Read SOPU-ans-skema-2011-Kbh.pdf text version

Ansøgningsskema til SOPU. Sundhed, omsorg, pædagogik København

Søger du grundforløb, sætter du kryds her Søger du social- og sundhedsuddannelsen, Trin 1 (SOSU-hjælper), sætter du kryds her Søger du social- og sundhedsuddannelsen, Trin 2 (SOSU-assistent), sætter du kryds her Søger du Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU), sætter du kryds her

Nyt foto i passtørrelse påklæbes her Ønsker optag:...........................måned Efternavn Ansøger Adresse Postnr./By Er du dansk statsborger 2. Sæt kryds: 9. klasse 10. klasse Studentereksamen/HF Skolegang HF-enkeltfag, hvilke fag: Andet Har du en personlig uddannelsesplan Ja Nej

Udgave Januar 2011

CPR-NR: Fornavne Tlf.nr. E-mail Mobil

Ja

Nej Hvornår? Eksamen/Bevis Ja/Nej

SOPU. Sundhed, omsorg, pædagogik. København & Nordsjælland Vognmagergade 8 1120 København K 35 28 71 00 E-mail: [email protected] www.sopu.dk

3. Anden uddannelse AMUkurser, IT-kurser m.v.

Fra dato

Til dato

Hvilken?

Hvornår?

Eksamen/Bevis Ja/Nej

4.

Fra dato

Til dato

Arbejdets art

Arbejdsgiver

Arbejdserfaring

5. Har du før været i gang med en social- og sundhedsuddannelse: Hvis ja:

Ja

Nej

Grundforløb Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent PGU PAU Hvor: ......................................................................................................................................................... Hvornår: ....................................................................................................................................................... Hvor længe: ..................................................................................................................................................

Sammen med denne ansøgning SKAL du indsende fotokopi eller bekræftet afskrift af: 1. Bevis for afsluttet skolegang (f.eks. eksamensbevis). 2. Arbejdsdokumentation fra arbejdsgiver(e). 3. På forsiden af ansøgningen sætter du et vellignende pasbillede.

Skriv CPR-nr. på bagsiden af billedet, hvis du sætter det fast på ansøgningen med clips eller andet.

Det er vigtigt, at du vedlægger kopi af dokumentation, ellers vil din ansøgning ikke blive behandlet.

Jeg erklærer, at de oplysninger jeg har givet er rigtige, og at jeg ikke har fortiet omstændigheder, der har betydning for min uddannelse. Dato: ........................................................................................ Underskrift Dato: ......................................................................................... Hvis under 18 år: Forældremyndighed/værge

SOPU. Sundhed, omsorg, pædagogik. København & Nordsjælland Vognmagergade 8 1120 København K 35 28 71 00 E-mail: [email protected] www.sopu.dk

Information om ansøgningsskemaet

Kære ansøger, Hvilken uddannelse Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du sætte kryds ved den uddannelse, du søger: Grundforløb, Trin 1 (social- og sundhedshjælperuddannelsen), Trin 2 (social- og sundhedsassistentuddannelsen) eller Uddannelsen som pædagogisk assistent (PAU). Pasbillede På forsiden af ansøgningen sætter du et vellignende pasbillede. Skriv CPR-nr. på bagsiden af billedet, hvis du sætter det fast på ansøgningen med clips eller andet. Skolegang og arbejdserfaring På ansøgningsskemaet skal du udfylde oplysninger om din skolegang, eventuelle uddannelse og arbejdserfaring. Du skal indsende fotokopier af dine skolepapirer og af dine papirer vedrørende eventuel arbejdserfaring. Relevant uddannelses- og arbejdserfaring giver mulighed for afkortning af uddannelsen. Ansøgning om godskrivning for dele af uddannelsen Ansøgning om godskrivning for dele af praktikken på en uddannelse kan kun ske ved udfyldelse af et særligt ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til skolens uddannelsesvejledning, eller som kan downloades fra hjemmesiden under "Ansøg". Personlig uddannelsesplan Du skal oplyse, om du har en personlig uddannelsesplan fra folkeskolen. Hvis du har en, skal den medbringes, når du indkaldes til ansættelsessamtale på skolen. Særlige behov Hvis du før har modtaget støtte eller mener, du har brug for støtte, vil du blive tilbudt en læseog skrivetest. Ud fra testen vil skolen vurdere dit behov for støtte under uddannelsesforløbet. Vi har mulighed for at støtte med lydbøger eller andet. Uddannelsesvejledning Hvis du har spørgsmål, om uddannelserne eller andet du gerne vil vide, er du velkommen til at ringe eller komme forbi uddannelsesvejledningen. Vi har åbent: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag kl. kl. kl. kl. kl. 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 ­ ­ ­ ­ ­ 15.00 15.00 15.30 12.00 14.00

Vores adresse er Vognmagergade 8, 1120 København K. Telefon 35 28 71 71. Underskrift Husk, at underskrive din ansøgning. Vi kan ikke behandle den, hvis den ikke er underskrevet. Er du under 18 år, skal dine forældre/værge underskrive. Hvad sker der så? Når skolen har modtaget din ansøgning, vil du blive indkaldt til ansættelsessamtale. Vi glæder os til at høre fra dig! Med venlig hilsen SOPU. Sundhed, omsorg, pædagogik. København & Nordsjælland

SOPU. Sundhed, omsorg, pædagogik. København & Nordsjælland Vognmagergade 8 1120 København K 35 28 71 00 E-mail: [email protected] www.sopu.dk

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

542581