Read 909_instrukcja_weblokator.pdf text version

Uruchomienie aplikacji nastpi poprzez kliknicie odnonika ,,WebLokator". Identyfikator (Uytkownik) oraz haslo moecie Pastwo odebra w siedzibie Spóldzielni przy ul. T. Boyaeleskiego 1 ­ Dzial Obslugi Mieszkaców (parter), lub w administracji osiedla.

System rozpoznaje uytkowników dziki identyfikatorom, a autoryzuje ich za pomoc hasla. Innymi slowy, podczas pierwszego uruchomienia aplikacji system poprosi potencjalnego uytkownika o ,,przedstawienie si", czyli podanie prawidlowej kombinacji identyfikatora oraz hasla. Jeli podany uytkownik oraz haslo bdzie prawidlowe, to przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmian hasla (minimalna dlugo hasla wynosi 6 znaków a maksymalna 8 liter).

SMB-909.00.10/2009(i)

1/6

Podajemy haslo inicjalne (to, które otrzymalicie Pastwo aktywujc konto w siedzibie Spóldzielni lub administracji) nastpnie wpisujemy nowe, wlasne haslo (od 6 do 8 znaków), które dodatkowo musimy potwierdzi. Po uzupelnieniu pól klikamy `Wykonaj'

Po wykonaniu czynnoci zmiany hasla, system poprosi nas o ponowne zalogowanie z uyciem hasla, które Pastwo zmienilicie

SMB-909.00.10/2009(i)

2/6

Glówne okno aplikacji WebLokator oraz aktywne linki

Na pierwszej zakladce s umieszczone podstawowe informacje dotyczce salda lokalu

SMB-909.00.10/2009(i)

3/6

Druga zakladka szczególowo przedstawia zestawienie biecych skladników oplat za dany lokal

SMB-909.00.10/2009(i)

4/6

Trzecia zakladka to stan zasobów (parametrów ilociowych, od których mog zalee poszczególne oplaty) obowizujcych w lokalu.

SMB-909.00.10/2009(i)

5/6

Czwarta zakladka umoliwia nam wygenerowanie listy obrotów finansowych danego lokalu

SMB-909.00.10/2009(i)

6/6

Information

6 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

473261