Read 7-STRATEGI_SB.pdf text version

4.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih

berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 4.1 4.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

94

4.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi

pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni Pengajaran dan ini boleh aktiviti

bahasa yang diajar. pembelajaran

kemahiran

dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi

mencapai Guru

objektif yang telah ditentukan.

boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

95

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEBERSIHAN Kebersihan Diri

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran

4.4

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

4.4.1

2.3

FOKUS SAMPINGAN

2.3.1

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul. ii. membaca baris-baris pantun dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. i. Ilmu: Menjaga kebersihan diri KBT: Kecerdasan Pelbagai- Verbal linguistik BCB- Mencatat nota

PENGISIAN KURIKULUM

ii.

SISTEM BAHASA MEDIA

,

Tatabahasa: kata nama am Kad pantun

96

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM KBT: KP- Verbal linguistik

AKTIVITI

CATATAN

Langkah 1 1. Guru memperdengarkan pantun tentang kebersihan diri melalui pita rakaman atau yang dilafazkan oleh guru dan meminta murid mendengarnya dengan telitii. Guru membimbing murid melafazkan pantun itu semula dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid melafazkan pantun dengan sebutan yang betul,intonasi dan gaya yang sesuai secara kelas, kumpulan dan individu.

2.

Lampiran 1

3.

Langkah 2 1. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun yang telah dilafazkan. Murid diminta mengenal pasti frasa yang berkaitan tentang kebersihan diri yang terdapat dalam pantun. Murid diminta menulis baris pantun tersebut pada kotak pantun yang bernombor. Murid diminta membaca dalam pantun yang menngandungi baris pantun tersebut semula. Lembaran Kerja 1

KBT: BCB- mencatat nota

2.

3.

4.

97

AKTIVITI Langkah 3

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lampiran 1 1. Guru mengedarkan lembaran yang mengandungi beberapa baris pantun dua kerat kepada kumpulan kecil. Guru meminta murid dalam kumpulan menyusun baris pantun menjadi pantun dua kerat yang lengkap. Guru meminta murid melafazkan pantun yang telah disusun barisnya dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya yang sesuai.

2.

3.

Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja untuk memadankan gambar dengan pantun yang sesuai. Murid membaca pantun yang telah dipadankan dengan gambar. Lembaran Kerja 2

2.

98

Lampiran 1 Aktiviti 1

Baca pantun di bawah.

Ikan keli di atas rakit,

1

Gosok gigi supaya tak sakit.

Beli sotong masak kari,

2

Kuku dipotong kuman lari.

Ikan haruan di dalam tangki, Sabun badan buang daki.

3

Naik bot pergi ke hulu, Cuci rambut bersih selalu.

99

4

Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2

Catatkan baris pantun yang mengandungi maklumat kesihatan yang terdapat dalam pantun Kuku dipotong kuman lari. Gosok gigi supaya tak sakit. Sabun badan buang daki.

Cuci rambut bersih selalu.

Pantun

Maklumat tentang kebersihan diri

Pantun 1

Pantun 2

Pantun 3

Pantun 4

100

Lembaran Kerja 2 Aktiviti 2

Tuliskan pantun yang sesuai dengan gambar yang diberi.

Ikan keli di atas rakit, Gosok gigi supaya tak sakit. Naik bot pergi ke hulu, Cuci rambut bersih selalu.

Beli sotong masak kari, Kuku dipotong kuman lari. Ikan haruan dalam tangki, Sabun badan buang daki.

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

101

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kebun Datuk Saya

Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

4.1.1

1.5

1.5.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

ii. menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar. i. Ilmu: Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA Nilai: Kasih sayang, keberanian ii. KBT: Verbal linguistik, visual ruang, kinestetik Tatabahasa: Kata nama am Seni kata lagu, gambar tunggal, kad perkataan dan lampiran

102

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Langkah 1 1. Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. Murid diminta menamakan haiwanhaiwan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang haiwan tersebut. Contoh; -bunyi haiwan Nilai: Kasih sayang Teknik Soal Jawab Teknik nyanyian Lampiran 1 Gambar tunggal (carta gambar atau slaid powerpoint

2.

Langkah 2 1. Guru mempamerkan seni kata lagu 'Datuk Saya Ada Kebun' dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut. Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. Murid menyanyikan lagu tersebut secara berkumpulan dan kelas. Guru dan murid menyanyi beramai-ramai sambil melakukan aksi yang sesuai. Lampiran 2 Seni kata lagu "Datuk Saya Ada Kebun'.

2.

3.

4.

103

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Langkah 3 1. Sediakan 5 keping kad perkataan. (ayam, itik, kambing, burung, kucing ) Pilih 5 orang murid secara rawak. Murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar yang sesuai pada Lampiran 1. Kemudian murid diminta menyebut nama-nama haiwan dengan sebutan yang betul. Murid yang melekatkan kad perkataan diminta bercerita tentang haiwan-haiwan yang telah disebut tadi. KBT Kontekstual Nilai: Keberanian Lampiran 3 -kad perkataan Lampiran 1 -kad gambar

2.

3.

4.

Langkah 4 1. Murid diminta menyanyikan semula lagu " Datuk Saya Ada Kebun" dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya dan sesuai sebagai penutup.

Lampiran 2 -seni kata lagu ' Datu Saya Ada Kebun'.

104

Lampiran 1

Kad Gambar

105

Lampiran 2 Seni Kata Lagu

Datuk Saya Ada Kebun Datuk saya ada kebun, Iya iya o, Di kebunnya ada ayam, Iya iya o... Kok, kok ni, dan kok kok tu, Kok ni kok tu Kok, kok, kok, kok, kok Datuk saya ada kebun, Iya iya o, Di kebunnya ada itik, Iya iya o... Kuek, kuek ni dan kuek kuek tu, Kuek ni kuek tu, Kuek, kuek, kuek, kuek, (Ulang untuk semua haiwan)

Irama lagu 'Pak Mamat Ada Kebun'

106

Lampiran 3

Kad Perkataan

ayam

itik

kambing

burung

kucing

107

Information

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97819


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - AsuhKompakLestariTh5_Set3.doc
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN UNTUK SK/SJK
TING-TING MINDA MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA GABUNGAN PERKATAAN