Read 21.pdf text version

Seks robi karierê

Seks jest dobry na wszystko. Na wyrwanie siê z ma³ego miasta, awans i b³yskotliw¹ karierê. Bez wstydu i potêpienia.

Tatiana. Filigranowa, efektowna, na glowie modne blond pasemka. Wzdycha glboko i wklada ró owy peniuar. Jest zmczona. Przed chwil miala 40-letniego, niewy ytego klienta. - Z takimi jest najgorzej. Powinni placi podwójnie, bo maj tysice zachcianek. Ledwo yj, a ju dochodzi dziewita - martwi si dziewczyna. Powinna wzi prysznic, ale wtedy si spóni. Wklada wic ,,grzeczny" sweterek, d insy, zwizuje wlosy w kitk i ciera lekko rozmazany od potu makija . Szybko przeglda notatki z wykladu i bierze taksówk. Do rozpoczcia zaj na uczelni zostalo dziesi minut. - To skandal. Wstyd mi jako prezydentowi Rzeszowa. Trudno o gorszy wizerunek w Polsce ni miasta o najwy szym poziomie wyksztalconych prostytutek. To tak, jakby ucze okradl drugiego. I wszyscy przeszli nad tym do porzdku dziennego - oburza si Ryszard Winiarski, wiceprezydent Rzeszowa. Tania nie rozumie, skd to zamieszanie. Ona uczy si dobrze, nie opuszcza zaj, a to, w jaki sposób zarabia, jest przecie jej prywatn spraw. - Studiuj, bo chc co zmieni, a nie tylko zdoby wiz. Jakbym poszla na uczelni tylko dla niej, to moglabym olewa nauk. Nikt by mnie nie zmuszal. Ale ja chc si czego nauczy. Moglabym zrobi karier, nawet tak jak ta wasza znana rodaczka Orlowski. Jeszcze w latach 80. Orlowski, czyli Teresa Orlowska, uznawana byla za wyklt. W Niemczech uchodzi za twórczyni prawdziwego kina pornograficznego. Jej firma Video Teresa Orlowski z siedzib w Berlinie rocznie osiga zysk 10 milionów euro. Jest szanowan bizneswoman. Wielu zazdroci jej kariery. A wstyd? yciowe powodzenie i pienidze wstydu nie znaj. W coraz wikszym stopniu dotyczy to tak e Polski. - Skoro nie razi nas seks w telewizji, gole fryzjerki i modelki porno, to dlaczego nie chcemy, eby prostytutki studiowaly na uczelni - zastanawia si profesor Jerzy Chlopecki z Wy szej Szkoly Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie. - Kiedy przychodzi do nas kandydat na studenta, nikt nie pyta go, czy jest homoseksualist, ydem, czy zarabia na ycie, sprzedajc wlasne cialo. Nieprawd jest, e studiowa mog tylko i wylcznie osoby o wysokim morale. Od studenta wymaga si jedynie, eby nie opuszczal zaj i zaliczal egzaminy. A te dziewczyny nale do najlepszych studentek. MAGAZYN NUMER 2319 Na pierwszy rok studiów w WSIiZ dostalo si 78 studentów z Ukrainy, z czego 44 na studia dzienne. Najwicej wybralo turystyk i rekreacj oraz ekonomi. - To najprostsze kierunki. Nie wymagajmy jednak, eby prostytutka zapisala si na informatyk - mówi z przeksem Marcin, jeden ze studentów. - Wikszo ludzi nie mo e zrozumie, jak prostytutka mo e mie prawo do stpania po tej samej ziemi, a co dopiero mówi o studiowaniu! Ju mialem kilka telefonów od przera onych matek, które pytaly, czy ich dzieci mog si przez to zarazi AIDS. W jakim kraju my yjemy?! - dodaje profesor Chlopecki. - Dopóki nikt nie obnaa si na wykladach, nie namawia do rozpusty, dopóty jest czysty - podkrela Magdalena Lech, przewodniczca samorzdu studenckiego. - Student ma prawo do prywatnoci. Prostytucja to zawód jak ka dy inny. - Coraz wicej prostytutek studiuje - przyznaje profesor Zbigniew Izdebski, seksuo l o g . - Coraz czciej prostytuuj si równie studenci, którzy chc zarobi na czesne. Seks byl, jest i bdzie. Prdzej czy póniej musial wyj z cienia i sta si masowy. Seks stal si sposobem na zaistnienie, na wybicie si z tlumu. ra" i ,,Baru bez granic". Frytka nigdy nie ukrywala, e nie wstydzi si nagoci i ostentacyjnie kpala si nago pod okiem kamer. W ,,Big Brotherze" posunla si nawet do gorcego seksu w jacuzzi. Bezpruderyjno Frykowskiej tak wielu przypadla do gustu, e zaproponowano jej sesj do ,,Playboya". Dla Playboya pozowala równie inna gwiazdka ,,Big Brothera" - Monika Sewiolo. - Pojawienie si w presti owym magazynie, w którym publikowano zdjcia najslynniejszych kobiet wiata, ró ni si od pojawienia si nago w Internecie - tlumaczyla si potem. Czy rzeczywicie? W filmach i magazynach o treci jednoznacznie erotycznej tak e najlepiej sprzedaj si twarze znane z telewizji. Niejaki Rafal Majewski, uczestnik trzeciej edycji ,,Baru", tu po wyjciu z programu skorzystal z propozycji pozowania do gejowskiego pisma ,,Nowy Men". Niekryjcy swojego homoseksualizmu Rafal, ps. ,,Bruno", wystpil ju wczeniej na tych lamach. Wtedy jednak byl ,,tylko" zwyczajnym modelem, w zwizku z czym honorarium bylo znacznie ni sze. Jak zwierzal si w wywiadach oraz jeszcze podczas ,,Baru" - rozbieranie si nie stanowi dla niego problemu, a dla kariery jest w stanie pokaza si nagusieko, jak go Bóg stworzyl. Rafal vel Bruno na co dzie jest powa nym pracownikiem Polskiej Akademii Rachunkowoci. W bran y modelek i modeli, nie tylko erotycznych, obowizuje podstawowa zasada - najpierw szybka rozbieranka, potem kariera. Nie przypadkiem nawet zupelnie ,,zielone" kandydatki na modelki maj w swym portfolio fotki mniej lub bardziej gole. - Ka da modelka zaczyna od zdj rozbieranych - przyznaje Joanna Krupa (nie myli z autork artykulu!), polska fotomodelka mieszkajca na stale w Stanach Zjednoczonych, która pojawila si rozebrana m.in. na okladce ,,CKM". Nawet znane polskie gwiazdy wiedz, e seks i erotyka s wa ne. Katarzyna Figura prowadzila specjalny telefon, pod którym spragnieni pociechy panowie mogli si zwierzy i poradzi. - Bardziej chodzi o zwyczajne pogadanie, tak od serca ni o seks - tlumaczyla dziennikarzom. Uchodzca za symbol seksu aktorka dopiero w wieku 31 lat zgodzila si na pozowanie do ,,Playboya". Wczeniej, jako 25latka, odmówila. Wyjaniala ,,Gazecie Wyborczej": - Mój syn mial wtedy cztery miesice. Balam si opinii w Polsce. Dla ,,Playboya" rozebraly si tak e m.in. Martyna Wojciechowska - dziennikarka, Renata Dancewicz - aktorka i Joanna Horodyska - modelka i prezenterka MTV. W wywiadzie dla miesicznika ,,Dlaczego" wyznala: - Pozowanie do ,,Playboya" bylo dla mnie czym naturalnym. Odrobiny cialka nie wstydz si pokazywa nie tylko aktorki, ale nawet uchodzcy za przeraliwych sztywniaków i nudziarzy... urzdnicy. Pokazal to w glonym filmie ,,Golasy" Witold witnicki. Jednym z golasów byla pracownica wroclawskiego sanepidu i kandydatka Unii Pracy w wyborach do wroclawskiej Rady Miasta Beata Bodniak. - Tak. Gralam nago - przyznala w jednym z wywiadów. - Ale to nie jest jaki film pornograficzny, tylko... psychologiczny - zapewnia. witnicki pokazal w filmie jeden dzie z ycia zwyczajnego biura. Jedyne, co odró nialo aktorów-amatorów od prawdziwych urzdników, byl fakt, e caly czas byli nadzy. W drapie nym wiecie wolnej konkurencji chwyty z arsenalu seksu bd stosowane coraz czciej. Nawet w bran ach tak wydawaloby si dalekich od erotyki jak fryzjerstwo czy myjnia samochodowa. Zaklady fryzjerskie prze ywaj recesj, chyba e oferuj... fryzjerstwo intymne. Polega to na strzy eniu, farbowaniu i czesaniu owlosienia pokrywajcego czci ciala uznawane za wstydliwe. Usluga ta staje si coraz bardziej popularna, nie tylko wród osób z krgu seksbiznesu. Pojawily si jeszcze inne odmiany tego zawodu. W Poznaniu otwarto salon fryzjerski, w którym fryzjerki przyjmuj klientów w koronkowych stringach. Jak mówili ,,Kulisom" wlaciciele zakladu, Aneta i Grzegorz Pufalowie - klienci wal do nich drzwiami i oknami. Za mistrzynie ,,nagiej" sztuki fryzjerskiej uchodz Agnieszka i Kinga. - Zdarza si, e klienci skladaj nam ró nego rodzaju propozycje, ale my si nie zgadzamy - mówily. W lad fryzjerek z Poznania poszlo kilka myjni samochodowych. Ich szefowie sugeruj, e przez szyb auta umyt biustem wida dalej. I nie wida by kogokolwiek to oburzalo. A chtnych do pracy w takich miejscach jest tak wielu, jak klientów. JOANNA KRUPA

Zawód: fryzjerka intymna

Najpierw rozbieranka

Panienka na indeksie

Magdalena Mazur przez kilka lat byla prezenterk najpopularniejszego polskiego programu telewizyjnego o charakterze erotycznym ,,Ró owa Landrynka". - Wiedzialam, do czego jest organizowany casting. Nie balam si opinii rodowiska, bo nie robilam nic zlego - tlumaczy Magda. Atrakcyjna blondynka o kocim spojrzeniu ukoczyla informacj naukow na Uniwersytecie lskim w Katowicach. Prowadzenie ,,Landrynki" otworzylo przed ni szans na zagranie w kilku reklamach. Propozycje sypaly si jak z rkawa. Magda znalazla si w polu zainteresowania producentów seriali telewizyjnych, w tym ,,Klanu". Teraz przygotowuje si do zagrania jednej z glównych ról w serialu polsatowskim. W ,,Ró owej Landrynce" pokazala si te Malgorzata Kosik, aktorka i tancerka. W tym samym czasie zrealizowala kilkadziesit odcinków sitcomu erotycznego ,,Poczochy Gochy" oraz wystpila w programie ,,Polaków portret wlasny - sex pod chmurk". Razem ze znanymi modelkami - m.in. Ol Chaberek i Justyn Skoczylas, prowadzila program nocny o zabarwieniu erotycznym ,,Przytul mnie". Teraz od maja na kanale TV4 prowadzi ,,Krossem przez wiat". Tym razem jest to program podró niczy. O tym, e pojawienie si w telewizji, obojtnie w jakiej roli, mo e by przepustk do nowego, lepszego ycia, najlepiej wiedz bohaterowie programów w konwencji reality show. Walka o jak najdlu sze utrzymanie si na wizji jest coraz bardziej za arta i coraz wiksz rol odgrywa w niej seks. Wie o tym Agnieszka Frykowska, slynna ,,Frytka" z ,,Big Brothe- Martyna Wojciechowska (wy¿ej) i Renata Dancewicz zdecydowa³y siê na rozbierane zdjêcia

Landrynkowe dziewczyny

21

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

442686