Read DETERMINAREA PARAMETRILOR TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE text version

DETERMINAREA PARAMETRILOR TRANSFORMATOARELOR DE MEDIE TENSIUNE ÎN VEDEREA OPTIMIZRII CONSUMURILOR ENERGETICE Ion Voncil*, Toader Munteanu*, Grigore Fetecu*, Maria Iliu** *Universitatea « Dunrea de Jos » din Galai Facultatea de Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor, Strada Domneasc, nr. 111, Galai ** AISE Galai Tel./Fax.: 40236/460182 E-mail: [email protected]

Abstract This paper presents an algorithm for the determination of the parameters of medium voltage transformers functioning in an unbalanced environment. Thus it is possible to determine the parameters for the three equivalent models of the transformer, respectively for the direct, reverse and the homopolar components. The purpose is to build a database including the transformers within a contour of the distribution network for an optimal power distribution amongst the nodes and the evaluation of losses and voltage drops using a dedicated software (DINIS). The algorithm is based on the data supplied by the manufacturers of the transformers and on the directives STAS 1703-80 and IEC 60076-97.

1. Introducere Transformatorul electric este un subsistem intrinsec sistemului energetic. Ca urmare, o funcionare defectuoas a sa, datorit interconexiunilor din reea, atrage o funcionare defectuoas a întregului sistem energetic. Iat motivul pentru care, în condiiile actualei crize energetice, este imperios necesar optimizarea consumurilor energetice atât la distribuitorul de energie cât i la fiecare beneficiar în parte al acestei energii. Reducerea consumurilor propii distribuitorului de energie se poate realiza numai printr-o cunoatere exhaustiv a caracteristicilor funcionale ale echipamentelor din sistem. Un loc aparte în acest sistem îl ocup, dup cum spuneam, transformatorul electric. Urmrirea continu a funcionalitii acestor echipamente este posibil numai prin cunoaterea parametrilor ce determin o anumit stare. Desigur, luarea deciziilor în timp util presupune o monitorizare continu a strilor, deci, în ultim instan, a parametrilor ce caracterizeaz funcionarea echipamentelor la un moment dat. În cazul transformatorului electric este necesar cunoaterea parametrilor schemei echivalente. Lucrarea i-a propus drept scop elaborarea unui algoritm care s permit determinarea parametrilor schemei echivalente pentru transformatoarele de medie tensiune dintr-un anumit contur al sistemului energetic. Ulterior, acetia vor fi înglobai într-o baz de date ­ ce va conine parametrii tuturor echipamentelor din conturul analizat - pentru a servi la analiza global a reelei specifice distribuitorului, cu ajutorul unui soft specializat (DINIS).

Deoarece regimul global de funcionare a conturului analizat (cât i al sistemului energetic în ansamblu) este cel nesimetric, pentru o aproximare cât mai bun a strii reale, i transformatoarele studiate trebuie privite din acest punct de vedere, respectiv al funcionrii în regim nesimetric. În acest caz, în analiza transformatoarelor intervine metoda componentelor simetrice. Ca urmare, celor trei sisteme de succesiune ­ direct, invers i homopolar ­ le corespund trei scheme echivalente pentru fiecare transformator. Deci, în cazul general de funcionare al transformatorului electric în regim nesimetric, sunt necesari de determinat parametrii celor trei scheme echivalente. Pentru primele dou secvene ­ direct i invers ­ transformatorul are, practic, aceeai schem echivalent, nuane aprând, doar, în cazul secvenei homopolare (determinate de tipul miezului feromagnetic, conexiunile înfurrilor etc.). În aceste condiii, se determin, doar, parametrii a dou scheme echivalente. 2. Algoritmul de determinare a parametrilor schemelor echivalente ale transformatoarelor de medie tensiune în regim nesimetric 2.1 Determinarea parametrilor transformatoarelor pentru secvena direct (invers) Determinarea parametrilor schemei echivalente (schema în T ­ fig.1) ai transformatorului se realizeaz conform standardelor (STAS 1703/7-80, IEC 60076/8-1997), pe baza urmatoarelor încercri: · Încercarea la funcionarea în gol, pe baza creia se determin parametrii din poriunea derivaie a schemei echivalente (rezistena pentru modelarea pierderilor în miezul feromagnetic, R Fe , respectiv, reactana de magnetizare (util), X u ); · Încercarea la scurtcircuit, pe baza creia se determin parametrii din poriunea serie a schemei echivalente (rezistenele înfurrii primare i secundare, respectiv, reactanele înfurrii primare i secundare).

R1 I1 I10a U1 RFe -E1u Xdisp1 I10 I10r Xu U2 ' U2 Xdi'p2 s R' 2 I2 ' I2

N1

N2

Fig.1

La încercarea de mers în gol se determin, totodat, i urmtoarele mrimi: 1. pierderile în miezul feromagnetic; 2. raportul de transformare; 3. factorul de putere la mersul în gol. La încercarea de scurtcircuit se determin, totodat, i urmtoarele mrimi: 1. pierderile în înfurrile transformatorului (Joule) i pierderile suplimentare (datorate efectului de refulare a curentului în conductoare i fluxului de scpri prin pereii cuvei transformatorului); 2. tensiunea relativ de scurtcircuit; 3. factorul de putere la scurtcircuit. Într-o prim etap, s-au obinut rezultatele încercrilor specificate mai sus (gol, respectiv, scurtcircuit) de la producatorul acestor echipamente. În etapa urmtoare, cu ajutorul acestor rezultate, s-au determinat, urmrind recomandrile din standarde, toi parametrii schemei echivalente ai transformatorului, cât i alte mrimi specifice reclamate de programul DINIS (conductana, G Fe , susceptana, B u , tangenta unghiului de avans histerezis,

tg , etc.).

Algoritmul presupune parcurgerea urmtorilor pai: · Determinarea valorii absolute a curentului la funcionarea în gol Cunoscându-se valoarea procentual, i10 [%] , a curentului de mers în gol, se determin valoarea absolut cu relaia:

I10 = i10 [%] I1n [A ] , 100

(1)

unde I1n este valoarea curentului nominal de faz (conexiunea înfurrilor fiind precizat). · Determinarea factorului de putere la funcionarea în gol Cunoscându-se valoarea puterii absorbite la mersul în gol în primarul transformatorului,

P10 , valoarea tensiunii de linie, U10 = U1n , i a intensitii curentului de linie la mersul în gol

(conexiunea înfurrilor fiind precizat), I10 , se determin factorul de putere cu relaia:

cos 10 = P10 [kW ] 3 U10 [kV] I10

.

(2)

·

Determinarea componentei active a curentului de mers în gol

I10a = I10 cos 10 [A] .

(3)

·

Determinarea lui sin 10 ,

2 sin 10 = 1 - cos 10 .

(4)

· ·

Determinarea componentei reactive a curentului de mers în gol

I10r = I10 sin 10 [A].

(5)

Determinarea rezistenei de modelare a pierderilor în miezul feromagnetic

R Fe = U10 3 I10a = P10 10 3 [ W ]

2 3 I10a

[ ] .

(6)

·

Determinarea reactanei de magnetizare (utile)

Xu = U10 3 I10 r [ ] .

(7)

·

Determinarea conductanei

G Fe = 1 [S] . R Fe

(8)

·

Determinarea susceptanei

Bu = 1 [S] . Xu

(9)

·

Determinarea raportului de transformare

kT = U10 , U 20

(10)

unde U10 , U 20 sunt tensiunile de linie, la mersul în gol, din primar, respectiv, din secundar. · Determinarea tangentei unghiului de avans histerezis

I10a . I10 r

Tangenta unghiului de avans histerezis se determin cu relaia:

tg =

(11)

·

Determinarea lui cos

Având în vedere c pentru transformator se definete, cu predilecie, cosinusul unghiului de defazaj dintre direciile fazorilor a dou mrimi, s-a preferat determinarea, suplimentar, a cosinusului unghiului de avans histerezis, cu ajutorul relaiei:

cos = I10 r . I10

(12)

·

Determinarea valorii absolute a tensiunii la funcionarea în scurtcircuit

Cunoscându-se valoarea tensiunii relative de scurtcircuit (exprimare procentual), u k [%] , se determin valoarea absolut a tensiunii pentru încercarea de scurtcircuit, cu relaia

Uk = uk U1n [ V ] , 100

(13)

unde U1n reprezint valoarea tensiunii nominale de faz din primarul transformatorului (conexiunea fiind cunoscut). · Determinarea impedanei echivalente la scurtcircuit

Zk = Uk [ ] , I1n

(14)

unde I1n reprezint valoarea nominal a intensitii curentului de faz din primarul transformatorului (particularitatea încercrii de scurtcircuit fiind tocmai aceea c înfurarea primar a transformatorului se alimenteaz cu acea tensiune care determin stabilirea curentului nominal prin aceasta). · Determinarea rezistentei echivalente la scurtcircuit

2 R k = R 1 + R '2 = R 1 + k T R 2 [] ,

(15)

unde R '2 este rezistena raportat a înfurrii secundare a transformatorului la înfurarea primar a acestuia. Cu R 1 , R 2 s-au notat rezistenele reale ale înfurrilor primar, respectiv, secundar ale transformatorului i au fost determinate de constructor pe standul de încercri prin metoda indirecta a ampermetrului i voltmetrului (în stare rece). Deoarece pierderile determinate pe baza încercrii de scurtcircuit a transformatorului sunt recalculate, întotdeauna, la o temperatur convenional impus de clasa de izolaie a materialelor din componena acestuia (drept referin alegându-se materialul cu cel mai sczut indice de clas), este necesar i recalcularea rezistenelor înfurrilor la aceast temperatur convenional pentru a se ine seama de variaia rezistivitii materialului - din care este realizat înfurarea - cu temperatura. Pentru transformatoarele încuvate, uleiul de transformator fiind în clasa A de izolaie (indice de clasa 105 0C), temperatura convenional, pentru care se face recalcularea rezistenelor, conform standardelor, este de 75 0C. Recalcularea rezistenelor se face cu relaia:

R tn = R tx t n + 235 t x + 235

conform [3],

(16)

în care:

t n - reprezint temperatura convenional, respectiv, 75 C; t x - reprezint temperatura la care s-au determinat rezistenele înfurrilor; R tn - reprezint valoarea rezistenei la temperatura convenional (75 C); R tx - reprezint valoarea rezistenei, în stare rece, la temperatura t x .

0 0

·

Determinarea reactanei echivalente la scurtcircuit

X k = Z 2 - R 2 [] . k k

(17)

·

Determinarea reactanei de dispersie a înfurrii primare

Pentru determinarea acesteia se utilizeaz ipoteza simplificatoare din proiectare, conform creia, reactana de dispersie a primarului transformatorului este egal cu reactana raportat ­ la înfurarea primar ­ a secundarului transformatorului, adic (cu notaiile din fig.1):

X disp1 = X 'disp 2 .

(18)

Cum,

X k = X disp1 + X 'disp 2 ,

(19)

inând cont de ipoteza de mai sus, obinem:

X disp1 = Xk [] . 2

(20)

·

Determinarea reactanei de dispersie a înfurrii secundare

inând cont de ipoteza formulat la pasul anterior, reactana de dispersie a înfurrii secundare se determin cu relaia:

X disp 2 = 1

2 kT

X 'disp 2 [] .

(21)

·

Determinarea factorului de putere la scurtcircuit

Pk 10 3 [ W ] , 3 U k I1n

Acesta se determin cu relaia:

cos k =

(22)

unde, U k este tensiunea de încercare pe faz la scurtcircuit. · Determinarea pierderilor suplimentare În cazul transformatoarelor, ca maini statice de curent alternativ, pe lâng pierderile Joule reale (care sunt exprimate în funcie de ptratul valorii efective a intensitii curentului din înfurri, singura mrime (valoarea efectiv a curentului) care are corespondent în circuitele de curent continuu) apar i pierderi suplimentare, pe dou ci: datorit efectului de refulare al curentului, reflectat printr-o majorare a rezistenei în circuitele de curent alternativ în comparaie cu cele din curent continuu; datorit fluxului de dispersie care se închide prin elementele componente suplimentare ale transformatorului încuvat (pereii cuvei, capacul cuvei etc.). Acest tip de pierderi suplimentare sunt greu de evaluat.

Pierderile suplimentare datorate efectului de refulare pot fi determinate prin relaii ce conin informaii care in de natura intim a transformatorului (deci, de partea de proiectare a transformatorului), informaii greu de obinut de ctre utilizator. Dintre acestea menionm: numrul de conductoare al înfurrilor, dimensiunile conductoarelor, tipul miezului feromagnetic, tipul înfurrilor (concentrice, în galei) etc.. Din nefericire i relaiile utilizate în proiectare sunt afectate de un anumit empirism (utilizeaz coeficieni determinai pe cale experimental, deci, empirici, specifici unei anumite clase de transformatoare ­ conform [1]). Iat motivul pentru care aceste pierderi au fost evaluate, întrun anumit mod, fcându-se o validare a valorilor gsite cu ajutorul rezistenei relative de scurtcircuit. În principiu, pierderile suplimentare datorate efectului de refulare, presupun o majorare a pierderilor Joule reale ca urmare a creterii valorii rezistenei în curent alternativ, fa de valoarea de curent continuu. Aceste pierderi suplimentare sunt determinate la încercarea de scurtcircuit, deoarece sunt înglobate în pierderile Joule totale. Pe de alt parte, rezistenele înfurrilor sunt determinate în curent continuu, prin metoda ampermetrului si voltmetrului (sau prin metode de punte). În aceste condiii, rezistena echivalent ce intervine în pierderile totale de la scurtcircuit este diferit de rezistena echivalent real, specific numai pierderilor Joule. Ca urmare, pierderile Joule totale vor putea fi exprimate prin relaia:

Pkn = k Rn PJn = PJn + Psup n ,

(23)

în care:

Pkn - reprezint pierderile totale determinate la încercarea de scurtcircuit (pierderile Joule

reale plus pierderile suplimentare datorate, în principal, efectului de refulare), raportate la temperatura convenional de 750 C;

k Rn - reprezint factorul de majorare al rezistenei în curent alternativ (implicit factorul de

majorare al pierderilor);

PJn - reprezint pierderile Joule reale, raportate la temperatura convenional de 75 C;

Psup n

0

- pierderile suplimentare din transformator, raportate la temperatura convenional de 750 C. Pierderile suplimentare au fost evaluate conform recomandrilor constructorului de

transformatoare, între (5 [%] - 30 [%]) din PJn pentru întreaga plaj de valori a puterilor aparente ale transformatoarelor analizate. Criteriul forte în compararea transformatoarelor i în validarea parametrilor determinai l-a constituit valoarea rezistenei relative de scurtcircuit ( rscn ) care pentru

transformatoarele din aceeai plaj de puteri aparente este, aproximativ, aceeai. Acest lucru este evident în tabelele 1 i 2, la coloana rscn [u.r.]. 2.2 Determinarea parametrilor transformatoarelor pentru secvena homopolar Conform recomandrilor IEC 60076-97 pentru transformatoarele cu dou înfurri ce au conexiunea Y (fr neutru accesibil în primar), respectiv, triunghi (D), impedana homopolar a transformatorului vzut dinspre primar, Z hp ,este infinit. În ceea ce privete înfurarea secundar pentru care se utilizeaz conexiunile zig-zag cu neutrul accesibil (zn), respectiv, conexiunea stea cu neutrul accesibil (yn), determinarea impedanelor homopolare îmbrac forme diferite. Astfel, în cazul conexiunii zig-zag cu neutrul accesibil (zn), impedana homopolar se determin cu relaia:

Z hs = 0,6 Z1n ,

(24)

în care Z1n =

U1fn este impedana de baz a transformatorului. În cazul conexiunii stea cu I1fn

neutrul accesibil (yn), impedana homopolar se determin cu relaia:

Z hs = 0,9 Z kn ,

(25)

în care Z kn este impedana echivalent la scurtcircuit a transformatorului analizat. Pentru determinarea reactanelor i rezistenelor homopolare din secundarul transformatoarelor analizate se utilizeaz relaiile: pentru cazul conexiunii zig-zag cu neutrul accesibil (zn):

X hs = Z hs cos ,

(26) (27)

R hs = Z 2 - X 2 ; hs hs

pentru cazul conexiunii stea cu neutrul accesibil (yn):

X hs = 0,9 X kn , R hs = 0,9 R kn ,

(28) (29)

unde R kn , X kn sunt rezistena echivalent la scurtcircuit, respectiv, reactana echivalent la scurtcircuit. Pe baza algoritmului de mai sus s-au determinat parametrii transformatoarelor de medie tensiune din conturul analizat, o parte din rezultatele obinute fiind sintetizate în tabelele 1 i 2. În tabelul 1 sunt prezentai parametrii reprezentativi pentru transformatoarele

montate în conturul analizat dup anul 1990, iar în tabelul 2 sunt prezentai parametrii reprezentativi pentru transformatoarele montate în sistem înainte de anul 1990. 3. Concluzii În urma aplicrii algoritmului i determinrii parametrilor transformatoarelor, pot fi formulate urmtoarele concluzii: în cazul neglijrii pierderilor suplimentare erorile în gsirea parametrilor pot fi foarte mari (pân la 30 %); acceptarea liniaritii miezului feromagnetic este o surs suplimentar de erori în vizualizarea ulterioar a distribuiei de puteri în cadrul conturului analizat; determinarea parametrilor schemei homopolare este afectat de un anumit empirism (prin coeficieni ce pot varia într-o plaj relativ larg).

BIBLIOGRAFIE 1. Richter R., - Maini electrice, vol. III, Transformatorul electric - Editura Tehnic, Bucureti, 1960. 2. Goia L.M., Ifanu T, Blan G., Tnsescu A., - Tratarea neutrului în reelele de medie tensiune - Editura Tehnic, Bucureti, 1985. 3. Bl C., - Maini electrice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982. 4. Gheorghiu I.S., - Maini electrice, vol. I, Maina de curent continuu. Transformatorul ­ Tipografia Învmântului Bucureti, 1957. 5. Fransua Al., Mgureanu R., - Maini si acionri electrice. Elemente de execuie, Editura Tehnic, Bucureti, 1986. 6. Nicolaide A., - Maini electrice, vol. I, II, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1975. 7. Dordea T., - Maini electrice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1970. 8. Cioc I., Vlad I., Calot G., - Transformatorul electric. Construcie. Teorie. Proiectare. Fabricare. Exploatare, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1989. 9. Câmpeanu A., - Maini electrice, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978; 10. Voncil I., Clueanu D., Badea N., Buhosu R., Munteanu Cr., - Maini electrice ­ Editura Fundaiei Universitare ,,Dunarea de Jos" din Galai, 2003. 11. *** STAS 1703-80. 12. *** IEC 60076/8-1997.

Tabelul 1 - Transformatoare noi Conexiune/grupa de conexiuni Secvena direct (invers) parametrii de regim nominal Rstn *10^(-3) [ohm] Secvena homopolar - rezultate finale

Tip material infasurari

GFe - calculat [S]

Bu - calculat [S]

Xptn [ohm]

Rptn [ohm]

Xstn [ohm]

Zhp [ohm]

Xhs [ohm]

Rhs [ohm]

Zhs [ohm]

Tip trafo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TTU - 40kVA - 6/0,4 TTU - 63kVA - 6/0,4 TTU - 100kVA - 6/0,4 TTU - 160kVA - 6/0,4 TTU - 250kVA - 6/0,4 TTU - 250kVA - 20/0,4 TTU - 400kVA - 6/0,4 TTU - 400kVA - 20/0,4 TTU - 630kVA - 6/0,4 TTU - 630kVA - 20/0,4 TTUS - 1000kVA - 6/0,4 TTU - 1000kVA - 20/0,4 TTU - 1600kVA - 20/0,4 TTU - 25kVA - 20/0,4 TTU - 40kVA - 6/0,4 TTU - 40kVA - 20/0,4 TTU - 63kVA - 6/0,4 TTU - 63kVA - 20/0,4 TTU - 100kVA - 20/0,4 TTU - 125kVA - 20/0,4 TTU - 160kVA - 20/0,4 TTU - 250kVA - 6/0,4 TTU - 250kVA - 20/0,4 TTU - 400kVA - 6/0,4 TTU - 400kVA - 20/0,4

Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru

Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Dyn-5 Dzn-5 Dyn-5 Dzn-5 Dyn-5 Dzn-5 Dyn-5 Dzn-6 Dzn-7 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Dyn-5 Dyn-5 Dyn-5 Dyn-5

10,30 7,32 3,36 1,87 4,05 41,81 2,23 22,45 1,29 13,15 0,78 8,35 4,61 235,50 11,19 123,75 6,59 78,44 33,24 25,12 18,55 4,16 43,15 2,24 37,96

47,23 20,50 11,50 5,28 4,23 5,28 2,71 3,17 1,12 1,52 0,93 0,98 0,46 74,00 42,89 43,15 22,50 19,45 12,52 10,08 6,18 3,98 5,28 2,74 4,52

14,65 9,75 6,56 4,23 12,72 141,35 7,97 88,71 5,09 56,51 3,20 35,59 22,31 241,24 14,68 163,06 9,83 109,95 73,20 58,85 47,02 12,71 141,22 7,97 86,56

0,07 0,04 0,03 0,02 0,06 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,07 0,00 0,04 0,03 0,02 0,02 0,06 0,06 0,04 0,03

infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit

540,00 342,86 216,00 135,00 23,33 259,20 14,58 162,00 9,26 102,86 5,83 64,80 40,50 9600,00 540,00 6000,00 342,86 3809,52 2400,00 1920,00 1500,00 23,33 259,20 14,58 162,00

83,30 46,94 29,39 16,89 4,50 49,51 2,55 27,34 1,38 15,26 0,89 9,72 5,18 762,10 48,06 534,05 27,09 300,96 177,36 140,41 108,25 4,55 50,72 2,57 44,33

533,54 339,63 213,99 133,94 22,89 254,43 14,35 159,68 9,15 101,72 5,76 64,07 40,17 9569,70 537,86 5976,19 341,79 3797,62 2393,44 1914,86 1496,09 22,88 254,19 14,35 155,82

0,0000051 0,0000070 0,0000095 0,0000128 0,0000060 0,0000005 0,0000086 0,0000008 0,0000120 0,0000011 0,0000157 0,0000014 0,0000018 0,0000001 0,0000017 0,0000002 0,0000023 0,0000002 0,0000003 0,0000003 0,0000004 0,0000060 0,0000005 0,0000086 0,0000008

0,0011111 0,0017500 0,0027778 0,0044444 0,0023148 0,0002083 0,0037037 0,0003333 0,0058333 0,0005250 0,0092593 0,0008333 0,0013333 0,0000625 0,0011111 0,0001000 0,0017500 0,0001575 0,0002500 0,0003125 0,0004000 0,0023148 0,0002083 0,0037037 0,0003333

15 15 15 15 15 50 15 50 15 50 15 50 50 50 15 50 15 50 50 50 50 15 50 15 50

0,0223864 0,0194805 0,0159091 0,0131138 0,0114035 0,0114035 0,0100000 0,0100000 0,0087436 0,0087436 0,0087500 0,0087500 0,0074800 0,0261682 0,0230140 0,0230140 0,0198413 0,0198413 0,0159091 0,0152727 0,0132320 0,0116071 0,0116071 0,0101770 0,0162832

rscn [ur]

Nr.crt

kT

Tabelul 2 - Transformatoare existente în instalaii Conexiune/grupa de conexiuni Secvena direct (invers) parametrii de regim nominal Rstn *10^(-3) [ohm] Secvena homopolar - rezultate finale

Tip material infasurari

GFe - calculat [S]

Xptn [ohm]

Rptn [ohm]

Xstn [ohm]

Zhp [ohm]

Xhs [ohm]

Rhs [ohm]

Zhs [ohm]

Bu - calculat [S]

Tip trafo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TTU - 80kVA - 6/0,4 TTU - 100kVA - 6/0,4 TTU - 100kVA - 20/0,4 TTU - 120kVA - 6/0,4 TTU - 160kVA - 6/0,4 TTU - 160kVA - 20/0,4 TTU - 240kVA - 6/0,4 TTU - 250kVA - 6/0,4 TTU - 250kVA - 20/0,4 TTU - 400kVA - 6/0,4 TTU - 400kVA - 20/0,4 TTU - 630kVA - 6/0,4 TTU - 630kVA - 20/0,4 TTUS - 1000kVA - 6/0,4 TTU - 1000kVA - 20/0,4 TTU - 1600kVA - 20/0,4 TTU - 80kVA - 6/0,4 TTU - 120kVA - 6/0,4 TTU - 240kVA - 6/0,4 TTU - 250kVA - 6/0,4 TTU - 250kVA - 20/0,4 TTU - 400kVA - 6/0,4 TTU - 400kVA - 20/0,4

Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru Cupru

Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Yzn-5 Dyn-5 Dyn-5 Dzn-5 Dyn-5 Dzn-5 Dyn-5 Dzn-5 Dyn-5 Dzn-6 Dzn-7 Yzn-5 Yzn-5 Dyn-5 Dyn-5 Dyn-5 Dyn-5 Dyn-5

5,67 3,62 52,52 3,40 2,95 28,68 6,73 6,70 68,46 3,52 38,93 1,95 19,81 1,19 13,06 7,11 4,27 2,67 6,32 5,98 65,85 3,23 35,22

21,34 22,56 18,68 10,79 11,37 11,83 4,91 6,25 8,63 4,41 4,70 2,68 3,62 0,99 1,00 0,79 18,09 10,06 4,12 4,95 6,05 3,60 3,84

7,32 5,74 62,76 5,25 3,56 40,64 12,92 12,31 136,78 7,78 86,36 4,98 55,29 3,16 35,15 22,04 7,98 5,47 13,00 12,47 138,19 7,84 87,17

0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03

infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit infinit

270,00 216,00 2400,00 180,00 135,00 1500,00 24,30 23,33 259,20 14,58 162,00 9,26 102,86 5,83 64,80 40,50 270,00 180,00 24,30 23,33 259,20 14,58 162,00

32,83 26,70 343,07 22,74 14,77 184,77 7,05 7,29 81,02 4,06 45,61 2,30 25,98 1,27 13,99 8,17 16,24 11,28 6,52 6,38 72,88 3,63 40,33

268,00 214,34 2375,35 178,56 134,19 1488,58 23,26 22,16 246,21 14,00 155,45 8,97 99,52 5,69 63,27 39,67 269,51 179,65 23,41 22,44 248,74 14,12 156,90

0,0000097 0,0000117 0,0000013 0,0000139 0,0000156 0,0000016 0,0000065 0,0000069 0,0000007 0,0000093 0,0000010 0,0000130 0,0000013 0,0000207 0,0000019 0,0000028 0,0000028 0,0000040 0,0000056 0,0000058 0,0000006 0,0000079 0,0000008

0,0022222 0,0027778 0,0002500 0,0033333 0,0044444 0,0004000 0,0022222 0,0023148 0,0002083 0,0037037 0,0003333 0,0058333 0,0005250 0,0092593 0,0008333 0,0013333 0,0022222 0,0033333 0,0022222 0,0023148 0,0002083 0,0037037 0,0003333

15 15 50 15 15 50 15 15 50 15 50 15 50 15 50 50 15 15 15 15 50 15 50

0,0229167 0,0232143 0,0241071 0,0192308 0,0226190 0,0232143 0,0173077 0,0184615 0,0184615 0,0166000 0,0166000 0,0147302 0,0147302 0,0128906 0,0128906 0,0120192 0,0184152 0,0163043 0,0160000 0,0163200 0,0163200 0,0147917 0,0147917

rscn [ur]

Nr.crt

kT

Information

DETERMINAREA PARAMETRILOR TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

733867