENDOXAN prasak za rastvor za injekciju 1 po 1 g prasak za rastvor za injekciju 1 po 500 mg Baxter Oncology GmbH Baxter Oncology GmbH Nemacka Nemacka

ciklofosfamid

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Alkilirajuci antineoplastici Azotni plikavci

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0031500

L01AA01

ciklofosfamid

347,60 657,20

-

-

-

0031501

L01AA01

ciklofosfamid

L01AA06

HOLOXAN HOLOXAN HOLOXAN prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju 1 po 1 g 1 po 2 g prasak za rastvor za injekciju 1 po 500 mg

ifosfamid

Baxter Oncology GmbH Baxter Oncology GmbH Baxter Oncology GmbH Nemacka Nemacka Nemacka 1.093,80 2.092,40 4.550,20 -

0031052

L01AA06

ifosfamid

0031051

L01AA06

ifosfamid

0031050

L01AA06

ifosfamid

L01AX L01AX04

DACARBAZIN PlivaLachema 100 DACARBAZIN PlivaLachema 200 prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju

dakarbazin

Ostali alkilirajui antineoplastici

0039250

L01AX04

dakarbazin

10 po 100 mg 10 po 200 mg

Pliva - Lachema a.s. Pliva - Lachema a.s.

Ceska Ceska

2.703,10 5.406,20

-

-

-

0039251

L01AX04

dakarbazin

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

DAKARBAZIN prasak za rastvor za injekciju/infuziju bocica, 10 po 100mg Habit pharm a.d. Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

2.703,10

DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0039032

L01AX04

dakarbazin

0039033

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prasak za rastvor za injekciju/infuziju bocica, 10 po 200mg Habit pharm a.d.

Republika Srbija

5.406,20

-

-

-

0039031

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prasak za rastvor za infuziju bocica, 1 po 500mg

Habit pharm a.d.

Republika Srbija

1.161,80

-

-

-

0039030

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prasak za rastvor za infuziju bocica, 1 po 1000mg

Habit pharm a.d.

Republika Srbija

2.166,60

-

-

-

Antimetaboliti Analozi folne kiseline

L01B L01BA L01BA01

METHOTREXAT "Ebewe" METHOTREXAT "Ebewe" rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju/infuziju bocica staklena,1 po 1ml (10mg/ml)

metotreksat

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Austrija Austrija 296,30 400,90 -

0034333

L01BA01

metotreksat

0034334

L01BA01

metotreksat

bocica staklena,1 po Ebewe Pharma 5ml/(50mg/5ml) Ges.M.B.H NFG. KG

0034335

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT "Ebewe"

koncentrat za rastvor Ebewe Pharma za injekciju/infuziju 1 po 5ml (100mg/1ml) Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija

2.076,90

-

-

-

0034336 METHOTREXATE METHOTREXATE

L01BA01

metotreksat

METHOTREXAT "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju rastvor za injekciju

1 po 10ml (100mg/1ml) 5 po 50 mg/2 ml 1 po 500 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Pfizer (Perth) PTY.Limited Pfizer (Perth) PTY.Limited

Austrija Australija Australija

3.607,80 2.004,50 2.076,90

-

-

-

0034180

L01BA01

metotreksat

0034181

L01BA01

metotreksat

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0034152

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 1 po 1ml (10mg/1ml) Republika Srbija

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

1.064,10

-

-

-

0034151

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 1 po 1,5ml (15mg/1,5ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

1.360,50

-

-

-

0034153

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 1 po 2ml (20mg/2ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

1.453,50

-

-

-

0034154

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 1 po 2,5ml (25mg/2,5ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

1.703,00

-

-

-

L01BB L01BB04

LITAK 10 sol. rastvor za injekciju

kladribin

Analozi purina

0034025

NAPOMENA L01BB05

FLUDARA SINDARABIN®

L01BB04

kladribin

5 po 10 mg/5 ml

Lipomed

Svajcarska

STAC fludarabin

131.420,00

-

-

-

0034020

L01BB05

fludarabin

5 po 50 mg bocica, 1 po 50mg

Nemacka Rumunija

61.638,00 12.327,60

-

-

-

0034801

L01BB05

fludarabin

liofilizat za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju/infuziju

Schering A.G. S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

INDIKACIJE NAPOMENA

Hronicna limfocitna leukemija i "LOW GRADE" Non Hodgkin limfomi, prva linija hemioterapije u relapsiranom ili rezistentnom oboljenju. Relaps akutne leukemije i relaps posle transplatacije maticne elije hematopoeze, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INN

Zastieno ime leka FO

ATC L01BC L01BC01

CYTOSAR CYTOSAR CYTOSAR ALEXAN Ebewe ALEXAN Ebewe ALEXAN Ebewe rastvor za injekciju / infuziju bocica staklena,1 po 1000mg / 20ml rastvor za injekciju / infuziju bocica staklena,1 po 500mg / 10ml rastvor za injekciju / infuziju bocica staklena,1 po 100mg / 5ml injekcija 1 po 1000 mg Pfizer Italia S.R.L. Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG injekcija 1 po 500 mg sa 10ml rastvaraca Pfizer Italia S.R.L. injekcija 1 po 100 mg sa 5ml rastvaraca Pfizer Italia S.R.L. Italija Italija Italija Austrija Austrija Austrija

citarabin

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Analozi pirimidina

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0034140

L01BC01

citarabin

231,80 1.083,10 1.842,50 231,80 1.083,10 1.842,50

-

-

-

0034141

L01BC01

citarabin

0034142

L01BC01

citarabin

0034350

L01BC01

citarabin

0034351

L01BC01

citarabin

0034352

L01BC01

citarabin

L01BC02

5-FLUOROURACIL "Ebewe" FLUOROURACIL TEVA rastvor za injekciju rastvor za injekciju FLUOROURACIL TEVA koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

fluorouracil

ampula, 5 po 5ml (250mg/5 ml) Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Austrija Holandija 1 po 10 ml (50mg/1ml) Pharmachemie B.V. Holandija 639,30 105,90 186,50 -

0034324

L01BC02

fluorouracil

0034023

L01BC02

fluorouracil

1 po 5 ml (50mg/1ml) Pharmachemie B.V.

0034024

L01BC02

fluorouracil

0034414

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bocica, 1 po 5ml (50mg/1ml)

Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

105,90

-

-

-

0034165

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bocica, 1 po 10ml (50mg/1ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

186,50

-

-

-

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0034167

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju Republika Srbija

bocica, 1 po 20ml (50mg/1ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

378,60

-

-

-

0034166

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bocica, 1 po 100ml (50mg/1ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

1.832,20

-

L01BC05

GEMZAR prasak za rastvor za infuziju bocica, 1 po 200 mg Elli Lilly

gemcitabin

Francuska 2.217,40 -

-

-

0034210

L01BC05

gemcitabin

-

-

0034211

L01BC05

gemcitabin

GEMZAR

prasak za rastvor za infuziju bocica, 1 po 1000 mg

Elli Lilly

Francuska

10.540,80

-

-

-

0034213

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN SANDOZ

prasak za rastvor za infuziju

bocica, 1 po 200mg

Sandoz S.A.

Argentina

2.217,40

-

-

-

0034212

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN SANDOZ

prasak za rastvor za infuziju

bocica, 1 po 1g

Sandoz S.A.

Argentina

10.540,80

-

-

-

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Ne-mikro-celularni karcinom plua ­ klinicki stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Urotelijalni karcinomi (TCC) ­ kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, klinickog stadijuma II i III i kao sistemska terapija kod bolesnika sa klinickim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3.Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 4.Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC L01C L01CA L01CA01

INN

Zastieno ime leka FO

vinblastin

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi Alkaloidi vinke i analozi

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0030092

L01CA01

vinblastin Gedeon Richter LTD

VINBLASTIN

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

liobocica sa rastvaracem u ampulu, 1 po 5ml (10mg/5ml) Maarska

870,00

-

-

-

L01CA02

VINCRISTINE injekcija 5 po 1 mg/1 ml Pfizer (Perth) PTY.Limited

vinkristin

Australija 1.800,00 -

0030040

L01CA02

vinkristin

0030061 SINDOVIN prasak za rastvor za injekciju/infuziju 1 po 1mg

L01CA02

vinkristin

VINCRISTIN

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju/infuziju

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 10ml (1mg/10ml)

Gedeon Richter LTD S.C. Sindan Pharma S.R.L.

Maarska Rumunija

360,00 360,00

-

-

-

0030230

L01CA02

vinkristin

L01CA04

VINORELSIN VINORELSIN

vinorelbin

koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 1ml (10mg/1ml) koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 5ml (50mg/5ml) S.C. Sindan Pharma S.R.L. S.C. Sindan Pharma S.R.L. Rumunija Rumunija 1.882,20 9.013,30 -

0030240

L01CA04

vinorelbin

0030241

L01CA04

vinorelbin

0030102

L01CA04

vinorelbin

VINORELBIN

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po za infuziju 1ml (10mg/1ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

1.882,20

-

-

-

0030103

L01CA04

vinorelbin

VINORELBIN

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po za infuziju 5ml (50mg/5ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

9.013,30

-

-

-

0030243

L01CA04

vinorelbin

VINORELBIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma za infuziju 1ml (10mg/1ml) GES.M.B.H NFG.KG

Austrija

1.882,20

-

-

-

0030242

L01CA04

vinorelbin

VINORELBIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma za infuziju 5ml (50mg/5ml) GES.M.B.H NFG.KG

Austrija

9.013,30

-

-

-

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INN

Zastieno ime leka FO

ATC L01CB L01CB01

ETOPOSIDE VEPESID injekcija 10 po 100 mg/5 ml Bristol Myers Squibb S.R.L. Italija injekcija 1 po 100 mg/5 ml Pfizer (Perth) PTY.Limited Australija 600,00 6.000,00

etopozid

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Derivati podofilotoksina

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0030080

L01CB01

etopozid

-

-

-

0030030

L01CB01

etopozid

0030111 LASTET rastvor za injekciju ampula, 10 po 5ml(100 mg/5 ml) Nippon Kayaku Co.Ltd.

L01CB01

etopozid

ETOPOSID "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bocica staklena,1 po Ebewe Pharma 5ml/(100mg/5ml) Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija Japan

600,00 6.000,00

-

-

-

0030220

L01CB01

etopozid

0030121

L01CB01

etopozid

ETOPOSIDE-TEVA

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po za infuziju 5ml (100mg/5ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

600,00

-

-

-

0030122

L01CB01

etopozid

SINTOPOZID

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 5ml (100mg/5ml) S.R.L.

Rumunija

600,00

-

-

-

L01CD L01CD01

TAXOL TAXOL koncentrat za rastvor za infuziju koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 5 ml (30 mg/5 ml) 1 po 100 mg/ 16,7ml(6mg/ml)

paklitaksel

Taksani

0039280

L01CD01

paklitaksel

Bristol Myers Squibb S.R.L. Bristol Myers - Squibb

Italija Svajcarska Austrija Austrija Austrija PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija Holandija

3.500,00 11.900,00 3.500,00 11.900,00 35.700,00 3.500,00 3.500,00

-

-

-

0039281

L01CD01

paklitaksel

0039350

L01CD01

paklitaksel

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma PACLITAXEL Ebewe za infuziju 5ml (30mg/5ml) Ges.M.B.H NFG. KG koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma PACLITAXEL Ebewe za infuziju 100mg/16,7ml Ges.M.B.H NFG. KG koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma PACLITAXEL Ebewe za infuziju 300mg/50ml Ges.M.B.H NFG. KG PACLITAXEL PHARMASWISS koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 5ml (30mg/5ml)

0039351

L01CD01

paklitaksel

0039353

L01CD01

paklitaksel

0039282

L01CD01

paklitaksel

0039500

L01CD01

paklitaksel

koncentrat za rastvor PACLITAXEL - TEVA za infuziju 1 po 5 ml (30mg/5ml) Pharmachemie B.V. koncentrat za rastvor PACLITAXEL - TEVA za infuziju 1 po 16.7 ml (100mg/16.7ml) Pharmachemie B.V.

0039501

L01CD01

paklitaksel

Holandija

11.900,00

-

-

-

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

SINDAXEL SINDAXEL koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 100 mg/ 16,67 ml S.C. Sindan Pharma S.R.L. Rumunija koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 30 mg/ 5 ml Rumunija S.C. Sindan Pharma S.R.L.

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

3.500,00 11.900,00

DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0039020

L01CD01

paklitaksel

0039021

L01CD01

paklitaksel

0039712

L01CD01

paklitaksel

HABItax

Habit Pharm A.D.,Srbija u saradnji koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po sa Samyang za infuziju 5ml (30mg/5ml) Corporation,Koreja

Republika Srbija

3.500,00

-

-

-

0039713

L01CD01

paklitaksel

HABItax

koncentrat za rastvor za infuziju

bocica staklena, 10 po 5ml (30mg/5ml)

Habit Pharm A.D.,Srbija u saradnji sa Samyang Corporation,Koreja

Republika Srbija

35.000,00

-

-

-

0039711

L01CD01

paklitaksel

HABItax

Habit Pharm bocica staklena, 1 po A.D.,Srbija u saradnji koncentrat za rastvor 16,7ml sa Samyang za infuziju (100mg/16,7ml) Corporation,Koreja

Republika Srbija

11.900,00

-

-

-

INDIKACIJE

1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duze od 6 meseci), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Karcinom ovarijuma, odmakla bolest (FIGO IIb ­ IV), PS 0 ili 1, prva linija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Karcinom ovarijuma, prva linija za metastatsko oboljenje za bolesnice koje su inicijalno bile u FIGO stadijumima Ia ­ IIa, te nisu u prvoj liniji primale paklitaksel, PS 0 ili 1, primena u nedeljnom rezimu, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 4. Ne - mikro - celularni karcinom plua, druga linija hemioterapije ( posle primene gemcitabin hlorid-a ) klinicki stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 5. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim rezimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup, prema Praviniku o standardima za primenu citostatika.

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC L01D L01DB L01DB01

DOXORUBICIN "Ebewe" koncentrat za rastvor bocica staklena,1 po za infuziju 5ml (10mg/5ml) Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Austrija

INN

Zastieno ime leka

doksorubicin

Pakovanje i FO jacina leka Proizvoac leka Citotoksicni antibiotici i srodne supstance Antraciklini i srodni preparati

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0033190

L01DB01

doksorubicin

315,00

-

-

-

0033191 ADRIBLASTINA R.D. ADRIBLASTINA R.D. SINDROXOCIN SINDROXOCIN DOXORUBICIN TEVA DOXORUBICIN TEVA prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju prasak za rastvor za injekciju/infuziju 1 po 50 mg bocica, 1 po 10mg bocica, 1 po 50mg prasak za rastvor za injekciju/infuziju 1 po 10 mg injekcija 1 po 50 mg sa rastv. injekcija 1 po 10 mg sa rastv.

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN "Ebewe" Pfizer italia S.R.L. Pfizer italia S.R.L. S.C. Sindan Pharma S.R.L. S.C. Sindan Pharma S.R.L.

koncentrat za rastvor bocica staklena,1 po za infuziju 25ml (50mg/25ml)

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija Italija Italija Rumunija Rumunija

1.450,00 315,00 1.450,00 315,00 1.450,00

-

-

-

0033102

L01DB01

doksorubicin

0033103

L01DB01

doksorubicin

0033050

L01DB01

doksorubicin

0033051

L01DB01

doksorubicin

0033170

L01DB01

doksorubicin

Pharmachemie B.V. Pharmachemie B.V.

Holandija Holandija

315,00 1.450,00

-

-

-

0033171

L01DB01

doksorubicin

L01DB02

DAUNOBLASTINA injekcija

daunorubicin

1 po 20 mg sa rastv. Pfizer Enterprises Luksemburg 621,80 -

0033060

L01DB02

daunorubicin

L01DB03

FARMORUBICIN R.D.

epirubicin

injekcija 1 po 10 mg sa rastv. Pfizer Italia S.R.L. Italija 465,00 -

0033112

L01DB03

epirubicin

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

FARMORUBICIN R.D. injekcija Austrija Austrija Rumunija Rumunija 1 po 50 mg sa rastv. Pfizer Italia S.R.L. Italija koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma EPIRUBICIN "Ebewe" za infuziju 5ml (2mg/1ml) Ges.M.B.H NFG. KG koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma EPIRUBICIN "Ebewe" za infuziju 25ml (2mg/1ml) Ges.M.B.H NFG. KG EPISINDAN EPISINDAN liofilizat za rastvor za infuziju 1 po 50 mg S.C. Sindan Pharma S.R.L. liofilizat za rastvor za infuziju 1 po 10 mg S.C. Sindan Pharma S.R.L.

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

2.380,00 465,00 2.380,00 465,00 2.380,00

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0033113

L01DB03

epirubicin

0033115

L01DB03

epirubicin

0033116

L01DB03

epirubicin

0033130

L01DB03

epirubicin

0033131

L01DB03

epirubicin

L01D L01DB L01DB07

MITOXANTRON "Ebewe" MITOXANTRON "Ebewe" koncentrat za rastvor bocica staklena,1 po za infuziju 20mg/10ml koncentrat za rastvor bocica staklena,1 po za infuziju 10mg/5ml

mitoksantron

Citotoksicni antibiotici i srodne supstance Antraciklini i srodni preparati

0033241

L01DB07

mitoksantron

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija Austrija

5.950,80 12.249,30

-

-

-

0033242

L01DB07

mitoksantron

INDIKACIJE L01DC L01DC01

BLEOCIN-S

1. Indikovano lecenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 2. Maligne primarne progresivne forme multiple skleroze. Ostali citotoksicni antibiotici bleomicin

prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po injekciju 15000 i.j. Nippon Kayaku Co.Ltd. Japan 1.956,50 -

0033220

L01DC01

bleomicin

L01X L01XA L01XA01

CISPLATIN "Ebewe" CISPLATIN "Ebewe"

cisplatin

rastvor za infuziju rastvor za infuziju

Ostali antineoplastici Jedinjenja platine

0031330

L01XA01

cisplatin

1 po 10 mg/20 ml 1 po 50 mg/100 ml

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

Austrija Austrija

360,00 900,00

-

-

-

0031332

L01XA01

cisplatin

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

CISPLATIN CISPLATIN PLATINEX rastvor za infuziju 1 po 100ml(50 mg/100ml) Bristol Myers Squibb S.R.L. rastvor za infuziju 1 po 50 ml (1mg/ml) Pfizer (Perth) PTY.Limited Italija Australija rastvor za infuziju 5 po 10ml ( 1mg/ml) Pfizer (Perth) PTY.Limited Australija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

900,00 900,00 900,00

DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0031250

L01XA01

cisplatin

0031251

L01XA01

cisplatin

0031231

L01XA01

cisplatin

0031220

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN

rastvor za infuziju

bocica, 1 po 20ml (0,5mg/1ml)

Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

360,00

-

-

-

0031221

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN

rastvor za infuziju

bocica, 1 po 100ml (0,5mg/1ml)

Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

900,00

-

-

-

0031222

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN

rastvor za infuziju

bocica, 1 po 200ml (0,5mg/1ml)

Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

1.800,00

-

-

-

0031283

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN-TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bocica, 1 po 20ml (10mg/20ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

360,00

-

-

-

0031282

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN-TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bocica, 1 po 100ml (50mg/100ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

900,00

-

-

-

0031223

L01XA01

cisplatin

SINPLATIN

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 10ml (10mg/10ml) S.R.L.

Rumunija

360,00

-

-

-

0031224

L01XA01

cisplatin

SINPLATIN

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 50ml (50mg/50ml) S.R.L.

Rumunija

900,00

-

-

-

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC L01XA02

CARBOPLATIN "Ebewe" 1 po 150 mg/15ml 1 po 450 mg/45 ml Pfizer (Perth) PTY.Limited Pfizer (Perth) PTY.Limited Bristol Myers Squibb S.R.L. Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Austrija Austrija Australija Australija Italija CARBOPLATIN "Ebewe" CARBOPLATIN CARBOPLATIN PARAPLATIN koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 150 mg/15ml koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 45 ml/(10mg/ml) koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 15 ml/(10 mg/ml) koncentrat za rastvor za infuziju koncentrat za rastvor za infuziju Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG

INN karboplatin

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0031341

L01XA02

karboplatin

1.700,00 5.100,00 1.700,00 5.100,00 1.700,00

-

-

-

0031342

L01XA02

karboplatin

0031240

L01XA02

karboplatin

0031241

L01XA02

karboplatin

0031302

L01XA02

karboplatin

0031347

L01XA02

karboplatin

KARBOPLATIN

rastvor za infuziju

bocica staklena, 1 po 5ml (10mg/1ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

566,70

-

-

-

0031345

L01XA02

karboplatin

KARBOPLATIN

rastvor za infuziju

bocica staklena, 1 po 15ml (10mg/1ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

1.700,00

-

-

-

0031346

L01XA02

karboplatin

KARBOPLATIN

rastvor za infuziju

bocica staklena, 1 po 45ml (10mg/1ml)

Habit Pharm A.D., Srbija, u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

5.100,00

-

-

-

0031304

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATINTEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bocica, 1 po 15ml (150mg/15ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

1.700,00

-

-

-

0031305

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATINTEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bocica, 1 po 45ml (450mg/45ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

5.100,00

-

-

-

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

CARBOPLASIN koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 5ml (10mg/1ml) S.R.L. Rumunija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

566,70

DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0031308

L01XA02

karboplatin

0031306

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 15ml (10mg/1ml) S.R.L.

Rumunija

1.700,00

-

-

-

0031307

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 45ml (10mg/1ml) S.R.L.

Rumunija

5.100,00

-

-

-

0031309

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 60ml (10mg/1ml) S.R.L.

Rumunija

6.800,00

-

-

-

L01XA03

ELOXATIN ELOXATIN ELOXATIN ELOXATIN koncentrat za rastvor za infuziju koncentrat za rastvor za infuziju prasak za rastvor za infuziju 1 po 100 mg 1 po 10 ml (5mg/ml) 1 po 20 ml (5mg/ml) prasak za rastvor za infuziju 1 po 50 mg

oksaliplatin

Aventis Pharma Ltd Aventis Pharma Ltd Aventis Pharma Ltd Velika Britanija Velika Britanija Velika Britanija Velika Britanija 7.255,80 14.511,70 7.255,80 14.511,70 -

0031395

L01XA03

oksaliplatin

0031396

L01XA03

oksaliplatin

0031397

L01XA03

oksaliplatin

0031398

L01XA03

oksaliplatin

0031510

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN

prasak za rastvor za infuziju

1 po 50 mg

Republika Srbija

7.255,80

-

-

-

0031511

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN

prasak za rastvor za infuziju

1 po 100 mg

Aventis Pharma Ltd Habit Pharm A.D., Srbija u saradnji sa Medac GmbH Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH

Republika Srbija

14.511,70

-

-

-

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

SINOXAL SINOXAL prasak za rastvor za infuziju 1 po 50 mg S.C. Sindan Pharma S.R.L. prasak za rastvor za infuziju 1 po 100 mg S.C. Sindan Pharma S.R.L. Rumunija Rumunija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

14.511,70 7.255,80

DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0031361

L01XA03

oksaliplatin

0031360

L01XA03

oksaliplatin

0031503

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN "Ebewe"

prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma infuziju 50mg GES.M.B.H NFG.KG

Austrija

7.255,80

-

-

-

0031502

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN "Ebewe"

prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po Ebewe Pharma infuziju 100mg GES.M.B.H NFG.KG

Austrija

14.511,70

-

-

-

0031506

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN PharmaSwiss

prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po infuziju 50mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

7.255,80

-

-

-

0031505

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN PharmaSwiss

prasak za rastvor za bocica staklena, 1 po infuziju 100mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

14.511,70

-

-

-

INDIKACIJE

1. Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, druga linija hemioterapije metastatske bolesti posle postignute inicijalne kontrole (CR, PR ili SD duze od 6 meseci) primenom hemioterapije 5FU-LV ili irinotekanom, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po zavrsenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Kolorektalni karcinom dijagnostikovan u fazi metastatskog oboljenja, progresije posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV ("Mayo" rezim), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 4. Neoadjuvantna hemioterapija potencijalno resektabilnih metastaza u jetri kod kolorektalnog karcinoma, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL Ostali antineoplastici

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

L01XX

L01XX19

CAMPTO IRINOTEKAN SANDOZ Sandoz S.A. Sandoz S.A. Argentina Argentina Rumunija Rumunija IRINOTEKAN SANDOZ IRINOTESIN IRINOTESIN koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 5ml (100mg/5ml) S.R.L. koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma za infuziju 2ml (40mg/2ml) S.R.L. koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po za infuziju 5ml (100mg/5ml) koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po za infuziju 2ml (40mg/2ml) koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 100 mg / 5 ml Pfizer Enterprises Luksemburg

irinotekan

10.653,10 4.570,20 10.653,10 4.570,20 10.653,10 -

0039291

L01XX19

irinotekan

0039293

L01XX19

irinotekan

0039292

L01XX19

irinotekan

0039295

L01XX19

irinotekan

0039294

L01XX19

irinotekan

INDIKACIJE

1. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po zavrsenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. 2. Kolorektalni karcinom, dijagnostikovan u fazi metastatskog oboljenja, progresija posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV ("Mayo" rezim) , PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. ENDOKRINOLOSKA TERAPIJA Hormoni I srodni lekovi Analozi hormona koji oslobaaju gonadotropin

NAPOMENA L02 L02A L02AE L02AE03

ZOLADEX ZOLADEX ® LA implant implant

STAC

goserelin

0037070

L02AE03

goserelin

Velika Britanija Velika Britanija

10.840,00 31.800,00

0.129 mg 0.129 mg

388,43 379,83

-

0037071

L02AE03

goserelin

napunjen injekcioni spric,1 po 3,6 mg napunjen injekcioni spric, 1 po 10,8mg

Astra Zeneca UK Limited Astra Zeneca UK Limited

INDIKACIJE

1. Endometrioza ( N80 ); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke ( C50 ) za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije do 24 meseca; 3. Karcinom prostate ( C61 ).

NAPOMENA

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tackom 1. na osnovu misljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tackom 2. na osnovu misljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga cine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tackom 3. na osnovu misljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga cine endokrinolog, onkolog i urolog.

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC L02AE04

DIPHERELINE liofilizat za rastvor za injekciju Ipsen Pharma Biotech 7 po 0,1mg i 7 ampula po 1ml rastvaraca Francuska

INN triptorelin

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0037090

L02AE04

triptorelin

2.894,20

0.134 mg

554,03

-

0037091

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

liofilizat za rastvor za injekciju Ipsen Pharma Biotech

1 po 3,75mg i 1 ampula po 2ml rastvaraca

Francuska

11.165,30

0.134 mg

398,97

-

0037092

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

liofilizat za rastvor za injekciju

1 po 11,25mg i 1 ampula po 2ml rastvaraca Ipsen Pharma Biotech

Francuska

31.020,70

INDIKACIJE

1. 2. 3. 4.

Endometrioza ( N80 ); Medikamentna kastracija za karcinom dojke ( C50 ) za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije do 24 meseca; Karcinom prostate ( C61 ), Pravi ( centralni ) prerani pubertet ( E22.8 ).

0.134 mg

369,49

-

NAPOMENA L03 L03A L03AA L03AA02

NEUPOGEN NEUPOGEN rastvor za infuziju/injekciju, spric rastvor za infuziju/injekciju, spric

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tackom 1. na osnovu misljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tackom 2. na osnovu misljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga cine endokrinolog, onkolog i ginekolog, pod tackom 3. na osnovu misljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga cine endokrinolog, onkolog i urolog a pod tackom 4. na osnovu misljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. IMUNOSTIMULANSI Citokini I imunomodulatori Faktori stimulisanja kolonije (citokini) filgrastim

1 po 0,5 ml/30000000 i.j. 1 po 0,5 ml/48000000 i.j. F.Hoffmann-La Roche Ltd F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska Svajcarska 7.625,00 12.200,00 0.35 mg 0.35 mg 8.895,83 8.895,83 -

0069135

L03AA02

filgrastim

0069134

L03AA02

filgrastim

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC L03AB L03AB04

ROFERON A ROFERON A ROFERON A ROFERON A injekcija,karpula 1 po 18000000 i.j./0.5 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd rastvor za injekciju, spric 1 po 9000000 i.j./0.5 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd rastvor za injekciju, spric Svajcarska Svajcarska Svajcarska 1 po 4500000 i.j./0,5 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd rastvor za injekciju, spric Svajcarska 1 po 3000000 i.j./0,5 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd 1.520,00 2.280,00 4.560,00 8.962,40

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka Interferoni

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

interferon alfa 2a

0328336

L03AB04

interferon alfa 2a

2 M i.j. 2 M i.j. 2 M i.j. 2 M i.j.

1.013,33 1.013,33 1.013,33 995,82

-

0328337

L03AB04

interferon alfa 2a

0328339

L03AB04

interferon alfa 2a

0328645

L03AB04

interferon alfa 2a

INDIKACIJE

1. Hronicni hepatitis B: a) Obe forme hronicnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronicni hepatitis B, HBV DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci c) Biohemijski povisena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histoloski aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronicni hepatitis i kompenzovana ciroza jetre e) Iskljuciti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona f) Doze: HBeAg pozitivan hronicni hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronicni hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci. za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci. -Lek se daje na osnovu misljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 2. Hronicni hepatitis C: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci. b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+) c) Biohemijski povisena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histoloski dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronicni hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje. za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje. 3. Hronicna mijeloidna leukemija. 4. Triholeukemija. 5. Odrzavanje remisije multiplog mijeloma. 6. Neuroendokrini tumori na osnovu misljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinickog centra.

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC L03AB05

INTRON A 1 po 18 M i.j./1,2 ml Irska rastvor za injekciju,pen sa uloskom Schering Plough Central East AG

INN interferon alfa 2b

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0328183

L03AB05

interferon alfa 2b ­ rekombinantni

10.056,20

2 M i.j.

1.117,36

-

0328657

L03AB05

interferon alfa 2b ­ rekombinantni REALDIRON 5 po 3 M.i.j. Sicor biotech UAB

prasak za rastvor za injekciju

Litvanija

7.525,40

2 M i.j.

1.003,39

-

INDIKACIJE

1. Hronicni hepatitis B: a) Obe forme hronicnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronicni hepatitis B, HBV DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci c) Biohemijski povisena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histoloski aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronicni hepatitis i kompenzovana ciroza jetre e) Iskljuciti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona f) Doze: HBeAg pozitivan hronicni hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronicni hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci. za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci. -Lek se daje na osnovu misljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 2. Hronicni hepatitis C: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci. b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+) c) Biohemijski povisena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histoloski dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronicni hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje. za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje. 3. Hronicna mijeloidna leukemija. 4. Triholeukemija. 5. Odrzavanje remisije multiplog mijeloma. 6. Neuroendokrini tumori na osnovu misljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinickog centra.

Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

L03AX L03AX03

IMMUCYST prasak za intravezikalni rastvor 1 po (81mg/3ml) Sanofi Pasteur Limited

zivi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG

Ostali citokini i imunomodulatori

0039421

L03AX03

zivi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG

Kanada

8.147,60

1,8 mg

181,06

-

NAPOMENA L04 L04A L04AA L04AA01

SANDIMMUN koncentrat za rastvor za infuziju 10 po 250 mg/5 ml (50 mg/1ml)

STAC

ciklosporin

IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA Imunosupresivi Selektivni imunosupresivi

0014111

L04AA01

ciklosporin

Novartis Pharma Stein AG

Svajcarska

8.705,70

0.25 gr

870,57

-

NAPOMENA L04AA04

STAC; Samo za pacijente nakon transplatacije. imunoglobulin kunia

0010221

L04AA04

anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunia ATG FRESENIUS S

koncentrat za rastvor za infuziju 10 po 5 ml (20mg/ml)

Fresenius Biotech GmbH

Nemacka

233.828,30

-

-

-

0010220

L04AA04

anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunia ATG FRESENIUS S

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5 ml (20mg/ml)

Fresenius Biotech GmbH

Nemacka

23.382,80

-

-

-

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN M M01 M01A M01AB M01AB05 diklofenak

DIKLOFEN DIKLOFENAK rastvor za injekciju ampula, 5 po 3ml (75mg/3ml) Hemofarm a.d. rastvor za injekciju 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) Galenika a.d. Republika Srbija Republika Srbija

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje MISINO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MISINO-KOSTNOG SISTEMA ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI Nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi Derivati siretne kiseline I srodne supstance

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0162440

M01AB05

diklofenak

93,30 93,30

0.1 g 0.1 g

24,88 24,88

-

0162192

M01AB05

diklofenak

M01AB15 ketorolak

ZODOL rastvor za injekciju 5 po 30 mg/ml Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija

0162522

M01AB15

ketorolak

M01AC M01AC06 meloksikam

MOVALIS rastvor za injekciju

Oksikami

311,20

30 mg

62,24

-

0161022

M01AC06

meloksikam

ampula, 5 po 1.5 ml Boehringer Ingelheim (15 mg/1.5 ml) Espana S.A.

Spanija

M01AE M01AE03 ketoprofen

KETONAL LEK rastvor za injekciju

Derivati propionske kiseline

248,00

15 mg

49,60

-

0162088

M01AE03 ketoprofen

10 ampula po 100mg/2ml

Lek Farmaceutska Druzba d.d.

Slovenija

334,30

0,15 g

50,15

-

M03 M03A M03AB M03AB01 suksametonijum (sukcinilholin)

MIORELAKSANSI Miorelaksansi sa perifernim delovanjem Derivati holina

0082320

M03AB01

suksametonijum

MIDARINE

rastvor za injekciju/infuziju

100 po 2ml (100mg/2ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

2059,50

-

-

-

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN M03AC M03AC01 pankuronijum

rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju 10 po 2ml (4mg/2ml) DeltaSelect GmbH 50 po 2ml (4mg/2ml) N.V.Organon Holandija Nemacka 10 po 2ml (4mg/2ml) Rotexmedica GmbH Nemacka 747,10 3735,50 747,10

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0082500

M03AC01

pankuronijum bromid PANCURONIUM BP

2 mg 2 mg 2 mg

37,36 37,36 37,36

-

0082350 PANCURONIUM DeltaSelect

M03AC01

pankuronijum bromid PAVULON

0082105

M03AC01

pankuronijum

NAPOMENA STAC M03AC03 vekuronijum

NORCURON rastvor za injekciju 50 po 4 mg i 1ml vode N.V.Organon Holandija 8.840,30 10 mg 442,02 -

0082280

M03AC03

vekuronijum

NAPOMENA STAC M03AC04 atrakurijum

TRACRIUM TRACRIUM ATRACURIUM DeltaSelect rastvor za injekciju rastvor za injekciju ATRACURIUM DeltaSelect rastvor za injekciju 5 po 50 mg/5 ml 10 po 2,5ml (10mg/1ml) 10 po 5ml (10mg/1ml) rastvor za injekciju 5 po 25 mg/2,5 ml GlaxoSmithKline SPA GlaxoSmithKline SPA DeltaSelect GmbH DeltaSelect GmbH Italija Italija Nemacka Nemacka 771,00 1523,00 1542,00 3046,00 25 mg 25 mg 25 mg 25 mg 154,20 152,30 154,20 152,30 -

0082290

M03AC04

atrakurijum besilat

0082291

M03AC04

atrakurijum besilat

0082300

M03AC04 atrakurijum besilat

0082301

M03AC04 atrakurijum besilat

NAPOMENA STAC M03AC09 rokuronijum bromid

0082050 ESMERON

M03AC09

rokuronijum bromid

ESMERON

rastvor za injekciju rastvor za injekciju

10 po 5ml (50mg/5ml) 10 po 10ml (100mg/10ml)

N.V.Organon N.V.Organon

Holandija Holandija

5.192,70 9.493,50

50 mg 50 mg

519,27 474,68

-

0082051

M03AC09

rokuronijum bromid

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN M03AC11 cisatrakurijum

NIMBEX NIMBEX rastvor za injekciju/infuziju 5 po 5 ml (2mg/ml) Italija GlaxoSmithKline Manufacturing SPA rastvor za injekciju/infuziju 5 po 2,5ml (2mg/ml) Italija GlaxoSmithKline Manufacturing SPA

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0082410

M03AC11 cisatrakurijum

1.154,50 1.815,90

4,8 mg 4,8 mg

221,66 174,33

-

0082411

M03AC11 cisatrakurijum

NAPOMENA STAC M03AX Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem M03AX01 toksin clostridium botulinum tip A ( klostridijum )

DYSPORT liofilizat za rastvor za injekciju 2 po 500 i.j. Ipsen Biopharm Limitid Velika Britanija 48.841,70 -

0082111

M03AX01

toksin clostridium botulinum tip A

INDIKACIJE

1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom ekstremiteta i urednim mentalnim stanjem starosti do 6 godina, 2. Spazmodicna disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija). 3. Postapopleksicna distonija sake, ruke i stopala. LEKOVI U TERAPIJI OBOLENJA KOSTIJU Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju Bifosfonati

NAPOMENA STAC M05 M05B M05BA M05BA06 ibandronska kiselina

BONVIVA rastvor za injekciju napunjen injekcioni spric, 1 po 3ml (3mg/3ml)

0059089

M05BA06

ibandronska kiselina

Roche Diagnostics GMBH

Nemacka

8.324,70

4 mg

3.699,87

-

INDIKACIJE

1. Za lecenje teskih oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti -3,5 SD) kod zena u postmenopauzi starosne dobi 55 godina i starije i kod kojih nije mogua primena oralnih bisfosfonata zbog nemogunosti efikasne apsorpcije. Nemogunost primene oralnih bisfosfonata potvruje se misljenjem gastroenterologa: - o postojanju hronicnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogorsanja postojee bolesti jednjaka ili zeluca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije razlicitog uzroka, a na osnovu gastroenteroloske dokumentacije.

NAPOMENA

STAC; Za indikaciju pod tackom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN N N01 N01A N01AB N01AB01 halotan

HALOTAN para za inhalaciju, tecnost Jugoremedija A.D. bocica staklena, 5 po 50ml (99,99%) Republika Srbija

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje NERVNI SISTEM - LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM ANESTETICI Anestetici, opsti Halogenovani ugljovodonici

4.174,70

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9080091

N01AB01

halotan

-

-

-

N01AB06

FORANE para za inhalaciju, tecnost bocica,1 po 100ml(100%)

izofluran

0086161

N01AB06

izofluran

Abbott Laboratories S.A.

Italija

2.546,00

-

-

-

0080670

N01AB06

izofluran

ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL 1 po 100 ml (100%)

para za inhalaciju, tecnost

Nicholas Piramal India Ltd

Velika Britanija

2.592,40

-

-

-

0080671

N01AB06

izofluran

ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL

para za inhalaciju, tecnost

1 po 250 ml (100%)

Nicholas Piramal India Ltd

Velika Britanija

6.480,90

-

-

-

NAPOMENA STAC N01AB08 sevofluran

SEVORANE para za inhalaciju, tecnost

9080161

N01AB08

sevofluran

boca plasticna,1 po 250ml(100%)

Abbott Laboratories LTD

Velika Britanija

15.653,60

-

-

-

NAPOMENA STAC N01AH fentanil N01AH01

FENTANYL FENTANYL rastvor za injekciju rastvor za injekciju

Opoidni anestetici

Belgija Belgija 1.965,20 6.169,90 200 mcg 200 mcg 78,61 49,36 -

0087552

N01AH01

fentanil

0087555

N01AH01

fentanil

50 po 2 ml (0,05 mg/1 ml) 50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V.

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

FENTANYL TORREX rastvor za injekciju 5 po 10 ml (50mcg/ml) Austrija Torrex Chiesi Pharma GmbH

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

598,50

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

200 mcg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

47,88 -

0087557

N01AH01 fentanil

NAPOMENA STAC N01AH02 alfentanil

RAPIFEN RAPIFEN rastvor za injekciju rastvor za injekciju Belgija Belgija

0087572

N01AH02

alfentanil

3.850,90 12.357,60

2 mg 2 mg

154,04 98,86

-

0087575

N01AH02

alfentanil

50 po 2 ml (0,5 mg/1 ml) 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V.

NAPOMENA STAC N01AH03 sufentanil

rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju

0087171

N01AH03

sufentanil

Belgija Austrija Austrija Austrija

2.844,40 580,80 2.028,20 7.652,70

-

-

-

0087660

N01AH03

sufentanil

0087661

N01AH03

sufentanil

5 po 5ml (0,05mg/1ml) 5 po 10ml (0,05mg/1ml) 5 po 5ml (0,25mg/1ml) 5 po 20ml (1mg/1ml)

0087662

N01AH03

sufentanil

SUFENTA forte SUFENTANIL TORREX SUFENTANIL TORREX SUFENTANIL TORREX

Janssen Pharmaceutica N.V. Torrex Chiesi Pharma GbmH Torrex Chiesi Pharma GbmH Torrex Chiesi Pharma GbmH

NAPOMENA STAC N01AH06 remifentanil

ULTIVA prasak za koncentrat za rastvor za infuziju 5 po 1 mg/3 ml GlaxoOperations UK Limited Velika Britanija 2.720,80 -

0087620

N01AH06

remifentanil

0087621

N01AH06

remifentanil

ULTIVA

prasak za koncentrat za rastvor za infuziju

5 po 2 mg/5 ml

GlaxoOperations UK Limited Velika Britanija

4.132,80

-

-

-

STAC

NAPOMENA N01AX N01AX07

HYPNOMIDATE

etomidat

rastvor za injekciju

Ostali opsti anestetici

5 po 20 mg/10 ml Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija 498,70 10 mg 49,87 -

0080300

N01AX07

etomidat

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju Schering OY Fresenius Kabi Fresenius Kabi 5 po 20ml (10 mg/ml) Fresenius Kabi Austrija Austrija Austrija Finska Nemacka Velika Britanija Velika Britanija Nemacka Nemacka Nemacka

ATC N01AX10

INN propofol

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

1.348,30 745,30 1.475,10 1.348,30 1.490,60 1.348,30 745,30 1.348,30 5.740,00 11.484,00

DDD

200 mg 500 mg 1000 mg 200 mg 1000 mg 200 mg 500 mg 200 mg 500 mg 1000 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1,35 1,49 1,48 1,35 1,49 1,35 1,49 1,35 1,15 1,15 -

0080420

N01AX10

propofol

0080421

N01AX10

propofol

0080423 RECOFOL RECOFOL DIPRIVAN

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius PROPOFOL 1% Fresenius PROPOFOL 1% Fresenius

0080360

N01AX10

propofol

0080364

N01AX10

propofol

1 po 50 ml (10 mg/ml) 1 po 100ml ( 10 mg/ml) 5 po 20 ml (10 mg/1 ml) 1 po 50 ml (20 mg/1 ml)

0080202

N01AX10

propofol

0080200

N01AX10

propofol

0080432

N01AX10

propofol

0080431

N01AX10

propofol

0080430

N01AX10

propofol

DIPRIVAN PROPOFOL LIPURO 1% PROPOFOL LIPURO 1% PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za infuziju emulzija za injekciju/infuziju emulzija za injekciju/infuziju emulzija za injekciju/infuziju emulzija za injekciju/infuziju emulzija za injekciju/infuziju emulzija za injekciju/infuziju

Schering A.G. Astra Zeneca UK 5 po 20 ml (10 mg/ml) Limited Astra Zeneca UK 1 po 50 ml(10 mg/ml) Limited ampula, 5 po 20ml B.Braun Melsungen (10mg/1ml) AG bocica, 10 po 50ml B.Braun Melsungen (10mg/1ml) AG bocica, 10 po 100ml B.Braun Melsungen (10mg/1ml) AG

NAPOMENA STAC N01BB bupivakain N01BB01

rastvor za injekciju rastvor za injekciju 5 po 20ml (5mg/1ml) 5 po 4ml (5mg/1ml)

Amidi

AstraZeneca Monts AstraZeneca AB Francuska Svedska 50 mg 953,40 2.002,60 50 mg 95,34 1.001,30 -

0081581

N01BB01

bupivakain

0081582

N01BB01

bupivakain

MARCAINE 0,5% MARCAINE spinal 0,5%

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

MARCAINE spinal 0,5% heavy rastvor za injekciju 5 po 4ml (5mg/1ml) AstraZeneca AB Svedska

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

2.120,10

DDD

50 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1.060,05 -

0081583

N01BB01

bupivakain

NAPOMENA STAC lidokain N01BB02

LIDOCAINE rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju Hemomont d.o.o. Galenika a.d. Galenika a.d. rastvor za injekciju Hemomont d.o.o. 594,20 623,00 118,90 623,00 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 13,58 12,46 13,59 12,46 -

0081621

N01BB02

lidokain

0081622

N01BB02

lidokain

ampula, 50 po 3,5ml (10mg/1ml) 1% ampula, 50 po 2ml (20mg/1ml) 2%

0081222

N01BB02

lidokain

0081560

N01BB02

lidokain

LIDOCAINE LIDOKAIN-HLORID 1% LIDOKAIN-HLORID 2% 10 po 3,5 ml (35mg) ampula,50 po 2 ml (20 mg/ml)

Republika Crna Gora Republika Crna Gora Republika Srbija Republika Srbija

N01BB08 artikain ( kartikain )

CYSTOCAIN 2% rastvor za injekciju 5 po 10 ml(20 mg/ml) Jugoremedija a.d.

0081141

N01BB08

artikain

Republika Srbija

163,60

-

-

-

N01BB10 levobupivakain

0081010

N01BB10

levobupivakain

CHIROCAINE

rastvor za injekciju/koncentrat ampula,10 po 10 ml za rastvor za infuziju (2,5mg/ml)

Abbot S.P.A.

Italija

2.991,60

-

-

-

0081011

N01BB10

levobupivakain

CHIROCAINE

rastvor za injekciju/koncentrat ampula,10 po 10 ml za rastvor za infuziju (5mg/ml)

Abbot S.P.A.

Italija

3.768,70

-

-

-

0081012

N01BB10

levobupivakain

CHIROCAINE

rastvor za injekciju/koncentrat ampula,10 po 10 ml za rastvor za infuziju (7,5mg/ml)

Abbot S.P.A.

Italija

4.489,80

-

-

-

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

LIDOKAIN 2%ADRENALIN rastvor za injekciju Galenika a.d. 50 po 2 ml (40mg+0,025 mg) Republika Srbija

ATC N01BB52

623,00

0081540

N01BB52

lidokain, adrenalin (epinefrin)

Zastieno ime INN leka lidokain, adrenalin (epinefrin) FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

-

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

N01BB58 artikain( kartikain ), adrenalin ( epinefrin )

CYSTOCAIN 2% A rastvor za injekciju 5 po 10 ml (20 mg+0,006 mg)ml Jugoremedija a.d. Republika Srbija 163,60 -

0081142

N01BB58

artikain (kartikain), adrenalin (epinefrin)

0081143

N01BB58

artikain (kartikain), adrenalin (epinefrin) CYSTOCAIN DS rastvor za injekciju Jugoremedija a.d.

50 po 2 ml (40 mg+0,006 mg)ml

Republika Srbija

769,60

-

-

-

N02 N02A N02AA N02AA01

MORFIN HIDROHLORID ALKALOID rastvor za injekciju 10 po 20 mg/1 ml

morfin

ANALGETICI Opioidi Prirodni alkaloidi opijuma

0087854

N02AA01

morfin

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

647,00

30 mg

97,05

-

N02AB N02AB02 petidin hidrohlorid

DOLANTIN rastvor za injekciju

Fenil piperidinski derivat

5 po 2 ml/100 mg Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Nemacka 100 mg 462,30 92,46 -

0087018

N02AB02

petidin hidrohlorid

NAPOMENA N02AX N02AX02

TRAMADOL TRAMADOL TRODON TRODON rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju

STAC

tramadol

Ostali opioidi

Hemofarm a.d. 0.3 gr 132,00 184,50 132,00 184,50 0.3 gr 0.3 gr 0.3 gr 158,40 110,70 158,40 110,70 -

0087531

N02AX02

tramadol

0087533

N02AX02

tramadol

0087400

N02AX02

tramadol

0087402

N02AX02

tramadol

ampula, 5 po 1ml (50mg/1ml) ampula, 5 po 2ml (100 mg/2ml) ampula, 5 po 1ml (50mg/1ml) ampula, 5 po 2ml (100mg/2ml)

Hemofarm a.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INN

Zastieno ime leka FO

ATC N02B N02BB N02BB02

NOVALGETOL rastvor za injekciju 50 po 2.5 g/5 ml Galenika a.d. Republika Srbija

metamizol-natrijum Anilidi

PARACETAMOL PARACETAMOL FEBRICET tableta 500 po 500 mg tableta 500 po 500 mg tableta blister, 500 po 500mg Galenika a.d. Jugoremedija a.d. Hemofarm a.d.

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Ostali analgetici i antipiretici Pirazoloni

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0086431

N02BB02

metamizol-natrijum

826,10

3 gr

19,83

-

N02BE N02BE01

paracetamol

1086696

N02BE01

paracetamol

738,70 677,20 738,70

3 gr 3 gr 3 gr

8,86 8,13 8,86

-

1086522

N02BE01

paracetamol

1086105

N02BE01

paracetamol

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

N03 N03A N03AA N03AA02

PHENOBARBITON NATRIJUM liofilizat za rastvor za injekciju

fenobarbital (fenobarbiton)

ANTIEPILEPTICI Antiepileptici Barbiturati i derivati

0084520

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

liobocica sa rastvaracem, 5 po 2ml (220mg/2ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

214,30

0.1 gr

19,48

-

N03AE N03AE01

klonazepam

Derivati benzodiazepina

0084405

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju sa rastvaracem za parenteralnu upotrebu

ampula sa rastvaracem u ampuli,5 po 1ml (1mg/ml)

F.Hoffmann-La Roche LTD

Svajcarska

600,40

8mg

960,64

-

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC INN N03AG N03AG01 valproinska kiselina

DEPAKINE prasak i rastvarac za rastvor za injekciju Francuska 4 po 4 ml (400mg/4ml) Sanofi Winthrop Industrie 3.080,40

Zastieno ime leka FO

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Derivati masnih kiselina

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0084502

N03AG01 valproinska kiselina

1,5 g

2.887,88

-

N04 N04B N04BB N04BB01

10 po 500 ml (200 mg) Merz Pharmaceuticals GmbH

amantadin sulfat

ANTIPARKINSONICI Dopaminergicki lekovi Derivati amantadina

0085353

PK MERZ rastvor za infuziju Nemacka N04BB01 amantadin sulfat INDIKACIJE STAC ; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina. PSIHOLEPTICI N05 Antipsihotici N05A Fenotiazini sa piperazinskom strukturom N05AB flufenazin N05AB02 MODITEN Depo rastvor za injekciju ampula, 5 po 1ml (25 mg /1ml) Krka, Tovarna Zdravil, d.d. Slovenija

14.245,60

-

-

-

0070261

N05AB02

flufenazin

984,60

1 mg

7,88

-

NAPOMENA N05AD N05AD01

HALDOL Depo HALDOL rastvor za injekciju rastvor za injekciju

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Derivati butirofenona haloperidol

0070207

N05AD01

haloperidol

Slovenija Slovenija

1.222,80 274,60

3.3 mg 8 mg

16,14 43,94

-

0070200

NAPOMENA N05AF N05AF05

CLOPIXOL ACUPHASE

N05AD01

haloperidol

ampula, 5 po 1ml (50 mg/1ml) ampula, 10 po 1ml (5 mg/1 ml)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d. Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Derivati tioksantena zuklopentiksol - dekanoat

rastvor za injekciju rastvor za injekciju H.Lundbeck A/S H.Lundbeck A/S Danska Danska 2.699,40 2.946,00 30 mg 15 mg 323,93 22,10 -

0070972 CLOPIXOL DEPOT

N05AF05

zuklopentiksol dekanoat

0070973

N05AF05

zuklopentiksol

ampula, 5 po 1 ml (50mg/ml) ampula, 10 po 1 ml (200mg/ml)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC N05AX N05AX08

INN

Zastieno ime leka FO

risperidon

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Ostali antipsihotici

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0070925

N05AX08

risperidon Cilag LTD

RISPOLEPT CONSTA

bocica i rastvarac u prasak i rastvarac za napunjenom suspenziju za injekcionom spricu,1 injekciju po 25 mg Svajcarska

9.930,50

depo 1.8mg

715,00

-

0070926

N05AX08

risperidon Cilag LTD

RISPOLEPT CONSTA

bocica i rastvarac u prasak i rastvarac za napunjenom suspenziju za injekcionom spricu,1 injekciju po 37.5 mg

Svajcarska

12.922,10

depo 1.8mg

620,26

-

0070927

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

bocica i rastvarac u prasak i rastvarac za napunjenom suspenziju za injekcionom spricu,1 injekciju po 50 mg

Cilag LTD

Svajcarska

16.034,60

depo 1.8mg

577,25

-

INDIKACIJE NAPOMENA N05B N05BA N05BA01

BENSEDIN rastvor za injekciju

1. Prve epizode shizofrenije kod mladih, ( do 35 god. ) nekomplijantnih pacijenata. 2. Nekomplijantni pacijenti koji imaju nezeljene efekte na klasicnim depoima koji se ne mogu tolerisati. 3 Rezistentni na klasicne depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasicna antipsihotika u roku od 6 meseci). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Anksiolitici Derivati benzodiazepina diazepam

10 po 10 mg/2 ml Galenika a.d. Republika Srbija 174,70 10 mg 17,47 -

0071123

N05BA01

diazepam

N05C N05CD N05CD08

DORMICUM

midazolam

rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju

Hipnotici i sedativi Derivati benzodiazepina

10 po 5 mg/5 ml 5 po 15 mg/3ml 10 po 5mg/5ml Svajcarska Svajcarska Austrija 715,40 755,40 715,40 15 mg 15 mg 15 mg 214,62 151,08 214,62 -

0071834

N05CD08

midazolam

0071835

N05CD08

midazolam

0071851

N05CD08

midazolam

DORMICUM MIDAZOLAM TORREX

F.Hoffmann-La Roche Ltd F.Hoffmann-La Roche Ltd Torrex Chiesi Pharma GmbH

Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

rastvor za injekciju rastvor za injekciju 10 po 15 mg/3ml 10 po 50 mg/10ml Austrija Austrija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

4.006,50 1.510,80

DDD

15 mg 15 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

120,20 151,08 -

0071852

N05CD08

midazolam

0071853

N05CD08

midazolam

MIDAZOLAM TORREX MIDAZOLAM TORREX

Torrex Chiesi Pharma GmbH Torrex Chiesi Pharma GmbH

NAPOMENA STAC N06 N06A N06AA klomipramin N06AA04

ANAFRANIL rastvor za injekciju 10 po 2 ml/25 mg Novartis

PSIHOANALEPTICI Antidepresivi Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina

Svajcarska 328,30 0.1 gr 131,32 -

0072741

N06AA04

klomipramin

N07 N07A N07AA N07AA01

NEOSTIGMINE BP rastvor za injekciju 10 po 1 ml (0,5 mg/1 ml)

neostigmin

OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Parasimpatikomimetici Antiholinesteraze

Rotexmedica GmbH Nemacka 334,50 2 mg 133,80 -

0088060

N07AA01

neostigmin

NAPOMENA STAC N07B N07BC N07BC02 metadon

oralni rastvor oralni rastvor

Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti

Alkaloid AD Alkaloid AD 948,70 9.206,00 25 mg 25 mg 23,72 23,02 -

3087506

N07BC02

metadon

3087507

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID METADON ALKALOID

bocica, 1 po 100 ml (10mg / 1ml) bocica, 1 po 1000ml (10mg /1ml)

Republika Makedonija Republika Makedonija

Lista B - Grupa R. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC R R03 R03D R03DA R03DA05

AMINOPHYLLINUM rastvor za injekciju 50 po 250 mg/10ml Jugoremedija a.d.

INN

aminofilin

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUNOJ BOLESTI Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plunim bolestima Ksantini

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0114501

R03DA05

aminofilin

Republika Srbija

588,30

0.6 g

28,24

-

R06 R06A R06AC R06AC03 hloropiramin

ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antihistaminici za sistemsku primenu Supstituisani etilendiamini

0058334

R06AC03

hloropiramin

SYNOPEN

rastvor za injekciju

10 po 20mg/2ml

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

220,10

20 mg

22,01

R07 R07A R07AA R07AA02

CUROSURF suspenzija za injekciju

poraktant alfa

OSTALI LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA Ostali proizvodi za lecenje bolesti respiratornog sistema Pluni surfaktanti

-

0119150

R07AA02

poraktant alfa

bocica, 2 po 1.5 ml (120 mg / 1.5 ml)

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Italija

78.592,00

0,16 g

52.394,67

-

INDIKACIJE

STAC ; Lek se uvodi u terapiju za lecenje neonatalnog respiratornog distres sindroma u porodilistima i visokospecijalizovanim ustanovama.

Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka OSTALO SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI Svi ostali terapijski proizvodi Antidoti

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

ATC V V03 V03A V03AB V03AB14

PROTAMIN SULFAT rastvor za injekciju 5 po 50 mg/5 ml Galenika a.d. Republika Srbija

protamin

0180030

V03AB14

protamin

368,60

50 mg

73,72

-

NAPOMENA V03AB25

ANEXATE ANEXATE rastvor za injekciju 5 po 1 mg/10 ml rastvor za injekciju 5 po 0,5 mg/5 ml

STAC flumazenil

F.Hoffmann-La Roche Ltd F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska Svajcarska 6.032,10 7.985,40 1 mg 1 mg 2.412,84 1.597,08 -

0189100

V03AB25

flumazenil

0189101

V03AB25

flumazenil

STAC

NAPOMENA V03AF V03AF03

CALCIUMFOLINAT "Ebewe" CALCIUMFOLINAT "Ebewe" LEUKOVORIN Calcium rastvor za injekciju rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju/infuziju

kalcijum folinat

Lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima

0184034

V03AF03

kalcijum folinat

ampula, 5 po 3ml (30mg/3ml) ampula, 5 po 5ml (50mg/5ml) 10 po 50 mg/5 ml

Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Pfizer Enterprises

Austrija Austrija Luksemburg

1.450,00 3.952,20 7.904,30

60 mg 60 mg 60 mg

580,00 948,53 948,52

-

0184036

V03AF03

kalcijum folinat

0184025

V03AF03

kalcijum folinat

0184100

V03AF03

kalcijum-folinat

FOLCASIN

rastvor za injekciju/infuziju

bocica staklena, 1 po S.C.Sindan-Pharma 10ml (30mg/10ml) S.R.L.

Rumunija

193,40

60 mg

386,80

-

NAPOMENA

STAC

Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC V03AF06

SODIOFOLIN rastvor za injekciju / infuziju bocica, 1 po 2 ml (100mg/2ml) Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka Republika Srbija

INN dinatrijum-folinat

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0184090

V03AF06

dinatrijum-folinat

2.153,40

60 mg

1.292,04

-

0184091

V03AF06

dinatrijum-folinat

SODIOFOLIN

rastvor za injekciju / infuziju

bocica, 1 po 4 ml (200mg/4ml)

Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

4.306,80

60 mg

1.292,04

-

0184092

V03AF06

dinatrijum-folinat

SODIOFOLIN

rastvor za injekciju / infuziju

bocica, 1 po 6 ml (300mg/6ml)

Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

6.460,10

60 mg

1.292,02

-

0184093

V03AF06

dinatrijum-folinat

SODIOFOLIN

rastvor za injekciju / infuziju

bocica, 1 po 7 ml (350mg/7ml)

Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

7.536,70

60 mg

1.292,01

-

0184094

V03AF06

dinatrijum-folinat

SODIOFOLIN

rastvor za injekciju / infuziju

bocica, 1 po 8 ml (400mg/8ml)

Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

8.613,40

60 mg

1.292,01

-

0184095

V03AF06

dinatrijum-folinat

SODIOFOLIN

rastvor za injekciju / infuziju

bocica, 1 po 10 ml (500mg/10ml)

Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

10.766,70

60 mg

1.292,00

-

0184096

V03AF06

dinatrijum-folinat

SODIOFOLIN

rastvor za injekciju / infuziju

bocica, 1 po 18 ml (900mg/18ml)

Habit Pharm A.D., u saradnji sa Medac GmbH, Nemacka

Republika Srbija

19.380,20

60 mg

1.292,01

-

V04 V04C V04CF V04CF01

tuberkulin

DIJAGNOSTICKA SREDSTVA Ostala dijagnosticka sredstva Testovi za dijagnostiku tuberkuloze

0012070

V04CF01

preciseni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu PPD-T TUBERKULIN

rastvor za injekciju

10 po 2,5 ml (3ij/0.1ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

16.447,00

-

-

-

Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

INN

Zastieno ime leka

ATC V07 V07A V07AB VO7AB..

VODA ZA INJEKCIJE AQUA PRO INJECTIONE rastvor za injekciju 50 po 5 ml Jugoremedija a.d. rastvor za injekciju 50 po 5 ml Galenika a.d. Republika Srbija Republika Srbija 614,70 614,70

voda za injekcije

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI Svi ostali neterapijski proizvodi Rastvaraci i razblazivaci, ukljucujui rastvore za ispiranje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0176042

V07AB..

voda za injekcije

-

-

-

0176185

V07AB..

voda za injekcije

0176183 AQUA PRO INJECTIONE rastvor za injekciju 50 po 2 ml

V07AB..

voda za injekcije

AQUA PRO INJECTIONE

rastvarac za parenteralnu upotrebu ampula,50 po 10 ml

Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

609,90 377,00

-

-

-

0176184

V07AB..

voda za injekcije

V08 V08A V08AA

KONTRASTNA SREDSTVA Kontrastna sredstva sa jodom (X-zraci) Nefrotropna, visokoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi

V08AA05

TELEBRIX GASTRO rastvor za oralnu i rektalnu primenu

joksitalaminska kiselina

1 po 100 ml (300 mg/ml) Guerbet Francuska 599,50 -

2194362

V08AA05

joksitalaminska kiselina

STAC

NAPOMENA V08AB V08AB02

OMNIPAQUE OMNIPAQUE OMNIPAQUE rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju

joheksol

Nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi

0199210

V08AB02

joheksol

10 po 50ml (300mg/1ml) 10 po 100ml (350mg/1ml) 10 po 200ml (350mg/1ml)

GH Healthcare Ireland GH Healthcare Ireland GH Healthcare Ireland

Irska Irska Irska

12.066,10 24.159,60 48.319,20

-

-

-

0199215

V08AB02

joheksol

0199216

NAPOMENA

V08AB02

joheksol

STAC

Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

ATC V08AB03

rastvor za injekciju 1 po 50 ml (320 mg/ml) Guerbet Francuska

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0194350

V08AB03

joksaglat megluimin+joksaglat natrijum joksaglat megluimin+joksaglat natrijum HEXABRIX 320

1.408,00

-

-

-

0194351

V08AB03

joksaglat megluimin+joksaglat natrijum HEXABRIX 320 rastvor za injekciju 1 po 100 ml (320 mg/ml) Guerbet

Francuska

2.683,70

-

-

-

NAPOMENA V08AB05

ULTRAVIST 300 ULTRAVIST 300 ULTRAVIST 370 ULTRAVIST 370 rastvor za infuziju rastvor za infuziju 10 po 50 ml (370) 10 po 100 ml (370) rastvor za infuziju 10 po 100 ml (300) rastvor za infuziju 10 po 50 ml (300) Schering A.G. Schering A.G. Schering A.G. Schering A.G.

STAC jopromid

Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka 17.022,30 32.714,80 18.138,30 33.729,70 -

0194292

V08AB05

jopromid

0194293

V08AB05

jopromid

0194255

V08AB05

jopromid

0194258

V08AB05

jopromid

0194257

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST® 370

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 200ml (370mg joda/ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemacka

67.459,50

-

-

-

0194259

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST®370

rastvor za infuziju

boca staklena, 8 po 500ml (768,86mg/ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemacka

134.120,00

-

-

-

NAPOMENA

STAC

V08AB07

OPTIRAY 300

joversol

rastvor za injekciju 10 po 50 ml sa 300mg joda na 1 ml (63.6%) Tyco Healthcare Kanada 11.695,70 -

0199406

V08AB07

joversol

0199411

V08AB07

joversol

OPTIRAY® 300

rastvor za injekciju

boca, 10 po 75ml (300mg joda/1ml)

Tyco HealthCare

Kanada

17.777,40

-

-

-

Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL

OPTIRAY® 300 rastvor za injekciju boca, 10 po 100ml (300mg joda/1ml) Tyco HealthCare Kanada

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

22.806,60

DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0199413

V08AB07

joversol

0199412 OPTIRAY® 300 OPTIRAY® 300 rastvor za injekciju Tyco HealthCare rastvor za injekciju Tyco HealthCare

V08AB07

joversol

OPTIRAY® 300

rastvor za injekciju

Tyco HealthCare

Kanada Kanada Kanada

34.665,90 44.472,80 43.332,50

-

-

-

0199415

V08AB07

joversol

0199416

V08AB07

joversol

boca, 10 po 150ml (300mg joda/1ml) boca, 10 po 200ml (300mg joda/1ml) boca, 5 po 500ml (300mg joda/1ml)

0199407 OPTIRAY® 350 OPTIRAY® 350 OPTIRAY® 350 rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju

V08AB07

joversol

OPTIRAY

rastvor za injekciju

Tyco Healthcare Tyco HealthCare Tyco HealthCare Tyco HealthCare

Svajcarska Kanada Kanada Kanada

11.695,70 22.806,60 44.472,80 43.332,50

-

-

-

0199408

V08AB07

joversol

0199409

V08AB07

joversol

0199410

V08AB07

joversol

10 po 50 ml sa 350mg joda na 1 ml (74.2%) boca, 10 po 100ml (350mg joda/1ml) boca, 10 po 200ml (350mg joda/1ml) boca, 5 po 500ml (350mg joda/1ml)

NAPOMENA V08AB11

XENETIX 300 XENETIX 300 XENETIX 350 XENETIX 350 rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju

STAC jobitridol

1 po 50 ml ( 300mg / 1 ml ) 1 po 100 ml ( 300mg / 1 ml ) 1 po 50 ml ( 350mg / 1 ml ) 1 po 100 ml ( 350mg / 1 ml ) Guerbet Guerbet Guerbet Guerbet Francuska Francuska Francuska Francuska 1.541,30 2.874,30 1.742,40 3.242,10 -

0199480

V08AB11

jobitridol

0199481

V08AB11

jobitridol

0199482

V08AB11

jobitridol

0199483

V08AB11

jobitridol

Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog

JKL ATC NAPOMENA V08B V08BA V08BA02 Kontrastna sredstva bez joda (X-zraci) Kontrastna sredstva sa barijum sulfatom

BARIJUM SULFAT BARIJUM SULFAT oralna/rektalna suspenzija kontejner plasticni, 1 po 5l (1g/1ml) Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. oralna/rektalna suspenzija boca staklena, 1 po 200ml (1g/1ml) Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Republika Srbija Republika Srbija

STAC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

barijum sulfat

3192102

V08BA02

barijum sulfat

134,00 2.353,50

-

-

-

3192101

V08BA02

barijum sulfat

V08C V08CA V08CA01

gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina)

Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu Paramagnetna kontrastna sredstva

0199430

V08CA01

gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina) MAGNEVIST rastvor za injekciju 10 po 20 ml (469,01 mg/ml)

Schering A.G.

Nemacka

55.758,60

-

-

-

NAPOMENA V08CA02

DOTAREM DOTAREM rastvor za injekciju rastvor za injekciju 15 ml po (0,5 mmol/ml) 20 ml po (0,5 mmol/ml)

STAC gadotericna kiselina

Guerbet Guerbet Francuska Francuska 4.263,50 4.958,60 -

0199475

V08CA02

gadotericna kiselina

0199476

NAPOMENA V08CA09

GADOVIST GADOVIST rastvor za injekciju rastvor za injekciju

V08CA02

gadotericna kiselina

STAC gadobutrol

5 po 15 ml (1.0 mmol/ml) 10 po 30 ml (1.0 mmol/ml) Bayer Schering Pharma A.G. Bayer Schering Pharma A.G. Nemacka Nemacka 49.410,40 197.237,80 -

0199485

V08CA09

gadobutrol

0199486

V08CA09

gadobutrol

0199487

NAPOMENA

V08CA09

gadobutrol

GADOVIST

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric, 5 po 7,5ml (604,72mg/ml, 1mmol/ml)

Bayer Schering Pharma A.G.

Nemacka

25.174,60

-

-

-

STAC

Lista C - Grupa B. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC B B03 B03X B03XA B03XA01

EPREX EPREX EPREX EPREX EPREX rastvor za injekciju, spric 6 po 10000 i.j. (brizgalica) rastvor za injekciju, spric Cilag AG Cilag AG 6 po 4000 i.j./0,4 ml (brizgalica) rastvor za injekciju, spric Cilag AG 6 po 3000 i.j./0,3 ml (brizgalica) rastvor za injekciju, spric 6 po 2000 i.j./0,5 ml Cilag AG rastvor za injekciju, spric 6 po 1000 i.j./0,5 ml Cilag AG Svajcarska Svajcarska Svajcarska Svajcarska Svajcarska 4.035,00 8.070,00 12.105,00 12.105,00 40.350,00

Cena leka Drzava na veliko Zastieno ime Pakovanje i proizvodnje za INN leka FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje DDD KRV I KRVOTVORNI ORGANI -LEKOVI ZA LECENjE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTIANEMICI Ostali antianemijski preparati Ostali antianemijski preparati epoetin alfa (eritropoetin)

1000 i.j. 1000 i.j. 1000 i.j. 1000 i.j. 1000 i.j.

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0069150

B03XA01

epoetin alfa

672,50 672,50 672,50 672,50 672,50

-

0069152

B03XA01

epoetin alfa

0069154

B03XA01

epoetin alfa

0069155

B03XA01

epoetin alfa

0069157

B03XA01

epoetin alfa

INDIKACIJE B03XA01

RECORMON RECORMON RECORMON RECORMON rastvor za injekciju, spric rastvor za injekciju, spric rastvor za injekciju, spric rastvor za injekciju, spric

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrsi dijaliza: samo za lecenje anemije u hronicnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nizim od 90 g/l do postizanja i odrzavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvoza, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. epoetin beta (eritropoetin)

6 brizg. po 1000 i.j./0,3 ml 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml 6 brizg. po 10000 i.j./0,6 ml Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka 4.035,00 8.070,00 20.176,65 40.350,00 1000 i.j. 1000 i.j. 1000 i.j. 1000 i.j. 672,50 672,50 672,56 672,50 -

0069164

B03XA01

epoetin beta

0069165

B03XA01

epoetin beta

0069166

B03XA01

epoetin beta

0069167

B03XA01

epoetin beta

INDIKACIJE

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrsi dijaliza: samo za lecenje anemije u hronicnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nizim od 90 g/l do postizanja i odrzavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvoza, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

Lista C - Grupa B. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC B03XA01

INN epoetin zeta

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0069221

B03XA01 Hemofarm AD

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric1 po 0.3 ml (1000i.j./0.3ml) Republika Srbija

635,30

1000 i.j.

635,30

-

0069222

B03XA01 Hemofarm AD

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 6 po 0.3 ml (1000i.j./0.3ml)

Republika Srbija

3.811,00

1000 i.j.

635,17

-

0069226

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0.6 ml (2000i.j./0.6ml) Hemofarm AD

Republika Srbija

1.270,60

1000 i.j.

635,30

-

0069227

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 6 po 0.6 ml (2000i.j./0.6ml)

Hemofarm AD

Republika Srbija

7.623,90

1000 i.j.

635,33

-

0069230

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0.9 ml (3000i.j./0.9ml)

Hemofarm AD

Republika Srbija

1.906,00

1000 i.j.

635,33

-

0069231

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 6 po 0.9 ml (3000i.j./0.9ml)

Hemofarm AD

Republika Srbija

11.435,70

1000 i.j.

635,32

-

0069234

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0.4 ml (4000i.j./0.4ml)

Hemofarm AD

Republika Srbija

2.541,30

1000 i.j.

635,33

-

0069235

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 6 po 0.4 ml (4000i.j./0.4ml)

Hemofarm AD

Republika Srbija

15.247,70

1000 i.j.

635,32

-

0069223

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 1 ml (10000i.j./1ml)

Hemofarm AD

Republika Srbija

6.353,10

1000 i.j.

635,31

-

0069220

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 6 po 1 ml (10000i.j./1ml)

Hemofarm AD

Republika Srbija

38.119,10

1000 i.j.

635,32

-

Lista C - Grupa B. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0069224

B03XA01 Hemofarm AD

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0.5 ml (20000i.j./0.5ml) Republika Srbija 12.706,40

1000 i.j.

635,32

-

0069228

B03XA01 Hemofarm AD

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0.75 ml (30000i.j./0.75ml) Republika Srbija

19.059,50

1000 i.j.

635,32

-

0069232

B03XA01 Hemofarm AD

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 1 ml (40000i.j./1ml)

Republika Srbija

25.412,70

1000 i.j.

635,32

-

INDIKACIJE B03XA02

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrsi dijaliza: samo za lecenje anemije u hronicnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nizim od 90 g/l do postizanja i odrzavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvoza, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. darbepoetin alfa

0069905

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric, 1 po 0,4ml (10mcg/0,4ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

1.370,40

4,5 mcg

616,68

-

0069919

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0,38ml (15mcg/0,375ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

2.056,70

4,5 mcg

617,01

-

0069910

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric, 1 po 0,5ml (20mcg/0,5ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

2.742,20

4,5 mcg

617,00

-

0069900

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0,3ml (30mcg/0,3ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

4.113,30

4,5 mcg

617,00

-

0069906

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0,4ml (40mcg/0,4ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

5.484,40

4,5 mcg

617,00

-

0069911

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0,5ml (50mcg/0,5ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

6.855,60

4,5 mcg

617,00

-

Lista C - Grupa B. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0069901

B03XA02 Amgen Europe B.V. Holandija

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

8.226,70

4,5 mcg

617,00

-

0069907

B03XA02 Amgen Europe B.V.

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0,3ml (60mcg/0,3ml) napunjen inj.spric 1 po 0,4ml (80mcg/0,4ml) Holandija

10.968,90

4,5 mcg

617,00

-

0069912

B03XA02 Amgen Europe B.V.

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0,5ml (100mcg/0,5ml)

Holandija

13.711,10

4,5 mcg

617,00

-

0069902

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0,3ml (150mcg/0,3ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

20.566,70

4,5 mcg

617,00

-

0069915

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

Amgen Europe B.V.

Holandija

41.133,30

4,5 mcg

617,00

-

0069913 ARANESP rastvor za injekciju

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

Amgen Europe B.V.

Holandija

2.742,20

4,5 mcg

617,00

-

0069908

B03XA02

darbepoetin alfa

Amgen Europe B.V.

Holandija

5.484,40

4,5 mcg

617,00

-

0069903

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj.spric 1 po 0,6ml (300mcg/0,6ml) pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (20mcg/0,5ml) pen sa uloskom, 1 po 0,4ml (40mcg/0,4ml) pen sa uloskom, 1 po 0,3ml (60mcg/0,3ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

8.226,70

4,5 mcg

617,00

-

0069909

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 1 po 0,4ml (80mcg/0,4ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

10.968,90

4,5 mcg

617,00

-

0069914

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (100mcg/0,5ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

13.711,10

4,5 mcg

617,00

-

0069904

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 1 po 0,3ml (150mcg/0,3ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

20.566,70

4,5 mcg

617,00

-

Lista C - Grupa B. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0069916

B03XA02 Amgen Europe B.V. Holandija

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 1 po 0,6ml (300mcg/0,6ml) 41.133,30

4,5 mcg

617,00

-

INDIKACIJE B03XA03

rastvor za injekciju rastvor za injekciju rastvor za injekciju 1 po 100 mcg / 0,3 ml 1 po 75 mcg / 0,3 ml 1 po 50 mcg / 0,3 ml

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrsi dijaliza: samo za lecenje anemije u hronicnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nizim od 90 g/l do postizanja i odrzavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvoza, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu misljenja lekara nefrologa: za lecenje pacijenata sa anemijom u hronicnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina 50 ml/min, do postizanja i odrzavanja ciljnih vredosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije ( nadoknada gvoza, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje). metoksipolietilenglikol - epoetin beta

Nemacka Nemacka Nemacka 8.985,60 13.478,40 17.971,30 4 mcg 4 mcg 4 mcg 718,85 718,85 718,85

0069206

B03XA03

-

0069205

B03XA03

0069204

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta MIRCERA metoksipolietilenglikol - epoetin beta MIRCERA metoksipolietilenglikol - epoetin beta MIRCERA

Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH

0069203

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta MIRCERA rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric,1 po 150 mcg / 0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemacka

26.956,90

4 mcg

718,85

Roche Diagnostics GmbH Nemacka 35.942,50 4 mcg 718,85

0069202

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta MIRCERA rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric,1 po 200 mcg / 0,3 ml

Nemacka Svajcarska 44.928,30 8.985,60 4 mcg 4 mcg 718,85 718,85

0069201

B03XA03

rastvor za injekciju rastvor za injekciju

-

0069208

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta MIRCERA metoksipolietilenglikol - epoetin beta MIRCERA

napunjen injekcioni spric,1 po 250 mcg / 0,3 ml bocica,1 po 50 mcg / 1 ml

Roche Diagnostics GmbH F.Hoffmann- La Roche Ltd

INDIKACIJE

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu misljenja lekara nefrologa: za lecenje pacijenata sa anemijom u hronicnoj bubreznoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina 50 ml/min, do postizanja i odrzavanja ciljnih vredosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujuih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije ( nadoknada gvoza, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC L L01 L01B L01BA L01BA04

ALIMTA prasak za koncentrat za rastvor za infuziju bocica, 1 po 500 mg Lilly France S.A.S.

INN

Zastieno ime leka FO

pemetreksed

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Antimetaboliti Analozi folne kiseline

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0034413

L01BA04

pemetreksed

Francuska

123.869,40

-

-

-

INDIKACIJE NAPOMENA L01BC L01BC06

XELODA film tableta blister, 120 po 500mg

1. Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC Analozi pirimidina kapecitabin

F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska 27.080,80 -

1034341

L01BC06

kapecitabin

INDIKACIJE

1. Karcinom dojke, prva linija postantraciklinske terapije u hematoloski fragilnih bolesnica sa umereno evolutivnom bolesu, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Kolorektalni karcinom - adjuvantna hemioterapija u klinickom stadijumu Dukes "C" , kod starijih bolesnika ( 65 godina ), PS 0 ili 1;kao i kod kolorektalnog karcinoma sa metastazama u slucaju ocekivanih nezeljenih efekata na infuzionu terapiju 5FU/LV, PS 0, 1 ili 2., prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC L01C L01CD L01CD02

TAXOTERE TAXOTERE Aventis Pharma LTD Velika Britanija Aventis Pharma LTD Velika Britanija

INN

Zastieno ime leka FO

docetaksel

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi Taksani

13.559,40 50.631,90

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0039300

L01CD02

docetaksel

-

-

-

0039301

L01CD02

docetaksel

koncentrat za rastvor 1 po 20 mg/ 0.5 ml + za infuziju (rastvarac) koncentrat za rastvor 1 po 80 mg/ 2 ml + za infuziju (rastvarac)

1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duze od 6 meseci), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Ne-mikro-celularni karcinom plua, druga linija hemioterapije (posle primene gemcitabin hlorid-a) klinicki stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Hormon refraktorni karcinom prostate, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, dobra hematoloska rezerva i kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 4. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim rezimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup, prema Praviniku o standardima za primenu citostatika.

INDIKACIJE NAPOMENA L01D L01DB L01DB06

ZAVEDOS liofilizat za rastvor za injekciju

STAC

idarubicin

Citotoksicni antibiotici i srodne supstance Antraciklini i srodni preparati

1 po 10 mg Pfizer Enterprises Luksemburg 10.990,50 -

0033181

L01DB06

idarubicin

INDIKACIJE NAPOMENA

Indikovano lecenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC L01X L01XC L01XC02

MABTHERA MABTHERA Svajcarska Svajcarska 44.799,50 110.609,00

INN

Zastieno ime leka FO

rituksimab

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Ostali antineoplastici Monoklonska antitela

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0014140

L01XC02

rituksimab

-

-

-

0014141

L01XC02

rituksimab

koncentrat za rastvor za infuziju koncentrat za rastvor za infuziju

bocica, 2 po 10ml (100mg/10ml) bocica, 1 po 50ml (500mg/50ml)

F.Hoffmann-La Roche Ltd F.Hoffmann-La Roche Ltd

INDIKACIJE

1. Sastavni deo lecenja primarne hemioterapije (CHOP) ili ,,CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoelijskih ­ B ­ Non-Hodgkin ­ skih limfoma (DLCL: tzv. ,,Diffuze large B ­ cell lymphoma"), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Non ­ Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, klinickog stadijuma III i IV, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Reumatoidni artritis ­ rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao cetvrta linija za lecenje odraslih pacijenata sa teskim aktivnim reumatoidnim artritisom koji ili nisu adekvatno reagovali ili nisu uopste podnosili terapiju: - nesteroidnim antireumaticima (NSAID), - lekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD), - lekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze (anti TNF) u trajanju od sest meseci.

NAPOMENA L01XC03

HERCEPTIN prasak i rastvarac za kocentrat za rastvor za infuziju

STAC; Za indikaciju pod tackom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeivanje bioloske terapije. trastuzumab

liobocica sa rastvaracem, 1 po 20ml (440mg/20ml) F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska 156.181,80 -

0039345

L01XC03

trastuzumab

INDIKACIJE NAPOMENA L01XC04

MabCampath

1. Karcinom dojke, HER2 (3+), kao nastavak adjuvantne terapije, a nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije (FAC/FEC), bez ispoljene kardiotoksicnosti antraciklina (normalna LVEF), ili nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije taksanskim rezimima u kombinaciji sa antraciklinima, tokom maksimum 12 meseci, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Metastatski karcinom dojke, HER2 (3+), PS 0 ili 1, prva linija sistemske terapije posle adjuvantne hemioterapije antraciklinima, obavezno uz paklitaksel ili docetaksel, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC alemtuzumab

koncentrat za rastvor za infuziju 3 po 1ml (30 mg/1ml) Schering AG Nemacka 120.501,80 -

0039450

L01XC04

alemtuzumab

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Hronicna limfocitna leukemija, refraktorni ili relapsirajui oblik bolesti, posle prethodno primenjenih alkilirajuih agenasa ili purinskih analoga, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO.

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ERBITUX ERBITUX® rastvor za infuziju Merck KGaA Nemacka rastvor za infuziju Merck KGaA Nemacka 17.956,80 17.956,80

ATC L01XC06

INN cetuksimab

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

-

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0039150

L01XC06

cetuksimab

0039153

L01XC06

cetuksimab

1 po 50 ml (2mg/1ml) bocica staklena,1 po 20ml (5mg/ml)

INDIKACIJE NAPOMENA L01XC07

AVASTIN AVASTIN

1. Planocelularni karcinom glave i vrata, lokalno uznapredovala, inoperabilna, nemetastatska bolest, u kombinaciji sa radioterapijom, PS 0 ili 1 kod pacijenata kod kojih je kontraindikovana primena lekova na bazi platine, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. 2. Kolorektalni karcinom, metastatska bolest, PS 0 ili 1, progresija bolesti posle primene irinotekana. Iskljucivo je indikovan za pacijente sa tumorima koji imaju ekspresiju epidermalnog faktora rasta ( EGFR) , i koji sadrze nemutirani K-Ras gen, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC bevacizumab

Svajcarska Svajcarska 27.589,70 110.496,50 -

0039401

L01XC07

bevacizumab

0039400

L01XC07

bevacizumab

koncentrat za rastvor za infuziju koncentrat za rastvor za infuziju

bocica, 1 po 4 ml (100mg/4ml) bocica, 1 po 16 ml (400mg/16ml)

F.Hoffmann - La Roche Ltd F.Hoffmann - La Roche Ltd

INDIKACIJE NAPOMENA L01XE L01XE01

GLIVEC kapsula 120 po 100 mg

1. Kolorektalni karcinom, metastatska bolest, prva linija sistemske terapije kod bolesnika sa potencijalno resektabilnim metastazama u jetri, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa hemioterapijom, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC Inhibitori protein kinaze imatinib-mesilat

Novartis Pharma Stein AG Svajcarska 192.265,50 -

1039381

L01XE01

imatinib-mesilat

INDIKACIJE

1. Hronicna mijeloidna leukemija (CML) u hronicnoj fazi bolesti, PS 0 ili 1, kod bolesnika bez dodatnih citogenetskih aberacija, sa Philadelphia hromozomom, kod kojih nema podudarnog srodnog davaoca ili ako ga ima, ali se nalazi u srednjem ili visokom riziku od transplantacije maticne elije hematopoeze. Bolesnici mogu biti prethodno leceni hidroksiureom, ne duze od sest meseci (inicijalna leukoredukcija u toku sprovoenja dijagnostickih procedura). Kod svih bolesnika kod kojih se planira lecenje imatinibom, neophodno je da se kvantitativno kontrolise Philadelphia hromozom pre pocetka lecenja i dalje na 6, 12 i 18 meseci terapije. Najmanji broj analiziranih mitoza je deset, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. 2. GIST (Gastro Intestinalni Stromalni Tumori) ­ lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe leka Glivec.

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC L01XX L01XX05

LITALIR kapsula bocica, 100 po 500mg; Bristol Myers Squibb S.R.L. Italija

INN

Zastieno ime leka FO

hidroksikarbamid

Pakovanje i jacina leka Proizvoac leka Ostali antineoplastici

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1039285

L01XX05

hidroksikarbamid

3.576,90

-

-

-

INDIKACIJE L01XX11

ESTRACYT kapsula 100 po 140 mg Pharmacia Italia S.P.L.

Hronicne mijeloproliferativne bolesti (hronicna granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. estramustin

Italija 10.377,40 -

1031043

INDIKACIJE L01XX14

VESANOID kapsula 100 po 10 mg

L01XX11

estramustin

Karcinom prostate, hormono refraktoran, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. tretinoin

F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska 16.459,90 -

1069140

INDIKACIJE L01XX32

VELCADE prasak za rastvor za injekciju 1 po 3,5 mg

L01XX14

tretinoin

Akutna promijelocitna leukemija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. bortezomib

0039100

L01XX32

bortezomib

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

108.821,50

-

-

-

INDIKACIJE NAPOMENA L02 L02B L02BG L02BG03

ARIMIDEX film tableta

Za pacijente sa multiplim mijelomom koji su imali prvi relaps, nakon sprovedene prethodne terapije. Pacijenti kod kojih je prethodno sprovodena transplantacija maticnih elija ili kod kojih se ne moze sprovesti ovaj vid lecenja, uz prethodno postignutu kompletnu ili parcijalnu remisiju, u trajanju od najmanje tri meseca, uz odsustvo periferne neuropatije (gradusa II ­ IV), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO. ENDOKRINOLOSKA TERAPIJA Hormonski antagonisti i srodni lekovi Inhibitori enzima aromataze anastrozol

28 po 1 mg Astra Zeneca UK Limited Velika Britanija 6.722,90 1 mg 240,10 -

1039325

L02BG03

anastrozol

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

TRASOLETTE film tableta blister, 28 po 1 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

6.722,90

DDD

1 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

240,10

1039326

L02BG03

anastrozol

INDIKACIJE L02BG04

FEMARA FEMOZOL film tableta blister, 30 po 2.5 mg film tableta blister, 30 po 2.5 mg

1. Inhibitori enzima aromataze e se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.; 2. Inhibitori enzima aromataze e se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena i to: - dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine zbog cega su na antikoagulantnoj terapiji; - dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili nezeljena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.

letrozol

1039330

L02BG04

letrozol

Novartis Pharma Stein AG PharmaSwiss d.o.o.

7.203,00 7.203,00

2.5 mg 2.5 mg

240,10 240,10

-

1039331

L02BG04

letrozol

Svajcarska Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Inhibitori enzima aromataze e se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.; 2. Inhibitori enzima aromataze e se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena i to: - dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine zbog cega su na antikoagulantnoj terapiji; - dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili nezeljena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

AROMASIN tableta 30 po 25 mg Pfizer Italia S.R.L. Italija

ATC L02BG06

INN eksemestan

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

7.203,00

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

25 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

240,10 -

1039390

L02BG06

eksemestan

1. Inhibitori enzima aromataze e se primenjivati kao sistemska hormonoterapija postmenopauznih bolesnica sa hormono zavisnim metastatskim karcinomom dojke pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjeni tamoksifen, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.; 2. Inhibitori enzima aromataze e se primenjivati kao prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju apsolutne kontraindikacije za primenu tamoksifena i to: - dokazanu duboku vensku trombozu u poslednje dve godine zbog cega su na antikoagulantnoj terapiji; - dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili nezeljena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju primenu (maligni glaukom i sl.), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. IMUNOSTIMULANSI Citokini i imunomodulatori Interferoni

INDIKACIJE L03 L03A L03AB L03AB07

interferon beta 1a

0328388

INDIKACIJE NAPOMENA L03AB08

L03AB07

interferon beta 1a

REBIF

rastvor za injekciju u napunjen injekcioni napunjenom spric sa iglom, 12 po injekcionom spricu 0,5ml (44mcg/0.5ml) Merck Serono S.P.A.

Italija

78.407,60

1. Multipla skleroza Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO. interferon beta 1b

4.3 mcg

638,55

-

0015150

INDIKACIJE NAPOMENA

L03AB08

interferon beta 1b

BETAFERON

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

liobocica sa rastvaracem u spricu, 15 po 1,2ml (8Mi.j./1ml) (0,25mg/1ml)

Schering A.G.

Nemacka

73.350,90

1. Multipla skleroza Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO.

4 M i.j.

2.037,53

-

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC L03AX13

COPAXONE rastvor za injekciju 28 po 1 ml (20mg/ml) Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Izrael 69.258,60

INN glatiramer acetat

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka DDD

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0015120

L03AX13

glatiramer acetat

20 mg

2.473,52

-

INDIKACIJE NAPOMENA L03AB10

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju Schering-Plough Company pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (50mcg/0,5ml) Irska

1. Multipla skleroza Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO. peginterferon alfa 2b

7.355,90 7,5 mcg 1.103,39 -

0328630

L03AB10

peginterferon alfa -2b PEGINTRON

0328631

L03AB10

peginterferon alfa -2b PEGINTRON

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju Schering-Plough Company

pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (80mcg/0,5ml)

Irska

11.732,50

7,5 mcg

1.099,92

-

0328900

L03AB10

peginterferon alfa -2b PEGINTRON

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (100mcg/0,5ml)

Schering-Plough Company

Irska

14.865,70

7,5 mcg

1.114,93

-

0328632

L03AB10

peginterferon alfa -2b PEGINTRON

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (120mcg/0,5ml)

Schering-Plough Company

Irska

17.383,30

7,5 mcg

1.086,46

-

0328633

L03AB10

peginterferon alfa -2b PEGINTRON

prasak i rastvarac za rastvor za injekciju

pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (150mcg/0,5ml)

Schering-Plough Company

Irska

22.963,70

7,5 mcg

1.148,19

-

INDIKACIJE NAPOMENA

Hronicni HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledee kriterijume: a. virusoloski profil: -anti HCV antitela pozitivna u serumu najkrae 6 meseci, - nivo HCV RNK vei od 100 000 kopija u ml seruma (PCR metodom) , b. biohemijski nalaz: povisena aktivnost transaminaza ( ALT), c. histoloski dokazano hronicno zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza), d. bolesnici kojima nije raena biopsija jetre zbog kontraindikacije a ispunjavaju sve ostale uslove, g. bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra, h. iskljuciti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lcenje hronicnih obolenja jetre (hronicnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja). STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO.

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC L03AB11

rastvor za injekciju u napunjen injekcioni napunjenom spric sa iglom,1 po injekcionom spricu 0,5ml (135mcg/0,5ml) F.Hoffmann-La Roche Ltd rastvor za injekciju u napunjen injekcioni napunjenom spric sa iglom,1 po injekcionom spricu 0,5ml (180mcg/0,5ml) F.Hoffmann-La Roche Ltd

INN peginterferon alfa 2a

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0328607

L03AB11

peginterferon alfa-2a PEGASYS®

Svajcarska

11.670,80

26 mcg

2.247,71

-

0328608

L03AB11

peginterferon alfa-2a PEGASYS®

Svajcarska

15.561,00

26 mcg

2.247,70

-

INDIKACIJE NAPOMENA L04 L04A L04AA L04AA11

Hronicni HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledee kriterijume: a. virusoloski profil: -anti HCV antitela pozitivna u serumu najkrae 6 meseci, - nivo HCV RNK vei od 100 000 kopija u ml seruma (PCR metodom) , b. biohemijski nalaz: povisena aktivnost transaminaza ( ALT), c. histoloski dokazano hronicno zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza), d. bolesnici kojima nije raena biopsija jetre zbog kontraindikacije a ispunjavaju sve ostale uslove, g. bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra), h. iskljuciti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom, Terapijski protokol: prema kriterijumima za lcenje hronicnih obolenja jetre (hronicnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja). STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO. IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA Imunosupresivi Selektivni imunosupresivi etanercept

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ENBREL prasak za rastvor za injekciju Wyeth Laboratories Velika Britanija 4 po 25 mg; bocica staklena 47.464,30

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje DDD

-

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

-

0014310

L04AA11

etanercept

0014312

L04AA11

etanercept

ENBREL

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni spric sa iglom, 4 po 1ml (50mg/1ml) Wyeth Pharmaceuticals Velika Britanija

97.840,60

-

-

-

INDIKACIJE NAPOMENA L04AA12

REMICADE prasak za koncentrat za rastvor za infuziju bocica,1 po 100 mg

1. Poliartikularni juvenilni hronicni artritis za pacijente starosne dobi od 4 do 26 godina zivota kao i posle navrsenih 26 godina zivota kada je lecenje zapoceto pre navrsenih 26 godina; 2. Aktivan reumatoidni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom sest meseci terapije. 3. Aktivan ankilozirajui spondilitis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na sulfasalazin i druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom sest meseci terapije. 4. Aktivan psorijazni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom sest meseci terapije. STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeivanje bioloske terapije. infliksimab

Centocor B.V. Holandija 51.048,90 3.75 mg 1.914,33 -

0014220

L04AA12

infliksimab

INDIKACIJE

1. Teska, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa / bez fistule kod pacijenata koji nisu reagovali na konvencionalnu terapiju kortikosteroidima, imunomodulatorima i primarnu nutritivnu terapiju kao i kod onih pacijenta koji pomenute lekove ne podnose ili kod kojih je takva vrsta terapije kontraindikovana. 2. Teski i vrlo teski oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju ukljucujui kortikosteroide i imunomodulatori ( 6-merkaptopurin ili azatioprin ), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju. 3. Aktivan psorijazni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom sest meseci terapije. 4. Aktivan reumatoidni artritis kod odraslih sa neadekvatnim odgovorom na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove, najmanje tokom sest meseci terapije.

NAPOMENA

STAC; Za indikaciju pod tackom 3.i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja Komisije RZZZO za odobravanje upotrebe i obezbeivanje bioloske terapije.

Lista C - Grupa M. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC INN M M05 M05B M05BA M05BA02 klodronat

BONEFOS rastvor za infuziju 5 po 5 ml (60 mg/1ml) Schering A.G. Nemacka

Zastieno ime leka

Cena leka Drzava na veliko Pakovanje i proizvodnje za FO jacina leka Proizvoac leka leka pakovanje MISINO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MISINO-KOSTNOG SISTEMA LEKOVI U TERAPIJI OBOLENJA KOSTIJU Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju Bifosfonati

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0059062

M05BA02 klodronat

6.821,60

1.5 gr

6.821,60

-

1.Humoralna hiperkalcemija u malignitetu ( HHM ) preko 3,0 mmol/l, primena i odrzavanje normokalcemije tokom narednih sest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2.Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; INDIKACIJE 3. Hiperkalcemijska koma, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. NAPOMENA STAC M05BA03 pamidronat

0059101

M05BA03

pamidronska kiselina AREDIA

prasak i rastvarac za rastvor za infuziju

liobocica sa rastvaracem, 4 po 5ml (15mg)

Novartis Pharma AG

Svajcarska

7.941,20

60 mg

7.941,20

-

0059102 koncentrat za rastvor za infuziju koncentrat za rastvor za infuziju koncentrat za rastvor za infuziju

M05BA03

pamidronska kiselina AREDIA

prasak i rastvarac za rastvor za infuziju

liobocica sa rastvaracem,2 po 10ml (30mg) 1 po 2ml (15mg/ml) 1 po 4ml (15mg/ml) 1 po 6ml (15mg/ml)

Novartis Pharma AG Torrex Chiesi Pharma GmbH Torrex Chiesi Pharma GmbH Torrex Chiesi Pharma GmbH

Svajcarska Austrija Austrija Austrija

8.391,60 4.003,00 7.941,20 11.575,50

60 mg 60 mg 60 mg 60 mg

8.391,60 8.006,00 7.941,20 7.717,00

-

0059300

M05BA03

pamidronska kiselina PAMITOR

0059301

M05BA03

pamidronska kiselina PAMITOR

0059302

M05BA03

pamidronska kiselina PAMITOR

Lista C - Grupa M. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 10 ml 3 mg/ml Habit Pharm a.d.u saradnji sa Medac GMBH Nemacka Republika Srbija

ATC

INN

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

3.707,70

DDD

60 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7.415,40 -

0059305

M05BA03 pamidronska kiselina PAMIFOS

0059306

M05BA03 pamidronska kiselina PAMIFOS

koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 5 ml 3 mg/ml

Habit Pharm a.d.u saradnji sa Medac GMBH Nemacka

Republika Srbija

2.339,40

60 mg

9.357,60

-

0059307

M05BA03 pamidronska kiselina PAMIFOS

koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 30 ml 3 mg/ml

Habit Pharm a.d.u saradnji sa Medac GMBH Nemacka

Republika Srbija

7.700,70

60 mg

5.133,80

-

0059308

M05BA03 pamidronska kiselina PAMIFOS

koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 20 ml 3 mg/ml

Habit Pharm a.d.u saradnji sa Medac GMBH Nemacka

Republika Srbija

5.097,30

60 mg

5.097,30

-

0059105

M05BA03

pamidronska kiselina HIDENSIL

prasak i rastvarac za rastvor za infuziju

liobocica sa rastvaracem u ampuli, 2 po 10ml (30mg/10ml)

Vipharm S.A.

Poljska

8.391,60

60 mg

8.391,60

-

INDIKACIJE NAPOMENA

1.Humoralna hiperkalcemija u malignitetu ( HHM ) preko 3,0 mmol/l, primena i odrzavanje normokalcemije tokom narednih sest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2.Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Hiperkalcemijska koma, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC

Lista C - Grupa M. Lekovi sa posebnim rezimom izdavanja

JKL

ATC INN M05BA06 ibandronat

BONDRONAT BONDRONAT BONDRONAT koncentrat za rastvor za infuziju 5 po 6 mg/6 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 6 mg/6 ml F.Hoffmann-La Roche Ltd koncentrat za rastvor za infuziju 1 po 2 mg/2ml F.Hoffmann-La Roche Ltd Svajcarska Svajcarska Svajcarska

Zastieno ime leka FO Proizvoac leka

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Drzava na veliko proizvodnje za leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

0059083

M05BA06

ibandronat

10.309,50 22.537,90 112.694,10

4 mg 4 mg 4 mg

20.619,00 15.025,27 15.025,88

-

0059086

M05BA06

ibandronat

0059087

M05BA06

ibandronat

1.Humoralna hiperkalcemija u malignitetu ( HHM ) preko 3,0 mmol/l, primena i odrzavanje normokalcemije tokom narednih sest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2.Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; INDIKACIJE 3. Hiperkalcemijska koma, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. NAPOMENA STAC M05BA08 zoledronska kiselina

prasak za rastvor za infuziju 1 po 4 mg+ 5 ml rastvaraca Novartis Pharma Stein AG PharmaSwiss d.o.o. Svajcarska Republika Srbija 19.242,70 19.242,70 4 mg 4 mg 19.242,70 19.242,70 -

0059211 ZOLEDRONATE PHARMASWISS

M05BA08 zoledronska kiselina ZOMETA

0059222

M05BA08

zoledronska kiselina

koncentrat za rastvor bocica staklena, 1 po za infuziju 5ml (4mg/5ml)

INDIKACIJE NAPOMENA

1.Humoralna hiperkalcemija u malignitetu ( HHM ) preko 3,0 mmol/l, primena i odrzavanje normokalcemije tokom narednih sest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2.Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Hiperkalcemijska koma, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. STAC

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

SIFRA LEKA ATC

INN

FO

JACINA LEKA

INDIKACIJE

Terapija hiperfosfatemije u lecenju renalne osteopatije kod bolesnika sa hronicnom insuficijencijom bubrega. Willson-ova bolest

A

N002410 N001008 N001016 N001024 N002451 traneksaminska kiselina traneksaminska kiselina etamsylate sodium ferric gluconate complex glucose quinidine sulfat procainamide hydrochloride isoprenaline noradrenalin phenilephrin alprostadil diazoksid diazoksid natrijum nitroprusid amilorid phenoxybenzamin phenoxybenzamin propafenon verapamil colestyramine tableta injekcija injekcija injekcija injekcija injekcija kapsula injekcija injekcija tableta kapsula injekcija injekcija injekcija prasak tableta injekcija injekcija injekcija infuzija 500 mg 100 mg/ml 250mg/2ml 62,5 mg/5 ml 50% 200 mg 100 mg/ml 10 mg/5ml 1 mg/ml 10 mg/ml 500mcg 25 mg 15 mg/ml 50 mg 5 mg 10 mg 50 mg/ml 35 mg/10ml 5mg/2ml 4 gr

A02AB01 A09AA02 A12CB01 A12CC02 A03BA01

aluminium hydroxide lipaza,amilaza,proteaza zinc sulfate magnesium sulfat atropin sulfat

tableta kapsula tableta infuzija injekcija

500 mg 25000 IU 20 mg 20%a 100 ml 1mg/1ml

B

N001032 N001040 N002469 N002113 N002105

B02AA02 B02AA02 B02BX01 B03AC07 B05BA03

C

N001065 N001073 N001081 N001099 N001107 N002311 N001115 N001123 N001131 N001149 N001156 N001164 N002477 N002618 N002626

C01BA01 C01BA02 C01CA02 C01CA03 C01CA06 C01EA01 C02DA01 C02DA01 C02DD01 C03DB01 C04AX02 C04AX02 C01BC03 C08DA01 C10AC01

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

SIFRA LEKA ATC kapsula ili tableta 10 mg

INN

FO

JACINA LEKA

INDIKACIJE

D

N002485

D05BA02 methoxsalen

G

N002444 corticotrophin-releasing factor-CRF tetrakosartid dezmopresin dezmopresin gonadorelin fludrokortizon hydrocortizon hloramfenikol benzatinbenzilpenicilin benzatinbenzilpenicilin cloxacillin sulfadiazin eritromicin kanamycin amfotericin B(sa liposomima) p - aminosalicylici acid p - aminosalicylici acid cycloserine rifampicin injekcija injekcija injekcija injekcija injekcija tableta tablete

G04BE03 sildenafil

tableta 25 IU 1 mg/ml 4mcg /1ml 20mcg /1ml 100 mcg 0,1 mg 10 mg 1000 mg 1,2 miliona IU 2,4 miliona IU 500 mg 500 mg 1000 mg 1000 mg 50 mg 500 mg 4g 250 mg 150 mg

Pluna hipertenzija na osnovu misljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zastite

H

N001206 N001214 N002493 N002501 N001222 N001263 N002634

H01AA01 H01AA02 H01BA02 H01BA02 H01CA01 H02AA02 H02AB09

J

N002121 N001289 N001297 N001305 N001313 N001321 N002139 N001339 N002147 N002154

J01BA01 J01CE08 J01CE08 J01CF02 J01EC02 J01FA01 J01GB04 J02AA01 J04AA01 J04AA01

N002162

J04AB01

N002329

J04AB02

injekcija injekcija injekcija injekcija tableta injekcija injekcija injekcija tableta granula kapsula ili tableta kapsula ili tableta

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

SIFRA LEKA ATC capreomycin izoniazid izoniazid ethionamide ethionamide pyrazinamide etambutol dapsone diphtheria antitoxin diphtheria antitoxin cyclophosphamide hlorambucil melphalan melphalan chlormethine(cariolyzin) busulfan thiotepa karmustin lomustin merkaptopurin daktinomicin 50 mg 2 mg 50 mg 2 mg 10 mg 2 mg 15 mg 100 mg 40 mg 50 mg 0,5 mg 1 po 5 mg 1 po 10 mg 1 po 20 mg 50 mg injekcija tableta tableta tableta tableta tableta tableta tablete injekcija injekcija 1000 mg 100 mg 300 mg 125 mg 250 mg 400 mg 400 mg 50 mg 10000 IU 20000 IU

INN

FO

JACINA LEKA

INDIKACIJE

N002170 N002337 N002519 N002188 N002196 N001347 N001354 N002675 N001362 N002204

J04AB30 J04AC01 J04AC01 J04AD03 J04AD03 J04AK01 J04AK02 J04BA02 J06AA01 J06AA01

L

N001396 N002212 N001404 N002220 N001412 N002238 N001438 N001446 N001453 N002246 N001479

L01AA01 L01AA02 L01AA03 L01AA03 L01AA05 L01AB01 L01AC01 L01AD01 L01AD02 L01BB02 L01DA01

N002428

L01DC03 mitomicin

N002527

L01DC03 mitomicin

N002436 N001487

L01DC03 mitomicin L01XB01 procarbazine hydrochloride

tableta tableta injekcija tableta injekcija tableta injekcija injekcija tableta tableta injekcija prasak za injekciju prasak za injekciju prasak za injekciju kapsula

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

INDIKACIJE

Karcinom nadbubrezne zlezde Multipli mijelom Willson-ova bolest

SIFRA LEKA N001495 N001503 N002253 N002360 kapsula injekcija 0,5 gr 50 mg/1ml 10% 2,50% 250mg 25 mg 50 mg 100mg kapsula injekcija tableta tableta tableta tableta tableta tableta tableta 500 mg 2,5 mg/ml 100 mg 100 mg 150 mg 250 mg 200 mg 15 mg 100 mg 250 mg 600 mg/2 ml

ATC L01XX02 L01XX23 L02AB02 L04AX02

INN l-asparaginase mitotane medroksiprogesteron thalidomide

FO injekcija tableta tableta tableta

JACINA LEKA 10000 IU 500 mg 100 mg 100 mg

M

N001511 N001529 thiopenthal ketamin lidocain lidokain i epinephrin phenytoin

M01CC01 penicillamine M09AA01 quinine dihydrochloride

N

N001537 N001545 N001552 N001560 N001610

N01AF03 N01AX03 N01BB02 N01BB52 N03AB02

N001628

N03AB02 phenytoin

N001636

N03AB02 phenytoin

N001644

N03AB02 phenytoin

injekcija injekcija sprej krema injekcija kapsula ili tableta kapsula ili tableta kapsula ili tableta

N002543 N001669 N001677

N03AG04 vigabatrin N07AA01 neostigmin N05AA02 levomepromazin chloroquine phosphate ili sulfate chloroquine phosphate ili sulfate chloroquine phosphate ili sulfate hidroxychloroquine primaquin diphosphate proguanil hydrochloride

Epilepsija na osnovu misljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zastite

P

N001685 N001693 N001701 N001719 N001727 N001735

P01BA01 P01BA01 P01BA01 P01BA02 P01BA03 P01BB01

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

SIFRA LEKA N001743 N001750 N001768 N001776 N001784 N001792 N001800 N001818 N002642 albendazol diethylcarbamazine dihydrogen citrate diethylcarbamazine dihydrogen citrate ivermectin ivermectin niclosamid 200 mg 50 mg 100 mg 3 mg 6 mg 500 mg 0,30% ampula za inhalaciju injekcija tableta injekcija 0,25mg/1ml 1mg/ml 250 mg 500 mg

1. Ehinokokoza, 2 Cisticerkoza

ATC P01BC01 P01BC02 P01BD01 P01BE02 P01BE02 P01BE03 P02BA01 P02BA01 P02CA01

INN quinine bisulfat ili sulfat mefloquine hydrochloride pyrimethamin sulfat artemether artemether artesunat praziquantel praziquantel mebendazol

FO tableta tableta tableta injekcija tableta tableta tableta tableta tableta

JACINA LEKA 300 mg 250 mg 25 mg 80 mg/ml 20 mg 50 mg 150 mg 600 mg 100 mg

INDIKACIJE

N002659 N001826 N002279 N001834 N001842 N001859

P02CA03 P02CB02 P02CB02 P02CF01 P02CF01 P02DA01

N002667 ipratropium bromid

P03AB02 lindan

tableta tableta tableta tableta tableta tableta emulzija za kozu

R

N001867

R03BB01

N001875

R03CC02 salbutamol

S

N001891 N001909

S01EC01 acetazolamide S01EC01 acetazolamide

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

SIFRA LEKA ATC kapsula injekcija injekcija injekcija 0,4 mg/ml 500 mg 400 mg

INN

FO

JACINA LEKA

INDIKACIJE

Willson-ova bolest

V

N002535 N001917 N001925 N001933

V03AB

trientine trietilen tetramin-dihidrohlorid V03AB15 naloxon hydrochloride V03AC01 deferoxamine mesilat V03AF01 mesna ( uromiteksan )

N002584 N001941 N001958

V04CD01 metyrapone V04CJ02 protirelin V04CJ02 protirelin

kapsula injekcija injekcija

250 mg 0,2 mg 0,4 mg

Cushingov sindrom na osnovu misljenja tri lekara Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS Beograd.

LEGENDA I SKRAENICE

**

Lek je na Listi lekova kao rezervni antibiotik i propisuje se iskljucivo uz antibiogram. Lekovi sa ovom oznakom priznaju se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lecenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu, odnosno bolnicku zdravstvenu delatnost. Lekovi sa ovom oznakom obelezavaju rezervne antibiotike koji se priznaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lecenje osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stacionarnu,odnosno bolnicku zdravstvenu delatnost,kao i u toku ambulantno-poliklinickog lecenja pod uslovom da je na otpusnoj listi utvrdjena dalja terapija ovim lekom.

(STAC)

(STAC**)

Information

251 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

589830


You might also be interested in

BETA
2_Lista A.xls
2_Lista A .xls.xls