Read transform1.pdf text version

Transformatory szerokopasmowe I

SP5JNW

Porównanie dotyczy autotransformatorów nawinitych na rónych typach rdzeni toroidalnych, jakie mialem akurat pod rk. Przy pomiarze transformatory byly zasilane z wyjcia nadajnika o mocy 5W. Sprawdzane bylo dopasowanoe transformatora na wejciu i moc oddawane do obcienia. Transformatory badalem z myl o zastosowaniu do szerokopasmowego zasilania anten przy malej mocy. Chcialem te sprawdzi popularne ostatnio opracowanie ,,sprzgacza magnetycznego" OE3REB. Transformatory 1:4:6:9 (50:200:300:450om) w ukladzie autotransformatorowym.

Schemat ukladu pomiarowego i transformatora.

Tabela pokazuje moc wyjciow i WFS na wejciu transformatora dla rónych wykona, stopnia transformacji i czstotliwoci. Wartoci mocy podane w tabeli wynikaj ze sprawnoci transformatorów i ich niedopasowania na wejciu. Na wyniki ma znaczny wplyw uklad ALC transceivera FT-7, który redukuje moc przy niedopasowaniu obcienia. W ostatnim wierszu tabeli podana jest dla porównania moc wyjciowa FT-7 na rezystancji 50om. Wyniki pomiaru mocy mog by obarczone bldami zarówno przez wplyw ukladu ALC, jak i niestabilno mocy wyjciowej. Maj jednak bezsprzeczn warto porównawcz dla poszukiwania optymalnego rozwizania transformatora.

Transformatory szerokopasmowe

I

Str. Numer strony/Statystyka

SP5JNW, wrzesie 2005

Nr 1 2

Rdze / wymiary Amidon ,,2", µ=10 T200-2 F2001, µ=2000 12,5x7,5x5

Uzwojenie / indukcyjno 3x7 zw.. izol. 0.5mm 0,6 µH 3x4zw., izol. 0.5mm 14 µH 3,5 7,0 0,8 1,0 4,0 1,0 4,3 1,0 3,9 7 5,0 3,4 1,0 4,3 1,0 4,5 1,0 4,3 1,0 4,4 1,0 4,8 1,0 5,0 1,0 4,8 1,0 4,9 1,0 4,2 1,0 4,9 1,0 4,9 5,1

WFS / P 14 2,0 4,8 1,1 4,5 1,1 4,8 1,0 4,5 1,0 4,6 1,0 5,0 1,0 5,2 1,0 5,0 1,1 5,0 1,0 4,5 1,2 4,9 1,0 5,0 5,3 21 1,0 1,8 1,1 4,5 1,1 4,9 1,0 4,6 1,1 4,5 1,1 5,3 1,0 5,3 1,0 5,2 1,4 4,9 1,1 4,4 1,7 4,8 1,0 4,0 5,5 28 1,1 3,5 1,2 4,2 1,1 4,8 1,1 4,1 1,2 4,2 1,2 4,7 1,1 5,0 1,1 4,6 1,7 4,1 1,1 4,3 2,4 3,7 1,2 4,1 4,6 [MHz] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] WFS P[W] Pi[W]

Obcienie / uwagi 450om (OE3REB) 450om 300om 200om 450om 450om 300om 200om 450om 450om 450om 450om

3 4

F2001, µ=2000 4szt. 12,5x7,5x5 F1001, µ=1000 28x19x9

3x2zw., izol. 0.5mm 14 µH 3x8zw, Izol. 0.5 120 µH

1,0 4,2 1,0 4,7 1,0 4,7 1,0 4,6

5 6 7 8

F82, µ=80 2szt. 25x15x7,5 4A11, µ=900 2szt. 13x7,5x5 AN10H, µ=100 36x23x15 AN10H, µ=100 36x23x15 TRX FT-7

3x11zw, Izol. 0.5 18 µH 3x3zw., Izol. 0.5 9 µH 3x10zw., skr., izol., 0.5mm 12 µH 3x7zw., izol., 0.5mm 6 µH -

1,0 4,7 1,3 3,8 1,0 4,6 1,3 4,4 4,7

na 50ohm

Oznaczenia: - 2szt. - izol., 0.5mm - izol., skr., 0.5mm Wnioski:

2 toroidy zloone razem, uzwojenie wykonane trzema równoleglymi przewodami 0.5mm w izolacji PCV, uzwojenie wykonane trzema przewodami 0.5mm w izolacji PCV, skrconymi ze skokiem ok. 1zw/cm.

- rodzaj uytego rdzenia nie jest decydujcy, nawet pospolite ferryty F1001, 2001 daj dobre wyniki - rdze proszkowy o malej przenikalnoci jest nieprzydatny - najwaniejsza jest liczba zwojów i sposób wykonania uzwojenia - poprawna praca na malych czstotliwociach wymaga indukcyjnoci co najmniej kilkunastu mikrohenrów - zbyt dua liczba zwojów i skrcenie przewodów uzwojenia pogarsza wyniki powyej 20MHz

Transformatory szerokopasmowe

I

Str. Numer strony/Statystyka

SP5JNW, wrzesie 2005

Nie mialem, niestety, rdzeni z materialów 43, 61 i 4C65, które powinny si znale w porównaniu, jako dedykowane do transformatorów szerokopasmowych. Próba transformatora 1:16 (50:800om) nawinitego 4 przewodami równoleglymi zakoczyla si zupelnym niepowodzeniem. Wzajmene sprzenie 4 przewodów dawalo wzrost WFS ju od 7MHz i niedopuszczalne niedopasowanie powyej 20MHz, równie na wyjciach 200 i 450om. ,,Magnetic coupler" wedlug OE3REB wykonany na rdzeniu o bardzo malej przenikalnoci nie sprawdza si zdecydowanie, zgodnie zreszt z teori. Dziwne wic s wyniki pomiaru WFS autora dla anten LW, publikowane w wielu miejscach.

Marcin wietliski, SP5JNW padziernik 2005.

Transformatory szerokopasmowe

I

Str. Numer strony/Statystyka

SP5JNW, wrzesie 2005

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

667167